Udgiver: ADHD-foreningen Rugårdsvej 101, 5000 Odense C.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgiver: ADHD-foreningen Rugårdsvej 101, 5000 Odense C."

Transkript

1 Projekt VoksenADHD

2 Udgiver: ADHD-foreningen Rugårdsvej 101, 5000 Odense C. Tlf Redaktion: Signe Skovgaard Schmidt Illustrationer: Niels Villum Petersen og Jan Thrane (side 14) Foto: ADHD-foreningen / private fotos Layout og tryk: Rosengrenen ApS

3 Indhold Projekt VoksenADHD...2 De frivillige ADHD-navigatører...3 Artikel: Tillid er det vigtigste...5 Artikel: Det svære farvel...7 Formidling til kommunale sagsbehandlere...9 Artikel: Mennesker gør det godt, hvis de kan...11 Artikel: På bølgelængde med sagsbehandleren...13 Tilbud til voksne med ADHD...15 Artikel: Bare lige er ikke ligetil...17 Fremtidsperspektiv og opsummering...19 Udgivelser i Projekt VoksenADHD

4 Projekt VoksenADHD ADHD-foreningen har i årene tilrettelagt og gennemført det landsdækkende projekt Voksen- ADHD. Formålet med projektet har været at udvikle og afprøve tiltag, som kan forbedre livsvilkårene for voksne med ADHD. Socialministeriet har bevilget økonomisk støtte til gennemførelse af projektet. Tidligere erfaringer, blandt andet fra ADHD-foreningens Flyverprojekt ( ), viser, at voksne med ADHD ofte har massive problemer i dagligdagen, og at de mangler redskaber til at takle de vanskeligheder, som et almindeligt hverdagsliv byder på. Samtidig oplever mange voksne med ADHD, at de ikke bliver forstået og får den støtte fra det offentlige, som de har behov for, fordi de ansatte mangler viden om ADHD og de muligheder, der er for at kompensere for vanskelighederne. På den baggrund har ADHD-foreningen udvalgt tre forskellige indsatsområder for projektet: Et korps af frivillige navigatører Formidling til kommunale sagsbehandlere Tilbud målrettet voksne med ADHD. De opnåede erfaringer har været med til at udvikle en række indsatsformer, som hver især er virksomme i forhold til de specifikke målgrupper, og som kan tænkes ind i en national strategi for en bredere målgruppe. ADHD-foreningen viderefører således aktiviteter inden for alle tre indsatsområder. Projektet er evalueret af Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, ved konsulent Lisbeth Ørtenblad, og seniorkonsulent Knud Ramian har fungeret som sparringspartner på evalueringen. Hovedafsnittene i denne pjece bygger på rapporten: Projekt VoksenADHD - en evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD, Center for Kvalitetsudvikling, Hele rapporten kan ses på Projektets følgegruppe har repræsenteret VISO, Hjælpemiddelinstituttet, Frise, Voksenundervisningsområdet, Odense Universitetshospital, Danske Handicaporganisationer, Center for Ligebehandling af Handicappede og Handicapidrættens Videnscenter. En stor tak til alle, der har stået til rådighed og bidraget til projektets gennemførelse og evaluering. For Projekt Voksen ADHD Tine Hedegaard Lene Buchvardt Lone Ree Milkær Konsulent Projektleder Konsulent 2

5 De frivillige ADHD-navigatører Et af Projekt VoksenADHDs indsatsområder har været at skabe et korps af ADHD-navigatører. En ADHD-navigatør er en hjælper eller en bisidder, der støtter et menneske med ADHD til at kunne navigere i det offentlige system. Det kan være som støtte ved møder med det offentlige, hjælp til at få styr på økonomien eller hjælp til at forklare fx sagsbehandlere, hvad der volder problemer kort sagt situationer og forløb, som mennesker med ADHD kan have særligt vanskeligt ved, og hvor navigatøren fungerer som en neutral rådgiver. En navigatør er altså hverken en professionel eller en ven, men snarere en slags vejviser. ADHD-navigatørerne arbejder frivilligt og er en blandet skare af pårørende, voksne med ADHD og udefrakommende uden særligt kendskab til ADHD. Fælles for dem er ønsket om at gøre en forskel og hjælpe et andet menneske. Sådan foregår et navigatørforløb Et typisk forløb varer et halvt år og kommer i stand ved, at en voksen med ADHD kontakter ADHD-foreningens konsulent, som taler med vedkommende om, hvad der er brug for. Når der er en ledig navigatør i den voksnes lokalområde, indkalder konsulenten til et fælles møde, hvor det kommende forløb bliver talt igennem og forventninger afstemt. Er kemien god, udfylder den voksne med ADHD og navigatøren i fællesskab en aftale, der beskriver støttens formål, og hvor længe den varer. Aftalen er et godt og synligt redskab i det videre arbejde, og den forpligter indbyrdes. Når aftalen udløber, evaluerer den voksne med ADHD og navigatøren forløbet. [Navigatøren] har været min livline. Det er svært at fremføre sin sag, så folk kan høre, hvad det er jeg mener, og forstå hvad der er problemet. Hun har givet mig hjælp til at få en stemme. Hun har hjulpet mig med at få overblik i mit kaos og hjulpet mig til at finde ud af, hvem vi skal kontakte for at få hjælp. - Voksen med ADHD om sin navigatør Krav til ADHD-navigatørerne En navigatør skal være fleksibel og kunne handle professionelt i rollen som ADHD-navigatør. Sædvanligvis skal navigatøren kunne tage med til formiddagsmøder i fx Jobcentret, kommunen eller lignende steder. Hvor tit ADHD-navigatøren og den voksne med ADHD mødes er forskelligt, men et par timer én gang om ugen er meget normalt. Møderne foregår som regel hjemme hos den, der søger støtte eller ude i byen på en café, biblioteket eller et andet rart, offentligt sted. Navigatørerne får en mobiltelefon udleveret af ADHD-foreningen, og den bliver brugt i kontakten med den voksne med ADHD. På den måde kan der altid lægges en besked samtidig med, at navigatøren ikke står ubegrænset til rådighed. Fra tid til anden vil en ADHD-navigatør stå overfor en udfordring, som kan være svær at håndtere på egen hånd. ADHD-foreningen arrangerer supervision og netværksmøder med andre ADHD-navigatører. Disse tilbud er en vigtig del af det frivillige arbejde, da det er hér, at erfaringer bliver delt og problemstillinger løftet i flok. 3

6 Navigatørerne på kursus Alle navigatører får et kursus, inden de bliver sat sammen med en voksen med ADHD. På kurset bliver de nye navigatører sat ind i, hvad deres rolle, funktion og opgaver er, men lige så vigtigt, hvad det vil sige at have ADHD, og hvordan de bedst sam arbejder med et menneske, der har ADHD. En erfaren navigatør og en voksen med ADHD holder desuden hver sit oplæg om, hvordan samarbejdet fungerer i det virkelige liv, så de nye navigatører kommer hjem med et realistisk billede af den opgave, som de skal løse. Jeg kan se igennem mit arbejde, at der er en stor gruppe mennesker, som har været usynlige, og været behandlet som adfærdsvanskelige man har haft en negativ tilgang til dem i det offentlige. Jeg synes, der burde gøres noget for at hjælpe dem, og der er brug for mere forståelse for deres situation. - Navigatør om sin opgave Ros til forløbet I evalueringen af projekt VoksenADHD giver alle deltagerne udtryk for at være godt tilfredse med navigatøruddannelsen. Navigatørerne svarer, at deres opgaver stemmer godt overens med det forventede; de er neutrale rådgivere, som yder hjælp til selvhjælp, deltager i møder og er med til at skabe struktur for den voksne med ADHD. De voksne med ADHD, som har haft en navigatør tilknyttet, er også positive og fortæller, at navigatøren hjælper med at skabe overblik og sætte ting i system, så de selv får overskud til at handle - navigatøren er en mulighed for at få skabt orden i kaos. Et andet plus er, siger de voksne med ADHD i evalueringen, at navigatøren hverken er en professionel eller en ven. Det letter samarbejdet, når der ikke er følelser indblandet, og aftalerne er klare. En ADHD-navigatør har evnen til at agere professionelt, det vil sige: personligt overskud og styr på sit eget liv, empati og lyttende ører, tole rance og accept af menneskelig forskellighed, ro og tålmodighed, struktur og evnen til at skabe og bevare overblik. 4

7 Tillid er det vigtigste - et navigatørforløb Mange navigatørforløb er startet og afsluttet i de to år, som navigatørkorpset har eksisteret. Mød Kirsten Svane og Sonja Milkær, hvis forløb tog en uventet, men positiv drejning undervejs - baseret på tillid. Af Nina Madsen På en campingplads på Sydfyn i øsende, sjaskende regnvejr møder Kirsten Svane (44) og Sonja Milkær (71) hinanden. På daværende tidspunkt er Kirsten Svane i arbejdsprøvning på campingpladsen og har indlogeret sig med familien i en lille campingvogn. I et fugtigt fortelt forsegler de to kvinder deres aftale om det kommende navigatørforløb med en underskrift. Aftalen indeholder en beskrivelse af, hvad der skal ydes hjælp til, men også hvor længe og hvor ofte Sonja Milkær og Kirsten Svane skal mødes i tiden, der kommer. Man skal turde involvere sig uden, at det bliver personligt, mener navigatør Sonja Milkær. Navigatøren letter møderne Navigatørforløbet begynder i juni 2009, hvor Kirsten Svane stadig befinder sig i en afklaringsfase. Hun har netop fået diagnosen og har brug for støtte til at komme videre, for hun er i gang med at opbygge et nyt selvbillede. For mig var det at få en navigatør noget med at blive anerkendt i at have ADHD, fortæller hun. I navigatørforløbet fungerer Sonja Milkær som bisidder hos Kirsten Svanes jobkonsulent og sagsbehandler. Ingen af de to har oplevet indsigelser i forbindelse med at have en bisidder med til møderne, og for Kirsten Svane har Sonja Milkær været en god støtte, særligt efter mødet, hvor de har kunnet tale om, hvad der er foregået. Deres forløb leder hen til, at Kirsten Svane i dag arbejder 20 timer om ugen på en skole for unge med særlige behov, hvor hun har en mentor tilknyttet. Økonomien under lup Selvom Kirsten Svane og Sonja Milkær som udgangspunkt laver en aftale, har de ikke fulgt den til punkt og prikke. Kvinderne lærer hinanden så godt at kende, at Kirsten Svane og hendes mand fortæller, at de har brug for at få kigget på deres økonomi: Sonja fik kortlagt, hvad vi skulle se på i forhold til vores privatøkonomi, siger Kirsten Svane. Hun tror ikke, at hun kan styre økonomien, men da Sonja Milkær underviser hende i at bruge regneark, opdager Kirsten Svane, at hun sagtens kan holde styr på tallene, og navigatørens rolle var pludselig en helt anden end forventet: Man er ikke nødvendigvis afklaret, når man får en navigatør, siger Kirsten Svane. Privatøkonomi havde hun bestemt ikke troet, at de skulle arbejde med. 5

8 Stifinder i systemet Kirsten Svane og Sonja Milkær hilser i dag på hinanden med et kram, men navigatørforløbet er afsluttet, og de ses ikke privat. De er begge to kommet videre i livet. Sonja Milkær fortsætter som navigatør, og da Kirsten Svane bliver spurgt, om hun får brug for en navigatør i fremtiden, svarer hun nej: Det tror jeg ikke, fordi jeg tror, jeg er blevet mere bevidst om, hvad det er for en hjælp, jeg skal søge. Hvad angår fremtiden, kan hun godt forestille sig, at hun engang selv vil være navigatør - når overskuddet en dag er der. Hun har fået stor viden om, hvordan man begår sig i systemet og fået forståelse for, hvor svært det kan være at navigere - en viden, der kan være til stor gavn for andre. Hjælp til livet med ADHD Da Kirsten Svane selv får diagnosen ADHD i 2009, mangler hun én at tale med, som kan hjælpe hende godt i gang med sin nye tilværelse. Der er for lidt vejledning og oplysning, og derfor kontakter Kirsten Svane ADHDforeningen og kommer på ventelisten til en navigatør. Hun er godt klar over, at det kan tage tid, inden der er en navigatør til hende, og hun håber på, at navigatøren kommer med en vis ballast: Jeg var jo heller ikke interesseret i at få en eller anden 25-årig studerende, som jeg kunne meje ned. Derfor er jeg glad for, at det blev Sonja, der har livserfaring. Tillid er fundamentet Navigatøren Sonja Milkær mener ikke, det er nødvendigt at have en stor viden om love og det offentlige system for at blive navigatør, men det er nødvendigt at kunne tilegne sig specialviden, hvis situationen kræver det. Navigatørgerningen behøver heller ikke tage mere tid end et par timer om ugen, men man skal turde involvere sig i det enkelte menneske med ADHD - dog uden, at det bliver personligt, for man skal ikke blande sig, men derimod støtte den voksne til at komme videre i livet. Som Sonja Milkær siger, skal man være i stand til at omgås andre mennesker på en måde, så det ikke er én selv, der kommer i fokus, men den person man møder. Det væsentligste i navigatørforløbet, siger Sonja Milkær afsluttende, er at få opbygget en stor grad af tillid mellem navigatøren og den voksne med ADHD. Kirsten Svane er uddannet lærer i Hun er gift, har tre børn og bor på Fyn. Navigatøren Sonja Milkær var, inden hun blev pensioneret, forstander på en skole for unge med særlige behov. I 2008 beslutter Sonja sig for at blive navigatør, og hun har allerede to andre forløb bag sig, da hun bliver sat sammen med Kirsten Svane. 6

9 Det svære farvel En ADHD-navigatør er med i en andens liv i en periode, og så skal der siges farvel igen. Det kan godt være hårdt, fortæller ADHD-navigatør Rie Andersen. Hun er blevet navigatør efter at have set, hvor svært det var for datteren, der har ADHD, at navigere i det offentlige system. Af Signe Skovgaard Schmidt Au revoir, ciao, mojn! Farvel kan siges på mange måder, men navigatør Rie Andersen (62) er mere til glidende overgange, for det er altid svært at sige farvel til én, man har arbejdet tæt sammen med i et intensivt forløb: Når det halve år er gået, (som et typisk navigatørforløb varer, red.) siger jeg, at de gerne må ringe de første tre måneder, hvis der er noget. Man kommer jo så tæt på de mennesker, man arbejder sammen med, men jeg har selv en stor familie og 11 børnebørn, så jeg ved, at jeg er nødt til at cutte forbindelsen, fortæller Rie Andersen. Hun er blevet navigatør, fordi hun selv har diagnosen tæt inde på livet i sin ADHD-navigatør Rie Andersen har været med i navigatørkorpset fra dag ét og bliver ved, så længe der er et korps. familie. Et barnebarn har ADHD, og hendes yngste datter på 34 år fik diagnosen for tre år siden. Da Rie Andersen er med hende rundt i systemet for at få hjælp, opdager hun, hvor svært det er at finde ud af og får lyst til at sætte sig mere ind i, hvad ADHD er og hjælpe andre med diagnosen: Jeg kunne jo se, at voksne med ADHD ikke kan undvære nogen, der støtter dem og kan holde fast i trådene og ringer til dem og siger: Nu er der møde i morgen eller Har du nu lavet det - altså de ting, som jeg selv har gjort for min datter. Struktur og oprydning Efter fem forløb med fem voksne med ADHD kan Rie Andersen berette om, hvordan hun som navigatør har deltaget i møder hos psykiateren, hos lægen og ved kommunen. I hvert af de fem forløb er hun begyndt med at få styr på den voksnes private papirer; det er en nødvendighed, når der skal samarbejdes med kommunen: Når vi skal til kommunen, så er det rigtig svært at komme med en indkøbspose med papirer, så vi starter med at lave en mappe og få sat papirerne i orden. Vi skal jo have sat gang i ting, og jeg hjælper med at følge op på vores møder. Jeg holder den voksne til ilden og ringer og siger: Nu synes jeg, du skal rykke for svar. I starten er der meget, men de bliver jo selv bedre og bedre, jo mere orden, der kommer omkring dem. Alt det der udenoms-rod, bliver de bedre til. Vi tager det lidt ad gangen, fortæller Rie Andersen. Der er flere ting, der gør, at Rie Andersen stadig er navigatør her to år efter, at korpset blev oprettet. For det første kan hun se, at hendes indsats gør en forskel og for det andet lurer familien i baghovedet: Det giver mig en utrolig glæde, når jeg kan se, at jeg hjælper. Det, at tingene fungerer for de voksne med ADHD, giver mig sådan en stor tilfredshed - at de er glade og kommer væk fra, at alt er kaos. Det giver mig virkelig meget at være navigatør. Og så tænker jeg jo også på min egen datters situation og håber, at korpset bliver større, så der også er nogen til at tage sig af mine på sigt. 7

10 Navigatør for livet Både i sine forløb med mennesker med ADHD og ved kommunen har Rie Andersen kun mødt velvilje og lydhøre personer. Rygtet om navigatørerne har efterhånden spredt sig, også på de kommunale gange: Jeg har ikke mødt andet end søde og rare mennesker - også hos kommunerne bliver vi taget godt imod. Mange har hørt om os på forhånd, og hvis de ikke har, forklarer jeg, hvorfor jeg er der. Og Rie Andersen er kommet for at blive. Hun har ingen planer om at sige farvel til korpset og fortsætter som navigatør så længe, der er nogen at arbejde for. Hendes overordnede mål er, at der er andre i det kommunale regi, som overtager hendes rolle, når hun afslutter et forløb med en voksen med ADHD: Jeg bliver ved, så længe der er et korps, siger hun, målet med de enkelte forløb er jo sådan set, at der kommer struktur i den voksnes liv, men også nogen til at tage over, når jeg går fra. Rie Andersen var med på det første hold af navigatører, der blev uddannet i Hun er 62 år, gift med Preben og bor i Viby J., Århus. De har tilsammen fem børn og 11 børnebørn. Rie Andersen er på efterløn og har nu uddannet sig til akupunktør efter en mangeårig karriere hos TDC. 8

11 Formidling til kommunale sagsbehandlere Et andet af Projekt VoksenADHDs indsatsområder har været formidling til kommunale sagsbehandlere. Projektet udgav i juni 2008 Håndbog for sagsbehandlere, der er udformet som en let anvendelig opslagsbog. Bogen er tænkt som en hjælp til sagsbehandlere, for at de kan genkende og forstå mennesker med ADHD og de problemer, de kan have i hverdagen. Med emner som: udredning, behandlingsmuligheder og idéer til støtteforanstaltninger og kompensationsmuligheder, kommer håndbogen godt rundt om det hele liv med ADHD, og ikke mindst sætter den fokus på, hvordan sagsbehandleren kan sikre en god kommunikation og et godt samarbejde. Da mennesker med ADHD ofte har komplekse problemstillinger og behov for støtte fra flere forskellige faggrupper, samtidig med at de har svært ved at holde overblik, lægger håndbogen også vægt på nødvendigheden af en helhedsorienteret indsats, hvor en professionel påtager sig opgaven at koordinere indsatsen. Landsdækkende tiltag Håndbogen bliver, i projektet, trykt i 2000 eksemplarer. De er for længst udleveret til sagsbehandlere over hele landet, som har taget godt imod den. I forhold til mit daglige arbejde med praktisk sagsbehandling har denne bog været et uvurderligt redskab, idet jeg ikke vidste så meget om ADHD, da jeg startede mit arbejde i kommunalt regi. Bogen har givet en god sparring til vores møder med andre sagsbehandlere i dagligdagen, og alle har kunnet bruge bogen. - Sagsbehandler om Håndbog for sagsbehandlere Håndbogen er nu genoptrykt i ADHD-foreningens regi og kan købes i webbutikken eller downloades fra foreningens hjemmeside. Kursus for sagsbehandlere I efteråret 2008 bliver Håndbog for sagsbehandlere fulgt op af et femdages kursus. Initiativet skal, hånd i hånd med håndbogen, forbedre sagsbehandlernes indsats i forhold til voksne med ADHD. 20 sagsbehandlere fra 11 forskellige kommuner deltager på kurset. I udvælgelsen af kursister bliver det tilstræbt, at der deltager to personer fra hver kommune repræsenterende forskellige forvaltninger for at de efterfølgende kan støtte hinanden i arbejdet med voksne med ADHD, men også for at opfordre til samarbejde på tværs af forvaltningerne. Også det, at vi skulle være to fra hver kommune, det at vi sidder i arbejdsmarkedsafdelingen og socialafdelingen, og at det samarbejde kunne blive udvidet det tiltalte mig. Også fordi på daværende tidspunkt, da kørte vores samarbejde ikke så godt, som det gør i dag det har kurset helt klart bidraget til. - Deltager i Kursus for sagsbehandlere 9

12 Formålet med kurset er at give sagsbehandlerne indsigt i og forståelse for de vanskeligheder, der knytter sig til et liv med ADHD, men også at give dem redskaber og nye handlemuligheder i forhold til egne problemstillinger i arbejdet. Min verden har også åbnet sig mere af det her kursus. Der er nogle folk med ADHD, som er ekstremt invalideret af deres sygdom, men det er jo på mange måder et usynligt handicap. Når de kommer ind ad døren, fremstår de fleste som rimeligt velfungerende, og de har styr på det hele, men vi har et kæmpe ansvar for at gå nogle lag dybere og være med til at beskrive, hvori består deres vanskeligheder. Hvis man ikke har et godt kendskab til området, ja, så kommer man ikke det spadestik dybere, og så sender man folk ud af døren med uforrettet sag. Og så bliver det ved med at være noget bøvl, og de bliver ved med at have store vanskeligheder i de situationer, de skal agere i. Og jeg tænker da også, at selv i vores egen faggruppe, der er bare et kæmpe behov for noget mere viden, for jeg synes stadig, der hersker den der holdning med ja, så alvorligt er det alligevel heller ikke. - Deltager i Kursus for sagsbehandlere Det vigtige netværk Kurset følges op af et tilbud om, at sagsbehandlerne kan fortsætte i et fagligt netværk, som støtter dem, når de skal hjem i kommunen og arbejde med voksne med ADHD. I netværket kan de hente sparring på de problematikker, som de støder på i deres daglige arbejde. 18 af de 20 deltagere tilmelder sig netværket, og ADHD-foreningens konsulent er tovholder ved de første tre møder. Efterfølgende mødes en del af sagsbehandlerne fortsat i netværket, nu på skift hos hinanden. Hvem har ikke prøvet at gå hjem fra et kursus, og tænke, yes, nu gør vi det og det og så efter 4 dage, så opgiver man, fordi der er så meget andet, og det er svært at ændre noget. Hvorimod med et netværk, der går der tid imellem, man mødes, og man føler sig forpligtiget til at komme med bare lidt nyt. Netværket har fået mig til at fastholde, at jeg har skullet implementere denne viden. - Deltager i Kursus for sagsbehandlere og netværket I evalueringen af kursusforløbet og netværksdelen svarer sagsbehandlerne, at de er meget tilfredse med kompetenceløftet, og de føler sig godt rustede til det videre arbejde med voksne med ADHD. For mit vedkommende er min tilgang til de her borgere blevet anderledes. Jeg forbereder mig anderledes grundigt, når jeg skal have en samtale med dem, og jeg holder kortere møder. Jeg tænker meget mere over, hvordan et møde foregår, hvordan omgivelserne er hvad kan være forstyrrende elementer og jeg holder pauser - sådan nogle små ting. Det er måske dybt banalt, men det kan gøre en væsentlig forskel i et samarbejde. - Deltager i Kursus for sagsbehandlere 10

13 Mennesker gør det godt, hvis de kan - Kursus for sagsbehandlere Kursus for sagsbehandlere får æren for, at Jane Burgaard og Belinda Poulsen fra Skive arbejder anderledes rummeligt med borgere med ADHD. De to spreder ny, vigtig viden til kollegerne i kommunen, blandt andet ved hjælp af Håndbog for sagsbehandlere. Af Nina Madsen På Skive Rådhus underste etage sidder socialformidler Jane Burgaard og arbejder med ADHD og Autisme. Et andet sted i bygningen sidder sagsbehandler Belinda Poulsen, der har arbejdsmarked som fagligt område. Både Jane Burgaard og Belinda Poulsen har arbejdet i det kommunale system i over ti år og møder i det daglige borgere med ADHD. De to kvinder har sammen været på ADHD foreningens Kursus for sagsbehandlere, og de anbefaler gerne kurset til andre kolleger, for her har de fået forståelse for, hvad ADHD reelt er og det har været noget af en aha-oplevelse: For mig var ADHD bare en diagnose, fortæller Belinda Poulsen, det var Sagsbehandler Belinda Poulsen (tv.) og Jane Burgaard (th.) fra Skive har ændret praksis i forhold til borgere med ADHD efter kurset for sagsbehandlere. først efter kurset, at jeg forstod, hvad jeg, som sagsbehandler, kunne gøre og ikke kunne gøre for en borger med ADHD. Vi fik så meget konkret og brugbar viden. Vi lærte en masse, som vi ikke vidste i forvejen. Opdaterede sagsbehandlere Jane Burgaard kommer på kurset med en helt anden tilgang end sin kollega. Hun har haft ADHD tæt inde på livet i mange år, for som mor til en søn med ADHD, kender hun alt til udfordringerne med ADHD fra begge sider af skrivebordet. Trods grundlæggende viden om ADHD, er det alligevel først på ADHD-foreningens kursus, at Jane Burgaard virkelig forstår, hvor indgribende ADHD er, og hvor langt man skal gå tilbage for at samle en borger med ADHD op: Det, som en voksen med ADHD har allersværest ved, er jo ting, vi andre gør per automatik - som fx at købe ind. Jeg har fået en helhedsforståelse af, hvad det er for vanskeligheder, borgeren med ADHD står med. Det er et samfundsproblem og et familieproblem. Der er så mange gevinster ved at gøre en indsats, fortæller Jane Burgaard. For hende har kurset været en meget stor gave: Jeg er bare så taknemlig over at have fået det kursus af ADHD foreningen. Næstefter min uddannelse er det det bedste, der er sket, siger hun. Rusketur til faste rutiner Den nye viden, som de to kommer hjem med fra kurset, gør en betydelig forskel i sagsbehandlingen i Skive. Jane Burgaard har fx brugt kurset til at undervise andre, på kommunale institutioner og i distriktspsykiatrien i, hvad ADHD er, hvordan lidelsen kommer til udtryk, og hvilke funktionsnedsættelser der kan følge med diagnosen. 11

14 Det betyder, at hvor borgeren med ADHD førhen ofte ville blive opfattet som problematisk, kender sagsbehandlerne i dag til de vanskeligheder, som borgeren tumler med. Sagsbehandlerne, fortæller Jane Burgaard, er i dag meget mere bevidste om, hvordan de i praksis møder borgere med ADHD - eller borgere, som de formoder, har ADHD. Til møder hos Belinda Poulsen, bliver borgeren fx i dag sat, så der er udsigt til væggen og ikke til Belindas rodede skrivebord. Udover kursets faglige viden har Jane Burgaard og Belinda Poulsen også fået ADHD-foreningens praktiske redskab Håndbog for sagsbehandlere. Håndbogen har de stor glæde af i deres arbejde, og den er også blevet lånt ud til kolleger, fordi den er så overskuelig. Som Jane Burgaard siger: Det er især godt, at den er lavet som et opslagsværk, så man ikke behøver at læse den fra ende til anden. Borgeren i ny optik Både Jane Burgaard og Belinda Poulsen oplever, at de ser på borgeren med friske øjne og dette til trods for, at de oplever mange svigt fra borgerens side i form af manglende medvirken og fremmøde. Det er meget lettere at håndtere, når man kender årsagen: Nu ved vi, at det ikke skyldes modvilje, men manglende evne, for mennesker gør det godt, hvis de kan. Vi er født som sociale væsner, og vi vil hinanden det godt. Ingen ønsker at stå uden for fællesskabet, og hvis det sker, må vi være nysgerrige og undersøgende på, hvad der er årsag til det, siger Jane Burgaard og henviser til den teoretiske tilgang til mennesker med ADHD, som blev præsenteret på kurset. Belinda Poulsen tilføjer, at sagsbehandlere må være særligt opmærksomme på, at de vanskeligheder, en borger med ADHD har, varer hele livet og at selv en borger der, ved hjælp af god støtte og vejledning, får en velfungerende tilværelse, senere kan få behov for støtte igen. 12

15 På bølgelængde med sagsbehandleren Henrik Joe Michael Bendsen Clausen har ADHD, men også en sagsbehandler, der ser og forstår ham, som den han er, og som har hjulpet ham ind på bostedet Elmelund. Her lærer han blandt andet, hvordan det er at bo selv og holde eget hus. Af Signe Skovgaard Schmidt Man bliver aldrig færdiguddannet i ADHD, for du vil aldrig være helt up to date. Ordene er Joes eller Henrik Joe Michael Bendsen Clausen - som han hedder i fuld længde. Joe er 24 år gammel og har ADHD. Han flyttede fra Skive til bo stedet Elmelund i Thisted, hvor han har boet siden den 1. juni Henrik Joe Michael Bendsen Clausen kommer godt overens med sin sagsbehandler. Hun ser ham, som den person han er. Rum til at tale Joes sagsbehandler var én af dem, der deltog på ADHD-foreningens Kursus for sagsbehandlere, og Joe føler, at sagsbehandleren tager hånd om ham og de hensyn, som hans ADHD kræver. Han bliver set, som den person han er, og sagsbehandleren formår at sætte sig ind i, hvad han har brug for: Vi snakker fint sammen, siger Joe. Hun forstår mig, som den jeg er, og stresser mig ikke, når vi har møder. Hun tager det stille og roligt, selvom jeg ved, at hun har meget at se til. Jeg kan få lov til at komme ud med mine ord. Hun gør ikke mine sætninger færdige for mig. Joe taler langsomt og virker omhyggelig i sit ordvalg. Drømmen om egen bolig Sagsbehandleren og Joe så meget til hinanden, da han boede i Skive. Nogle gange på dagsbasis, andre gange med længere intervaller imellem. Sagsbehandleren kunne fx hjælpe ham med at få udbetalt penge, eller bare snakke med ham om, hvordan det gik, fortæller han. Det er også hende, der har hjulpet ham med at få plads på Elmelund. På Elmelund har Joe lettere ved at overskue sin hverdag, og hans største ønske er, at han bliver i stand til at klare sig selv i sin egen lejlighed og i det hele taget bliver i stand til at klare hverdagen med alle de ting, den byder på. Blandt andet dét forbereder Elmelund ham på via botræning, hvor Joe lærer en masse om at bo og have egen husholdning. Struktur på hverdagen Om dagen arbejder Joe hos Thisted Serviceudlejning & flyttefirma, hvor han har fået praktikplads. Han er glad for at være der, og kan se sig selv der i fremtiden. Om eftermiddagene og aftnerne står skemaet på fælles rengøring, havetjans, svømning, motionscenter og klubben. 13

16 Joe har folkeregisteradresse på Elmelund og betaler husleje. Han kalder det et slags kollegium, hvor hver af de 10 beboere har deres egen lejlighed og mulighed for at blive boende i op til tre år. Lige nu tager Joe et år ad gangen på Elmelund. Her har han det godt, for hverdagen kører bedre: Jeg har meget nemmere ved at overskue min hverdag og klare mig alene her, siger han. Fra menneske til menneske Joes sagsbehandler fra Skive dukker op til evalueringsmøde på Elmelund hvert halve år. Så ser de på, hvordan det går med ham, og hvad nyt han skal til at lære. Joe ved ikke, om han kan beholde sin sagsbehandler fra Skive, eller om han skal skifte til en anden. Dét har han nu prøvet før - faktisk hele tre gange inden for to år, da han endnu boede i Skive - og heldigvis har Joe selv været god til at melde klart ud til sine sagsbehandlere, at han kræver særlige hensyn: Jeg siger fra starten, at hvis ikke jeg bliver mindet om et møde eller en aftale, så glemmer jeg det, fortæller han. Det har betydet, at alle Joes sagsbehandlere har været gode til at minde ham om deres aftaler over telefonen og i det hele taget se ham som det menneske, han er. Walk a mile in my shoes Just walk a mile in my shoes Before you abuse, criticize and accuse Then walk a mile in my shoes by Joe South 14

17 Tilbud til voksne med ADHD Et tredje af Projekt VoksenADHDs indsatsområder har været udviklingen af tilbud til voksne med ADHD. Tilbuddene skal hjælpe voksne med ADHD til at kunne klare hverdagens udfordringer. Temadage I efteråret 2007 afholdes der fire endagsarrangementer, fordelt rundt i landet og særligt målrettet voksne med ADHD. Temadagene er arrangeret, så programmet består af både oplæg af psykiatere, socialrådgivere, pædagoger, voksne med ADHD og diskussionsrunder mellem oplægsholder og deltagere. Formålet er at formidle viden om ADHD og give deltagerne et indblik i mestringsstrategier. 124 voksne med ADHD og 81 pårørende deltager på de fire temadage, og af evalueringen fremgår det, at deltagerne har været meget tilfredse med temadagenes indhold og længde. De har fået ny viden og inspiration til, hvordan de kan få hjælp og støtte til at ændre deres hverdag. ADHD-guide I efteråret 2009 udgiver Projekt VoksenADHD en guide til livet med ADHD. Guiden beskriver, hvad det betyder for hverdagen at have ADHD, hvordan man kan søge mere viden, hvad man selv kan gøre, og hvor der er hjælp at hente. Kursus for voksne med ADHD I september 2008 begynder Kursus for voksne med ADHD. Undervisningens indhold er viden om ADHD, og målet er at øge deltagernes mulighed for at mestre livet med ADHD. Kurset er samtidig et pilotprojekt, som skal samle erfaringer om, hvilken undervisningsform og -metode, der bedst imødekommer og tilgodeser behovene hos voksne med ADHD. Da kun få mænd tilmelder sig kurset, vælger projektet at oprette et kvindehold med 12 kvinder i alderen år. 11 af dem gennemfører kursusforløbet, der finder sted i København og har fokus på temaerne: ADHD hos voksne, organisering, stress, sociale relationer, selvværd, mestring og netværk. Undervisningsformen veksler mellem oplæg, debat, individuelt arbejde og gruppearbejde i større og mindre grupper. Der har været en meget fast styring på hele forløbet. Vi har hele tiden vidst, hvad vi skulle og hvor længe. Og der har været en rigtig flot opsamling fra gang til gang. Og der har været en usædvanlig flot overholdelse af de aftaler, der er indgået, hele tiden vende tilbage og følge op - Kursist med ADHD I evalueringen fortæller kvinderne, at kurset har været med til at afhjælpe en del af de problemer, som de oplever med stress, organisering og struktur i hverdagen. De afvekslende undervisningsformer har gjort det lettere at fastholde koncentrationen, men især gruppearbejdet har været en stor udfordring for nogle. Kvinderne er meget glade for, at undervisningen har været konkret og praktisk, og ikke terapeutisk. Der er ingen 15

18 kritiske kommentarer til kurset, kun få anbefalinger fx skal underviseren i fremtiden huske at vejlede i, hvordan kursisterne får formidlet de store forandringer, som de gennemgår under kurset, til familie og netværk, så baglandet kan være opmærksomme på at støtte op i forandringsprocessen. Med det her kursus har jeg kunnet forstå og rumme mig selv jeg har fået i tusindfold meget større selvværd, det er helt vildt. Jeg har aldrig helt kunnet forstå, hvad der foregik med mig selv, men nu er jeg stolt af mig selv, virkelig. Og jeg kan bedre mærke mig selv hvornår jeg bliver træt, stresset og angst. Og også min glæde. - Kursist med ADHD Erfaringer bliver til undervisningsmanual Manual for voksenundervisere - nye veje til læring udkommer i efteråret Manualen er en introduktion til undervisningen af voksne med ADHD, og den kommer med helt kon krete forslag til, hvordan et undervisningsforløb sættes sammen. Samtidig lægger ma nua len stor vægt på den individuelle tilgang og opfordrer til løbende justering af undervisningen. Den kan bruges som hjælp ved opstarten af et undervisningshold med voksne med ADHD eller bruges som inspiration, hvis man allerede er i gang med at undervise. Ny hjemmeside med voksenfokus I oktober 2008 bliver ADHD-foreningens hjemmesiden relanceret. Designet er nyt, og på forsiden er der nu en direkte indgang til indholdet for voksne, unge og børn. Hjemmesiden, der tidligere har været mere målrettet forældre til børn med ADHD, opprioriterer med den nye version målgruppen voksne med ADHD. Hjælpemidler I samarbejde med Hjælpemiddelinstituttet bliver der i 2008 oprettet et særligt punkt på ADHD-foreningens hjemmeside under kategorien Voksen Social indsats, nemlig me nuen Hjælpemidler. Menuen er en direkte indgang til Hjælpemiddelinstituttets hjælpemiddelbase, hvor forskellige hjælpemidler er opdelt i de problemer, som de afhjælper. Fx kan en PDA strukturere dagens program, mens en kugledyne for nogle virker beroligende. 16

19 Bare lige er ikke ligetil - Kursus for voksne med ADHD Marianne Keis Dinsen har ADHD og er mor til fire drenge, hvoraf tre har en diagnose. Ikke ret meget er bare lige i familiens liv, og på Kursus for voksne med ADHD får Marianne Keis Dinsen indsigt i sin ADHD og redskaber til at få styr på sin og familiens hverdag. Af Nina Madsen Mange vil kunne nikke genkendende til Marianne Keis Dinsens historie: Da familiens barn nummer tre, Jens, skal begynde i skole i 2006, har Marianne Keis Dinsen og hendes mand Anders en fornemmelse af, at Jens er anderledes end de andre børn. Skolen indkalder snart til en samtale, hvor forældrene bliver opfordret til at få sønnen undersøgt, og Jens får diagnosen ADHD. Marianne Keis Dinsen læser alt, hvad hun kan finde om emnet. Da også Jens to ældre brødre får diagnoser - den ene fik Tourette allerede tilbage i 2003, og den anden bror får ADD efter Jens udredning, beslutter Marianne Keis Dinsen sig for selv at blive undersøgt. Hun bliver også diagnosticeret med ADHD. Diagnosen På Kursus for voksne med ADHD har Marianne Keis Dinsen fået nye redskaber til at tackle hverdagen i en familie, hvor både hun selv og flere af børnene har ADHD. føles som en lettelse, for endelig er der en forklaring på, hvorfor hun altid har følt sig anderledes, og hvorfor der er så mange ting, hun har haft svært ved. Men samtidig er der følelsen af at være fortabt, for hvad nu? Kvindehold på kursus i ADHD Kursus for voksne med ADHD bliver et vendepunkt for Marianne Keis Dinsen. Kurset er en del af ADHD-foreningens Projekt VoksenADHD, der bl.a. har det formål at udvikle en manual, som kan bruges i undervisningen af voksne med ADHD. Kurset er gratis, og kursisterne bliver udvalgt, så de danner en så ensartet gruppe som muligt. Således ender Marianne Keis Dinsen på et hold, der kun består af kvinder på nogenlunde samme alder og med lignende problemstillinger. Hun tror det er derfor, at kurset kommer til at fungere så godt. Med kun kvinder er undervisningen målrettet, og holdets snakke går mere i dybden, fordi læringen og diskussionerne tager udgangspunkt i de samme præmisser: Ofte oplever vi livet med ADHD lidt anderledes. Jeg synes, der har været en stor samhørighedsfølelse, selvom vi var ret forskellige. Der var enkelte, der ikke havde børn. For dem blev der måske snakket lidt meget om børn. De fylder jo meget. Hvis der også havde været mænd, ville de nok have snakket om andre ting, siger hun og tilføjer, at kursusforløbet har gjort, at hun har fået indsigt i sin egen ADHD og givet hende god hjælp til at få styr på sit liv. Øjenåbner til ny virkelighed Det er ellers med et vist forbehold, at hun læser kursusopslaget i ADHD-foreningens medlemsblad i sommeren 2008, for Marianne Keis Dinsen er i tvivl, om hun bør tilmelde sig. Selvom hun har fået diagnosen, føler hun 17

20 ikke, at hun rigtigt har ADHD, og hun har svært ved at genkende sig selv i den almindelige forestilling om, hvordan ADHD kommer til udtryk: Jeg er ikke én, der kravler på væggene, og har egentlig aldrig været det! Marianne Keis Dinsen er bekymret for, om hun kommer til at tage pladsen fra én, der har større behov for kurset. Men nysgerrigheden og det faktum, at hun føler sig lidt fortabt efter sin diagnosticering, får hende alligevel til at lægge billet ind på en kursusplads. Selvom hun er på medicin og på egen hånd har læst en masse om ADHD, føler hun, at hun mangler endnu mere viden og redskaber til at komme videre i sit liv. Da hun møder op på kurset, forsvinder al tvivl, for kursuspladsen er den helt rigtige beslutning. Her møder hun mennesker, der har de samme udfordringer i livet som hun selv: Jeg var jo ikke den eneste, der har det på den måde. Alle de tanker, den måde man opfatter verden på, det man slås med - det var ret befriende at konstatere. Til sidst i kurset bliver der, på kursisternes opfordring, holdt en aften for kvindernes bagland, hvor de pårørende får indsigt i og forståelse for, hvori kvindernes vanskeligheder består. Svært at netværke med ADHD Marianne Keis Dinsen har kun godt at sige om kurset. Hun har fået en indsigt i ADHD, som hun ikke havde før, og især samværet med de andre kvinder på kurset har været et stort plus. Efter kurset danner kursisterne en gruppe, hvor de stadig mødes i et netværk en gang om måneden, men det er svært, for ADHDen spænder ben for intentionerne: Vi har svært ved at holde det kørende. Vi har alle ADHD, så vi kan ikke bare have fri snak. Det duer vi ikke til. Der skal være noget styring på, et fast holdepunkt. På andre kurser arbejder Marianne Keis Dinsen i dag videre med nogle af de redskaber, som hun fik med fra Kursus for voksne med ADHD, men det er svært, hvis ikke underviseren har stor viden om ADHD: Jeg har oplevet en rigtig stor forståelse og indsigt på de kurser, jeg har været på i ADHD-foreningen, hvorimod jeg godt nogle gange kan føle, at der hos kommunen mangler lidt indsigt i ADHD. Nogle gange bliver jeg mødt med den der holdning: Jamen, du skal jo bare I en familie hårdt ramt af ADHD, er der nemlig ikke ret meget, som er bare lige, for som Marianne Keis Dinsen siger: Det kan være svært, når man har fire børn og samtidig selv har ADHD. 18

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Evalueringsnotat Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Med det her kursus har jeg kunnet forstå og rumme mig selv jeg har i tusindfold meget større selvværd, det er helt vildt. Jeg har aldrig kunnet

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier:

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier: Den 19. januar 2015 Elevcoaching Elevcoaching er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene

Læs mere

Projekt: Mænd med ADHD

Projekt: Mænd med ADHD Projekt: Mænd med ADHD Handicapidrættens Videnscenter www.handivid.dk Inge Sørensen Anne-Merete Kissow Projektets idé At udvikle et kursusforløb, hvor voksne mænd med ADHD (30+ år) får mulighed for at

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister på kurset Lær at tackle kroniske smerter i Odense Kommune

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

FOKUSSKIFTE & VELLYKKET ALDRING POC Høje Taastrup Kommune & ABLE v/ Annette Johannesen

FOKUSSKIFTE & VELLYKKET ALDRING POC Høje Taastrup Kommune & ABLE v/ Annette Johannesen VELLYKKET ALDRING Kompetenceudvikling, hvor forskning og praksis spiller sammen med erfaringer fra Fokusskifte Mål Det er målet at omsorgssystem og medarbejdere understøtter mestring, hjælp til selvhjælp

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation

KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation KL`s konference: Børn og Unge med Handicap 2015 9. sep. 2015 Tværsektoriel psykoedukation Tove Bech, ledende socialrådgiver, Region Hovedstadens Psykiatri Susanne Kragh, specialkonsulent, Københavns Kommune

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

inspiration og gode råd Book en konsulent det er gratis

inspiration og gode råd Book en konsulent det er gratis De inddragende metoder inspiration og gode råd Book en konsulent det er gratis Bytur? Neglede lige 500 J Få inspiration og gode råd! Book en konsulent det er gratis! Har du brug for inspiration til arbejdet

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Sparring skal forebygge vold

Sparring skal forebygge vold Sparring skal forebygge vold I Hjørring lærer ældreplejens medarbejdere kollegial sparring for at mindske fysisk og psykisk vold. Af Britta Lundqvist En kollega har været udsat for et kvælningsforsøg,

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Man bliver syg af det!

Man bliver syg af det! Man bliver syg af det! Survey om sårbarhed hos forældre til børn med autisme. Af: Heidi Thamestrup Det er ikke vores børn med autisme, der gør os syge; det er de evindelige kampe med systemet om at få

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Familieinstitutionen Topshøj ApS. Topshøjvej 60. DK-4180 Sorø Tlf.: 57 83 12 21. topshoj@topshoj.dk.

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien INFORMATIONSINDSATS Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien Første møde med Psykiatrien som behandlingssted kan være en overvældende oplevelse for patienten, men i høj grad også for pårørende.

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Generalforsamling 13. maj 2014

Generalforsamling 13. maj 2014 Generalforsamling 13. maj 2014 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Deltagere fra bestyrelsen: Jørn Thrane, Lone Pedersen, Benedikte Daabeck, Gitte Beier, Leif Thomassen og Alan Mortensen Referent: Alan

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Kunsten at reflektere

Kunsten at reflektere INTRODUKTION Kunsten at reflektere I en travl hverdag gør og siger vi en masse uden at tænke videre over hvorfor. Refleksion handler om at se bag om det selvfølgelige. At betragte tingene fra andre vinkler,

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Fremtidens Mentor. -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan

Fremtidens Mentor. -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan Fremtidens Mentor -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan Kursusplan - Fremtidens Mentor Kursistmålgruppe Fokus for kurset: Mål: Arbejdsløse lærere, pædagoger, socialrådgivere og jobkonsulenter,

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Døvblindhed og kompenserende

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Omsorg for personer med demens

Omsorg for personer med demens Omsorg for personer med demens Fag og læringskonsulent Lene Larsen SOPU København & Nordsjælland Hvem er jeg? Fag og læringskonsulent i SOPU, kursusafdelingen Ergoterapeut Omsorg og demens går hånd i hånd

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU.

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver,Supervisor,Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere