Lær at lave/forstå en hjemmeside

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lær at lave/forstå en hjemmeside"

Transkript

1 Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside. Lær at lave/forstå en hjemmeside er et eksempel på et undervisningsforløb for mellemtrinnet, som bidrager til at skærpe elevernes bevidsthed om hjemmesiders opbygning. Det konkrete undervisningsforløb har et forventet forløb på 8-10 lektioner. Den enkelte lærer/lærerteam kan vælge at anvende forløbet i forlængelse af et emnearbejde eller en ekskursion fra årsplanen, som klassen og lærerne ønsker at præsentere for forældre, familie eller en anden klasse på skolen. I denne tekst bruger vi en lejrskole på Bornholm som eksempel. Klassen arbejder med faglig skrivning af tekster om emner vedrørende turen. Eleverne skrev i dette eksempel om Bornholms natur, historiske begivenheder og dagbøger. Forløbet indledes med et fælles delforløb, hvor læreren i samarbejde med eleverne arbejder med hjemmesiders opbygning. Eleverne lærer om udvalgte hjemmesiders opbygning i en vekselvirkning mellem lærerens modellering på interaktiv tavle eller computer med projektor og elevernes egne afprøvninger og undersøgelser. I næste delforløb arbejdes der med, hvordan klassens egen hjemmeside skal bygges op. Eleverne udarbejder i små grupper forslag til sitemaps, som de fremlægger for hinanden. Eleverne sætter i sidste delforløb lektioner tekster og billeder ind på klassens hjemmeside, som i dette eksempel laves i skoleblogs.dk. Der kan arbejdes i andre hjemmesider, klassen vender tilbage til hjemmesiderne fra første delforløb og undersøger teksternes layout. Klassen ser på nogle af deres egne tekster på interaktiv tavle eller computer med projektor. Teksternes layout diskuteres og der aftales et fælles forslag til layout. Forløbets mål er at skærpe elevernes bevidsthed for hjemmesiders opbygning, med særligt fokus på: Sitemaps Afsender/modtager Layout/design I det eksemplariske forløb bruges følgende hjemmesider: Side 1 af 18

2 Didaktiske overvejelser Læsefaglige mål, it-faglige mål og faglige mål (Der er i skrivende stund nye mål på vej. Derfor må der forventes en revidering af målene) Fagfaglige mål faghæfte 1 Anvende computeren til støtte for læsning og orientere sig på websider (6. klasse) Bruge læsning af digitale og trykte tekster samt grafiske udtryk som redskab til omverdensforståelse (9. klasse) En del af elevernes produktioner formidles via offentlige kanaler (blogs, hjemmesider, wikier, etz.), og i den forbindelse er overvejelser og bevidsthed om formål, budskab, identifikation, form og sikkerhed It-faglige mål faghæfte 48 Identificere sin målgruppe ud fra budskabet og formålet med produktionen Samle tilgængelig viden Vælge sin kanal (sms, blog, wiki, hjemmeside osv.) udfra budskabet og formålet med produktionen Vælge præsentationsform (tekst, grafisk præsentation, film/video, online, offline osv.) Heri ligger muligheden for at vise og drøfte enkelt mediers kommunikationsform og få eleverne til at tage stilling. Er sproglige udtryk og anerkendte koder fra fx sms er acceptable og anvendelige i andre medier. Hvilke særlige krav stiller PowerPointpræsentationer eller websider til tekstudformning. Og hvad sker der med meningen, hvis man ikke behersker de forskellige medier Mål for undervisningsforløbet Målet for dette undervisningsforløb er at lære eleverne, hvordan hjemmesider er bygget op, ved selv at konstruere deres egen: Faglig viden og begreber Menu, faneblad og ikoner på hjemmesider Sitemaps Centrallæsning, periferilæsning og lineær læsning Link Afsender/modtager Hypertekst Layout og design Url Multimodal Side 2 af 18

3 Om arbejdet med hjemmesider I arbejdet med at lave klassens hjemmeside, er det vigtigt at inddrage eleverne i samtalen om, hvad formålet med forløbet er. Set fra elevernes synsvinkel er der et dobbelt formål med forløbet: At lære, hvordan man laver en hjemmeside og derigennem blive dygtigere til at læse andres hjemmesider At fortælle om oplevelser og viden fra en fælles klasseekskursion eller lejrskole til andre Det er vigtigt, at lave en fælles aftale om, hvem der skal have adgang til at besøge siden. Det er følsomt for eleverne at lægge billeder og personlige tekster på en hjemmeside. Derfor er samtalen om modtagerne vigtig. Læreren kan lede samtalen ind på en generel snak om internettet, etik og privatliv. Når læreren udvælger de hjemmesider, hun ønsker at bruge som eksempler, kan hun enten bruge de foreslåede hjemmesider eller vælge andre, som hun ønsker, elever skal kende og gøre brug af fremover. I det eksemplariske forløb er der valgt en kombination af lokale hjemmesider, som eleverne ofte støder på at skulle anvende, en fagportal, som er pædagogisk opbygget og dr.dk, som er et eksempel på en hjemmeside, som er sværere at finde rundt på. Læreren skal undervejs i forløbet være bevidst om ofte at anvende de nye faglige ord og begreber om hjemmesider. Desuden skal eleverne opfordres til at bruge de nye ord. Dette vil være med til, at eleverne får et nyt sprog om emnet og et mere nuanceret samtalegrundlag. Læseteknologi Læreren må være opmærksom på, om der er elever med læsevanskeligheder, som har brug for hjælp til at læse hjemmesiderne. Læreren må sikre sig, at eleverne ved, hvordan de kan få computeren til at hjælpe med oplæsning. Det kan enten være ved brug af CD ord eller Adgang for alle. Teknologi til rådighed Internetadgang Interaktiv tavle eller computer med tilsluttet projektor I de 2 første delforløb skal der være 1 computer pr. 2 elever I sidste delforløb 1 computer pr. elev Evt. tablet eller smartphone, som kan tage billeder eller en scanner Side 3 af 18

4 Forløbets opbygning Fase 1 (2 lektioner) Forløbet indledes med et fælles forløb på 2 lektioner, hvor læreren i samarbejde med eleverne arbejder med hjemmesiders opbygning. Eleverne lærer om udvalgte hjemmesiders opbygning i en vekselvirkning mellem lærerens modellering og elevernes egne afprøvninger og undersøgelser. I fase 1 skal man igennem flg. punkter: 1. Læreren underviser og modellerer for eleverne, hvordan et sitemap er opbygget 2. Eleverne arbejder parvis. De undersøger udvalgte hjemmesider og tegner sitemaps 3. Eleverne fremlægger og vurderer optegnede sitemaps 4. Læreren forestår evaluering og opsamling forløbet Lærerens forberedelser Læreren udvælger 3 hjemmesider og forbereder sig til sammen med eleverne, at undersøge dem og skolens hjemmeside nærmere. Et sitemap er et kort over en hjemmesides opbygning. Læreren kan f.eks. forberede sig på at vise eleverne et kort over London Underground eller Københavns Metro. Hun kan forberede sig på at demonstrere for eleverne, at de skal vælge det rigtige tog, hvis de skal komme lettest og hurtigst frem til en bestemt station. På samme måde skal eleverne lære at bevæge sig rundt og finde oplysninger på en hjemmeside. Eleverne skal lære, hvad et sitemap er. Dobbeltlektionens arbejdsgang Læreren: Forklarer eleverne om betydningen af ordet sitemap. Gennemgår opbygningen af skolens hjemmeside. Læreren tegner hjemmesidens sitemap i hånden eller i programmet Mindmeister. Eleverne: Sammen med en makker gennemser eleverne udvalgte hjemmesider og aftegner sitemaps i hånden eller i programmet Mindmeister. Eleverne: fremlægger optegnelser af hjemmesidernes sitemaps. Læreren forestår evaluering og opsamling af de 2 lektioner. Side 4 af 18

5 Didaktiske overvejelser Læreren modellerer og bevæger sig rundt på hjemmesiden, mens eleverne hele tiden inddrages i en samtale om, hvad de ser og hvad læreren gør. Læreren skal være opmærksom på at bruge bestemte ord og begreber, som eleverne skal lære. Sitemap Link Afsender/modtager Hjemmeside Layout design Fane Menu Multimodal Hjemmesidens elementer Hypertekst Url Faglige ord og begreber Eksempel på lærerens tegning af sitemap til skolens hjemmeside. Eleverne får 30 minutter til at lave en række opgaver i forhold til en hjemmeside. Opgaver til eleverne Tegn en hurtig skitse over hjemmesidens sitemap Overvej, om det er let eller svært at finde rundt på siden. Tænk over hvorfor! Læg mærke til de forskellige elementers placering på siden Hvad kan I godt lide ved hjemmesiden? Hvad kan I ikke lide ved hjemmesiden? 2 makkerpar (A og B) arbejder med samme hjemmeside. Dernæst mødes makkerpar A og B og fremlægger for hinanden og bliver enige om fælles fremlæggelse. De fremlægger fælles på klassen. Hvis der er mulighed for det, viser de et billede af deres sitemap. Hver gruppe skal fortælle i 2-3 minutter. I afslutningen af dobbeltlektionen er det hensigtsmæssigt, at læreren: Opsummerer det faglige indhold og gentager nye ord og begreber Har en kort dialog med eleverne om, hvad de har lært og forstået Side 5 af 18

6 Pædagogiske overvejelser Læreren modellerer gennem at bruge et fagsprog. Det er hele tiden lærerens opgave at bidrage med fagsprog og at give input til, hvordan man kan vurdere. Det kan læreren gøre ved at give udtryk for egen velbegrundede opfattelse så eleverne kan lære at gøre det samme. Samtidig er det også vigtigt, at læreren giver eleverne tid og mulighed for at prøve sig frem og finde egne løsninger og beslutninger. Teknologi til rådighed Interaktiv tavle eller computer med projektor Internetforbindelse En computer til 2 elever Fase 2 (2-3 lektioner) I næste delforløb på 2-3 lektioner beslutter klassen, hvordan klassens egen hjemmeside skal bygges op. Eleverne udarbejder i små grupper forslag til sitemaps, som de fremlægger for hinanden. I fase 2 skal man igennem flg. punkter: 1. Repetition af nye ord og begreber 2. Klassesamtale om at lave klassens egen hjemmeside 3. Eleverne udarbejder forslag til sitemaps over klassens hjemmeside 4. Evaluering og beslutning om en kombination af forslag til sitemaps Lærerens forberedelser Læreren forbereder et oplæg. Formålet med oplægget er, at eleverne får mulighed for at repetere nye ord og begreber fra 1. delforløb. Læreren laver en planche med de nye ord. Læreren forbereder sig på at gentage de nye ord og forbereder spørgsmål til eleverne. Eksempler på spørgsmål: Kan I huske, hvad vi lærte i går? Kan I huske, hvad ordene på planchen betyder? Hvilke hjemmesider kunne I bedst lide i går? Hvilke sitemaps kunne I bedst finde rundt på? Læreren kopierer ordkort til CL strukturen Quiz og Byt (bilag 1). Lektionernes arbejdsgang Læreren indleder forløbet med repetition af 1. delforløb. Planchen med de nye ord og begreber hænges op i klassen. Quiz og Byt med de nye ord og begreber. Eleverne går rundt mellem hinanden. Når 2 elever mødes, spørger de hinanden, hvad ordene på deres kort betyder. Når begge elever Side 6 af 18

7 har spurgt og svaret, bytter de kort og fortsætter til en ny elev. Læreren fortæller klassen, at de nu skal arbejde konkret med at lave deres egen hjemmeside. Hjemmesiden skal indeholde oplysninger, billeder og erfaringer fra klassens ekskursion, lejrskole eller et fagligt emne. Læreren er derefter ordstyrer og sekretær på en klassesamtale og brainstorm over hvilke overskrifter, elementer eller faneblade der kan være på klassens hjemmesiden. Læreren guider eleverne og hjælper dem med at inddele forslagene i kategorier og faglige emner. Overskrifterne skrives på tavlen. Eksempel på overskrifter fra 6. klasses lejrtur til Bornholm: Dagbøger Overtro Historie Byer og steder på Bornholm Eleverne skal derefter udarbejde forslag til sitemaps over klassens hjemmeside. Der arbejdes i grupper på 3-4 elever. Grupperne opfordres til at have gode argumenter klar, så de kan argumentere for, at netop deres forslag skal vedtages. Eleverne fremlægger deres forslag til sitemap over klassens emne. Læreren guider grupperne i deres fremlæggelser. Evaluering og beslutning om hvilken kombination af forslag der er bedst at arbejde videre med til klassens hjemmeside. Didaktiske overvejelser Eleverne inddeles i grupper på 3-4 elever, som udarbejder forslag til et sitemap, som fremlægges for klassen. Ved slutningen af delforløbet, skal klassen nå frem til en fælles beslutning om et sitemap enten gennem diskussion eller afstemning. Læreren er ordstyrer i diskussionen om, hvordan klassens egen hjemmeside skal bygges op. Det er igen hele tiden lærerens opgave at bidrage med fagsprog og at give input til, hvordan man kan vurdere. Det kan læreren gøre ved at give udtryk for egen velbegrundede opfattelse så eleverne kan lære at gøre det samme. Pædagogiske overvejelser Undervisningsforløbets mål er at skærpe elevernes bevidsthed om hjemmesiders opbygning. Processen, og de diskussioner eleverne har, er lige så vigtige som det færdige produkt. I de faser, hvor eleverne skal arbejde selvstændigt, fremlægge og diskutere, er det vigtigt, at læreren giver eleverne tid og mulighed for at prøve sig frem og finde egne løsninger og beslutninger. Læreren er hele tiden til stede i lokalet, lyttende og gerne som ordstyrer. Læreren giver faglige inputs, guider på rette spor eller sætter skub i diskussionen gennem spørgsmål. Læreren kan f.eks. bede en elev om at argumentere for et synspunkt eller bede eleven om at beskrive både fordele og ulemper ved forslag til et sitemap. Læreren er hele tiden bevidst om at benytte de nye ord og begreber i samtalerne Side 7 af 18

8 med eleverne. Teknologi til rådighed Eleverne har ikke behov for computere i dette delforløb, medmindre læreren har valgt, at eleverne skal tegne deres forslag til sitemaps f.eks. i programmet Mindmeister. 3. fase (1 lektion) 3. delforløb er en fase, hvor eleverne undersøger og diskuterer hjemmesideteksters layout og derefter beslutter, hvordan teksterne på deres egen hjemmeside skal se ud. I fase 3 skal man igennem flg. punkter: 1. Lærerstyret gennemgang af forskellige tekster fra hjemmesider 2. Lærerstyret klassedrøftelse og beslutning om tekstens layout på klassens hjemmeside 3. Eleverne arbejder selvstædigt med layout i tekstbehandling Lærerens forberedelser Læreren forbereder sig på at vise eleverne forskellige tekster fra hjemmesider. Teksterne skal have forskelligt layout. Læreren kan med fordel vælge hjemmesider med forskellige modtagere. Eksemplerne kan være en tekst fra danske-dyr.dk, som har børn som målgruppe og en længere tekst fra skolens hjemmeside, som henvender sig til voksne. Teksterne skal vise forskellen på læsbarhed, så eleverne bliver bevidste om, at tekstens layout har betydning for modtagerens lyst til at læse. Eks. på 2 tekster rettet mod henholdsvis voksne og børn. Hvis klassen allerede har skrevet tekster til brug på hjemmesiden, kan læreren på forhånd udvælge en elevtekst (husk at spørge eleven), som klassen i fællesskab kan formatere i overensstemmelse med det vedtagne layout. Ellers må læreren vælge en anden tilfældig tekst. Læreren skal have 2 teksteksempler klar. Der skal både være en tekst til lærerens brug ved den fælles gennemgang og en tekst, som eleverne skal arbejde selvstændigt med efterfølgende. Side 8 af 18

9 Lektionens arbejdsgang Læreren viser forskellige tekster fra hjemmesider fra det første delforløb. Fordele og ulemper ved teksternes layout diskuteres. Læreren er ordstyrer og stiller spørgsmål til eleverne inden for de områder, de skal beslutte. Læreren er igen opmærksom på at gentage fagudtryk og nye ord, mens klassen taler om layout. Læreren fortæller eleverne, at de nu skal beslutte, hvordan deres teksters layout skal være. Klassen tager fælles beslutninger om de 8 punkter i tekstboksen om layout. Læreren modellerer, hvordan hun formaterer en tekst i henhold til aftalerne, mens eleverne følger med. Eleverne arbejder parvis med en tilsvarende opgave på en tekst, læreren har klar. (I vores eksempel har vi brugt wordpress, som hjemmeside opbygger og man kan med fordel se nogle af videoerne på Eleverne kan arbejde direkte i wordpress editor for realistisk fornemmelse af layoutet) Nedenfor ses en vejledning ang. Wordpress fra os til en kollega: Layout Skrifttype Farver Skriftstørrelse Linjeafstand Linjelængde Opdeling i afsnit Overskriftens udformning Evt. underoverskrifter Hej Lige en kort beskrivelse af hvad du skal gøre for at få en hjemmeside klar. Du går ind på og går i gang med at bygge en hjemmeside. Der er her et lille video felt, hvor du hurtigt kan se hvad du skal gøre for at komme i gang med en side min. så er hjemmesiden oppe at køre. Når du skal vide lidt mere om de forskellige funktioner på siden, og hvordan du administrerer dem, så skal du gå på Det er ikke helt rettet til den færdige hjemmeside, som du så den, men der er mange gode vejledninger. Kig på videoerne 2.4, alle i kap. 3, og ellers prøv dig frem. Mvh Karen og Johnni Teknologi til rådighed Læreren har en computer med internetadgang Projektor eller interaktiv tavle Bærbar computer til hver anden elev Side 9 af 18

10 Fase 4 (1-4 lektioner) Eleverne producerer egne tekster og indsamler fotos til deres hjemmeside. Der vil være forskel på, hvor mange lektioner læreren skal afsætte til denne fase. Tidsforbruget afhænger af, hvor lange og mange tekster eleverne skal skrive og om teksterne allerede er skrevet i et tidligere forløb og derfor kun skal redigeres i denne fase. I fase 4 skal man igennem flg. punkter: 1. Lærerstyret gennemgang af aftalerne om layout 2. Eleverne arbejder selvstændigt med at skrive tekster til hjemmesiden Lærerens forberedelser Læreren sikrer sig, at alle elever er forberedte på, hvad de skal skrive om. Lektionernes arbejdsgang Læreren opsummerer aftalerne om layout. Eleverne skriver tekster og formaterer dem i henhold til aftalerne om layout. Didaktiske overvejelser Læreren må i dette forløb sikre sig, at eleverne ved, hvilken genre de skal skrive deres tekster i. Genren afhænger af mediet, som her er en hjemmeside, men også af fag og emne. Det kan f.eks. være dagbøger, fagtekster eller beskrivelser. Målet for dette undervisningsforløb er at skærpe elevernes opmærksomhed om hjemmesiders opbygning. Arbejdet med genreskrivning er derfor ikke nærmere beskrevet her. Teknologi til rådighed Computere til eleverne. Fase 5 (1-2 lektioner) I fjerde del af forløbet demonstrerer læreren, hvordan eleverne lægger deres tekster og billeder ind på en hjemmeside i Derefter hjælper eleverne hinanden parvis med at lægge deres billeder og tekster det rigtige sted på hjemmesiden. I fase 5 skal man igennem flg. punkter: 1. Lærerens præsentation af klassens hjemmeside 2. Læreren modellerer og viser klassen, hvordan man kan sætte tekst og billeder ind på hjemmesiden 3. Eleverne arbejder parvis med at sætte deres tekster og billeder ind på hjemmesiden Lærerens forberedelser Læreren gør en hjemmeside klar, f.eks. i skoleblogs.dk (som vi har brugt i vores eksempel). I kan sagtens vælge andre website builder alt efter hvilke I er fortrolige med eller hvilke præferencer I vælger ud fra. Af andre buildere kan nævnes: wix, 123hjemmeside.dk og nye kommer til hele tiden. Side 10 af 18

11 Læreren kan få hjælp i til arbejdet med skoleblogs. Her findes forskellige instruktionsvideoer (se evt. kollegavejledningen i fase 3). Lektionernes arbejdsgang Læreren præsenterer hjemmesiden for klassen. Læreren viser klassen, hvordan eleverne kan lægge deres tekster ind på klassens hjemmeside. En elevtekst bruges som eksempel og klassen drøfter, hvordan tekstens layout fungerer på hjemmesiden. Eleverne hjælper hinanden parvis med at sætte tekster ind på hjemmesiden. Hvis klassen har gemt billeder, som også skal på hjemmesiden, viser læreren på samme måde, hvordan dette skal gøres. Teknologi til rådighed Lærercomputer med projektor eller interaktiv tavle Computere til eleverne Internetadgang Fase 6 (1 lektion) Sjette del af forløbet er en præsentationsfase, som foregår i klassen, hvor der gives intern respons i.f.t. sitemap, layout og design. I fase 6 skal man igennem flg. punkter: 1. Læreren præsenterer klassen for det endelige resultat af arbejdet med klassens hjemmeside 2. Klassen drøfter, hvordan hjemmesiden som helhed fungerer 3. Der afsættes tid til, at eleverne på egen hånd kan undersøge hjemmesiden 4. Fælles opsamling og godkendelse af det endelige resultat Lærerens forberedelser Læreren ser hjemmesiden igennem og beslutter sig for, hvilken respons hun vil give eleverne for resultatet af deres arbejde. Læreren forbereder sig på at gentage og inddrage de nye faglige ord og begreber, som klassen har lært i forløbet med at lave hjemmesiden. Lektionens arbejdsgang Læreren viser eleverne, hvordan de finder deres hjemmeside på internettet. En elev styrer musen i en hurtig rundtur på hjemmesiden. Læreren stiller spørgsmål til eleverne om deres umiddelbare oplevelse af hjemmesiden. Side 11 af 18

12 Eksempler på spørgsmål til klassen Beskriv jeres første indtryk af forsiden. Beskriv jeres første indtryk af hjemmesidens design og sitemap. Beskriv jeres første indtryk af teksternes layout. Eleverne får ca. et kvarter til at surfe på hjemmesiden på egen hånd. Lektionen slutter med en opsamling af elevernes oplevelser med at undersøge hjemmesiden. Læreren giver på dette tidspunkt også sin respons på resultatet. Eksempler på spørgsmål til klassen Fungerede hjemmesidens design og sitemap, som I havde forventet? Var teksternes layout læsevenligt? Hvad var I særligt tilfredse med? Er der elementer på hjemmesiden, som I ikke er helt tilfredse med? Er der noget vi skal ændre, inden hjemmesiden skal præsenteres for modtagere uden for klassen? Når hjemmesiden er godkendt af klassen, aftales release og præsentation af hjemmesiden. Opgaver fordeles mellem eleverne. Opgaverne kan fint være hjemmearbejde. Eksempler på opgaver til eleverne Hvem byder velkommen? Hvem fortæller om arbejdet med at lave hjemmesiden? Hvem præsenterer hjemmesiden? Hvem laver invitationer? Hvem afleverer invitationerne? Hvem sørger for forfriskninger til gæsterne? (f.eks. chips eller pindemadder, saftevand, kaffe..) Didaktiske overvejelser Eleverne forventes ikke at nå at læse alt på hjemmesiden i løbet af deres selvstændige tid i denne lektion. De vil sandsynligvis starte med at finde deres egne tekster og derefter når de at se enkelte andre elementer og tekster/billeder. Side 12 af 18

13 Inden releasefesten kan læreren bede eleverne om (hjemmearbejde) at have læst mere på hjemmesiden, så de bliver fortrolige med tekster og design, inden de skal guide deres gæster rundt på siden. Teknologi til rådighed Lærercomputer med projektor eller interaktiv tavle Computere til eleverne Internetadgang Fase 7 Syvende del af forløbet er en præsentationsfase, hvor hjemmesiden præsenteres for en udvalgt modtagergruppe uden for klassen. Det kan f.eks. være forældre eller en anden skoleklasse. I fase 7 skal man igennem flg. punkter: 1. Afholde et arrangement for inviterede gæster, hvor hjemmesiden præsenteres og eleverne fortæller om arbejdet med at lave hjemmesiden Lærerens forberedelser Læreren er tovholder for eleverne, som har fået forskellige ansvarsområder i fase 6 Læreren sørger for, at der er computere til gæsterne Arrangementets arbejdsgang Gæsterne ankommer Eleverne serverer en forfriskning for gæsterne Eleverne byder velkommen Eleverne fortæller om arbejdet med at lave hjemmesiden Eleverne demonstrerer, hvordan gæsterne finder rundt på hjemmesiden Gæsterne får lejlighed til at bruge computere og opleve hjemmesiden Eleverne siger farvel og tak for, at I kom til gæsterne Pædagogiske overvejelser Præsentationen af hjemmesiden uden for klassen er afgørende vigtig for eleverne, når der er lavet så stort et arbejde. Teknologi til rådighed Lærercomputer med projektor eller interaktiv tavle Computere til eleverne Internetadgang Side 13 af 18

14 Evaluering 8. og sidste del af forløbet er evalueringsfasen, som både skal henvende sig til eleverne og være en intern evaluering for den enkelte lærer og lærerteamet omkring forløbet. I fase 8 skal man igennem flg. punkter: 1. Elevevaluering 2. Lærerevaluering Lærerens forberedelser Læreren skal beslutte, hvordan organiseringen af elevernes evaluering skal være. Organiseringen af elevernes evaluering kan være en kombination af den enkelte elevs skriftlige evaluering, fælles samtaler og CL strukturer i mindre grupper. Hvis læreren ønsker skriftlig evaluering, skal hun klargøre de skriftlige spørgsmål til eleverne. Hvis læreren ønsker gruppeevaluering, skal hun kopiere spørgsmålskort til eleverne (bilag 2). Evalueringsspørgsmål til eleverne Hvilke faglige ting har jeg lært om hjemmesiders opbygning? Hvilke nye ord og begreber om hjemmesider har jeg lært? Hvilke faglige ting har jeg lært om layout og formatering af tekster? Hvilke nye arbejdsmetoder har jeg prøvet? Hvilke personlige ting har jeg lært om min egen måde at lære på? Hvad vil jeg gøre ens næste gang? Hvad vil jeg gøre anderledes næste gang? Hvad vil jeg gerne fortælle min lærer om dette forløb hvad virkede godt og hvad virkede knap så godt? Lektionens arbejdsgang Læreren fortæller eleverne, at de nu skal evaluere forløbet med hjemmesiden. For at aktivere elevernes tanker og forberede dem på den individuelle skriftlige evaluering, kan det være en god idé at starte i grupper à 4 elever, som får udleveret evalueringsspørgsmålene på spørgsmålskort. På skift trækker en elev i gruppen et kort og giver sit personlige svar. Efterfølgende må eleven til højre for den, som svarede, kommentere svaret. Der afsættes en fast tid til gruppeevalueringen. Herefter er der skriftlig individuel evaluering, som afleveres til læreren. Side 14 af 18

15 Didaktiske og pædagogiske overvejelser Det er et mål, at eleverne har en metakommunikation over deres egen deltagelse, rolle og læring i forbindelse med forløbet. Det vil sige, at eleverne både skal gøre sig klart, hvad de har lært, og hvordan de har lært det. Det er vigtigt, at eleverne får lejlighed til at give læreren respons på, hvordan undervisningen fungerede set i elevperspektiv. Det er et mål, at den enkelte lærer og lærerteamet har metaovervejelser over sin egen deltagelse, rolle og læring i forbindelse med forløbet. Det vil sige, at læreren både skal gøre sig klart, hvad eleverne har lært og hvordan de har lært det, og hvad hun selv har lært, om sin egen måde at undervise på. Spørgsmål til lærernes interne evaluering Lærte eleverne de faglige og personlige ting, som var mit mål i starten af forløbet? Hvordan arbejdede eleverne i de forskellige faser? Hvordan var min lærerrolle i de forskellige faser? Hvornår var eleverne aktive og deltagende? Hvad gjorde jeg, når eleverne var aktive og deltagende? Hvornår var eleverne passive og undlod at tage ansvar? Hvad gjorde jeg, når eleverne var passive og undlod at tage ansvar? Hvad vil jeg gøre ens i mit næste undervisningsforløb? Hvad vil jeg gøre anderledes i mit næste undervisningsforløb? Side 15 af 18

16 Side 16 af 18

17 Bilag 1 Ordforklaring: Kort til aktiviteter Klip kortene ud og brug dem til repetition. Sitemap En overskuelig oversigt over et større websteds indhold, svarende til en indholdsfortegnelse. Multimodalitet Forskellige formidlingsmåder supplerer eller understøtter hinanden. Det kan være tekst, billeder, film, grafer, bokse og forskellige medier. Link Et forbindelsesled, især mellem steder på internettet. Elementer De forskellige ting man kan se på et site. Afsender/modtager Den der vil ud med et budskab/den der skal modtage et budskab. Hypertekst Et system der gør det muligt at springe fra et sted i en tekst til en bagvedliggende tekst når man peger på et bestemt ord el. en sætning med musemarkøren. Hjemmeside Indledende side i et websted som præsenterer webstedets emne og viser hvilke informationer man kan få adgang til ved videre søgning. Url Beskriver den præcise adresse på et site. Layout Den måde hvorpå tekst og billeder sættes op på et site, herunder tekst størrelse, font og opstilling. Fane Et skilleblad på sitet, som opdeler indholdet. Design Den form, struktur og farve som et site har. Menu Oversigt over valgmuligheder i et site. Side 17 af 18

18 Bilag 2 Evalueringsspørgsmål til eleverne Hvilke faglige ting har jeg lært om hjemmesiders opbygning? Hvilke nye ord og begreber om hjemmesider har jeg lært? Hvilke faglige ting har jeg lært om layout og formatering af tekster? Hvilke nye arbejdsmetoder har jeg prøvet? Hvilke personlige ting har jeg lært om min egen måde at lære på? Hvad vil jeg gøre ens næste gang? Hvad vil jeg gøre anderledes næste gang? Hvad vil jeg gerne fortælle min lærer om dette forløb hvad virkede godt og hvad virkede knap så godt? Side 18 af 18

Lær at læse på fagportal. - greb og begreb om hjemmesider

Lær at læse på fagportal. - greb og begreb om hjemmesider Lær at læse på fagportal - greb og begreb om hjemmesider Trin: Fag: Tid: 1. klasse kan også anvendes på 2. - 3. klassetrin Dansk N/T 10 lektioner Manchet For at eleverne kan få de nødvendige it-læsekompetencer,

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

Kom i gang med at bruge Designlogen

Kom i gang med at bruge Designlogen Kom i gang med at bruge Designlogen Designlogen I Lærerens forberedelse inden klasseforløbet, Designlogen 1. Gennemgå lærervejledningen og se to film, logerum og skatkamre på forhånd. 2. Opbygning af hjemmesiden

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Mægtige maskiner Piloteringsmaskinen Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Inspiration til forløb om fagtekster i 2-3. klasse

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6.

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. klasse Indhold Indledning 3 Undervisningsforløbet 4 Mål for forløbet

Læs mere

Ny skriftlighed i studieretningen IBC

Ny skriftlighed i studieretningen IBC Ny skriftlighed i studieretningen IBC Projektnummer 128981 Lise Fuur Andersen lfan@ibc.dk Lisbeth Pedersen lpe@ibc.dk Inger Ernstsen ier@ibc.dk Formålet med projektet er at udvikle en ramme for en fælles

Læs mere

It-læsning på mellemtrinnet - søg, læs og lav en tegnefilm

It-læsning på mellemtrinnet - søg, læs og lav en tegnefilm Hvad snakker han om? Jesu lignelser It-læsning på mellemtrinnet - søg, læs og lav en tegnefilm Trin: Fag: Tid: 5. - 6. klasse Kristendomskundskab 6 7 lektioner Skolen har en vigtig opgave, når eleverne

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj.

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj. IT-HANDLEPLAN Århus Privatskole 2007-2008 Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Århus Privatskole. Da det er første år, vi arbejder med skolen og dermed også efter denne IT handleplan,

Læs mere

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE Kære lærer! Dette spil er udviklet til historieundervisningen i 7.-9. klassetrin. Spillet handler om Grundloven 1915 og har et særligt fokus på de mennesker i datiden, der

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Poster design. Meningen med en poster

Poster design. Meningen med en poster Poster design At præsentere et naturvidenskabelig emne er ikke altid lige nemt. Derfor bruges ofte plakater, såkaldte posters, til at fremvise forskning på fx messer eller konferencer. Her kan du finde

Læs mere

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012

ElevIntra. En gennemgang af ElevIntra-modulet. Version: August 2012 ElevIntra En gennemgang af ElevIntra-modulet Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er ElevIntra?...5 ElevIntra/LærerIntra...5 Login på ElevIntra eleven...6 Login på ElevIntra læreren...6 Arbejdsfladen...7

Læs mere

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014 1. DEC I dag fik jeg opgavebeskrivelsen og fik et overblik over, hvad der skal laves, ved at gennemgå opgavebeskrivelsen, samt lave en brainstorm og PBS. Jeg er i gang med at finde et alternativ til programmet

Læs mere

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Pædagogisk vejledning til KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Udarbejdet af pædagogisk konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus TIL LÆREREN Litteraturundervisning på mellemtrinnet skal fokuserer på genre,

Læs mere

som producent Netværkskonference Produktion af læringsmaterialer & eleven som producent 3. september 2015 Slides på www.jeppe.bundsgaard.

som producent Netværkskonference Produktion af læringsmaterialer & eleven som producent 3. september 2015 Slides på www.jeppe.bundsgaard. Netværkskonference Produktion af læringsmaterialer & eleven som producent 3. september 2015 Titel og eleven Digital dannelse som producent Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse Tidsgruppe 0 10 minutter: Eleverne går tur i ring i modsat retning Eleverne får udleveret spørgsmålskort Når de mødes skal de svare på den

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Webdesign med WordPress 3

Webdesign med WordPress 3 Webdesign med WordPress 3 Til webdesign har jeg valgt at bruge det gratis program WordPress i stedet for Microsofts programmer. WordPress er lettere at bruge, og samtidig er det lettere at lave flotte

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Mål og evaluering i børnehøjde

Mål og evaluering i børnehøjde Mål og evaluering i børnehøjde Refleksion Mål Kriterier Portfoliopædagogik og praksis Et eksemplarisk forløb? Helle Frost CFU Aalborg d. 20.9.10 Synliggørelse Medindsigt Medinddragelse Bevidsthed Medansvar

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Arbejdsopgave til 1. del Målgruppe: 1g eller 2g Forløbets varighed: 10-12 timer 1. Forløbets faglige mål og faglige indhold skal fastlægges

Læs mere

Webzoo Joomla Beginners Guide

Webzoo Joomla Beginners Guide Webzoo Joomla Beginners Guide Indholdsfortegnelse Joomla Vejledning 2 FTP-opsætning 2 Sektioner, Kategorier og Indhold 3 Sektioner 4 Kategorier 5 Artikler 6 Artikler - Indsæt billede 7 Artikler - Indsæt

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Google websites. https://sites.google.com. Pædagogiske og didaktiske mål

Google websites. https://sites.google.com. Pædagogiske og didaktiske mål Google websites https://sites.google.com Pædagogiske og didaktiske mål Et værktøj til at samle og dele klassens materialer og noter på ét sted med mulighed for et lækkert layout. Der kan lægges dokumenter

Læs mere

CIRKEL TIL ELEV START

CIRKEL TIL ELEV START Kære elev. Herunder ser du en oversigt over, en oversigt over hele forløbet i SevenJob. Du kan følge med undervejs og samtidig følge med i, hvilke opgaver eller hvilke ting du skal huske. Rigtig god fornøjelse.

Læs mere

10 Skitur til Østrig. Faglige mål. Side til side-vejledning. Budget og opsparing. Klubfest. Opsparing til skituren. Penge. Budget og opsparing

10 Skitur til Østrig. Faglige mål. Side til side-vejledning. Budget og opsparing. Klubfest. Opsparing til skituren. Penge. Budget og opsparing 10 Skitur til Østrig Faglige mål Kapitlet Skitur til Østrig tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Budget og opsparing: kunne udarbejde budget og regnskab, kende forskel på de to begreber samt vide

Læs mere

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on En didaktisk model til ipadagogik Fagligt indhold Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog Rammesætning Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Kobling )l praksis Produk)on Individuelt Gruppe

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Google Søgninger side 1 af13

Google Søgninger side 1 af13 Google Søgninger side 1 af13 Indholdsfortegnelse Internetforkortelser og adresser m.m.... Side 2 Søgning i Google... Side 4 Nyhed erstatning for det sorte bånd... Side 7 Avanceret søgning... Side 10 Flere

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne:

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne: Lærervejledningen giver supplerende oplysninger og forslag til scenariet. En generel lærervejledning fortæller om de gennemgående træk ved alle scenarier samt om intentionerne i Matematikkens Univers.

Læs mere

Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_. It- og mediestrategi 2013-2015

Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_. It- og mediestrategi 2013-2015 Fredensborg Kommune. Skole:_Ullerødskolen_ It- og mediestrategi 2013-2015 Indledning Informationsteknolog bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. It indgår som en væsentlig

Læs mere

Eventyr. et forløb i 1.klasse. ipad, Tørresnor og Det fortællende tæppe. Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland

Eventyr. et forløb i 1.klasse. ipad, Tørresnor og Det fortællende tæppe. Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Eventyr et forløb i 1.klasse ipad, Tørresnor og Det fortællende tæppe Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Inspiration til forløb om eventyr Forløbet om eventyr er et

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse Blogs Om blogs http://www.it-borger.dk/den-nye-it-verden/internet/blogs Om at oprette blogs http://www.it-borger.dk/laer-om-it/internet/nar-du-vil-pa-nettet/blogs/sadan-laver-du-en-blog Råd når du laver

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undervisningsforløb: Fred og konflikt

Undervisningsforløb: Fred og konflikt Undervisningsforløb: Fred og konflikt Skole Hold Projekttitel Ikast-Brande Gymnasium 2.z SA Fred og konflikt Periode November december 2010 Antal lektioner Overordnet beskrivelse 14 moduler af 70 min.

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk

Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk Hvad går opgaven ud på? Opgaven gik ud på at lavet et præsentations website for Udbudsnet. Hjemmesiden skulle bruges til at sælge Udbudsnet, på en messe som hedder BL.

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen Ledelsen forventer, at der sammen med årsplanerne fra hver klasse medfølger en IKT handleplan, som beskriver, hvorledes IKT indgår i undervisningen. IKT-kompetenceplan

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Kuglen triller. Hej med dig!

Kuglen triller. Hej med dig! Kuglen triller Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder.

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder. GRAFISK DESIGN KUNDEN PA Vaskeriteknik er en enkeltmandsvirksomhed som startede i 2008. Manden bag er Preben, som gennem 14 års brancheerfaring startede sit eget firma op da han føler at han med sit partnerskab

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Guide For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Facebookvenner med eleverne? Ja og nej! Der kan være flere grunde til at være venner med sine elever på nettet, men først og fremmest bør

Læs mere

Næstved Sprog- og Integrationscenter

Næstved Sprog- og Integrationscenter Næstved Sprog- og Integrationscenter 19. september 2015 Didaktik med digitale ressourcer Find slides på jeppe.bundsgaard.net Professor Jeppe Bundsgaard Program Kl. 9 Didaktik og it Kl. 10.15 Oplæg til

Læs mere

Skærmlayout på websiden

Skærmlayout på websiden Skærmlayout på websiden Af Kaj Søndergaard En bog i et flot layout er dejlig at få i hånden. Man får lyst til at bladre i bogen for at finde ud af om indholdet ser ud til at være værd at ofre tid på. Hvis

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Introduktionskursus Dansk psykologisk forlag UCC, Center for Undervisningsmidler, Titangade d. 20/5-2015

Introduktionskursus Dansk psykologisk forlag UCC, Center for Undervisningsmidler, Titangade d. 20/5-2015 Introduktionskursus Dansk psykologisk forlag UCC, Center for Undervisningsmidler, Titangade d. 20/5-2015 Dagens mål at kunne bruge AKTIV læsning og skrivning på mellemtrinnet i egen undervisning at kunne

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Vejledning til Mboard

Vejledning til Mboard Vejledning til Mboard Mobiltelefonen er uden overdrivelse den mest udbredte og fremadstormende teknologi. De fleste telefoner kan i dag håndtere mail, video, musik, radio, GPS og gå på internettet. - og

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

Kom godt i gang OBS! www.wikispaces.com

Kom godt i gang OBS! www.wikispaces.com Introduktion Formålet med dette undervisningsforløb er at arbejde med elever på mellemtrinet på en ny og spændende måde. Elevmaterialet består af en wikispace, som er en 2.0 baseret hjemmeside, hvor samarbejde

Læs mere

Multimediepræsentation PowerPoint

Multimediepræsentation PowerPoint Multimediepræsentation PowerPoint Hvis du har arbejdet med et emne, som du skal fremlægge for andre, så kan det være en god idé, at arbejde med en multimediepræsentation. Du arbejder med billeder og korte

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside 1 Alle har ret og råd til en professionel hjemmeside på få minutter GoMinisite

Læs mere

Informationsteknologi Niveau E

Informationsteknologi Niveau E 052437_IT-E 08/09/05 13:30 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser Oktober 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Informationsteknologi Niveau E www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Ergonomi

Læs mere

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling DUNK 2012 Program Læringsforståelse Baggrund for øvelsen Øvelsen i praksis Studerendes feedback Diskussion Samspilsproces Læringens fundamentale

Læs mere

Energien i Horsens: Rundvisning

Energien i Horsens: Rundvisning Energien i Horsens: Rundvisning - historien om hvordan byen blev afhængig af fossile brændstoffer Når klassen ankommer til Danmarks Industrimuseum, vil den blive modtaget af en rundviser, der viser rundt

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Ideen om at processen har gyldighed, støttes af et fokus der ligger på et produkt.

Ideen om at processen har gyldighed, støttes af et fokus der ligger på et produkt. Anvendelse af Iphone, Ipad og apps i undervisning. Pædagogikken bag ved brugen af Iphone, Ipad og apps i undervisningen, er et ønske om en tilgang til læring der bygger på erfaring, oplevelse og løsning/handling

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer.

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer. 4. Gem en lydfil Du kan få en tekst gemt som en lydfil, som du kan få oplæst fra din mobiltelefon, en mp3 -afspiller eller en anden computer. Det kunne være en større tekst som er scannet ind til dig,

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND OPSAMLING STØT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND HUSK: At holde orden i klassen.

Læs mere