Lær at lave/forstå en hjemmeside

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lær at lave/forstå en hjemmeside"

Transkript

1 Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside. Lær at lave/forstå en hjemmeside er et eksempel på et undervisningsforløb for mellemtrinnet, som bidrager til at skærpe elevernes bevidsthed om hjemmesiders opbygning. Det konkrete undervisningsforløb har et forventet forløb på 8-10 lektioner. Den enkelte lærer/lærerteam kan vælge at anvende forløbet i forlængelse af et emnearbejde eller en ekskursion fra årsplanen, som klassen og lærerne ønsker at præsentere for forældre, familie eller en anden klasse på skolen. I denne tekst bruger vi en lejrskole på Bornholm som eksempel. Klassen arbejder med faglig skrivning af tekster om emner vedrørende turen. Eleverne skrev i dette eksempel om Bornholms natur, historiske begivenheder og dagbøger. Forløbet indledes med et fælles delforløb, hvor læreren i samarbejde med eleverne arbejder med hjemmesiders opbygning. Eleverne lærer om udvalgte hjemmesiders opbygning i en vekselvirkning mellem lærerens modellering på interaktiv tavle eller computer med projektor og elevernes egne afprøvninger og undersøgelser. I næste delforløb arbejdes der med, hvordan klassens egen hjemmeside skal bygges op. Eleverne udarbejder i små grupper forslag til sitemaps, som de fremlægger for hinanden. Eleverne sætter i sidste delforløb lektioner tekster og billeder ind på klassens hjemmeside, som i dette eksempel laves i skoleblogs.dk. Der kan arbejdes i andre hjemmesider, klassen vender tilbage til hjemmesiderne fra første delforløb og undersøger teksternes layout. Klassen ser på nogle af deres egne tekster på interaktiv tavle eller computer med projektor. Teksternes layout diskuteres og der aftales et fælles forslag til layout. Forløbets mål er at skærpe elevernes bevidsthed for hjemmesiders opbygning, med særligt fokus på: Sitemaps Afsender/modtager Layout/design I det eksemplariske forløb bruges følgende hjemmesider: Side 1 af 18

2 Didaktiske overvejelser Læsefaglige mål, it-faglige mål og faglige mål (Der er i skrivende stund nye mål på vej. Derfor må der forventes en revidering af målene) Fagfaglige mål faghæfte 1 Anvende computeren til støtte for læsning og orientere sig på websider (6. klasse) Bruge læsning af digitale og trykte tekster samt grafiske udtryk som redskab til omverdensforståelse (9. klasse) En del af elevernes produktioner formidles via offentlige kanaler (blogs, hjemmesider, wikier, etz.), og i den forbindelse er overvejelser og bevidsthed om formål, budskab, identifikation, form og sikkerhed It-faglige mål faghæfte 48 Identificere sin målgruppe ud fra budskabet og formålet med produktionen Samle tilgængelig viden Vælge sin kanal (sms, blog, wiki, hjemmeside osv.) udfra budskabet og formålet med produktionen Vælge præsentationsform (tekst, grafisk præsentation, film/video, online, offline osv.) Heri ligger muligheden for at vise og drøfte enkelt mediers kommunikationsform og få eleverne til at tage stilling. Er sproglige udtryk og anerkendte koder fra fx sms er acceptable og anvendelige i andre medier. Hvilke særlige krav stiller PowerPointpræsentationer eller websider til tekstudformning. Og hvad sker der med meningen, hvis man ikke behersker de forskellige medier Mål for undervisningsforløbet Målet for dette undervisningsforløb er at lære eleverne, hvordan hjemmesider er bygget op, ved selv at konstruere deres egen: Faglig viden og begreber Menu, faneblad og ikoner på hjemmesider Sitemaps Centrallæsning, periferilæsning og lineær læsning Link Afsender/modtager Hypertekst Layout og design Url Multimodal Side 2 af 18

3 Om arbejdet med hjemmesider I arbejdet med at lave klassens hjemmeside, er det vigtigt at inddrage eleverne i samtalen om, hvad formålet med forløbet er. Set fra elevernes synsvinkel er der et dobbelt formål med forløbet: At lære, hvordan man laver en hjemmeside og derigennem blive dygtigere til at læse andres hjemmesider At fortælle om oplevelser og viden fra en fælles klasseekskursion eller lejrskole til andre Det er vigtigt, at lave en fælles aftale om, hvem der skal have adgang til at besøge siden. Det er følsomt for eleverne at lægge billeder og personlige tekster på en hjemmeside. Derfor er samtalen om modtagerne vigtig. Læreren kan lede samtalen ind på en generel snak om internettet, etik og privatliv. Når læreren udvælger de hjemmesider, hun ønsker at bruge som eksempler, kan hun enten bruge de foreslåede hjemmesider eller vælge andre, som hun ønsker, elever skal kende og gøre brug af fremover. I det eksemplariske forløb er der valgt en kombination af lokale hjemmesider, som eleverne ofte støder på at skulle anvende, en fagportal, som er pædagogisk opbygget og dr.dk, som er et eksempel på en hjemmeside, som er sværere at finde rundt på. Læreren skal undervejs i forløbet være bevidst om ofte at anvende de nye faglige ord og begreber om hjemmesider. Desuden skal eleverne opfordres til at bruge de nye ord. Dette vil være med til, at eleverne får et nyt sprog om emnet og et mere nuanceret samtalegrundlag. Læseteknologi Læreren må være opmærksom på, om der er elever med læsevanskeligheder, som har brug for hjælp til at læse hjemmesiderne. Læreren må sikre sig, at eleverne ved, hvordan de kan få computeren til at hjælpe med oplæsning. Det kan enten være ved brug af CD ord eller Adgang for alle. Teknologi til rådighed Internetadgang Interaktiv tavle eller computer med tilsluttet projektor I de 2 første delforløb skal der være 1 computer pr. 2 elever I sidste delforløb 1 computer pr. elev Evt. tablet eller smartphone, som kan tage billeder eller en scanner Side 3 af 18

4 Forløbets opbygning Fase 1 (2 lektioner) Forløbet indledes med et fælles forløb på 2 lektioner, hvor læreren i samarbejde med eleverne arbejder med hjemmesiders opbygning. Eleverne lærer om udvalgte hjemmesiders opbygning i en vekselvirkning mellem lærerens modellering og elevernes egne afprøvninger og undersøgelser. I fase 1 skal man igennem flg. punkter: 1. Læreren underviser og modellerer for eleverne, hvordan et sitemap er opbygget 2. Eleverne arbejder parvis. De undersøger udvalgte hjemmesider og tegner sitemaps 3. Eleverne fremlægger og vurderer optegnede sitemaps 4. Læreren forestår evaluering og opsamling forløbet Lærerens forberedelser Læreren udvælger 3 hjemmesider og forbereder sig til sammen med eleverne, at undersøge dem og skolens hjemmeside nærmere. Et sitemap er et kort over en hjemmesides opbygning. Læreren kan f.eks. forberede sig på at vise eleverne et kort over London Underground eller Københavns Metro. Hun kan forberede sig på at demonstrere for eleverne, at de skal vælge det rigtige tog, hvis de skal komme lettest og hurtigst frem til en bestemt station. På samme måde skal eleverne lære at bevæge sig rundt og finde oplysninger på en hjemmeside. Eleverne skal lære, hvad et sitemap er. Dobbeltlektionens arbejdsgang Læreren: Forklarer eleverne om betydningen af ordet sitemap. Gennemgår opbygningen af skolens hjemmeside. Læreren tegner hjemmesidens sitemap i hånden eller i programmet Mindmeister. Eleverne: Sammen med en makker gennemser eleverne udvalgte hjemmesider og aftegner sitemaps i hånden eller i programmet Mindmeister. Eleverne: fremlægger optegnelser af hjemmesidernes sitemaps. Læreren forestår evaluering og opsamling af de 2 lektioner. Side 4 af 18

5 Didaktiske overvejelser Læreren modellerer og bevæger sig rundt på hjemmesiden, mens eleverne hele tiden inddrages i en samtale om, hvad de ser og hvad læreren gør. Læreren skal være opmærksom på at bruge bestemte ord og begreber, som eleverne skal lære. Sitemap Link Afsender/modtager Hjemmeside Layout design Fane Menu Multimodal Hjemmesidens elementer Hypertekst Url Faglige ord og begreber Eksempel på lærerens tegning af sitemap til skolens hjemmeside. Eleverne får 30 minutter til at lave en række opgaver i forhold til en hjemmeside. Opgaver til eleverne Tegn en hurtig skitse over hjemmesidens sitemap Overvej, om det er let eller svært at finde rundt på siden. Tænk over hvorfor! Læg mærke til de forskellige elementers placering på siden Hvad kan I godt lide ved hjemmesiden? Hvad kan I ikke lide ved hjemmesiden? 2 makkerpar (A og B) arbejder med samme hjemmeside. Dernæst mødes makkerpar A og B og fremlægger for hinanden og bliver enige om fælles fremlæggelse. De fremlægger fælles på klassen. Hvis der er mulighed for det, viser de et billede af deres sitemap. Hver gruppe skal fortælle i 2-3 minutter. I afslutningen af dobbeltlektionen er det hensigtsmæssigt, at læreren: Opsummerer det faglige indhold og gentager nye ord og begreber Har en kort dialog med eleverne om, hvad de har lært og forstået Side 5 af 18

6 Pædagogiske overvejelser Læreren modellerer gennem at bruge et fagsprog. Det er hele tiden lærerens opgave at bidrage med fagsprog og at give input til, hvordan man kan vurdere. Det kan læreren gøre ved at give udtryk for egen velbegrundede opfattelse så eleverne kan lære at gøre det samme. Samtidig er det også vigtigt, at læreren giver eleverne tid og mulighed for at prøve sig frem og finde egne løsninger og beslutninger. Teknologi til rådighed Interaktiv tavle eller computer med projektor Internetforbindelse En computer til 2 elever Fase 2 (2-3 lektioner) I næste delforløb på 2-3 lektioner beslutter klassen, hvordan klassens egen hjemmeside skal bygges op. Eleverne udarbejder i små grupper forslag til sitemaps, som de fremlægger for hinanden. I fase 2 skal man igennem flg. punkter: 1. Repetition af nye ord og begreber 2. Klassesamtale om at lave klassens egen hjemmeside 3. Eleverne udarbejder forslag til sitemaps over klassens hjemmeside 4. Evaluering og beslutning om en kombination af forslag til sitemaps Lærerens forberedelser Læreren forbereder et oplæg. Formålet med oplægget er, at eleverne får mulighed for at repetere nye ord og begreber fra 1. delforløb. Læreren laver en planche med de nye ord. Læreren forbereder sig på at gentage de nye ord og forbereder spørgsmål til eleverne. Eksempler på spørgsmål: Kan I huske, hvad vi lærte i går? Kan I huske, hvad ordene på planchen betyder? Hvilke hjemmesider kunne I bedst lide i går? Hvilke sitemaps kunne I bedst finde rundt på? Læreren kopierer ordkort til CL strukturen Quiz og Byt (bilag 1). Lektionernes arbejdsgang Læreren indleder forløbet med repetition af 1. delforløb. Planchen med de nye ord og begreber hænges op i klassen. Quiz og Byt med de nye ord og begreber. Eleverne går rundt mellem hinanden. Når 2 elever mødes, spørger de hinanden, hvad ordene på deres kort betyder. Når begge elever Side 6 af 18

7 har spurgt og svaret, bytter de kort og fortsætter til en ny elev. Læreren fortæller klassen, at de nu skal arbejde konkret med at lave deres egen hjemmeside. Hjemmesiden skal indeholde oplysninger, billeder og erfaringer fra klassens ekskursion, lejrskole eller et fagligt emne. Læreren er derefter ordstyrer og sekretær på en klassesamtale og brainstorm over hvilke overskrifter, elementer eller faneblade der kan være på klassens hjemmesiden. Læreren guider eleverne og hjælper dem med at inddele forslagene i kategorier og faglige emner. Overskrifterne skrives på tavlen. Eksempel på overskrifter fra 6. klasses lejrtur til Bornholm: Dagbøger Overtro Historie Byer og steder på Bornholm Eleverne skal derefter udarbejde forslag til sitemaps over klassens hjemmeside. Der arbejdes i grupper på 3-4 elever. Grupperne opfordres til at have gode argumenter klar, så de kan argumentere for, at netop deres forslag skal vedtages. Eleverne fremlægger deres forslag til sitemap over klassens emne. Læreren guider grupperne i deres fremlæggelser. Evaluering og beslutning om hvilken kombination af forslag der er bedst at arbejde videre med til klassens hjemmeside. Didaktiske overvejelser Eleverne inddeles i grupper på 3-4 elever, som udarbejder forslag til et sitemap, som fremlægges for klassen. Ved slutningen af delforløbet, skal klassen nå frem til en fælles beslutning om et sitemap enten gennem diskussion eller afstemning. Læreren er ordstyrer i diskussionen om, hvordan klassens egen hjemmeside skal bygges op. Det er igen hele tiden lærerens opgave at bidrage med fagsprog og at give input til, hvordan man kan vurdere. Det kan læreren gøre ved at give udtryk for egen velbegrundede opfattelse så eleverne kan lære at gøre det samme. Pædagogiske overvejelser Undervisningsforløbets mål er at skærpe elevernes bevidsthed om hjemmesiders opbygning. Processen, og de diskussioner eleverne har, er lige så vigtige som det færdige produkt. I de faser, hvor eleverne skal arbejde selvstændigt, fremlægge og diskutere, er det vigtigt, at læreren giver eleverne tid og mulighed for at prøve sig frem og finde egne løsninger og beslutninger. Læreren er hele tiden til stede i lokalet, lyttende og gerne som ordstyrer. Læreren giver faglige inputs, guider på rette spor eller sætter skub i diskussionen gennem spørgsmål. Læreren kan f.eks. bede en elev om at argumentere for et synspunkt eller bede eleven om at beskrive både fordele og ulemper ved forslag til et sitemap. Læreren er hele tiden bevidst om at benytte de nye ord og begreber i samtalerne Side 7 af 18

8 med eleverne. Teknologi til rådighed Eleverne har ikke behov for computere i dette delforløb, medmindre læreren har valgt, at eleverne skal tegne deres forslag til sitemaps f.eks. i programmet Mindmeister. 3. fase (1 lektion) 3. delforløb er en fase, hvor eleverne undersøger og diskuterer hjemmesideteksters layout og derefter beslutter, hvordan teksterne på deres egen hjemmeside skal se ud. I fase 3 skal man igennem flg. punkter: 1. Lærerstyret gennemgang af forskellige tekster fra hjemmesider 2. Lærerstyret klassedrøftelse og beslutning om tekstens layout på klassens hjemmeside 3. Eleverne arbejder selvstædigt med layout i tekstbehandling Lærerens forberedelser Læreren forbereder sig på at vise eleverne forskellige tekster fra hjemmesider. Teksterne skal have forskelligt layout. Læreren kan med fordel vælge hjemmesider med forskellige modtagere. Eksemplerne kan være en tekst fra danske-dyr.dk, som har børn som målgruppe og en længere tekst fra skolens hjemmeside, som henvender sig til voksne. Teksterne skal vise forskellen på læsbarhed, så eleverne bliver bevidste om, at tekstens layout har betydning for modtagerens lyst til at læse. Eks. på 2 tekster rettet mod henholdsvis voksne og børn. Hvis klassen allerede har skrevet tekster til brug på hjemmesiden, kan læreren på forhånd udvælge en elevtekst (husk at spørge eleven), som klassen i fællesskab kan formatere i overensstemmelse med det vedtagne layout. Ellers må læreren vælge en anden tilfældig tekst. Læreren skal have 2 teksteksempler klar. Der skal både være en tekst til lærerens brug ved den fælles gennemgang og en tekst, som eleverne skal arbejde selvstændigt med efterfølgende. Side 8 af 18

9 Lektionens arbejdsgang Læreren viser forskellige tekster fra hjemmesider fra det første delforløb. Fordele og ulemper ved teksternes layout diskuteres. Læreren er ordstyrer og stiller spørgsmål til eleverne inden for de områder, de skal beslutte. Læreren er igen opmærksom på at gentage fagudtryk og nye ord, mens klassen taler om layout. Læreren fortæller eleverne, at de nu skal beslutte, hvordan deres teksters layout skal være. Klassen tager fælles beslutninger om de 8 punkter i tekstboksen om layout. Læreren modellerer, hvordan hun formaterer en tekst i henhold til aftalerne, mens eleverne følger med. Eleverne arbejder parvis med en tilsvarende opgave på en tekst, læreren har klar. (I vores eksempel har vi brugt wordpress, som hjemmeside opbygger og man kan med fordel se nogle af videoerne på Eleverne kan arbejde direkte i wordpress editor for realistisk fornemmelse af layoutet) Nedenfor ses en vejledning ang. Wordpress fra os til en kollega: Layout Skrifttype Farver Skriftstørrelse Linjeafstand Linjelængde Opdeling i afsnit Overskriftens udformning Evt. underoverskrifter Hej Lige en kort beskrivelse af hvad du skal gøre for at få en hjemmeside klar. Du går ind på og går i gang med at bygge en hjemmeside. Der er her et lille video felt, hvor du hurtigt kan se hvad du skal gøre for at komme i gang med en side min. så er hjemmesiden oppe at køre. Når du skal vide lidt mere om de forskellige funktioner på siden, og hvordan du administrerer dem, så skal du gå på Det er ikke helt rettet til den færdige hjemmeside, som du så den, men der er mange gode vejledninger. Kig på videoerne 2.4, alle i kap. 3, og ellers prøv dig frem. Mvh Karen og Johnni Teknologi til rådighed Læreren har en computer med internetadgang Projektor eller interaktiv tavle Bærbar computer til hver anden elev Side 9 af 18

10 Fase 4 (1-4 lektioner) Eleverne producerer egne tekster og indsamler fotos til deres hjemmeside. Der vil være forskel på, hvor mange lektioner læreren skal afsætte til denne fase. Tidsforbruget afhænger af, hvor lange og mange tekster eleverne skal skrive og om teksterne allerede er skrevet i et tidligere forløb og derfor kun skal redigeres i denne fase. I fase 4 skal man igennem flg. punkter: 1. Lærerstyret gennemgang af aftalerne om layout 2. Eleverne arbejder selvstændigt med at skrive tekster til hjemmesiden Lærerens forberedelser Læreren sikrer sig, at alle elever er forberedte på, hvad de skal skrive om. Lektionernes arbejdsgang Læreren opsummerer aftalerne om layout. Eleverne skriver tekster og formaterer dem i henhold til aftalerne om layout. Didaktiske overvejelser Læreren må i dette forløb sikre sig, at eleverne ved, hvilken genre de skal skrive deres tekster i. Genren afhænger af mediet, som her er en hjemmeside, men også af fag og emne. Det kan f.eks. være dagbøger, fagtekster eller beskrivelser. Målet for dette undervisningsforløb er at skærpe elevernes opmærksomhed om hjemmesiders opbygning. Arbejdet med genreskrivning er derfor ikke nærmere beskrevet her. Teknologi til rådighed Computere til eleverne. Fase 5 (1-2 lektioner) I fjerde del af forløbet demonstrerer læreren, hvordan eleverne lægger deres tekster og billeder ind på en hjemmeside i Derefter hjælper eleverne hinanden parvis med at lægge deres billeder og tekster det rigtige sted på hjemmesiden. I fase 5 skal man igennem flg. punkter: 1. Lærerens præsentation af klassens hjemmeside 2. Læreren modellerer og viser klassen, hvordan man kan sætte tekst og billeder ind på hjemmesiden 3. Eleverne arbejder parvis med at sætte deres tekster og billeder ind på hjemmesiden Lærerens forberedelser Læreren gør en hjemmeside klar, f.eks. i skoleblogs.dk (som vi har brugt i vores eksempel). I kan sagtens vælge andre website builder alt efter hvilke I er fortrolige med eller hvilke præferencer I vælger ud fra. Af andre buildere kan nævnes: wix, 123hjemmeside.dk og nye kommer til hele tiden. Side 10 af 18

11 Læreren kan få hjælp i til arbejdet med skoleblogs. Her findes forskellige instruktionsvideoer (se evt. kollegavejledningen i fase 3). Lektionernes arbejdsgang Læreren præsenterer hjemmesiden for klassen. Læreren viser klassen, hvordan eleverne kan lægge deres tekster ind på klassens hjemmeside. En elevtekst bruges som eksempel og klassen drøfter, hvordan tekstens layout fungerer på hjemmesiden. Eleverne hjælper hinanden parvis med at sætte tekster ind på hjemmesiden. Hvis klassen har gemt billeder, som også skal på hjemmesiden, viser læreren på samme måde, hvordan dette skal gøres. Teknologi til rådighed Lærercomputer med projektor eller interaktiv tavle Computere til eleverne Internetadgang Fase 6 (1 lektion) Sjette del af forløbet er en præsentationsfase, som foregår i klassen, hvor der gives intern respons i.f.t. sitemap, layout og design. I fase 6 skal man igennem flg. punkter: 1. Læreren præsenterer klassen for det endelige resultat af arbejdet med klassens hjemmeside 2. Klassen drøfter, hvordan hjemmesiden som helhed fungerer 3. Der afsættes tid til, at eleverne på egen hånd kan undersøge hjemmesiden 4. Fælles opsamling og godkendelse af det endelige resultat Lærerens forberedelser Læreren ser hjemmesiden igennem og beslutter sig for, hvilken respons hun vil give eleverne for resultatet af deres arbejde. Læreren forbereder sig på at gentage og inddrage de nye faglige ord og begreber, som klassen har lært i forløbet med at lave hjemmesiden. Lektionens arbejdsgang Læreren viser eleverne, hvordan de finder deres hjemmeside på internettet. En elev styrer musen i en hurtig rundtur på hjemmesiden. Læreren stiller spørgsmål til eleverne om deres umiddelbare oplevelse af hjemmesiden. Side 11 af 18

12 Eksempler på spørgsmål til klassen Beskriv jeres første indtryk af forsiden. Beskriv jeres første indtryk af hjemmesidens design og sitemap. Beskriv jeres første indtryk af teksternes layout. Eleverne får ca. et kvarter til at surfe på hjemmesiden på egen hånd. Lektionen slutter med en opsamling af elevernes oplevelser med at undersøge hjemmesiden. Læreren giver på dette tidspunkt også sin respons på resultatet. Eksempler på spørgsmål til klassen Fungerede hjemmesidens design og sitemap, som I havde forventet? Var teksternes layout læsevenligt? Hvad var I særligt tilfredse med? Er der elementer på hjemmesiden, som I ikke er helt tilfredse med? Er der noget vi skal ændre, inden hjemmesiden skal præsenteres for modtagere uden for klassen? Når hjemmesiden er godkendt af klassen, aftales release og præsentation af hjemmesiden. Opgaver fordeles mellem eleverne. Opgaverne kan fint være hjemmearbejde. Eksempler på opgaver til eleverne Hvem byder velkommen? Hvem fortæller om arbejdet med at lave hjemmesiden? Hvem præsenterer hjemmesiden? Hvem laver invitationer? Hvem afleverer invitationerne? Hvem sørger for forfriskninger til gæsterne? (f.eks. chips eller pindemadder, saftevand, kaffe..) Didaktiske overvejelser Eleverne forventes ikke at nå at læse alt på hjemmesiden i løbet af deres selvstændige tid i denne lektion. De vil sandsynligvis starte med at finde deres egne tekster og derefter når de at se enkelte andre elementer og tekster/billeder. Side 12 af 18

13 Inden releasefesten kan læreren bede eleverne om (hjemmearbejde) at have læst mere på hjemmesiden, så de bliver fortrolige med tekster og design, inden de skal guide deres gæster rundt på siden. Teknologi til rådighed Lærercomputer med projektor eller interaktiv tavle Computere til eleverne Internetadgang Fase 7 Syvende del af forløbet er en præsentationsfase, hvor hjemmesiden præsenteres for en udvalgt modtagergruppe uden for klassen. Det kan f.eks. være forældre eller en anden skoleklasse. I fase 7 skal man igennem flg. punkter: 1. Afholde et arrangement for inviterede gæster, hvor hjemmesiden præsenteres og eleverne fortæller om arbejdet med at lave hjemmesiden Lærerens forberedelser Læreren er tovholder for eleverne, som har fået forskellige ansvarsområder i fase 6 Læreren sørger for, at der er computere til gæsterne Arrangementets arbejdsgang Gæsterne ankommer Eleverne serverer en forfriskning for gæsterne Eleverne byder velkommen Eleverne fortæller om arbejdet med at lave hjemmesiden Eleverne demonstrerer, hvordan gæsterne finder rundt på hjemmesiden Gæsterne får lejlighed til at bruge computere og opleve hjemmesiden Eleverne siger farvel og tak for, at I kom til gæsterne Pædagogiske overvejelser Præsentationen af hjemmesiden uden for klassen er afgørende vigtig for eleverne, når der er lavet så stort et arbejde. Teknologi til rådighed Lærercomputer med projektor eller interaktiv tavle Computere til eleverne Internetadgang Side 13 af 18

14 Evaluering 8. og sidste del af forløbet er evalueringsfasen, som både skal henvende sig til eleverne og være en intern evaluering for den enkelte lærer og lærerteamet omkring forløbet. I fase 8 skal man igennem flg. punkter: 1. Elevevaluering 2. Lærerevaluering Lærerens forberedelser Læreren skal beslutte, hvordan organiseringen af elevernes evaluering skal være. Organiseringen af elevernes evaluering kan være en kombination af den enkelte elevs skriftlige evaluering, fælles samtaler og CL strukturer i mindre grupper. Hvis læreren ønsker skriftlig evaluering, skal hun klargøre de skriftlige spørgsmål til eleverne. Hvis læreren ønsker gruppeevaluering, skal hun kopiere spørgsmålskort til eleverne (bilag 2). Evalueringsspørgsmål til eleverne Hvilke faglige ting har jeg lært om hjemmesiders opbygning? Hvilke nye ord og begreber om hjemmesider har jeg lært? Hvilke faglige ting har jeg lært om layout og formatering af tekster? Hvilke nye arbejdsmetoder har jeg prøvet? Hvilke personlige ting har jeg lært om min egen måde at lære på? Hvad vil jeg gøre ens næste gang? Hvad vil jeg gøre anderledes næste gang? Hvad vil jeg gerne fortælle min lærer om dette forløb hvad virkede godt og hvad virkede knap så godt? Lektionens arbejdsgang Læreren fortæller eleverne, at de nu skal evaluere forløbet med hjemmesiden. For at aktivere elevernes tanker og forberede dem på den individuelle skriftlige evaluering, kan det være en god idé at starte i grupper à 4 elever, som får udleveret evalueringsspørgsmålene på spørgsmålskort. På skift trækker en elev i gruppen et kort og giver sit personlige svar. Efterfølgende må eleven til højre for den, som svarede, kommentere svaret. Der afsættes en fast tid til gruppeevalueringen. Herefter er der skriftlig individuel evaluering, som afleveres til læreren. Side 14 af 18

15 Didaktiske og pædagogiske overvejelser Det er et mål, at eleverne har en metakommunikation over deres egen deltagelse, rolle og læring i forbindelse med forløbet. Det vil sige, at eleverne både skal gøre sig klart, hvad de har lært, og hvordan de har lært det. Det er vigtigt, at eleverne får lejlighed til at give læreren respons på, hvordan undervisningen fungerede set i elevperspektiv. Det er et mål, at den enkelte lærer og lærerteamet har metaovervejelser over sin egen deltagelse, rolle og læring i forbindelse med forløbet. Det vil sige, at læreren både skal gøre sig klart, hvad eleverne har lært og hvordan de har lært det, og hvad hun selv har lært, om sin egen måde at undervise på. Spørgsmål til lærernes interne evaluering Lærte eleverne de faglige og personlige ting, som var mit mål i starten af forløbet? Hvordan arbejdede eleverne i de forskellige faser? Hvordan var min lærerrolle i de forskellige faser? Hvornår var eleverne aktive og deltagende? Hvad gjorde jeg, når eleverne var aktive og deltagende? Hvornår var eleverne passive og undlod at tage ansvar? Hvad gjorde jeg, når eleverne var passive og undlod at tage ansvar? Hvad vil jeg gøre ens i mit næste undervisningsforløb? Hvad vil jeg gøre anderledes i mit næste undervisningsforløb? Side 15 af 18

16 Side 16 af 18

17 Bilag 1 Ordforklaring: Kort til aktiviteter Klip kortene ud og brug dem til repetition. Sitemap En overskuelig oversigt over et større websteds indhold, svarende til en indholdsfortegnelse. Multimodalitet Forskellige formidlingsmåder supplerer eller understøtter hinanden. Det kan være tekst, billeder, film, grafer, bokse og forskellige medier. Link Et forbindelsesled, især mellem steder på internettet. Elementer De forskellige ting man kan se på et site. Afsender/modtager Den der vil ud med et budskab/den der skal modtage et budskab. Hypertekst Et system der gør det muligt at springe fra et sted i en tekst til en bagvedliggende tekst når man peger på et bestemt ord el. en sætning med musemarkøren. Hjemmeside Indledende side i et websted som præsenterer webstedets emne og viser hvilke informationer man kan få adgang til ved videre søgning. Url Beskriver den præcise adresse på et site. Layout Den måde hvorpå tekst og billeder sættes op på et site, herunder tekst størrelse, font og opstilling. Fane Et skilleblad på sitet, som opdeler indholdet. Design Den form, struktur og farve som et site har. Menu Oversigt over valgmuligheder i et site. Side 17 af 18

18 Bilag 2 Evalueringsspørgsmål til eleverne Hvilke faglige ting har jeg lært om hjemmesiders opbygning? Hvilke nye ord og begreber om hjemmesider har jeg lært? Hvilke faglige ting har jeg lært om layout og formatering af tekster? Hvilke nye arbejdsmetoder har jeg prøvet? Hvilke personlige ting har jeg lært om min egen måde at lære på? Hvad vil jeg gøre ens næste gang? Hvad vil jeg gøre anderledes næste gang? Hvad vil jeg gerne fortælle min lærer om dette forløb hvad virkede godt og hvad virkede knap så godt? Side 18 af 18

Lær at læse på fagportal. - greb og begreb om hjemmesider

Lær at læse på fagportal. - greb og begreb om hjemmesider Lær at læse på fagportal - greb og begreb om hjemmesider Trin: Fag: Tid: 1. klasse kan også anvendes på 2. - 3. klassetrin Dansk N/T 10 lektioner Manchet For at eleverne kan få de nødvendige it-læsekompetencer,

Læs mere

Selvfortælling - Gennemførelse

Selvfortælling - Gennemførelse Selvfortælling - Gennemførelse Undervisningsaktiviteter Hvad gør læreren? Introduktion Lektion 1-2 Læreren fortæller klassen, at de skal i gang med et forløb om digitale selvfortællinger, hvor hver elev

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Undervisningsforløb 6M. - Ringsted by

Undervisningsforløb 6M. - Ringsted by Undervisningsforløb 6M - Ringsted by Baggrund for forløbet: Forløbet er udarbejdet af Mette Pedersen til en modtageklasse på mellemtrinnet på Dagmarskolen i Ringsted. Forud for forløbet besluttes det,

Læs mere

Kom i gang med at bruge Designlogen

Kom i gang med at bruge Designlogen Kom i gang med at bruge Designlogen Designlogen I Lærerens forberedelse inden klasseforløbet, Designlogen 1. Gennemgå lærervejledningen og se to film, logerum og skatkamre på forhånd. 2. Opbygning af hjemmesiden

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

Fagbog om kæledyr - 2. klasse - 30 lektioner

Fagbog om kæledyr - 2. klasse - 30 lektioner Fagbog om kæledyr - 2. klasse - 30 lektioner FRA FÆLLES MÅL Kompetanceområde: Fremstilling Kompetancemål: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billeder i nære og velkendte situationer. Færdigheds-

Læs mere

El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik

El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 25 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om el/strøm Se punkt 1 i vejledning

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Parat til uddannelse Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Læs mere

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Mægtige maskiner Piloteringsmaskinen Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Inspiration til forløb om fagtekster i 2-3. klasse

Læs mere

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE Kære lærer! Dette spil er udviklet til historieundervisningen i 7.-9. klassetrin. Spillet handler om Grundloven 1915 og har et særligt fokus på de mennesker i datiden, der

Læs mere

Gennemførelse Lektionsplan til Gather Gambits. Engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog. Lektion 1-2

Gennemførelse Lektionsplan til Gather Gambits. Engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog. Lektion 1-2 Gennemførelse Lektionsplan til Gather Gambits. Engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog. Lektion 1-2 Start: Læreren introducerer læringsmålene for undervisningsforløbet og sikrer sig elevernes forståelse

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer 21SKILLS.DK CFU, DK Kom godt i gang Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejd sammen! Den bedste måde at få det 21. århundredes kompetencer

Læs mere

Forløb i dansk om Skagen med fokus på efterbearbejdning og evaluering, 2 uger, 5. klasse, Møllevangskolen, Århus

Forløb i dansk om Skagen med fokus på efterbearbejdning og evaluering, 2 uger, 5. klasse, Møllevangskolen, Århus Forløb i dansk om Skagen med fokus på efterbearbejdning og evaluering, 2 uger, 5. klasse, Møllevangskolen, Århus FRA FÆLLES MÅL Kompetenceområde: Kommunikation og it/ fremstilling - frit formuleret Vidensmål:

Læs mere

Tema: Fagtekst Fag: Dansk Målgruppe: Indskoling

Tema: Fagtekst Fag: Dansk Målgruppe: Indskoling Titel: Piloteringsmaskine Tema: Fagtekst Fag: Dansk Målgruppe: Indskoling Piloteringsmaskinen er en del af programserien Mægtige maskiner Filmens varighed: 6:00 min Kanal: DR1 Udgivet: 2010 Piloteringsmaskine

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse

Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse Af Mette Kjersgaard Andersen Dette undervisningsforløbs overordnede formål er at etablere en forståelse for genren fantastiske fortællinger. Hensigten

Læs mere

Dansk. Kompetencemål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål for Smarte rettigheder

Dansk. Kompetencemål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål for Smarte rettigheder Arbejdet med webmaterialet udvikler elevernes ordforråd og kendskab til begreber, der vedrører udviklingslande. De læser samt forholder sig til indholdet. Lærer, hvad gør du? Hjælper eleverne i gang med

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Guide til elevnøgler

Guide til elevnøgler 21SKILLS.DK Guide til elevnøgler Forslag til konkret arbejde Arbejd sammen! Den bedste måde at få de 21. århundredes kompetencer ind under huden er gennem erfaring og diskussion. Lærerens arbejde med de

Læs mere

Tril med kugler Undervisningsforløb til Natur/Teknik

Tril med kugler Undervisningsforløb til Natur/Teknik Tril med kugler Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 23 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning viser læreren en kugle, der triller ned af en

Læs mere

Materialer Læringsmål Lærerroller, arbejdsformer og organisering. Robinsonade som genre. Kendskab til interaktion i Minecraft via Den mystiske ø

Materialer Læringsmål Lærerroller, arbejdsformer og organisering. Robinsonade som genre. Kendskab til interaktion i Minecraft via Den mystiske ø 4. Lektionsoversigt Fasebeskrivelse og varighed Materialer Læringsmål Lærerroller, arbejdsformer og organisering Faglige begreber og faglige tilgange A) OPSTART 2 lektioner Fælles introduktion til storyline

Læs mere

Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet

Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Sæbebobler Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 22 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om sæbebobler Se punkt 1 i

Læs mere

idrætsteori om kroppen, kredsløbet og sundhed. 2 (6 timer)

idrætsteori om kroppen, kredsløbet og sundhed. 2 (6 timer) Undervisningsforløb, der inddrager ipads Undervisningsforløb, der inddrager ipads Fagligt tema/indhold/kompetencemål: Tema: "Kroppen-skabt til at bevæge sig" - idrætsteori om kroppen, kredsløbet og sundhed

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Årsplan for dansk 3. klasse 2011/2012

Årsplan for dansk 3. klasse 2011/2012 Sommerferieminder Danskværksteder a. It b. Grammatik c. Skønskrift/Læsning Fabler 41 Emneuge for hele årgangen It Eleverne skal skrive om deres sommerferie. Eleverne fortæller om en oplevelse fra deres

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Fabulous Fiction gennemførelsen

Fabulous Fiction gennemførelsen Fabulous Fiction gennemførelsen Lektionsplan Lektion 1-2 Start: Læreren introducerer læringsmålene for undervisningsforløbet og sikrer sig elevernes forståelse af disse måske skal nogle af dem yderligere

Læs mere

Lærervejledning til OPFINDELSER

Lærervejledning til OPFINDELSER Lærervejledning til OPFINDELSER Af Mette Meltinis og Anette Vestergaard Nielsen Experimentarium 2013 Indholdsfortegnelse OPFINDELSER+...+1+ OPFINDELSER+...+3+ MÅLGRUPPE+...+3+ FAGLIGHED+...+3+ FAGLIGE+BEGREBER:+...+3+

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Drejebog til temadag med Tegn på læring

Drejebog til temadag med Tegn på læring Drejebog til temadag med Tegn på læring DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Drejebog til temadag med Tegn på læring Her finder I idéer til hvordan I i personalegruppen eller dagplejegruppen kommer godt i gang

Læs mere

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet.

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 7.-9. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Instruktion 1 i iskriv.dk til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb, eleverne

Læs mere

Det da løgn. Tegn på læring til læringsmålene kan være. Færdigheds- og vidensmål. Plot 4, kapitel 1. Side 10-55 FORTOLKNING

Det da løgn. Tegn på læring til læringsmålene kan være. Færdigheds- og vidensmål. Plot 4, kapitel 1. Side 10-55 FORTOLKNING Plot 4, kapitel 1 Det da løgn Side 10-55 FORTOLKNING Oplevelse og indlevelse Eleven kan dramatisere litteratur og andre æstetiske tekster gennem oplæsning og tegning mundtlige, kropslige og billedlige

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

modul 1 Samarbejde om kerneopgaven modul 2 Kommunikation om kerneopgaven tema 1 tema 3 tema 4 tema 2 Styrk samarbejdet om kerneopgaven

modul 1 Samarbejde om kerneopgaven modul 2 Kommunikation om kerneopgaven tema 1 tema 3 tema 4 tema 2 Styrk samarbejdet om kerneopgaven Styrk samarbejdet om kerneopgaven Guide til tovholderen Styrk samarbejdet om kerneopgaven er et gratis videobaseret undervisningsforløb til alle kommunale arbejdspladser, der ønsker at styrke samarbejdet

Læs mere

Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer

Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 315 Offentligt Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer Læse i alle fag Status for Gudrun slutningen af 3. klasse Gudrun er

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011. 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv. Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder

Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011. 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv. Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder Tornhøjskolens IKT-plan 2010-2011 1 Eleven har set - eller prøvet 2 Kan med hjælp 3 Kan selv Ansvarlig: Teamet med klasselærer som tovholder 1 At stille skarpt med ørerne at lytte. At lyde skaber billeder

Læs mere

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fremstilling Fortolkning Kommunikation

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fremstilling Fortolkning Kommunikation Klasse: 3. klasse Skoleår: Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fortolkning Kommunikation Færdigheds- og vidensområder : Forberedelse Respons Når jeg bliver stor

Læs mere

Læs litteratur med forståelse. Helle Bundgaard Svendsen Nina Berg Gøttsche

Læs litteratur med forståelse. Helle Bundgaard Svendsen Nina Berg Gøttsche Læs litteratur med forståelse Helle Bundgaard Svendsen Nina Berg Gøttsche Program for workshoppen Præsentation af materialets baggrund og indhold Praksisnær indføring materialet Hvorfor en ny metode til

Læs mere

DIGITALE TEKNOLOGIER I VVS ENERGIUDDANNELSEN FORSKER-PRAKTIKERNETVÆRKSMØDE OM IT I EUD

DIGITALE TEKNOLOGIER I VVS ENERGIUDDANNELSEN FORSKER-PRAKTIKERNETVÆRKSMØDE OM IT I EUD DIGITALE TEKNOLOGIER I VVS ENERGIUDDANNELSEN FORSKER-PRAKTIKERNETVÆRKSMØDE OM IT I EUD SØREN HELBO UNDERVISER VVS ENERGIMONTØR VVS INSTALLATØR LIDT OM MIG SELV. COMPUTERNØRD - ELLER SOM GYNTHER BENÆVNER

Læs mere

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie

Samfund og Demokrati. Opgaver til historie Opgaver til historie Under indgangen til Samfund og Demokrati kan dine elever lære om samfundsdynamikken i Nicaragua og få et indblik i et system og civilsamfund, der fungerer markant anderledes end det

Læs mere

Vejnoveller fra Sophienborgsskolen

Vejnoveller fra Sophienborgsskolen Vejnoveller fra Sophienborgsskolen Angiv fag, klassetrin, kompetenceområde og færdigheds- og vidensmålpar for forløbet. Der må gerne være mere end et færdigheds- og vidensmålpar per forløb, men antallet

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Ny skriftlighed i studieretningen IBC

Ny skriftlighed i studieretningen IBC Ny skriftlighed i studieretningen IBC Projektnummer 128981 Lise Fuur Andersen lfan@ibc.dk Lisbeth Pedersen lpe@ibc.dk Inger Ernstsen ier@ibc.dk Formålet med projektet er at udvikle en ramme for en fælles

Læs mere

Pædagogisk værktøjskasse

Pædagogisk værktøjskasse Pædagogisk værktøjskasse Vi har lavet denne pædagogiske værktøjskasse for at styrke den alsidige historieundervisning, hvor du kan finde forskellige arbejdsformer og øvelser, som kan gøre historieundervisningen

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Gamemani ac AfMe t t eal mi ndpe de r s e n Mål gr uppe: 5. 7. k l as s e Undervisningsforløb til 5.-7. klasse Game-maniac et undervisningsforløb om gaming til 5.-7. klasse Af Mette Almind Pedersen, lærer

Læs mere

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Læsning Fremstilling Kommunikation

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Læsning Fremstilling Kommunikation Klasse: 8. klasse Skoleår: Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Læsning Fremstilling Kommunikation Kursus: Søgning på nettet Skriv en fagtekst: Sprogets udvikling

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Ordstyrerens køreplan

Ordstyrerens køreplan Ordstyrerens køreplan Lang DIALOG Forberedelse I denne køreplan bliver du som ordstyrer guidet i at styre dialogen frem mod resultater, der fungerer hos jer og kan skabe større trivsel fremover. Køreplanen

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige VEJLEDNING Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

NIVEAU: 7.-9. klasse. VARIGHED: 1-5 lektioner LÆRINGSMÅL

NIVEAU: 7.-9. klasse. VARIGHED: 1-5 lektioner LÆRINGSMÅL Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

Side 1 af 7 Dette undervisningsforløb er hentet fra Naturfagsdiplom.dk - Skolevisioner

Side 1 af 7 Dette undervisningsforløb er hentet fra Naturfagsdiplom.dk - Skolevisioner Indledning... 2 Model for undervisningsforløbet... 2 Begrundelse for valg af model:... 2 De tre læringsrum... 2 Undervisningsrummet... 2 Træningsrummet... 3 Studierummet... 3 Undervisningsforløbets forskellige

Læs mere

SÅDAN BIDRAGER SKOLENS PERSONALE. Modelfoto: Ulrik Jantzen. til en antimobbestrategi, der virker

SÅDAN BIDRAGER SKOLENS PERSONALE. Modelfoto: Ulrik Jantzen. til en antimobbestrategi, der virker SÅDAN BIDRAGER SKOLENS PERSONALE Modelfoto: Ulrik Jantzen til en antimobbestrategi, der virker INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM DROPMOB Personalets opgaver i DropMob 3 PERSONALETS INPUT TIL ANTIMOBBESTRATEGIEN

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

UPCOMING LÆRERVEJLEDNING GRUNDSKOLE

UPCOMING LÆRERVEJLEDNING GRUNDSKOLE UPCOMING LÆRERVEJLEDNING GRUNDSKOLE 1 UPCOMING Klassetrin Varighed Fag Pris 8.-10. klasse. 2½ time Dansk, men med engelsk som supplement. Forløbet kan dog varieres efter de enkelte fag, så klassen udelukkende

Læs mere

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Pædagogisk vejledning til KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Udarbejdet af pædagogisk konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus TIL LÆREREN Litteraturundervisning på mellemtrinnet skal fokuserer på genre,

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

LEKTIEINKLUDERENDE UNDERVISNING

LEKTIEINKLUDERENDE UNDERVISNING Herning HF & VUC LEKTIEINKLUDERENDE UNDERVISNING Ideer til lektieinkluderende undervisning Stine Aaen Dürr Idéer og øvelser Læsestrategier Formålet med læsestrategierne er at variere læsestrategierne og

Læs mere

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Sæt dit aftryk session 1 Sådan gør du 1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Start med at fortælle kursisterne, at de i dag og i den kommende tid skal arbejde med at udtænke et projekt,

Læs mere

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling Pædagogiske overvejelser Vi vil, når det er hensigtsmæssigt, arbejde med Cooperative Learning, som er en arbejdsform, der engagere og aktivere eleverne i interaktion med hinanden og underviseren. Kort

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER KEVINS HUS Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores

Læs mere

Job-kendskab/karrierelæring

Job-kendskab/karrierelæring UEA-projekt for 3. klasse Indskoling Job-kendskab/karrierelæring Et uea-forløb om job-kendskab i 3. klasse skal højne elevernes kendskab til -og viden om forskellige jobfunktioner, samt hvilke kriterier

Læs mere

Poster design. Meningen med en poster

Poster design. Meningen med en poster Poster design At præsentere et naturvidenskabelig emne er ikke altid lige nemt. Derfor bruges ofte plakater, såkaldte posters, til at fremvise forskning på fx messer eller konferencer. Her kan du finde

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Uddannelse & Job klasse

Uddannelse & Job klasse Uddannelse & Job 0. 3. klasse UU Bornholm har i dette kompendie et forslag til undervisningsforløb i det obligatoriske emne uddannelse og job til brug i indskolingen Uddannelse og job i indskolingen På

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

Faglig læsning i 6. klasse: At læse og forstå fagtekster

Faglig læsning i 6. klasse: At læse og forstå fagtekster Faglig læsning i 6. klasse: At læse og forstå fagtekster Det er tirsdag sidst i november. Klokken er 10.45. Klassen skal have dansk. Klasselokalet er småt, og de 21 elever sidder tæt. Denne dag er én elev

Læs mere

Præsentation af din by/ hjemegn Uldjyder og Højlandsfolk - 5.f Ikast Østre Skole og 5.b Hvinningdalskolen

Præsentation af din by/ hjemegn Uldjyder og Højlandsfolk - 5.f Ikast Østre Skole og 5.b Hvinningdalskolen Præsentation af din by/ hjemegn Uldjyder og Højlandsfolk - 5.f Ikast Østre Skole og 5.b Hvinningdalskolen Et samarbejde på tværs af kommunegrænser ved brug af Skype Timeforbrug ca. 17 timer over 3 uger

Læs mere

Eventyr. et forløb i 1.klasse. ipad, Tørresnor og Det fortællende tæppe. Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland

Eventyr. et forløb i 1.klasse. ipad, Tørresnor og Det fortællende tæppe. Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Eventyr et forløb i 1.klasse ipad, Tørresnor og Det fortællende tæppe Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Inspiration til forløb om eventyr Forløbet om eventyr er et

Læs mere

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj.

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj. IT-HANDLEPLAN Århus Privatskole 2007-2008 Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Århus Privatskole. Da det er første år, vi arbejder med skolen og dermed også efter denne IT handleplan,

Læs mere

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0 Læremiddelkultur 2,0 Dialogseminar d. 23.02.2009 Odense Fase 2: sprojekt Formål: At udvikle en didaktik 2,0 der kan matche udfordringerne i en læremiddelkultur 2,0 Resultat: En ny didaktik forstået bredt

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

4. august 2011 Temasession B

4. august 2011 Temasession B 4. august 2011 Temasession B Hvilke it kompetencer har børn med sig når de begynder i 0. klasse og hvordan udnytter vi dem. Fællesmål og it. Multiemedieforløb med funktionel skrivning og læsning. Digitale

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 05/06 Selandia-CEU,

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Madopskrift forløbsvejledning

Madopskrift forløbsvejledning Madopskrift forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 3. 4. klasse

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BENNI BÅT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Mindmapping i undervisningen. Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning

Mindmapping i undervisningen. Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning Mindmapping i undervisningen Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning Indhold Dette hæfte er lavet på baggrund af interview med Anette Dalskov, underviser på HHX, Aarhus Business

Læs mere

Børnenes Egen U-landskalender: Lav en digital lågekalender

Børnenes Egen U-landskalender: Lav en digital lågekalender Side 1/5 Fag/klassetrin: Dansk, 1.-4. klasse Omfang: 2-8 lektioner. Målpar, læringsmål, tegn på læring: Se skema nedenfor. Formål: Formålet er at producere egne digitale u-landskalendere, som eleverne

Læs mere

Om undervisningsmaterialet

Om undervisningsmaterialet Om undervisningsmaterialet Fagområder: Historie Emneord: Kildekritik, historie, kildemateriale, lokalarkiver, lokalhistorie Kort beskrivelse Dette undervisningsforløb består af et webbaseret undervisningsmateriale,

Læs mere

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011

Pædagogisk læringscenter Bjedstrup Skole og Børnehus 04-12-2011 IT handleplan Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Bjedstrup Skole & Børnehus. Efter hvert skoleår evaluerer de ansatte på skolen IT-handleplanen på form og indhold, og den tilpasses

Læs mere

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE ... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE Indhold Til læreren side 3 Hele tre på én gang Målgruppe, tidsforbrug og anvendelse af materialet Målene giver ramerne nye Fælles Mål side 4 side 5 side 7 Redaktion:

Læs mere

Sproglig udvikling i Fælles Mål i alle fag Kl

Sproglig udvikling i Fælles Mål i alle fag Kl Sproglig udvikling i Fælles Mål i alle fag Kl. 14.40-15.20 Dansk som andetsprog som dimension i fagene samt faglig læsning og skrivning er under overskriften Sproglig udvikling skrevet ind som tværgående

Læs mere