ABC Nyttige informationer til nye elever

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever"

Transkript

1 ABC 2015 Nyttige informationer til nye elever RØNDE GYMNASIUM Kr. Herskindsvej Rønde T F

2 SKOLESTART Tirsdag, den 11. august 2015: 1.g Alle 1.g.-elever møder i festsalen. Velkomst ved rektor Modtagelse i klassen ved teamlærere. Bogudlevering. Husk en STOR taske til bøgerne! 9.40: Morgensamling i festsalen. Ca Eleverne møder deres tutorer (elever fra 2. eller 3. g.), som vil informere om livet på skolen Diverse aktiviteter og information på skolen. 2.g og 3.g: 8.10 Undervisning iflg. skema (inkl. bogudlevering) 9.40 Morgensamling med velkomst i festsalen Undervisning iflg. skema OBS! 1.g erne skal medbringe originalt afgangsbevis fra Folkeskolens afgangsprøver. Torsdag den 13. august Kl : Idræts- og musikaktiviteter for 1.g. Hytteture på cykel til Toggerbo 1.w.: 1.z: 1.y: 1.x: Mandag den 17. august tirsdag den 18. august Tirsdag den 18. august onsdag den 19. august Onsdag den 19. august torsdag den 20. august Torsdag den 20. august fredag den 21. august Egenbetaling for hyttetur, grillmad og matematikprogram er 300 kr. Onsdag den 26. & torsdag den 27. august Klasse- og elevfotografering Fredag, den 28. august VELKOMSTFEST for gymnasiet Torsdag den 3. september kl g forældreaften. Lærerne orienterer, eleverne underholder. Uformelt samvær med hver klasses elever, forældre & lærere. I løbet af de første uger får du også en introduktion til skolens IT-system og til de mange frivillige aktiviteter - musik, idræt, OD, elevråd og elevfester.

3 A B C... LEDELSE & ADMINISTRATION Kontoret ligger i hovedbygningen og er åbent kl Telefon Telefax REKTOR: Sven Gaardbo er gymnasiets pædagogiske og administrative leder. VICEREKTOR: Claus Jungersen er rektors stedfortræder og arbejder bl.a. med skema og eksamensplanlægning. UDDANNELSESLEDER: Morten Ærø er bl.a. ansvarlig for intern og ekstern information, optagelse til kostskolen og skolens hjemmeside. SEKRETÆRER: Elsebeth Ring & Ulla Bach tager sig af de praktiske spørgsmål vedr. skolegangen. REGNSKABSCHEF: Ingrid Rønne har med regnskab og betalinger at gøre. KOSTSKOLELEDER: Niels Astrup Millard er kostskolens daglige leder og varetager pædagogiske, praktiske og administrative opgaver på kostskolen. KØKKENLEDER: Julie Winther står for kostskolens madlavning og kantinen. PEDEL: Orla Thomsen sørger for det praktiske både indendørs og udendørs. Jeppe Andrup Pedersen, Ken Vidkjær Andersen & Richard Vang Knudsen er pedelmedhjælpere.

4 AV/IT-UDSTYR It/av-medarbejder Haissam Mohamad fører tilsyn med AV-udstyret: kopimaskiner, videoudstyr, kameraer, båndoptagere, overheadprojektorer m.m. BEFORDRING Ungdomskortet er et periodekort til fri pendling mellem hjem og skole og til fri kørsel i den kollektive trafik inden for takstområdet, hvor den studerende bor. Ungdomskortet koster ca. 350 kr. om måneden se mere på BESTYRELSE Bestyrelsen er skolens øverste myndighed og består af Søren K. Lauridsen (formand), Annie Wernblad (næstformand), Martin Hansen, Hasse Schneidermann, Carsten Skivild Anne Mette Platz, Veronika Radl, Valdemar Smith, Hanne Madsen og 2 elevrepræsentanter (Sigurd Koldste, 3.t og Caroline Ellemann Broe, 2.w). BØGER Sekretær Ulla Bach er bogadministrator. Bogdepotet ligger i rektorboligens kælder og har åbent tirsdag & torsdag I begyndelsen af skoleåret udleveres bøger til undervisningen. Bøgerne er skolens ejendom og skal behandles godt. Beskadigelse medfører krav om erstatning. Derfor: 1. Bind bøgerne ind. 2. Skriv dit navn i det dertil indrettede felt foran i bøgerne. 3. Lad være med at skrive i bøgerne. Du får adgang til Gyldendals Onlineordbøger, og lommeregner skal du selv anskaffe. Du får nærmere besked. DIAMANTEN Skolens ny bygning med undervisningslokaler blev indviet i august Her finder du topmoderne undervisningsfaciliteter og byens bedste udsigt! EKSAMINER OG ÅRSPRØVER I GYMNASIET En studentereksamen omfatter i alt 9-10 prøver herunder et studieretningsprojekt. Afhængig af, hvilke eksamensfag, der udtrækkes af Undervisningsministeriet, vil der være ca. 3 skriftlige og ca. 6 mundtlige eksaminer - herunder en synopsisprøve i almen studieforberedelse. Mindst 2 eksamener afholdes inden afslutningen af 2.g. Desuden afholdes skriftlige og mundtlige årsprøver i 1.g og 2.g. og terminsprøver i 3.g.. Den første mundtlige årsprøve gennemføres i det naturvidenskabelige grundforløb i november i 1.g., og i 1.g. afholdes også tests i Almen Sprogforståelse. Der er mødepligt til alle tests, årsprøver og terminsprøver. Ud over årsprøverne skal eleverne udarbejde en opgave i dansk og/eller historie i 1.g og en generalprøve på studieretningsprojektet i 2.g.

5 FACEBOOK Skolen har en Facebook-side, hvor stort og småt fra hverdagen slås op. Her kan du også se små film og billeder fra skolelivet. Siden redigeres af Morten Ærø og elevrepræsentanter. FIRST CLASS & LUDUS Vi bruger det elektroniske konferencesystem First Class, der indeholder mail og konferencer for klasser og personalegrupper. Skema, forsømmelsesregistrering, karakterer og meget andet registreres i LUDUS Web. Nye elever bliver introduceret til First Class og LUDUS i begyndelsen af skoleåret. FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 2015/2016 Kostskolen åbner 10. august 2015 kl. 16 Første skoledag 11. august 2015 Efterårsferie oktober 2015 Juleferie 19. december januar 2016 Vinterferie februar 2016 Påskeferie marts 2016 St. Bededag 22. april 2016 Kr. Himmelfartsdag 5. maj pinsedag 16. maj 2016 Sidste skoledag 24. juni 2016 Derudover har gymnasiet en undervisningsfri dag på dagen for Operation Dagsværk - den 4. november Kostskolen er lukket i efterårsferien, juleferien, vinterferien, påskeferien og i Kr. Himmelfartsferien (5.-8. maj) FORSIKRING Som hovedregel er det hjemmets ansvar, at eleverne er forsikringsdækket i nødvendigt omfang. Skolen har en ansvarsforsikring, der dækker de skadeshændelser, hvor skolen direkte kan pålægges ansvar. Se i øvrigt afsnittet Kajakroning for forsikringsforhold i forbindelse med idrætsundervisningen. På rejser og ekskursioner i udlandet er eleverne dækket på normal vis i henhold til sygesikring, men heller ikke mere. Vær opmærksom på, at der skal tegnes en rejseforsikring, der dækker hjemtransport. Læs mere om det på Vær desuden opmærksom på særlige forsikringsforhold, der gør sig gældende for de elever, der deltager i studierejsen til USA. FORÆLDREKONSULTATIONER giver mulighed for at drøfte faglige og andre spørgsmål med klassens lærere, studievejleder og rektor. Konsultationerne afholdes normalt i november. For 1.g. inviteres forældrene med. I 2. og 3.g. foregår konsultationerne i skoletiden.

6 FORÅRSKONCERT Skolens musikhold arrangerer hvert år en koncert for alle elever og deres familier. Denne aften udstiller billedkunst og mediefag også deres værker. En festlig aften, hvor man kan høre og se resultatet af det kreative arbejde på skolen. FRAVÆR Skolen forventer naturligvis, at eleverne følger undervisningen og afleverer de skriftlige opgaver. Forekommer der fravær, skal du meddele årsagen i LUDUS Web. Lærerne registrerer forsømmelser i begyndelsen af hver time, og eleverne kan orientere sig om deres fravær i LUDUS Web. Se i øvrigt skolens Studie- og ordensregler her i ABC en FÆLLESTIMER Efter forslag fra elever og lærere arrangerer Fællesudvalget fællestimer for alle skolens elever eller for bestemte klasser. Formålet er at give eleverne på tværs af klasserne adgang til kunstneriske oplevelser og indføring i aktuelle problemer og særlige emnekredse. Har du en god ide, kan du give den til elevrådet, der så kan foreslå emnet/personen i fællesudvalget. GEOBOXEN Skolens nyeste bygning, som blev indviet i foråret Bygningen bruges især til undervisningen i naturgeografi og til foredrag m.m. på tværs af klasserne. GLASHUSET Er opholds- og studieområdet i tilknytning til hovedbygningen. Det bruges ofte til gruppearbejde, men er også et afholdt opholdssted i pauserne og efter skoletid. HJEMMESIDE Du kan finde mange informationer om Rønde Gymnasium på vores hjemmeside: Den redigeres af Morten Ærø. IDRÆT - FRIVILLIG IDRÆT Idrætslærerne arrangerer forskellige former for idræt ud over den obligatoriske idrætsundervisning. Det kan være basket, volley, indendørs fodbold, styrketræning eller sejlads. Undervisningen tilpasses så vidt muligt elevernes ønsker. Aktiviteterne annonceres på First Class og på infoskærmene i forhallen. INTRODUKTION De nye elever bliver sluset ind og gjort bekendt med skolen i skoleårets første uger ved hjælp af sociale og faglige aktiviteter. Læs mere om Gymnasiets skolestart på ABC ens første opslag. Kostelever henvises til det særlige tillæg Velkommen til kostskolen.

7 IT Der er trådløs internetforbindelse overalt på skolen. IT spiller en stor rolle i et moderne undervisningsmiljø, og skolen forventer, at eleverne anvender IT til faglige formål i undervisningstiden. KAJAKRONING I forbindelse med idrætsundervisningen bliver eleverne tilbudt undervisning i kajakroning. Undervisningen foregår under meget kontrollerede forhold i havkajakker. Alle bærer godkendte svømmeveste og evt. våddragter, og undervisningen foregår meget tæt på land. Eleven eller forældrene, hvis eleven er under 18 år skal skrive under på, at eleven har en ansvarsforsikring, og at eleven kan svømme. KANTINEN er åben i frikvartererne. Her kan du købe dagens ret, boller, sandwiches, salat, lune retter, frugt m.m. til rimelige priser. OBS! I kantinen er der selvafrydning. Det betyder, at du skal rydde op efter dig selv og sætte service på afrydningsvognen. KARAKTERER Eleverne får standpunktskarakterer i november-december og i marts samt årskarakterer ved skoleårets afslutning. Karaktererne kan ses i LUDUS Web. KOSTSKOLE Rønde Gymnasium har en kostskoleafdeling, hvor der bor omkring 75 unge ca. en femtedel af eleverne. Skolen er deres hjem, og det sætter sit præg på skolen. Som dagelev kan du også mærke, at der er et godt socialt miljø. Pga. kostskolen er skolen også åben for dagelever indtil kl. 22. LÆSEPÆDAGOG Ulla Fredsgaard er læsepædagog og rådgiver elever og lærere omkring enkelte elevers sproglige problemer, f.eks. vanskeligheder med skriftlig udtryksfærdighed. Hun kan også tilbyde støtte til elever med fremmed skolebaggrund. Læsepædagogen undersøger, om en elev har behov for dispensationer i forbindelse med eksamen. Hjælp til elever med særlige sproglige problemer som f.eks. ordblindhed tilbydes i begrænset omfang. MOBILTELEFONER Det er selvfølgelig ikke tilladt at have mobiltelefonen tændt i undervisningstiden med mindre den anvendes til undervisningsrelevante formål efter aftale med læreren. MORGENSAMLING Morgensamlingen foregår kl i festsalen mandage og onsdage. Lærere og elever følges ad til morgensamling som afslutningen af 1. blok. Efter fællessangen gives der information om stort, småt og vigtigt på skolen. Rektor, lærere og elever skiftes til at stå for morgensamlingerne, hvor der ofte er optræden ved nogle af skolens musikgrupper. Kom og vær med til at videreføre denne gode tradition.

8 MUSIK - FRIVILLIG MUSIK Musiklærerne arrangerer både kor og samspil. Repertoiret spænder vidt, fra klassisk musik og folkemusik til beat og rock. Kor og band optræder ved forskellige arrangementer i og uden for skolen. Mød op - lysten er den eneste forudsætning! Hvert andet år arbejder elever og lærere med opsætning af en musical eller en teaterforestilling, som er en af årets store begivenheder på skolen. NAVNE- OG ADRESSEÆNDRING Ændring af navn, adresse og telefonnummer skal straks meddeles på kontoret. OFFICE 365 Alle elever får gratis adgang til Microsoft Office 365. OPERATION DAGSVÆRK Operation Dagsværk er en organisation, der har til formål at hjælpe børn og unge i den tredje verden med at få en uddannelse. Gymnasieeleverne giver en dags arbejde til formålet og samler derved penge ind. Indsamlingen den 4. november 2015 skal støtte unges uddannelse i Somaliland. OVERSIGTSPLAN Du kan se en oversigtsplan over skolen på First Class. PERSONDATALOVEN Når du søger om optagelse på Rønde Gymnasium, registreres du i skolens it-system. De oplysninger, der registreres er almindelige personlige oplysninger som navn, adresse, tlf og cpr.nr. For nogle elever drejer det sig om tilsvarende oplysninger for forældre eller værge. Videre registrerer vi dit tidligere skoleforløb og hvilken retning og undervisningsform, du ønsker at følge på Rønde Gymnasium. Når du begynder at gå på skolen, registrerer vi også forskellige forhold omkring skoleforløbet, - f.eks. hvilke karakterer, hold og valgfag du har. Via LUDUS Web registrerer vi bl.a. fremmøde og skriftlige afleveringer. Persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000) giver dig nogle rettigheder i forbindelse med, at vi registrerer oplysningerne om dig. Du har: - ret til at blive orienteret om at vi indsamler oplysningerne (det bliver du med denne meddelelse) - ret til at bede om indsigt i de oplysninger vi behandler - ret til at gøre indsigelse mod at vi behandler oplysninger - ret til at kræve at oplysninger rettes, slettes eller blokeres, hvis de er forkerte, vildledende eller på lignende måde behandles i strid med loven. REJSEFOND Rønde Gymnasium har en rejsefond, der har til formål at støtte elever i forbindelse med studierejser og længere ekskursioner.

9 REJSER OG EKSKURSIONER I GYMNASIET Studierejser og ekskursioner er en helt naturlig del af undervisningen uden for skolens mure. Andre lande, byer, egne, erhvervsvirksomheder, institutioner, teatersale og museer opleves på tæt hold. Værdien af sådanne ture er stor. Arbejdsklimaet i klassen påvirkes positivt, og det er befriende engang imellem at komme væk fra den skemalagte dagligdag med bøger, tavle og lektier. Vi gennemfører kortere ekskursioner i enkelte fag eller på tværs af fagene på alle skoletrin. I 2.g gennemføres der i den enkelte studieretning en studierejse, hvis faglige indhold indgår i de involverede fags pensum. Klassen med Engelsk A som studieretningsfag indgår i en udveksling med en High School i North Carolina, USA, og i 2015 har vi for første gang en klasse i Kina. REKTORBOLIGEN Skolens tidligere rektorbolig blev, efter en større ombygning, indviet i januar 2013 som studieområde for eleverne. Der er direkte adgang fra den midterste etage i Diamanten RYGNING Skolen er røgfri. Det er ikke tilladt at ryge på skolens område. RØNDE PRIVATSKOLE Gymnasiet har et bygningsfællesskab med Rønde Privatskole, og vi deler en række fællesområder og faglokaler. Desuden er vi fælles om nogle traditioner, hvor elever og ansatte mødes på tværs af skolerne. SEJLERSKOLE I perioden fra skolestart til efterårsferien inviteres interesserede elever til sejlerskole en gang om ugen på skolens nye sejlbåd Syvstjernen. Den første uge af sommerferien tager alle interesserede elever på langfart rundt i Danmark i en uge og får her mulighed for at afprøve, hvad de har lært. SKEMA OG SKEMAÆNDRINGER Skemaet er tilgængeligt i LUDUS web. Skemalægning og skemaændringer foretages af Claus Jungersen. Undervisningen er organiseret i dobbeltlektioner, dvs. 95 minutter. Du har et grundskema, men mange timer flytter fra uge til uge. Det er dit ansvar at følge med i skemaet i LUDUS, der normalt er opdateret 3 uger frem. Lektionsplan 1. blok Morgensamling (tirsdag & torsdag) 2. blok Middagspause 3. blok Eftermiddagspause 4. blok

10 SKOLEFESTER Fællesudvalget arrangerer 3-4 fester i løbet af skoleåret for alle elever. Endvidere er der et par caféaftener, hvor skolens musikinteresserede elever eller udefra kommende musikere giver prøver på deres kunnen. SKOLEFOTO Alle elever og klasser bliver fotograferet i perioden fra august. Billederne skal bl.a. bruges til studiekortet, men du kan også bestille en billedpakke hos fotografen. STATENS UDDANNELSESSTØTTE Du kan søge SU, når du fylder 18 år. SU afhænger af din egen og dine forældres indkomst og formue. Den gives dels som stipendium og dels som lån. Du kan naturligvis søge stipendium uden også at søge lån. Er du fyldt 20 år, er du uafhængig af dine forældres indkomst. Vær opmærksom på, at du skal være fuldt studieaktiv for at kunne få SU (se studieregler / fremmøderegler). Selve ansøgningen foregår elektronisk på hvor du også kan finde yderligere oplysninger om SU. Du er også velkommen til at kontakte kontoret. STUDENTERFEST Velkomstdrink, Lancier, taler af elever og lærere, en middag med stil og fest og dans til langt ud på aftenen - sådan fejrer vi afslutningen på eksamenstiden. Studenterfesten planlægges af elever og lærere i fællesskab og holdes, når alle har fået studenterhuen på. I den traditionsrige fest deltager studenterne og deres lærere, mens forældrene bliver inviteret til festens første del med velkomstdrink og Les Lanciers. STUDIEKORT Når du er blevet optaget på skolen, får du udstedt et studiekort. Ved hjælp af denne legitimation får du rabat i nogle forretninger og billigere entré på f.eks. museer i ind- og udland. Studiekortet bruges også som kopikort og skal desuden forevises ved skolefester. STUDIE- OG ORDENSREGLER Generelt Studie- og ordensreglerne bygger på Undervisningsministeriets regler (Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser bek. nr af ) og på værdierne i skolens målsætning. Rønde Gymnasium er en stor arbejdsplads for elever, lærere og teknisk-administrativt personale. For at fremme at skolen er et trygt sted for alle, er det skolens politik at sikre, at respekt og tolerance præger elevernes indbyrdes forhold såvel som forholdet til lærere og andre ansatte. Dette gælder såvel i de skemalagte undervisningsblokke som i aktiviteter på eller uden for skolen, f.eks. ekskursioner og studierejser. Skolens værdier er beskrevet i skolens målsætning.

11 Det forudsættes, at man som elev - tager ansvar for sin egen adfærd og tager hensyn til sine medmennesker i undervisningsmæssige og sociale sammenhænge - benytter alment acceptabel sprogbrug såvel skriftligt som mundtligt - viser ansvarlighed overfor skolens inventar og behandler dette samt de udleverede undervisningsmidler ordentligt. Dette gælder også skolens tekniske udstyr herunder IT-udstyr, som der findes særlige regler for. Se disse senere. - følger skolens rygepolitik, dvs. at rygning kun er tilladt på bestemte arealer udendørs. Dog kan rektor ved fester og lignende give dispensation. - sørger for, at klasselokalerne er ryddelige, herunder at alt affald er anbragt i papirkurvene, og at stolene bliver sat op efter sidste undervisningsblok af hensyn til rengøringspersonalet - afleverer undervisningsmaterialer udlånt af skolen umiddelbart efter undervisningens afslutning/eksamen - generelt følger skolens anvisninger Mobiltelefoner skal være slukket under deltagelse i undervisningsaktiviteter af enhver art og må ikke medbringes til eksamen. Besiddelse eller indtagelse af enhver art af euforiserende stoffer er forbudt, og det er ikke tilladt at være påvirket af euforiserende stoffer, når man befinder sig på skolens område. Skolen kan forlange en urinprøve ved mistanke om stofmisbrug, og denne prøve må ikke vise spor af euforiserende stoffer. Eleverne må ikke medtage, indtage eller videregive/videresælge alkohol på skolen ligesom det er forbudt at møde på skolen i påvirket tilstand. Øl, vin og sodavand med lav alkoholprocent er tilladt ved særlige lejligheder efter rektors tilladelse. Ved overtrædelse af disse regler kan rektor efter situationens alvor iværksætte: 1. pædagogisk tilrettevisning 2. skriftlig advarsel 3. udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter 4. bortvisning fra skolen i op til en uge (registreres som fravær) 5. bortvisning (udskrivning) Normalt vil 3-5 kun finde anvendelse efter en forudgående skriftlig advarsel. I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan sanktionerne iværksættes uden forudgående skriftlig advarsel.

12 Ovennævnte sanktioner kan endvidere iværksættes, hvis elevens adfærd i sammenhænge, der ikke vedrører skolen, skønnes at skade skolens omdømme eller at udgøre en sikkerhedsrisiko for elever eller ansatte på skolen. Fremmøderegler for gymnasiet Fremmødereglerne har som formål at støtte en positiv og studiefremmende aktivitet samt at bidrage til et godt undervisnings- og læringsmiljø. Der er mødepligt til al undervisning samt til andre aktiviteter, skolen afholder i skoletiden, ligesom eleverne er forpligtet til at aflevere alle skriftlige opgaver rettidigt. Kravet om studieaktivitet skal opfyldes i hvert enkelt fag/disciplin. Hvis skolen opdager, at en elevs aflevering er afskrift eller i øvrigt vurderes som snyd, vil opgaven normalt ikke tælle som afleveret, og rektor træffer afgørelse om hvilken sanktion der så skal iværksættes. Alle forsømmelser registreres - herunder for sent fremmøde og opgaver der ikke er afleveret rettidigt. Der registreres fremmøde for hver lektion. Eleverne har mulighed for og pligt til mindst en gang om ugen at kontrollere, at indtastningerne er i overensstemmelse med deres egne optegnelser over fremmøde. Ved fravær skal eleven informere skolen ved at anføre fraværsårsagen i LUDUS Web. Alt fravær tælles med i fremmødeopgørelsen. Hvor der gør sig helt særlige forhold gældende (hospitalsindlæggelse, længerevarende veldokumenteret sygdom og lign.), kan rektor tage hensyn til disse forhold inden evt. sanktioner iværksættes. Ved længerevarende sygdom og ved hyppigt, korterevarende fravær begrundet i sygdom kan skolen stille krav om dokumentation i form af en lægeerklæring. Ved fravær fra eksaminer/prøver skal eleven melde afbud til skolen. Det samme er gældende ved manglende rettidig aflevering af større opgaver, og også her kan skolen stille krav om en lægeerklæring. Eleven afholder selv udgiften til lægeerklæringer. Registrering af elevernes fremmøde/opgaveaflevering gælder for et skoleår ad gangen. I tilfælde, hvor en elev i et skoleår i alvorligt omfang har tilsidesat pligten til aktiv deltagelse i undervisningen og fortsætter hermed i det følgende skoleår, kan rektor dog iværksætte foranstaltninger på baggrund af en samlet vurdering af elevens situation. Sanktioner Skolen griber hurtigt ind over for en for ringe studieaktivitet med følgende advarsler og sanktioner: 1. Pædagogisk tilrettevisning: I tilfælde af fremmødeproblemer eller problemer med rettidig aflevering af skriftlige opgaver indkalder studievejlederen normalt eleven til en samtale. Samtalen skal betragtes som en mundtlig advarsel om at eleven nu skal bringe forsømmelserne ned. Hvis dette ikke sker efterfølgende, får eleven en skriftlig advarsel. I særligt graverende tilfælde kan den pædagogiske tilrettevisning springes over.

13 2. Skriftlig advarsel: Advarslen er skolens påmindelse om at forbedre fremmødet/opgaveafleveringerne. Advarslen sendes til eleven eller gives i forbindelse med en samtale med rektor/inspektor og skal underskrives af eleven og afleveres på skolen. Hvis eleven er under 18 år, vil meddelelse om advarsel m.m. blive sendt til forældrene, som returnerer den i underskrevet stand til skolen. Det vil fremgå af advarslen, at eleven ved fortsat forsømmelighed risikerer yderligere sanktioner (jfr. nedenfor). Den skriftlige advarsel betyder også, at fremmødet nu skal forbedres kraftigt, hvis eleven skal kunne oppebære SU. For at kunne få SU skal man være fuldt studieaktiv, og det er man ikke, når man får en skriftlig advarsel. Hvis eleven i forlængelse af den skriftlige advarsel bliver frataget SU, er der først mulighed for igen at søge om at få SU, når skolen skønner, at eleven atter er fuldt studieaktiv. I tilfælde af fortsatte forsømmelser (timer/opgaver) efter en skriftlig advarsel kan følgende sanktioner iværksættes: 3. Henvisning til at aflægge prøve i alle afsluttende fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år. I det/ de pågældende fag gives ikke årskarakter, ligesom evt. givne årskarakterer bortfalder. 4. Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år. Prøve i det/de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis rektor giver eleven lov til at deltage i undervisningen på ny. 5. Bortvisning i særligt graverende tilfælde. Eleven har mulighed for inden for de givne frister og betingelser at tilmelde sig eksamen som selvstuderende, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Snyd med skriftlige opgaver Som en del af introduktionsforløbet i 1.g bliver eleverne orienteret om problemer og konsekvenser med hensyn til snyderi med skriftlige opgavebesvarelser. Det opfattes som snyd, hvis en elev helt eller delvis afskriver fra andre opgavebesvarelser, afskriver fra kilder uden at angive disse, eller hvis eleven lader en anden skrive besvarelsen for sig. Får en lærer mistanke om snyderi og bliver denne mistanke bekræftet gennem en samtale med eleven, da gælder følgende: 1) Besvarelsen registreres som ikke afleveret (dvs. at den tæller som forsømmelse) 2) Administrationen og klassens lærerteam orienteres, og læreren giver herefter eleven en påtale. Gentager snyderiet sig, rapporteres dette til rektor, som indkalder til en samtale og giver eleven en skriftlig advarsel.

14 Bliver der konstateret snyd i forbindelse med større skriftlige opgaver som fx dansk/historie-opgaven, studieretningsopgaven eller årsprøver, erklæres besvarelsen ugyldig. Rektor afgør, om eleven skal gå det pågældende klassetrin om, eller om eleven kan få mulighed for at besvare en ny opgave. Snyd i forbindelse med eksamen medfører bortvisning fra eksamen, og eleven kan tidligst gå til eksamen i det pågældende fag det følgende år. Oprykning Ved skoleårets afslutning vurderer skolen den enkelte elevs standpunkt og udbytte af undervisningen. En elevs oprykning til næste klassetrin er betinget af elevens tilstrækkelige udbytte af undervisningen. Eleven har krav på oprykning, når eleven har mindst 2,0 i uvægtet gennemsnit af årskarakterer, karakterer for eksaminer og årsprøver. Hvis en elev ikke har opnået mindst 2,0 ved afslutningen af skoleåret, kan eleven nægtes oprykning, hvis det vurderes, at eleven på baggrund af den løbende evaluering ikke har fået tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Eleven har selv pligt til at orientere sig om karaktererne i LUDUS Web. Klage Elever og hvis eleven er under 18 år forældrene kan klage til Undervisningsministeriet over rektors afgørelse mht. at iværksætte sanktioner i forbindelse med studie- og ordensreglerne eller mht. oprykning til næste klasse. Klagen skal indgives inden 2 uger efter afgørelsen og stiles til rektor. Rektors kommentar til klagen kan med en uges frist kommenteres af eleven eller forældrene og medsendes klagen. STUDIECENTER I studiecentret er grupperum, computere, printer, scanner og kopimaskine, og studiecentret står til rådighed for eleverne indtil kl hver dag. Hver elev får indlæst et antal kopier/print på sit studiekort. Ekstra kopier/print kan købes. STUDIEVEJLEDNING I GYMNASIET Studievejledere: Rasmus Gjedsted og Sten Andersen. Deres opgave er at give kollektiv vejledning i klasserne (studieteknik, valg af studieretning og valgfag, eksamensvejledning) og gennemføre individuelle samtaler om studiemæssige, økonomiske, sociale og personlige problemer. Gymnasieforløbet starter og slutter med en indslusningssamtale for alle. Samtaler med studievejlederen foregår i fortrolighed. Studievejlederne har faste træffetider på kontoret i studieområdet. Orientering om de videregående uddannelser varetages af Studievalg Århus, som har en vejleder på skolen en dag om måneden.

15 TREKANTTURNERINGEN Trekantturneringen er den årligt tilbagevendende dyst mellem Røndes skoler. Elever fra Gymnasiet kæmper med og mod Rønde Privatskole, Rønde Højskole, Rønde Efterskole, den kommunale folkeskole og Kaløskolerne i discipliner som fodbold, håndbold, bordtennis og backgammon. Turneringen finder sted i november. Juni 2015/Mo

16 Bestyrelse Rektor PÆDAGOGISK RÅD Lærerne og rektor ELEVRÅD FÆLLESUDVALG SAMARBEJDS- UDVALG 2 elever fra hver klasse Repræsentanter fra Pædagogisk råd, elevråd og rektor Tillidsrepræsentanter og ledelsesrepræsentanter SÅDAN FUNGERER DIN SKOLE: BESTYRELSEN Bestyrelsens opgaver er den overordnede ledelse af skolen, f.eks. økonomi, ansættelse, byggerier m.m. REKTOR Er skolens pædagogiske og administrative leder og forestår den daglige drift sammen med den øvrige ledelse. PÆDAGOGISK RÅD er rådgivende for rektor og behandler emner af pædagogisk karakter, introduktion for nye elever, rejser og ekskursioner, budget m.m. ELEVRÅD har til formål at varetage elevernes interesse. Elevrådet er med i forskellige udvalg og har taleret til f.eks. pædagogiske rådsmøder og stemmeret til bestyrelsesmøder. Igennem disse organer kan elevrådet påvirke ledelsen og indgå i diskussioner om aktuelle problemstillinger. Elevrådet arrangerer også aktiviteter, der gør det mere spændende at være på Rønde Gymnasium. Her kan du møde folk fra andre klasser og diskutere skolens dagligdag med dem. FÆLLESUDVALG Fællesudvalget koordinerer samarbejdet mellem elever og lærere, f.eks. fællestimer og skolefester. Udvalget består af elevrådsformanden, 3 elevrådsmedlemmer, formanden for pædagogisk råd, 3 lærere og rektor, der er formand for fællesudvalget. SAMARBEJDSUDVALG Samarbejdsudvalget beskæftiger sig med arbejds- og personaleforhold på skolen. Derudover findes en række udvalg studieretningsudvalg, kulturudvalg m.m. hvor eleverne også er repræsenteret.

A B C RØNDE PRIVATSKOLE

A B C RØNDE PRIVATSKOLE A B C RØNDE PRIVATSKOLE Kr. Herskindsvej 6 8410 Rønde T. +45 8752 5959 F. +45 8637 3402 kontor@roende-privatskole.dk www.roende-privatskole.dk Velkommen til Rønde Privatskole. I dette hæfte finder du de

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Følg RG på de sociale medier

Følg RG på de sociale medier Velkomsthæfte 2015 Følg RG på de sociale medier Følg os på Instagram www.instagram.dk/roskildegym Like os på Facebook www.facebook.com/roskildegym Abonnér på vores nyhedsbrev via www.roskilde-gym.dk Redaktion:

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Se de nyeste VH-billeder på facebook! 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

Tornbjergguiden 2013-1214

Tornbjergguiden 2013-1214 Tornbjergguiden 2013-1214 ADRESSEÆNDRING Ændringer i adresse, telefonnummer og e-mail samt navneforandring skal omgående meddeles kontoret. Hvis man har hemmeligt telefonnummer, er det vigtigt, at administrationen

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

HANDELSGYMNASIET AALBORG

HANDELSGYMNASIET AALBORG HHX VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET AALBORG Introduktionshæfte 2015/2016 TURØGADE VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiets vegne ønsker vi dig hjertelig velkommen til hhx-uddannelsen. Vores

Læs mere

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 Tietgen Nyborg Handelsgymnasium og merkantilt grundforløb (HG) 1 A Adfærd Skolen forventer en acceptabel adfærd overfor andre elever, skolens personale og skolens bygninger og inventar,

Læs mere

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 INFORMATION TIL NYE ELEVER AALBORG KATEDRALSKOLE 2014 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.15 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 INFORMATION TIL NYE ELEVER AALBORG KATEDRALSKOLE 2015 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.00 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Elevhåndbog. STX - Alment Gymnasium

Elevhåndbog. STX - Alment Gymnasium Elevhåndbog STX - Alment Gymnasium 2015-2016 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 5 Uddannelsesleder Anne Birgitte Nielsen har ordet 6 ABC-INFORMATION Adresseændring 8 Biblioteket 8 Bogdepot

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Velkommen. ABC-guide til nye elever 15

Velkommen. ABC-guide til nye elever 15 Velkommen ABC-guide til nye elever 15 Kære nye 1.g-elev Dette hæfte er udformet som en ABC, en alfabetisk ordnet håndbog. Med den i tasken kan du få svar på de fleste spørgsmål vedrørende hvem, hvad,

Læs mere

ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM

ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM 2010-2011 A D R E S S E R O G T EL E F O N N U M R E Skolens adresse Kontorets kontaktinfo Hjemmeside Tørring Gymnasium Kirkevej 20, 7160 Tørring Tlf.: 75 80 18 44 Fax: 75 80

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM 2013-2014

ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM 2013-2014 ELEV ABC TØRRING GYMNASIUM 2013-2014 K O N T A K T I N F O Skolens adresse Kontorets kontaktinfo Rektor Vicerektor Kirkevej 20, 7160 Tørring Tlf.: 75 80 18 44 Fax: 75 80 12 29 E-mail: adm@toerring-gym.dk

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk

Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@edu.fa.dk Kontortid Mandag-fredag 9.30-14.00 Rektor Jens Per

Læs mere

Information til nye elever på. Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole. skoleåret 2015-16

Information til nye elever på. Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole. skoleåret 2015-16 Information til nye elever på Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole skoleåret 2015-16 Velkommen! Nedenfor finder du en række praktiske informationer, der forhåbentlig kan være med til at besvare nogle

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015 eucnord.dk Velkommen Velkommen til vore nye elever Jeg er meget glad for at kunne byde dig velkommen til Teknisk Gymnasium. Når man begynder på en ny skole

Læs mere

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole!

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! STX 2014/15 1 Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! Starten på et helt nyt uddannelsesforløb på en helt ny skole er præget af mange nye indtryk og informationer.

Læs mere