SUNDHEDSKONSULENTERNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDHEDSKONSULENTERNE"

Transkript

1 SUNDHEDSKONSULENTERNE ÅRSRAPPORT 2012 Center for Sundhed og Forebyggelse 0

2 1

3 Rygestop... 3 Rusmidler... 4 Kickstart et sundhedstilbud til børn i klasse... 5 Sommergymnastik... 6 Ung motionsven... 6 Fod på livsstilen KUN for mænd... 7 Sund mad i folkeskolerne... 8 Madskolen for mænd i Seniorhuset Korsagergård... 8 Fars køkkenskole så bli r familien grydeklar... 9 Kostgruppen Blodtrykspatruljen og Blodsukkerpatruljen Løb med DGI i Vallensbæk - et samarbejde med DGI Roskilde og frivillige borgere Gå med i Vallensbæk et motionstilbud for alle Gå med i Vallensbæk - et motionstilbud i et stille og roligt tempo VIVA Vallensbæk - Center for Sundhed og Forebyggelses borgerpanel Sundhedskonsulenternes ønsker til nyt projekt i FEEL THE POWER et sundhedstilbud til unge i klasse

4 Rygestop Center for Sundhed og Forebyggelse tilbyder gratis hjælp til rygestop til borgere over 18 år samt unge, der ønsker at blive røgfrie gennem individuel vejledning og gruppekursus. Målet er, at flere i Vallensbæk Kommune bliver røgfri. Siden 2007, hvor Center for Sundhed og Forebyggelse startede sin rygestopindsats, viser data fra Den Nationale Rygestopbase (www.rygestopbasen.dk), at antallet af deltagere er faldet. Der blev iværksat to rygestopkurser i 2012, hhv. med 5 og 7 deltagere. Heraf gennemførte 11 (92%) kurset og 9 (82%) var røgfri ved kursets afslutning (den sidste deltager har ønsket at være anonym). Succeskriterierne for 2012 var, at 70% af deltagerne skulle gennemføre kurset og være røgfri ved kursets afslutning. De 11 deltagere har sagt ja til at blive ringet op af en sundhedskonsulent for at besvare spørgsmål fra Den nationale Rygestopbase, bl.a. om deres tilfredshed med kurset, og hvorvidt de er røgfri. Da opringningerne først foregår ½ år efter kursusstart, er alle resultater ikke blevet registreret endnu. Det har været muligt at få fat på fire ud af fem deltagere fra første hold, hvoraf alle fire har været tilfredse med kurset, og tre er røgfri. Der har ikke været forespørgsel efter individuel rygestopvejledning i Kommunens rygestopvejleder er blevet videreuddannet i to nye koncepter fra Kræftens Bekæmpelse, hhv. Kom & Kvit for voksne borgere og QUIT for unge for at øge tilslutningen af deltagere. Kom & Kvit blev afprøvet én gang og vil være det koncept, Center for Sundhed og Forebyggelse vil anvende i Rygestopvejlederen har deltaget i 9. klassernes årlige Sundhedseksperimentarium, som Sundhedsplejen står for hvert år, for at synliggøre fordelene ved tilbuddet QUIT og ved at undgå rygning. Rygestopvejlederen har også holdt oplæg for Tandplejen og Sundhedsplejen om indholdet i QUIT, og de har ligesom kommunens SSPkonsulent fået postkort, de kan bruge til løbende at rekruttere unge til QUIT. Skolelederne er blevet spurgt til ønsket om en styrket rekrutteringsindsats på skolerne i Digitalisering Center for Sundhed og Forebyggelse har, som i 2011, henvist til nationale, digitale rygestoptilbud på kommunens hjemmeside, på afdelingens facebook-side VIVA Vallensbæk og i det husomdelte lokalblad Vallensbæk NU. På rygestopkurserne har rygestopvejlederen gjort kursisterne opmærksomme på de digitale tilbud. Projektansvarlig i 2012 var en sundhedskonsulent, der er uddannet i Kræftens Bekæmpelses rygestopkoncepter målrettet hhv. voksne og unge. Hvert rygestopkursus har varet ca. 12 timer. Der er blevet brugt ca. 1½ times forberedelse per mødegang, i alt 30 timer. Holdstørrelsen var i gennemsnit på 6 borgere. Den styrkede rekrutteringsindsats på skolerne vil bestå af øget tilgængelighed af informationsmaterialer i form af plakater og postkort samt besøg af rygestopvejlederen, der vil møde op i to aftalte frikvarterer pr. måned pr. skole med en rygestopstand med start i foråret. 3

5 Her har de unge mulighed for at få en snak med rygestoprådgiveren om rygestop og tilmelde sig kurset. For at styrke rekrutteringsindsatsen yderligere, vil flere medarbejdergrupper, der møder borgerne i deres hverdag få viden og materialer om rygestoptilbuddene, som de kan videreformidle. Der vil løbende blive fulgt op på, om rekrutteringsindsatsen virker. Center for Sundhed og Forebyggelse samarbejder med Ishøj Kommune om at afholde rygestopkurser med borgere fra begge kommuner for at sikre flere deltagere på holdene og herudfra skabe den gode historie, der kan motivere flere rygere til at deltage. Første kursus vil være et Kom & Kvit-kursus, der startes i Vallensbæk Kommune den 6. februar Projektansvarlig i 2013: en sundhedskonsulent Rusmidler I Vallensbæk Kommunes Planstrategi 2012 fremgår det, at Vallensbæk ønsker, at færre borgere bruger tobak, stoffer og alkohol. På rusmiddelområdet (stoffer og alkohol) er der behov for at få et overblik over eksisterende og mulige tiltag, der kan nedbringe andelen af borgerne, der har et for højt forbrug af rusmidler i Vallensbæk Kommune. Center for Sundhed og Forebyggelse har siden 2011 ønsket at sætte fokus på området alkohol for at kunne lægge en strategi for arbejdet på området. Området blev i 2012 udvidet til at omhandle både alkohol og stoffer, da begge dele er et fokusområde i Vallensbæk Kommunes Planstrategi En SSP-konsulent og sundhedschefen fra Center for Sundhed og Forebyggelse fremlagde i 2011 for Børne- og Kulturudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget data over borgernes brug af rusmidler, de nuværende tilbud på området og skabte dialog om mulige nye tiltag. Et af resultaterne blev afholdelse af en tværfaglig workshop med fokus på, hvordan Vallensbæk Kommune i samarbejde med Ishøj Kommune kan etablere den letteste vej til hjælp for unge og familier med et rusmiddelmisbrug. Deltagerne var bredt repræsenteret fra Ishøj og Vallensbæk, hhv. bl.a. fra Familiecentret, Gadeteamet, de praktiserende læger, Familierådgivningen, AKT-lærerne, Sundhedsplejen og Borgerservice samt behandlingsstederne KABS (stoffer) og Lænken (alkohol). Workshoppen udmundede i en idéliste til det videre arbejde. Arbejdsgruppen har bestået af sundhedschefen, en sundhedskonsulent, en SSP-konsulent og en ekstern konsulent. Der blev brugt ca. 50 timer på oplæg, møder, materialeudvikling, workshop mv. Center for Sundhed og Forebyggelse fortsætter arbejdet med at sætte fokus på såvel forebyggelse som at skabe den lette vej til hjælp indenfor området rusmidler i samarbejde med Ishøj Kommune. Arbejdsgruppe i 2013: en sundhedskonsulent, sundhedschefen og en SSP-konsulent. 4

6 Kickstart et sundhedstilbud til børn i klasse KICK-START er et tilbud til børn, der er overvægtige eller i risiko for at blive det, og deres familier. I KICK-START får børn og forældre viden, støtte og redskaber til at komme i gang med at få sundere vaner. KICK-START varer fire måneder og består af individuelle samtaler med det enkelte barn og dets forældre, ugentlige motionsaktiviteter for alle børnene samt tre mad- og temaaftner, hvor hele familien deltager. I januar 2012 startede 13 børn og deres familier i KICK-START. På baggrund af en spørgeskemaundersøgelse med åbne svarkategorier, vurderer samtlige familier, at der er sket sunde ændringer i hjemmet. Ændringerne beskrives bl.a. i form af mere bevægelse i hverdagen og øget bevidsthed om at træffe sunde valg, når der handles mad. Familierne udtrykker generelt stor tilfredshed med projektet. Her fremhæves især, at børnene har haft mulighed for at afprøve flere forskellige sportsgrene, og dette har medført, at fem børn enten er startet til en sport eller overvejer at starte til en sport. Socialt har projektet bidraget til nye venskaber blandt børnene på tværs af kommunens skoler. Flere familier mener at have fået et gladere barn ved at deltage i KICK-START. Mad- og temaaftnerne havde meget stor tilslutning. Her afprøvede familierne nye spændende retter koblet med teori, og de fik konkrete øvelser, der kan hjælpe dem med at træffe de sundere valg. Flere familier beskrev, at de ved arrangementerne fik det gjort til et fælles familieprojekt, fremfor det enkelte barns projekt. Arbejdsgruppen bestod af en sundhedskonsulent, en sundhedsplejerske og en studentermedhjælper. Der blev brugt ca. 200 timer på projektet. På baggrund af tidligere evalueringer vil Center for Sundhed og Forebyggelse have øget fokus på den sociale del af projektet, hos det enkelte barn, men også hos familien som helhed. Arbejdsgruppen i 2013 udvides med en kok, som skal deltage på to madaftener.. 5

7 Sommergymnastik Hver sommer tilbyder Center for Sundhed og Forebyggelse, i samarbejde med Fitness.dk i Vallensbæk, borgere i Vallensbæk Kommune gratis gymnastik hver søndag formiddag ved Vallensbæk Mose. I 2012 blev der afholdt Sommergymnastik 14 gange i perioden juni til september. Der har i gennemsnit deltaget borgere hver gang. Arbejdsgruppen i 2011 bestod af sundhedskonsulenter. Der er blevet brugt ca. 20 timer på møder og mail-korrespondancer mellem arbejdsgruppe og Fitness.dk samt annoncering i forberedelsesperioden. Center for Sundhed og Forebyggelse ønsker at fastholder antallet på de 15 gange gymnastik i Projektansvarlig i 2013: en sundhedskonsulent. Ung motionsven Ung Motionsven er et tilbud, der skal skabe samvær og positive oplevelser mellem unge og ældre i Vallensbæk Kommune, gennem fælles motion. Det er samtidig et tilbud til klasses elever om et kompetencegivende praktikforløb, hvor de bliver uddannet motionsinstruktører for ældre (motionsvenner) samt et anderledes motionstilbud for ældre borgere. Selve motionstilbuddet foregår i hold, hvor to unge motionsvenner motionerer med en gruppe ældre i cirka ½ time om ugen. I sæson 2011/2012 har fire unge motionsvenner stået for holdmotion en gang ugentligt i hhv. Seniorhuset Korsagergård og på Højstruphave. På Højstruphave har 8-12 deltaget. I Seniorhuset Korsagergård har 2-4 deltaget. fra projektet fra både Korsagergård og Højstruphave er opnået ved at tale med de unge, de ældre og personalet. På Højstruphave er 6

8 Ung motionsven et tilbud, som de deltagende beboere har glædet sig meget over, og det har medvirket til god stemning for både de øvrige beboere, som ikke kan deltage, samt for personalet. I Seniorhuset Korsagergård har deltagelsen ikke været så stor, men de som har deltaget, synes rigtig godt om tilbuddet og nyder kontakten til de unge. De unge har ved uformelle samtaler fortalt, at kontakten til de ældre har udvidet deres syn på ældre i en positiv retning, og de følte, at deres job som Ung motionsven var meget meningsfuldt. Arbejdsgruppen bestod af en sundhedskonsulent, der samarbejdede med Ungdomsskolen. Der blev brugt cirka 50 timer på projektet. I sæson 2012/2013 vil tilbuddet fortsætte uændret på Højstruphave. Det overvejes hvorvidt tilbuddet skal opretholdes i Seniorhuet Korsagergård pga. manglende tilslutning. Derudover vil Center for Sundhed og Forebyggelse i samarbejde med kommenens rehabiliteringsterapeut få igangsat en-til-en undervisning, hvor den unge kommer hjem til den ældre og laver øvelser anvist af terapeuten og tilpasset den enkelte borger. Projektansvarlig i 2013: en sundhedskonsulent. Fod på livsstilen KUN for mænd Fod på Livsstilen er et livsstilskursus, der har til formål at hjælpe overvægtige mandlige borgere med et BMI over 30 med at ændre vaner med henblik på at opnå et varigt vægttab. Kurset tager udgangspunkt i konceptet om små skridt, hvor deltagerne løbende vælger, hvilke små livsstilsændringer, de selv mener, er realistiske og effektive, og som de er motiverede for at lave. De små ændringer bliver i løbet af kurset til mange små ændringer og dermed til en sundere livsstil. Fod på livsstilen adskiller sig fra slankekure og vægttabsprogrammer, der bygger på fastlagte principper, forbud og regler, fordi der netop med små-skridt-konceptet tages udgangspunkt i den enkeltes egne valg og muligheder. Der er 9-12 gruppedeltagere. Kursets strækker sig over 15 mødegange á ca. 2 timer i løbet af 15 mdr. Herudover tilbydes der enkelte individuelle vejledninger, hvor hver deltager har mulighed for at blive vejet og tale om individuelle problemstillinger. I 2012 sluttede hold 3, som startede i 2011, og herudover er der blevet afholdt halvårlige møder for et hold, der afsluttede et kursus i 2011, idet mændene ønsker at holde kontakt med hinanden og fortsat have fokus på livsstilen. Hold 3 startede i oktober 2011 med otte mænd, og sluttede i december Ved kursets afslutning havde fem ud af otte mænd i gennemsnit tabt sig 3,9 kg. De resterende tre mænd har vedligeholdt deres vægt. Deltagerne har været rigtige glade for kurset og føler sig parate til at fortsætte deres sunde livsstil på egen hånd. De vil alle anbefale andre mandlige borgere at deltage i kurset. Projektansvarlig i 2012 var en sundhedskonsulent. Der blev brugt ca. 75 timer på projektet. 7

9 Justeringer år 2013 I 2013 starter et hold nyt, hvor både overvægtige (BMI over 25) mænd og kvinder kan deltage. De individuelle samtaler vil blive begrænset til en startsamtale, og de 15 møder vil bliver reduceret til 12 møder med hhv. oplæg, madlavning og mulighed for motion. Der vil blive afholdt to netværksaftener for tidligere deltagere. Sund mad i folkeskolerne I Vallensbæk Kommunes Planstrategi 2012 fremgår det, at Vallensbæk ønsker at uddanne forældre og børn til at lave sund mad. Center for Sundhed og Forebyggelse ønsker derfor, som et skridt på vejen, at skabe bedre betingelser for sundere og mere attraktive frokostordninger på folkeskolerne. Efter succesen i 2011 stod sundhedskonsulenter fra Center for Sundhed og Forebyggelse og medarbejdere fra Tandplejen igen i 2012 for at gennemføre madpakkeevents på de tre folkeskoler for skolernes 0. klasser på årets første skoledag, hvor forældrene også var der. Forældrene fik inspiration til at lave den gode, sunde og mættende madpakke på en nem måde og dyste om, hvem der kunne lave den bedste af slagsen. Vinderne fik en smart madkasse. Der var i 2012 større fokus på at inddrage rester fra aftensmaden, og på at størrelsen på madpakken skulle matche aldersgruppen, hvilket gav rigtig god mening. Arbejdsgruppen bestod af tre sundhedskonsulenter og fire klinikassistenter. Der blev brugt ca. 50 arbejdstimer på projektet. Justeringer for 2012 Fokus på sunde madpakker i folkeskolerne var en stor succes og vil blive gentaget i Arbejdsgruppe i 2013: sundhedskonsulenter og klinikassistenter. Madskolen for mænd i Seniorhuset Korsagergård I 2011 blev Madskolen for enlige mænd etableret som et tilbud til enlige mænd over 60 år. I 2012 blev tilbuddet udvidet til, at også mænd, der ikke er enlige, kan deltage og hermed blev skolen omdøbt til: Madskolen for mænd. På madskolen kan mændene lære at lave nemme hverdagsretter i selskab med andre mænd en gang om ugen i 6 uger. Udover at mændene udvikler madlavningskompetencer, er formålet at skabe hyggeligt samvær og introducere dem til aktiviteter, brugere og personale i Seniorhuset Korsagergård. I 2012 afviklede en sundhedskonsulent fra Center for Sundhed og Forebyggelse én madskole, hvor 9 mænd deltog. Efterfølgende blev madskolen overtaget af en frivillig, mandlig og 8

10 madkyndig bruger af Seniorhuset Korsagergård. Han gennemførte fire madskoler, hvor 44 mænd deltog i alt. De deltagende mænd har været meget mødestabile og har udtrykt stor glæde ved at lave mad og nyde den sammen efterfølgende. Som tillæg har der også været en fisketur, hvor fangsten af sild blev tilbedt dagen efter. Pris per deltager har ligget på per gang. Projektansvarlig for én madskole var en sundhedskonsulent. Der blev brugt ca. 10 timer. De resterende madskoler stod en frivillig, mandlig bruger af Seniorhuset Korsagergård for. Der er ingen justeringer i antallet af madskoler bliver bestemt af behovet. Fars køkkenskole så bli r familien grydeklar Center for Sundhed og Forebyggelse startede i 2012 med at udvikle og iværksætte projektet Fars køkkenskole for fædre og deres børn i alderen 6-9 år. Projektet vil køre i med støtte fra Nordea-fonden. Formålet er, at fædre og børn skal opleve glæde ved at lave mad sammen, få interesse for sund madlavning og opnå gode madlavningskompetencer. I løbet af projektperioden vil Center for Sundhed og Forebyggelse tilbyde 1440 borgere, svarende til ca. 450 familier, at komme på køkkenskole. En køkkenskole vil forløbe over fem måneder, hvor deltagerne mødes fem gange en gang hver måned. I hver køkkenskole deltager i alt fædre og børn. En af gangene kan deltagerne invitere en gæst, der spiser med, fx mor, en søskende eller en bedsteforælder. På køkkenskolens fem mødegange underviser en kok i madlavningsfærdigheder og tilberedningsmetodikker, som deltagerne afprøver. Mellem hver mødegang har deltagerne til opgave at give noget af deres læring videre så læringen når ud til flere end kun deltagere på køkkenskolerne, og så deltagerne anvender de nye færdigheder derhjemme. Som en del af projektet udvikles en hjemmeside, hvor borgere kan finde opskrifter fra Fars Køkkenskole og en Videokogebog bestående af videoklip, hvor en kok og nogle børn viser, hvordan familierne kan lave forskellige retter. Videokogebogen bliver tilgængelig for alle, så rigtig mange borgere kan få inspiration til at gå i køkkenet med deres børn. Projektet skal munde ud i en model for, hvordan fædre og den næste generation kan opnå færdigheder i at lave mad samt glæde og interesse for sund mad. En model, som andre kommuner og familier i Danmark kan få gavn af. i 2012 I første halvår af 2012 blev projektorganisationen etableret. Der blev ansat en kok og fundet samarbejdspartnere i form at en ekstern evaluator og en ekstern projektkonsulent. Herudover blev Fars køkkenskole-konceptet udviklet og afprøvet på en pilot-køkkenskole med 12 fædre og børn i april/maj. I august startede 10 køkkenskolehold 9

11 med i alt 100 tilmeldte fædre og 115 børn. De første udtræk fra en spørgeskemaundersøgelse og observationer viser, at fædrene er meget positive overfor tilbuddet, og at det inspirerer dem til at lave mere mad derhjemme, styrker relationen mellem far og barn og styrker netværket til andre fædre og børn Projektansvarlig i 2012 var en sundhedskonsulent, der arbejdede 37 t/uge på projektet samt en kok, der arbejdede 30 t/uge. Lønnen finansieres af Nordea-fonden. I 2013 afholdes flere køkkenskoler og Videokogebogen udvikles, optages og formidles. Kostgruppen Kostgruppen er en tværfaglig gruppe bestående af et bredt udsnit af medarbejdere fra kommunen, som formidler viden til borgerne om mad og/eller laver mad til borgerne. Kostgruppen blev etableret i efteråret 2010 for at sikre, at kommunens medarbejdere ved, hvad der er op og ned på de modsatrettede budskaber, der er i medierne på kostområdet. Formålet er, at medarbejderne opnår fælles viden om, hvordan vi formidler og bruger den mest opdaterede viden på kostområdet til gavn for borgerne. Kostgruppen mødes fire gange om året til et relevant fagligt oplæg. I starten af 2012 blev der kun afholdt ét møde med Kostgruppen. De generelle emner indenfor området oplevedes at være udtømt, og det blev derfor vurderet, at der ikke var grund til at fortsætte Kostgruppen. Projektansvarlig i 2012 var en sundhedskonsulent. Der er blevet brugt ca. 8 timer på koordinering, invitationer, nyhedsbreve og gennemførelse af Kostgruppens møde. I 2013 vil der ikke blive afholdt møder. Blodtrykspatruljen og Blodsukkerpatruljen Blodtrykspatruljen er opstået som et samarbejde mellem Center for Sundhed og Forebyggelse og fire frivillige, pensionerede sygeplejersker fra Ældre Sagen. Blodtrykspatruljen tilbyder borgerne gratis blodtryksmålinger. Blodsukkerpatruljen er opstået som et samarbejde mellem Center for Sundhed og Forebyggelse og frivillige fra den lokale diabetes-forening. Blodsukkerpatruljen måler gratis blodsukker på borgerne. De borgere, der får målt et for højt blodtryk eller blodsukker, bliver opfordret til at gå til egen lægen med henblik på en yderligere undersøgelse. Målet er hhv. at nedsætte andelen af borgere med forhøjet blodtryk for herved 10

12 at forebygge hjerneblødninger og blodpropper i hjernen samt nedsætte andelen af borgere med et forhøjet blodsukker for herved at forebygge type 2-diabetes. ne fremgår af nedenstående tabel: År Antal blodtryksmålinger Antal henvisninger til lægen Ikke registreret År Antal blodsukkermålinger Da der i de forgangne år har været størst tilslutning til at få foretaget målinger på Vaccinationsdagen på hhv. Rådhuset og i Pilehavehus, blev målingerne i 2012 kun foretaget her. I 2011 havde borgerne også mulighed for at få målt blodsukker på rådhuset samme dag. Projektansvarlig i 2012 var en sundhedskonsulent. Der blev brugt ca. 20 timer til koordinering af arbejdet, møder og udvikling af trykte materialer. Projektansvarlig i 2013: en konsulent. Løb med DGI i Vallensbæk - et samarbejde med DGI Roskilde og frivillige borgere LØB MED DGI i Vallensbæk blev igangsat på baggrund af en henvendelse fra en gruppe løbeinteresserede borgere, som gerne ville have hjælp til at starte et løbehold. Center for Sundhed og Forebyggelse etablerede derfor et samarbejde mellem borgerne, DGI Roskilde og Center for Sundhed og Forebyggelse med det formål at starte fælles løbetræning for borgere, 11

13 der gerne vil i gang med at løbe eller som i forvejen løber og gerne vil løbe sammen med andre. I Vallensbæk startede Løb med DGI for første gang i maj 2011 og igen i april DGI har succes med konceptet Løb med DGI mange steder i landet. Formålet med konceptet er at give danskerne lyst til at komme i gang med vedvarende løbemotion på en måde, der er både seriøs, social og sjov. Konceptet bygger på løbetræning for alle - fra begyndere til rutinerede løbere, der i niveauinddelte grupper guides af hjælpetrænere. Løb med DGI varer i 30 uger, hvor der løbes en gang om ugen. Der er i 2012 kommet endnu flere løbere til. I 2011 tilmeldte 145 borgere sig Løb med DGI i Vallensbæk og i 2012 var tallet 175 borgere. Træningen varetages af 18 frivillige hjælpetrænere, som er blevet uddannet hos DGI. De ønsker alle at fortsætte i 2013, da de oplever, at deltagerne er meget glade for deres indsats, og de føler, at de gør en forskel. Udover den ugentlige træning, afholdt Center for Sundhed og Forebyggelse og trænerne flere arrangementer for deltagerne. Der er blevet afholdt sommerløb, fælles deltagelse og bustur til et motionsløb på Østerbro, jule- og afslutningsløb med efterfølgende socialt samvær på Egholmskolen samt et nytårsløb for både voksne og børn med efterfølgende champagne og kransekage. Projektansvarlig i 2012 var en sundhedskonsulent. Der blev brugt ca. 50 timer på projektet. Center for Sundhed og Forebyggelse ønsker at fortsætte samarbejdet med DGI og løbetrænerne i 2013 og starte tredje omgang Løb med DGI i Vallensbæk, så de nuværende løbere bliver fastholdt og så endnu flere borgere får mulighed for at komme i gang med at løbe, evt. sammen med andre i lokalområdet. Projektansvarlig i 2013: en sundhedskonsulent. Gå med i Vallensbæk et motionstilbud for alle Gå med i Vallensbæk blev igangsat på baggrund af gode erfaringer med tilbuddet I gang med motion, som startede i Gå med i Vallensbæk skulle give borgerne lyst og mulighed for at komme ud at gå sammen. I samarbejde med DGI Roskilde blev tilbuddet Gå med i Vallensbæk udviklet som et forløb på 24 uger med gangtræning to gange om ugen. Der er tilbud om træning på fem forskellige niveauer, så borgerne kommer til at gå sammen med andre på samme niveau. Træningen ledes af frivillige frontgængere, der er blevet uddannet af DGI. I Vallensbæk Syd starter træningen fra Egholmskolen og i Vallensbæk Nord fra Pilehaveskolen. Tilbuddet startede i maj 2012 og deltagelse er gratis. 140 borgere tilmeldte sig Gå med i Vallensbæk, hvoraf størstedelen var i alderen år. Cirka 60% deltog to gange om ugen og ca. 20% deltog en gang om ugen. Projektet blev evalueret med et spørgeskema, som 88 af deltagerne har svaret på. Evalueringen, viser, at flere af deltagerne føler sig i bedre form efter 12

14 at have deltaget i Gå med i Vallensbæk, og færre føler sig i dårligere form, end da de startede. Deltagerne startede og sluttede med en gangtest. 90 deltagere var med i starttesten og 42 i sluttesten. Ud af de 42 deltagere, der var med i sluttesten, er 39 blevet hurtigere på deres udvalgte distance, særligt deltagerne på de laveste niveauer har mærket en fremgang. 22 frivillige Frontgængere blev uddannet af DGI Roskilde, og flere af dem ønsker at forsætte i 2013, da de oplever, at deltagerne har været meget glade for deres indsats, og de føler, at de gør en forskel. Tilbuddet blev sat i bero i uge 43 og starter igen i april Dog har Frivillige Frontgængere fortsat gået med to hold i Syd og et hold i Nord. Tilbuddene fremgår af kommunens hjemmeside. Arbejdsgruppen bestod af sundhedschefen, to sundhedskonsulenter og en ekstern konsulent. Der blev brugt ca. 350 arbejdstimer på projektet. En sundhedskonsulent har udarbejdet en evalueringsrapport med anbefalinger til, hvordan tilbuddet kan tilpasses i 2013 ud fra resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen. Gå med i Vallensbæk forventes, at blive startet op igen i april 2013 med nye startsteder, fx i Vallensbæk Syd med start fra Rådhuset og i Vallensbæk Nord med start fra det nye sundhedshus. Gå med i Vallensbæk - et motionstilbud i et stille og roligt tempo Center for Sundhed og Forebyggelse har ønsket at tilbyde træning for borgere som er gangbesværede, har en kronisk livstilssygdom eller på anden vis har behov for træning i et stille og roligt tempo. Der blev i oktober 2012 oprettet et hold for denne målgruppe. Udover gangtræning en gang om ugen, er der hver gang opvarmning med fokus på bevægeligheds-, balance- og styrkeøvelser, der er særligt velegnede for denne målgruppe. Efter træningen serveres te/kaffe/vand for at styrke det sociale samvær. Gåturene starter ved Vallensbæk Rådhus, og det er gratis at deltage. Tilbuddet løber frem til foråret 2013 med gangtræning en gang om ugen. Træningen bliver ledet af en sundhedskonsulent. 10 borgere har deltaget. Effekten af tilbuddet kendes på nuværende tidspunkt ikke, da slutevalueringen først vil blive foretaget i foråret Der er dog lavet en midtvejsevaluering bestående af en sundhedskonsulents observationer og gruppeinterview med tre af deltagere. Deltagerne er glade for, at tilbuddet er gratis og lettilgængeligt mht. transport. Dertil, at det ligger om dagen (pga. dagslyset), at gangdistancen er kort, at der holdes pauser undervejs og at der tages hensyn til deltagernes mobilitet. De er også glade for øvelserne, men har ønske om udstrækning efter gåturene. Deltagerne fortæller, at det at være udenfor og det sociale samvær har givet dem øget psykisk velvære. Arbejdsgruppen bestod af sundhedschefen og to sundhedskonsulenter. Der blev brugt ca. 50 arbejdstimer på projektet. 13

15 I 2013 vil der være fokus på udstrækning og en styrket rekrutteringsstrategi via fx patientforeninger for at tiltrække flere borgere. Projektansvarlig i 2013: en sundhedskonsulent. VIVA Vallensbæk - Center for Sundhed og Forebyggelses borgerpanel Center for Sundhed og Forebyggelse ønsker at skabe betingelser for, at medarbejderne kan få borgernes input og ideer til sundhedsarbejdet i kommunen. I 2010 valgte Center for Sundhed og Forebyggelse at fokusere på borgerinddragelse gennem det sociale medie Facebook. Siden hedder VIVA Vallensbæk, og her kan borgerne bl.a. se kommunens sundhedstilbud, se billeder og læse indlæg om tidligere arrangementer, få gode råd og selv komme med ideer og give input til tilbud. Siden bliver opdateret minimum en gang om ugen. Der er pt. ca. 100 borgere, der har liket siden. Erfaringerne viser, at kommunikationen på siden mest har fungeret som envejskommunikation og derved ikke fungerer som et decideret borgerpanel. Arbejdsgruppen i 2012 var en sundhedskonsulent. Der er anvendt ca. 50 timer på Facebookopdateringer i I 2013 vil der blive gjort en større indsats for at promovere siden via andre medier, fx Vallensbæk NU, hjemmesiden, postkort og lign. Projektansvarlig i 2013 med opdatering af Facebook-siden i 2013: en sundhedskonsulent. 14

16 Sundhedskonsulenternes ønske til nyt projekt i 2013 FEEL THE POWER et sundhedstilbud til unge i klasse FEEL THE POWER er en udvidelse af tilbuddet KICK-START. Projektet henvender sig til ældre børn i 6.-9.klasse, som er overvægtige eller i risikogruppen for at blive det. Projektet er et sundhedsplejeprojekt, og arbejdsgruppen består af en sundhedsplejerske, en sundhedskonsulent, en idrætskonsulent og en kok. Første hold af FEEL THE POWER starter op i januar FEEL THE POWER er støttet med puljemidler fra Sundhedsstyrelsen og Center for Sundhed og Forebyggelse samarbejder derudover med Kræftens Bekæmpelse i forhold til udarbejdelsen af et målbart samtaleværktøj, der skal være med til at belyse børnenes sundhed både hvad angår kost, motion og psykosociale forhold. Målet med projektet er, at børnene og deres forældre opnår redskaber til at identificere deres barrierer og ressourcer for at arbejde med overvægtsproblemer og herudfra opnår sundere vaner. 15

SUNDHEDSKONSULENTERNE

SUNDHEDSKONSULENTERNE SUNDHEDSKONSULENTERNE ÅRSRAPPORT 2013 Center for Sundhed og Forebyggelse 0 Indledning... 2 Rygestop... 3 Rusmidler... 4 KICK-START et sundhedstilbud til børn i 4.-6. klasse... 5 FEEL THE POWER et sundhedstilbud

Læs mere

DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2014-2015

DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2014-2015 DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2014-2015 DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2014-2015 I Vallensbæk Kommune ser vi sundhed som en ressource i hverdagen, der kan være med til at højne livskvaliteten

Læs mere

DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2014-2015

DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2014-2015 DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2014-2015 DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2014-2015 I Vallensbæk Kommune ser vi sundhed som en ressource i hverdagen, der kan være med til at højne livskvaliteten

Læs mere

SUNDHEDSKONSULENTERNES

SUNDHEDSKONSULENTERNES SUNDHEDSKONSULENTERNES ÅRSRAPPORT 2014 CENTER FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE 0 Indledning... 2 Rygestop... 3 Rusmidler... 4 KICK-START et sundhedstilbud til børn i 4.-6. klasse... 6 Sommergymnastik... 8 Ung

Læs mere

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Vejen er en kommune i bevægelse, der i fællesskab med borgeren skaber rammer for trivsel, der bidrager til så mange gode leveår som muligt. Baggrund Temaplanen for

Læs mere

DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016

DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 I Vallensbæk Kommune ser vi sundhed som en ressource i hverdagen, der kan være med til at højne livskvaliteten

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til borgeren Motion og Kost i dit SundhedsHus Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol

Læs mere

DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016

DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 I Vallensbæk Kommune ser vi sundhed som en ressource i hverdagen, der kan være med til at højne livskvaliteten

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE September 2014 Successen fortsætter - flere Fars køkkenskoler På rekordtid oplevede vi at få 5 fyldte køkkenskoler, som er startet op i august og september. Det er dermed

Læs mere

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Evaluering udarbejdet af sundhedskonsulenterne Julie Dalgaard Guldager samt Lene Schramm Petersen marts 2015. 1 I projekt Styrket indsats

Læs mere

Handle plan for indsatser under budget 2017

Handle plan for indsatser under budget 2017 Handle plan for indsatser under budget 2017 Indsatsområde Daglige rygere i befolkningen Rygestoptilbud Fagområder Sundhed Ældreområdet Arbejdsmarkedsafdelingen -Kompetencecentret Relevante fremtidige samarbejdsområder

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og Pia Allerslev (V) vedrørende vægttabstilbud i Københavns Kommune

Besvarelse af spørgsmål fra Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og Pia Allerslev (V) vedrørende vægttabstilbud i Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Til Cecilia Lonning-Skovgaard og Pia Allerslev Besvarelse af spørgsmål fra Cecilia Lonning-Skovgaard (V) og Pia Allerslev (V) vedrørende vægttabstilbud

Læs mere

Evaluering Livsstil for familier

Evaluering Livsstil for familier Evaluering Livsstil for familier Status: December 2015 Baggrund Dette notat samler op på de foreløbige resultater af projektet Livsstil for familier pr. december 2015. Notatet samler således op på de sidste

Læs mere

FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER

FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER FORORD Velkommen i Frederiksberg Sundhedscenter. En lang række sundhedstilbud til dig som borger er samlet i Frederiksberg Sundhedscenter. Her kan du komme med alt fra din

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE April 2015 Fars køkkenskole har fået vokseværk Med 3,5 millioner i støtte fra Nordea-fonden, er Fars køkkenskole klar til at hjælpe andre kommuner i gang, så flere fædre

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Notat. Retningslinjer for rygning

Notat. Retningslinjer for rygning Notat Center for Politik og Organisation Stengade 59 3000 Helsingør Dato 05.03.14 Sagsbeh. pho44 Retningslinjer for rygning Formål Blandt KRAM faktorerne Kost, Rygning, Alkohol og Motion er rygning den

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Livsstilsværkstedet 2014. Et skridt mod et sundere liv og et bedre velvære

Livsstilsværkstedet 2014. Et skridt mod et sundere liv og et bedre velvære Livsstilsværkstedet 2014 Et skridt mod et sundere liv og et bedre velvære Livsstilsværkstedet - kort fortalt Livsstilsværkstedet henvender sig til de borgere i Egedal Kommune, der har behov for eller ønsker

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 Fra læge til patient

DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 Fra læge til patient DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 Fra læge til patient DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 I Vallensbæk Kommune ser vi sundhed som en ressource i hverdagen, der kan være

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

1. Hvordan sikrer man, at det er de rigtige faktuelle informationer der videreformidles, når man benytter repræsentanter/netværk til denne formidling?

1. Hvordan sikrer man, at det er de rigtige faktuelle informationer der videreformidles, når man benytter repræsentanter/netværk til denne formidling? Workshop 1A Netværksstrategier 1. Hvordan sikrer man, at det er de rigtige faktuelle informationer der videreformidles, når man benytter repræsentanter/netværk til denne formidling? - Mere samarbejde med

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Lev godt med din sygdom Hadsten samt Kultur- og Sundhedscenter InSide, Hammel. Sundhedskursus

Læs mere

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Sundhedssekretariatet Oktober 2013 1. Baggrund Dette statusnotat for bydelsprojektet i Sønderparken indeholder en oversigt over igangsatte aktiviteter

Læs mere

Nyhedsbrev. Sundhedstilbud. Syddjurs kvitter smøgerne. 3/2015 Oktober. Her kan du læse om de sundhedstilbud, Sundhedshuset kan tilbyde dig i kommunen.

Nyhedsbrev. Sundhedstilbud. Syddjurs kvitter smøgerne. 3/2015 Oktober. Her kan du læse om de sundhedstilbud, Sundhedshuset kan tilbyde dig i kommunen. Sundhedstilbud Syddjurs kvitter smøgerne Her kan du læse om de sundhedstilbud, Sundhedshuset kan tilbyde dig i kommunen. Vi tilbyder hjælp til dig, når du gerne vil gøre noget ved din vægt, eller når du

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

DET GODE LIV DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 Fra læge til patient. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016

DET GODE LIV DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 Fra læge til patient. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 Fra læge til patient DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 I Vallensbæk Kommune ser vi sundhed som en ressource i hverdagen, der kan være

Læs mere

Livsstilscafe. Livsstilscafe. For mennesker med kroniske sygdomme eller længerevarende psykisk sygdom. Sundhed i balance. Information til personalet

Livsstilscafe. Livsstilscafe. For mennesker med kroniske sygdomme eller længerevarende psykisk sygdom. Sundhed i balance. Information til personalet Information til personalet Livsstilscafe For mennesker med kroniske sygdomme eller længerevarende psykisk sygdom Samtaler, vejledning og holdundervisning om sund mad, bevægelse og rygning Livsstilscafe

Læs mere

Evaluering af. Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011

Evaluering af. Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011 1 Evaluering af Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011 2 Indhold Evaluering af Vægtvejledning... 5 Rapporten er bygget op på følgende

Læs mere

Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter

Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter K Kost R Røg A Alkohol M Motion S Sex & regnskab 2006 Udarbejdet af Lise Zaar Ungdomsskolen Marts 2007 Navn: Mad på den fede måde. Vi er blevet

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

SUNDHEDSTILBUD THISTED KOMMUNE Sundhedsafdelingen Asylgade Thisted

SUNDHEDSTILBUD THISTED KOMMUNE Sundhedsafdelingen Asylgade Thisted SUNDHEDSTILBUD THISTED KOMMUNE 2017 Sundhedsafdelingen Asylgade 30 7700 Thisted INDHOLD Side 5 Livsstilshold for personer med svær overvægt (BMI 35+) Side 7 Livsstilshold for personer med psykisk sårbarhed

Læs mere

asdasd Frederiksberg Sundhedscenter GenOpTRÆninG KRONISKE FOREByGGELSES- TILBUD TIL ældre ALKOHOL SyGDOMME KOST rygestop motion

asdasd Frederiksberg Sundhedscenter GenOpTRÆninG KRONISKE FOREByGGELSES- TILBUD TIL ældre ALKOHOL SyGDOMME KOST rygestop motion asdasd Frederiksberg Sundhedscenter GenOpTRÆninG KRONISKE SyGDOMME FOREByGGELSES- TILBUD TIL ældre KOST rygestop ALKOHOL motion indholdsfortegnelse Kost Individuel kostvejledning...3 Familiekostvejledning...4

Læs mere

Projekt Den hele kroniker et forløbsprogram initiativ

Projekt Den hele kroniker et forløbsprogram initiativ Ringsted september 2009 Ansøgning til pulje til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Projekt Den hele kroniker et forløbsprogram initiativ Kontaktpersoner i Ringsted Kommune: Sundhedschef

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik 2015-2019 Lemvig Kommune Indsatskatalog med handlingsplaner Ældre- og Sundhedsområdet, samt Handicap & Psykiatri 1 De enkelte områder inden for Ældre- og Sundhed samt Handicap & Psykiatri

Læs mere

Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune

Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune Forebyggelse Borgere med kronisk sygdom, eller risiko for at få en kronisk sygdom, vejledes og motiveres til varige livsstilsændringer. Hvad skulle indsatsen

Læs mere

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie.

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie. Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner og optimer på virksomhedens bundlinie. Hvorfor investere I SUNDHED DET ER VELDOKUMENTERET, at virksomheder, der aktivt tør satse på sundhedsfremmende tiltag,

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Forslag til udmøntning af Forebyggelses- og Socialudvalgets pulje på 900.000 kr.

Forslag til udmøntning af Forebyggelses- og Socialudvalgets pulje på 900.000 kr. Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1157539 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Forslag til udmøntning af Forebyggelses- og Socialudvalgets pulje på 900.000

Læs mere

DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk Fra læge til patient

DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk Fra læge til patient DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 Fra læge til patient DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 I Vallensbæk Kommune ser vi sundhed som en ressource i hverdagen, der kan være

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Lyngby-Taarbæk Kommune, de praktiserende læger i Lyngby-Taarbæk Kommune og Diabetesskolen

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Kræftrehabilitering i Nordfyns Kommune

Kræftrehabilitering i Nordfyns Kommune PROJEKT VINDMØLLEN REVIDERET OPLÆG 2009 Dato 24.10.2009 Kræftrehabilitering i Nordfyns Kommune - redigeret oplæg 2009- Når vinden blæser, går nogle i læ og andre bliver til vindmøller. Vindmøllen giver

Læs mere

Bilag. Aktiviteter i Sundhedshuset

Bilag. Aktiviteter i Sundhedshuset Bilag Aktiviteter i Sundhedshuset Aktiviteter i Sundhedshuset Her er en oversigt over de aktiviteter, der har været igangsat siden åbningen af Sundhedshuset. Patientrettet forebyggelse Aktivitet Beskrivelse

Læs mere

Det handler om din sundhed

Det handler om din sundhed Til patienter og pårørende Det handler om din sundhed Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Det handler om din sundhed Der er en række sygdomme, som for eksempel diabetes og hjertekarsygdomme,

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE DECEMBER 2012 Så kom der Fars Fastfood på menuen Siden august har over 100 fædre og 115 børn været på Fars køkkenskole en gang om måneden. Først blev der kokkereret Fars

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom eller kræft

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom eller kræft Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom eller kræft Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration

Læs mere

Bedre sundhed din genvej til job. Side 1

Bedre sundhed din genvej til job. Side 1 Bedre sundhed din genvej til job Side 1 Program Præsentation Formål med oplægget Beskrivelse af kurset Samarbejde og barrierer imellem jobog sundhedsområdet Fremtid Tid til refleksion Jeres spørgsmål og

Læs mere

Kolding Kommunes gratis sundhedstilbud

Kolding Kommunes gratis sundhedstilbud Kolding Kommunes gratis sundhedstilbud Kolding Kommune Senior - og Sundhedsforvaltningen Glade børn Et individuelt vejledningsforløb til forældre med børn i alderen 1½ - 6 år. Målet er at styrke familien,

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Personer uden for arbejdsmarkedet Arbejdet med målgruppen bør gribes an på en utraditionel og holistisk måde, som tager udgangspunkt

Læs mere

Forslag til prioritering af opgaver/økonomi indenfor det forebyggende arbejde

Forslag til prioritering af opgaver/økonomi indenfor det forebyggende arbejde Forslag til prioritering af opgaver/økonomi indenfor det forebyggende arbejde Frederikshavn den 29/10-2007 Hjertekarsygdomme / hjertekar-rehabilitering. Der afsættes 500.000 kroner til udvikling og igangsætning

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Nyhedsbrev. Vægttabstilbud. Sundhedstilbud. 2/2015 August

Nyhedsbrev. Vægttabstilbud. Sundhedstilbud. 2/2015 August Sundhedstilbud Vægttabstilbud Her kan du læse om de sundhedstilbud, vi Sundhedshuset kan tilbyde dig i kommunen. Vi tilbyder hjælp til dig, når du gerne vil gøre noget ved din vægt, eller når du gerne

Læs mere

Sundhedskursus. For borgere med diabetes, hjertesygdom, KOL, kræft, depression og for borgere som er midlertidigt sygemeldt fra arbejdsmarkedet.

Sundhedskursus. For borgere med diabetes, hjertesygdom, KOL, kræft, depression og for borgere som er midlertidigt sygemeldt fra arbejdsmarkedet. Sundhedskursus For borgere med diabetes, hjertesygdom, KOL, kræft, depression og for borgere som er midlertidigt sygemeldt fra arbejdsmarkedet. Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder forløb med holdundervisning,

Læs mere

OutdoorMums: Efterfødselstræning og naturvejledning

OutdoorMums: Efterfødselstræning og naturvejledning OutdoorMums: Efterfødselstræning og naturvejledning Af Nanna Winbladh, naturvejleder i Kolding Kommune OutdoorMums er efterfødselstræning i naturen kombineret med naturvejledning. Hver torsdag formiddag

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks København S. Gladsaxe den 20. januar 2012 Revideret 22. oktober 2012

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks København S. Gladsaxe den 20. januar 2012 Revideret 22. oktober 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S > HR & KOMMUNIKATION / HR & COMMUNICATIONS DT Group a/s Gladsaxe Møllevej 5 P.O. Box 210 2860 Søborg Denmark www.dtgroup.dk Phone +45

Læs mere

Social ulighed og kronisk sygdom Sundhedskonference 12. september

Social ulighed og kronisk sygdom Sundhedskonference 12. september Social ulighed og kronisk sygdom Sundhedskonference 12. september Sundhedskonsulent Cand.comm PhD Lucette Meillier Center for Folkesundhed Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Der er ophobet 135.000

Læs mere

Uddybende beskrivelse af Sund Bys tilbud

Uddybende beskrivelse af Sund Bys tilbud Uddybende beskrivelse af Sund Bys tilbud 2009 2011 Faste tilbud: Livsstil Kost Rygning Alkohol Motion opdrag fra sundhedspolitikken og sundhedsaftalen Kostvejledning Rygestopvejledning Alle borgere i Mariagerfjord

Læs mere

Tværkommunalt udviklingsprojekt indenfor kronikerrehabilitering - en succes!

Tværkommunalt udviklingsprojekt indenfor kronikerrehabilitering - en succes! Tværkommunalt udviklingsprojekt indenfor kronikerrehabilitering - en succes! Baggrund: Favrskov, Skanderborg og Silkeborg Kommuner samarbejdede i perioden 2010-2013 om et projekt for udvikling af den kommunale

Læs mere

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120)

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Sundheds- og Omsorgsudvalget, tog den foreliggende evaluering af Sundhedsdagene

Læs mere

Projekt brobygning mellem kommunalt træningstilbud og aktivt foreningsliv mv. Evaluering september 2015

Projekt brobygning mellem kommunalt træningstilbud og aktivt foreningsliv mv. Evaluering september 2015 Projekt brobygning mellem kommunalt træningstilbud og aktivt foreningsliv mv. Evaluering september 015 Baggrund Sundhedsudvalget besluttede i juni 013 at iværksætte et tværfagligt projekt med fokus på

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes - Artrose

Læs mere

STEVNS KOMMUNE ANSØGNING LÆGEMIDDELSTYRELSEN PILOTPROJEKT. Pilotprojekt - tilskud til NRT/rygestopmedicin. sundhed & omsorg

STEVNS KOMMUNE ANSØGNING LÆGEMIDDELSTYRELSEN PILOTPROJEKT. Pilotprojekt - tilskud til NRT/rygestopmedicin. sundhed & omsorg STEVNS KOMMUNE ANSØGNING 2017 LÆGEMIDDELSTYRELSEN PILOTPROJEKT Pilotprojekt - tilskud til NRT/rygestopmedicin sundhed & omsorg Baggrund I Stevns Kommune er det 20 % af befolkningen der ryger, hvilket svarer

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Information til lægen

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Information til lægen www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til lægen Motion og Kost i dit SundhedsHus Motion- og sundhedsvejledning til borgere med type- 2 diabetes, prædiabetes, hypertension eller dyslipidæmi Motion og

Læs mere

Årsrapport 2009 Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2009 Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2009 Forebyggende hjemmebesøg 5-02-10 Lov om Forebyggende hjemmebesøg: I lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre står: Formålet med tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg er at opprioritere

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

Handle- og Forebyggelsesplan for Ishøj og Vallensbæk kommuners Rusmiddelpolitik

Handle- og Forebyggelsesplan for Ishøj og Vallensbæk kommuners Rusmiddelpolitik Handle- og Forebyggelsesplan for Ishøj og Vallensbæk kommuners Rusmiddelpolitik 2012-2013 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Tværfagligt samarbejde i det kriminalitets- og rusmiddelforebyggende

Læs mere

Grib Chancen til et lettere liv

Grib Chancen til et lettere liv Grib Chancen til et lettere liv Slutevaluering 09/41469 Mette Bang Andersen Baggrund Grib Chancen er et fælles fynsk projekt, der har til formål, at igangsætte vedvarende aktivitetstilbud med motion og

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

Årsrapport 2008/09 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter

Årsrapport 2008/09 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter 1 Årsrapport 2008/09 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter K Kost R Røg A Alkohol M Motion & regnskab 2008 Udarbejdet af Lise Zaar Ungdomsskolen Juni 2009 Navn: Mad er hot. Vi er blevet opmærksomme

Læs mere

Oversigt over borgerkurser i Syddjurs Kommune

Oversigt over borgerkurser i Syddjurs Kommune Oversigt over borgerkurser i Syddjurs Kommune Kursus navn Målgruppe Formål og indhold Varighed Tidspunkt og opstart Link til hjemmeside med pjece Tilmelding til Vægtstop kursus Som er motiveret for at

Læs mere

Hedensted Kommune Midtvejsevaluering af Sundhedstilbuddet For ledige og sygemeldte borgere 30+

Hedensted Kommune Midtvejsevaluering af Sundhedstilbuddet For ledige og sygemeldte borgere 30+ Hedensted Kommune Midtvejsevaluering af Sundhedstilbuddet For ledige og sygemeldte borgere 30+ Det har givet mig selvtillid i og med at min vægt er gået ned. Det har også givet mig troen på, at der er

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Liv i sundhed. Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet.

Liv i sundhed. Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet. Liv i sundhed Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet. 2 Liv i sundhed - Sundere vaner for sindslidende Silkeborg Kommunes socialpsykiatri og Region Midtjyllands psykoseteam

Læs mere

Røgfri arbejdstid I Kræftens Bekæmpelse I Røgfri arbejdstid. - hvordan sikres den gode proces? colourbox

Røgfri arbejdstid I Kræftens Bekæmpelse I Røgfri arbejdstid. - hvordan sikres den gode proces? colourbox Røgfri arbejdstid I Kræftens Bekæmpelse I 2016 Røgfri arbejdstid - hvordan sikres den gode proces? Røgfri arbejdstid hvorfor? Røgfri arbejdstid er et effektivt redskab til både at forebygge rygestart,

Læs mere

Nordisk folkesundhedskonference At tale om alkohol

Nordisk folkesundhedskonference At tale om alkohol Nordisk folkesundhedskonference At tale om alkohol Den forebyggende samtale om alkohol erfaringer fra Frederikshavn kommune. Side 2 Hvem er jeg Rebekka Vestergaard Larsen Sygeplejerske i 12 år Arbejdet

Læs mere

Evaluering og erfaringsopsamling af indsatsen "Små skridt".

Evaluering og erfaringsopsamling af indsatsen Små skridt. Punkt 4. Evaluering og erfaringsopsamling af indsatsen "Små skridt". 2008-24040. Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling godkender at at rapporten, som omfatter evaluerings-

Læs mere

Årsrapport 2007 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter

Årsrapport 2007 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter Årsrapport 2007 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter K Kost R Røg A Alkohol M Motion & regnskab 2007 Udarbejdet af Lise Zaar Ungdomsskolen April 2008 Navn: Mad der vil noget!! Vi er blevet opmærksomme

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Sundhedsindsatser til inspiration

Sundhedsindsatser til inspiration Sundhedsindsatser til inspiration Nedenstående papir, skal ses som støttemateriale til de decentrale institutioners arbejde med at lave lokale strategier til udmøntning af Sundhedspolitikken Materialet

Læs mere

På Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 10. januar 2008 blev det besluttet, at Forvaltningen skal fremkomme med budget på følgende tiltag:

På Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 10. januar 2008 blev det besluttet, at Forvaltningen skal fremkomme med budget på følgende tiltag: Pkt.nr. 5 Sundhedspuljen 2009 663812 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at aktiviteter og budget tages til efterretning Politisk beslutning: Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev December 2015 Center for Velfærd & Omsorg

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev December 2015 Center for Velfærd & Omsorg Ældreliv Aktiv & Sund hele livet Nyhedsbrev December 2015 Center for Velfærd & Omsorg Aktiv og Sund- hele livet Mød en række borgere, der lever et sundt og aktivt liv i Lejre Kommune. Blandt andet Asger

Læs mere

SAMMEN OM SUNDHED PÅ BISPEBJERG OG NØRREBRO FOREBYGGELSESCENTRENE KØBENHAVN

SAMMEN OM SUNDHED PÅ BISPEBJERG OG NØRREBRO FOREBYGGELSESCENTRENE KØBENHAVN SAMMEN OM SUNDHED PÅ BISPEBJERG OG NØRREBRO FOREBYGGELSESCENTRENE KØBENHAVN Foto: KØS Museum for kunst i det offentlige rum. Fotograf: Anders Sune Berg EN VARIG INDSATS FOR LIGHED I SUNDHED Sammen om sundhed

Læs mere

Sundhed. på DIN arbejdsplads. Randers Kommune

Sundhed. på DIN arbejdsplads. Randers Kommune Sundhed på DIN arbejdsplads Randers Kommune Sundhed på DIN arbejdsplads Vi tilbringer alle en stor del af vores liv på arbejdsmarkedet. Derfor er det naturligt, at arbejdspladserne sætter sundhed på dagordenen,

Læs mere

Hvorfor er det vigtigt?

Hvorfor er det vigtigt? Struktur på sundheden Workshop 10 Lucette Meillier Seniorforsker, cand.comm., ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Socialpsykiatrien Sundhed i balance Hvorfor er det vigtigt?

Læs mere