SUNDHEDSKONSULENTERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDHEDSKONSULENTERNE"

Transkript

1 SUNDHEDSKONSULENTERNE ÅRSRAPPORT 2012 Center for Sundhed og Forebyggelse 0

2 1

3 Rygestop... 3 Rusmidler... 4 Kickstart et sundhedstilbud til børn i klasse... 5 Sommergymnastik... 6 Ung motionsven... 6 Fod på livsstilen KUN for mænd... 7 Sund mad i folkeskolerne... 8 Madskolen for mænd i Seniorhuset Korsagergård... 8 Fars køkkenskole så bli r familien grydeklar... 9 Kostgruppen Blodtrykspatruljen og Blodsukkerpatruljen Løb med DGI i Vallensbæk - et samarbejde med DGI Roskilde og frivillige borgere Gå med i Vallensbæk et motionstilbud for alle Gå med i Vallensbæk - et motionstilbud i et stille og roligt tempo VIVA Vallensbæk - Center for Sundhed og Forebyggelses borgerpanel Sundhedskonsulenternes ønsker til nyt projekt i FEEL THE POWER et sundhedstilbud til unge i klasse

4 Rygestop Center for Sundhed og Forebyggelse tilbyder gratis hjælp til rygestop til borgere over 18 år samt unge, der ønsker at blive røgfrie gennem individuel vejledning og gruppekursus. Målet er, at flere i Vallensbæk Kommune bliver røgfri. Siden 2007, hvor Center for Sundhed og Forebyggelse startede sin rygestopindsats, viser data fra Den Nationale Rygestopbase (www.rygestopbasen.dk), at antallet af deltagere er faldet. Der blev iværksat to rygestopkurser i 2012, hhv. med 5 og 7 deltagere. Heraf gennemførte 11 (92%) kurset og 9 (82%) var røgfri ved kursets afslutning (den sidste deltager har ønsket at være anonym). Succeskriterierne for 2012 var, at 70% af deltagerne skulle gennemføre kurset og være røgfri ved kursets afslutning. De 11 deltagere har sagt ja til at blive ringet op af en sundhedskonsulent for at besvare spørgsmål fra Den nationale Rygestopbase, bl.a. om deres tilfredshed med kurset, og hvorvidt de er røgfri. Da opringningerne først foregår ½ år efter kursusstart, er alle resultater ikke blevet registreret endnu. Det har været muligt at få fat på fire ud af fem deltagere fra første hold, hvoraf alle fire har været tilfredse med kurset, og tre er røgfri. Der har ikke været forespørgsel efter individuel rygestopvejledning i Kommunens rygestopvejleder er blevet videreuddannet i to nye koncepter fra Kræftens Bekæmpelse, hhv. Kom & Kvit for voksne borgere og QUIT for unge for at øge tilslutningen af deltagere. Kom & Kvit blev afprøvet én gang og vil være det koncept, Center for Sundhed og Forebyggelse vil anvende i Rygestopvejlederen har deltaget i 9. klassernes årlige Sundhedseksperimentarium, som Sundhedsplejen står for hvert år, for at synliggøre fordelene ved tilbuddet QUIT og ved at undgå rygning. Rygestopvejlederen har også holdt oplæg for Tandplejen og Sundhedsplejen om indholdet i QUIT, og de har ligesom kommunens SSPkonsulent fået postkort, de kan bruge til løbende at rekruttere unge til QUIT. Skolelederne er blevet spurgt til ønsket om en styrket rekrutteringsindsats på skolerne i Digitalisering Center for Sundhed og Forebyggelse har, som i 2011, henvist til nationale, digitale rygestoptilbud på kommunens hjemmeside, på afdelingens facebook-side VIVA Vallensbæk og i det husomdelte lokalblad Vallensbæk NU. På rygestopkurserne har rygestopvejlederen gjort kursisterne opmærksomme på de digitale tilbud. Projektansvarlig i 2012 var en sundhedskonsulent, der er uddannet i Kræftens Bekæmpelses rygestopkoncepter målrettet hhv. voksne og unge. Hvert rygestopkursus har varet ca. 12 timer. Der er blevet brugt ca. 1½ times forberedelse per mødegang, i alt 30 timer. Holdstørrelsen var i gennemsnit på 6 borgere. Den styrkede rekrutteringsindsats på skolerne vil bestå af øget tilgængelighed af informationsmaterialer i form af plakater og postkort samt besøg af rygestopvejlederen, der vil møde op i to aftalte frikvarterer pr. måned pr. skole med en rygestopstand med start i foråret. 3

5 Her har de unge mulighed for at få en snak med rygestoprådgiveren om rygestop og tilmelde sig kurset. For at styrke rekrutteringsindsatsen yderligere, vil flere medarbejdergrupper, der møder borgerne i deres hverdag få viden og materialer om rygestoptilbuddene, som de kan videreformidle. Der vil løbende blive fulgt op på, om rekrutteringsindsatsen virker. Center for Sundhed og Forebyggelse samarbejder med Ishøj Kommune om at afholde rygestopkurser med borgere fra begge kommuner for at sikre flere deltagere på holdene og herudfra skabe den gode historie, der kan motivere flere rygere til at deltage. Første kursus vil være et Kom & Kvit-kursus, der startes i Vallensbæk Kommune den 6. februar Projektansvarlig i 2013: en sundhedskonsulent Rusmidler I Vallensbæk Kommunes Planstrategi 2012 fremgår det, at Vallensbæk ønsker, at færre borgere bruger tobak, stoffer og alkohol. På rusmiddelområdet (stoffer og alkohol) er der behov for at få et overblik over eksisterende og mulige tiltag, der kan nedbringe andelen af borgerne, der har et for højt forbrug af rusmidler i Vallensbæk Kommune. Center for Sundhed og Forebyggelse har siden 2011 ønsket at sætte fokus på området alkohol for at kunne lægge en strategi for arbejdet på området. Området blev i 2012 udvidet til at omhandle både alkohol og stoffer, da begge dele er et fokusområde i Vallensbæk Kommunes Planstrategi En SSP-konsulent og sundhedschefen fra Center for Sundhed og Forebyggelse fremlagde i 2011 for Børne- og Kulturudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget data over borgernes brug af rusmidler, de nuværende tilbud på området og skabte dialog om mulige nye tiltag. Et af resultaterne blev afholdelse af en tværfaglig workshop med fokus på, hvordan Vallensbæk Kommune i samarbejde med Ishøj Kommune kan etablere den letteste vej til hjælp for unge og familier med et rusmiddelmisbrug. Deltagerne var bredt repræsenteret fra Ishøj og Vallensbæk, hhv. bl.a. fra Familiecentret, Gadeteamet, de praktiserende læger, Familierådgivningen, AKT-lærerne, Sundhedsplejen og Borgerservice samt behandlingsstederne KABS (stoffer) og Lænken (alkohol). Workshoppen udmundede i en idéliste til det videre arbejde. Arbejdsgruppen har bestået af sundhedschefen, en sundhedskonsulent, en SSP-konsulent og en ekstern konsulent. Der blev brugt ca. 50 timer på oplæg, møder, materialeudvikling, workshop mv. Center for Sundhed og Forebyggelse fortsætter arbejdet med at sætte fokus på såvel forebyggelse som at skabe den lette vej til hjælp indenfor området rusmidler i samarbejde med Ishøj Kommune. Arbejdsgruppe i 2013: en sundhedskonsulent, sundhedschefen og en SSP-konsulent. 4

6 Kickstart et sundhedstilbud til børn i klasse KICK-START er et tilbud til børn, der er overvægtige eller i risiko for at blive det, og deres familier. I KICK-START får børn og forældre viden, støtte og redskaber til at komme i gang med at få sundere vaner. KICK-START varer fire måneder og består af individuelle samtaler med det enkelte barn og dets forældre, ugentlige motionsaktiviteter for alle børnene samt tre mad- og temaaftner, hvor hele familien deltager. I januar 2012 startede 13 børn og deres familier i KICK-START. På baggrund af en spørgeskemaundersøgelse med åbne svarkategorier, vurderer samtlige familier, at der er sket sunde ændringer i hjemmet. Ændringerne beskrives bl.a. i form af mere bevægelse i hverdagen og øget bevidsthed om at træffe sunde valg, når der handles mad. Familierne udtrykker generelt stor tilfredshed med projektet. Her fremhæves især, at børnene har haft mulighed for at afprøve flere forskellige sportsgrene, og dette har medført, at fem børn enten er startet til en sport eller overvejer at starte til en sport. Socialt har projektet bidraget til nye venskaber blandt børnene på tværs af kommunens skoler. Flere familier mener at have fået et gladere barn ved at deltage i KICK-START. Mad- og temaaftnerne havde meget stor tilslutning. Her afprøvede familierne nye spændende retter koblet med teori, og de fik konkrete øvelser, der kan hjælpe dem med at træffe de sundere valg. Flere familier beskrev, at de ved arrangementerne fik det gjort til et fælles familieprojekt, fremfor det enkelte barns projekt. Arbejdsgruppen bestod af en sundhedskonsulent, en sundhedsplejerske og en studentermedhjælper. Der blev brugt ca. 200 timer på projektet. På baggrund af tidligere evalueringer vil Center for Sundhed og Forebyggelse have øget fokus på den sociale del af projektet, hos det enkelte barn, men også hos familien som helhed. Arbejdsgruppen i 2013 udvides med en kok, som skal deltage på to madaftener.. 5

7 Sommergymnastik Hver sommer tilbyder Center for Sundhed og Forebyggelse, i samarbejde med Fitness.dk i Vallensbæk, borgere i Vallensbæk Kommune gratis gymnastik hver søndag formiddag ved Vallensbæk Mose. I 2012 blev der afholdt Sommergymnastik 14 gange i perioden juni til september. Der har i gennemsnit deltaget borgere hver gang. Arbejdsgruppen i 2011 bestod af sundhedskonsulenter. Der er blevet brugt ca. 20 timer på møder og mail-korrespondancer mellem arbejdsgruppe og Fitness.dk samt annoncering i forberedelsesperioden. Center for Sundhed og Forebyggelse ønsker at fastholder antallet på de 15 gange gymnastik i Projektansvarlig i 2013: en sundhedskonsulent. Ung motionsven Ung Motionsven er et tilbud, der skal skabe samvær og positive oplevelser mellem unge og ældre i Vallensbæk Kommune, gennem fælles motion. Det er samtidig et tilbud til klasses elever om et kompetencegivende praktikforløb, hvor de bliver uddannet motionsinstruktører for ældre (motionsvenner) samt et anderledes motionstilbud for ældre borgere. Selve motionstilbuddet foregår i hold, hvor to unge motionsvenner motionerer med en gruppe ældre i cirka ½ time om ugen. I sæson 2011/2012 har fire unge motionsvenner stået for holdmotion en gang ugentligt i hhv. Seniorhuset Korsagergård og på Højstruphave. På Højstruphave har 8-12 deltaget. I Seniorhuset Korsagergård har 2-4 deltaget. fra projektet fra både Korsagergård og Højstruphave er opnået ved at tale med de unge, de ældre og personalet. På Højstruphave er 6

8 Ung motionsven et tilbud, som de deltagende beboere har glædet sig meget over, og det har medvirket til god stemning for både de øvrige beboere, som ikke kan deltage, samt for personalet. I Seniorhuset Korsagergård har deltagelsen ikke været så stor, men de som har deltaget, synes rigtig godt om tilbuddet og nyder kontakten til de unge. De unge har ved uformelle samtaler fortalt, at kontakten til de ældre har udvidet deres syn på ældre i en positiv retning, og de følte, at deres job som Ung motionsven var meget meningsfuldt. Arbejdsgruppen bestod af en sundhedskonsulent, der samarbejdede med Ungdomsskolen. Der blev brugt cirka 50 timer på projektet. I sæson 2012/2013 vil tilbuddet fortsætte uændret på Højstruphave. Det overvejes hvorvidt tilbuddet skal opretholdes i Seniorhuet Korsagergård pga. manglende tilslutning. Derudover vil Center for Sundhed og Forebyggelse i samarbejde med kommenens rehabiliteringsterapeut få igangsat en-til-en undervisning, hvor den unge kommer hjem til den ældre og laver øvelser anvist af terapeuten og tilpasset den enkelte borger. Projektansvarlig i 2013: en sundhedskonsulent. Fod på livsstilen KUN for mænd Fod på Livsstilen er et livsstilskursus, der har til formål at hjælpe overvægtige mandlige borgere med et BMI over 30 med at ændre vaner med henblik på at opnå et varigt vægttab. Kurset tager udgangspunkt i konceptet om små skridt, hvor deltagerne løbende vælger, hvilke små livsstilsændringer, de selv mener, er realistiske og effektive, og som de er motiverede for at lave. De små ændringer bliver i løbet af kurset til mange små ændringer og dermed til en sundere livsstil. Fod på livsstilen adskiller sig fra slankekure og vægttabsprogrammer, der bygger på fastlagte principper, forbud og regler, fordi der netop med små-skridt-konceptet tages udgangspunkt i den enkeltes egne valg og muligheder. Der er 9-12 gruppedeltagere. Kursets strækker sig over 15 mødegange á ca. 2 timer i løbet af 15 mdr. Herudover tilbydes der enkelte individuelle vejledninger, hvor hver deltager har mulighed for at blive vejet og tale om individuelle problemstillinger. I 2012 sluttede hold 3, som startede i 2011, og herudover er der blevet afholdt halvårlige møder for et hold, der afsluttede et kursus i 2011, idet mændene ønsker at holde kontakt med hinanden og fortsat have fokus på livsstilen. Hold 3 startede i oktober 2011 med otte mænd, og sluttede i december Ved kursets afslutning havde fem ud af otte mænd i gennemsnit tabt sig 3,9 kg. De resterende tre mænd har vedligeholdt deres vægt. Deltagerne har været rigtige glade for kurset og føler sig parate til at fortsætte deres sunde livsstil på egen hånd. De vil alle anbefale andre mandlige borgere at deltage i kurset. Projektansvarlig i 2012 var en sundhedskonsulent. Der blev brugt ca. 75 timer på projektet. 7

9 Justeringer år 2013 I 2013 starter et hold nyt, hvor både overvægtige (BMI over 25) mænd og kvinder kan deltage. De individuelle samtaler vil blive begrænset til en startsamtale, og de 15 møder vil bliver reduceret til 12 møder med hhv. oplæg, madlavning og mulighed for motion. Der vil blive afholdt to netværksaftener for tidligere deltagere. Sund mad i folkeskolerne I Vallensbæk Kommunes Planstrategi 2012 fremgår det, at Vallensbæk ønsker at uddanne forældre og børn til at lave sund mad. Center for Sundhed og Forebyggelse ønsker derfor, som et skridt på vejen, at skabe bedre betingelser for sundere og mere attraktive frokostordninger på folkeskolerne. Efter succesen i 2011 stod sundhedskonsulenter fra Center for Sundhed og Forebyggelse og medarbejdere fra Tandplejen igen i 2012 for at gennemføre madpakkeevents på de tre folkeskoler for skolernes 0. klasser på årets første skoledag, hvor forældrene også var der. Forældrene fik inspiration til at lave den gode, sunde og mættende madpakke på en nem måde og dyste om, hvem der kunne lave den bedste af slagsen. Vinderne fik en smart madkasse. Der var i 2012 større fokus på at inddrage rester fra aftensmaden, og på at størrelsen på madpakken skulle matche aldersgruppen, hvilket gav rigtig god mening. Arbejdsgruppen bestod af tre sundhedskonsulenter og fire klinikassistenter. Der blev brugt ca. 50 arbejdstimer på projektet. Justeringer for 2012 Fokus på sunde madpakker i folkeskolerne var en stor succes og vil blive gentaget i Arbejdsgruppe i 2013: sundhedskonsulenter og klinikassistenter. Madskolen for mænd i Seniorhuset Korsagergård I 2011 blev Madskolen for enlige mænd etableret som et tilbud til enlige mænd over 60 år. I 2012 blev tilbuddet udvidet til, at også mænd, der ikke er enlige, kan deltage og hermed blev skolen omdøbt til: Madskolen for mænd. På madskolen kan mændene lære at lave nemme hverdagsretter i selskab med andre mænd en gang om ugen i 6 uger. Udover at mændene udvikler madlavningskompetencer, er formålet at skabe hyggeligt samvær og introducere dem til aktiviteter, brugere og personale i Seniorhuset Korsagergård. I 2012 afviklede en sundhedskonsulent fra Center for Sundhed og Forebyggelse én madskole, hvor 9 mænd deltog. Efterfølgende blev madskolen overtaget af en frivillig, mandlig og 8

10 madkyndig bruger af Seniorhuset Korsagergård. Han gennemførte fire madskoler, hvor 44 mænd deltog i alt. De deltagende mænd har været meget mødestabile og har udtrykt stor glæde ved at lave mad og nyde den sammen efterfølgende. Som tillæg har der også været en fisketur, hvor fangsten af sild blev tilbedt dagen efter. Pris per deltager har ligget på per gang. Projektansvarlig for én madskole var en sundhedskonsulent. Der blev brugt ca. 10 timer. De resterende madskoler stod en frivillig, mandlig bruger af Seniorhuset Korsagergård for. Der er ingen justeringer i antallet af madskoler bliver bestemt af behovet. Fars køkkenskole så bli r familien grydeklar Center for Sundhed og Forebyggelse startede i 2012 med at udvikle og iværksætte projektet Fars køkkenskole for fædre og deres børn i alderen 6-9 år. Projektet vil køre i med støtte fra Nordea-fonden. Formålet er, at fædre og børn skal opleve glæde ved at lave mad sammen, få interesse for sund madlavning og opnå gode madlavningskompetencer. I løbet af projektperioden vil Center for Sundhed og Forebyggelse tilbyde 1440 borgere, svarende til ca. 450 familier, at komme på køkkenskole. En køkkenskole vil forløbe over fem måneder, hvor deltagerne mødes fem gange en gang hver måned. I hver køkkenskole deltager i alt fædre og børn. En af gangene kan deltagerne invitere en gæst, der spiser med, fx mor, en søskende eller en bedsteforælder. På køkkenskolens fem mødegange underviser en kok i madlavningsfærdigheder og tilberedningsmetodikker, som deltagerne afprøver. Mellem hver mødegang har deltagerne til opgave at give noget af deres læring videre så læringen når ud til flere end kun deltagere på køkkenskolerne, og så deltagerne anvender de nye færdigheder derhjemme. Som en del af projektet udvikles en hjemmeside, hvor borgere kan finde opskrifter fra Fars Køkkenskole og en Videokogebog bestående af videoklip, hvor en kok og nogle børn viser, hvordan familierne kan lave forskellige retter. Videokogebogen bliver tilgængelig for alle, så rigtig mange borgere kan få inspiration til at gå i køkkenet med deres børn. Projektet skal munde ud i en model for, hvordan fædre og den næste generation kan opnå færdigheder i at lave mad samt glæde og interesse for sund mad. En model, som andre kommuner og familier i Danmark kan få gavn af. i 2012 I første halvår af 2012 blev projektorganisationen etableret. Der blev ansat en kok og fundet samarbejdspartnere i form at en ekstern evaluator og en ekstern projektkonsulent. Herudover blev Fars køkkenskole-konceptet udviklet og afprøvet på en pilot-køkkenskole med 12 fædre og børn i april/maj. I august startede 10 køkkenskolehold 9

11 med i alt 100 tilmeldte fædre og 115 børn. De første udtræk fra en spørgeskemaundersøgelse og observationer viser, at fædrene er meget positive overfor tilbuddet, og at det inspirerer dem til at lave mere mad derhjemme, styrker relationen mellem far og barn og styrker netværket til andre fædre og børn Projektansvarlig i 2012 var en sundhedskonsulent, der arbejdede 37 t/uge på projektet samt en kok, der arbejdede 30 t/uge. Lønnen finansieres af Nordea-fonden. I 2013 afholdes flere køkkenskoler og Videokogebogen udvikles, optages og formidles. Kostgruppen Kostgruppen er en tværfaglig gruppe bestående af et bredt udsnit af medarbejdere fra kommunen, som formidler viden til borgerne om mad og/eller laver mad til borgerne. Kostgruppen blev etableret i efteråret 2010 for at sikre, at kommunens medarbejdere ved, hvad der er op og ned på de modsatrettede budskaber, der er i medierne på kostområdet. Formålet er, at medarbejderne opnår fælles viden om, hvordan vi formidler og bruger den mest opdaterede viden på kostområdet til gavn for borgerne. Kostgruppen mødes fire gange om året til et relevant fagligt oplæg. I starten af 2012 blev der kun afholdt ét møde med Kostgruppen. De generelle emner indenfor området oplevedes at være udtømt, og det blev derfor vurderet, at der ikke var grund til at fortsætte Kostgruppen. Projektansvarlig i 2012 var en sundhedskonsulent. Der er blevet brugt ca. 8 timer på koordinering, invitationer, nyhedsbreve og gennemførelse af Kostgruppens møde. I 2013 vil der ikke blive afholdt møder. Blodtrykspatruljen og Blodsukkerpatruljen Blodtrykspatruljen er opstået som et samarbejde mellem Center for Sundhed og Forebyggelse og fire frivillige, pensionerede sygeplejersker fra Ældre Sagen. Blodtrykspatruljen tilbyder borgerne gratis blodtryksmålinger. Blodsukkerpatruljen er opstået som et samarbejde mellem Center for Sundhed og Forebyggelse og frivillige fra den lokale diabetes-forening. Blodsukkerpatruljen måler gratis blodsukker på borgerne. De borgere, der får målt et for højt blodtryk eller blodsukker, bliver opfordret til at gå til egen lægen med henblik på en yderligere undersøgelse. Målet er hhv. at nedsætte andelen af borgere med forhøjet blodtryk for herved 10

12 at forebygge hjerneblødninger og blodpropper i hjernen samt nedsætte andelen af borgere med et forhøjet blodsukker for herved at forebygge type 2-diabetes. ne fremgår af nedenstående tabel: År Antal blodtryksmålinger Antal henvisninger til lægen Ikke registreret År Antal blodsukkermålinger Da der i de forgangne år har været størst tilslutning til at få foretaget målinger på Vaccinationsdagen på hhv. Rådhuset og i Pilehavehus, blev målingerne i 2012 kun foretaget her. I 2011 havde borgerne også mulighed for at få målt blodsukker på rådhuset samme dag. Projektansvarlig i 2012 var en sundhedskonsulent. Der blev brugt ca. 20 timer til koordinering af arbejdet, møder og udvikling af trykte materialer. Projektansvarlig i 2013: en konsulent. Løb med DGI i Vallensbæk - et samarbejde med DGI Roskilde og frivillige borgere LØB MED DGI i Vallensbæk blev igangsat på baggrund af en henvendelse fra en gruppe løbeinteresserede borgere, som gerne ville have hjælp til at starte et løbehold. Center for Sundhed og Forebyggelse etablerede derfor et samarbejde mellem borgerne, DGI Roskilde og Center for Sundhed og Forebyggelse med det formål at starte fælles løbetræning for borgere, 11

13 der gerne vil i gang med at løbe eller som i forvejen løber og gerne vil løbe sammen med andre. I Vallensbæk startede Løb med DGI for første gang i maj 2011 og igen i april DGI har succes med konceptet Løb med DGI mange steder i landet. Formålet med konceptet er at give danskerne lyst til at komme i gang med vedvarende løbemotion på en måde, der er både seriøs, social og sjov. Konceptet bygger på løbetræning for alle - fra begyndere til rutinerede løbere, der i niveauinddelte grupper guides af hjælpetrænere. Løb med DGI varer i 30 uger, hvor der løbes en gang om ugen. Der er i 2012 kommet endnu flere løbere til. I 2011 tilmeldte 145 borgere sig Løb med DGI i Vallensbæk og i 2012 var tallet 175 borgere. Træningen varetages af 18 frivillige hjælpetrænere, som er blevet uddannet hos DGI. De ønsker alle at fortsætte i 2013, da de oplever, at deltagerne er meget glade for deres indsats, og de føler, at de gør en forskel. Udover den ugentlige træning, afholdt Center for Sundhed og Forebyggelse og trænerne flere arrangementer for deltagerne. Der er blevet afholdt sommerløb, fælles deltagelse og bustur til et motionsløb på Østerbro, jule- og afslutningsløb med efterfølgende socialt samvær på Egholmskolen samt et nytårsløb for både voksne og børn med efterfølgende champagne og kransekage. Projektansvarlig i 2012 var en sundhedskonsulent. Der blev brugt ca. 50 timer på projektet. Center for Sundhed og Forebyggelse ønsker at fortsætte samarbejdet med DGI og løbetrænerne i 2013 og starte tredje omgang Løb med DGI i Vallensbæk, så de nuværende løbere bliver fastholdt og så endnu flere borgere får mulighed for at komme i gang med at løbe, evt. sammen med andre i lokalområdet. Projektansvarlig i 2013: en sundhedskonsulent. Gå med i Vallensbæk et motionstilbud for alle Gå med i Vallensbæk blev igangsat på baggrund af gode erfaringer med tilbuddet I gang med motion, som startede i Gå med i Vallensbæk skulle give borgerne lyst og mulighed for at komme ud at gå sammen. I samarbejde med DGI Roskilde blev tilbuddet Gå med i Vallensbæk udviklet som et forløb på 24 uger med gangtræning to gange om ugen. Der er tilbud om træning på fem forskellige niveauer, så borgerne kommer til at gå sammen med andre på samme niveau. Træningen ledes af frivillige frontgængere, der er blevet uddannet af DGI. I Vallensbæk Syd starter træningen fra Egholmskolen og i Vallensbæk Nord fra Pilehaveskolen. Tilbuddet startede i maj 2012 og deltagelse er gratis. 140 borgere tilmeldte sig Gå med i Vallensbæk, hvoraf størstedelen var i alderen år. Cirka 60% deltog to gange om ugen og ca. 20% deltog en gang om ugen. Projektet blev evalueret med et spørgeskema, som 88 af deltagerne har svaret på. Evalueringen, viser, at flere af deltagerne føler sig i bedre form efter 12

14 at have deltaget i Gå med i Vallensbæk, og færre føler sig i dårligere form, end da de startede. Deltagerne startede og sluttede med en gangtest. 90 deltagere var med i starttesten og 42 i sluttesten. Ud af de 42 deltagere, der var med i sluttesten, er 39 blevet hurtigere på deres udvalgte distance, særligt deltagerne på de laveste niveauer har mærket en fremgang. 22 frivillige Frontgængere blev uddannet af DGI Roskilde, og flere af dem ønsker at forsætte i 2013, da de oplever, at deltagerne har været meget glade for deres indsats, og de føler, at de gør en forskel. Tilbuddet blev sat i bero i uge 43 og starter igen i april Dog har Frivillige Frontgængere fortsat gået med to hold i Syd og et hold i Nord. Tilbuddene fremgår af kommunens hjemmeside. Arbejdsgruppen bestod af sundhedschefen, to sundhedskonsulenter og en ekstern konsulent. Der blev brugt ca. 350 arbejdstimer på projektet. En sundhedskonsulent har udarbejdet en evalueringsrapport med anbefalinger til, hvordan tilbuddet kan tilpasses i 2013 ud fra resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen. Gå med i Vallensbæk forventes, at blive startet op igen i april 2013 med nye startsteder, fx i Vallensbæk Syd med start fra Rådhuset og i Vallensbæk Nord med start fra det nye sundhedshus. Gå med i Vallensbæk - et motionstilbud i et stille og roligt tempo Center for Sundhed og Forebyggelse har ønsket at tilbyde træning for borgere som er gangbesværede, har en kronisk livstilssygdom eller på anden vis har behov for træning i et stille og roligt tempo. Der blev i oktober 2012 oprettet et hold for denne målgruppe. Udover gangtræning en gang om ugen, er der hver gang opvarmning med fokus på bevægeligheds-, balance- og styrkeøvelser, der er særligt velegnede for denne målgruppe. Efter træningen serveres te/kaffe/vand for at styrke det sociale samvær. Gåturene starter ved Vallensbæk Rådhus, og det er gratis at deltage. Tilbuddet løber frem til foråret 2013 med gangtræning en gang om ugen. Træningen bliver ledet af en sundhedskonsulent. 10 borgere har deltaget. Effekten af tilbuddet kendes på nuværende tidspunkt ikke, da slutevalueringen først vil blive foretaget i foråret Der er dog lavet en midtvejsevaluering bestående af en sundhedskonsulents observationer og gruppeinterview med tre af deltagere. Deltagerne er glade for, at tilbuddet er gratis og lettilgængeligt mht. transport. Dertil, at det ligger om dagen (pga. dagslyset), at gangdistancen er kort, at der holdes pauser undervejs og at der tages hensyn til deltagernes mobilitet. De er også glade for øvelserne, men har ønske om udstrækning efter gåturene. Deltagerne fortæller, at det at være udenfor og det sociale samvær har givet dem øget psykisk velvære. Arbejdsgruppen bestod af sundhedschefen og to sundhedskonsulenter. Der blev brugt ca. 50 arbejdstimer på projektet. 13

15 I 2013 vil der være fokus på udstrækning og en styrket rekrutteringsstrategi via fx patientforeninger for at tiltrække flere borgere. Projektansvarlig i 2013: en sundhedskonsulent. VIVA Vallensbæk - Center for Sundhed og Forebyggelses borgerpanel Center for Sundhed og Forebyggelse ønsker at skabe betingelser for, at medarbejderne kan få borgernes input og ideer til sundhedsarbejdet i kommunen. I 2010 valgte Center for Sundhed og Forebyggelse at fokusere på borgerinddragelse gennem det sociale medie Facebook. Siden hedder VIVA Vallensbæk, og her kan borgerne bl.a. se kommunens sundhedstilbud, se billeder og læse indlæg om tidligere arrangementer, få gode råd og selv komme med ideer og give input til tilbud. Siden bliver opdateret minimum en gang om ugen. Der er pt. ca. 100 borgere, der har liket siden. Erfaringerne viser, at kommunikationen på siden mest har fungeret som envejskommunikation og derved ikke fungerer som et decideret borgerpanel. Arbejdsgruppen i 2012 var en sundhedskonsulent. Der er anvendt ca. 50 timer på Facebookopdateringer i I 2013 vil der blive gjort en større indsats for at promovere siden via andre medier, fx Vallensbæk NU, hjemmesiden, postkort og lign. Projektansvarlig i 2013 med opdatering af Facebook-siden i 2013: en sundhedskonsulent. 14

16 Sundhedskonsulenternes ønske til nyt projekt i 2013 FEEL THE POWER et sundhedstilbud til unge i klasse FEEL THE POWER er en udvidelse af tilbuddet KICK-START. Projektet henvender sig til ældre børn i 6.-9.klasse, som er overvægtige eller i risikogruppen for at blive det. Projektet er et sundhedsplejeprojekt, og arbejdsgruppen består af en sundhedsplejerske, en sundhedskonsulent, en idrætskonsulent og en kok. Første hold af FEEL THE POWER starter op i januar FEEL THE POWER er støttet med puljemidler fra Sundhedsstyrelsen og Center for Sundhed og Forebyggelse samarbejder derudover med Kræftens Bekæmpelse i forhold til udarbejdelsen af et målbart samtaleværktøj, der skal være med til at belyse børnenes sundhed både hvad angår kost, motion og psykosociale forhold. Målet med projektet er, at børnene og deres forældre opnår redskaber til at identificere deres barrierer og ressourcer for at arbejde med overvægtsproblemer og herudfra opnår sundere vaner. 15

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016

DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 I Vallensbæk Kommune ser vi sundhed som en ressource i hverdagen, der kan være med til at højne livskvaliteten

Læs mere

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Små skridt i en rigtig retning En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Anne Liveng & Birgit Land Center for Sundhedsfremmeforskning

Læs mere

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke Evalueringsrapport Med resultater og anbefalinger Projekt Ung Med Omtanke Flere i uddannelse og øget sundhed for 15-19-årige unge uden for uddannelse i Middelfart Kommune Maj 2011 Indhold 1. Forord/læsevejledning...

Læs mere

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 -- et KRAMM til sundheden Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 Marts 2012 Sundhedspolitikken... skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det Gode Liv understøtter

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

HVERT BARN SIN CHANCE

HVERT BARN SIN CHANCE Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling og afprøvning af gruppeforløb for gravide og nybagte familier i udsatte bydele i Københavns Kommune Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling

Læs mere

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen Lise Specht Petersen og Bjarne Ibsen København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen

Læs mere

Statusrapport 2008/2009. Kvaglund, Stengårdsvej og Østerbyen i Esbjerg

Statusrapport 2008/2009. Kvaglund, Stengårdsvej og Østerbyen i Esbjerg - et Ungdomsbo og B'32 bydelsprojekt i samarbejde med Esbjerg Kommune og Landsbyggefonden Statusrapport 2008/2009 En sundheds-, beskæftigelses-, og integrationsfremmende indsats i boligområderne Kvaglund,

Læs mere

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66 Indhold side Horsens/Hedensted 3 Lemvig 18 Randers 28 Silkeborg 36 Viborg 45 Ringkøbing-Skjern 57 Aarhus 66 1 Vækstforum i Region Midtjylland har taget initiativet til projektet Modtagelse og fastholdelse

Læs mere

Sundhed i sociale tilbud

Sundhed i sociale tilbud Sundhed i sociale tilbud til voksne med særlige behov 2010 Sundhed i sociale tilbud til voksne med særlige behov Redaktion: Rikke Primdahl og Kirsten Nielsen, Sundhedsstyrelsen Tekst: Nenna Brinck, nenna.dk

Læs mere

www.sst.dk En kort introduktion til 10 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt BØRN i BALANCE II

www.sst.dk En kort introduktion til 10 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt BØRN i BALANCE II Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Telefon 72227400 E-mail sst@sst.dk BØRN i BALANCE II Børn i balance II beskriver de 10 kommunale projekter om forebyggelse af overvægt hos børn og

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I:

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I: MIDTVEJSRAPPORT EVALUERING AF BRUG FOR ALLE UNGES OMRÅDEINDSATS 2011-2014 UNDERVISNINGSMINISTERIET INDSATSERNE I: KORSKÆRPARKEN OG SØNDERPARKEN, FREDERICIA URBANPLANEN OG SUNDHOLMSKVARTERET, KØBENHAVN

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer Samtalerne har givet mig mere selvtillid og, at det jeg siger, er rigtigt. [

Læs mere

Muligheder og barrierer for sundhedsfremme i et socialt udsat boligområde

Muligheder og barrierer for sundhedsfremme i et socialt udsat boligområde Muligheder og barrierer for sundhedsfremme i et socialt udsat boligområde Motion og Afslapning i Vand kun for Kvinder som case Fredericia Kommune Anita Ulrich Syddansk Universitet Forskningsenheden for

Læs mere

Projekt for familier med overvægtige børn

Projekt for familier med overvægtige børn Af Jimmie Gade Nielsen og Jeanette Gerlow Udviklings- og Formidlingscenter for Børn og Unge Evaluering af Projekt for familier med overvægtige børn Udarbejdet af: Jimmie Gade Nielsen og Jeanette Gerlow,

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 05. februar 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Bo og Naboskab Møn, Topasvænget 7-12, 4780 Stege Kim Petersen, Mette Høgh

Læs mere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere Evalueringsrapport November 2012 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

INDSATS OVERFOR STORRYGERE

INDSATS OVERFOR STORRYGERE INDSATS OVERFOR STORRYGERE Indhold Indledning............................................................. 3 Storrygere som målgruppe............................................. 3 Arbejdspladsen som udgangspunkt

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

stofmisbrug og fysisk aktivitet

stofmisbrug og fysisk aktivitet syddansk universitet institut for idræt og biomekanik stofmisbrug og fysisk aktivitet Pernille Vibe Rasmussen og Kirsten Kaya Roessler 2008:1 Stofmisbrug og fysisk aktivitet Evaluering af Krop og læring

Læs mere

Indhold. Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S www.sst.dk

Indhold. Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S www.sst.dk Børn i BALANCE Læs om 21 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt, der alle arbejder med forebyggelse af overvægt blandt børn og unge. Indhold Vægttabu blev brudt på højskole 4 Når

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, 2009 Indledning: Med afsæt i rusmiddelundersøgelsen fra 2004, der havde til formål dokumentere det aktuelle forbrug af rusmidler blandt

Læs mere