SUNDHEDSKONSULENTERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDHEDSKONSULENTERNE"

Transkript

1 SUNDHEDSKONSULENTERNE ÅRSRAPPORT 2012 Center for Sundhed og Forebyggelse 0

2 1

3 Rygestop... 3 Rusmidler... 4 Kickstart et sundhedstilbud til børn i klasse... 5 Sommergymnastik... 6 Ung motionsven... 6 Fod på livsstilen KUN for mænd... 7 Sund mad i folkeskolerne... 8 Madskolen for mænd i Seniorhuset Korsagergård... 8 Fars køkkenskole så bli r familien grydeklar... 9 Kostgruppen Blodtrykspatruljen og Blodsukkerpatruljen Løb med DGI i Vallensbæk - et samarbejde med DGI Roskilde og frivillige borgere Gå med i Vallensbæk et motionstilbud for alle Gå med i Vallensbæk - et motionstilbud i et stille og roligt tempo VIVA Vallensbæk - Center for Sundhed og Forebyggelses borgerpanel Sundhedskonsulenternes ønsker til nyt projekt i FEEL THE POWER et sundhedstilbud til unge i klasse

4 Rygestop Center for Sundhed og Forebyggelse tilbyder gratis hjælp til rygestop til borgere over 18 år samt unge, der ønsker at blive røgfrie gennem individuel vejledning og gruppekursus. Målet er, at flere i Vallensbæk Kommune bliver røgfri. Siden 2007, hvor Center for Sundhed og Forebyggelse startede sin rygestopindsats, viser data fra Den Nationale Rygestopbase (www.rygestopbasen.dk), at antallet af deltagere er faldet. Der blev iværksat to rygestopkurser i 2012, hhv. med 5 og 7 deltagere. Heraf gennemførte 11 (92%) kurset og 9 (82%) var røgfri ved kursets afslutning (den sidste deltager har ønsket at være anonym). Succeskriterierne for 2012 var, at 70% af deltagerne skulle gennemføre kurset og være røgfri ved kursets afslutning. De 11 deltagere har sagt ja til at blive ringet op af en sundhedskonsulent for at besvare spørgsmål fra Den nationale Rygestopbase, bl.a. om deres tilfredshed med kurset, og hvorvidt de er røgfri. Da opringningerne først foregår ½ år efter kursusstart, er alle resultater ikke blevet registreret endnu. Det har været muligt at få fat på fire ud af fem deltagere fra første hold, hvoraf alle fire har været tilfredse med kurset, og tre er røgfri. Der har ikke været forespørgsel efter individuel rygestopvejledning i Kommunens rygestopvejleder er blevet videreuddannet i to nye koncepter fra Kræftens Bekæmpelse, hhv. Kom & Kvit for voksne borgere og QUIT for unge for at øge tilslutningen af deltagere. Kom & Kvit blev afprøvet én gang og vil være det koncept, Center for Sundhed og Forebyggelse vil anvende i Rygestopvejlederen har deltaget i 9. klassernes årlige Sundhedseksperimentarium, som Sundhedsplejen står for hvert år, for at synliggøre fordelene ved tilbuddet QUIT og ved at undgå rygning. Rygestopvejlederen har også holdt oplæg for Tandplejen og Sundhedsplejen om indholdet i QUIT, og de har ligesom kommunens SSPkonsulent fået postkort, de kan bruge til løbende at rekruttere unge til QUIT. Skolelederne er blevet spurgt til ønsket om en styrket rekrutteringsindsats på skolerne i Digitalisering Center for Sundhed og Forebyggelse har, som i 2011, henvist til nationale, digitale rygestoptilbud på kommunens hjemmeside, på afdelingens facebook-side VIVA Vallensbæk og i det husomdelte lokalblad Vallensbæk NU. På rygestopkurserne har rygestopvejlederen gjort kursisterne opmærksomme på de digitale tilbud. Projektansvarlig i 2012 var en sundhedskonsulent, der er uddannet i Kræftens Bekæmpelses rygestopkoncepter målrettet hhv. voksne og unge. Hvert rygestopkursus har varet ca. 12 timer. Der er blevet brugt ca. 1½ times forberedelse per mødegang, i alt 30 timer. Holdstørrelsen var i gennemsnit på 6 borgere. Den styrkede rekrutteringsindsats på skolerne vil bestå af øget tilgængelighed af informationsmaterialer i form af plakater og postkort samt besøg af rygestopvejlederen, der vil møde op i to aftalte frikvarterer pr. måned pr. skole med en rygestopstand med start i foråret. 3

5 Her har de unge mulighed for at få en snak med rygestoprådgiveren om rygestop og tilmelde sig kurset. For at styrke rekrutteringsindsatsen yderligere, vil flere medarbejdergrupper, der møder borgerne i deres hverdag få viden og materialer om rygestoptilbuddene, som de kan videreformidle. Der vil løbende blive fulgt op på, om rekrutteringsindsatsen virker. Center for Sundhed og Forebyggelse samarbejder med Ishøj Kommune om at afholde rygestopkurser med borgere fra begge kommuner for at sikre flere deltagere på holdene og herudfra skabe den gode historie, der kan motivere flere rygere til at deltage. Første kursus vil være et Kom & Kvit-kursus, der startes i Vallensbæk Kommune den 6. februar Projektansvarlig i 2013: en sundhedskonsulent Rusmidler I Vallensbæk Kommunes Planstrategi 2012 fremgår det, at Vallensbæk ønsker, at færre borgere bruger tobak, stoffer og alkohol. På rusmiddelområdet (stoffer og alkohol) er der behov for at få et overblik over eksisterende og mulige tiltag, der kan nedbringe andelen af borgerne, der har et for højt forbrug af rusmidler i Vallensbæk Kommune. Center for Sundhed og Forebyggelse har siden 2011 ønsket at sætte fokus på området alkohol for at kunne lægge en strategi for arbejdet på området. Området blev i 2012 udvidet til at omhandle både alkohol og stoffer, da begge dele er et fokusområde i Vallensbæk Kommunes Planstrategi En SSP-konsulent og sundhedschefen fra Center for Sundhed og Forebyggelse fremlagde i 2011 for Børne- og Kulturudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget data over borgernes brug af rusmidler, de nuværende tilbud på området og skabte dialog om mulige nye tiltag. Et af resultaterne blev afholdelse af en tværfaglig workshop med fokus på, hvordan Vallensbæk Kommune i samarbejde med Ishøj Kommune kan etablere den letteste vej til hjælp for unge og familier med et rusmiddelmisbrug. Deltagerne var bredt repræsenteret fra Ishøj og Vallensbæk, hhv. bl.a. fra Familiecentret, Gadeteamet, de praktiserende læger, Familierådgivningen, AKT-lærerne, Sundhedsplejen og Borgerservice samt behandlingsstederne KABS (stoffer) og Lænken (alkohol). Workshoppen udmundede i en idéliste til det videre arbejde. Arbejdsgruppen har bestået af sundhedschefen, en sundhedskonsulent, en SSP-konsulent og en ekstern konsulent. Der blev brugt ca. 50 timer på oplæg, møder, materialeudvikling, workshop mv. Center for Sundhed og Forebyggelse fortsætter arbejdet med at sætte fokus på såvel forebyggelse som at skabe den lette vej til hjælp indenfor området rusmidler i samarbejde med Ishøj Kommune. Arbejdsgruppe i 2013: en sundhedskonsulent, sundhedschefen og en SSP-konsulent. 4

6 Kickstart et sundhedstilbud til børn i klasse KICK-START er et tilbud til børn, der er overvægtige eller i risiko for at blive det, og deres familier. I KICK-START får børn og forældre viden, støtte og redskaber til at komme i gang med at få sundere vaner. KICK-START varer fire måneder og består af individuelle samtaler med det enkelte barn og dets forældre, ugentlige motionsaktiviteter for alle børnene samt tre mad- og temaaftner, hvor hele familien deltager. I januar 2012 startede 13 børn og deres familier i KICK-START. På baggrund af en spørgeskemaundersøgelse med åbne svarkategorier, vurderer samtlige familier, at der er sket sunde ændringer i hjemmet. Ændringerne beskrives bl.a. i form af mere bevægelse i hverdagen og øget bevidsthed om at træffe sunde valg, når der handles mad. Familierne udtrykker generelt stor tilfredshed med projektet. Her fremhæves især, at børnene har haft mulighed for at afprøve flere forskellige sportsgrene, og dette har medført, at fem børn enten er startet til en sport eller overvejer at starte til en sport. Socialt har projektet bidraget til nye venskaber blandt børnene på tværs af kommunens skoler. Flere familier mener at have fået et gladere barn ved at deltage i KICK-START. Mad- og temaaftnerne havde meget stor tilslutning. Her afprøvede familierne nye spændende retter koblet med teori, og de fik konkrete øvelser, der kan hjælpe dem med at træffe de sundere valg. Flere familier beskrev, at de ved arrangementerne fik det gjort til et fælles familieprojekt, fremfor det enkelte barns projekt. Arbejdsgruppen bestod af en sundhedskonsulent, en sundhedsplejerske og en studentermedhjælper. Der blev brugt ca. 200 timer på projektet. På baggrund af tidligere evalueringer vil Center for Sundhed og Forebyggelse have øget fokus på den sociale del af projektet, hos det enkelte barn, men også hos familien som helhed. Arbejdsgruppen i 2013 udvides med en kok, som skal deltage på to madaftener.. 5

7 Sommergymnastik Hver sommer tilbyder Center for Sundhed og Forebyggelse, i samarbejde med Fitness.dk i Vallensbæk, borgere i Vallensbæk Kommune gratis gymnastik hver søndag formiddag ved Vallensbæk Mose. I 2012 blev der afholdt Sommergymnastik 14 gange i perioden juni til september. Der har i gennemsnit deltaget borgere hver gang. Arbejdsgruppen i 2011 bestod af sundhedskonsulenter. Der er blevet brugt ca. 20 timer på møder og mail-korrespondancer mellem arbejdsgruppe og Fitness.dk samt annoncering i forberedelsesperioden. Center for Sundhed og Forebyggelse ønsker at fastholder antallet på de 15 gange gymnastik i Projektansvarlig i 2013: en sundhedskonsulent. Ung motionsven Ung Motionsven er et tilbud, der skal skabe samvær og positive oplevelser mellem unge og ældre i Vallensbæk Kommune, gennem fælles motion. Det er samtidig et tilbud til klasses elever om et kompetencegivende praktikforløb, hvor de bliver uddannet motionsinstruktører for ældre (motionsvenner) samt et anderledes motionstilbud for ældre borgere. Selve motionstilbuddet foregår i hold, hvor to unge motionsvenner motionerer med en gruppe ældre i cirka ½ time om ugen. I sæson 2011/2012 har fire unge motionsvenner stået for holdmotion en gang ugentligt i hhv. Seniorhuset Korsagergård og på Højstruphave. På Højstruphave har 8-12 deltaget. I Seniorhuset Korsagergård har 2-4 deltaget. fra projektet fra både Korsagergård og Højstruphave er opnået ved at tale med de unge, de ældre og personalet. På Højstruphave er 6

8 Ung motionsven et tilbud, som de deltagende beboere har glædet sig meget over, og det har medvirket til god stemning for både de øvrige beboere, som ikke kan deltage, samt for personalet. I Seniorhuset Korsagergård har deltagelsen ikke været så stor, men de som har deltaget, synes rigtig godt om tilbuddet og nyder kontakten til de unge. De unge har ved uformelle samtaler fortalt, at kontakten til de ældre har udvidet deres syn på ældre i en positiv retning, og de følte, at deres job som Ung motionsven var meget meningsfuldt. Arbejdsgruppen bestod af en sundhedskonsulent, der samarbejdede med Ungdomsskolen. Der blev brugt cirka 50 timer på projektet. I sæson 2012/2013 vil tilbuddet fortsætte uændret på Højstruphave. Det overvejes hvorvidt tilbuddet skal opretholdes i Seniorhuet Korsagergård pga. manglende tilslutning. Derudover vil Center for Sundhed og Forebyggelse i samarbejde med kommenens rehabiliteringsterapeut få igangsat en-til-en undervisning, hvor den unge kommer hjem til den ældre og laver øvelser anvist af terapeuten og tilpasset den enkelte borger. Projektansvarlig i 2013: en sundhedskonsulent. Fod på livsstilen KUN for mænd Fod på Livsstilen er et livsstilskursus, der har til formål at hjælpe overvægtige mandlige borgere med et BMI over 30 med at ændre vaner med henblik på at opnå et varigt vægttab. Kurset tager udgangspunkt i konceptet om små skridt, hvor deltagerne løbende vælger, hvilke små livsstilsændringer, de selv mener, er realistiske og effektive, og som de er motiverede for at lave. De små ændringer bliver i løbet af kurset til mange små ændringer og dermed til en sundere livsstil. Fod på livsstilen adskiller sig fra slankekure og vægttabsprogrammer, der bygger på fastlagte principper, forbud og regler, fordi der netop med små-skridt-konceptet tages udgangspunkt i den enkeltes egne valg og muligheder. Der er 9-12 gruppedeltagere. Kursets strækker sig over 15 mødegange á ca. 2 timer i løbet af 15 mdr. Herudover tilbydes der enkelte individuelle vejledninger, hvor hver deltager har mulighed for at blive vejet og tale om individuelle problemstillinger. I 2012 sluttede hold 3, som startede i 2011, og herudover er der blevet afholdt halvårlige møder for et hold, der afsluttede et kursus i 2011, idet mændene ønsker at holde kontakt med hinanden og fortsat have fokus på livsstilen. Hold 3 startede i oktober 2011 med otte mænd, og sluttede i december Ved kursets afslutning havde fem ud af otte mænd i gennemsnit tabt sig 3,9 kg. De resterende tre mænd har vedligeholdt deres vægt. Deltagerne har været rigtige glade for kurset og føler sig parate til at fortsætte deres sunde livsstil på egen hånd. De vil alle anbefale andre mandlige borgere at deltage i kurset. Projektansvarlig i 2012 var en sundhedskonsulent. Der blev brugt ca. 75 timer på projektet. 7

9 Justeringer år 2013 I 2013 starter et hold nyt, hvor både overvægtige (BMI over 25) mænd og kvinder kan deltage. De individuelle samtaler vil blive begrænset til en startsamtale, og de 15 møder vil bliver reduceret til 12 møder med hhv. oplæg, madlavning og mulighed for motion. Der vil blive afholdt to netværksaftener for tidligere deltagere. Sund mad i folkeskolerne I Vallensbæk Kommunes Planstrategi 2012 fremgår det, at Vallensbæk ønsker at uddanne forældre og børn til at lave sund mad. Center for Sundhed og Forebyggelse ønsker derfor, som et skridt på vejen, at skabe bedre betingelser for sundere og mere attraktive frokostordninger på folkeskolerne. Efter succesen i 2011 stod sundhedskonsulenter fra Center for Sundhed og Forebyggelse og medarbejdere fra Tandplejen igen i 2012 for at gennemføre madpakkeevents på de tre folkeskoler for skolernes 0. klasser på årets første skoledag, hvor forældrene også var der. Forældrene fik inspiration til at lave den gode, sunde og mættende madpakke på en nem måde og dyste om, hvem der kunne lave den bedste af slagsen. Vinderne fik en smart madkasse. Der var i 2012 større fokus på at inddrage rester fra aftensmaden, og på at størrelsen på madpakken skulle matche aldersgruppen, hvilket gav rigtig god mening. Arbejdsgruppen bestod af tre sundhedskonsulenter og fire klinikassistenter. Der blev brugt ca. 50 arbejdstimer på projektet. Justeringer for 2012 Fokus på sunde madpakker i folkeskolerne var en stor succes og vil blive gentaget i Arbejdsgruppe i 2013: sundhedskonsulenter og klinikassistenter. Madskolen for mænd i Seniorhuset Korsagergård I 2011 blev Madskolen for enlige mænd etableret som et tilbud til enlige mænd over 60 år. I 2012 blev tilbuddet udvidet til, at også mænd, der ikke er enlige, kan deltage og hermed blev skolen omdøbt til: Madskolen for mænd. På madskolen kan mændene lære at lave nemme hverdagsretter i selskab med andre mænd en gang om ugen i 6 uger. Udover at mændene udvikler madlavningskompetencer, er formålet at skabe hyggeligt samvær og introducere dem til aktiviteter, brugere og personale i Seniorhuset Korsagergård. I 2012 afviklede en sundhedskonsulent fra Center for Sundhed og Forebyggelse én madskole, hvor 9 mænd deltog. Efterfølgende blev madskolen overtaget af en frivillig, mandlig og 8

10 madkyndig bruger af Seniorhuset Korsagergård. Han gennemførte fire madskoler, hvor 44 mænd deltog i alt. De deltagende mænd har været meget mødestabile og har udtrykt stor glæde ved at lave mad og nyde den sammen efterfølgende. Som tillæg har der også været en fisketur, hvor fangsten af sild blev tilbedt dagen efter. Pris per deltager har ligget på per gang. Projektansvarlig for én madskole var en sundhedskonsulent. Der blev brugt ca. 10 timer. De resterende madskoler stod en frivillig, mandlig bruger af Seniorhuset Korsagergård for. Der er ingen justeringer i antallet af madskoler bliver bestemt af behovet. Fars køkkenskole så bli r familien grydeklar Center for Sundhed og Forebyggelse startede i 2012 med at udvikle og iværksætte projektet Fars køkkenskole for fædre og deres børn i alderen 6-9 år. Projektet vil køre i med støtte fra Nordea-fonden. Formålet er, at fædre og børn skal opleve glæde ved at lave mad sammen, få interesse for sund madlavning og opnå gode madlavningskompetencer. I løbet af projektperioden vil Center for Sundhed og Forebyggelse tilbyde 1440 borgere, svarende til ca. 450 familier, at komme på køkkenskole. En køkkenskole vil forløbe over fem måneder, hvor deltagerne mødes fem gange en gang hver måned. I hver køkkenskole deltager i alt fædre og børn. En af gangene kan deltagerne invitere en gæst, der spiser med, fx mor, en søskende eller en bedsteforælder. På køkkenskolens fem mødegange underviser en kok i madlavningsfærdigheder og tilberedningsmetodikker, som deltagerne afprøver. Mellem hver mødegang har deltagerne til opgave at give noget af deres læring videre så læringen når ud til flere end kun deltagere på køkkenskolerne, og så deltagerne anvender de nye færdigheder derhjemme. Som en del af projektet udvikles en hjemmeside, hvor borgere kan finde opskrifter fra Fars Køkkenskole og en Videokogebog bestående af videoklip, hvor en kok og nogle børn viser, hvordan familierne kan lave forskellige retter. Videokogebogen bliver tilgængelig for alle, så rigtig mange borgere kan få inspiration til at gå i køkkenet med deres børn. Projektet skal munde ud i en model for, hvordan fædre og den næste generation kan opnå færdigheder i at lave mad samt glæde og interesse for sund mad. En model, som andre kommuner og familier i Danmark kan få gavn af. i 2012 I første halvår af 2012 blev projektorganisationen etableret. Der blev ansat en kok og fundet samarbejdspartnere i form at en ekstern evaluator og en ekstern projektkonsulent. Herudover blev Fars køkkenskole-konceptet udviklet og afprøvet på en pilot-køkkenskole med 12 fædre og børn i april/maj. I august startede 10 køkkenskolehold 9

11 med i alt 100 tilmeldte fædre og 115 børn. De første udtræk fra en spørgeskemaundersøgelse og observationer viser, at fædrene er meget positive overfor tilbuddet, og at det inspirerer dem til at lave mere mad derhjemme, styrker relationen mellem far og barn og styrker netværket til andre fædre og børn Projektansvarlig i 2012 var en sundhedskonsulent, der arbejdede 37 t/uge på projektet samt en kok, der arbejdede 30 t/uge. Lønnen finansieres af Nordea-fonden. I 2013 afholdes flere køkkenskoler og Videokogebogen udvikles, optages og formidles. Kostgruppen Kostgruppen er en tværfaglig gruppe bestående af et bredt udsnit af medarbejdere fra kommunen, som formidler viden til borgerne om mad og/eller laver mad til borgerne. Kostgruppen blev etableret i efteråret 2010 for at sikre, at kommunens medarbejdere ved, hvad der er op og ned på de modsatrettede budskaber, der er i medierne på kostområdet. Formålet er, at medarbejderne opnår fælles viden om, hvordan vi formidler og bruger den mest opdaterede viden på kostområdet til gavn for borgerne. Kostgruppen mødes fire gange om året til et relevant fagligt oplæg. I starten af 2012 blev der kun afholdt ét møde med Kostgruppen. De generelle emner indenfor området oplevedes at være udtømt, og det blev derfor vurderet, at der ikke var grund til at fortsætte Kostgruppen. Projektansvarlig i 2012 var en sundhedskonsulent. Der er blevet brugt ca. 8 timer på koordinering, invitationer, nyhedsbreve og gennemførelse af Kostgruppens møde. I 2013 vil der ikke blive afholdt møder. Blodtrykspatruljen og Blodsukkerpatruljen Blodtrykspatruljen er opstået som et samarbejde mellem Center for Sundhed og Forebyggelse og fire frivillige, pensionerede sygeplejersker fra Ældre Sagen. Blodtrykspatruljen tilbyder borgerne gratis blodtryksmålinger. Blodsukkerpatruljen er opstået som et samarbejde mellem Center for Sundhed og Forebyggelse og frivillige fra den lokale diabetes-forening. Blodsukkerpatruljen måler gratis blodsukker på borgerne. De borgere, der får målt et for højt blodtryk eller blodsukker, bliver opfordret til at gå til egen lægen med henblik på en yderligere undersøgelse. Målet er hhv. at nedsætte andelen af borgere med forhøjet blodtryk for herved 10

12 at forebygge hjerneblødninger og blodpropper i hjernen samt nedsætte andelen af borgere med et forhøjet blodsukker for herved at forebygge type 2-diabetes. ne fremgår af nedenstående tabel: År Antal blodtryksmålinger Antal henvisninger til lægen Ikke registreret År Antal blodsukkermålinger Da der i de forgangne år har været størst tilslutning til at få foretaget målinger på Vaccinationsdagen på hhv. Rådhuset og i Pilehavehus, blev målingerne i 2012 kun foretaget her. I 2011 havde borgerne også mulighed for at få målt blodsukker på rådhuset samme dag. Projektansvarlig i 2012 var en sundhedskonsulent. Der blev brugt ca. 20 timer til koordinering af arbejdet, møder og udvikling af trykte materialer. Projektansvarlig i 2013: en konsulent. Løb med DGI i Vallensbæk - et samarbejde med DGI Roskilde og frivillige borgere LØB MED DGI i Vallensbæk blev igangsat på baggrund af en henvendelse fra en gruppe løbeinteresserede borgere, som gerne ville have hjælp til at starte et løbehold. Center for Sundhed og Forebyggelse etablerede derfor et samarbejde mellem borgerne, DGI Roskilde og Center for Sundhed og Forebyggelse med det formål at starte fælles løbetræning for borgere, 11

13 der gerne vil i gang med at løbe eller som i forvejen løber og gerne vil løbe sammen med andre. I Vallensbæk startede Løb med DGI for første gang i maj 2011 og igen i april DGI har succes med konceptet Løb med DGI mange steder i landet. Formålet med konceptet er at give danskerne lyst til at komme i gang med vedvarende løbemotion på en måde, der er både seriøs, social og sjov. Konceptet bygger på løbetræning for alle - fra begyndere til rutinerede løbere, der i niveauinddelte grupper guides af hjælpetrænere. Løb med DGI varer i 30 uger, hvor der løbes en gang om ugen. Der er i 2012 kommet endnu flere løbere til. I 2011 tilmeldte 145 borgere sig Løb med DGI i Vallensbæk og i 2012 var tallet 175 borgere. Træningen varetages af 18 frivillige hjælpetrænere, som er blevet uddannet hos DGI. De ønsker alle at fortsætte i 2013, da de oplever, at deltagerne er meget glade for deres indsats, og de føler, at de gør en forskel. Udover den ugentlige træning, afholdt Center for Sundhed og Forebyggelse og trænerne flere arrangementer for deltagerne. Der er blevet afholdt sommerløb, fælles deltagelse og bustur til et motionsløb på Østerbro, jule- og afslutningsløb med efterfølgende socialt samvær på Egholmskolen samt et nytårsløb for både voksne og børn med efterfølgende champagne og kransekage. Projektansvarlig i 2012 var en sundhedskonsulent. Der blev brugt ca. 50 timer på projektet. Center for Sundhed og Forebyggelse ønsker at fortsætte samarbejdet med DGI og løbetrænerne i 2013 og starte tredje omgang Løb med DGI i Vallensbæk, så de nuværende løbere bliver fastholdt og så endnu flere borgere får mulighed for at komme i gang med at løbe, evt. sammen med andre i lokalområdet. Projektansvarlig i 2013: en sundhedskonsulent. Gå med i Vallensbæk et motionstilbud for alle Gå med i Vallensbæk blev igangsat på baggrund af gode erfaringer med tilbuddet I gang med motion, som startede i Gå med i Vallensbæk skulle give borgerne lyst og mulighed for at komme ud at gå sammen. I samarbejde med DGI Roskilde blev tilbuddet Gå med i Vallensbæk udviklet som et forløb på 24 uger med gangtræning to gange om ugen. Der er tilbud om træning på fem forskellige niveauer, så borgerne kommer til at gå sammen med andre på samme niveau. Træningen ledes af frivillige frontgængere, der er blevet uddannet af DGI. I Vallensbæk Syd starter træningen fra Egholmskolen og i Vallensbæk Nord fra Pilehaveskolen. Tilbuddet startede i maj 2012 og deltagelse er gratis. 140 borgere tilmeldte sig Gå med i Vallensbæk, hvoraf størstedelen var i alderen år. Cirka 60% deltog to gange om ugen og ca. 20% deltog en gang om ugen. Projektet blev evalueret med et spørgeskema, som 88 af deltagerne har svaret på. Evalueringen, viser, at flere af deltagerne føler sig i bedre form efter 12

14 at have deltaget i Gå med i Vallensbæk, og færre føler sig i dårligere form, end da de startede. Deltagerne startede og sluttede med en gangtest. 90 deltagere var med i starttesten og 42 i sluttesten. Ud af de 42 deltagere, der var med i sluttesten, er 39 blevet hurtigere på deres udvalgte distance, særligt deltagerne på de laveste niveauer har mærket en fremgang. 22 frivillige Frontgængere blev uddannet af DGI Roskilde, og flere af dem ønsker at forsætte i 2013, da de oplever, at deltagerne har været meget glade for deres indsats, og de føler, at de gør en forskel. Tilbuddet blev sat i bero i uge 43 og starter igen i april Dog har Frivillige Frontgængere fortsat gået med to hold i Syd og et hold i Nord. Tilbuddene fremgår af kommunens hjemmeside. Arbejdsgruppen bestod af sundhedschefen, to sundhedskonsulenter og en ekstern konsulent. Der blev brugt ca. 350 arbejdstimer på projektet. En sundhedskonsulent har udarbejdet en evalueringsrapport med anbefalinger til, hvordan tilbuddet kan tilpasses i 2013 ud fra resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen. Gå med i Vallensbæk forventes, at blive startet op igen i april 2013 med nye startsteder, fx i Vallensbæk Syd med start fra Rådhuset og i Vallensbæk Nord med start fra det nye sundhedshus. Gå med i Vallensbæk - et motionstilbud i et stille og roligt tempo Center for Sundhed og Forebyggelse har ønsket at tilbyde træning for borgere som er gangbesværede, har en kronisk livstilssygdom eller på anden vis har behov for træning i et stille og roligt tempo. Der blev i oktober 2012 oprettet et hold for denne målgruppe. Udover gangtræning en gang om ugen, er der hver gang opvarmning med fokus på bevægeligheds-, balance- og styrkeøvelser, der er særligt velegnede for denne målgruppe. Efter træningen serveres te/kaffe/vand for at styrke det sociale samvær. Gåturene starter ved Vallensbæk Rådhus, og det er gratis at deltage. Tilbuddet løber frem til foråret 2013 med gangtræning en gang om ugen. Træningen bliver ledet af en sundhedskonsulent. 10 borgere har deltaget. Effekten af tilbuddet kendes på nuværende tidspunkt ikke, da slutevalueringen først vil blive foretaget i foråret Der er dog lavet en midtvejsevaluering bestående af en sundhedskonsulents observationer og gruppeinterview med tre af deltagere. Deltagerne er glade for, at tilbuddet er gratis og lettilgængeligt mht. transport. Dertil, at det ligger om dagen (pga. dagslyset), at gangdistancen er kort, at der holdes pauser undervejs og at der tages hensyn til deltagernes mobilitet. De er også glade for øvelserne, men har ønske om udstrækning efter gåturene. Deltagerne fortæller, at det at være udenfor og det sociale samvær har givet dem øget psykisk velvære. Arbejdsgruppen bestod af sundhedschefen og to sundhedskonsulenter. Der blev brugt ca. 50 arbejdstimer på projektet. 13

15 I 2013 vil der være fokus på udstrækning og en styrket rekrutteringsstrategi via fx patientforeninger for at tiltrække flere borgere. Projektansvarlig i 2013: en sundhedskonsulent. VIVA Vallensbæk - Center for Sundhed og Forebyggelses borgerpanel Center for Sundhed og Forebyggelse ønsker at skabe betingelser for, at medarbejderne kan få borgernes input og ideer til sundhedsarbejdet i kommunen. I 2010 valgte Center for Sundhed og Forebyggelse at fokusere på borgerinddragelse gennem det sociale medie Facebook. Siden hedder VIVA Vallensbæk, og her kan borgerne bl.a. se kommunens sundhedstilbud, se billeder og læse indlæg om tidligere arrangementer, få gode råd og selv komme med ideer og give input til tilbud. Siden bliver opdateret minimum en gang om ugen. Der er pt. ca. 100 borgere, der har liket siden. Erfaringerne viser, at kommunikationen på siden mest har fungeret som envejskommunikation og derved ikke fungerer som et decideret borgerpanel. Arbejdsgruppen i 2012 var en sundhedskonsulent. Der er anvendt ca. 50 timer på Facebookopdateringer i I 2013 vil der blive gjort en større indsats for at promovere siden via andre medier, fx Vallensbæk NU, hjemmesiden, postkort og lign. Projektansvarlig i 2013 med opdatering af Facebook-siden i 2013: en sundhedskonsulent. 14

16 Sundhedskonsulenternes ønske til nyt projekt i 2013 FEEL THE POWER et sundhedstilbud til unge i klasse FEEL THE POWER er en udvidelse af tilbuddet KICK-START. Projektet henvender sig til ældre børn i 6.-9.klasse, som er overvægtige eller i risikogruppen for at blive det. Projektet er et sundhedsplejeprojekt, og arbejdsgruppen består af en sundhedsplejerske, en sundhedskonsulent, en idrætskonsulent og en kok. Første hold af FEEL THE POWER starter op i januar FEEL THE POWER er støttet med puljemidler fra Sundhedsstyrelsen og Center for Sundhed og Forebyggelse samarbejder derudover med Kræftens Bekæmpelse i forhold til udarbejdelsen af et målbart samtaleværktøj, der skal være med til at belyse børnenes sundhed både hvad angår kost, motion og psykosociale forhold. Målet med projektet er, at børnene og deres forældre opnår redskaber til at identificere deres barrierer og ressourcer for at arbejde med overvægtsproblemer og herudfra opnår sundere vaner. 15

SUNDHEDSKONSULENTERNES

SUNDHEDSKONSULENTERNES SUNDHEDSKONSULENTERNES ÅRSRAPPORT 2014 CENTER FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE 0 Indledning... 2 Rygestop... 3 Rusmidler... 4 KICK-START et sundhedstilbud til børn i 4.-6. klasse... 6 Sommergymnastik... 8 Ung

Læs mere

DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016

DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 I Vallensbæk Kommune ser vi sundhed som en ressource i hverdagen, der kan være med til at højne livskvaliteten

Læs mere

DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016

DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 I Vallensbæk Kommune ser vi sundhed som en ressource i hverdagen, der kan være med til at højne livskvaliteten

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 Fra læge til patient

DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 Fra læge til patient DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 Fra læge til patient DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 I Vallensbæk Kommune ser vi sundhed som en ressource i hverdagen, der kan være

Læs mere

DET GODE LIV DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 Fra læge til patient. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016

DET GODE LIV DET GODE LIV. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 Fra læge til patient. Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 Fra læge til patient DET GODE LIV Sundhedstilbud i Vallensbæk 2015-2016 I Vallensbæk Kommune ser vi sundhed som en ressource i hverdagen, der kan være

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Livsstilsværkstedet 2014. Et skridt mod et sundere liv og et bedre velvære

Livsstilsværkstedet 2014. Et skridt mod et sundere liv og et bedre velvære Livsstilsværkstedet 2014 Et skridt mod et sundere liv og et bedre velvære Livsstilsværkstedet - kort fortalt Livsstilsværkstedet henvender sig til de borgere i Egedal Kommune, der har behov for eller ønsker

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Notat. Retningslinjer for rygning

Notat. Retningslinjer for rygning Notat Center for Politik og Organisation Stengade 59 3000 Helsingør Dato 05.03.14 Sagsbeh. pho44 Retningslinjer for rygning Formål Blandt KRAM faktorerne Kost, Rygning, Alkohol og Motion er rygning den

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie.

Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner. og optimer på virksomhedens bundlinie. Få sunde medarbejdere, mere produktive hjerner og optimer på virksomhedens bundlinie. Hvorfor investere I SUNDHED DET ER VELDOKUMENTERET, at virksomheder, der aktivt tør satse på sundhedsfremmende tiltag,

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Det handler om din sundhed

Det handler om din sundhed Til patienter og pårørende Det handler om din sundhed Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Det handler om din sundhed Der er en række sygdomme, som for eksempel diabetes og hjertekarsygdomme,

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Beskrivelse af Små Skridt

Beskrivelse af Små Skridt Beskrivelse af Små Skridt Indledning De sidste 1½ år har Hanne Folsø og Ditte Østenkær, to specialuddannede jordemødre ved Aalborg Jordemodercenter, kørt et projekt for overvægtige gravide. De har haft

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

Sundhedsindsatser til inspiration

Sundhedsindsatser til inspiration Sundhedsindsatser til inspiration Nedenstående papir, skal ses som støttemateriale til de decentrale institutioners arbejde med at lave lokale strategier til udmøntning af Sundhedspolitikken Materialet

Læs mere

Kursusdag på Horne Efterskole Den 26. marts 2015

Kursusdag på Horne Efterskole Den 26. marts 2015 Kursusdag på Den 26. marts 2015 Landsforeningen Mad&Læring og afholder kursusdag! Hvordan laver man billig, velsmagende, økologisk mad i hverdagen - som unge mennesker ikke kan lade være med at sætte tænderne

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE SEPTEMBER 2012

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE SEPTEMBER 2012 NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE SEPTEMBER 2012 Over 100 fædre i fuld gang på Fars køkkenskole Lige efter skolernes sommerferie gik startskuddet til Fars køkkenskole for alvor, og over 100 fædre og 115

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

Sommer-slank. vil du ned i vægt hurtigt og effektivt? NYMANNS SLANKESKOLE

Sommer-slank. vil du ned i vægt hurtigt og effektivt? NYMANNS SLANKESKOLE Sommer-slank vil du ned i vægt hurtigt og effektivt? NYMANNS SLANKESKOLE Sommer-slank vil du ned i vægt hurtigt og effektivt? Kick-start dit vægttab og din sunde livsstil på vores 7 dages intensive kom-godt-i-gangmed-vægttabet-kursus.

Læs mere

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8 Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner 73 Blandt svarpersoner, der har usunde sundhedsvaner, ønsker kvinder oftere end mænd at ændre sundhedsvaner.

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Rygestop kursus DIN GENVEJ TIL SUNDHED

Rygestop kursus DIN GENVEJ TIL SUNDHED Rygestop kursus DIN GENVEJ TIL SUNDHED Et bedre helbred dag for dag Efter 20 minutter Blodtryk og puls bliver normalt Efter 1 døgn Risikoen for en blodprop er formindsket Efter 2 døgn Kulilten i blodet

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

SYMPTOMER OG BEHANDLING

SYMPTOMER OG BEHANDLING Blodtryk BLODTRYK Blodtryk er et udtryk for blodets tryk på blodårernes vægge. Blodtrykket afhænger af, hvor stor en kraft hjertet pumper blodet rundt med, og hvor stor modstand blodet møder ved kontakt

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU. DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.DK/ KOLOFON: Udgiver: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunkation

Læs mere

Hvorfor Fars Køkkenskole? Fra idé til et succesfuldt tilbud

Hvorfor Fars Køkkenskole? Fra idé til et succesfuldt tilbud Tak for et fantastisk kursus. Drop tanken om tvungen forældreorlov til fædre, men lad dem alle deltage på dette kursus, når poderne er 7-9 år. Meget mere givtigt...:-) Niels, far til Markus Hvorfor Fars

Læs mere

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Tidligere sundhedskonsulent i Viborg Kommune Idrætskonsulent

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Tema Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Baggrund Dansk alkoholkultur og dens konsekvenser De fleste unge og voksne i Danmark drikker alkohol og

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Mor i bevægelse. Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp

Mor i bevægelse. Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp Mor i bevægelse Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp barsel Samarbejde mellem: Gigtforeningen Sundhedsplejen Randers kommune Gynækologisk Obstetrisk

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i projekt

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i projekt Kompetencecentret, Ballerup Kommune - Center for Beskæftigelse og Borgerservice Projektnavn: Projekt Mit liv, dit liv Vores fælles KRAM, projektperiode: Maj 2011 Maj 2013 Projektejer: Kenneth Heigren,

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Som du kan læse om i denne udgave af nyhedsbrevet er rækken af tilbud til beboerne

Læs mere

HA HJERTET MED en vejledning i sund livsstil

HA HJERTET MED en vejledning i sund livsstil HA HJERTET MED en vejledning i sund livsstil DU KAN SELV GØRE EN FORSKEL Ha hjertet med er en vejledning om sund livsstil til dig fra Hjerteforeningen. Du har fået den af din læge eller sygeplejerske,

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Frederikssund Kommune adskiller sig demografisk på en række parametre i forhold til Region H, som helhed. I Frederikssund Kommune har vi således en større andel af

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion LANGTIDSFRISK Kontor motion Trappetræning Affalds motion Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Bachelor i idræt og sundhed, diplomuddannelse i projektledelse, ICF certificeret coach, sport management, personlig

Læs mere

Liv i sundhed. Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet.

Liv i sundhed. Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet. Liv i sundhed Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet. 2 Liv i sundhed - Sundere vaner for sindslidende Silkeborg Kommunes socialpsykiatri og Region Midtjyllands psykoseteam

Læs mere

Dette møde kommer til at omhandle rekruttering og kompetenceopbygning

Dette møde kommer til at omhandle rekruttering og kompetenceopbygning Referat Tobakstemamøde 6. november 2013 Sted: Gladsaxe Kommunes Forebyggelsescenter, Søborg Hovedgade 200 Kontaktperson: Mie Møller Nielsen, telefon: 39 57 57 61 el. 21192415 Dette møde kommer til at omhandle

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED Vi vil gerne opfordre dig til at deltage i dette originale forskningsprojekt. Du skal kun deltage, hvis du selv har lyst, og

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

PROJEKT MIT LIV MED KOL

PROJEKT MIT LIV MED KOL PROJEKT MIT LIV MED KOL KOL indsats for socialt udsatte borgere, herunder etniske minoriteter i Odense Kommune. Tobakstemamøde Silkeborg oktober 2014 Marlene Lindharth Thykjær Sundhedsfaglig konsulent

Læs mere

SundhedsCentret har et tæt tværfaglig samarbejde med bl.a. sundhedsplejen som også benytter sig af lokalerne i SundhedsCentret.

SundhedsCentret har et tæt tværfaglig samarbejde med bl.a. sundhedsplejen som også benytter sig af lokalerne i SundhedsCentret. Årsrapport for SundhedsCentret 2008 1 Indledning Årsrapport fra SundhedsCentret indeholder en dybdegående beskrivelse af selve centret, indsatsområder, arbejdsopgaver, samarbejdspartnere, udvikling og

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet Evaluering af projekt Mor i bevægelse Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet 1 Evaluering Interventionsgruppe (n=65) Matchet kontrolgruppe (n=89)

Læs mere

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Jytte Normann, Halsnæs Kommune Tinne Westerlund, Frederikssund Kommune Jane Andersen, Hillerød Kommune Tilsynsrapport på serviceloven 86 st. 1 og 2 i

Læs mere

Din livsstil. påvirker dit helbred

Din livsstil. påvirker dit helbred Din livsstil påvirker dit helbred I denne pjece finder du nogle råd om, hvad sund livsstil kan være. Du kan også finde henvisninger til, hvor du kan læse mere eller få hjælp til at vurdere dine vaner.

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Tune Idrætsforening. Civilsamfundet Tune IF tager ansvar

Tune Idrætsforening. Civilsamfundet Tune IF tager ansvar Civilsamfundet Tune IF tager ansvar Hovedforening Tune den 4. februar 2015 Samarbejde med Tune skole: Samarbejdet, som etableres mellem Tune Idrætsforening og Tune Skole herunder Tune SFO har som mål:

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Drejebog for udgående aktiviteter

Drejebog for udgående aktiviteter Drejebog for udgående aktiviteter Drejebogen er en vejledning til, hvordan en typisk udgående aktivitet planlægges og hvilke overvejelser, der er gavnlige at gøre i forbindelse med den type aktiviteter.

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Marken er mejet, og høet er høstet, kornet er i laderne, og høet står i hæs.

Marken er mejet, og høet er høstet, kornet er i laderne, og høet står i hæs. Marken er mejet, og høet er høstet, kornet er i laderne, og høet står i hæs. Frugten er plukket, og træet er rystet, og nu går det hjemad med det allersidste læs. Rev vi marken let, det er gammel ret,

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB

LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB XXXXXXXXL LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB 1 Vejen til et sundere liv - invester i din medarbejder eller i dig selv Overvægt er et voksende problem i det danske

Læs mere

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Forord Af børne og kulturudvalgs formand Preben Jensen Betydningen af sund mad og bevægelse for

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

Kursusoversigt 2016. Book på telefon 97850822 eller mail@kursuscenterstruer.dk. Uge 1 og 2 Nytårskursus. Uge 3 og 4 Vinterkursus 1

Kursusoversigt 2016. Book på telefon 97850822 eller mail@kursuscenterstruer.dk. Uge 1 og 2 Nytårskursus. Uge 3 og 4 Vinterkursus 1 Kursusoversigt 2016 Uge 1 og 2 Nytårskursus Beskrivelse: Nytårskursus med fokus på motion og nye vaner! - Forskellige valgfag med masser af motion Uge 3 og 4 Vinterkursus 1 Beskrivelse: Fokus på kost,

Læs mere

Motion i arbejdstiden virker!!!

Motion i arbejdstiden virker!!! Motion i arbejdstiden virker!!! Forfattere: Gitte Bøgedal, fysioterapeut og Master i Læreprocesser (MLP), samt uddannet systemisk coach. Lene Plambech, ergoterapeut og Master i Publich Management (MPM),

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Udviklingshæmning, overvægt og bæredygtig sundhedsfremme.

Udviklingshæmning, overvægt og bæredygtig sundhedsfremme. Udviklingshæmning, overvægt og bæredygtig sundhedsfremme. Hvordan er projektet startet op? Holstebro Kommunes kvalitetsprojekt er et led i Det fælles kommunale kvalitetsprojekt Formål: Formålet er at sætte

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Små skridt - Vi bygger og bygger og bygger... Gratis motion skal gøre os lettere. Stadig lang vej til mænds sundhed. God mad - godt liv 24-06 - 2011

Små skridt - Vi bygger og bygger og bygger... Gratis motion skal gøre os lettere. Stadig lang vej til mænds sundhed. God mad - godt liv 24-06 - 2011 4-06 - 011 Hvor meget skal kommunen blande sig i borgernes sundhed?... side 4 Gratis motion skal gøre os lettere Små skridt - Stadig lang vej til mænds sundhed stor effekt 13 medarbejdere på tre lokalcentre

Læs mere

rådgivning Aktivitetsplan efterår 2015 Region midt- og nordjylland Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig

rådgivning Aktivitetsplan efterår 2015 Region midt- og nordjylland Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig rådgivning Region midt- og nordjylland Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-10 Aktiviteter i Rådgivning Aarhus 11-12 Aktiviteter

Læs mere

Projekterfaringer. Når du skal lave projekter rettet mod personer af anden etnisk herkomst.

Projekterfaringer. Når du skal lave projekter rettet mod personer af anden etnisk herkomst. Projekterfaringer Når du skal lave projekter rettet mod personer af anden etnisk herkomst. Udarbejdet af: Projektleder Liv Brandstrup, Diabetesforeningen Konsulent Anne Lee, Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning

Læs mere

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000 Opfølgning på midlerne fra Social- og Sundhedsudvalgets digitaliserings- og ensomhedspulje Baggrund Social- og Sundhedsudvalget etablerede i foråret 2014 to puljer for henholdsvis afhjælpning af ensomhed

Læs mere

Produktionsskolen k-u-b-a - sundhedspolitik - 2013

Produktionsskolen k-u-b-a - sundhedspolitik - 2013 Produktionsskolen k-u-b-a - sundhedspolitik - 2013 Neden for følger den overordnede politik, som også henviser til og inddrager allerede vedtagne politikker på nogle af områderne (rygning og alkohol/rusmidler).

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

FASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED. 1 Fasthold tilhørernes opmærksomhed

FASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED. 1 Fasthold tilhørernes opmærksomhed FASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED 1 Fasthold tilhørernes opmærksomhed 9 F ASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED 1.1 Opmærksomhedskurven "Vi lægger hårdt ud, og så øger vi undervejs." Sådan svarede den mangedobbelte

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

1. case Pilotprojekt i H. Lundbeck A/S 2012

1. case Pilotprojekt i H. Lundbeck A/S 2012 1. case Pilotprojekt i H. Lundbeck A/S 2012 Målgruppen Rengøringsassistenter n = 50 pers., 34 kvinder og 16 mænd Alder (gns.): 48 år 38 % rygere Frafald Begrænset Projektet Planlægning Kick off foredrag

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

SKEJBY - VERDENS SUNDESTE ERHVERVSOMRÅDE

SKEJBY - VERDENS SUNDESTE ERHVERVSOMRÅDE SKEJBY - VERDENS SUNDESTE ERHVERVSOMRÅDE SKEJBY VERDENS SUNDESTE ERHVERVSOMRÅDE Ambitionerne er høje, når vi taler om sundhed blandt medarbejdere i Skejby Erhvervsområde. Udover sundhedsfremme vil dette

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere