Jeg kan tale om tekstens indhold. Jeg kan give en personkarakteristik. Jeg kan kende forskel på indre og ydre personkarakteristik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg kan tale om tekstens indhold. Jeg kan give en personkarakteristik. Jeg kan kende forskel på indre og ydre personkarakteristik"

Transkript

1 Årsplan Dansk 5. klasse 2015/ Læsning læse til i. Forberedelse orientere sig i tekstens dele rubrikker, billeder, diagrammer og grafik Jeg kan tale om tekstens indhold Jeg kan give en personkarakteristik Jeg kan kende forskel på indre og ydre personkarakteristik Jeg kan udpege væsentlige genretræk Eleverne kan identificere grafiske, billedlige og skriftlige modaliteter i en tekst og kan finde. Eleverne kan udpege de forskellige elementer i avisens genrer. Eleverne kan læse multimodale på en hensigtsmæssig måde, fx. orientere sig i apps. Eleverne kan aflæse diagrammer i hverdags, fx togtider eller vejrudsigter. Forfatterskab: f.eks. Cecil Bødker Hungerbarnet udtrykke sig i, tale, lyd og billede i velkendte faglige Eleverne kan udarbejde anmeldelser, instruktioner og fag kommenterende og forklarende fremstillingsformer Jeg kan skrive en boganmeldelse indeholdende rubrik, manchet, brødtekst med mellemrubrikker Jeg kan skrive en anmeldelse indeholdende kort resumé, angivelse af tema og en subjektiv vurdering med eksempler boganmeldelse/filmanmeldelse indeholdende rubrik, manchet, brødtekst med mellemrubrikker. Anmeldelsen skal indeholde kort resumé, angivelse af tema og en subjektiv vurdering med eksempler. Eleverne kan skrive et læserbrev, der forholder sig subjektivt til et aktuelt emne. forklarende tekst om, hvordan man søger hensigtsmæssigt på nettet. manual (en walk through) til, hvordan man spiller et selvvalgt computerspil. Undersøgelse undersøge fortællerpositioner fortællertyper Eleverne kan skelne mellem en jeg-fortæller og tredjepersonsfortæller og vurdere virkningen af de to fortællerpositioner i en æstetisk Eleverne kan skelne mellem en jeg-fortæller og tredjepersonsfortæller og vurdere virkningen af de to fortællerpositioner i en æstetisk Eleverne kan udpege og vurdere virkningen af skift i fortællerposition/synsvinkling og udpege eventuelle metafiktive træk i fortællerstemmen i en æstetisk Eleverne kan skelne mellem den alvidende og den personbundne fortæller i en æstetisk tekst og vurdere virkningen. Eleverne kan skelne mellem den pålidelige og den upålidelige fortæller i en æstetisk tekst og

2 vurdere virkningen. Eleverne kan skelne mellem indre og ydre fokalisation i computerspil og vurdere virkningen. 2. Kompetencemå l Kommunikation kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale It og kommunikation vurdere konsekvensen af ytringer på internettet muligheder og faldgruber for kommunikation på internettet Jeg ved hvad et medie er Jeg kan vurdere forskellige mediers betydning Jeg kan sammen med læringsmakker fremlægge indholdet på et selvvalgt socialt medie Eleverne kan forklare, hvilke konsekvenser det kan få at publicere noget på nettet, positivt og negativt. Eleverne kan forklare muligheder for at få et budskab udbredt til en stor målgruppe viral spredning, positivt og negativt. Medier udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle Respons give og modtage respons responsmetoder Jeg kan lytte til en makkers respons, indgå i en drøftelse om den og bruge makkerens forslag til at forbedre min fremstilling Eleverne kan understrege gode og mindre gode egenskaber i en makkers tekst og mundtligt foreslå forbedringer. Eleverne kan stille skriftlige uddybende spørgsmål til en makkers tekst med henblik på at få teksten bedre. Eleverne kan lytte til en makkers respons, indgå i en drøftelse om den og bruge makkerens forslag til at forbedre sin Vurdering anmelde andre æstetiske anmeldelsesgenrer Jeg kan skrive en anmeldelse af et computerspil eller en film anmeldelse af en læst roman. Eleverne kan mundtligt anmelde en film. anmeldelse af et computerspil. 3. Læsning læse til i Finde tekst vurdere relevans af søgeresultater på søgeresultatsider søgerelaterede læsestrategier Jeg kan overblikslæse et søgeresultat og finde frem til relevante websider Eleverne kan vurdere relevans af søgeresultater efter søgning på et bestemt emne Eleverne kan forstå og anvende digitale begreber som fx url, faneblad og hyperlink m.m. Eleverne kan overblikslæse et søgeresultat og finde frem til relevante websider. Eleverne kan skifte mellem fragmentlæsning og fokuslæsning ved læsning af Fag - Faglig læsning og fremstilling af faglige

3 hjemmesider. Eleverne kan vurdere relevans af søgeresultater efter søgning på et bestemt emne. Tekstforståelse gengive hovedindholdet af fag fags struktur Jeg ved hvad en fagtekst er Jeg kender forskellige genrer for fag Jeg kan finde fag i aviser Jeg kan udlede hovedindholdet og delemner i en fag Eleverne kan udlede hovedindholdet og delemner i en fag Eleverne kan finde argumenter for og imod i argumenterende Eleverne kan forstå årsagfølgeslutninger eller problemløsningsstrukturer i forklarende. Jeg kan skrive en fagtekst om et selvvalgt emne med min læringsmakker Eleverne kan udpege, hvad der er vigtigt, og hvad der er mindre vigtigt i en Sprogforståelse anvende overskrifter og fremhævede ord til at skabe forståelse af ord og udtryk, der forklarer nyt stof Jeg kan formulere overskrifter til en tekst uden overskrifter. Jeg kan finde nøgleord, der viser det vigtigste i en tekst Jeg kan undervejs i min læsning skrive spørgsmål til teksten for at overvåge min egen sprogforståelse Eleverne kan formulere overskrifter til en tekst uden overskrifter. Eleverne kan skrive nøgleord, der viser det vigtigste i en Eleverne kan bruge noteværktøjer i digitale medier til at fastholde forståelsen af en Eleverne kan undervejs i deres læsning skrive spørgsmål til teksten for at overvåge egen sprogforståelse. Vurdering anmelde andre æstetiske anmeldelsesgenrer Jeg kan anmelde en læst tekst, film eller et computerspil anmeldelse af en læst roman. Eleverne kan mundtligt anmelde en film. anmeldelse af et computerspil. 4. fremstille nde i forskellige genrer og stilarter Forberedelse konkretisere ideer tænkeskrivning tænkeskrivning, brainstorm og mindmap Jeg ved hvad hurtigskrivning er Jeg kan lave en mindmap Jeg kan skrive en tekst, der fortæller, hvad der er sket før den læste tekst starter Eleverne kan med udgangspunkt i en tidligere hurtigskrivning sortere i egne idéer og udvælge konkret stof til en novelle, fx personer, miljø, tema til en Eleverne kan deltage fokuseret i en fælles brainstorm i klassen ved at rejse sig enkeltvis og byde ind med idéer. Udgangspunktet er et spørgsmål stillet af læreren. Skriftlig fremstilling

4 læse til i Respons give og modtage respons responsmetoder Jeg kan give og modtage respons fra min læringsmakker Eleverne kan understrege gode og mindre gode egenskaber i en makkers tekst og mundtligt foreslå forbedringer. Eleverne kan stille skriftlige uddybende spørgsmål til en makkers tekst med henblik på at få teksten bedre. Eleverne kan lytte til en makkers respons, indgå i en drøftelse om den og bruge makkerens forslag til at forbedre sin Korrektur anvende afsnit og sætte komma sætnings- og tekststruktur Jeg kan sætte punktum og komma Jeg kan læse en makkers tekst og inddele den i et passende antal afsnit i forhold til emnet. Eleverne kan læse egen tekst og inddele den i et passende antal afsnit i forhold til emnet. Eleverne kan læse en makkers tekst og inddele den i et passende antal afsnit i forhold til emnet. Eleverne kan læse egen tekst med særlig opmærksomhed på kommasætning og evt. ændre kommateringen. Eleverne kan læse en makkers tekst med særlig opmærksomhed på kommasætning og evt. ændre kommateringen. udtrykke sin tekstforståelse medskabelse af teksten Eleven har viden om metoder til medskabende arbejde Jeg kan skrive en ny slutning på tekst Eleverne kan digte videre på en novelle med åben slutning. Eleverne kan skrive et biodigt om en novelles hovedperson. Eleverne kan skrive dagbog for hovedpersonen i en novelle. Dagbogen skal tage udgangspunkt i novellens konflikt 5. Kommunikation kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og Sprog og kultur indgå i sprogligt mangfoldige samspillet mellem Jeg kan forstå og tale med personer fra de nordiske lande Jeg ved, at der er sammenhæng mellem sprog og kultur Eleverne kan samtale med personer i forskellige aldre. Eleverne kan forklare strategier, der fremmer samtalen mellem personer i forskellige aldre. Eleverne kan forklare strategier, der fremmer samtalen mellem Norden

5 sociale sprog, kultur og sproglig mangfoldighed personer fra forskellige kulturer. Sproglig bevidsthed trække tråde fra et sprog til et andet sprogets historie og sprogfamilier Jeg kender ord på svensk og norsk Jeg kan oversætte enkelte ord fra svensk og norsk til dansk Eleverne kan forklare, hvordan de skandinaviske sprog ligner hinanden. Eleverne kan forklare, hvorfor de skandinaviske sprog ligner hinanden. Eleverne kan sammenligne forskellige sprog med dansk, fx dansk og engelsk, dansk og tysk. Sprog og kultur fase 2 kommunikere i enkle med nordmænd og svenskere ligheder og forskelle mellem dansk, norsk og svensk sprog Jeg kan læse og forstå enkle på svensk og norsk Jeg kan kommunikere med personer fra andre nordiske lande Eleverne kan samtale med personer fra de andre skandinaviske lande. Eleverne kan forklare strategier, der fremmer forståelsen i en samtale mellem personer fra de skandinaviske lande, fx forsøge med synonymer, bruge fagter og ord på andre sprog. 6. læsning læse til i Finde tekst vurdere relevans af søgeresultater på søgeresultatsider søgerelaterede læsestrategier Jeg kan vælge underemne til min projektopgave Jeg kan finder materiale til mit emne på biblioteket eller andre steder Eleverne kan forstå og anvende digitale begreber som fx url, faneblad og hyperlink m.m. Eleverne kan overblikslæse et søgeresultat og finde frem til relevante websider. Eleverne kan skifte mellem fragmentlæsning og fokuslæsning ved læsning af hjemmesider. Projektopgave Eleverne kan vurdere relevans af søgeresultater efter søgning på et bestemt emne. Sammenhæng vurdere s perspektiv på et emne metoder til sammenligning af s perspektiver Jeg kan undersøge en teksts omtale af personer og omstændigheder og vurdere perspektivet Eleverne kan anvende en elaboreringsstrategi, som sætter teksten i perspektiv til egen viden og eksempler fra hverdagen. Eleverne kan benytte en grafisk illustration til at sammenligne forskellige synspunkter i to om samme emne, fx avisartikler, fx et Venn-diagram. Eleverne kan undersøge en teksts

6 omtale af personer og omstændigheder og vurdere vinklingen. Eleverne kan udpege særlige argumentationskneb i en tekst og diskutere dens redelighed og troværdighed. udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle Planlægning bruge itog tænkeredskaber til at få ideer it- og tænkeredskaber til ideudvikling Jeg kan bruge mindmap i min forberedelse af emnet Jeg kan fremstille et konkret materiale til min opgave Eleverne kan notere idéer til tekst i et tankekort i hånden eller på skærm. Eleverne kan skitsere idéer til handlingsforløb til en filmsekvens i et storyboard i hånden eller på skærm. Eleverne kan udvikle idéer til hurtigskrivning i hånden eller på skærm Præsentation og evaluering fremlægge sit produkt for andre modtagerforhold jeg kan fremlægge mit produkt for andre Jeg strukturerer min fremlæggelse i: indledning, hovedafsnit og opsummering Eleverne kan vise en selvproduceret soundslide og forklare hensigten med den for andre elever, der også har arbejdet med genren soundslide. Eleverne kan fremføre et udsnit af et selvproduceret dramamanus og begrunde replikskift for andre elever, der også har arbejdet med dramagenren. Eleverne kan fremlægge en analyse af et computerspil, fx World of Warcraft, så modtagere uden forhåndsviden om computerspil kan forstå analysen. Eleverne kan benytte flere modaliteter i et præsentationsprogram ved en fremlæggelse af eget produkt for en given målgruppe. Kommunikation kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale Dialog påtage sig roller i samtale frie og formaliserede samtaleformer Jeg kan fungere som mødeleder, interviewer og interviewoffer Eleverne kan fungere som mødeleder i en gruppe, der skal drøfte et emne. Eleverne kan fungere som mægler i en gruppe. Eleverne kan fungere som interviewer. Eleverne kan fungere som interviewoffer Krop og drama bruge kropssprog og stemme i oplæsning og mundtlig Jeg kan præsentere min fremlæggelse på baggrund af eget manuskript med bevidst brug af stemme og kropssprog Eleverne kan fremføre en litterær tekst som læseteater. Eleverne kan dramatisere en litterær Eleverne kan skabe en fortælling

7 fremlæggelse talerens virkemidler på baggrund af eget manuskript med bevidst brug af stemme og kropssprog. Eleverne kan tale for en forsamling med bevidst udnyttelse af stemmens potentiale. 7. Læsning læse til i Afkodning læse ukendte ord ved umiddelbar genkendelse af de mest almindelige orddele Jeg kan læse sikkert på ca. lix 30 Jeg kan opdele ord i morfemer og anvender den morfematiske strategi sikkert i ordlæsning. Eleverne kan opdele ord i morfemer og anvender den morfematiske strategi sikkert i ordlæsning. Eleverne kan læse på omkring lix 30 med sikkerhed og præcision. Kanonforfattere morfemer i danske ord Eleverne kan i ord genkende afledninger, både præfikser (forstavelser) og suffikser (afledningsendelser). Eleverne kan genkende stavemønstre i ord ud fra et lager af velkendte ord og derved bruge en ortografisk strategi i ordlæsning. Oplevelse og indlevelse læse med fordobling at læse på, mellem og bag linjerne Jeg kan skelne mellem konkrete og symbolske lag i en tekst Jeg kan forklare s dobbelte betydning Eleverne kan skelne mellem konkrete og symbolske lag i en Eleverne kan udtrykke tanker om det symbolske lag i en Eleverne kan drage følgeslutninger i en tekst ud fra de konkrete oplysninger, teksten giver. Eleverne kan forklare en metafors dobbelte betydning. Undersøgelse undersøge fortællerpositioner fortællertyper Jeg har kendskab til forskellige fortællerpositioner og typer Eleverne kan skelne mellem en jeg-fortæller og tredjepersonsfortæller og vurdere virkningen af de to fortællerpositioner i en æstetisk Eleverne kan udpege og vurdere virkningen af skift i fortællerposition/synsvinkling og udpege eventuelle metafiktive træk i fortællerstemmen i en æstetisk Eleverne kan skelne mellem den alvidende og den personbundne fortæller og mellem den pålidelige og upålidelige fortæller i en æstetisk tekst og vurdere virkningen. Eleverne kan skelne mellem indre og ydre fokalisation i computerspil og vurdere

8 Perspektivering sætte teksten i forhold til andre værker intertekstualitet Jeg kan sammenligne fra forskellige tider og finde intertekstuelle fællestræk Jeg kender forskellige danske kanonforfattere Jeg kan perspektivere til andre kanonforfattere virkningen. Eleverne kan sammenligne fra forskellige tider og finde intertekstuelle fællestræk, fx i persongalleri. Eleverne kan forklare, hvordan to spiller sammen. Er der fx tale om en pastiche, en parodi, citater, eller kredses der om de samme motiver 8. udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle Korrektur anvende afsnit og sætte komma sætnings- og tekststruktur Jeg kan finde verballed og subjekt i en sætning Jeg kan inddele en tekst i et passende antal afsnit i forhold til emnet. Jeg kan læse en makkers tekst med særlig opmærksomhed på kommasætning og evt. ændre kommateringen Jeg kan anvende adjektiver for at gøre sproget mere beskrivende og spændende at læse Eleverne kan læse egen tekst og inddele den i et passende antal afsnit i forhold til emnet. Eleverne kan læse en makkers tekst og inddele den i et passende antal afsnit i forhold til emnet. Eleverne kan læse egen tekst med særlig opmærksomhed på kommasætning og evt. ændre kommateringen. Eleverne kan læse en makkers tekst med særlig opmærksomhed på kommasætning og evt. ændre kommateringen Grammatik Korrektur fase 2 stave alle almindelige ord sikkert bøjningssystemer og ords oprindelse Jeg ved hvad ordklasser er Jeg ved, hvordan ordklasser bøjes Jeg kan læse egen tekst og rette eventuelle stavefejl i navneords, udsagnsords og tillægsords endelser. Eleverne kan læse egen tekst og rette eventuelle stavefejl i navneords, udsagnsords og tillægsords endelser. Eleverne kan læse egen tekst og rette eventuelle stavefejl i afledte ord, som fx beregning, overførsel eller forurening

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen Læseplan for faget dansk Indledning Faget dansk er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 9. klasse. Undervisningen

Læs mere

Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål. for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)

Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål. for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) I medfør af 9, stk. 8, og 10, stk. 1, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven SIDE 1 DANSK avisen i skolehaven DANSK Avisen i skolehaven SIDE 2 DANSK avisen i skolehaven DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 3 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Dette forløb kombinerer arbejdet med at fremstille

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Undervisningsplaner Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Dansk, herunder morgensang Delmål Efter 2. klassetrin Det talte sprog - bruge

Læs mere

Temaeftermiddag Læs & Lær 28/1 2015. Læsning af digitale tekster og på nettet

Temaeftermiddag Læs & Lær 28/1 2015. Læsning af digitale tekster og på nettet Temaeftermiddag Læs & Lær 28/1 2015 Læsning af digitale tekster og på nettet Professor Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Slides på www.jeppe.bundsgaard.net It-læsekompetencer

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Der undervises i dansk på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:! Det talte sprog (lytte og tale)! Det skrevne sprog (læse

Læs mere

Undervisningsplan med slut og delmål

Undervisningsplan med slut og delmål Undervisningsplan med slut og delmål Østskolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrække: Humanistiske fag: Dansk på 1 1o klassetrin Engelsk på 1 1o klassetrin Tysk på 1 1o klassetrin (ikke færdig)

Læs mere

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er:

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Undervisningsplan for faget Dansk: Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne sprog (læse og skrive)

Læs mere

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab for såvel dansklærere som lærere i andre fag, hvori læsning indgår som et vigtigt element. Dermed ekspliciteres, at det

Læs mere

Årsplan for 3. klasse Dansk 2014/2015

Årsplan for 3. klasse Dansk 2014/2015 Årsplan for 3. klasse Dansk 2014/2015 Ulla Hass Hansen juli 2014 Litteraturundervisning Der anvendes materialet Fandango for 3. klasse, som er et dansksystem til mellemtrinnet med skønlitteratur i fokus.

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Prøver - Evaluering Undervisning

Prøver - Evaluering Undervisning Prøver - Evaluering Undervisning Dansk Maj juni 2014 Ved læringskonsulenter Pernille Tjellesen og Jette Henriksen 1 Indholdsfortegnelse Forord 4 Læsning og retskrivning 4 Retskrivning 4 De klassiske staveproblemer

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Synopseprøven -sådan kan du gøre tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Prøveform B Dansk prøveform B også kendt som synopseprøven Tekstopgivelserne skal indeholde: Fiktion

Læs mere

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog. Skoleafdelingen

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog. Skoleafdelingen Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog Skoleafdelingen Forord Evaluering en uendelig(t) spændende historie I 1993 vedtog det da siddende Folketing med baggrund i et bredt

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel 2. reviderede udgave Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 3-2005 Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel Af Bent B. Andresen

Læs mere

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter Humlebæk skole Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling Ressourcecenter Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0. årgang Mål At eleverne kan anvende alfabetet At styrke

Læs mere

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning Elisabeth Arnbak i samarbejde med Louise Rønberg, Mia Finnemann Schultz og Trine Nobelius 2 Indhold 1.

Læs mere