Katalog over udvalgenes ændringsforslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Katalog over udvalgenes ændringsforslag 2014-2017"

Transkript

1 Katalog over udvalgenes ændringsforslag Centralforvaltningen 9. september 2013

2 3

3 Indhold Indledning... 3 Socialpolitik... 5 Uddannelsespolitik... 9 Fritids- og Idrætspolitik Vej- og Parkpolitik Kulturpolitik Miljøpolitik Beredskabspolitik Børnepasningspolitik Seniorpolitik Sundhedspolitik Administrationspolitik Erhvervspolitik Ejendoms- og Boligpolitik

4 2

5 Indledning Jf. budgetproceduren kan de stående udvalg fremsende ændringsforslag, der efterfølgende samles i et katalog og udsendes til byrådets medlemmer primo september De af udvalgene fremsendte ændringsforslag er samlet i nærværende katalog. Ændringsforslagene kommer herefter kun til behandling såfremt de stilles i forslag enten i forbindelse med budgetforhandlingerne eller efterfølgende af byrådsmedlemmer/-grupper, der ikke er en del af forligskredsen. Er der spørgsmål eller bemærkninger til proceduren kan henvendelse ske til Centralforvaltningen, Økonomi og LØN mens spørgsmål til det enkelte reduktionsforslag kan ske til den person, der står anført på den enkelte specifikation. 3

6 4

7 Socialpolitik Forslagsnr. Tekst: Side Anlæg: SOC-A-01 Gennemførelse af fysisk udviklingsplan for socialområdet

8 SOC-A-01 Gennemførelse af fysisk udviklingsplan for socialområdet. Socialpolitik Socialudvalget den 21. august 2013, sag 3 Nettorådighedsbeløb Forslaget vedrører gennemførelse af den fysiske udviklingsplan for socialområdet. Følgende projekter er indeholdt i eksisterende budgetter og indgår derfor ikke i ændringsforslaget: note Bramdrupdam Bofællesskaber Åhaven Hjælpemiddeldepotet Følgende projekter indgår ikke i eksisterende budgetter og medtages derfor i ændringsforslaget: note Aflastningstilbuddet Toppen Gramrolighed Nordhøj Marielund Overmarksgården Konsulent- og behandlingsenheden Tinghøj I alt Note 1: Ikke aktuel længere som følge af udbuddet af hjælpemiddeldepotet. Note 2: Der etableres fysisk adskillelse mellem køkken og fællesrum. Der etableres et koldt vinfang. Note 3: Akustikken i fællesrummet forbedres. 6

9 Note 4: Forbedring af vindfang og døre ved Nordhøj, samt bredere og automatiske døre ved hovedindgang, handicaptoilet med loftlift samt renovering af gulv i køkken/kantine og køkkeninventar ved Multiflex. Note 5: Ombygning af værelsesfløje mod øst samt forbedring af akustik og løsning af trækproblemer. Note 6: Forslaget omhandler en række etapeopdelte tiltag, der samlet set løfter niveauet i det botilbud der tilbydes beboerne og forbedrer sikkerhed og arbejdsforhold for det tilknyttede personale. Note 7: Opsætning af udvendig solafskærmning således at overophedning af kontorer undgås. Note 8: Tilbygning til Ungegruppen og ombygning i eksisterende bygnings stue- og 1. sal for lokaler til Børnegruppen og til Dagtilbuddet i Vestervænget. Navn: Jørgen Poulsen Tlf.nr.:

10 8

11 Uddannelsespolitik Forslagsnr. Tekst: Side Drift: UDU-S-01 Design- og innovationspædagogik i folkeskolen, erhvervs-ph.d UDU-S-02 Opgradering af skole-it jf. den digitale strategi UDU-S-03 Inklusion og puljetimer i Folkeskolen Anlæg: UDU-A-01 Til- og ombygning af Sdr. Vang Skole Afledt drift UDU-A-02 Ny hal ved Brændkærskolen Afledt drift UDU-A-03 Projekter til højnelse af den trafikale af den trafikale tryghed omkring morgentrafikken ved Bramdrup skole, Brændkjærskolen og Sdr. Vang Skole UDU-A-04 Ombygning af svømmesalen på Aalykkeskolen til gymnastiksal

12 UDU-S-01 Design- og innovationspædagogik i folkeskolen, erhvervs-ph.d. Uddannelsespolitik Uddannelsesudvalgets møde 8/4 2013, pkt. 4 Nettodrift Forslaget har virkning fra 1. januar Forslaget omfatter ansættelse af en erhvervs-ph.d. på skoleområdet i Børne- og Uddannelsesforvaltningen i et samarbejde mellem Kolding Kommune og Designskolen. En erhvervs-ph.d er treårig og koster ca kr. årligt. Hvis der opnås statsstøtte ti ph.d.- stillingen, reduceres den årlige udgift for kommunen til kr. Med design og innovationspædagogik udvikles elevernes problemløsningskompetencer med et innovativt twist både elevernes evner og undervisningen fremtidssikres. Indsatsen understøtter dermed de politiske visioner for udviklingen af fremtidens Danmark og Kolding Kommune (designkommune og vækstkommune). Med folkeskolen som første led i den uddannelsesmæssige fødekæde giver det en enorm gennemslagskraft at indføre designtænkning i alle fag på alle trin. Beskrivelsen af design- og innovationspædagogikken kan vise sig at blive det bedst understøttede tiltag på den lange bane i visionen om Kolding som designkommune. Baggrund: Design og innovation i folkeskolen har nu kørt siden Uddannelsesudvalget igangsatte det i september I den tid er der uddannet omkring 100 fagprofessionelle i design- og innovationspædagogik. Alle skoler er i gang med at eksperimentere med og videreudvikle pædagogikken. Der er nu et ønske om at tilknytte forskning til projektet for at kunne udlede designpædagogikken af den opståede praksis og indfri det politiske må (Uddannelsesudvalget 2008): Udvikling og implementering af designpædagogik. Det er forskernes vurdering, at et aktionsforskningsprojekt baseret på nævnte praksiserfaringer og målrettet efteruddannelse i denne størrelsesorden bringer Kolding på verdenskortet, idet der ikke andre steder i verden (med Seoul som eneste undtagelse) foretages en lignende satsning på design og innovation via børnenes grunduddannelse. Dermed fanges også den sidste vision: Kolding bliver kendt for sin designpædagogik. Navn: Morten Kirk Jensen Tlf.nr.:

13 UDU-S-02 Opgradering af skole-it jf. den digitale strategi Uddannelsespolitik Uddannelsesudvalgets møde 8/4 2013, pkt. 4 Nettodrift Forslaget har virkning fra 1. januar Forslaget omfatter: - Udskiftning af det trådløse netværk efter de nationale 2014 krav: Udskiftning af acces-points på alle skoler - Kabling/montering jf. ovenstående: Opgradering og sikring - Opgradering af datalinjer: Udvidelse af kapacitet på linjerne - Licenser til undervisningsbrug: Påkrævede licenser samt Office til alle elever (differentieret på alder) - Leje samt drift af bærbare pc er: Dette betyder, at der vil være 3 elever/pc. Med det forbedrede netværk, vil det i højere grad være muligt, at eleverne bringer egne devices i spil. Den årlige driftsudgift er beregnet ud fra den forudsætning, at skolerne er medfinansierende: Efter forvaltningens vurdering vil en samlet opgradering af netværk og pc er indebære en samlet effektivisering for skolevæsenet på årligt 1 mio. kr., der i givet fald foreslås fordelt proportionalt på skolerne efter elevtal. Navn: Kai Ekmann Tlf.nr.:

14 UDU-S-03 Inklusion og puljetimer i Folkeskolen Uddannelsespolitik Uddannelsesudvalgets møde 15/ Beløb i hele kr * 2016* 2017* Nettodrift Forslaget har virkning fra 1. august På Uddannelsesudvalgets møde 15. august 2013 blev et udgiftsneutralt finansieringsforslag til ny folkeskolereform vedtaget. Forslaget indebærer bortfald af inklusionstimer og en kraftig reduktion af puljetimerne svarende til i alt 27,2 mio. kr. Af resolutionen fremgår desuden at Uddannelsesudvalget anmoder om, at der som led i de kommende budgetforhandlinger gives en øget bevilling for at fastholde inklusionsarbejdet på et højt niveau, og at overgangsmidler der udmøntes som følge af folkeskolereformen tilføres Uddannelsesudvalget budget. Beløb i hele kr Reduktion af puljetimer Bortfald af SFO-pædagoger i undervisningen Ekstraordinært bloktilskud i I alt *) For årene 2015 til 2017 er det ekstraordinære bloktilskud skønnet ud fra hvad Kolding Kommune har fået i Beløbet er nemlig kun givet for For årene 2015 til 2017 gives der først besked medio året før. Navn: Kai Ekmann Tlf.nr.:

15 UDU-A-01 Til- og ombygning af Sdr. Vang Skole Uddannelsespolitik Uddannelsesudvalgets møde 14. maj 2012 Nettorådighedsbeløb Afledt drift Forslaget har virkning fra 1. januar Forslaget er udarbejdet med baggrund i den fysiske udviklingsplan for folkeskolerne for De årlige afledte driftsudgifter til el, vand, varme m.v. udgør kr. Projektet indeholder en tilbygning med nye personalefaciliteter samt kombiværksted for natur/teknik og sløjd. Endvidere foretages en ombygning af indskoling/sfo samt lokaler til mellemtrinnet. Navn: Morten Kirk Jensen Tlf.nr.:

16 UDU-A-02 Ny hal ved Brændkjærskolen Uddannelsespolitik Uddannelsesudvalgets møde 14. maj 2012 Nettorådighedsbeløb Afledt drift Forslaget har virkning fra 1. januar Forslaget er beskrevet i den fysiske udviklingsplan for fritids- og idrætsområdet og omfatter opførelse af en hal på 24 x 45 meter, 4 omklædningsrum á 28 m 2, 2 dommeromklædningsrum á 4,5 m 2, klub/mødelokale á 42 m 2, dvs. et etageareal på i alt m 2. Hallen vil være med til at understøtte og udvikle Brændkjærskolens aktiviteter omkring idræt. Hallen vil endvidere kunne benyttes af Kolding Boldklub og en lang række af de fritidsbrugere, der i dag benytter Brændkjærskolens gymnastiksale. Det vil i forhold til Kolding Boldklub betyde en aflastning af en del af kommunens øvrige haller, hvor Kolding Boldklub i dag har timer. Disse timer kan frigøres til brug for mere lokalt forankrede aktiviteter. Den afledte drift omfatter udgifter til el, vand, varme, rengøring m.v. og udgør kr. årligt. Hallen foreslås opført umiddelbart vest for skolens eksisterende bygninger på en del af boldarealet. Med placeringen vurderes det muligt at fastholde en fodboldbane i fuldt mål på 65 x 102 meter, hvilket vurderes tilstrækkeligt for de udendørs aktiviteter på stedet. Udarbejdelse af ny lokalplan er påkrævet ved den foreslåede placering. Endvidere medfører opførelse af hallen anlæg af 32 p-pladser. Hallen opfylder energikrav Overslaget vedr. hal og p-pladser er udregnet ved indeks ca. 127,1 pr. 1. kvartal Navn: Morten Kirk Jensen Tlf.nr.:

17 UDU-A-03 Projekter til højnelse af den trafikale tryghed omkring morgentrafikken ved Bramdrup Skole, Brændkjærskolen og Sdr. Vang Skole Uddannelsespolitik Uddannelsesudvalget 13/5 2013, pkt. 4 Nettorådighedsbeløb Forslaget har virkning fra 1. januar Forslaget omfatter 3 projekter ved henholdsvis Bramdrup Skole, Brændkjærskolen og Sdr. Vang Skole. Bramdrup Skole: Projektet indebærer, at cykelparkeringspladsen langs Møllegårdsvej øst flyttes, og arealet anvendes til p-pladser vinkelret på vejen. Brændkjærskolen: Projektet omfatter en udvidelse af kiss n ride-pladsen ved skolen. Sdr. Vang Skole: Projektet indebærer, at den offentlige P-plads ved Søndervang, som primært bruges af skolen, nedlægges som offentlig og overdrages til skolen. Herefter omdisponeres pladsen, så en del af den kan bruges til kiss n ride. Projekterne har sin baggrund i note til budgetforliget for 2013, der pålagde Uddannelsesudvalget i samarbejde med skolebestyrelser, politi og vejmyndighed at gennemføre en undersøgelse af, hvordan trafikafvikling og trafiksikring i de enkelte skolers umiddelbare nærområde kan sikres. I den sammenhæng besluttede Uddannelsesudvalget på sit møde den 12. november 2012, at følgende skoler vurderes at have det største behov for en tryghedsgennemgang af morgentrafikken ved skolerne: Bramdrup Skole, Brændkjærskolen, Lyshøjskolen, Sdr. Vang Skole og Aalykkeskolen. Navn: Morten Kirk Jensen Tlf.nr.:

18 UDU-A-04 Ombygning af svømmesalen på Aalykkeskolen til gymnastiksal Uddannelsespolitik Uddannelsesudvalget 13/5 2013, pkt. 6 Nettorådighedsbeløb Forslaget har virkning fra 1. januar Forslaget omfatter en ombygning af svømmesalen på Aalykkeskolen til gymnastiksal. Overslaget er baseret på, at 30 personer kan opholde sig i gymnastiksalen. Gymnastiksalen vil få dimensionerne 13,00 x 23,00 m og en rumhøjde på ca. 3,60 til 3,80 m. Indeholdt i overslaget er endvidere, at et af toiletterne genåbnes og sættes i stand. I overslaget indgår ikke istandsættelse af de eksisterende omklædnings- og baderum, idet der henvises til omklædningsrum ved drengenes og pigernes gymnastiksal. I projektet er endvidere ikke medtaget udgifter til: Fjernelse af tanke, rør og vandbehandlingsanlæg i teknikrum, indeklimaundersøgelser for afdampning af klor fra bygningsdelene, løst og nagelfast inventar samt sportsredskaber, niveaufri adgang og handicaplifte, da bygningens funktion ikke er ændret, statisk gennemgang og udbedring af revner i facader og fundament, energirenovering, renovering af udvendig klimaskærm, ændringer i eltavle, it-installationer og føringsveje til kabling, lydberegning for eftervisning af efterklangstid. Navn: Morten Kirk Jensen Tlf.nr.:

19 Fritids- og Idrætspolitik Forslagsnr. Tekst: Side Drift: FRI-S-01 Opskrivning af tilskudsrammen til projekt TEAM Danmark FRI-S-02 Opskrivning af tilskudsrammen til den folkeoplysende voksenundervisning FRI-S-03 Opskrivning af Driftsleje- og Samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Slotssøbadets Fond - børnebadeland FRI-S-04 Opskrivning af Driftsleje- og Samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Slotssøbadets Fond FRI-S-05 Sportsmarkedsføringsa ftaler - KIF Håndbold Elite A/S FRI-S-06 Sportsmarkedsføringsa ftaler - Kolding Q

20 Forslagsnr. Tekst: Side FRI-S-07 Etablering af en særlig pulje til brug for kommunens engagement ved særlig store fritids- og idrætsevents * * * * FRI-S-08 Udvidelse af konto for væresteder - Ødis, udvidelse af KIF's Værested og Bakkeskolen Anlæg: FRI-A-01 Udvidelse af Cuben med gymnastikhal, motionsrum og omklædningsfaciliteter Afledt drift FRI-A-02 Hal i Sjølund Afledt drift FRI-A-03 Hal i Skanderup Afledt drift FRI-A-04 FRI-A-05 Renovering af Brostræde 3-5, etape Renovering af Brostræde 3-5, etape FRI-A-06 Renovering - ombygning af Bøgelund hovedhus/længe, etablering af p-pladser - Afledt drift * 0 * 0 * 0 * 18

21 Forslagsnr. Tekst: Side FRI-A-07 FRI-A-08 FRI-A-09 FRI-A-10 FRI-A-11 FRI-A-12 FRI-A-13 FRI-A-14 FRI-A-15 FRI-A-16 FRI-A-17 FRI-A-18 Etablering af klub- og omklædningsfaciliteter ved Bakkeskolen * Omklædningsfaciliteter på Mosevej Sportsplads Etablering af ny tribune m.m. på Mosevej Sportsplads Afledt drift Brandkrav Kolding- Hallerne Udvidelse af Sdr. Stenderup Aktivitetshus med depotfaciliteter Etablering af omklædningsfaciliteter ved Lunderskov Klubhus Udvidelse af Kolding KetcherCenters udendørs baneanlæg Udbygning af "Dalby Gård Afledt drift Etablering af nyt fodboldanlæg ved Bøgelundområdet Etablering af nyt idrætsanlæg i Dalby Udvidelse af Seest Idrætspark med 2 fodboldbaner m.v Etablering af "golfanlæg" ved Seest Idrætspark

22 Forslagsnr. Tekst: Side FRI-A-20 FRI-A-19 FRI-A-21 FRI-A-22 FRI-A-23 FRI-A-24 FRI-A-25 Udvidelse af Kolding KetcherCenters indendørs faciliteter Etablering af bandebane med kunstgræs Multihus i Vester Nebel Afledt drift Udvidelse/renovering af Bøgelundhallerne/Koldi ng Rideklub Udvidelse af Bramdrupdam Hallerne Udvidelse af Fynslund Hallen Opførelse af minihal ved Eltang Centralskole FRI-A-26 FRI-A- 27 FRI-A-28 FRI-A-29 Til- og ombygning til Harte Fritidscenter Etablering af ny multihal i tilknytning til Lunderskov Hallen Afledt drift * * * * Tilbygning med hal 2 til Bjert-Hallen Udvidelse af Vonsild Hallen FRI-A-30 Udbygning af Park- Hallen

23 Forslagsnr. Tekst: Side FRI-A-31 Udvidelse af KFUM- Hallerne FRI-A-32 Udvidelse med hal 2 ved Dalby Skole FRI-A-33 Udvidelse af Ødis Hallen Afledt drift FRI-A-34 Etablering af svømmefaciliteter ved Vonsild Bemærkninger: * Ændringsforslagene er ikke prissat. Ændringsforslag omhandlende Realisering af Seest Fritidslandskab: Etablering af sti, Renovering af Stengård, P-pladser og idrætsfaciliteter, er et bredt forankret projekt, der vedrører både Fritids- og Idrætspolitik, Vej- og Parkpolitik samt Miljøpolitik. Ændringsforslaget er placeret under Miljøpolitik. 21

24 FRI-S-01 Opskrivning af tilskudsrammen til projekt TEAM Danmark Fritids- og Idrætspolitik Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august, sag 16 Nettodrift Forslaget indeholder en opskrivning af driftsbudgettet til projekt Kolding Kommune som TEAM Danmark eliteidrætskommune. Projektet har udviklet sig fra starten, og der er behov for tilførsel af yderligere ressourcer, hvis talentmiljøerne fortsat skal udvikles. Der er behov for elitetrænerkurser for opkvalificering af trænerstaben. Endvidere er der behov for at styrke områderne mentaltræner, ernæringsvejleder, støtte til specialtræning, talentklubberne og Idrætsakademiet. I forbindelse med flytning af elitefodboldspillerne fra kunstgræsbanen i Bramdrupdam til Mosevej skal der betales ca kr. for leje af klubbens nye kunstgræsbane. Navn: Frank Normann Jørgensen Tlf.nr.:

25 FRI-S-02 Opskrivning af tilskudsrammen til den folkeoplysende voksenundervisning Fritids- og Idrætspolitik Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 14. august 2013, sag 16 Nettodrift Forslaget indeholder en opskrivning af budgetrammen til den folkeoplysende voksenundervisning. Fritidsrådet / Folkeoplysningssamrådet begrunder en opskrivning af budgetrammen med, at oplysningsforbundene/aftenskolerne jf. tidligere beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget (Fritidsudvalget) selv finansiere tilskud til pensionister inden for den afsatte ramme til undervisning. Da der er øget efterspørgsel efter folkeoplysende kurser, især fra pensionisterne, er der behov for at forøge budgetbeløbet til den almene voksenundervisning, men også at fastholde muligheden for at yde pensionisttilskud. Fritids- og Idrætsafdelingen har indhentede budgettal fra andre sammenlignende kommuner: Kommune Indbyggertal 2013 Budget til undervisning Budget til pensionisttilskud Kolding Vejle Randers Viborg Silkeborg Herning Horsens Sønderborg Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

26 FRI-S-03 Opskrivning af Driftsleje- og Samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Slotssøbadets Fond - børnebadeland Fritids- og Idrætspolitik Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august 2013, sag 16 Nettodrift Slotssøbadets Fond arbejder på en udvidelse af badet med 298 m 2 til brug for etablering af et helt nyt børneområde. Udbygningen anses for nødvendig i forhold til at kunne fastholde børnefamilierne og turisterne i kommunen. Slotssøbadet ønsker at udvide eksisterende hal med et nyt børnevandland til ca. 5 mio. kr. og 1. mio. kr. til nyt inventar, og badet har i den forbindelse udarbejdet et forventet driftsbudget med en manko på kr. årligt. Badet anmoder om en opskrivning af den nuværende Driftsleje- og Samarbejdsaftale eller en nedsættelse af huslejebeløbet med et tilsvarende beløb. Der anmodes om, at det nødvendige kommunale jordstykke stilles vederlagsfrit til rådighed til projektet. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

27 FRI-S-04 Opskrivning af Driftsleje- og Samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Slotssøbadets Fond Fritids- og Idrætspolitik Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august, sag 16 Nettodrift Forslaget indeholder en opskrivning af Driftsleje- og Samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Slotssøbadets Fond. Forslaget skal ses i sammenhæng med kommunens beslutning om, at der fra 2014 og fremefter ikke ydes et årligt tilskud til Slotssøbadets Udviklingsfond, og i forhold til de fremtidige vedligeholdelsesomkostninger badet står overfor de næste år. Slotssøbadets Fond ønsker med opskrivningen fortsat at sikre udvikling af Slotssøbadet og KongeåBadet, ligesom badet de kommende år står overfor at skulle foretage følgende renoveringsopgaver for ca. 1,0 mio. kr. Slotssøbadet: Trapperenovering af rutschebane, udvendig tagrenovering, katodebeskyttelse, udskiftning af fuger i svømmehallen og reparation af dug i konkurrencebassin. KongeåBadet: Nye gulve i omklædningsrum samt nye skabe. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

28 FRI-S-05 Sportsmarkedsføringsaftaler - KIF Håndbold Elite A/S Fritids- og Idrætspolitik Kultur- og Fritidsudvalgets møde 8. august 2012, sagsnr. 7 Nettodrift Forslaget indeholder etablering af konto for afsætning af beløb til indgåelse af Sportsmarkedsføringsaftale mellem Kolding Kommune og KIF Håndbold Elite A/S. Da KIF Håndbold Elite A/S er et aktieselskab skal aftalen indgås på markedsmæssige vilkår. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

29 FRI-S-06 Sportsmarkedsføringsaftaler - Kolding Q Fritids- og Idrætspolitik Kultur- og Fritidsudvalgets møde 8. august 2012, sagsnr. 7 Nettodrift Forslaget indeholder etablering af konto for afsætning af beløb til indgåelse af Sportsmarkedsføringsaftale mellem Kolding Kommune og Kolding Q. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

30 FRI-S-07 Etablering af en særlig pulje til brug for kommunens engagement ved særlig store fritids- og idrætsevents Fritids- og idrætspolitik Kultur- og Fritidsudvalgets møde 8. august 2012, sagsnr. 7 Nettodrift * * * * Forslaget indeholder etablering af konto til en særlig pulje til brug for kommunens engagement ved særlig store fritids- og idrætsevents i kommunen. Kultur- og Fritidsudvalget har drøftet forslaget om at afsætte en central pulje til formålet, men ikke fremkommet med forslag til beløbsstørrelse. * Forslaget er ikke prissat. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

31 FRI-S-08 Udvidelse af konto for væresteder - Ødis, udvidelse af KIF's Værested og Bakkeskolen Fritids- og Idrætspolitik Kultur- og Fritidsudvalgets møde 8. august 2012, sagsnr. 7 Nettodrift Forslaget indeholder en opskrivning af konto for Væresteder for etablering af nyt Værested i Ødis, udvidelse af KIF s Værested på Kolding Stadion samt udvidelse af Værestedet på Bakkeskolen, herunder etablering af yderligere et aktivitetsrum i tilknytning til Værestedet på Bakkeskolen for imødegåelse af venteliste. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

32 FRI-A-01 Udvidelse af Cuben med gymnastikhal, motionsrum og omklædningsfaciliteter Fritids- og Idrætspolitik Kultur- og Fritidsudvalgets møde 8. august 2012, sagsnr. 7 Nettorådighedsbeløb Afledt drift Projektet indeholder etablering af gymnastikhal, depotrum og motions- og omklædningsfaciliteter. Der er afsat 10 mio. kr. til projektet, som først frigives i 2015 under forudsætning af mersalg af kommunale ejendomme, jorde på 10 mio. kr. ud over det i budgettet afsatte beløb. Initiativtagergruppen bag udvidelsesprojektet har tilkendegivet, at man ønsker projektet fremrykket til 2013, at projektets gennemførelse ikke gøres betinget af salg af kommunale ejendomme/jorde, og at projektet gerne ses gennemført i kommunalt regi. Gruppen er indstillet på at indskyde 1 mio. kr. af egne midler i projektet, ligesom gruppen også selv sikre finansiering af inventar m.m. En udvidelse af Cuben kan muligvis også ske ved at kommunen overdrager Cuben til den til formålet etablerede selvejende institution, dog vil det kræve at den selvejende institution efterfølgende har mulighed for at optage et lån på 10 mio. kr. uden kommunal garantistillelse, og at kommunen indgår en brugs- og støtteaftale med den selvejende institution. Brugs- og støtteaftalen skal indeholde et beløb svarende til den i budgettet afsatte årlige økonomi på kr. til drift af Cuben tillagt et beløb på ca kr. til afdrag og forrentning af lån på 10,0 mio. kr. samt afledt drift på ca kr. årligt i alt kr. årligt. Endelig forrentningsprofil kan først beregnes på tidspunktet for låneoptagning. Endvidere skal det oplyses, at den selvejende institution ikke har modtaget endelig tilsagn fra realkreditinstitution/bank om lån til udbygning af Cuben, og at der ved en evt. overdragelse af Cuben til den selvejende institution skal ske virksomhedsoverdragelse af de kommunalt ansatte medarbejdere. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

33 FRI-A-02 Hal i Sjølund Fritids- og Idrætspolitik Kultur- og Fritidsudvalgets møde 8. august 2012, sagsnr. 7 Nettorådighedsbeløb Afledt drift Projektet indeholder etablering af hal med klub-, omklædnings-, toilet- og depotfaciliteter i Sjølund. Der er i 2013 afsat 10 mio. kr. til projektet. Beløbet frigives under forudsætning af et mersalg i 2013 af kommunale ejendomme og jorde på 20. mio. kr. ud over det i budgettet for 2013 afsatte beløb. Der er konstateret fortidsfund på arealet i Sjølund. I henhold til Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev skal der ske registrering af fundet, og kommunens udgifter til udgravningsarbejdet vil andrage kr. ex. moms. Initiativtagergruppen ønsker den afsatte anlægssum opskrevet med kr., ligesom anlægsmidlerne ønskes frigivet uden binding i forhold til mersalg af kommunale ejendomme og jorde i Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

34 FRI-A-03 Hal i Skanderup Fritids- og Idrætspolitik Kultur- og Fritidsudvalgets møde 8. august 2012, sagsnr. 7 Nettorådighedsbeløb Afledt drift Projektet indeholder etablering af hal med klub-, omklædnings-, toilet- og depotfaciliteter i Skanderup. Forinden projektet kan gennemføres, skal der udarbejdes lokalplan for området. Ved udarbejdelse af lokalplan flyttes Skanderup-Hjarup Forbundsskole fra landzone til byzone, hvilket vil medføre, at der skal betales supplerende kloaktilslutningsbidrag ca kr. Faktura på supplerende kloaktilslutningsbidrag fremsendes, når lokalplanen vedtages endeligt og arealet overføres til byzone. I kommuneplan er hele Skanderup planlagt overført til byzone. Iflg. de statslige interesser i kommuneplanlægningen skal by vækst ske indefra og udad, så der sikres forskel mellem by og land og ny og spredt bebyggelse i det åbne land undgås. Egentlig by vækst skal placeres i byzone i eksisterende byer eller i direkte tilknytning til eksisterende byer eller bysamfund. Da hele Skanderup i Kommuneplanen er planlagt overført til byzone, vil det være mest hensigtsmæssigt og i tråd med planlovens intentioner at overføre hele Skanderup, inklusive skolen og den nye hal, til byzone på en gang. Ved overførsel af hele Skanderup, vil der midlertidig, udover skolen, være ca. 10 ejendomme, som vil blive pålagt supplerende kloaktilslutningsbidrag i størrelsesordenen 1 30 bidrag. Initiativtagergruppen ønsker den afsatte anlægssum opskrevet med kr., ligesom anlægsmidlerne ønskes frigivet uden binding i forhold til mersalg af kommunale ejendomme og jorde i Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

35 FRI-A-04 Renovering af Brostræde 3-5, etape 2 Fritids- og Idrætspolitik Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august, sag 16 Nettorådighedsbeløb Projektet indeholder renovering af facader, tagkonstruktioner, vinduer på sidebygningen fra 1963 samt opdatering af udearealerne. De skråstillede massive facadeelementer i hele bygningens højde, som ikke er isoleret og som giver træk og kondens problemer, fjernes og erstattes af nye facader, ligesom vinduer og døre udskiftes. Endvidere vil der ske udskiftning af tagpapbelægningen og efterisolering af taget. Udearealerne opdateres til et acceptabelt niveau. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

36 FRI-A-05 Renovering af Brostræde 3-5, etape 3 Fritids- og Idrætspolitik Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august, sag 16 Nettorådighedsbeløb Projektet indeholder etablering af ventilationsanlæg/cts i både bygning 1 (den gamle chokoladefabrik) og bygning 2 (sidebygningen). Bygning 1 indeholder et gammelt anlæg, mens der ikke findes ventilationsanlæg i bygning 2. Indeklimaet er ikke optimalt og med renovering (efterisolering/tætning/nye vinduer i bygning 1) bør der installeres et ventilationsanlæg med varmegenvinding (pris 4,5 mio. kr.). Endvidere vurderes det, at det vil være optimal med renovering eller etablering af nye omklædningsfaciliteter i bygningen (pris 4,7 mio. kr.). Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

37 FRI-A 06 Renovering - ombygning af Bøgelund hovedhus/længe, etablering af p-pladser Fritids- og Idrætspolitik Kultur- og Fritidsudvalgets møde 8. august 2012, sagsnr. 7 Nettorådighedsbeløb Afledt drift * * * * Projektet indeholder nedbrydning af hovedbygningen Bøgelund, etablering af nye klub-, møde-, omklædnings- og toiletfaciliteter samt ombygning af østfløjen med depotrum til brug for samtlige nuværende foreninger, Kolding Motion, Kolding Orienteringsklub, Kolding Bicykle Club konkurrence og motion, Kolding Triathlon Klub, Kolding Skiklub og Kolding Rideklub. Endvidere indkøb af inventar samt etablering af p-pladser (kommunalt projekt). * Afledt drift er ikke beregnet idet der er afsat driftsmidler til nuværende faciliteter. Projektet kan muligvis ses i sammenhæng med projekt FRI-A-15 Etablering af nyt fodboldanlæg ved Bøgelundområdet. Navn: Frank Jørgensen Tlf.nr.:

Katalog over udvalgenes ændringsforslag 2013

Katalog over udvalgenes ændringsforslag 2013 Katalog over udvalgenes ændringsforslag 2013 Centralforvaltningen 5. september 2012 Indhold Indledning... 2 Socialpolitik... 4 Arbejdsmarkedspolitik... 8 Uddannelsespolitik... 10 Fritids- og Idrætspolitik...

Læs mere

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Drift, serviceudgifter

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Kultur- og Fritidsudvalget. Området omfatter drift af kommunale fritids-/ idrætsfaciliteter, tilskud til drift af ikke kommunale fritids-/idrætsfaciliteter samt tilskud

Læs mere

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Drift, serviceudgifter

FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Kultur- og Fritidsudvalget. Området omfatter drift af kommunale fritids-/ idrætsfaciliteter, tilskud til drift af ikke kommunale fritids-/idrætsfaciliteter samt tilskud

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-601 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 200.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse

Læs mere

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele 1.000 kr./2012-priser 2012 2013 2014 2015 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: -5.170.843-5.277.913-5.434.987-5.594.829

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne august Alminde-Viuf Fællesskole. Bilag 1.01.

Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne august Alminde-Viuf Fællesskole. Bilag 1.01. 2. Bakkeskolen Bilag 1.02 1. Alminde-Viuf Fællesskole Bilag 1.01 A Nyindretning for administration. 1.400 1.400 0 1.400 0 1.400 0 0 0 0 0 3. Bramdrup Skole Udviklings planen Bilag 1.03 C Udendørs aktivitetsområde

Læs mere

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt

Budget 2016 Anlæg 2016-2019: Investeringsoversigt Politikområde: Økonomiudvalget x Eksisterende Ændring, +/- Udvidelse, nyt Fysisk location (adresse) Projektbeskrivelse, Nyborgvej Overordnet beskrivelse Indtil 2004 var klubbane for Boldklubben Stjernen.

Læs mere

Resterer jan jan jan jan jan jan Alminde-Viuf Fællesskole 0 15.

Resterer jan jan jan jan jan jan Alminde-Viuf Fællesskole 0 15. Bilag 2.00 Skolerne i alt Udviklingsplan i alt Igangværende arb. 2 - SKOLEUDBYGNING VAMDRUP MODEL B jan. 10 2010 jan. 10 2011 jan. 10 2012 jan. 10 2013 jan. 10 2014 jan. 07 2015-21 1 Alminde-Viuf Fællesskole

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

18.1 VAMDRUP SKOLE VEST

18.1 VAMDRUP SKOLE VEST Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 18.1 VAMDRUP SKOLE VEST Herredsvej 45, 580 Vamdrup Vamdrup Skole udgøres af afdeling øst, den tidligere Kongeåskole, der ligger

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund UDVIKLING & ERHVERV Kultur & fritid Dato: 20-10-2014 Kontaktperson: Henning Steen Jensen Dir. tlf.: 7996 6380 E-mail: hsj@vejenkom.dk NOTAT Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter Baggrund

Læs mere

Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder

Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder Notat Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder Nærværende notat omhandler forskellige muligheder for en fremtidig udvikling af de nuværende idrætsfaciliteter beliggende

Læs mere

Fremkommelighedspuljen 7. runde

Fremkommelighedspuljen 7. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen 7. runde 25. november 2013 3 Tilsagnsnotat Der er i 7. runde udmøntet for 93,1 mio. kr. til 23 projekter. Dermed Fremkommelighedspuljen udmøntet i 2013. Følgende projekter

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Dato for byrådsbehandling 17.08.2016 Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Resume af beslutningsforslaget: Forslaget

Læs mere

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Eltangvej 71, 6000 Kolding Skolen er bygget i 1964 og der er gennemført udbygning og opdatering af

Læs mere

Ændringsforslag. Beløb i hele 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Nettorådighedsbeløb 5.283 5.185 0 0 Afledt drift 300 373 213 213

Ændringsforslag. Beløb i hele 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Nettorådighedsbeløb 5.283 5.185 0 0 Afledt drift 300 373 213 213 Generelle oplysninger: Forslag nr./tekst: MU-A-01 - Realisering af Seest Fritidslandskab: Etablering af sti, Renovering af Stensgård, P-pladser og idrætsfaciliteter Politikområde: Miljøpolitik, Vej- og

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 TIRSDAG DEN 1. APRIL 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 1. april 2008 Side: 2 Fraværende: Pia Longet

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010 Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 21 Anlægget vedrører: Eksisterende rådighedsbeløb til skolerenoveringsplanen. Udmøntning på konti: 3.22.1 Udgifter 16.921 3.765 3.765 3.765 Netto 16.921 3.765

Læs mere

Masterplan for udvidelse:

Masterplan for udvidelse: Generelt: Nærværende notat er et oplæg til hvordan Haderslev Kommune, SønderjyskE, HFK Tribune ApS og Haderslev Andels Boligforening (HAB) i samspil kan påbegynde en udvidelse af Haderslev Stadion kombineret

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget den 21-06-2012, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget Protokol Torsdag den 21. juni 2012 kl. 16:00 afholdt Byplanudvalget ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsens spisestue/rådhus.

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Udvidelsesforslag - anlæg

Udvidelsesforslag - anlæg anlæg -18 - anlæg versigt over udvidelses for anlæg Centerets udvidelses for anlæg er vist nedenfor. Beløbene er udvidelser af nettoanlægsudgifterne. Tabel 1 for centeret -18 nettoanlægsudgifter 1.000

Læs mere

Renoveringspulje februar 2014

Renoveringspulje februar 2014 Sag 14-2784 dk. 29875-14 Renoveringspulje februar 2014 nr. Foreningens navn Sagsid. Projekt Samlet pris 1 Ansager Jagtforening 14-2704 Værdi eget arbejde Tilskudsgrundlag Tilskud til udskiftning af dør

Læs mere

Bøgelundhallerne/ Foreningshuset Bøgelund Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet

Bøgelundhallerne/ Foreningshuset Bøgelund Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Kolding Kommune 28. & Bøgelund ligger i det østlige hjørne af Bramdrupdam i nær tilknytning til Marielundsskoven, Kolding Skov og Bramdrup Skov. Den tidligere landejendom rummer, udover Daginstitutionen

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen Herværende

Læs mere

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid

Anlægsforslag. BUDGETPERIODEN 2016-2019 Afdeling/område Kultur, natur og fritid Kultur- og fritidsudvalget Kultur, natur og fritid PH 4. maj 2015 Projektnavn: Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv. Renovering af Pedersens Hus Funktion: 3.35.60 X Nyt forslag Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv

Læs mere

17. STEPPING Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Stepping Skole

17. STEPPING Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Stepping Skole Kolding Kommune 17. STEPPING Skoledistrikt: Stepping Skole Stepping er beliggende i kommunens sydvestlige hjørne ca. 23 km fra Kolding by. Den gamle del af landsbyens bebyggelse er anlagt som forteby,

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

Salg af Dalgas Avenue 12 til international skole

Salg af Dalgas Avenue 12 til international skole Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MBA, MTM, MKB Dato 7. maj 2015 Salg af Dalgas Avenue 12 til international skole 1. Resume Aarhus Byråd har med vedtagelsen af Aarhus Kommunes erhvervsplan

Læs mere

Møde nr.: 13 Mødedato: 28. juni 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2

Møde nr.: 13 Mødedato: 28. juni 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 13 Mødedato: 28. juni 2011 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Sdr. Vissing vej 26, Sdr Vissing skole - ombygning 2011 Side

Læs mere

Fritidsudvalget. Protokol. Mødedato: 23. februar 2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sluttidspunkt: 15:00. GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt.

Fritidsudvalget. Protokol. Mødedato: 23. februar 2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sluttidspunkt: 15:00. GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Sidenr. 257 Protokol Mødedato: 23. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 15:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 øst Ingen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

2. Forslag til nyt eller ændret anlæg

2. Forslag til nyt eller ændret anlæg 1. Forslag til nyt eller ændret anlæg Projektnavn / 2018 2019 2020 2021 Skanderborg Kulturhus - dbygning med sidescene og sammenhæng med 4.840 1.815 søtorv Projektnavn / 2018 2019 2020 2021 Kulturhuset

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

BEMÆRKNINGER TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2016

BEMÆRKNINGER TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2016 BEMÆRKNINGER TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2016 (dok.nr. 70668-15) Generelle bemærkninger: Anlægsbudgettet for 2016 til 2019 har særlig fokus på: En løbende vedligeholdelse af kapitalværdien for bygninger,

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Foreninger og Kolding Kommune

Foreninger og Kolding Kommune Foreninger og styres af et politisk valgt Byråd, som består af 25 medlemmer Administrativ organisering Direktion Centralforvaltningen Arbejdsmarked (Jobcenter) Koncernstabe - Økonomi, HR, IT og Kommunikation

Læs mere

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst 1. Baggrund og den forventede effekt Sport & Fritid har p.t. kendskab til 47 projektønsker i foreningsverdenen,

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

10. LUNDERSKOV Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Kongsbjergskolen

10. LUNDERSKOV Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Kongsbjergskolen Kolding Kommune 10. LUNDERSKOV Skoledistrikt: Kongsbjergskolen Lunderskov er en af de større bysamfund i Kolding kommune og ligger i den vestlige del af kommunen med ca. 13 kilometer til Kolding. Den lokale

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT BUDGET 2015 Skolen i Ryparken Baggrund Skolen i Ryparken anbefales flyttet til Frederiksgård Skole. Indhold Det fremgår af overførelsessagen

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Notat. ved befolkningsvækst. Bilag til skema til anlægskonferencen. Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune. Den 8. december 2011

Notat. ved befolkningsvækst. Bilag til skema til anlægskonferencen. Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune. Den 8. december 2011 Notat Emne: Til: Anlægsbehov for boldbaner fastholdelse af serviceniveau ved befolkningsvækst Bilag til skema til anlægskonferencen Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen

Læs mere

Nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliteter

Nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliteter Notat Center for Økonomi og Ejendomme Nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliteter Ejendomsadministration og Udvikling Sct. Anna Gade 5B 3000 Helsingør Dato 05.07.2016 Sagsnr. 14-27947 Dokumentnr.

Læs mere

Indstilling. Helhedsløsning for Mårslet Skole. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. maj 2017

Indstilling. Helhedsløsning for Mårslet Skole. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. maj 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. maj 2017 Helhedsløsning for Mårslet Skole Teknisk og pædagogisk modernisering af Mårslet Skole, genopretning af facader, ventilation

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader,

Læs mere

Modeller for kapacitetsudvidelse Klub Tempeltræet

Modeller for kapacitetsudvidelse Klub Tempeltræet Modeller for kapacitetsudvidelse Klub Tempeltræet Interessenterne omkring udvidelsen af Klub Tempeltræet har drøftet fordele og ulemper ved tre forskellige modeller for kapacitetsudvidelser: Byggeri på

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

Ansøgning om Multihus i Vester Nebel

Ansøgning om Multihus i Vester Nebel Ansøgning om Multihus i Vester Nebel Ansøgning om Multihus i Vester Nebel Visionen for Vester Nebel Multihus Vester Nebel Multihus er stedet, hvor byens borgere samles. Et sted, der summer af aktivitet

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Notat. Kunstgræsbanen i Glamsbjerg

Notat. Kunstgræsbanen i Glamsbjerg Notat Til: KFU Kopi til: Fra: Peter Nielsen Kunstgræsbanen i Glamsbjerg 1. Indledning Drøftelsen af pkt. 562 og 563 på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 4. marts 2013, gav anledning til en række spørgsmål.

Læs mere

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 22.10.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Folkeoplysningsudvalget. Mødet den 22.10.2014, kl. 15:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 AALBORG BYRÅD Mødet den 22.10.2014, Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 1. Budget 2015.... 1 2. Prioriteringskatalog 2014 - energibesparende foranstaltninger.... 3 3. Ny forening - Klarup Fitness søger

Læs mere

17. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE

17. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE 1. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE Hjarupvej 16, 6580 Vamdrup Skanderup-Hjarup Forbundsskole var tidligere en fælleskommunal folkeskole for Vamdrup og Lunderskov kommuner. Skolen har elever i 1 spor fra

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.35

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.35 Bevillingsområde 40.35 Folkeoplysende og fritidsaktiviteter mv. 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter: Ballerup og Måløv Idrætspark, East Kilbride Badet og idrætsanlæg med klubhuse og idrætshaller.

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion

Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion 15. november 2012 Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion Silkeborg Kommune har i en periode drøftet muligheden for at etablere et nyt Silkeborg Stadion med Silkeborg

Læs mere

Notat. 1. Resume. 2. Baggrund. Rådmandsmøde. Kopi til: Aarhus Kommune. Dato 22. januar 2013

Notat. 1. Resume. 2. Baggrund. Rådmandsmøde. Kopi til: Aarhus Kommune. Dato 22. januar 2013 Notat Emne: Til: Kopi til: Rådmandsmøde Dato 22. januar 2013 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice 1. Resume Med forligspartiernes vedtagelse af Sport & Fritidspolitikken 2013-2016 blev der i efteråret

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3 Indhold Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU)... 2 Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3 Reduktion af pulje til folkeoplysende voksenundervisning (51)... 4 Nedjustering af den betjente

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Indledning Aulum Fritidscenter kan i 2006 fejre sit 20 års jubilæum, og det har været 20 år, der på mange måder har været præget af fremgang. Bestyrelsen

Læs mere

BUDGETSKEMA - ANLÆG ANLÆG AFLEDT DRIFT

BUDGETSKEMA - ANLÆG ANLÆG AFLEDT DRIFT Funktion: 00.28.20 Grønne områder og naturpladser Projekt: 020702 Ombygning af toiletbygninger i parkerne 683 130 813 0 683 130 813 SBEVILLINGER Dato(er): 06.05.02 m.fl. Beløb (1.000 kr.): 683 I de historiske

Læs mere

Journalår Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Dokumentdato Sagsår Sagsløbenr. Dokumenttype Aktindsigt

Journalår Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Dokumentdato Sagsår Sagsløbenr. Dokumenttype Aktindsigt Søgekriterier Søg i: BUF Børne- og Uddannelsesforvaltningen Journalår Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Dokumentdato Sagsår Sagsløbenr. Dokumenttype Aktindsigt Munkebos svømmeklub for kvinder - Oplysninger

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler.

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 NYVANGSSKOLEN 17. NYVANGSSKOLEN Rindsvej 2, 8900 Randers Nyvangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje 15-040795 Sagsfremstilling På Børne- og Familieudvalgets møde den 24. marts

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 890 8 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. marts 00 via Magistraten Tlf. nr.: 890 800 Jour. nr.:

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. juni 2010 Lokale: Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C) Margit

Læs mere

6. BØRNEHAVEN SEEST GL. SKOLE

6. BØRNEHAVEN SEEST GL. SKOLE 6. BØRNEHAVEN SEEST GL. SKOLE Bredevej 44, 6000 Kolding Børnehaven er beliggende i den vestlige del af Kolding, og er normeret til 50 heldags børnehavepladser med aftalt vip til 54. Sammenfattende vurdering

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Indstilling. Projekteringsbevillinger til genopretning af Århus Svømmehal og Lyseng Idrætsanlægs bygninger. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Projekteringsbevillinger til genopretning af Århus Svømmehal og Lyseng Idrætsanlægs bygninger. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 28. juni 2006 Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Projekteringsbevillinger til genopretning af Århus Svømmehal og

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere.

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere. 2. Social Bolighandlingsplan - Tvedvej Resume: Forbedring af fire eksisterende boliger på Tvedvej til social udsatte. Sagsfremstilling: har vedtaget en bolighandlingsplan for det sociale område for at

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Økonomi og tidsplan. Indholdsfortegnelse. Indledning Bilag Økonomi og tidsplan... Bilag 1.00

Økonomi og tidsplan. Indholdsfortegnelse. Indledning Bilag Økonomi og tidsplan... Bilag 1.00 Indholdsfortegnelse Indledning... 1.3 Bilag... Bilag 1.00 Underbilag for de enkelte skoler... Bilag 1.01 1.25 1.1 1.2 INDLEDNING Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foranlediget, at der med baggrund

Læs mere