Referat af registratormøde 6. maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af registratormøde 6. maj 2014"

Transkript

1 Referat af registratormøde 6. maj 2014 Registratormøde ved DK Hostmaster i Århus, Scandic Hotel d. 6. maj 2014 kl :00 Dagsorden 09:30 Kaffe/te 10:00 Dialogmøde - Automatisering af fuldmægtigrollen og validering af oplysninger. 11:30 Frokost 12:00 Oplæg om Big Data som forretningsmodel (aflyst) 14:00 Kaffe / te og kage 14:30 Alm. registratormøde: - Orientering om nuværende projekter og opfølgning fra sidste registratormøde. - EPP - prioritering - Forbrugeraftaleloven - Internationale nyheder - Fra jer til os. 18:00 Middag 20:00 Slut Tilstede fra DK Hostmaster John Schweitzer, DK Hostmaster Lise Fuhr, DK Hostmaster Rikke Møller, DK Hostmaster Jonas Nielsen, DK Hostmaster Erwin Lansing, DK Hostmaster Inge Wisti, DK Hostmaster Velkommen John Schweitzer bød velkommen. Der blev ændret lidt i programmet, eftersom foredragsholderen om Big Data havde meldt afbud. Derfor blev det aftalt, at middagen blev rykket frem til kl , at dialogmødet blev lidt længere og at pauserne skulle være længere. Desuden var der en kort præsentationsrunde. Dialogmøde - Automatisering af fuldmægtigrollen og validering af oplysninger. Lise Fuhr fortalte om, at qua den nye domænelov laver DK Hostmaster om i processen for oprettelse af registranter. Lise Fuhr forklarede, at indtil nu har det været registranten, der har haft det juridiske ansvar for, at deres oplysninger i Whois er korrekte. Men med den nye domænelov bliver det DK Hostmasters ansvar. Samtidig skal DK Hostmaster sikre, at private registranter, der har navne- og adresse beskyttelse i cpr-registret, automatisk sikres anonymitet i Whois. Det vil have indflydelse på registranternes oprettelsesprocedure hos registratorerne og det vil have tekniske og juridiske konsekvenser både i Registratoraftalen og i DK Hostmasters generelle vilkår. Derfor kører der nu to projekter i DK Hostmaster, som skal være implementeret senest 1. marts Det omhandler validering af data og automatisering af fuldmægtigrollen. 1

2 Validering af data For at kunne validere private registranters data, præsenterede Lise Fuhr det forslag, at man, via EPP, eller et webinterface, i en oprettelsesproces først forsøger at validere registranten med match af navn og adresse med oplysningerne i cpr-registret. De registranter der ikke kan valideres via match med navn og adresse, er nødsaget til at valideres via cpr-nummer. For at validere registranten via cpr-nummer skal registratoren enten bruge DK Hostmasters præaktiveringsfunktion, eller registranten skal henvises til selv at validere sig direkte på DK Hostmasters hjemmeside, inden der ansøges om et domænenavn hos en registrator. Når navn, adresse og cpr-nummeret er matchet med oplysningerne i cpr-registret, vil DK Hostmaster smide oplysningen om cpr-nummer væk, dvs. at cpr-numre ikke opbevares hos DK Hostmaster efter valideringen. Løsningen betyder, at cpr-nummer kun skal gives til DK Hostmaster og ikke registratorerne. Lise Fuhr pointerede, at en af fordele med den foreslåede løsning var, at der kun i nogle tilfælde skulle bruges cprnummer, og at registratorerne havde flere tekniske muligheder de kunne benytte sig af. Af ulemper var, at der var risiko for, at registranten i visse tilfælde må igennem flere forsøg med valideringen i forbindelse med domænenavnsansøgningen, samt at nogle registranter derfor vil opleve, at systemet er besværligt. Samtidig er der risiko for, at registranter sætter sig på som internationale registranter for at undgå validering. Lise Fuhr orienterede endvidere om, at valideringen af virksomheder vil ske via match med cvr-nummer, samt at man overvejede om valideringen af foreninger skulle ske ved, at foreningen overfor DK Hostmaster dokumenterede, at der reelt er tale om en forening (f.eks. ved efterfølgende indsendelse af kopi af vedtægter eller lignende). Automatisering af fulmægtigrollen Lise Fuhr forklarede koblingen til det andet projekt, automatisering af fuldmægtigrollen. Hensigten var at imødekomme et af registratorernes ønsker om lettere at kunne administrere domænenavne via en automatiseret procedure. Forslaget er, at dette skal ske ved en automatiseret proces i forbindelse med oprettelsen, hvor der gives registranten valgmulighed i forhold til at vælge, om registratoren skal varetage en eller flere roller af følgende roller i relation til registrantens domænenavn: fuldmægtig, betaler og DNSSEC nøgleansvarlig. Til forslaget var der koblet nogle bærende principper: 1) registrantens aftaleforhold er stadig med DK Hostmaster, 2) det er altid registranterne, der vælger om registratoren skal varetage domænenavnet, 3) registranten har mulighed for, via selvbetjeningen, at vælge selv at varetage administrationen af domænenavnet, og 4) DK Hostmaster vil fortsat sende ordrebekræftelser til registranten via mail/brev. Implementeringen af den automatiserede proces vil have nogle konsekvenser: 1) der kommer til at ske en ændring i fuldmægtigrollen generelt, og 2) der arbejdes hen i mod en udfasning af mailformularen (et webinterface vil afløse mailformularen). Registranter vil have to muligheder for at sætte registrator som fuldmægtig på; via selvbetjening eller via præaktiveringsvinduet. Validering af data de tekniske løsninger og debat Jonas Nielsen viste nogle overordnede wireframes, som viste bestillings-flows inklusive valideringsmulighederne. Der blev stillet spørgsmålstegn ved om løsningen ikke ville indebære, at nettet blev strammet for meget ift. validering. DK Hostmaster pointerede, at valideringen var et lovkrav, og derfor ikke kunne undgås. Derefter var der debat om transporteringen af cpr-nummer. Tom Sommer fra UnoEuro pointerede, at flere registratorer allerede i dag transporterer cpr-numre i forhold til andre TLD ere, og at de derfor også godt kunne håndtere cpr-numre i forhold til registreringen af.dk domænenavne. Det var dog ikke alle registratorer, der transporterer cpr-numre i dag. DK Hostmaster noterede sig ønsket og vil tage det med i overvejelserne omkring hvilken løsningsmodel der vælges. Kristian Ørmen, Larsen Data, mente, at registranten vil have brug for en løsning, der er simpel. I oprettelsesflowet skal det enten være med cpr-nummer eller uden. Ikke noget med flere forsøg først med navne og adresse alene og derefter med cpr-nummer. Anders Eiler, Meebox, bakkede denne pointe op. 2

3 Larsen Data ønsker at det skulle være muligt for registrator at validere registranten inden ansøgningen sendes til DK Hostmaster. Der blev derfor efterspurgt åbenhed omkring hvordan DK Hostmaster validerer registranterne, således at registratorerne kan foretage samme validering. Dermed undgås det, at en ansøgning skal gå om og registrator skal gå tilbage til registranterne for at bede dem ændre data. Der blev også spurgt til, om det var live tjek i forhold til cpr-registret, så oprettelsen ikke gik langsomt, og det bekræftede Jonas Nielsen. Der blev spurgt til, om DK Hostmaster både skulle bruge adresse, navn og cpr-nummer eller om det var tilstrækkeligt kun at anføre cpr-nummer, således at DK Hostmaster selv kunne udfylde oplysninger vedr. navn og adresse. Der blev spurgt til hvor korrekt et navn skulle indtastes. DK Hostmaster ville orientere registratorerne om detaljerne omkring validering, når man er nærmere at have en endelig løsning. DK Hostmaster vil se på muligheden for at lave det fleksibelt, så man f.eks. godt kunne oprette sig selv om man f.eks. havde glemt et mellemnavn. DK Hostmaster pointerede også, at man godt kunne få et nyt bruger-id ved oprettelse og at DK Hostmaster ikke ville tvangssammenligge brugerne til ét bruger-id. Omkring validering af foreninger opfordrede nogle af registratorerne til, at DK Hostmaster fandt en anden løsning til validering end fremsendelse af dokumentation. Der var desuden en diskussion af hvorvidt foreninger altid har en cvrnummer, som kan bruge til validering. Fuldmægtigrollen - debat Tom Sommer fra UnoEuro spurgte, om registrator på vegne af registranten kunne vælge fuldmægtig og betaler som en del af aktiveringsprocessen, således at registranten alene efterfølgende skulle give sin accept hertil i forbindelsen med bekræftelsen på selvbetjeningen. Jonas Nielsen bekræftede, at det teknisk var muligt at lægge det ind som anmodning i registrantens Selvbetjening, som han/hun skulle bekræfte eller afvise. Derefter kunne registrator få besked om dette. Lise Fuhr pointerede dog, at udgangspunktet er, at det ikke ville blive muligt for registrator at sætte sig selv på automatisk med en rolle uden registrantens forudgående udtrykkelige accept. DK Hostmaster noterede sig dog ønsket og vil tage det med i overvejelserne omkring hvilken løsningsmodel der vælges. Der blev også talt om, at det var vigtigt at sikre god information til registranten om, hvad rollerne betød og hvilke konsekvenser, det ville have for dem, hvis de satte registrator som f.eks. fuldmægtig. Der blev drøftet, hvilke funktionaliteter en fuldmægtig skulle have. Det blev foreslået, at en registrator ikke skal kunne redeligere et domænenavn uden registrantens accept. Det blev også drøftet, hvilken betydning en redelegering skulle have for rollerne som fuldmægtig og betaler, herunder om disse automatisk skulle skiftes eller om der evt. skulle laves en nulstilling af rollevalg i forbindelse med redelegering. Lise Fuhr fortalte, at fuldmægtigrollen ville få nye funktioner som følge af implementeringen af den automatiserede proces. Fremover ville fuldmægtig godt kunne starte anmodninger om sletning, overdragelse og ændringer i stamdata (inkl. ændring af adresse) men registranten vil skulle godkende disse anmodninger inden DK Hostmaster effektuerer dem. På baggrund dialogen på mødet omkring redelegering, vil også redelegering blive inkluderet i denne nye proces omkring registrantens accept af anmodninger fra fuldmægtig. Alm. registratormøde Efter frokost fortsatte det normale registratormøde. Orientering om nuværende projekter og opfølgning fra sidste registratormøde. Jonas Nielsen fortalte om de projekter, der løber i DK Hostmaster og som er relevante for registratorerne. Det betød at: 1. Projektet med en gennemgang af DKH s processers var afsluttet. 2. Selvbetjeningsprojektet for registranter var under programmering og godt i gang. 3. EPP videreudvikling er på tegnebrættet, og der planlægges otte releases i , der nu er blevet prioriteret. 3

4 4. Der er planer om et registratorsite i 2015 med funktionskrav fra proces- og selvbetjeningsprojekterne og krav fra registratormøderne. Det vil erstatte mailservicen og et site, hvor registratorerne har mulighed for at skrue på kommunikationen med DK Hostmaster. Præaktivering er i test og efter den feedback, der har været, skal DK Hostmaster arbejde videre med den. DAS er også i sandbox og Jonas Nielsen fortalte, at den var ved at blive testet. DSU var ved at blive opdateret. EPP havde en bug fix release på vej. DK Hostmaster har gennemgået deres årlige brugerundersøgelser der er ændret lidt i spørgsmålene. I stedet for at blive tilsendt om efteråret, vil de blive tilsendt om foråret lige som med undersøgelsen til registranter. I forhold til opfølgning fra sidste møde rapporterede Jonas Nielsen, at registratorerne havde bedt om indflydelse på EPP prioriteringen og det var efterkommet. Der havde også været en forespørgsel på en julefrokost for registratorer, og det var imødekommet ved at afholde en middag som en del af registratormødet. QA og releases Erwin Lansing, DK Hostmaster, præsenterede en oversigt over DK Hostmasters processer for releases og tests. Han pointerede, at DK Hostmaster har versionskontrol på alt, så registratorerne altid kan se, hvilken version der er i brug. DK Hostmaster kører altid interne tests og derefter eksterne tests. Når DK Hostmaster ruller releases ud, så vil lancering ske afhængig af, hvad der skal ske. Bugfixes er 1 uge, feature releases, bagud kompatible: 3 uger. Feature releases, ikke kompatible 3 uger eller 3 måneder. Der var en diskussion af, om ikke kompatible releases skulle være varslet tre måneder er seks måneder i forvejen. DK Hostmaster tager udgangspunkt i at ikke kompatible releases varsles med tre måneder. Det bliver taget op igen til næste registratormøde. EPP prioritering Jonas Nielsen præsenterede den prioriterede rækkefølge, som registratorerne efter en høring havde ønsket. Den så således ud: Integration with DK Hostmaster Pre-activation Service [Create Domain] EPP Renew [Renew Domain] Name server Change (redelegering) [Update Domain] Domain Roles (proxy+tech) [Update Domain] Registration Period Modification [Update Domain] Name server Administration [Delete Host / Create Host / Update Host] DNSSEC [Update Domain] Poll [Poll] Contacts [Delete Contact / Update Contact] Jonas Nielsen forklarede, at er DK Hostmasters egen prioritering og at Poll måske rykkes længere op fordi DK Hostmaster vil integrere den med selvbetjening. Det er koblet til kommunikationssystemet. Poll er til at få besked om, om domænenavnet er blevet registreret, men det kan nok også kobles til hele kommunikationssystemet, så man kan suge statusbeskeder. Jonas Nielsen forklarede, at DK Hostmaster gerne vil køre små releases, så det ikke bliver til et stort projekt. Men det kører løbende. Renew har de haft første møde omkring, men det er en helt ny funktion og derfor kompleks og derfor kunne Jonas Nielsen ikke sætte tidspunkt på. Spørgsmål om validering af data i forhold til virksomheder Før mødet var der indsendt et spørgsmål fra en registrator, som denne ønskede drøftet på registratormødet. Spørgsmålet var, om det ville være muligt at bruge postboks-adresser, der ikke stemmer overens med adresseoplysningen for det anførte cvr-nummer i forbindelse med domænenavnsregistreringer. 4

5 Rikke Møller, DK Hostmaster og Lise Fuhr forklarede, at dette ikke ville være en mulighed, idet der skal være overensstemmelse mellem det anførte cvr-nummer og navn og adressen for registranten, idet DK Hostmaster ellers anser det for at være ukorrekte oplysninger. Rikke Møller pointerede, at DK Hostmaster har en forpligtelse til korrekte data i henhold til domæneloven. Der var på mødet en diskussion af brugen af P-nummer for virksomheder, der har flere adresser. Forbrugeraftaleloven Rikke Møller forklarede, at der fra 13. juni 2014 træder en ny forbrugeraftalelov i kraft. Loven er bl.a. relevant for alle virksomheder, der indgår fjernsalgsaftaler med forbrugere. Målet er ifølge loven at opnå et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, og der er derfor en række nye krav, som man som virksomhed skal opfylde. Rikke Møller forklarede, at loven bl.a. indebærer, at oplysningskravene ved indgåelse af forbrugeraftaler vil blive skærpet; at oplysningerne skal gives inden aftaleindgåelsen; at forbrugerne senest ved leverancens begyndelse skal have en bekræftelse af aftalen (inkl.de lovpåkrævede oplysninger) på et varigt medium; at sproget skal være dansk, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt. Den nye lov vil bl.a. betyde, at registrator vil blive pålagt specifikt at oplyse registranterne om 1) registranternes aftaleforhold med DK Hostmaster samt 2) de oplysninger som DK Hostmaster er påkrævet at oplyse i henhold til forbrugeraftaleloven. Oplysningerne skal oplyses til registranten inden denne gennemfører bestillingen af et.dk domænenavn hos registratoren. Ved anvendelse af præaktivering får registranterne de lovpåkrævede oplysninger af DK Hostmaster. DK Hostmaster forventer umiddelbart, at der implementeres en fælles løsningsmodel for alle typer registranter (forbruger/erhverv). Det overvejes pt. om registratorer, som alene har erhvervskunder, kan undtages. Dette vil dog kræve skriftlig dokumentation overfor DKH Rikke Møller opfordrede alle til at søge ekstern juridisk bistand i forhold til vurderingen af, om man som registrator lever op til kravene i den nye lov i forhold til de fjernsalgsaftaler, som ikke omhandler.dk domænenavne. Internationale nyheder Lise Fuhr fortalte om, at der i april måned var et internationalt møde, Netmundial i Brasilien omkring styringen af Internettet som afløber af Snowden-affæren. DIFO deltog som en del af den danske delegation sammen med Erhvervsstyrelsen og Udenrigsministeriet. På mødet blev et sæt ikke-bindende principper aftalt. Lise Fuhr pointerede, at mødet endte op med et dokument, der kaldes Netmundial Multistakeholder Statement, hvilket er en accept af multistakeholdermodellen fra flere regeringer, der tidligere var for en FN model i stedet for. Lise Fuhr fortalte, at der på mødet var blevet diskuteret indhold og net neutralitet, men det ville DIFO gerne væk fra, fordi DIFOs holdning er, at regulering skal håndteres indenfor de enkelte lande. Desuden fortalte hun, at Dansk IGF og Internetdagen var blevet slået sammen til en fælles konference med flere spor. Konferencen afholdes d. 15. september Fra jer til os. Kristian Ørmen, Larsen Data, spurgte til, hvornår det blev afgjort, om DK Hostmaster skulle i udbud og Lise Fuhr fortalte, at det ville blive i slutningen af juni. Peter Larsen, Larsen Data, spurgte til, hvordan DK Hostmaster prioriterede og John Schweitzer forklarede 1) automatisering of fuldmægtigrollen og validering af data, som skal være færdig inden ) Selvbetjening. Tom Sommer, UnoEuro spurgte til real time registrering og John Schweitzer fortalte, at det var noget, som DK Hostmaster var igang med at undersøge. Der blev også spurgt til antallet af ressourcer i DK Hostmaster og John Schweitzer fortalte, at DK Hostmaster over det sidste halvandet år var gået fra to til syv udviklere, hvoraf tre er konsulenter (En konsulent arbejder deltid). 5

6 Formatet Formatet af registratormødet blev også talt om, og det blev pointeret, at det var en god ide, at vi skulle spise sammen, men at flere ikke syntes, det var væsentligt med et foredrag midt på dagen. Det ville DK Hostmaster overveje til næste møde. Tak for et godt møde! 6

Registratormøde. Aarhus 6. maj 2014

Registratormøde. Aarhus 6. maj 2014 Registratormøde Aarhus 6. maj 2014 Dagsorden 09:30 Kaffe/te 10:00 Dialogmøde - Automatisering af fuldmægtigrollen og validering af data. 12:00 Frokost 13:00 Alm. registratormøde: - Orientering om nuværende

Læs mere

Fælles for Registratormøderne i Aarhus og København d. 6./7. november 2012

Fælles for Registratormøderne i Aarhus og København d. 6./7. november 2012 REFERAT Fælles for Registratormøderne i Aarhus og København d. 6./7. november 2012 Deltagere fra DIFO og DK Hostmaster: John Schweitzer, Lise Fuhr, Jonas B. Nielsen, Erwin Lansing, Susanne Andersen, Dennis

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

DK Hostmasters Generelle Vilkår Version 07

DK Hostmasters Generelle Vilkår Version 07 DK HOSTMASTERS GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE 1. marts 2015 I henhold til 12, stk. 1 i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (herefter domæneloven),

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere Ankestyrelsens undersøgelse af Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Baggrund, resume og anbefalinger 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Ankestyrelsens undersøgelse

Læs mere

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering BILAGSRAPPORT Marts 2009 BILAGSRAPPORT Side i 1. INTERVIEWGUIDE UFC-KONSULENTERNE...

Læs mere

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy Dette er procesrapporten til Bacheloropgaven på University College Nordjylland, omhandlende udviklingen af et Administrationssystem til Driving Academy. Opgaven indeholder alt information og dokumentation

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1756 Klager: Bad Boy Europe ApS Grønholtvangen 35 3480 Fredensborg Indklagede: Anders Møller Pedersen Nørre Alle 63, st., -102 8000 Århus C. Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

TILBUD ADMINISTRATIONEN AF INTERNETDOMÆNET.DK

TILBUD ADMINISTRATIONEN AF INTERNETDOMÆNET.DK TILBUD PÅ ADMINISTRATIONEN AF INTERNETDOMÆNET.DK 31. marts 2008 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 5 2. GENERELLE OPLYSNINGER OM TILBUDSGIVER... 8 2.1 Faktuelle oplysninger... 8 2.2 Beskrivelse af foreningen...

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 i sag nr. A2009.0683: FTF for Finansforbundet (advokat Helle Hjorth Bentz) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Nordea Bank Danmark A/S (advokat Merete Preisler)

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

DEF-rapport. http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32]

DEF-rapport. http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32] http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32] http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (2 of 39) [19-09-2001 16:32:32] Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Læs mere

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation

KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation Øverst i kolonnen kommunekommentar står en kommunes kommentarer og under dette KOMBITs tilbagemelding skrevet med fed. Bilag 1, kapitel

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 1.0 INDLEDNING 4 TILSYN 2.0 NY LOVGIVNING 5 3.0 RETNINGSLINJER OG VEJLEDNINGER 7 4.0 INTERNATIONALT TILSYNSARBEJDE 10 TEMA 5.0 INDSATSOMRÅDER

Læs mere

Forretningsplan. for. DIFO og DK Hostmaster 2010-2012

Forretningsplan. for. DIFO og DK Hostmaster 2010-2012 Forretningsplan for DIFO og DK Hostmaster 2010-2012 Indholdsfortegnelse Indledning...3 DIFOs organisatoriske struktur...3 1.2 b) Omdømme hos interessenter...5 1.3 c) Sikkerhed...5 1.6 f) Antal.dk domænenavne...6

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel Vejledning Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler. Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpet oplysningskrav, som danske

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Rapport Genveje på mit virk. Genveje på mit virk

Rapport Genveje på mit virk. Genveje på mit virk Genveje på mit virk 1 Indhold Baggrund... 3 Problemstilling... 5 Eksperiment... 8 Resultater... 11 Konklusion... 14 Anbefaling... 14 Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra et eksperiment

Læs mere

Designoplæg. administrationsmodul. Kirkekalenderen og Sogn.dk

Designoplæg. administrationsmodul. Kirkekalenderen og Sogn.dk Designoplæg om et nyt administrationsmodul til Kirkekalenderen og Sogn.dk Maj 2013 Dokument nr. 53560-13 Indledning Sogn.dk kirken "KRAK" blev lanceret første gang i 1996. Det skete i forbindelse med menighedsrådsvalget

Læs mere