RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune"

Transkript

1 RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune Side 1 af 12

2 1. Indledning Jobcentret skal hvert år udarbejde en resultatrevision, der redegør for resultaterne i det foregående år. Jobcentrets resultater sammenlignes i resultatrevisionen med andre jobcentre der har samme rammevilkår. Rammevilkårene er bestemt via af en analyse foretaget af SFI og AKF, og viser, hvor mange dage en gennemsnitsborger i en given kommune (jobcenter) kan forvente at modtage en bestemt forsørgelsesydelse i løbet af ét år. Landets kommuner / jobcentre er på baggrund af dette antal dage blevet rangordnet og inddelt i 10 klynger. Randers indgår i klynge med: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Haderslev, Kalundborg, Langeland, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Samsø, Slagelse og Vordingborg. Klyngen er blevet ændret i forhold til tidligere år, da Aarhus og Samsø samt Svendborg, Ærø og Langeland kommuner tidligere har haft forpligtende samarbejder om drift af deres jobcentre. Disse samarbejder er ophørt og Jobcenter Samsø og Jobcenter Langeland er blevet placeret i klynge med Randers, mens Randers ikke længere er i klynge med Svendborg. Den klynge Randers er placeret i, er karakteriseret ved, at det er de jobcentre, hvor borgerne kan forventes at være længst tid på ydelserne. Det er med andre ord de jobcentre, der har de største udfordringer. Formålet med resultatrevisionen er at identificere de områder, hvor jobcentret har særlige udfordringer. Det sker ved at sammenligne jobcentrets resultater med gennemsnittet i klyngen. Hvis jobcentrets resultater liggerunder gennemsnittet i klyngen, kan det være tegn på, at jobcentret har en udfordring. Der kan dog være gode grunde til, at resultatet skiller sig ud, så der vil i den enkelte situation altid være behov for at vurdere området i en større sammenhæng. Resultatrevisionen er opdelt i følgende afsnit: Ministermål Forsørgelsesgrupper efter matchkategori Indsatsen aktiveringsgrad og opfyldelse af minimumskrav Scorecard på ministermål Besparelsespotentiale Den særlige indsats mod langtidsledighed Alle data i resultatrevisionen er fra jobindsats.dk. 2. Konklusion Resultatrevisionen har identificeret forskellige udfordringer. De største udfordringer ligger umiddelbart i forhold til: Side 2 af 12

3 Ministermål 1 arbejdskraftreserven Ministermål 3 ungeområdet Ministermål 4 indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund Forsikrede ledige Kontanthjælpsmodtagere Ledighedsydelsesmodtagere i matchkategori 2 Aktiveringsgraden for kontanthjælpsmodtager i matchkategori 2 Rettidigheden for tilbud til kontanthjælpsmodtagere Jobcentret er opmærksom på disse udfordringer, og som det fremgår i afsnit 4, ligger der bag nogle af resultaterne bevidste valg og prioriteringer, mens der på andre områder er iværksat nye tiltag, som forventes at bidrage til en styrket indsats. De tre ministermål, hvor der er udfordringer, udgår fra 2013, og bliver erstattet af nye mål. Ministermål 1 er blevet til ministermål 3 og er blevet omformuleret, så det har fokus på langtidsledighed i stedet for arbejdskraftreserven. Ministermål 3 er ændret til ministermål 1, og er blevet formuleret som et nyt ungemål, der har fokus på at unge uden en kompetencegivende uddannelse får en uddannelse. Jobcentret vil i 2013 have mere fokus på uddannelse. Jobcentret har fokus på kernen i de problemer, som ministermålene omhandler. Der er ikke formuleret et nyt mål på integrationsområdet, men indsatsen vil i jobcentret blive set som en del af den ordinære indsats. Jobcentret har ansat en konsulent, der skal arbejde specifikt med indvandrere. 3.0 Resultatopgørelse I opgørelsen af ministermålet og forsørgelsesgrupperne sammenligner resultatrevisionen jobcentrenes indsats ved at måle på udviklingen i antal fuldtidspersoner i de enkelte målgrupper. Sammenligningsgrundlaget er den procentvise ændring i målgruppen fra december 2011 december I opgørelserne over indsatsen vurderes der på baggrund af aktiveringsgraden og rettidigheden for samtaler og tilbud. Rettidigheden opgøres som den andel i procent af alle, der ikke fik en samtale eller tilbud til tiden. Scorecardet for ministermålene er konstrueret på baggrund af gennemsnittet af jobcentrenes score på hvert enkelt ministermål. Besparelsespotentialet er vurderet ud fra, hvad den enkelte kommune kunne spare inden for de enkelte ydelseskategorier, hvor andelen af borgere på ydelsen ligger over gennemsnittet i klyngen, hvis andelen af borgere på disse ydelser var på niveau med gennemsnittet i klyngen. I de tilfælde hvor ydelseskategorien ligger under gennemsnittet i klyngen, vil kategorien ikke indgå i beregningen af besparelsespotentialet. Side 3 af 12

4 Udviklingen i langtidsledigheden er opgjort på baggrund af antal fuldtidspersoner i langtidsledighed. 3.1 Ministermålene Periode Niveau Udvikling Sammenligning Dec Antal fuldtidspersoner Ifht. måneden før i pct Ifht. samme måned året før i pct. Bedste udvikling i klyngen ifht. året før i pct. Gnsn. Udvikling i klyngen ifht. året før i pct. Arbejdskraftreserven Dec i alt A-dagpenge Dec Kontant- og Dec starthjælp Ministermål 1 Arbejdskraftreserven (ledige med mere end 3 måneders ledighed) Arbejdskraftreserven i Randers var i december 2012 på personer. Jobcentrets mål var Målet er derfor ikke nået. I forhold til december 2011 er reserven steget med 1 %. Det er et resultat under gennemsnittet i klyngen, som var et fald på 4 %. Fra januar 2012 til december 2012 faldt reserven i Randers med 72 personer, svarende til et fald på 3,5 %. Fra 2013 er Arbejdskraftreserven ikke længere et ministermål. Permanente forsørgelsesordning er Tilgang til permanente forsørgelsesordning er Dec Dec Ministermål 2 Tilgangen til permanente forsørgelsesordninger: Der var i 2012 en tilgang til de permanente forsørgelsesordninger i Randers på 309. Jobcentrets mål var en tilgang på 475 personer. Målet er derfor opfyldt. Resultatet er udtryk for et fald på 47 % i forhold til december Resultatet er bedre end gennemsnittet i klyngen. Unge under 30 år Dec Ministermål 3 Unge på offentlig forsørgelse: Der var i december personer under 30 år på offentlig forsørgelse i Randers. Jobcentrets mål var, at antallet skulle begrænses til Målet er derfor ikke opfyldt. I forhold til december 2011 er det er en stigning på 2 %. Resultatet ligger under gennemsnittet i klyngen, hvor der var et fald på 2 %. Fra 2013 erstattes ungemålet af et mål, der har fokus på unge og uddannelse. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Dec Ministermål 4 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere skal i arbejde: Der var i december indvandrere og efterkommere (personer) i Randers, der var på offentlig forsørgelse. Jobcentrets mål var 999. Målet er derfor ikke nået. Resultatet svare til en stigning i forhold december 2011 på 9 %. Det er en stigning, der er over gennemsnittet i klyngen, hvor der var en stigning på 5 %. Målet udgår som ministermål fra Sammenfatning af resultater på ministermål Jobcentret opnåede et godt resultat på ministermål 2, og resultatet var over gennemsnittet i klyngen. Men det lykkedes ikke at nå målene på de øvrige tre ministermål, hvor resultaterne var under gennemsnittet i klyngen. De tre ministermål, hvor jobcentret ikke nåede målene, er karakteriseret ved, at mulighederne for målopfyldelse til dels er konjunkturafhængige og også kan være påvirket af erhvervsstrukturen i arbejdskraftområdet. Der er således flere faktorer der spiller ind på målopfyldelsen. Resultatet på ministermålene viser, at der kan være grund til at have fokus på at få ledige i job. 3.2 Forsørgelsesgrupper Forsørgede i alt Dec Der var i december 2012 i alt fultidspersoner i Randers Kommune, der var på offentlig forsørgelse. Det svarer til antallet i december Der har således set unger ét ikke været nogen ændringer i antallet i I klyngen har der i gennemsnit været et fald i det seneste år på 1 % og det bedste jobcenter i klyngen har haft et fald på 5 %. Jobcenter Randers er således samlet set på niveau med gennemsnittet i klyngen. Jobklar fuldtids- Dec Side 4 af 12

5 personer (match 1) Antallet af jobklare fuldtidspersoner i Randers under ét var i december fuldtidspersoner. Sammenlignet med december 2011 er der tale om et fald på 7 %. Det svarer til gennemsnittet i klyngen, men er under det bedste resultat i klyngen, der var på 14 %. Resultat viser, at Jobcenter Randers ikke har særlige udfordringer i forhold til de jobklare set under ét. A-dagpenge Dec Der var i december fuldtidspersoner på a-dagpenge, hvilket svarer til antallet i december I klyngen har der i gennemsnit været et fald på 6 % og bedste jobcenter har haft et fald på 17 %. Der er således en indikation for, at jobcentret kan have en udfordring i forhold til at få forsikrede ledige i job eller ordinær uddannelse. Kontanthjælp Dec Fra december 2011 til december 2012 har der været en stigning på 5 % i antallet af arbejdsmarkedsparate fuldtidspersoner på kontanthjælp i Randers. I klyngen har der været en stigning på i gennemsnit 2 % og bedste jobcenter har haft et fald på 8 %. Jobcentret har således et lidt svagere resultat end klyngen som gennemsnit, men der er ikke tale markante forskelle. Sygedagpenge Dec Der var i december 631 fuldtidspersoner på sygedagpenge i kategorien jobklar. Det er et fald på 23 % i forhold til december 2011 og bedre end det gennemsnitlige resultat for klyngen som var på 19 %. Bedste resultat i klyngen var et fald på 35 %. Jobcentret har på baggrund af resultatet ingen udfordringer i forhold til denne kategori af sygedagpengemodtagere. Revalidering Dec Jobcentret havde i december jobklare fuldtidspersoner i revalidering, Sammenlignet med december 2011 er der tale om et fald på 58 %. Det er et markant bedre resultat end gennemsnittet i klyngen, hvor der var en stigning på 32 % i samme periode. Ledighedsydelse Dec Der var i december arbejdsklare fuldtidspersoner på ledighedsydelse. Det er i forhold til december 2011 et fald på 26 %. Resultatet er markant bedre end gennemsnittet i klyngen, som var på 4 %. Indsatsklar Dec fuldtids-personer (match 2) Der var i december fuldtidspersoner i kategorien indsatsklar. Det er i forhold til december 2011 en stigning på 32 %. I klyngen var der i samme periode en stigning på kun 12 %. Resultatet indikerer, at jobcentret samlet set har en udfordring i forholdt il de indsatsklare. Kontanthjælp Dec Der var i december indsatsklare fuldtidspersoner på kontanthjælp. Det er en stigning på 65 % i forhold til året før. I klyngen har der i gennemsnit været en stigning på 16 %. Det peger på, at jobcentret har en udfordring i forhold til de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. For at vurdere resultatet rigtigt skal det bemærkes, at Jobcenter Randers lægger vægt på en aktiv indsats, hvor der ses på borgerens muligheder fremfor begrænsninger. Derfor vil flest muligt blive matcher til kategori 2. En del af den store stigning i antallet kan derfor forklares ud fra dette. Men herudover har Randers mærket en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere i 2012, hvilket også afspejles i resultatet. Samlet set er der grund til at have fokus på kontanthjælpsområdet. Sygedagpenge Dec Der var i december fuldtidspersoner på sygedagpenge i kategorien indsatsklar. Det svarer til et fald på 25 % i forhold til Gennemsnittet i klyngen ligger på +7 %. Job centret har på den baggrund ingen udfordringer i forhold sygedagpengemodtagere i kategori. Revalidering Dec I december 2012 var der 85 fuldtidspersoner i kategorien indsatsklar, der var i revalidering. Det svarer til et fald på 33 % i forhold til december I klyngen var faldet på 1 %. På det grundlag har jobcentret ingen særlige udfordringer i forholdt til revalidering. Ledighedsydelse Dec I alt 89 fuldtidspersoner i kategorien indsatsklar var i december 2012 på ledighedsydelse i Randers. Det svarer til en stigning på 28 % i forhold til december I klyngen var der i gennemsnit et fald på 13 %. Resultatet viser, at jobcentret har en udfordring i forhold til ledighedsydelsesområdet for indsatsklare. Midlertidigt passive Dec fuldtidspersoner (match 3) Der var i december 2012 i alt 659 fuldtidspersoner i kategorien midlertidigt passive. Det er et fald på 46 % i forhold til december Gennemsnittet i klyngen var på 8 %. Resultatet viser, at jobcentret ikke har særlige udfordringer i forhold til den kategori som helhed. Resultatet skal dog ses i lyset af at jobcentret ønsker, at flest mulige får et aktivt tilbud. Jobcentrets matchning kan derfor være anderledes end på andre jobcentres. Kontant- og starthjælp Dec fuldtidspersoner i kategorien midlertidig passiv var i december 2012 på kontanthjælp. Det svarer til et fald på 69 % i forhold til antallet i december Gennemsnittet i klyngen steg i samme 1 %. Resultatet viser, at der ikke er særlige udfordringer på kontanthjælpsområdet i kategorien. Side 5 af 12

6 Sygedagpenge Dec Der var på sygedagpengeområdet i december fuldtidspersoner på sygedagpenge i kategorien midlertidigt passive. I forhold til november 2012 er der tale om et fald på 6 %, mens gennemsnittet i klyngen viser et fald på 24 %. Resultatet viser, at der kan være et potentiale for et yderligere fald i Randers. Ledighedsydelse Dec Antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse i kategorien midlertidigt passive var i december 2012 på 39. Dette svarer til et fald på 18 % i forhold til december I klyngen har der i samme tidsrum været en stigning på 21 %. Resultatet viser, at jobcentret på den baggrund ikke har særlige udfordringer i forhold til kategorien. Forrevalidering Dec fuldtidspersoner Antallet af fuldtidspersoner i forrevalidering i kategorien midlertidigt passive var i december 2012 på 29. Dette svarer til et fald på 46 % i forhold til december I klyngen har der i samme tidsrum været et fald på 30 % %. Resultatet viser, at jobcentret på den baggrund ikke har særlige udfordringer i forhold til kategorien. Fleksjob Dec fuldtidspersoner Der var i december fuldtidspersoner i fleksjob. Det svarer til en stigning på 4 % i forhold til december I klyngen var der i samme periode en stigning på 3 % i gennemsnit. Resultatet i klyngen er lidt bedre end jobcentrets, men der er ikke på den baggrund grundlag for, at jobcentret skal have mere fokus på området. Førtidspension Dec fuldtidspersoner I december 2012 var i alt fuldtidspersoner på førtidspension. I forhold til december 2011 er der tale om et fald på 2 %. I klyngen har der i gennemsnit ikke været nogen ændring i antallet fra december 2011 til december Jobcentret har på den baggrund ikke særlige udfordringer på det område. Førtidspensionsområdet er i 2013 et ministermål, og jobcentret vil derfor være særligt opmærksomt på tilgangen til førtidspension. Ukendt match fuldtidspersoner Dec Kategorien omfatter personer, der på opgørelsestidspunktet ikke var matchkategoriseret. Der var i december fuldtidspersoner i kategorien. Der i forholdt til december 2011 tale om en voldsom stigning på 342 %, mens der i klyngen har været et fald på 6 % i gennemsnit. Det må forventes, at ikke-matchkategoriserede personer relativt hurtigt vil blive matchkategoriseret, og der vil således ikke være grund til særligt fokus på det område. 3.3 Indsatsen Aktiveringsgrad Dec Aktiveringsgraden var samlet set på 33 % i december Gennemsnittet i klyngen var på 26 %, og det højeste niveau var 34 %. På den baggrund er jobcentrets resultat tilfredsstillende, og der er ikke grundlag for at have særligt fokus på området. A-dagpenge Dec Aktiveringsgraden for forsikrede ledige var i december 2012 på 35 %. Gennemsnittet i klyngen var på 24 %. Resultatet er derfor tilfredsstillende, og der er særlige udfordringer på området. Kontant jobklar (match Dec ) Aktiveringsgraden for kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 1 var i december 2012 på 40 % og gennemsnittet i klyngen var på 41 %. Der er på den baggrund ikke særlige udfordringer på området. Kontant indsatsklar Dec (match 2) Aktiveringsgraden var i december % for kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 2. I klyngen var gennemsnittet i december 2012 på 32 %. Resultatet peger på, at jobcentret kan have grund til at sætte ekstra fokus på aktiveringen af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 2. Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler A-dagpenge Dec Opfyldelse af minimumskrav henviser til overholdelsen af tidsfristerne for samtaler med forsikrede ledige. Opgørelsen viser, at 4 % af de forsikrede ledige ikke fik deres samtaler rettidigt i december Sammenlignet med december 2011 er der tale om en stigning på 1 pct. point. Gennemsnittet i klyngen var på 3 %. Jobcentret afviger derfor ikke væsentligt fra klyngen. Manglende overholdelse af rettidigheden betød i 2012, at statsrefusionen på ydelsen bortfaldt fra fristen blev overskredet og frem til det tidspunkt, hvor samtalen blev afholdt. I er der ikke tab af refusion ved manglende overholdelse af tidsfristerne. Side 6 af 12

7 Manglende Dec jobsamtaler kontanthjælp Opfyldelse af minimumskrav henviser til overholdelsen af tidsfristerne for samtaler med kontanthjælpsmodtagere. Opgørelsen viser, at 6 % af kontanthjælpsmodtagerne ikke fik deres samtaler rettidigt i december Sammenlignet med december 2011 er der tale om en stigning på 1 pct. point. Gennemsnittet i klyngen var på 5 %. Jobcentret afviger derfor ikke væsentligt fra klyngen. Manglende overholdelse af rettidigheden betød i 2012, at statsrefusionen på ydelsen bortfaldt fra fristen blev overskredet og frem til det tidspunkt, hvor samtalen blev afholdt. I er der ikke tab af refusion ved manglende overholdelse af tidsfristerne. Manglende aktive Juni tilbud A-dagpenge Opfyldelse af minimumskrav henviser til overholdelsen af tidsfristerne for aktive tilbud til forsikrede ledige. Opgørelsen viser, at 5 % af de forsikrede ledige ikke fik deres aktivering rettidigt i december Sammenlignet med december 2011 er der tale om et fald / forbedring på 9 pct. point. Gennemsnittet i klyngen var på 4 %. Jobcentret afviger derfor ikke væsentligt fra klyngen. Manglende overholdelse af rettidigheden betød i 2012, at statsrefusionen på ydelsen bortfaldt fra fristen blev overskredet og frem til det tidspunkt, hvor den ledige blev aktiveret. I er der ikke tab af refusion ved manglende overholdelse af tidsfristerne. Manglende aktive Dec tilbud Kontanthjælp Opfyldelse af minimumskrav henviser til overholdelsen af tidsfristerne for aktive tilbud til kontanthjælpsmodtagere. Opgørelsen viser, at 18 % af kontanthjælpsmodtagerne ikke fik deres aktive tilbud rettidigt i december Sammenlignet med december 2011 er der tale om et fald / forbedring på 8 pct. point. Gennemsnittet i klyngen var på 10 %. Jobcentret afviger derfor væsentligt fra klyngen. Der kan derfor være grund til at have fokus på rettidigheden for aktive tilbud til kontanthjælpsmodtagere. Manglende overholdelse af rettidigheden betød i 2012, at statsrefusionen på ydelsen bortfaldt fra fristen blev overskredet og frem til det tidspunkt, hvor samtalen blev afholdt. I er der ikke tab af refusion ved manglende overholdelse af tidsfristerne. 3.4 Scorecard på ministermålene Jobcenter Randers er placeret som nr. 9 ud af 13. To jobcentre deler 7. pladsen. I opgørelsen placeres jobcentrene for hvert ministermål efter, hvor god udviklingen har været i forhold til samme måned året før. Der udregnes herefter et gennemsnit for placeringen på de fire ministermål. Herefter rangordnes jobcentrene i forhold til gennemsnitstallet. 3.5 Besparelsespotentiale Fuldtidspersoner på ydelse i pct. Af befolkningen i jobcentret Fuldtidspersoner på ydelse i pct. Af befolkningen i klyngen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner ift klyngen Besparelsespoten -tiale i mio. Kr. A-dagpenge 3,97 3, ,0 Kontanthjælp 3,99 4, ,3 Revalidering 0,24 0, ,5 Sygedagpenge 2,74 2, ,8 Ledighedsydelse 0,59 0, ,0 Fleksjob 2,20 1, ,6 Førtidspension 8,19 9, ,4 I alt 21,92 22, ,4 Opgørelsen viser, hvad der kunne spares, hvis jobcentret nedbragte andelen af fuldtidspersoner til gennemsnittet i klyngen for de enkelte ydelseskategorier. De negative værdier er udtryk for, at andelen af fuldtidspersoner er lavere end gennemsnittet i klyngen. Det er kun de positive værdier, der tælles sammen i det endelige besparelsespotentiale. Besparelsespotentialet er opgjort til 54,4 mio. kr. 3.6 Langtidsledighed Periode Niveau Udvikling Sammenligning Side 7 af 12

8 Ifht. måneden før i pct. Ifht. samme måned året før i pct. Bedste udvikling i klyngen i pct. Gnsn. Udvikling i klyngen ifht året før i pct. Arbejdsmarkedsparate Dec langtidsledige Der var i december langtidsledige i Randers Kommune. Det svarer til et fald på 4 % i forhold til december Der var i samme periode en stigning på i gennemsnit 3 % i klyngen. Der har på den baggrund været en tilfredsstillende udvikling i Randers. Antal fuldtidspersoner December 2011 December 2012 Fuldtidspersoner Løntilskud fra ledighed fra ledighed Voksenlærling Voksenlærling Praktik Løntilskud Praktik A-dagpengemodtager Kontanthjælpsmodtagere Som led i forebyggelsen af langtidsledighed har den virksomheds rettedes aktivering været prioriteret i Der har således været en tydelig stigning fra december 2011 til december 2012 i antallet af virksomhedsaktiverede fuldtidspersoner. Kilde: jobindsats.dk 4.0 Udfordringer 4.1 Ministermål Jobcentret har på ministermål 1, 3 og 4 præsteret under gennemsnittet i klyngen. Ministermål 1 drejer sig om at begrænse arbejdskraftreserven (personer med en ledighed over 3 måneder). Arbejdskraftreserven er konjunkturfølsom og vil også være følsom over for udviklingen på det lokale arbejdsmarked. Arbejdskraftreserven har været svingende henover I marts toppede den med ledige og i juli lå den årets laveste niveau, der var Der er altså ikke nogen entydig dårlig udvikling. Endvidere indgår de langtidsledige i arbejdskraftreserven, og det kan konstateres, at udviklingen i langtidsledigheden i Randers har været bedre end i klyngen. Det peger på, at det især er de ledige med en relativ kort ledighed over 3 måneder der er blevet flere af i Randers. Jobcentret har en fokuseret indsats og gode resultater for de langtidsledige, så samlet set ligger der ikke noget alvorligt problem bag resultatet på ministermål 1. Arbejdskraftreserven er fra 2013 ikke længere et ministermål. I stedet kommer der er et mål, der har fokus på langtidsledigheden. Jobcentrets indsats for arbejdsmarkedsparate ledige har haft fokus på virksomhedsrettet aktivering, men implementeringen af modellen tog længere tid end forventet. Fra starten af 2013 er indsatsen fuldt implementeret, og det er derfor også forventningen, at resultaterne for de arbejdsmarkedsparate vil være bedre i Ministermål 3 omhandler indsatsen for unge under 30 år. Målet er at få flest muligt unge i job eller ordinær uddannelse. Jobcentret er af den opfattelse, at der bliver ydet en god indsats i forhold til de unge, men der har i Randers været tilgang af unge til kontanthjælp. Fra januar til december steg antallet med 137. Netto var stigningen i antallet af unge på offentlig ydelse på 25. Det skyldes især fald i antallet på a-dagpenge, revalideringsydelser og sygedagpenge. Jobcentret er meget opmærksom på tilgangen af kontanthjælpsmodtagere, og der arbejdes med nye tiltag som f.eks. at udvide den eksisterende nytteaktiveringsordning for Side 8 af 12

9 unge under 25 til også at omfatte de unge over 25 år. Endvidere vil der fortsat være fokus på uddannelsespålægget, som anvendes konsekvent. Ministermål 3 udgår fra 2013 og bliver erstattet af et mål, der har fokus på at unge uden en kompetencegivende uddannelse får en uddannelse. Ministermål 4 drejer sig om, at begrænse antallet af indvandrere fra ikke-vestlige lande og efterkommere mest muligt. Resultatet for 2012 har været drøftet i LBR og det Integrationsrådet. Integrationsrådet peger blandt andet på, at indvandrere ofte er beskæftiget i meget konjunkturfølsomme job, og derfor også er sårbare i krisetider. Den største tilgang til offentlige ydelser fra indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund er sket på kontanthjælpsområdet, hvor der har været en tilgang på 16 %, men også på sygedagpenge (+12 %), fleksjob (+26 %) og førtidspension (+2 %) har der været tilgang. Den største enkeltgruppe af ikke-ikke vestlige indvandrere på overførselsindkomst er førtidspensionister. De udgør 38 % af alle ydelsesmodtagere. Mange er pensioneret på grund af PTSD. På a-dagpengeområdet har der i 2012 været et fald i antallet af indvandrere på ydelsen på 5,5 %. På kontanthjælpsområdet har der været en stigning i antallet på ydelse, og jobcentret har i 2012 ansat en virksomhedskonsulent specielt til indvandrerområdet. Jobcentret har således fokus på problemet og vil fortsat arbejde målrettet med målgruppen. Ministermål 4 bortfalder fra For ministermålene samlet set er jobcentret opmærksom på kernen i de udfordringer, som ministermålene omhandler, og der arbejdes med at tilpasse indsatsen til udfordringerne. 4.2 Forsørgelsesgrupper Jobklare matchgruppe 1 I matchkategori 1 peger resultatrevisionen på, at udfordringerne ligger på kontanthjælpsog a-dagpengeområdet. Indsatsen for arbejdsmarkedsparate ledige har haft fokus på virksomhedsrettet aktivering, og på ungeområdet har uddannelsespålægget været brugt konsekvent, ligesom der har været anvendt nytteaktivering / straksaktivering for unge på kontanthjælp. Udviklingen i ledigheden gennem 2012 har været svingende, og ledigheden lå relativt lavt først på efteråret, hvorefter den har været stigende sidst i efteråret. Set over 2012 samlet er der lidt færre a-dagpengemodtagere, men flere kontanthjælpsmodtagere. Det er jobcentrets politik, at fastholde flest mulige kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 1 fremfor at matche dem til match 2. Side 9 af 12

10 Antal arbejdsmarkedsparate fuldtidspersoner i Randers i 2012 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 A-dagpenge Kontanthjælp I alt Jobcentrets indsats for arbejdsmarkedsparate ledige har haft fokus på virksomhedsrettet aktivering. Men implementeringen af modellen tog længere tid end forventet. Fra starten af 2013 er indsatsen fuldt implementeret, og det er derfor også forventningen, at resultaterne for de arbejdsmarkedsparate vil være bedre i Jobcentret vurderer, at indsatsen overordnet set er rigtig. Men ledigheden er meget påvirket af konjunkturerne og lokale forhold Indsatsklare matchgruppe 2 Jobcentret har i ydelsesgrupperne i matchgruppe 2 udfordringer i forhold til kontanthjælpsog ledighedsydelsesmodtagere. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er fra december 2011 til december 2012 steget med 65 %. Stigningen skyldes dels, at Randers Kommune har oplevet en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere i 2012, og dels at jobcentret ønsker en aktiv indsats overfor flest mulige kontanthjælpsmodtagere. Der bliver derfor ved matchningen lagt vægt på den enkelte borgers muligheder fremfor begrænsninger. Den tilgang har betydet, at der er forholdsvid mange kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2. Udviklingen i matchkategori 2 skal derfor ses i sammenhæng med udviklingen i matchkategori 3, hvor udviklingen har været markant lavere end i klyngen. Der bliver i indsatsen lagt vægt på, at alle kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3 har en indsatsplan med tydelige mål og delmål. Det er et mål for indsatsen, at der maksimalt er 10 % af kontanthjælpsmodtagerene med andre problemer end ledighed, der er i match 3, og der skal være 20 % færre borgere i match 2. I indsatsen vil indgå kvalificerede samtaleforløb og aktive tilbud. Det er i den forbindelse blandt andet hensigten at etablere 200 virksomhedscenterpladser og øge tilgangen til det succesfulde projekt Ahead. Samlet set er udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere i match 2 udtryk for en målrettet aktiv indsats, der på sigt skal bringe kontanthjælpsmodtagerne væk fra offentlige ydelser. Den stigning der har været i matchkategori 2, er derfor ikke den store udfordring for jobcentret, som resultaterne umiddelbart kunne tyde på, men udtryk for en bevidst politik i tråd med intensionerne med den kommende kontanthjælpsreform. Ledighedsydelsesområdet har inden for matchkategori 2 oplevet en tilgang på 28 % fra december 2011 til december Det er betydeligt mere end gennemsnittet i klyngen. Konkret er der tale en stigning på 20 fuldtidspersoner, som skal ses i sammenhæng med den samlede indsats på ledighedsydelsesområdet, der i december omfattede i alt 337 fuldtidspersoner. Jobcentret oplever, at der i tilfredsstillende grad er en bevægelse fra matchkategori 2 til 1, og det i perioden er lykkedes at nedbring antallet i matchkategori 1 med 26 %. Side 10 af 12

11 Jobcentret arbejder løbende på at udvikle og tilpasse indsatserne for ledige fleksjobvisiterede. Der er i 2013 etableret projekt I form til Fleks for sygemeldte ledighedsydelsesmodtagere i matchgruppe 2. Indsatserne i projektet har til formål at få rykket ledige fra matchgruppe 2 til matchgruppe 1. Desuden er indsatsen for alle 3 matchgrupper styrket ved ansættelse af fleksjobambassadører fra april Udfordringerne på fleksjobområdet knytter sig ikke specifikt til de enkelte matchkategorier, men til gruppen af ledighedsydelsesmodtagere med en varighed over 18 måneder. For matchkategori 2 samlet set, er det jobcentrets opfattelse, at der er det rigtige fokus, og at der med de tiltag der er iværksat i 2013, er sat gang i en indsats, der har det rigtige perspektiv, som på sigt vil skabe gode resultater Midlertidigt passive matchgruppe 3 Jobcentrets udfordringer i matchgruppe 3 knytter sig til sygedagpengemodtagerne. Der har i perioden december 2011 til december 2012 været et fald på 6 %, mens der i gennemsnit i klyngen har været et fald på 24 %. Jobcentret har således en god udviklingen på området, men noget tyder på, at det kunne være endnu bedre. Sygedagpenge afdelingen har i iværksat et organisationsudviklingsprojekt for at styrke indsatsen. Der bliver i projektet lagt vægt på at styrke ledelsestilsynet, organiseringen af tilbud og systematikken i sagsbehandlingen. Projektet forventes at medvirke til en styrket indsat. For matchkategori 3 samlet set, er det jobcentrets opfattelse, at det er det rigtige fokus i indsatsen og resultaterne er acceptable. 4.3 Aktiveringsgrad Jobcentret havde samlet set i december 2012 en aktiveringsgrad på 33 %, hvilket var over gennemsnittet i klyngen, der lå på 26 %. Overordnet set har jobcentret således ikke udfordringer i forhold til aktiveringsgraden. For kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 var aktiveringsgraden dog kun 23 %, hvor den i klyngen var på 32 %. Aktiveringsgraden på det område kunne derfor være højere. Med de nye tiltag på området, der er beskrevet i afsnit forventes aktiveringsgraden at blive øget i Opfyldelse af minimumskrav Jobcentret ligger generelt på niveau med klyngen i rettidighedsmålingen. Der er dog en udfordring i forhold til rettidigheden for tilbud til kontanthjælpsmodtagere. Kontanthjælpsområder har i 2013 fået flere personaleressourcer, og der kan derfor forventes en forbedring af rettidigheden. 5. Scorecard på ministermål og besparelsespotentiale 5.1 Sorecard på ministermål Jobcentret er i den samlede score på ministermålene placeret som nr. 9 ud af 13 jobcentre. To jobcentre deler 7. pladsen. Bedst i klyngen er Langland, mens Bornholm, Norddjurs og Kalundborg ligger efter Randers. Som resultatet indikerer, har Randers Side 11 af 12

12 generelt præsteret lavt på ministermålene sammenlignet med klyngen. Det skal dog fremhæves, at Randers på ministermål 2 tilgangen til permanente forsørgelsesordninger ligger som nr Besparelsespotentiale Opgørelsen viser, at Randers har et besparelsespotentiale på 54,4 mio. kr. Potentialet kan hentes på a-dagpenge-, sygedagpenge- og fleksjobområderne, hvis andelen af fuldtidspersoner på disse ydelser i forhold til befolkningen bringes ned på niveauet i klyngen. Randers Kommune er naturligvis meget opmærksom på, at det er omkostningstungt at have en stor andel af borgerne på offentlig forsørgelse. Der arbejdes derfor på at udvikle indsatsen, og arbejdsmarkedsområdet er blevet udpeget til at være innovationsområde i Randers Kommune i Side 12 af 12

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 210476 Brevid. 1453621 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2011 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011 Som en

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune

RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune Side 1 af 16 1.0 Indhold Indhold 1.0 Indhold... 2 2.0 Indledning... 3 3.0 Konklusion... 4 4.0 Resultatopgørelse... 5 4.1 Ministermålene... 6 4.2

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 236055 Brevid. Ref. KRPE kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2012 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Som en del af forberedelsen

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 M 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Samlet konklusion 4 Det lokale beskæftigelsesråds høringssvar til Resultatrevision 2010 5 3. Gennemgang af resultatoversigten 6 Ministermål 1: Nedbringelse

Læs mere

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2010 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Viborg

Resultatrevision 2013. Jobcenter Viborg Resultatrevision 2013 Jobcenter Viborg Beskæftigelsesministerens mål for 2013... 2 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 2 Mål 2: Færre personer på førtidspension... 2 Mål 3: Begrænsning af langtidsledigheden...

Læs mere

Resultatrevision 2009. Furesø Kommune

Resultatrevision 2009. Furesø Kommune Resultatrevision 2009 Furesø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...2 3. Resultatoversigt primo 2010...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...3

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2012 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Greve Endelig udgave 22. maj 2014 Indhold 1. Om resultatrevisionen... 3 2. Sammenfatning af beskæftigelsesindsats 2013... 4 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2013...

Læs mere

ResultatRevision 2012 Holbæk Kommune

ResultatRevision 2012 Holbæk Kommune ResultatRevision 2012 Holbæk Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål og jobcenterets overordnede resultater... 4 2. Resultatoversigten...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1. Resultatrevision 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1. Resultatrevision 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1 Resultatrevision 2012 1. Indledning Denne Resultatrevision 2012 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune

Læs mere

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012 Endelig udgave Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012 Formålet med resultatrevisionen er at tilvejebringe et årligt overblik over resultaterne for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Notat. Udvikling: p. Niveau: n. Side 1 af 9

Notat. Udvikling: p. Niveau: n. Side 1 af 9 Notat Vejledning til opfølgningsrapport Den kvartalsvise opfølgningsrapport har fået nyt design og indhold. Det er sket som en konsekvens af de nye ministermål for 11 og et ønske om ændret fokus i rapporten.

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Greve. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Greve. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Greve Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision for år 2011

Resultatrevision for år 2011 Resultatrevision for år 2011 Jobcenter Frederikssund april 2012 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk HVORFOR

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2012 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014

Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014 Aarhus Kommune MSB Ledelsesinformation 8940 3941 Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014 Indhold Ministermål 1- Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse 2 Ministermål 2 færre tilkendelser af

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal af 2013

Kvartalsrapport for 4. kvartal af 2013 Center for Social & Beskæftigelse Kvartalsrapport for 4. kvartal af 213 Status på beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune opdateret d.12. februar 214 Status på beskæftigelsesindsatsen 4.kvartal 213/sagsnr.15..-P5-2-13

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2012 for Jobcenter Indhold 1. Indledende og sammenfattende bemærkninger....2 2. Beskæftigelsesministerens mål...3 2.1. Arbejdskraftreserven. Antallet af ledige med mere end tre måneders

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Indhold: Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012... 1

Indhold: Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012... 1 April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012 Indhold: Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012... 1 Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012... 1 Kommentarer til resultatoversigten... 1 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Status for ledighed og ministermål

Status for ledighed og ministermål -netværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ledighed og ministermål - Netværksdialogmøde 2. kvartal 2014-11. marts 2014 Marts 2014

Læs mere

Benchmark Greve HTK Arbejdsmarkedsområdet

Benchmark Greve HTK Arbejdsmarkedsområdet Benchmark Greve HTK Arbejdsmarkedsområdet 2012 Hvad har vi undersøgt? Socioøkonomiske forhold: Demografi, nationalitet, uddannelsesbaggrund, arbejdsmarkedsstruktur A- Dagpenge Kontanthjælp Aktivering Rettidighed

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg Vordingborg Vordingborg 16. april 2010 Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2009 gennemgået en positiv udvikling på en række af de centrale

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport december 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport december 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport december (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Unge Virksomhedssamarbejde Nøgletal Antal modtagere af kommunale forsørgelsesydelser i 6-byerne som andel af

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 for Jobcenter Nordfyn Indhold Baggrund... 1 Opbygning... 2 Resultatoversigt... 3 Besparelsespotentiale... 8 Scorecard for ministermål... 10 Indikatormodel... 12 Opsamling... 15 Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2012 Opdateret d.1. juni 2012 Kvartalsafrapportering 1. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2009

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Greve 4. status 2012 Marts 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision for Jobcenter Århus i 2008. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Resultatrevision for Jobcenter Århus i 2008. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 1. maj 2009 Resultatrevision for Jobcenter Århus i 2008 1. Resume Resultatrevison for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa

RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa April 2014 1. Indledning... 2 2. Resultatoversigt... 2 Udviklingen i ministerens mål... 4 Udviklingen i forsørgelsesgrupper... 9 Udvikling i indsatsen aktiveringsgrad...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011. Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011

Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011. Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011 April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011 Indhold: Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011...1 Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011...1 Kommentarer til resultatoversigten...1 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Status for ledighed og ministermål sammenfatning. Jobcenternetværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg

Status for ledighed og ministermål sammenfatning. Jobcenternetværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ledighed og ministermål sammenfatning Jobcenternetværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Netværksdialogmøde 3. kvartal 2010 September

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til BUSKE-udvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 10, 2. februar 2011 Ny rettidighedsmåling for modtagere af a-dagpenge og kontant- og starthjælp, side 1 Ny måling af lediges bevægelser mellem matchkategori,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2013 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Side 1 af 17 Indhold 1. Resumé 2. Baggrund 2.1. Resultatrevisionen for 2013 indhold 2.2. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 3. Resultater

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultatrevision for år 2014

Resultatrevision for år 2014 Resultatrevision for år 2014 Jobcenter Frederikssund maj 2015 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse.

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse. N O T A T Kontanthjælpsreformen Status maj 2016 8. juni 2016 Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner: Færre personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Kontanthjælp må ikke

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Beskæftigelse, Social og Økonomi Sekretariat og Integration Sagsnr. 257292 Brevid. 1887972 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2013 9. april 2014 Resultatrevision 2013 Jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

Resultatrevision 2008 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2008 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7 2.1.3. Unge under 30

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Albertslund Kommune

Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Albertslund Kommune Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Albertslund Kommune En effektiv beskæftigelsesindsats gør en forskel. Det kan mærkes på bundlinjen, hvis kommunen investerer i en effektiv

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere