Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012"

Transkript

1 Endelig udgave Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012 Formålet med resultatrevisionen er at tilvejebringe et årligt overblik over resultaterne for beskæftigelsesindsatsen. Overblikket udgør et nyttigt styringsinstrument og kan kvalificere de politiske prioriteringer i beskæftigelsesplanen. Resultatrevisionen tager udgangspunkt i tre udtræk fra jobindsats.dk: En resultatoversigt, hvor der vises indsats og resultater i jobcentret, samt udviklingen i disse den seneste måned og det seneste år. Desuden sammenlignes med udviklingen i de andre jobcentre i klyngen. Sammenligningen er i forhold til samme måned året før. Et besparelsespotentiale, som baserer sig på andelen af befolkningen i jobcenterområdet på offentlige forsørgelsesydelser i forhold til de andre jobcentre i klyngen. Et scorecard med resultater for ministerens mål, hvor jobcentrets resultater bliver sammenlignet med andre jobcentre i klyngen på baggrund af det seneste års udvikling. Med undtagelse af oversigten over besparelsespotentiale giver udtrækkene et øjebliksbillede af beskæftigelsessituationen baseret på månederne december 2011 og december Det er en metode, som vi igen i år tillader os at være kritiske overfor, da øjebliksbilleder ikke giver et retvisende billede af den årlige udvikling. Man kunne med fordel have foretaget en opgørelse over helårspersoner 1 i 2011 og I det følgende kommenteres resultaterne for Greves beskæftigelsesindsats i 2012 sammenlignet med året før og med den klynge af kommuner, som Greve indgår i. Klyngen består af kommuner med samme rammevilkår som Greve og udgøres af: Ballerup, Frederiksborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg. 1 Helårspersoner afspejler det gennemsnitlige antal personer fordelt over alle årets måneder. 1

2 Disposition Sammenfatning af Greve Kommunes beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesministerens mål... 4 Ministermål i Samlet overblik over resultat for ministermål Uddybning af resultater for ministermål Udviklingen i forsørgelsesudgifter og besparelsespotentiale Udvikling i forsørgelsesydelser Greves besparelsespotentiale Aktiveringsgrad og rettidighed Aktiveringsgrad Rettidighed Bilag - Resultatoversigt Bilag - Besparelsespotentiale Bilag - Scorecard Bilag - Oversigt over resultater for ministermål Bilag - Tillæg til Resultatrevision 2012 om styrkelse af den virksomhedsrettede indsats over for langtidsledige

3 Sammenfatning af Greve Kommunes beskæftigelsesindsats 2012 Udvikling i forsørgelsesydelser Som det beskrives på side 10 havde Greve Kommune i 2012 et lille fald i antallet af personer, der modtog forsørgelsesydelser sammenlignet med I forhold til samme måned året før var der i december procent færre, der modtog en forsørgelsesydelse i Greve. Denne udvikling svarer til gennemsnittet i klyngen, som også havde et fald på 1 procent. Besparelsespotentiale I 2012 havde Greve et negativt besparelsespotentiale på 54,4 mio. kr. Det betyder, at Greve i 2012 havde en lavere andel af personer på forsørgelsesydelser end gennemsnittet i klyngen og dermed lavere udgifter til forsørgelsesydelser end gennemsnittet. I 2011 havde Greve Kommune et negativt besparelsespotentiale på ca. 60,4 mio. kr. Sammenlignet med klyngen har Greve således sat 6 mio. kr. til i 2012 i forhold til 2011, svarende til 10 procent. To indsatsområder for Greve Til trods for den samlet set positive udvikling i antallet af personer på forsørgelsesydelser i december 2012 sammenlignet med december 2011 er der særligt tre grupper i Greve, der er i stigning, og hvor jobcentret derfor har en udfordring med at bremse den ugunstige udvikling: 1) I løbet af 2012 er ungeledigheden stagneret i Greve, men der er et fortsat fokus på området. Jobcentret har tidligere etableret et ungeteam, og udviklet arbejdsgange der skal sikre at de enkelte ungedelmålgrupper modtager den rette indsats. Indsatsmæssigt vil jobcentret i 2013 udvikle en række nye tilbud til de udsatte unge. 2) Greve har en højere andel af langtidsledige a-dagpengemodtagere og a-dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven end klyngen. Greve vil derfor i 2013 ændre i sin indsats for denne gruppe. Dagpengemodtagerne bliver nu screenet tidligt i ledighedsforløbet, og de ledige, der er i risiko for langtidsledighed modtager en intensiv og individuel indsats. Den øvrige gruppe modtager ret- og pligttilbud. Den tidlige og kontinuerlige indsats for unge årige - med tilbud ud over lovens minimumskrav - vil blive opretholdt. Og der vil fortsat være fokus på at etabelere virksomhedsrettede tilbud udover lovens minimumskrav til forsikrede ledige. 3) Greve havde i 2012 en stigning i andelen på sygedagpenge, samtidig med at klyngen havde et fald. Stigende skyldes i et vist omfang, at Greve har en større andel af forløb over 26 uger end klyngen og en noget større andel af forløb på mere end 52 uger. Der er gode erfaringer med at lave en tværfaglig afklaring, øget koordinering mellem de forskellige aktører og en tidligere indsats, og derfor vil Greve i 2013 udvikle sin indsats på dette område, bl.a. ved at indhente erfaringer fra de kommuner, der har haft gode resultater af det store TTA-projekt. 3

4 Beskæftigelsesministerens mål Ministermål i 2012 For 2012 udmeldte Beskæftigelsesministeren fire mål: Mål 1: Ledige skal hurtigt tilbage i job Langtidsledigheden skal bekæmpes forsørgelse begrænses mest muligt Mål 2: forsørgelse Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt Mål 3: Unge skal i uddannelse eller job Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Mål 4: Flere indvandrere og efterkommere skal i job Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Alle mål er fastholdt fra I 2013 videreføres de de tre første mål, mens mål 4 er ændret til et mål om en tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. Samlet overblik over resultat for ministermål 2012 Af scorecard for ministermål og resultatoversigten kan vi se, at Greve i december 2012 placerer sig på en samlet 9. plads ud af 15 kommuner i klyngen. Placeringen er givet på baggrund af, hvor god udviklingen i 4

5 jobcenteret har været for hvert ministermål i forhold til samme måned året før, sammenlignet med de andre jobcentre i klyngen. Den lave placering er udtryk for, at Greve har haft en dårligere udvikling end klyngens gennemsnit på alle ministermål på nær målet om, at flere indvandrere og efterkommere skal i job. Med en 9. plads i klyngen i 2012 ligger Greve væsentligt dårligere end i 2011, hvor Greve lå på en 2. plads. Som nævnt i indledningen finder administrationen, at der ikke skal lægges for meget i disse placeringer, idet det kun er et udtryk for, hvordan situationen ser ud én måned i et år sammenlignet med samme måned året efter. I denne typer af målinger er der for mange tilfældigheder, der kan spille ind. Administrationen finder det mere relevant at sammenligne antallet af helårsmodtagere i et år med det efterfølgende år. Dette giver et mere retvisende billede af, om der har været en positiv eller negativ udvikling. Uddybning af resultater for ministermål 2012 I det følgende vil Greve Kommunes resultater inden for hvert af ministermålene - til trods for forbeholdene for opgørelsesmetoden - blive præsenteret og kommenteret på baggrund af resultatoversigten og scorecard for ministermål. For hvert ministermål er data fra resultatoversigten og scorecardet suppleret med en status på de kvantitative måltal, som Greve har opstillet for hvert af ministermålene. I gennemgangen af tallene er desuden anvendt en rapport fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, der gennemgår resultater for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Greve. Mål 1: Ledige skal hurtigt tilbage i job Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Resultatoversigten viser, at Greves arbejdskraftreserve (ledige med mere end tre måneders ledighed) er steget med 2 procent fra december 2011 til december Dette svarer til, at Greve i december 2012 i alt havde en arbejdskraftreserve bestående af 849 fuldtidspersoner (676 dagpengemodtagere og 173 kontanthjælpsmodtagere). Hvor Greve har haft en (lille) stigning i arbejdskraftreserven er klyngens udvikling på 0 procent, dvs. status quo. Udviklingen i arbejdskraftreserven fra december 2011til december 2012 fordelt på hhv. dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere i Greve og gennemsnittet i klyngen. Udvikling i arbejdskraftreserven Greve Klyngen A-dagpenge -2 % -6 % Kontant- og starthjælp 22 % 21 % I alt 2 % -0 % Kilde: Resultatoversigten Greve har med 3,7 procent af arbejdsstyrken i arbejdskraftreserven dog fortsat en lidt lavere andel end i klyngen, hvor 3,9 procent af arbejdsstyrken har mere end tre måneders ledighed ( Resultater af beskæftigelsesindsatsen, Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland). I Greve har der været meget forskellige udviklinger for a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Mens arbejdskraftreserven for a-dagpengemodtagere er faldet med 2 procent er den steget med 22 procent 5

6 for kontanthjælpsmodtagere. Denne udvikling er parallel med udviklingen i klyngen. Dog har klyngen haft et større fald for a-dagpengemodtagere (6 procent). Rapporten fra Beskæftigelsesregionen viser, at a-dagpengemodtagerne i Greve har en lavere ledighed end i klyngen, men der er en højere andel, der er i arbejdskraftreserven. For dagpengemodtagerne er ledigheden i Greve i december 2012 pa 4,9 procent mod 6,1 procent i Østdanmark. Lidt flere af dagpengemodtagerne er i arbejdskraftreserven, nemlig 78,6 procent, mod 75,2 procent i klyngen. Som det fremgår af gennemgangen af udviklingen i forsørgelsesydelser nedenfor (side 10) ligger andelen af a-dagpengemodtagere, der er langtidsledige 2, desuden noget over niveauet for klyngen. På baggrund af dette og som følge af at rammetilskuddet hvorunder kommunen modtager 50 procent refusion fra staten er sat ned vil Greve i 2013 ændre i sin indsats for dagpengemodtagere. Dagpengemodtagerne bliver nu screenet tidligt i ledighedsforløbet, og de ledige, der er i risiko for ledighed modtager en intensiv og individuel indsats. Den øvrige gruppe modtager ret- og pligttilbud. Den tidlige og kontinuerlige indsats for unge årige - med tilbud ud over lovens minimumskrav - vil blive opretholdt. Og der vil fortsat være fokus på at etablere virksomhedsrettede tilbud udover lovens minimumskrav til forsikrede ledige. Greve har - som klyngen - haft en forholdsvis stor stigning i arbejdskraftreserven for kontanthjælpsmodtagere. Den samlede andel af befolkningen på kontanthjælp er dog fortsat lavere i Greve (2,7 procent mod 3,5 procent i klyngen). Status på måltal Mål Resultatmål Status, december 2012 Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed (arbejdskraftreserven) skal falde med 7,1 % fra december 2010 til december Til trods for at Greve havde en lille stigning i arbejdskraftreserven i 2012, har Greve opnået sit resultatmål for arbejdskraftreserven. Dette hænger sammen med, at Greve i 2011 havde et stort fald i i arbejdskraftreserven (13 procent), og måltallet fastsættes på baggrund af en to-årig periode. Mål 2: offentlig forsørgelse Jobcentrene skal sikre, at antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. Resultatoversigten viser, at Greve har haft en stigning i tilgangen til permanente forsørgelsesordninger fra december 2011 til december 2011 på17 procent (tilgangen måles ved at se på antallet af tilkendelser af førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse i 2012 sammenlignet med antallet af tilkendelser i 2011). Dette er en væsentlig dårligere udvikling end gennemsnittet i klyngen, hvor der har været et fald i tilgangen på 12 procent 2 Langtidsledige har været ledige i mere end 80 procent af tiden det seneste år. 6

7 I samme periode har der været et (lille) fald i antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger på 1 procent i både Greve og klyngen. At Greve kan have et lille fald i antallet på permanente forsørgelsesydelser, samtidig med at der har været en stor stigning i tilgangen, skyldes at afgangen fra ordningerne har været større end tilgangen (eksempelvis pga. flytning eller dødsfald). Udviklingen i antal og tilgang til permanente forsørgelsesydelser fra december 2011 til december 2012 i Greve og gennemsnittet i klyngen. Udvikling i permanente Greve Klyngen forsørgelsesydelser Antal på permanente -1 % -1 % forsørgelsesydelser Tilgang til permanente 17 % -12 % forsørgelsesydelser Kilde: Resultatoversigten Stigningen i Greves tilgang til permanente forsørgelsesydelser i 2012 skal ses på baggrund af, at Greve i en årrække har haft et faldende antal tilkendelser til permanente forsørgelsesydelser, og Greve havde derfor et lavt udgangspunkt. Hvor der i 2009 var 203 tilkendelser, var der i tilkendelser. I 2012 var tallet steget til 195 tilkendelser. Greve har desuden fortsat en lavere andel borgere på permanente forsørgelsesydelser end klyngen. I Greve er 7,5 procent af befolkningen på permanente ydelser, mens tallet er 8,3 procent for klyngen. Som det fremgår nedenfor (s. 11), hvor Greves besparelsespotentiale gennemgås, har Greve væsentligt færre udgifter til førtidspension end de sammenlignelige kommuner. Den store stigning i tilkendelser i 2012 er dog udtryk for en uheldig udvikling og området vil derfor få stor opmærksomhed i Det kan således ikke forventes, at afgangen fra permanente forsørgelsesydelser vil være lige så høj i 2013 som i 2012, idet afgangen kan svinge meget fra år til år. Fokus på området vil ske i regi af reformen af førtidspension og fleksjob, som får stor betydning for området og vil medføre et fald i antallet af tildelinger af førtidspension som følge af, at der igangsættes ressourceforløb. Status på måltal Mål Resultatmål Status, december 2012 Tilgangen til permanente forsørgelsesudgifter fastholdes i perioden december 2011 til december Antallet af personer på permanente forsørgelsesudgifter må ikke stige i perioden december 2011 til december Som det fremgår af tabellen, har Greve på grund af den store stigning i tilgangen i ikke indfriet sit resultatmål for tilgangen til permanente forsørgelsesudgifter. Målet om antallet af personer på permanente forsørgelsesudgifter er indfriet. Det skyldes, som ovenfor nævnt, at der har været en større afgang end tilgang til permanente forsørgelsesydelser. Mål 3: Unge skal i uddannelse eller job Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. 7

8 Resultatoversigten viser en stigning på 7 procent i Greve i antallet af ledige under 30 år i december 2012 sammenholdt med samme måned året før. Stigningen er højere end klyngens gennemsnitligt, der er på 2 procent. Udviklingen i antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere fra december 2011 til december 2012 i Greve og gennemsnittet i klyngen. Udvikling ungeledigheden Greve Klyngen 7 % 2 % Kilde: Resultatoversigten Beskæftigelsesregionens rapport viser, at Greve - til trods for stigningen i ungeledigheden - fortsat har en (lidt) lavere andel af unge, der er på offentlig forsørgelse end gennemsnittet i klyngen. Greves ungeledighed er på 10,6 procent, hvor klyngens er på 11,1 procent. Hvis der ses nærmere på udviklingen i løbet af 2012 ses det endvidere, at ungeledigheden fra et højdepunkt i juni 2012 stagnerer i løbet af året. Ungeledighed, alle målgrupper Antal fuldtidspersoner Dec. Marts Juni Sep. Okt. Nov. Dec. Feb Ledigheden i ungegruppen i Greve varierer: Hvor ledigheden for de årige var på 5,0 procent i december og dermed kun lidt over niveauet for den gennemsnitlige ledighed i Greve på 4,7 procent - er ledigheden for de årige næsten dobbelt så høj, nemlig på 9,1 procent. Som det ses i tabellen nedenfor, er der ligeledes forskel i udviklingen for de arbejdsmarkedsparate og de ikke-arbejdsmarkedsparate unge i Greve. Ungeledigheden i henholdsvis 2011 og 2012 i Greve, fordelt på matchkategori Udvikling i ungeledigheden Antal fuldtidspersoner Antal fuldtidspersoner Udvikling i procent Matchgruppe 1 i alt: ,5 % heraf a-dagpenge heraf kontanthjælpsmodtagere Matchgruppe ,5 % (kontanthjælpsmodtagere) Matchgruppe ,8 % (kontanthjælpsmodtagere) Unge i alt ,4 % Kilde: Jobindsats Hvor de unge i matchgruppe 1 (jobklare unge) har haft et lille fald i ledigheden fra 2011 til 2012 på 1,5 procent, er ledigheden for unge i matchgruppe 2 (indsatsklare) steget med 26,5 procent. Ledigheden for unge i matchgruppe 3 (midlertidigt passive) er faldet med 37,8 procent (der er et lille antal i denne gruppe, og få 8

9 personers til- eller afgang betyder derfor store procentvise ændringer). Tallene indikerer klart, at det er for de unge i matchgruppe 2, der bør være et endnu større fokus. Greve har haft en stigning i ungeledigheden siden 2010 og har i løbet af de sidste to år organiseret ungeindsatsen anderledes for at modvirke denne negative udvikling. Indsatsen for de unge er samlet i et ungeteam, der er tilført medarbejerressourcer, der skal sikre en mere håndholdt indsats, og der er udviklet en model, hvor de unge via en fælles indgang sluses ud til de indsatser, der er særligt rettet mod denne ungedelmålgruppe. Udover de organisatoriske tiltag har jobcentret i samarbejde med det sociale område i Greve udviklet en række fælles værktøjer, bl.a. en fælles indsatsplan, der skal anvendes over for unge i matchgruppe 2, der har behov for tiltag, der går på tværs af beskæftigelsesområdet og socialområdet. Med den fortsat stigende ungeledighed i 2012 fortsætter indsatsen for at nedbringe ungeledigheden i I 2013 vil der særligt være fokus på at oprette nye tilbud til de unge. Greve har således indgået et samarbejde med Beskæftigelsesregion om at udvikle joborienterede mestringsforløb for unge i matchgruppe 2, der har psykiske barrierer. Dette beskrives nærmere i Beskæftigelsesplan Status på måltal Mål Resultatmål Status, december 2011 Ministermål: Antallet af ledige under 30 år skal falde med 4,1 % i perioden december 2010 til december Delmål (Greves lokale mål): Antallet af unge mænd mellem år som modtager a-dagpenge skal fra december 2010 til december 2012 falde med 25 %. Antallet af jobklare unge mænd mellem år som modtager kontant- eller starthjælp skal fra december 2010 til december 2012 falde med 25 %. Antallet af indsatsklare unge mænd mellem år som modtager kontanteller starthjælp skal fra december 2010 til december 2012 falde med 15 %. I alt Som det fremgår af tabellen har Greve ikke opnået sit resultatmål for unge under 30 år og heller ikke sit delmål om årige mænd. For denne gruppe er det også især unge i matchgruppe 2 (de indsatsklare), som har haft en stigende ledighed. Som ovenfor beskrevet er ungeindsatsen et fortsat fokusområde for indsatsen i jobcentret. 9

10 Mål 4: Flere indvandrere og efterkommere skal i job Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Resultatoversigten viser en lille stigning på 3 procent i antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i december 2012 sammenholdt med samme måned året før. Stigningen er lidt lavere end klyngens gennemsnitlige udvikling, hvor der har været en stigning på 5 procent. Udviklingen i antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere fra december 2011 til december 2012 i Greve og gennemsnittet i klyngen. Udvikling ikke-vestlige Greve Klyngen indvandrere og efterkommere 3 % 5 % Kilde: Resultatoversigten Status på måltal Mål Resultatmål Status, december 2011 Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal falde med 2,5 % i perioden december 2010 til december Til trods for at Greve har haft en lidt bedre udvikling i antallet af ikke vestlige indvandrere og efterkommere end klyngen, har Greve ikke opnået sit resultatmål for dette område. Det kan sandsynligvis forklares med, at Greve har været for ambitiøs i sin målsætning, og at konjunkturerne har været dårligere end forudset. 10

11 Udviklingen i forsørgelsesudgifter og besparelsespotentiale Udvikling i forsørgelsesydelser Samlet set havde Greve Kommune et lille fald i antallet af personer, der modtog forsørgelsesydelser i I forhold til samme måned året før var der i december procent færre, der modtog en forsørgelsesydelse i Greve. Denne udvikling svarer til gennemsnittet i klyngen, som også havde et fald på 1 procent. I forhold til andelen af befolkningen, der modtager en forsørgelsesydelse, havde Greve en lille stigning fra 2011 til I 2012 modtog 14,73 helårspersoner pr. 100 borgere mellem år hjælp til forsørgelse, hvilket er en lille stigning i forhold til i 2011, hvor det var 14,41 procent. I klyngen, som Greve sammenlignes med, er der også sket en lille stigning fra 16,61 procent i 2011 til 16,68 i Som det ses i tabellen nedenfor, havde Greve i 2012 færre personer på både a-dagpenge og kontanthjælp af befolkningen end gennemsnittet i klyngen: Fuldtidspersoner på a-dagpenge og kontanthjælp i procent af befolkningen i perioden 1. kvartal kvartal 2012 i Greve og gennemsnittet i klyngen. Fuldtidspersoner på ydelsen i Greve Klyngen procent af befolknigen A-dagpenge 2,89 3,02 Kontanthjælp 2,44 3,35 Kilde: Besparelsespotentiale På a-dagpengeområdet har Greves og klyngens udvikling været næsten parallelle; I Greve har der været et fald på 2 procent i december 2012 sammenlignet med december 2011, mens der har været et fald på 3 procent i klyngen. På kontanthjælpsområdet er antallet kontanthjælpsmodtagere i både matchgruppe 1 og 2 steget i december 2012 sammenlignet med december 2011 (med hhv. 13 og 15 procent). Denne udvikling ligger i overordnede træk på linje med klyngens udvikling. Antallet af midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere er faldet 10 procet i Greve, hvilket er et højere fald end i klyngen, hvor der har været et fald på 5 procent. Dette kunne tyde på, at flere kontanthjælpsmodtagere matches indsatsklare i Greve og kan få en beskæftigelsesrettet indats. Hvor Greve som nævnt under gennemgangen af ministermål 1 (s. 6) har færre a-dagpengemodtagere, der modtager en forsørgelsesydelse end klyngen, viser en opgørelse fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, at Greve har en større andel af langtidsledige på a-dagpenge i gruppen af ledige end gennemsnittet i Østdanmark. Langtidsledige i januar 2013 i Greve og gennemsnittet i Østdanmark. Langtidsledige Greve Østdanmark Langtidsledige i procent af alle 32 % 27 % bruttoledige (a-dagpenge) Langtidsledige i procent af alle 29 % 37 % bruttoledige (kontanthjælp) Kilde: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Som det ses i tabellen nedenfor, udgør Greves andel af langtidsledige generelt en mindre andel af den samlede arbejdsstyrke end gennemsnittet i Østdanmark, men de langtidsledige, der modtager a-dagpenge, udgør altså en højere andel i gruppen af ledige end gennemsnittet i Østdanmark. 11

12 Langtidsledige i januar 2013 i Greve og gennemsnittet i Østdanmark. Langtidsledige Greve Østdanmark Langtidsledige i procent af 1,6 2,1 arbejdsstyrken Kilde: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Som nævnt ovenfor under gennemgangen af ministermål 1 (s. 6) betyder den uheldige udvikling i langtidsledige dagpengemodtagere og dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven, at Greve i 2013 vil ændre i sin indsats for dagpengemodtagere. Greves besparelsespotentiale I 2012 havde Greve et negativt besparelsespotentiale på 54,4 mio. kr. Det betyder, at Greve i 2012 havde en lavere andel af personer på forsørgelsesydelser end gennemsnittet i klyngen og dermed lavere udgifter til forsørgelsesydelser end gennemsnittet. I 2011 havde Greve Kommune et negativt besparelsespotentiale på ca. 60,4 mio. kr. Sammenlignet med klyngen har Greve således sat 6 mio. kr. til i 2012 i forhold til 2011, svarende til 10 procent. Besparelsespotentialet måles inden for områderne A-dagpenge, kontanthjælp, revalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. Greve havde i 2012 på alle områderne på nær fleksjob og sygedagpenge lavere forsørgelsesudgifter end klyngens gennemsnit. Faldet fra de 60,4 mio. kr. i 2011 til de 54,4 mio. kr. i 2012 udspringer af, at Greve inden for flere områder har haft en dårligere udvikling end gennemsnittet i klyngen. Nedenfor følger en kort gennemgang af besparelsespotentialet inden for de største forsørgelsesområder, samt de områder hvor der er sket den største udvikling i A-dagpenge På området udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge havde Greve i 2011 et negativt besparelsespotentiale på 6,2 mio. kr. kr. i forhold til klyngens gennemsnitlige udgiftsniveau for arbejdsløshedsdagpenge. I 2012 var dette negative besparelsespotentiale faldet til 4,4 mio. kr. Årsagen hertil er, at Greve havde et lavere fald i arbejdskraftreserven på dagpengeområdet end gennemsnittet i klyngen. Som tidligere nævnt vil Greve i 2013 justere sin indsats for a-dagpengemodtagere, særligt med henblik på at nedbringe a-dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven og de langtidsledige. Kontanthjælp I forhold til kontanthjælpsydelser har Greve haft en lidt gunstigere udvikling end klyngen. I 2011 havde Greve et negativt besparelsespotentiale på 22,2 mio. kr., og dette blev i 2012 øget til et negativt besparelsespotentiale på 23,3 mio. kr., som Greve altså skulle have betalt mere, hvis kommunens udgifter havde ligget på det gennemsnitlige niveau i klyngen. Greve har dog haft en højere stigning af langvarigt kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 end klyngen i 2012 ( Resultater af beskæftigelsesindsatsen, Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland). Greve vil derfor følge udviklingen i langvarige kontanthjælpsmodtager i matchgruppe 2, idet denne gruppe er en fødekilde til førtidspension (se også nedenfor). Førtidspension og fleksjob Den positive udvikling på kontanthjælpsområdet er sket i en periode, hvor der samtidig er sket en positiv udvikling i forhold til besparelsespotentialet på førtidspensionsområdet. Her havde Greve et negativt besparelsespotentiale på 30,1 mio. kr. i 2012 mod 26,8 mio. året før, og der var en lavere andel på førtidspension af befolkningen i 2012 end i Det ses ellers ofte, at en positiv udvikling på 12

13 kontanthjælpsområdet fører til stigende udgifter på førtidspensionsområdet, fordi en del af dem, der afgår fra kontanthjælp får tilkendt på førtidspension. Greve er dog, som nævnt under gennemgangen af ministermålene (s. 7) meget opmærksom på at der har været en stor stigning i tilkendelser til permanente forsørgelsesydelser i 2012, herunder førtidspension, og området vil derfor få stor opmærksomhed i Samtidig med at Greve havde et større negativt besparelsespotentiale på førtidspensionsområdet i 2012, er det positive besparelsespotentiale vokset på fleksjobområdet, dvs. Greve havde højere udgifter til fleksjob end de sammenlignelige kommuner i Førtidspension og fleksjob er forbundne områder, således at det lave udgiftsniveau på førtidspensionområdet og det høje på fleksjobområdet kan være udtryk for, at Greve i højere grad forsøger at fastholde personer på kanten af arbejdsmarkedet i et fleksjob end ved at tildele dem end førtidspension. Sygedagpenge Greve havde i 2012 en stigning i andelen på sygedagpenge, samtidig med at klyngen havde et fald. Hvor Greve i 2011 havde et negativt besparelsespotentiale på sygedagpenge på 2,5 mio. kr., var dette i 2012 ændret til et positivt besparelsespotentiale - dvs. større udgifter end klyngen - på 3,4 mio. kr. Det at Greve har sat 6 mio. kr. til i 2012 i forhold til 2011 på det samlede besparelsespotentiale kan derfor i høj grad tilskrives den dårlige udvikling på sygedagpengeområdet. De stigende udgifter til sygedagpenge skyldes i et vist omfang, at Greve har en større andel af forløb over 26 uger end klyngen og en noget større andel af forløb på mere end 52 uger. I 2012 er der således næsten sket en fordobling af antal forløb over 52 uger i Der er ikke statslig refusion på forløb over 52 uger, og kommunen afholder derfor alle udgifter. Den stigende sygedagpengegruppe kan hænge sammen med, at Greve tilkender færre førtidspensioner end sammenlignelige kommuner. Der kan med andre ord være en tendens til at beholde borgerne længere tid i sygedagpengesystemet, inden de eksempelvis tilkendes en førtidspension. En analyse, som administrationen har foretaget af sygedagpengegruppen, viser at Greve sammenlignet med klyngen har mange sygedagpengemodtagere i matchgruppe 3 (sager hvor sygdommen medfører et længerevarende sygdomsforløb) og få i matchgruppe 1 (sager hvor tilbagevenden til arbejdsmarkedet er umiddelbart forestående). Greve ligger på niveau med klyngen i matchgruppe 2-sager (sager med risiko for langvarigt sygdomsforløb eller risiko, hvad angår arbejdsevnen), men her har Greve en lavere gennemsnitlig varighed af sagerne. Sygedagpengemodtagere i matchgruppe 2 modtager i Greve en tidlig, tværfaglig og virksomhedsrettet indsats, bl.a. i regi af projekt Vi samler kræfterne. Administrationen vurderer derfor, at der skal øget fokus på matchgruppe 3-sager, og endvidere at den lave varighed i matchgruppe 2 tyder på, at den indsats, der tilbydes denne gruppe, er virkningsfuld. For at styrke denne tværfaglige og virksomhedsrettede indsats er Greve ved at indhente erfaringer fra de kommuner, der har haft gode resultater af det store TTA-projekt. Centralt i TTA-projektet har været en tværfaglig afklaring, øget koordinering mellem de forskellige aktører og en tidligere indsats. 13

14 Aktiveringsgrad og rettidighed I det følgende kommenteres graden af aktivering og rettidighed i Greve på baggrund af resultatoversigten. Her vises status og udvikling i aktiveringsgraden samt i andelen af a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, som jobcentrene ikke har givet jobsamtaler og aktive tilbud rettidigt. Aktiveringsgrad Resultatoversigten viser, at Greve med en samlet aktiveringsgrad for begge målgrupper på 22 procent ligger en anelse under gennemsnittet i klyngen, som er på 25 procent. En aktiveringsgrad på 22 procent betyder, at a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagerne i Greve i gennemsnit har deltaget i aktivering 22 procent af tiden inden for den valgte periode (december 2012). Der er forskel på de forskellige gruppers aktiveringsgrad. Dagpengemodtagere havde en aktiveringsgrad på 22 procent, mens aktiveringsgraden for de jobklare og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere lå på henholdsvis 25 procent og 20 procent. For alle målgrupper er aktiveringsgraden lavere end klynges. Aktiveringsgraden for hhv. a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i procent af befolkningen i december 2012 i Greve og gennemsnittet i klyngen. Greve Klyngen Aktiveringsgrad Status Ift. samme måned Status (procent) året før i pct. point I alt A-dagpenge Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Kilde: Resultatoversigten Det fremgår af resultatoversigten og tabellen, at aktiveringsgraden i Greve er faldet med 15 procentpoint i forhold til samme måned sidste år. Faldet er størst for a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2. Den faldende aktiveringsgrad skyldes først og fremmest lovændringerne om ret og pligt til tilbud, der trådte i kraft i januar Lovændringerne medførte, at a-dagpengemodtagere og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere har ret og pligt til aktivering i mindre omfang. Den faldende aktiveringsgrad kan også ses i klyngen, når der sammenlignes med aktiveringsgraden for december Her var var den samlede aktiveringsgrad i klyngen på 35 % mod 25 % i december Jobcenter Greve har i aktiveringsindsatsen meget fokus på at få flere borgere i virksomhedsrettet aktivering. Der er derfor igen i 2012 blevet opsat mål for antal etablerede løntilskudsaftaler og virksomhedspraktikker. Som det fremgår af tabellen nedenfor, har jobcentret nået over målet for antal private løntilskud, hvorimod målet for etablerede offentlige løntilskud og virksomhedspratikker ikke er blevet indfriet. Det samlede mål for virksomhedsrettede tilbud er heller ikke blevet nået. Etablerede løntilskud (offentlige og private) og virksomhedspraktikker for hhv. a-dapgenge-og kontanthjælpsmodtagere i 2012 i Greve. Virksomhedsrettet aktivering Mål for 2012 Resultat for 2012 Privat løntilskud (i alt) A-dagpenge Kontanthjælp Offentligt løntilskud ( i alt) A-dagpenge

15 Kontanthjælp Virksomhedspraktik A-dagpenge Kontanthjælp Virksomhedsrettede tilbud i alt Kilde:Egne beregninger og Jobindsats. At der har været et lavere antal etablerede virksomhedspraktikker end forventet, hænger sammen med at Greve 1. maj 2012 stoppede samarbejdet med de leverandører, der havde kørt de såkaldte 4+4-forløb. Disse forløb bestod af fire ugers vejlednings- og jobsøgningsforløb og 4 ugers efterfølgende virksomhedspraktik. Samarbejdet stoppede, fordi Greve ikke vurderede, at der var tilstrækkelig effekt af forløbene. Rettidighed Rettidighed måles ud fra hvor mange a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, der ikke har fået enten en jobsamtale eller et aktivt tilbud rettidigt. Som det fremgår af resultatoversigten, har Greve på begge områder haft en lille stigning i manglende rettidighed fra december 2011 til december Det har betydet, at lidt flere ledige har fået en jobsamtale eller et aktivt tilbud for sent. Opfyldelse af minimumskrav for hhv. a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i procent af befolkningen i december 2012 i Greve og gennemsnittet i klyngen. Greve Klyngen Opfyldelse af minimumskrav Status Ift. samme måned Status (procent) året før i pct. point Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Manglende jobsamtaler - kontanthjælp Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Manglende aktive tilbud - kontanthjælp Kilde: Resultatoversigten I forhold til jobsamtaler var der i Greve 3 procent a-dagpengemodtagere, der i december 2012 ikke havde fået en jobsamtale rettidigt. Dette er et en stigning på 1 procentpoint i forhold til samme måned året før, men samtidig under gennemsnittet i klyngen, som var på 7 procent i samme måned. For kontanthjælpsmodtagere var der 7 procent i Greve, der i december 2012 ikke havde fået en jobsamtale rettidigt. Dette er en stigning på 4 procentpoint i forhold til samme måned året før og igen under gennemsnittet i klyngen, som var på 9 procent i samme måned. I forhold til andelen af personer, der ikke modtog et aktivt tilbud til tiden i december 2012 i Greve omfattede dette 6 procent af a-dagpengemodtagerne. Det er en stigning på 2 procentpoint i forhold til samme måned året før og en smule over gennemsnittet i klyngen, som var på 5 procent i samme måned. For kontanthjælpsmodtagere var tallet 11 procent i Greve, hvilket er uændret i forhold til december 2011 og på præcis samme niveau som gennemsnittet i klyngen. 15

16 Bilag - Resultatoversigt Data opdateret den Resultatoversigt - Greve Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Arbejdskraftreserven Dec A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Permanente forsørgelsesordninger Dec Tilgang til permanente forsørgelsesordninger 1 Dec Unge under 30 år Dec Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Dec Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Ledighedsydelse Dec Forrevalidering - fuldtidspersoner Dec Fleksjob - fuldtidspersoner Dec Førtidspension - fuldtidspersoner Jan Ukendt match fuldtidspersoner Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Høj./laveste Ift. Ift. samme Gnsn. niveau niveau i måneden måned året i klyngen i Procent klyngen før, pct. før, pct. samme i samme point point måned, pct. måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontanthjælp, jobklar Dec Kontanthjælp, indsatsklar Dec Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec

17 Manglende jobsamtaler - kontanthjælp Dec Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Jun Manglende aktive tilbud - kontanthjælp Dec Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Antallet af fuldtidspersoner for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent. 1: Tilgang til permanente forsørgelsesordninger viser tilgangen de seneste 12 måneder (inkl. den anførte måned). Hvis den anførte måned f.eks. er januar 2011, viser målingen tilgangen i perioden februar januar : Forsørgelsesgruppen Ukendt match - fuldtidspersoner indeholder modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse og ledighedsydelse, der endnu ikke er blevet matchet. 17

18 Bilag - Besparelsespotentiale Data opdateret den Besparelsespotentiale - Greve Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2012 Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i jobcentret Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i klyngen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 2,89 3, ,4 Kontanthjælp 2,44 3, ,3 Revalidering, inkl. Forrevalidering 0,15 0, ,0 Sygedagpenge 2,25 2, ,4 Ledighedsydelse 0,37 0, ,8 Fleksjob 1,40 1, ,8 Førtidspension 5,24 6, ,1 I alt 14,73 16, ,2 Besparelsespotentiale - Greve Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2011 Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i jobcentret Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i klyngen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 2,85 3, ,2 Kontanthjælp 2,14 3, ,2 Revalidering, inkl. Forrevalidering 0,16 0, ,9 Sygedagpenge 2,16 2, ,5 Ledighedsydelse 0,34 0, ,6 Fleksjob 1,39 1, ,8 Førtidspension 5,38 6, ,8 I alt 14,41 16, ,8 Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Tabellen viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), som kan spares i jobcentret, hvis jobcentret nedbringer andel fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til samme niveau som den gennemsnitlige andel fuldtidspersoner for de sammenlignelige jobcentre. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på forsørgelsesydelsen i jobcentret. Et negativt besparelsespotentiale kan forekomme, hvis andelen af fuldtidspersoner af befolkningen i jobcentret er lavere end gennemsnittet i klyngen. Negative besparelsespotentialer sættes til 0 kroner og regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. For at beregne jobcentrets potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen trækkes klyngens andel af fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelser af befolkningen fra andelen i jobcentret. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Den potentielle reduktion i fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. I besparelsespotentialet for 3. kvartal kvartal 2010 er foretaget to ændringer i forhold til tidligere opgørelser af besparelsespotentialet. For det første omfatter besparelsespotentialet fra og med opgørelsen af besparelsespotentialet for 3. kvartal kvartal 2010 også fleksjob opgjort pba. kommunale tilskud til fleksjob. For det andet bliver besparelsespotentialet fra og med opgørelsen 3. kvartal kvartal 2010 opgjort på baggrund af de kommunale nettoudgifter til a-dagpenge. Beregningsgrundlaget er ændret, idet kommunerne fra den 4. januar 2010 skal 18

19 medfinansiere ydelserne til dagpengemodtagere. Opgørelsen af besparelsespotentiale på dagpengeområdet var tidligere baseret på de samlede offentlige udgifter til dagpenge. 19

20 Bilag - Scorecard Data opdateret den 09/02/2013 Scorecard - Greve Ministerens mål Arbejdskraftreserven Tilgang til permanente forsørgelsesordninger Unge under 30 år på offentlig forsørgelse Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Jobcenter Antal personer Dec 2012 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal personer Dec 2012 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal fuldtidspersoner Dec 2012 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal fuldtidspersoner Dec 2012 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Glostrup 513-2, , , ,7 1 Holbæk , , , ,9 2 Hillerød 772 1, , , ,9 3 Holstebro 955-9, , , ,5 3 Frederikssund 824 0,0 75-2, , ,9 4 Kolding , , , ,7 4 Fredensborg 633 4, , , ,1 5 Furesø 590-2, , , ,9 5 Viborg , , , ,0 5 Herning , , , ,6 6 Sorø 606-2,3 95-5, , ,6 7 Roskilde , , , ,3 8 Greve 849 1, , , ,8 9 Ballerup 957 5, , , ,4 10 Gladsaxe , , , ,3 11 Hele klyngen , , , ,7. Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Jobcenterets/kommunens placering er givet på baggrund af, hvor god udviklingen i jobcenteret/kommunen har været for hvert ministermål ift. samme måned året før, Placering 20

21 sammenlignet med de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Der gives en placering for hvert ministermål, og den viste placering er den gennemsnitlige placering, som jobcenteret/kommunen har opnået i forhold til de andre jobcentre/kommuner i klyngen. 21

22 Bilag - Oversigt over resultater for ministermål 2012 Greve Antal december 2012 Mål for dec i Beskæftigelsesplan Ændring i procent dec dec Arbejdskraftreserven % Permanente forsørgelsesydelser (førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse) - Tilgangen skal permanente forsørgelsesudgifter fastholdes i perioden december 2011 til december Antallet af personer på permanente forsørgelsesudgifter må ikke stige i perioden december 2011 til december % Unge under 30 år på offentlig forsørgelse Ikke-vestlige på offentlig forsørgelse ,5 % ,8 % 22

23 Bilag - Tillæg til Resultatrevision 2012 om styrkelse af den virksomhedsrettede indsats over for langtidsledige I forbindelse med Jobcenter Greves modtagelse af bevilling til ansættelse af virksomhedskonsulent i årene 2010 til 2013 udarbejdede jobcentret i Tillæg til Beskæftigelsesplan 2011 om styrkelse af den virksomhedsrettede indsats over for langtidsledige mål for denne indsats. Beskæftigelsesregionen Hovedstaden & Sjælland har i brev af 13. december 2010 godkendt tillægget. Målene og status for målene er præsenteret nedenfor: Målgruppe og indsats Mål for Etableret 2011 Etableret 2012 Forsikrede ledige i privat løntilskud Mål for 2011: 110 Mål for 2012: 110 Oprettet 98 svarende til 89,1 % Oprettet 128 svarende til 116 % Forsikrede ledige i offentligt løntilskud Mål for 2011: 260 Mål for 2012: 260 Oprettet 190 svarende til 73,1 % Oprettet 181 svarende til 70 % Forsikrede ledige i virksomhedspraktik Mål for 2011: 275 Mål for 2012: 275 Oprettet 697 svarende til 253,5 % Oprettet 494 svarende til 180 % Kontanthjælpsmodtagere i privat løntilskud Mål for 2011: 50 Mål for 2012: 50 Oprettet 47 svarende til 94 % Oprettet 43 svarende til 86 % Kontanthjælpsmodtagere i offentligt løntilskud Mål for 2011: 60 Mål for 2012: 60 Oprettet 64 svarende til 106,7 % Oprettet 60 svarende til 100 % Kontanthjælpsmodtagere i virksomhedspraktik Mål for 2011: 205 Mål for 2012: 205 Oprettet 314 svarende til 153,2 % Oprettet 330 svarende til 161 % Samlet antal forløb a- dagpenge og kontant/starthjælp Samlet mål for 2011: 960 forløb Samlet mål for 2012: 960 forløb Oprettet 1410 forløb svarende til 146,9 % Oprettet 1236 forløb svarende til 128,8 % Der er oprettet 740 forløb hos private og 494 hos offentlige arbejdsivere. 23

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Greve Endelig udgave 22. maj 2014 Indhold 1. Om resultatrevisionen... 3 2. Sammenfatning af beskæftigelsesindsats 2013... 4 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2013...

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 236055 Brevid. Ref. KRPE kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2012 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Som en del af forberedelsen

Læs mere

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 210476 Brevid. 1453621 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2011 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011 Som en

Læs mere

ResultatRevision 2012 Holbæk Kommune

ResultatRevision 2012 Holbæk Kommune ResultatRevision 2012 Holbæk Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål og jobcenterets overordnede resultater... 4 2. Resultatoversigten...

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2009. Furesø Kommune

Resultatrevision 2009. Furesø Kommune Resultatrevision 2009 Furesø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...2 3. Resultatoversigt primo 2010...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2010 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1. Resultatrevision 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1. Resultatrevision 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1 Resultatrevision 2012 1. Indledning Denne Resultatrevision 2012 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Viborg

Resultatrevision 2013. Jobcenter Viborg Resultatrevision 2013 Jobcenter Viborg Beskæftigelsesministerens mål for 2013... 2 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 2 Mål 2: Færre personer på førtidspension... 2 Mål 3: Begrænsning af langtidsledigheden...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2012 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Resultatrevision for år 2011

Resultatrevision for år 2011 Resultatrevision for år 2011 Jobcenter Frederikssund april 2012 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Greve. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Greve. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Greve Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 M 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Samlet konklusion 4 Det lokale beskæftigelsesråds høringssvar til Resultatrevision 2010 5 3. Gennemgang af resultatoversigten 6 Ministermål 1: Nedbringelse

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2012 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Endelig udgave Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Formålet med resultatrevisionen er at tilvejebringe et årligt overblik over resultaterne for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal af 2013

Kvartalsrapport for 4. kvartal af 2013 Center for Social & Beskæftigelse Kvartalsrapport for 4. kvartal af 213 Status på beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune opdateret d.12. februar 214 Status på beskæftigelsesindsatsen 4.kvartal 213/sagsnr.15..-P5-2-13

Læs mere

LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk HVORFOR

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2012 for Jobcenter Indhold 1. Indledende og sammenfattende bemærkninger....2 2. Beskæftigelsesministerens mål...3 2.1. Arbejdskraftreserven. Antallet af ledige med mere end tre måneders

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Indhold: Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012... 1

Indhold: Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012... 1 April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012 Indhold: Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012... 1 Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2012... 1 Kommentarer til resultatoversigten... 1 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011. Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011

Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011. Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011 April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011 Indhold: Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011...1 Resultatrevision for Jobcenter Sorø 2011...1 Kommentarer til resultatoversigten...1 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune

RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune Side 1 af 12 1. Indledning Jobcentret skal hvert år udarbejde en resultatrevision, der redegør for resultaterne i det foregående år. Jobcentrets

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2009

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Notat. Udvikling: p. Niveau: n. Side 1 af 9

Notat. Udvikling: p. Niveau: n. Side 1 af 9 Notat Vejledning til opfølgningsrapport Den kvartalsvise opfølgningsrapport har fået nyt design og indhold. Det er sket som en konsekvens af de nye ministermål for 11 og et ønske om ændret fokus i rapporten.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Beskæftigelse, Social og Økonomi Sekretariat og Integration Sagsnr. 257292 Brevid. 1887972 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2013 9. april 2014 Resultatrevision 2013 Jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2013 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014

Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014 Aarhus Kommune MSB Ledelsesinformation 8940 3941 Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014 Indhold Ministermål 1- Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse 2 Ministermål 2 færre tilkendelser af

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision for Jobcenter Århus i 2008. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Resultatrevision for Jobcenter Århus i 2008. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 1. maj 2009 Resultatrevision for Jobcenter Århus i 2008 1. Resume Resultatrevison for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Albertslund Kommune

Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Albertslund Kommune Kend din kommune på beskæftigelsesområdet - centrale nøgletal for Albertslund Kommune En effektiv beskæftigelsesindsats gør en forskel. Det kan mærkes på bundlinjen, hvis kommunen investerer i en effektiv

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 for Jobcenter Nordfyn Indhold Baggrund... 1 Opbygning... 2 Resultatoversigt... 3 Besparelsespotentiale... 8 Scorecard for ministermål... 10 Indikatormodel... 12 Opsamling... 15 Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg Vordingborg Vordingborg 16. april 2010 Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2009 gennemgået en positiv udvikling på en række af de centrale

Læs mere

Notat: NOTAT: Notat om sammenligningsgrundlaget for Roskilde Kommunes beskæftigelsesindsats

Notat: NOTAT: Notat om sammenligningsgrundlaget for Roskilde Kommunes beskæftigelsesindsats Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 80456 Brevid. 1340754 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Notat om sammenligningsgrundlaget for Roskilde Kommunes beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Aktivering der virker

Aktivering der virker Aktivering der virker - Aktiveringsstrategi for ledige, sygemeldte, revalidender og borgere på ledighedsydelse 31. august 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling Målet med aktiveringsindsatsen er hurtigst

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

LBR NØGLETAL KOLDING JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL KOLDING JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 KOLDING JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

AMK-Øst 18. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 18. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 18. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden Januar 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2012 Opdateret d.1. juni 2012 Kvartalsafrapportering 1. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Side 1 af 17 Indhold 1. Resumé 2. Baggrund 2.1. Resultatrevisionen for 2013 indhold 2.2. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 3. Resultater

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

LBR NØGLETAL 3/2011 FURESØ JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 3/2011 FURESØ JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 3/2011 FURESØ JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Greve 4. status 2012 Marts 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Benchmark Greve HTK Arbejdsmarkedsområdet

Benchmark Greve HTK Arbejdsmarkedsområdet Benchmark Greve HTK Arbejdsmarkedsområdet 2012 Hvad har vi undersøgt? Socioøkonomiske forhold: Demografi, nationalitet, uddannelsesbaggrund, arbejdsmarkedsstruktur A- Dagpenge Kontanthjælp Aktivering Rettidighed

Læs mere

Forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene

Forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 6. april 2011 J.nr.: ARI/ Forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i kommune Dette notat beskriver de tekniske forudsætninger

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

mål for

mål for Resultatrevision 2012 Jobcenter Vibor rg Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 2 Arbejdskraftreserven......... 2 Personer på permanente forsørgelsesordninger... 2 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse...

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2008 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2008 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7 2.1.3. Unge under 30

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune. - Udgivet februar 2014 -

Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune. - Udgivet februar 2014 - Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Herlev. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Herlev. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Herlev 2. status 2013 Marts 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport december 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport december 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport december (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Unge Virksomhedssamarbejde Nøgletal Antal modtagere af kommunale forsørgelsesydelser i 6-byerne som andel af

Læs mere