Den Selvbetjente Biblioteksfilial

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Selvbetjente Biblioteksfilial"

Transkript

1 Den Selvbetjente Biblioteksfilial Projektmodning støttet af Biblioteksstyrelsens Udviklingspulje Projektmodning er foregået via en arbejdsgruppe på Silkeborg Bibliotek bestående af: Karen Thomsen (systemudvikler) Ruth Holst Kristofferen (bibliotekar) Mogens Larsen (projektansvarlig, bibliotekar) Cordura fra Århus - ved Lau Rasmussen har været konsulent på projektmodningen - og har samtidig deltaget i arbejdsgruppens møder. Silkeborg Bibliotek oktober, 2005

2 INDHOLD Baggrund...4 Hvorfor selvbetjening?... 4 Formodning til projekt... 4 Den Selvbetjente Filial...5 Det nye lånerkort... 6 Indgang... 7 Velkomstskærmen... 8 Afleverings- og udlånsskranke... 9 Informationsstander Kontakt til bibliotekar...10 Udgang / kontrol...13 Administrationssystem...13 Åbningstid...14 Organisation...15 Biblioteksservices fra infostander...15 Personlig rådgivning, rekvireret af låner...15 Systemgenereret inspiration ud fra lånerens profil...15 Systemgenereret service rekvireret af låneren...15 Den lokale bibliotekar...16 Bibliotekar på hovedbiblioteket...16 Frivillig assistance...16 Logistik...17 Teknisk Service...17 IT-support for personale...18 Rengøring...18 Uddannelse...18 Formidling...19 Lokalbefolkning...19 Personale...20 Biblioteksfagligt PR...20 Generel formidling...20 Sikkerhed...21 Alarmtyper...21 Generel sikkerhed...22 Tyveri af materiale...22 Tyveri af IT-installationer...23 Hærværk...23 Uønskede besøgende...24 Juridiske overvejelser...25 Forbehold...25 Personlige oplysninger...25 Overvågning...25 Tyveri eller mistanke om tyveri...26 Adgangsret adgangsnægtelse...26 Kildehenvisning vedr. juridiske overvejelser...26 Tekniske overvejelser...27 Systemets opbygning...27 Central eller lokal server...27 Netværk...27 Sikkerhed...28 Hardware...28 Intelligent overvågning...28 Det nye lånerkort...28

3 Indgang...29 Velkomstskærmen...30 Afleverings- og udlånsskranke...30 Informationsstander...30 Udgang...30 Administrationssystemet...31 Overvejelser om Software-arkitektur...31 Tekniske begrænsninger...31 BILAG...32 Budget...33 Personaer...34 Andre projekter...43 Projekt : MitBibliotek (tidligere Netbiblioteket) - personlig biblioteksservice på nettet...43 Projekt : Netbiblioteket forprojekt Projekt : MitBibliotek Projekt : Den Intelligente reol...45 Projekt : Det lokale bibliotek som katalysator for lokal udvikling... små biblioteker gør en forskel

4 Baggrund Små biblioteker har brug for ny profil, hvis de fortsat skal udgøre en lokal ressource efter den nye kommunalreform. Der vil være mange små filialer, hvis eksistens skal revurderes, når flere kommuner slår sig sammen. Små filialer som måske ikke - rationelt set - kan opretholdes som traditionelle biblioteksfilialer med en bestand og et indhold der pr. tradition er en spejling af det store hovedbiblioteks måde at være bibliotek på. Mange gange har filialerne en materialebestand - og andre faciliteter - der reelt kunne udnyttes meget bedre hvis ellers økonomi og personaleressourcer tillod det. Men ikke mindst tilgængeligheden er væsentlig. Filialens åbningstider er tit en flaskehals, der hindrer de gode hensigter i at blive til virkelighed. Derfor handler denne projektmodning om tilgængelighed. Vi har planer om at lave selvbetjening på biblioteket. Den selvbetjente biblioteksfilial supplerer den eksisterende åbningstid i filialen og kan derfor danne grundlag for en større synlighed i lokalområdet. Hvorfor selvbetjening? Vi vil bruge ny teknologi til at give adgang til en række funktioner og services, som det førhen kun var muligt at nå ved fysisk fremmøde på det almindelige bibliotek, og teknologien giver endvidere mulighed for at indføre selvbetjening i de små filialer som supplement til den øvrige åbningstid. Det betyder at service og udnyttelsesgrad optimeres. Den selvbetjente biblioteksfilial har nemlig åben alle dagtimer. Modellen vil også kunne styrke bibliotekets rolle i de kommende kommunale borgerservicecentre. Teknologiens demokratiserende rolle skal også fremhæves. Den vil forhåbentlig give den enkelte større tilfredshed og livskvalitet ved at mulighederne for at modtage oplevelser og information via biblioteket forøges væsentligt. Formodning til projekt Biblioteksstyrelsens Udviklingspulje har i 2005 bevilget kr. til projektets 1.fase. Projektmodning er sket med den forudsætning, at der arbejdes ud fra selvbetjening som supplement til eksisterende åbningstider - og ikke i form af et personaleløst bibliotek. Det forudsættes, at der indgår bibliotekarisk betjening i en veldefineret del af åbningstiden. Vi håber, at rapportens mere generelle afsnit samt de konkrete eksemplificeringer kan danne baggrund for et egentlig projektforløb fra I beskrivelsen er teknologisk udvikling fra andre projekter integreret, mens andre teknologier er sat ind i en ny bibliotekarisk kontekst. I rapporten indgår ligeledes de erfaringer Silkeborg Bibliotek har opnået ved siden år 2004 at have indført RFID/chip-teknologi i daglig drift. Samtidig er rapporten suppleret med personaer, som uddyber projektets sammenspil med brugeradfærden ved besøg på Den selvbetjente Biblioteksfilial. Resultat af formodningen beskrives gennem denne rapport. 4

5 Den Selvbetjente Filial For at kunne administrere en selvbetjent filial skal der opbygges et netværk bestående af en række systemer, der til sammen kan hjælpe og overvåge brugerne. Følgende enheder er nødvendige for at styre en filial uden personale på stedet: Indgang/adgangskontrol Velkomstskærm Afleverings- og udlånsfunktion Informationsstander Overvågningssystem Udgangskontrol Administrationssystem For brugeren skal hele biblioteksfilialen fremstå som et sammenhængende system, der overvåger og hjælper. Mange brugere er ikke fortrolige med it-systemer og vil generelt have en naturlig skepsis overfor nye systemer. Den væsentligste nye teknologi brugerne skal forholde sig til for at kunne låne og aflevere bøger, er indgangsterminalen, hvormed man åbner døren til Den selvbetjente Biblioteksfilial. De selvbetjeningsfunktioner der i øvrigt er til rådighed i den udvidede åbningstid vil være kendte i andre sammenhænge fra bibliotekets normale åbningstid. Dog vil informationsstanderen, hvorfra man kan få adgang til en lang række nye services, være et nyt tilbud om service, som der skal reklameres særskilt for, da funktionalitet - herunder kommunikationsmåde - vil være ny for de fleste brugere. 5

6 kamera Infostander Infostander Infostander Velkomstskærm i loftet kamera gate Selvbetjening indgang kamera Rød/grøn lampe RFID Læser og pinkode-display Fjernstyret dørlås + Lysstråle der tæller hvor mange der passerer Ill: Skitse over forslag til indretning af Den selvbetjente biblioteksfilial (antal informationsstandere kan varieres) Det nye lånerkort Udleveringen af et nyt lånerkort kræver følgende: For at få udleveret et nyt RFID lånerkort skal man læse og underskrive en aftale med biblioteket. Her giver man tilladelse til, at Den selvbetjente biblioteksfilial gemmer personlige data, at der sker videoovervågning, godkender regelsættet osv. Lånerkortet udleveres til brugeren, som selv vælger pinkode. På Infostanderne kan brugeren senere ændre sin profil og pinkode. Ved afhentning af reservationer til ægtefælle eller f.eks. en nabo, skal man medbringe vedkommendes kort og pinkode. Mister man kort OG pinkode skal man spærre sit kort ved at henvende sig til biblioteket. Der kan indbygges en funktion i bibliotekssystemet der gør det muligt for en bruger at vælge andre brugere som efterfølgende kan låne, aflevere og reservere materiale på vedkommendes vegne. Hvis en bruger har mistet sit lånerkort kan det meldes stjålet enten via nettet eller ved at kontakte biblioteket. Når kortet spærres vil det ikke længere kunne anvendes på filialen. Biblioteket kan printe et nyt lånerkort og binde det nye RFID-id med brugerens profil. 6

7 Ved at introducere et RFID-lånerkort bliver det muligt hurtigt, sikkert og brugervenligt at identificere de brugerne, der ønsker adgang til filialen. RFID-teknologien gør det muligt at få et unikt id fra en bruger blot ved at denne holder sit lånerkort cm fra en læser monteret på indersiden af f.eks. en glasrude. Store læsere kan, med stor sandsynlighed, aflæse et lånerkort i lommen på en bruger der passerer inden for 1 meters afstand. Et RFID-lånerkort kan ikke kopieres eller forfalskes. Biblioteket anvender i forvejen RFID til mærkning af materialer og ved at bruge samme teknologi til lånerkort bliver det muligt at aflæse begge dele i både nuværende og kommende systemer. Alle borgere i filialens område opfordres til at bestille et nyt lånerkort, der kan give dem adgang til filialen i den udvidede åbningstid. For at få det nye lånerkort skal man underskrive en aftale med biblioteket der tydeligt forklare reglerne for benyttelse af Den selvbetjente biblioteksfilial. Der er flere modeller for hvordan kortene kan distribueres: Lånerkort bestilles personligt på hovedbiblioteket mod fremvisning af billeddokumentation. Mod en skriftlig godkendelse af filialens reglement sendes kortet med posten eller et nyt lånerkort printes med det samme og udleveres til brugeren. Kortet er herefter aktiveret. Lånerkort bestilles online, per eller telefon, og sendes med posten sammen med en vejleding for brug af den nye filial. Aftalen underskrives og returneres til biblioteket der aktiverer kortet. Ved hjælp af en digital signatur kan brugeren online skrive under på aftalen og får herefter tilsendt en pinkode via . Lånerkortet sendes med posten. I dag har langt fra alle brugere en digital signatur, men brugen af en sådan vil formentlig blive en integreret del af den digitale virkelighed i det offentlige frem over. Det må antages at de fleste brugere vil henvende sig i deres lokale filial inden for normal åbningstid for at få oprettet et nyt selvbetjenings-lånerkort. Den mest brugervenlige introduktion til Den selvbetjente biblioteksfilial vil derfor være, at den lokale bibliotekar hjælper brugeren med at udfylde den skriftlige aftale og derefter printer og aktiverer et lånerkort til vedkommende. Lånerkortet skal indeholde en RFID-chip, og man kan med fordel udstyre kortet med en kopi af stregkoden fra brugerens sygesikringsbevis eller nuværende lånerkort. Mange biblioteks selvbetjeningsautomater bruger denne stregkode til at identificere en låner. Med en kopi af stregkoden på kortet behøver brugeren kun at huske sit nye lånerkort for at låne bøger i både den lokale (selvbetjente) biblioteksfilial eller hovedbiblioteket. Indgang Uden for den betjente åbningstid låses indgangsdøren til Den selvbetjente biblioteksfilial, men ved at holde et lånerkort op til en læser monteret ved siden af døren og indtaste en pinkode, kan man åbne døren. Ved siden af læseren er der et lille display, der giver feedback til brugeren i tilfælde af, at systemet ikke tillader adgang, f.eks. ved brug af forkert pinkode. Der skal også være et skilt, der forklarer åbningstiderne og hvordan man kan kontakte biblioteket. F.eks. ved at ringe på et direkte nummer til den vagthavende bibliotekar på hovedbiblioteket eller komme igen inden for den betjente åbningstid. 7

8 Det er vigtigt, at det fremgår tydeligt at biblioteksfilialen er videoovervåget. Både af lovmæssige og præventive årsager. I ordensreglementet skal det tydeligt fremgå, at brugeren der åbner døren er ansvarlig for de personer der følger med, når man har åbnet døren. En lysstråle der brydes, når man går gennem døren, tæller hvor mange personer der går ind på et enkelt lånerkort. Det kan kun bruges som en vejledende kontrol, da det er umuligt at lave nøjagtigt. Unormalt mange personer kan resultere i, at den vagthavende på hovedbiblioteket får en alarm fra filialen og vedkommende kan efterfølgende tjekke overvågningskameraerne live for at vurdere situationen. Videoovervågning samt ind- og udgangskontrol vil være den reelle sikkerhed med hensyn til hvem der bruger filialen. Det er vigtigt, at teknologien ved indgang bliver overskuelig - samtidig med det skal fremstå sikkert, når brugeren logger sig ind. ' # ( ( ' " ) * % " Proceduren for at komme ind kan se således ud: 1. Brugeren holder lånerkortet hen til læseren ved siden af døren 2. Indtaster personlig pinkode 3. Døren låses op. Dette kan synliggøres på forskellige måder; Døren går automatisk op, displayet viser Velkommen, lydsignal eller evt. grøn lampe tændes. 4. Brugeren åbner døren og går ind 5. Systemet tæller hvor mange der går ind 6. Velkomstskærmen byder brugeren personligt velkommen For brugeren skal det helst være lige så simpelt at komme ind som at benytte et almindeligt adgangskontrolsystem. Det må dog antages, at mange brugere ikke er bekendte med den slags systemer og derfor skal systemet introduceres ved PR og information i åbningstiden. Det er muligt at lave en karrusel eller svingdør, der kan lukke folk ind bare deres lånerkort valideres, men det vil kræve en væsentlig dyrere ombygning af det nuværende indgangsparti end blot en elektronisk lås som beskrevet ovenfor. Det vil være på bekostning af sikkerhed. Filialer med mange besøgende kan overveje dette. Velkomstskærmen I det øjeblik en bruger går ind ad indgangsdøren bliver vedkommende budt velkommen af en velkomstskærm der tjener følgende formål: a) Byder brugeren velkommen b) Oplyser brugeren om nye materialer og tilbud c) Gør brugeren opmærksom på, at systemet ved at han eller hun er gået ind i filialen d) Hjælper brugeren i gang med at bruge filialens tilbud! " # $ % & & $ Velkomstskærmen består af en monitor placeret lige inden for døren. Den skifter automatisk fra en pauseskærm til en personlig velkomstside når en bruger logger ind, ved at taste sin pinkode på det udvendige display. Det er ikke muligt for brugeren at interagere med skærmen, da den ikke må blive en flaskehals. Uddybende informationer fås ved at benytte en informationsstander. 8

9 Den personlige velkomstside kan bygges op af kontekstbestemt information ud fra brugerens profil, men det er en offentlig skærm som alle forbipasserende kan se. Informationerne der vises på skærmen skal derfor holdes på et generelt niveau, så brugeren ikke bliver krænket, men samtidig skal det fremgå, at Den selvbetjente biblioteksfilial er et intelligent system, der både overvåger og hjælper brugerne. Hvilke informationer der i praksis vil fungere, er svært at konkludere uden praktiske erfaringer og brugerundersøgelser. Følgende elementer er mulige: o Nye Tilbud Brugerens profil kan bruges til at gøre opmærksom på nye tilbud. F.eks. Ny bogpakke med 4 kriminalromaner til weekenden! Det skal være meget generelle tilbud f.eks. på baggrund af brugerens alder og køn. Tilbud om konkrete materialer skal foregå ved henvisning til en informationsstander, hvor brugeren logger ind - inden data vises. Personlige data må ikke vises på offentlig skærm på f.eks. velkomstskærmen o Brugerens Navn Evt. kun fornavn. Skal vise brugeren, at systemet ved vedkommende er tilstede, og på den måde forebygge uønsket opførsel o Brugerens Status Relevante oplysninger til brugeren; f.eks. Velkommen Peter, Du har 3 reserverede bøger klar til afhentning. Hvis en bruger har bøder eller for sent afleveret materiale vil han/hun på skærmen blive bedt om at tjekke deres status ved en informationsstander. o Generel information Biblioteket kan bruge skærmen til at gøre reklame for events eller nyt materiale. f.eks. o Bemandet åbningstid: kl o Ny bog fra Tolkien! Vi har stadig 3 eksemplarer hjemme. (ikke ud fra profil) Efter 2-3 minutter erstattes velkomsten med en serie af pauseskærme der består af nyheder fra biblioteket, beskrivelse af selvbetjeningssystemet m.v. Afleverings- og udlånsskranke Det selvbetjente afleverings- og udlånssystem, der i dag anvendes på flere biblioteker - bl.a. Silkeborg - kan anvendes uden ændringer. Brugerne kender systemet, og tyverisikringen af materialerne fungerer acceptabelt. Systemet kan med fordel gøre opmærksom på, at man kan tale med en bibliotekar via informationsstanderen, hvis man har spørgsmål eller betjeningsproblemer. +! # $ Man kan aflevere udlånt materiale ved at scanne det ind og placere materialet på en hylde ved siden af udlånsskranken. Selv om det ikke er sat på plads, står det herefter fuldt ud til rådighed for andre lånere. Dette vil især være en fordel for materiale, der er meget efterspurgt. Hvis det viser sig, at en låner ikke har afleveret materialet korrekt, når en ny låner forsøge at låne det, skal systemet automatisk overskrive det tidligere udlån uden at genere den nye låner. 9

10 Informationsstander Kontakt til bibliotekar I filialen kan opstilles 2-3 nye informationsstandere med berøringsfølsomme skærme ( touchskærme ), RFID-læsere og et indbyggede web-kameraer. Når en bruger holder sit nye lånerkort hen til RFID-læseren, kommer der en personlig side frem. Siden består af nogle store ikoner med genveje til de mest anvendte funktioner. Ved at indtaste sin pinkode kan man logge ind på en personlig side, hvor alle fortrolige oplysninger kan vises. F.eks. bøder, udlånsstatus, reserverede materialer o.s.v. Lånerstatus fra bibliotekssystemet: Velkommen Lasse Du har følgende bøger klar til afhentning: Turen går til Kina Den gamle mand og havet Mew (CD) Du har lånt følgende bøger: Turen går til Paris 13/6 Gasolin (CD) 14/5 Du har allerede bestilt følgende materiale: Syng selv med Ole K Du skylder biblioteket kr. 15,- pga. for sent afleveret materiale. Kontekst bestemt materiale fra Mit Bibliotek Videobibliotekaren Ring op Hjælp? Søg Nyt Log ud Ill: Eksempel på hvordan Informationsstanderen kunne udformes - samt (nedenfor) mulig placering 10

11 Hvilke funktioner og hvordan de skal præsenteres kræver en række brugertests. De basale funktioner er: Hjælp til bibliotekets funktioner. FAQ og almindelige hjælpefunktioner. Mulighed for Kontakt til bibliotekar på hovedbiblioteket Fortæl om denne bog! Min konto svarende til lånerstatus. Bøger der er reserveret, allerede lånt og forældede og en eventuel huskeliste over interessante materialer Bestil en bog hjem Søg i bibliotekets databaser Informationsstanderen bliver det nye bindeled mellem biblioteket og brugerne. Det er i dag teknisk muligt at lave videokonferencer uden brug af dyrt professionelt udstyr. Da der ikke er en bibliotekar i nærheden bliver Den selvbetjente biblioteksfilial let en afhentningsstation og ikke et bibliotek hvor brugerne kan få kompetent vejledning og hjælp. Derfor skal der opbygges et system der gør det muligt at kommunikere med en bibliotekar selvom vedkommende ikke fysisk er til stede. Videobibliotekaren aktiveres blot ved at trykke på knappen på skærmen. Medens forbindelsen etableres, afspilles en lille animation, der illustrerer at systemet etablerer forbindelse til Silkeborg Bibliotek. Så snart den vagthavende bibliotekar besvarer opkaldet kommer et billede af bibliotekaren frem på skærmen. Man kan se sig selv på et lille billede i bunden af skærmen og dermed også se hvad bibliotekaren kan se. Silkeborg bibliotek Titel: turen går til Kina Status: Udlånt til XXXX Gebyr: kr. 12,- Du snakker med Ruth Ruth kan se det materiale du holder hen til læseren lige under denne skærm Afbryd Ill: Videokonference med en Videobibliotekar 11

12 Det er vigtigt at få opbygget en grænseflade til systemet som brugerne intuitivt forstår og som stadig giver adgang til de forholdsvis komplicerede services Den selvbetjente biblioteksfilial kan tilbyde. Det bliver nødvendigt at lave en række brugertest der undersøge følgende: Brug af ikoner som genveje Hvilke funktioner der er de vigtigste for brugerne Fysiske knapper til de vigtigste funktioner. F.eks. Video-bibliotekaren. Forskellige søgemetoder til biblioteket databaser. RFID Læseren der automatisk laver et opslag i biblioteksdatabasen når en bog holdes hen til læseren. Reservering af materiale Opbygning af hjælpesider der kan besvare de hyppigste spørgsmål og reducere antallet af trivielle opkald til videobibliotekaren. Ind og udlån Hvis man holder en bog eller andet materiale med en RFIDtag i hen til læseren ved siden af skærmen kommer der med det samme en masse informationer frem på skærmen om materialet, og hvis man har aktiveret videobibliotekaren kan bibliotekaren se på sin skærm hvilke materialer låneren allerede har fundet. Informationer, der vises på skærmen, kan omfatte Anmeldelser af bogen Link til lignende bøger (opslag på DK-nr eller emneord) Link til Andet materiale som folk der før har lånt denne bog har lånt Mulighed for at reservere bogen hvis den allerede er reserveret af en anden. Det spændende ved Den selvbetjente biblioteksfilial s Informationsstander er den nye måde at kommunikere med brugerne på - direkte - uden at være fysisk til stede. For mange brugere vil det være en stor udfordring at benytte sådant et system, men forhåbentligt kan muligheden for at snakke med et levende menneske - via opkald - hjælpe brugerne til at udforske systemets muligheder. For at logge på Informationsstanderen skal man både bruge sit lånerkort og den personlige pinkode. Hvis man glemmer at logge ud når man forlader Informationsstanderen sørger computeren selv for at logge brugeren af efter et stykke tid. Informationsstanderen kan også bruges til at indhente information om filialens bogbestand. Man kan vælge at søge udelukkende efter bøger der er tilgængelige på filialen, hvis man vil være sikker på at kunne få bogen med det samme. I fremtiden vil systemet måske endda kunne vise brugeren hvor bogen er placeret ved at markere det på et kort over filialen. RFID Teknologien udvikler sig hurtigt og der kommer $, - #. / $ / 0 0 / / " 0 " ) $ ( ( $ & " $" * & + % 1 $" % " 2 * " % % $" " * " % " # "

13 hele tiden billigere og bedre læsere på markedet, og muligheden for intelligente reoler, der ved hvilke bøger der står på dem, undersøges allerede i andre projekter. (se Bilag 3). I mellemtiden kan systemet vise brugeren, hvor bogen burde stå, hvis ingen har flyttet den uden at scanne den. Der er en række andre spændende funktioner som andre projekter arbejder på at få realiseret indenfor de kommende år. Mange af disse vil kunne integreres i informationsstanderen: Anbefaling af materiale ud fra brugerens profil. Projekter som Mit Bibliotek arbejder på at stille den slags informationer til rådighed. Forfatteromtale, hvad handler denne bog om?, anmeldelser, bøger inden for det samme emne, bøger der handler om denne forfatter. (bibliografisk søgning vha: lem / dk=99.4) Film, musik og TV digitaliseres og vil kunne afspilles på informationsstanderen. De mange muligheder og funktioner brugerne kan tilgå via Informationsstanderen er store projekter der endnu kræver test og udviklingsarbejde. Samtidig er det er vigtigt at holde brugergrænsefladen meget simpel indtil brugerne er blevet bekendte med systemet. Tingene skal derfor udvikles og implementeres i balance hermed. 0 $$ $ " & " $ 5 % 1 Udgang / kontrol Når låneren forlader biblioteket passerer han eller hun gennem en RFID-gate. Ved udgangsdøren er placeret en rød og en grøn lampe. Et skilt forklarer at udgangen er videoovervåget. Den røde lampe lyser hvis låneren medbringer en bog, der ikke er registreret som hjemlånt. Informationen om bogens titel og lånerens identitet logges sammen med tidspunktet og billederne fra overvågningskameraet. Den grønne lampe lyser hvis et RFID-lånerkort og udlånte bøger passerer udgangen. Det vil være ret dyrt, at opbygge en gate, der giver en pålidelig aflæsning af lånerens identitet ud fra hans eller hendes lånerkort. Der er flere grunde til at det kan være væsentligt at vide, hvor mange personer og hvem der på et givet tidspunkt opholder sig i filialen, ligesom det kan være en fordel at have en entydig identifikation ved udgang. Der bør derfor arbejdes videre med teknologien vedr. ind- og udgang, så materiale, der er fjernet uretmæssigt, kan skaffes tilbage. /& /3 / / / / ' " 5 6/7 $ $ $" 2 /+ " 1 /5 8 / '! # 6/ // / " ' " ) 9 $ Administrationssystem En vigtig brik i den daglige drift af Den selvbetjente biblioteksfilial er det administrationsprogram bibliotekarerne på hovedbiblioteket kan bruge til at fjernstyre en filial, overvåge og vejlede brugerne. 13

14 Programmet kører på et par af bibliotekets computere, der er blevet udstyret med et headset og et web-kamera, så bibliotekarerne kan kommunikere med brugerne, der ringer ind via informationsstanderen. Det er en bibliotekar der har vagt og som er ansvarlig for at besvare opkaldene, men programmet kører på flere computere, så hvis den vagthavende ikke har tid kan opkaldet sendes videre til en af de andre computere. Programmet fylder ikke hele skærmen, så det er muligt at arbejde med andre ting på computeren. Hvis en bruger ringer op, popper der en besked op eller computeren ringer som en telefon. (Som f.eks. Microsoft Messenger eller Skype). Under en samtale med en bruger har bibliotekaren mulighed for at se informationer om det materiale brugeren holder hen til Informationsstanderen ude på filialen samtidig med bibliotekssystemets lånerdata på brugeren. Under opkald er det også muligt for bibliotekaren at slå op i bibliotekets databaser og benytte andre systemer, hvis det er nødvendigt for at hjælpe brugeren. Hvis et hovedbibliotek administrerer flere selvbetjente biblioteksfilialer kan alle opkald sendes til den samme computer. En alarm på en filial medfører at administrationsprogrammet reagerer ved straks at vise de relevante oplysninger, der er tilgængelige fra filialen. F.eks. live billeder fra overvågningskameraerne og en beskrivelse af, hvad der har udløst alarmen. Bibliotekaren har mulighed for at snakke ud over filialens højtaleranlæg til personerne der er til stede. Administrationsprogrammet kan også bruges til at skifte de nyheder og informationer, der vises på filialens skærme. Endvidere kan bibliotekaren se statistikker over systemets brug. Åbningstid Den selvbetjente Filials åbningstid kan med fordel følge hovedbibliotekets åbningstider af hensyn til overvågning og muligheden for video kontakt til bibliotekar på hovedbiblioteket. Der bør dog også tages hensyn til lokalmiljøet, hvor en nærliggende forretnings åbningstider bør tages med i betragtning da det af præventive årsager vil være en fordel med liv omkring filialen, når der er åbent. Selvbetjent åbningstid vil derfor bedst kunne placeres samtidig med hovedbibliotekets åbningstid og med lukning ca. 1 time før hovedbiblioteket. Om folk så forlader bygningen efter lukketid kan håndteres på følgende måder: strøm forsvinder på alt edb-udstyr efter advis er sendt ud på skærmen Systemet logger hvem der går ud efter kl. 18 (præventivt eventuelt henvendelse herom kan ske) via web-kamera kan bygningen tjekkes visuelt fra hovedbiblioteket, da der stadig er personale her. Højttalere/mikrofon kan tilkobles, hvis stemme skal meddele at biblioteket er lukket 14

15 Organisation Den selvbetjente biblioteksfilial er ikke den ubetjente filial. Der kræves stadig flere forskellige typer betjening både i den lokale filial og på hovedbiblioteket. Den selvbetjente biblioteksfilial er ikke nødvendigvis afhængig af, at personale som ressource er fysisk til stede i selve filialen. I stedet kan ressourcer i visse perioder af dagen samles på f.eks. hovedbiblioteket, hvorfra de på samme tid kan betjene flere filialer. Vi har herunder skitseret hvordan de vigtigste funktionsområder kunne organiseres. Biblioteksservices fra infostander Biblioteks-service i en selvbetjente filial vil i lighed med et almindeligt bibliotek bestå af: personlig rådgivning (rekvireret af låner) de fysiske materialer muligheder via hjemmesiden Der ydes flere typer af services. Personlig rådgivning, rekvireret af låner Denne type services ydes via videokonference. Bibliotekaren på hovedbiblioteket adviceres via auditiv eller visuelt signal, at en låner i filialen har ringet op. Bibliotekaren sætter sig til video-arbejdspladsen, og hjælper låneren bedst muligt. Hvis det er nødvendigt kan lånerens data (navn, lånernummer etc) vises på bibliotekarens skærm under samtalen. Det giver i så fald også bibliotekaren mulighed for at følge dialogen op ved at sender låneren en med supplerende oplysninger eller materiale. Systemgenereret inspiration ud fra lånerens profil Denne type bibliotekarservice vil som udgangspunkt ikke kræve særskilt bibliotekararbejde. De profiler, og den logik, der ligger bag inspirations-programmet, udvikles i anden forbindelse. 1 Systemgenereret service rekvireret af låneren 0 $ 7 3 $ : " " + $ $ + " Når låneren lægger et materiale ind til RFID-læseren på infostanderen aktiveres en række links til bibliotekartjenester på nettet. 1 Projekt: Mit Bibliotek 15

16 Disse services betyder, at der er brug for flere typer ressourcer: Den lokale bibliotekar på filial til personlig kontakt med brugerne i filialen Kontaktbibliotekar på hovedbiblioteket til at håndtere video-kontakt med brugerne Logistik til håndtering af materialer mellem filialer og hovedbibliotek Teknisk service på udstyr i filial og forbindelsen mellem filial og hovedbibliotek Teknologi til håndtering af selvudlån og selvaflevering Inspiration via elektroniske medier Og for at få alle disse ressourcer etableret og sat i stabil drift er der brug for uddannelse af det nuværende personale - og muligvis også frivillige. Den lokale bibliotekar Den lokale bibliotekar kommer på filialen jævnligt i den almindelige åbningstid. Bibliotekaren forestår de sædvanlige bibliotekariske opgaver i filialen: Alt andet materiale, der er afleveret eller ankommet i den selvbetjente filial, skal registreres i bibliotekssystemet. Stammer materialer fra filialen, skal de herefter sættes på plads Materiale, der ikke udlånes fra filialen, skal returneres til hovedbiblioteket Materiale, der bestilles hjem af lånere, skal klarmeldes i filialen, så eventuel reservation udløser besked til brugeren. Derefter lægges materialet frem, så det kan afhentes. Bibliotekar på hovedbiblioteket Bibliotekar eller andet tilknyttet personale skal fra en hvilken som helst anden lokation i bibliotekssystemet kunne kaldes via webinterface, som skaber auditiv og visuel kontakt. Personalet på biblioteket skal være oplært i at kunne besvare opkaldet. Det vil sige være i stand til at håndtere den software som styrer funktionaliteten. Det skal på hovedbibliotek og andre tilknyttede biblioteksfilialer være små kursusforløb som skaber disse forudsætninger, ligesom en decideret vagtplan bør udarbejdes, så opgaven ikke lander tilfældigt, når behov er. $ " $ " & & 6 " " ; # $ Frivillig assistance Dersom man i den enkelte filial skønner, at der er behov for assistance til specielle brugergrupper, kan man indgå aftale med forening og/eller andre frivillige, om, at der er frivillige personer til stede i filialen på bestemte tider af den selvbetjente åbningstid. Disse personer vil ikke kunne erstatte den lokale bibliotekar, men vil kunne vejlede brugere i hvor og hvordan de kan finde materialer inden for det interesseområde, den frivillige har. * $ $ " 7 $ $" 7 $" & 16

17 Der kan være tale om, at erfarne dagplejere aftaler, at de på skift er i filialen en formiddag om ugen, hvor andre mindre erfarne dagplejere så kan komme og få en idéer ved at snakke om børnebøger, musik mm. Eller der kan være tale om en forening, f.eks. lokal frimærkeklub, der mødes i filialen og samtidig besvarer spørgsmål fra brugere, som kommer forbi og er interesseret i frimærker. Logistik Alle bøger og alt andet materiale, der afleveres i den selvbetjente filial, skal registreres. Stammer de fra filialen, skal de herefter sættes på plads i reolerne igen Bøger, der ikke er hjemlånt fra filialen, skal sendes til Hovedbiblioteket Materiale, der bestilles hjem af lånere, skal lægges frem, så de pågældende lånere kan få adgang til det. I praksis ved man ikke, hvor lang tid det vil kunne tage fra en bog er fundet på hovedbiblioteket til den når ud til en filial, det afhænger både af kørselsordning og af om der sker fejl i pakningen. I bibliotekssystemet kan det ikke registreres, at bøgerne flyttes. Og man kan ikke give bedre informationer end det nuværende system indeholder. Derfor gælder, at en bog er først klar til reservering (og her sendes mail så til brugeren), når den lokale bibliotekar i filialen har registreret at bogen er til stede (klargør ved at registrere bogen som placeret i filialen). Flytning mellem filial og hovedbibliotek kræver derfor, at der på filialen er personale, som klarmelder materialerne i bibliotekssystemet, når materialerne fysisk er ankommet til filialen. Skal der være success for en selvbetjent biblioteksfilial, skal en sådan logistik fungere optimalt, og det vil antagelig betyde en kørselsordning med udbringning/hentning af materialer hver dag. Kørsel opsyn-teknik oprydning klargøring af reserveret materiale- vil kunne klares af en blæksprutte medarbejdere, der så kan tilkalde hjælp hvis nødvendigt. ( ( # $ " " $ Teknisk Service Det vil være hensigtsmæssigt, at der indbygges alarmer i de centrale systemer, så hovedbibliotekets IT-afdeling automatisk alarmeres, hvis et system får problemer eller går ned. Vitale systemer, der reelt er afgørende for filialens drift, som f.eks. adgangskontrol, udlånsregistrering og afleverings-registrering, skal opbygges med en betydelig redundans. Går disse systemer alligevel ned, bør filialen lukkes indtil de atter er i drift. Filalens dørlås skal derfor kunne fjernbetjenes fra Hovedbiblioteket. Beslutning om at lukke bør kunne tages af den vagthavende bibliotekar. Hvis velkomstskærmen er anbragt, så den kan ses gennem indgangsdøren kan en kort tekst på skærmen forklare lånere, at filialen er lukket på grund af tekniske problemer. 17

18 Vitale systemer bør understøttes med serviceaftaler tegnet med eksterne partnere. Aftalerne skal sikre at nedbrud og problemer udbedres på stedet, maksimum 4 timer efter at fejlen er rapporteret. Støtte-systemerne omfatter bl.a. video-overvågning og bibliotekar-service. Går et af disse systemer ned, behøver filialen ikke nødvendigvis lukkes ned. Støtte-systemer kan naturligt understøttes af Hovedbibliotekets egen IT-afdeling, hvis den har ressourcer til at påtage sig denne opgave. Hvis IT-afdelingen ikke kan eller vil påtage sig ansvaret for disse systemer selv, kan også denne service uddelegeres. Støttesystemer bør være dækket af et serviceniveau der indebærer at defekt udstyr er erstattet med nyt indenfor højst en arbejdsdag. IT-support for personale Systemets anvendelighed skal sikres dels ved at hele det personale, der kommer i kontakt med filialen, modtager en grundig indføring i hvordan systemerne fungerer, og dels ved at der etableres en hot-line, hvor personalet kan få besvaret eventuelle spørgsmål omkring systemets brug. Også fejl og funktionsproblemer, der formelt håndteres via serviceaftaler, skal kunne rapporteres gennem denne hot-line, så man undgår at brugere fanges i minefeltet mellem flere uafhængige leverandører. Hotline kan være intern, etableret af Hovedbibliotekets IT-afdeling, eller ekstern. Rengøring Det må forventes, at øget åbningstid, hvoraf en del er uden personale, vil betyde øget behov for oprydning og rengøring af lokaler. Dette personale har ikke nødvendigvis behov for uddannelse udover en oplæring i, hvordan man håndterer indgang/udgang til og fra filialen. Uddannelse Alle medarbejdere der kommer til at arbejde med systemet får brug for uddannelse for at kunne udnytte alle funktionerne i systemet. Uddannelsen kan med fordel opdeles i forskellige arbejdsopgaver: Bibliotekarer, der skal varetage video kontakt fra hovedbiblioteket Bibliotekarerne på hovedbiblioteket skal først og fremmest uddannes i brug af videokonference systemet. Men da video-funktionen også må forventes at blive det sted, hvor mange låner-spørgsmål om betjening af filialens øvrige systemer dukker op, skal bibliotekarer på hovedbiblioteket have et forholdsvis grundigt kendskab til, hvordan alle systemerne betjenes, men behøver ikke vide alverden om, hvordan de rent teknisk fungerer. Dette personale skal også have on-location uddannelse i filialens strategi for opstilling af materialer mm, så der kan ydes kvalificeret hjælp via video til brugerne. Uddannelsen vil bestå i on location 1-dages kurser, hvor systemets funktioner gennemgås på både hovedbibliotek og filial, og hvor vagterne får mulighed for at blive fortrolige med videokonference-interfacet begge steder. Den lokale bibliotekar, skal fortsat varetage de almindelige bibliotekariske opgaver i filialen, når der er betjent åbningstid. Det drejer sig først og fremmest om at tage sig af sortering af udlån og periodevis oprydning på filialens hylder. Den lokale bibliotekar skal kunne kontrollere at udlåns- og afleverings-systemerne fungerer tilfredsstillende og kunne 18

19 betjene disse systemer som superbruger. Det er den lokale bibliotekars opgave at sørge for, at der er opdateret indhold i systemet. Dvs. opdaterede nyheder, bogpakker og materiale i filialen. Denne arbejdsopgave vil kræve en grundig uddannelse i det administrative system bag Den selvbetjente biblioteksfilial. Det er afgørende, at den lokale bibliotekar føler sig fortrolig med systemet og udnytter alle funktionerne i systemet. Vi forestiller os flere kurser på både hovedbibliotek og filial. En lokal bibliotekar vil med fordel kunne administrere flere filialer. Eventuelt frivilligt personale Vil biblioteket benytte sig af frivillige, skal disse også have et kort kursus i filialens strategi for opstilling, men også i hvordan de kan betjene de forskellige tekniske udstyr, dels så de kan vejlede andre brugere, dels så de selv kan få hjælp via video fra hovedbiblioteket. IT-afdeling IT-afdelingens personale skal kunne vedligeholde de tekniske installationer og have et tilstrækkeligt indblik i hvordan systemerne fungerer til at kunne løse de mere almindelige fejl og problemer som andet personale kan opleve. Formidling Det er vigtigt, at Den selvbetjente Biblioteksfilial markedsføres som et supplement til den personalebetjente åbningstid: Servicen er anderledes end i den betjente åbningstid: Der er ingen personale i huset Man skal kunne anvende teknik på et vist niveau for at kunne benytte det fulde tilbud Man bliver overvåget og registreret Man får gode tilbud og virtuelle services som en del af besøget Lokalbefolkning Det er vigtigt at lokalbefolkningen opfatter, at Den selvbetjente biblioteksfilial også er deres lokale bibliotek, og at de fortsat er trygge ved at komme der. Derfor skal der være stor opmærksomhed på PR og information for at de lokale borgere fortsat skal have ejerskab til stedet. Det er jo bl.a. dem der - ganske vist på sidelinjen - kommer forbi i løbet af dagen (og gerne skal råbe op, hvis der foregår hærværk). Man skal heller ikke undervurdere hvordan usikkerhed, rygter og dårlige oplevelser kan påvirke den lokale holdning til biblioteket generelt. Det vil være en god ide i starten at holde åbent med personale til stede også i den selvbetjente åbningstid, for at personalet kan forklare, hvordan teknikken virker, samtidig med der bydes på lidt mundgodt, mens der snakkes om, hvad nytte det nye initiativ er til for, og hvordan det er tænkt som en forbedring og et supplement, der gerne skulle give større tilgængelighed og udbytte ved biblioteksbenyttelsen. Men samtidig skal man også gøre opmærksom på de begrænsninger, der er i selvbetjent åbningstid til forskel fra åbningstid med bibliotekspersonale. Reklamer i den lokale ugeavis og områdets aviser skal samtidig forklare tilbuddets muligheder men også begrænsninger. Det vil være en god ide at lade lokale udtale sig om initiativet i aviserne. Man kan overveje en folder, samt mail til skoler og foreningerne i området. Det skal med skiltning i filialen og måske i de lokale butikker markeres tydeligt, hvornår der er bibliotekspersonale til stede i filialen og hvornår der er selvbetjent åbningstid. 19

20 Personale Det er vigtigt, at hovedbibliotekets personale får samme ejerskab til Den selvbetjente biblioteksfilial som lokalbefolkningen. De skal være den nødvendige backup i at selvbetjeningen fungerer, samtidig med, at de skal forklare formål og servicevilkår med Den selvbetjente biblioteksfilial til gæster, brugere og andre der henvender sig. Der skal holdes regulære kurser for det personale på hovedbiblioteket, som vil kunne risikere at skulle på banen foran taster og webcam og det er i princippet alt frontpersonale. Kurserne skal følges op af små kurser (gentages med jævne mellemrum), der forklarer det tekniske, men også skaber motivation for at Den selvbetjente biblioteksfilial er en integreret del af bibliotekets profil. De almindeligste funktioner kan desuden beskrives og distribueres på små opslag som kan sættes ved de arbejdspladser, hvorfra man betjener filialen. Biblioteksfagligt PR Idéen markedsføres gennem artikler og en eventuel konference, ligesom filialen kan fremvises for gæster. Generel formidling Det er generelt vigtig at påpege via PR, at den selvbetjente filial er et tilbud og et supplement til normal biblioteksbesøg, hvor der er personlig betjening. Folk skal vide på forhånd hvad de kan forvente og især ikke forvente af service. Selvbetjening er en biblioteksmodel med begrænset tilbud på visse områder. 20

Det Selvbetjente Bibliotek

Det Selvbetjente Bibliotek Det Selvbetjente Bibliotek Self Operated Library (SOL) Cordura A/S har udviklet en række software- og hardwareprodukter, der tilsammen gør det muligt for mindre biblioteksfilialer at have åbent uden fysisk

Læs mere

Fokusgruppe-test Oktober 2006

Fokusgruppe-test Oktober 2006 Fokusgruppe-test Oktober 2006 i projekt: Den selvbetjente biblioteksfilial Ubetjent åbningstid i lokalbiblioteket Projektets titel: Den selvbetjente biblioteksfilial Afholdelse af udvidet fokusgruppe test

Læs mere

5. Selvbetjeningsskranke

5. Selvbetjeningsskranke 5. Selvbetjeningsskranke Indhold Selvbetjeningsskranke... 3 Luk Selvbetjeningsskranke... 3 Selvbetjening på flere måder; hvordan hos jer?... 5 Stregkoder til selvbetjening... 5 Lyde fra Selvbetjeningsskranke...

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

Den Selvbetjente Biblioteksfilial. Realisering 2006. Evaluering. et projekt på. Gjern Bibliotek. et lokalbibliotek i Silkeborg Kommune.

Den Selvbetjente Biblioteksfilial. Realisering 2006. Evaluering. et projekt på. Gjern Bibliotek. et lokalbibliotek i Silkeborg Kommune. Den Selvbetjente Biblioteksfilial Realisering 2006 Evaluering af et projekt på Gjern Bibliotek et lokalbibliotek i Silkeborg Kommune Efteråret 2007 Evaluering - november 2007 ved Mogens Larsen & Karen

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris bilag 1 Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris Life Cycle Stage Ansvarlig Touch Type Statisk Interaktiv Stickers "Drive-In"-bruger "Entusiast"-bruger Ankomst Velkomst Selvbetjening Shopping

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

www.odensebib.dk 1. udgave 2015

www.odensebib.dk 1. udgave 2015 www.odensebib.dk 1. udgave 2015 Regler Takster Åbningstider Odense Centralbibliotek www.odensebib.dk Information og omstilling Tlf.: 66 13 13 72 e-mail: teleservice-bib@odense.dk LÅNEREGLER Indmeldelse

Læs mere

TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol

TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol TEMA: Byggeplads DBM6000 adgangskontrol Der er mange måder at håndtere sikkerheden på en byggeplads på. Både i forhold til medarbejdernes sikkerhed og at sørge for at uvedkommende ikke har adgang til pladsen,

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Virksomhedens IT afdeling TNM it TNM it er stiftet af Thomas Nejsum Madsen og Peter Søby i 2003. Vi baserer os på et indgående kendskab til landbruget

Læs mere

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsning Forøg dit sikkerhedsniveau ved at kombinere intelligent videoovervågning med vagtsomme vagtoperatører

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsning Forøg dit sikkerhedsniveau ved at kombinere intelligent videoovervågning med vagtsomme vagtoperatører

Læs mere

Biblus Bibliotekssystem

Biblus Bibliotekssystem Brugervejledning Biblus Bibliotekssystem udarbejdet af Sensus ApS Dato: 14. juni 2009 Version: 1.2 Status: Endelig Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder forbeholdes Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk GENERELLE VILKÅR FOR BRUG AF IT VED SKRIFTLIGE TERMINSPRØ- VER, ÅRSPRØVER

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Med tilføjelse af lister er der nu review af denne side også. Kommentarerne for lister dækker dermed også den visning, der er på forsiden af lister og interesser, ligesom visning

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC - 1 -, bibliotek.dk, PIN-kode, webservices. Baggrund "" er efterhånden blevet en indviklet sag. I VIP-basen findes der rigtig mange parametre og metoder vedr. lånertjek, som skal udfyldes og haves styr

Læs mere

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd Overvejer du at anskaffe en tyverialarm, kan du få nogle gode råd i denne pjece. Tyverialarm i privat beboelse Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup E-mail: dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk

Læs mere

Studér denne folder for vores sikkerheds skyld

Studér denne folder for vores sikkerheds skyld Studér denne folder for vores sikkerheds skyld Pas på vores værdifulde viden Vi fremskaffer og formidler viden. Elektronisk, skriftligt og mundtligt. Det er Københavns Universitets væsentligste aktivitet

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik

0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik 0. Ny bruger af Dantek BiblioMatik Indhold Om Dantek BiblioMatik og ElevWeb...... 3 Browser-adgang til ElevWeb... 3 Fjernskrivebord - adgang til Dantek BiblioMatik... 3 - det administrative system... 3

Læs mere

7. Daglige opgaver. Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser

7. Daglige opgaver. Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser 7. Daglige opgaver Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser Indhold Udsendelse af hjemkaldelses- og reserveringsmeddelelser... 3 Hjemkaldelsesprofil: Låners lån eller filialens udlån?...

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune I denne præsentation Gennemgang af regler Opsætning af ipad Tilslutning til Thisted Skoler MDM (Mobile Device Management) Oprette AppleID Oprette Google

Læs mere

Grundejerforeningen. Søndergårds Villaby. Reduktion af antallet af indbrud. Hvordan?

Grundejerforeningen. Søndergårds Villaby. Reduktion af antallet af indbrud. Hvordan? Grundejerforeningen Søndergårds Villaby Reduktion af antallet af indbrud Hvordan? Per Bennich 1 NEJ!! IKKE i Furesø Kommune her: +40% Lørdag den 28. februar 2015 Fra: 2009-2014 2 3 4 www.politi.dk Furesø

Læs mere

En vejledning i udvendig tyverisikring af minkfarme. Sådan får du Udvidet hvalpedækning

En vejledning i udvendig tyverisikring af minkfarme. Sådan får du Udvidet hvalpedækning En vejledning i udvendig tyverisikring af minkfarme Sådan får du Udvidet hvalpedækning Vælg den rette alarmeringsløsning Der findes mange former for alarmudstyr og mange leverandører af alarmanlæg. Der

Læs mere

Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr

Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr Bilalarm er tryghed Tyven vælger biler uden alarm Flere tusinde biler stjæles eller udsættes for indbrud hvert år. Mange tror, de er godt beskyttet, fordi bilen er

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk Generelle vilkår for brug af IT ved skriftlige terminsprøver, årsprøver

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

GUARDEYE VIDEO ALARM Scandia Vagt a/s information April 2015

GUARDEYE VIDEO ALARM Scandia Vagt a/s information April 2015 GUARDEYE VIDEO ALARM Scandia Vagt a/s information April 2015 Hvad er Guardeye Mange alarmsystemer er blinde eller sender kun enkelte billeder ved alarm. Guardeye giver sikker videoverifikation ved at sende

Læs mere

SupplyVagten. -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker. ubemandetvagtcentral

SupplyVagten. -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker. ubemandetvagtcentral SupplyVagten -højteknologisk, gennemprøvet og driftsikker ubemandetvagtcentral Forberedt til den kommende Kommune sammenlægning SupplyVagten CareSupply s højteknologiske gennemprøvede og driftsikre vagtcentral

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

Arbejdernes Landsbank sikrer kunder og medarbejdere: Arbejdernes Landsbank fejrer 10 år med digital overvågning

Arbejdernes Landsbank sikrer kunder og medarbejdere: Arbejdernes Landsbank fejrer 10 år med digital overvågning Milestone Kundehistorie November 2009 Arbejdernes Landsbank sikrer kunder og medarbejdere: Arbejdernes Landsbank fejrer 10 år med digital overvågning Det hele begyndte i den lokale filial i Hillerød for

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST5

It-sikkerhedstekst ST5 It-sikkerhedstekst ST5 Identificering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST5 Version

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Eksperimentprotokol for selv-betjeningseksperiment

Eksperimentprotokol for selv-betjeningseksperiment Eksperimentprotokol for selv-betjeningseksperiment November 2014 1 Introduktion Danske biblioteker er i gang med en udvikling mod mere selvbetjente biblioteker. Det er i stigende grad hensigten at brugeren

Læs mere

TV-overvågning - etiske anbefalinger

TV-overvågning - etiske anbefalinger TV-overvågning - etiske anbefalinger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning TV-overvågning er et område i meget stærk vækst - både med hensyn til hvad angår hvor, hvordan og af hvem det

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker Spil ikke helt til medarbejdere om røveri i butikker 2 Røveri Det er vigtigt, at du ved, hvordan du passer på dig selv og dine kolleger, hvis der sker et røveri. Når du er forberedt på, at du kan komme

Læs mere

Online Banking Sikkerhedsvejledning Internet-version

Online Banking Sikkerhedsvejledning Internet-version Online Banking Sikkerhedsvejledning Internet-version Indhold Introduktion til Sikkerhedsvejledningen... 2 Sikkerhedsvejledningen... 2 Sikker brug af internettet... 2 Sikkerhedsløsninger i Online Banking...

Læs mere

Kære medarbejder og leder

Kære medarbejder og leder Kære medarbejder og leder Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen. Hvis vi ikke har adgang

Læs mere

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk.

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. LK IHC Control Komfort og sikkerhed i hjemmet Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. Lauritz Knudsen A/S Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014 Nærværende dokument beskriver de sikkerhedsforanstaltninger, som leverandøren har opstillet til den interne fysiske sikkerhed, datasikkerhed, logisk sikkerhed og sikkerhed i forbindelse med netværk, firewall

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Tænk når du taster. kom nærmere

Tænk når du taster. kom nærmere Tænk når du taster kom nærmere Regler for medarbejdernes brug af TDC s pc-arbejdspladser Nedenfor kan du læse om de regler, TDC s Direktion har vedtaget for brugen af koncernens*) pc-arbejdspladser Reglerne

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING Risikostyring - tag vare på dit, mit og vores - og på dig selv og os PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING 1 Definition Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning

Læs mere

Model for nyt bibliotekssystem?

Model for nyt bibliotekssystem? Model for nyt bibliotekssystem? Oplæg til følgegruppemødet den 2. april 2008 projektgruppen/ln, 31.3.08 I projektgruppen indledte vi arbejdet med at skrive de første udkast til kravspecifikation for de

Læs mere

Online Banking Sikkerhedsvejledning PC-baseret version

Online Banking Sikkerhedsvejledning PC-baseret version Sikkerhedsvejledning PC-baseret version Indhold Introduktion til Sikkerhedsvejledningen...3 Sikkerhedsvejledningen...3 Sikker brug af internettet...3 Sikkerhedsløsninger i...3 Hvad er sikkerhed i?...4

Læs mere

Vi forstår at passe på dig

Vi forstår at passe på dig SPECIALTILB Alarmpakke (Dansikring Di UD kr. 995 rects normalp ris kr. 2.495) og fra kr. 299 i månedligt se rviceabonnement inkl. installatio n foretaget af pr ofessionel alarmmontør og gratis sikkerhedstjek

Læs mere

Gratis reservationssystem på Internettet

Gratis reservationssystem på Internettet Gratis reservationssystem på Internettet www.bookingportal.com Introduktion Valuenetics a/s introducerer nu version 2, af sit bookingsystem til sportsklubber, foreninger, virksomheder og private. Systemet

Læs mere

Kære skolebibliotekar

Kære skolebibliotekar Til den nye bruger af Dantek BiblioMatik august 2003 1 Kære skolebibliotekar At skifte it-system er en både spændende og udfordrende proces, men for mange også en mentalt krævende proces. Gamle indarbejdede

Læs mere

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Gode råd om... Tyveri og indbrud AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Indholdsfortegnelse Indledning............................................. 4 Din sikringsrådgiver....................................

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON. Hvad man ikke kan se, kan man ikke stjæle! www.protect.dk

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON. Hvad man ikke kan se, kan man ikke stjæle! www.protect.dk STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON Hvad man ikke kan se, kan man ikke stjæle! www.protect.dk Uskadelig for it-udstyr, inventar m.m. Den»tørre«tåge er fuldstændig uskadelig for it-udstyr, maskiner,

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

IDENTITY SECURITY MANAGER INTEGRATION MELLEM MENNESKER OG SIKKERHED

IDENTITY SECURITY MANAGER INTEGRATION MELLEM MENNESKER OG SIKKERHED INTEGRATION MELLEM MENNESKER OG SIKKERHED SIDE 2/6 INTRODUKTION AVIOR Identity Security Manager (ISM) er en omfattende løsning og koncept til håndtering af identiteter og integration til eksisterende bruger-

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Guide til sikker it Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Hvilke retningslinjer skal du følge som it-bruger i Hillerød Kommune? Indhold Daglig brug af din computer 4 Computere, programmer

Læs mere

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest?

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? 5 Indbrud 26% Hjemmerøveri Hærværk Angreb fra kamphunde/muskelhunde Andet Der er ikke noget, der bekymrer mig 17% Ved ikke 1 2 3 4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk Hitron modem NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk KRAV TIL UDSTYR FOR AT KUNNE ANVENDE TRÅDLØST NETVÆRK: Din PC skal have et trådløst netværkskort

Læs mere

NemID Problemløsningsguide. Hjælpeværktøj for offentlige RA-medarbejdere

NemID Problemløsningsguide. Hjælpeværktøj for offentlige RA-medarbejdere NemID Problemløsningsguide Hjælpeværktøj for offentlige RA-medarbejdere 1. Indledning... 3 1.1 Om denne guide... 3 1.2 Generelle anbefalinger... 3 2. Hvad er borgerens nuværende situation... 4 2.1 Har

Læs mere

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Kvalitet Sikkerhed Tryghed proxsafe løser dine nøgleproblemer Hvor er digital kameraet? Hvem har brugt firmabilen? Hvornår var teknikeren sidst i

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

2 cases med anvendelse af RFID.

2 cases med anvendelse af RFID. 1 2 cases med anvendelse af RFID Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen kan hentes på RFID i Danmarks hjemmeside: http://www.rfididanmark.dk

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002 Øvelse 3 Interview Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU Januar 2002 Udarbejdet af Gruppe 18 ved Ida Cecilie Willemoes-Wissing og Jonas Rabbe Indhold 1. Fremgangsmåde 3 1.1. Anvendt metode 3 1.2.

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT. - gældende for undervisere

IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT. - gældende for undervisere IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT - gældende for undervisere August 2009 IT retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg kommunes Skole IT - gældende for undervisere

Læs mere

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Skal Kan Må ikke Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Afdelingen for Driftsoptimering og IT Vi er til for borgerne, og bruger dataudstyr for at sikre effektivitet og kvalitet. Vi skal have en høj

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Udeblivelse.dk Introduktion

Udeblivelse.dk Introduktion Udeblivelse.dk Introduktion 26 JANUAR 2015 Copyright 2014-2015, Udeblivelse Aps, Web: www.udeblivelse.dk, Email: info@udeblivelse.dk Indledning:... 2 Login... 3 Opret Klinik... 4 1. Administrator... 4

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Første indstilling af ipad

Første indstilling af ipad Første indstilling af ipad Hvordan indstilles en helt ny ipad til elever i 3.- 8. klasse i Rudersdal kommune Ibrugtagningsvejledning - ver. 2.2, side 1 Ny elev-ipad Rudersdal Den udleverede ipad er et

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk)

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) Alarmen er frakoblet Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) 2 Sikkerhed i første række Selvfølgelig vil du sørge for

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it sikkerhed Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Forord................................................... 3 Resumé.................................................

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

2.0 Kravspecifikation

2.0 Kravspecifikation 2.0 specifikation Kommunen ønsker et system med en høj teknisk standard samt en løsning, der let og relativt omkostningsfrit vil kunne tilpasses eventuelle ændrede krav om standardiseringer på biblioteksområdet.

Læs mere

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012 OMKnet trådløs Dette dokument er udarbejdet ud fra egen viden, informationssøgning og testning på kollegiet. En længere og større testning og undersøgelse vil være nødvendig før en præcis pris og endelig

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

Introduktion til IT på IVA

Introduktion til IT på IVA Introduktion til IT på IVA Logge på IVA s computere... 2 Mappen Dokumenter... 3 Email... 4 Studienet... 6 Print... 7 Logge af computeren... 8 Huskeliste... 9 Brug for hjælp... 9 (Denne guide er baseret

Læs mere

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm!

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Velkommen til det opkoblede smarte hjem. Smarte tjenester til familien og hjemmet. Forestil dig et alarmsystem, der kan slukke for kaffemaskinen,

Læs mere