Validation of f-calprotectin assay by ELISA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Validation of f-calprotectin assay by ELISA"

Transkript

1 - As well as comparison of collection- and extraction procedures. Karina Jensen BEP 2000 Advance ScheBo Quick-prep Quantum Blue

2 Validation of f-calprotectin assay by ELISA - As well as comparison of collection- and extraction procedures. Validering af f-calprotectin-analysen ved ELISA - samt sammenligning af opsamlings- og ekstraheringsmetoder. Karina Jensen, bn10s021, UCSJ. Professionsbachelorprojekt Klinisk vejleder: Heidi Hvid Nielsen. Bioanalytikerunderviser, Klinisk Biokemisk Afdeling Køge. Institutionsvejleder: Kim Blanksø Pedersen. Bioanalytikerunderviser, UCSJ Campus Næstved. Antal anslag i rapporten: Reference til billeder på forside: Billeder af BEP 2000 Advance fra Siemens og Quantum Blue fra Bühlmann er taget på KBA, Køge i perioden: okt.-dec Billede med ScheBo Quick-prep blev lokaliseret på: calprotectin.aspx 1

3 Resumé Baggrund: Region Sjælland udfører, som den eneste region i Danmark, ikke f-calprotectinanalysen, i stedet sendes patientprøver til Randers for analyse. Klinisk Biokemisk Afdeling, Køge Sygehus vil gerne imødekomme kliniske ønsker, fra blandt andet gastromedicinske afdelinger og specialister i regionen, og kunne tilbyde flere og bedre diagnostiske analyser. Formål: I dette projekt valideres f-calprotectin-analysen ved ELISA-metoden fra Bühlmann ved sammenligning med andre valideringer/studier til eventuel implementering samt vurdering af egnethed af forskellige ekstraheringsmetoder. Desuden vil hurtigtesten Quantum Blue fra Bühlmann blive undersøgt. Materialer og metoder: 47 patientprøver blev analyseret på BEP 2000 Advance med f-calprotectin ELISA-reagenskit. Afvejning og ekstrahering samt ScheBo Quick-prep fra Bühlmann blev anvendt som opsamlingsmetode. Hurtigtesten Quantum Blue blev ligeledes anvendt til analyse af f- calprotectin. Resultater: Metodesammenligning mellem ekstraheringer fra KBA, Randers og egne resultater på samme prøver gav en korrelationskoefficient (R 2 ) på 0,9646. Sammenligning af prøver opsamlet/ekstraheret ved afvejning og opsamlet/ekstraheret med ScheBo Quick-prep med ELISAreagenskit på BEP gav en R 2 på 0,9899. Intra- og intermediær præcision havde en gennemsnitlig CV % på 6,2 og 32,8. Resultatsammenligning af ELISA-reagenskit på BEP og ScheBo Quick-prep på Quantum Blue gav en R 2 på 0,9646. Konklusion: Der var en rigtig god overensstemmelse mellem resultaterne fra KBA, Køge og KBA i Randers. Implementering af analysen kan derfor anbefales i høj grad. Dog anbefales det, at analysere den intra- og intermediære præcision igen inden analysen implementeres. Der var også en god overensstemmelse mellem ELISA-reagenskit på BEP og ScheBo Quick-prep på Quantum Blue. Hurtigtesten anbefales dog ikke, da den ikke er bedre end ELISA på BEP. 2

4 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Forord... 4 Introduktion Afgrænsning Problemformulering Metodiske overvejelser... 7 Materialer og metoder Materialer Metoder Resultater Diskussion Konklusion Perspektivering Referenceliste Bilag 1 - Analyseskema over anvendte referencer/ressourcer Bilag 2 - Protokoller Bilag 3 - Rådata

5 Forord Denne rapport er skrevet i forbindelse med det afsluttende professionsbachelorprojekt (PBP) på bioanalytikeruddannelsen fra oktober 2013 til januar Projektet blev udført i samarbejde med professionshøjskolen UCSJ og Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA) på Køge Sygehus. Formålet med PBP er selvstændigt at kunne udvælge, tilrettelægge og gennemføre et udviklingsarbejde indenfor det bioanalytiske arbejdsområde med anvendelse af relevant videnskabelig tilgang (1). Professionsbachelorprojekt demonstrerer dette ved at udføre en validering af en biokemisk analyse samt en vurdering af egnet ekstraheringsprocedure. Den praktiske del af projektet blev udført på KBA, Køge. i samarbejde med medstuderende Mia Kühl Laursen og Trine Marie Jensen. Ligeledes er materiale- og metode- samt resultatafsnittene i rapporten skrevet i samarbejde med Mia Kühl Laursen og Trine Marie Jensen. En særlig stor tak til Kim Blanksø Pedersen. Bioanalytikerunderviser på UCSJ Campus Næstved, Heidi Hvid Nielsen. Bioanalytikerunderviser på Klinisk Biokemisk Afdeling Køge, Anja F. Frederiksen. Specialist i specielanalyser på Klinisk Biokemisk Afdeling Køge, Pierre Bouchelouce. Ledende overlæge på Klinisk Biokemisk Afdeling Køge, Majken M. Jansen. Laborant på Klinisk Biokemisk Afdeling Køge, Signe Wildt. Overlæge på Gastromedicinsk Afdeling, Køge Sygehus samt KBA i Randers og hele KBA på Køge. Karina Jensen, bioanalytikerstuderende, januar

6 Introduktion Region Sjælland udfører, som den eneste region i Danmark (DK), ikke f-calprotectin-analysen, som anvendes til diagnosticering af kronisk inflammatoriske tarmsygdomme, på engelsk inflammatory bowel disease (IBD). Dette betyder for gastroenterologiske afdelinger, specialister m.v. må sende patientprøver ud af regionen for at få foretaget en analyse (2). På Gastromedicinsk Afdeling, Køge Sygehus sendes patientprøverne til KBA Randers Sygehus. Dette er både langsommeligt, på grund af at svar fra Randers kun sendes hver 14. dag, og omkosteligt da det er dyrere at få analyseret prøverne i en anden region (3). På opfordring af Signe Wildt, Overlæge på Gastromedicinsk Afdeling, Køge og i forbindelse med, at KBA, Køge gerne vil kunne imødekomme kliniske ønsker i form af flere og bedre analyser, blev det besluttet at validere f-calprotectin-analysen på apparatet BEP 2000 Advance (BEP) fra Siemens til eventuel implementering på KBA, Køge. Afgrænsning Fokus i opgaven vil ligge på egnethed af reagenskit og ScheBo Quick-Prep fra Bühlmann ved ELISAsandwich metoden analyseret på BEP 2000 Advance fra Siemens samt hurtigtesten Quantum Blue ligeledes fra Bühlmann. Med hensyn til patientmateriale, har vi valgt kun at samle ind fra patienter (ptt.) tilknyttet Gastromedicinsk Afdeling, Køge, da vi vil være sikre på at have materiale indeholdende calprotectin. Patientprøver fra eksempelvis praktiserende læger udelukkes, da der er en risiko for at modtage for få patientprøver og prøver med manglende indehold af calprotectin. Årsagen til valg af disse reagenskit og apparaturer er, at vi har størst mulighed for at finde resultater foretaget af andre afdelinger og i litteraturen til sammenligning med egne producerede resultater. Dermed afgrænses der fra, om der er andre apparaturer, reagenskit fra andre producenter etc. der kunne være interessante at undersøge i forhold til f-calprotectin. Desuden vil fokus være rettet på om, analysen sætter andre krav til bioanalytikeren eller afdelingen i form af økonomi, ændret arbejdsgange eller efteruddannelse af personale. 5

7 Problemformulering Hvilke resultater fås ved at analysere f-calprotectin på BEP 2000 Advance fra Siemens med reagens fra Bühlmann, og stemmer disse resultater overens med resultater produceret på samme apparat og med samme reagens anvendt på KBA Randers? Hvordan er overensstemmelsen mellem resultater fra fæces-ekstrahering med reagens fra Bühlmann og ekstrahering med ScheBo Quick-Prep fra Bühlmann, og vil ScheBo Quick-Prep være velegnet som opsamlingsmetode for patienten? Hvordan stemmer resultater fra ScheBo Quick-Prep produceret på BEP 2000 Advance overens med resultater opnået ved anvendelse af hurtigtesten Quantum Blue fra Bülhmann, og kunne denne være et alternativ til analyse af f-calprotectin på BEP? IBD dækker over sygdommene Crohns sygdom (Morbus Crohn, på engelsk: Crohn s Disease, CD) og blødende tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa, på engelsk: Ulcerative colitis, UC). Incidensen for CD er firedoblet de sidste 20 år (4) og ligger på 600 ppt. (5). Tilfælde af UC er fordoblet de sidste 20 år (4), og ligger på 500 ptt. årligt (6). I DK er prævalensen for både CD og UC ptt. (5,6). Ætiologien bag IBD er stadig ukendt, men man mener blandt andet, at den kronisk inflammatoriske tilstand skyldes et autoimmunt respons, især hos genetisk disponerede. Desuden ses CD hyppigere hos rygere, og UC hos eksrygere (5,6). Sygdommen viser sig oftest i års alderen i form af mavesmerter, diarré, vægttab samt pus og blod i afføringen (5,6). Symptomerne skyldes inflammation opstået i colon ved UC (6). Ved CD kan inflammation opstå et eller flere steder, og hvor som helst, i gastrointestinalkanalen, men oftest ses inflammation i den sidste del af ileum, colon og rectum (5), se figur 1 (7). Figur 1: Illustration af hvor i mave-tarmkanalen IDB forekommer ved henholdsvis CD og UC (7). Diagnosticering af IBD kan stilles ved hjælp af biopsier fra rectum, koloskopi af og biopsi fra colon samt kapselendoskopi og MR-skanning til undersøgelse af tyndtarmen. Blod- og fæcesprøver kan også indikere sygdomsaktivitet. Måling af calprotectin i fæces kan differentiere mellem raske og syge samt mellem IBD og irritabel tarmsyndrom (på engelsk Irritable Bowel Syndrome, IBS), som er 6

8 en funktionel lidelse og altså ikke en sygdom, men oftest med lignende symptomer (8). IBD er kronisk, sygdomsaktiviteten kan dog nedsættes med anti-inflammatoriske og immunsupprimerende lægemidler. I svære tilfælde kan en operation være nødvendig, hvor dele af eller hele tarmen fjernes (5,6). Til behandlingsmonitorering af IBD er f-calprotectin-analysen også velegnet (8,9). Calprotectin: Calprotectin er en akut fasereaktant, som deltager i immunresponset ved inflammation. Calprotectin findes i især neutrofile granulocytter, men også i makrofager, monocytter mm. (10). Molekylet er opbygget af to underenheder kaldet myeloid-related protein-8 (MRP8) og myeloidrelated protein-14 (MRP14), se figur 2 (11). Disse giver calprotectin en særlig evne til at binde calcium og zink, afhængig af bindingen får calprotectin forskellige egenskaber. Figur 2: Calprotectinmolekyle med de to underenheder MRP8 (til venstre) og MRP14 (til højre). MRP8 består af 93 aminosyrer, og MRP14 består af 114 aminosyrer og er bundet sammen med ikke-kovalente bindinger. MRP8 er den aktive del af molekylet, mens MRP14 regulerer MRP8 (10), (11). Ved binding til calcium ændres molekylets form og de hydrofobe flader vendes ud mod proteiner såsom casein kinase, der regulerer blandt andet transduktionssignaler, DNA-reparation og - transkription mm. Zink er også med til formation af calprotectin og spiller en stor rolle ved at hæmme vækst af blandt andet B.burgdorferi ( Borrelia-bakterie) og C.albicans (candidagærsvamp). Desuden hæmmes calprotectinets cytotoksiske aktivitet (10). Metodiske overvejelser Én af årsagerne til at f-calprotectin ikke er blevet analyseret på KBA i Køge er, at der ikke findes noget korrekthedsmateriale, altså en golden standard, som vi kan referere til og sammenligne resultater med (2,11,13). KBA i Randers udførte en validering af f-calprotectin på BEP 2000 Advance i 2012 (13) og har fulgt producenten af ELISA-reagenskittet Bühlmann s vejledning for f- 7

9 calprotectin-analysen (12). I mangel på metrologisk sporbarhed valgte KBA i Randers at kontrollere analysens korrekthed ved at medtage eksterne kontroller, som skulle ligge indenfor en standarddeviation (SD) på 2 (13). Til validering af f-calprotectin-analysen skal der undersøges hvorvidt f-calprotectin kan analyseres på BEP 2000 Advance ved brug af ELISA-sandwichmetoden (se figur 3) ved siden af de daglige rutineprøver, hvorvidt vi får de samme resultater på analysen, som dem vi har valgt at sammenligne os med, i dette tilfælde Klinisk Biokemisk Afdeling på Randers sygehus (12,13). Desuden undersøges der om implementeringen af analysen medfører ændringer for personale, apparatur, økonomi og afdeling. Ydermere vil opsamlings- og ekstraheringsmetode med ScheBo Quick-prep fra Bühlmann (15) blive undersøgt, vurderet og sammenlignet med afvejning og ekstrahering. ScheBo Quick-prep vil desuden blive undersøgt både i forhold til egnethed af analyse på BEP, holdbarhed af ekstraheringsbuffer samt selve opsamlingen af fæcesprøve af pt. Point of Care Testing (POCT) - apparaturet Quantum Blue fra Bühlmann (15) til hurtig test af f-calprotectin, vil også blive sammenlignet med ELISA-metoden, både egne resultater og resultater fra KBA, Randers. F-calprotectin - Analyseprincip: Til måling af calprotectin i fæces anvendes enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) på BEP. ELISA er en sandwichmetode, som anvendes til at detektere antigener eller bestemmelse af antistoffer ved enzymer (12), se figur 3. Figur 3: Illustration af de forskellige trin i en ELISA-analyse. Karina Jensen På calprotectin-komplekser bindes antigenerne til de specifikke, monoklonale antistoffer coatet på overfladen af brøndene i mikrotiterpladen. Et andet antistof konjugeret med enzymet horseradish peroxidase (HRP) tilsættes og reagerer med antigen. Substratet tetramethylbenzidin (TMB) tilsættes og reagerer med enzymet HRP, som herved 8

10 udvikler et blåt farvestof. Ved tilsætning af stopreagens forskydes ph-værdien og substrat/enzymreaktionen blokeres således. Herved skifter farven fra blå til gul. Intensiteten af farvesignalet er proportionalt med mængden af calprotectin i fæces. Absorbansen aflæses fotometrisk ved 450 nm (12). For at målesignalerne kan omregnes til koncentrationer, skal der udarbejdes en kalibreringskurve. Målesignalerne udtrykkes i OD-værdier (optical density) og er den værdi, der registreres af ELISAreaderen. Kalibratorerne, medfølgende reagenskittet fra Bühlmann, har en kendt koncentration på 30, 90, 300, 900 og 1800 μg/g (12). Kalibreringskurven dannes således ud fra OD-værdien hen ad x-aksen og koncentrationer af calprotectin i kalibratorer op ad y-aksen i en semilogaritmisk graf ved at benytte en 4-parametrisk datamodel. Denne model benyttes for at få en mere lineær graf, som ligner kalibreringskurven i produktvejledningen fra Bühlmann (2). Ud fra kalibreringskurven kan der nu angives koncentrationer på prøver med ukendt koncentration af calprotectin. Ifølge Bühlmann har f-calprotectin-analysen en sensitivitet og en specificitet på henholdsvis 84,4 % og 94,5 %. Andre studier viser samme tendens ved måling af f-calprotectin ved ELISA-metoden, dog ikke med reagenskit fra Bühlmann, men fra andre producenter og på forskelige apparaturer (8, 12, 16, 17). Denne undersøgelse viste foruden, at analysen er sensitiv og specifik, også at den er egnet til differentiering af IBD og IBS. ScheBo Quick-prep fra Bühlmann er et opsamlingsrør med en doseringstip til opsamling af fæces, se figur 4 til højre (18). Røret indeholder ekstraheringsbuffer, som fæces kommes direkte i. Figur 4: ScheBo Quick-prep fra Bühlmann (18). Denne metode skulle gøre det nemmere at opsamle fæces for pt. og nemmere/hurtigere for bioanalytikeren at analysere på BEP eller Quantum Blue, idet trin i ekstraheringsproceduren springes over (12, 14). 9

11 Quantum Blue (figur 5) fra Bühlmann er en hurtigtest hvis princip også er et sandwich immunoassay. Her er de monoklonale antistoffer coatet på testmembranen. Calprotectin-antigener binder sig til Figur 5: Hurtigtesten Quantum Blue fra Bühlmann. Billede taget på KBA i Køge i perioden okt.-dec Figur 6: Testkassette tilhørende Quantum Blue. Fortyndede fæcesekstraheringer tilsat brønd yderst til højre på kassetten. Stregerne i det ovale felt er henholdsvis kontrolstreg og teststreg. Billede taget på KBA i Køge i perioden okt.-dec antistofferne, hvorefter et andet detektions-antistof konjugeret med guld kolloider binder sig til komplekset på membranen. Intensiteten af testlinjen afhænger af, hvor meget calprotectin der er bundet, se figur 6, og måles og kvantificeres af Quantum Blue Readeren (15). Litteratur til sammenligning af apparaturet med BEP vil den fundne litteratur blive vurderet i diskussionen (19, 20). Patientmateriale: Der skal indsamles fæcesprøver med ukendt koncentration af calprotectin fra ptt. tilknyttet Gastromedicinsk Afdeling, Køge Sygehus fra ptt. tilknyttet afdelingen. Ptt. herfra afleverer to fæcesprøver, hvoraf den ene bliver sendt til analyse på KBA, Randers, og den anden modtager vi til analyse. Disse prøver bliver ekstraheret efter Bühlmann s procedure (12). Ved modtagelse opsamles og ekstraheres prøverne og opbevares ved -18 C indtil analysering. Pools blandes af patientmateriale og anvendes til udregning af den intra- og intermediære præcision. Pools inddeles efter lav-, middel- og høj koncentration af calprotectin efter anbefalingerne fra Bühlmann (12). Anvendt statistik Til validering af f-calprotectin-analysen anvendes de samme parametre, som KBA, Randers. Korrekthed er målesandheden, altså hvor tæt egne resultater ligger på den sande (vedtagne) værdi og er et udtryk for den systematiske variation. Korrektheden beregnes og vurderes ved sammenligning af egne og andre laboratoriers resultater samt analysering af certificerede eksterne kontroller og sammenligning af disse resultater med andre laboratorier (21). Korrekthed 10

12 udtrykkes i bias og er den gennemsnitlige afvigelse i forhold til den sande værdi. Vi vil sammenligne resultater med KBA, Randers, måle på kalibratorer samt lav- og høj kontrol fra Bühlmann og eksterne kontroller fra Equalis (22) og sammenligne disse resultater med Randers. Til metodesammenligningen vil der blive udarbejdet et x-y plot med lineær regression og et differensplot i Excel. X-y plottet er udtryk for den lineære sammenhæng mellem to variabler, i dette tilfælde mellem egne resultater og resultater fra KBA, Randers. Sammenhængen mellem de to variabler udtrykkes i R - korrelationskoefficienten, og den skal ligge så tæt på 1 som muligt (21). Differensplottet udtrykker gennemsnittet af egne og Randers målte værdier hen ad x-aksen og differenser mellem egne og Randers målte værdier op ad y-aksen. Værdier fordelt tæt på nullinjen (x-aksen) udtrykker et perfekt differensplot (21). Der blev valgt at anvende samme måleområde som KBA, Randers på μ/g. Måleområdet er fastsat ud fra anbefalingerne fra Bühlmann (12). Bias er den målte gennemsnitlige afvigelse fra den sande værdi, eller targetværdi. I dette projekt er vores targetværdi bl.a. resultaterne fra de eksterne kontroller fra Equalis målt i Randers. Præcision er udtryk for den tilfældige præ-, post- og analytiske variation. Her vil det være den analytiske variation der vil blive fokuseret på. Der vil altid være små variationer i analyseapparaturets målinger. På laboratoriet udtrykkes variationerne som impræcision og beregnes ud fra spredningen (SD) og variationskoefficienten (CV %) (21). SD er spredningen mellem gentagne målinger på samme prøve, altså hvor langt resultaterne spreder sig fra den målte middelværdi. CV % anvendes til at vurdere hvor meget resultaterne spreder sig fra hinanden, og er altså et udtryk for den gennemsnitlige variation i forhold til middelværdien (23). Impræcisionen beregnes ud fra intraseriel impræcision (repetérbarhed), hvor der foretages 5 dobbeltbestemmelser på den samme prøve (pools) med henholdsvis lav-, middel- og høj koncentration i samme serie. Der beregnes også intermediær præcision, hvor der foretages dobbeltbestemmelse på samme prøve (pools) med lav- middel- og høj koncentration over minimum 10 forskellige serier med forskellige reagenslot. Bühlmann opgiver en intramediær præcision på 4 % og intermediær præcision på < 15 %. Randers fik en intramediær CV % på 9,87 %, 4,26 % og 3,24 % for henholdsvis lav-, middel- og høj koncentration og en intermediær CV % på < 20 %, som de har fastlagt som krav til analysen (13). 11

13 Parret t-test fortæller om forskellen i de målte middelværdier i to grupper af data, der hører sammen parvis. Der vurderes hvorvidt der er en signifikant forskel på det målte eller ej (H1- eller H0-hypotesen). Er teststørrelsen stor, indikerer det en signifikant forskel i opsamlingsmetoderne. Er teststørrelsen lille, skyldes det blot tilfældigheder, og metoderne vil derfor være lige gode at anvende (23). Den parrede t-test vil blive anvendt til sammenligning af afvejnings- og ekstraheringsmetode ved ELISA-procedure og ekstraheringsmetoden ScheBo Quick-prep fra Bühlmann og til vurdering af bufferens holdbarhed i ekstraheringsmetoden ScheBo Quick-prep fra Bühlmann både ved C og ved 5 C. Dette er for at se om temperatur påvirker resultaterne, når ptt. får opsamlingskittet ScheBo Quick-prep med hjem. Bühlmann anbefaler, at prøven tages, opbevares ved 2-8 C og analyseres indenfor 6 døgn (15). Projektet deles op i 4 forsøg. Her er hvad vi vil gøre med forsøgene præsenteret nedenfor i tabel 1 for at gøre det mere overskueligt: Forsøg Formål Prøvemateriale Beregninger 1 Metodesammenligning - korrekthed Sammenligning af resultater produceret ved ELISA-reagenskit fra Bühlmann på BEP med resultater fra KBA, Randers produceret ved ELISAreagenskit fra Bühlmann. Sammenligning af egne resultater produceret ved ELISA-reagenskit fra Bühlmann på BEP med resultater fra eksterne kontroller fra Equalis, interne kontroller og kalibratorer fra Bühlmann produceret ved ELISA-reagenskit fra Bühlmann på BEP. Apparaturets analytiske præcision Intramediær præcision på henholdsvis lav-, middel- og høj koncentration i samme serie. Intermediær præcision på henholdsvis lav-, middel- og høj koncentration fordelt på 10 serier. 2 Egnet ekstraheringsmetode Sammenligning af afvejnings- og ekstraheringsmetode ved ELISA-procedure og ekstraheringsmetoden ScheBo Quick-prep fra Bühlmann 3 Holdbarhed af ekstrakt Vurdering af holdbarheden af fæces efter ekstrahering. Prøverne analyseres yderligere efter 24, 48 og 72 timer. 4 Quantum Blue Sammenligning af resultater ved ELISA-reagenskit på BEP med resultater produceret med ScheBo Quick-prep på Quantum Blue fra Bühlmann. 30 patientprøver med calprotectinkoncentrationer indenfor måle-området ( μg/g). Opsamlet, afvejet og ekstraheret med hænderne og med ScheBo Quick-prep. 2 Eksterne kontroller fra Equalis med ukendt koncentration af f-calprotectin. 2 Interne kontroller med en lav og en høj værdi samt 5 kalibratorer (A-E) fordelt på henholdsvis 30, 90, 300, 900 og 1800 μg/g calprotectin. 5 dobbeltbestemmelser på den samme prøve (pool). 10 dobbeltbestemmelser på den samme prøve (pool). 10 udvalgte patientprøver fordelt i måleområdet (resultater fra forsøg 1). 20 patientprøver fordelt i måleområdet (fra protokol 1). 30 patientprøver ekstraheret med ScheBo Quick-prep. Differensplot og lineær regression. Bias %. Middelværdi, SD og CV %. Standardkurve ved 4- parametrisk logistikprogram. Middelværdi, SD og CV %. Middelværdi, SD og CV %. Parret t-test. Parret t-test. Differensplot og lineær regression. 12

14 Materialer og metoder Materialer Reagenser/utensilier/apparatur Til forsøg 1 blev der anvendt kit fra Bühlmann (lot nr. 1945, 1552, ) indeholdende ekstraheringsbuffer, mikrotiterplade coatet med anti-calprotectin, vaskebufferkoncentrat, inkubationsbuffer, kallibratorer A til E, en lav og en høj kontrol, mærket enzymkonjugat, TMBsubstrat og stopopløsning. Af apparaturer blev der anvendt BEP 2000 Advance fra Siemens til analysering af prøverne, centrifuge til centrifugering af prøver og pools og mini-rotator til homogenisering af suspensionerne. Til forsøg 2. De samme reagenser blev anvendt som i forsøg 1. Derudover blev der anvendt ScheBo Quick-prep fra Bühlmann til ekstrahering af fæces (lot nr. 2313), spidsrør med skruelåg, 82 x 13 mm afpipetteringsglas med låg fra Sarstedt og 2 ml rør. Af apparaturer blev der anvendt BEP 2000 Advance fra Siemens til analysering af prøverne, centrifuge til centrifugering af prøver og pools, mini-rotator og mini-shaker til homogenisering af suspensionerne, analysevægt ( mg) til afvejning af fæces og brug af stinkskab under ekstraheringen. Til forsøg 3 blev der anvendt fem ScheBo Quick-prep fra Bühlmann (lot nr. 2313) fra forsøg 1 til ekstrahering af patientprøve 5 med en calprotectinkoncentration på 243 μg/g (resultat fra KBA, Randers). Her blev BEP 2000 Advance fra Siemens også anvendt til analysering samt centrifuge. Til forsøg 4 blev der anvendt et kit fra Bühlmann indeholdende ekstraheringsbuffer, Chase-buffer, som er en fortyndingsbuffer (15), test cartridge og RFID chip card (lot nr XHR). Yderligere blev der anvendt ScheBo Quick-prep fra Bühlmann (lot nr. 2313) fra forsøg 3 og spidsrør med låg. Apparaturet Quantum Blue fra Bühlmann blev anvendt til analysering af prøverne. Herudover anvendtes mini-shaker til homogenisering af prøverne. 13

15 Metoder I november 2012 blev der indsamlet 18 patientprøver i form af fæces fra ptt. tilknyttet Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling, Køge i perioden. Ptt. afleverede to fæcesprøver hver, én blev sendt til Randers, og den anden modtog vi på KBA, Køge. Desuden modtog vi fæcesprøver og ekstraheringer til analyse i Køge fra 29 ptt., som allerede var analyseret i Randers. Vi kendte altså koncentrationerne på alle patientprøver, som var fordelt mellem μg/g, inden vi selv analyserede prøverne (se bilag 2 for detaljeret fremgangsmåde og bilag 3 for analyseresultater). Ved forsøg 1 blev ekstraheringerne fra Randers analyseret. Inden analysering på BEP 2000 Advance, blev Calprotectin ELISA-kittet stuetempereret. Prøverne blev optøet og vendt på mini-rotator i 10 minutter. Derefter overført til afpipetteringsglas med låg og centrifugeret i 5 minutter ved 3000 g. Alle reagenser, kalibratorer og kontroller blev vendt for homogenisering. Reagenser, patientprøver, kontroller og kalibratorer blev placeret på apparatet ifølge reagens/kontrol oversigten. Efterfølgende blev BEP 2000 Advance igangsat ved hjælp af afdelingens D4-procedure (24), og de opnåede data blev udskrevet og bearbejdet som beskrevet i metodiske overvejelser. Der blev desuden fremstillet pools til præcisionsforsøg (intermediær og intramediær præcision) ud fra først nævnte ekstraheringsmetode fra flere patientprøver med kendte koncentrationer. Disse blev centrifugeret og 300 µl blev udportioneret til 2 ml rør. Koncentrationerne til pools på henholdsvis lav, middel og høj blev valgt ud fra indlægssedlen til ELISA-kittet fra Bühlmann, for at kunne sammenligne resultater (12). Ved forsøg 2 blev prøverne mærket med prøvenummer. Et stativ, et tomt 10 ml rør og en podepind blev placeret på præcisionsvægten, hvorefter denne blev tændt. Der blev afvejet mellem 50 og 100 mg fæces. Vægten på prøven blev vurderet og noteret i et skema. Et stykke af podepinden blev klippet af og ekstraheringsbuffer blev tilsat (49 X vægtvolumenet), hvorefter låget blev skruet på røret. Prøven blev homogeniseret på mini-rotator i 30 minutter, og efterfølgende blev 1 ml af ekstraktet overført til et 2 ml rør mærket med prøvenummer. Prøven blev frosset ved -20 C. 14

16 ScheBo Quick-prep blev mærket med samme prøvenummer. Doseringstippen blev dyppet i røret med fæcesprøven til rillerne i tippen var fyldt op med prøvematerialet og blev derefter placeret i røret. Røret lukkes ved at trykke podepinden ned og dreje med urets retning. Herefter blev ekstraktet homogeniseret på mini-shaker i 30 sekunder. Efter prøven havde hvilet i 10 minutter, blev den igen homogeniseret på mini-shaker til fæces var fuldstændig væk fra doseringstippen. Prøven blev frosset ved -20 C. Prøverne blev optøet og klargjort til analysering som i forsøg 1. Ved forsøg 3 blev der udvalgt en fæcesprøve med en kendt koncentration af calprotectin. Denne prøve blev ekstraheret (som ved forsøg 1) til 5 ScheBo Quick-Prep mærket med køl og 5 ScheBo Quick-prep, som derefter hver især blev overført til et afpipetteringsglas og disse blev mærket med stuetemperatur. Prøverne blev natten over opbevaret henholdsvis i køleskab og ved stuetemperatur. Efterfølgende blev prøverne analyseret på BEP 2000 Advance ved henholdsvis 0, 24 og 48 timer. Ved forsøg 4 blev de ekstraherede ScheBo Quick-prep fra Bühlmann analyseret på Quantum Blue. Ekstraktet blev fortyndet i forholdene 1:150 ved at blande 3 ml fortyndingsbuffer med 20 µl af ekstraktet i et spidsrør med låg. Herefter blev prøven homogeniseret på mini-shaker i ca. 10 sekunder og hvilte efterfølgende i 10 minutter. 80 µl af det fortyndede ekstrakt blev afpipetteret til brønden i testkassetten og efter 15 minutter blev denne aflæst i Quantum Blue (15). Resultaterne blev nedskrevet i et skema til videre bearbejdning. 15

17 Resultater Forsøg 1 De 5 kalibratorer (A-E, i skema S1-S5) fordelt på henholdsvis 30, 90, 300, 900 og 1800 μg/g calprotectin havde en CV % 5 % bortset fra målingerne på kalibrator A (S1), som havde en CV % på 59,2, se tabel 2. Tabel 2: Oversigt over targetværdier, målte middelværdier samt SD og CV %. Standard Target Middel SD CV % S ,5 59,2 S ,8 4,7 4,9 S ,4 14,2 5,0 S ,8 11,5 1,3 S ,1 354,1 21,0 Ud fra de målte værdier blev der dannet en standardkurve med et 4-parametrisk logistikprogram, hvorfra målinger på ukendte prøver kan beregnes, se tabel 3. Tabel 3: Standardkurve fra kørsel 4 på BEP. 16

18 % Bias (egne målinger på BEP) Egne målte middelværdier Validation of f-calprotectin assay by ELISA Resultater fra ekstraheringer foretaget på KBA, Randers og egne producerede resultater på de samme prøver på KBA, Køge gav en korrelationskoefficient (R 2 ) på 0,9646. Den lineære sammenhæng er illustreret i tabel 4 nedenfor, se desuden rådata anvendt til metodesammenligning i bilag 3. Tabel 4: Den lineære regression mellem ekstraheringer fra Randers og egne målte middelværdier af samme ekstraheringer fra Randers. Metodesammenligning Værdier fra Randers y = 0,9898x + 6,6024 R² = 0,9646 Metodesammenligning Lineær (Metodesammenligning) Differensplottet i tabel 5 udtrykker gennemsnittet af egne og Randers målte værdier hen ad x- aksen og differenser mellem egne og Randers målte værdier op ad y-aksen. Bortset fra de 2 værdier liggende på -27,0 og 29,5 holder de andre målte værdier sig indenfor en bias % på 20. Tabel 5: Differensplot over ekstraheringer fra Randers og egne målte middelværdier af samme ekstraheringer fra Randers. 40,0 % Bias (differensplot) 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30, Randers % Bias (differensplot) 17

19 % Bias ScheBo Quick-prep Validation of f-calprotectin assay by ELISA Sammenligning af målinger på prøver opsamlet og ekstraheret ved afvejning og opsamlet og ekstraheret med ScheBo Quick-prep med ELISA-reagenskit fra Bühlmann på BEP. Den lineære sammenhæng mellem de 9 prøveresultater havde en R 2 på 0,9899, se tabel 6. Tabel 6: Den lineære regression mellem opsamling og ekstrahering ved afvejning og ved ScheBo Quick-prep foretaget på KBA, Køge. Metodesammenligning y = 1,1636x - 19,055 R² = 0, Metodesammenligning Lineær (Metodesammenligning) Afvejning Differensplottet i tabel 7 udtrykker gennemsnittet af resultater opnået på opsamling og ekstrahering ved afvejning og opsamling og ekstrahering med ScheBo Quick-prep foretaget på KBA, Køge. I differensplottet ses de målte værdier hen ad x-aksen ved afvejning og differenser mellem de målte værdier af afvejning og ScheBo Quick-prep op ad y-aksen. Der ses en bias % mellem - 38,9 og 52,3, se bilag 3 for rådata. Tabel 7: Differensplot over opsamling og ekstrahering ved afvejning og ved ScheBo Quick-prep foretaget på KBA, Køge. 60,0 40,0 20,0 % Bias (differensplot) 0,0-20,0-40,0-60, Afvejning % Bias 18

20 Til måling af korrekthed med eksterne kontroller fra Equalis blev differencen (bias %) målt til at være -33,3 % for kontrol 36A og -22,2 % for kontrol 36B. For kontrol 47A og B fik vi en bias % på henholdsvis -20,6 og -25,2. Målingerne på de 2 eksterne kontroller viste altså en forskel på over 20 bias %, som vist i nedenstående tabel 8. Der ses desuden en stor spredning (SD) og en høj CV % i de målte værdier i forhold til target opgivet af Equalis (22). Tabel 8: Resultater af målinger på eksterne kontroller. Equalis Middelværdi Target Bias % SD CV % middelværdi 36A 28,5 42,7-33,3 10,0 35,2 36B ,2 24,0 20,2 47A ,6 36,0 18,4 47B 432, ,2 102,9 23,8 De 2 interne kontroller medfølgende reagenskit fra Bühlmann havde en lav og en høj calprotectinkoncentration. Target, altså den værdi, vi burde få ved analysering, er opgivet i reagenskittets datasheet, se tabel 9. Analysen gav en SD på 7,1 og en CV % på 6,6 for den lave kontrol. Analysering af den høje kontrol gav en SD på 14,1 og en CV % på 3,6. I tabel 8 ses en middelværdi for LOW og HIGH på 108,25 og 395,875 μg/g. Middelværdien angivet i tabel 8 er middelværdien for alle analyseserierne, hvor både kontroller og kalibratorer blev analyseret. Tabel 9: Resultater fra analyser af kitkontroller fra Bühlmann. Kit kontroller Target Middel Bias % SD CV % LOW ,25 0,2 7,1 6,6 HIGH ,875-13,8 14,1 3,6 Beregning af intramediær præcision på 5 dobbeltbestemmelser på samme pool med henholdsvis lav-, middel- og høj koncentration i samme serie gav en intramediær præcision på 3,7 SD for pool med lav koncentration, 23,4 SD for pool med middel koncentration og en SD på 197,1 for pool med høj koncentration. CV % var Tabel 10: Skema over middel- og SD-værdi samt CV % ved den intramediære præcision. Middel SD CV% 70,1 3,7 5,3 756,5 23,4 3,1 1933,5 197,1 10,2 på henholdsvis 5,3, 3,1 og 10,2, se tabel 10 til højre. For detaljeret dataoversigt se, bilag 3. 19

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

Linda Kjærgaard Professionsbachelorprojekt 03.01.13

Linda Kjærgaard Professionsbachelorprojekt 03.01.13 Kortisol i spyt Af Linda Kjærgaard Bioanalytikeruddannelsen, University College Sjælland Campus Næstved Kortisol i spyt Af Linda Kjærgaard Modul 14 Professionsbachelorprojekt 2012-2013 I-vejleder: Tina

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag

Læs mere

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Colitis ulcerosa (blødende tyktarmsbetændelse) og Crohns sygdom (morbus Crohn, kronisk tarmbetændelse) er kroniske betændelsessygdomme i tarmen. Colitis

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Fag: KEMI Journal nr. Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT Navn: Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Formålet er at bestemme opløseligheden

Læs mere

KIH egastro. E-Health. Sygeplejerskens rolle. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

KIH egastro. E-Health. Sygeplejerskens rolle. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering KIH egastro Klinisk Integreret Hjemmemonitorering E-Health Sygeplejerskens rolle Herlev Universits Hospital i København IBD sygeplejerske: Dorte Marker Gastroenheden Overskrifter Disease course in IBD

Læs mere

Har I overvejet en bioanalytiker?

Har I overvejet en bioanalytiker? Har I overvejet en bioanalytiker? Forside Kirsten Sønder; er som bioanalytiker ansat som eneste praksismedarbejder i solopraksis i Højbjerg. Har uddannet sig særligt til opfølgende samtaler og årskontroller

Læs mere

Dig og din puls Lærervejleding

Dig og din puls Lærervejleding Dig og din puls Lærervejleding Indledning I det efterfølgende materiale beskrives et forløb til matematik C, hvori eleverne skal måle hvilepuls og arbejdspuls og beskrive observationerne matematisk. Materialet

Læs mere

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Microsoft Excel har en del standard anvendelsesmuligheder i forhold til den beskrivende statistik og statistisk

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

Bestemmelse af Type 2 diabetes mellitus ud fra Hæmoglobin A1c i læge praksis

Bestemmelse af Type 2 diabetes mellitus ud fra Hæmoglobin A1c i læge praksis Bestemmelse af Type 2 diabetes mellitus ud fra Hæmoglobin A1c i læge praksis Opgave løsere: Annette Larsen Studie nr: 99905 Klasse/modul: Hold 7/modul 14 Antal tegn: 42.542 Opgaves type og fag Profession

Læs mere

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49 Noter i statistik Thomas Bendsen 2008 VIA University College Bioanalytikeruddannelsen Indholsfortegnelse 1 - Introduktion 1.1 - Introduktion 1.2 - Brug af disse sider 1.3 - Analysenavne 1.4 - DANAK 1.5

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning Graftegning på regneark. Ved hjælp af Excel regneark kan man nemt tegne grafer. Man åbner for regnearket ligger under Microsoft Office. Så indtaster man tallene fra tabellen i regnearkets celler i en vandret

Læs mere

Implementering af HLA-DQ2 & HLA-DQ8 som undersøgelsesmetode for cøliaki

Implementering af HLA-DQ2 & HLA-DQ8 som undersøgelsesmetode for cøliaki Implementering af HLA-DQ2 & HLA-DQ8 som undersøgelsesmetode for cøliaki Louise Hjort Ladefoged Hold 5 BA 99835 Bioanalytikerunderviser Jette Kofod-Nielsen Cand.scient. Lektor Jesper Voldby Antal tegn inkl.

Læs mere

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument

Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument 06878007re_Da.fm Page 1 Monday, August 18, 2008 11:30 AM Graviditetstest Indhold REF Indhold Antal test 1760 (06484105) 25 foliepakkede (enkeltvis) Clinitest hcg-testkassetter, hver indeholdende en engangspippette

Læs mere

Re- eksamen 2014. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11.

Re- eksamen 2014. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11. 1/10 Re- eksamen 2014 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Læs mere

Facitliste til opgaver Analyseteknik - 4. udgave 2013. 1 Statistisk resultatvurdering

Facitliste til opgaver Analyseteknik - 4. udgave 2013. 1 Statistisk resultatvurdering 1 Facitliste til opgaver Analyseteknik - 4. udgave 2013 1 Statistisk resultatvurdering 1.01 a) 1,0002 g og 0,00016 g b) 0,016 % c) 95 %: [1,0001 g; 1,0003 g]; 99 %: [1,0000 g; 1,0003 g]; 99,9 % [0,9999

Læs mere

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted Mini SRP Afkøling Klasse 2.4 Navn: Jacob Pihlkjær Lærere: Jørn Christian Bendtsen og Karl G Bjarnason Roskilde Tekniske Gymnasium SO Matematik A og Informations teknologi B Dato 31/3/2014 Forord Under

Læs mere

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak for kaffe! Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum

Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum Antal sider: Tegn uden mellemrum Modul 14 Bachelorprojekt 67 sider 68786 tegn Anders Blomsen Født: 10. september 1985 Klinisk vejleder: Martin Skygge

Læs mere

-9-8 -7-6 -5-4 -3-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9. f(x)=2x-1 Serie 1

-9-8 -7-6 -5-4 -3-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9. f(x)=2x-1 Serie 1 En funktion beskriver en sammenhæng mellem elementer fra to mængder - en definitionsmængde = Dm(f) består af -værdier og en værdimængde = Vm(f) består af -værdier. Til hvert element i Dm(f) knttes netop

Læs mere

Holdbarhed af prøvemateriale for HbA1c analysen & Præcisionsbestemmelse for HbF analysen på Variant TM II Turbo

Holdbarhed af prøvemateriale for HbA1c analysen & Præcisionsbestemmelse for HbF analysen på Variant TM II Turbo Holdbarhed af prøvemateriale for HbA1c analysen & Præcisionsbestemmelse for HbF analysen på Variant TM II Turbo Professionsbachelorprojekt af Valentina Knezic Kokanovic (205405 BIOLYT) Periode: 17.03.2014.

Læs mere

Er der gift i vandet?

Er der gift i vandet? Er der gift i vandet? Hvordan måler man giftighed? Og hvordan fastsætter man grænseværdier? Introduktion I pressen ser man ofte overskrifter som Gift fundet i grundvandet eller Udslip af farlige miljøgifte

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Schweynoch, 2003. Se eventuelt http://www.mathematik.uni-kassel.de/~fathom/projekt.htm.

Schweynoch, 2003. Se eventuelt http://www.mathematik.uni-kassel.de/~fathom/projekt.htm. Projekt 8.5 Hypotesetest med anvendelse af t-test (Dette materiale har været anvendt som forberedelsesmateriale til den skriftlige prøve 01 for netforsøget) Indhold Indledning... 1 χ -test... Numeriske

Læs mere

Personalenyt - nyansættelse. Juni 2010

Personalenyt - nyansættelse. Juni 2010 Juni 2010 God start til Triolab Nyt Vores nye nyhedsbrev har fået en god start! Rigtig mange af vores kunder har tilkendegivet, at de ønsker at modtage Triolab Nyt, og det er vi meget glade for! Vi vil

Læs mere

Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft...

Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft... Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft... Æggestokkræft rammer kun få, men opdages af færre i tide. Folderen her fortæller dig, hvad du skal være opmærksom på. Lyt til,

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2 Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus 1. Præsentation af klinisk undervisningssted. Sengeafsnittet M2 ligger på Køge sygehus og er en del af medicinsk afdeling.

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Jens K. Kjær, Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade

Jens K. Kjær, Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade CV 2002 2006: Bioanalytikeruddannelsen i Aarhus 2006 2010: Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade 2008 2010: Sundhedsfaglig kandidatuddannelse, Cand.Scient.San, Aarhus

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL

GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL GUIDELINE: CØLIAKI DIAGNOSTIK, BEHANDLING OG KONTROL Signe Wildt Overlæge, Ph.d Køge Sygehus DSKE 17. marts 2015 Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi - DSGH Christian Lodberg Hvas Michael Dam

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 165-301367 Automatiseret laboratorieløsning til Regionshospitalet Randers. Spørgsmål og svar 1 af 08.09.

Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 165-301367 Automatiseret laboratorieløsning til Regionshospitalet Randers. Spørgsmål og svar 1 af 08.09. Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 165-301367 Automatiseret laboratorieløsning til Regionshospitalet Randers 1 Kontraktbilag 1 kravspecifikationer IT-tekniske krav Første spørgsmål i underpunkt 1.2 "Generelle

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Irritabel tyktarm og. Peter Bytzer. Høring om funktionelle lidelser, 19. marts 2014

Irritabel tyktarm og. Peter Bytzer. Høring om funktionelle lidelser, 19. marts 2014 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 324 Offentligt Irritabel tyktarm og funktionelle lidelser Peter Bytzer Høring om funktionelle lidelser, 19. marts 2014 30. dec. 2013 www.dr.dk

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Medicinske mave-tarmsygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 7, efteråret 2011

Medicinske mave-tarmsygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 7, efteråret 2011 Medicinske mave-tarmsygdomme Lukasz Damian Kamionka Modul 7, efteråret 2011 1 Ulcussygdom Hvad skal vi snakke om? Kronisk inflammatoriske tarmsygdomme 2 3 Anatomi 4 Fysiologi Synkesmerter/-stop Ræben Hoste

Læs mere

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D.

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D. 11-11-2013 Testet i udlandet Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 Forfatter: Janus Vang, Ph.D. ANSVARLIG: REGIN W. DALSGAARD, BESTYRELSESFORMAND FOR VINNUFRAMI INTRODUKTION Færøernes

Læs mere

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering BioDetect System Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering NAC Europe Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 7442 6292 Fax: +45 7442 4786 Mobil: +45 4021 4787 info@nac-europe.com

Læs mere

Kuvettetest LCK 555 BI 5 /BI [n]

Kuvettetest LCK 555 BI 5 /BI [n] VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Se venligst punktet Bemærk (se nedenfor). Kuvettetest Princip Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug over 5/[n]

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

Mercodia Proinsulin ELISA

Mercodia Proinsulin ELISA Mercodia Proinsulin ELISA Brugsanvisning 10-1118-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P Insulin; stofk. Udgave 11. Analysevejledning. 014-602 P Insulin; stofk.

Klinisk Biokemisk Afdeling, KB 3-01-1 Diagnostisk Center P Insulin; stofk. Udgave 11. Analysevejledning. 014-602 P Insulin; stofk. Analysevejledning 014-602 P Insulin; stofk. NPU02497 Roche/Hitachi MODULAR Analytics E170 Initialer Navn Dato Udarbejdet af: KK, HIK, VT Karin Knudsen, Hanne Ilsøe Kristensen, Vivi Terslev 17. feb. 2004

Læs mere

Na + -selektiv elektrode

Na + -selektiv elektrode C.11.1 Na + -selektiv elektrode Formål: Øvelsens formål er at kalibrere en Na + -ISE (ionselektiv elektrode) finde elektrodens linearitetsområde anvende elektroden til koncentrationsbestemmelse belyse

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

Androstenon-indol-skatol-protokol.

Androstenon-indol-skatol-protokol. Androstenon-indol-skatol-protokol. Indholdsfortegnelse: 1. Formål side 2 2. Teori side 2 2. Prøvebehandling side 2 3. Materialer side 2 3.1 Apparatur side 2 3.2 Kemikalier side 3 3.3 Reagenser side 3 4.

Læs mere

Studieretningsprojekter i machine learning

Studieretningsprojekter i machine learning i machine learning 1 Introduktion Machine learning (ml) er et område indenfor kunstig intelligens, der beskæftiger sig med at konstruere programmer, der kan kan lære fra data. Tanken er at give en computer

Læs mere

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?!

BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! ANTIFOSFOLIPID ANTISTOFSYNDROM BIOKEMIEN (DEN LETTE DEL ) OG VURDERINGEN AF SVARET?! Mads Nybo Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Odense Universitetshospital APS :: initial statement In general, apl

Læs mere

Mercodia Iso-Insulin ELISA

Mercodia Iso-Insulin ELISA Mercodia Iso-Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1128-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Måling af ph i syrer og baser

Måling af ph i syrer og baser Kemiøvelse 1 1.1 Måling af ph i syrer og baser Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 1 ved bioanalytikeruddannelsen. Øvelsen skal betragtes som en

Læs mere

PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN

PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN KemiF1 laboratorieøvelser 2008 ØvelseF1-2 PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN Indledning I en binær blanding vil blandingens masse være summen af komponenternes masse; men blandingens volumen vil ikke være summen

Læs mere

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Årsmøde Dansk Cytologiforening 2015 CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Ved Helle Broholm Overlæge Patologiafd. Rigshospitalet CSV -CSF cerebro spinal væske (rygmarvsvæske) Hvad er cerebrospinalvæske?

Læs mere

Mål med mening. Introduktion til statistisk kvalitetsstyring. Overlæge Jacob Anhøj Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Mål med mening. Introduktion til statistisk kvalitetsstyring. Overlæge Jacob Anhøj Dansk Selskab for Patientsikkerhed Mål med mening Introduktion til statistisk kvalitetsstyring Overlæge Jacob Anhøj Dansk Selskab for Patientsikkerhed Virkelighedsfjerne kvalitetskrav Hvis I virkelig ønsker store besparelser og høj kvalitet

Læs mere

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL I denne og yderligere at par artikler vil jeg se nærmere på diagramfunktionerne i Excel, men der er desværre ikke plads at gennemgå disse i alle detaljer, dertil

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Hvornår er spørgeskemaer relevante? Forberedelse til spørgeskemaer Udformning af spørgeskemaer Udformning af spørgsmål Validitet

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

kikkertundersøgelse af tyktarmen

kikkertundersøgelse af tyktarmen Patientinformation om kikkertundersøgelse af tyktarmen (koloskopi) Regionshospitalet Randers Kirurgisk afdeling Hvad er en koloskopi? Koloskopi er en kikkertundersøgelse af tyktarmen. Ved undersøgelsen

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

Patientvejledning. Irritabel tarm. Tyktarm

Patientvejledning. Irritabel tarm. Tyktarm Patientvejledning Irritabel tarm Tyktarm Irritabel tarm (colon irritable) er en tilstand, hvor tyktarmens normale bevægelser er ændret, så tarmindholdet ikke føres fremad mod ende tarmen på normal vis.

Læs mere

SUPPLERENDE AKTIVITETER GYMNASIEAKTIVITETER

SUPPLERENDE AKTIVITETER GYMNASIEAKTIVITETER SUPPLERENDE AKTIVITETER GYMNASIEAKTIVITETER De supplerende aktiviteter er ikke nødvendige for at deltage i Masseeksperimentet, men kan bruges som et supplement til en undervisning, der knytter an til Masseeksperimentet

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Professionsbachelorprojekt 2012 Bioanalytikeruddannelsen VIA university college Produceret af Nanna Haahr Vorsaa (99906) I perioden

Læs mere

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres.

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres. Epigenetik Men hvad er så epigenetik? Ordet epi er af græsk oprindelse og betyder egentlig ved siden af. Genetik handler om arvelighed, og hvordan vores gener videreføres fra generation til generation.

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Agenda 1. Indikationsområder 2. Hvorfor gule tænder? 3. Lidt kemi 4. Tandlægestyret hjemmeblegning 5. Klinik blegning (1-times blegning) 6. Forventningsstyring

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Bilag 4.A s MASH. Indhold

Bilag 4.A s MASH. Indhold Bilag 4.A s MASH Indhold 1.1 Indledning 1 1.1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.1.2 Beskrivelse af smash metoden 1 1.2 s MASH målinger (omfang, placering og resultater) 1.2.1 Undersøgelsens forløb 5 5 1.2.2

Læs mere

Røntgenøvelser på SVS

Røntgenøvelser på SVS Røntgenøvelser på SVS Øvelsesvejledning Endelig vil du se hvordan radiograferne kan styre kvaliteten af billedet ved hjælp af mængden af stråling og energien af strålingen. Ved CT-scanneren vil du kunne

Læs mere

Sygehusapotek Fyn informerer

Sygehusapotek Fyn informerer INFORMATIONSBLAD Sygehusapotek Fyn informerer Årgang 2, nr. 2 - april 2009 Sygehusapotek Fyn INDHOLD: FARVEL TIL INFORMATIONSBLADET...3 OPBEVARINGSSKEMAET...4 LÆGEMIDDELINFORMATION TIL PATIENTER...6 DE

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Postervejledning. Indhold. Meningen med en poster

Postervejledning. Indhold. Meningen med en poster Postervejledning Meningen med en poster En plakat, eller det der på engelsk kaldes en poster, bruges i videnskabelige kredse til at præsentere forskningsresultater. I det følgende vil der blive givet en

Læs mere

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer.

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer. Brug Pace Guiden for at få det bedste ud af træningsprogrammer i de forskellige træningsområder. Find din aktuelle 2000 meter tid i venstre kolonne, se på tværs for at finde din Pace i hvert område. Når

Læs mere

Gennemsnit og normalfordeling illustreret med terningkast, simulering og SLUMP()

Gennemsnit og normalfordeling illustreret med terningkast, simulering og SLUMP() Gennemsnit og normalfordeling illustreret med terningkast, simulering og SLUMP() John Andersen, Læreruddannelsen i Aarhus, VIA Et kast med 10 terninger gav følgende udfald Fig. 1 Result of rolling 10 dices

Læs mere

Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2. Bjørn Felsager September 2012. [Fjerde udgave]

Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2. Bjørn Felsager September 2012. [Fjerde udgave] Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2 Bjørn Felsager September 2012 [Fjerde udgave] Indholdsfortegnelse Forord Beskrivende statistik 1 Grundlæggende TI-Nspire CAS-teknikker... 4 1.2 Lister og regneark...

Læs mere

Clostridium difficile - CD

Clostridium difficile - CD Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal tarmflora hos Børn < 2 år 50 % Raske voksne 3 % Hos indlagte

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013 Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Dagens program Hvad er bly Hvor sundt er bly Arbejdsmiljøloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater 17. december 2013 Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater Dette notat redegør for den økonometriske analyse af betydningen af grundskolelæreres gennemsnit fra gymnasiet

Læs mere