EVALUERING AF FRILUFTSEKSPRESSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING AF FRILUFTSEKSPRESSEN"

Transkript

1 EVALUERING AF FRILUFTSEKSPRESSEN

2 Kontakt/afsender: Det Danske Spejderkorps Arsenalvej København K Telefon Udarbejdelse og redaktion: Bie Andersen & Mia Borg Johansen Fotos: Marie Ravn & Emilie Luther Søby, DDS arkiv Støttet af:

3 FORORD FORORD Følgende evalueringsrapport beskriver arbejdet med projektet Friluftsekspressen fra de begyndende ønsker til de konkrete resultater og helt frem til det, vi endnu kun kan forestille os - vores Følgende evalueringsrapport beskriver arbejdet med visioner om det fremtidige projektet friluftsliv. Friluftsekspressen fra de Friluftsekspressen er opstået på baggrund af et brændende ønske fra Det Danske Spejderkorps side om at skabe friluftsliv til flere. Med udgangspunkt i aldersgruppen år har vi siden januar 2011 arbejdet målrettet med vidensdeling, planlægning og frivillighed med henblik på at sprede de gode friluftsværdier ud til børn og unge i hele Danmark. Vi har gjort unge spejdere til friluftseksperter og klædt dem på til at invitere et bredere spektrum med på opdagelse i vores fælles natur. 3

4 FRILUFTSLIV TIL FLERE VISIONERNE Begrundelsen for at Det Danske Spejderkorps i 2010 søgte midler hos Nordeafonden skal findes i de visioner, der dannede grundlaget for selve projektet: at gøre Det Danske Spejderkorps til den førende friluftsorganisation for børn og unge - til et fællesskab, der er åbent for alle og ønsker at gøre naturen til oplevelsesramme. Helt konkret ønsker Friluftsekspressen at hjælpe med uddannelse og udvikling af spejdernes evne til at formidle og kommunikere deres budskaber ud til en bredere vifte af børn og unge og derved åbne friluftslivet op for et bredt publikum. FORMÅLET Der blev i kraft af ovenstående visioner opstillet en række formål, som blandt andet indbefattede, at Det Danske Spejderkorps i fremtiden skulle være: - en synlig moderne og attraktiv spejderbevægelse, som skaber rammen om det gode friluftsliv for børn og unge. - en organisation, hvor flere laver arrangementer og naturoplevelser, der inviterer børn og unge udenfor spejdernes fællesskab med. - et sted, der tilbyder lederuddannelser. - rammen for et konceptkatalog med naturoplevelser. 4

5 SUCCESKRITERIERNE Visionerne og formålet formede ved projektets begyndelse 3 konkrete succeskriterier, som er med til at strukturere evalueringsrapporten og belyse nogle af de målbare forandringer, der er sket i korpset siden januar ud af 10 spejdergrupper har gjort brug af koncepkataloget. - 8 ud af 10 spejdergrupper har skabt mindst 2 udfordrende friluftsoplevelser for børn og unge, som ikke er spejdere. - 8 ud af 10 spejdere har deltaget i uddannelsesaktiviteter. 5

6 PILOTÅRET HVAD MANGLER SPEJDERNE? I 2011 var 5 spejdergrupper involveret i et studie af, hvad der sker, når spejdere skal arrangere en event og dermed af, hvordan grupperne håndterer projektplanlægning i prakses. I løbet af dette pilot år blev spejderne involveret i en række planlægningsprocesser, hvor de havde til opgave at styre forskellige arrangementer, der henvendte sig til børn og unge udenfor spejderfællesskabet. Formålet med undersøgelsen var at give Det Danske Spejderkorps en mulighed for at kortlægge de mangler, der findes i det faktiske spejderliv. Det generelle billede var, at planlægningen styrkede gruppernes interne samarbejde, men at spejderne manglede konkrete værktøjer til at strukturere planlægningsforløbet og kommunikere deres budskaber ud på en skarp og simpel måde. FRILUFTSGUIDERNE Erfaringerne fra 2011 medførte, at der i 2012 blev oprettet en uddannelse, der skulle gøre spejderne til friluftseksperter. På friluftguideuddannelsen var intentionen at lære de unge spejdere, hvordan de kommunikerer spejderværdierne ud på en spiselig og forståelig måde. Derudover var intentionen med uddannelsen at inspirere til kreative tiltag, der skiller sig ud fra de klassiske hytteaktiviteter og henvender sig til en bredere målgruppe. 6

7 UDDANNELSESRESULTATERNE Carina Christensen var en af dem, der tog uddannelsen i Sammen med 5 spejdere inviterede hun på Vildmarkstur, hvor 9 drenge (de 5 spejdere og deres 4 udefrakommende venner) blev udfordret til at slagte kyllinger, udøve krævende fysiske aktiviteter og overnatte under åben himmel. Nedenstående billede viser de 9 drenge i aktion på deres tur i vildmarken. Turen var en stor succes, og alle havde en sjov og spændende oplevelse. Friluftsguideuddannelsen blev udbudt igen i 2013, men måtte aflyses grundet manglende tilmeldinger. På trods af den store opbakning til og det gode udbytte af friluftsguideuddannelsen 2012, fejlede kommunikationen i anden omgang. 7

8 Det er vurderingen, at årsagen til at friluftsguideuddannelsen blev aflyst i anden omgang er, at de fire elementer (projektplanlægning, formidling til en ny målgruppe (ikke-spejdere), friluftsliv (teoretisk viden) samt PR og komminikation) af uddannelsen er meget forskellige og har forskellige målgrupper. De personer, der ønsker at lære noget om projektledelse og planlægning, har måske ikke den store interesse i at lære noget om friluftsliv. Fra uddannelsesteamets side stillede vi store krav til høj kvalitet og stort udbytte af uddannelsen, hvilket muligvis har holdt nogle deltagere fra at komme. Derudover stillede vi også krav til deltagerne om, at de skulle gennemføre et projekt i egen gruppe, hvor børn og unge uden for organisationen blev inviteret på friluftsoplevelser. Det har muligvis også været en udfordring for nogen, da dette dels kræver en interesse i at gennemføre et projekt samt opbakning fra egen spejdergruppe til at lægge tid, økonomi og ressourcer i det. På trods af at friluftsguideuddannelsen ikke blev genoprettet, har erfarningerne fra pilot- og uddannelsesforløbet været med til at inspirere til en række andre tiltag i 2013, som vil blive beskrevet efter en gennemgang af projektets fokus på samarbejde. 8

9 SAMARBEJDE Som et væsentligt led i Friluftsekspressen indgik vi samarbejde med flere forskellige partnere. Formålet med partnerskaber med andre organisationer var bl.a. at nå nye målgrupper og udbrede brugen af metoden børn leder børn. Det er sundt for en organisation at samarbejde. Dels bliver organisationen mere bevidst om egne tilbud og værdier, og dels skaber samarbejder en åbenhed over for samfundet. På samme måde skabes en læring i egen organisation, der belyser, hvad andre organisationer står for og tilbyder. RED BARNET Samarbejdet med Red Barnet gav mulighed for, at spejdergrupper inviterede familieklubber på naturoplevelser. Spejderne formidlede naturaktiviteter, mens frivillige fra Red Barnet formidlede viden om socialt udsatte børn og unge. Der var eksempler på samarbejde i 3-5 familieklubber i projektets levetid. Hvis dette antal skal øges, skal der en større formidlingsopgave til i begge organisationer, hvor de lokale foreninger i højere grad bør inddrages i fælles dialog på et tidligt tidspunkt. MOVE IT Kampagnen Move it Natur ligvis henvender sig til børn i SFO. Via samarbejdet modtog over 100 SFO ere materiale fra Friluftsekspressen med aktiviteter, som pædagogerne i SFO erne kunne sætte børnene i gang med. Af fire omgange blev der sendt i alt 17 forskellige friluftsaktiviteter ud til institutionerne. Fælles for aktiviteterne var udgangspunktet i den nordiske mytologi. Aktiviteterne har været tilgængelige for spejdergrupper, hvilket har givet grupperne mulighed for at inkorporere nye aktiviter i deres spejderarbejde. Grundet omstruktureringer på KOSMOS, hvor Move It er forankret, blev samarbejdet dog ikke videreudviklet, hvilket der ellers var gode muligheder og intentioner for. 9

10 BREJNING EFTERSKOLE Brejning Efterskole er en efterskole tilknyttet Det Danske Spejderkorps. Her uddannes eleverne i projektledelse med særligt fokus på natur og friluftsliv. Eleverne har i skoleåret 2012/2013 planlagt projekter, hvor de bl.a. har inviteret arbejdsløse og tre skoleklasser fra den lokale skole på friluftsoplevelser. Eleverne har udarbejdet et hæfte med friluftsaktiviteter. Som et led i projektet har de fået undervisning i præsentationsteknik. I foråret 2013 har eleverne to og to besøgt spejdergrupper, holdt oplæg og inspireret grupperne til at lave åbne friluftsarrangementer for børn og unge gerne på Naturens Dag den 8. september. Tilbagemeldingerne fra de besøgte grupper er positive. Dels er spejdergrupperne stolte over deres spejdere, som holder oplæg og fører dem gennem nogle friluftsaktiviteter fra hæftet. Dels har flere ledere givet udtryk for, at det virker enkelt at lave friluftsaktiviteter, hvilket giver dem mod på at skabe noget selv. Flere steder i landet har spejdergrupper deltaget i kommunale arrangementer på Naturens Dag. Der er ikke indsamlet data på, hvilke samarbejdspartnere de enkelte lokale spejdergrupper har haft i de tre år, projektet har varet, men vurderingen er, at der mange steder eksisterer gode og velfungerende samarbejder med især de øvrige børne- og ungdomsorganisationer. 10

11 WOOP NYT LIV TIL SPEJDERVÆRDIERNE Woop universet er et visuelt og konceptuelt univers, som henvender sig til aldersgruppen år. Meningen med universet var som udgangspunkt at skabe en fornyet stemning omkring spejderværdierne, hvorfor det ungt klingende og merbetydende Woop blev etableret som navn for universet. Betydningen at generobre naturen og lyden af ordet udgør første del af en mission om at invitere unge med til sjove oplevelser i naturen. TVÆRKORPSLIGT SAMARBEJDE I et tværkorpsligt samarbejde mellem KFUM-Spejderne, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Det Danske Spejderkorps er der blevet føjet en digital dimension til Woop universet i form af en applikation, der gør det muligt for de unge at finde hinanden (Woop mig), at spille bombe og sidst, men ikke mindst, at gå på digitalt orienterings- og quizløb med Woop jagt. En del af midlerne fra Friluftsekspressen er blevet brugt på at promovere Woop med en reklamefilm, der sammenkobler universets visuelle og konceptuelle idé med applikationen. Ved at spille på sammenhold og udnyttelse af naturen i et ungt univers visualiseres den stemning, Woop fordrer - en stemning der taler direkte sammen med Friluftsekspressens målgruppe og formål og dermed fungerer som en stærk medspiller i forbindelse med projektets andre tiltag. 11

12 KONCEPTKATALOGET DET LETTE OG STOLTE SPEJDERLIV Konceptkataloget er en del af planen om at gøre det lettere at arrangere events i spejderøjemed. Meningen med konceptkataloget er i al sin enkelthed at sætte fokus på stoltheden omkring spejderlivet og gøre det fedt og nemt at være spejder. OPSLEVELSERNES OPSLAGSVÆRK Der er, fra Friluftsekspressens begyndelse, blevet lagt op til, at konceptkataloget skulle fungere som fysisk opslagsværk indeholdende diverse værktøjer til planlægning af arrangementer. Det fysiske opslagsværk kan siges at være realiseret i frilufsshæftet Naturligvis!, som er udarbejdet af elever fra Brejning Efterskole og indeholder aktiviteter, der har til formål at få flere ud i naturen. Som projektet er skredet frem er vores fokus blevet udviddet til at inddrage ideen om et konceptkatalog på mere indirekte måder. Dette gør sig blandt andet gældende med Woop, som lægger op til en lettere og mere kommunikerbar tilgang til planlægningen af arrangementer. På dds.dk/friluftsekspressen/arrangementer er der desuden mulighed for at tilgå en digital platform, der ligeledes opstiller en form for skabeloner og færdige koncepter, som skal gøre det lettere at invitere til friluftsoplevelser. 12

13 Udover de ovennævnte eksempler har henholdsvis Friluftshæftet og Adventurespejdhæftet (under udvikling) fungeret som tilføjelser til tanken om konceptkataloget. Begge hæfter er blevet skabt grundet den store begejstring for Naturligvis! og skal på samme måde fungere som en slags friluftsguider. Konceptkataloget er dermed i høj grad en stadig del af Friluftsekspressens fokus, og har i løbet af projektprocessen udviklet sig både i sin digitale og fysiske udformning. FRILUFTSHÆFTET Tag på tur! Guide til fjeldlivet dækker de nødvendige elementer, der skal til for at få en vellykket friluftsoplevelse og kommer således både omkring planlægningsprocessen, udstyr, orientering, lejrplads, proviant, bål og førstehjælp. Hæftet er primært henvendt til spejderne på år og er blevet sendt ud til alle spejdergrupper. ADVENTURESPEJDHÆFTET Adventurespejd-hæftet skal give patruljeledere, voksne ledere og andre interesserede bedre forudsætninger for at gennemføre adventurespejdaktiviteter. 13

14 SKAL VI HÆNGE? HÆNG UD MELLEM TRÆERNE Skal vi hænge? er en kampagne, der føjer et mere håndgribeligt og fysisk tiltag til Friluftsekspressen og Woop. Konceptet bag kampagnen er at tilbyde en ny overnatningsmulighed i naturen og skal ses som et alternativ til at sove i shelters eller telt. Med Skal vi hænge? er der i stedet mulighed for at tilbringe en nat i hængekøje under den danske himmel, hvilket gør det nemt og fleksibelt at sove i det fri. Visionen bag kampagnen er at åbne op for et fællesskab, der opfordrer danskerne til at opleve naturen på nye måder - og på alle tidspunkter af døgnet. Der er etableret et direkte link mellem hængekøjekampagnen og Woop universet, som gør det muligt at prøve en Woop jagt på sin vej fra udleveringssted til hængekøjeskov. På jagten får man informationer om hængekøjeskoven, naturen og kampagnen. UDLEVERINGSSTEDER OG HÆNGEKØJESKOVE Hængekøjerne er skaffet via et samarbejde med firmaet Amazonas og kan hentes i 7 byer over hele Danmark, nærmere betegnet Holstebro, Aarhus, Odense, Fåborg, Slagelse, København og Rønne. Køjerne lånes med en presenning og pløkker, der er samlet i en let rygsæk. På den måde er der mulighed for at helgardere sig mod regnen, så man er sikret en tør nat mellem træerne. 14

15 HÆNGER OPBAKNINGEN PÅ TRÆERNE? Hej. Jeg hedder Nicolai og er spejder og 11 år. Jeg skal have mine klassekammerater til gyserovernatning i min spejderhytte. Min mor så i Wide, at man kan låne super hængekøjer. Jeg vil meget gerne låne 10 hængekøjer den 13. til 14. december i år. Ovenstående er et af mange eksempler på historier fra børn og unge, der allerede har gjort brug af muligheden for at hænge ud. På trods af årstiden er opbakningen stor. Vi har derfor også valgt at føre kampagnen videre i det fremtidige spejderarbejde, hvilket vil blive beskrevet nærmere side

16 FRIVILLIGHED FRIVILLIGE HÆNDER En stor del af arbejdet i Det Danske Spejderkorps er drevet af frivillighed, hvilket også har haft en stor betydning for udviklingen af Friluftsekspressen. Fra begyndelsen til slutningen har diverse frivillige, såvel spejdere som ikke spejdere, været en del af projektet. I de større tiltag som Woop og Skal vi hænge? har frivillige styre- og arbejdsgrupper haft en central rolle i de respektive processer. I de mindre tiltag har frivillige spejdere fungeret som drivkraft i at lave en række arrangementer, der har inviteret udefrakommende til at opleve naturen med dem. 16

17 ARRANGEMENTER Der er i løbet af Friluftsekspressen skabt en masse projekter, som stemmer overens med visionen om at skabe friluftsliv til flere. De 3 nedenstående arrangementer er eksempler på tiltag, der er blevet til via Friluftsekspressen. JUNIORMASTERCHEF OUT- DOOR En madlavningskonkurrence, hvor Vipperød gruppe inviterede børn og unge i aldersgruppen år til at dyste om at lave den bedste forret, hovedret og dessert over bål. IVAR THYSSENS SFO Spejderleder Ivar Thyssen har af flere omgange udfordret sjællandske SFOer til at lave sjove spejderaktiviteter, som prøver børnenes grænser af. KLITTA En spejderbåd i Aarhus, der opfordrer børn til at hoppe om bord og få spændende oplevelser til søs. 17

18 RESULTATER OPLEVELSER FOR IKKE SPEJDERE Gennem et survey med 63 svar har vi, som del af evalueringen, undersøgt, hvilke tendenser, der viser sig i spejdernes aktiviteter. Surveyet har været tilgængeligt på vores webside dds.dk og på korpsets facebookside. Svarene kommer fra et bredt udsnit af alders- og rollemæssige persongrupper og repræsenterer spejdere fra alle dele af landet. 82 procent af de adspurgte har været med til at arrangere oplevelser for ikkespejdere i Surveyet suppleres af en undersøgelse fra december Pågældende undersøgelse viser, ud fra interviews af 10 spejdergrupper, at 9 ud af 10 grupper har skabt åbne arrangementer i Vi har brugt både kvalitative og kvantitative metoder til at tegne et billede af de nuværende tendenser, hvilket har skabt et repræsentativt resultat, som stemmer overens med målet om, at 8 ud af 10 spejdergrupper har skabt mindst 2 udfordrende friluftsoplevelser for børn og unge, som ikke er spejdere. 18

19 UDDANNELSE For at undersøge deltagelsen i uddannelsesaktiviteter har Friluftsekspressen samlet data om deltagere i de uddannelsesaktiviteter, styregruppen tidligere har kategoriseret som kvalificerende for projektets formål. Listen af uddannelsesaktiviteter omfatter bl.a. Gruppegejst 2012, udvalgte uddannelser inden for kommunikation, projektledelse, naturkurser og lignende, uddannelse til friluftsguide samt relevante aktiviteter på uddannelsesmarkedet. Når listen gøres op, har 289 grupper deltaget i uddannelsesaktiviteterne. Der er pr. 1. december spejdergrupper i Det Danske Spejderkorps, hvilket betyder, at 68 % af alle spejdergrupper har deltaget i en uddannelsesaktivitet. Dermed mangler 48 grupper at involveres i uddannelser, før målet er nået. KONCEPTKATALOGET Konceptkataloget har, som nævnt, skiftet form gennem Friluftsekspressens 3 år. Vi har ingen konkrete data på, hvor mange der drager nytte af de værktøjer, der er kommet til via projektet. Dog kan vi konstatere, at Friluftshæftet er et af de mest downloadede magasiner på Det Danske Spejderkorps medier. Deruover er Woop App downloaded knapt gange og kendes af 85 procent af de spejdere, der har svaret på det føromtalte survey. Set i et større perspektiv betyder det, at konceptkataloget er nået langt ud i både spejderrelaterede og udefrakommende miljøer - dette i kraft af Woop, Friluftshæftet, Naturligvis!, Skal vi hænge? og for fremtiden også i adventurespejdhæftet. 19

20 OPSUMMERENDE OG VURDERENDE Vi har ikke spurgt spejderne, hvor mange ikke-spejdere, der har deltaget i deres arrangementer. Derfor vil det alene være en vurdering, der ligger til grund for følgende tal. Gennem samarbejdet med Move it Natur ligvis har potentielt børn haft mulighed for at deltage i friluftsaktiviteter. Samarbejdet med Brejning Efterskole har bidraget til, at ca. 200 børn og unge har fået friluftsoplevelser i naturen samt mødt og inspireret 220 spejderledere til at lave friluftsaktiviteter for ikke-spejdere. Derudover har spejdergrupper i landet arrangeret arrangementer for ikke-spejdere. Vi vurderer, at 8 ud af 10 grupper har gennemført to arrangementer for ikke-spejdere, hvilket svarer til at 338 grupper ud af 422 har skabt udfordrende aktiviteter. Derudover antager vi, at der som gennemsnit har været 10 deltagere pr. arrangement, betyder det, at vi har nået knapt børn og unge med friluftsoplevelser. Til sammenligning er antallet af medlemmer steget fra den 1. januar 2011 til den 31. december Blandt spejderne i alderen 6-12 år er antallet steget fra til og for aldersgruppen år er den steget fra 2783 til 3144 i samme periode. POSITIVE EFFEKTER Effekten ved at ramme ikke-spejdere med friluftsarrangementer har bl.a. betydet en større åbenhed og orientering ud mod samfundet lokalt såvel som centralt. Derudover har projektet betydet, at friluftsliv er blevet prioriteret i langt højere grad end tidligere. Det har fx betydet, at kvaliteten af aktiviteterne er blevet bedre samt at grupperne har taget aktiv stilling til at tilbyde friluftsaktiviteter og ikke bare flytte indendørs aktiviteter udenfor. Forståelsen for, at det ikke er alle, der har let ved at skabe aktiviteter eller være udendørs, er øget. Konceptkataloget med aktiviteter har gjort det lettere for nye ledere at skabe gode aktiviteter. Der er kommet et andet fokus på at formidle sine spejderaktiviteter og friluftsarrangementer på en måde, er appellerer til en bredere målgruppe. Vi har i projektet bl.a. formidlet åbenhed og kvaliteten af friluftsaktiviteter frem for at tænke i rekruttering. Når en gruppe tilbyder gode og attraktive aktiviteter, er det sjovere for børn og unge at være med. Vi havde et ønske med projektet at gøre spejderne til friluftseksperter, og det har vi fået bekræftet i samarbejdet med Brejning Efterskole, hvor eleverne har givet udtryk for, at de har opnået et større selvværd og set sig som eksperter på friluftsområdet. 20

21 FREMTIDEN Friluftsekspressen har initieret flere forskellige indsatser, og projektet anbefaler Det Danske Spejderkorps at arbejde videre med de indsatser, der opsummeres i det følgende. SKAL VI HÆNGE? Skal vi hænge blev lanceret i efteråret 2013 og er pt. forankret som et selvstændigt projekt på Korpskontoret. Det er i en udviklingsfase, og skal i fremtiden etableres i korpset og kommunikeres på ny. Der vil blive afholdt en workshop primo februar 2014, hvor planen er at sætte en retning for projektet sammen med frivillige. Projektet forventes prioriteret som en selvstændig kampagne fra FRILUFTSHÆFTERNE Naturligvis!, Friluftshæftet og adventurespejdhæftet har haft stor betydning for de unge spejdere og nye ledere. Hæfterne vil derfor blive revideret og udsendt til grupperne i starten af NATURENS DAG Gennem de sidste 3 år har Friluftsekspressen drevet forskellige indsatser og kampagner omkring Naturens Dag, som finder sted den 2. søndag i september. Der har været en stigende interesse fra spejdergrupper, og det vil fortsat kræve en indsats at formidle til endnu flere grupper at dagen eksisterer. GENERELT Udover de konkrete indsatser vil erfaringerne med projektarbejdet, herunder metoder, uddannelse og resultater, blive ført videre i en fælles projektmodel for kommende projekter i Det Danske Spejderkorps. 21

22 EFTERTANKER Friluftsekspressen har gennem de sidste 3 år bidraget til, at grupperne i Det Danske Spejderkorps er blevet bevidste om deres friluftsprofiler, hvilket blandt andet betyder, at de er blevet rustet til at skabe friluftsliv til flere herunder egne spejdere. Projektet har båret en åbenhed og udadvendthed med sig og bidraget til, at flere spejdere har set sig selv som friluftseksperter. På baggrund af spejdergruppernes skærpede profiler, har en stigende interesse for samarbejder og engagement både lokalt og centralt i organisationen vist sig. Overordnet set har vi haft en medlemsfremgang, og særligt blandt unge er medlemsstallet sigende. Projektet har således været med til at skabe en ændret adfærd i spejdergrupperne, som har ført en større åbenhed med sig. Dog står det klart for projektgruppen, at de initiativer og indsatser, der sættes i gang fra centralt hold, kræver år for at blive implementeret. Det tager tid før samtlige grupper stifter bekendtskab med initiativerne og tager dem til sig. Derfor har det stor betydning, at der fortsat arbejdes videre med de indsatser, Friluftsekspressen har skabt. Der er et stort ønske i Det Danske Spejderkorps om, at vi tager de gode erfaringer fra Friluftsekspressen og fortsætter vores indsats for at flere børn og unge oplever friluftslivet. 22

23 TAK! Vi vil slutte evalueringsrapporten med at sige Nordeafonden et stort tak. Uden samarbejdet havde det ikke været muligt at nå de højder, vi har nået i løbet af de sidste 3 år. Midlerne har gjort det muligt at inddrage eksperter som Søren Holmgren og Peter Bentsen i de udbudte uddannelser. Det er ydermere blevet lettere at afvikle sjove og spændende arrangementer, hvilket har bevirket, at de mange frivillige har haft store visioner omkring Friluftsekspressen og potentialet i at invitere flere med ud i naturen. Vi vil også gerne takke alle frivillige og engagerede samt styregruppen. Jeres indsats har skabt retning, samarbejder, åbenhed og masser af aktivitet rundt om i landet. Vi mener, at Friluftsekspressen har bidraget med kreative og nytænkende tiltag, og vi er sikre på, at vi nærmer os målet om at være den førende friluftsorganisation for børn og unge.

24

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 Det skal gøre indtryk at være og gå til spejder, og spejdere skal gøre indtryk, hvor end de går og kommer. S pejderoplevelser skal være udtryk for det, der er fedt, sjovt,

Læs mere

Divisionsledelsesstævne t 27.-29. januar 2012

Divisionsledelsesstævne t 27.-29. januar 2012 Divisionsledelsesstævne t 27.-29. januar 2012 Korpsrådsmøde 2012 Sang: Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver Det Danske Spejderkorps giver alle ledere en ambitiøs lederuddannelse Hvad er ambitiøs lederuddannelse Interview med ledere Gode spørgsmål at diskutere Ambitiøs lederuddannelse 01 Ambitiøs lederuddannelse

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

SPEJDERLIV 1. 26. - 28. september 2008. En træning for dig og dine venner fra Roland

SPEJDERLIV 1. 26. - 28. september 2008. En træning for dig og dine venner fra Roland Efterår 2008 SPEJDERLIV 1 26. - 28. september 2008 En træning for dig og dine venner fra Roland Spejderliv er en friluftstræning, hvor størstedelen af programmet foregår udendørs i Øksedals skønne natur.

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

læs mere PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE KFUM-Spejderne i Danmark Wagnersvej 33 2450 København SV

læs mere PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE KFUM-Spejderne i Danmark Wagnersvej 33 2450 København SV læs mere PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE KFUM-Spejderne i Danmark Wagnersvej 33 2450 København SV udd ann else forår 2012 UDDA N NELSE FOR Å R 2012 PRAKTiSKe OPlYSningeR I dette katalog får du et samlet

Læs mere

SPEJDERLIV. En træning for dig og dine venner fra Roland

SPEJDERLIV. En træning for dig og dine venner fra Roland Efterår 2009 18. - 20. september 2009 SPEJDERLIV En træning for dig og dine venner fra Roland Spejderliv er en friluftstræning, hvor størstedelen af programmet foregår udendørs i Øksedals skønne natur.

Læs mere

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for:

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for: Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for: Skriv skolens navn Denne skabelon er et strategisk, pædagogisk værktøj, som hjælper med at udarbejde skolens værdiregelsæt og antimobbetrategi, og styrker det daglige

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1 Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1. Projekt titel Grønne Hjerte 2. Ansøger Baptistspejderne i Holbæk og Regstrup v/jimmy Singerholm Olsen Adresse: Hovedgaden 24, 4440 Mørkøv. Mail: jimmysingerholm@gmail.com

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. 1. Birkerød Gruppe

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. 1. Birkerød Gruppe 1. Birkerød Gruppe Få venner for livet Få spændende oplevelser i Danmark og udland Lær at løse mysterier, lave bål, bygge labyrinter, tage ansvar - nutidens spejdere har andet i hovedet end snobrød! En

Læs mere

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for:

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for: Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for: Skriv uddannelsesinstitutionens navn: Denne skabelon er et strategisk, pædagogisk værktøj, som hjælper med at udarbejde uddannelsesinstitutionens værdiregelsæt og

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene!

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! November 2014 De grønne pigespejdere Region Kattegat NYHEDSBREV Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! Nyborg Strand Kursus 2014 Årets

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Demokratiske Iværksættere Indhold

Demokratiske Iværksættere Indhold Demokratiske Iværksættere Indhold 1. Demokratisk handling, der giver forvandling 2. Begrundelser for projekter 2.1. Efterskoleforeningens formål 2.2. Projektets formål 3. Om projektet 3.1. Projektet tilbyder

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Gode råd til samarbejdet med ambassadører

Gode råd til samarbejdet med ambassadører Gode råd til samarbejdet med ambassadører Guide til landsdelskonsulenter Marts 2016 Denne guides indhold Formål Din opgave som landsdelskonsulent Ambassadøren Ambassadøren Ambassadørens opgave Tre eksempler

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte.

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte. Selvevaluering 2013 Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5 Vesterdal Efterskole bygger på det grundtvigske skolesyn om at oplyse, vække og engagere. Det sker

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Konceptforslag for afholdelse af prøvevalg for de 16- og 17-årige i forbindelse med kommunalvalget i 2009.

Konceptforslag for afholdelse af prøvevalg for de 16- og 17-årige i forbindelse med kommunalvalget i 2009. 2009 Konceptforslag for afholdelse af prøvevalg for de 16- og 17-årige i forbindelse med kommunalvalget i 2009. KL s Konsulentvirksomhed, Køge Kommune og DUF Dansk Ungdoms Fællesråd indledte i efteråret

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Koordinationsgruppen og Arbejdsgruppen for børn, DDB, august 2015

Koordinationsgruppen og Arbejdsgruppen for børn, DDB, august 2015 1 Den digitale udvikling skaber nye rammer og muligheder, men også udfordringer for bibliotekernes formidling til tweens og børnefamilier. Børnene er digitale indfødte og stiller derfor naturligt store

Læs mere

Undersøgelse om årsager til frafald i spejderbevægelsen

Undersøgelse om årsager til frafald i spejderbevægelsen Undersøgelse om årsager til frafald i spejderbevægelsen - Frafald blandt 11-14-årige lavet af Center for Ungdomsforskning for Spejderne i Danmark, 2010 Personerne i præsentationen har ingen relation til

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd

Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd Tak, fordi I vil være en del af Rigtige Mænd-projektet og fordi I vil være med til at arrangere Rigtige Mænd Løbet, som er det første mandeløb,

Læs mere

DANMARKS IDRÆTSFORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: år. Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

DANMARKS IDRÆTSFORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: år. Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 2018 Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby www.dif.dk Aldersgruppe: 15-25 år Uddannelsen udbydes i regi af Danmarks Idrætsforbund til alle idrætsgrene under DIF. Den praktiske gennemførelse

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

VIBORG STIFTS MEDIEDAG

VIBORG STIFTS MEDIEDAG VIBORG STIFTS MEDIEDAG KIRKEN I TV... KIRKEN I TALE... KIRKEN I TEKST... KIRKEN PÅ TRYK... KIRKEN PÅ VIDEO... KIRKEN I BILLEDET... KIRKEN PÅ NETTET... KiRKEN PÅ TWITTER... KIRKEN PÅ PLAKATEN... KIRKEN

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

Fakta om KFUM-Spejderne

Fakta om KFUM-Spejderne Fakta om KFUM-Spejderne Hvem er vi KFUM-Spejderne i Danmark er et spejderkorps. Vi har ca. 600 grupper i hele Danmark med knap 30.000 medlemmer. I Danmark er der ca. 70.000 spejdere, fordelt på en række

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

S T R A T E G I 2016 Delegeretmøde

S T R A T E G I 2016 Delegeretmøde S T R A T E G I 2016 2018 Delege retmød e 2016 INDHOLD Indledning Side 3 Pigespejderidentitet og pigespejderværdier Side 4 Vejen mod Strategi 20162018 Side 6 Strategi 2016-2018 Side 8 Pigespejdere flytter

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Baggrundsmateriale til Spejdernes strategi-workshop. Oplæg til proces for Spejdernes Strategi

Baggrundsmateriale til Spejdernes strategi-workshop. Oplæg til proces for Spejdernes Strategi Baggrundsmateriale til Spejdernes strategi-workshop Oplæg til proces for Spejdernes Strategi 2017-2020 På Spejdernes årsmøde marts 2017 påbegyndte Spejderne planlægningen af Spejdernes strategiplan for

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Skolen i virkeligheden. Vær med til at udfordre alle børn i deres hverdag

Skolen i virkeligheden. Vær med til at udfordre alle børn i deres hverdag Skolen i virkeligheden Vær med til at udfordre alle børn i deres hverdag Ressourcer og potentialer i lokalsamfundet skal bringes i spil og indgå som en naturlig del af skolens hverdag Mødet med kultur-

Læs mere

Inviter borgerne på NATURENS DAG

Inviter borgerne på NATURENS DAG Inviter borgerne på NATURENS DAG Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 10. september 2017 Naturens Dag er den årlige mærkedag for naturoplevelser over hele landet Naturens Dag for

Læs mere

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for:

Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for: Værdiregelsæt og Antimobbestrategi for: Skriv skolens navn Alle grundskoler i Danmark skal ifølge Undervisningsmiljøloven, udarbejde et værdiregelsæt for at sikre god adfærd blandt ledelse, personale og

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Potentialet, det praktiske og samarbejdet med BetterNow OM BETTERNOW... 2 FORDELE VED BRUG AF ONLINE EGEN-INDSAMLINGER... 2 POTENTIALET VED

Læs mere

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD START 3 INDLEDNING Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Derudover henvender

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Sagsnr 14-9734 Doknr 136620-14 Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag.

Læs mere

Spot på fremtiden - Debatter

Spot på fremtiden - Debatter Debat Teknikrummet: Sådan får du ret Hvordan skaber vi en åben Skal DDS mene noget om den store verden? Values of Scouting Det attraktive frivllige miljø Giver de nuværende divisionsgrænser mening eller

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Ta temperaturen Ta og sæt mål Ved I hvad der foregår i jeres gruppe? Er det længe siden jeres gruppe har fået et gruppetjek? D E T D A N S K E S P E J D E R K

Læs mere

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig INDHOLD INTRODUKTION NY MÅDE AT TÆNKE OG HANDLE 2 2 VÆRDISKABELSE UDVIKLING OPMÆRKSOMHED SAMLINGSPUNKT PARTNERSKABER VIDEN

Læs mere

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE EFFEKTIVISER COLLABORATION SYGEHUSE ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE PROGRAM Præsentation af Working Virtual Sådan arbejder vi Præsentation af VS14 Hvordan står det til? Et par eksempler

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Revideret projektbeskrivelse

Revideret projektbeskrivelse Revideret projektbeskrivelse Udviklingspuljen for Folke - og Pædagogiske Læringscentre Institutionens navn Nota - Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder Projekttitel (Max. 50 tegn og ingen

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 Vi begyndte 2011 med at 20 Bydelsmødre-grupper fra hele landet stiftede Bydelsmødrenes Landsorganisation. Siden da er mange nye Bydelsmødre blevet uddannet, mange nye Bydelsmødre-grupper

Læs mere

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014)

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014) Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL... 2 GRUPPENS STRUKTUR... 2 UDDANNELSE... 2 LEDERE OG VÆRDIER... 3 AKTIVITETER... 4 KORPS OG SAMFUND... 5 FACILITETER...

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesignet tager udgangspunkt i pilotfasens slutrapport af 21/5-2012 og anbefalingerne heri. Områdets afgrænsning Vi fastholder

Læs mere

Udviklingsplan for Bent Byg Gruppe 2015

Udviklingsplan for Bent Byg Gruppe 2015 Udviklingsplan for Bent Byg Gruppe 2015 Visionerne på udviklingsplanen er udarbejdet af bestyrelsen på lederweekenden i efteråret 2012, og den er efterfølgende blevet behandlet løbende på bl.a. bestyrelsesmøder.

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Visioner uden handling er dagdrømmeri Handling uden visioner er tidsfordriv Men visioner og handling kan forandre verden

Visioner uden handling er dagdrømmeri Handling uden visioner er tidsfordriv Men visioner og handling kan forandre verden Visioner uden handling er dagdrømmeri Handling uden visioner er tidsfordriv Men visioner og handling kan forandre verden Anders Møller Oktober 2007 Alle vil udvikling - ingen vil forandring! Søren Kierkegaard

Læs mere

DET HANDLER OM DIG OG DIG OG DIG OG DIG OG DIG OG DIG ADVENTURE & FRILUFTSLIV RIDNING GOURMET PROJEKTLEDELSE SE MERE PÅ WWW.KORINTH-EFTERSKOLE.

DET HANDLER OM DIG OG DIG OG DIG OG DIG OG DIG OG DIG ADVENTURE & FRILUFTSLIV RIDNING GOURMET PROJEKTLEDELSE SE MERE PÅ WWW.KORINTH-EFTERSKOLE. DET HANDLER OM DIG ADVENTURE & FRILUFTSLIV RIDNING GOURMET PROJEKTLEDELSE SE MERE PÅ WWW.KORINTH-EFTERSKOLE.DK Korinth Efterskole tilbyder 9. og 10. klasse for dig som er vild med natur, friluftsliv, fællesskab,

Læs mere

Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer)

Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer) Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer) Indhold Indledning... 1 Målsætning... 2 Modellen... 2 Udbredelsen... 3 Superbrugere... 4 Aktiviteter... 4 Samarbejdspartneren Microsoft Danmark...

Læs mere

Forsvarets uddannelser Elitekampagne 2009. IIA prisen 2009

Forsvarets uddannelser Elitekampagne 2009. IIA prisen 2009 Forsvarets uddannelser Elitekampagne 2009 IIA prisen 2009 Baggrund Kunden: Forsvaret Vigtig baggrundsviden: Forsvaret uddanner og udsender soldater til deltagelse i de internationale aktioner, som Danmark

Læs mere

Dette er udviklingsplanen for Hawerthi-1. Rødovre, Vestskov Division, Det Danske Spejderkorps.

Dette er udviklingsplanen for Hawerthi-1. Rødovre, Vestskov Division, Det Danske Spejderkorps. Dette er udviklingsplanen for Hawerthi-1. Rødovre, Vestskov Division, Det Danske Spejderkorps. Gruppen holder til i Rødovre Kommune. Udviklingsplanen er udarbejdet af bestyrelsen og gruppeledelsen i Hawerthi-1.

Læs mere

Periode 1 // lørdag fra 13.35-14.10

Periode 1 // lørdag fra 13.35-14.10 Debat Spot på fremtiden - Debatter Teaser Teknikrummet: Sådan får du ret Lær at give debatten mere kant og få dine holdninger klart igennem. Kort debat (1 periode) Hvordan skaber vi en åben Vær med i en

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Forventninger til divisionsledelserne

Forventninger til divisionsledelserne Forventninger til divisionsledelserne Divisionsledelsernes formål Divisionsledelser i Det Danske Spejderkorps har til formål at understøtte gruppernes daglige arbejde, udvikling og vækst. Divisionsledelsernes

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5 Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge April 2017 Side 1 af 5 1. Introduktion Digital dannelse i 4. klasse og Trivselsseminar for 8. årgang er to

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Fredericia Kommune Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia. Til rette vedkommende Folkeoplysningsudvalget

Fredericia Kommune Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia. Til rette vedkommende Folkeoplysningsudvalget Fredericia Kommune Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Til rette vedkommende Folkeoplysningsudvalget Vedr.: Pkt. til behandling på kommende folkeoplysningsudvalgs møde ift. evt. overtagelse af foreningshytte,

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Ny Nordisk Skole-institution.

Ny Nordisk Skole-institution. Ny Nordisk Skole-institution. 1. GRUNDOPLYSNINGER OM ANSØGER: 2. MOTIVATION OG TILGANG TIL FORANDRINGSPROCESSEN: Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution og hvordan vil I skabe forandringen? Vi

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid. Oplæg om værdier November 2013

VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid. Oplæg om værdier November 2013 VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid Oplæg om værdier November 2013 EN GOD FÆLLES KULTUR BASERET PÅ STÆRKE VÆRDIER STYRKER ENGAGEMENTET OG LYSTEN TIL AT GÅ I SKOLE.

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

Strategi for Ledelsesudvikling i Det Danske Spejderkorps

Strategi for Ledelsesudvikling i Det Danske Spejderkorps Strategi for Ledelsesudvikling i Det Danske Spejderkorps Strategien skal sætte rammen for alle ledelsesudviklingstiltag i Det Danske Spejderkorps. Den bygger videre på og erstatter tidligere strategier

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Vi stræber også efter at etablere en investeringsfond, der kan hjælpe spejderbevægelsen I Central- og Østeuropa på lang sigt bæredygtig støtte.

Vi stræber også efter at etablere en investeringsfond, der kan hjælpe spejderbevægelsen I Central- og Østeuropa på lang sigt bæredygtig støtte. Slide 1 The Friends of Scouting in Europe Velkommen til denne præsentation af Friends of Scouting in Europe. Vi søger din finansielle støtte til udviklingen af spejderarbejdet. Men FOSE er ikke kun et

Læs mere