EVALUERING AF FRILUFTSEKSPRESSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING AF FRILUFTSEKSPRESSEN"

Transkript

1 EVALUERING AF FRILUFTSEKSPRESSEN

2 Kontakt/afsender: Det Danske Spejderkorps Arsenalvej København K Telefon Udarbejdelse og redaktion: Bie Andersen & Mia Borg Johansen Fotos: Marie Ravn & Emilie Luther Søby, DDS arkiv Støttet af:

3 FORORD FORORD Følgende evalueringsrapport beskriver arbejdet med projektet Friluftsekspressen fra de begyndende ønsker til de konkrete resultater og helt frem til det, vi endnu kun kan forestille os - vores Følgende evalueringsrapport beskriver arbejdet med visioner om det fremtidige projektet friluftsliv. Friluftsekspressen fra de Friluftsekspressen er opstået på baggrund af et brændende ønske fra Det Danske Spejderkorps side om at skabe friluftsliv til flere. Med udgangspunkt i aldersgruppen år har vi siden januar 2011 arbejdet målrettet med vidensdeling, planlægning og frivillighed med henblik på at sprede de gode friluftsværdier ud til børn og unge i hele Danmark. Vi har gjort unge spejdere til friluftseksperter og klædt dem på til at invitere et bredere spektrum med på opdagelse i vores fælles natur. 3

4 FRILUFTSLIV TIL FLERE VISIONERNE Begrundelsen for at Det Danske Spejderkorps i 2010 søgte midler hos Nordeafonden skal findes i de visioner, der dannede grundlaget for selve projektet: at gøre Det Danske Spejderkorps til den førende friluftsorganisation for børn og unge - til et fællesskab, der er åbent for alle og ønsker at gøre naturen til oplevelsesramme. Helt konkret ønsker Friluftsekspressen at hjælpe med uddannelse og udvikling af spejdernes evne til at formidle og kommunikere deres budskaber ud til en bredere vifte af børn og unge og derved åbne friluftslivet op for et bredt publikum. FORMÅLET Der blev i kraft af ovenstående visioner opstillet en række formål, som blandt andet indbefattede, at Det Danske Spejderkorps i fremtiden skulle være: - en synlig moderne og attraktiv spejderbevægelse, som skaber rammen om det gode friluftsliv for børn og unge. - en organisation, hvor flere laver arrangementer og naturoplevelser, der inviterer børn og unge udenfor spejdernes fællesskab med. - et sted, der tilbyder lederuddannelser. - rammen for et konceptkatalog med naturoplevelser. 4

5 SUCCESKRITERIERNE Visionerne og formålet formede ved projektets begyndelse 3 konkrete succeskriterier, som er med til at strukturere evalueringsrapporten og belyse nogle af de målbare forandringer, der er sket i korpset siden januar ud af 10 spejdergrupper har gjort brug af koncepkataloget. - 8 ud af 10 spejdergrupper har skabt mindst 2 udfordrende friluftsoplevelser for børn og unge, som ikke er spejdere. - 8 ud af 10 spejdere har deltaget i uddannelsesaktiviteter. 5

6 PILOTÅRET HVAD MANGLER SPEJDERNE? I 2011 var 5 spejdergrupper involveret i et studie af, hvad der sker, når spejdere skal arrangere en event og dermed af, hvordan grupperne håndterer projektplanlægning i prakses. I løbet af dette pilot år blev spejderne involveret i en række planlægningsprocesser, hvor de havde til opgave at styre forskellige arrangementer, der henvendte sig til børn og unge udenfor spejderfællesskabet. Formålet med undersøgelsen var at give Det Danske Spejderkorps en mulighed for at kortlægge de mangler, der findes i det faktiske spejderliv. Det generelle billede var, at planlægningen styrkede gruppernes interne samarbejde, men at spejderne manglede konkrete værktøjer til at strukturere planlægningsforløbet og kommunikere deres budskaber ud på en skarp og simpel måde. FRILUFTSGUIDERNE Erfaringerne fra 2011 medførte, at der i 2012 blev oprettet en uddannelse, der skulle gøre spejderne til friluftseksperter. På friluftguideuddannelsen var intentionen at lære de unge spejdere, hvordan de kommunikerer spejderværdierne ud på en spiselig og forståelig måde. Derudover var intentionen med uddannelsen at inspirere til kreative tiltag, der skiller sig ud fra de klassiske hytteaktiviteter og henvender sig til en bredere målgruppe. 6

7 UDDANNELSESRESULTATERNE Carina Christensen var en af dem, der tog uddannelsen i Sammen med 5 spejdere inviterede hun på Vildmarkstur, hvor 9 drenge (de 5 spejdere og deres 4 udefrakommende venner) blev udfordret til at slagte kyllinger, udøve krævende fysiske aktiviteter og overnatte under åben himmel. Nedenstående billede viser de 9 drenge i aktion på deres tur i vildmarken. Turen var en stor succes, og alle havde en sjov og spændende oplevelse. Friluftsguideuddannelsen blev udbudt igen i 2013, men måtte aflyses grundet manglende tilmeldinger. På trods af den store opbakning til og det gode udbytte af friluftsguideuddannelsen 2012, fejlede kommunikationen i anden omgang. 7

8 Det er vurderingen, at årsagen til at friluftsguideuddannelsen blev aflyst i anden omgang er, at de fire elementer (projektplanlægning, formidling til en ny målgruppe (ikke-spejdere), friluftsliv (teoretisk viden) samt PR og komminikation) af uddannelsen er meget forskellige og har forskellige målgrupper. De personer, der ønsker at lære noget om projektledelse og planlægning, har måske ikke den store interesse i at lære noget om friluftsliv. Fra uddannelsesteamets side stillede vi store krav til høj kvalitet og stort udbytte af uddannelsen, hvilket muligvis har holdt nogle deltagere fra at komme. Derudover stillede vi også krav til deltagerne om, at de skulle gennemføre et projekt i egen gruppe, hvor børn og unge uden for organisationen blev inviteret på friluftsoplevelser. Det har muligvis også været en udfordring for nogen, da dette dels kræver en interesse i at gennemføre et projekt samt opbakning fra egen spejdergruppe til at lægge tid, økonomi og ressourcer i det. På trods af at friluftsguideuddannelsen ikke blev genoprettet, har erfarningerne fra pilot- og uddannelsesforløbet været med til at inspirere til en række andre tiltag i 2013, som vil blive beskrevet efter en gennemgang af projektets fokus på samarbejde. 8

9 SAMARBEJDE Som et væsentligt led i Friluftsekspressen indgik vi samarbejde med flere forskellige partnere. Formålet med partnerskaber med andre organisationer var bl.a. at nå nye målgrupper og udbrede brugen af metoden børn leder børn. Det er sundt for en organisation at samarbejde. Dels bliver organisationen mere bevidst om egne tilbud og værdier, og dels skaber samarbejder en åbenhed over for samfundet. På samme måde skabes en læring i egen organisation, der belyser, hvad andre organisationer står for og tilbyder. RED BARNET Samarbejdet med Red Barnet gav mulighed for, at spejdergrupper inviterede familieklubber på naturoplevelser. Spejderne formidlede naturaktiviteter, mens frivillige fra Red Barnet formidlede viden om socialt udsatte børn og unge. Der var eksempler på samarbejde i 3-5 familieklubber i projektets levetid. Hvis dette antal skal øges, skal der en større formidlingsopgave til i begge organisationer, hvor de lokale foreninger i højere grad bør inddrages i fælles dialog på et tidligt tidspunkt. MOVE IT Kampagnen Move it Natur ligvis henvender sig til børn i SFO. Via samarbejdet modtog over 100 SFO ere materiale fra Friluftsekspressen med aktiviteter, som pædagogerne i SFO erne kunne sætte børnene i gang med. Af fire omgange blev der sendt i alt 17 forskellige friluftsaktiviteter ud til institutionerne. Fælles for aktiviteterne var udgangspunktet i den nordiske mytologi. Aktiviteterne har været tilgængelige for spejdergrupper, hvilket har givet grupperne mulighed for at inkorporere nye aktiviter i deres spejderarbejde. Grundet omstruktureringer på KOSMOS, hvor Move It er forankret, blev samarbejdet dog ikke videreudviklet, hvilket der ellers var gode muligheder og intentioner for. 9

10 BREJNING EFTERSKOLE Brejning Efterskole er en efterskole tilknyttet Det Danske Spejderkorps. Her uddannes eleverne i projektledelse med særligt fokus på natur og friluftsliv. Eleverne har i skoleåret 2012/2013 planlagt projekter, hvor de bl.a. har inviteret arbejdsløse og tre skoleklasser fra den lokale skole på friluftsoplevelser. Eleverne har udarbejdet et hæfte med friluftsaktiviteter. Som et led i projektet har de fået undervisning i præsentationsteknik. I foråret 2013 har eleverne to og to besøgt spejdergrupper, holdt oplæg og inspireret grupperne til at lave åbne friluftsarrangementer for børn og unge gerne på Naturens Dag den 8. september. Tilbagemeldingerne fra de besøgte grupper er positive. Dels er spejdergrupperne stolte over deres spejdere, som holder oplæg og fører dem gennem nogle friluftsaktiviteter fra hæftet. Dels har flere ledere givet udtryk for, at det virker enkelt at lave friluftsaktiviteter, hvilket giver dem mod på at skabe noget selv. Flere steder i landet har spejdergrupper deltaget i kommunale arrangementer på Naturens Dag. Der er ikke indsamlet data på, hvilke samarbejdspartnere de enkelte lokale spejdergrupper har haft i de tre år, projektet har varet, men vurderingen er, at der mange steder eksisterer gode og velfungerende samarbejder med især de øvrige børne- og ungdomsorganisationer. 10

11 WOOP NYT LIV TIL SPEJDERVÆRDIERNE Woop universet er et visuelt og konceptuelt univers, som henvender sig til aldersgruppen år. Meningen med universet var som udgangspunkt at skabe en fornyet stemning omkring spejderværdierne, hvorfor det ungt klingende og merbetydende Woop blev etableret som navn for universet. Betydningen at generobre naturen og lyden af ordet udgør første del af en mission om at invitere unge med til sjove oplevelser i naturen. TVÆRKORPSLIGT SAMARBEJDE I et tværkorpsligt samarbejde mellem KFUM-Spejderne, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Det Danske Spejderkorps er der blevet føjet en digital dimension til Woop universet i form af en applikation, der gør det muligt for de unge at finde hinanden (Woop mig), at spille bombe og sidst, men ikke mindst, at gå på digitalt orienterings- og quizløb med Woop jagt. En del af midlerne fra Friluftsekspressen er blevet brugt på at promovere Woop med en reklamefilm, der sammenkobler universets visuelle og konceptuelle idé med applikationen. Ved at spille på sammenhold og udnyttelse af naturen i et ungt univers visualiseres den stemning, Woop fordrer - en stemning der taler direkte sammen med Friluftsekspressens målgruppe og formål og dermed fungerer som en stærk medspiller i forbindelse med projektets andre tiltag. 11

12 KONCEPTKATALOGET DET LETTE OG STOLTE SPEJDERLIV Konceptkataloget er en del af planen om at gøre det lettere at arrangere events i spejderøjemed. Meningen med konceptkataloget er i al sin enkelthed at sætte fokus på stoltheden omkring spejderlivet og gøre det fedt og nemt at være spejder. OPSLEVELSERNES OPSLAGSVÆRK Der er, fra Friluftsekspressens begyndelse, blevet lagt op til, at konceptkataloget skulle fungere som fysisk opslagsværk indeholdende diverse værktøjer til planlægning af arrangementer. Det fysiske opslagsværk kan siges at være realiseret i frilufsshæftet Naturligvis!, som er udarbejdet af elever fra Brejning Efterskole og indeholder aktiviteter, der har til formål at få flere ud i naturen. Som projektet er skredet frem er vores fokus blevet udviddet til at inddrage ideen om et konceptkatalog på mere indirekte måder. Dette gør sig blandt andet gældende med Woop, som lægger op til en lettere og mere kommunikerbar tilgang til planlægningen af arrangementer. På dds.dk/friluftsekspressen/arrangementer er der desuden mulighed for at tilgå en digital platform, der ligeledes opstiller en form for skabeloner og færdige koncepter, som skal gøre det lettere at invitere til friluftsoplevelser. 12

13 Udover de ovennævnte eksempler har henholdsvis Friluftshæftet og Adventurespejdhæftet (under udvikling) fungeret som tilføjelser til tanken om konceptkataloget. Begge hæfter er blevet skabt grundet den store begejstring for Naturligvis! og skal på samme måde fungere som en slags friluftsguider. Konceptkataloget er dermed i høj grad en stadig del af Friluftsekspressens fokus, og har i løbet af projektprocessen udviklet sig både i sin digitale og fysiske udformning. FRILUFTSHÆFTET Tag på tur! Guide til fjeldlivet dækker de nødvendige elementer, der skal til for at få en vellykket friluftsoplevelse og kommer således både omkring planlægningsprocessen, udstyr, orientering, lejrplads, proviant, bål og førstehjælp. Hæftet er primært henvendt til spejderne på år og er blevet sendt ud til alle spejdergrupper. ADVENTURESPEJDHÆFTET Adventurespejd-hæftet skal give patruljeledere, voksne ledere og andre interesserede bedre forudsætninger for at gennemføre adventurespejdaktiviteter. 13

14 SKAL VI HÆNGE? HÆNG UD MELLEM TRÆERNE Skal vi hænge? er en kampagne, der føjer et mere håndgribeligt og fysisk tiltag til Friluftsekspressen og Woop. Konceptet bag kampagnen er at tilbyde en ny overnatningsmulighed i naturen og skal ses som et alternativ til at sove i shelters eller telt. Med Skal vi hænge? er der i stedet mulighed for at tilbringe en nat i hængekøje under den danske himmel, hvilket gør det nemt og fleksibelt at sove i det fri. Visionen bag kampagnen er at åbne op for et fællesskab, der opfordrer danskerne til at opleve naturen på nye måder - og på alle tidspunkter af døgnet. Der er etableret et direkte link mellem hængekøjekampagnen og Woop universet, som gør det muligt at prøve en Woop jagt på sin vej fra udleveringssted til hængekøjeskov. På jagten får man informationer om hængekøjeskoven, naturen og kampagnen. UDLEVERINGSSTEDER OG HÆNGEKØJESKOVE Hængekøjerne er skaffet via et samarbejde med firmaet Amazonas og kan hentes i 7 byer over hele Danmark, nærmere betegnet Holstebro, Aarhus, Odense, Fåborg, Slagelse, København og Rønne. Køjerne lånes med en presenning og pløkker, der er samlet i en let rygsæk. På den måde er der mulighed for at helgardere sig mod regnen, så man er sikret en tør nat mellem træerne. 14

15 HÆNGER OPBAKNINGEN PÅ TRÆERNE? Hej. Jeg hedder Nicolai og er spejder og 11 år. Jeg skal have mine klassekammerater til gyserovernatning i min spejderhytte. Min mor så i Wide, at man kan låne super hængekøjer. Jeg vil meget gerne låne 10 hængekøjer den 13. til 14. december i år. Ovenstående er et af mange eksempler på historier fra børn og unge, der allerede har gjort brug af muligheden for at hænge ud. På trods af årstiden er opbakningen stor. Vi har derfor også valgt at føre kampagnen videre i det fremtidige spejderarbejde, hvilket vil blive beskrevet nærmere side

16 FRIVILLIGHED FRIVILLIGE HÆNDER En stor del af arbejdet i Det Danske Spejderkorps er drevet af frivillighed, hvilket også har haft en stor betydning for udviklingen af Friluftsekspressen. Fra begyndelsen til slutningen har diverse frivillige, såvel spejdere som ikke spejdere, været en del af projektet. I de større tiltag som Woop og Skal vi hænge? har frivillige styre- og arbejdsgrupper haft en central rolle i de respektive processer. I de mindre tiltag har frivillige spejdere fungeret som drivkraft i at lave en række arrangementer, der har inviteret udefrakommende til at opleve naturen med dem. 16

17 ARRANGEMENTER Der er i løbet af Friluftsekspressen skabt en masse projekter, som stemmer overens med visionen om at skabe friluftsliv til flere. De 3 nedenstående arrangementer er eksempler på tiltag, der er blevet til via Friluftsekspressen. JUNIORMASTERCHEF OUT- DOOR En madlavningskonkurrence, hvor Vipperød gruppe inviterede børn og unge i aldersgruppen år til at dyste om at lave den bedste forret, hovedret og dessert over bål. IVAR THYSSENS SFO Spejderleder Ivar Thyssen har af flere omgange udfordret sjællandske SFOer til at lave sjove spejderaktiviteter, som prøver børnenes grænser af. KLITTA En spejderbåd i Aarhus, der opfordrer børn til at hoppe om bord og få spændende oplevelser til søs. 17

18 RESULTATER OPLEVELSER FOR IKKE SPEJDERE Gennem et survey med 63 svar har vi, som del af evalueringen, undersøgt, hvilke tendenser, der viser sig i spejdernes aktiviteter. Surveyet har været tilgængeligt på vores webside dds.dk og på korpsets facebookside. Svarene kommer fra et bredt udsnit af alders- og rollemæssige persongrupper og repræsenterer spejdere fra alle dele af landet. 82 procent af de adspurgte har været med til at arrangere oplevelser for ikkespejdere i Surveyet suppleres af en undersøgelse fra december Pågældende undersøgelse viser, ud fra interviews af 10 spejdergrupper, at 9 ud af 10 grupper har skabt åbne arrangementer i Vi har brugt både kvalitative og kvantitative metoder til at tegne et billede af de nuværende tendenser, hvilket har skabt et repræsentativt resultat, som stemmer overens med målet om, at 8 ud af 10 spejdergrupper har skabt mindst 2 udfordrende friluftsoplevelser for børn og unge, som ikke er spejdere. 18

19 UDDANNELSE For at undersøge deltagelsen i uddannelsesaktiviteter har Friluftsekspressen samlet data om deltagere i de uddannelsesaktiviteter, styregruppen tidligere har kategoriseret som kvalificerende for projektets formål. Listen af uddannelsesaktiviteter omfatter bl.a. Gruppegejst 2012, udvalgte uddannelser inden for kommunikation, projektledelse, naturkurser og lignende, uddannelse til friluftsguide samt relevante aktiviteter på uddannelsesmarkedet. Når listen gøres op, har 289 grupper deltaget i uddannelsesaktiviteterne. Der er pr. 1. december spejdergrupper i Det Danske Spejderkorps, hvilket betyder, at 68 % af alle spejdergrupper har deltaget i en uddannelsesaktivitet. Dermed mangler 48 grupper at involveres i uddannelser, før målet er nået. KONCEPTKATALOGET Konceptkataloget har, som nævnt, skiftet form gennem Friluftsekspressens 3 år. Vi har ingen konkrete data på, hvor mange der drager nytte af de værktøjer, der er kommet til via projektet. Dog kan vi konstatere, at Friluftshæftet er et af de mest downloadede magasiner på Det Danske Spejderkorps medier. Deruover er Woop App downloaded knapt gange og kendes af 85 procent af de spejdere, der har svaret på det føromtalte survey. Set i et større perspektiv betyder det, at konceptkataloget er nået langt ud i både spejderrelaterede og udefrakommende miljøer - dette i kraft af Woop, Friluftshæftet, Naturligvis!, Skal vi hænge? og for fremtiden også i adventurespejdhæftet. 19

20 OPSUMMERENDE OG VURDERENDE Vi har ikke spurgt spejderne, hvor mange ikke-spejdere, der har deltaget i deres arrangementer. Derfor vil det alene være en vurdering, der ligger til grund for følgende tal. Gennem samarbejdet med Move it Natur ligvis har potentielt børn haft mulighed for at deltage i friluftsaktiviteter. Samarbejdet med Brejning Efterskole har bidraget til, at ca. 200 børn og unge har fået friluftsoplevelser i naturen samt mødt og inspireret 220 spejderledere til at lave friluftsaktiviteter for ikke-spejdere. Derudover har spejdergrupper i landet arrangeret arrangementer for ikke-spejdere. Vi vurderer, at 8 ud af 10 grupper har gennemført to arrangementer for ikke-spejdere, hvilket svarer til at 338 grupper ud af 422 har skabt udfordrende aktiviteter. Derudover antager vi, at der som gennemsnit har været 10 deltagere pr. arrangement, betyder det, at vi har nået knapt børn og unge med friluftsoplevelser. Til sammenligning er antallet af medlemmer steget fra den 1. januar 2011 til den 31. december Blandt spejderne i alderen 6-12 år er antallet steget fra til og for aldersgruppen år er den steget fra 2783 til 3144 i samme periode. POSITIVE EFFEKTER Effekten ved at ramme ikke-spejdere med friluftsarrangementer har bl.a. betydet en større åbenhed og orientering ud mod samfundet lokalt såvel som centralt. Derudover har projektet betydet, at friluftsliv er blevet prioriteret i langt højere grad end tidligere. Det har fx betydet, at kvaliteten af aktiviteterne er blevet bedre samt at grupperne har taget aktiv stilling til at tilbyde friluftsaktiviteter og ikke bare flytte indendørs aktiviteter udenfor. Forståelsen for, at det ikke er alle, der har let ved at skabe aktiviteter eller være udendørs, er øget. Konceptkataloget med aktiviteter har gjort det lettere for nye ledere at skabe gode aktiviteter. Der er kommet et andet fokus på at formidle sine spejderaktiviteter og friluftsarrangementer på en måde, er appellerer til en bredere målgruppe. Vi har i projektet bl.a. formidlet åbenhed og kvaliteten af friluftsaktiviteter frem for at tænke i rekruttering. Når en gruppe tilbyder gode og attraktive aktiviteter, er det sjovere for børn og unge at være med. Vi havde et ønske med projektet at gøre spejderne til friluftseksperter, og det har vi fået bekræftet i samarbejdet med Brejning Efterskole, hvor eleverne har givet udtryk for, at de har opnået et større selvværd og set sig som eksperter på friluftsområdet. 20

21 FREMTIDEN Friluftsekspressen har initieret flere forskellige indsatser, og projektet anbefaler Det Danske Spejderkorps at arbejde videre med de indsatser, der opsummeres i det følgende. SKAL VI HÆNGE? Skal vi hænge blev lanceret i efteråret 2013 og er pt. forankret som et selvstændigt projekt på Korpskontoret. Det er i en udviklingsfase, og skal i fremtiden etableres i korpset og kommunikeres på ny. Der vil blive afholdt en workshop primo februar 2014, hvor planen er at sætte en retning for projektet sammen med frivillige. Projektet forventes prioriteret som en selvstændig kampagne fra FRILUFTSHÆFTERNE Naturligvis!, Friluftshæftet og adventurespejdhæftet har haft stor betydning for de unge spejdere og nye ledere. Hæfterne vil derfor blive revideret og udsendt til grupperne i starten af NATURENS DAG Gennem de sidste 3 år har Friluftsekspressen drevet forskellige indsatser og kampagner omkring Naturens Dag, som finder sted den 2. søndag i september. Der har været en stigende interesse fra spejdergrupper, og det vil fortsat kræve en indsats at formidle til endnu flere grupper at dagen eksisterer. GENERELT Udover de konkrete indsatser vil erfaringerne med projektarbejdet, herunder metoder, uddannelse og resultater, blive ført videre i en fælles projektmodel for kommende projekter i Det Danske Spejderkorps. 21

22 EFTERTANKER Friluftsekspressen har gennem de sidste 3 år bidraget til, at grupperne i Det Danske Spejderkorps er blevet bevidste om deres friluftsprofiler, hvilket blandt andet betyder, at de er blevet rustet til at skabe friluftsliv til flere herunder egne spejdere. Projektet har båret en åbenhed og udadvendthed med sig og bidraget til, at flere spejdere har set sig selv som friluftseksperter. På baggrund af spejdergruppernes skærpede profiler, har en stigende interesse for samarbejder og engagement både lokalt og centralt i organisationen vist sig. Overordnet set har vi haft en medlemsfremgang, og særligt blandt unge er medlemsstallet sigende. Projektet har således været med til at skabe en ændret adfærd i spejdergrupperne, som har ført en større åbenhed med sig. Dog står det klart for projektgruppen, at de initiativer og indsatser, der sættes i gang fra centralt hold, kræver år for at blive implementeret. Det tager tid før samtlige grupper stifter bekendtskab med initiativerne og tager dem til sig. Derfor har det stor betydning, at der fortsat arbejdes videre med de indsatser, Friluftsekspressen har skabt. Der er et stort ønske i Det Danske Spejderkorps om, at vi tager de gode erfaringer fra Friluftsekspressen og fortsætter vores indsats for at flere børn og unge oplever friluftslivet. 22

23 TAK! Vi vil slutte evalueringsrapporten med at sige Nordeafonden et stort tak. Uden samarbejdet havde det ikke været muligt at nå de højder, vi har nået i løbet af de sidste 3 år. Midlerne har gjort det muligt at inddrage eksperter som Søren Holmgren og Peter Bentsen i de udbudte uddannelser. Det er ydermere blevet lettere at afvikle sjove og spændende arrangementer, hvilket har bevirket, at de mange frivillige har haft store visioner omkring Friluftsekspressen og potentialet i at invitere flere med ud i naturen. Vi vil også gerne takke alle frivillige og engagerede samt styregruppen. Jeres indsats har skabt retning, samarbejder, åbenhed og masser af aktivitet rundt om i landet. Vi mener, at Friluftsekspressen har bidraget med kreative og nytænkende tiltag, og vi er sikre på, at vi nærmer os målet om at være den førende friluftsorganisation for børn og unge.

24

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november !?!??!??! spot på ordene er i spil fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november ordene er i spil indhold 05 Velkommen til Korpsrådsmødet 2012 06 Sæt spot på fremtiden 08 Årets tema Debat 10 Spot på Spejd

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Korpsrådsmødet 2012. Referater fra debatterne. 3. udgave

Korpsrådsmødet 2012. Referater fra debatterne. 3. udgave Korpsrådsmødet 2012 3. udgave Indholdsfortegnelse Periode 1...2 Periode 2...22 Periode 3...33 Periode 4...51 Periode 5...64 Søndag...74 3. udgave Side 1 af 100 Periode 1 lørdag fra 13.35-14.10 Periode

Læs mere

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO Indholdsfortegnelse Table of contents 27 Resultater HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDAGOGERNE I EN FORENINGS SFO? 28 Hvorfor

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Læs For Mig Evalueringsrapport Carsten Jessen Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet, marts 2015 2 1. Indledning Læs for mig er et projekt under Kulturministeriets landsdækkende

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Oxford Research A/S, januar 2013 Slutevaluering af arbejde 2009-2012 Røde Kors integrations- Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Forfatter: nmi Sidst gemt: 30-01-2013 08:30:00 Sidst udskrevet: 30-01-2013

Læs mere

Fra minileder til generalsekretær. Blå Sommer 2009. Tema: TeenSpot. Interview med Mads Kolte-Olsen. Mød de to lejrchefer. Bliv klogere på teenagere

Fra minileder til generalsekretær. Blå Sommer 2009. Tema: TeenSpot. Interview med Mads Kolte-Olsen. Mød de to lejrchefer. Bliv klogere på teenagere D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S NR. 1 2008 Fra minileder til generalsekretær Interview med Mads Kolte-Olsen Blå Sommer 2009 Mød de to lejrchefer Tema: TeenSpot Bliv klogere på teenagere B R O

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

- med ungdomsskolen! Partnerskaber

- med ungdomsskolen! Partnerskaber Gør en god skole bedre - med ungdomsskolen! Partnerskaber Partnerskaber - med ungdomsskolen Af Finn Lillelund Christensen, formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse Ungdomsskolen har lange og gode

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66 Indhold side Horsens/Hedensted 3 Lemvig 18 Randers 28 Silkeborg 36 Viborg 45 Ringkøbing-Skjern 57 Aarhus 66 1 Vækstforum i Region Midtjylland har taget initiativet til projektet Modtagelse og fastholdelse

Læs mere

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS 2 BYDELSMØDREPROJEKT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 EVALUERINGSMETODE 5 SUCCESKRITERIER OG FORMÅL MED PROJEKTET 5 MÅLGRUPPEN 6-7 2. PROJEKTFORLØBET

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Evalueringsrapport på projekt: SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Mange har vist interesse for vores lille udviklingsprojekt undervejs, flere har skrevet sig på for at få tilsendt

Læs mere

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTERIETS STYRKET FORÆLDREINDDRAGELSE AF INITIATIV VEDRØRENDE NYDANSKE FORÆLDRE I GRUNDSKOLEN EVALUERINGSRAPPORT

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTERIETS STYRKET FORÆLDREINDDRAGELSE AF INITIATIV VEDRØRENDE NYDANSKE FORÆLDRE I GRUNDSKOLEN EVALUERINGSRAPPORT SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTERIETS INITIATIV VEDRØRENDE STYRKET FORÆLDREINDDRAGELSE AF NYDANSKE FORÆLDRE I GRUNDSKOLEN EVALUERINGSRAPPORT 2014 TEORI OG METODECENTRET Teori og Metodecentret, UCC

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere