EVALUERING AF FRILUFTSEKSPRESSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING AF FRILUFTSEKSPRESSEN"

Transkript

1 EVALUERING AF FRILUFTSEKSPRESSEN

2 Kontakt/afsender: Det Danske Spejderkorps Arsenalvej København K Telefon Udarbejdelse og redaktion: Bie Andersen & Mia Borg Johansen Fotos: Marie Ravn & Emilie Luther Søby, DDS arkiv Støttet af:

3 FORORD FORORD Følgende evalueringsrapport beskriver arbejdet med projektet Friluftsekspressen fra de begyndende ønsker til de konkrete resultater og helt frem til det, vi endnu kun kan forestille os - vores Følgende evalueringsrapport beskriver arbejdet med visioner om det fremtidige projektet friluftsliv. Friluftsekspressen fra de Friluftsekspressen er opstået på baggrund af et brændende ønske fra Det Danske Spejderkorps side om at skabe friluftsliv til flere. Med udgangspunkt i aldersgruppen år har vi siden januar 2011 arbejdet målrettet med vidensdeling, planlægning og frivillighed med henblik på at sprede de gode friluftsværdier ud til børn og unge i hele Danmark. Vi har gjort unge spejdere til friluftseksperter og klædt dem på til at invitere et bredere spektrum med på opdagelse i vores fælles natur. 3

4 FRILUFTSLIV TIL FLERE VISIONERNE Begrundelsen for at Det Danske Spejderkorps i 2010 søgte midler hos Nordeafonden skal findes i de visioner, der dannede grundlaget for selve projektet: at gøre Det Danske Spejderkorps til den førende friluftsorganisation for børn og unge - til et fællesskab, der er åbent for alle og ønsker at gøre naturen til oplevelsesramme. Helt konkret ønsker Friluftsekspressen at hjælpe med uddannelse og udvikling af spejdernes evne til at formidle og kommunikere deres budskaber ud til en bredere vifte af børn og unge og derved åbne friluftslivet op for et bredt publikum. FORMÅLET Der blev i kraft af ovenstående visioner opstillet en række formål, som blandt andet indbefattede, at Det Danske Spejderkorps i fremtiden skulle være: - en synlig moderne og attraktiv spejderbevægelse, som skaber rammen om det gode friluftsliv for børn og unge. - en organisation, hvor flere laver arrangementer og naturoplevelser, der inviterer børn og unge udenfor spejdernes fællesskab med. - et sted, der tilbyder lederuddannelser. - rammen for et konceptkatalog med naturoplevelser. 4

5 SUCCESKRITERIERNE Visionerne og formålet formede ved projektets begyndelse 3 konkrete succeskriterier, som er med til at strukturere evalueringsrapporten og belyse nogle af de målbare forandringer, der er sket i korpset siden januar ud af 10 spejdergrupper har gjort brug af koncepkataloget. - 8 ud af 10 spejdergrupper har skabt mindst 2 udfordrende friluftsoplevelser for børn og unge, som ikke er spejdere. - 8 ud af 10 spejdere har deltaget i uddannelsesaktiviteter. 5

6 PILOTÅRET HVAD MANGLER SPEJDERNE? I 2011 var 5 spejdergrupper involveret i et studie af, hvad der sker, når spejdere skal arrangere en event og dermed af, hvordan grupperne håndterer projektplanlægning i prakses. I løbet af dette pilot år blev spejderne involveret i en række planlægningsprocesser, hvor de havde til opgave at styre forskellige arrangementer, der henvendte sig til børn og unge udenfor spejderfællesskabet. Formålet med undersøgelsen var at give Det Danske Spejderkorps en mulighed for at kortlægge de mangler, der findes i det faktiske spejderliv. Det generelle billede var, at planlægningen styrkede gruppernes interne samarbejde, men at spejderne manglede konkrete værktøjer til at strukturere planlægningsforløbet og kommunikere deres budskaber ud på en skarp og simpel måde. FRILUFTSGUIDERNE Erfaringerne fra 2011 medførte, at der i 2012 blev oprettet en uddannelse, der skulle gøre spejderne til friluftseksperter. På friluftguideuddannelsen var intentionen at lære de unge spejdere, hvordan de kommunikerer spejderværdierne ud på en spiselig og forståelig måde. Derudover var intentionen med uddannelsen at inspirere til kreative tiltag, der skiller sig ud fra de klassiske hytteaktiviteter og henvender sig til en bredere målgruppe. 6

7 UDDANNELSESRESULTATERNE Carina Christensen var en af dem, der tog uddannelsen i Sammen med 5 spejdere inviterede hun på Vildmarkstur, hvor 9 drenge (de 5 spejdere og deres 4 udefrakommende venner) blev udfordret til at slagte kyllinger, udøve krævende fysiske aktiviteter og overnatte under åben himmel. Nedenstående billede viser de 9 drenge i aktion på deres tur i vildmarken. Turen var en stor succes, og alle havde en sjov og spændende oplevelse. Friluftsguideuddannelsen blev udbudt igen i 2013, men måtte aflyses grundet manglende tilmeldinger. På trods af den store opbakning til og det gode udbytte af friluftsguideuddannelsen 2012, fejlede kommunikationen i anden omgang. 7

8 Det er vurderingen, at årsagen til at friluftsguideuddannelsen blev aflyst i anden omgang er, at de fire elementer (projektplanlægning, formidling til en ny målgruppe (ikke-spejdere), friluftsliv (teoretisk viden) samt PR og komminikation) af uddannelsen er meget forskellige og har forskellige målgrupper. De personer, der ønsker at lære noget om projektledelse og planlægning, har måske ikke den store interesse i at lære noget om friluftsliv. Fra uddannelsesteamets side stillede vi store krav til høj kvalitet og stort udbytte af uddannelsen, hvilket muligvis har holdt nogle deltagere fra at komme. Derudover stillede vi også krav til deltagerne om, at de skulle gennemføre et projekt i egen gruppe, hvor børn og unge uden for organisationen blev inviteret på friluftsoplevelser. Det har muligvis også været en udfordring for nogen, da dette dels kræver en interesse i at gennemføre et projekt samt opbakning fra egen spejdergruppe til at lægge tid, økonomi og ressourcer i det. På trods af at friluftsguideuddannelsen ikke blev genoprettet, har erfarningerne fra pilot- og uddannelsesforløbet været med til at inspirere til en række andre tiltag i 2013, som vil blive beskrevet efter en gennemgang af projektets fokus på samarbejde. 8

9 SAMARBEJDE Som et væsentligt led i Friluftsekspressen indgik vi samarbejde med flere forskellige partnere. Formålet med partnerskaber med andre organisationer var bl.a. at nå nye målgrupper og udbrede brugen af metoden børn leder børn. Det er sundt for en organisation at samarbejde. Dels bliver organisationen mere bevidst om egne tilbud og værdier, og dels skaber samarbejder en åbenhed over for samfundet. På samme måde skabes en læring i egen organisation, der belyser, hvad andre organisationer står for og tilbyder. RED BARNET Samarbejdet med Red Barnet gav mulighed for, at spejdergrupper inviterede familieklubber på naturoplevelser. Spejderne formidlede naturaktiviteter, mens frivillige fra Red Barnet formidlede viden om socialt udsatte børn og unge. Der var eksempler på samarbejde i 3-5 familieklubber i projektets levetid. Hvis dette antal skal øges, skal der en større formidlingsopgave til i begge organisationer, hvor de lokale foreninger i højere grad bør inddrages i fælles dialog på et tidligt tidspunkt. MOVE IT Kampagnen Move it Natur ligvis henvender sig til børn i SFO. Via samarbejdet modtog over 100 SFO ere materiale fra Friluftsekspressen med aktiviteter, som pædagogerne i SFO erne kunne sætte børnene i gang med. Af fire omgange blev der sendt i alt 17 forskellige friluftsaktiviteter ud til institutionerne. Fælles for aktiviteterne var udgangspunktet i den nordiske mytologi. Aktiviteterne har været tilgængelige for spejdergrupper, hvilket har givet grupperne mulighed for at inkorporere nye aktiviter i deres spejderarbejde. Grundet omstruktureringer på KOSMOS, hvor Move It er forankret, blev samarbejdet dog ikke videreudviklet, hvilket der ellers var gode muligheder og intentioner for. 9

10 BREJNING EFTERSKOLE Brejning Efterskole er en efterskole tilknyttet Det Danske Spejderkorps. Her uddannes eleverne i projektledelse med særligt fokus på natur og friluftsliv. Eleverne har i skoleåret 2012/2013 planlagt projekter, hvor de bl.a. har inviteret arbejdsløse og tre skoleklasser fra den lokale skole på friluftsoplevelser. Eleverne har udarbejdet et hæfte med friluftsaktiviteter. Som et led i projektet har de fået undervisning i præsentationsteknik. I foråret 2013 har eleverne to og to besøgt spejdergrupper, holdt oplæg og inspireret grupperne til at lave åbne friluftsarrangementer for børn og unge gerne på Naturens Dag den 8. september. Tilbagemeldingerne fra de besøgte grupper er positive. Dels er spejdergrupperne stolte over deres spejdere, som holder oplæg og fører dem gennem nogle friluftsaktiviteter fra hæftet. Dels har flere ledere givet udtryk for, at det virker enkelt at lave friluftsaktiviteter, hvilket giver dem mod på at skabe noget selv. Flere steder i landet har spejdergrupper deltaget i kommunale arrangementer på Naturens Dag. Der er ikke indsamlet data på, hvilke samarbejdspartnere de enkelte lokale spejdergrupper har haft i de tre år, projektet har varet, men vurderingen er, at der mange steder eksisterer gode og velfungerende samarbejder med især de øvrige børne- og ungdomsorganisationer. 10

11 WOOP NYT LIV TIL SPEJDERVÆRDIERNE Woop universet er et visuelt og konceptuelt univers, som henvender sig til aldersgruppen år. Meningen med universet var som udgangspunkt at skabe en fornyet stemning omkring spejderværdierne, hvorfor det ungt klingende og merbetydende Woop blev etableret som navn for universet. Betydningen at generobre naturen og lyden af ordet udgør første del af en mission om at invitere unge med til sjove oplevelser i naturen. TVÆRKORPSLIGT SAMARBEJDE I et tværkorpsligt samarbejde mellem KFUM-Spejderne, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Det Danske Spejderkorps er der blevet føjet en digital dimension til Woop universet i form af en applikation, der gør det muligt for de unge at finde hinanden (Woop mig), at spille bombe og sidst, men ikke mindst, at gå på digitalt orienterings- og quizløb med Woop jagt. En del af midlerne fra Friluftsekspressen er blevet brugt på at promovere Woop med en reklamefilm, der sammenkobler universets visuelle og konceptuelle idé med applikationen. Ved at spille på sammenhold og udnyttelse af naturen i et ungt univers visualiseres den stemning, Woop fordrer - en stemning der taler direkte sammen med Friluftsekspressens målgruppe og formål og dermed fungerer som en stærk medspiller i forbindelse med projektets andre tiltag. 11

12 KONCEPTKATALOGET DET LETTE OG STOLTE SPEJDERLIV Konceptkataloget er en del af planen om at gøre det lettere at arrangere events i spejderøjemed. Meningen med konceptkataloget er i al sin enkelthed at sætte fokus på stoltheden omkring spejderlivet og gøre det fedt og nemt at være spejder. OPSLEVELSERNES OPSLAGSVÆRK Der er, fra Friluftsekspressens begyndelse, blevet lagt op til, at konceptkataloget skulle fungere som fysisk opslagsværk indeholdende diverse værktøjer til planlægning af arrangementer. Det fysiske opslagsværk kan siges at være realiseret i frilufsshæftet Naturligvis!, som er udarbejdet af elever fra Brejning Efterskole og indeholder aktiviteter, der har til formål at få flere ud i naturen. Som projektet er skredet frem er vores fokus blevet udviddet til at inddrage ideen om et konceptkatalog på mere indirekte måder. Dette gør sig blandt andet gældende med Woop, som lægger op til en lettere og mere kommunikerbar tilgang til planlægningen af arrangementer. På dds.dk/friluftsekspressen/arrangementer er der desuden mulighed for at tilgå en digital platform, der ligeledes opstiller en form for skabeloner og færdige koncepter, som skal gøre det lettere at invitere til friluftsoplevelser. 12

13 Udover de ovennævnte eksempler har henholdsvis Friluftshæftet og Adventurespejdhæftet (under udvikling) fungeret som tilføjelser til tanken om konceptkataloget. Begge hæfter er blevet skabt grundet den store begejstring for Naturligvis! og skal på samme måde fungere som en slags friluftsguider. Konceptkataloget er dermed i høj grad en stadig del af Friluftsekspressens fokus, og har i løbet af projektprocessen udviklet sig både i sin digitale og fysiske udformning. FRILUFTSHÆFTET Tag på tur! Guide til fjeldlivet dækker de nødvendige elementer, der skal til for at få en vellykket friluftsoplevelse og kommer således både omkring planlægningsprocessen, udstyr, orientering, lejrplads, proviant, bål og førstehjælp. Hæftet er primært henvendt til spejderne på år og er blevet sendt ud til alle spejdergrupper. ADVENTURESPEJDHÆFTET Adventurespejd-hæftet skal give patruljeledere, voksne ledere og andre interesserede bedre forudsætninger for at gennemføre adventurespejdaktiviteter. 13

14 SKAL VI HÆNGE? HÆNG UD MELLEM TRÆERNE Skal vi hænge? er en kampagne, der føjer et mere håndgribeligt og fysisk tiltag til Friluftsekspressen og Woop. Konceptet bag kampagnen er at tilbyde en ny overnatningsmulighed i naturen og skal ses som et alternativ til at sove i shelters eller telt. Med Skal vi hænge? er der i stedet mulighed for at tilbringe en nat i hængekøje under den danske himmel, hvilket gør det nemt og fleksibelt at sove i det fri. Visionen bag kampagnen er at åbne op for et fællesskab, der opfordrer danskerne til at opleve naturen på nye måder - og på alle tidspunkter af døgnet. Der er etableret et direkte link mellem hængekøjekampagnen og Woop universet, som gør det muligt at prøve en Woop jagt på sin vej fra udleveringssted til hængekøjeskov. På jagten får man informationer om hængekøjeskoven, naturen og kampagnen. UDLEVERINGSSTEDER OG HÆNGEKØJESKOVE Hængekøjerne er skaffet via et samarbejde med firmaet Amazonas og kan hentes i 7 byer over hele Danmark, nærmere betegnet Holstebro, Aarhus, Odense, Fåborg, Slagelse, København og Rønne. Køjerne lånes med en presenning og pløkker, der er samlet i en let rygsæk. På den måde er der mulighed for at helgardere sig mod regnen, så man er sikret en tør nat mellem træerne. 14

15 HÆNGER OPBAKNINGEN PÅ TRÆERNE? Hej. Jeg hedder Nicolai og er spejder og 11 år. Jeg skal have mine klassekammerater til gyserovernatning i min spejderhytte. Min mor så i Wide, at man kan låne super hængekøjer. Jeg vil meget gerne låne 10 hængekøjer den 13. til 14. december i år. Ovenstående er et af mange eksempler på historier fra børn og unge, der allerede har gjort brug af muligheden for at hænge ud. På trods af årstiden er opbakningen stor. Vi har derfor også valgt at føre kampagnen videre i det fremtidige spejderarbejde, hvilket vil blive beskrevet nærmere side

16 FRIVILLIGHED FRIVILLIGE HÆNDER En stor del af arbejdet i Det Danske Spejderkorps er drevet af frivillighed, hvilket også har haft en stor betydning for udviklingen af Friluftsekspressen. Fra begyndelsen til slutningen har diverse frivillige, såvel spejdere som ikke spejdere, været en del af projektet. I de større tiltag som Woop og Skal vi hænge? har frivillige styre- og arbejdsgrupper haft en central rolle i de respektive processer. I de mindre tiltag har frivillige spejdere fungeret som drivkraft i at lave en række arrangementer, der har inviteret udefrakommende til at opleve naturen med dem. 16

17 ARRANGEMENTER Der er i løbet af Friluftsekspressen skabt en masse projekter, som stemmer overens med visionen om at skabe friluftsliv til flere. De 3 nedenstående arrangementer er eksempler på tiltag, der er blevet til via Friluftsekspressen. JUNIORMASTERCHEF OUT- DOOR En madlavningskonkurrence, hvor Vipperød gruppe inviterede børn og unge i aldersgruppen år til at dyste om at lave den bedste forret, hovedret og dessert over bål. IVAR THYSSENS SFO Spejderleder Ivar Thyssen har af flere omgange udfordret sjællandske SFOer til at lave sjove spejderaktiviteter, som prøver børnenes grænser af. KLITTA En spejderbåd i Aarhus, der opfordrer børn til at hoppe om bord og få spændende oplevelser til søs. 17

18 RESULTATER OPLEVELSER FOR IKKE SPEJDERE Gennem et survey med 63 svar har vi, som del af evalueringen, undersøgt, hvilke tendenser, der viser sig i spejdernes aktiviteter. Surveyet har været tilgængeligt på vores webside dds.dk og på korpsets facebookside. Svarene kommer fra et bredt udsnit af alders- og rollemæssige persongrupper og repræsenterer spejdere fra alle dele af landet. 82 procent af de adspurgte har været med til at arrangere oplevelser for ikkespejdere i Surveyet suppleres af en undersøgelse fra december Pågældende undersøgelse viser, ud fra interviews af 10 spejdergrupper, at 9 ud af 10 grupper har skabt åbne arrangementer i Vi har brugt både kvalitative og kvantitative metoder til at tegne et billede af de nuværende tendenser, hvilket har skabt et repræsentativt resultat, som stemmer overens med målet om, at 8 ud af 10 spejdergrupper har skabt mindst 2 udfordrende friluftsoplevelser for børn og unge, som ikke er spejdere. 18

19 UDDANNELSE For at undersøge deltagelsen i uddannelsesaktiviteter har Friluftsekspressen samlet data om deltagere i de uddannelsesaktiviteter, styregruppen tidligere har kategoriseret som kvalificerende for projektets formål. Listen af uddannelsesaktiviteter omfatter bl.a. Gruppegejst 2012, udvalgte uddannelser inden for kommunikation, projektledelse, naturkurser og lignende, uddannelse til friluftsguide samt relevante aktiviteter på uddannelsesmarkedet. Når listen gøres op, har 289 grupper deltaget i uddannelsesaktiviteterne. Der er pr. 1. december spejdergrupper i Det Danske Spejderkorps, hvilket betyder, at 68 % af alle spejdergrupper har deltaget i en uddannelsesaktivitet. Dermed mangler 48 grupper at involveres i uddannelser, før målet er nået. KONCEPTKATALOGET Konceptkataloget har, som nævnt, skiftet form gennem Friluftsekspressens 3 år. Vi har ingen konkrete data på, hvor mange der drager nytte af de værktøjer, der er kommet til via projektet. Dog kan vi konstatere, at Friluftshæftet er et af de mest downloadede magasiner på Det Danske Spejderkorps medier. Deruover er Woop App downloaded knapt gange og kendes af 85 procent af de spejdere, der har svaret på det føromtalte survey. Set i et større perspektiv betyder det, at konceptkataloget er nået langt ud i både spejderrelaterede og udefrakommende miljøer - dette i kraft af Woop, Friluftshæftet, Naturligvis!, Skal vi hænge? og for fremtiden også i adventurespejdhæftet. 19

20 OPSUMMERENDE OG VURDERENDE Vi har ikke spurgt spejderne, hvor mange ikke-spejdere, der har deltaget i deres arrangementer. Derfor vil det alene være en vurdering, der ligger til grund for følgende tal. Gennem samarbejdet med Move it Natur ligvis har potentielt børn haft mulighed for at deltage i friluftsaktiviteter. Samarbejdet med Brejning Efterskole har bidraget til, at ca. 200 børn og unge har fået friluftsoplevelser i naturen samt mødt og inspireret 220 spejderledere til at lave friluftsaktiviteter for ikke-spejdere. Derudover har spejdergrupper i landet arrangeret arrangementer for ikke-spejdere. Vi vurderer, at 8 ud af 10 grupper har gennemført to arrangementer for ikke-spejdere, hvilket svarer til at 338 grupper ud af 422 har skabt udfordrende aktiviteter. Derudover antager vi, at der som gennemsnit har været 10 deltagere pr. arrangement, betyder det, at vi har nået knapt børn og unge med friluftsoplevelser. Til sammenligning er antallet af medlemmer steget fra den 1. januar 2011 til den 31. december Blandt spejderne i alderen 6-12 år er antallet steget fra til og for aldersgruppen år er den steget fra 2783 til 3144 i samme periode. POSITIVE EFFEKTER Effekten ved at ramme ikke-spejdere med friluftsarrangementer har bl.a. betydet en større åbenhed og orientering ud mod samfundet lokalt såvel som centralt. Derudover har projektet betydet, at friluftsliv er blevet prioriteret i langt højere grad end tidligere. Det har fx betydet, at kvaliteten af aktiviteterne er blevet bedre samt at grupperne har taget aktiv stilling til at tilbyde friluftsaktiviteter og ikke bare flytte indendørs aktiviteter udenfor. Forståelsen for, at det ikke er alle, der har let ved at skabe aktiviteter eller være udendørs, er øget. Konceptkataloget med aktiviteter har gjort det lettere for nye ledere at skabe gode aktiviteter. Der er kommet et andet fokus på at formidle sine spejderaktiviteter og friluftsarrangementer på en måde, er appellerer til en bredere målgruppe. Vi har i projektet bl.a. formidlet åbenhed og kvaliteten af friluftsaktiviteter frem for at tænke i rekruttering. Når en gruppe tilbyder gode og attraktive aktiviteter, er det sjovere for børn og unge at være med. Vi havde et ønske med projektet at gøre spejderne til friluftseksperter, og det har vi fået bekræftet i samarbejdet med Brejning Efterskole, hvor eleverne har givet udtryk for, at de har opnået et større selvværd og set sig som eksperter på friluftsområdet. 20

21 FREMTIDEN Friluftsekspressen har initieret flere forskellige indsatser, og projektet anbefaler Det Danske Spejderkorps at arbejde videre med de indsatser, der opsummeres i det følgende. SKAL VI HÆNGE? Skal vi hænge blev lanceret i efteråret 2013 og er pt. forankret som et selvstændigt projekt på Korpskontoret. Det er i en udviklingsfase, og skal i fremtiden etableres i korpset og kommunikeres på ny. Der vil blive afholdt en workshop primo februar 2014, hvor planen er at sætte en retning for projektet sammen med frivillige. Projektet forventes prioriteret som en selvstændig kampagne fra FRILUFTSHÆFTERNE Naturligvis!, Friluftshæftet og adventurespejdhæftet har haft stor betydning for de unge spejdere og nye ledere. Hæfterne vil derfor blive revideret og udsendt til grupperne i starten af NATURENS DAG Gennem de sidste 3 år har Friluftsekspressen drevet forskellige indsatser og kampagner omkring Naturens Dag, som finder sted den 2. søndag i september. Der har været en stigende interesse fra spejdergrupper, og det vil fortsat kræve en indsats at formidle til endnu flere grupper at dagen eksisterer. GENERELT Udover de konkrete indsatser vil erfaringerne med projektarbejdet, herunder metoder, uddannelse og resultater, blive ført videre i en fælles projektmodel for kommende projekter i Det Danske Spejderkorps. 21

22 EFTERTANKER Friluftsekspressen har gennem de sidste 3 år bidraget til, at grupperne i Det Danske Spejderkorps er blevet bevidste om deres friluftsprofiler, hvilket blandt andet betyder, at de er blevet rustet til at skabe friluftsliv til flere herunder egne spejdere. Projektet har båret en åbenhed og udadvendthed med sig og bidraget til, at flere spejdere har set sig selv som friluftseksperter. På baggrund af spejdergruppernes skærpede profiler, har en stigende interesse for samarbejder og engagement både lokalt og centralt i organisationen vist sig. Overordnet set har vi haft en medlemsfremgang, og særligt blandt unge er medlemsstallet sigende. Projektet har således været med til at skabe en ændret adfærd i spejdergrupperne, som har ført en større åbenhed med sig. Dog står det klart for projektgruppen, at de initiativer og indsatser, der sættes i gang fra centralt hold, kræver år for at blive implementeret. Det tager tid før samtlige grupper stifter bekendtskab med initiativerne og tager dem til sig. Derfor har det stor betydning, at der fortsat arbejdes videre med de indsatser, Friluftsekspressen har skabt. Der er et stort ønske i Det Danske Spejderkorps om, at vi tager de gode erfaringer fra Friluftsekspressen og fortsætter vores indsats for at flere børn og unge oplever friluftslivet. 22

23 TAK! Vi vil slutte evalueringsrapporten med at sige Nordeafonden et stort tak. Uden samarbejdet havde det ikke været muligt at nå de højder, vi har nået i løbet af de sidste 3 år. Midlerne har gjort det muligt at inddrage eksperter som Søren Holmgren og Peter Bentsen i de udbudte uddannelser. Det er ydermere blevet lettere at afvikle sjove og spændende arrangementer, hvilket har bevirket, at de mange frivillige har haft store visioner omkring Friluftsekspressen og potentialet i at invitere flere med ud i naturen. Vi vil også gerne takke alle frivillige og engagerede samt styregruppen. Jeres indsats har skabt retning, samarbejder, åbenhed og masser af aktivitet rundt om i landet. Vi mener, at Friluftsekspressen har bidraget med kreative og nytænkende tiltag, og vi er sikre på, at vi nærmer os målet om at være den førende friluftsorganisation for børn og unge.

24

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 Det skal gøre indtryk at være og gå til spejder, og spejdere skal gøre indtryk, hvor end de går og kommer. S pejderoplevelser skal være udtryk for det, der er fedt, sjovt,

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver Det Danske Spejderkorps giver alle ledere en ambitiøs lederuddannelse Hvad er ambitiøs lederuddannelse Interview med ledere Gode spørgsmål at diskutere Ambitiøs lederuddannelse 01 Ambitiøs lederuddannelse

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Demokratiske Iværksættere Indhold

Demokratiske Iværksættere Indhold Demokratiske Iværksættere Indhold 1. Demokratisk handling, der giver forvandling 2. Begrundelser for projekter 2.1. Efterskoleforeningens formål 2.2. Projektets formål 3. Om projektet 3.1. Projektet tilbyder

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

VIBORG STIFTS MEDIEDAG

VIBORG STIFTS MEDIEDAG VIBORG STIFTS MEDIEDAG KIRKEN I TV... KIRKEN I TALE... KIRKEN I TEKST... KIRKEN PÅ TRYK... KIRKEN PÅ VIDEO... KIRKEN I BILLEDET... KIRKEN PÅ NETTET... KiRKEN PÅ TWITTER... KIRKEN PÅ PLAKATEN... KIRKEN

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

VELKOMMEN I BESTYRELSEN

VELKOMMEN I BESTYRELSEN VELKOMMEN I BESTYRELSEN Indhold Formål 4 De Blå værdier 5 Organisationen 6 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 10 Gruppens økonomi 14 Uddannelse 16 Udvikling af gruppen 17 Lokalt

Læs mere

Udfordrer Børn og unge til selv at skabe og gennemføre aktiviteter

Udfordrer Børn og unge til selv at skabe og gennemføre aktiviteter Det Danske Spejderkorps Udfordrer Børn og unge til selv at skabe og gennemføre aktiviteter Hvad er udfordring til børn og unge Interview med spejdere og ledere Gode spørgsmål at diskutere Udfordring til

Læs mere

P r o j e k t b e s k r i v e l s e

P r o j e k t b e s k r i v e l s e P r o j e k t b e s k r i v e l s e Selvbetjening.nu som digitalt redskab i kontakten med borgeren Formål HK og KL har tidligere sammen udviklet den digitale kompetenceprofil for medarbejdere i borgerservicecentre,

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Velkommen i bestyrelsen

Velkommen i bestyrelsen Velkommen i bestyrelsen 1 Indhold De Blå værdier 4 Formål 5 Organisationen 6 Relationer til korpset 7 Netværk 7 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 11 Gruppens økonomi 15 Uddannelse

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Unger & udeliv Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere. Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013

Unger & udeliv Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere. Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013 Inspiration til friluftsliv med de yngste spejdere Workshop for De grønne Pigespejdere 23. november 2013 1 I kan forvente noget om Natur og friluftsliv er attraktivt Natur og friluftsliv styrker børns

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Adventurespejdstrategi for Det Danske Spejderkorps

Adventurespejdstrategi for Det Danske Spejderkorps Adventurespejdstrategi for Det Danske Spejderkorps Adventurespejdstrategi 2010 Formål I DDS udviklingsplan 2009-11 er et af indsatsområderne, at DDS tilbyder Adventurespejd for de 12 til 18-årige. Formålet

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO INTRO Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO KAREN FEDER Pædagog Uddannet pædagog i år 2000 Arbejdet 5 år som observationspædagog En bred viden om mennesker og

Læs mere

BROWNSEA. Deltagerantal Min 12 og max 40 deltagere.

BROWNSEA. Deltagerantal Min 12 og max 40 deltagere. Forår 2010 BROWNSEA I 1907 afholdt Baden-Powell den første spejderlejr i verden. Lejren blev afholdt for en gruppe drenge på Brownsea Island, en lille ø nær Pool i det sydvestlige England. Her boede og

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Formanden Annette Heydenreich byder velkommen til grupperådsmødet, og til det efterfølgende fødselsdags arrangement, hvor Mjølners 35 års fødselsdag,

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1 Indkaldelse til generalforsamling Dagsorden Formandens beretning Ledernes beretning 2015 kalender Gruppens visioner Øjebliksbilleder Regnskab 2014 Lidt sjov Budget

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 1 BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 ONLINE MEDIER / 02 Online annoncering / 03 Bannerformater og teknik / 04 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 2 Online medier www.byggeplads.dk,

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk SCENARIE 1 Det Politiske Operation Dagsværk Projektet - Befri Grønland! Operation Dagsværk vil ikke bare hjælpe undertrykte mennesker - vi vil også ændre på de årsager, der er selve grunden til, at mennesker

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Fredag d. 13. marts kl. 19.30-22.15 Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO mm. giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

Informationsbrev 3. Der bliver noget nyt. Der bliver noget vi kender. Det bliver fedt. Uge 28 på Brommecentret

Informationsbrev 3. Der bliver noget nyt. Der bliver noget vi kender. Det bliver fedt. Uge 28 på Brommecentret Der bliver noget nyt Der bliver noget vi kender Det bliver fedt Informationsbrev 3 Uge 28 på Brommecentret www.metodistkirken.dk/spejder/tarzan-og-jane Snart tilmeldingsfrist Om 8 dage d- 15. april - når

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Temperaturen på dagens og fremtidens frilufts- og spejderliv

Temperaturen på dagens og fremtidens frilufts- og spejderliv Temperaturen på dagens og fremtidens frilufts- og spejderliv SØREN ANDKJÆR, LEKTOR, PH.D. INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK RUM, FYSISK AKTIVITET OG SUNDHED SYDDANSK UNIVERSITET Temperatur??? Historisk

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

* Grenkursus for Børneledere. * Grenkursus for Ungdomsledere. * Grenkursus for Voksenledere. * Praktisk kursus

* Grenkursus for Børneledere. * Grenkursus for Ungdomsledere. * Grenkursus for Voksenledere. * Praktisk kursus * Grenkursus for Ungdomsledere Et kursus for trop-, seniortrop- eller klanledere, med fokus på: Hvorfor er temaer godt, oplevelser, inspiration, hvordan fanger man aldersgruppen. -Gerne vil lære mere om

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten

Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Mødet blev indledt lørdag den 10. november kl. 10.00. Spejdercheferne

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen Anderledes mødeoplevelser vejen til den gode mødeoplevelse en videreudvikling af meetovater uddannelsen ErhvervsturismeAkademiet for Midtjylland i samarbejde med Annhansen concept+competence anderledes

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

National konference for VUM superbrugere. Vejle, 7. Maj 2014

National konference for VUM superbrugere. Vejle, 7. Maj 2014 National konference for VUM superbrugere Vejle, 7. Maj 2014 Har I med VUM fået et tættere samarbejde om brugerens forløb ml. forskellig afdelinger og på tværs af sektorer Oplever I, at udredninger og vurderinger

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Sagsnr 14-9734 Doknr 136620-14 Aftale mellem Varde Byråd og Ved Vesterhavet Januar 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag.

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765 DANS & DIALOG MIZZ UNDERSTOOD Niels Simon August AKTIV OG SJOV LÆRING I DANSENS TEGN Side 1 af 10 Indhold HVAD ER DANS & DIALOG?... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 Folkeskolen... 4 Gymnasier... 4 MÅLSÆTNINGER

Læs mere

En lettere barndom. Kampagne for Sundhedsstyrelsen Efterår 2009

En lettere barndom. Kampagne for Sundhedsstyrelsen Efterår 2009 En lettere barndom Kampagne for Sundhedsstyrelsen Efterår 2009 Baggrund I Danmark er der mere end 1,3 mio. overvægtige, og noget af det mest bekymrende er, at flere og flere børn og unge kæmper med vægten.

Læs mere

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte.

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte. Selvevaluering 2013 Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5 Vesterdal Efterskole bygger på det grundtvigske skolesyn om at oplyse, vække og engagere. Det sker

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK På kurset Dit budskab skal gøre en forskel lærer du at forberede, strukturere og præsentere et emne med

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

spejderkorpsenes samarbejde og gennemslagskraft i kommunerne

spejderkorpsenes samarbejde og gennemslagskraft i kommunerne Det Danske Spejderkorps medvirker til spejderkorpsenes samarbejde og gennemslagskraft i kommunerne Hvad er kommune og korpssamarbejde Tips til kommunalt samarbejde Gode spørgsmål at diskutere Kommune og

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Fredericia Kommune Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia. Til rette vedkommende Folkeoplysningsudvalget

Fredericia Kommune Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia. Til rette vedkommende Folkeoplysningsudvalget Fredericia Kommune Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Til rette vedkommende Folkeoplysningsudvalget Vedr.: Pkt. til behandling på kommende folkeoplysningsudvalgs møde ift. evt. overtagelse af foreningshytte,

Læs mere

Vi stræber også efter at etablere en investeringsfond, der kan hjælpe spejderbevægelsen I Central- og Østeuropa på lang sigt bæredygtig støtte.

Vi stræber også efter at etablere en investeringsfond, der kan hjælpe spejderbevægelsen I Central- og Østeuropa på lang sigt bæredygtig støtte. Slide 1 The Friends of Scouting in Europe Velkommen til denne præsentation af Friends of Scouting in Europe. Vi søger din finansielle støtte til udviklingen af spejderarbejdet. Men FOSE er ikke kun et

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012 Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps Jan 2012 Af Henrik Andersen og Kenneth Yrke Jørgensen Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalg Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Indgangsbøn Oplæg til debat, (provokation) og dialog. Spørg hvis noget skal uddybes. Bidrag med egne erfaringer. Hvordan

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012

Forældremøder på Kalbyris. 4.-5. klasser august-september 2012 Forældremøder på Kalbyris 4.-5. klasser august-september 2012 Trivsel og forældresamarbejde Forældrerådet Vi starter tættest på jer I klassen er det vigtigt at skabe god trivsel både blandt elever, forældre

Læs mere

AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær

AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær Workshop om: Social kapital fra teori til handling AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær Oplægsholdere: Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Tlf. : 63751590 Mail: svn@odense.dk

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sammen om Sundhed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Sager der Samler v/paul Natorp, formand E-mail: paul@sagerdersamler.dk

Læs mere

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård Gladsaxe Kommunes SATS-projekt Rummelige og kompetente skolemiljøer Projektbeskrivelse Skole: Egegård Indsendes til forvaltningen senest 1. april 2009 1 1. Skolens overordnede programteori (mål og sammenhænge)

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015

JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015 JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015 Indhold We our costumers... 3 Ingredients of Joe & the Juice... 4 Aim of the game... 5 The spirit of Joe & the Juice... 6 Joe & the Juice meets the world...

Læs mere

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer)

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer) 2015-01-19_ Mødet omkring sundhedsindsats i Vestfjends Noter af Merethe Raundahl Bordet rundt med aktiviteter i de enkelte lokalsamfund: Kjeldbjerg - Olav - Cykleklub - Danseklub - Forsamlingshus o Fællesspisning

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere