bladet! Ni nationer samlet til øvelse til lands - til vands - og i luften side Reddernes træning sparet væk side 4-5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bladet! Ni nationer samlet til øvelse til lands - til vands - og i luften side 12-17 Reddernes træning sparet væk side 4-5"

Transkript

1 nummer 2 juni bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Ni nationer samlet til øvelse til lands - til vands - og i luften side Reddernes træning sparet væk side 4-5 Svenskerne kan det med miljøskibe - hvad kan vi? side side 6-7 Søværnets Konstabelforening, SK - herunder også FKKF-klubben

2 FAGBLAD for konstabler og korporaler i Søværnet og Flyvevåbnet Søværnets Konstabelforening Mose Alle Rødovre Telefon: Fax: Redigering og layout Hanne Hansen, CO-Søfart Tryk Specialtrykkeriet Viborg Oplag Ib Skoubo formand og ansvarshavende redaktør Tlf.: Jan Lyngsøe redaktør og næstformand Tlf.: Hanne Hansen kommunikationskonsulent Tlf.: Indhold 3 Leder 4 Forside: 'Povl Anker' i aktion i Baltic Sarex Foto: Witold Kotlinski Fusionen mellem SK og FKKF 4-5 Reddernes træning sparet væk 6-7 Svenskerne kan det med miljøskibe - hvad kan vi? 8-9 SK-bestyrelse, portrætserie del 1 11 Nyt om navne Ni nationer samlet til øvelse SK-tillidsmand på MOCS: -Enhver er sin egen lykkes smed Næste nummer Udkommer 23. august og er samtidig tilgængeligt på SK's del af hjemmesiden på Deadline Læserbreve og artikler til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest 26. juli eller efter aftale. Indlæg, forslag m.v. sendes til SKs adresse eller som e-post til: Artikler, læserbreve, kommentarer m.v., der trykkes i Bladet!, er ikke nødvendigvis udtryk for SKs officielle holdninger, bortset fra lederen. Det er tilladt at gengive og kopiere tekster, artikler og billeder med kildeangivelse. Det er ikke tilladt at kopiere artikler og billeder til kommercielt brug uden skriftlig tilladelse. Bladet! sendes til medlemmer af Søværnets Konstabelforening og herunder også FKKF-klubben Er Bladet! forsinket, eller er der andre problemer med leveringen, så henvend dig til sekretariatet på telefon: ISSN trykt udgave ISSN online udgave FKKF-klubben Husk at melde adresseændring til SK

3 Leder»Hvad er meningen med at få udbetalt fridage og overtid samtidig med, at vi ser kolleger blive fyret pga. arbejdsmangel?«vi er kun nået til januar af Ib Skoubo, formand for SK Sommeren er på vej og med den det varme, gode vejr efter en lang kold og træls vinter. Vi kan jo så håbe på, at det også er det billede, der vil tegne sig ovenpå det sidste forsvarsforlig - at solen bryder frem. Lige nu tyder det dog mest på, at vi vist kun lige er kommet til januar. Der er desværre stadig rigtig mange, som går sommeren i møde uden afklaring omkring deres arbejdssituation. Det er uheldigt, men ikke overraskende, projektets størrelse taget i betragtning. For den enkelte er det en meget stor belastning at gå rundt i uvished så længe, som det efterhånden er. Og mange tjenestesteder er tynget af den stemning, som uvisheden skaber. Det stiller store krav til den enkelte ikke selv at blive en del af de selvforstærkende negative vibrationer, der umærkeligt opstår i det vakuum, som uvisheden og utrygheden omkring jobsituation skaber. Vi har her på lederplads opfordret Forsvaret til at informere - og gøre det så hurtigt som muligt. Den opfordring kan ikke gentages for ofte. Træf beslutninger. Og giv besked. Et wake-up-call Den proces, vi er i gang med at gennemleve, er kort og godt endnu et wake-up-call om, at vi er vores egen lykkes smed. Behovet for at kunne omstrukturere og tilpasse sig i en stadig hurtigere verden i forandring bliver større og større. Vi kan derfor fra SK s side ikke understrege nok gange, hvor vigtigt det er for den enkelte at efteruddanne sig og vedligeholde sine kompetencer også i bredere forstand. For det første kan det være med til at lette hverdagen på arbejdet og øge behovet for at fastholde dig som ansat. For det andet vil uddannelse/efteruddannelse være med til at hjælpe dig videre, hvis du alligevel skulle blive fritstillet. Ultimativt kunne der jo også ske det, at du ser lyset udenfor hegnet. Andre har gjort det før og med stor succes. Men det kræver, at vi ikke er gået i stå og at vi bevarer vores nysgerrighed overfor nye udfordringer. Som afslutning vil jeg gerne stille jer et spørgsmål. Det kan I jo så gå og tygge lidt på - jeg håber ikke det medfører en alt for grim smag i munden: Hvad er meningen med at få udbetalt fridage og overtid samtidig med, at vi ser kollegher blive fyret pga. arbejdsmangel? Ib Skoubo 3

4 Søværnets Konstabelforening, SK og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening er nu med udfærdigelsen af et afsluttet fusionsregnskab fuldgyldigt fusioneret. Medlemmerne af FKKF er nu blevet en del af SK. Den fortsættende forening er SK, men medlemmerne fra Flyvevåbnet har - ifølge SKs vedtægter - mulighed for at etablere en klub i SK-regi, hvis de ønsker det, for at man her kan behandle emner der specifikt vedrører disse. Medlemssystemerne er ikke fysisk sammenkørte endnu. Dette skyldes IT-mæssige udfordringer mellem to vidt forskellige systemer, ligesom registreringen af medlemsdata tidligere har været forskellig de to foreninger imellem. Faktuelt betyder SKs fusion med FKKF, at FKKF's hidtidige medlemmer nu er fuldgyldige medlemmer af SK og dermed også kan gøre brug af de fordelagtige tilbud inden for f.eks. forsikring og helbredssikring, som SK-medlemskab SK-info Fusionen mellem SK og FKKF af Ib Skoubo, formand SK og konstitueret forretningsfører giver mulighed for. Det skal dog nævnes, at vi har en udestående debat med OAO, som har stillet spørgsmålstegn ved, om vi med optagelsen af FKKF har fået en grænsekonflikt med øvrige organisationer af OAO, hvilket vi i SK betragter som en misforståelse. Dog har det p.t. den konsekvens, at låneaftaler med tjenestemændenes forsikringsselskab endnu ikke kan lade sig gøre. Redaktionelle ændringer Redaktionelt her i bladet betyder fusionen også, at for eksempel fødselsdage og jubilæer ikke deles op i to sektioner med SK for sig og FKKF for sig. Ændringen ses også på forsiden, hvor årets første blad blev udgivet af de to foreninger, idet udgivelsen og produktionen af bladet var forberedt, inden SKkongressen. Som det fremgår af forsiden er afsenderen nu Søværnets Konstabelforening og FKKF-klubben. Sparekniven i Forsvaret har i ét hug fjernet de timer, som redderne i eskadrille 722 ellers havde til fysisk træning. Det må de efter 1. juli klare i fritiden og uden kompensation. De to timer til fysisk træning om ugen, som redderne har haft hidtil, faldt for sparekniven sammen med den generelle aflysning af den arbejdsgiverbetalte tid til den såkaldte FUT, Fysiske Uddannelse og Træning, i Forsvaret. Redderne i redningseskadrillen troede ellers, at de var friholdt for besparelsen. Beslutningen om at nedlægge ordningen med to timers ugentlig træning for ansatte i Forsvaret gælder nemlig ikke operative kapaciteter. Og redderne tog for givet, at de tilhører en operativ kapacitet. Men det gør de tilsyneladende ikke. Timerne forsvandt dog ikke ved årsskiftet, som oprindeligt varslet af Forsvaret. Implementeringen blev blot udsat til 1. juli på grund af klager over manglende varsel. Efter klagerne, fulgte et varsel fra Forsvaret på alles lønseddel om, at det med udgangen af juni var slut. Redderne har ad kommandovejen forsøgt at trænge igennem med deres forundring over at være omfattet af FUTnedlæggelsen. Deres forespørgsler internt i systemet har dog kun resulteret i, at de nu har sort på hvidt, at ordningen er borte pr. 1. juli - også i redningseskadrillen. Men kravene til deres fysiske formåen består. Hvert år skal de bestå en prøve og klarer de ikke den, får de et "opstramningskursus". Rækker det ikke, er det slut med jobbet. Nu er det jo ikke et helt almindeligt kontorjob, redderne bestrider. I storm og af Hanne Hansen 4

5 Redderne i redningseskadrille 722 bruger ugentligt firefem timer til fysisk træning. Fra 1. juli foregår det ulønnet og i fritiden. Foto: Privat Reddernes træning sparet væk stille hænger de for enden af wiren under helikopteren og er nødstedtes måske eneste og sidste forbindelse til livet. Et job, der indebærer en vis risiko for eget liv og levned. Paradokset i det hele er, at to timers træning om ugen slet ikke rækker til at holde ben- og rygmuskler i form til hverken at bestride jobbets udfordringer eller bestå den årlige prøve. Det kræver nærmere fire-fem timers fysisk træning pr. uge - mindst. Og det er da også det tidsforbrug, den enkelte redder har sådan i gennemsnit. Dermed havde de således allerede to-tre timer på den ulønnede konto med den gamle ordning. Efter 1. juli er det alle fire-fem timer ugentligt, der er ulønnede. FAKTA: På Forsvarets hjemmeside, under menupunktet "Viden om" ligger denne information om aflysningen af arbejdsgiverbetalt FUT og præciseringen af, at det ikke gælder operative kapaciteter. Arbejdsgiverbetalt idræt Muligheden for, hvis arbejdet tillod det, op til to timers arbejdsgiverbetalt ugentlig træning blev indført i Denne mulighed er pr. 1. januar 2013 ophørt for alt civilt og militært personel, der arbejder i funktionelle tjenester og administrative stabs- og skolefunktioner, herunder stabs- og skolefunktioner under de operative kommandoer. Af denne årsag er det i de funktionelle tjenester og i stabs- og skolefunktionerne reduktionerne skal foretages inden for ved de enkelte myndigheder og ikke ved de operative kapaciteter. Årlig prøve Hver år skal redderen bestå følgende sammenhængende prøve: 1000 meter svømning på 30 minutter, herefter 15 min. pause inden næste punkt på maks. 12 min skal følgende forløb gennemføres: 375 meters svømning og dykning efter to dukker bjærge person i vand 25 meter hen til redningsflåde, komme op i flåden selv og efterfølgende få den bjærgede hevet om bord. (Tidtagningen stopper når begge er i flåden) 5

6 Olieoptagningskapaciteten på det nye svenske miljøfartøj er på 250 kubikmeter i egne tanke. Den samlede udgift til indkøb af i alt fire skibe lyder på i alt 86,3 millioner euro Foto: Kustbevakningen, Sverige Kommentar Svenskerne kan det med miljøskibe - hvad kan vi? Af Jens Peter Janum Marinespecialist og SK-talsmand på miljøskibet 'Mette Miljø' samt medlem af bestyrelsen i Søværnets Konstabelforening Det er som ansat på et miljøskib i Forsvaret af og til svært at se sammenhængen i de store linjer. Som en del af den nye aftale på forsvarsområdet for har politikerne besluttet, at en del af Forsvarets overskud og opsparing skal gå tilbage til statskassen - nemlig 1 milliard. Parallelt har Poul Taarnkvist, Forsvarets økonomidirektør, oplyst, at Forsvaret har en klar strategi på økonomiområdet: Alt hvad man laver i økonomifunktionen skal støtte Forsvarets kerneopgaveløsning. Hvorvidt havmiljøopgaven bliver Danske værfter ville kunne bygge nye miljøskibe, der måler sig med dem vore kolleger i Sverige nu har fået. De millioner, nye skibe vil koste, er en investering i både arbejdspladser, havmiljøberedskab og renommé. Og de fleste af pengene ville såmænd lande i statskassen igen, påpeger Jens Peter Janum i denne kommentar. betragtet som en kerneopgave, vil jeg lade stå åbent. Jeg må bare konstatere, at Forsvaret blev pålagt denne opgave i 1996 uden at få tilført midler til at udvikle og bygge nye skibe til havmiljøberedskabet, nemlig skibe med OPTAGEKAPACITET. De nuværende miljøskibe er fuldt funktionsdygtige og velholdte, men tidsvarende er de ikke på nogen måde, så det er tid til at bygge nyt. Svenskerne har vist vejen og har bygget nye skibe, som ydermere kan varetage en række opgaver som isbrydning, søredning og overvågning. Dermed kan de for eksempel også bidrage til en styrket toldindsats i Kattegat, Nordsøen og Østersøen mm. Fire skibe ønskes Så nu mener jeg, det er på tide, at politikerne herhjemme giver Forsvaret øremærkede midler til nybygninger. De skibe som svenskerne har købt, KBV 031-typen, kan bygges på danske værfter og sikre vækst og arbejde i provinsen. En stor del af pengene vil altså komme i statskassen igen. Hvor mange skal vi så have? 4 stk., så man kan lukke det store geografiske hul i havmiljøberedskabet, som man efterlod i Østersøen og Øresund, da man flyttede 'Mette Miljø' til Frederikshavn. En flytning der blev gennemført på trods af, Det faste olieopsamlingsudstyr i brug på en af de fire svenske nybygninger. Foto: Kustbevakningen, Sverige

7 at man udmærket var klar over, at 'Mette Miljø' er bygget til sejlads indenskærs og ville gøre langt større nytte i dette område. Flytningen var i øvrigt også i strid med konsulentfirmaet Cowi Consults analyse, der anbefalede, at man kun flyttede dele af Københavner-divisionen og fastholdt enheder med optagekapacitet i Øresundsregionen. Området, der er et af verdens mest besejlede steder, lægger i disse år vand til flere og flere olietransporter fra russiske olieudskibningshavne. Så kære politikere, I har udvist kreativ træghed nok på dette område kom nu med den bevilling, hjælp Forsvaret til at gøre miljøopgaven til en kerneopgave og ikke et uønsket barn. Udadtil gør I jo meget ud af, at Danmark er fremme i skoene, når vi snakker miljø. En olieforurening vil gøre mærkbar skade på Danmarks renommé i den forbindelse for ikke at nævne den effekt, en forurening ville have på antallet af arbejdspladser i turisterhvervet ved kysterne. Ved at bygge nye miljøskibe i Danmark ville I til gengæld skabe arbejdspladser og samtidig, fortsat kunne holde den grønne miljøfane højt. Jeg synes derfor, at det ville være en rigtig god investering, hvis politikerne besluttede at bruge nogle millioner af den sparede milliard på nye skibe til havmiljøberedskabet. Det ville ikke være en udgift men en givtig investering. Læs mere om de svenske miljøskibe under menupunktet "Materiel og Teknik" på den svenske kystvagts hjemmeside på BLIV MEDLEM AF SØVÆRNETS KONSTABELFORENING Mange veje til medlemskab Ring -Kontakt sekretariatet og få indmeldelsespapirer mv. tilsendt - direkte tlf Mail -Send en kort mail til med oplysning om navn og telefonnummer. Så hører du fra os. Web -Udfyld formularen på vores hjemmeside på Smartphone -Scan koden, der sender dig direkte til formularen på vores hjemmeside. Udfyld formularen og tap send. Kontingentsatser for medlemskab af SK oplyst pr. md. Marineelever (de første fire måneder) 0 kr. Indtil udnævnelse til marinekonstabel 150 kr. Flyverkonstabelelev (de første fire måneder) 0 kr. Indtil udnævnelse til flyverkonstabel 150 kr. Efter udnævnelse til marinekonstabel 375 kr. Efter udnævnelse til flyverkonstabel 375 kr. Seniorordning* 200 kr. * for medlemmer af SK efter afgang fra jobbet på grund af alder eller helbred. Seniormedlemskab kan fortsættes indtil udgangen af det 69. leveår. Søværnets Konstabelforening & FKKF-klubben 7

8 Vi indleder her en portrætserie, hvor vi kort præsenterer medlemmerne af SKs bestyrelse. Portrætserien følges op og fortsætter i de kommende numre. SK-bestyrelse portrætserie - del I -Konstablernes vilkår skal tilgodeses Portræt af bestyrelsesmedlem Jonas H. Oldenburg fra Eskadrille 722, Karup 39-årige Jonas H. Oldenburg blev ved SK-kongressen først i februar valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem i SK. Ind til kongressen var han næstformand i FKKF, Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening, der er nedlagt som forening og er overgået til at være en klub i SK, mens alle FKKF-medlemmer med SK-kongressens vedtægtsændringer er fuldgyldige medlemmer af SK. Jonas H. Oldenburg begyndte i Forsvaret i Auderød som marineelev i 1995 og blev uddannet som telegrafist i Søværnet. Han overgik i 2003 til Flyvevåbnet, hvor han blev tilknyttet Eskadrille 722 som radiooperatør og reserveredder. Han var i 2007 sammen med Jan Lyngsøe med til at stifte Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening. -Jeg havde ikke været i Flyvevåbnet Jonas H. Oldenburg. ret længe, inden jeg tog kontakt til Jan Lyngsøe, der var den lokale kontaktperson i faglige sager, fortæller Jonas H. Oldenburg. Utilfredshed med den måde som CS håndterede konstablernes spørgsmål og sager på ulmede og førte til, at ønsket om at finde alternative veje voksede. > -Arbejdsforholdene kan blive meget bedre Portræt af bestyrelsesmedlem Malte D. Henningsen fra Søværnets Tamburkorps Malte D. Henningsen. Malte D. Henningsen, 23 år, har siden sommer sidste år været SK-talsmand i Tamburkorpset og blev ved SK-kongressen 7. februar valgt ind som nyt medlem i SKs bestyrelse. I 2009 blev han samfundsvidenskabelig student og begyndte i Forsvaret om efteråret samme år. Her er han musiker, spiller messingblæser - baryton - i Søværnets Tamburkorps. -Jeg oplevede nogle arbejdsgange, som ikke var Forsvaret værdigt, og det begyndte jeg at tage fat i, fortæller han om den egentlige baggrund for, at han blev talsmand. -Jeg vil gerne gøre noget, der kommer mine kolleger til gode. Og når man er talsmand, kan man slå i bordet og få ændret nogle ting, fortsætter han. -Der er flyttet nogen ting hos os i Tamburkorpset. Faktisk er der flyttet mange ting, men der er stadigvæk meget, der kan blive bedre, fortæller han. Hans interesseområder er brede, og han har således også læst retorik, norsk og svensk på universitetet. Hensynet til tiden var derfor også årsag til, at han udbad sig betænkningstid, da formand for SK, Ib Skoubo, foreslog ham at stille op til bestyrelsen. -Men jeg besluttede mig for at sige ja, da jeg inderst inde synes, at det er fedt at gøre noget for andre. Og jeg både ser og hører, at der er problemer mange steder. Det vil jeg gerne være med til at gøre noget ved, forklarer han. -At være bestyrelsesmedlem åbner mange flere døre. Jeg har for eksempel haft kontakt til politikere. Det giver en tungere vægt bag ordene, når man er i bestyrelsen, og jeg oplever, at jeg bliver > 8

9 > -Man blev i CS mødt med beskeden om, at hvis man ikke kunne lide lugten i bageriet, så kunne man jo bare finde et andet sted. Det var helt uhørt, refererer han. Som sagt så gjort. Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening blev stiftet og Jonas H. Oldenburg blev valgt til bestyrelsen. -Konstablernes og korporalernes vilkår skal tilgodeses, slår han fast. Derfor bruger han fritid og kræfter på det faglige arbejde. -Det er slet ikke i orden, at vi er så afhængige af de vilkår, som sergenterne aftaler for os, og derfor er der i høj grad brug for en forening, som ene og alene varetager konstablers og korporalers vilkår, understreger Jonas H. Oldenburg. hanh > lyttet til, når jeg påpeger en problemstilling, noterer han. Et nærmere præciseret mål for hans indsats i bestyrelsen har han endnu ikke formuleret. -Trods det, at jeg er helt ny i bestyrelsessammenhængen, er jeg sikker på, at mine ideer og tanker kan være med til at tilføre SK et mere moderne image, som vil gøre de yngre konstabler opmærksomme på, hvor vigtigt det er at have en fagforening, siger han og tilføjer: -Det er ingen hemmelighed, at arbejdsmiljø er min mærkesag. Det er enormt vigtigt, at vi har det så godt som muligt, når vi hver dag går på arbejde. -For mig personligt har det været et stort skulderklap at blive valgt til bestyrelsen til trods for min unge alder, siger Malte D. Henningsen. hanh Nyt tilbud fra 1. januar i år HELBREDSSIKRING til kun 108,25 kr. pr. md. SK kan via sit medlemsskab af CO-Søfart tilbyde medlemmerne af Søværnets Konstabelforening at sikre sig med en PFA helbredssikring. Med en PFA Helbredssikring får du en sundhedsforsikring, som sikrer dig hurtig behandling på privathospitaler, -klinikker eller hos en speciallæge. Din helbredssikring kan hjælpe dig med alt fra kiropraktor til psykolog, fra operation til genoptræning. Dine børn mellem 1 og 18 år er automatisk dækket af din helbredssikring. De har altså de samme gode muligheder for undersøgelse og behandling, som du selv har. Pris for PFA Helbredssikring Prisen for helbredssikringen er kun kr. årligt *. Din ægtefælle eller samlever kan også få PFA Helbredssikring til en meget fordelagtig pris. For kun kr. om året er din ægtefælle eller samlever sikret samme gode vilkår. *en justering af beløbet sker pr. 1. september Tilmelding via SK Hvis du ønsker at tegne en PFA Helbredssikring, skal du kontakte SK, der vil stå for tilmeldingen til PFA. Efterfølgende vil du modtage et girokort fra PFA, som du selv skal indbetale. Vil du vide mere? PFA SundhedsCenter på , hvis du har spørgsmål til PFA Helbredssikring. Du kan også læse mere på pfa.dk. Du skal udfylde en formular for at tilmelde dig PFA helbredssikring. Bestil formularen eller print den ud fra hjemmesiden: Ring til SK/FKKF og få den tilsendt - tlf Bestil den via til Print den ud fra SK's hjemmeside på fra menupunktet: Forsikringer 9

10 Som medlem af SøværnetS KonStabelforening byder vi dig velkommen! Tjenestemændenes Forsikring har Danmarks mest tilfredse kunder. Kom med på holdet! Du behøver ikke engang at være tjenestemand. Dit medlemsskab af Søværnets Konstabelforening er dit adgangskort. Bestil et tilbud allerede i dag på , scan QR-koden eller gå ind på tjm-forsikring.dk og læs mere. 10 Sammenhold betaler sig tjm-forsikring.dk

11 Runde dage juni - september år 19/6 Henrik J. Strøbæk 24/6 Carsten Sønnichsen 26/6 Jacob Nygaard Jensen 9/7 Jesper Jensen 21/7 Jess Schock Trosbjerg 4/8 Mathis Wihlborg- Gutierrez 1/9 Anders Færge 4/9 Nicolaj Kim Svensson 8/9 Rudi Frimodt Fornalek 15/9 Martin A. Bonde Madsen 18/9 Christian Skovlykke S. Jespersen 40 år 6/6 Michael Djurhuus Jørgensen 50 år 8/6 Michael Martinussen 29/6 John Alex Christensen 11/7 Jette Peitersen Med den endelige fusion mellem SK og fhv. FKKF er alle tidligere medlemmer af FKKF nu medlem af SK. Derfor omfatter listen med runde dage medlemmer fra Søværnet og Flyvevåbnet Ring eller skriv Vil du være sikker på at få din mærkedag nævnt i spalterne, så ring eller skriv til redaktionen - gerne i god tid. Redaktionen modtager også gerne billeder fra diverse begivenheder. Kontakt Hanne Hansen kommunikationskonsulent i SK tlf / Jubilæum 25 år i Forsvaret 2. maj Marinespecialist John Obert Hansen Sprogøe Rødovre 15. juni Marinespecialist Henrik Ammitzbøll Frederiksen Frederikshavn 16. juni Marinespecialist Jan Brodersen Nyborg 16. juni Kontakt person Andre Borre Jægerspris 29. august Marinespecialist Tommy Thorsholt Jacobsen Dragør Nyt om navne Bronzemedalje til marineoverkonstabel SK ønsker marineoverkonstabel og SKmedlem Jesper Samming til lykke med det flotte resultat ved svendeprøven som automekaniker. Jesper Sammings lærlingetid er udstået på et civilt autoværksted, mens tjenestestedet er OPLOG Korsør. Ved et arrangement på Københavns Rådhus modtog Jesper Samming en bronzemedalje og et legat på kr. fra Fonden Julius Skrikes Stiftelse. Medaljer og legater blev uddelt i overværelse af Hendes Majestæt Dronningen. Arrangementet blev forestået af Haandværkerforeningen København. Aftenen blev afsluttet med en tur i Tivoli. Skiftedag på MUS Hellebæk SK's hidtige kontaktperson på MUS Hellebæk, Jens Holm Hejlsø er gået på pension. Hans afløser på posten som SKkontaktperson er Frank Madsen. Jens Holm Hejlsø fortsætter som kritisk revisor i SK, selv om han nu er afgået for pension. Vi takker for hans indsats som kontaktperson og byder samtidig velkommen til Frank Madsen. Telefonnummeret til ham fremgår af kontaktlisten på side 21 her i bladet. Kongelig hofleverendør Danske og udenlandske Ordensbaand Miniatureordner medaljer sløjfer. rosetter Peder Skrams gade København K Tel. & fax:

12 Baltic Sarex 2013 Enheder og mandskab fra: Finland Sverige Litauen Estland Letland Polen Tyskland Frankrig Danmark Ni nationer sam til lands - til v Midt i maj stod Maritimt Overvågningscenter Syd, MOCS, på Bornholm igen bag den internationale redningsøvelse Baltic Sarex. En hel uge gik det løs med et øvelsesmæssigt klimaks midt på ugen i form af en omfattende evakuerings- og redningsøvelse ud for Hammerodde. 35 skibe, 10 fly og op mod 400 mennesker fra i alt ni nationer var i aktion i øvelsen - et kompliceret ulykkesscenarie med to skibskollisioner. Den ene kollision involverede Bornholmerfærgen 'Povl Anker' med 120 figuranter, der agerede passagerer. Øvelsen blev styret fra O-rummet på MOCS, og her var telefoner og skærme i fulde omdrejninger fra start til slut. Foto Witold Kotlinski

13 let til øvelse ands - og i luften Baltic Sarex er et af årets absolutte højdepunkter for Maritimt Overvågningscenter Syd, MOCS, på Bornholm. År for år er redningsøvelsen vokset i omfang og er nu verdens største. Den har tiltrukket sig international interesse. Frankrig har deltaget med en flådeenhed siden 2011 og i år kom en kinesisk delegation forbi for at kigge lidt dybere ned i, hvordan en øvelse på tværs af nationer er skruet sammen. Kl denne onsdag midt i maj lød beskeden i O- rummet i bunkeren midt på Bornholm: Sæt spillet i gang. Få øjeblikke senere indløb et MAYDAY fra Bornholmerfærgen, 'Povl Anker' der var kollideret. Endnu en skibskollision opstod i nærheden og ni nationer samarbejdede på kryds og tværs i de næste otte timer. Måneders planlægning skulle stå sin prøve i bunkeren, og udenfor - på den hidtil smukkeste forårsdag - var farvandet ud for Bornholms nordlige ende skueplads for hektisk aktivitet. Som om det ikke var nok med de nødstedte 120 passagerer på 'Povl Anker', så blev spillet tilført yderligere 50 "sjæle" - blyfyldte kors med redningsvest på. Også de skulle findes og bjærges af deltagende enheder. Den daglige drift uforstyrret Under Baltic Sarex er der møbleret godt og grundigt rundt i O-rummet hos MOCS. Den daglige drift af centeret med farvandsovervågning fortsætter uforstyrret, men på en hel del færre kvadratmeter end til dagligt. Og kun en reol skiller virkeligheden fra øvelsen. Bag en anden reol er Joint Rescue Coordination Centre rykket ind. Her ledes selve redningsaktionen med Flyvehjemmeværnet som assisterende enhed. Også placeret i O- rummet og med yderligere to mindre fly i luften. fortsætter næste side af Hanne Hansen 13

14 Opgaven med farvandsovervågning på MOCS blev varetaget på en hel del færre kvadratmeter end ellers. Fra venstre er det oversergent Ulrik Andersen, marinespecialisterne Torben Skade og Mona Olsen samt premierløjtnant Lars Bo Jørgensen. Ni nationer samlet til... fortsat fra side 13 Seniorsergent Ib Hansen fra JRCC og chef for Maritimt Overvågningscenter Syd, orlogskaptajn Thomas Bay Jensen, danner sig et overblik over aktiviteterne. En dansk redningshelikopter var blandt de i alt seks helikoptere, der gennem hele dagen fløj i rutefart mellem øvelsesområdet og Bornholms Lufthavn med reddede. De 120 værnepligtige, der agerede passagerer om bord på færgen, blev evakueret og "hoistet" om bord på helikopterne. Inden da var de visiteret af helikopterens læge, der vurderede deres tilstand. Figuranterne var tilskadekomne i forskellig grad - og der pågik et omfattende arbejde med at planlægge og koordinere evakueringen. For mandskabet i den danske helikopter blev det til 43 hoist i løbet af dagen. Det giver uvurderlig øvelse i ikke at henfalde til rutine - at bevare koncentrationen og ikke glemme egen sikkerhed i en omfattende redningsaktion. foto Hanne Hansen hvor intet andet er nævnt Korporal Anders Drejer varetager Baltec Sarex's hjemmeside. Siden blev opdateret med info og friske billeder - også selv om han egentlig havde fri. Logistisk udfordring på land Set nede fra - om bord på 'Povl Anker' - hentede besætningen dyrebar erfaring i at samarbejde med redningsmandskab af forskellig nationalitet. En øvelse i også at skulle føle sig tryg, selv om sprog og måde at gøre tingene på er anderledes end den ellers kendte. Bag kulisserne var ansatte fra MOCS her, der og alle vegne. Afviklingen af øvelsen er en større logistisk udfordring. fortsætter næste side 14

15 Chef for O-sektionen på MOCS, kaptajnløjtnant Jens Sejerskjold Sørensen, (th) koordinerer slagets gang med premierløjtnanterne Martin Jacobsgaard og Brian Nordholt - på billedet øverst - og med JRCC, Joint Rescue Coordination Center, på billedet herunder. En polsk observtør kiggede med under afviklingen af øvelsen, hvor informationsstrømmen krævede koncentration. Her er det premierløjtnant Martin Saaby, der lytter. Foto: Anders Drejer 50 "sjæle" skulle også eftersøges og bjærges under øvelsen. Marinespecialisterne Søren Malling og Achim Jensen forsyner de returnerede figuranter med tiltrængte sandwich. 15

16 Foto: HVE 270 Flyverhjemmeværnet deltog med to fly (billedet th), der blandt andet leverede overblik, som illustreret på billedet til venstre. Fra flyene blev der også leveret livestream af de enkelte SAR-operationer til O-rummet. Ni nationer samlet til... fortsat fra side 15 Figuranter skal bringes frem og tilbage, forsyninger som bunkerolie og vand til skibene skal arrangeres, og pressen, der traditionen tro er rigt repæsenteret skal serviceres. Med tiden er øvelsen nemlig udvidet til også at favne kommunikation til omverdenen og PR. Det omfatter blandt andet løbende information og opdatering på internettet, hvor Baltic Sarex har sin egen hjemmeside. Den del er kilde til fast arbejde for korporal Anders Drejer, der trods frivagt og klædt i civil, var forbi i bunkeren med kamera og bærbar for at få det sidste nye lagt ud til omverdenen. Blandt de besøgende hos MOCS under øvelsens afvikling var også en observatør fra den polske flåde. Polen deltog for første gang i den fælles redningsøvelse i Øvelsen var den gang i regi af Partnership for Peace og blev reelt først etableret under nuværende navn i Rusland var ikke med i år, men har deltaget i både 2011 og Også en delegation fra Kinas MRCC, Maritime Rescue Coordination Center, kiggede forbi øvelsen. Lokalt er en lang række instanser involveret i Baltic Sarex. Beredskabsstyrelen, > SK-tillidsmand på MOCS: -Enhver er sin egen lykkes smed Der går ikke en vagt, uden de snakker om den - fremtiden. Fremtiden, der for langt de flestes vedkommende på Maritimt Overvågningscenter Syd på Bornholm, er et stort åbent spørgsmål. SK-tillidsmand Achim Jensen MOCS er ligesom MOCN i Frederikshavn et afsluttet kapitel i det danske Søværn om kort tid. Deres skæbne er beseglet i forsvarsforliget. Begge centre skal lukke. Nu er der også kommet årstal på. Sådan cirka i hvert fald. -Vi har fået besked om, at lukningen vil blive ultimo 2015, siger SK-tillidsmand og marinespecialist Achim Jensen og fortsætter: -Men den information har vi først fået her i begyndelsen af maj. Det er meningen, at alt skal samles i ét operationscenter, sandsynligvis i Karup. Og inden et nyt center for farvandsovervågningen er etableret og i funktion, så er der ingen der skal flytte. Det er, hvad vi har fået at vide. -Og det er jo positivt, slår han fast og lader de fem sidste ord hænge i luften en rum tid. -Men spekulationerne er der jo alligevel. For hvad skal den enkelte. Skal man flytte. Skal man allerede nu finde sig et andet job, spørger han. > 16

17 De to patruljefartøjer 'Najaden' (inderst) og 'Nymfen' yderst var blandt de første enheder, der returnerede til Rønne havn sidst på eftermiddagen. > Det Frivillige Beredskab, Opklaringsbataljonen og Hjemmeværn Bornholm assisterer alle med afviklingen. Det omfattende opbud af flådeenheder, redningsskibe og hjemmeværnsfartøjer i havnen i Rønne var gennem hele ugen et tilløbsstykke. Hvordan fremtiden for Baltic Sarex tegner sig i fremtiden, når MOCS på Bornholm er lukket ulitimo som det forlyder pt. - er uvis. En pause mellem transport af figuranter frem og tilbage mellem lufthavn og havn. Fra venstre marinespecialist og SK-tillidsmand Achim Jensen og marinespecialist Ole Jønsson. > Alle ansatte på MOCS har de samme spekulationer og tankerne kører i ring. -Jobsituationen her på Bornholm er jo altså ikke verdens bedste, så for mange vil et andet job være ensbetydende med enten flytning eller pendling. Og hvordan hænger det så sammen med privatlivet. Skal huset sælges - ja det er jo heller ikke særligt nemt her på øen, påpeger han. Når kolleger spørger ham, hvad han tænker og tror om det hele, og hvordan de skal forholde sig, lyder hans konklusion: -Enhver er sin egen lykkes smed. Det kan godt være det lyder ukollegialt, men den enkelte er den nærmeste til at tænke på sig selv. Man når ingen steder ved kun at være en god kollega, siger han. Kan hverken gøre fra eller til -Jeg kan som tillidsmand ikke gøre hverken fra eller til - og personligt står jeg ikke bedre end alle andre, pointerer han. Selv har han tidligere taget initiativ til at tekst & foto Hanne Hansen videreuddanne sig. Det skete via fjernundervisning, og han måtte konstatere, at det ikke var foreneligt med dels at have et arbejde med skiftende arbejdstider og et travlt privatliv. -Og endelig måtte jeg erkende, at jeg manglede en lærer. Fjernundervisning er fint, men for mig fungerede det bare ikke. Så nu må jeg tænke i andre baner med, hvad jeg skal, konstaterer han. På MOCS er frustrationerne over situationen udtalte. Ingen besparelse -Hvis folk kunne se, at der i den sidste ende var en besparelse at hente, tror jeg, man kunne acceptere det. Vi kan bare ikke se, at der bliver sparet noget som helst. Man lukker to centre - og så skal der bygges helt nyt et helt tredje sted. Og hvorfor skal alt flyttes til Jylland? Et nyt samlet center kunne jo i teorien nøjagtig lige så godt ligge her på Bornholm, refererer Achim Jensen fra de spekulationer, der cirkulerer på MOCS. -Da beslutningen om lukningen stod klar efter forsvarsforliget, så var folk lamslåede. Vi troede simpelthen ikke, at det var rigtigt, siger han. Achim Jensen forstår til fulde frustrationerne. -For én, der er midt i 50'erne, er det svært at finde på nye tricks, bemærker han. Kompetenceudvikling -Folk må være proaktive nu og benytte sig af de muligheder, der ligger i kompetenceudvikling. Jeg har ikke hørt om nogen endnu, der har fået afslag på det, de har søgt om, lyder hans erfaring. Kolleger, der spørger ham til råds - om de skal søge det ene eller det andet eller give sig i kast med noget helt tredje får svaret: - Hvis det er det, du inderst inde gerne vil, så gør det!, refererer han. Selv er han lige fyldt 50 og har besluttet sig for at tage tingene, som de kommer. -Jeg er tjenestemand, og jeg har en kontrakt med Forsvaret. Forsvaret er forpligtet til at anvise mig et andet job. Så jeg afventer og ser, hvad der sker, bemærker han. 17

18 LEJ FERIEBOLIG I BLÅVAND ELLER PRAG SK medlemmer, der også har forsikringer hos Tjenestemændenes Forsikring, kan leje sommerhus i Blåvand eller ferielejlighed i Prag. Sommerhus tæt på Blåvand Fyr og med 6 sovepladser. Pris pr. uge kr. Er du på vej Nærmer du dig alderen for efterløn er der nogle ting, du skal tage højde for. Reglerne er mange, og det kan være en rigtig god idé at få individuel rådgivning. Men der er også nogle helt generelle forhold, og dem ridser vi op her. Af Maria Hamilton kommunikationskonsulent, Min A-kasse Centralt placeret og stilfuld lejlighed med 6 sovepladser i Prag. Pris pr. uge kr. Ved booking skal SK bekræfte dit medlemsskab. For yderligere information og booking Vil du gerne på efterløn, kræver det naturligvis først og fremmest, at du er omfattet af efterlønsordningen. Dernæst skal du have den rigtige alder den afhænger af dit fødeår. Efterlønsalderen bliver nemlig automatisk hævet løbende, så den følger vores gennemsnitlige levealder. Du skal også stå til rådighed for arbejdsmarkedet og kan altså ikke hoppe direkte fra en sygemelding til efterløn. Efterløn eller skattefri præmie Johnny Overby er konsulent i Min A- kasse og ekspert i efterlønsreglerne. Han forklarer: Der sker det, at vi sender et efterlønsbevis til vores medlemmer, når de når deres efterlønsalder. Det udløser ret til efterløn. Men ikke automatisk du skal altid søge om efterløn for der er en række betingelser, der skal være opfyldt. 18

19 Redaktionen har modtaget flere opfordringer til at informere om efterløn, mulighederne og reglerne. Vi har derfor bedt Min A-kasse, som SK samarbejder med, om nedenstående artikel, som vi håber imødekommer medlemmernes ønske om information om emnet. Efterløn på efterløn? F.eks. skal du have arbejdet mindst et år inden for de sidste tre år og 26 uger af dem i Danmark. Hvis medlemmet vælger at arbejde længere udløser det ret til skattefri præmie. Alt afhængigt af, hvor meget du arbejder, kan præmierne løbe op i kr. Men det gælder ikke arbejde uden for EØS-lande, fortæller han. Vilkår og beløb varierer fra person til person, og Johnny Overby råder derfor Min A-kasses medlemmer til at få individuel rådgivning. Vi kender jo reglerne ud og ind og kan hurtigt gennemskue og forklare fordele og ulemper ved de forskellige muligheder, siger han. Hvordan kan man koble fratrædelsesordning med efterløn? Det er også en rigtig god idé med rådgivning, hvis du tænker i at koble en fratrædelsesordning med efterløn. Det er nemlig meget små marginer, der afgør hvilket beløb, du kan få udbetalt. Det kan være så lidt som en måned, der afgør, om du får 91 pct. af dagpenge i efterløn og pensioner modregnes eller du får 100 pct. uden, at pensioner modregnes, forklarer Johnny Overby. Samtidig er det afgørende for beløbet, om du er tjenestemandsansat eller overenskomstansat. Hvis du som tjenestemand får penge i hånden som del af en fratrædelsesordning, bliver det modregnet i efterlønsydelsen. Men er du overenskomstansat og din arbejdsgiver overholder opsigelsesvarslet modregnes beløbet ikke, fortæller konsulenten fra Min A-kasse. Hvad er din efterlønsalder? Født i perioden Efterlønsalder Født før den , , , ,5 Født efter den Sådan foregår det Ca. tre måneder, inden du rammer din efterlønsalder, vil du blive inviteret til et rådgivende møde i Min A-kasse. Du modtager dit efterlønsbevis senest tre måneder efter, du har ramt din efterlønsalder. Sker disse ting ikke, råder vi dig til at ringe til os i Min A-kasse. Det kan være, du f.eks. ikke opfylder kravene eller, at der gælder andre ting, som vi kan forklare om i en individuel rådgivning. Læs mere her: Om efterløn og fratrædelsesordning på Min A-kasses hjemmeside : Se en oversigt over EØS-lande : Kontakt-info: På bagsiden af Bladet! findes alle tlf. nr. mv. til Min A-kasse 19

20 Tirsdag 30. april markerede Danmarks Marineforening 100-års jubilæet med en reception og bogudgivelse. Receptionen var også ramme om uddeling af seks donationer fra foreningen på hver kr. til Springeren - Maritimt Oplevelsescenter Aalborg, Fregatten Jylland, Koldkrigsmuseum Langelandsfort, Koldkrigsmuseum Stevnsfort, Fregatten Peder Skram og Fonden Georg Stages Minde. Receptionen blev afholdt i Holmens Kirke. Foto: Barno Jensen, CO-Søfart Marineforeningen fejrede 100-års jubilæum Marineforeningens 100-års jubilæum blev i slutningen af april markeret ved flere arrangementer, hvor en reception tirsdag 30. april afsluttede rækken af festligheder. Det var oprindeligt 'Peter Willemos', der skulle have lagt dæk til arrangementet, der også omfattede udgivelsen af 100-års jubilæumsbogen. Men da skibets besætning blev holdt i standby for afløsnig på 'Iver Huitfeldt' ud for Afrikas Horn, blev receptionen flyttet til Holmens Kirke. Forsvarschef Peter Bartram og nyudnævnte chef for Søværnets Operative Kommando, Frank Trojahn, var blandt de mange prominente gæster. I dagens anledning var der åbnet til kirkens gravkapel og receptionsgæsterne fik således mulighed for at bese blandt andet Tordenskjolds sarkofag. hanh Kontor- og web-fællesskab Søværnets Konstabelforening deler foruden adresse også hjemmeside med CO-Søfart. Søværnets Konstabelforening, SK, har siden 2009 været medlem af Centralorganisationen Søfart, CO-Søfart, der er et stærkt kartel på det maritime område med i alt fire medlemmer: Se under SKs faneblad på Søværnets Konstabelforening Dansk Metals Maritime Afdeling FOA Søfart Dansk El-Forbund CO-Søfart Danmarks største maritime faglige organisation Kontorfællesskabet med CO-Søfart betyder, at SK har minimale udgifter til husleje og administration, samt har adgang til husets faglige og administrative kompetencer, f.eks. inden for sagsbehandling og jura. alle beløb i kr. Søværnets Konstabelforening Mose Alle Rødovre Telefon

bladet! nummer 1 februar Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

bladet! nummer 1 februar Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening nummer 1 februar bladet! 2015 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening FAGBLAD for konstabler og korporaler

Læs mere

bladet! SK-kongressen sagde JA - FKKF nu en del af SK side 4-6 Faglig sag: Oplagt sag om magtfordrejning side 10 Fremtiden? - uvisheden det værste

bladet! SK-kongressen sagde JA - FKKF nu en del af SK side 4-6 Faglig sag: Oplagt sag om magtfordrejning side 10 Fremtiden? - uvisheden det værste nummer 1 februar bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet SK-kongressen sagde JA - FKKF nu en del af SK side 4-6 Faglig sag: Oplagt sag om magtfordrejning side 10 Fremtiden?

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2011 Hvis du kommer til skade... Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2010 Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer (INTOPS), dvs. konfliktforebyggende,

Læs mere

bladet! Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler nummer 3 oktober

bladet! Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler nummer 3 oktober nummer 3 oktober bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler side side 5 14-18 Søværnets Konstabelforening

Læs mere

bladet! Historiske Nyboder et hit blandt køberne side 6-7 nummer 4 december side 14-18

bladet! Historiske Nyboder et hit blandt køberne side 6-7 nummer 4 december side 14-18 nummer 4 december bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Historiske Nyboder et hit blandt køberne side 6-7 side 14-18 Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel-

Læs mere

bladet! Indkaldelse til ekstraordinær kongres - nye vedtægter side 13-17 Jobsøgning - erfaringer med Forsvarets jobportal side 6-9 nummer 1 februar

bladet! Indkaldelse til ekstraordinær kongres - nye vedtægter side 13-17 Jobsøgning - erfaringer med Forsvarets jobportal side 6-9 nummer 1 februar nummer 1 februar bladet! 2014 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Indkaldelse til ekstraordinær kongres - nye vedtægter side 13-17 Jobsøgning - erfaringer med Forsvarets jobportal

Læs mere

nummer 5 oktober 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt Nedtælling på Grønlands Kommando side 12-20 TEMA 2012 Arbejdsmiljø side 10-11

nummer 5 oktober 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt Nedtælling på Grønlands Kommando side 12-20 TEMA 2012 Arbejdsmiljø side 10-11 nummer 5 oktober 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt Nedtælling på Grønlands Kommando side 12-20 TEMA 2012 Arbejdsmiljø side 10-11 Indhold nyt Marinekonstabelgruppens fagblad Søværnets Konstabelforening

Læs mere

bladet! SK & FKKF ønsker god jul og godt nytår nummer 3+4 december Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

bladet! SK & FKKF ønsker god jul og godt nytår nummer 3+4 december Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening nummer 3+4 december bladet! 2014 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet SK & FKKF ønsker god jul og godt nytår Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

nyt Arbejdsmiljø Påtænkt afskedigelse forbedret af SK side 6 Ekstremsport på toppen side 18-19 TEMA 2012

nyt Arbejdsmiljø Påtænkt afskedigelse forbedret af SK side 6 Ekstremsport på toppen side 18-19 TEMA 2012 nummer 4 august 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt Påtænkt afskedigelse forbedret af SK side 6 Ekstremsport på toppen side 18-19 TEMA 2012 Arbejdsmiljø side 10-11 Arbejds- og studiemiljø i fokus

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære af 1. november 2011 Perst.nr. 056-11 J.nr. 11-866-43 Cirkulære om Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vi arbejder for din fremtid

Vi arbejder for din fremtid Dit faglige netværk Dit faglige netværk Vi arbejder for din fremtid Maskinmestrenes Forening arbejder for din fremtid. Som medlem får du under studiet adgang til et fagligt netværk, socialt fællesskab

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2005 Cirkulære af 29. juni 2006 Perst. nr. 036-06 PKAT nr. J.nr. 06-866-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen Frie Grundskolers Fællesråd Sankt Kjelds Gade 3, 2 2100 København ø att.: Christian Steffensen 29. januar 2004 Aftale nr. 26001 Etablering af FællesGruppelivsaftale Hermed fremsendes udkast til FællesGruppelivsaftale

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Maskinmestrenes Forening arbejder for dig

Maskinmestrenes Forening arbejder for dig Dit faglige netværk Maskinmestrenes Forening arbejder for dig Som medlem får du adgang til viden og inspiration, fagligt og socialt fællesskab, rådgivning og en masse kontante fordele. Med et kontingent

Læs mere

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Bent Mathiesen Koordinerende overlæge Chef for det lægelige område Forsikringsmedicin er den

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Orientering om Gruppeliv for ansatte hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Hvornår bliver jeg tilmeldt? 3 2. Hvad omfatter gruppeordningen? 3 3. Regulering af forsikringen

Læs mere

Styr på din lønseddel?

Styr på din lønseddel? Styr på din lønseddel? Hele 54 procent af danskerne har prøvet at finde en fejl på deres lønseddel. Det viser en Gallup-undersøgelse fra oktober i år. Men hvad med dig? Hvor tit tjekker du din lønseddel?

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2005 HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Købstilbud på TDC Tryghedsaftalen LederPejling Undersøgelse om ledere og deres netværk

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension 2/7 dage Forvaltes således fra 1/8 2008: For hver enkelt lør-, søn- og helligdag, hvor der forrettes tjeneste under udsendelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre

Læs mere

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4 Trafikforsikring Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3 Autoansvarsforsikring 3 Autoskadeforsikring 4 Auto/trafikulykkesforsikring 4 Overenskomstbaseret ulykkesforsikring

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes!

Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes! Er arbejdsulykken anmeldt? Alle arbejdsulykker, der medfører fravær på 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes! Fra ulykke til anmeldelse 1. ulykken sker 2. Er virksomheden tilmeldt

Læs mere

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen Medlemsrabat og særlige dækninger Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen 2015 Indhold: SÆRLIGE MEDLEMSFORDELE Indboforsikring Bilforsikring Husforsikring Øvrige private forsikringer Lønforsikring

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen Medlemsrabat og særlige dækninger Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen 201 Indhold: Særlige forsikringsfordele til dig som medlem SÆRLIGE MEDLEMSFORDELE Indboforsikring Bilforsikring Husforsikring

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Dette notat skal afdække de problemstillinger, som findes vedrørende universitetets erstatningsansvar og forsikringsforhold. Der er tre overordnede problemstillinger.

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en personsikring? En personsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke eller dør. Det er en heltidsforsikring

Læs mere

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed Pensionskoncept Sundhed Tryghed Frihed Medarbejdere og virksomhed Den bedst mulige sikring Vi mener, det er afgørende, at alle medarbejdere i Grontmij Carl Bro har en pensionsopsparing, en sundhedsordning

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

BDO S PENSIONSORDNING

BDO S PENSIONSORDNING BDO S PENSIONSORDNING 2 PENSIONSORDNING I BDO Alle medarbejdere over 18 år, som arbejder 8 timer ugentligt og 416 timer årligt eller derover, er omfattet af BDO s pensionsordning. Medarbejderen indtræder

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Kompagni-Nyt. Januar kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn

Kompagni-Nyt. Januar kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn Kompagni-Nyt Januar kvartal 2015 Hjemmeværnskompagni Hasle Det Bornholmske Hjemmeværn Hjemmeværskompagni Hasle - vi gør en forskel Indhold Chefens hjørne. Næstkommanderende klumme. Kommandobefalingsmanden

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gruppeordning en fremtid uden tvang?

Gruppeordning en fremtid uden tvang? Gruppeordning en fremtid uden tvang? Gruppeordningen en fremtid uden tvang? Gruppeordningens fremtid Mere end 6000 medlemmer af Dansk Journalistforbund er omfattet af en obligatorisk forsikring, som er

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE

BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE 2014 FORSIKRING BRANCHETILPASSET FORSIKRINGSPAKKE Forsikringsaftalen har allerede en meget stor tilslutning, og derfor er vi i Willis ikke i tvivl om, at endnu flere medlemsvirksomheder med fordel kan

Læs mere

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning

Din pensionsordning skal passe til dit liv. MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning Din pensionsordning skal passe til dit liv MaskinmesterPension en fleksibel pensionsordning En fleksibel pensionsordning Med MaskinmesterPension får du mu - lighed for at sikre nutiden og spare op til

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Indledning. ARKEN RTM er medlem af Erhvervsklubben ARKEN, hvilket betyder, at vi kan tilbyde dig fribilletter. RTM Insurance Brokers A/S

Indledning. ARKEN RTM er medlem af Erhvervsklubben ARKEN, hvilket betyder, at vi kan tilbyde dig fribilletter. RTM Insurance Brokers A/S Læs i dette nummer: - Indledning 1 - ARKEN 1 - Nyt fra RTM-Industri 2 - Codan mest aggressive forsikringsselskab - Direktør: Vi lytter til kritikken - Nu bliver der brand i Danmark - Ministre: Julefrokost

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu Information til alle tillidsrepræsentanter Ny LærerPension til din nye kollega» En ny LærerPension til overenskomstansatte så dagens lys den 1. januar i år. Vi har arbejdet med at sammensætte den nye pensionsordning

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Fakta om Tryg Landbrug

Fakta om Tryg Landbrug Fakta om Tryg Landbrug Fordele der skaber tryghed Tryg Landbrug er et fordelsprogram for dig, der har samlet flere af dine forsikringer hos os. Med Tryg Landbrug får du rabat på en række forsikringer og

Læs mere