Danske Revisorer årgang juni 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Revisorer 2 38. årgang juni 2012"

Transkript

1 Danske Revisorer årgang juni 2012

2 e-conomic online regnskabsprogram Hurtigt, Fleksibelt Brugervenligt Prøv vores helt nye kassekladde Vi har i dag kunder og revisorer, der dagligt benytter sig af de mange muligheder i e-conomic. Systemet bygger på en enkel og intuitiv brugerflade, hvor kundens data ligger i skyen. Vi tager os af al backup online, og der er også fuld support, hvis du skulle få brug for det. Vi udvikler løbende nye features og applikationer samt afholder fysiske og virtuelle brugerkurser. e-conomic er Danmarks bedste og hurtigst voksende online regnskabsprogram. Vi har udviklet en webbaseret applikation, som hele tiden forbedres, og gør det nemt for dig at lave bogføring, fakturering og momsregnskab. Som revisor har du selvfølgelig fri adgang til alle kundens data, så du nemt og sikkert kan yde den bedste rådgivning. Gratis demo Bestil en præsentation af vores partnermodel eller få en gratis demo i 14 dage. Kontakt os på tlf eller send en mail: Tjek os ud e-conomic danmark a/s Wildersgade 10 B 1408 København K tlf

3 Danske Revisorer Udgiver: FORENINGEN DANSKE REVISORER Munkehatten 32, 5220 Odense SØ Telefon Telefax Webadresse: DANSKE REVISORER s målsætning er at bringe kortfattede, relevante faglige artikler. Synspunkter, der kommer til udtryk i DANSKE REVISORER, behøver ikke nødvendigvis at være udtryk for foreningens eller bestyrelsens standpunkt. Redaktion: Carsten Klint, Odense (ansvarsh.) Henrik Wilson, Måløv Liselotte Jensen, Kalundborg Keld Dupont, Århus DANSKE REVISORER udkommer: medio marts medio september medio juni medio december Der tages forbehold for forsinkelser i udgivelsestidspunktet. Abonnementspris: Pr. årgang kr. 125,- incl. moms og forsendelse. Løssalg kr. 35,-. Annoncepriser: 1/1 side 265x ,- 1/2 side 130x ,- 1/3 side 85x ,- 1/4 side 85x ,- Bagside 230x ,- Omslag side ,- Alle priser er excl. moms. Ovenstående er gældende for annoncer i 4 farver. Indhold nr Intern kvalitetskontrol et onde eller gode? Af Bjarne Aalbæk fra Faglig Afdeling a/s... 4 Familielån og skat Af Steen Mørup, seniorskattekonsulent, cand.jur., BDO... 8 Fleksjob kostede arbejdsgiver 9 måneders løn Af Jakob Mose Poulsen, advokat i Grafisk Arbejdsgiverforening Moms i foreninger Af Søren Engers Pedersen, Timetax A/S Fusioner og spaltninger overblik over de gældende regler Af Søren Clausen og Lars Bunch, Erhvervsstyrelsen Persondata - udfordringer for arbejdsgiver - del III Af senioradvokat Gitte Westall og advokat Sussi Lillia Skovgaard-Holm Den udskældte sukkerafgift Af Linda-Sophia Danielsen, momskonsulent hos TimeTax A/S Gentagelsesrabat: 4 indrykninger 10% Annoncemateriale: Elektronisk Indleveringsfrist: 4 uger før udgivelse Tryk: Rounborgs grafiske hus 7500 Holstebro Tlf Oplag: 1000 eksemplarer Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. Medlem af: Dansk Fagpresseforening Danske Revisorer Nr. 2 3

4 Intern kvalitetskontrol et onde eller gode? Af Bjarne Aalbæk fra Faglig Afdeling a/s Intern kontrol er pligtig for godkendte revisorer. Og den redder dig fra alvorlige problemer i den eksterne kontrol. Det er desværre under 5 procent af de interne kontroller vi gennemfører, som ender med en rapport fra os uden forbehold. Krav Alle godkendte revisionsvirksomheder er underlagt Revisortilsynets kvalitetskontrol. I tilsynets retningslinjer (og i medfør af ISQC 1) kræves, at alle revisionsvirksomheder skal have skriftlige procedurer, der sikrer, at virksomheden selv foretager løbende vurdering af kvalitetsstyringssystemet, herunder relevans, tilstrækkelighed og funktionalitet samt at det overholdes i praksis. Denne vurdering foretages ved intern kontrol i revisionsvirksomhedens eget regi. Overvågningen (efterfølgende intern kontrol) må ikke forveksles med egenkontrol, hvorved menes den kontrol der sker, inden erklæringen afsendes fra revisionsvirksomheden til opdraggiveren. Kontrollen omfatter... Kvalitetsstyringssystemet skal kontrolleres internt hvert år. Og alle underskriftsberettigede revisorer skal udtages til sagskontrol mindst hvert 3 år. Det er sager hvor der er afgivet erklæringer med sikkerhed, som skal med i den interne sagskontrol. I parentes kunne man bemærke at der i revisionsstandarderne også er krav til dokumentation i erklæringssager uden sikkerhed (assistanceerklæringer og erklæringer om faktiske resultater). Derfor bør den interne kontrol selvfølgelig også omfatte denne type erklæringer. Sagerne udtages blot ikke i revisortilsynets eksterne kontrol, hvorfor det typisk desværre ikke har mange revisorers interesse. Opgaven udførels + løbende tilsyn Slutter med at erklæring er klar. Egenkontrol Revisor kontrollerer udførelse og dokumentation inden erklæring sendes til kunden. Kvalitetssikringsgennemgang En ekstra gennemgang af særligt komplicerede sager - inden erklæringen sendes. Intern kontrol Revisionsvirksomheden selv eller en hyret person tjekker systemet og sager - efter erklæring er afgivet. Ekstern kontrol Kvalitetskontrol fra Revisortilsynet. Altid uafhængig person som er uddannet og godkendt til kontroller. For hver underskriftsberettiget revisor skal der udtages mindst én sag på cyklisk bases (som nævnt mindst hvert 3. år). Vi anbefaler at der udtages 2-3 sager per revisor, så kontrollen griber ordentligt fat og er indstillet på at finde fejlene. Hvem må udføre kontrollen? Den interne kontrol af systemet kan udføres af revisor selv. Sagskontrollen kan udføres af en anden revisor på kontoret. Personen der udfører intern kontrol, må ikke have været indblandet i løsningen af den relevante sag, fx en revisionssag. Hvis der nu ikke ér andre revisorer på kontoret, eller revisor føler at man gerne vil have fagligt ekstra dygtige personer til at udføre den interne kontrol, kan man hyre en revisor fra nabolaget, eller erfa-gruppen. FagligAfdeling.dk udfører også mange interne kontroller, hvor revisor ønsker et sæt fagligt stærke øjne til at gennemskue potentielle fejl i systemet eller sagsløsningen. Vores erfaringer deler vi ud af senere i artiklen. Det væsentlige er, at den interne kontrol skal udføres af en tilstrækkeligt kvalificeret person. Og efter vores mening bør den interne kontrollant være fuldstændig hjemme i reglerne. Spørg derfor om din interne kontrollant kender mindst ISQC1, ISA220 og ISA230 stort set udenad. 4 Danske Revisorer Nr. 2

5 Brug fx en revisor som også er ekstern kontrollant for Tilsynet. Disse bør man kunne forvente er helt oppe på dupperne rent fagligt. Antal underskriftsberettigede revisorer Lad for alt i verden være med at gå på kompromis med kvaliteten eller fagligheden i den interne kontrol. Det er ris til egen bagdel på både den korte og lange bane. Uafhængig? Den interne kontrollant behøver ikke være uafhængig af de, som har løst erklæringsopgaven på sagerne i den interne kontrol. Det må blot ikke være samme revisor, som har udført opgaven. Det giver dog sig selv, at der antageligt findes flere fejl, hvis den interne kontrol udføres af personer som er helt uafhængige af opgaven og revisionsvirksomheden. Også fordi, at partnere i en revisionsvirksomhed sædvanligvis har nogenlunde samme viden og gør tingene på samme facon og derfor ikke opdager hvis opgaven skulle have været løst anderledes. Hvilke sager skal udvælges? Det er virksomheden selv som må udvælge sagerne til den interne kontrol. Man kan også lade den interne kontrollant udvælge ud fra en risikobetragtning eller tilfældigt. Vi anbefaler at man forsøger at vælge de sager hvor der er størst risiko for fejl i opgaveløsningen eller i erklæringen. Vores erfaring viser os, at disse sager typisk er: Sager hvor kunden efterfølgende er gået konkurs. Moderselskaber hvor datter ikke er revideret eller er revideret af andre revisorer. Kunder med aktiver i udlandet, fx datterselskaber eller tilgodehavender. Kunder med going concern problemer. Sager hvor der er taget forbehold. Sager hvor det har været svært at afgøre, om der skulle tages forbehold. Sager med høj risiko, fx ejendomme til dagsværdi. Andelsboligforeninger. Antal sager fra seneste interne kontrol Antal sager fra forrige interne kontrol Skemaet viser hvor mange sager den eksterne kontrol skal udtage, som tidligere har været udtaget i interne kontroller. Vi anbefaler også, at den interne kontrol omfatter flere forskellige typer af erklæringer med sikkerhed. Herunder kan det være relevant at udtage følgende typer sager i den interne kontrol: Revisionspåtegninger Review-erklæringer (også på skattehæfter eller interne regnskaber). Vurderingsberetninger. Revision af åbningsbalancer. Budgeterklæringer. Erklæring ved genoptagelse fra tvangsopløsning. Andre erklæringsopgaver med sikkerhed. Den eksterne kontrol skal i øvrigt også omfatte andre erklæringsopgaver med sikkerhed, end revision og review. Rapportering Vi ser meget ofte, at rapporteringen fra den interne kontrol kan være på en A4 side. Og det virker også tillokkende at man ikke gør den interne kontrol alt for formalistisk. Desværre betyder det, at fremgangsmåden ved den interne kontrol oftest er alt for blødsøden. Brug i stedet de værktøjer, som også bliver anvendt ved den eksterne kontrol nemlig tjeklisterne i de retningslinjer som Revisortilsynet årligt udgiver. Ulempen ved dette er, at retningslinjerne kun udkommer en gang årligt. Og de er derfor hurtigt forældede. Fx er de nuværende retningslinjer p.t. ikke opdateret til ISA erne. Dette forventes de at blive i sommeren Dette stiller blot yderligere krav til kompetencerne hos de interne kontrollanter. Efter vores vurdering bør den interne kontrol afsluttes med en rapport som klassificerer fejlene og kommer med yderligere forbedringsforslag på områder hvor der er fundet (også mindre væsentlige) fejl. Sammenhæng med ekstern kontrol Den eksterne kontrollant fra tilsynet skal gennemgå de seneste 2 interne kontroller og påse om fejl er fundet, og om der er rettet op efterfølgende. Er der ikke lavet intern kontrol, skal den eksterne kontrollant tage forbehold. Det samme er hovedsageligt også gældende, hvis den interne kontrol har fundet fejl, som man ikke har rettet op på efterfølgende. Skemaet viser hvor mange sager den eksterne kontrol skal udtage, som tidligere har været udtaget i interne kontroller. Fejl fundet er fejl vundet Den interne kontrols opgave er at finde fejlene, så revisionsfirmaet kan få tingene rettet og gøre tingene mere rigtigt fremadrettet. Og det er en kæmpe fordel at finde fejlene af mange grunde. Én af dem er, at man som udgangspunkt ikke bliver straffet for de samme fejl i den eksterne kontrol (Tilsynets). Revisortilsynet skriver i sine seneste retningslinjer: > Danske Revisorer Nr. 2 5

6 > Såfremt kontrollanten (den eksterne, red.) har udtaget en sag, hvor den interne kontrol har fundet ikke ubetydelige fejl eller mangler, vil en sådan sag som udgangspunkt ikke have betydning for tilsynets vurdering af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyring, medmindre særlige forhold gør sig gældende. Dette forudsætter dog, at kontrollanten er enig i den efterfølgende interne kontrols vurdering af sagen. Typiske fejl Faglig Afdeling A/S udfører mange interne kontroller hvert år rundt om i landet. Vores erfaringer viser, at der begås fejl alle steder. Så det er med at finde dem, og få rettet op. De steder vi ser flest fejl gentagene gange er: Manglende noter om usikkerhed om fortsat drift (skal medføre forbehold). Manglende korrekte overskrifter på supplerende oplysninger. Manglende modificeret konklusion når der er taget forbehold. Manglende forbehold i interne regnskaber, selvom der er forbehold i det eksterne. Manglende revisionsbevis for fortsat drift. Manglende dokumentation for vurdering af behov for nedskrivning af materielle aktiver. Manglende revisionsbevis for værdiansættelse af aktiver. Manglende revisionsbevis for tilstedeværelse og værdiansættelse af debitorer og varelager. Ekstremt mange overtrædelser af præsentationskravene i årsregnskabsloven som altså skal koste forbehold. Manglende note om datter- og associerede virksomheder. Manglende note om ulovlige lån til ledelsen. Manglende note om pantsætninger, herunder oplysning om den regnskabsmæssige værdi af de pantsatte aktiver. Manglende forrentning af ulovlige lån i.o.m. selskabsloven. Ulovlig modregning, fx igangværende arbejder og forudbetalinger på samme. Fejlklassifikation af mellemregning og rente mellem koncernforbundne selskaber. Det er desværre under 5 procent af de interne kontroller vi gennemfører, som ender med en rapport fra os uden forbehold. Mere litteratur Du kan finde mere om intern kontrol her: ISQC 1 Revisortilsynets retningslinjer (seneste er p.t. fra juli 2011) Fagligafdeling.dk artikler om kvalitetsstyring. 6 Danske Revisorer Nr. 2

7 Færdige regnskaber med XBRL, kvalitetssikring med ISCQ 1 og ISA er - og alt det andet det er alt sammen en del af den totale revisorløsning IT Revisor fra Focus IT - nu også i skyen Revisors komplette skrivebord i skyen Vi har samlet alt det bedste i ReviSky til en fast pris pr. bruger Du skal have en PC, printer og internetforbindelse alt hvad du ellers skal bruge, kommer ud af skyen - IT Revisor systemet Komplet fagligt standardindhold Integration til IT Business kunder - Revisoft SKBE, VIRK og DPR - Karnov RevisorBiblioteket Online - MS Office MS Exchange/Outlook Det eneste du selv skal komme med, er dine digitale certifikater og dine egne data. Der er valgt den mest kompromisløse sikkerhed med sikker login, antivirus, antispam og firewall beskyttelse, foruden backup af data og driftsovervågning med programopdatering. Vi leverer den samlede løsning understøttet af den bedste moderne teknologi fra IBM, Microsoft, Citrix og VMware m.fl., hosted hos Interxion og serviceret af IT Company. Telefon Læs mere om ReviSky Danske Revisorer Nr. 2 7 ReviSky-annonce.indd :15:35

8 Familielån og skat Af Steen Mørup, seniorskattekonsulent, cand.jur., BDO Familielån kan ydes rentefrit uden at medføre skattemæssige problemer, og hvis lånet samtidig er på anfordringsvilkår, medfører lånet ingen skattemæssige problemer overhovedet for hverken udlåner eller låner. Det er ikke usædvanligt, at forældre udlåner penge til deres børn. Eller at bedsteforældre yder lån til deres børnebørn. Nogle gange går pengestrømmen dog også den modsatte vej, så det er børnene, der udlåner penge til forældrene eller til bedsteforældrene. Årsagen til de mange familielån er som oftest, at långiveren ønsker at give låntageren en økonomisk håndsrækning på lempelige vilkår. Langt de fleste familielån er således rentefri, ligesom låntageren ikke betaler stiftelsesprovision eller andre af de omkostninger, der normalt er forbundet med at låne penge i et pengeinstitut. I de fleste tilfælde er der tale om beskedne beløb, men ikke altid. Og i takt med at beløbene bliver større og større, stiger usikkerheden om, hvorvidt der kan være særlige skattemæssige problemstillinger, der skal tages højde for. Og det er der absolut. Nedenfor følger opskriften på et problemfrit familielån. Rentefrihed Der er normalt ikke noget problem i at yde et rentefrit lån. SKAT skriver således følgende i Ligningsvejledningen: Den person, der rentefrit udlåner penge, skal normalt ikke som indtægt medtage et beløb svarende til den anslåede renteindtægt, der kunne være opnået ved udlån til anden side. Omvendt har låntageren naturligvis ikke noget rentefradrag for lånet, men skal heller ikke betale gaveafgift af den sparede renteudgift. Der gælder særlige forhold, hvis parterne aftaler, at lånet ganske vist er rentefrit, men at låntager i stedet skal yde en modydelse af økonomisk værdi. Fx reparere långivers bil eller passe dennes have. I så fald er långiver i princippet skattepligtig af værdien af denne modydelse, ligesom låntager kan have fradrag. Der er omvendt ikke noget krav om, at et familielån absolut skal være rentefrit. Parterne kan naturligvis frit aftale en rente på lånet. I så fald skal de blot selv huske at indberette de årlige renter til SKAT. Afdrag I modsætning til rentefrihed kan parternes aftale om vilkårene for tilbagebetaling af lånet give skattemæssige problemer. Det er fx ikke tilrådeligt at aftale, at lånet skal afvikles over de efterfølgende 10 år i takt med, at låntager har penge til afdrag. I så fald kan der nemlig blive tale om gaveafgift (15 %) hos låntager af forskellen mellem lånebeløbet og kursværdien af långivers tilgodehavende. Hvis lånet er rentefrit og gælden skal afvikles over 10 år, kan kursen meget vel være ganske lav. I så fald vil långiver i princippet opnå en kursgevinst ved afdrag på gælden, men denne kursgevinst beskattes efter praksis ikke. Risikoen er således kun den mulige gaveafgift hos låntager. Denne risiko kan imidlertid helt elimineres ved at aftale, at lånet er ydet på anfordringsvilkår altså at lånet forfalder på anfordring. Det betyder, at långiver i så fald principielt kan kræve hele eller dele af gælden indfriet med dags varsel. Det betyder naturligvis ikke, at långiver absolut skal gøre dette, men muligheden skal foreligge. Selv om der er tale om et anfordringslån, er der intet til hinder for, at låntager kan betale af på gælden, hvis dette ønskes. Omvendt er der heller intet til hinder for, at gælden kan henstå uden afdrag på ubestemt tid. I mange tilfælde ønsker parterne, at gælden årligt kan nedskrives med et beløb svarende til bundgrænsen for afgiftsfri gaver. Dette er normalt helt i orden, men parterne bør notere de årlige nedskrivninger på gældsbrevet. Se nærmere nedenfor. Ved lån til børn eller børnebørn hænder det, at gælden ønskes nedskrevet med et beløb svarende til et dobbelt bundfradrag. Altså ved gaver fra begge forældre / bedsteforældre. Dette er imidlertid ikke muligt, hvis lånet kun er ydet af den ene forælder/bedsteforælder. 8 Danske Revisorer Nr. 2

9 Problemet kan dog løses ved, at den anden forælder yder en kontant gave til barnet, som efterfølgende returnerer pengene til långiveren som et afdrag. I så fald bliver der altså tale om et kontant afdrag som supplement til gavenedskrivningen. Selvom det kan synes overflødigt, må det anbefales, at den kontante gave rent faktisk gives, således at denne kan dokumenteres via bankoverførsler. Beløbsgrænser Der gælder ikke nogen grænse for, hvor stort et familielån kan være, men hvis der er tale om millionlån, kan det ikke udelukkes, at SKAT - hvis de bliver opmærksomme på mellemværendet - vil stille spørgsmål til dette. Lån uden for familien Den særlige praksis om familielån gælder i princippet kun for mellemværender mellem børn og deres forældre / bedsteforældre / oldeforældre. For et ungt menneske, der låner penge hos en gammel tante, vil de skattemæssige konsekvenser for såvel långiver som låntager dog være de samme, hvis metoden med anfordringslån anvendes. Det samme gælder i forhold til lån mellem søskende og mellem naboer, gode venner m.v. Alternativ til arveforskud Der er intet til hinder for, at et rentefrit familielån kan anvendes som alternativ til et arveforskud eller en kontant gave. Tværtimod kan man ligefrem udskyde - eller helt undgå - betaling af gave- eller arveafgift (boafgift) på den måde. Det er blot vigtigt at være opmærksom på kravet om, at långiver principielt skal kunne kræve gælden indfriet på anfordring. I modsætning til gaver og arveforskud må låntager derfor acceptere, at der består en - muligvis kun teoretisk - risiko for, at långiver kræver lånet indfriet. Lånedokument Det er ikke noget krav, at der udstedes et egentligt lånedokument, men det er en god ide at gøre det for at kunne dokumentere, at der er tale om et anfordringslån. Skabeloner til anfordringslån kan findes ved søgning på internettet. I mange tilfælde kan det være en god ide at lade familiens advokat udfærdige dokumentet. Danske Revisorer Nr. 2 9

10 Fleksjob kostede arbejdsgiver 9 måneders løn Af Jakob Mose Poulsen, advokat i Grafisk Arbejdsgiverforening Det kan koste arbejdsgiverne dyrt at opsige en medarbejder, der er ansat i et fleksjob. Fleksjob; det lyder som en win-win-situation, og det skulle være så godt, men sådan er det langtfra altid, når det drejer sig om fleksjobordningen. Ordningen viser sig at give arbejdsgivere store problemer. Det sker, hvis der er tale om opsigelsessituationer. Her kan arbejdsgiver nemlig risikere at blive mødt med store krav om godtgørelser i henhold til den såkaldte forskelsbehandlingslov. Synspunktet fra lønmodtagerside har i flere sager vist sig at være, at den varige funktionsnedsættelse, der begrunder medarbejderens fleksjob, er lig med et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Når der er en formodning om, at en medarbejder er blevet forskelsbehandlet på grund af et handicap, skal arbejdsgiveren bevise, at det ikke er tilfældet. I tvister om handicapforskelsbehandling er spørgsmålet ofte, om arbejdsgiverne har foretaget tilstrækkelige foranstaltninger. Foranstaltninger Hvis en medarbejder anses for at være handicappet i lovens forstand, påhviler det arbejdsgiveren at træffe de foranstaltninger, der er hensigtsmæssige i betragtning af de konkrete behov for at give en person med handicap adgang til beskæftigelse, til at udøve beskæftigelse eller have fremgang i beskæftigelse, eller for at give en person med handicap adgang til uddannelse. Dette gælder dog ikke, hvis arbejdsgiveren derved pålægges en uforholdsmæssig stor byrde. Lettes denne byrde i tilstrækkeligt omfang gennem offentlige foranstaltninger, anses byrden ikke for at være uforholdsmæssig stor. Eksempel 1 I en sag fra 2010 blev en arbejdsgiver dømt til at betale en godtgørelse på kr., hvilket svarede til 9 måneders løn. Sagen drejede sig om en sekretær, der var udsat for en trafikulykke og pådrog sig et kraniebrud. Hun fik en hjerneskade, der bl.a. medførte koncentrationsbesvær og svækkelse af hukommelsen. Som følge af den varige begrænsning i arbejdsevnen blev sekretæren bevilliget et fleksjob, som arbejdsgiveren gerne ville være med til at etablere. Sekretæren blev imidlertid efterfølgende opsagt, da arbejdsgiveren ikke mente, at hun på trods af fleksjobordningen kunne varetage jobbet tilfredsstillende. Da sekretærens hjerneskade havde medført en varig funktionsnedsættelse, vurderede landsretten, at hjerneskaden var et handicap og omfattet af forskelsbehandlingsloven. Landsretten mente ikke, at arbejdsgiveren efter omstændighederne havde tilpasset arbejdsopgaverne til sekretærens situation. Opsigelsen var derfor i strid med forskelsbehandlingsloven, og hun blev tilkendt en godtgørelse på kr. Eksempel 2 I en anden sag fra 2010 blev en arbejdsgiver dømt til at betale en godtgørelse på kr. til en opsagt medarbejder i fleksjob. Medarbejderen havde epilepsi, som ifølge retten i den konkrete situation var et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Medarbejderen var blevet ansat i et fleksjob på en cafe. På cafeen var der i perioder meget at lave, og da medarbejderen ikke kunne tåle stressede og ensformige situationer, blev han foreslået at skifte til en stilling som altmuligmand for arbejdsgiverens ejendomsselskab. Desværre viste det sig, at medarbejderen ikke kunne arbejde alene på grund af epilepsianfald, og han blev opsagt. Domstolen vurderede, at opsigelsen var begrundet i medarbejderens handicap på trods af, at arbejdsgiveren havde kontaktet kommunen for at finde en anden arbejdsfunktion efter epilepsianfaldet, og selv om opsigelsen var begrundet med medarbejderens egen sikkerhed. 10 Danske Revisorer Nr. 2

11 Domstolen udtalte, at opsigelsen ikke var en nødvendig eller hensigtsmæssig foranstaltning, og at der var andre muligheder ud over opsigelse, som ikke ville have påført arbejdsgiveren en uforholdsmæssig stor byrde. Eksempel 3 I en sag fra 2012 blev en arbejdsgiver dømt til at betale en godtgørelse på kr. svarende til 6 måneders løn. Medarbejderen havde i 2007 fået en blodprop i hjernen. Efter blodproppen blev medarbejderen bevilliget et fleksjob hos samme arbejdsgiver, som han var ansat i før blodproppen. Af driftsmæssige årsager var arbejdsgiveren i 2010 nødt til at nedlægge produktionen på den maskine, som medarbejderen arbejdede ved. Herefter skulle medarbejderen arbejde ved en anden maskine. Arbejdsgiveren, medarbejderens fagforening og kommunen afholdt herefter flere møder for at afdække, om der kunne gøres foranstaltninger, så medarbejderen kunne arbejde ved maskinen på lige fod med de andre medarbejdere. Kommunen sendte en ergoterapeut ud for at vurdere arbejdspladsindretningen, og arbejdsgiveren rettede ind efter ergoterapeutens anvisninger. Kommunen ydede desuden tilskud til en mentor til medarbejderen, så han kunne lære maskinen at kende. Desuden ydede kommunen også tilskud til en personlig assistent, der skulle hjælpe medarbejderen. Derfor var opsigelsen i strid med forskelsbehandlingsloven, og godtgørelsen blev fastsat til kr. Dommen er anket til landsretten. Svært at løfte bevisbyrden og iagttage foranstaltninger Bevilling af fleksjob forudsætter, at medarbejderens arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat. Fleksjobansatte vil derfor i nogle situationer kunne anses for at være handicappede i forskelsbehandlingslovens forstand og derved være omfattet af beskyttelsen mod forskelsbehandling. Det kan som beskrevet i sagerne ovenfor give nogle problemer i opsigelsessituationer, som kan blive bekostelige for arbejdsgiveren. Det skyldes først og fremmest, at forskelsbehandlingsloven indeholder en såkaldt bevisbyrderegel. Det betyder, at hvis en medarbejder føler sig krænket og kan påvise omstændigheder, som kan give anledning til at formode, at der er sket forskelsbehandling, så er det op til arbejdsgiveren at modbevise dette. Denne bevisbyrde kan, som det fremgår af de omtalte sager, være vanskelig at løfte for arbejdsgiveren. Desuden viser sagerne, at det kan være vanskeligt i tilstrækkeligt omfang at iagttage de foranstaltninger, som forskelsbehandlingsloven dikterer. Hvad kan arbejdsgiveren gøre? Det gode spørgsmål er, hvad arbejdsgiveren kan gøre. Det følger som nævnt af forskelsbehandlingsloven, at arbejdsgiveren skal træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at personer med handicap har adgang til beskæftigelse og kan udføre deres arbejde. Arbejdsgiveren kan derfor bl.a. kontakte medarbejderens bopælskommune for at undersøge, hvilke foranstaltninger der kan træffes, og hvilke hjælpemidler der eventuelt kan bevilliges i tilfælde, hvor fleksjobmedarbejderen ikke kan bestride fleksjobbet på grund af de forhold, der begrunder fleksjobbet. Arbejdsgiveren kan eksempelvis sammen med medarbejderen anmode om en rundbordssamtale. En rundbordssamtale er en mulighed for, at arbejdsgiveren og medarbejderen i samråd med en sagsbehandler og en læge kan udarbejde en plan for det videre forløb og få afklaret, hvordan problemet kan løses. Det kan eksempelvis ske ved, at den fleksjobansatte tilkendes praktiske eller tekniske hjælpemidler eller en personlig assistent i særlige tilfælde. Desuden bør arbejdsgiveren allerede ved ansættelsen af medarbejderen overveje de økonomiske konsekvenser, der kan være betydelige, hvis det efterfølgende bliver nødvendigt at opsige medarbejderen. På trods af foranstaltningerne måtte arbejdsgiveren konstatere, at det uanset løntilskuddet på 2/3 af lønnen ikke var rentabelt at have medarbejderen til at arbejde ved maskinen sammenlignet med en medarbejder, der ikke var i fleksjob. Derfor blev medarbejderen opsagt. Domstolen udtalte, at arbejdsgiveren ikke ved økonomiske beregninger har godtgjort, at der trods løntilskud og begrænset daglig arbejdstid på grund af manglende rentabilitet var nødvendigt at fastholde opsigelsen ( ), og at man ikke ved yderligere personlig assistance kunne have forbedret dette. Danske Revisorer Nr. 2 11

12 Moms i foreninger Af Søren Engers Pedersen, Timetax A/S Momsloven har flere fritagelser, der dækker forskellige former for virksomhed, som traditionelt foregår i foreningsregi. Men i mange tilfælde giver fritagelsesbestemmelserne kun mulighed for en delvis fritagelse for foreningens aktiviteter, ligesom mange foreninger i realiteten er fuldt momspligtige, også for deres kontingentindtægter, fordi deres aktiviteter slet ikke kan passes ind i fritagelsesbestemmelserne. I artiklen gives en kortfattet gennemgang af momslovens fritagelsesbestemmelser. Som udgangspunkt er foreninger, som ikke driver økonomisk virksomhed, slet ikke omfattet af momslovens bestemmelser. Det gælder eksempelvis ejerforeninger, hvis eneste opgave består i, at afholde og fordele omkostninger på vegne af medlemskredsen. Men i det øjeblik en forening driver økonomisk virksomhed, er den omfattet af momslovens bestemmelser. Det viser blandt andet en afgørelse vedrørende en ældreklub, hvor foreningen for kontingentindtægterne arrangerede udflugter, samvær o.lign., og herudover ydede forskellige former for medlemsservice. Foreningen blev anset for at være fuldt momspligtig, fordi den drev økonomisk virksomhed, og fordi dens aktiviteter ikke var omfattet af momslovens fritagelsesbestemmelser. Dermed skulle den også afregne moms af samtlige kontingentindtægter. Det er ikke mindst denne afgørelse, som gør det nødvendigt, at kaste et kritisk blik på foreninger og deres eventuelle momspligt. Momslovens fritagelsesbestemmelser Momslovens 13 indeholder forskellige fritagelsesmuligheder, som helt eller delvist dækker mange af de aktiviteter, der hyppigt forekommer i foreninger. Herudover rummer 13 andre fritagelser, som kan være relevante, hvorfor beskrivelsen nedenfor ikke er udtømmende. Momslovens 13, stk. 1, nr. 4 (foreninger med særlige formål) Denne bestemmelse fritager foreninger for momspligt hvis følgende forudsætninger er opfyldt: Foreningen må ikke arbejde med gevinst for øje Foreningens formål skal være politisk, fagforeningsmæssigt, religiøst, patriotisk, filosofisk eller filantropisk eller vedrøre borgerlige rettigheder Momsfritagelsen må ikke kunne fremkalde konkurrencefordrejning Fritagelsen omfatter en forenings levering af varer/ydelser til medlemskredsen mod et kontingent. Hvis en forening derudover leverer varer og ydelser til medlemskredsen mod separat betaling, vil foreningen være momspligtig for dette salg. Det er en forudsætning for fritagelsen, at de leverede varer/ydelser har en nær tilknytning til foreningens formål. Praksis viser, at mange foreninger vil være delvist momspligtige, hvilket blandt andet kan udledes af SKM LSR, vedrørende en aktionærforening. I denne sag anerkendte man, at foreningen havde et politisk (forbrugerpolitisk) formål, som berettigede til fritagelse. Men da foreningen samtidig havde en lang række medlemsvendte servicetilbud, herunder investeringsfaglige værktøjer, medlemsinformation og kursusaktiviteter/virksomhedsbesøg, vurderede Landsskatteretten, at foreningen kun var fritaget for ¼ af kontingentindtægterne. Herudover skal man være opmærksom på, at begrebet politisk formål bredt dækker over foreninger med eksempelvis forbrugerpolitiske, miljøpolitiske, ældrepolitiske, børne- og ungepolitiske formål osv. Fritagelsen kan formentlig også omfatte medlemsinformation i form af medlemsblad eller hjemmeside, under forudsætning af, at informationerne overvejende er knyttet til det politiske virke. Fritagelsen i nr. 4 omfatter også faglige organisationer (arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer). Her skal man være særligt opmærksom på, at fritagelse forudsætter, at foreningen beskæftiger sig med forhold 12 Danske Revisorer Nr. 2

Danske Revisorer 1 38. årgang Marts 2012

Danske Revisorer 1 38. årgang Marts 2012 Danske Revisorer 1 38. årgang Marts 2012 så hurtigt så fleksibelt så brugervenligt Prøv vores helt nye kassekladde Der ER en grund til, vi er landets bedste og hurtigst voksende online regnskabsprogram.

Læs mere

Danske Revisorer 4 37. årgang December 2011

Danske Revisorer 4 37. årgang December 2011 Danske Revisorer 4 37. årgang December 2011 På 3 regionale kurser i januar 2012 sættes der fokus på nye love, regler, praksis samt ændringer på skatteområdet Skattenyt 2011/12 Mandag den 16. januar 2012

Læs mere

Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012

Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012 Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012 KURSER 2013 På 3 regionale kurser i januar 2013 sættes der fokus på nye love, regler, praksis samt ændringer på skatteområdet Aktuelt om Skat 2012/13 Mandag

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2010

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2010 Danske Revisorer Nr. 1 37. Årgang Marts 2010 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej 10

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010 Danske Revisorer Nr. 3 37. Årgang September 2010 KURSER 2010 Arvelov og dødsbobeskatning Mandag den 25. Oktober 2010 Comwell, Roskilde Tirsdag den 26. Oktober 2010 Centerbakken Kursus- og konferencecenter,

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011 Danske Revisorer Nr. 2 37. Årgang Juni 2011 URSER FDR Kurser 2011 Effektiv Revision Onsdag den 6. September 2011 Fredericia Messecenter, Fredericia Torsdag den 8. September 2011 Hotel Frederik d.ii, Slagelse

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009 Danske Revisorer Nr. 4 37. Årgang December 2009 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2010

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2010 Danske Revisorer Nr. 2 37. Årgang Juni 2010 KURSER 2010 Revision af mindre virksomheder Onsdag den 8. September 2010 Comwell, Roskilde Torsdag den 9. September 2010 Centerbakken Kursus- og konferencecenter,

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2011

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2011 Danske Revisorer Nr. 1 37. Årgang Marts 2011 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej 10

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder 2 Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 4 Rekonstruktion 6 8 11 12 14 XBRL ndberetning af digitale årsrapporter 15 Personalegode

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 36. Årgang Juni 2009

Danske Revisorer. Nr. 2. 36. Årgang Juni 2009 Danske Revisorer Nr. 2 36. Årgang Juni 2009 ERFA-grupper ERFAgrupper Jylland Nord/Vest: Knud Hartvigsen Idumlundvej 25 7500 Holstebro... 97 48 51 81 Vendsyssel: Elsebeth Schiønning Frejasvej 39 9700 Brønderslev..

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 1. 36. Årgang Marts 2009

Danske Revisorer. Nr. 1. 36. Årgang Marts 2009 Danske Revisorer Nr. 1 36. Årgang Marts 2009 ERFA-grupper ERFAgrupper Jylland Nord/Vest: Knud Hartvigsen Idumlundvej 25 7500 Holstebro... 97 48 51 81 Vendsyssel: Elsebeth Schiønning Frejasvej 39 9700 Brønderslev..

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2011 B ApS under konkurs og C og D mod statsautoriseret revisor Kim Hersland afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 29. september 2011 indbragte B

Læs mere

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2010 Indholdsfortegnelse DEFINITIONER... 4 1. Indledning... 6 1.1. Selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen... 6 2.

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Nye valgmuligheder ved. CORPORATe. fondsbegrebet. Corporate Fokus: Aftalefrihed ved Frivillige medarbejderrepræsentationsordninger

Nye valgmuligheder ved. CORPORATe. fondsbegrebet. Corporate Fokus: Aftalefrihed ved Frivillige medarbejderrepræsentationsordninger JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 01/2011 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus: fondsbegrebet Nye

Læs mere

Skat inviterer Foreningen Danske Revisorer med i opbygningen af NemVirksomhed

Skat inviterer Foreningen Danske Revisorer med i opbygningen af NemVirksomhed DANSKE REVISORER NR. 4 NOVEMBER 2014 40. ÅRGANG Skat inviterer Foreningen Danske Revisorer med i opbygningen af NemVirksomhed Hovedaktionærer og konvertible obligationer Virksomhedsordningen INDHOLD 3

Læs mere

Konkursens ABC for kreditorer. Corporate Fokus: SALG af virksomheder i krise. Reaktionsmønstre, muligheder og risici: Kreditors strategi i krisetider

Konkursens ABC for kreditorer. Corporate Fokus: SALG af virksomheder i krise. Reaktionsmønstre, muligheder og risici: Kreditors strategi i krisetider JURIDISK NyhedsbreV Nr. 04/2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus: SALG af virksomheder

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EJERAFTALER EFTER DEN NYE SELSKABSLOV

EJERAFTALER EFTER DEN NYE SELSKABSLOV JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 04/2009 CORPORATE NEWSLETTER HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL VIRKSOMHEDER I DET PRIVATE ERHVERVSLIV OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR NY SELSKABSLOV: LOVLIG SELVFINANSIERING

Læs mere

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Going concern Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring Udarbejdet af: Dennis Høyer Vejleder: Hans B. Vistisen

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Er en gave et arveforskud? 2. Lovkrav om digitale årsrapporter (XBRL) 2

Er en gave et arveforskud? 2. Lovkrav om digitale årsrapporter (XBRL) 2 1-2012 3 Medarbejderes brug af medier på internettet såsom Facebook, Linkedin og lignende giver både medarbejdere og arbejdsgivere nye udfordringer i forhold til håndtering af kommunikation viser nyere

Læs mere

3 / 2007. Fondsret Fondsskatteret Kendelser Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

3 / 2007. Fondsret Fondsskatteret Kendelser Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 3 / 2007 Fondsret Fondsskatteret Kendelser Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Fo n d s r e t Fo n d s s k a t t e r e t D o m m e A f g ø r e l s e r Forord

Læs mere

& +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / (

& +1/+ 1&,+ ) * + $*+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( & +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( KRISELEDELSE IMG yder dagligt rådgivning til et bredt udsnit af erhvervslivet og i den seneste tid har vore klienter

Læs mere

Kort og godt om. aktieoptioner. Advokatsamfundet

Kort og godt om. aktieoptioner. Advokatsamfundet Kort og godt om aktieoptioner Advokatsamfundet Arbejdsgruppens medlemmer Vejledningen Kort og godt om aktieoptioner er udarbejdet af: Advokat Pernille Backhausen (formand for arbejdsgruppen), Advokat Mads

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Analyse af revisorerklæringer

Analyse af revisorerklæringer Analyse af revisorerklæringer Thomas Riise Johansen, CBS, og Lars Kiertzner, FSR danske revisorer 2 Analyse af revisorerklæringer Forord Der er i dag en rimelig præcis viden omkring omfanget af lovpligtig

Læs mere

Vejleder: Claus Holm. Revision af små virksomheder i Danmark

Vejleder: Claus Holm. Revision af små virksomheder i Danmark Institut for regnskab Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud. Forfattere: Ryan Klausen David S. Møller Vejleder: Claus Holm Revision af små virksomheder i Danmark Handelshøjskolen i Århus Juli 2005 1. Forord...3

Læs mere