kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende"

Transkript

1 Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 16. august og 3. september 2012 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt såvel revisionsvirksomheden A som registreret revisor [revisor] personligt for Revisornævnet. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at [revisor] har været godkendt som registreret revisor fra den 31. januar 1992, samt at godkendelsen har været deponeret i perioden fra den 8. marts 2002 til den 21. januar [revisor] har i Revireg. fra den 11. marts 2004 til den 30. december 2011 og igen fra den 1. april 2012 været tilknyttet revisionsvirksomheden A v/[revisor], cvr-nr. xxxx xxxx, samt fra den 25. april 2012 været tilknyttet revisionsvirksomheden B ApS, cvr-nr. xxxx xxxx. Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede i forbindelse med afgivelse af vurderingsberetning på en række selskaber har handlet i strid med god revisorskik. Sagsfremstilling: Selskaberne under punkterne 1 9: I alle disse selskaber fremgår af vurderingsberetningen, at aktiverne består af 410 kvm. Herregårdssten samt 4 projektorer. 1. Selskabet C ApS, binavnene D ApS, E ApS og F ApS, cvr-nr. xxxx xxxx. Stifter er G. Selskabets anpartskapital er ,00 kr., selskabets revisor er indklagede, og dermed beslægtet virksomhed, vurderingsberetningen er underskrevet af indklagede den 31. august 2011, aktiverne ifølge vurderingsberetningen består af 410 kvm. Herregårdssten samt 4 projektorer, vederlaget består af anparter i selskabet C ApS, og den digitale indberetning er foretaget af indklagede. Vurderingsberetningen har følgende ordlyd: Vurderingsberetning og eventuel åbningsbalance: 1

2 Vurderingsberetning Vurderingsberetning afgivet af uafhængig revisor til anpartshaveren i selskabet C ApS. Indledning Ledelsen i selskabet C ApS har udpeget os som uvildige, sagkyndige vurderingsmænd i henhold til selskabslovens 36 stk. 1. Vi har accepteret opgaven og udarbejdet efterfølgende vurderingsberetning. Vurderingsberetningen udarbejdes i anledning af stiftelse af selskabet. Ledelsen har ansvaret for de fastsatte vilkår, herunder vederlagets fastsættelse, og har erklæret sig herom. Det er vores opgave som vurderingsmænd, at udtale os om ledelsens udsagn om værdiansættelserne, herunder hvorvidt værdien af de indskudte aktiver mindst svarer til det aftalte vederlag. Beskrivelse af aktiverne. Aktiverne består af 410 kvm. Herregårdssten samt 4 projektorer. Vederlag Vederlaget består af nom. kr anparter i selskabet C ApS. Vurderingsopgavens udførelse Vi har udført vurderingsopgaven i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion. Vurderingen har omfattet undersøgelser af aktivet samt en gennemgang af ledelsens redegørelse i henhold til selskabsloven. Ved vurderingen har vi taget stilling til, om de af ledelsen anvendte værdiansættelsesmetoder er passende efter omstændighederne, ligesom vi har vurderet rimeligheden af forudsætninger og testet de data, ledelsen har anvendt ved værdiansættelserne. Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at værdien af det indskudte aktiv mindst svarer til det fastsatte vederlag, herunder den pålydende værdi af de anparter, der skal udstedes. [by], den 31. august 2011 Revisionsfirmaet A [revisor] 2. Selskabet H ApS, cvr-nr. xxxx xxxx indskudskapitalen indbetales ved apportindskud, selskabets formål er udlejning, handel, investering og service og dermed beslægtet virksomhed, vurderingsberetningen er underskrevet af indklagede den 5. september 2011, aktiverne ifølge vurderingsberetningen består af 410 kvm. Herregårdssten samt 4 projektorer, vederlaget består af anparter i selskabet H ApS, samt den digitale 3. Selskabet I ApS, cvr-nr. xxxx xxxx. og dermed beslægtet virksomhed, vurderingsberetningen er underskrevet af indklagede den 5. 2

3 september 2011, aktiverne ifølge vurderingsberetningen består af 410 kvm. Herregårdssten samt 4 projektorer, vederlaget består af anparter i selskabet I ApS, samt den digitale indberetning er foretaget af indklagede. 4. Selskabet J ApS, cvr-nr. xxxx xxxx. og dermed beslægtet virksomhed, vurderingsberetningen er underskrevet af indklagede den 8. september 2011, aktiverne ifølge vurderingsberetningen består af 410 kvm. Herregårdssten samt 4 projektorer, vederlaget består af anparter i selskabet J ApS, samt den digitale indberetning er foretaget af indklagede. 5. Selskabet K ApS, cvr-nr. xxxx xxxx. indskudskapitalen indbetales ved apportindskud, selskabets formål er fabrikation, handel, investering og service og dermed beslægtet virksomhed, vurderingsberetningen er underskrevet af indklagede den 20. september 2011, aktiverne ifølge vurderingsberetningen består af 410 kvm. Herregårdssten samt 4 projektorer, vederlaget består af anparter i selskabet K ApS, samt den digitale 6. Selskabet L ApS, cvr-nr. xxxx xxxx. indskudskapitalen indbetales ved apportindskud, selskabets formål er fabrikation, handel, investering og service og dermed beslægtet virksomhed, vurderingsberetningen er underskrevet af indklagede den 20. september 2011, aktiverne ifølge vurderingsberetningen består af 410 kvm. Herregårdssten samt 4 projektorer, vederlaget består af anparter i selskabet L ApS, samt den digitale 7. Selskabet M ApS, cvr-nr. xxxx xxxx. indskudskapitalen indbetales ved apportindskud, selskabets formål er fabrikation, handel, investering og service og dermed beslægtet virksomhed, vurderingsberetningen er underskrevet af indklagede den 26. september 2011, aktiverne ifølge vurderingsberetningen består af 410 kvm. Herregårdssten samt 4 projektorer, vederlaget består af anparter i selskabet M ApS, samt den digitale 8. Selskabet N ApS, cvr-nr. xxxx xxxx. 3

4 indskudskapitalen indbetales ved apportindskud, selskabets formål er fabrikation, handel, investering og service og dermed beslægtet virksomhed, vurderingsberetningen er underskrevet af indklagede den 10. oktober 2011, aktiverne ifølge vurderingsberetningen består af 410 kvm. Herregårdssten samt 4 projektorer, vederlaget består af anparter i selskabet N ApS, samt den digitale 9. Selskabet O ApS, cvr-nr. xxxx xxxx. Stifter er I ApS. Selskabets anpartskapital er ,00 kr., selskabets revisor er indklagede, og dermed beslægtet virksomhed, vurderingsberetningen er underskrevet af indklagede den 14. december 2011, aktiverne ifølge vurderingsberetningen består af 410 kvm. Herregårdssten samt 4 projektorer, vederlaget består af anparter i selskabet O ApS, samt den digitale indberetning er foretaget af indklagede. Selskaberne under punkterne 10 17: I alle disse selskaber fremgår af vurderingsberetningen, at aktiverne består af diverse værktøjer, jf. faktura fra D ApS. Det fremgår af fakturaen, at anskaffelsesværdien er ,00 kr. + moms. 10. P ApS, cvr-nr. xxxx xxxx. Stifter er Q. Selskabets anpartskapital er ,00 kr., selskabets revisor er indklagede, og dermed beslægtet virksomhed, vurderingsberetningen er underskrevet af indklagede den 24. oktober 2011, aktiverne ifølge vurderingsberetningen består af diverse værktøjer, jf. faktura fra D ApS, vederlaget består af anparter i selskabet P ApS, samt den digitale 11. R ApS, cvr-nr. xxxx xxxx. Stifter er P ApS. Selskabets anpartskapital er ,00 kr., selskabets revisor er indklagede, og dermed beslægtet virksomhed, vurderingsberetningen er underskrevet af indklagede den 26. oktober 2011, aktiverne ifølge vurderingsberetningen består af diverse værktøjer, jf. faktura fra D ApS, vederlaget består af anparter i selskabet R ApS, samt den digitale 12. S ApS, cvr-nr. xxxx xxxx. Stifter er P ApS. Selskabets anpartskapital er ,00 kr., selskabets revisor er indklagede, 4

5 og dermed beslægtet virksomhed, vurderingsberetningen er underskrevet af indklagede den 27. oktober 2011, aktiverne ifølge vurderingsberetningen består af diverse værktøjer, jf. faktura fra D ApS, vederlaget består af anparter i selskabet S ApS, samt den digitale 13. T ApS, cvr-nr. xxxx xxxx. Stifter er S ApS. Selskabets anpartskapital er ,00 kr., selskabets revisor er indklagede, og dermed beslægtet virksomhed, vurderingsberetningen er underskrevet af indklagede den 27. oktober 2011, aktiverne ifølge vurderingsberetningen består af diverse værktøjer, jf. faktura fra D ApS, vederlaget består af anparter i selskabet T ApS, samt den digitale 14. U ApS, nu V ApS, cvr-nr. xxxx xxxx. Stifter er S ApS. Selskabets anpartskapital er ,00 kr., selskabets revisor er indklagede, og dermed beslægtet virksomhed, vurderingsberetningen er underskrevet af indklagede den 1. november 2011, aktiverne ifølge vurderingsberetningen består af diverse værktøjer, jf. faktura fra D ApS, vederlaget består af anparter i selskabet U ApS, samt den digitale 15. X ApS, nu Y ApS, cvr-nr. xxxx xxxx. Stifter er S ApS. Selskabets anpartskapital er ,00 kr., selskabets revisor er indklagede, og dermed beslægtet virksomhed, vurderingsberetningen er underskrevet af indklagede den 1. november 2011, aktiverne ifølge vurderingsberetningen består af diverse værktøjer, jf. faktura fra D ApS, vederlaget består af anparter i selskabet X ApS, samt den digitale 16. Z ApS, cvr-nr. xxxx xxxx. Stifter er X ApS. Selskabets anpartskapital er ,00 kr., selskabets revisor er indklagede, og dermed beslægtet virksomhed, vurderingsberetningen er underskrevet af indklagede den 17. november 2011, aktiverne ifølge vurderingsberetningen består af diverse værktøjer, jf. faktura fra D ApS, vederlaget består af anparter i selskabet Z ApS, samt den digitale 17. Æ ApS, cvr-nr. xxxx xxxx. 5

6 Stifter er S ApS. Selskabets anpartskapital er ,00 kr., selskabets revisor er indklagede, og dermed beslægtet virksomhed, vurderingsberetningen er underskrevet af indklagede den 1. december 2011, aktiverne ifølge vurderingsberetningen består af diverse værktøjer, jf. faktura fra D ApS, vederlaget består af anparter i selskabet Æ ApS, samt den digitale Det fremgår af sagen, at der er udstedt en faktura med nr den 30. september 2011 fra D til Q. Fakturaen omhandler værktøj, herunder blandt andet båndsliber, combisæt, flashlight spot, sav, batterier, oplader, radio, slagboremaskine, vinklesliber, Makita Kombikit, boremaskine, rustfri sikkerhedssko, samt Holmegårdssten til en værdi på kr. + moms, i alt ,00 kr. Forfaldsdato er den 30. september Selskaberne under punkterne 18-22: I alle disse selskaber fremgår af oplysningerne om kapitalforhold for selskabet, at indskudskapitalen er indbetalt kontant på konto i pengeinstitut. 18. Ø ApS, cvr-nr. xxxx xxxx. Stifter er Å. Selskabets anpartskapital er ,00 kr., selskabets revisor er indklagede, indskudskapitalen indbetales ved kontantindskud, samt selskabets formål er at drive virksomhed indenfor bygge, anlæg samt dertil beslægtet virksomheder. Vedrørende selskabets kapitalforhold er underskrevet den 4. juli Den digitale 19. # ApS, cvr-nr. xxxx xxxx. Stifter er Ø ApS. Selskabets anpartskapital er ,00 kr., selskabet har fravalgt revision, indskudskapitalen indbetales ved kontantindskud, samt selskabets formål er at drive virksomhed indenfor bygge, anlæg samt dertil beslægtet virksomheder. Vedrørende selskabets kapitalforhold er underskrevet den 4. juli Den digitale 20. ApS, cvr-nr. xxxx xxxx. Stifter er Ø ApS. Selskabets anpartskapital er ,00 kr., selskabet har fravalgt revision, indskudskapitalen indbetales ved kontantindskud, samt selskabets formål er at drive virksomhed indenfor bygge, anlæg samt dertil beslægtet virksomheder. Vedrørende selskabets kapitalforhold er underskrevet den 4. juli Den digitale 21. $ ApS, cvr-nr. xxxx xxxx. Stifter er Ø ApS. Selskabets anpartskapital er ,00 kr., selskabet har fravalgt revision, indskudskapitalen indbetales ved kontantindskud, samt selskabets formål er at drive virksomhed 6

7 indenfor bygge, anlæg samt dertil beslægtet virksomheder. Vedrørende selskabets kapitalforhold er underskrevet den 4. juli Den digitale 22. ApS, cvr-nr. xxxx xxxx. Stifter er Ø ApS. Selskabets anpartskapital er ,00 kr., selskabet har fravalgt revision, indskudskapitalen indbetales ved kontantindskud, samt selskabets formål er at drive administrationsselskab samt dertil beslægtet virksomhed. Vedrørende selskabets kapitalforhold er underskrevet den 4. juli Den digitale Indklagede [revisor] har på nævnsmødet den 19. april 2013 henholdt sig til de skriftlige indlæg, han har afgivet til sagen. Indklagede er først efterfølgende blevet klar over, at den metode vedrørende stiftelse af selskaber på et og samme kapitalgrundlag, han gik ud fra, ikke lovligt kunne benyttes. Også selskaberne med kontant indbetaling er stiftet ud fra den metode, han troede lovlig. Klagen: Klager har formuleret klagen således: Sagen vedrører vurderingsberetning ved stiftelse af 17 selskaber, idet indklagede har afgivet enslydende vurderingsberetninger ved stiftelse af hhv. 8, 9 og 5 selskaber. Det er Skats opfattelse, at vurderingsberetningerne ikke er afgivet i overensstemmelse med god revisorskik, jf. revisorlovens 16, stk. 1, samt erklæringsbekendtgørelsens 1, 14 og 15. Parternes bemærkninger: Klager har oplyst, at i forbindelse med Skats almindelige kontrolarbejde har man konstateret, at indklagede i perioden 31. august 2011 til 14. december 2011 har medvirket ved stiftelse af et større antal selskaber, og at indklagede i henholdsvis 8 og 9 tilfælde har afgivet enslydende vurderingsberetninger. Der er således i 9 tilfælde afgivet vurderingsberetning for aktiver bestående af 410 kvm. Herregårdssten samt 4 projektorer, og i 8 tilfælde afgivet vurderingsberetning for aktiver bestående af diverse værktøjer if. faktura fra D ApS. Klager har i den forbindelse oplyst, at selskabet D ApS er et binavn for C ApS, hvilket selskab er erklæret konkurs den 29. marts I de resterende 5 tilfælde fremgår oplysningerne om kapitalforhold for selskabet, at indskudskapitalen er indbetalt kontant på konto i pengeinstitut. Skat har videre anført, at man ikke er bekendt med, hvilket revisionsbevis, indklagede har indhentet vedrørende de pågældende vurderingsopgaver, men på grundlag af ordlyden er der efter Skats opfattelse tale om de samme aktiver, der vurderes ved stiftelse af henholdsvis de 8 og de 9 selskaber. De samme aktiver kan i givet fald kun anvendes til stiftelse af underliggende selskaber (A stifter B, B stifter C, C stifter D osv.), men kan ikke anvendes ved sideordnede stiftelser (A stifter B, C, D osv.). Lægges disse principper til grund, kan 410 kvm. Herregårdssten samt 4 projektorer ikke anvendes ved stiftelse af selskaberne selskabet H ApS, cvr-nr. xxxx xxxx, selskabet J ApS, cvr-nr. xxxx xxxx, selskabet K ApS, cvr-nr. xxxx xxxx, selskabet L ApS, cvr-nr. xxxx xxxx, selskabet M ApS, cvr-nr. xxxx xxxx, og selskabet N ApS, cvr-nr. xxxx xxxx. 7

8 Lægges disse principper til grund, kan diverse værktøjer if. faktura fra D ApS endvidere ikke anvendes ved stiftelse af selskaberne S ApS, cvr-nr. xxxx xxxx, T ApS, cvr-nr. xxxx xxxx, U ApS, nu V ApS, cvr-nr. xxxx xxxx, X ApS, nu Y ApS, cvr-nr. xxxx xxxx, Z ApS, cvr-nr. xxxx xxxx, og Æ ApS, cvr-nr. xxxx xxxx. Skat har gjort gældende, at disse selskaber således er stiftet uden, der reelt er kapitalgrundlag, samt at indklagede ved at underskrive de pågældende vurderingsberetninger uden forbehold eller supplerende oplysninger har tilsidesat god revisorskik. Skat har vedrørende de 5 selskaber, Ø ApS, cvr-nr. xxxx xxxx, # ApS, cvr-nr. xxxx xxxx, ApS, cvr-nr. xxxx xxxx, $ ApS, cvr-nr. xxxx xxxx, og ApS, cvr-nr. xxxx xxxx, anført, at alle disse selskaber er stiftet med datoen den 4. juli 2012 ved kontant indbetaling af kr. på konto i pengeinstitut samt, at det drejer sig om de samme aktiver de samme kr. i alle 5 selskaber. Indklagede har anført, at det er med beklagelse, at han har medvirket ved stiftelsen af de omhandlede selskaber. Indklagede har ikke været opmærksom på, at det ikke var tilladt at bruge samme kapital til at stifte flere datterselskaber under samme holdingselskab. Baggrunden for, at indklagede ikke undersøgte forholdet nærmere, var, at indklagede fandt det logisk, at når man måtte låne mellem selskaberne, kunne man også bruge den samme kapital til at foretage flere stiftelser. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Indklagede personligt Revisornævnet lægger til grund, at indklagede har afgivet revisorerklæring på de fremlagte vurderingsberetninger, samt at indklagedes erklæring er omfattet af revisorlovens 1. stk. 2, erklæringer med sikkerhed. Efter de foreliggende oplysninger, herunder ordlyden i de foreliggende vurderingsberetninger vedrørende de aktiver, der ligger til grund for stiftelsen, samt indklagedes erkendelse, lægger nævnet til grund, at der er tale om de samme aktiver, herunder det kontante indskud, der vurderes og anvendes ved stiftelse af henholdsvis 9, 8 og 5 selskaber. Nævnet lægger videre som også anført af Skat til grund, at samme aktiv i givet fald kan anvendes til stiftelse af underliggende selskaber (A stifter B, B stifter C, C stifter D osv.), men kan ikke anvendes ved sideordnede stiftelser (A stifter B, C, D osv.). Herefter kan 410 kvm. Herregårdssten samt 4 projektorer ikke anvendes ved stiftelse af selskaberne selskabet I ApS, cvr-nr. xxxx xxxx, selskabet J ApS, cvr-nr. xxxx xxxx, selskabet K ApS, cvr-nr. xxxx xxxx, selskabet L ApS, cvr-nr. xxxx xxxx, selskabet M ApS, cvr-nr. xxxx xxxx, selskabet N ApS, cvr-nr. xxxx xxxx og selskabet O ApS, cvr-nr. xxxx xxxx, og herefter kan diverse værktøjer if. faktura fra D ApS til en anskaffelsesværdi på ,00 kr. + moms endvidere ikke anvendes ved stiftelse af selskaberne P ApS, cvr-nr. xxxx xxxx, R ApS, cvrnr. xxxx xxxx, S ApS, cvr-nr. xxxx xxxx, T ApS, cvr-nr. xxxx xxxx, U ApS, nu V ApS, cvr-nr. xxxx xxxx, X ApS, nu Y ApS, cvr-nr. xxxx xxxx, Z ApS, cvr-nr. xxxx xxxx, og Æ ApS, cvr-nr. xxxx xxxx. Endvidere kan de kr. ikke anvendes ved stiftelsen af 3 ud af de 5 af selskaberne # ApS, cvr-nr. xxxx xxxx, ApS, cvr-nr. xxxx xxxx, $ ApS, cvr-nr. xxxx xxxx, og ApS, cvr-nr. xxxx xxxx. 8

9 Ved at have afgivet blanke revisorerklæringer på vurderingsberetninger vedrørende de nævnte selskaber uden, der forelå et reelt kapitalgrundlag, har indklagede tilsidesat god revisorskik, jf. revisorlovens 16, stk. 1. Det forhold, at indklagede ikke var klar over retsstillingen, kan ikke føre til et andet resultat. Ved fastsættelse af bødens størrelse har nævnet henset til, at indklagede har udvist en grundlæggende mangel på forståelse af sin opgave som offentlighedens tillidsrepræsentant, ligesom nævnet har lagt vægt på, at indklagede i over 10 tilfælde ved stiftelse af selskaber har medvirket til oprettelse af selskaber på et reelt ikke eksisterende grundlag. På denne baggrund udmåles bøden, der fastsættes i medfør af revisorlovens 44, stk. 1, til ,00 kr. Revisorvirksomheden Det fremgår af revisorlovens 43, stk. 5, at det kun er Revisortilsynet og Erhvervsstyrelsen, der kan indbringe en revisionsvirksomhed selvstændigt for Revisornævnet. End ikke øvrige myndigheder, herunder Skat, der er fritaget for kravet om at skulle have en retlig interesse i en klage, kan indklage er revisionsvirksomhed direkte for Nævnet. Derimod kan en revisionsvirksomhed medinddrages som part i en sag for Revisornævnet. Dette accessoriske virksomhedsansvar er i revisorlovens 44, stk. 4, 1. og 2. pkt., defineret som et medansvar for tilsidesættelsen af revisors pligter, jf. omtalen i Revisornævnets årsberetning 2010 side 30 og 31. Heraf følger, at dette ansvar er betinget af, at der også statueres ansvar for indklagede personligt. Endvidere følger det af fast praksis i nævnet, at klager skal kunne bevise, at virksomheden som sådan har medvirket til, at god revisorskik er tilsidesat, og det er således ikke tilstrækkeligt blot at anføre som i denne sag i forbindelse med overskriften i klageskrivelsen - virksomhedens navn. I denne sag har klager ikke formuleret en konkret klage over virksomheden, ligesom klager ikke har anført nogen begrundelse for virksomhedens medansvar for den indklagede revisors tilsidesættelse af god revisorskik. Herefter, og idet det i øvrigt ikke er godtgjort af klager, at revisionsvirksomheden har et medansvar for den skete overtrædelse, frifindes den indklagede revisionsvirksomhed. Det forhold, at indklagede har anvendt revisionsvirksomhedens kode ved digital indberetning af stiftelsen af selskaberne, kan ikke føre til et andet resultat. Thi bestemmes: Indklagede, registreret revisor [revisor], pålægges en bøde på ,00 kr. Indklagede, revisionsfirmaet A, frifindes. Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6. Marianne Madsen 9

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

DM Revision A/S Att.: Merete Leth Ulstrupvej 10 4682 Tureby

DM Revision A/S Att.: Merete Leth Ulstrupvej 10 4682 Tureby DM Revision A/S Att.: Merete Leth Ulstrupvej 10 4682 Tureby 19. marts 2010 Sag 2009-0019036 /ave Afgørelse vedrørende undersøgelse af vurderingsberetning afgivet af registreret revisor Merete Leth Indledning

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R) Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R) Statsadvokaten for særlig økonomisk Kriminalitet mod Registreret revisor R Disciplinært -

Læs mere

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt Den 13. februar 2009 blev der i sag nr. 3-4/2008-R Skattecenter København mod Registreret revisor Henning Carsten Schmidt afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved 2 skrivelser af 21. januar 2008 har Skattecenter

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2011 B ApS under konkurs og C og D mod statsautoriseret revisor Kim Hersland afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 29. september 2011 indbragte B

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 29. maj 2012 blev der i sag nr. 45/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. oktober 2008 har Skat klaget over statsautoriseret revisor Peder Clemmensen Pedersen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. oktober 2008 har Skat klaget over statsautoriseret revisor Peder Clemmensen Pedersen. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 77/2008-S Skat mod Statsautoriseret revisor Peder Clemmensen Pedersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. oktober 2008 har Skat klaget over statsautoriseret

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

Den 18. juli 2014 blev der i sag nr. 138/2013 og 159/2013. K e n d e l s e:

Den 18. juli 2014 blev der i sag nr. 138/2013 og 159/2013. K e n d e l s e: Den 18. juli 2014 blev der i sag nr. 138/2013 og 159/2013 A A/S ved direktør B og C ApS ved direktør B mod statsautoriseret revisor D og E P/S afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 18. oktober

Læs mere

K e n d e l s e: Det fremgår af tingbogsattest, at den 3. januar 2007 har K ApS fået tinglyst skøde på ejendommen matr. 41 DG,

K e n d e l s e: Det fremgår af tingbogsattest, at den 3. januar 2007 har K ApS fået tinglyst skøde på ejendommen matr. 41 DG, Den 17. februar 2010 blev der i sag nr. 35/2008-R K ApS, KK og KKK mod registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. maj 2008 har K ApS, KK og KKK i medfør af dagældende

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning samt forbehold i to afgivne regnskabserklæringer.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning samt forbehold i to afgivne regnskabserklæringer. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 152/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Morten Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere