Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen"

Transkript

1 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser i forbindelse hermed (Ikrafttrædelsesbekendtgørelsen) I medfør af 372 i lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) fastsættes: Kapitel 1 Delvis ikrafttræden af selskabsloven 1. Selskabsloven træder i kraft den 18. januar 2010, bortset fra de bestemmelser, som er anført i stk. 2, jf. kapitel 2. De bestemmelser, som er anført i stk. 2, jf. kapitel 2, træder ikke i kraft eller træder ikke fuldt ud i kraft den 18. januar Stk. 2. De bestemmelser, som ikke træder i kraft eller ikke træder fuldt ud i kraft den 18. januar 2010, er lovens 18, stk. 2, jf. bekendtgørelsens 2, lovens 26, nr. 4, jf. bekendtgørelsens 5, lovens 33 og 34, jf. bekendtgørelsens 3, lovens 38, jf. bekendtgørelsens 4, lovens 40, stk. 2, jf. bekendtgørelsens 3, lovens 40, stk. 3-5, jf. bekendtgørelsens 5, lovens 40, stk. 6, jf. bekendtgørelsens 6, lovens 41, stk. 2, jf. bekendtgørelsens 5, lovens 43, stk. 1, jf. bekendtgørelsens 4, lovens 50, stk. 2, 51, stk. 5, og 58, jf. bekendtgørelsens 7, lovens 63, 1. pkt., 66, stk. 3, 2. pkt., og 72, stk. 1 og 3, jf. bekendtgørelsens 8, lovens 159, stk. 1, nr. 5, jf. bekendtgørelsens 4, lovens 160, stk. 1, 2. og 3. pkt., jf. bekendtgørelsens 4, lovens 163, stk. 2, 2. pkt., jf. bekendtgørelsens 4, lovens 166, stk. 1, jf. bekendtgørelsens 8, lovens 171 og 174, stk. 1, og 175, stk. 1, nr. 3, jf. bekendtgørelsens 3, lovens 181, 3. og 4. pkt., 183, stk. 5, 3. pkt., og 190, stk. 2, 2. og 3. pkt., jf. bekendtgørelsens 4, lovens 192, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3, jf. bekendtgørelsens 9, lovens 193, stk. 1 og 2, jf. bekendtgørelsens 10, lovens og 210, stk. 2, jf. bekendtgørelsens 11, lovens 222, stk. 2, jf. bekendtgørelsens 4, lovens 231, stk. 1, 4. pkt., jf. bekendtgørelsens 3, lovens 237, stk. 1 og 2, jf. bekendtgørelsens 12, lovens 242, 2. pkt., 243, stk. 1, 1. pkt., og 244, stk. 1, 3. pkt., jf. bekendtgørelsens 13, lovens 245, stk. 1, jf. bekendtgørelsens 12 og 13, lovens 245, stk. 5, og 248, stk. 2 og 3, jf. bekendtgørelsens 12, lovens 252, 2. pkt., jf. bekendtgørelsens 12 og 13, lovens 253 og 255, stk. 1 og 2, jf. bekendtgørelsens 12, lovens 260, 2. pkt., jf. bekendtgørelsens 13, lovens 261, stk. 1, 1. pkt., og 262, stk. 1, 3. pkt., jf. bekendtgørelsens 13, lovens 263, stk. 1, jf. bekendtgørelsens 12 og 13, lovens 263, stk. 5, og 266, stk. 2 og 3, jf. bekendtgørelsens 12, lovens 270, 2. pkt., jf. bekendtgørelsens 12 og 13, lovens 277, 2. pkt., 278, stk. 1, 1. pkt., og 279, stk. 1, 3. pkt., 280, stk. 1, 290, 2. pkt., 297, 2. pkt., 298, stk. 1, 1. pkt., 299, stk. 1, 3. pkt., 300, stk. 1, og 310, 2. pkt., jf. bekendtgørelsens 13, lovens 319, stk. 1, 2. pkt., og 324, stk. 1, 3. pkt., jf. bekendtgørelsens 4, lovens 325, 1. pkt., 331, 2. pkt., 332, stk. 1, 1. pkt., og 333, stk. 1, 3. pkt., jf. bekendtgørelsens 13, lovens 337, stk. 6, 1. pkt., jf. bekendtgørelsens 8, og lovens 347, jf. bekendtgørelsens 14. Økonomi- og Erhvervsmin. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr

2 Stk. 3. De bestemmelser, som ikke træder i kraft, eller som ikke træder i kraft fuldt ud den 18. januar 2010, jf. stk. 2 og kapitel 2, vil blive sat i kraft efterhånden, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system færdigudvikles til at håndtere administrationen af disse bestemmelser. Kapitel 2 Bestemmelser i selskabsloven, som ikke træder i kraft eller ikke træder fuldt ud i kraft den 18. januar 2010 Opdatering af personoplysninger i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system 2. Selskabslovens 18 træder i kraft den 18. januar 2010, dog således at opdatering af personoplysninger, jf. 18, stk. 2, ophører 20 år efter at den pågældende person ophører med at være registreret i en virksomhed, som er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens itsystem. Muligheden for at udskyde indbetalingen af en vis andel af selskabskapitalen ved stiftelse, ombytning af konvertible gældsbreve og kapitalforhøjelse 3. Selskabslovens 33 og 34, der giver mulighed for på visse betingelser at udskyde indbetalingen af en vis del af selskabskapitalen ved stiftelse, træder ikke i kraft den 18. januar Stk. 2. Indtil 33 og 34 træder i kraft, skal følgende bestemmelser forstås således: 1) 40, stk. 2, skal forstås således, at kapitalselskabet ikke kan registreres, medmindre den samlede kapital med tillæg af en eventuel overkurs er indbetalt fuldt ud. 2) 171 skal forstås således, at det resterende beløb skal indbetales eller dækkes af den del af selskabets egenkapital, der kan anvendes til udbytte. 3) 174, stk. 1, skal forstås således, at kapitalforhøjelsen ikke kan registreres, før den nytegnede selskabskapitals pålydende og en eventuel overkurs er fuldt indbetalt. 4) I 175, stk. 1, nr. 3, og 231, stk. 1, 4. pkt., skal der ses bort fra henvisningen til 33. Muligheden for at undlade vurderingsberetning ved indskud af aktiver ved stiftelse, efterfølgende erhvervelse, omdannelse og kapitalforhøjelse samt ved udlodning af aktiver ved udbytte og kapitalnedsættelse 4. Selskabslovens 38, 160, stk. 1, 2. og 3. pkt., 181, 3. og 4. pkt., 183, stk. 5, 3. pkt., og 190, stk. 2, 2. og 3. pkt., der giver mulighed for at undlade vurderingsberetning, hvor der foretages indskud af aktiver ved stiftelse, efterfølgende erhvervelse, omdannelse og kapitalforhøjelse samt ved udlodning af aktiver ved udbytte og kapitalnedsættelse, træder ikke i kraft den 18. januar Stk. 2. Indtil bestemmelserne i stk. 1 træder i kraft, skal følgende bestemmelser forstås således: 1) I 43, stk. 1, skal der ses bort fra formuleringen, medmindre erhvervelsen er omfattet af 38. 2) I 159, stk. 1, nr. 5, skal henvisningen til 160 forstås som en henvisning til 160, 1. og 4. pkt. 3) I 163, stk. 2, 2. pkt., skal henvisningen til 160 forstås som en henvisning til 160, 1. og 4. pkt., og der skal ses bort fra formuleringen medmindre det er besluttet, at de ikke skal udarbejdes. 4) I 222, stk. 2, skal henvisningen til 181 forstås som en henvisning til 181, 1. og 2. pkt. 5) I 319, stk. 1, 2. pkt., og 324, stk. 1, 3. pkt., skal henvisningen til forstås som en henvisning til 36 og 37. 2

3 Muligheden for at stifte et kapitalselskab med retsvirkning frem i tid 5. Selskabslovens 40, stk. 3, 2. led, der giver mulighed for at stifte et kapitalselskab med en stiftelsesdato, der ligger senere end datoen for underskrivelsen af stiftelsesdokumentet, træder ikke i kraft den 18. januar Stk. 2. Indtil 40, stk. 3, 2. led, træder i kraft, skal følgende bestemmelser forstås således: 1) I 26, nr. 4, skal der ses bort fra henvisningen til 40, stk ) 40, stk. 3, skal forstås således, at stiftelsen af kapitalselskabet har retsvirkning fra datoen for stiftelsesdokumentets underskrift. 3) 40, stk. 4 og 5, og 41, stk. 2, finder ikke anvendelse. Muligheden for at stifte et kapitalselskab med regnskabsmæssig tilbagevirkende kraft ved indskud af en bestemmende kapitalpost 6. Selskabslovens 40, stk. 6, 2. led, der giver mulighed for at stifte et kapitalselskab med regnskabsmæssig tilbagevirkende kraft ved indskud af en bestemmende kapitalpost i et andet kapitalselskab, træder ikke i kraft den 18. januar Stk. 2. Indtil 40, stk. 6, 2. led, træder i kraft, skal 40, stk. 6, forstås således, at hvis kapitalselskabet i forbindelse med stiftelsen overtager en allerede bestående virksomhed, kan stiftelsen tillægges virkning i regnskabsmæssig henseende fra første dag i indeværende regnskabsår i den virksomhed, der indskydes. Visse forhold i forbindelse med registrering af betydelige kapitalposter og førelse af selskabets ejerbog 7. Selskabslovens 58, stk. 1 og 2, træder i kraft den 18. januar 2010, dog således at de omhandlede oplysninger om betydelige kapitalposter skal registreres hos kapitalselskabet i stedet for i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system. Stk , stk. 3, træder ikke i kraft den 18. januar Indtil denne bestemmelse træder i kraft, kan enhver skriftligt bestille udskrift hos et aktieselskab af oplysningerne om betydelige kapitalposter, som er omfattet af 58, stk. 1 og 2, mod betaling af et eventuelt gebyr til dækning af udskriftens fremstilling og forsendelse. Stk. 3. Indtil 58, stk. 3, træder i kraft, er fortegnelsen over alle kapitalejerne i et anpartsselskab offentligt tilgængelig, hvis vedtægterne bestemmer dette, eller selskabskapitalen er kr. eller mere. Stk. 4. Indtil 58 træder i kraft fuldt ud, skal følgende bestemmelser forstås således: 1) 50, stk. 2, om selskabets mulighed for at føre ejerbogen ved, at selskabet registrerer de omhandlede oplysninger i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system, finder ikke anvendelse. 2) I 51, stk. 5, 1. pkt., skal der ses bort fra formuleringen efter 50, stk. 2,. 3) 51, stk. 5, 2. pkt., finder ikke anvendelse. Visse offentliggørelser skal fortsat ske i Statstidende 8. Følgende bestemmelser i selskabsloven træder i kraft den 18. januar 2010, dog således at de pågældende indkaldelser og offentliggørelser skal foretages i Statstidende i stedet for Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system: 1) Selskabslovens 63, 1. pkt., vedrørende indkaldelse af aktier til registrering i en værdipapircentral. 2) Selskabslovens 66, stk. 3, 2. pkt., vedrørende mortifikationsindkaldelse. 3

4 3) Selskabslovens 72, stk. 1, og 72, stk. 3, vedrørende indkaldelse i forbindelse med indløsning af visse kapitalejere. 4) Selskabslovens 166, stk. 1, vedrørende opfordring til visse kapitalejere til at afhente kapitalandele. 5) Selskabslovens 337, stk. 6, 1. pkt., vedrørende opfordring til visse kapitalejere til at anmode om optagelse i selskabets aktiebog. Visse forhold i forbindelse med kapitalnedsættelse 9. Selskabslovens 192, stk. 1, 1. pkt., træder i kraft den 18. januar 2010, dog således at kapitalselskabets kreditorer ved kapitalnedsættelse skal opfordres til inden for en frist på tre måneder at anmelde deres krav til selskabet. Stk. 2. Selskabslovens 192, stk. 3, træder i kraft den 18. januar 2010, dog således at opfordringen til kreditorerne ved kapitalnedsættelser til amortisation, jf. 74, skal være offentliggjort mindst 3 måneder inden datoen for den første af de i vedtægterne planlagte kapitalnedsættelser i forbindelse med amortisationen. 10. Selskabslovens 193, stk. 1, hvorefter kapitalnedsættelsen betragtes som endelig 4 uger efter udløbet af fristen for anmeldelse af krav til kapitalselskabet, jf. 192, medmindre andet anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, træder ikke i kraft den 18. januar Stk. 2. Indtil 193, stk. 1, træder i kraft, skal kapitalnedsættelser, som gennemføres, anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 2 uger efter beslutningen om gennemførslen, og der skal ses bort fra kravet i 193, stk. 2, om anmeldelse af kapitalnedsættelser, som ikke gennnemføres. Er beslutningen om gennemførslen ikke registreret eller anmeldt til registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system senest 12 måneder efter registrering af beslutningen efter 191, mister beslutningen sin gyldighed. Visse forhold i forbindelse med økonomisk bistand med et kapitalselskabs egne midler 11. Selskabslovens 206, stk. 2 og 3, og vedrørende et kapitalselskabs mulighed for på visse betingelser at yde økonomisk bistand med selskabets egne midler i forbindelse med tredjemands erhvervelse af kapitalandele i selskabet eller i dets moderselskab, træder ikke i kraft den 18. januar Stk. 2. Indtil 206, stk. 2, træder i kraft, skal 206, stk. 1, forstås således, at der skal ses bort fra henvisningen til stk. 2. Stk. 3. Selskabslovens 210, stk. 2, vedrørende et kapitalselskabs mulighed for at yde økonomisk bistand til kapitalejere eller ledelsen i selskabet, hvis der er tale om selvfinansiering, jf. reglerne i , træder ikke i kraft den 18. januar Muligheden for at fravælge fusionsplan og spaltningsplan i visse tilfælde 12. Anpartshavernes mulighed for i visse tilfælde at beslutte, at der ikke skal udarbejdes en fusionsplan, jf. selskabslovens 237, stk. 2, eller en spaltningsplan, jf. 255, stk. 2, træder ikke i kraft den 18. januar Stk. 2. Indtil bestemmelserne i stk. 1 træder i kraft, skal følgende bestemmelser forstås således: 1) I 237, stk. 1, og 255, stk. 1, skal der ses bort fra henvisningen til stk. 2. 2) I 245, stk. 1, og 263, stk. 1, skal der ses bort fra udtrykket eventuelle. 3) 245, stk. 5, skal forstås således, at fusionens gennemførelse skal være i overensstemmelse med fusionsplanen. Vedtages fusionen ikke i overensstemmelse med den offentliggjorte fusionsplan, anses forslaget som bortfaldet. 4

5 4) 248, stk. 2 og 3, og 266, stk. 2 og 3, finder ikke anvendelse. 5) I 252, 2. pkt., skal der ses bort fra henvisningen til 237, stk. 2, og henvisningen til 248 skal forstås som en henvisning til 248, stk. 1. 6) I 253 skal henvisningen til 248 forstås som en henvisning til 248, stk. 1. 7) 263, stk. 5, skal forstås således, at spaltningens gennemførelse skal være i overensstemmelse med spaltningsplanen. Vedtages spaltningen ikke i overensstemmelse med den offentliggjorte spaltningsplan, anses forslaget som bortfaldet. 8) I 270, 2. pkt., skal der ses bort fra henvisningen til 255, stk. 2, og henvisningen til 266 skal forstås som en henvisning til 266, stk. 1. Muligheden for at fravælge kreditorerklæring ved fusion, spaltning, grænseoverskridende fusion, grænseoverskridende spaltning og omdannelse fra andelsselskab til aktieselskab 13. Muligheden for, at kapitalejerne i enighed kan beslutte, at der ikke skal udarbejdes en erklæring fra en vurderingsmand om kreditorernes stilling ved en påtænkt fusion, jf. selskabslovens 242, 2. pkt., en påtænkt spaltning, jf. 260, 2. pkt., en påtænkt grænseoverskridende fusion, jf. 277, 2. pkt., en påtænkt grænseoverskridende spaltning, jf. 297, 2. pkt., eller en påtænkt omdannelse fra et andelsselskab til et aktieselskab, jf. 331, 2. pkt., træder ikke i kraft den 18. januar Stk. 2. Indtil bestemmelserne i stk. 1 træder i kraft, skal følgende bestemmelser forstås således: 1) I 243, stk. 1, 1. pkt., 261, stk. 1, 1. pkt., 278, stk. 1, 1. pkt., 298, stk. 1, 1. pkt., og 332, stk. 1, 1. pkt., skal der ses bort fra formuleringen, eller hvis der ikke er udarbejdet en erklæring fra en vurderingsmand om kreditorernes stilling,. 2) 244, stk. 1, 3. pkt., 262, stk. 1, 3. pkt., 279, stk. 1, 3. pkt., 299, stk. 1, 3. pkt., og 333, stk. 1, 3. pkt., skal forstås således, at vurderingsmændenes erklæring om kreditorernes stilling ligeledes skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 3) I 245, stk. 1, 263, stk. 1, 280, stk. 1, og 300, stk. 1, skal der ses bort fra udtrykket eventuelle. 4) I 252, 2. pkt., skal henvisningen til 242 forstås som en henvisning til 242, 1. pkt. 5) I 270, 2. pkt., skal henvisningen til 260 forstås som en henvisning til 260, 1. pkt. 6) I 290, 2. pkt., skal henvisningen til 277 forstås som en henvisning til 277, 1. pkt. 7) I 310, 2. pkt., skal henvisningen til 297 forstås som en henvisning til 297, 1. pkt. 8) I 325, 1. pkt., skal henvisningen til 331 forstås som en henvisning til 331, 1. pkt. Muligheden for, at filialer af udenlandske kapitalselskaber kan have binavne 14. Selskabslovens 347 træder i kraft den 18. januar 2010, dog således at muligheden efter stk. 1 for, at filialen kan have binavne, ikke træder i kraft den 18. januar Kapitel 3 Ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven 15. Lov om aktieselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 649 af 15. juni 2006 med senere ændringer, og lov om anpartsselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 650 af 15. juni 2006 med senere ændringer, ophæves den 18. januar Stk. 2. De anordninger for Grønland, der er udstedt i medfør af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven, har fortsat gyldighed, indtil de ophæves ved nye anordninger, som er udstedt i medfør af selskabsloven. 5

6 Kapitel 4 Overgangsbestemmelser 16. De kapitalselskaber, som er registreret ved selskabslovens ikrafttræden, og som ikke er under likvidation, konkurs eller tvangsopløsning, skal senest på den førstkommende ordinære generalforsamling gennemføre de vedtægtsændringer, som er nødvendige for at bringe vedtægterne i overensstemmelse med de bestemmelser i selskabsloven, som er trådt i kraft, og regler, som er udstedt i medfør heraf, jf. dog Stk. 2. Forslag om at ændre vedtægterne, således at kapitalselskabets vedtægter bringes i overensstemmelse med selskabslovens krav, skal anses for gyldigt vedtaget, når blot en kapitalejer har stemt for forslaget. 17. Selskabslovens 60, stk. 6, finder alene anvendelse på ejerbeviser, der udstedes den 18. januar 2010 eller senere. 18. Selskabslovens 67, stk. 3, 4. pkt., og 110, stk. 3, 2. pkt., finder anvendelse på anmodninger om skønsmandsvurdering, som fremsættes af en kapitalejer den 18. januar 2010 eller senere. 19. Selskabslovens 68, stk. 1, 3. pkt., vedrørende samtykke til overgang af kapitalandele får først virkning for det enkelte kapitalselskab efter den førstkommende generalforsamling, der afholdes den 18. januar 2010 eller senere. 20. Selskabslovens 84, stk. 1, 1. og 2. pkt., og stk. 2 og 3, vedrørende en registreringsdato, som er afgørende for aktionærernes ret til at deltage og stemme på en generalforsamling, finder anvendelse med virkning fra den første generalforsamling, der indkaldes til efter den 18. januar Stk. 2. Selskabslovens 84, stk. 1, 3. pkt., vedrørende anmeldelse af en aktionærs deltagelse i en generalforsamling får først virkning for det enkelte kapitalselskab efter den førstkommende generalforsamling, der afholdes den 18. januar 2010 eller senere. 21. Er en indkaldelse til en generalforsamling omfattet af reglerne om frister for indkaldelse til en generalforsamling i selskabslovens 94, stk. 2, og foreskriver et selskabs vedtægter, at indkaldelse til generalforsamlinger skal foretages tidligst 4 uger før generalforsamlingen, kan indkaldelse til den førstkommende generalforsamling, der afholdes efter bestemmelsens ikrafttræden, foretages tidligst 5 uger før generalforsamlingen, uanset at vedtægterne foreskriver en kortere frist. 22. Et anpartsselskab, som alene har en bestyrelse, skal opfylde kravene med hensyn til valg af ledelsesstruktur i selskabslovens 111 senest den 18. januar Forslag om at ændre vedtægterne, således at kapitalselskabets ledelsesstruktur bringes i overensstemmelse med 111, skal anses for gyldigt vedtaget, når blot en anpartshaver har stemt for forslaget. 23. Bestyrelsesmedlemmer, som er udpeget af et repræsentantskab, og som udgør halvdelen eller mere af bestyrelsen, kan uanset selskabslovens 120, stk. 1, fortsætte som bestyrelsesmedlemmer, indtil deres valgperiode udløber, dog senest til den 18. januar Selskabslovens 222, stk. 1, og 223 kan anvendes af kapitalselskaber, som er under likvidation, uanset at likvidationen er indledt før den 18. januar

7 Kapitel 5 Ikrafttræden 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. januar

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven)

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) BEK nr 172 af 22/02/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. august 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2010-0021182

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 31.3.2010 GKJ - NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Kolonne 1 angiver de gældende bestemmelser i selskabsloven (lov nr. 470 af 12. juni 2009) og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse

Læs mere

Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere

Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere 2. marts 2010 /LBU/GKJ Sag Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere 1. Ændringer, som er trådt i kraft Selskabslovens

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V

Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Ny selskabslov (A/S og ApS) Oversigt over ændringer Den 29. maj 2009 vedtog Folketinget

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

VEJLEDNING OM. Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen November 2011 Indholdsfortegning 1. Indledning... 2 2. Den almindelige 2-ugersfrist... 2 3. Specielle frist-situationer... 3 3.1.

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

Indledning... 3 Formålet med kapitalnedsættelse... 3 Beslutningen om kapitalnedsættelse... 4

Indledning... 3 Formålet med kapitalnedsættelse... 3 Beslutningen om kapitalnedsættelse... 4 Vejledning Kapitalnedsættelse Denne vejledning handler om reglerne om nedsættelse af selskabskapitalen i kapitalselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 2.0 Dato: 19-02-2018 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

DEN NYE SELSKABSLOV - OVERSIGT OVER ÆNDRINGER

DEN NYE SELSKABSLOV - OVERSIGT OVER ÆNDRINGER MARTS 2010 DEN NYE SELSKABSLOV - OVERSIGT OVER ÆNDRINGER Den 1. marts 2010 trådte hovedparten af den nye selskabslov i kraft. Den nye selskabslov erstatter den aktieselskabslov og anpartsselskabslov og

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Nr. 1386 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Kapitel 1 Likvidation Kapitel 2 Konkurs Kapitel 3 Tvangsopløsning

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Side 2 Fusion og spaltning Reglerne om nationale fusioner og spaltninger er ændret indenfor følgende områder: Fusions- og spaltningsplan

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber ERHVERVSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDENDE

Læs mere

NY SELSKABSLOV LOVENS SYSTEMATIK

NY SELSKABSLOV LOVENS SYSTEMATIK LOVENS SYSTEMATIK Reglerne om kapitalselskaber i SL er, hvor ikke andet særligt er angivet i loven, fælles for aktie- og anpartsselskaber. NYE UDTRYK OG BEGREBER Jfr. 5 (definitioner): Kapitalselskaber

Læs mere

Stiftelse af ApS og A/S

Stiftelse af ApS og A/S Vejledning Stiftelse af ApS og A/S Denne vejledning handler om reglerne om stiftelse af anpartsselskaber og aktieselskaber, herunder blandt andet hvilke dokumenter der skal udarbejdes, og hvad de skal

Læs mere

Kommunale forsyningsselskaber. Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard

Kommunale forsyningsselskaber. Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Kommunale forsyningsselskaber J U R IST- OG ØKONOM FOR BU N DETS FOR L AG Denne ERJ er omfattet af lov om ophavsret. Kommunale

Læs mere

Vejledning om fusioner af aktie- og anpartsselskaber

Vejledning om fusioner af aktie- og anpartsselskaber Vejledning om fusioner af aktie- og anpartsselskaber ERHVERVSSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1.

Læs mere

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 Ændring af Selskabsloven Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 ÆNDRING AF SELSKABSLOVEN Folketinget har den 16 maj 2013 vedtaget en revision af selskabsloven. Dele af lovændringen kræver tilpasning af Erhvervsstyrelsens

Læs mere

2010/1 LSV 55 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. december Forslag.

2010/1 LSV 55 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. december Forslag. 2010/1 LSV 55 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2010-0021990 Vedtaget af Folketinget ved 3.

Læs mere

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM grænseoverskridende flytning af hjemsted UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen december 2013 Indhold INDLEDNING... 3 FLYTNING UD AF DANMARK... 3 Flytteplan... 3 Flytteredegørelse... 4 Kreditorerklæring...

Læs mere

Vedtægter for Falcon Invest Flex A/S CVR nr

Vedtægter for Falcon Invest Flex A/S CVR nr FALCON INVEST Vedtægter for Falcon Invest Flex A/S CVR nr. 35 52 80 32 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Falcon Invest Flex A/S. 1.2 Selskabets binavn er Falcon Invest A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

10.4. Paradigme til beslutningsreferat for spaltning, hvor spaltningsplanen er fravalgt

10.4. Paradigme til beslutningsreferat for spaltning, hvor spaltningsplanen er fravalgt 10. P ARADIGMER 10.4. Paradigme til beslutningsreferat for spaltning, hvor spaltningsplanen er fravalgt (Paradigmet er kun relevant ved spaltninger, hvopr alene anpartsselskaber indgår.) (Husk, at et beslutningsreferat

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Iværksætterselskaber. Vejledning. Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen

Iværksætterselskaber. Vejledning. Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Vejledning Iværksætterselskaber Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 1.0 Dato: 19-02-2018 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Stiftelse

Orientering om den nye selskabslov Stiftelse Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Stiftelse Side 2 Stiftelse Reglerne om stiftelse er ændret indenfor følgende områder: Stiftelsesprocedure Standardvedtægter Hjemsted Revisor Selskabets varighed

Læs mere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Læs mere

S T I F T E L S E S D O K U M E N T

S T I F T E L S E S D O K U M E N T ADVOKATFIRMAET DRACHMANN Torvet 15, 4800 Nykøbing F. Telefon 54845090 - Fax 54845099 E-mail drachmann@drachmann.com J.nr.: MJ-10838-37 S T I F T E L S E S D O K U M E N T Undertegnede Foreningen Idestrup

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Maj 2011 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. marts 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. marts 2011 25. marts 2011. Nr. 243. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) [1] Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v. side 3 Kapitel 2 Registrering og frister side 8 Kapitel 3 Stiftelse side 12

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

FUSIONSPLAN. Columbus A/S (det fortsættende selskab) Columbus Danmark A/S (det ophørende selskab) OPRETTET MELLEM 59.004/ABT 1

FUSIONSPLAN. Columbus A/S (det fortsættende selskab) Columbus Danmark A/S (det ophørende selskab) OPRETTET MELLEM 59.004/ABT 1 FUSIONSPLAN OPRETTET MELLEM Columbus A/S (det fortsættende selskab) OG Columbus Danmark A/S (det ophørende selskab) DATERET 30. JUNI 2014 1 FUSIONSPLAN Bestyrelserne i Columbus A/S Lautrupvang 6 2750 Ballerup

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 CORPORATE COMMERCIAL Den nye selskabslov Af advokat Jacob Christensen og advokatfuldmægtig Johanna Wickenberg I forlængelse af vores nyhedsbrev fra april 2009 om det fremsatte

Læs mere

DATASAMMENSKRIVNING. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

DATASAMMENSKRIVNING. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Den 25. februar 2011 DATASAMMENSKRIVNING Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Herved sammenskrives lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Side 2 Kapitalandele, ejerfortegnelser mv. Reglerne om kapitalandele, ejerfortegnelser mv. er ændret indenfor følgende

Læs mere

Nyheder inden for regnskab

Nyheder inden for regnskab Nyheder inden for regnskab Nr. 11 december 2008 Indhold Økonomi- og erhvervsministeriet Betænkning om ny selskabslovgivning PricewaterhouseCoopers Få styr på årsregnskabsloven IFRS essential Økonomi- og

Læs mere

Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 24.2.2010 Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) (Sammenstilling af gældende regler i selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen) I medfør af 8 og 9 og 10, stk. 2 og 3, i lov nr. 571 af 6. juni

Læs mere

Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING

Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING FEBRUAR 2010 INDHOLD 1.1 Stiftelse ændringer pr. 1. marts 2010 3 1.2 Stiftelse senere ændringer 3 2.1 Selskabskapital ændringer pr. 1. marts 2010 3

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordicom A/S mandag, den 22. marts 2010, kl. 15.00 Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse,

Læs mere

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love BEK nr 186 af 24/02/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2010-0021214

Læs mere

2007/2 LSV 76 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. maj Forslag. til

2007/2 LSV 76 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. maj Forslag. til 2007/2 LSV 76 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2007-0012190 Vedtaget af Folketinget ved

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt Kapitalkrav Gældende ret Ny lovgivning Aktieselskabslovens 1, stk. 3, og anpartsselskabslovens 1, stk. 3: Kravene til kapitalens størrelse

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. februar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. februar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. februar 2010 24. februar 2010. Nr. 186. Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre

Læs mere

bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kapitalselskaber aktie- og anpartsselskaber Bernhard Gomard

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

HD (R) Afhandling ASB Handelshøjskolen i Århus. Den nye selskabslov af den 29. maj 2009. Bilag

HD (R) Afhandling ASB Handelshøjskolen i Århus. Den nye selskabslov af den 29. maj 2009. Bilag HD (R) Afhandling ASB Handelshøjskolen i Århus Den nye selskabslov af den 29. maj 2009 På hvilke områder er den nye selskabslov væsentligt ændret i forhold til den tidligere lovgivning for aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER Reduktion af revisionspligten og de selskabsretlige konsekvensrettelser Reduktion af revisionspligten Virksomheder er fritaget for revisionspligt, hvis de i to på hinanden

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

UDKAST. til. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen UDKAST til Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen I medfør af 1 a, stk. 1 og 2, 8 og 10, stk. 2, i lov nr. 571 af 6. juni 2007 om fremgangsmåden

Læs mere

VEDTÆGTER VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR

VEDTÆGTER VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR. 55660018 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Victoria Properties A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive online portaler med økonomisk fokus, enten direkte

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Fusion og spaltning, omdannelse m.v.

Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Selskabsret Kapitalselskaber Advokat Nicholas Liebach Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Lektion 13 WWW.PLESNER.COM Dagens program Fusion og spaltning, omdannelse m.v. JSC kap. 21 Spørgsmål Virksomhedssammenslutninger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

Fremsat den X. november 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen)

Fremsat den X. november 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 323 Offentligt Fremsat den X. november 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber

Læs mere

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Indholdsfortegnelse

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Indholdsfortegnelse Erhvervsstyrelsen, Grejen, 21. juli 2015 J.nr. 2015-7775 UDKAST Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelt

Læs mere

Introduktion til dansk selskabsret I

Introduktion til dansk selskabsret I Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel Introduktion til dansk selskabsret I 5. udgave Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel Introduktion til dansk selskabsret I 5. udgave/1. oplag Karnov Group

Læs mere

UDKAST. Anordning for Grønland om ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

UDKAST. Anordning for Grønland om ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Erhvervsstyrelsen, Den 21. juli 2015 UDKAST Anordning for Grønland om ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) I medfør af 375 i selskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af

Læs mere

Vedtægter The Drilling Company of 1972 A/S

Vedtægter The Drilling Company of 1972 A/S Vedtægter The Drilling Company of 1972 A/S Side: 1/6 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er The Drilling Company of 1972 A/S. 1.2 Selskabets formål er, direkte eller indirekte, at udøve virksomhed inden

Læs mere

NUNA. Vedtægter. for Air Greenland A/S (CVR ) ADVOKATER EQQARTUUSSISSUSERISUT LAW FIRM

NUNA. Vedtægter. for Air Greenland A/S (CVR ) ADVOKATER EQQARTUUSSISSUSERISUT LAW FIRM Vedtægter for Air Greenland A/S (CVR 56996710 ) 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat A/S (Air Greenland

Læs mere

Genoptagelse af kapitalselskaber

Genoptagelse af kapitalselskaber Vejledning Genoptagelse af kapitalselskaber Vejledningen handler om genoptagelse af selskabsformerne IVS, ApS, A/S og P/S, som er under tvangsopløsning, eller under frivillig likvidation. Udarbejdet af

Læs mere

revisionspligten for visse små virksomheder)

revisionspligten for visse små virksomheder) Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 205 Offentligt Oversigt over lovforslag om ændring af Aktieselskabsloven, Anpartsselskabsloven, Lov om erhvervsdrivende fonde, lov om visse erhvervsdrivende

Læs mere

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Standardvedtægter for S.M.B.A. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

KONVERTIBELT GÆLDSBREV. Mellem [långiver] og Erria A/S

KONVERTIBELT GÆLDSBREV. Mellem [långiver] og Erria A/S KONVERTIBELT GÆLDSBREV Mellem [långiver] og Erria A/S Mellem ERRIA A/S CVR-nr. 15 30 05 74 Torvet 21, 2. 4600 Køge (i det følgende benævnt Selskabet ) og [långiver] CVR-nr. * [adresse] (i det følgende

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 November 2011September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål... 3 2. Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere

Præsentation af den nye selskabslov. Formuepleje seminar februar 2010. Holst, Advokater

Præsentation af den nye selskabslov. Formuepleje seminar februar 2010. Holst, Advokater Præsentation af den nye selskabslov Formuepleje seminar februar 2010 Holst, Advokater 1. Introduktion Dagens program: 1. Introduktion 2. Stiftelse 3. Kapitalandele, ejerbog og ejerregister 4. Ledelse 5.

Læs mere

VEJLEDNING OM. Kapitalforhøjelse og -nedsættelse i forbindelse med fusion og spaltning UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Kapitalforhøjelse og -nedsættelse i forbindelse med fusion og spaltning UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Kapitalforhøjelse og -nedsættelse i forbindelse med fusion og spaltning UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Juni 2010 1. Indledning... 2 2. Fusioner... 2 2.1. Kapitalforhøjelser... 2 2.1.1. Det

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab under navnet Roskilde Grøn Energi A/S ("Selskabet").

Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab under navnet Roskilde Grøn Energi A/S (Selskabet). Følgende Stiftelsesdokument er udfærdiget af: Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 4000 Roskilde ("Stifter") 1. Stiftelse af aktieselskab Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen 1 I bekendtgørelse nr. 243 af 10. marts 2015 om anmeldelse, registrering, gebyr

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling. torsdag den 25. april 2019 kl. 17.

GENERALFORSAMLING. Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling. torsdag den 25. april 2019 kl. 17. GENERALFORSAMLING indkalder herved til ordinær generalforsamling torsdag den 25. april 2019 kl. 17.00 på selskabets adresse Aggersundvej 33, 9690 Fjerritslev. Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere