Strategisk Fokus. Juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk Fokus. Juni 2015"

Transkript

1 Juni 2015 Cheføkonom Ulrik H. Bie, Chefstrateg Klaus Dalsgaard, Chefanalytiker Tore Stramer, Seniorøkonom Anna Råman,

2 Globalt overblik Global vækst vil komme op i fart efter en svag start på året. Det vil være Europa og USA, som bliver den primære kilde til vækst. BRIK-landene har alle problemer. Kinas vækst er den svageste siden krisen. Myndigheder er i færd med liberaliseringer og lempelser af den økonomiske politik, men skal samtidig rydde op i den finansielle sektor. Blød landing er fortsat hovedscenariet. Olieprisen vil forblive omkring nuværende niveauer. Øget udbud vil presse priserne ned, mens øget vækst og efterspørgsel vil hindre store prisfald. OPEC fastholder officielt produktionen, men Irak og Iran vil forøge deres. 2 Juni 2015

3 Globalt overblik Indien har medvind fra lave oliepriser og stor velvilje over for den nye regering. Men reformtempoet skuffer, og Indien risikerer at miste en gylden mulighed for at nå et højere vækstspor. Brasilien rammes nu af flere års uansvarlig økonomisk politik med både pengepolitiske og finanspolitiske stramninger. Ingen vækst før i Rusland bedres langsomt på trods af sanktioner. EM Europa får hjælp af pengepolitiske lempelser og stigende vækst i euroområdet. Olieproducerende lande bliver nødt til at stramme hårdt op som følge af lavere indtægter. 3 Juni 2015

4 Overordnede udsigter for lange renter Højere renter på langt sigt fordi: Vækst og inflation er på vej op Renterne var for lave Afkastudsigter og volatilitet afskrækker investorerne USA hæver renten i oktober Aftagende inflow fra oversøiske investorer Udsigt til stor volatilitet Kun moderate stigninger fordi: Centralbankerne griber ind ved store rentestigninger, der truer opsving Lang tid til renteforhøjelser fra ECB Langsomt stramningsforløb i USA 4 Juni 2015

5 Udsigt for pengepolitik USA hæver i oktober og april 2016 Udsigt til langsomt stramningsforløb Moderat USD-styrkelse forsinker ECB fastholder størrelse og mål for QE, men strækker opkøbene ud til ult Giver fleksibilitet, imødekommer likviditetsbekymringer og masserer EUR-kursen Langstrakt dansk rentenormalisering Første forhøjelse <3 måneder Negativt rentespænd til EUR fastholdes til medio Juni 2015

6 Renteprognose Renteprognoser USA % 04-jun-15 okt-15 jan-16 apr-16 jul-16 Pengemarked Statsrenter Fed 1M 3M 6M 12M 2Y 5Y 10Y 30Y Renteprognoser euroområdet Officielle % 04-jun-15 okt-15 jan-16 apr-16 jul-16 Udlån Indlån M Pengemarked Statsrenter Swaprenter 3M 6M 12M 2Y 5Y 10Y 30Y 2Y 5Y 10Y Y Renteprognoser Danmark Officielle Pengemarked Statsrenter Swaprenter % 04-jun-15 okt-15 jan-16 apr-16 jul-16 Udlån ISBV 1M 3M 6M 12M 2Y 5Y 10Y 30Y 2Y 5Y 10Y 30Y Juni 2015

7 Udsigt til styrkelse af USD Potentiale for kortsigtet volatilitet forårsaget af centralbankerne. Afslutning på pengepolitisk cyklus er nær. Udsigt til moderat USD-styrkelse. Pengepolitisk divergens topper i 2016, amerikanske renteforhøjelser og forlængede og fleksible ECB-opkøb. Mindre markant USD-styrkelse end i 2014 meget er inddiskonteret, og vækstforskel bliver mindre. Ny 12M-prognose i EUR/USD 1,03. EUR/GBP følger nogenlunde EUR/USD. Svært for Schweiz at få svækket CHF. EUR/CHF nærmer sig paritet i Juni 2015

8 Pengepolitik i fokus i Scandies" Alle nordiske centralbanker kæmper imod valutastyrkelse Nye lempelser i sigte fra Riksbanken (juli) og Norges Bank (juni) Sidelæns bevægelse over for EUR i størsteparten af 2015 NOK og SEK styrkes i 2016, når den økonomiske virkelighed afmonterer truslen fra pengepolitikken Boligprisboble i Sverige Stærkere USD og højere oliepriser i 2016 understøtter NOK Langsom normalisering i Danmark, første renteforhøjelse inden for tre måneder. 8 Juni 2015

9 Valutaprognose Valutaprognose USD Kurs over for EUR CHF SEK NOK GBP EUR USD Kurs over for DKK CHF SEK NOK GBP 04-jun okt jan apr jul Juni 2015

10 Økonomiske prognoser USA Euroområdet Tyskland Frankrig Italien Spanien Danmark Sverige Norge Kilde: Nykredit Markets, prognoser angivet med rødt Realvækst i BNP, %, å/å Realvækst i BNP, %, saar, k/k Inflation, %, å/å Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/ Økonomisk prognose for USA % BNP Privatforbrug Faste bruttoinvesteringer Offentligt forbrug Nettoeksport* Inflation Arbejdsløshed Q4/ Q1/ Q2/ *:Vækstbidrag. Kvartalsudviklingen i nationalregnskab vises som annualiserede vækstrater (k/k). Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/ Økonomisk prognose for euroområdet % BNP Privatforbrug Faste bruttoinvesteringer Offentligt forbrug Nettoeksport* Inflation Arbejdsløshed Q4/ Q1/ Q2/ Q3/ Q4/ Q1/ *:Vækstbidrag. Kvartalsudviklingen i nationalregnskab vises som annualiserede vækstrater (k/k). Q2/ Juni 2015 Økonomisk prognose for Danmark % Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16

11 USA Svag start på året giver nedjustering af væksten for 2015 fra 2,5% til 2,1%. Vejr, stærk dollar og fald i olieinvesteringer er vigtige elementer. Ingen tegn på kraftig rebound i 2. kvartal, men trods alt tiltagende vækst. Texas er på kanten af recession og udgør 10% af amerikansk økonomi. Industriens investeringer vil tiltage i de kommende måneder kemisk industri får størst gavn af lavere energipriser. Stærk dollar vil bremse eksporten af industrivarer, og man risikerer udflytning af produktion til Mexico og Canada på længere sigt. 11 Juni 2015

12 USA Fremgangen i beskæftigelsen er intakt, men lønstigninger ligger fortsat på et moderat niveau. Forbrugerne har været overraskende tilbageholdende med at forbruge gevinsten fra lavere benzinpriser. Mange udfordringer giver mindre lyst til forbrug end tidligere. Boligmarkedet er klart på vej frem, og det vil give øgede friværdier. Vi forventer stigende omsætning i de kommende måneder og mere byggeri. Et langsomt normaliseringsforløb fra Federal Reserve vil ikke bremse vækst, da tempoet i forvejen ikke er kunstigt (rentedrevet) højt. 12 Juni 2015

13 Euroområdet Vi opjusterer forventningerne til vækst i år fra 1,5% til 1,8% og fra 1,8% til 2,0% i Opjusteringen er bredt funderet på tværs af lande, men lille nedjustering i Tyskland, der er kommet svagere fra start. Tyske husholdninger er vækstdynamo, mens eksporten ikke bidrager som normalt. Spanien er på vej ind i en selvbærende positiv spiral med vækst over 3%. Investeringer i maskinudstyr er steget 28% siden bunden. Parlamentsvalget ultimo året er det største usikkerhedsmoment i Spanien. Italien har muligheden for den største positive overraskelse, men Frankrig sakker strukturelt længere bagud Justering af skøn for BNP-vækst 2015 (%) Euroområdet Tyskland Spanien Frankrig Italien Juni 2015

14 Euroområdet Privatforbruget er den væsentligste vækstdynamo i alle lande, men indikatorer for eksportordrer er endelig begyndt at stige særligt i Spanien og Italien. Byggeriet ligger underdrejet i de fleste lande. Beskæftigelsen er stigende DE, ES og IT. Tyskland har fuld beskæftigelse og importerer arbejdskraft, men fortsat intet markant lønpres. Globalisering af arbejdsmarked spiller vigtig rolle. Der er stor usikkerhed om udsigterne for euroområdet, da meget afhænger af endnu ikke gennemførte reformer. Grækenland skal væk fra overskrifterne, så den positive udvikling får en egen selvforstærkende dynamik. Realvækst, å/å (%) Juni 2015

15 Sverige Økonomisk vækst i Sverige fortsat solid, men ujævn Væksten er primært trukket af privatforbruget og boliginvesteringer, mens eksportsektoren er udfordret Øget efterspørgsel globalt og især i euroområdet vil medføre et mere robust opsving i eksporten, som vil smitte af på industriproduktionen Vi forventer en BNP-vækst på 2,5% i år og 2,9% i 2016 Trods kraftig jobvækst vil ledigheden kun falde langsomt grundet høj, primært indvandringsbaseret befolkningstilvækst og større erhvervsdeltagelse blandt ældre. 15 Juni 2015

16 Sverige Husholdningernes stærke økonomi, vedvarende boligmangel i vækstområderne kombineret med en pengepolitik, der passer bedst til dyb recession, har sat yderligere skub i det allerede rødglødende boligmarked Situationen er blevet endnu mere uholdbar, efter at amortiseringskrav, som skulle have været indført pr. 1. august, blev opgivet pga. juridisk usikkerhed. Vi forventer fortsat, at de bliver indført, men med ca. et års forsinkelse Endnu et år uden yderligere makroprudentiel regulering er yderst risikabelt i lyset af husholdningernes allerede høje gældsniveau. 16 Juni 2015

17 Norge BNP-væksten er aftagende, men i et mere moderat tempo end frygtet Nedgangen i oliesektoren har indtil videre hovedsagelig påvirket tillidsindikatorerne. Det nedadrettede pres fra oliesektoren imødegås af investeringer i infrastruktur samt øget eksport af traditionelle varer og tjenesteydelser Væksten i privatforbruget vil være under trenden, men vi forventer ikke en markant afmatning Vi forventer vækst i fastlands-bnp på 1,5% i 2015 og 1,7% i 2016 i forhold til 2,3% i 2014 Norsk økonomi står over for at blive bredere funderet i de kommende år, hvilket er en udfordring pga. det høje norske omkostningsniveau Investment estimates, oil and gas activity (NOKbn) May t-1 Aug t-1 Nov t-1 Feb t May t Aug t Nov t 17 Juni 2015

18 Norge Det ophedede boligmarked er kølet noget af, omend vækstraten fortsat er på 8% å/å. Der er store forskelle på tværs af landet. Nedkølingen afspejler den generelle økonomiske afmatning og den kommende skærpelse af lovgivningen De nye forslag omfatter obligatoriske årlige afdrag på mindst 2,5% på alle realkreditlån med LTV > 65% Vi forventer en yderligere opbremsning, men ikke prisfald på landsplan Den økonomiske afmatning vil medføre stigende ledighed, omend fra et meget lavt niveau. Øget udvandring vil dæmpe stigningen. Samlet set forventer vi en ledighed på 4,2% i 2015 og 4,4% i 2016 sammenlignet med 3,5% i Juni 2015

19 DISCLOSURE Dette materiale er udarbejdet af Nykredit Markets, der er en del af Nykredit Bank A/S. Nykredit Bank A/S er en finansiel virksomhed, der er under tilsyn af Finanstilsynet. Materialer til offentligheden eller distributionskanaler udarbejdet af analytikere i Nykredit Markets' analysefunktioner anses for at være investeringsanalyser. Dette materiale indeholder ikke anbefalinger om værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, hvorfor dette materiale ikke er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser. Materialet er udarbejdet i overensstemmelse med anbefalingerne fra Den Danske Børsmæglerforening. DISCLAIMER Dette materiale er udarbejdet af Nykredit Markets til personlig orientering for de investorer, som Nykredit Markets har udleveret materialet til. Materialet er baseret på offentligt tilgængelige oplysninger samt egne beregninger baseret herpå. Nykredit Markets påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materia-let. Anbefalinger skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, og Nykredit Markets påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Oplysninger i materialet om tidligere afkast, simulerede tidligere afkast eller fremtidige afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast, og afkast kan blive negativ. Oplysninger i materialet om kursudvikling kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidig kursudvikling, og kursudvikling kan blive negativ. Gevinster kan blive forøget eller formindsket som følge af udsving i valutakurser. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors indivi-duelle situation og kan ændre sig fremover. Såfremt materialet indeholder oplysninger baseret på bruttoafkast, kan gebyrer, provisioner og andre omkostninger påvirke afkastet i nedadgående retning. Nykredit Bank A/S og/eller andre selskaber i Nykredit koncernen kan have positioner i værdipapirer omtalt i materialet samt foretage køb eller salg af samme, ligesom disse selskaber kan være involveret i corporate finance-aktiviteter eller andre aktiviteter for virksomheder, der er omtalt i materialet. Materialet må ikke mangfoldiggøres eller distribueres uden samtykke fra Nykredit Markets. Ansvarshavende redaktør: Vicedirektør John Madsen Nykredit - Kalvebod Brygge København V - Tlf Fax Juni 2015

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA?

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? 9. marts 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Frem mod udbruddet af finanskrisen

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Rentestigningerne også på ferie, men de kommer tilbage

Rentestigningerne også på ferie, men de kommer tilbage Rentestigningerne også på ferie, men de kommer tilbage En af årets overraskelser i 2014 er, hvor lavt obligationsrenterne ligger her ved starten på 2. halvår. Efter en lille opblussen i starten af juni

Læs mere

Kan kriser forudsiges?

Kan kriser forudsiges? 35 Kan kriser forudsiges? Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I løbet af 28 blev verdensøkonomien ramt af en krise, hvis lige ikke er set siden den store depression i 193'erne.

Læs mere

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Marts 213 Vækstplan DK teknisk baggrundsrapport Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Det samfundsøkonomiske forløb frem til 22... 3 1.1 Forløbet i hovedtræk... 3

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

!"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' '

!#$%&%'(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+&2021'130#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+&2021'' ' !"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' ' 5.(-3(/+#"6%10'."#7#%0'89:;'

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen Uddrag af årsrapport Danske Bank-koncernen Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Annual Report. Rapporten indeholder en oversættelse af ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomst, balance,

Læs mere

Danskerne vil bo i de større byer

Danskerne vil bo i de større byer Jarmers Plads 2 1551 København V www.bvc.dk ISBN: 978-87-995617-5-9 Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV April 2013 Danskerne vil bo i de større byer I 2040 vil det danske befolkningstal være vokset til

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK. årsager, konsekvenser og læring

DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK. årsager, konsekvenser og læring 1 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK årsager, konsekvenser og læring 2 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK årsager, konsekvenser og læring Publikationen kan hentes på Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside:

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark?

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 49 Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? Af Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling Marianne Clausager Koch, Økonomisk Afdeling Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Morten Spange, Økonomisk

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Japan som investerings destination

Japan som investerings destination Perspektiv 1 15 som investerings destination Af porteføljeforvalter Morten Springborg og porteføljeforvalter Lars Wincentsen Budgetunderskuddet i er i en kategori for sig selv, og centralbankens nye kvantitative

Læs mere

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark?

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark? Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i? Tema: vs. Tema: vs. Forord Svensk økonomi er vokset solidt de seneste år, og i 2011 overhalede ligefrem målt på både velstand og beskæftigelse. Mens svenskerne

Læs mere

danmarks nationalbank Statens låntagning og gæld

danmarks nationalbank Statens låntagning og gæld danmarks nationalbank Statens låntagning og gæld 2013 Danmarks Nationalbank Statens låntagning og gæld 2013 Statens låntagning og gæld 2013 Det er tilladt vederlagsfrit at kopiere fra publikationen, forudsat

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark OVERBLIK Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst Analyse af børsintroduktioner i Danmark SIDE 2 Velkommen En gylden mulighed Efter fem år med økonomisk krise har de seneste måneder langt om længe budt på

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

HVORFOR ER PRISSTABILITET

HVORFOR ER PRISSTABILITET PRISSTABILITET: HVORFOR ER PRISSTABILITET VIGTIG FOR DIG? INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 3 4 5 Forord 5 Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? 6 Sammendrag 6 2 Kapitel 2 Pengenes historie -

Læs mere