SKAT & fradrag. En folder om de grundlaggende begreber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKAT & fradrag. En folder om de grundlaggende begreber"

Transkript

1 SKAT & fradrag En folder om de grundlaggende begreber

2 Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder, der skal hjælpe dig til at lære og forstå de grundlæggende regler om, hvad man skal betale i skat, og hvad der kan fradrages. I folderen beskrives først de grundlæggende begreber samt de oftest anvendte fradrag. Har du uddybende eller andre spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os i UNG RET. God læselyst!

3 grundlaggende begreber Man anvender to begreber, når man snakker om indkomst. 1. Bruttoindkomst: Alle dine indtægter før der er trukket skat, afgifter eller andet fra. 2. Nettoindkomst: Alle dine indtægter efter der er trukket skat, afgifter eller andet fra. Du har måske hørt om de såkaldte bruttolønsordninger. Disse ordninger er fordelagtige, idet du gennem en sådan ordning får en ydelse for nogle penge, som du ellers skulle have betalt skat af. Inden for skatteretten sondrer man mellem kapitalindkomst og personlig indkomst. Dette gør man af tekniske årsager, idet nogle fradrag alene kan fratrækkes i den ene eller den anden type indkomst eller, fordi indkomsttypen beskattes anderledes end den anden. 1. Personlig indkomst er din løn, legater samt SU og er den indkomst, som er afgørende for om du skal betale bundskat eller topskat. Det er ligeledes den indkomst SKAT kigger på, når de skal vurdere om du risikerer at skulle betale SU tilbage. 2. Kapitalindkomst er en form for indkomst, der ikke skyldes arbejde, men afkast på kapital. Det kan fx være gevinster fra renteindtægter eller lejeindtægter, se i øvrigt afsnittet om Fradrag af udgifter ved udleje. Tjener du penge på at udleje et værelse, skal du derfor huske at indberette lejeindtægten som en kapitalindkomst på din forskudsopgørelse. Kapitalindkomst beskattes på lige vilkår med personlig indkomstskat, og tab på kapitalindkomst (fx udgifter til renter på lån) kan trækkes fra i den personlige indkomst. Det var meget teknisk, men det betyder egentligt bare, at du fx kan fradrage renteudgifter i andre indtægter, som også anses som personlig indkomst.

4 Personfradrag Hvis du tager din lønseddel, vil du kunne se, at personfradraget først benyttes efter, at du har betalt arbejdsmarkedsbidrag. Arbejdsmarkedsbidrag udgør i dag 8 %. Personfradraget er helt grundlæggende og kan yderligere suppleres med ekstra fradrag, som er nævnt nedenfor. Alle borgere, som er fyldt 18 år, har et personfradrag på kr. (2014 niveau). Det er et beløb, som ændrer sig i takt med samfundsøkonomien, inflationen og andre økonomiske mekanismer, som påvirker den danske økonomi. Hvis du har haft et ungdomsarbejde, vil du sikkert kunne huske betegnelsen frikort, som egentligt er det samme som et personligt fradrag. Ved begyndelsen af et nyt år, får man et nyt personligt fradrag, som helt automatisk deles op i 12 lige store dele. En del til hver måned i det nye år. Personfradraget kan ikke fratages en borger. Det er en betingelse for, at du kan anvende dit personfradrag, at du har en indtægt, fx offentlige ydelser, lejeindtægter eller en lønindtægt.

5 Servicefradrag, Handvar k er - fradrag Har du i 2013 haft udgifter til babysitning, fået skiftet lås og nøgler, fået malet din dør, skiftet amartur i bade værelset eller lavet andre forbedringer i din bolig, kan du trække op til kr. inkl. moms om året fra i skat. Skattefradraget gælder alene arbejdslønnen til håndværkerne, mens materialer ikke giver dig et fradrag. Servicefradraget er et ligningsmæssigt fradrag, hvilket betyder at du ikke bliver krediteret alle kr., som du har brugt på håndværkere. Du bliver derimod krediteret for ca. 1/3 af udgifterne. Du kan indberette servicefradraget fra den 20. februar, og kan medtage betalinger som er betalt helt indtil den 28. februar Fradraget kan anvendes enkeltvist af de personer, som er fyldt 18 år i hustanden, for arbejde udført mellem den 1. juni 2012 og 31. december Eksempler pa fradragsberettigede udgifter: Udgifter til rengøringshjælp Udgifter til rens, vask af tæpper, gardiner og persienner. Vinduespudsning Babysitting Reparation af bad og køkken Gulvarbejder Brandsikring Forbedring af ventilation Forbedring af afløbsinstallationer Reparation eller udskiftning af vandinstallationer Reparation eller fornyelse af elinstallationer Maler og tapetseerarbejde

6 Gode gerninger og kontingenter Du kan få fradrag for donationer op til kr., og der er intet minimumskrav, hvorfor din donation på 50 kr. også giver dig et fradrag. Du kan imidlertid ikke indberette beløbet selv. Det er modtageren af pengene, som skal gøre det. Så hvis ikke du kan se bidraget på din årsopgørelse, skal du kontakte den organisation, du har doneret penge til. Det er derfor vigtigt, at du gemmer girokort og andet, som beviser, at du har betalt til organisationen. Du kan også trække beløbet til dit faglige kontingent fra. Betaler du fx kontingent for at være medlem af DJØF, ASE eller andre foreninger, kan du trække udgifterne hertil fra. Der er dog også et maksbeløb på dette fradrag, som i 2014 udgør kr. Såfremt dette beløb ikke fremgår af din årsopgørelse, skal du kontakte din fagforening. Du kan ikke selv skrive det ind. Feltet vil være låst på din årsopgørelse. Donerer du penge til en almennyttig forening, stiftelse eller institution, kan du også få fradrag herfor.

7 Brofradrag Krydser du Storebæltsbroen eller Øresundsbroen i arbejdsmæssigt øjemed, kan du også trække det fra i skat. Kører du i bil eller på motorcykel, kan du trække 90 kr. fra i skat, hver gang du krydser Storebælt og 50 kr. hver gang du krydser Øresund. Med offentlig transport hedder fradraget 15 kr. over Storebælt og 8 kr. over Øresund. Har du et brofradrag, skal du selv skrive det ind i din årsopgørelse. Befordringsfradrag Du kan få kørselsfradrag, hvis du har mere end 24 km til og fra arbejde også studiejob. Hvor meget du kan få i kørselsfradrag afhænger af, hvor langt du kører, og hvor mange dage du kører. Kører du mellem 25 og 120 km. pr. dag til og fra arbejde får du 2,10 kr. i fradrag pr. km, efter at du har kørt de 12 første kilometre. Udgifterne til selve transporten spiller ingen rolle. Transportmidlet har heller ingen betydning, hvilket betyder, at du f.eks. også kan få fradrag for de km, du cykler på arbejde. Du skal dog kunne dokumentere eller i hvert fald sandsynliggøre, at befordring rent faktisk har fundet sted i det omfang, der er selvangivet, hvis du bliver bedt om det af SKAT. Dokumentation kan ske ved fremlæggelse af eksempelvis arbejdssedler, lønsedler, brændstofkvitteringer, billetter til offentlige transportmidler mv.

8 Rentefradrag Rigtig mange af os har lån i banken; alt lige fra forbrugslån til boliglån. Renteudgifter i forbindelse med private låneforhold. Ofte vil der her være tale om lån mellem familiemedlemmer. Disse skal som noget særligt opgøres i rubrik 44, og skal kunne bevises med gyldige lånedokumenter. Renter i forbindelse med køb og salg af fast ejendom. Differencerenter ved indfrielse af dit realkreditlån (snak med dit realkreditinstitut). Vi opfordrer i øvrigt de, som har optaget SU-lån til at være opmærksomme på deres rentefradrag i forbindelse hermed. Er du på begyndt tilbagebetaling heraf efter din uddannelses afslutning, kan du nemlig begynde at anvende dit fradrag for renterne. Renterne på disse lån kan trækkes fra i skat. SKAT tildeler dig et fradrag for ca. 1/3 del af dine renteudgifter. Betaler du fx kr. i renter om året i forbindelse med dit boliglån, vil du kunne opnå ekstra fradrag på ca kr., som typisk vil være fordelt ud over hver enkelt måned. Er beløbet på din årsopgørelse lavere, end hvad du kan bevise, at du har haft i renteudgifter, vil du have krav på penge tilbage fra SKAT. Din bank vil med stor sandsynlighed allerede have indberettet dine renteudgifter, men du bør måske tjekke det alligevel. Den kan smutte, og yderligere er der renter, som ikke automatisk bliver indberettet:

9 Fradrag for udgifter ved udleje for meget, idet det kan have konsekvenser for din SU. I forbindelse med udlejningen vil du også have udgifter i form af vand, varme eller ejendomsskat. Disse udgifter kan du fradrage i din indkomst, hvilket kan gøres på 2 måder, som varierer alt efter, om du har en ejerlejlighed, andelsbolig eller er lejer og vil fremleje. Du kan læse mere om måden at indberette lejeindtægter på i vores folder: Sådan beskattes din lejeindtægt. Mange unge mennesker er i disse tider nødt til at udleje dele af deres boliger eller hele deres bolig i forbindelse med udlandsophold. Hvis du har en helårsbolig, som du lejer ud en del af året til beboelse, eller hvis du lejer enkelte værelser ud i din bolig til beboelse, får du en lejeindtægt. Lejeindtægten er den samlede lejeindtægt, inklusive særskilt betaling for el, gas, varme, vand og telefon. Du skal som udgangspunkt betale skat af indtægterne, og indtægterne medregnes i din samlede indtægtsopgørelse sammen med din alminde lige løn. Du skal derfor være opmærksom på ikke at tjene

10 Studielegater En anbefaling er, at du i den forbindelse anvender satsen for udokumenterede leveomkostninger, som er 464 kr. pr. dag. Det vil altså sige, at hvis dit studieophold er 100 dage, så vil kr. ud af din samlede legatsum være fritaget for beskatning for så vidt angår mad, drikke og småfornødenheder, og du behøver såedes ikke gemme kvitteringerne for dette. Retten til skattemæssigt fradrag på de 464 kr. pr. døgn gælder i øvrigt, uanset om du rent faktisk forbruger det pågældende beløb pr. døgn. Et studielegat er skattefrit, hvis det skal bruges til studierejser i udlandet. Legatet skal dog have til formål at dække sædvanlige udgifter til rejser mellem Danmark og studiestedet og sædvanlige meromkostninger ved ophold på studiestedet. Legatet er yderligere kun skattefrit i det omfang, legatet ikke overstiger satserne: For kost og småfornødenheder: 464 kr. pr. døgn For logi: 199 kr. pr. døgn I forhold til dokumentation for dine udgifter forbundet med studieophold, anbefales det, at du gemmer kvitteringerne for flyrejsen og dine boligudgifter. Det kan til gengæld være svært at gemme sine kvitteringer for køb af mad, drikke og småfornødenheder.

11 Skrevet af Lykke Petrea Asmussen Julie Højlund Nicolajsen Sarah Bernadette Stage High Sofie Rosenkrantz Holm Nielsen Kilde: SKAT

12 UNG RET Købmagergade København K Tlf

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Guide. Skattelettelser - se om du slipper billigere. Forskudsopgørelse - det skal du tjekke. sider

Guide. Skattelettelser - se om du slipper billigere. Forskudsopgørelse - det skal du tjekke. sider Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Skattelettelser - se om du slipper billigere Forskudsopgørelse - det skal du tjekke SKAT 2014 INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste

Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste Hvis du skal studere i udlandet en tjekliste Intro Har du mod på at tage til udlandet og studere? Et studieforløb i udlandet kan være vældigt udbytterigt

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Fremmed flag Søforklaring 2009. DIS eller DAS

Fremmed flag Søforklaring 2009. DIS eller DAS Fremmed flag Søforklaring 2009 DIS eller DAS Farvel og tak Denne udgave af DIS eller DAS Søforklaring bliver den sidste, da jeg med udgangen af april måned 2009 har valgt at gå på pension. Jeg vil gerne

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2011 Nogle vigtige oplysninger & Pensionisternes Samvirke 12. udgave LO Faglige Seniorer Udgiver: Pensionisternes Samvirke Griffenfeldsgade 58 2200 København N tlf: 35

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB p Øresundsguide 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord Vi har

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den

Læs mere

Håndværkerfradrag (servicefradrag)

Håndværkerfradrag (servicefradrag) Du kan få håndværkerfradrag (servicefradrag) på op til 15.000 kr. om året inklusive moms for arbejdsløn til service og vedligeholdelse på din bopæl. På den måde sparer du ca. 5.000 kr. i skat. Arbejdet

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl.

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Danmarks Idræts-Forbund Dansk Firmaidrætsforbund Danske Gymnastik- og

Læs mere