TheLeadCompany. Sådan skaber I vækst med en stærkere fødekanal til salget og en mere effektiv salgskæde! Business Danmark D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TheLeadCompany. Sådan skaber I vækst med en stærkere fødekanal til salget og en mere effektiv salgskæde! Business Danmark D. 15.4."

Transkript

1 Sådan skaber I vækst med en stærkere fødekanal til salget og en mere effektiv salgskæde! Business Danmark D

2 Sådan skaber I vækst med en stærkere fødekanal til salget og en mere effektiv salgskæde! Kort om TLC, vores tilgang og salgskædens svage led Lead management analysen 2014 hvad gør de bedste? Test: hvor Super er deltagerne her i dag? Sådan skaber I et Supersalgsteam, der Arbejder mere systematisk og målrettet med salget Ved hvilke lead kanaler der virker for jer Opbygger en stærkere lead- og salgskultur Opsamling, gode råd og mere inspiration Kontaktdata Niels Holme

3 Kort om TLC og vores tilgang Analyser Koncepter Salgskæden Lead- og salgskultur Segmentering, tilfredshed, tid Optimer salgskæden En stærk fødekanal Styrk fokus på NewBiz Værdifuld CRM Bedre lead og pipeline-styring Indsigt i performance og risiko Få mere ud af CRM/ressourcer Fokus på det der flytter noget i salget! Styrk fødekanalen Registrer On the fly Kvalificer og fordel (via CRM) CRM LeadAPP

4 Alle virksomheder kan vokse Uanset hvilken type virksomhed, branche og størrelse Und ing Bryde stagnationen udsv gå Alle virksomheder kan vokse 10-30% med en stærkere fødekanal til salget og en mere effektiv salgskæde

5 Ved vi hvem de er? Kender vi deres potentiale? Salgskædens svage led Tal fra analyser mod virksomheder Genererer de nok leads? Er de lønsomme? Er der nok GODE leads? Hvor mange taber vi på gulvet? Holder vi de rigtige møder? Får vi nok ud af det enkelte møde? Får vi afgivet nok tilbud? Følger vi op på alle tilbud? Er pipeline stærk nok? Kender vi risikoen heri? Får vi de ordrer vi skal have? Når vi vores salgsmål? Mål- grupper Lead- kanaler Leads Møder Tilbud Pipeline Ordrer 85 % kender ikke lønsomheden på deres leadkanaler 77 % får ikke early-warning 82 % ikke har faste kvalitetsparametre, der en sikrer ensartet og objektiv vurdering af leadkvalitet 81 % kan ikke se, om sælgerne får leveret nok leads til at opbygge en stor 85 % har ikke faste risiko-parametre, der placerer tilbud/ opportunity i rød, gul, grøn zone Virksomheder nok pipeline med en klar strategi for Lead Management og et CRM-system til at understøtte denne, konverterer 67% flere kvalificerede leads til kunder! 74 % af virksomhederne har ikke en kobling mellem salgsmål og lead volumen

6 Supersalgsteam? Lead management analysen 2014 Lead Management 2014 Sammen med BD gennemført Lead management analyse med 690 respondenter, hvoraf 68% arbejder med salg, 24% med Salg/Marketing! Spørgsmål i 5 kategorier: Salgsstyring/-kultur Segmentering Leadkanaler Lead håndtering CRM Formål analyse: afdække adfærd i fødekanalen til salget (Lead management) med betydning for et effektivt salg - målt på konverteringsrater!

7 Supersalgsteam bedre til at styrer deres salg Lead management analysen ,0% I hvilken grad: - * Besvaret med: I høj grad/meget høj grad Har I et klart mål for, hvor stort salget skal være i år? 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% Har I en konkret plan for realiseringen af salget med forventninger Rl udbyte, akrviteter, ressourcer, ansvar og Rdsplan? 50,0% 40,0% 30,0% Følger I en fastlagt salgsproces, med en klart defineret plan for opfølgning på leads og Rlbud? 20,0% 10,0% Har I brudt jeres salgsmål på delmål f.eks. antal leads, møder, Rlbud, salg? 0,0% Supersalgsteam Middel salgsteam Dårligste salgsteam TwoStep Cluster Number Total gennemsnit Supersalgsteam er markant bedre til at arbejde i en fastlagt salgsproces med struktureret opfølgning (65% >< 35% i snit)

8 Supersalgsteam bedre til at styre deres fødekanal Lead management analysen ,0% I hvilken grad: - * Besvaret med: I høj grad/meget høj grad Fører I status på, hvor mange leads i har kontaktet, og hvor mange, der mangler at blive kontaktet? 60,0% 50,0% Har I en fast reakronsrd på opfølgning af leads? 40,0% Holder I styr på hvor mange leads de enkelte leadkanaler genererer? 30,0% 20,0% Kvalificerer I jeres leads som f.eks. kolde og varme ud fra dokumenteret viden? 10,0% 0,0% Supersalgsteam Middel salgsteam Dårligste salgsteam TwoStep Cluster Number Total gennemsnit Har I mål for hvor mange leads, der skal genereres, for at hver sælger kan nå sit salgsmål? Supersalgsteam er markant bedre til at kvalificere deres leads (54% >< 20% i snit)

9 Supersalgsteam - bedre til at segmentere I hvilken grad har I...: - * Besvaret med: I høj grad/meget høj grad I hvilken grad har I...: INDEKSERET * Besvaret med: I høj grad/meget høj grad 80% % 60% MålreTet jeres salgsindsats e\er de kundesegmenter med størst potenrale? 50% % 80 Et overblik over alle relevante kundesegmenter? 30% 60 20% 40 10% 0% Supersalgsteam Middel salgsteam Dårligste salgsteam TwoStep Cluster Number Total gennemsnit 20 0 Supersalgsteam Middel salgsteam Dårligste salgsteam TwoStep Cluster Number Total gennemsnit Et overblik over potenralet i de forskellige kundesegmenter? Supersalgsteam er på alle parametre betydeligt bedre til at arbejde med segmentering end andre salgsteams og især de Dårligste teams de har således et bedre overblik over alle relevante kundesegmenter og i endnu højere grad overblik over potentialet i kundesegmenterne (her er de 65% bedre end gennemsnittet, de Dårligste afdækker ikke potentialet overhovedet), ligesom at de er 50% bedre til at lave en målrettet salgsindsats mod de kundesegmenter med størst potentiale!

10 Supersalgsteam - bedre til mål og ROI på lead kanaler Har I defineret klare mål for de vigegste leadkanalers bidrag El omsætningen? Ekskl Ved ikke Kender I indtægter og udgijer afledt af de vigegste leadkanaler (Cost per order)? Ekskl Ved ikke 90% 90% 80% 70% 60% 80% 70% 60% I høj grad/meget høj grad 50% 50% 40% 40% I nogen grad 30% 30% 20% 20% 10% 0% Supersalgsteam Middel salgsteam Dårligste salgsteam 10% 0% Supersalgsteam Middel salgsteam Dårligste salgsteam Slet ikke/meget lille/lille grad Supersalgsteam er i højere grad fokuseret på at styre deres leadkanaler! tæt ved 50% af dem har således i høj grad defineret klare mål for de vigtigste leadkanalers bidrag til omsætningen. Til sammenligning sætter over 80% af de Dårligste Salgsteams slet ikke/i meget lille grad mål for deres lead kanaler! Supersalgsteams har også et bedre billede af ROI på leadkanaler målt på viden om indtægter og udgifter!

11 Supersalgsteam bedre til at undgå tabte leads Andel leads tabt p.g.a. mangelfuld eller for sen opfølgning (Skriv konverteringsprocent, max 100 pct): Supersalgsteam Middel salgsteam 10 Dårligste salgsteam 5 0 Supersalgsteam (og Middel salgsteam) taber væsentligt færre leads på gulvet ved at være bedre til at følge konsekvent op på disse! Supersalgsteams taber således kun ca. 13% af alle leads på gulvet pga. mangelfuld eller for sen opfølgning, mens de Dårligste salgsteams taber i gennemsnit næsten hele 30% af leads på gulvet! Værdien heraf er betydelig, og kan relativt nemt estimeres (antal tabte leads x konverteringsrate x gennemsnitlig ordrestørrelse = tabt omsætning)!

12 Supersalgsteam får i langt højere grad nok leads Lead management analysen 2014 Får i nok gode leads i dag? 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% Slet ikke/meget lille/lille grad 30,0% I nogen grad 20,0% 10,0% I høj grad/meget høj grad 0,0% Supersalgsteam Middel salgsteam Dårligste salgsteam Supersalgsteam får markant flere gode leads (15% >< 65%) og undgår derved at spilde tid på opfølgning og møder med lave konverteringsrater

13 Supersalgsteam - har højere konverteringsrater Hvad er jeres konverteringsrate fra lead El møde/elbud (Skriv konverteringsprocent, max 100 pct): Supersalgsteam Middel salgsteam Dårligste salgsteam 0 Fra lead Rl møde/rlbud Fra møde/rlbud Rl salg/kunde Beregnet konvertering Lead Rl salg Samlet set er Supersalgsteams i stand til at konvertere 41% af alle leads til kunder, hvor de Dårligste salgsteams ligger nede omkring 23%. Det betyder så at de Dårligste skal generere 185 leads eller næsten dobbelt så mange leads - for at nå det samme antal ordrer. Den gennemsnitlige konverteringsrate for alle virksomheder ligger på 33% af alle leads.

14 Supersalgsteam arbejder mere målrettet og effektivt Lead management analysen 2014 Vi kan konkluderer, at de Supersalgsteams som altså konverterer bedst i analysen, samtidig er markant bedre til at: Sætte mål både have et klart salgsmål og sætte mål for deres lead kanaler Have en plan - for realisering af salget og bryde målene ned på konkrete aktiviteter mv. Følge fastlagte processer - og frister for opfølgning Have styr på deres leads - registrere og især kvalificere leads Have en egentlig lead kultur - med mål, træning, belønning mv. Arbejde målrettet mod udvalgte segmenter - med det største potentiale Bruge CRM mere aktivt - og opleve system som værende mere forretningskritisk en væsentlig del af forklaringen på at de får langt flere gode leads at arbejde med i salget og at de konverterer væsentligt flere leads! Omsætning Omkostninger Motivation

15 Sådan skaber du et Supersalgsteam ÆGTE forandring forudsætter at du trykker på (ALLE) de rigtige knapper Organisation Kompetencer Komfortzoner Viden/begreber Kultur Vælge fra/til Motivere/forsøge Værdi/belønne Fokus på det der flytter noget i salget! Processer Performance Potentiale Køreplan/mål Systemer Registrere Kvalificere Rapportere/mål

16 Supersalgsteam hvor Super er I? hvor er det vigtigst at score højt Testen afspejler: Supersalgsteam har stærkeste korrelation mellem høj k-rate og høj performance på især to spørgsmål Vigtigt at tage fat i de to punkter!

17 Supersalgsteam hvor Super er I? 20 virksomheder har taget (light-) test før seminaret i dag Testen er: Light version med 12 spørgsmål I SST-analyse spørgsmål Fokus på fødekanalen til salget

18 Supersalgsteam hvor Super er I? 20 virksomheder har taget (light-) test før seminaret i dag Testen viser: Over 70% for at være SST er Vægtning baseret på korrelation mellem k-rate og det enkelte spørgsmål i Lead Management analyse Lidt hårdere vurdering i test, da spurgt på vigtigste spørgsmål

19 Sådan skaber du et Supersalgsteam De mange indsatsområder kræver overblik og indsigt Den rigtige salgskultur? Prioritering af lead kanaler? Lave konverteringsrater? Opfølgning på leads og tilbud? Mål i salgsarbejdet? Silotænkning? Effektive salgsprocesser? Brug af CRM? Er pipeline stærk nok? Hvilke salgskanaler? Nødvendig face time? Udbytte af møderne? Fokus på de mest attraktive segmenter? Nok gode leads? Nås salgsmålene? Har I de rigtige data? Styr på risikoen? Interne sælgeres mersalg? Generere alle leads? Er kunderne tilfredse? Tabes Leads på gulvet? Hvor stort er potentialet?

20 Sådan skaber du et Supersalgsteam Hvor godt performer I i jeres salgskæde i dag? Ved vi hvem de er? Kender vi deres potentiale? Genererer de nok leads? Er de lønsomme? Er der nok GODE leads? Hvor mange taber vi på gulvet? Holder vi de rigtige møder? Får vi nok ud af det enkelte møde? Får vi afgivet nok tilbud? Følger vi op på alle tilbud? Er pipeline stærk nok? Kender vi risikoen heri? Får vi de ordrer vi skal have? Når vi vores salgsmål? Mål- grupper Lead- kanaler Leads Møder Tilbud Pipeline Ordrer Refleksionsøvelse nu og her (5 min.): I din virksomhed/salgskæde det svageste led lige nu? Hvad forhindrer jer i at gøre noget ved det? Værdien heraf/potentialet I går glip af? Hvad er det første skridt mod realisering heraf?

21 Sådan skaber du et Supersalgsteam Trin 1 - Arbejd mere systematisk og målrettet med salget... svage led, uenigheder, modsætninger og potentialet salgskæde-analyser Benchmark 38-42%

22 Sådan skaber du et Supersalgsteam Trin 1 - Arbejd mere systematisk og målrettet med salget Arbejde med to salgsfunktioner (DK/International) og Marketing (leadkanaler) i marts Holde formøder (27.2) og workshops (lave salgskædeanalyse, simulere salgskæde, vurdere ressourcetræk og værdi af ny adfærd sammen med medarbejdere)

23 Sådan skaber du et Supersalgsteam Trin 1 - Arbejd mere systematisk og målrettet med salget Arbejde med to salgsfunktioner (DK/International) og Marketing (leadkanaler) i marts Holde formøder (27.2) og workshops (lave salgskædeanalyse, simulere salgskæde, vurdere ressourcetræk og værdi af ny adfærd sammen med medarbejdere)

24 Sådan skaber du et Supersalgsteam Trin 1 - Arbejd mere systematisk og målrettet med salget Arbejde med to salgsfunktioner (DK/International) og Marketing (leadkanaler) i marts Holde formøder (27.2) og workshops (lave salgskædeanalyse, simulere salgskæde, vurdere ressourcetræk og værdi af ny adfærd sammen med medarbejdere)

25 Sådan skaber du et Supersalgsteam Trin 1 - Arbejd mere systematisk og målrettet med salget Forløb med to salgsfunktioner (DK/International) og Marketing (leadkanaler) i marts Holde formøder (27.2) og workshops (lave salgskædeanalyse, simulere salgskæde, vurdere ressourcetræk og værdi af ny adfærd sammen med medarbejdere) Identificere 4-5 indsatsområder (bedre data, kvalificering, opfølgning, salgskanaler, aktivitetsstyring) og eksempler på potentialet herved, fastlægge mål og køreplan for aktiviteter SDK - hvad sker der med de 500 lead de får pr. år, og hvad koster det at de kun følger op på 50% af tilbud (< ) Rapportere til topledelse med udbytte og næste skridt (d. 27.3) Iværksat registrering og kvalificering alle lead, opfølgning på alle tilbud dokumenteres i CRM (af 25 ES og IS), forventet værdi = 7,2 mill. Kr. (12 > 20%)

26 Pause 10 min

27 Sådan skaber du et Supersalgsteam Trin 2 - Ved hvilke lead kanaler der virker for jer Nyhedsbrev Konferencer Netværk PR Partnere Direct Mail Seminarer Interne fangster Kundehenvisninger Adwords WEB SEO Kanvas Messer Telemarketing Market intelligence

28 Sådan skaber du et Supersalgsteam Trin 2 - Ved hvilke lead kanaler der virker for jer Hvor mange lead kanaler anvendes Hvad kommer der ud af den enkelte lead kanal Lead volumen Lead kvalitet Lead værdi Hvilke lead giver jer de bedste/nemmeste kunder Hvor mange lead skal I ha for at nå mål/skabe vækst, og hvor skal de komme fra? Refleksionsøvelse nu og her (5 min.): 1. Vælg jeres vigtigste lead kanal i dag? 2. Hvor mange lead generere den (uge/måned/år fakta/gæt)? 3. Bliver der fulgt op på alle de lead? 4. Kan lead kanalen generere flere?

29 Sådan skaber du et Supersalgsteam Trin 2 - Ved hvilke lead kanaler der virker for jer 1. Lav en oversigt over alle lead kanaler 2. Estimér deres performance hver især A. Lead volumen/kvalitet/k-raten B. Ressourcer, omkostninger, time to market 3. Vælg top 3 A. Analysér på dem (hvad ved I ) B. Sæt mål C. Action plan for anvendelse (hvordan bruger I dem, hvordan håndtere I lead fra dem) D. Registrere/kvalificere E. Hvordan følger I op og rapporterer lead kanaler Top 3 (kanvas, henvisninger, maskinproducenter) Generere 500 Lead i dag I gang med action plan pr lead kanal: mål, data, anvendelse, forankring i CRM-system, rapportering, tema Sales Academy (træning, viden deling)

30 Sådan skaber du et Supersalgsteam Trin 3 - opbygger en stærkere lead- og salgskultur Thor Heyerdahl sagde engang: Grænser, jeg har aldrig set en, men jeg har hørt at de eksisterer inde i nogle mennesker Grænser har vi alle ens/forskellige (i kulturen, hos individet) Et Supersalgsteam handler om mennesker og adfærd vi kan sagtens snakke om det vi gerne vil gøre, men gør vi det? Komfortzone Læringszone Jeg er jo et. menneske C A B Panikzone

31 Sådan skaber du et Supersalgsteam Trin 3 - Opbygger en stærkere lead- og salgskultur Nyhedsbrev Konferencer Netværk PR Partnere Direct Mail Seminarer Interne fangster Kundehenvisninger Adwords WEB SEO Kanvas Messer Telemarketing Market intelligence Leadkanalen: Interne fangster målt på lønsomhed, kvalitet og antal leads den bedste leadkanal

32 Sådan skaber du et Supersalgsteam Trin 3 - Opbygger en stærkere lead- og salgskultur Internt salg Kunder og kundeemner Konsulenter Sælgere Montører Projektledere Mange medarbejdere har en god kontaktflade med kunder og kundeemner, hvor de har en oplagt mulighed for at generere mange flere gode leads og salgsmuligheder! Gør de det i hverdagen? Ser de det som deres opgave? Ved de hvordan de skal identificere og kvalificere gode leads? Har de værktøjerne som gør det nemt? Og bakkes de op af ledelsen og en lead kultur som sikrer at lead generering er i fokus, giver mening og bliver anerkendt?

33 Sådan skaber du et Supersalgsteam Trin 3 - opbygger en stærkere lead- og salgskultur Kunder & kundeemner ringer til back office/salg (20 medarbejdere) Jeg vil gerne bestille 20 stk. Så gerne, tak for ordren indgående opkald pr måned, heraf 30% fra nye kunder, generere 45 ukvalificerede leads/måned (1%) Trænet i hvad der er et godt lead og i spørgeteknik, udfordret på myter og komfort zoner, fået klar proces, mål og opfølgning fra ledelse. Eksterne sælgere trænet i/forpligtet til at give feedback! Løftet til 160 leads pr måned Pain Mistet omsætning på 115 leads per md 115*25%* = Kr /måned (1. gangs-salg) = 6,9 mill./år Omkostning 10 min. pr lead, 1920 leads/år, i alt min./320 timer á 500 = kr./år

34 Sådan skaber du et Supersalgsteam Trin 3 - opbygger en stærkere lead- og salgskultur Leadkanalen: Interne fangster beregn potentialet ved flere leads hos jer Refleksionsøvelse nu og her (5 min.): 1. Hvilke medarbejdere kan skabe flest lead til sælgerne hos jer i dag? 2. Gør de det allerede (og hvis, så hvor mange)? 3. Hvor mange flere lead kan de bidrage med pr måned?

35 Sådan skaber du et Supersalgsteam Trin 3 - opbygger en stærkere lead- og salgskultur 1. Bliv enige om betydningen og værdien af lead 2. Fastlæg en proces for generering/håndtering heraf 3. Tilbyd gerne et værktøj hertil 4. Sæt mål og følg op (find succes oplevelserne) 5. Vis værdien og ros (forsøget) og hold fast! Personligt har det betydet at jeg pusher langt mere på mine kunder og kan også (hvor lidt jeg end har lyst til at indrømme det) mærke at der er mere sælger over mig nu end før dine sessions! Rikke Sand, Projektleder, Cadesign Det går fint. Synes selv at jeg har fundet et par velkvalificerede leads. Herunder den som vi aftalte at jeg skulle følge op på og det gik fint. Stig er allerede på sagen og har kontaktet kunden! Lars Kristian Løkkegaard, Projektleder, Cadesign 7 projektledere hos Cadesign er nu trænet i Interne Fangster og har som mål at generere 14 leads pr måned pr værdi ifølge CEO: Omsætning = 1,3 mill. kr. om året (vækst i OMS på 4% ved k-rate 25% og gennemsnitlig ordre på kr.) Omkostning = den enkelte projektleder bruger 2 min. til at spørge ind når de alligevel taler med en kunde!

36 Sådan skaber du et Supersalgsteam Trin 3 - opbygger en stærkere lead- og salgskultur Enestående løsning med unik funktionalitet (kvalificering, ranking, konkurrencer mv.) Meget brugervenlig lækkert og intuitivt layout som gør LeadApp nem at komme i gang med og at bruge i hverdagen Ikke bare en APP men et koncept med dedikerede Push Services, der sikrer forankring og realisering af stort potentiale Tilgængelig for alle gratis demoversion på itunes og Google Play Let at integrere ind i et hvilket som helst CRM-system for videre bearbejdning af leads/konvertering til pipeline!

37 Sådan skaber du et Supersalgsteam opsamling Albert Einsteins definition på ægte vanvid: at gøre den samme ting igen og igen og forvente forskellige resultater

38 Sådan skaber du et Supersalgsteam opsamling 9 ud af 10 salgskæder har svage led, alle kan vokse Supersalgsteam dem med de høje k-rater - er dem der arbejder systematisk med salgsprocesser, planer/nedbrydning, potentialet, lead generering/kultur og CRM (prioritere effektivitet, målrettethed og gennemsigtighed) (100 mod 185 lead ) Sådan skaber I et Supersalgsteam: 1. Bryd jeres mål ned og kend jeres performance, bliv enige om hvor godt I gør det og hvor I kan/skal gøre det bedre og lav en realistisk plan 2. Sæt klare mål for udvalgte leadkanaler lead generering/håndtering, ansvar, aktiviteter, ressourcer, udbytte og følg op på deres performance 3. Få styr på jeres værdifulde lead og tilbud. Undgå at tabe gode lead og tilbud på gulvet ved at registrere, kvalificere og dokumentere jeres opfølgning på dem sæt ambitionerne lavt og få alle med (quick wins/mening) lad det vokse derfra!

39 Sådan skaber du et Supersalgsteam yderligere inspiration Giv mig et visitkort: S = ja tak til at få tilsendt link til salgskædeanalyse (enkeltbruger) F = ja tak til uforpligtigende/gratis feedback på gennemført online analyse hos jer (1 besvarelse) W = ja tak til dialog om salgskæde-analyse og workshop med ledergruppe/ salgsorganisation herom V = ja tak til at få tilsendt enkeltbruger version av værktøjet Salgskædeanalysen så I kan svare på denne selv og se stærke/svage led i salgskæden I = invitationer til andre seminarer om salgskultur, salgskædeanalyse, optimering lead kanaler, kundetilfredshedsanalyser mv. N = ja tak til at modtage nyhedsbrev 39

40 Kontaktdata Niels Holme 40

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgstrends 2017 Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgsmål 2016 Over 110% 101-110% 100% 7% 16% 24% 47% når salgsbudgettet for 2016. 47% af sælgerne mener, at deres

Læs mere

Seminar Google Analytics. Google Analytics. Novicell - Præsenteret af Martin Skøtt - @martinskott

Seminar Google Analytics. Google Analytics. Novicell - Præsenteret af Martin Skøtt - @martinskott Google Analytics Novicell - Præsenteret af Martin Skøtt - @martinskott 1 Agenda Basis Analytics Hvem er dine kunder? Find potentialet Rapporteringer Mål på indsatsen Næste version 10 gode råd 2 Hvad er

Læs mere

ProspectFinder. Intelligent B2B leadgenerering

ProspectFinder. Intelligent B2B leadgenerering ProspectFinder Intelligent B2B leadgenerering 2 Kundernes købsproces har ændret sig Det kræver en ny proces for virksomheders leadgenerering IDENTIFICERING Det bliver stadig vigtigere aktivt at identificere

Læs mere

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Tag styringen over dit salg Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Du arbejder sandsynligvis som vært eller medarbejder med salgsansvar på et hotel eller lignende. Måske synes

Læs mere

Online annoncering. Online annoncering. Snak om emnet og med andre på #novicell

Online annoncering. Online annoncering. Snak om emnet og med andre på #novicell Online annoncering Snak om emnet og med andre på #novicell 1 Agenda Facebook LinkedIn Banner & IP-baseret Affiliate AdWords Tracking 2 CPC (Cost Per Click ~ Pris pr. klik) TBF er CPM (Cost Per Thousand

Læs mere

Basic Analytics. Martin Skøtt, Online Marketingchef, Novicell @martinskott

Basic Analytics. Martin Skøtt, Online Marketingchef, Novicell @martinskott Basic Analytics Martin Skøtt, Online Marketingchef, Novicell @martinskott Agenda Praktisk information Kort om Novicell Intro til web analytics Introduktion til Analytics Afrunding Spørg løs undervejs Kort

Læs mere

42 spørgsmål som baner vejen til den succesfulde salgsorganisation

42 spørgsmål som baner vejen til den succesfulde salgsorganisation 42 spørgsmål som baner vejen til den succesfulde salgsorganisation I dette nyhedsbrev får du et overblik over, hvad netop du skal gøre for at sikre en langt mere produktiv salgsorganisation. Det er mit

Læs mere

Customer Success Story. webcrm banede vejen for nyt smykkemærkes etablering og vækst

Customer Success Story. webcrm banede vejen for nyt smykkemærkes etablering og vækst Customer Success Story webcrm banede vejen for nyt smykkemærkes etablering og vækst CRM BANEDE VEJEN FOR SUCCESFULD ETABLERING Den danske smykkedesigner SPIASPIA havde en vision om at trænge ind på det

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

Freedom2Act. Sales Pipeline Management

Freedom2Act. Sales Pipeline Management Sales Pipeline Management Sikrer øget profitabilitet Skab fremdrift i de mest værdifulde kundesegmenter Copyright 2009-2014 ApS. All rights reserved. 29DEC14 / 1 Sales Pipeline Management Hvis du vil opnå:

Læs mere

SALGSLEDERENS KPI GUIDE

SALGSLEDERENS KPI GUIDE SALG 2016 SALGSLEDERENS KPI GUIDE EFFEKTMÅLING DOKUMENTATION GENNEMSIGTIGHED PRIORITERING 2 KPI OVERBLIK VI KAN IKKE KOMME UDEN OM KPI ER EFFEKTMÅLING, DOKUMENTATION, GENNEMSIGTIGHED OG PRIORITERING. Disse

Læs mere

Fasthold de rigtige kunder med Dynamics CRM

Fasthold de rigtige kunder med Dynamics CRM INDLÆG 03 DYNAMICS CRM Fasthold de rigtige kunder med Dynamics CRM Christian Cletus 6. og 11. november 2014 CGI Group Inc. Christian Cletus Uddannelse Rolle Certificeringer Ingeniør (B), HD (A) Microsoft

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Udvikling af en effektiv webshop og marketing platform. Seminar hos Deloitte 19. november

Udvikling af en effektiv webshop og marketing platform. Seminar hos Deloitte 19. november Udvikling af en effektiv webshop og marketing platform Seminar hos Deloitte 19. november November 2015 Christian Beer, CEO Agenda Præsentation af Dynamicweb Vejen til en profitabel webshop Værktøjer til

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg IBC Innovationsfabrikken Bliv skarp på salg Er du klar til at gå fra nul til hundrede og få værktøjer til at skabe resultater med dit salg? Bliv skarp på salget med forløb, der er målrettet dig. IBC Innovationsfabrikken

Læs mere

Succes online Træning #3

Succes online Træning #3 Succes online Træning #3 #3 Skab mere trafik Agenda Siden sidst Sådan skaber I mere trafik Gør som i plejer Gør det nye Afslutning Salgskanaler Hvad virker? Online markedsføring Webshop/ -site Søge AdWords

Læs mere

CRM Vejen til vækst!

CRM Vejen til vækst! CRM Vejen til vækst! Strategisk brug af CRM-systemet. Løft din virksomhed Udnyt de mange muligheder I TimeLog mener vi, at strategisk brug af et CRM-system er vejen til vækst. Vi vil derfor gerne dele

Læs mere

Customer Success Story. Alquity. opnåede samlet pipelineoverblik, struktureret opfølgning på aktiviteter og målrettet e-mail marketing.

Customer Success Story. Alquity. opnåede samlet pipelineoverblik, struktureret opfølgning på aktiviteter og målrettet e-mail marketing. Customer Success Story Alquity opnåede samlet pipelineoverblik, struktureret opfølgning på aktiviteter og målrettet e-mail marketing. FRA FRAGMENTERET DATA TIL NU AT VÆRE PÅ FORKANT Hos Alquity eksisterede

Læs mere

Optimer dit marketingbudget og få mere værdi for pengene

Optimer dit marketingbudget og få mere værdi for pengene INDLÆG 07 DYNAMICS CRM Optimer dit marketingbudget og få mere værdi for pengene Christian Cletus 6. og 11. november 2014 Christian Cletus Uddannelse Rolle Certificeringer Ingeniør (B), HD (A) Microsoft

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

I denne e-bog får du en introduktion til følgende:

I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound Marketing I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound marketing metoden Hvad der adskiller inbound marketing fra de mere traditionelle markedsføringsmetoder Hvordan du tiltrækker

Læs mere

CRM MEDIELØSNING PÅ FORRETNINGSPLAN

CRM MEDIELØSNING PÅ FORRETNINGSPLAN CRM MEDIELØSNING PÅ FORRETNINGSPLAN CRM løsning fra Concare IT særligt udviklet til mediebranchen HVAD ER EN MEDIELØSNING FRA CONCARE IT? EN MEDIELØSNING BASERET PÅ BRANCHEKENDSKAB Igennem de mange år,

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Marked. Udbyder U n u s e d. S e c t i o n. Sli de s be for e 1st Se cti on Di vid er. Unu sed Secti on Spa ce 1. U n u s e d. S p a c e.

Marked. Udbyder U n u s e d. S e c t i o n. Sli de s be for e 1st Se cti on Di vid er. Unu sed Secti on Spa ce 1. U n u s e d. S p a c e. Unu sed Secti on Spa ce 1 Udbyder U n u s e d S e c t i o n S p a c e 2 Sli de s be for e 1st Se cti on Di vid er Marked U n u s e d S e c t i o n U n u s e d S e c t U n u s e d S e c t Un us ed Se cti

Læs mere

Akademiet for Talentfulde unge. Business Battle. 3. Og 5. august 2015

Akademiet for Talentfulde unge. Business Battle. 3. Og 5. august 2015 Akademiet for Talentfulde unge Business Battle 3. Og 5. august 2015 I skal konkurrere mod hinanden i at drive virksomhed Sammen! Hold mod hold. - især i starten vil det være op ad bakke - for der får I

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

Lean i administration og salg

Lean i administration og salg Christina Villefrance Møller DI's Leanmodel 5. sep. 13 Lean i administration og salg Hvorfor er lean interessant for salg? Lean er: At reducere tiden i den samlede proces, der skal føre frem til at opfylde

Læs mere

Social Selling Sælg B2B P2P med bla LinkedIn. Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling www.dortemollermadsen.dk www.stormvind.

Social Selling Sælg B2B P2P med bla LinkedIn. Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling www.dortemollermadsen.dk www.stormvind. Social Selling Sælg B2B P2P med bla LinkedIn Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling www.dortemollermadsen.dk www.stormvind.dk Emnerne Hvem er Stormvind? Hvad er Social Selling.. egentligt? Tid til

Læs mere

Det er ikke bare gas

Det er ikke bare gas Det er ikke bare gas Hvad pokker kan OK lige sælge Online? Succes med datadrevet optimering Novicell konference juni 2015 Hvor kom vi fra Del af Marketing internt bureau Manglende tid/ressourcer ift. mængden

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

marketing center split tests Leads

marketing center split tests Leads Viden er magt OG PENGE PÅ BUNDLINJEN online marketing center split tests Leads Profiles Reports Vi er trådt ind i en ny fase af web-alderen! Det med at sjusse os frem til, hvad vi tror, der virker, holder

Læs mere

NYHEDSBREVE OUTSOURCING AF NYHEDSBREV UDSENDELSE Pinkmarketing Bispensgade 10, 3 sal tv 9000 Aalborg www.pinkmarketing.dk I rigtig mange tilfælde er nyhedsbrevene virksomhedens bedste mulighed for at skabe

Læs mere

Gennemgang af de vigtigste elementer i. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009

Gennemgang af de vigtigste elementer i. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009 Gennemgang af de vigtigste elementer i online markedsføring Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009 Hvem f.. er Jan Mortensen? Jan Mortensen Arbejdet med online markedsføring siden 1995 M&P e-marketing

Læs mere

Skalerbar CRM løsning

Skalerbar CRM løsning Skalerbar CRM løsning Cubizz eksperter i effektiv afsætning! Cubizz Mission Vores mission er at hjælpe vores kunder med at øge omsætningen, men til en lavere omkostning pr. omsætningskrone dvs. mere effektivt

Læs mere

Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man holder sig de langsigtede mål for øje.

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret Hvad er vigtigt for kunderne, for en positiv oplevelse af kontakten til Kundeservice? RECORDIT: Selv om det er medarbejdernes kompetencer,

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver En miniguide til nyhedsbreve skab intern afklaring af behov, setup og mål Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver 2 Intro! E-mailmarketing er ikke død.! Har man indblik i marketingkanaler på tværs, ved man,

Læs mere

GØR DET BEDRE SOM SÆLGER. Et dialogværktøj til afklaring og udvikling

GØR DET BEDRE SOM SÆLGER. Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE SOM SÆLGER Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE SOM SÆLGER er et af flere dialogværktøjer udviklet af DufkeResult. Se den komplette liste på www.dufkeresult.dk Gør det

Læs mere

FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS. En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheders salgspraksis, strategi og for ventninger på b2b markedet.

FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS. En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheders salgspraksis, strategi og for ventninger på b2b markedet. FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheders salgspraksis, strategi og for ventninger på b2b markedet. Fremtidens salg og e-business Salg og e-business skal gøre

Læs mere

Analytics for virksomheder

Analytics for virksomheder Analytics for virksomheder Agenda Hvorfor webanalyse? Datakvalitet Saml data ét sted Værdi Kampagnesporing Mobil trafik Spørgsmål Jacob Worsøe Online marketing specialist webdanmark.com Etableret 1998

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence)

Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence) Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence) Kundelivstidsværdi, Customer Insights, Customer Life Time Management, Customer Life Time Value, CRM strategi, kundeloyalitet osv. Det

Læs mere

Trend & Expert Reports: Online Series 2017

Trend & Expert Reports: Online Series 2017 ½ Trend & Expert Reports: Online Series 2017 Interactive Content Læs alt om hvad Interactive Content er, hvordan det giver marketing og salg helt nye muligheder for at skabe leads, kvalificere dem og lukke

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

KPI-setup, der udvikler online forretning. Seminar

KPI-setup, der udvikler online forretning. Seminar KPI-setup, der udvikler online forretning Seminar Novicell - Forretning online Online marketing Konsulent og strategi Digital design Hosting Web udvikling Novicell er et uafhængigt it- og webbureau 100

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Synlighed på nettet 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Agenda 1. Hvem er jeg og hvorfor står jeg her? 2. Synlighed på nettet, hvorfor? 3. Synlighed på nettet, hvor? 4. Synlighed på nettet, hvordan?

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

Succes med messer og udstillinger

Succes med messer og udstillinger Succes med messer og udstillinger Hvad laver Faust Dyrbye? Siden 2009 Vores 4 ben Side 2 Seminar Succes med messer og udstillinger 2014 Hvordan ser succes ud? Hvordan gør I hos jer? Undersøgelser viser...

Læs mere

Resultatorienteret Nyhedsbrevsanalyse. Danske Medier

Resultatorienteret Nyhedsbrevsanalyse. Danske Medier 1 Resultatorienteret Nyhedsbrevsanalyse Danske Medier 2013-05-14 Del ➊ Mål og KPI er Det der bliver målt bliver gjort! Alligevel bliver rigtig mange sites primært kørt på denne her 5 En historie om to

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Synlig udvikling i topklasse hos BDO

Synlig udvikling i topklasse hos BDO Synlig udvikling i topklasse hos BDO Tårnhøje svarprocenter og konkrete initiativer til topkarakterer. Temperaturmålingen er blevet omdrejningspunkt for medarbejderudvikling i et af landets største revisionsaktieselskaber,

Læs mere

Coaching Analysen 2005

Coaching Analysen 2005 Coaching Analysen 2005 Gennemført i samarbejde mellem: Metode og udtræk Metode m.v. E-mail baseret spørgeskema Web-model PID, TCC * og Børsen Antal svar: 1241 (sidste år 1463. Dobbelt antal spørgsmål i

Læs mere

Sådan kommer du i gang med Google Analytics. Mads Bloch Lemvigh

Sådan kommer du i gang med Google Analytics. Mads Bloch Lemvigh Sådan kommer du i gang med Google Analytics Mads Bloch Lemvigh Sådan kommer du i gang med Google Analytics Vil du gerne optimere din forretning og tjene flere penge på din webshop? Hvis ja, så læs videre

Læs mere

SKRU OP FOR SALGET SKRU OP FOR SALGET

SKRU OP FOR SALGET SKRU OP FOR SALGET MARKETING DER SÆLGER Effekt Salg & Marketing hjælper ambitiøse virksomheder med at udnytte det fulde salgspotentiale og få salgs- og marketingbudgettet til at arbejde mere effektivt. LÆS VIDERE HVIS DU

Læs mere

Ledelse for små virksomheder

Ledelse for små virksomheder Ledelse for små virksomheder 27-4-2017 09.00-12.00 Program 09.00 Velkommen Din rolle som ejerleder i en lille virksomhed De typiske udfordringer for en ny leder Involvering af medarbejdere Opsætning af

Læs mere

Uddannelsesbarometer 2014

Uddannelsesbarometer 2014 Uddannelsesbarometer 2014 Brug af uddannelse i 2014 Har du været på seminar, kursus eller uddannelse i 2014? Type uddannelse og arbejdsområde Salg Marketing Konsulent/rådgivning Andet Total Nej; 47,4%

Læs mere

World Class Sales Force igennem SalgsPOWER

World Class Sales Force igennem SalgsPOWER 2012 World Class Sales Force World Class Sales Force igennem SalgsPOWER Hvorfor et Salgs Coahcing program? Der kan være mange bevæggrunde til at iværksætte et salgsprogram, men oftest lægges nedenstående

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Lars Bøje Jepsen CRM Manager FRA 1:ALLE TIL MÅLRETTET OG SEGMENTERET 1:1 DIALOG

Lars Bøje Jepsen CRM Manager FRA 1:ALLE TIL MÅLRETTET OG SEGMENTERET 1:1 DIALOG Lars Bøje Jepsen CRM Manager FRA 1:ALLE TIL MÅLRETTET OG SEGMENTERET 1:1 DIALOG AGENDA Kort intro af Øresundsbron Salgsmål for CRM indsatsen Målgruppe og segmentering Customer Life Cycle program Udvikling

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Som nystartet webshop vil du gerne ud over stepperne og begynde at sælge en masse produkter. Det kræver naturligvis,

Læs mere

Salgsledelse den 9. maj 2012

Salgsledelse den 9. maj 2012 Salgsledelse den 9. maj 2012 Hvem er ham der? Mads Skibdal, Partner, medejer af Key Learning A/S Managementkonsulent (15 år) med Mening-gitis Salgsledelse og salgsudvikling, Projektledelse, Ledelse, Profiler

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

SKRIDT PÅ VEJEN MOD DEN OPTIMALE KUNDESERVICE

SKRIDT PÅ VEJEN MOD DEN OPTIMALE KUNDESERVICE WHITE PAPER SKRIDT PÅ VEJEN MOD DEN OPTIMALE KUNDESERVICE Sådan kan kontaktcentret bidrage til en mere positiv kundeoplevelse juli2016_17064 Gør kundeservice til jeres vigtigste vindue ud mod omverdenen

Læs mere

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013?

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? December måned, online butikkernes travleste tid, er forbi, og derfor har vi hos webbureauet webdanmark.com analyseret på tallene og identificeret 5 vigtige

Læs mere

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk At forenkle og effektivisere hverdagen for mindre virksomheder med software, tjenester og

Læs mere

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER Vejledning til lederen INDHOLDS- FORTEGNELSE Strukturen for samtalen: Samtalehjulet 7 Sådan får du succes med samtalen 8 Før samtalen 8 Under samtalen 9 Efter samtalen

Læs mere

GYLDNE TIDER FOR HR - Det er nu, I har chancen!

GYLDNE TIDER FOR HR - Det er nu, I har chancen! GYLDNE TIDER FOR HR - Det er nu, I har chancen! Kyösti Schmidt Berlingske Business PBJ A/S København, 4. december 2012 Kyösti Schmidt LEO Pharmaceuticals Personnel development consultant Kuwait Petroleum

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse Holbæk Regionens Erhvervsråd Tilfredshedsundersøgelse September 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30. august 9. september 2010 Målgruppe: 413 virksomheder

Læs mere

MARKETINGCHEFENS KPI GUIDE

MARKETINGCHEFENS KPI GUIDE GUIDE 2016 MARKETINGCHEFENS KPI GUIDE EFFEKTMÅLING DOKUMENTATION GENNEMSIGTIGHED PRIORITERING 2 KPI OVERBLIK VI KAN IKKE KOMME UDEN OM KPI ER EFFEKTMÅLING, DOKUMENTATION, GENNEMSIGTIGHED OG PRIORITERING.

Læs mere

Case: Mere salg med Blended Learning og mobil læring i Q8

Case: Mere salg med Blended Learning og mobil læring i Q8 Case: Mere salg med Blended Learning og mobil læring i Q8 Fra drift- til salgskultur Ambitionen for Q8 at foretage et fokusskifte fra en drift- til en salgskultur. Q8 er derfor startet med salgslederne,

Læs mere

Følg denne guide, det tager kun 1 timer Så bliver du belønnet med flere leads og mere salg

Følg denne guide, det tager kun 1 timer Så bliver du belønnet med flere leads og mere salg Implementeringsguide Der er mange leads og potentielle købere allerede i din marketingsdatabase, du kan bare ikke se, at se at de er kvalificeret og klar til opfølgning. Følg denne guide, det tager kun

Læs mere

30. maj 2012 Morten Petersen Et indblik i processen

30. maj 2012 Morten Petersen Et indblik i processen 30. maj 2012 Morten Petersen Et indblik i processen Præsentation Industri Supply ApS, Industry Supply Danmark A/S, Industry Point Sweden AB Sender dagligt godt 100.000 nyhedsbreve ud pr. mail. Beskæftiger

Læs mere

7-dobling 75% 40 mio. Fra 96 materialer til. der bruges aktivt. af omsætningen på halvandet år. New-biz kundeopkald blev effektiviseret og

7-dobling 75% 40 mio. Fra 96 materialer til. der bruges aktivt. af omsætningen på halvandet år. New-biz kundeopkald blev effektiviseret og NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 7-dobling af omsætningen på halvandet år Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% New-biz kundeopkald blev effektiviseret og 75% blev til møder

Læs mere

VÆRKTØJ. til formulering af mål og opgørelse af ROI

VÆRKTØJ. til formulering af mål og opgørelse af ROI VÆRKTØJ til formulering af mål og opgørelse af ROI INTRODUKTION Hvis ikke vi formulerer et mål, vil vi aldrig kunne opgøre hvor langt vi når på vores møder. Og så kan vi ikke retfærdiggøre den investering

Læs mere

Hvad betyder digitaliseringsbølgen. for bilforretninger?

Hvad betyder digitaliseringsbølgen. for bilforretninger? Hvad betyder digitaliseringsbølgen for bilforretninger? Hvad er digitalisering egentlig? Vi sætter strøm til processer Vi automatiserer interne procedurer Kommunikation bliver elektronisk Information bliver

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE. White paper, april 2014

GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE. White paper, april 2014 GENBESØG DIN SEGMENTERING OG SÆLG MERE White paper, april 2014 Indhold Vigtigheden af segmentering... 3 Hvor vil I sælge?... 3 Hvem køber?... 4 Hvorfor køber kunderne fra jer?... 4 Hvordan køber kunderne?...

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 1. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 1. Del Salg med LinkedIn Online kursus 1. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 1 Dato: september 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset det praktiske 4 frokost

Læs mere

Succes med CRM. Det behøver slet ikke at være så svært! made for sales people

Succes med CRM. Det behøver slet ikke at være så svært! made for sales people Succes med CRM Det behøver slet ikke at være så svært! made for sales people CRM handler om at huske at kontakte dine kunder! Alt efter om du er salgschef, marketingmedarbejder eller arbejder indenfor

Læs mere

Online markedsføring er i kraftig vækst, fordi det er en af de bedste og mest effektive måde at markedsføre sig på - hvis man gør det rigtigt!

Online markedsføring er i kraftig vækst, fordi det er en af de bedste og mest effektive måde at markedsføre sig på - hvis man gør det rigtigt! A Kursusprogram: Online markedsføring Online markedsføring er i kraftig vækst, fordi det er en af de bedste og mest effektive måde at markedsføre sig på - hvis man gør det rigtigt! For når alt kommer til

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 2. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 2. Del Salg med LinkedIn Online kursus 2. Del Leadgenerering Kursus : Salg med LinkedIn nr. 2 Dato: oktober 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset det praktiske 4 frokost webinars af30 min

Læs mere

Google AdWords Advanced

Google AdWords Advanced Google AdWords Advanced Novicell Præsenteret af Martin Skøtt 1 Dagens Agenda Quality Score & AdWords basic Struktur & keywords Enhanced kampagner Enheder, planlægning, geografi & mobil. Dynamiske annoncer

Læs mere

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System KURSUSLØSNING Kursusadministration og seminarhåndtering Dynateam A/S Customer Relationship Management System Kursusløsning til dit overblik over alle processer og aktiviteter! er alle processer Hvem er

Læs mere

2 - KUNDER: RELATION OG VÆRDI 4 LOYALITETS KONCEPT 3 - VIRKSOMHED: VÆRDI

2 - KUNDER: RELATION OG VÆRDI 4 LOYALITETS KONCEPT 3 - VIRKSOMHED: VÆRDI 2 - KUNDER: RELATION OG VÆRDI Hvad ved vi egentlig om kunderne? Kender vi kun kunden set indefra? En ting er, kende transaktionsdata og historik på kommunikation, reklamationer mv. Kender vi kundens holdninger?

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Alle os som arbejder med salg, hvis vi vil være succesfulde må erkende at vi har brug for at planlægge vores salg og være i stand til at producere en salgsplan

Læs mere

Tilgang illustreret med eksempler og cases

Tilgang illustreret med eksempler og cases Medlemsrejsen i forandring Tilgang illustreret med eksempler og cases København den 26. januar 2016 Kontakt: Niels Ferdinand Karstensen Principal nfk@netcompany.com Copyright 2016 Netcompany A/S. Alle

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere