TheLeadCompany. Sådan skaber I vækst med en stærkere fødekanal til salget og en mere effektiv salgskæde! Business Danmark D

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TheLeadCompany. Sådan skaber I vækst med en stærkere fødekanal til salget og en mere effektiv salgskæde! Business Danmark D. 15.4."

Transkript

1 Sådan skaber I vækst med en stærkere fødekanal til salget og en mere effektiv salgskæde! Business Danmark D

2 Sådan skaber I vækst med en stærkere fødekanal til salget og en mere effektiv salgskæde! Kort om TLC, vores tilgang og salgskædens svage led Lead management analysen 2014 hvad gør de bedste? Test: hvor Super er deltagerne her i dag? Sådan skaber I et Supersalgsteam, der Arbejder mere systematisk og målrettet med salget Ved hvilke lead kanaler der virker for jer Opbygger en stærkere lead- og salgskultur Opsamling, gode råd og mere inspiration Kontaktdata Niels Holme

3 Kort om TLC og vores tilgang Analyser Koncepter Salgskæden Lead- og salgskultur Segmentering, tilfredshed, tid Optimer salgskæden En stærk fødekanal Styrk fokus på NewBiz Værdifuld CRM Bedre lead og pipeline-styring Indsigt i performance og risiko Få mere ud af CRM/ressourcer Fokus på det der flytter noget i salget! Styrk fødekanalen Registrer On the fly Kvalificer og fordel (via CRM) CRM LeadAPP

4 Alle virksomheder kan vokse Uanset hvilken type virksomhed, branche og størrelse Und ing Bryde stagnationen udsv gå Alle virksomheder kan vokse 10-30% med en stærkere fødekanal til salget og en mere effektiv salgskæde

5 Ved vi hvem de er? Kender vi deres potentiale? Salgskædens svage led Tal fra analyser mod virksomheder Genererer de nok leads? Er de lønsomme? Er der nok GODE leads? Hvor mange taber vi på gulvet? Holder vi de rigtige møder? Får vi nok ud af det enkelte møde? Får vi afgivet nok tilbud? Følger vi op på alle tilbud? Er pipeline stærk nok? Kender vi risikoen heri? Får vi de ordrer vi skal have? Når vi vores salgsmål? Mål- grupper Lead- kanaler Leads Møder Tilbud Pipeline Ordrer 85 % kender ikke lønsomheden på deres leadkanaler 77 % får ikke early-warning 82 % ikke har faste kvalitetsparametre, der en sikrer ensartet og objektiv vurdering af leadkvalitet 81 % kan ikke se, om sælgerne får leveret nok leads til at opbygge en stor 85 % har ikke faste risiko-parametre, der placerer tilbud/ opportunity i rød, gul, grøn zone Virksomheder nok pipeline med en klar strategi for Lead Management og et CRM-system til at understøtte denne, konverterer 67% flere kvalificerede leads til kunder! 74 % af virksomhederne har ikke en kobling mellem salgsmål og lead volumen

6 Supersalgsteam? Lead management analysen 2014 Lead Management 2014 Sammen med BD gennemført Lead management analyse med 690 respondenter, hvoraf 68% arbejder med salg, 24% med Salg/Marketing! Spørgsmål i 5 kategorier: Salgsstyring/-kultur Segmentering Leadkanaler Lead håndtering CRM Formål analyse: afdække adfærd i fødekanalen til salget (Lead management) med betydning for et effektivt salg - målt på konverteringsrater!

7 Supersalgsteam bedre til at styrer deres salg Lead management analysen ,0% I hvilken grad: - * Besvaret med: I høj grad/meget høj grad Har I et klart mål for, hvor stort salget skal være i år? 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% Har I en konkret plan for realiseringen af salget med forventninger Rl udbyte, akrviteter, ressourcer, ansvar og Rdsplan? 50,0% 40,0% 30,0% Følger I en fastlagt salgsproces, med en klart defineret plan for opfølgning på leads og Rlbud? 20,0% 10,0% Har I brudt jeres salgsmål på delmål f.eks. antal leads, møder, Rlbud, salg? 0,0% Supersalgsteam Middel salgsteam Dårligste salgsteam TwoStep Cluster Number Total gennemsnit Supersalgsteam er markant bedre til at arbejde i en fastlagt salgsproces med struktureret opfølgning (65% >< 35% i snit)

8 Supersalgsteam bedre til at styre deres fødekanal Lead management analysen ,0% I hvilken grad: - * Besvaret med: I høj grad/meget høj grad Fører I status på, hvor mange leads i har kontaktet, og hvor mange, der mangler at blive kontaktet? 60,0% 50,0% Har I en fast reakronsrd på opfølgning af leads? 40,0% Holder I styr på hvor mange leads de enkelte leadkanaler genererer? 30,0% 20,0% Kvalificerer I jeres leads som f.eks. kolde og varme ud fra dokumenteret viden? 10,0% 0,0% Supersalgsteam Middel salgsteam Dårligste salgsteam TwoStep Cluster Number Total gennemsnit Har I mål for hvor mange leads, der skal genereres, for at hver sælger kan nå sit salgsmål? Supersalgsteam er markant bedre til at kvalificere deres leads (54% >< 20% i snit)

9 Supersalgsteam - bedre til at segmentere I hvilken grad har I...: - * Besvaret med: I høj grad/meget høj grad I hvilken grad har I...: INDEKSERET * Besvaret med: I høj grad/meget høj grad 80% % 60% MålreTet jeres salgsindsats e\er de kundesegmenter med størst potenrale? 50% % 80 Et overblik over alle relevante kundesegmenter? 30% 60 20% 40 10% 0% Supersalgsteam Middel salgsteam Dårligste salgsteam TwoStep Cluster Number Total gennemsnit 20 0 Supersalgsteam Middel salgsteam Dårligste salgsteam TwoStep Cluster Number Total gennemsnit Et overblik over potenralet i de forskellige kundesegmenter? Supersalgsteam er på alle parametre betydeligt bedre til at arbejde med segmentering end andre salgsteams og især de Dårligste teams de har således et bedre overblik over alle relevante kundesegmenter og i endnu højere grad overblik over potentialet i kundesegmenterne (her er de 65% bedre end gennemsnittet, de Dårligste afdækker ikke potentialet overhovedet), ligesom at de er 50% bedre til at lave en målrettet salgsindsats mod de kundesegmenter med størst potentiale!

10 Supersalgsteam - bedre til mål og ROI på lead kanaler Har I defineret klare mål for de vigegste leadkanalers bidrag El omsætningen? Ekskl Ved ikke Kender I indtægter og udgijer afledt af de vigegste leadkanaler (Cost per order)? Ekskl Ved ikke 90% 90% 80% 70% 60% 80% 70% 60% I høj grad/meget høj grad 50% 50% 40% 40% I nogen grad 30% 30% 20% 20% 10% 0% Supersalgsteam Middel salgsteam Dårligste salgsteam 10% 0% Supersalgsteam Middel salgsteam Dårligste salgsteam Slet ikke/meget lille/lille grad Supersalgsteam er i højere grad fokuseret på at styre deres leadkanaler! tæt ved 50% af dem har således i høj grad defineret klare mål for de vigtigste leadkanalers bidrag til omsætningen. Til sammenligning sætter over 80% af de Dårligste Salgsteams slet ikke/i meget lille grad mål for deres lead kanaler! Supersalgsteams har også et bedre billede af ROI på leadkanaler målt på viden om indtægter og udgifter!

11 Supersalgsteam bedre til at undgå tabte leads Andel leads tabt p.g.a. mangelfuld eller for sen opfølgning (Skriv konverteringsprocent, max 100 pct): Supersalgsteam Middel salgsteam 10 Dårligste salgsteam 5 0 Supersalgsteam (og Middel salgsteam) taber væsentligt færre leads på gulvet ved at være bedre til at følge konsekvent op på disse! Supersalgsteams taber således kun ca. 13% af alle leads på gulvet pga. mangelfuld eller for sen opfølgning, mens de Dårligste salgsteams taber i gennemsnit næsten hele 30% af leads på gulvet! Værdien heraf er betydelig, og kan relativt nemt estimeres (antal tabte leads x konverteringsrate x gennemsnitlig ordrestørrelse = tabt omsætning)!

12 Supersalgsteam får i langt højere grad nok leads Lead management analysen 2014 Får i nok gode leads i dag? 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% Slet ikke/meget lille/lille grad 30,0% I nogen grad 20,0% 10,0% I høj grad/meget høj grad 0,0% Supersalgsteam Middel salgsteam Dårligste salgsteam Supersalgsteam får markant flere gode leads (15% >< 65%) og undgår derved at spilde tid på opfølgning og møder med lave konverteringsrater

13 Supersalgsteam - har højere konverteringsrater Hvad er jeres konverteringsrate fra lead El møde/elbud (Skriv konverteringsprocent, max 100 pct): Supersalgsteam Middel salgsteam Dårligste salgsteam 0 Fra lead Rl møde/rlbud Fra møde/rlbud Rl salg/kunde Beregnet konvertering Lead Rl salg Samlet set er Supersalgsteams i stand til at konvertere 41% af alle leads til kunder, hvor de Dårligste salgsteams ligger nede omkring 23%. Det betyder så at de Dårligste skal generere 185 leads eller næsten dobbelt så mange leads - for at nå det samme antal ordrer. Den gennemsnitlige konverteringsrate for alle virksomheder ligger på 33% af alle leads.

14 Supersalgsteam arbejder mere målrettet og effektivt Lead management analysen 2014 Vi kan konkluderer, at de Supersalgsteams som altså konverterer bedst i analysen, samtidig er markant bedre til at: Sætte mål både have et klart salgsmål og sætte mål for deres lead kanaler Have en plan - for realisering af salget og bryde målene ned på konkrete aktiviteter mv. Følge fastlagte processer - og frister for opfølgning Have styr på deres leads - registrere og især kvalificere leads Have en egentlig lead kultur - med mål, træning, belønning mv. Arbejde målrettet mod udvalgte segmenter - med det største potentiale Bruge CRM mere aktivt - og opleve system som værende mere forretningskritisk en væsentlig del af forklaringen på at de får langt flere gode leads at arbejde med i salget og at de konverterer væsentligt flere leads! Omsætning Omkostninger Motivation

15 Sådan skaber du et Supersalgsteam ÆGTE forandring forudsætter at du trykker på (ALLE) de rigtige knapper Organisation Kompetencer Komfortzoner Viden/begreber Kultur Vælge fra/til Motivere/forsøge Værdi/belønne Fokus på det der flytter noget i salget! Processer Performance Potentiale Køreplan/mål Systemer Registrere Kvalificere Rapportere/mål

16 Supersalgsteam hvor Super er I? hvor er det vigtigst at score højt Testen afspejler: Supersalgsteam har stærkeste korrelation mellem høj k-rate og høj performance på især to spørgsmål Vigtigt at tage fat i de to punkter!

17 Supersalgsteam hvor Super er I? 20 virksomheder har taget (light-) test før seminaret i dag Testen er: Light version med 12 spørgsmål I SST-analyse spørgsmål Fokus på fødekanalen til salget

18 Supersalgsteam hvor Super er I? 20 virksomheder har taget (light-) test før seminaret i dag Testen viser: Over 70% for at være SST er Vægtning baseret på korrelation mellem k-rate og det enkelte spørgsmål i Lead Management analyse Lidt hårdere vurdering i test, da spurgt på vigtigste spørgsmål

19 Sådan skaber du et Supersalgsteam De mange indsatsområder kræver overblik og indsigt Den rigtige salgskultur? Prioritering af lead kanaler? Lave konverteringsrater? Opfølgning på leads og tilbud? Mål i salgsarbejdet? Silotænkning? Effektive salgsprocesser? Brug af CRM? Er pipeline stærk nok? Hvilke salgskanaler? Nødvendig face time? Udbytte af møderne? Fokus på de mest attraktive segmenter? Nok gode leads? Nås salgsmålene? Har I de rigtige data? Styr på risikoen? Interne sælgeres mersalg? Generere alle leads? Er kunderne tilfredse? Tabes Leads på gulvet? Hvor stort er potentialet?

20 Sådan skaber du et Supersalgsteam Hvor godt performer I i jeres salgskæde i dag? Ved vi hvem de er? Kender vi deres potentiale? Genererer de nok leads? Er de lønsomme? Er der nok GODE leads? Hvor mange taber vi på gulvet? Holder vi de rigtige møder? Får vi nok ud af det enkelte møde? Får vi afgivet nok tilbud? Følger vi op på alle tilbud? Er pipeline stærk nok? Kender vi risikoen heri? Får vi de ordrer vi skal have? Når vi vores salgsmål? Mål- grupper Lead- kanaler Leads Møder Tilbud Pipeline Ordrer Refleksionsøvelse nu og her (5 min.): I din virksomhed/salgskæde det svageste led lige nu? Hvad forhindrer jer i at gøre noget ved det? Værdien heraf/potentialet I går glip af? Hvad er det første skridt mod realisering heraf?

21 Sådan skaber du et Supersalgsteam Trin 1 - Arbejd mere systematisk og målrettet med salget... svage led, uenigheder, modsætninger og potentialet salgskæde-analyser Benchmark 38-42%

22 Sådan skaber du et Supersalgsteam Trin 1 - Arbejd mere systematisk og målrettet med salget Arbejde med to salgsfunktioner (DK/International) og Marketing (leadkanaler) i marts Holde formøder (27.2) og workshops (lave salgskædeanalyse, simulere salgskæde, vurdere ressourcetræk og værdi af ny adfærd sammen med medarbejdere)

23 Sådan skaber du et Supersalgsteam Trin 1 - Arbejd mere systematisk og målrettet med salget Arbejde med to salgsfunktioner (DK/International) og Marketing (leadkanaler) i marts Holde formøder (27.2) og workshops (lave salgskædeanalyse, simulere salgskæde, vurdere ressourcetræk og værdi af ny adfærd sammen med medarbejdere)

24 Sådan skaber du et Supersalgsteam Trin 1 - Arbejd mere systematisk og målrettet med salget Arbejde med to salgsfunktioner (DK/International) og Marketing (leadkanaler) i marts Holde formøder (27.2) og workshops (lave salgskædeanalyse, simulere salgskæde, vurdere ressourcetræk og værdi af ny adfærd sammen med medarbejdere)

25 Sådan skaber du et Supersalgsteam Trin 1 - Arbejd mere systematisk og målrettet med salget Forløb med to salgsfunktioner (DK/International) og Marketing (leadkanaler) i marts Holde formøder (27.2) og workshops (lave salgskædeanalyse, simulere salgskæde, vurdere ressourcetræk og værdi af ny adfærd sammen med medarbejdere) Identificere 4-5 indsatsområder (bedre data, kvalificering, opfølgning, salgskanaler, aktivitetsstyring) og eksempler på potentialet herved, fastlægge mål og køreplan for aktiviteter SDK - hvad sker der med de 500 lead de får pr. år, og hvad koster det at de kun følger op på 50% af tilbud (< ) Rapportere til topledelse med udbytte og næste skridt (d. 27.3) Iværksat registrering og kvalificering alle lead, opfølgning på alle tilbud dokumenteres i CRM (af 25 ES og IS), forventet værdi = 7,2 mill. Kr. (12 > 20%)

26 Pause 10 min

27 Sådan skaber du et Supersalgsteam Trin 2 - Ved hvilke lead kanaler der virker for jer Nyhedsbrev Konferencer Netværk PR Partnere Direct Mail Seminarer Interne fangster Kundehenvisninger Adwords WEB SEO Kanvas Messer Telemarketing Market intelligence

28 Sådan skaber du et Supersalgsteam Trin 2 - Ved hvilke lead kanaler der virker for jer Hvor mange lead kanaler anvendes Hvad kommer der ud af den enkelte lead kanal Lead volumen Lead kvalitet Lead værdi Hvilke lead giver jer de bedste/nemmeste kunder Hvor mange lead skal I ha for at nå mål/skabe vækst, og hvor skal de komme fra? Refleksionsøvelse nu og her (5 min.): 1. Vælg jeres vigtigste lead kanal i dag? 2. Hvor mange lead generere den (uge/måned/år fakta/gæt)? 3. Bliver der fulgt op på alle de lead? 4. Kan lead kanalen generere flere?

29 Sådan skaber du et Supersalgsteam Trin 2 - Ved hvilke lead kanaler der virker for jer 1. Lav en oversigt over alle lead kanaler 2. Estimér deres performance hver især A. Lead volumen/kvalitet/k-raten B. Ressourcer, omkostninger, time to market 3. Vælg top 3 A. Analysér på dem (hvad ved I ) B. Sæt mål C. Action plan for anvendelse (hvordan bruger I dem, hvordan håndtere I lead fra dem) D. Registrere/kvalificere E. Hvordan følger I op og rapporterer lead kanaler Top 3 (kanvas, henvisninger, maskinproducenter) Generere 500 Lead i dag I gang med action plan pr lead kanal: mål, data, anvendelse, forankring i CRM-system, rapportering, tema Sales Academy (træning, viden deling)

30 Sådan skaber du et Supersalgsteam Trin 3 - opbygger en stærkere lead- og salgskultur Thor Heyerdahl sagde engang: Grænser, jeg har aldrig set en, men jeg har hørt at de eksisterer inde i nogle mennesker Grænser har vi alle ens/forskellige (i kulturen, hos individet) Et Supersalgsteam handler om mennesker og adfærd vi kan sagtens snakke om det vi gerne vil gøre, men gør vi det? Komfortzone Læringszone Jeg er jo et. menneske C A B Panikzone

31 Sådan skaber du et Supersalgsteam Trin 3 - Opbygger en stærkere lead- og salgskultur Nyhedsbrev Konferencer Netværk PR Partnere Direct Mail Seminarer Interne fangster Kundehenvisninger Adwords WEB SEO Kanvas Messer Telemarketing Market intelligence Leadkanalen: Interne fangster målt på lønsomhed, kvalitet og antal leads den bedste leadkanal

32 Sådan skaber du et Supersalgsteam Trin 3 - Opbygger en stærkere lead- og salgskultur Internt salg Kunder og kundeemner Konsulenter Sælgere Montører Projektledere Mange medarbejdere har en god kontaktflade med kunder og kundeemner, hvor de har en oplagt mulighed for at generere mange flere gode leads og salgsmuligheder! Gør de det i hverdagen? Ser de det som deres opgave? Ved de hvordan de skal identificere og kvalificere gode leads? Har de værktøjerne som gør det nemt? Og bakkes de op af ledelsen og en lead kultur som sikrer at lead generering er i fokus, giver mening og bliver anerkendt?

33 Sådan skaber du et Supersalgsteam Trin 3 - opbygger en stærkere lead- og salgskultur Kunder & kundeemner ringer til back office/salg (20 medarbejdere) Jeg vil gerne bestille 20 stk. Så gerne, tak for ordren indgående opkald pr måned, heraf 30% fra nye kunder, generere 45 ukvalificerede leads/måned (1%) Trænet i hvad der er et godt lead og i spørgeteknik, udfordret på myter og komfort zoner, fået klar proces, mål og opfølgning fra ledelse. Eksterne sælgere trænet i/forpligtet til at give feedback! Løftet til 160 leads pr måned Pain Mistet omsætning på 115 leads per md 115*25%* = Kr /måned (1. gangs-salg) = 6,9 mill./år Omkostning 10 min. pr lead, 1920 leads/år, i alt min./320 timer á 500 = kr./år

34 Sådan skaber du et Supersalgsteam Trin 3 - opbygger en stærkere lead- og salgskultur Leadkanalen: Interne fangster beregn potentialet ved flere leads hos jer Refleksionsøvelse nu og her (5 min.): 1. Hvilke medarbejdere kan skabe flest lead til sælgerne hos jer i dag? 2. Gør de det allerede (og hvis, så hvor mange)? 3. Hvor mange flere lead kan de bidrage med pr måned?

35 Sådan skaber du et Supersalgsteam Trin 3 - opbygger en stærkere lead- og salgskultur 1. Bliv enige om betydningen og værdien af lead 2. Fastlæg en proces for generering/håndtering heraf 3. Tilbyd gerne et værktøj hertil 4. Sæt mål og følg op (find succes oplevelserne) 5. Vis værdien og ros (forsøget) og hold fast! Personligt har det betydet at jeg pusher langt mere på mine kunder og kan også (hvor lidt jeg end har lyst til at indrømme det) mærke at der er mere sælger over mig nu end før dine sessions! Rikke Sand, Projektleder, Cadesign Det går fint. Synes selv at jeg har fundet et par velkvalificerede leads. Herunder den som vi aftalte at jeg skulle følge op på og det gik fint. Stig er allerede på sagen og har kontaktet kunden! Lars Kristian Løkkegaard, Projektleder, Cadesign 7 projektledere hos Cadesign er nu trænet i Interne Fangster og har som mål at generere 14 leads pr måned pr værdi ifølge CEO: Omsætning = 1,3 mill. kr. om året (vækst i OMS på 4% ved k-rate 25% og gennemsnitlig ordre på kr.) Omkostning = den enkelte projektleder bruger 2 min. til at spørge ind når de alligevel taler med en kunde!

36 Sådan skaber du et Supersalgsteam Trin 3 - opbygger en stærkere lead- og salgskultur Enestående løsning med unik funktionalitet (kvalificering, ranking, konkurrencer mv.) Meget brugervenlig lækkert og intuitivt layout som gør LeadApp nem at komme i gang med og at bruge i hverdagen Ikke bare en APP men et koncept med dedikerede Push Services, der sikrer forankring og realisering af stort potentiale Tilgængelig for alle gratis demoversion på itunes og Google Play Let at integrere ind i et hvilket som helst CRM-system for videre bearbejdning af leads/konvertering til pipeline!

37 Sådan skaber du et Supersalgsteam opsamling Albert Einsteins definition på ægte vanvid: at gøre den samme ting igen og igen og forvente forskellige resultater

38 Sådan skaber du et Supersalgsteam opsamling 9 ud af 10 salgskæder har svage led, alle kan vokse Supersalgsteam dem med de høje k-rater - er dem der arbejder systematisk med salgsprocesser, planer/nedbrydning, potentialet, lead generering/kultur og CRM (prioritere effektivitet, målrettethed og gennemsigtighed) (100 mod 185 lead ) Sådan skaber I et Supersalgsteam: 1. Bryd jeres mål ned og kend jeres performance, bliv enige om hvor godt I gør det og hvor I kan/skal gøre det bedre og lav en realistisk plan 2. Sæt klare mål for udvalgte leadkanaler lead generering/håndtering, ansvar, aktiviteter, ressourcer, udbytte og følg op på deres performance 3. Få styr på jeres værdifulde lead og tilbud. Undgå at tabe gode lead og tilbud på gulvet ved at registrere, kvalificere og dokumentere jeres opfølgning på dem sæt ambitionerne lavt og få alle med (quick wins/mening) lad det vokse derfra!

39 Sådan skaber du et Supersalgsteam yderligere inspiration Giv mig et visitkort: S = ja tak til at få tilsendt link til salgskædeanalyse (enkeltbruger) F = ja tak til uforpligtigende/gratis feedback på gennemført online analyse hos jer (1 besvarelse) W = ja tak til dialog om salgskæde-analyse og workshop med ledergruppe/ salgsorganisation herom V = ja tak til at få tilsendt enkeltbruger version av værktøjet Salgskædeanalysen så I kan svare på denne selv og se stærke/svage led i salgskæden I = invitationer til andre seminarer om salgskultur, salgskædeanalyse, optimering lead kanaler, kundetilfredshedsanalyser mv. N = ja tak til at modtage nyhedsbrev 39

40 Kontaktdata Niels Holme 40

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg IBC Innovationsfabrikken Bliv skarp på salg Er du klar til at gå fra nul til hundrede og få værktøjer til at skabe resultater med dit salg? Bliv skarp på salget med forløb, der er målrettet dig. IBC Innovationsfabrikken

Læs mere

Succes online Træning #3

Succes online Træning #3 Succes online Træning #3 #3 Skab mere trafik Agenda Siden sidst Sådan skaber I mere trafik Gør som i plejer Gør det nye Afslutning Salgskanaler Hvad virker? Online markedsføring Webshop/ -site Søge AdWords

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

CRM Vejen til vækst!

CRM Vejen til vækst! CRM Vejen til vækst! Strategisk brug af CRM-systemet. Løft din virksomhed Udnyt de mange muligheder I TimeLog mener vi, at strategisk brug af et CRM-system er vejen til vækst. Vi vil derfor gerne dele

Læs mere

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Tag styringen over dit salg Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Du arbejder sandsynligvis som vært eller medarbejder med salgsansvar på et hotel eller lignende. Måske synes

Læs mere

Freedom2Act. Sales Pipeline Management

Freedom2Act. Sales Pipeline Management Sales Pipeline Management Sikrer øget profitabilitet Skab fremdrift i de mest værdifulde kundesegmenter Copyright 2009-2014 ApS. All rights reserved. 29DEC14 / 1 Sales Pipeline Management Hvis du vil opnå:

Læs mere

Skalerbar CRM løsning

Skalerbar CRM løsning Skalerbar CRM løsning Cubizz eksperter i effektiv afsætning! Cubizz Mission Vores mission er at hjælpe vores kunder med at øge omsætningen, men til en lavere omkostning pr. omsætningskrone dvs. mere effektivt

Læs mere

Marked. Udbyder U n u s e d. S e c t i o n. Sli de s be for e 1st Se cti on Di vid er. Unu sed Secti on Spa ce 1. U n u s e d. S p a c e.

Marked. Udbyder U n u s e d. S e c t i o n. Sli de s be for e 1st Se cti on Di vid er. Unu sed Secti on Spa ce 1. U n u s e d. S p a c e. Unu sed Secti on Spa ce 1 Udbyder U n u s e d S e c t i o n S p a c e 2 Sli de s be for e 1st Se cti on Di vid er Marked U n u s e d S e c t i o n U n u s e d S e c t U n u s e d S e c t Un us ed Se cti

Læs mere

Analytics for virksomheder

Analytics for virksomheder Analytics for virksomheder Agenda Hvorfor webanalyse? Datakvalitet Saml data ét sted Værdi Kampagnesporing Mobil trafik Spørgsmål Jacob Worsøe Online marketing specialist webdanmark.com Etableret 1998

Læs mere

NYHEDSBREVE OUTSOURCING AF NYHEDSBREV UDSENDELSE Pinkmarketing Bispensgade 10, 3 sal tv 9000 Aalborg www.pinkmarketing.dk I rigtig mange tilfælde er nyhedsbrevene virksomhedens bedste mulighed for at skabe

Læs mere

Online annoncering. Online annoncering. Snak om emnet og med andre på #novicell

Online annoncering. Online annoncering. Snak om emnet og med andre på #novicell Online annoncering Snak om emnet og med andre på #novicell 1 Agenda Facebook LinkedIn Banner & IP-baseret Affiliate AdWords Tracking 2 CPC (Cost Per Click ~ Pris pr. klik) TBF er CPM (Cost Per Thousand

Læs mere

World Class Sales Force igennem SalgsPOWER

World Class Sales Force igennem SalgsPOWER 2012 World Class Sales Force World Class Sales Force igennem SalgsPOWER Hvorfor et Salgs Coahcing program? Der kan være mange bevæggrunde til at iværksætte et salgsprogram, men oftest lægges nedenstående

Læs mere

SKRU OP FOR SALGET SKRU OP FOR SALGET

SKRU OP FOR SALGET SKRU OP FOR SALGET MARKETING DER SÆLGER Effekt Salg & Marketing hjælper ambitiøse virksomheder med at udnytte det fulde salgspotentiale og få salgs- og marketingbudgettet til at arbejde mere effektivt. LÆS VIDERE HVIS DU

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

Customer Success Story. Alquity. opnåede samlet pipelineoverblik, struktureret opfølgning på aktiviteter og målrettet e-mail marketing.

Customer Success Story. Alquity. opnåede samlet pipelineoverblik, struktureret opfølgning på aktiviteter og målrettet e-mail marketing. Customer Success Story Alquity opnåede samlet pipelineoverblik, struktureret opfølgning på aktiviteter og målrettet e-mail marketing. FRA FRAGMENTERET DATA TIL NU AT VÆRE PÅ FORKANT Hos Alquity eksisterede

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Akademiet for Talentfulde unge. Business Battle. 3. Og 5. august 2015

Akademiet for Talentfulde unge. Business Battle. 3. Og 5. august 2015 Akademiet for Talentfulde unge Business Battle 3. Og 5. august 2015 I skal konkurrere mod hinanden i at drive virksomhed Sammen! Hold mod hold. - især i starten vil det være op ad bakke - for der får I

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Gennemgang af de vigtigste elementer i. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009

Gennemgang af de vigtigste elementer i. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009 Gennemgang af de vigtigste elementer i online markedsføring Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA 13. maj 2009 Hvem f.. er Jan Mortensen? Jan Mortensen Arbejdet med online markedsføring siden 1995 M&P e-marketing

Læs mere

Det er ikke bare gas

Det er ikke bare gas Det er ikke bare gas Hvad pokker kan OK lige sælge Online? Succes med datadrevet optimering Novicell konference juni 2015 Hvor kom vi fra Del af Marketing internt bureau Manglende tid/ressourcer ift. mængden

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

Lars Bøje Jepsen CRM Manager FRA 1:ALLE TIL MÅLRETTET OG SEGMENTERET 1:1 DIALOG

Lars Bøje Jepsen CRM Manager FRA 1:ALLE TIL MÅLRETTET OG SEGMENTERET 1:1 DIALOG Lars Bøje Jepsen CRM Manager FRA 1:ALLE TIL MÅLRETTET OG SEGMENTERET 1:1 DIALOG AGENDA Kort intro af Øresundsbron Salgsmål for CRM indsatsen Målgruppe og segmentering Customer Life Cycle program Udvikling

Læs mere

Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM Experience the commitment Du kender os som Logica. Nu hedder vi CGI. Microsoft Dynamics CRM Optimeret lønsomhed og grobund for vækst Ingen har brug for CRM-systemer Alle har brug for at optimere lønsomhed

Læs mere

ONLINE MARKEDSFØRING FOR BTB-VIRKSOMHEDER

ONLINE MARKEDSFØRING FOR BTB-VIRKSOMHEDER ONLINE MARKEDSFØRING FOR BTB-VIRKSOMHEDER 1 Morten Longgaard Knudsen HD afsætning, IAA Diploma Om mig Arbejdet med BtB markedsføring siden 1995 TDC, Atea, Novicell Projektleder, marketingchef, marketing

Læs mere

Coaching Analysen 2005

Coaching Analysen 2005 Coaching Analysen 2005 Gennemført i samarbejde mellem: Metode og udtræk Metode m.v. E-mail baseret spørgeskema Web-model PID, TCC * og Børsen Antal svar: 1241 (sidste år 1463. Dobbelt antal spørgsmål i

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2BCMDK14 B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2B content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2B content marketing-industri.

Læs mere

Michael Hviid Garver Senior Business Advisor. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Michael Hviid Garver Senior Business Advisor. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Analytics som salgsafdelingens forlængede arm Michael Hviid Garver Senior Business Advisor Customer intelligence Optimering af KUNDEVÆRDI Hvad er potentialet af en kundeaccount? Hvilken opsalgsmulighed

Læs mere

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver En miniguide til nyhedsbreve skab intern afklaring af behov, setup og mål Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver 2 Intro! E-mailmarketing er ikke død.! Har man indblik i marketingkanaler på tværs, ved man,

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj

Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj Maksimer effekten og/eller reducer omkostningerne til online marketing Direktør Per Rasmussen ecapacity Sæt dig i førersædet for online marketing Brug

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

Social Selling Sælg B2B P2P med bla LinkedIn. Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling www.dortemollermadsen.dk www.stormvind.

Social Selling Sælg B2B P2P med bla LinkedIn. Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling www.dortemollermadsen.dk www.stormvind. Social Selling Sælg B2B P2P med bla LinkedIn Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling www.dortemollermadsen.dk www.stormvind.dk Emnerne Hvem er Stormvind? Hvad er Social Selling.. egentligt? Tid til

Læs mere

GØR DET BEDRE SOM SÆLGER. Et dialogværktøj til afklaring og udvikling

GØR DET BEDRE SOM SÆLGER. Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE SOM SÆLGER Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE SOM SÆLGER er et af flere dialogværktøjer udviklet af DufkeResult. Se den komplette liste på www.dufkeresult.dk Gør det

Læs mere

30. maj 2012 Morten Petersen Et indblik i processen

30. maj 2012 Morten Petersen Et indblik i processen 30. maj 2012 Morten Petersen Et indblik i processen Præsentation Industri Supply ApS, Industry Supply Danmark A/S, Industry Point Sweden AB Sender dagligt godt 100.000 nyhedsbreve ud pr. mail. Beskæftiger

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1

Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1 Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1 Fact: Kunde Demographics demografien Are Changing ændrer sig fundamentalt med forskellige forventninger for kunde tilfredstillelse Erik, hvorfor svarer du ikke din

Læs mere

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser Mamut One din nye løsning! Læs mere side 6 forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Viden er en sikker investering Køb kurser og spar op til 47%. Læs mere side 4 op til

Læs mere

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs

Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs 21. april 2014 Manual for metoder og processer på Synscenter Refsnæs I udviklingsprojektet Det Nye Refsnæs ( Projekt 1 ) er der udviklet en række metoder og processer, der udgør grundstenen i arbejdsmetoder

Læs mere

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Maj 2012 Jaipurrealty.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1

Læs mere

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2CCMDK14 B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2C content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2C content marketing-industri.

Læs mere

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013?

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? December måned, online butikkernes travleste tid, er forbi, og derfor har vi hos webbureauet webdanmark.com analyseret på tallene og identificeret 5 vigtige

Læs mere

Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence)

Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence) Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence) Kundelivstidsværdi, Customer Insights, Customer Life Time Management, Customer Life Time Value, CRM strategi, kundeloyalitet osv. Det

Læs mere

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System KURSUSLØSNING Kursusadministration og seminarhåndtering Dynateam A/S Customer Relationship Management System Kursusløsning til dit overblik over alle processer og aktiviteter! er alle processer Hvem er

Læs mere

BtB markedsføring: Skab resultater online

BtB markedsføring: Skab resultater online BtB markedsføring: Skab resultater online 1 Om mig Morten Longgaard Knudsen HD afsætning, IAA Diploma Arbejdet med BtB markedsføring siden 1995 TDC, Atea, Novicell Projektleder, marketingchef, marketing

Læs mere

Den Stærke Sælger! Mødebookning!

Den Stærke Sælger! Mødebookning! Den Stærke Sælger! Mødebookning! Introduktion af underviser Hans Andersen, MBA Ejer af Salestrainer 11 års erfaring med telesalg 11 års erfaring med field sales (AM, KAM, rådgivende salg) Kunder: 3, Dell,

Læs mere

Sæt skub i salget i 2012

Sæt skub i salget i 2012 Sæt skub i salget i 2012 Brug energien på at sælge til de kunder, der bidrager mest til bundlinjen! Claus Due claus@due.dk 41674562 Due & Partners ophavsrettigheder Samtlige slides i denne præsentation

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

Uddannelsesbarometer 2014

Uddannelsesbarometer 2014 Uddannelsesbarometer 2014 Brug af uddannelse i 2014 Har du været på seminar, kursus eller uddannelse i 2014? Type uddannelse og arbejdsområde Salg Marketing Konsulent/rådgivning Andet Total Nej; 47,4%

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

Resultatorienteret Internet DUF 2013-11-19

Resultatorienteret Internet DUF 2013-11-19 1 Resultatorienteret Internet DUF 2013-11-19 To oplæg Resultatorienterede Mål og KPI er Resultatorienteret praksis Målsætning: Give indblik i hvordan operationel brug af forskellige analytics værktøjer

Læs mere

Case: EDC MOBIL. EDC er Danmarks største kæde af ejendomsmæglere. 240 butikker 1.400 ansatte. Ca. 16 mill. PI/mdr.

Case: EDC MOBIL. EDC er Danmarks største kæde af ejendomsmæglere. 240 butikker 1.400 ansatte. Ca. 16 mill. PI/mdr. Case: EDC MOBIL EDC er Danmarks største kæde af ejendomsmæglere 240 butikker 1.400 ansatte Ca. 16 mill. PI/mdr. For EDC er mobilen strategisk vigtig! Manuel søgning I nærheden (positionering) Login til

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 2. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 2. Del Salg med LinkedIn Online kursus 2. Del Leadgenerering Kursus : Salg med LinkedIn nr. 2 Dato: oktober 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset det praktiske 4 frokost webinars af30 min

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

MED Konference 19. juni 2008

MED Konference 19. juni 2008 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse Program for workshoppen 13.15 Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering

Læs mere

SOCIAL MEDIA SEMINAR Social Media Manager-uddannelse. Vinter 2014

SOCIAL MEDIA SEMINAR Social Media Manager-uddannelse. Vinter 2014 SOCIAL MEDIA SEMINAR Social Media Manager-uddannelse Vinter 2014 Vinter 2014 Ved Maximilian Frimmer Undervisningschef, CDMKurser Lasse Gammeljord Ejer, BullsEye Communications 2 Dagens program Kl. 09.00-09.05

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 1. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 1. Del Salg med LinkedIn Online kursus 1. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 1 Dato: september 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset det praktiske 4 frokost

Læs mere

27. september 2011 Morten Petersen

27. september 2011 Morten Petersen 27. september 2011 Morten Petersen Præsentation Industri Supply ApS, Industry Supply Danmark A/S, Industry Point Sweden AB Sender dagligt godt 87.000 nyhedsbreve ud pr. mail. Beskæftiger 32 mand på fuld

Læs mere

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Alle os som arbejder med salg, hvis vi vil være succesfulde må erkende at vi har brug for at planlægge vores salg og være i stand til at producere en salgsplan

Læs mere

Maj 2012. Forleasebyowner.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Forbedrede Side trafik, Rankering og Kundeemner For Forleasebyowner.

Maj 2012. Forleasebyowner.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Forbedrede Side trafik, Rankering og Kundeemner For Forleasebyowner. Hvordan E-Intelligence Forbedrede Side trafik, Rankering og Kundeemner For Forleasebyowner.com Maj 2012 Forleasebyowner.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk At forenkle og effektivisere hverdagen for mindre virksomheder med software, tjenester og

Læs mere

marketing center split tests Leads

marketing center split tests Leads Viden er magt OG PENGE PÅ BUNDLINJEN online marketing center split tests Leads Profiles Reports Vi er trådt ind i en ny fase af web-alderen! Det med at sjusse os frem til, hvad vi tror, der virker, holder

Læs mere

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity Online kundeservice som konvertering Morten Busk, Partner ecapacity Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Udfordring: Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Den samlede direkte

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

HVAD SYNES DU OM ARRANGEMENTET SOM HELHED?

HVAD SYNES DU OM ARRANGEMENTET SOM HELHED? Evaluering af rejseseminar den 11. januar 2011 Danmarks Rejsebureau Forening og Specific Media HVAD SYNES DU OM ARRANGEMENTET SOM HELHED? Meget godt/godt Mindre godt 3% 97% Meget godt/godt Mindre godt

Læs mere

Sales Team Leadership

Sales Team Leadership Sales Team Leadership - Optimér dit salgsteam Sales Team Leadership - 1 Ledelse af salgsteams Har du det bedste salgsteam? I en dynamisk verden kan kundesituationen ændre sig hurtigt. Derfor må en leder

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring Analyse: Kontraktstyring 1 Bech-Bruun Intelligence Kontraktstyring Analyse September 2015 2 Analyse: Kontraktstyring Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data 6 Alle rettigheder til denne analyse

Læs mere

Maj 2012. Barodarealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence etablerede en Solid og Lukrativ Online Tilstedeværelse for Barodarealty.

Maj 2012. Barodarealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence etablerede en Solid og Lukrativ Online Tilstedeværelse for Barodarealty. Hvordan E-Intelligence etablerede en Solid og Lukrativ Online Tilstedeværelse for Barodarealty.com Maj 2012 Barodarealty.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Tema: Net Promotor Score (NPS)

Tema: Net Promotor Score (NPS) Tema: Net Promotor Score (NPS) 5 gode råd om hvordan man kan forbedre virksomhedens kundetilfredshedsresultater Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Profitable kunder Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Hvad er din TLP koefficient 2 Vores bud på udfordringer & muligheder

Læs mere

CUSTOM GROUP Freelance salg, salgsledelse eller salgstræning

CUSTOM GROUP Freelance salg, salgsledelse eller salgstræning CUSTOM GROUP Freelance salg, salgsledelse eller salgstræning Introduktion til en styrket og stigende omsætning i din virksomhed. Tak for din interesse for at møde os. Jeg har hermed fornøjelsen af at præsentere

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Kontaktcenter 2013. Jacob Lego Boye ebusiness direktør, Telenor jlboye@hotmail.com www.linkedin.com/jacoblegoboye Blog: Markedsføring.

Kontaktcenter 2013. Jacob Lego Boye ebusiness direktør, Telenor jlboye@hotmail.com www.linkedin.com/jacoblegoboye Blog: Markedsføring. Kundeservice på nettet Kontaktcenter 2013 Jacob Lego Boye ebusiness direktør, Telenor jlboye@hotmail.com www.linkedin.com/jacoblegoboye Blog: Markedsføring.dk/blogs Agenda Hvorfor er online service vigtigt?

Læs mere

1. Hvor enig er du i følgende udsagn: "2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing"

1. Hvor enig er du i følgende udsagn: 2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing 1. Hvor enig er du i følgende udsagn: "2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing" 21% 3 Hverken- Eller 3 2. Hvor enig er du i følgende udsagn:

Læs mere

Se hvordan lead scoring kan gøre hjemmesiden til en effektiv salgsmaskine.

Se hvordan lead scoring kan gøre hjemmesiden til en effektiv salgsmaskine. Se hvordan lead scoring kan gøre hjemmesiden til en effektiv salgsmaskine. Marketing Lead Scoring Hjemmeside Side 1 INDLEDNING 3 SÅDAN OPLEVER KUNDERNE DIN HJEMMESIDE 4 1. SEK. FØRSTEHÅNDSINDTRYKKET 4

Læs mere

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps.

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Side 1. Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Forandringer i omverden har altid betydet nye udfordringer for

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Content Marketing Skriv til dine kunder og skab forretning

Content Marketing Skriv til dine kunder og skab forretning Content Marketing Skriv til dine kunder og skab forretning Agenda Præsentation af Novicell Sådan steger du en bøf på 58 mio. måder Content marketing strategi Content & SEO Brug content til at få flere

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Inden vi starter: Følg novicell på @novicelldk Checkind på FB fb.com/novicelldk Få vores nyhedsbrev: http://www.novicell.

Inden vi starter: Følg novicell på @novicelldk Checkind på FB fb.com/novicelldk Få vores nyhedsbrev: http://www.novicell. Inden vi starter: Følg novicell på @novicelldk Checkind på FB fb.com/novicelldk Få vores nyhedsbrev: http://www.novicell.dk/blog/nyhedsbrev Content Marketing Skriv til dine kunder og skab forretning Novicell

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Effektiv projektorienteret produktion Velkommen til seminaret Effektiv projektorienteret produktion Styrk overblikket, og reager i tide på udsving i projektets

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

Analytics for webshops

Analytics for webshops Analytics for webshops Agenda Hvorfor webanalyse? Korrekt opsætning Opsætning af mål E-handelssporing Saml data ét sted Kampagnesporing Evaluering af trafikkilder Evaluering af AdWords kampagner Evaluering

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Dårlige kunder: Hvorfor har vi ikke afsluttet sammenhandel med dem?

Dårlige kunder: Hvorfor har vi ikke afsluttet sammenhandel med dem? Dårlige kunder: Hvorfor har vi ikke afsluttet sammenhandel med dem? Jens Geersbro & Thomas Ritter Center for Business Marketing and Purchasing (BMP) Department of Marketing Copenhagen Business School Solbjerg

Læs mere