Skive Idrætssamvirke Materiale til repræsentantskabsmøde 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skive Idrætssamvirke Materiale til repræsentantskabsmøde 2015"

Transkript

1 Skive Idrætssamvirke Materiale til repræsentantskabsmøde 2015

2 SKIVE IDRÆTSSAMVIRKE Skive, den 12. marts 2015 Indhold 1. Dagsorden 2. Årsberetning for året Regnskab for SIS 2014 og budget for Regnskab rådighedsbeløb 2014 og budget for Regnskab Arrangementsfonden 2014 Forside: Valgfag Ungdomsskolen-Skive Friluftsliv i samarbejde med Skive Sejlklub og Maritim Center Skive.

3 Frederiksdal Alle SKIVE Tlf: Ordinært repræsentantskabsmøde i Skive Idrætssamvirke (SIS) Afholdes torsdag d. 26. marts 2015, kl i VIP Lokalet på Skive Stadion, Engvej 19, 7800 Skive Dagsorden for repræsentantskabsmødet: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstiller Hans Erik Nielsen som dirigent. 2. Valg af referent Bestyrelsen indstiller Thorbjørn Ovedal som referent. 3. Bestyrelsens årsberetning: V/ Formand Lis Kaastrup Jensen 4. Eventuelle udvalgsberetninger 5. Behandling af indkomne forslag: Vedtægtsændring fra bestyrelsen i Skive Idrætssamvirke: Bestyrelsen indstiller til, at dagsordenens punkt 8 (fremlæggelse af handleplaner) ændres til fremlæggelse af indsatsområder. Dette skyldes at SIS er overgået til at sætte rammerne for SIS daglige arbejde ved at definere en række indsatsområder for idrætten. 8. Ordinært repræsentantskabsmøde Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelsen foregår skriftlig til medlemsforeningerne med mindst 6 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, herunder forslag til valg, skal med skriftlig motivering være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før repræsentantskabsmødet. Specificeret dagsorden med bilag, herunder forslag, der ønskes behandlet af repræsentantskabet, forslag til kandidater til valg på repræsentantskabsmødet, den reviderede årsrapport Side I

4 fremsendes til medlemsforeningerne senest 2 uger før repræsentantskabsmødet. Frederiksdal Alle SKIVE Tlf: Dagsordenen på det ordinære repræsentantskabsmøde skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning 4. Eventuelle udvalgs beretninger 5. Behandling af indkomne forslag 6. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse, samt fremlægges af budgetter for det kommende regnskabsår 7. Fastsættelse af kontingent 8. Fremlæggelse af handleplaner Fremlæggelse af indsatsområder. 9. Valg af: a. formand b. næstformand c. sekretær d. økonomiansvarlig e. øvrige bestyrelsesmedlemmer f. suppleanter til bestyrelsen 10. Valg af: a. revisor b. revisorsuppleanter 11. Eventuelt 6. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse, samt fremlæggelse af budgetter for det kommende regnskabsår år: V/ Økonomiansvarlig Chris Sørensen 7. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen indstiller, at kontingentet forhøjes fra de nuværende 5 kr. pr. foreningsmedlem til 7 kr. pr. foreningsmedlem. 8. Gennemgang af indsatsområder Side II

5 Frederiksdal Alle SKIVE Tlf: Valg af: a. Formand. - Lis Kaastrup Jensen, Jebjerg, (valgt for ). b. Næstformand. - Kim Kock, Skive, er på valg indstillet af bestyrelsen til genvalg. c. Økonomiansvarlig Chris L. Sørensen, Glyngøre, er på valg - indstillet af bestyrelsen til genvalg. d. Sekretær. - Karsten Malte Sørensen, Skive, (valgt for ). e. Øvrige bestyrelsesmedlemmer (valg af to medlemmer i lige år) - Jørgen Breum, Rødding, er på valg - indstillet af bestyrelsen til genvalg. - Morten Enggaard, Skive, (valgt for ). - Rita Primdahl, Vadum, (valgt for ). f. suppleanter til bestyrelsen: - 1. suppleant, Jan Harbo, Skive Gators, er på valg suppleant, Per Martensen, Skive Judo Klub, er på valg 10. Valg af revisor, samt revisorsuppleanter: a. Revisor - Dansk Revision, er på valg indstillet af bestyrelsen til genvalg. - Kirsten Geertsen, Jebjerg Lyby IF, (valgt for ). b. revisorsuppleanter - Claus Musgaard, Durup Svømmeklub, er på valg. - Anders Christensen, Skive Golfklub, er på valg. 11. Eventuelt Oplæg om den demografiske udviklings betydning for idrætten, ved Henrik Brandt, Direktør for Idrættens Analyse Institut Side III

6 SKIVE IDRÆTSSAMVIRKE ÅRSBERETNING for 2014 Årsberetning for året 2014 Skive Kommune er en idrætskommune, og i de forgangne år har Skive Kommune høstet national anerkendelse for netop at være en kommune, hvor idrætten blomstrer og har gode rammer og vilkår. Skive Idrætssamvirke er af den opfattelse, at idrætten i Skive Kommune er med til at definere og brande kommunen udadtil. Et aktivt og velfungerende idræts og foreningsliv har stor betydning for den sociale kapital, som skabes i kommunen især i de mindre bysamfund. Dette gælder også, når der tales om mulighederne for at øge tilflytningen til Skive Kommune. Derudover er idrætten i Skive Kommune i høj grad kulturbærer, når det gælder Rent Liv, fordi idrætten for 50 % 1 af kommunens borgere er en primær indgangsvinkel til det rene liv. Det skal være endnu lettere at være idrætsforening i Skive Kommune Skive Idrætssamvirke og Skive Kommunes afdeling for Kultur og fritid har sammen sat et ambitiøst mål om at gøre Skive Kommune til Danmarks mindst bureaukratiske kommune på idrætsområdet. Et af midlerne til at nå dette mål er blandt andet at lette idrætsforeningernes kontakt med Skive Kommune, når det gælder indberetning af medlemstal og booking af haller og lokaler. Derfor har Skive Kommune i 2014 indgået samarbejde med CFR (det centrale foreningsregister) omkring medlemsindberetning for alle folkeoplysende foreninger i Skive Kommune, og der er også lavet en aftale med Conventus omkring elektronisk halbooking. 1 Ifølge DIFs undersøgelse af Idrættens rammer og vilkår i kommunerne er idrætsdeltagelsen i Skive Kommune på 50,96% målt i forhold til antal indbyggere i kommunen. (DIF 2013) Side 1

7 SKIVE IDRÆTSSAMVIRKE ÅRSBERETNING for 2014 Conventus Da Skive Kommune i 2014 stod overfor at skulle vælge et nyt system til booking af idrætshaller og andre lokaler var Skive Idrætssamvirke med til at pege på Conventus. Baggrunden for at vælge Conventus frem for andre udbydere var fra Skive Idrætssamvirkes side, at Conventus foruden et velfungerende bookingmodul og en god platform for kommunikation mellem kommune og idrætsforeninger omkring bookingerne også giver mulighed for, at den enkelte forening kan købe adgang til eksempelvis regnskabsmoduler, modul til kontingent indbetaling etc. Derudover er valget også foretaget med baggrund i, at mange foreninger allerede benytter Conventus, og man derfor ville undgå, at mange foreninger ville skulle til at bruge to forskellige systemer for at kunne håndtere den daglige drift. Kursusrefusion I 2014 blev Skive Idrætssamvirke ansøgt om kursusrefusion for i alt kr. og idrætssamvirket kunne honorere alle ansøgte kurser med en refusionsprocent på 75 %. Særligt for kursusrefusionen for 2014 var, at der ikke længere indgår refusion af transport i forbindelse med kurser. Skive Idrætssamvirke ser utroligt positivt på det, at den manglende refusion af transport ikke har hæmmet medlemsforeningernes lyst til at dygtiggøre sig. Særligt positivt skal det bemærkes, at flere foreninger afholder kurser lokalt i foreningen, eller tager flere af sted sammen på kursus. SIS Kurser Skive Idrætssamvirke har i 2014 igen tilbudt DIFs Lederakademi og i 2014 deltog 10 foreningsledere fra forskellige idrætsforeninger under Skive Idrætssamvirke. Det blev også forsøgt Side 2

8 SKIVE IDRÆTSSAMVIRKE ÅRSBERETNING for 2014 at etablere et regionalt idrætsakademi i samarbejde med Herning Idrætsråd, Viborg Idrætsråd, Holstebro Elite og Erhvervsakademi Dania. Dette måtte desværre aflyses grundet for få tilmeldte. Konklusionen på dette er, at de fælles idrætsakademi nok var for omfattende at skulle prioritere i en i forvejen travl foreningshverdag. En af tankerne bag det regionale samarbejde var, fra Skive Idrætssamvirkes side, at forsøge at skabe netværk på tværs af nabokommunerne og udbyde relevante kurser lokalt. Skive Idrætssamvirke vil fortsat forsøge at tiltrække kurser af høj kvalitet lokalt i 2015 og selvfølgelig have øje for, at disse kurser skal kunne kombineres med de øvrige opgaver, de frivillige i idrætsforeningerne har. Idræt og sundhed Når det kommer til den generelle sundhed, udgør foreningsidrætten et stort aktiv for sundheden i Skive Kommune. Et aktiv, som kan skabe mere end blot fritidsaktiviteter for borgerne. Idrætten kan også være med til at løfte større udfordringer som eksempelvis den sundhedsfremmende indsats i kommunen. Dette har Skive Idrætssamvirke og Ungdomsskolen-Skive bl.a. bevist med etableringen af ROS-idræt for overvægtige børn og unge i samarbejde med Hospitalsregion midt. Danmarks Idrætsforbunds formand Niels Nygaard opfordrede i et brev til landets kommuner i sensommeren 2014 til at kigge på foreningsidrættens sundhedsfremmende effekt som et område, der kan tænkes ind i de kommunale budgetter: I DIF har vi tidligere på året (2014) lavet en sundhedsøkonomisk effektanalyse, som viser, at den kommunale investering i foreningsidrætten, isoleret set på sundhedsområdet, er en rigtig god investering. Analysen viser, at foreningsidrætten alene på fire sygdomsområder (iskæmisk hjertesygdom, type-2 diabetes, brystkræft og tyktarmskræft) har en positiv økonomisk effekt på mellem 400 mio. og 1,6 mia. - Niels Nygaard, DIF. Side 3

9 SKIVE IDRÆTSSAMVIRKE ÅRSBERETNING for 2014 I ROS-idræt har målgruppen været børn og unge, men Skive Idrætssamvirke ser bestemt også muligheder i at skabe sundhedsfremmende indsatser for øvrige borgergrupper i samarbejde med Skive Kommunes idrætsforeninger. En gruppe, som Skive Idrætssamvirke særligt ønsker at skabe tilbud til, er Skive Kommunes stigende andel af ældre borgere. Idrætten i Skive Kommune har gode forudsætninger for at skabe gode tilbud til gruppen af borgere over 65 år, og mange idrætsforeninger har allerede gode idrætstilbud til seniorer, som mødes en til to gange ugentligt til motion og socialt samvær. Derfor hilser Skive Idrætssamvirke særligt velkommen, at Skive Kommune på budgettet for 2015 har valgt, at idrætten skal tænkes aktivt ind i forbindelse med sundhedsafdelingens forebyggende indsatser. Der er ikke decideret afsat midler til dette, men alene forpligtelsen til at tænke idrætten med som del af den forebyggende indsats, mener Skive Idrætssamvirke, er en rigtig disposition, fordi idrætten i høj grad kan være med til at underbygge de forebyggende indsatser på sundhedsområdet. Derfor giver det god synergi at tænke idrætten med, når der tænkes i forebyggelse på sundhedsområdet. Etablering af ROS-Idræt I 2014 etablerede Skive Idrætssamvirke og Ungdomsskolen-Skive, i samarbejde med Skive Kommune og Regionshospitalet i Viborg, ROS-idræt som et tilbud til overvægtige børn og unge i Skive Kommune. ROS er et overordnet behandlingstilbud, som er koordineret af Regionshospitalet i Viborg. En del af det overordnede behandlingstilbud er et motionstilbud, kaldet ROS-idræt, som skal understøtte den øvrige indsats. Side 4

10 SKIVE IDRÆTSSAMVIRKE ÅRSBERETNING for 2014 Behandlingstilbuddet ROS behandlingstilbud har udgangspunkt på Børneafdelingen, Regionshospitalet i Viborg, hvor man siden 2010 har arbejdet med en koordineret professionel indsats i forhold til familier med børn med overvægt. De familier, der deltager i behandlingen modtager således en bredspektret vejledning i forhold til det at leve et sundt og aktivt liv. Behandlingen spænder fra motivationssamtaler, kostomlægning, vægtkontroller, kokkeskole og som noget helt særligt et idrætstilbud. Det centrale for behandlingen er, at der tages udgangspunkt i det enkelte barn og families behov og herefter tilpasses forløbet. Om behandlingen udtaler projektleder Marianne Eg (Regionshospitalet i Viborg): Vi har som det eneste sted i landet, det helt unikke tilbud, at kunne henvise børnene til et idrætstilbud, som er tilpasset overvægtige børn. Der er brug for et motionstilbud, hvor fokus er at det enkelte barn opnår glæde ved at bevæge sig. ROS-idrætstilbuddet har fungeret siden 2010 i Viborg, men efterhånden som der henvises børn fra hele Midtjylland, stiger behovet for et lokalt idrætstilbud. Derfor er vi meget begejstrede for at Skive nu er på banen med et super spændende set-up. Vi har allerede børn, som vi kan henvise til tilbuddet i Skive, som ellers ikke ville kunne deltage pga. for lang kørselsafstand til Viborg - Marianne Eg (Regionshospitalet i Viborg) ROS-idræt ROS-idræt henvender sig til børn og unge med overvægt. Igennem ROS-idræt motiveres deltagerne til at leve et mere aktivt og sundt liv mens de har det sjovt. ROS-idræt bygger på tanken om, at en tidlig indsats, hvor idrætsuvante børn sammen med ligestillede introduceres til glæden ved at dyrke idræt, og dette danner grundstenen for at leve et aktivt liv hele livet. Deltagerne i ROS idræt dyrker 2 timer om ugen idræt sammen på et specielt tilrettelagt ROS idrætshold. Herudover besøger ROS idrætsholdet en gang ugentligt i 2 3 timer en lokal Side 5

11 SKIVE IDRÆTSSAMVIRKE ÅRSBERETNING for 2014 idrætsforening, hvor deltagerne præsenteres for og prøver kræfter med den idræt, som dyrkes i den besøgte forening. ROS-idræt Skive Kommune I Skive Kommune forestår Ungdomsskolen-Skive afviklingen af ROS-Idrætsholdet. Instruktør på holdet er Tage Kristiansen, som har flere års erfaring med at lave specifikke idrætstilbud til bl.a. børn med overvægt og andre idrætsuvante børn. ROS-idræt i Skive Kommune er et pilotprojekt, som er støttet med kr. fra Skive Kommunes sundhedspulje. Det er målet, at den indlagte foreningskontakt skal sluse ROS-idrætsdeltagerne ud i lokale idrætsforeninger, og det har derfor været vigtigt, at ROS-idræt bliver gjort tilgængeligt i Skive Kommune. Foruden støtten fra Skive Kommune, har ROS-Projektet også modtaget kr. i støtte fra Nordea Fonden og kr. fra Thisted Forsikring til indkøb af udstyr i forbindelse med projektets idrætsaktiviteter. Forankring af ROS-idræt i 2015 En af Skive Idrætssamvirkes målsætninger for 2015 er, at ROS-idræt kan køre videre som et tilbud i regi af Ungdomsskolen-Skive. Det er også en målsætning at skabe endnu bedre samarbejde med SIS medlemsforeninger, så de børn og unge, der er en del af ROS-idræt, over tid kommer ud og bliver aktive i foreningsidrætten i Skive Kommune. Flytning og øget samarbejde med Ungdomsskolen-Skive I sommeren 2014 byttede Skive Idrætssamvirke kontoret i KCL ud med et kontor på Tambohus hos Ungdomsskolen-Skive. Det har længe været Skive Idrætssamvirkes målsætning at øge samarbejdet med Ungdomsskolen-Skive, fordi Ungdomsskolen-Skive besidder en omfattende viden omkring, hvordan man involverer og engagerer unge mennesker. Det er en viden, som også kan komme idrætsforeningerne til gode i samarbejde på tværs af idrætssamvirke og ungdomsskole. Side 6

12 SKIVE IDRÆTSSAMVIRKE ÅRSBERETNING for 2014 Fritidsmentor Et af de områder, hvor Skive Idrætssamvirke allerede har indledt et tæt samarbejde, er med Skive Kommunes fritidsmentor Michael Carstens. Fritidsmentorens rolle er at være bindeled mellem idrætsforeningerne og folkeskolerne med særligt fokus på at få inaktive børn i aktivitet. En af de måder, hvorpå denne kontakt skabes er gennem SkoleSport, hvor fire lokale idrætsforeninger har indledt et særligt samarbejde omkring at åbne foreningen som led i SkoleSportsundervisningen. De fire foreninger er Skive Forenede Volleyballklubber, Skive Bordtennisklub, Skive Tennisklub og Skive Roklub. En anden vigtig del af fritidsmentorens virke er junioridrætslederuddannelsen. Junioridrætslederne er 7. til 9. klasses elever, som assisterer i forbindelse med SkoleSport. Inden de kan få en rolle i forhold til SkoleSport tager de junioridrætslederuddannelsen, der som noget nyt i år, udbydes som valgfag gennem Ungdomsskolen-Skive. Dette har betydet, at 50 unge har tilmeldt sig uddannelsen i skoleåret 2014/15. Hele ordningen koordineres af Skive Kommunes fritidsmentor i samarbejde med Ungdomsskolen- Skive. Fordelen herved er, at fritidsmentoren samtidigt uddanner junioridrætslederne på et hold i ungdomsskolen og ligeledes er repræsenteret i Skolesports koordinationsgruppe. Styrken herved ligger i den nære og tætte kontakt med juniorlederne, hvorved vi hurtigt er i stand til at agere og sætte aktioner i værk. Ligeledes er der et tæt samarbejde med integrationsmedarbejderne i kommunen, som i forvejen arbejdet intensivt med nogle af de børn, som vi ser i ordningen. Et af målene med junioridrætslederne i Skive Kommune er på sigt at skabe fremtidens foreningsildsjæle, trænere og ledere til kommunens idrætsforeninger. Derfor har Ungdomsskolen- Skive gennem Skive Kommunes fritidsmentor indledt et samarbejde med Skive Idrætssamvirke med det formål at få den ressource, som junioridrætslederne er, ud i foreningerne. Side 7

13 SKIVE IDRÆTSSAMVIRKE ÅRSBERETNING for 2014 Skolereform Skive DNA De fleste har nok bemærket, at en ny skolereform trådte i kraft i august Det har blandt andet betydet mere fokus på motion og bevægelse som en del af skoledagen og introduktion af begrebet den åbne skole. Den åbne skole dækker over det, at folkeskolerne nu i højere grad skal inddrage eksterne samarbejder i undervisningen, det kan eksempelvis være gennem særligt tilrettelagte undervisningsforløb. Idrætten spiller også en rolle som samarbejdspartner i forhold til den åbne skole, men det er en stor tidmæssig udfordring for de frivillige i idrætsforeningerne at indgå i et stort samarbejde med en folkeskole om at tilrettelægge et helt eller dele af et undervisningsforløb. Derfor har Skive Idrætssamvirke hilst det meget velkommen, at Skive Kommune har valgt at skabe en ressourcebank, som samler og kategoriserer undervisningsforløb i forbindelse med den åbne skole. Arbejdet med at skabe ressourcebanken blev indledt i foråret 2014 og henover efteråret har 10 medarbejdere arbejdet på at skabe kontakt til blandt andet Skive Kommunes idrætsforeninger og afsøge mulighederne for, hvad de enkelte idrætsforeninger kan byde ind med i forhold til den åbne skole. Det er der kommet flere spændende samarbejder ud af, og Skive Tennisklub har eksempelvis budt ind med et undervisningsforløb, som kombinerer tennis med undervisningen i engelsk og matematik. Den færdige ressourcebank blev præsenteret i slutningen af februar 2015 under navnet Skive DNA, og kan besøges via hjemmesiden Faciliteter og prioriteringer Velfungerende og let tilgængelige idrætsfaciliteter er grundelementerne for et godt idrætsliv. Derfor kan Skive Idrætssamvirke med tilfredshed konstatere, at antallet af ansøgninger i forbindelse med den årlige anlægsprioritering er faldende, hvilket tyder på at idrætsfaciliteterne Side 8

14 SKIVE IDRÆTSSAMVIRKE ÅRSBERETNING for 2014 rundt omkring i Skive Kommune har fået et løft. Der er selvfølgelig stadig behov for, at holde løbende øje med idrætsfaciliteterne og sikre den høje standart og tilgængelighed, som kendetegner Skive Kommune. I 2014 skete der en enkelt om rokering i toppen af prioriteringslisten, da en ny hal i forbindelse med KC Limfjord kom ind på en førsteplads på listen. Dette skyldes et massivt pres på netop KC Limfjords faciliteter, og netop med baggrund i ønsket om velfungerende og lettilgængelige idrætsfaciliteter valgte Skive Idrætssamvirkes bestyrelse at placere ønsket om en ny hal i forbindelse med KC Limfjord på listens førsteplads. Skive Idrætssamvirke kunne efterfølgende konstatere at politikerne i kultur og fritidsudvalget, samt i byrådet igen i 2014 lyttede til Skive Idrætssamvirkes indstillinger. Det at idrætten i Skive Kommune selv prioriterer ny anlæg og ekstraordinært vedligehold er ganske unikt, men der er ingen tvivl om, at det er medvirkende til at sikre idrætten gode rammer og vilkår. Halforum Skive I december 2013 startede Skive Idrætssamvirke i samarbejde med Skive Kommune og de selvejende haller i Skive Kommune netværket Halforum Skive op. Netværket har nu eksisteret lidt over et år, og vurderingen er, at Halforum Skive har været med til at styrke kommunikationen mellem hallerne og idrætten repræsenteret ved Skive Idrætssamvirke. I Skive Idrætssamvirke mener vi, at det er vigtigt med god kommunikation mellem idrætten og repræsentanter for de faciliteter, som idrætten benytter sig af. Vigtigheden af denne kommunikation bliver kun vigtigere i takt med, at der i fremtiden bliver endnu mere fokus på, at de mange gode faciliteter i Skive Kommune udnyttes endnu bedre til gavn for idrætsforeninger og lokalsamfund. Side 9

15 SKIVE IDRÆTSSAMVIRKE ÅRSBERETNING for 2014 Tillykke til Skives mestre Igen i 2014 har flere dygtige idrætsfolk fra Skive Kommune gjort sig bemærket med gode præstationer både nationalt og internationalt. Disse blev behørigt hyldet d. 6. marts 2015 i forbindelse med den årligt tilbagevendende lederfest i KCL. Ingen nævnt ingen glemt, men det vil dog være på sin plads at fremhæve Skive AM og Sportsdanserforeningen Fremad, som med hhv. 11 og 16 mestre leverede over en tredjedel af Skive Kommunes i alt 63 nationale og internationale medaljevindere i Fra Skive Idrætssamvirkes side skal der lyde et stort tillykke til alle 63 og også til de frivillige trænere og leder, som har gjort det muligt at sammensætte den rigtige træning og skabe de gode træningsmiljøer. Tak for godt samarbejde i 2014 Til slut skal der lyde en stor tak til Skive Idrætssamvirkes medlemsforeninger, Skive Kommune, DIF, DGI og øvrige samarbejdspartnere for et godt samarbejde i Vi ser frem til at forsætte arbejdet for idrætten i Skive i På bestyrelsens vegne Lis Kaastrup Jensen Kim Kock Formand Næstformand Side 10

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Indhold. 1. Dagsorden. 2. Årsberetning for Regnskab for SIS 2015 og budget for Regnskab rådighedsbeløb 2015 og budget for 2016

Indhold. 1. Dagsorden. 2. Årsberetning for Regnskab for SIS 2015 og budget for Regnskab rådighedsbeløb 2015 og budget for 2016 SKIVE IDRÆTSSAMVIRKE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2016 Indhold 1. Dagsorden 2. Årsberetning for 2015 3. Regnskab for SIS 2015 og budget for 2016 4. Regnskab rådighedsbeløb 2015 og budget for 2016 5. Regnskab

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at:

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at: Haderslev Idrætsråd Vedtægt for Haderslev Idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets navn er Haderslev Idrætsråd. Initialer: HIR Stiftelsesår: 6. september 2006 Idrætsrådets hjemsted er Haderslev

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Hovedforeningen Gødvad GIF 1. Navn, stiftelse og tilhørsforhold Foreningens navn er Gødvad Gymnastik og Idrætsforening kendes også under navnet Gødvad

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Vedtægter for Gødvad GIF - Håndbold:

Vedtægter for Gødvad GIF - Håndbold: Vedtægter for Gødvad GIF - Håndbold: 1 Navn: Stk 1: Afdelingens navn er Gødvad GIF Håndbold. Afdelingen er medlem af Gødvadd GIF - Hovedforening. Stk 3: Afdelingen er tilsluttet Danske Gymnastik & Idrætsforeninger

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg.

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. VEDTÆGTER For Den selvejende Institution Elitesport Aalborg 1: NAVN: 1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. 2: FORMÅL:

Læs mere

Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet

Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet Forslag til vedtægter for den selvejende institution Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet 1 Navn og hjemsted 1.1 Den selvejende institutions navn er Frivilligheds- og Ildsjæleakademiet. 1.2 Hjemstedet er

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune.

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. VEDTÆGTER for foreningen Vorupør Havbåde I Navn, hjemsted og formål 1 Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. 2 Foreningen Vorupør Havbåde har til formål at erhverve,

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde.

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde. Vedtægter for Idrætsrådet i Silkeborg Kommune 1. NAVN OG HJEMSTED: 1. Sammenslutningens navn er IDRÆTSRÅDET I SILKEBORG KOMMUNE (IS) Idrætsrådets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. FORMÅL: 2. IS skal varetage

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening Vedtægter Helsinge Skytte- og Idrætsforening Version 7 Udarbejdet 10. Februar 2016 Vedtaget 23. Februar 2016 Vedtægter for Helsinge Skytte- og Idrætsforening 1. Foreningens navn. Foreningens navn er Helsinge

Læs mere

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget 24.8.2016 1: Foreningen Foreningens navn er Havet og Fjordens Hus. Foreningen er stiftet i Thorsminde den 2.5.2015, og har hjemsted i Holstebro Kommune.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov

Vedtægter for idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Vedtægter for idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov BJ ÆV V O ERSK Pr. 16. marts 2016 - Stiftet april 1901 1. Idrætsforeningen navn er IF FREM Bjæverskov Hjemstedet er Bjæverskov, Køge Kommune, Region Sjælland.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark Forum for sikkerhedspolitik I NAVN 1 Sammenslutningens navn er: Atlantsammenslutningen i Danmark -forum for sikkerhedspolitik 2 Sammenslutningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Den Selvejende Institution Pulsen I Salling CVR-nr. 32 59 34 10

Vedtægter for Den Selvejende Institution Pulsen I Salling CVR-nr. 32 59 34 10 Vedtægter for Den Selvejende Institution Pulsen I Salling CVR-nr. 32 59 34 10 1. Navn Institutionens navn er: Den Selvejende Institution Pulsen I Salling institution kaldes i daglig tale: Pulsen. 2. Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 2. februar 2017 Forslag til ændring af Vedtægter for den selvejende institution Randers Idrætshaller

Repræsentantskabsmøde den 2. februar 2017 Forslag til ændring af Vedtægter for den selvejende institution Randers Idrætshaller 1. Hjemsted Randers Idrætshaller er en selvejende institution med hjemsted i Randers. 2. Formål Institutionens formål er at drive idrætslokaler/ anlæg i Randers kommune, at etablere eller virke for etablering

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Bymosevej 20 8210 Århus V Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup. Telefon 36 75 30 88 E-mail: admin@hjernesagen.dk 1. Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DGI FYN

VEDTÆGTER FOR DGI FYN VEDTÆGTER FOR DGI FYN Årsmøde, 11. marts 2016 DGI Fyn Svendborgvej 337 5260 Odense S Tlf. 7940 4600 CVR: 2635 7411 fyn@dgi.dk www.dgi.dk/fyn Vedtægter for DGI Fyn 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

H.I.F. Vedtægter. Arbejdsudkast version 1.3

H.I.F. Vedtægter. Arbejdsudkast version 1.3 H.I.F. Vedtægter Arbejdsudkast version 1.3 Vedtægter for Houlkær Idræts & Fritid Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål og form... 3 Hal & Drift... 3 Idræt & Aktiviteter... 3 3 Medlemskab...

Læs mere

UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen

UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen & UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen Formålet med de to foreninger er at skabe klarhed mellem UU-ledernes politiske arbejde i Lederforsamlingen af de 47

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted:

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted: Vedtægter for Den selvejende Institution X-Huset Ændringsforslag: i Vester Hæsinge 1 Navn og hjemsted: Den selvejende institutions navn er: X-Huset. Den har hjemsted i Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Vedtægter Familieidræt København

Vedtægter Familieidræt København Vedtægter Familieidræt København 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Familieidræt København. 1.2 Foreningen hører hjemme i Københavns Kommune. 1.3 Foreningen er medlem af DGI. 2. Formål 2.1

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Vedtægter for Ledøje Pétanque Club

Vedtægter for Ledøje Pétanque Club Vedtægter for Ledøje Pétanque Club 1 Klubbens navn er Ledøje Pétanque Club (LPC). 2 LPC er hjemmehørende i Egedal Kommune med officiel adresse hos den til enhver tid valgte Le Président. LPC skal være

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Odder Højskoles Elevforening indkalder, i overensstemmelse med vedtægternes 4, nr. 3, til ordinær general forsamling den 12. april 2014 kl. 9.30 på Odder Højskole.

Læs mere

VEDTÆGTER for Den selvejende Institution Terndrup Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted i Terndrup by, Rebild Kommune.

VEDTÆGTER for Den selvejende Institution Terndrup Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted i Terndrup by, Rebild Kommune. VEDTÆGTER for Den selvejende Institution Terndrup Idrætscenter 1. Institutionens navn er Terndrup Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted i Terndrup by, Rebild Kommune. 2. Institutionens

Læs mere

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub Vedtægter for Gyttegård Golf Klub 1 a. Klubbens navn er Gyttegård Golf Klub. Dens hjemsted er Billund Kommune 2 a. Det er klubbens formål: at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille golf,

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset

Vedtægter for den selvejende institution Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset Vedtægter for den selvejende institution Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset 1 Hjemsted Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset har hjemsted i Holstebro Kommune, Nygade 22, 7500

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

Vedtægter for. Den Selvejende Institution RISHØJ IDRÆTSCENTER

Vedtægter for. Den Selvejende Institution RISHØJ IDRÆTSCENTER Vedtægter for Den Selvejende Institution RISHØJ IDRÆTSCENTER 1 Vedtægter for Den selvejende institution RISHØJ IDRÆTSCENTER 1 Navn. Institutionens navn er "RISHØJ IDRÆTSCENTER" med hjemsted i Køge Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 210-15966 VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er TMS Ringsted Håndbold. Den er stiftet den 1. september 2000 og er hjemmehørende i Ringsted Kommune. Pr.

Læs mere

Vedtægter for Stilling Idrætsforening.

Vedtægter for Stilling Idrætsforening. Vedtægter for Stilling Idrætsforening. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er STILLING IDRÆTSFORENING. Aktiviteter i foreningen drives tillige under navnet SIF. Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 24 borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2 Godkendelse af vedtægter 3 Valg af bestyrelse og suppleanter 4

Læs mere

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Love For Dansk Skak Union 8. Hovedkreds

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Love For Dansk Skak Union 8. Hovedkreds Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds Love For Dansk Skak Union 8. Hovedkreds 1 Hovedkredsens formål er udbredelsen og kendskabet til skakspillet i samarbejde med skakklubberne i Hovedkredsens område. Dette

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vallensbæk Senior Park

Vallensbæk Senior Park Vallensbæk Senior Park Vedtægter for Vallensbæk Senior Park 1 Foreningens navn er Vallensbæk Senior Park. 2 Foreningen er knyttet til Vallensbæk Boligselskabs afdeling 4904 Stationstorvet. 3 Stk. 1 Foreningens

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Thorsminde Coastal Roklub Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Dato. Tirsdag d. 21. juni kl. 19.30 på Naturskolen i Thorsminde. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af ny formand 3) Valg af

Læs mere

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Mandag den 14. maj kl. 19.00 i festsalen, Det Jødiske Hus. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent. 2. Behandling og godkendelse af vedtægter.

Læs mere

Vedtægter for Dansklærerforeningen

Vedtægter for Dansklærerforeningen Vedtægter for Dansklærerforeningen I. Navn og formål 1 Dansklærerforeningens navn er Dansklærerforeningen. 2.1 Dansklærerforeningens formål er at tjene og udvikle faget dansk alle steder hvor danskundervisning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vejledende vedtægter for distriktsforeninger

Vejledende vedtægter for distriktsforeninger Vejledende vedtægter for distriktsforeninger En distriktsforening er en selvstændig forening, som selv fastsætter sine vedtægter. Vedtægterne må ikke være i strid med Landsforeningens til enhver tid gældende

Læs mere

Vedtægter Og Retningslinier

Vedtægter Og Retningslinier Houlkær Idræts Forening www.houlkaer.dk Vedtægter Og Retningslinier Houlkær Idræts Forening - er idræt på tværs af køn, alder, kultur og ambitioner med omsorg for hinanden og fælles engagement! Revideret

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for multiatleterne

Vedtægter for multiatleterne 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Vedtægter for multiatleterne 1. Navn og hjemsted. Stk. 1 Foreningens navn er multiatleterne. Stk. Foreningen er stiftet den 1. november 00. Stk. Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter For Herlev Idrætsforening Fodbold

Vedtægter For Herlev Idrætsforening Fodbold Vedtægter For Herlev Idrætsforening Fodbold 1. Formål og målsætning 1.1 Det er Herlev Idrætsforening (HI) Fodbolds formål at tilbyde alle interesserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der ser

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

VEDTÆGTER. Slagelse Mountainbike (SMTB)

VEDTÆGTER. Slagelse Mountainbike (SMTB) VEDTÆGTER for Slagelse Mountainbike (SMTB) Stiftet 16. april 2008 www.slagelsemtb.dk E-mail: smtb.bestyrelse@gmail.com medlem af Danmarks Idræts-Forbund (DIF) under Danmarks Cykle Union (DCU) og De Danske

Læs mere