Politik for borgerinddragelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politik for borgerinddragelse"

Transkript

1 Politik for borgerinddragelse

2 Forord Siden kommunalreformen i 2007 og fusionen af syv kommuner til Sønderborg Kommune har borgere, kommunens ansatte og lokal politikere skullet vænne sig til en ny kommunal struktur. Tiden er nu inde til at sætte en ny ramme for borgerinddragelse og styrke det lokale demokrati forstået som den dialog, der er og bør være mellem borgere og byrådet i Sønderborg Kommune, før beslutningerne bliver taget. Borger- og Demokratiudvalget har tilrettelagt forberedelserne af denne nye politik i et tæt samspil med borgerne. Inspirationen er hentet fra borgerne på diverse møder og gennem en borgerpanelsundersøgelse, hvor mere end borgere har budt ind med forslag til en mere aktiv borgerinddragelse. Formålet med politikken Formålet med en politik for borgerinddragelse er at skabe en mere levende og inkluderende politisk kultur i kommunen og at få flere borgere til at opleve sig som en del af et fællesskab, der styrker innova tionskraften og finder nye muligheder og løsninger. Borgerinddragelse er derfor ikke et mål i sig selv men et middel til at udvikle den politiske kultur og give borgerne mulighed for at kvalificere beslutninger ved at videregive holdninger, viden og indsigt at styrke innovationskraften og i fællesskab finde nye løsninger Vision Sønderborg Kommunes vision for borgerinddragelse er: Et levende og inkluderende lokalt demokrati, hvor der er åbenhed omkring de politiske processer, og hvor dialogen mellem borgere og politikere er aktiv, rummelig og konstruktiv. 2 Politik for borgerinddragelse

3 Borgerinddragelse i Sønderborg Kommune Det repræsentative demokrati udgør grundpillen i det kommunale demo krati; nemlig vælgernes ret til at vælge, hvem der skal repræsentere dem i byrådet. Og med de udfordringer, kommunen står over for økonomisk og politisk, er det vigtigt at involvere og engagere borgere og brugere i at tænke nyt og turde løse opgaver anderledes. Fremtiden skal skabes i et fællesskab, og der er brug for, at alle bidrager, og at vi sammen skaber en bæredygtig vækst. Byrådet ønsker derfor et levende lokalt demokrati, hvor dialogen med og inddragelsen af borgerne foregår løbende, hvor alle har mulighed for at følge med i de politiske processer, og hvor der er rum for at udvikle nye måder at arbejde med politik på. For at sikre dette er der nogle centrale principper for borgerinddra gel se. Disse principper kan inddeles under tre hovedpunkter: kommuni kation, dialog, og inddragelse. Politik for borgerinddragelse 3

4 Kommunikation Kommunikationen sker i to spor. Det ene er kommunens information til borgerne og handler om at formidle den viden, forvaltning og politikere har om en given sag. Det andet spor handler om at få borgernes ønsker og behov afdækket og inddrage borgerne i aktuelle debatter og konkrete situationer. Det er vigtigt, at information når frem til de borgere, for hvem den er relevant, og at informationen er letforståelig for disse borgere, og det kræver en bevidst og professionel indsats omkring kommunikation og markedsføring at nå frem til de specifikke målgrupper, man ønsker at nå. Gennemsigtighed i beslutningsprocesser: En åben og gennemsigtig pro ces i forbindelse med politiske beslutninger er en klar forudsætning for en aktiv borgerinddragelse. Uden indsigt i hvorfor og på hvilket grundlag politiske beslutninger i kommunen bliver truffet, er det svært for borgerne at engagere sig og præge processen. Derfor skal borgerne på kommunens hjemmeside kunne holde sig à jour med, hvilke beslutningsprocesser de politiske udvalg arbejder med. Dialog Dialogen skal være aktiv, rummelig og konstruktiv: Dialog mellem borgere og politikere er en central del af den politiske proces. Før politikerne skal træffe beslutninger, er det vigtigt at have en åben og konstruktiv dialog med de borgerne der berøres. Når politi ker ne hører borgerne, er det dermed centralt, at de ikke blot tager infor mation til sig, men også forholder sig til de input der er givet og ven der tilbage til borgerne med feedback. 4 Politik for borgerinddragelse

5 Inddragelse Arbejdet med enhver politik, overordnet plan, strategi eller projekt skal indledes med i startfasen at fastlægge omfang og karakter af borgerinddragelse. Borgere som står til at blive berørt af politiske beslutninger skal inddrages i beslutningsprocessen så tidligt som muligt. Udover at disse borgere ofte har en masse relevant viden om loka le forhold, som det kan være nyttigt at få på bordet tidligt i beslutnings processen, vil tidlig inddragelse også kunne forebygge eventuelle misforståelser mellem borgere og beslutningstagere. Borgerne skal motiveres til at deltage i kommunens demokrati. Politikerne skal arbejde for at gøre det mere attraktivt og interessant for borgerne at tage del i det lokale demokrati ved også at give borgerne en oplevelse af, at de er en del af et fællesskab, der styrker innovationskraften og finder nye muligheder for løsninger. Politik for borgerinddragelse 5

6 Implementering Implementering af borgerinddragelsesstrategien skal ske på flere forskellige måder. Arbejdet med enhver politik, overordnet plan, strategi eller projekt skal indledes med i startfasen at fastlægge omfang og karakter af borgerinddragelse. Implementering kan ske gennem Borger- og Demokratiudvalgets demo kratipulje, hvor borgere, foreninger og organisationer kan søge om tilskud til diverse demokratiprojekter med det formål at ruske op i nærdemokratiet og måden at arbejde med politik på. Sidst, men ikke mindst, skal implementering af denne politik ske gennem en række konkrete initiativer som Borger- og Demokrati udval get, de faste udvalg og byrådet løbende vil sætte i søen. Styringen af og opfølgningen på disse initiativer indarbejdes i Sønderborg Kommunes Styringssystemer herunder den godkendte politiske styring (GPS). Initiativerne skal i overensstemmelsen med visionen skabe åbenhed omkring de politiske processer, og arbejde hen imod et stadig mere levende og inkluderende lokalt demokrati, styrke innovationen og skabe nye løsninger. Liste over initiativer der er blevet nævnt i processen Forbedret nyhedsbrev Kommunespil Spørgetid til udvalgsmøder Ungdomskonsulent Initiativer der har til hensigt at øge stemmeprocenten til kommunalvalget Initiativer der skal øge antallet af frivillige Professionaliserer dagsordener borgerinddragelses-konsekvenser af beslutninger 6 Politik for borgerinddragelse

7 Aktivering af by- og landsbylaug aktivering af alle borgere i kommunen i forhold til borgerinddragelse; byer såvel som på landet For-høringer Midlertidige foreninger i forbindelse med konkrete projekter Mere fokus på lokalpolitiske forhold i skoleundervisningen 2015: Fejring af 100 året for grundlovsændringen i års fejring af 1864; national fejring med Sønderborg Kommune i centrum Ungdomsparlament / Ungdomsråd Ældresagen temadag (om det lokale demokrati) Borgertænketank. Idégenerering og udvikling af kommunen / politikudviklende borgerpaneler Borgermøder enkeltsager / overordnede prioriteringer Lokalråd med penge og kompetencer til at tage lokale beslutninger, og fører dem ud i livet Fælles temadage/projekter for ældre og unge, for at skabe bånd mellem generationerne Radiodebatter Årlig debatdag med borgere og byrådet (Vejledende) folkeafstemninger Oprettelse af borgerråd Podcast fra byrådsmøder og udvalgsmøder Fokusgrupper Forslagsbrevkasse Initiativer til fremme af fællesskabsfølelse i hele Sønderborg Kommune Politik for borgerinddragelse 7

8 Digitalisering Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg T

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland

Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland Eva Sørensen Roskilde Universitet Universitetet i Nordland Hvorfor kommunalt demokrati? Kommunestyret er en grundpille i de nordiske samfund Det sikrer, at den offentlige styring tilpasses lokale forhold

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse Inspirationskatalog til borgerinddragelse 1. Forord Syddjurs Kommune har valgt at lave pågældende inspirationskatalog med henblik på i fremtiden at kunne inddrage borgerne i Kommunen på den mest optimale

Læs mere

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26.

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. september 2013 Aktivt medborgerskab Indstillingen indeholder forslag til styrkelse af aktivt medborgerskab ved at nedsætte et medborgerskabsudvalg

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner Mere end 100 borgere deltog i Ballerups borgerhøring om nærdemokrati lørdag d. 2. februar 2008 på KDAS i Skovlunde. Foto: Jesper Ludvigsen

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Hvordan skaber vi byer for og med mennesker? Spørgsmålet er ikke let at besvare og svaret kræver både tankevirksomhed

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Nærdemokrati. det er også os. En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP

Nærdemokrati. det er også os. En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP Nærdemokrati det er også os En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP Klare spilleregler 2 Nærdemokrati kommer ikke af sig selv. Der er behov for klare spilleregler,

Læs mere

Mundtlig Beretning 2013

Mundtlig Beretning 2013 KIRSTEN FELD Mundtlig Beretning 2013 Indledning Ældrerådene i den kommunale verden Aktuelle strømninger på ældreområdet. Ældre og kommunernes socialpolitik Ældre og kommunernes sundhedspolitik Ældreråd

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere