Kompetencefonde. Deltag i efteruddannelse med økonomisk støtte fra kompetencefonde (2015)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetencefonde. Deltag i efteruddannelse med økonomisk støtte fra kompetencefonde (2015)"

Transkript

1 Kompetencefonde Deltag i efteruddannelse med økonomisk støtte fra kompetencefonde (2015)

2

3 Hold dig opdateret eller bliv introduceret for helt nye jobmuligheder Der kan være mange gode grunde til, at du bør benytte dig af muligheden for at deltage i to ugers selvvalgt efteruddannelse pr. år. Kurserne kan indgå i din langsigtede karriereplanlægning og være med til at holde dig opdateret, men de kan også udstyre dig med helt nye kompetencer eller ruste dig til et jobskifte. Hvis du for eksempel er teknisk tegner og altid kun har tegnet i 2D, vil en opkvalificering i form af et kursus i 3D-tegning være en rigtig god idé, der kan være med til at fremtidssikre dig. Dertil kan du bruge kompetencefonde. Efteruddannelse, støttet af kompetencefonde, er også særdeles relevant, hvis du overvejer at skifte job eller er usikker på fremtidsmulighederne i din branche. Rybners Kursuscenter tilrettelagde for eksempel et længerevarende kursusforløb i starten af 2013 for et hold med 16 flymekanikere fra det kriseramte SAS. Her blev de omhyggelige flymekanikere rustet til et job i offshorebranchen, og de gav efterfølgende udtryk for stor tilfredshed med uddannelsesforløbet, der blev koordineret i samarbejde med Dansk Metal. Udover regulær undervisning, projekt- og gruppearbejde bød det skræddersyede kursusforløb på diverse oplæg, rundvisning på havnen og virksomhedsbesøg, så deltagerne fik en fornemmelse af, hvad der er af jobmuligheder i Esbjerg, og besøg af Erhvervsakademi SydVest, der kunne fortælle mere om de mange muligheder for at uddanne sig inden for offshorebranchen. Lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer på det private og offentlige arbejdsmarked har som en del af overenskomsterne stiftet en række kompetencefonde, hvor der er mulighed for at søge tilskud til medarbejdernes deltagelse i kurser og efteruddannelse. Samlet kan tilskuddet til efteruddannelse komme op på 85% af lønnen i nogle tilfælde 100%. Formålet er at bevare og styrke medarbejdernes beskæftigelsesmuligheder på arbejdsmarkedet. Efteruddannelsen skal derfor være relevant for medarbejdernes arbejdsområde og for deres kompetenceudvikling, ligesom den skal ligge indenfor dækningsområdet for den relevante overenskomst. Reglerne for, hvad der støttes, og hvordan fondene søges, er forskellige, så det er nødvendigt at gå ind på den relevante fonds hjemmeside og læse nærmere. Eksempelvis udbetaler nogle fonde refusion for deltagergebyr ved AMU-kurser, og andre gør ikke. I nogle fonde kan der alene søges tilskud til medarbejderens selvvalgte efteruddannelse. I andre fonde udbetales også tilskud til efteruddannelse, som virksomheden har taget initiativ til og planlagt. En række virksomheder har deres egen kompetencefond, hvor de selv administrerer midlerne. Kompetencefonde 3

4 Det er også væsentligt at være opmærksom på samspillet med andre støtte muligheder, herunder især SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) og VEU-godtgørelse (Voksen- og Efteruddannelsesgodtgørelse). Tilskuddet fra kompetencefondene er nemlig et supplement til den offentlige SVU og VEU-godtgørelse. Alle virksomhedens medarbejdere (ekskl. elever og lærlinge) kan søge støtte fra den kompetencefond, der hører til medarbejderens overenskomst. Virksomheden kan enten være medlem af en arbejdsgiverforening eller have tiltrådt overenskomstens bestemmelser ved en tiltrædelsesaftale. Vi kan levere skræddersyede løsninger og guide dig og din virksomhed Rybners Kursuscenter kan ikke blot tilbyde en bred vifte af kurser, men kan også sammensætte en skræddersyet pakke med relevante kurser, som du og dine kollegaer kan vælge imellem, og hvor opkvalificeringen kan blive til gavn for både medarbejdere og virksomhed. Rybners Kursuscenters konsulenter kan ligeledes hjælpe dig og din virksomhed med at få overblik over de forskellige tilskudsmuligheder, så I kan komme på kursus, uden at det behøver at koste ret meget måske kan det næsten blive gratis. Ring til Rybners Kursuscenter på tlf Kompetencefonde

5 Oversigt over kompetencefonde Kompetencefonde.dk er en digital indgang for arbejdsgivere og medarbejdere, der er knyttet til disse arbejdsgiverforeninger: Dansk Erhverv Arbejdsgiver DI (kun de to landsoverenskomster med HK) Danske Mediers Arbejdsgiverforening Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening Bygge- og Anlægsbranchen Håndværksbranchen Handels-, Transport- og Servicesektoren Transport- og Lagerområdet Textil- og Beklædningsindustrien Frisør- og Kosmetikerfaget Danske Dental Laboratorier og Serviceforbundet Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet Servicebranchen Vaskeribranchen Anlægsgartnerfaget Mejeribruget Elbranchen VVS-branchen Hvis du er omfattet af Træ- og Møbeloverenskomsten eller Orgeloverenskomsten. Hvis du er omfattet af den grafiske overenskomst, Funktionæroverenskomsten mellem GA og HK/Privat eller digitalprint- og serigrafoverenskomsten. Hvis du er omfattet af overenskomsten mellem DS Håndværk & Industri og Dansk Metal, 3F - Faglig Fælles Forbund samt Blik- og Rørarbejder-forbundet. Hvis du er omfattet af Industriens overenskomst eller Industriens Funktionæroverenskomst. Det statslige område. Alle ansatte, der er dækket af overenskomsten mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg - det er langt de fleste har mulighed for at modtage støtte fra kompetence-fonden. Kompetencefonden giver støtte til kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder i staten og er på den måde med til at gøre statens medarbejdere dygtigere. Fondens midler supplerer arbejdspladsernes egne udgifter til kompetenceud- Kompetencefonde 5

6 vikling og bliver fordelt ud på den enkelte arbejdsplads via ministerierne, og du skal derfor søges via arbejdspladsen. Det kommunale område. På det kommunale område er der i foråret 2013 indgået aftale om oprettelse af Den Kommunale Kompetencefond, der omfatter alle ansatte inden for de deltagende organisationers forhandlings-områder. Midlerne skal fortrinsvis anvendes til kompetencegivende efter- og videreuddannelse hos anerkendte udbydere, og der skal være kommunal medfinansiering i forhold til ansøgningen. Der kan gives støtte til AMU-uddannelser, såfremt de ligger indenfor fondens formål og parterne er enige. Der kan søges om midler fra 1. januar Kompetencefonde

7 Relevante links i forbindelse med valg af uddannelse På UddannelsesGuiden finder du information om ordinær uddannelse, voksen- og efteruddannelse samt job og arbejdsmarkedsforhold i Danmark. Det er også her, du får vejledning om uddannelse og økonomi, ligesom du kan finde kontaktoplysninger og links til lige netop den uddannelse, du vil vide mere om. UddannelsesGuiden giver også direkte uddannelsesvejledning via mail, chat eller telefon På EfterUddannelse.dk kan du finde og tilmelde dig AMU kurser, søge VEU-godtgørelse og befordrings-tilskud. Alle udbudte AMU kurser i hele landet ligger her. Amukurs.dk er industriens nye uddannelsesportal. Det er her, du finder alt om AMU-kurser, får svar på dine spørgsmål og tilmelder dig kurser. Hjemmeside for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, herunder støtte til beskæftigede, der ønsker at efter- eller videreuddanne sig på folkeskole-, gymnasialt eller videregående niveau. På svu.dk kan du finde hjælp og vejledning i forbindelse med SVU (Statens Voksen- og Efteruddannelsesstøtte). Hjemmeside for Ministeriet for Børn og Undervisning, hvor du kan finde vejledning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud i forbindelse med deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Hjemmeside for Rybners Kursuscenter. Særligt om Industriens Kompetenceudviklingsfond IKUF Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) støtter selvvalgt uddannelse, der kan bruges inden for det industrielle arbejdsområde. Om IKUF IKUF yder tilskud til efteruddannelse med det formål at støtte kompetenceudvikling for ansatte i industrien og dermed deres beskæftigelsesmuligheder. IKUF omfatter medarbejdere under: Industriens Overenskomst Industriens Funktionæroverenskomst DONG Energy ansatte offshore-medarbejdere overenskomst mellem DI og CO-Industri Danfoss Universe overenskomst mellem DI og CO-Industri Post Danmarks overenskomst Overenskomsten for slagteområdet mellem DI og NNF Den fødevareindustrielle overenskomst mellem DI og Fødevareforbundet NNF Som medarbejder har man ret til at søge tilskud fra IKUF, når man i mindst 9 måneder har været ansat på en af de nævnte overenskomster. Lærlinge og elever er ikke omfattet. Kompetencefonde 7

8 Organisationerne bag IKUF IKUF er stiftet af Dansk Industri (DI) og Centralorganisationen af Industriansatte i Danmark (CO-Industri). DI repræsenterer som erhvervs- og arbejdsgiverorganisation ca virksomheder i Danmark med ca. 1 million medarbejdere. DI s medlemsvirksomheder fremstiller, distri buerer og handler med varer, service og rådgivning. CO-Industri er et fællesskab mellem 8 fagforbund: 3F Fagligt Fælles Forbund Dansk Metal HK/Privat Teknisk Landsforbund (TL) Dansk El-Forbund (DEF) Blik- og Rørarbejderforbundet (Blik & Rør) Malerforbundet i Danmark Serviceforbundet Uddannelser med mulighed for tilskud IKUF støtter uddannelse, der retter sig imod beskæftigelse inden for industriens overenskomstområder. Der kan søges tilskud til en lang række kurser og uddannelser, f.eks. AMU-kurser, uddannelse på grundskole-, gymnasialt og videregående niveau og uddannelser ved private udbydere. En lang række kurser og uddannelser er forhåndsgodkendte. AMU-kurser kan du finde via hvor der under hvert enkelt kursus står, om det er godkendt af IKUF, ligesom du på kan undersøge, om det kursus, du har valgt, er forhåndsgodkendt. De forhåndsgodkendte kurser og uddannelser er typisk på: AMU-området, dvs. arbejdsmarkedsuddannelser Grundskoleniveau Gymnasialt niveau Videregående niveau (akademiuddannelser) Ikke-forhåndsgodkendt uddannelse indbefatter al uddannelse, der ikke er forhåndsgodkendt af IKUF, som f.eks. uddannelse ved private udbydere, men det kan også dreje sig om AMU-kurser eller uddannelser på grundskole-, gymnasialt eller videregående niveau, som ikke er forhåndsgodkendt. Når du ansøger om tilskud til en uddannelse, der ikke er forhåndsgodkendt, skal du besvare en række spørgsmål om uddannelsen samt motivere din ansøgning. Behandlingstiden er på 5-6 uger, fordi hver enkelt ansøgning skal bedømmes individuelt. Det er mindre sandsynligt, at ansøger får bevilget tilskud til en uddannelse, som ikke er forhåndsgodkendt, end hvis man søger tilskud til en forhåndsgodkendt uddannelse. 8 Kompetencefonde

9 Antal uddannelsestimer, som IKUF dækker pr. år Inden for et kalenderår kan du maksimalt få dækket 2 uger (74 timer), svarende til 10 dage på fuld tid. Du har dog mulighed for at overføre endnu ikke brugte timer fra de 2 foregående år. Hvis du således i de sidste 2 år slet ikke har gjort brug af selvvalgt uddannelse, kan du derfor komme op på i alt 6 uger. SVU og VEU-godtgørelse Langt de fleste, der søger tilskud hos IKUF, er også berettiget til at søge SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) eller VEU-godtgørelse (Voksen- og Efteruddannelsesgodtgørelse). Om du skal søge SVU eller VEU-godtgørelse afhænger af niveauet for den uddannelse, du har valgt. Du kan få SVU til uddannelse på folkeskole-, gymnasialt eller videregående niveau (kun uddannelser tilrettelagt som heltidsuddannelse). Til uddannelse på erhvervsuddannelsesniveau (f.eks. AMU-kurser) kan du få VEU-godtgørelse. SVU giver lønkompensation, når du deltager i voksen- og efteruddannelse på folkeskole-, gymnasialt eller videregående niveau (ekskl. SU-berettigede ordinære videregående uddannelser). Du skal søge SVU i forbindelse med, at du tilmelder dig uddannelsen, dvs. når du har fået godkendt tilskud til uddannelse fra IKUF. For at få SVU skal du: Være mellem 25 og 64 år Være dansk statsborger eller tilmeldt folkeregistret i Danmark Have været fuldtidsbeskæftiget i 3 af de sidste 5 år Godkendes af din virksomhed til deltagelse i uddannelsen og være ansat i virksomheden i hele uddannelsesperioden Deltage i de aktiviteter, der er knyttet til uddannelsen VEU-godtgørelse giver lønkompensation og befordringstilskud, når du deltager i erhvervsrettet uddannelse, f.eks. i form af AMU-kurser. Du skal søge VEU-godtgørelse i forbindelse med, at du tilmelder dig uddannelsen, dvs. når du har fået godkendt tilskud til uddannelse fra IKUF. For at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud skal du: Være i arbejde som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende Ikke have en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende (med mindre du ikke har brugt uddannelsen de sidste 5 år) Have nær tilknytning til Danmark, dvs. være ansat hos en arbejdsgiver, der er underlagt dansk lovgivning. Som selvstændig erhvervsdrivende skal din virksomhed være underlagt dansk lovgivning Have forladt folkeskolen og opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger VEU-godtgørelse og befordringstilskud til Hvis du ikke har ret til at modtage SVU eller VEU-godtgørelse, skal dette dokumenteres, og dokumentationen skal sendes ind til IKUF via mail: Hvis du ikke er berettiget til SVU eller VEU-godtgørelse, udbetaler IKUF 85% af din brutttoløn for tabt arbejdsindtægt. Kompetencefonde 9

10 Udgifter, som IKUF dækker Ved AMU-kurser yder IKUF tilskud til følgende: Kursusgebyr 85% af dit bruttoløntab, inkl. pension, ferietillæg og fritvalgskonto IKUF yder ved AMU-kurser ikke tilskud til transportomkostninger (søg befordringstilskud sammen med VEU-godtgørelse) og materialer. I forbindelse med AMU-kurser giver IKUF kun tilskud til kost og logi, hvis uddannelsens geografiske placering kræver det, som f.eks. hvis et kursus kun udbydes ét sted i Danmark (søg tilskud til kost og logi sammen med VEU-godtgørelse, hvis du er berettiget). Ved andre kurser end AMU-kurser yder IKUF tilskud til følgende: Kursusgebyr 85% af dit bruttoløntab Materialer Transportgodtgørelse (ud fra SKAT s laveste befordringstakst) IKUF giver ikke støtte til hotelomkostninger, medmindre det indgår som en del af kursusprisen. Du beskattes ikke af støtten til kursusgebyr, materialer og transportomkostninger. På kan du finde en tilskudsberegner (regneark), som du kan bruge til at beregne dit helt konkrete tilskud med. Det følgende er et eksempel på en sådan tilskudsberegning: Bruttoløn pr. time: Indtast timeløn Kr. 137,50 Fritvalgslønkonto: 5,00% + 6,88 Ferietillæg: 12,50% + 17,19 Saldo Kr. 161,56 Pensionsbidrag fra arbejdsgiver: 8,00% + 12,93 Bruttoløn pr. time incl. tillæg: Kr. 174,49 Tilskudsgrundlag pr. time: 85,00% 148,31 Fraværstimer Indtast fraværstimer 37 Tilskudsgrundlag: (Tilskudsgrundlag pr. time x antal fraværstimer) Kr ,63 VEU-godtgørelse (Kr. 86,59 pr. fraværstime) (Offentlige godtgørelse, som fratrækkes tilskudsgrundlaget) Kr ,83 Tilskudsgrundlag Kr ,80 Bemærk, at det samlede tilskud i form af VEU-godtgørelse og tilskud fra IKUF udgør kr.148,31 pr. time (i alt kr ,63), i forhold til en timeløn på kr. 137, Kompetencefonde

11 Når du skal ansøge Når du skal ansøge, skal du svare på forskellige spørgsmål. Du skal derfor forinden have undersøgt forholdene omkring den uddannelse, du har valgt. Spørgsmålene inkluderer: Kursusnavn Kursusnummer (kviknummer eller fagnummer, hvis det er et AMU-kursus) Hvem udbyder kurset? Hvornår vil du deltage i kurset? Hvordan afholdes undervisningen? (f.eks. deltid/heltid, antal uger, antal dage pr. uge osv.) Er du berettiget til godtgørelse fra andre end IKUF, f.eks. SVU eller VEU-godtgørelse? Kursusgebyrets størrelse? Evt. andre udgifter, du søger tilskud til Ansøgning om tilskud Du ansøger ved at udfylde en ansøgning online på Du skal her have også følgende oplysninger parat: Cpr nr. Virksomhedens CVR nr. Egen mailadresse og telefonnummer, da al korrespondance vil foregå via mail Nærmeste leders mailadresse Din timeløn (variabel løn) eller månedsløn (fast løn) Det registrerings- og kontonummer, lønkompensationen skal indsættes på Søger du flere kurser, skal der oprettes en ansøgning for hvert kursus. Kontakt Virksomhedskonsulent Kirsten Sinding Telefon Mobil Kompetencefonde 11

12 B A C SVENDSGADE TORVEGADE TORVEGADE A B C Rybners Kursuscenter, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg Rybners Kursuscenter, Svejseteknisk afdeling, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N Hermitage Skolehjem & KursusCenter, Søvej 2, 6700 Esbjerg Z:\Rybners\Kursuscenter\Foldere\Kompetencefolder

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter.

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE HVEM KAN FÅ TILSKUD? 5 SÅDAN GØR DU 6 HVIS JEG GERNE VIL

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3 Redaktionen er afsluttet den 11. januar 2011. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009

FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009 FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009 MED OPDATEREDE KILOMETER- TAKSTER FRA JULI 2009 2 DS Uddannelsesafdeling FORORD Denne lille guide giver svar på de hyppigst stillede spørgsmål om VEU-godtgørelse. Hvis der

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system.

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system. AMU SÅDAN Der er mange muligheder i AMU-systemet, hvis man ellers ved, hvad man skal spørge om. Vi har her samlet en række spørgsmål og svar, som tilbagevendende dukker op, når virksomhederne ønsker at

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Jobrotation Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår

Læs mere

Håndbog i jobrotation Maj 2011

Håndbog i jobrotation Maj 2011 Håndbog i jobrotation Maj 2011 Beskæftigelsesregionerne i Danmark Der er sat god plads af til, at du kan skrive dine egne notater i håndbogen. Forord Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 2329. decemberjuni 20145 om 6 ugers jobrettet

Læs mere

Jan drømmer om mere ansvar DERFOR ANSÆTTER VI DE BEDST UDDANNEDE EFTER 14 ÅR SOM FAGLÆRT: MENS DU ARBEJDER. Så meget tjener du på at læse.

Jan drømmer om mere ansvar DERFOR ANSÆTTER VI DE BEDST UDDANNEDE EFTER 14 ÅR SOM FAGLÆRT: MENS DU ARBEJDER. Så meget tjener du på at læse. Hjælp din kollega i gang med VIDERE- UDDANNELSE MENS DU ARBEJDER Chefen: DERFOR ANSÆTTER VI DE BEDST UDDANNEDE Så meget tjener du på at læse videre EFTER 14 ÅR SOM FAGLÆRT: Jan drømmer om mere ansvar Ryan

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Hans tjener penge på sin hobby SÅDAN FÅR DU STØTTE TIL UDDANNELSE. en kuglepen. Hjælp din kollega i gang med EFTER- UDDANNELSE

Hans tjener penge på sin hobby SÅDAN FÅR DU STØTTE TIL UDDANNELSE. en kuglepen. Hjælp din kollega i gang med EFTER- UDDANNELSE Hjælp din kollega i gang med EFTER- UDDANNELSE Guide: SÅDAN FÅR DU STØTTE TIL UDDANNELSE Gør det selv: Få gang i efteruddannelse med en kuglepen Hans tjener penge på sin hobby AMU-KURSUS GAV STØRRE ARBEJDSGLÆDE,

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

FAQ DEN KOMMUNALE KOMPETENCE FOND. Ofte Stillede Spørgsmål om Den Kommunale Kompetencefond. Hvilke arbejdspladser er med? Hvem kan søge?

FAQ DEN KOMMUNALE KOMPETENCE FOND. Ofte Stillede Spørgsmål om Den Kommunale Kompetencefond. Hvilke arbejdspladser er med? Hvem kan søge? FAQ Ofte Stillede om Den Kommunale Kompetencefond Hvilke arbejdspladser er med? Hvem kan søge? Gruppevis ansøgning Hvad kan man søge til? Hvor meget kan man søge? Hvem får pengene udbetalt? Hvor hurtigt

Læs mere

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Inspirationskatalog Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Indhold Forord Inspirationskataloget er lavet til de faglige afdelinger og a-kasser samt LO s repræsentanter i de lokale beskæftigelsesråd,

Læs mere

3F Industrigruppen. Kompetenceudviklingsfondene

3F Industrigruppen. Kompetenceudviklingsfondene 3F Industrigruppen 1. Kompetenceudviklingsfondene 2. Grundlaget 3. Kompetenceudviklingsfondene er overenskomststof! - og reglerne er forskellige fra overenskomst til overenskomst Formål Fra Industriens

Læs mere

Håndbog i brug af apps

Håndbog i brug af apps Håndbog i brug af apps til SmartPhones og Tablets Orientering til virksomheder inden for transportsektoren, der har ansatte, som har svært ved at læse og forstå arbejdsbeskrivelser, informationer og lignende,

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse

Pædagogisk assistentuddannelse vejledning Pædagogisk assistentuddannelse - som GVU på det pædagogiske arbejdsområde Indholdsfortegnelse Forord Forord...3 Bilag 1: Silkeborgmodellen... 14 Pædagogisk assistentuddannelse...4 Fakta om grundlæggende

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Analysen Nr. 5 / April 2012 Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Arbejdsmarkedets parter har i de nye overenskomster forbedret muligheden for efteruddannelse ved på en række områder

Læs mere

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE 1 JOBSERVICE DANMARK ÉN VIRKSOMHED - ÉN INDGANG Har I brug for hjælp til at rekruttere? Jobservice Danmark tilbyder jeres virksomhed gratis hjælp til at rekruttere ledig arbejdskraft på tværs af kommuner.

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Inspirationskatalog. til AMU-uddannelsen Den personlige uddannelses- og jobplan

Inspirationskatalog. til AMU-uddannelsen Den personlige uddannelses- og jobplan Inspirationskatalog til AMU-uddannelsen Den personlige uddannelses- og jobplan Udarbejdet for Industriens Uddannelser af FLORIS Consult 11-04-2013 FLORIS Consult Kålagervej 28 2300 København S 32 97 97

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

Rybners Kursuscenter. fleksibel og engagerende efteruddannelse PROFILFOLDER

Rybners Kursuscenter. fleksibel og engagerende efteruddannelse PROFILFOLDER PROFILFOLDER Rybners Kursuscenter fleksibel og engagerende efteruddannelse Svejsning On-/offshore L-AUS & el Ledelse & teamudvikling CAD & konstruktion Regnskab & økonomi Salg IT KURSUSCENTER Svejsning

Læs mere