Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere (1000 kr.)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere (1000 kr.)"

Transkript

1 AL01 I henhold til bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder. A. Oplysninger om indberetningspligt 1. Virksomheden er indberetningspligtig på konsolideret niveau (1 er lig med Nej, 2 er lig med Ja) Virksomheden er indberetningspligtig på delkonsolideret niveau (1 er lig med Nej, 2 er lig med Ja) 2 3. Virksomheden er indberetningspligtig på virksomhedsniveau (1 er lig med Nej, 2 er lig med Ja) 3 4. Virksomheden er helt undtaget fra indberetningspligten efter objektive betingelser iht. bekendtgørelsens 17, stk. 7, jf. stk. 4, 3. pkt. (1 er lig med Nej, 2 er lig med Ja) Virksomheden er helt eller delvist undtaget fra indberetningspligten efter subjektive betingelser iht. bekendtgørelsens 17, stk. 7, jf. stk. 4, 1. pkt. (1 er lig med Nej, 2 er lig med Ja) Virksomheden er helt eller delvist undtaget fra indberetningspligten efter subjektive betingelser iht. CRR Artikel 450, stk. 2, 2. pkt. (1 er lig med Nej, 2 er lig med Ja) Virksomheden er fuldt ud indberetningspligtig iht. bekendtgørelsens 17, stk. 1 eller 18, stk. 1 (1 er lig med Nej, 2 er lig med Ja)... 7 B. Virksomhedsoplysninger 8. Samlet antal ansatte i alt i regnskabsåret Virksomhedens samlede balancesum i regnskabsåret... 9 kr. 10. Har virksomheden modtaget statsstøtte eller fået tilsagn om statsstøtte, herunder statsligt kapitalindskud eller individuel statsgaranti i regnskabsåret og hermed omfattet af 77 b, i lov om finansiel virksomhed (1 er lig med Nej, og 2 er lig med Ja) C. Forretningsområder 11. Samlet beløb vedr. aflønning optjent i regnskabsåret på investeringsområdet (11a + 11b) kr. 11a. Heraf udgør samlet fast løn kr. 11b. Heraf udgør samlet variabel løn kr. 12. Samlet beløb vedr. aflønning optjent i regnskabsåret på detailkundeområdet (12a + 12b) kr. 12a. Heraf udgør samlet fast løn kr. 12b. Heraf udgør samlet variabel løn kr. 13. Samlet beløb vedr. aflønning optjent i regnskabsåret på formueforvaltningsområdet (13a+ 13b) 17 kr. 13a. Heraf udgør samlet fast løn kr. 13b. Heraf udgør samlet variabel løn kr. 14. Samlet beløb vedr. aflønning optjent i regnskabsåret på andre forretningsområder (14a + 14b) kr. 14a. Heraf udgør samlet fast løn kr. 14b. Heraf udgør samlet variabel løn kr.

2 AL02 AL2 fortsættes Væsentlige Bestyrelsen Direktionen D. Totale beløb vedr. aflønning optjent i regnskabsåret risikotagere 15. Samlet antal medlemmer/udpegede ansatte i alt Samlet antal modtagere af fast løn Samlet optjent fast løn i regnskabsåret... 3 kr. 29 kr. 55 kr. 18. Samlet antal modtagere af variabel løn (både iht./uden for overenskomst) Samlet antal modtagere af variabel løn iht. overenskomst Samlet optjent variabel løn i regnskabsåret iht. overenskomst... 6 kr. 32 kr. 58 kr. 21. Samlet antal modtagere af variabel løn uden for overenskomst Samlet optjent variabel løn i regnskabsåret uden for overenskomst (22a + 22b + 22c + 22d) og (22e + 22f)... 8 kr. 34 kr. 60 kr. 22a. Af den samlede optjente variable løn uden for overenskomst udgør kontanter... 9 kr. 35 kr. 61 kr. 22b. Af den samlede optjente variable løn uden for overenskomst udgør aktier kr. 36 kr. 62 kr. 22c. Af den samlede optjente variable løn uden for overenskomst udgør aktielignende instrumenter kr. 37 kr. 63 kr. 22d. Af den samlede optjente variable løn uden for overenskomst udgør andre instrumenter kr. 38 kr. 64 kr. 22e. Af den samlede optjente variable løn uden for overenskomst udgør udbetalte beløb i regnskabsåret kr. 39 kr. 65 kr. 22f. Af den samlede optjente variable løn uden for overenskomst udgør udskudte beløb i regnskabsåret kr. 40 kr. 66 kr. 23. Total sum af udskudt variabel løn uden for overenskomst for samtlige regnskabsår (23a + 23b + 23c) kr. 41 kr. 67 kr. 23a. Af den totale sum af udskudt variabel løn uden for overenskomst udgør optjente (tildelte) beløb kr. 42 kr. 68 kr. 23b. Af den totale sum af udskudt variabel løn uden for overenskomst udgør udbetalte beløb kr. 43 kr. 69 kr. 23c. Af den totale sum af udskudt variabel løn uden for overenskomst udgør reducerede beløb kr. 44 kr. 70 kr. 24. Samlet beløb tilbagebetalt iht. FIL 77 a. stk kr. 45 kr. 71 kr. 25. Antal modtagere af nyansættelsesgodtgørelser udbetalt i regnskabsåret Samlet beløb udbetalt i nyansættelsesgodtgørelser i regnskabsåret kr. 47 kr. 73 kr.

3 27. Antal modtagere af fratrædelsesgodtgørelser udbetalt i regnskabsåret Samlet beløb udbetalt i fratrædelsesgodtgørelser regnskabsåret kr. 49 kr. 75 kr. 29. Antal modtagere af fratrædelsesgodtgørelser tildelt i regnskabsåret Samlet beløb tildelt i fratrædelsesgodtgørelser i regnskabsåret kr. 51 kr. 77 kr. 31. Højeste beløb tildelt en enkelt person i fratrædelsesgodtgørelse i regnskabsåret kr. 52 kr. 78 kr.

4 AL03 Antal E Indberetning af antal personer med samlet løn over 1 mio. euro 32. Har virksomheden personer, der som led i deres ansættelse eller hverv som bestyrelsesmedlem i virksomheden har optjent en samlet løn inkl. pension i regnskabsåret, der overstiger et beløb svarende til 1 mio. euro (1 er lig med Nej, 2 er lig med Ja) Hvis ja, angives det samlede antal personer (33a + 33b + 33c + 33d + 33e +33f + 33g + 33h) a. Heraf samlet antal personer i bestyrelsen b. Heraf samlet antal personer i direktionen c. Heraf samlet antal personer på investeringsområdet d. Heraf samlet antal personer på detailkundeområdet e. Heraf samlet antal personer på formueforvaltningsområdet f. Heraf samlet antal personer i stabsfunktioner 8 33g. Heraf samlet antal personer i uafhængige kontrolfunktioner h. Heraf samlet antal personer inden for andre forretningsområder Har virksomheden personer, der som led i deres ansættelse eller hverv som bestyrelsesmedlem i et af virksomhedens EU-datterselskaber har optjent en samlet løn inkl. pension i regnskabsåret, der overstiger et beløb svarende til 1 mio. euro (1 er lig med Nej, 2 er lig med Ja) Hvis ja, angives det samlede antal personer (35a + 35b + 35c + 35d +35e + 35f + 35g + 35h) a. Heraf samlet antal personer i bestyrelsen b. Heraf samlet antal personer i direktionen c. Heraf samlet antal personer på investeringsområdet d. Heraf samlet antal personer på detailkundeområdet e. Heraf samlet antal personer på formueforvaltningsområdet f. Heraf samlet antal personer i stabsfunktioner g. Heraf samlet antal personer i uafhængige kontrolfunktioner h. Heraf samlet antal personer inden for andre forretningsområder... 20

5 AL04 Beløb Supplerende oplysninger om enkelte unavngivne personer, der som led i deres ansættelse eller hverv som bestyrelsesmedlem i virksomheden eller et EØS-datterselskab har optjent en samlet løn inkl. pension i regnskabsåret, der overstiger et beløb svarende til 1 mio. euro 36. Unavngiven ansat nr Er personen ansat i et EØS-datterselskab (1 er lig med Nej, 2 er lig med Ja) Ansvars- eller forretningsområde, som den højtlønnede er/var beskæftiget inden for i regnskabsåret... 3 (1 er lig med bestyrelsen, 2 er lig med direktionen, 3 er lig med investeringsområdet, 4 er lig med detailkundeområdet, 5 er lig med formueforvaltningsområdet, 6 er lig med stabsfunktioner, 7 er lig med uafhængige kontrolfunktioner og 8 er lig med andre forretningsområder) 38a. Varetager den ansatte en kontrolfunktion inden for det angivne ansvars- eller forretningsområde (1 er lig med Nej, 2 er lig med Ja) Er personen en væsentlig risikotager (1 er lig med Nej, 2 er lig med Ja) Samlet løn inkl. pension ( )... 6 kr. 41. Samlet fast løn (41a + 41b + 41c)... 7 kr. 41a. Heraf udgør kontanter... 8 kr. 41b. Heraf udgør aktier og aktielignende instrumenter... 9 kr. 41c. Heraf udgør andre instrumenter kr. 42. Samlet variabel løn ekskl. variable pensionsydelser (42a + 42b + 42c) kr. 42a. Heraf udgør kontanter kr. 42b. Heraf udgør aktier og aktielignende instrumenter kr. 42c. Heraf udgør andre instrumenter kr. 43. Samlede variable pensionsydelser kr. 44. Samlet udskudt variabel løn (44a + 44b + 44c) kr. 44a. Heraf udgør udskudte kontanter kr. 44b. Heraf udgør udskudte aktier og aktielignende instrumenter kr. 44c. Heraf udgør udskudte andre instrumenter kr. 45. Har personen fået udbetalt fratrædelsesgodtgørelse i regnskabsåret (1 er lig med Nej, 2 er lig med Ja) a. Størrelsen på fratrædelsesgodtgørelse udbetalt i regnskabsåret kr. 46. Har personen fået tildelt variabel løn for en flerårig periode i forbindelse med et incitaments/bonusprogram, som ikke opgøres årligt (1 er lig med Nej, 2 er lig med Ja) a. Samlet beløb af variable løndele tildelt for en flerårig periode i forbindelse med et incitaments/bonus-program, som ikke opgøres årligt kr. 47. Navngivent land, hvor den ansatte udfører sit arbejde... 24

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALK DEN 12. MARTS 2015 Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S Bestyrelsen i ALK-Abelló A/S ( Selskabet ) skal inden der indgås konkrete

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, fastsættes:

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse DSB Status på anbefalinger God selskabsledelse Anbefaling 1 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Indhold: 1 Anvendelsesområde og formål... 3 2 Ansættelse af direktionen... 3 3 Direktionens sammensætning... 3 4 Direktionsmøder og

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere KL 51.11 Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.11 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA FAKTA Erhvervsfondsudvalgets udkast til anbefalinger for god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde (oversigtsskema) 1. Bestyrelsens opgaver og ansvar 1.1. Overordnende opgaver og ansvar 1.1.1. Det anbefales,

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Den 3. juni 2014 vedtog Folketinget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Ved loven tilpasses en lang række forhold i væsentligt omfang til

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Af Statsautoriseret revisor Susanne Nørgaard, PwC og CBS Indledning Det ses jævnlig fremført i dagspressen(1), at de erhvervsdrivende fonde betaler for lidt i

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 1 Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 2 Side

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem 1 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier (godkendt af bestyrelsen 26. november 2008 og revurderet af forretningsudvalget

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere