Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013"

Transkript

1

2 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Realkredit Danmarks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionæren. Aflønningsprincipperne understøtter endvidere selskabets fokus på dels at tiltrække, udvikle og fastholde højt motiverede og performanceorienterede medarbejdere, dels at fremme en sund og effektiv risikostyring, der ikke motiverer til overdreven risikotagning. Aflønningsrapporten 2013 er ikke revideret af Realkredit Danmarks revisorer. Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Governance a. Væsentlige risikotagere i Realkredit Danmark 3. Aflønning og risikotagning a. Optjeningsmodeller b. Performanceaftaler c. Incitamentsprogrammer og udbetalingsformer d. Bonuspotentiale e. Udbetaling til væsentlige risikotagere f. Kontrol af aflønningspolitikkens overholdelse 4. Aflønningsforhold for Realkredit Danmarks bestyrelse og direktion 5. Kvantitative oplysninger REALKREDIT DANMARK/AFLØNNINGSRAPPORT 1

3 Forord I henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 122 af 7. februar 2012 redegøres i det følgende for governance på aflønningsområdet, aflønningsstrukturen og principperne i Realkredit Danmarks incitamentsprogrammer. Governance Aflønningspolitikken er godkendt af Realkredit Danmarks generalforsamling og omfatter samtlige medarbejdere i Realkredit Danmark koncernen, herunder medarbejdere i selskabets datterselskab. Aflønningspolitikken gælder endvidere for bestyrelsen i Realkredit Danmark. Realkredit Danmark har ikke et selvstændigt aflønningsudvalg, og det er derfor Danske Banks aflønningsudvalg, som varetager denne opgave for selskabet. I henhold til udvalgets kommissorium, der blev ændret i sin helhed i 2013, har udvalget særlig fokus på vederlæggelsen af bestyrelsen, aflønningen af direktionen samt incitamentsprogrammer. Realkredit Danmarks aflønningspolitik er senest ændret i marts Aflønningsudvalget har afholdt 4 møder i Aflønningsudvalget udgøres af Ole Andersen (formand), Niels B. Christiansen og Jim Hagemann Snabe. Væsentlige risikotagere Danske Banks bestyrelsen har på baggrund af Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 122 af 7. februar 2012 om aflønning i den finansielle sektor fastlagt kriterier for udpegning af væsentlige risikotagere, og med baggrund i disse kriterier er der i Realkredit Danmark udpeget i alt 6 personer som væsentlige risikotagere, inklusive medlemmer af direktionen. Aflønning og risikotagning Aflønningen i Realkredit Danmark understøtter ønsket om at sikre en sund og effektiv risikostyring. Realkredit Danmark har valgt at anvende resultatafhængig kontant og aktiebaseret incitamentsaflønning for direktionen og udvalgte ledere og specialister. Principper for optjeningsmodeller Optjenings- og incitamentsmodellerne inkluderer såvel absolutte som relative mål og såvel finansielle som ikke finansielle mål indgår i resultatudmålingen, hvilket afspejler internationale anbefalinger. Blandt de ikke-finansielle mål kan nævnes kundetilfredshed, overholdelse af interne procedurer og forretningsgange samt revisionsrapporter og operationelle risici. Performanceaftaler For direktionen, øvrige ledende medarbejdere med reference til direktionen og væsentlige risikotagere har Realkredit Danmark fastsat performanceaftaler. Performanceaftalerne giver en balanceret præstationsvurdering på baggrund af følgende forhold: Finansielle resultater Kundetilfredshed Specifikke fokusområder Medarbejder-relaterede nøgletal Disse samt Realkredit Danmarks øvrige medarbejdere har en årlig udviklingssamtale, hvor performance evalueres, udviklingstiltag besluttes og performancekriterier for det kommende år opstilles. Incitamentsprogrammer og udbetalingsformer Realkredit Danmark benytter individuel bonus. Udbetalingsformen afhænger blandt andet af ansvarsområde og markedspraksis mv. Realkredit Danmarks resultatafhængige bonusprogrammer består af betingede aktier og kontanter for udvalgte ledere, der ikke er udpeget som væsentlige risikotagere. Betingede aktier udgør 50% af den totale bonus, hvis bonus overstiger en nærmere fastsat beløbsgrænse, og frigives efter tre år. Brugen af et resultatafhængigt aktiebaseret bonusprogram har til formål at øge REALKREDIT DANMARK/AFLØNNINGSRAPPORT 2

4 interessefællesskabet mellem Realkredit Danmarks ansatte og selskabets aktionær. Bonuspotentiale Der er fastsat grænser for resultatafhængig løn til Realkredit Danmarks ledere. Grænserne er tilpasset afhængig af organisatorisk niveau. Som følge af lov om finansiel virksomhed 77, b, kan direktionen maksimalt tildeles resultatafhængig løn svarende til 20 % af det faste vederlag. Udbetaling til væsentlige risikotagere Af Realkredit Danmarks væsentlige risikotagere er det udelukkende direktionen, der modtager resultatafhængig løn. Bestyrelsesmedlemmer ansat i Danske Bank A/S modtager ikke bestyrelseshonorar i Realkredit Danmark. Bestyrelseshonoraret udgør p.t kr. årligt. Formanden for bestyrelsens revisionsudvalg modtager et udvalgshonorar på pt kr. årligt. Aflønningen af direktionen fastsættes af bestyrelsen og omfatter, udover fast løn og eventuelt pension, en bonus på op til 20 % af den faste løn samt sædvanlige benefits. Hvis der tildeles bonus, bliver en væsentlig del tildelt i betingede aktier. Direktionen modtager ikke aktieoptioner eller tilsvarende instrumenter. Resultatafhængig løn fordeles på henholdsvis kontant bonus og aktiebaseret bonus. En del af den resultatafhængige løn udskydes og er underlagt back testing og claw back. Udskydelse af bonus Direktionen har en længere udskydelsesperiode end øvrige væsentlige risikotagere for at sikre et endnu større fokus på den langsigtede resultatskabelse. Back testing Udskudt resultatafhængig løn underlægges back testing af holdbarheden i resultaterne, der lå til grund for den oprindelige tildeling. På baggrund af back testing kan den resultatafhængige løn fortabes helt eller delvist. Back testing har tidligere været effektureret i enkelte tilfælde men er ikke effektueret i Claw back Resultatafhængig løn til risikotagere sker med mulighed for at kræve fuld tilbagebetaling af såvel udbetalt som tildelt, men ikke udbetalt bonus, hvis det viser sig, at tildelingen er sket på fejlagtigt grundlag. Aflønningsforhold for Realkredit Danmarks bestyrelse og direktion Bestyrelsen modtager alene faste kontante honorarer. REALKREDIT DANMARK/AFLØNNINGSRAPPORT 3

5 Kvantitativ information Realkredit Danmark DKK m Detailkundeområdet Investeringsområdet Kapitalforvaltning Øvrige aktiviteter Væsentlige risikotageres samlede vederlag i regnskabsåret 2013 opdelt efter forretningsområde 10, DKK m Bestyrelsen Direktion Andre væsentlige risikotagere Samlede vederlag i regnskabsåret 2013 opdelt efter faste og variable vederlag Antal (FTE) Fast 0,6 3,6 6,3 Variabel - 0,4 - Opdeling af variable vederlag optjent i Kontant - 0,3 - - Aktier - 0,1 - - Aktiebaserede Øvrigt Heraf fordelt på udbetalingsform: - Udbetalt - 0,3 - - Udskudt - 0,1 - Opdeling af udskudte variable vederlag optjent i 2013 Tildelt - 0,1 - Udbetalt Reduceret Sign-on og fratrædelsesgodtgørelse udbetalt i regnskabsåret 2013 Udbetalt Sign-on - - 0,0 Fratrædelsesgodtgørelse - 0,0 0,0 DKK m I alt Antal Højeste individuelle tildeling Fratrædelsesgodtgørelse tildelt i regnskabsåret 2013 N/A N/A N/A REALKREDIT DANMARK/AFLØNNINGSRAPPORT 4

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2014 Danske Banks aflønningspolitik og praksis afspejler Danske Bank-koncernens målsætning om en ordentlig governance proces samt en vedvarende

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

Skandia Danmarks lønpolitik

Skandia Danmarks lønpolitik Skandia Danmarks lønpolitik Vedtaget af bestyrelsen i Skandia Asset Management, Fondsmæglerselskab A/S (SAMF), Skandia A/S, Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato:

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato: 1af 5 LØNPOLITIK Lovhjemmel Lønpolitikken er fastsat til opfyldelse af lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9 og 77a -77d samt bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

Vederlagspolitikken fastlægger de overordnede rammer for aflønning i Nykredit i form af vederlagsprincipper og vederlagselementer.

Vederlagspolitikken fastlægger de overordnede rammer for aflønning i Nykredit i form af vederlagsprincipper og vederlagselementer. Vederlagspolitik for Nykredit koncernen 2013 1 28. januar 2013 Baggrund Vederlagspolitik for Nykredit koncernen beskriver rammerne for aflønning af bestyrelse, direktion, risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Forsikring A/S der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S Danske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 27. marts 2012, kl. 14.00, i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, København. Adgangen

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Danske Bank A/S 20 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING. Danske Bank A/S

Ordinær generalforsamling i. Danske Bank A/S 20 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING. Danske Bank A/S 20 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 1 Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S 2014 Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 DK-1092 København K TLF. 33 44 00 00 Cvr-nr. 611262

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALK DEN 12. MARTS 2015 Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S Bestyrelsen i ALK-Abelló A/S ( Selskabet ) skal inden der indgås konkrete

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107b regnskabsperioden 1. januar-31. december 2013 Principper for god selskabsledelse Selskabsledelse, defineret som det system, som

Læs mere

Corporate Governance-rapport 2014

Corporate Governance-rapport 2014 Corporate Governance-rapport 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne lovpligtige

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1 STYLEPIT A/S Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) er omfattet af anbefalingerne for god

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

P/F Atlantic Airways. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013, jf. den færøske regnskabslov 107b

P/F Atlantic Airways. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013, jf. den færøske regnskabslov 107b P/F Atlantic Airways Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013, jf. den færøske regnskabslov 107b 1 Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i Atlantic Airways P/F

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere (1000 kr.)

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere (1000 kr.) AL01 I henhold til bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder. A. Oplysninger

Læs mere

God selskabsledelse 2013/14 November 2014

God selskabsledelse 2013/14 November 2014 God selskabsledelse 2013/14 November 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107 b. Denne redegørelse er et supplement til ledelsesberetningen

Læs mere

Redegørelse for virksomhedsledelse

Redegørelse for virksomhedsledelse Redegørelse for virksomhedsledelse PARKEN Sport & Entertainment A/S har udarbejdet denne lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b, for regnskabsåret 2014 og offentliggjort

Læs mere

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse DSB Status på anbefalinger God selskabsledelse Anbefaling 1 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere