KVALITETSSYSTEM FOR UNDERVISNINGSOMRÅDERNE EUD//HTX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETSSYSTEM FOR UNDERVISNINGSOMRÅDERNE EUD//HTX"

Transkript

1 KVALITETSSYSTEM FOR UNDERVISNINGSOMRÅDERNE EUD//HTX 2015

2 Indholdsfortegnelse 1 Formål med kvalitetssystemet Fakta om TEC Hvad omfatter kvalitetssystemet på TEC? strategisk forankring TECs pædagogisk didaktiske strategi PDS ressourcegrupper Oversigt over evalueringer, kvalitets- og udviklingsarbejde, som understøtter kvalitetssystemet Hvem understøtter kvalitetssystemet på TEC? Koordinering af kvaliteten på TEC Elevernes inddragelse i evalueringerne... 8 Det Fælles Elevråd og de lokale elevråd på TEC Medarbejdernes inddragelse i evalueringerne Det lokaleuddannelsesudvalgs inddragelse i kvaliteten på TEC Klagesager Eksterne krav til kvaliteten på TEC Eksterne krav til EUD området Handlingsplan for øget gennemførelse Eksterne krav til HTX Evalueringsoversigt årshjul Procedure for evalueringsprocesser... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 6.1 Elevtrivselsundersøgelser EUD, HTX og PraktikcenteretFejl! Bogmærke er ikke defineret Planlægning og gennemførelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Behandlings af resultater og opfølgning... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 6.3 Undervisningsevalueringer EUD og HTX... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Planlægning og gennemførelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Behandling af resultater og opfølgning... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 6.4 Virksomhedstilfredshedsundersøgelser EUD... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Planlægning og gennemførelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 6.5 Medarbejdertrivselsundersøgelse og arbejdspladsvurdering... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Planlægning og gennemførelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Behandling af resultater og opfølgning... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 6.6 Informationsindsamling... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Planlægning og gennemførelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Behandling af resultater og opfølgning... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 af 13

3 6.7 Selvevaluering... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Planlægning og gennemførelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Behandling af resultater og opfølgning... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 6.8 Udviklingsprojekter... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Planlægning og gennemførelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Behandling af resultater og opfølgning... Fejl! Bogmærke er ikke defineret Internationale aktiviteter... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 7. Informationsindsamling... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 7.1 Behandling af resultater og opfølgning... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2 af 13

4 1 Formål med kvalitetssystemet Samle de strategiske tråde, og skabe sammenhæng Sikre en høj kvalitet af undervisningen, som kerneydelsen på hele TEC, med fælles forankring i TECs nye grundforståelse Give et fælles sprog mellem det, der foregår på henholdsvis TECs strategiske og operative niveau på den ene side og det politiske niveau på den anden Give et sammenligningsgrundlag, der gør det muligt at lære af god praksis på tværs afdelinger og andre erhvervsskoler (benchmarking). Det kan styrke skolens evne til at sætte ind med særlige indsatser, hvor der kan identificeres indikatorer på vedvarende dårlig kvalitet. Sikre interne og eksterne krav/mål, og give mening og liv til tallene på bundlinjen Lovkrav 6. Skolen skal have et kvalitetssystem til brug for intern løbende kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsens skoledel. Kvalitetssystemet skal omfatte procedurer for selvevaluering og procedurer for løbende informationsindsamling. 1.1 Fakta om TEC For at få et overblik over omfanget af kvalitetssikringen af undervisningsområderne på TEC, kommer her en fakta oversigt: TEC er hovedstadens største erhvervsskole TEC er Danmarks andenstørste erhvervsskole TEC har Danmarks største praktikcenter TEC havde i 2014 hvad der svarer til 4755 årselever i fuldtidsuddannelse TEC har ca cpr-numre igennem skolen på et år. Fra AMU-kurser ned til én dags varighed til flerårige uddannelser på EUD og HTX TEC har undervisning på 5 adresser TEC har en omsætning på ca. 600 mio. kr. årligt TEC udbyder: 43 EUD-uddannelser 10 EUX-uddannelser 10 HTX-studieretninger kurser og efteruddannelser praktikcenter TEC har knapt 800 ansatte 3 af 13

5 1.2. Hvad omfatter kvalitetssystemet på TEC? strategisk forankring Evalueringer Tilfredshedsundersøgelser og andre evalueringer, med formål at måle indikatorer Indikatorer Indikatorer der skal måles på EUD og HTX Eksterne krav Mål fastsat af ministeriet for EUD og HTX TECs grundforståelse TECs egne interne krav, mål og strategier Som vist i modellen ovenfor forsøger vi på TEC, som udgangspunkt, at forankre og sikre den identitet og de værdier, der ligger i vores grundforståelse. TECs grundforståelse indeholder sætninger vedrørende vores identitet, kompetencer, praksis og omdømme. Disse sætninger knyttes til eksterne krav, og underbygger disse. Eksempelvis kan grundforståelsen sætning, at Vi gør en ekstra indsats for vores elever, lærlinge og kursister knytte sig til undervisningsministeriets EUD kvalitetsmålet, at Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse. TECs kvalitetssystem vil samtidig sikre hvordan man konkret vil kunne vurdere disse interne og eksterne mål, med dertilhørende indikatorer. Indikatorerne bliver således knyttet til specifikke evalueringer, som gennemføres på TEC. I disse er der udvalgt specifikke spørgsmål, som kan trækkes direkte ud og fungere som indikatorer. ETU spørgsmålet Skolen interesserer sig for at jeg gennemfører min uddannelse er eksempelvis udvalgt som én af indikatorerne for at flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse. Ovenstående model er beskrevet detaljeret i den strategiske forankring, som findes på hjemmesiden sammen med kvalitetssystemet. 4 af 13

6 1.3 TECs pædagogisk didaktiske strategi Som beskrevet i foregående, har TEC en systematiseret sikring af kvaliteten, som knytter sig direkte til det strategiske arbejde. Den pædagogisk didaktiske strategi PDS beskriver det pædagogiske grundlag som undervisningen skal tage udgangspunkt i PDS ressourcegrupper Strategien skal underbygge den gode undervisning på TEC, og vise retning for, hvordan vi vil udvikle og danne vores elever og kursister. Til hvert indsatsområde, som bliver vedtaget som handleplaner i de enkelte uddannelsesområder på TEC, er der tilknyttet tværgående ressourcegrupper. Ressourcegrupperne på TEC er nedsat for hver indsats der er beskrevet i pædagogisk didaktisk strategi, og skal fungere som spydspids for det pædagogiske arbejde på TEC. Ressourcegruppen er ambassadører for pædagogisk udvikling i organisationen, og skal indsamle samt kvalificere viden om indsatsen, og formidle den videre gennem bl.a. den pædagogiske portal og til de enkelte afdelinger. Ressourcegrupperne skal analysere resultaterne fra de lokale indsatser og komme med forslag til implementering af best practice som indstilles til chefgruppen. De er styrende i forhold til forslag om nye pædagogiske indsatser Tryk på billedet nedenfor, for at en mere nøje beskrivelse af arbejdet med TECs fælles pædagogisk didaktiske grundlag: 5 af 13

7 1.4. Oversigt over evalueringer, kvalitets- og udviklingsarbejde, som understøtter kvalitetssystemet TEC Kvalitetssystem Hvordan sikres undervisningen som kerneydelse? ETU Elevtrivsel Nyt: Undervisnings evalueringer Nyt: Nyt: Nyt: LUP - for øget gennemførelse VTU Nyt: SMART mål Pædagogisk didaktisk strategi MTU Projektstyring Klagesager Handlingsplan Virksomhedstilfredshed Medarbejdertilfredshed 6 af 13

8 2 Hvem understøtter kvalitetssystemet på TEC? 2.2 Koordinering af kvaliteten på TEC TECs kvalitetssystem skal sikre, ikke kun de overordnede strategiske kvalitetsmål, men ligeledes understøtte udviklings-og analysearbejde, på baggrund af evalueringer og statistiske nøgletal på flere niveauer (på direktions-, afdeling-, og uddannelses- samt underviserteam niveau). Kvalitetssystemet er derfor en fællesnævner, som både TECs ledelse og TECs medarbejdere i højere eller mindre grad har berøring med. For at sikre, at trådene samles, har TEC kvalitetskoordinatorer fordelt på alle uddannelses- og chefområder. Hvert område har tilknyttet en udviklings- og kvalitetskonsulent fra KUA, som kan understøtte: Område EUD HTX Kvalitetskoordinator MTA: Tove Svejstrup Christensen EAD Frederiksberg: Gitte Holmsgaard EAD Ballerup: Claus Munkbøl BPS: Charlotte Gjermandsen UVE: Max Mader Hansen Frederiksberg: Jesper Bennekou Ballerup: Kirsten Flagstad Lyngby: Tor Atle Chantelou Bugge Én af TECs værdier er at omsætte viden til praksis. Derfor søger vi, at inddrage vores medarbejdere, elever og virksomheder i kvalitetsarbejdet. Det er disse aktører, der sidder inde med den indsigt og ekspertviden, som vi bygger vores viden på. Kvalitets- og udviklingsafdelingen (KUA) er en stabsfunktion knyttet til denne ambition, for at sikre inddragelsen, samle trådene og dermed højne kvaliteten på hele TEC. Kvalitets- og udviklingskonsulent Kristina Birch har ansvaret for selve kvalitetssystemet. Det vil sige sikre implementering og opfølgning - samle trådene på strategisk niveau. KUA understøtter således innovations- og evalueringsprocesserne på skolens enkelte områder såvel som det tværgående samarbejde, så at vi er på forkant og opdateret på ny viden både fagligt og pædagogisk. 7 af 13

9 UVE: Anita Kedia HTX og EUX: Allan Thorgaard Internationalisering & projektstyr: VHN Kvalitet- og udviklingsafdeling MEDARBEJDERPROFILER Skole- og virksomhedssama rbejde: Torben Jørgensen Analyse og evalueringer: Kristina Birch Voksne og ledige: Jette Nossell 2.3 Elevernes inddragelse i evalueringerne Eleverne er i centrum på TEC, og med engagement samarbejder vi om at løfte elever, lærlinge og kursister. For at leve op til denne grundforståelse, inddrages elevernes aktivt i trivselsundersøgelser, specifikke tematiserede selvevalueringer og undervisningsevalueringer. For undervisningsevalueringerne er det procedure, at resultaterne bliver fulgt op med en dialog på det aktuelle hold, hvor forbedringsforslag er i fokus. På den måde sikres en åben og ærlig dialog baseret på tillid. Når der åbnes op for en ærlig dialog opnås: At eleverne med større sandsynlighed kan nå at opleve forbedringerne (elever har generelt meget korte forløb på skolen). 8 af 13

10 At kvaliteten højnes, hvilket er det primære mål og sekundært motiverer det eleverne til at deltage aktivt i kvalitetsarbejdet fremover. At dialogen i sig selv giver eleverne en følelse af, at de bliver set og hørt, og dermed øger deres tilfredshed med uddannelsen Det Fælles Elevråd og de lokale elevråd på TEC TEC ønsker et tættere samarbejde med såvel Det Fælles Elevråd (DFE), som de lokale elevråd på TEC. Det er via denne vej, at vi i fællesskab kan skabe de bedste uddannelser på såvel EUD som HTX. formålet med arbejdet i DFE er at få elevernes synspunkter bragt frem til TEC s ledelse og at elevrådet er en kvalificeret samarbejdspartner, der bidrager med viden og oplevelser i de enkelte uddannelser. Det vil være en kontinuerlig og en demokratisk proces, hvor vi skal sikre, at så mange som muligt bliver hørt. Vi ønsker at inddrage elevernes erfaringer for at styrke kvaliteten i uddannelserne. Lovgivningen fortæller om elevinddragelse og TEC ønsker at løfte overliggeren og sikre en proces hvor flere bliver hørt. eleverne skal have indflydelse på hvordan lokalerne indrettes, hvordan undervisningen foregår og hvordan undervisningsmaterialerne understøtter dette. Vi ønsker simpelthen en større elevtilfredshed for derved at kunne give en bedre uddannelse. Der er udarbejdet en udførlig beskrivelse af arbejdet med elevråd på TEC 2.4 Medarbejdernes inddragelse i evalueringerne Formålet med kvalitetssystemet er blandt andet, at sikre overblik over processer og understøtte meningsfulde arbejdsgange fra elev til uddannelseschef. Med kvalitetssystemet har alle TECs medarbejdere adgang til og kan opnå indsigt i måden hvorpå kvaliteten sikres på lokal, såvel som strategisk niveau. Alle TECs medarbejdere bidrager, på forskellige niveauer, til at sikre kvaliteten af vores kerneydelse. 2.5 Det lokaleuddannelsesudvalgs inddragelse i kvaliteten på TEC Lovkrav 5. Det faglige udvalg for en uddannelse skal foretage opfølgning af, om uddannelsen lever op til de forventede kvalitetskrav i uddannelsen. Stk. 2. Det faglige udvalg skal i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne foretage løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsernes praktikdel, herunder følge udviklingen i større elevgruppers gennemførelse af praktikuddannelsen. Stk. 3. Det faglige udvalg skal i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg og skolerne foretage løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af eventuel skolepraktik. 9 af 13

11 Stk. 4. Det faglige udvalg skal følge beskæftigelsesudviklingen og afgive indstilling vedrørende behov for uddannelsen eller ændringer i uddannelsen. Stk. 5. Det faglige udvalg skal følge de lokale uddannelsesudvalgs arbejde med den lokale undervisningsplan på de skoler, der er godkendt til at udbyde erhvervsuddannelse. Det lokale uddannelses udvalg repræsenterer organisationerne, med lige mange medlemmer fra arbejdsgiver og arbejdstagers side. TEC stiller sekretariatsbistand til rådighed, og en repræsentant for vores ledelse, for vores lærere og for vores elever udnævnes til udvalget. Kort resumeret skal det Lokale Uddannelses Udvalg, i samarbejde med TEC: fastlægge undervisningsindhold sikre kvaliteten og udviklingen af de lokale undervisningsplaner fastlægge udbud af valgfag og valgfri specialefag informeres om ordensregler Derudover skal LUU skal sikre at AMU uddannelsesudbuddet modsvarer det lokale behov og LUU skal sikre at kvaliteten i Skolepraktikken i praktikcentrene er sammenlignelige med opgaveløsningerne i erhvervslivet Klagesager Det er prioriteret, at man har en god oplevelse som elev eller kursist på TEC. Vi gør vores bedste, for at skabe de bedste rammer for eleverne. Desværre kan der opstå forhold, hvor eleven føler, at der er behov for at give udtryk for en utilfredshed og det skal man selvfølgelig have mulighed for. Det er en del af TECs grundforståelse, at se problemer og udfordringer i øjnene, og handler på dem. Derfor har TEC udarbejdet en udførlig klagevejledning. 4. Eksterne krav til kvaliteten på TEC Kvalitetssystemet har bl.a. til formål at synliggøre kvaliteten på TEC og vise, hvordan vi arbejder med kvalitet. Som en offentlig uddannelsesinstitution er TEC fastsat nogle eksterne kvalitetskrav, for vores Tekniske- og gymnasiale uddannelser. På TECs hjemmeside skal måden hvorpå vi opfylder disse kvalitetskrav gøres synlige og tilgængelige. Dette refererer til kravene omkring synlighed i lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne, som kan læses her. TEC skal synliggøre data omkring fuldførelsestid, overgangsfrekvens til anden uddannelse og overgangsfrekvens til beskæftigelse, som kan findes her. 4.1 Eksterne krav til EUD området Undervisningsministeriets formelle kvalitetskrav EUD reformen af 13

12 4 Mål 8 Indikatorer Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan. Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes 1) Antal elever, der vælger en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse 2) Fuldførelsesprocent 3) Antal elever på EUX-niveau 4) Antal elever, der har taget fag på ekspertniveau 5) Antal elever, der har gennemført talentspor 6) Beskæftigelsesfrekvens 7) Mål fra elevtilfredshedsundersøgelse 8) Mål fra virksomhedstilfredshedsundersøgelse Kvalitetskravene til EUD er uddybet og beskrevet i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser kapitel 2. Du kan læse hele bekendtgørelsen her Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplanen blev introduceret i 2008 af Undervisningsministeriet. Det er et redskab til erhvervsskolerne med henblik på at de kan leve op til regeringens målsætning om, at mindst 95 % af alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse i Mål og strategier Handlingsplanen beskriver vi TEC's målsætninger ift. frafald samt vores strategier og indsatser, for at øge elevernes gennemførsel af deres uddannelse. Planen indeholder også en evaluering af tidligere indsatser, en analyse af skolens udfordringer set ud fra STIL forløbsstatistik samt en beskrivelse af obligatoriske og valgfrie indsatser for det kommende år. Du kan finde den seneste Handleplan for øget gennemførsel på TECs hjemmeside om kvalitet 4.2 Eksterne krav til HTX Kvalitetskravene til det Teknisk Gymnasium (HTX) står beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til 11 af 13

13 højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen), særligt kapitel 3 og 8 er interessante i forbindelse med kvalitetssikringen. Tilsyn 2015/2016 indikatorer Eksamensresultat (gennemsnit) Overgang til videregående uddannelse Frafald Løfteevne (socioøkonomisk referencekarakter) 12 af 13

14 5. Evalueringsoversigt årshjul Løbende årlige aktiviteter: Undervisningsevalueringer Januar: DM Skills December: VTU Februar: Handlingsplan for øget gennemførelse ETU/selvevaluering November: Grundforståelsen og opfølgning af strategiarbejde Juni: Innovation Camp Oktober: ETU I ovenstående årshjul, ses det samlede overblik over hvornår diverse evalueringer gennemføres på TEC hvornår selve dataindsamlingen finder sted. Det er således et groft skitseret billede, og evalueringsprocesserne strækker sig oftest længere i kraft af planlægningsfasen, dataindsamling og afrapportering samt opfølgningsarbejde. 13 af 13

KVALITETSSYSTEM FOR UNDERVISNINGSOMRÅDERNE

KVALITETSSYSTEM FOR UNDERVISNINGSOMRÅDERNE KVALITETSSYSTEM FOR UNDERVISNINGSOMRÅDERNE 2017 Indholdsfortegnelse 1 Formål med kvalitetssystemet... 3 1.1 Fakta om TEC... 3 1.2 Hvad omfatter kvalitetssystemet på TEC? strategisk forankring... 4 1.3

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

KORT OG GODT. Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer

KORT OG GODT. Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer 1 KORT OG GODT I aftalen

Læs mere

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept Skive Tekniske Skole arbejder systematisk med evaluering og kvalitetsudvikling, og det er målet, at det kan bidrage konstruktiv til de fire kvalitetsmål for erhvervsuddannelsernes udvikling. Skolens kvalitetsarbejde

Læs mere

Kvalitetskoncept. Kvalitetsarbejdet er beskrevet overordnet i dette kvalitetskoncept og illustrereret i et årshjul (se side 3).

Kvalitetskoncept. Kvalitetsarbejdet er beskrevet overordnet i dette kvalitetskoncept og illustrereret i et årshjul (se side 3). Kvalitetskoncept Juni 2015 På ZBC arbejder vi med kvalitet og udvikling for at lære og for at blive endnu bedre. Vi følger løbende op på skolens resultater og gennemfører systematisk evalueringer med henblik

Læs mere

Resultatmål og indikatorer er på vej på alle de erhvervsrettede uddannelsesområder

Resultatmål og indikatorer er på vej på alle de erhvervsrettede uddannelsesområder Effekt- og evalueringsudvalget Resultatmål og indikatorer er på vej på alle de erhvervsrettede uddannelsesområder Forslag til klare mål for gymnasierne Citat: Regeringen foreslår, at der fastlægges klare

Læs mere

KORT OG GODT. Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer

KORT OG GODT. Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Om kvalitetsmål for bestyrelsesmedlemmer 1 KORT OG GODT I aftalen

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Kvalitetssystemet. Syddansk Erhvervsskole. Kvalitetssystemet skal sikre og udvikle Syddansk Erhvervsskoles kerneydelse: Undervisning

Kvalitetssystemet. Syddansk Erhvervsskole. Kvalitetssystemet skal sikre og udvikle Syddansk Erhvervsskoles kerneydelse: Undervisning information og vejledning Læs mere på sde.dk/kvalitet Kvalitetssystemet Syddansk Erhvervsskole Kvalitetssystemet skal sikre og udvikle Syddansk Erhvervsskoles kerneydelse: Undervisning...HVIS DU VIL BRUGE

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Dette notat beskriver rammerne for arbejdet med kvalitetsudviklingen af skolens aktiviteter. Beskrivelsen skal fastholde sigtet og logikken

Læs mere

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Herningsholm Erhvervsskoles kerneydelse og støttefunktioner KVALITETSPOLITIK VISION OG MISSION Herningsholm Erhvervsskole

Læs mere

Diskussionsoplæg fra Danske Erhvervsskoler - Effekt og evalueringsudvalget

Diskussionsoplæg fra Danske Erhvervsskoler - Effekt og evalueringsudvalget Handleplaner for øget gennemførelse Diskussionsoplæg fra Danske Erhvervsskoler - Effekt og evalueringsudvalget Handleplaner for øget gennemførelse Hvad er - Effekt og evalueringsudvalget? Drøfter og vurderer

Læs mere

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 EUD-reform EUD reform trådte i kraft 1/8 2015 med målsætningen om flere og bedre faglærte gennem bl.a. etablering af unge- og voksenspor. I reformen indgår også

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm

Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm Kvalitetssystematik pa Campus Bornholm Indhold Formålet med kvalitetsarbejdet... 2 Centrale krav... 2 Tilrettelæggelse af kvalitetsarbejdet... 3 Skole- /institutionsniveau... 3 Uddannelsesniveau... 4 Klasse-

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Kvalitetsregnskab 2016

Kvalitetsregnskab 2016 Kvalitetsregnskab 2016 1 Årligt kvalitetsregnskab for Hotel- og Restaurantskolen, 2016 På vej mod nye mål Hermed præsenteres Hotel- og Restaurantskolens samlede kvalitetsregnskab for 2016 og de strategiske

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

Kvalitetsarbejde. Social og sundhedsskolen Syd. Vedtaget

Kvalitetsarbejde. Social og sundhedsskolen Syd. Vedtaget Kvalitetsarbejde Social og sundhedsskolen Syd Vedtaget Marts 2010 Kvalitetsarbejde Baggrund I bekendtgørelse nr. 1518 af 31.12.2007 kap.2 er beskrevet de regler, som skoler der udbyder erhvervsuddannelse

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på SOPU. Staben, Kvalitet

Kvalitetsarbejdet på SOPU. Staben, Kvalitet Kvalitetsarbejdet på SOPU 2014 Staben, Kvalitet Indholdsfortegnelse Formål med kvalitetsarbejdet s. 3 Kvalitet på SOPU s. 3 Sammenhæng med SOPU s vision og strategi s. 4 Model for kvalitetsarbejdet s.

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på SOPU

Kvalitetsarbejdet på SOPU Kvalitetsarbejdet på SOPU Formål med kvalitetsarbejdet At understøtte kvaliteten generelt på skolen på det pædagogiske, administrative, organisatoriske og ledelsesmæssige plan. At understøtte udviklingen

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på JU. Juni 2015

Kvalitetsarbejdet på JU. Juni 2015 Juni 2015 Indhold: 1. Indledning 2. Formål 3. Kvalitetskalender 4. Kvalitetssystemet 5. Selvevaluering, undervisningen 6. Selvevaluering, skolen generelt 7. Krav til hjemmesiden 8. Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole

Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole Hvorfor Hvordan og ETU Elevtilfredshed sundersøgelse UMV Undervisnings miljøvurdering Lovpligtig Lovpligtig Medarbejdere MTU (medarbejdert ilfredshedsund

Læs mere

Den digitale erhvervsskole september 2016

Den digitale erhvervsskole september 2016 Den digitale erhvervsskole september 2016 NEXT KORT FORTALT : * SEKS GYMNASIER * 11 SÆRLIGE 10.KLASSER * 17 EUX-LINJER * 41 EUD * 200 AMU-KURSER * 1100 MEDARBEJDERE * 7400 ÅRSELEVER * 746.000.000 I ÅRLIG

Læs mere

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland.

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Formålet med kvalitetssikringen på EUC Sjælland er at understøtte skolens visioner og strategiplan, samt det pædagogiske og didaktiske grundlag.

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på Mercantec v. Direktør Kirsten Holmgaard Oplæg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg den 6. november 2014

Kvalitetsarbejdet på Mercantec v. Direktør Kirsten Holmgaard Oplæg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg den 6. november 2014 Kvalitetsarbejdet på Mercantec v. Direktør Kirsten Holmgaard Oplæg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg den 6. november 2014 1 Kort om Mercantec Mercantec er en fusioneret selvejet erhvervsskole i Viborg:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. og 2. kvartal 2017

Kvartalsrapport 1. og 2. kvartal 2017 Kvartalsrapport 1. og 2. kvartal 2017 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 5 Afsluttede Grundforløb fra 01.01-17 30.06.17...

Læs mere

Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard

Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard I henhold til bemyndigelse fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ved brev af 27. juni 2013 sagsnr. 065.46N.961 indgås resultatkontrakt for

Læs mere

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle. Kvalitetsarbejdet på EUX/EUD Business, Skive Handelsskole

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle. Kvalitetsarbejdet på EUX/EUD Business, Skive Handelsskole Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Kvalitetsarbejdet på EUX/EUD Business, Skive Handelsskole Forår 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1. Principperne for kvalitetsarbejdet...

Læs mere

NOTAT. Resultatkontrakt for direktør Inge Prip Økonomi og likviditet (15 %)

NOTAT. Resultatkontrakt for direktør Inge Prip Økonomi og likviditet (15 %) NOTAT Resultatkontrakt for direktør Inge Prip 1.1. 31.12.2015 Bestyrelsen ønsker at indgå en resultatkontrakt med direktør Inge Prip for 2015 med udgangspunkt i bestyrelsens strategiske prioriteringer

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på SOPU

Kvalitetsarbejdet på SOPU Kvalitetsarbejdet på SOPU 2016* Staben, Kvalitet * foreløbig udgave for 2016. Ny udgave ultimo maj efter vedtagelse af strategi for 2016-2020. Indholdsfortegnelse Formål med kvalitetsarbejdet s. 3 Kvalitet

Læs mere

Kvalitetsarbejde. Social og sundhedsskolen Syd. Procedurer for selvevaluering og løbende. informationsindsamling

Kvalitetsarbejde. Social og sundhedsskolen Syd. Procedurer for selvevaluering og løbende. informationsindsamling Kvalitetsarbejde Social og sundhedsskolen Syd Procedurer for selvevaluering og løbende informationsindsamling Vedtaget Marts 2010 Revideret juni 2014 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål med kvalitetsarbejdet

Læs mere

Pædagogisk ledelse. - Hvad er det på RTS? Marts 2016 S. 1

Pædagogisk ledelse. - Hvad er det på RTS? Marts 2016 S. 1 Pædagogisk ledelse - Hvad er det på RTS? Marts 2016 S. 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er pædagogisk ledelse på RTS? s. 2 2. Opgaver og ansvar i forhold til pædagogisk ledelse s. 3 3. Pædagogisk ledelse

Læs mere

Kvalitetsplan og. kvalitetssystem til selvevaluering. Vejen Business College

Kvalitetsplan og. kvalitetssystem til selvevaluering. Vejen Business College Kvalitetsplan og kvalitetssystem til selvevaluering Vejen Business College Senest revideret: Juni 2015 Indledning Denne plan skal ses som et element i det krævede kvalitetsarbejde på Vejen Business Colleges

Læs mere

4 klare mål i EUD-reformen og kvalitetsarbejdet. Signe Philip, ESB netværk, 5. marts 2015

4 klare mål i EUD-reformen og kvalitetsarbejdet. Signe Philip, ESB netværk, 5. marts 2015 4 klare mål i EUD-reformen og kvalitetsarbejdet Signe Philip, ESB netværk, 5. marts 2015 Historien viser, at reformer ikke bare er noget, man ruller ud, og så virker de 13-Apr- 15 Klare mål Indikator landsplan

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 5 Afsluttede Grundforløb fra 01.01-16 30.06.16...

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på SOPU. Kvalitetsenheden 04-06-2013

Kvalitetsarbejdet på SOPU. Kvalitetsenheden 04-06-2013 Kvalitetsarbejdet på SOPU 2013 Kvalitetsenheden 04-06-2013 Indholdsfortegnelse Formål med kvalitetsarbejdet s. 3 Kvalitet på SOPU s. 3 Sammenhæng med SOPU s vision og strategi s. 4 Model for kvalitetsarbejdet

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på SOPU. Kvalitetsenheden 21-03-2012

Kvalitetsarbejdet på SOPU. Kvalitetsenheden 21-03-2012 Kvalitetsarbejdet på SOPU 2012 Kvalitetsenheden 21-03-2012 Indholdsfortegnelse Formål med kvalitetsarbejdet s. 1 Kvalitet på SOPU s. 1 Sammenhæng med skolens vision s. 2 Model for kvalitetsudvikling s.

Læs mere

D A G S O R D E N til 20. møde i bestyrelsen ved Århus Social- og Sundhedsskole torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30-21.00

D A G S O R D E N til 20. møde i bestyrelsen ved Århus Social- og Sundhedsskole torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30-21.00 D A G S O R D E N til 20. møde i bestyrelsen ved Århus Social- og Sundhedsskole torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30-21.00 GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen. Bestyrelsen godkender dagsordenen.

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Dette skoleår vil være præget af implementeringen af reform på erhvervsuddannelserne. Reformens mål er overordnet at skabe bedre

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

OPFØLGNINGSPLAN HANSENBERG. Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionsnummer:

OPFØLGNINGSPLAN HANSENBERG. Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionsnummer: OPFØLGNINGSPLAN HANSENBERG Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionsnummer: 621401 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Opfølgning på arbejdet med skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (FPDG) 4 4

Læs mere

Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet

Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet Formål med kvalitetsarbejdet Formålet med Skovskolens systematiske arbejde med kvalitet

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1

EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1 EUD reform - Talentspor, højere niveauer og grundfag Afslutningskonference Projekt syddanske talenter 24. november 2014 Side 1 Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Fra 30 til 19% Baggrund for reformen

Læs mere

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Side 1 af 11 Baggrundsforhold om skolen 1. Hvilken type skole arbejder du på? Kombinationsskole Teknisk skole Handelsskole Landbrugsskole Anden type 2.

Læs mere

S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Opfølgningsplan Elevtrivsel. Virksomheds tilfredshed. Kvalitet i undervisningen

S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Opfølgningsplan Elevtrivsel. Virksomheds tilfredshed. Kvalitet i undervisningen S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Opfølgningsplan 2016 Elevtrivsel Virksomheds tilfredshed Kvalitet i undervisningen Indledning Skovskolens opfølgningsplan udformes og revideres

Læs mere

Evaluering og kvalitetssikring på Social- og Sundhedsskolen

Evaluering og kvalitetssikring på Social- og Sundhedsskolen Evaluering og kvalitetssikring på Social- og Sundhedsskolen 1. Formål med evaluering og kvalitetssikring på Social- og Sundhedsskolen Social- og Sundhedsskolen arbejder professionelt og systematisk med

Læs mere

Kvalitetsudviklingsarbejdet på SBC

Kvalitetsudviklingsarbejdet på SBC Kvalitetsudviklingsarbejdet på SBC På SBC arbejder vi med kvalitet og udvikling for at fremme et godt undervisningsmiljø, hvor både elever og medarbejdere trives og udfordres fagligt, personligt og socialt.

Læs mere

Selvevaluering med opfølgningsplaner

Selvevaluering med opfølgningsplaner Selvevaluering med opfølgningsplaner Selvevaluering gennemføres i alle fagområder, på baggrund af de indsamlede resultater fra ETU, VTU, fokusgruppe interview, de løbende evalueringer m.v., hvorefter centercheferne

Læs mere

Talenter i erhvervsuddannelserne

Talenter i erhvervsuddannelserne Talenter i erhvervsuddannelserne Rammer og muligheder Gert Nielsen Oplæg på Talentvejskonference, marts 2015 Side 1 4 klare mål 1. Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Læs mere

Vejen mod en bedre skole. Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole

Vejen mod en bedre skole. Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole Vejen mod en bedre skole Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kapital 1. Principper for kvalitetsarbejdet 1.1 Sammenhæng mellem

Læs mere

Kvalitetsplan. Elevtrivselsundersøgelser. Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium

Kvalitetsplan. Elevtrivselsundersøgelser. Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Kvalitetsplan Elevtrivselsundersøgelser Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium September 2010 Indledning Denne plan skal ses som et element i det krævede kvalitetsarbejde på Vejen Handelsskole & Handelsgymnasiums

Læs mere

Evalueringspraksis på Syddansk Erhvervsskole

Evalueringspraksis på Syddansk Erhvervsskole Evalueringspraksis på Syddansk Erhvervsskole Med henblik på at sikre gennemførelse af trivsels-, tilfredshedsmålinger og evalueringer blandt elever/studerende, kursister og virksomheder på Syddansk Erhvervsskole,

Læs mere

NOTAT. Evaluering af direktørens resultatkontrakt

NOTAT. Evaluering af direktørens resultatkontrakt NOTAT af direktørens resultatkontrakt 1. maj 2013 31.7 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet den 2. oktober 2014 A. Budget og likviditet (30 %) Skolen har i forbindelse med genopretningsplanen indgået aftale

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker Redegørelsens omfang

Læs mere

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland Handlings- og opfølgningsplan 2017, gældende for grundforløb, EUD og EUX, og skolepraktik det merkantile område. Alle erhvervsuddannelser har i oktober/november

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Cyklussen beskriver fire overordnede trin bestående af: 1. Resultatvurdering

Cyklussen beskriver fire overordnede trin bestående af: 1. Resultatvurdering Kvalitetskoncept Kvalitetskonceptet for CELF retter sig mod samtlige forhold på skolen, som skolen har et medansvar for, og som har betydning for mennesker på og omkring skolen (elever, kursister og studerende,

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakten har til formål at fungere som styringsredskab for bestyrelsen, og skal medvirke til at skabe synlighed og gennemskuelighed om opgavevaretagelsen

Læs mere

Vejen mod en bedre skole. Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelsen på Roskilde Handelsskole

Vejen mod en bedre skole. Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelsen på Roskilde Handelsskole Vejen mod en bedre skole Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelsen på Roskilde Handelsskole Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1. Principperne for kvalitetsarbejdet... 4 1.1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Kvalitetsudvikling. Når kvalitetssystemer skal omsættes til kvalitetskultur. Erfaringer fra regionssamarbejdet i det tidligere Vejle Amt

Kvalitetsudvikling. Når kvalitetssystemer skal omsættes til kvalitetskultur. Erfaringer fra regionssamarbejdet i det tidligere Vejle Amt Kvalitetsudvikling Når kvalitetssystemer skal omsættes til kvalitetskultur Erfaringer fra regionssamarbejdet i det tidligere Vejle Amt Henriette Knudsen Fredericia Gym 1 Historien om de 5 s samarbejde

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Udbudsrunden Udbudsrunden 2017

Udbudsrunden Udbudsrunden 2017 Udbudsrunden 2017 Udbudsrunden 2017 Udbudsrunden 2017 De nuværende godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelsernes grundog hovedforløb samt godkendelser til at være praktikcenter har virkning frem til

Læs mere

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole MARS Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole Selvevaluering KVU/MVU leder Revideret version juni 2009 Overblik over udsagn leder og lærer Udsagnene til ledere og til lærere omhandler i vidt omfang

Læs mere

VID Erhvervsuddannelser

VID Erhvervsuddannelser VID Erhvervsuddannelser Reformimplementering og obligatoriske indsatsområder Hvert forår udarbejder Viden Djurs en handlingsplan, der fastlægger de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg tager afsæt i følgende: A. Bekendtgørelser for området B. Opgaver for det lokale uddannelsesudvalg C. Møder

Læs mere

Opfølgning på resultatlønskontrakt for skolens øverste leder i kalenderåret 2015

Opfølgning på resultatlønskontrakt for skolens øverste leder i kalenderåret 2015 Opfølgning på resultatlønskontrakt for skolens øverste leder i kalenderåret 2015 Kontraktens indsatsområder, herunder mål Mål 1: HANSENBERG-udfordringer 2: Oprustnings-/ forbedringsinitiativer på udvalgte

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Det faglige udvalgs navn: Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS) Dato: 21. sept. 2015 Udviklingsredegørelse

Læs mere

Kvalitetssystemet på Herningsholm Erhvervsskole. Sept. 2012/LN

Kvalitetssystemet på Herningsholm Erhvervsskole. Sept. 2012/LN Kvalitetssystemet på Herningsholm Erhvervsskole Sept. 2012/LN 1 KVALITETSSYSTEMET på HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE 1. BAGGRUND Herningsholm Erhversskole blev skabt i sin nuværende form i 2005. Skolens første

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere

Læs mere

om udbudsrunden 2017 for erhvervsuddannelserne og praktikcentre en guide til bestyrelserne

om udbudsrunden 2017 for erhvervsuddannelserne og praktikcentre en guide til bestyrelserne DANSKE KORT ERHVERVSSKOLER OG GODT DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT om udbudsrunden 2017 for erhvervsuddannelserne og praktikcentre en guide til bestyrelserne

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser - en vejledning Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Tidsmæssig ramme... 4 Trin i evalueringsprocessen... 5 Trin 1: Dataindsamling... 5 Trin 2: Analyse... 5

Læs mere

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Vision, mission, værdier og strategi for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2014-2016

Læs mere

Udviklingscentret på EUC Sjælland

Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland skaber sammenhænge mellem den overordnede kvalitetsudvikling og udviklingen af pædagogisk praksis. Udviklingscentret understøtter løbende

Læs mere

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole MARS Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole Selvevaluering EUD - leder Revideret version juni 2009 Overblik over udsagn leder og lærer Udsagnene til ledere og til lærere omhandler i vidt omfang

Læs mere

Referat LUU-møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Referat LUU-møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Referat LUU-møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid Tirsdag den 19.09.2017 kl. 8.30-12.00 Sted Remisen bemærk ændret mødested Deltagere Lene Nielsen,

Læs mere

Målopfyldelse for resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2014-31. juli 2015 - for KTS direktør Ole Heinager. Vurderinger Pct. Andel Pct.

Målopfyldelse for resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2014-31. juli 2015 - for KTS direktør Ole Heinager. Vurderinger Pct. Andel Pct. Målopfyldelse for resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2014-31. juli 2015 - for KTS direktør Ole Heinager Vurderinger Andel Basisramme 1 Strategi og organisationsudvikling En erhvervsskole fremtid

Læs mere

Kvalitetsudviklingsarbejdet på SBC

Kvalitetsudviklingsarbejdet på SBC Kvalitetsudviklingsarbejdet på SBC INDHOLDSFORTEGNELSE Generelt om arbejdet med kvalitet på SBC... 2 Elevtrivselsundersøgelse, undervisningsmiljø evaluering og undervisningsevaluering... 2 Årshjul for

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Skolepraktikinformationsmøde 13. april 2016

Skolepraktikinformationsmøde 13. april 2016 Skolepraktikinformationsmøde 13. april 2016 De 4 ministermål i EUD reformen 1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse (25 % i 2020 og 30% i 2025) 2. Flere skal fuldføre

Læs mere

Kvalitet i et forsker-praktikerperspektiv - erfaring med kvalitetssikring og udvikling på en erhvervsskole

Kvalitet i et forsker-praktikerperspektiv - erfaring med kvalitetssikring og udvikling på en erhvervsskole Kvalitet i et forsker-praktikerperspektiv - erfaring med kvalitetssikring og udvikling på en erhvervsskole Anne Birthe Mortensen Kvalitetskoordinator, Tradium 22. September 2010 Hvad er kvalitet? Kvalitet

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 6 Afsluttede Grundforløb fra 01.01-15 31.12.15...

Læs mere

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere

Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard

Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard I henhold til bemyndigelse fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ved brev af 27. juni 2013 sagsnr. 065.46N.961 indgås resultatkontrakt i

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC?

Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC? Amukvalitet Skolemøde 4. oktober 2004, Taastrup Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC? Temaer 1. Mål for fremtiden. 2. Struktur på kvalitetssikring. Klarere arbejdsgange. 3. Mere og

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 5 Afsluttede Grundforløb fra 01.01-15 30.09.15...

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Vejen mod en bedre skole. Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole

Vejen mod en bedre skole. Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole Vejen mod en bedre skole Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kapital 1. Principper for kvalitetsarbejdet 1.1 Sammenhæng mellem kvalitetsarbejdet

Læs mere