Håndbog for forflytningsvejledere. En fælles forflytningskultur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for forflytningsvejledere. En fælles forflytningskultur"

Transkript

1 Håndbog for forflytningsvejledere En fælles forflytningskultur

2 Håndbog for Forflytningsvejledere - om forflytninger og arbejdsmiljø i Ældreafdelingen Indholdsfortegnelse Forord side 1 Ansvar og pligter i forhold til Arbejdsmiljøloven side 2 Forflytningsprincipper side 3 Formål og beskrivelse af forflytningsvejlederordningen side 4 Mål for kurserne i forflytningsteknikker side 5 Forflytningsteknik analysemodel / niveauinddeling / risikoanalyse side 6 Forflytningsvejlederens arbejdsopgaver side 7-8 Samarbejdspartner, arbejdsopgaver og ansvarsfordeling side 9-10 Forflytningsskemaer side 11 Undervisning møder og kurser side Hjælpemidler og instruktion af personale side 15 Nyttige links side 16 Liste over Forflytningsvejledere side Bilag 1 Bestilling af permanente hjælpemidler, side 19 Bilag 2 Spilerdug, side 20 Bilag 3 Forflytningsskema, side 21 Om disse sider De følgende sider er en samling af beslutninger om, hvordan du som medarbejder i Ældreafdelingen i Ikast-Brande Kommune skal forholde dig til dit arbejdsmiljø. Høring i Sektor MED Håndbogen er evalueret i marts 2012 og opdateret med enkelte tilføjelser og ændringer

3 Forord "Håndbog for forflytningsvejledere" er en del af projektet "Uddannelse af forflytningsvejledere og implementering af en ny forflytningskultur i Ikast-Brande kommune - forflytninger ud fra en sundhedsfremmende metode". Ældreafdelingen håber, at håndbogen kan bidrage til, at personforflytning og personhåndtering er en fælles arbejdspladsanliggende. Visionen er, at der skal ske en effektiv forebyggende indsats af forflytningsskader og nedslidning og det er derfor nødvendigt at både arbejdspladsen som helhed og den enkelte medarbejder tager et ansvar. En arbejdsplads' forflytningspraksis påvirkes af den kultur, som den udspiller sig i. Ældreområdet er kendetegnet ved borgere, som har behov for fysisk pleje, hvor såvel borgerens ressourcer som personalet helbred skal tænkes sammen i den bedst mulige situation for begge parter. Målet er at forebygge nedslidning af medarbejdere, reducere gener i bevægeapparatet, reducere sygefravær, nedsætte akutte skader i forbindelse med forflytninger samt at øge arbejdstilfredsheden. Endvidere er målet, at borgeren får mulighed for ved aktiv medvirken at vedligeholde sine færdigheder. Den gode forflytningspraksis skal vedligeholdes efter projektets afslutning. Det er derfor vigtigt løbende at sikre sig: En fortsat implementering af en ny forflytningskultur i hele kommunen ved jævnlig gentaget undervisning, erfaringsudveksling, udvikling og evaluering af forflytningsvejleder rollen samt klarhed over opgaver og ansvarsfordeling At der er fokus på det fysiske arbejdsmiljø udfra en sundhedsfremmende tilgang med udgangspunkt i borgerens behov og ressourcer og med redskaber til at den enkelte medarbejder kan mestre forflytningen Arbejdsmiljøorganisationen/arbejdsmiljøgruppen involveres gennem dialog og et tæt samarbejde med sikkerhedsrepræsentant og ledelse På sigt kan det medvirke til at forebygge nedslidning af medarbejdere, reducere sygefravær og gener i bevægeapparatet, nedsætte akutte skader i forbindelse med forflytninger samt at øge arbejdstilfredsheden. "Håndbog for forflytningsvejledere" er med til at give Ikast-Brande kommunes ansatte og borgere de bedste betingelser for at leve op til de krav der stilles til et godt arbejdsmiljø og målsætninger for ældreområdet. Den gode forflytningspraksis skal ligeledes være medvirkende til at opfylde følgende politiske målsætninger for Ældreområdet: Borgeren oplever at indsatsen forebygger eller begrænser de konsekvenser som sygdom, handicap og det at blive ældre kan medføre. At borgeren oplever, at mødet med de ansatte er kendetegnet ved omsorg og ved en sundhedsfremmende tilgang Side 1

4 Ansvar og pligter i forhold til arbejdsmiljøloven Uddrag fra Lov om arbejdsmiljø Lov nr. 784 fra 11/ Arbejdsgiveren (Ikast-Brande Kommune / Danske Diakonhjem) 15. Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige. Arbejdslederen (Distriktsledere) 26. Arbejdslederen skal medvirke til, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige inden for det arbejdsområde, som han leder. Han skal herunder påse, at de foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed, virker efter deres hensigt. Ansatte 27. De ansatte skal deltage i samarbejdet om sikkerhed og sundhed. 28. De ansatte skal medvirke til, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige inden for deres arbejdsområde, herunder at de foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed, virker efter deres hensigt Side 2

5 Forflytningsprincipper Som medarbejder i Ikast-Brande Kommune løfter vi ikke, men forflytter. Definition på løft: Når en genstand/person flyttes fra et sted til et andet i lodret retning (slipper underlaget). Bevægelsesretningen er modsat tyngdekraften. Definition på forflytning: Når en genstand/person skubbes, trækkes, glider uden at slippe underlaget. Bevægelsen foregår hovedsageligt vandret. Forflytningen skal tage udgangspunkt i analysemodellen: Forflytningen foregår med udgangspunkt i borgerens ressourcer og forflytningen og hjælpemidler tilpasses borgerens behov Forflytningen foregår med udgangspunkt i de naturlige bevægemønstre Brug de fysiske love hensigtsmæssigt under forflytningen bl.a. ved at nedsætte/øge friktion, brug skråplan/kiler, brug vægtstangsprincippet, arbejd i det vandrette plan Det er hensynet til hjælperens arbejdsmiljø som går forud for hensynet til borgerens vedligeholdelsestræning/genoptræning. Forflytningen skal tage udgangspunkt i en sundhedsfremmende tankegang: Arbejdet skal være så hensigtsmæssigt som muligt og med en sundhedsfremmende tilgang, hvor borgeren og personalet skal have handleredskaber, der skal være begribelige, meningsfulde og skal kunne håndteres Forflytningen skal aktivere borgeren og forebygge eller begrænse inaktivitet. Forflytningen skal tage udgangspunkt i en fælles holdning til en god forflytningskultur: En aftale skal udføres/respekteres af alle medarbejdere i gruppen/afdelingen Alle er forpligtet til at overholde nedskrevne aftaler Der kan forekomme akutte/sjældne tilfælde, hvor de plejemæssige krav går forud for de arbejdsmiljømæssige krav Side 3

6 Formål og beskrivelse af forflytningsvejlederordning Hvad er formålet med forflytningsvejledere? Hvad er en forflytningsvejleder? Hvem kan vælges / udpeges til forflytningsvejleder? Hvordan sikres at forflytningsvejlederen har den nødvendige viden? Hvad er fordelen ved at være forflytningsvejleder? Hvordan sikres at der er tid til at udføre opgaverne som forflytningsvejleder? Hvordan sikres at man bliver brugt som forflytningsvejleder? At fastholde fokus på det fysiske arbejdsmiljø, så den enkelte medarbejder bliver bedre til at mestre forflytningssituationen At forebygge og reducere belastninger, som øger risikoen for arbejdsskader her og nu og nedslidning på sigt At reducere sygefravær og gener i bevægeapparatet At have fokus på forflytningsarbejdet som en naturlig del af det daglige arbejde At øge arbejdstilfredsheden En forflytningsvejleder er en medarbejder, som skal have et særligt fokus på, at det fysiske arbejdsmiljø forbedres, fastholdes og udvikles En fastansat medarbejder En medarbejder som brænder for opgaven En medarbejder som kan få de andre i grppen/afdelingen med Forflytningsvejlederen har været på et forflytningsvejleder kursus Forflytningsvejlederne deltager i en årlig opfølgningsdag for alle forflytningsvejledere Forflytningsvejlederen deltager i en årlig opfølgningsdag sammen med de øvrige medarbejdere Forflytningsvejlederne mødes i mindre grupper 4 gange årligt Der er en trænings- og hjælpemiddelterapeut med i alle grupper Får et uddybende kendskab til arbejdsmiljø og forflytninger. Får et udviklende samarbejde på tværs af grupper/afdelinger med de øvrige forflytningsvejledere Lederen skal sikre den nødvendige tid til opgaven. Eksempelvis ved behov for at øve forflytningsteknikker i forbindelse med en bestemt borger, møder, undervisning og forberedelse (Se side 12 undervisning/møder) Ledelsesmæssig opbakning og tid til opgaver Forflytninger er et fast punkt til gruppemøder og ved nye borgere, forflytningsvejlederen kan komme med indlæg og være sparringspartner til kollegaer der oplever problemer omkring forflytninger Side 4

7 Mål for kurserne i forflytningsteknikker for alle medarbejdere At den enkelte medarbejder får en grundlæggende forståelse for hensigtsmæssige arbejdsbevægelsers betydning for påvirkninger på bevægeapparatet og tage ansvar for eget helbred. At den enkelte medarbejder håndterer forflytningssituationen i forhold til borgerens ressourcer (fysisk, psykisk og socialt) og med udgangspunkt i analysemodellen. At den enkelte medarbejder får en grundlæggende forståelse for at arbejde sundhedsfremmende og borgere/hjælpere får de nødvendige handleredskaber der gør, at borgere/hjælpere bedre kan håndtere forflytningen. At medarbejderne lærer at mestre grundlæggende forflytningsprincipper, således at han/hun kan udføre dem hensigtsmæssigt, eller han/hun ved, hvem der skal kontaktes i tvivlstilfælde og gør det. At den enkelte medarbejder bliver i stand til at vurdere egne ressourcer og kunne håndtere en given opgave i forhold til belastning på egen person (fysisk, psykisk og socialt). At den enkelte medarbejder overholder vedtagne beslutninger. Supplerende mål for kurserne i forflytningsteknikker for forflytningsvejledere: At den enkelte forflytningsvejleder får en grundlæggende viden om arbejdsmiljølovgivningen og lovgivningens konsekvenser. At den enkelte forflytningsvejleder er kvalificeret til at træffe valg omkring forflytninger (f.eks. forflytningsteknik, hjælpemidler, forflytningsskema) og gør det Side 5

8 Forflytningsteknik med udgangspunkt i Analysemodel / niveauinddeling / risikoanalyse Brug af "Analysemodel" Alle forflytninger inddeles i 3 niveauer: Der arbejdes i hver forflytning med udgangspunkt i analysemodellen : Borgerens ressourcer Naturlige bevægemønstre Fysiske love (friktion, skråplan/kiler, vægtstænger/bådprincippet) Egen arbejdsteknik Borgeren i centrum med fokus på hjælperens arbejdsmiljø Niveau 1: Forflytningen kan klares uden eller med minimal kraft anvendelse (guiding). Vi skal hjælpe medarbejder og borger til at tænke på de naturlige bevægemønstre. Vi skal lokke de naturlige bevægemønster frem. Niveau 1 forflytning er i forhold til den enkelte borger Niveau 2: Forflytninger på dette niveau foregår i det vandrette plan med udgangspunkt i de naturlige bevægemønstre og de fysiske lover. Niveau 2 forflytninger er i forhold til den enkelte borgere Niveau 3: Løft - her er der tale om forflytninger i det lodrette plan. Niveau 3 forflytninger er kun i forhold til tekniske hjælpemidler Risikoanalyse I forbindelse med forflytning af borger er det nødvendigt at analysere den risiko arbejdsopgaverne indebærer Hvordan ser det naturlige bevægemønster ud? Hvad gør raske folk i denne situation Hvad er afvigelsen fra det naturlige bevægemønster for denne borger, hvilke konsekvenser får det for forflytningen af borgeren? I hvilken fase af forflytningen kan det gå galt? Hvad kan gå galt? Hvad er årsagen til at det kan gå galt? Hvad kan jeg gøre for at minimere risikoen? Væsentlige grundregler inden for arbejdsteknik Arbejd med benene i gangbred stående Brug benene til vægtoverføring Undgå fremadbøjning, sidebøjning og vrid på mere end 15 grader af rygsøjlen Tæer og brystben i samme retning Sengens arbejdshøjde - undgå fremadbøjning Arbejd så vidt muligt med armene ind til kroppen Arbejd tæt ved byrden med kort rækkeafstand Sørg for god plads omkring dig Side 6

9 Forflytningsvejlederens arbejdsopgaver: Hvad er forflytningsvejlederens opgaver Overordnet funktion Forflytningsvejlederne skal bidrage til ens holdning til forflytninger i kommunen med en sundhedsfremmende tilgang og hensigtsmæssig tilrettelægges af arbejdet med mindst mulig kraft anvendelse Forflytningsvejlederen skal være med til at gøre hverdagen sikker for kollegaer og borgere og medvirke til forebyggelse af arbejdsskader Forflytningsvejlederen skal være engageret og synlig i dagligdagen og skal kunne inspirere og motivere kollegerne til at bruge og vedligeholde forflytningsteknikkerne Forflytningsvejlederen skal i det daglige være opmærksom på hvordan kollegerne har det med forflytninger både fysisk og psykisk Forflytningsvejlederen skal vedvarende følge op på forflytningsteknikkerne i forhold til nye borgere og kolleger. Forflytningsvejlederen er ansvarlig for at hjælpe med eller tage initiativ til at finde løsningsmodeller ved svære forflytninger. Forflytningsvejlederen skal kunne de grundlæggende forflytningsteknikker og lære dem fra sig. Hjælpemidler Forflytningsvejlederen skal medvirke til at sikre formidling af brugen af hjælpemidler og se behovet for hjælpemidler Udarbejdelse af materiale Forflytningsvejlederen kan være med til at beskrive og udforme materiale i forbindelse med forflytningsskemaer og håndbog for forflytningsvejledere Samarbejde Forflytningsvejlederen er i samarbejde med kollegaer med til at finde hensigtsmæssige løsningsmuligheder Forflytningsvejlederen er sparringspartner i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdet, pladsforhold og indretning af arbejdssteder Sparringspartner til borgerens kontaktperson, eksempelvis i forbindelse med udfyldelse og revision af forflytningsskemaerne Forflytningsvejlederen er sparringspartner til arbejdsmiljørepræsentanten og kan deltage på sikkerhedsmøder ved punkter vedrørende det fysiske arbejdsmiljø Undervisning Forflytningsvejlederen er ansvarlig for at nyansatte og elever introduceres i de teknikker de har brug for udfra undervisningsprogram til nyansatte og elever Forflytningsvejlederen skal i samarbejde med terapeuterne undervise nyansatte og elever samt årlig opfølgningskursus for alle Forflytningsvejlederen deltager aktivt i oplæring af nye forflytningsvejledere Side 7

10 Side 8 Kurser/møder Forflytningsvejlederen deltager i årlige opfølgningskurser for alle forflytningsvejledere og kvartalsmøder lokalt

11 Samarbejdspartner og ansvarsfordeling af arbejdsopgaver: Samarbejdspartner Opgaver Ansvarlig Daglig leder (lokalleder) Arbejdsmiljøkonsulent Samarbejde med arbejdsmiljørepræsentant Opbakning omkring forflytningsvejlederens rolle Aftale om tilrettelæggelse og tidsforbrug til vejleder opgaver Planlægning af undervisningsdage Sikre ajourført viden og udvikling af forflytningsvejleder funktionen Vedligeholdelse af "Håndbog for forflytningsvejledere" Sparringspartner i komplicerede forflytnings- og arbejdsmiljømæssige situationer Samarbejdspartner i forhold til APV'en. Vurderinger i forhold til eksempelvis: Boligens indretning Det praktiske arbejde Forhold vedr. borgeren Samarbejdspartner i forhold til arbejdsskader, eksempelvis: Forslag til ændringer i forhold til forflytninger og ADL funktioner Forslag til hjælpemidler Forslag til indretning/plads Lokalleder / forflytningsvejleder Arbejdsmiljøkonsulent Arbejdsmiljøgruppen (Arbejdsmiljørepræsentant/ lokalleder) Samarbejde med arbejdsmiljøgruppen Samarbejde med hjælpemiddel terapeut Møde med arbejdsmiljøgruppen: Generel orientering omkring forflytningssituationen og det fysiske arbejdsmiljø ude i praksis Ved behov for instruktion i forflytninger, hvor der er et forflytningshjælpemiddel Hvis der skønnes at være behov for et forflytningshjælpemiddel Hvis der er pleje i hjemmet og der er behov for en forflytningsbeskrivelse af hensyn til medarbejderens arbejdsmiljø, når der anvendes et forflytningshjælpemiddel (pladskrav, teknik m.v.). Hvis der er behov for råd og vejledning på baggrund af Forflytningsvejlederen orienterer arbejdsmiljøgruppen før/eller til et arbejdsmiljø møde Forflytningsvejleder i samarbejde med hjælpemiddelterapeut Side 9

12 pladsforhold i forbindelse med øvrige større hjælpemidler Planlægning af undervisning for alle medarbejdere Samarbejde med træningsterapeut Samarbejde med borgerens kontaktperson Arbejdstilsynet - tilsynsrapport Ved behov for instruktion i forflytninger, hvor der ikke er et forflytningshjælpemiddel. Hvis der er pleje i hjemmet og der er behov for en forflytningsbeskrivelse af hensyn til træningspotentialer eller medarbejderens arbejdsmiljø, når der arbejdes uden hjælpemidler Planlægning af undervisning for nyansatte/elever Sparringspartner ved udarbejdelse af forflytningsbeskrivelser Sparringspartner ved konstaterende problemer fra Arbejdstilsynet i forhold til arbejdsstillinger, pladsforhold / indretning og brug af hjælpemidler Hjælp til alternative hensigtsmæssige løsningsmuligheder Forflytningsvejleder i samarbejde med træningsterapeut og kontaktperson Kontaktperson Arbejdsmiljøgruppen Side 10

13 Forflytningsskemaer Hvad er et forflytningsskema? Et forflytningsskema er en beskrivelse af hvordan vi skal udføre forflytninger og ADL funktioner hos den enkelte borger Hvor finder jeg et forflytningsskema? Hvem skal udfylde forflytningsskemaerne? Hvordan skal skemaet udfyldes? Hvem skal der udarbejdes forflytningsskema på? Hvornår skal forflytningsskemaet udfyldes? Under din borger i Rambøll Care findes Forflytningsskemaet som en Word-skabelon under Moduler / hjemmehjælp / stamdata og planlægning. Stå på den gule linje, højreklik, vælg Word-skabeloner / Forflytning / Forflytningsskema Eksempler på forflytningsbeskrivelser findes i Care samme sted som forflytningsskemaet Se bilag 3 Den faste hjælper/kontaktperson hos borgeren udfylder skemaet og ajourfører ved ændringer Ved behov for hjælp/støtte ved borgere i niveau 1-2 kan forflytningsvejlederen kontaktes (se alle forflytninger inddeles i niveauer s.6) Ved borgere i niveau 3 kan hjælpemiddelterapeuten kontaktes (se alle forflytninger inddeles i niveauer s.6) Forflytningsvejlederen skal læse forflytningsskemaet igennem Forflytningsskemaet kan udfyldes direkte i Care eller manuelt. Se evt. eksempler under instruktioner. Beskrivelser af standard forflytninger og billedmateriale findes på 0-drevet under mappen "Forflytningsvejledere" Borgere der har et problem med behov for hjælp i forhold til forflytninger Forflytningsskemaet skal udfyldes hurtigst muligt efter behovet er opstået dog senest efter 14 dage Side 11

14 Undervisning / møder og kurser Undervisning / kurser Formål / indhold Ansvarlig Introduktion til forflytningsteknikker i forhold til relevante borger Formål Sikre at de lovmæssige krav er opfyldt ved nyansættelse Forflytningsvejlederen Afholdelse Vil ofte forekomme som individuel oplæring ude i praksis Indhold At sikre instruktion og oplæring i relevante forflytningsteknikker / principper i forhold til de borgere, de nyansatte kommer i berøring med Undervisning for nyansatte medarbejdere (hjælpere, assistenter, afløsere, sygeplejersker, elever, og studerende) Formål Kendskab til forflytningsteknikker / principper, kendskab til brug af analysemodellen, de naturlige bevægemønstre og brug af enkle hjælpemidler/glidestykker til at understøtte de naturlige bevægemønstre Ved behov for brug af lift, og andre større hjælpemidler tages det op hos relevante borgere Afholdelse Der planlægges distriktsvis undervisning min. 4 x årligt af 3 timer Indhold Analysemodellen / Forflytninger kontra løft Retningslinjer for vurdering af enkeltløft (At-vejledning) Sundhedsfremme og forebyggelse De naturlige bevægemønstre Afprøvning i praksis, vending i seng, længere op i seng, ind/ud af seng, herunder brug af og placering af glidestykker / spilerdug og glidebræt Hjælp af beboer op fra gulv Pjecen "Forflytningsundervisning for nyansatte og elever udleveres og læses inden undervisning. Trænings- og hjælpemiddelterapeuter kan deltage efter behov Distriktsleder/lokalleder er ansvarlig for tider til afholdelse, lokaler, forplejning og information til alle, og aftale medforflytningsvejledere til undervisning. Undervisere: Træningsterapeuter (underviser på skift 1 år af gangen) og forflytningsvejledere tilrettelægger og afholder undervisningen. Evalueret august 2011 Lokalleder evt. delegering til forflytningsvejledere "Jfr.: "Bekendtgørelse om arbejdets udførelse" nr. 599 af 17. juni Oplæring og Instruktion: Arbejdsgiveren skal sørge for, at hver enkelt ansat, uanset ansættelsesforholdets karakter og varighed får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig op Side 12

15 læring og instruktion i at udføre arbejdet på farefri måde" Undervisning/kurser Formål /indhold Ansvarlig Undervisning af alle medarbejdere Formål Undervisning gruppevis med opfriskning af de grundlæggende forflytningsprincipper og teknikker Aktuelle emner og problematikker i forflytninger fra praksis tages op / afprøves Afholdelse Alle medarbejdere får 3 timers undervisning 1 gang årligt Trænings- og hjælpemiddelterapeuter kan deltage efter behov Undervisningen planlægges lokalt. Lokalleder er ansvarlig for tider for afholdelse, forplejning, lokaler og information til alle. Undervisere: Hjælpemiddelterapeut + forflytningsvejledere tilrettelægger og afholder undervisningen. Evalueres ultimo 2011 Indhold Erfaringer siden sidst Sundhedsfremme og forebyggelse Hvor har vi arbejdsskaderne fra Opdateret viden / evidens Hverdagens dilemmaer / motivation / forandring / pædagogisk tilgang Overvægtige Gennemgang af relevante borgere/praktisk afprøvning Undervisning/kursus for forflytningsvejledere trænings- og hjælpemiddelterapeuter deltager Formål Udvikling og opdatering af ny viden i forhold til forflytningsprincipper, teknikker og hjælpemidler Afholdelse Alle forflytningsvejledere og terapeuter får 1 dag undervisning årligt Indhold Erfaringsudveksling Forflytningsvejleder rollen Relevante faglige indlæg Nyt fra trænings- og hjælpemiddelterapeuter Nyt fra arbejdsmiljøkonsulenten Arbejdsmiljøkonsulenten planlægger og koordinerer i samarbejde med trænings- og hjælpemiddelterapeuter og forflytningsvejledere. Arbejdsmiljøkonsulent er ansvarlig for mødeindkaldelse, lokaler, information til alle, forplejning Side 13

16 Undervisning af træningsog hjælpemiddelterapeuter Formål Erfaringsudveksling, nye udviklingstiltag, anvende faglig viden der er baseret på evidens og den bedste praksis Nyt fra arbejdsmiljøkonsulenten Arbejdsmiljøkonsulent i samarbejde med leder af træning og leder af hjælpemiddelområdet Afholdelse ½ dag årligt for træningsterapeuterne ½ dag årligt for hjælpemiddelterapeuterne Indhold Undervisningen tager udgangspunkt i ønsker og behov for opdateret viden med relevans i forhold til forflytninger Undervisning af nyansatte terapeuter Undervisning og instruktion foregår lokalt i det område, hvor terapeuten ansættes Leder af trænings- og hjælpemiddelområdet Møder Formål / Indhold Ansvarlig Årlige møder for forflytningsvejleder og trænings- og hjælpemiddelterapeuter Formål Sikre løbende erfaringsudveksling mellem terapeuter og forflytningsvejledere Forflytningsvejleder rollen Faglig input De trænings- og hjælpemiddelterapeuter der underviser i forflytninger deltager i møderne Arbejdsmiljøkonsulent er ansvarlig for indkaldelse, lokaler, information til alle, forplejning (Forplejning 4 x årligt betales af stedet hvor mødet afholdes) Afholdelse Møderne afholdes distriktsvis, 2 timer 4 x årligt sammen med trænings- og hjælpemiddelterapeuter i distriktet Indhold Erfaringsudveksling Nyt fra trænings- og hjælpemiddelterapeuten Nyt fra arbejdsmiljøterapeuten Lokallederne inviteres med ved emner der kræver involvering af lokallederen bl.a. undervisning Arbejdsmiljøkonsulent inviterer lokalledere Side 14

17 Hjælpemidler og instruktion af personale Ved behov for hjælpemidler Forflytningsvejleder kontaktes for brug af spilerdug. Spilerdug forefindes på plejecentrene (se bilag 2 vedr. spilerdug) Forflytningsvejlederen kontaktes vedr. bestilling af specifikke mindre hjælpemidler bl.a. badebænk, badetoiletstol, sengebord, sengeklodser, strømpepåtager mm. (se bilag 1, liste over permanente hjælpemidler) Ved behov for andre hjælpemidler + evt. hjælpemidler på bilag 1 sendes bestillingen til hjælpemiddelterapeuten Inden du tager et hjælpemiddel i brug Efter bevilling af ukomplicerede hjælpemidler (f.eks. rollator, almindelig kørestol) Efter bevilling af komplicerede hjælpemidler, f.eks. lifte, vendestykker Den enkelte medarbejder har et ansvar for at vide, hvordan et hjælpemiddel bruges, inden hun/han går i gang med at bruge det Hjælpemidlet afprøves hos borgeren og gruppen instrueres, hvis hjælpemidlet er nyt/ukendt Forflytningsskema udfyldes Ved behov for instruktion brug først hinandens viden i gruppen/afdelingen. Her gives ikke automatisk instruktion, men efter behov Kontakt herefter evt. hjælpemiddelterapeuten Brug først hinandens viden i gruppen, forflytningsvejleder og hjælpemiddelterapeut Ved nye ukendte produkter skal instruktion gives af terapeuten/forflytningsvejlederen til repræsentanter for både dag-, aften- og nattevagterne Ved behov for repræsentant ved komplicerede hjælpemidler, skal hjælpemiddelterapeuten altid kontaktes af hensyn til evt. udgifter Forflytningsskema udfyldes (se bilag 3) Den enkelte medarbejder har selv et ansvar for at være informeret om hjælpemidler hos borgeren og hvis borgeren får nye hjælpemidler Ventetid på hjælpemidler Hjælpemidler udbringes 2 x ugentlig fra hjælpemiddeldepotet Akutte ting udbringes først, og kan være medvirkende til forskydning af udbringning af andre hjælpemidler Hjælpemidler og boligændringer, som har betydning for, at du kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, behandles altid som akutte sager Side 15

18 Nyttige Link til hjemmesider / forflytninger / videoklip mm Arbejdstilsynets At-vejledninger, At-anvisninger og At-meddelelser: Per Halvor Lunde med billeder og videoklip: Gode billedillustrationer af forflytninger med glidehjælpemidler: Gode illustrationer/videoklip ved brug af lift og sejl: Brancearbejdsmiljørådet Social og Sundhed: Videooptagelser fra distrikt Nørre Snede: Link til information om spilerdug: Litteratur: "Hjælpeleksikon", 3. udgave, redigeret Jette Nielsen og Lene Wolff (billeder af forflytninger) Forflytningsskema: Beskrivelse af forflytninger hos den enkelte borgere. Forflytningsskemaer bliver sat ind som et Word-dokument i Care under Moduler/hjemmehjælp/stamdata/visitation Forflytningsteknikker ved de enkelte forflytninger, herunder billedmateriale, bliver indsat på O- drevet Side 16

19 Forflytningsvejledere distrikt Ikast Øst: Sted Navn Tlf. Træningsterapeut Rehabiliteringscenter Dybdalsparken Kærmindeparken 4980 Signe Ottesen Signe Ottesen Vikar Marie Rasmussen Inge Søe Hjemmeplejen Rita Sørensen 4931 Jane Furbo Rolighedsparken Laila Møller Pedersen Ulla Henriksen 5090 Lone Mikkelsen / Hjælpemiddel terapeuter Tlf: Janni Larsen Mona Aabenhuss Vita Mächer Jensen hjalpemid- brande.dk Laila W. Andersen Linda Rahbek Lillian Jensen Iris Vitis Mette Langdal Johannes Rasmussen Forflytningsvejledere distrikt Ikast Vest: Sted Navn Tlf Træningsterapeut Frisenborgparken plejebolig Frisenborgparken hjemmeplejegr. Kirstine Hede Larsen Alice Monefeldt Gülseren Taskiran 4440 Susanne Davis / Anita Monke / Helle Christoffersen Sussi Nielsen Hjælpemiddelterapeuter BHI, hjemmepleje / Midtjyden Højris Have Anni Hansen 4795 Jane Furbo Linda Kristiansen Ulla Riecke / Hanne Andersen Side 17

20 Forflytningsvejledere distrikt Brande Sted Navn Tlf Træningsterapeut Hjemmeplejen Brandlundparken Brandlundparken dag Brandlundparken aften Solveig Brydsøe Mette Uldum Mirsada Muninovic Lene Sejr 3602 Jannie Hovmark Jensen gr Villy Petersen gr.2-3, / Jannie Hovmark Jensen gr Villy Petersen gr.2-3, Engparken Charlotte Clausen 3650 Jannie Hovmark Jensen /Villy Petersen (se tlf ovenfor) Engparken aften Tove Jensen 3650 Jannie Hovmark Jensen Hjælpemiddelterapeuter Tlf: Laila W. Andersen Linda Rahbek Lillian Jensen Iris Vitis Johannes Rasmussen Forflytningsvejledere distrikt Nørre Snede Sted Navn Tlf Træningsterapeut Østervang Hjemmeplejen Bavnehøj Solbakken Pia Jensen Anette Gregersen Tina Bentzen Inger Mikkelsen Marianne V Jensen Anna Klarholt Kirsten Carvalho 5801 Marie Bisgaard (orlov) Katrine Friis (vikar) Marie Bisgaard (orlov) Katrine Friis (vikar) Niels Thorup Hjælpemiddelterapeut Tlf: Laila W. Andersen Linda Rahbek Lillian Jensen Iris Vitis Johannes Rasmussen (vikar) Side 18

21 Bilag 1: Bestilling af APV og permanente hjælpemidler (brug altid bestillingslisten i Care) Liste over permanente hjælpemidler der kan bestilles direkte på hjælpemiddeldepotet af forflytningsvejledere. Når forflytningsvejledere er fraværende bestilles hjælpemidler af sosu-assistenter og sygeplejersker. Det er vigtigt at udfylde sedlen korrekt - da en mangelfuld bestilling forsinker leveringen OBS Brug altid bestillingsliste i Care under moduler/hjemmehjælp/stamdata og planlægning / stå på den gule linjer, højreklik, vælg Word-skabeloner/hjælpemidler/bestilling af hjælpemidler Der er ikke mulighed for at bestille andre hjælpemidler end nedenstående. Produkt Beskrivelse af produktet Antal der ønskes leveret Badebænk Leveres i sædebredde 47 cm og en totalbredde på 58 cm. og uden ryglæn Badetoiletstol med hjul og fodstøtter Der skal gøres opmærksom på hvorvidt stolen ønskes leveret med hygiejne udskæring. Sengebord uden skab Et lille rullebord med 4 hjul og en kipbar plade Sengeklodser Angiv om det er til runde ben eller til meder samt højde og antal Sengehest overtræk Længde og højde på sengehesten skal opgives Længde Højde Med udsk. Uden udsk. Rund Meder Højde Strømpepåtager Størrelse angives: Angiv, om det er modellen med strikkepind der ønskes eller om det er modellen, der hedder Easy Slide small medium large Side 19

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3 Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer Juli 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

At arbejde i borgernes hjem

At arbejde i borgernes hjem At arbejde i borgernes hjem AT ARBEJDE I BORGERNES HJEM 1 BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed Studiestræde 3, 3. 1455 København K. Juni 2015 ISBN: 978-87-92364-88-3 Projektledelse: Marianne Storm,

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

ARBEJDSMILJØ I BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN

ARBEJDSMILJØ I BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN ARBEJDSMILJØ I BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Arbejdsmiljø i BHF 4 Sidemandsoplæring POLITISK 5 Sidemandsoplæring FAKTA 5 Ergonomikursus POLITISK 6 Grundlæggende ergonomikursus for

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen

Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen U D V I K L I N G O G F O R S K N I N G I A R B E J D SL I V ALEC TIA P E O P L E Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen - et projekt om arbejdspladskultur og forflytning i hjemmeplejen i henholdsvis

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

Handicaphjælperens arbejdsmiljø

Handicaphjælperens arbejdsmiljø TEMA Branchevejledning Handicaphjælperens arbejdsmiljø Branchevejledning for handicaphjælpere Branchevejledning for handicaphjælpere Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, 2. sal 1455 København K sekretariat@3bar.dk

Læs mere

At arbejde i brugernes hjem

At arbejde i brugernes hjem At arbejde i brugernes hjem Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Brugerens hjem - en arbejdsplads Formål Regler for arbejde i brugernes hjem... 5 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet?... 6 Arbejdsgiveren

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

Projektet er gennemført i perioden 1.4.2008 31.3.2011 af Hillerød Hospital, støttet af Forebyggelsefonden,.

Projektet er gennemført i perioden 1.4.2008 31.3.2011 af Hillerød Hospital, støttet af Forebyggelsefonden,. 1 Forord Projektet Tilpas har været en rejse gennem 3 år, hvor det er lykkedes at holde et særligt fokus på social- og sundhedsassistenters arbejdsvilkår og muligheder. Det fokus der har været gennemgående

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere