Håndbog for forflytningsvejledere. En fælles forflytningskultur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for forflytningsvejledere. En fælles forflytningskultur"

Transkript

1 Håndbog for forflytningsvejledere En fælles forflytningskultur

2 Håndbog for Forflytningsvejledere - om forflytninger og arbejdsmiljø i Ældreafdelingen Indholdsfortegnelse Forord side 1 Ansvar og pligter i forhold til Arbejdsmiljøloven side 2 Forflytningsprincipper side 3 Formål og beskrivelse af forflytningsvejlederordningen side 4 Mål for kurserne i forflytningsteknikker side 5 Forflytningsteknik analysemodel / niveauinddeling / risikoanalyse side 6 Forflytningsvejlederens arbejdsopgaver side 7-8 Samarbejdspartner, arbejdsopgaver og ansvarsfordeling side 9-10 Forflytningsskemaer side 11 Undervisning møder og kurser side Hjælpemidler og instruktion af personale side 15 Nyttige links side 16 Liste over Forflytningsvejledere side Bilag 1 Bestilling af permanente hjælpemidler, side 19 Bilag 2 Spilerdug, side 20 Bilag 3 Forflytningsskema, side 21 Om disse sider De følgende sider er en samling af beslutninger om, hvordan du som medarbejder i Ældreafdelingen i Ikast-Brande Kommune skal forholde dig til dit arbejdsmiljø. Høring i Sektor MED Håndbogen er evalueret i marts 2012 og opdateret med enkelte tilføjelser og ændringer

3 Forord "Håndbog for forflytningsvejledere" er en del af projektet "Uddannelse af forflytningsvejledere og implementering af en ny forflytningskultur i Ikast-Brande kommune - forflytninger ud fra en sundhedsfremmende metode". Ældreafdelingen håber, at håndbogen kan bidrage til, at personforflytning og personhåndtering er en fælles arbejdspladsanliggende. Visionen er, at der skal ske en effektiv forebyggende indsats af forflytningsskader og nedslidning og det er derfor nødvendigt at både arbejdspladsen som helhed og den enkelte medarbejder tager et ansvar. En arbejdsplads' forflytningspraksis påvirkes af den kultur, som den udspiller sig i. Ældreområdet er kendetegnet ved borgere, som har behov for fysisk pleje, hvor såvel borgerens ressourcer som personalet helbred skal tænkes sammen i den bedst mulige situation for begge parter. Målet er at forebygge nedslidning af medarbejdere, reducere gener i bevægeapparatet, reducere sygefravær, nedsætte akutte skader i forbindelse med forflytninger samt at øge arbejdstilfredsheden. Endvidere er målet, at borgeren får mulighed for ved aktiv medvirken at vedligeholde sine færdigheder. Den gode forflytningspraksis skal vedligeholdes efter projektets afslutning. Det er derfor vigtigt løbende at sikre sig: En fortsat implementering af en ny forflytningskultur i hele kommunen ved jævnlig gentaget undervisning, erfaringsudveksling, udvikling og evaluering af forflytningsvejleder rollen samt klarhed over opgaver og ansvarsfordeling At der er fokus på det fysiske arbejdsmiljø udfra en sundhedsfremmende tilgang med udgangspunkt i borgerens behov og ressourcer og med redskaber til at den enkelte medarbejder kan mestre forflytningen Arbejdsmiljøorganisationen/arbejdsmiljøgruppen involveres gennem dialog og et tæt samarbejde med sikkerhedsrepræsentant og ledelse På sigt kan det medvirke til at forebygge nedslidning af medarbejdere, reducere sygefravær og gener i bevægeapparatet, nedsætte akutte skader i forbindelse med forflytninger samt at øge arbejdstilfredsheden. "Håndbog for forflytningsvejledere" er med til at give Ikast-Brande kommunes ansatte og borgere de bedste betingelser for at leve op til de krav der stilles til et godt arbejdsmiljø og målsætninger for ældreområdet. Den gode forflytningspraksis skal ligeledes være medvirkende til at opfylde følgende politiske målsætninger for Ældreområdet: Borgeren oplever at indsatsen forebygger eller begrænser de konsekvenser som sygdom, handicap og det at blive ældre kan medføre. At borgeren oplever, at mødet med de ansatte er kendetegnet ved omsorg og ved en sundhedsfremmende tilgang Side 1

4 Ansvar og pligter i forhold til arbejdsmiljøloven Uddrag fra Lov om arbejdsmiljø Lov nr. 784 fra 11/ Arbejdsgiveren (Ikast-Brande Kommune / Danske Diakonhjem) 15. Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige. Arbejdslederen (Distriktsledere) 26. Arbejdslederen skal medvirke til, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige inden for det arbejdsområde, som han leder. Han skal herunder påse, at de foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed, virker efter deres hensigt. Ansatte 27. De ansatte skal deltage i samarbejdet om sikkerhed og sundhed. 28. De ansatte skal medvirke til, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige inden for deres arbejdsområde, herunder at de foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed, virker efter deres hensigt Side 2

5 Forflytningsprincipper Som medarbejder i Ikast-Brande Kommune løfter vi ikke, men forflytter. Definition på løft: Når en genstand/person flyttes fra et sted til et andet i lodret retning (slipper underlaget). Bevægelsesretningen er modsat tyngdekraften. Definition på forflytning: Når en genstand/person skubbes, trækkes, glider uden at slippe underlaget. Bevægelsen foregår hovedsageligt vandret. Forflytningen skal tage udgangspunkt i analysemodellen: Forflytningen foregår med udgangspunkt i borgerens ressourcer og forflytningen og hjælpemidler tilpasses borgerens behov Forflytningen foregår med udgangspunkt i de naturlige bevægemønstre Brug de fysiske love hensigtsmæssigt under forflytningen bl.a. ved at nedsætte/øge friktion, brug skråplan/kiler, brug vægtstangsprincippet, arbejd i det vandrette plan Det er hensynet til hjælperens arbejdsmiljø som går forud for hensynet til borgerens vedligeholdelsestræning/genoptræning. Forflytningen skal tage udgangspunkt i en sundhedsfremmende tankegang: Arbejdet skal være så hensigtsmæssigt som muligt og med en sundhedsfremmende tilgang, hvor borgeren og personalet skal have handleredskaber, der skal være begribelige, meningsfulde og skal kunne håndteres Forflytningen skal aktivere borgeren og forebygge eller begrænse inaktivitet. Forflytningen skal tage udgangspunkt i en fælles holdning til en god forflytningskultur: En aftale skal udføres/respekteres af alle medarbejdere i gruppen/afdelingen Alle er forpligtet til at overholde nedskrevne aftaler Der kan forekomme akutte/sjældne tilfælde, hvor de plejemæssige krav går forud for de arbejdsmiljømæssige krav Side 3

6 Formål og beskrivelse af forflytningsvejlederordning Hvad er formålet med forflytningsvejledere? Hvad er en forflytningsvejleder? Hvem kan vælges / udpeges til forflytningsvejleder? Hvordan sikres at forflytningsvejlederen har den nødvendige viden? Hvad er fordelen ved at være forflytningsvejleder? Hvordan sikres at der er tid til at udføre opgaverne som forflytningsvejleder? Hvordan sikres at man bliver brugt som forflytningsvejleder? At fastholde fokus på det fysiske arbejdsmiljø, så den enkelte medarbejder bliver bedre til at mestre forflytningssituationen At forebygge og reducere belastninger, som øger risikoen for arbejdsskader her og nu og nedslidning på sigt At reducere sygefravær og gener i bevægeapparatet At have fokus på forflytningsarbejdet som en naturlig del af det daglige arbejde At øge arbejdstilfredsheden En forflytningsvejleder er en medarbejder, som skal have et særligt fokus på, at det fysiske arbejdsmiljø forbedres, fastholdes og udvikles En fastansat medarbejder En medarbejder som brænder for opgaven En medarbejder som kan få de andre i grppen/afdelingen med Forflytningsvejlederen har været på et forflytningsvejleder kursus Forflytningsvejlederne deltager i en årlig opfølgningsdag for alle forflytningsvejledere Forflytningsvejlederen deltager i en årlig opfølgningsdag sammen med de øvrige medarbejdere Forflytningsvejlederne mødes i mindre grupper 4 gange årligt Der er en trænings- og hjælpemiddelterapeut med i alle grupper Får et uddybende kendskab til arbejdsmiljø og forflytninger. Får et udviklende samarbejde på tværs af grupper/afdelinger med de øvrige forflytningsvejledere Lederen skal sikre den nødvendige tid til opgaven. Eksempelvis ved behov for at øve forflytningsteknikker i forbindelse med en bestemt borger, møder, undervisning og forberedelse (Se side 12 undervisning/møder) Ledelsesmæssig opbakning og tid til opgaver Forflytninger er et fast punkt til gruppemøder og ved nye borgere, forflytningsvejlederen kan komme med indlæg og være sparringspartner til kollegaer der oplever problemer omkring forflytninger Side 4

7 Mål for kurserne i forflytningsteknikker for alle medarbejdere At den enkelte medarbejder får en grundlæggende forståelse for hensigtsmæssige arbejdsbevægelsers betydning for påvirkninger på bevægeapparatet og tage ansvar for eget helbred. At den enkelte medarbejder håndterer forflytningssituationen i forhold til borgerens ressourcer (fysisk, psykisk og socialt) og med udgangspunkt i analysemodellen. At den enkelte medarbejder får en grundlæggende forståelse for at arbejde sundhedsfremmende og borgere/hjælpere får de nødvendige handleredskaber der gør, at borgere/hjælpere bedre kan håndtere forflytningen. At medarbejderne lærer at mestre grundlæggende forflytningsprincipper, således at han/hun kan udføre dem hensigtsmæssigt, eller han/hun ved, hvem der skal kontaktes i tvivlstilfælde og gør det. At den enkelte medarbejder bliver i stand til at vurdere egne ressourcer og kunne håndtere en given opgave i forhold til belastning på egen person (fysisk, psykisk og socialt). At den enkelte medarbejder overholder vedtagne beslutninger. Supplerende mål for kurserne i forflytningsteknikker for forflytningsvejledere: At den enkelte forflytningsvejleder får en grundlæggende viden om arbejdsmiljølovgivningen og lovgivningens konsekvenser. At den enkelte forflytningsvejleder er kvalificeret til at træffe valg omkring forflytninger (f.eks. forflytningsteknik, hjælpemidler, forflytningsskema) og gør det Side 5

8 Forflytningsteknik med udgangspunkt i Analysemodel / niveauinddeling / risikoanalyse Brug af "Analysemodel" Alle forflytninger inddeles i 3 niveauer: Der arbejdes i hver forflytning med udgangspunkt i analysemodellen : Borgerens ressourcer Naturlige bevægemønstre Fysiske love (friktion, skråplan/kiler, vægtstænger/bådprincippet) Egen arbejdsteknik Borgeren i centrum med fokus på hjælperens arbejdsmiljø Niveau 1: Forflytningen kan klares uden eller med minimal kraft anvendelse (guiding). Vi skal hjælpe medarbejder og borger til at tænke på de naturlige bevægemønstre. Vi skal lokke de naturlige bevægemønster frem. Niveau 1 forflytning er i forhold til den enkelte borger Niveau 2: Forflytninger på dette niveau foregår i det vandrette plan med udgangspunkt i de naturlige bevægemønstre og de fysiske lover. Niveau 2 forflytninger er i forhold til den enkelte borgere Niveau 3: Løft - her er der tale om forflytninger i det lodrette plan. Niveau 3 forflytninger er kun i forhold til tekniske hjælpemidler Risikoanalyse I forbindelse med forflytning af borger er det nødvendigt at analysere den risiko arbejdsopgaverne indebærer Hvordan ser det naturlige bevægemønster ud? Hvad gør raske folk i denne situation Hvad er afvigelsen fra det naturlige bevægemønster for denne borger, hvilke konsekvenser får det for forflytningen af borgeren? I hvilken fase af forflytningen kan det gå galt? Hvad kan gå galt? Hvad er årsagen til at det kan gå galt? Hvad kan jeg gøre for at minimere risikoen? Væsentlige grundregler inden for arbejdsteknik Arbejd med benene i gangbred stående Brug benene til vægtoverføring Undgå fremadbøjning, sidebøjning og vrid på mere end 15 grader af rygsøjlen Tæer og brystben i samme retning Sengens arbejdshøjde - undgå fremadbøjning Arbejd så vidt muligt med armene ind til kroppen Arbejd tæt ved byrden med kort rækkeafstand Sørg for god plads omkring dig Side 6

9 Forflytningsvejlederens arbejdsopgaver: Hvad er forflytningsvejlederens opgaver Overordnet funktion Forflytningsvejlederne skal bidrage til ens holdning til forflytninger i kommunen med en sundhedsfremmende tilgang og hensigtsmæssig tilrettelægges af arbejdet med mindst mulig kraft anvendelse Forflytningsvejlederen skal være med til at gøre hverdagen sikker for kollegaer og borgere og medvirke til forebyggelse af arbejdsskader Forflytningsvejlederen skal være engageret og synlig i dagligdagen og skal kunne inspirere og motivere kollegerne til at bruge og vedligeholde forflytningsteknikkerne Forflytningsvejlederen skal i det daglige være opmærksom på hvordan kollegerne har det med forflytninger både fysisk og psykisk Forflytningsvejlederen skal vedvarende følge op på forflytningsteknikkerne i forhold til nye borgere og kolleger. Forflytningsvejlederen er ansvarlig for at hjælpe med eller tage initiativ til at finde løsningsmodeller ved svære forflytninger. Forflytningsvejlederen skal kunne de grundlæggende forflytningsteknikker og lære dem fra sig. Hjælpemidler Forflytningsvejlederen skal medvirke til at sikre formidling af brugen af hjælpemidler og se behovet for hjælpemidler Udarbejdelse af materiale Forflytningsvejlederen kan være med til at beskrive og udforme materiale i forbindelse med forflytningsskemaer og håndbog for forflytningsvejledere Samarbejde Forflytningsvejlederen er i samarbejde med kollegaer med til at finde hensigtsmæssige løsningsmuligheder Forflytningsvejlederen er sparringspartner i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdet, pladsforhold og indretning af arbejdssteder Sparringspartner til borgerens kontaktperson, eksempelvis i forbindelse med udfyldelse og revision af forflytningsskemaerne Forflytningsvejlederen er sparringspartner til arbejdsmiljørepræsentanten og kan deltage på sikkerhedsmøder ved punkter vedrørende det fysiske arbejdsmiljø Undervisning Forflytningsvejlederen er ansvarlig for at nyansatte og elever introduceres i de teknikker de har brug for udfra undervisningsprogram til nyansatte og elever Forflytningsvejlederen skal i samarbejde med terapeuterne undervise nyansatte og elever samt årlig opfølgningskursus for alle Forflytningsvejlederen deltager aktivt i oplæring af nye forflytningsvejledere Side 7

10 Side 8 Kurser/møder Forflytningsvejlederen deltager i årlige opfølgningskurser for alle forflytningsvejledere og kvartalsmøder lokalt

11 Samarbejdspartner og ansvarsfordeling af arbejdsopgaver: Samarbejdspartner Opgaver Ansvarlig Daglig leder (lokalleder) Arbejdsmiljøkonsulent Samarbejde med arbejdsmiljørepræsentant Opbakning omkring forflytningsvejlederens rolle Aftale om tilrettelæggelse og tidsforbrug til vejleder opgaver Planlægning af undervisningsdage Sikre ajourført viden og udvikling af forflytningsvejleder funktionen Vedligeholdelse af "Håndbog for forflytningsvejledere" Sparringspartner i komplicerede forflytnings- og arbejdsmiljømæssige situationer Samarbejdspartner i forhold til APV'en. Vurderinger i forhold til eksempelvis: Boligens indretning Det praktiske arbejde Forhold vedr. borgeren Samarbejdspartner i forhold til arbejdsskader, eksempelvis: Forslag til ændringer i forhold til forflytninger og ADL funktioner Forslag til hjælpemidler Forslag til indretning/plads Lokalleder / forflytningsvejleder Arbejdsmiljøkonsulent Arbejdsmiljøgruppen (Arbejdsmiljørepræsentant/ lokalleder) Samarbejde med arbejdsmiljøgruppen Samarbejde med hjælpemiddel terapeut Møde med arbejdsmiljøgruppen: Generel orientering omkring forflytningssituationen og det fysiske arbejdsmiljø ude i praksis Ved behov for instruktion i forflytninger, hvor der er et forflytningshjælpemiddel Hvis der skønnes at være behov for et forflytningshjælpemiddel Hvis der er pleje i hjemmet og der er behov for en forflytningsbeskrivelse af hensyn til medarbejderens arbejdsmiljø, når der anvendes et forflytningshjælpemiddel (pladskrav, teknik m.v.). Hvis der er behov for råd og vejledning på baggrund af Forflytningsvejlederen orienterer arbejdsmiljøgruppen før/eller til et arbejdsmiljø møde Forflytningsvejleder i samarbejde med hjælpemiddelterapeut Side 9

12 pladsforhold i forbindelse med øvrige større hjælpemidler Planlægning af undervisning for alle medarbejdere Samarbejde med træningsterapeut Samarbejde med borgerens kontaktperson Arbejdstilsynet - tilsynsrapport Ved behov for instruktion i forflytninger, hvor der ikke er et forflytningshjælpemiddel. Hvis der er pleje i hjemmet og der er behov for en forflytningsbeskrivelse af hensyn til træningspotentialer eller medarbejderens arbejdsmiljø, når der arbejdes uden hjælpemidler Planlægning af undervisning for nyansatte/elever Sparringspartner ved udarbejdelse af forflytningsbeskrivelser Sparringspartner ved konstaterende problemer fra Arbejdstilsynet i forhold til arbejdsstillinger, pladsforhold / indretning og brug af hjælpemidler Hjælp til alternative hensigtsmæssige løsningsmuligheder Forflytningsvejleder i samarbejde med træningsterapeut og kontaktperson Kontaktperson Arbejdsmiljøgruppen Side 10

13 Forflytningsskemaer Hvad er et forflytningsskema? Et forflytningsskema er en beskrivelse af hvordan vi skal udføre forflytninger og ADL funktioner hos den enkelte borger Hvor finder jeg et forflytningsskema? Hvem skal udfylde forflytningsskemaerne? Hvordan skal skemaet udfyldes? Hvem skal der udarbejdes forflytningsskema på? Hvornår skal forflytningsskemaet udfyldes? Under din borger i Rambøll Care findes Forflytningsskemaet som en Word-skabelon under Moduler / hjemmehjælp / stamdata og planlægning. Stå på den gule linje, højreklik, vælg Word-skabeloner / Forflytning / Forflytningsskema Eksempler på forflytningsbeskrivelser findes i Care samme sted som forflytningsskemaet Se bilag 3 Den faste hjælper/kontaktperson hos borgeren udfylder skemaet og ajourfører ved ændringer Ved behov for hjælp/støtte ved borgere i niveau 1-2 kan forflytningsvejlederen kontaktes (se alle forflytninger inddeles i niveauer s.6) Ved borgere i niveau 3 kan hjælpemiddelterapeuten kontaktes (se alle forflytninger inddeles i niveauer s.6) Forflytningsvejlederen skal læse forflytningsskemaet igennem Forflytningsskemaet kan udfyldes direkte i Care eller manuelt. Se evt. eksempler under instruktioner. Beskrivelser af standard forflytninger og billedmateriale findes på 0-drevet under mappen "Forflytningsvejledere" Borgere der har et problem med behov for hjælp i forhold til forflytninger Forflytningsskemaet skal udfyldes hurtigst muligt efter behovet er opstået dog senest efter 14 dage Side 11

14 Undervisning / møder og kurser Undervisning / kurser Formål / indhold Ansvarlig Introduktion til forflytningsteknikker i forhold til relevante borger Formål Sikre at de lovmæssige krav er opfyldt ved nyansættelse Forflytningsvejlederen Afholdelse Vil ofte forekomme som individuel oplæring ude i praksis Indhold At sikre instruktion og oplæring i relevante forflytningsteknikker / principper i forhold til de borgere, de nyansatte kommer i berøring med Undervisning for nyansatte medarbejdere (hjælpere, assistenter, afløsere, sygeplejersker, elever, og studerende) Formål Kendskab til forflytningsteknikker / principper, kendskab til brug af analysemodellen, de naturlige bevægemønstre og brug af enkle hjælpemidler/glidestykker til at understøtte de naturlige bevægemønstre Ved behov for brug af lift, og andre større hjælpemidler tages det op hos relevante borgere Afholdelse Der planlægges distriktsvis undervisning min. 4 x årligt af 3 timer Indhold Analysemodellen / Forflytninger kontra løft Retningslinjer for vurdering af enkeltløft (At-vejledning) Sundhedsfremme og forebyggelse De naturlige bevægemønstre Afprøvning i praksis, vending i seng, længere op i seng, ind/ud af seng, herunder brug af og placering af glidestykker / spilerdug og glidebræt Hjælp af beboer op fra gulv Pjecen "Forflytningsundervisning for nyansatte og elever udleveres og læses inden undervisning. Trænings- og hjælpemiddelterapeuter kan deltage efter behov Distriktsleder/lokalleder er ansvarlig for tider til afholdelse, lokaler, forplejning og information til alle, og aftale medforflytningsvejledere til undervisning. Undervisere: Træningsterapeuter (underviser på skift 1 år af gangen) og forflytningsvejledere tilrettelægger og afholder undervisningen. Evalueret august 2011 Lokalleder evt. delegering til forflytningsvejledere "Jfr.: "Bekendtgørelse om arbejdets udførelse" nr. 599 af 17. juni Oplæring og Instruktion: Arbejdsgiveren skal sørge for, at hver enkelt ansat, uanset ansættelsesforholdets karakter og varighed får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig op Side 12

15 læring og instruktion i at udføre arbejdet på farefri måde" Undervisning/kurser Formål /indhold Ansvarlig Undervisning af alle medarbejdere Formål Undervisning gruppevis med opfriskning af de grundlæggende forflytningsprincipper og teknikker Aktuelle emner og problematikker i forflytninger fra praksis tages op / afprøves Afholdelse Alle medarbejdere får 3 timers undervisning 1 gang årligt Trænings- og hjælpemiddelterapeuter kan deltage efter behov Undervisningen planlægges lokalt. Lokalleder er ansvarlig for tider for afholdelse, forplejning, lokaler og information til alle. Undervisere: Hjælpemiddelterapeut + forflytningsvejledere tilrettelægger og afholder undervisningen. Evalueres ultimo 2011 Indhold Erfaringer siden sidst Sundhedsfremme og forebyggelse Hvor har vi arbejdsskaderne fra Opdateret viden / evidens Hverdagens dilemmaer / motivation / forandring / pædagogisk tilgang Overvægtige Gennemgang af relevante borgere/praktisk afprøvning Undervisning/kursus for forflytningsvejledere trænings- og hjælpemiddelterapeuter deltager Formål Udvikling og opdatering af ny viden i forhold til forflytningsprincipper, teknikker og hjælpemidler Afholdelse Alle forflytningsvejledere og terapeuter får 1 dag undervisning årligt Indhold Erfaringsudveksling Forflytningsvejleder rollen Relevante faglige indlæg Nyt fra trænings- og hjælpemiddelterapeuter Nyt fra arbejdsmiljøkonsulenten Arbejdsmiljøkonsulenten planlægger og koordinerer i samarbejde med trænings- og hjælpemiddelterapeuter og forflytningsvejledere. Arbejdsmiljøkonsulent er ansvarlig for mødeindkaldelse, lokaler, information til alle, forplejning Side 13

16 Undervisning af træningsog hjælpemiddelterapeuter Formål Erfaringsudveksling, nye udviklingstiltag, anvende faglig viden der er baseret på evidens og den bedste praksis Nyt fra arbejdsmiljøkonsulenten Arbejdsmiljøkonsulent i samarbejde med leder af træning og leder af hjælpemiddelområdet Afholdelse ½ dag årligt for træningsterapeuterne ½ dag årligt for hjælpemiddelterapeuterne Indhold Undervisningen tager udgangspunkt i ønsker og behov for opdateret viden med relevans i forhold til forflytninger Undervisning af nyansatte terapeuter Undervisning og instruktion foregår lokalt i det område, hvor terapeuten ansættes Leder af trænings- og hjælpemiddelområdet Møder Formål / Indhold Ansvarlig Årlige møder for forflytningsvejleder og trænings- og hjælpemiddelterapeuter Formål Sikre løbende erfaringsudveksling mellem terapeuter og forflytningsvejledere Forflytningsvejleder rollen Faglig input De trænings- og hjælpemiddelterapeuter der underviser i forflytninger deltager i møderne Arbejdsmiljøkonsulent er ansvarlig for indkaldelse, lokaler, information til alle, forplejning (Forplejning 4 x årligt betales af stedet hvor mødet afholdes) Afholdelse Møderne afholdes distriktsvis, 2 timer 4 x årligt sammen med trænings- og hjælpemiddelterapeuter i distriktet Indhold Erfaringsudveksling Nyt fra trænings- og hjælpemiddelterapeuten Nyt fra arbejdsmiljøterapeuten Lokallederne inviteres med ved emner der kræver involvering af lokallederen bl.a. undervisning Arbejdsmiljøkonsulent inviterer lokalledere Side 14

17 Hjælpemidler og instruktion af personale Ved behov for hjælpemidler Forflytningsvejleder kontaktes for brug af spilerdug. Spilerdug forefindes på plejecentrene (se bilag 2 vedr. spilerdug) Forflytningsvejlederen kontaktes vedr. bestilling af specifikke mindre hjælpemidler bl.a. badebænk, badetoiletstol, sengebord, sengeklodser, strømpepåtager mm. (se bilag 1, liste over permanente hjælpemidler) Ved behov for andre hjælpemidler + evt. hjælpemidler på bilag 1 sendes bestillingen til hjælpemiddelterapeuten Inden du tager et hjælpemiddel i brug Efter bevilling af ukomplicerede hjælpemidler (f.eks. rollator, almindelig kørestol) Efter bevilling af komplicerede hjælpemidler, f.eks. lifte, vendestykker Den enkelte medarbejder har et ansvar for at vide, hvordan et hjælpemiddel bruges, inden hun/han går i gang med at bruge det Hjælpemidlet afprøves hos borgeren og gruppen instrueres, hvis hjælpemidlet er nyt/ukendt Forflytningsskema udfyldes Ved behov for instruktion brug først hinandens viden i gruppen/afdelingen. Her gives ikke automatisk instruktion, men efter behov Kontakt herefter evt. hjælpemiddelterapeuten Brug først hinandens viden i gruppen, forflytningsvejleder og hjælpemiddelterapeut Ved nye ukendte produkter skal instruktion gives af terapeuten/forflytningsvejlederen til repræsentanter for både dag-, aften- og nattevagterne Ved behov for repræsentant ved komplicerede hjælpemidler, skal hjælpemiddelterapeuten altid kontaktes af hensyn til evt. udgifter Forflytningsskema udfyldes (se bilag 3) Den enkelte medarbejder har selv et ansvar for at være informeret om hjælpemidler hos borgeren og hvis borgeren får nye hjælpemidler Ventetid på hjælpemidler Hjælpemidler udbringes 2 x ugentlig fra hjælpemiddeldepotet Akutte ting udbringes først, og kan være medvirkende til forskydning af udbringning af andre hjælpemidler Hjælpemidler og boligændringer, som har betydning for, at du kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, behandles altid som akutte sager Side 15

18 Nyttige Link til hjemmesider / forflytninger / videoklip mm Arbejdstilsynets At-vejledninger, At-anvisninger og At-meddelelser: Per Halvor Lunde med billeder og videoklip: Gode billedillustrationer af forflytninger med glidehjælpemidler: Gode illustrationer/videoklip ved brug af lift og sejl: Brancearbejdsmiljørådet Social og Sundhed: Videooptagelser fra distrikt Nørre Snede: Link til information om spilerdug: Litteratur: "Hjælpeleksikon", 3. udgave, redigeret Jette Nielsen og Lene Wolff (billeder af forflytninger) Forflytningsskema: Beskrivelse af forflytninger hos den enkelte borgere. Forflytningsskemaer bliver sat ind som et Word-dokument i Care under Moduler/hjemmehjælp/stamdata/visitation Forflytningsteknikker ved de enkelte forflytninger, herunder billedmateriale, bliver indsat på O- drevet Side 16

19 Forflytningsvejledere distrikt Ikast Øst: Sted Navn Tlf. Træningsterapeut Rehabiliteringscenter Dybdalsparken Kærmindeparken 4980 Signe Ottesen Signe Ottesen Vikar Marie Rasmussen Inge Søe Hjemmeplejen Rita Sørensen 4931 Jane Furbo Rolighedsparken Laila Møller Pedersen Ulla Henriksen 5090 Lone Mikkelsen / Hjælpemiddel terapeuter Tlf: Janni Larsen Mona Aabenhuss Vita Mächer Jensen hjalpemid- brande.dk Laila W. Andersen Linda Rahbek Lillian Jensen Iris Vitis Mette Langdal Johannes Rasmussen Forflytningsvejledere distrikt Ikast Vest: Sted Navn Tlf Træningsterapeut Frisenborgparken plejebolig Frisenborgparken hjemmeplejegr. Kirstine Hede Larsen Alice Monefeldt Gülseren Taskiran 4440 Susanne Davis / Anita Monke / Helle Christoffersen Sussi Nielsen Hjælpemiddelterapeuter BHI, hjemmepleje / Midtjyden Højris Have Anni Hansen 4795 Jane Furbo Linda Kristiansen Ulla Riecke / Hanne Andersen Side 17

20 Forflytningsvejledere distrikt Brande Sted Navn Tlf Træningsterapeut Hjemmeplejen Brandlundparken Brandlundparken dag Brandlundparken aften Solveig Brydsøe Mette Uldum Mirsada Muninovic Lene Sejr 3602 Jannie Hovmark Jensen gr Villy Petersen gr.2-3, / Jannie Hovmark Jensen gr Villy Petersen gr.2-3, Engparken Charlotte Clausen 3650 Jannie Hovmark Jensen /Villy Petersen (se tlf ovenfor) Engparken aften Tove Jensen 3650 Jannie Hovmark Jensen Hjælpemiddelterapeuter Tlf: Laila W. Andersen Linda Rahbek Lillian Jensen Iris Vitis Johannes Rasmussen Forflytningsvejledere distrikt Nørre Snede Sted Navn Tlf Træningsterapeut Østervang Hjemmeplejen Bavnehøj Solbakken Pia Jensen Anette Gregersen Tina Bentzen Inger Mikkelsen Marianne V Jensen Anna Klarholt Kirsten Carvalho 5801 Marie Bisgaard (orlov) Katrine Friis (vikar) Marie Bisgaard (orlov) Katrine Friis (vikar) Niels Thorup Hjælpemiddelterapeut Tlf: Laila W. Andersen Linda Rahbek Lillian Jensen Iris Vitis Johannes Rasmussen (vikar) Side 18

21 Bilag 1: Bestilling af APV og permanente hjælpemidler (brug altid bestillingslisten i Care) Liste over permanente hjælpemidler der kan bestilles direkte på hjælpemiddeldepotet af forflytningsvejledere. Når forflytningsvejledere er fraværende bestilles hjælpemidler af sosu-assistenter og sygeplejersker. Det er vigtigt at udfylde sedlen korrekt - da en mangelfuld bestilling forsinker leveringen OBS Brug altid bestillingsliste i Care under moduler/hjemmehjælp/stamdata og planlægning / stå på den gule linjer, højreklik, vælg Word-skabeloner/hjælpemidler/bestilling af hjælpemidler Der er ikke mulighed for at bestille andre hjælpemidler end nedenstående. Produkt Beskrivelse af produktet Antal der ønskes leveret Badebænk Leveres i sædebredde 47 cm og en totalbredde på 58 cm. og uden ryglæn Badetoiletstol med hjul og fodstøtter Der skal gøres opmærksom på hvorvidt stolen ønskes leveret med hygiejne udskæring. Sengebord uden skab Et lille rullebord med 4 hjul og en kipbar plade Sengeklodser Angiv om det er til runde ben eller til meder samt højde og antal Sengehest overtræk Længde og højde på sengehesten skal opgives Længde Højde Med udsk. Uden udsk. Rund Meder Højde Strømpepåtager Størrelse angives: Angiv, om det er modellen med strikkepind der ønskes eller om det er modellen, der hedder Easy Slide small medium large Side 19

Håndbog for forflytningsvejledere. En fælles forflytningskultur

Håndbog for forflytningsvejledere. En fælles forflytningskultur Håndbog for forflytningsvejledere En fælles forflytningskultur 14-08-2012 Håndbog for Forflytningsvejledere - om forflytninger og arbejdsmiljø i Ældreafdelingen Indholdsfortegnelse Forord side 1 Ansvar

Læs mere

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Forflytningspolitik For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Indhold Indledning...2 Mål...2 Struktur og organisering...3 Ansvarsfordeling...3

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

Bliv stærk i forflytning

Bliv stærk i forflytning Bliv stærk i forflytning Hvad indgår i forflytningstanken? Fagligt perspektiv: den faglige viden, der skal til for at kunne tage særlige hensyn til borgerens /beboerens sygdoms-tilstand Etisk perspektiv:

Læs mere

Kompetent Mobilisering

Kompetent Mobilisering Kompetent Mobilisering 04-04-2017 Sagsnr. 2015/14137 Indholdsfortegnelse Kompetent Mobilisering Intro og Vision... 2 Organisering af arbejdet med kompetent mobilisering... 4 Ansvar og pligter i forhold

Læs mere

Forflytningspolitik for Plejecenterområdet Pleje og Omsorg

Forflytningspolitik for Plejecenterområdet Pleje og Omsorg Forflytningspolitik for Plejecenterområdet Pleje og Omsorg Udarbejdet af sektionsledere for plejecentre område Øst og Vest i Faaborg-Midtfyn Kommune d. 31. maj 2010 Godkendt af MED-udvalg for plejecentre

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Mål og visioner Vision... side 3 Målet er... side 3 Målene kan nås ved...

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Forflytningsteknikkens grundprincipper

Forflytningsteknikkens grundprincipper Forflytningsteknikkens grundprincipper Forflytningsteknik Forflytninger tager udgangspunkt i det funktionsniveau som den, der skal have hjælp har. Funktionsniveauet beskrives ud fra, hvordan man klarer

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Du skal vejlede og påvirke holdninger Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING RÅDGIVNING UDDANNELSE

KOMPETENCEUDVIKLING RÅDGIVNING UDDANNELSE KOMPETENCEUDVIKLING RÅDGIVNING UDDANNELSE Forflytning i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indhold Bestil et af Arbejdsmiljø Københavns gratis tilbud på forflytningsområdet! 3 Kompetenceudvikling til arbejdspladsen

Læs mere

FORFLYTNINGSGUIDE TIL ANSATTE I BO- OG SERVICETILBUD FOR FUNKTIONSHÆMMEDE OG ELEVER PÅ UDDANNELSERNE INDENFOR OMRÅDET

FORFLYTNINGSGUIDE TIL ANSATTE I BO- OG SERVICETILBUD FOR FUNKTIONSHÆMMEDE OG ELEVER PÅ UDDANNELSERNE INDENFOR OMRÅDET xxxxxxxxx FORFLYTNINGSGUIDE TIL ANSATTE I BO- OG SERVICETILBUD FOR FUNKTIONSHÆMMEDE OG ELEVER PÅ UDDANNELSERNE INDENFOR OMRÅDET BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET SOCIAL & SUNDHED REVIDERET UDGAVE 2005 OM DENNE

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET!

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! SIDE 2 Generelt Forflytning i hjemmeplejen kan først foregå når du enten har været på forflytningskursus eller du er blevet oplært

Læs mere

09-11-2015. Vejledning i Forflytning Oktober 2015 Sopu Hillerød. Underviser Judith Forbert Petersen. Velkommen. Bliv stærk i forflytning

09-11-2015. Vejledning i Forflytning Oktober 2015 Sopu Hillerød. Underviser Judith Forbert Petersen. Velkommen. Bliv stærk i forflytning Vejledning i Forflytning Oktober 2015 Sopu Hillerød. Underviser Judith Forbert Petersen Velkommen Præsentation af underviser, navnerunde, funktion og hvilken arbejdsplads I kommer fra. Vi skal have jeres

Læs mere

FORFLYTNINGSGUIDE TIL ANSATTE PÅ SYGEHUSE OG ELEVER PÅ SUNDHEDSUDDANNELSERNE

FORFLYTNINGSGUIDE TIL ANSATTE PÅ SYGEHUSE OG ELEVER PÅ SUNDHEDSUDDANNELSERNE xxxxxxxxx FORFLYTNINGSGUIDE TIL ANSATTE PÅ SYGEHUSE OG ELEVER PÅ SUNDHEDSUDDANNELSERNE BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET SOCIAL & SUNDHED REVIDERET UDGAVE 2005 OM DENNE GUIDE God forflytningsteknik forebygger nedslidning

Læs mere

Forflytningsundervisning

Forflytningsundervisning Forflytningsundervisning Præsentation Steen og Peter Kursister 3 Baggrunden for undervisningen Ønske om at nedsætte antallet af arbejdsskader/nedslidning Øget medarbejder trivsel Øget patient sikkerhed

Læs mere

LEDSAGEORDNINGENS ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Udarbejdet af Ledsageordningen

LEDSAGEORDNINGENS ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Udarbejdet af Ledsageordningen 10.2. Vejledning i forflytningsteknik (Nedenstående er delvist materiale udarbejdet af BST, Århus kommune og hentet fra pjecen Forflytningsguide,udgivet af Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed) Som

Læs mere

Kurser der skaber muligheder. Udvid dine kompetencer

Kurser der skaber muligheder. Udvid dine kompetencer Kurser der skaber muligheder Udvid dine kompetencer Indledning Etac udvikler og markedsfører hjælpemidler til personer med nedsat bevægelsesfrihed. Nøgleordene for vores produkter er funktion, form og

Læs mere

KURSER DER SKABER. muligheder UDVID DINE KOMPETENCER

KURSER DER SKABER. muligheder UDVID DINE KOMPETENCER KURSER DER SKABER muligheder UDVID DINE KOMPETENCER Indledning Etac udvikler og markedsfører hjælpemidler til personer med nedsat bevægelsesfrihed. Nøgleordene for vores produkter er funktion, form og

Læs mere

4. Opfølgning Er der ændringer i arbejdsfunktionen og arbejdsbelastninger for medarbejderne skal I foretage en ny vurdering.

4. Opfølgning Er der ændringer i arbejdsfunktionen og arbejdsbelastninger for medarbejderne skal I foretage en ny vurdering. Vurdering af arbejdsfunktioner og belastninger ved liftning Redskabet er Arbejdsmiljø Københavns anbefaling til vurdering af belastninger ved liftning. Ud fra vurderingen bliver det synligt hvilke tiltag

Læs mere

Procedure Forflytningsteknik

Procedure Forflytningsteknik Hospice Sønderjylland Oprettet d. 11-06-2007 af: LS Sidst revideret d. 04.10.2011 af: KIG 1 Procedure Forflytningsteknik Godkendt d. 30.10.11 af: AMO Skal revideres d. 04.10.13 af: KIG 1 Formål: - At sikre,

Læs mere

Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg

Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg Oplæg af: Fysioterapeut, Master of Public Health og Specialist i sundhedsfremme og forebyggelse Definitionerne afslører perspektivet.

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Forflytning fra liggende i seng til siddende på sengekant

Forflytning fra liggende i seng til siddende på sengekant Forflytning fra liggende i seng til siddende på sengekant, til en eller flere selv? Kan sidde sikkert på sengekant?, til alt - Guide til selv at sætte sig op på sengekant - Tag udgangspunkt i det naturlige

Læs mere

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ Det er vigtigt at have en løbende og konstruktiv dialog omkring det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

Kommunikationskanal. Indflydelse (1 til 5) Center/Teamleder 5 Inddrages. 5 Inddrages. Lokal projektleder 5 Inddrages. 4 (MED udvalg) 5 (MED grupper)

Kommunikationskanal. Indflydelse (1 til 5) Center/Teamleder 5 Inddrages. 5 Inddrages. Lokal projektleder 5 Inddrages. 4 (MED udvalg) 5 (MED grupper) Kommunikationsplan Modtager Medarbejdere (SOSU) Forflytningsvejledere Forflytningskoordinatorer Kommunikationskanal Indflydelse (1 til 5) Center/Teamleder 5 Inddrages Lokal projektleder/ Forflytningskoordinator

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

FORFLYTNINGSGUIDEN. Til ansatte, elever og studerende i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

FORFLYTNINGSGUIDEN. Til ansatte, elever og studerende i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer FORFLYTNINGSGUIDEN Til ansatte, elever og studerende i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Forflytningspyramiden Træk, skub eller rul Forflytningspyramiden ligner den kendte madpyramide: Du

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

Opgaver: Tildele nødvendige ressourcer for at organisationen kan løfte forflytningsopgaven.

Opgaver: Tildele nødvendige ressourcer for at organisationen kan løfte forflytningsopgaven. LEDER AF ÆLDREPLEJEN Leder for den samlede ældrepleje og/eller hjemmeplejen i hele kommunen. Ansvar: Sikre løbende udvikling og tilretning af forflytningspolitik- og retningslinjer. Sikre mulighed for

Læs mere

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø)

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Projekt Forflytning Resultat af spørgeskemaundersøgelse Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Antal besvarelser før-måling: 118 personer Antal besvarelser efter-måling: 106 personer APV

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

AM-konferencen 2010. Visualisering af forflytning nemmere instruktion færre forflytningsskader. Workshop Program. Formål.

AM-konferencen 2010. Visualisering af forflytning nemmere instruktion færre forflytningsskader. Workshop Program. Formål. Visualisering af forflytning nemmere instruktion færre forflytningsskader AM-konferencen 2010 Workshop Program 11.00-11.10: Om projektet 11.10-11.30: Hvad ser vi normalt, når vi arbejder med instruktion

Læs mere

Spørgeskema til projekt forflytning i VIS

Spørgeskema til projekt forflytning i VIS Spørskema til projekt forflytning i VIS Formål Formålet er at undersø hvilken effekt projektforløbet har på medarbejderens vidensniveau, herunder effekt af undervisning, nye standarder og organisering.

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Undervisning i Basisforflytninger for fastansat personale. Undervisere: Frank Lysebjerg & Bente Slivsgaard

Undervisning i Basisforflytninger for fastansat personale. Undervisere: Frank Lysebjerg & Bente Slivsgaard Undervisning i Basisforflytninger for fastansat personale Undervisere: Frank Lysebjerg & Bente Slivsgaard Intro og præsentation Dialog omkring forflytning Grundprincipper & analysemodel Arbejde med sengen

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Spørgeskema til medarbejdere 2010

Spørgeskema til medarbejdere 2010 Vi udvikler kvaliteten i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i Hørsholm Kommune Og vi har brug for din hjælp! Spørgeskema til medarbejdere 2010 I samarbejde med Version 4 22/3 2010 Udfyldelsen af skemaet

Læs mere

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Fagligt Træf 1 TEMA Fagligt Tekst indsættes Træf Invitation til Fagligt Træf 2007 Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Faglig inspiration til forflytningsvejledere, forflytningsansvarlige og undervisere

Læs mere

Forflytningsguide. Til ansatte i hjemmeplejen og på plejehjem samt elever og studerende på uddannelserne inden for social- og sundhedsområdet

Forflytningsguide. Til ansatte i hjemmeplejen og på plejehjem samt elever og studerende på uddannelserne inden for social- og sundhedsområdet Forflytningsguide Til ansatte i hjemmeplejen og på plejehjem samt elever og studerende på uddannelserne inden for social- og sundhedsområdet Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres

Læs mere

Forflytningsguide. Til ansatte i bo- og servicetilbud for borgere med funktionsnedsættelser og elever og studerende på uddannelserne inden for området

Forflytningsguide. Til ansatte i bo- og servicetilbud for borgere med funktionsnedsættelser og elever og studerende på uddannelserne inden for området Forflytningsguide Til ansatte i bo- og servicetilbud for borgere med funktionsnedsættelser og elever og studerende på uddannelserne inden for området Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Introduktion. til nyansatte i Middelfart Kommunes plejecentre, hjemmepleje og dagcentre

Introduktion. til nyansatte i Middelfart Kommunes plejecentre, hjemmepleje og dagcentre Introduktion til nyansatte i Middelfart Kommunes plejecentre, hjemmepleje og dagcentre April 2015 Indholdsfortegnelse Introduktionsprogram til nyansatte 1. Velkommen til plejecentrene, hjemmeplejen og

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

Forflytningsguide. Til ansatte på sygehuse og elever og studerende på sundhedsuddannelserne. Træk, skub eller rul.

Forflytningsguide. Til ansatte på sygehuse og elever og studerende på sundhedsuddannelserne. Træk, skub eller rul. Forflytningsguide Til ansatte på sygehuse og elever og studerende på sundhedsuddannelserne Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad patienterne bruge deres egne ressourcer Indhold Skab rammer for god

Læs mere

Danske Fysioterapeuters

Danske Fysioterapeuters Danske Fysioterapeuters nr. 3 dec. 2004 Tilmeld dig til årskonferencen den 25. januar 2005 og kom og hør om resultaterne af arbejdsmiljøundersøgelsen Sidste papirudgave af Arbejdsmiljønyt så tilmeld dig

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

Sikkerhed og arbejdsmiljø

Sikkerhed og arbejdsmiljø Taastrup Hovedgade 28 2630 Taastrup Tlf.: 43 71 58 33 Fax: 43 71 58 65 E-mail: john@jpk.dk www.jpk.dk Sikkerhed og arbejdsmiljø Taastrup Hovedgade 28 2630 Taastrup Tlf.: 43 71 58 33 Fax: 43 71 58 65 E-mail:

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Projekt Forflytning. Analyse før-/efter-måling Køge Kommune. Antal Besvarelser før-måling: 34 Antal Besvarelser efter-måling: 57

Projekt Forflytning. Analyse før-/efter-måling Køge Kommune. Antal Besvarelser før-måling: 34 Antal Besvarelser efter-måling: 57 Projekt Forflytning Analyse før-/efter-måling Køge Kommune Antal Besvarelser før-måling: 34 Antal Besvarelser efter-måling: 57 APV Hvor enig er du i følgende udsagn? Jeg oplever, at APV en er let at forstå

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

APV skema. Dagplejere. Rebild kommunes APV-skema til dagplejere.

APV skema. Dagplejere. Rebild kommunes APV-skema til dagplejere. APV skema Dagplejere Rebild kommunes APV-skema til dagplejere. Hensigten med dette skema er, endnu engang at sætte fokus på dagplejernes arbejdsmiljø. Udover at vi i sikkerhedsgruppen synes det er en rigtig

Læs mere

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende Bilag 1: Arbejdstilsynets uddrag af vejledningen: Indretning af ældreboliger for fysik plejekrævende m.fl. Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende At-cirkulæreskrivelse nr. 3-1997

Læs mere

Løft rigtigt, når I gør rent

Løft rigtigt, når I gør rent KOST-SERVICE Løft rigtigt, når I gør rent - et TR/AMR værktøj til dig og din arbejdsplads Dette værktøj er til dig, som er arbejdsmiljørepræsentant (AMR) eller tillidsrepræsentant (TR). Du kan læse om,

Læs mere

Hvordan forholder jeg mig til arbejdsmiljøet på arbejdspladsen?

Hvordan forholder jeg mig til arbejdsmiljøet på arbejdspladsen? Hvordan forholder jeg mig til arbejdsmiljøet på arbejdspladsen? En pjece til dig fra din klub Social og sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Revideret august 2007 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 2

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

TEMA. ERGONOMI Tekst indsættes. Invitation til. Fagligt træf 2011. Nyborg Strand d. 5. og 6. september

TEMA. ERGONOMI Tekst indsættes. Invitation til. Fagligt træf 2011. Nyborg Strand d. 5. og 6. september TEMA ERGONOMI Tekst indsættes Invitation til Fagligt træf 2011 Nyborg Strand d. 5. og 6. september Om årets træf Arbejder du med personer, der har brug for din hjælp til at klare de praktiske aktiviteter

Læs mere

Arbejdsmiljølovens udvidede område i relation til elever og studerende

Arbejdsmiljølovens udvidede område i relation til elever og studerende Arbejdsmiljølovens udvidede område i relation til elever og studerende Denne DCUM-vejledning handler om arbejdsmiljølovens udvidede område. en beskriver, hvad arbejdsmiljølovens udvidede område betyder

Læs mere

Informationsbrev Forflytningsorganisation

Informationsbrev Forflytningsorganisation Infobrev Ny koordinator for forflytningsorganisation side Temadag 7. november 05 side Billedbog af forflytninger Side Forflytningsulykker. halvår 05 Side 4 Undervisning som sygeplejerske og forflytningsvejleder

Læs mere

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen Planlægning, Instruktion og tilsyn v/ Jan Møller Mikkelsen Spørgsm rgsmål l fra jer? TC3 dækker region Syddanmark + Horsensområdet Tilsynscenter I - IV Arbejdstilsynet som virksomhed Budget : 457 mill.

Læs mere

DokumentID / Dokumentnr / 4.4

DokumentID / Dokumentnr / 4.4 Sygehus Sønderjylland - Tværgående dokumenter SHS - 1 Ledelse - Arbejdsmiljø - 4 Planlægning Tværgående dokumenter SHS Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Fremmede virksomheder Niveau: Dokumentbrugere:

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Algoritmer 9-12 er udviklet i samarbejde med Odense Kommune og er beskrevet i dette dokument.

Algoritmer 9-12 er udviklet i samarbejde med Odense Kommune og er beskrevet i dette dokument. Algoritme 9 12 Algoritmerne 9 12 er udarbejdet af nøglepersoner i Odense Kommune i samarbejde med Plambech & Bøgedal Sidst rettet den 19. november 2010 Indledning En algoritme er en beskrivelse af hvordan

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Forflytningskompendium

Forflytningskompendium Forflytningskompendium Forflytningsteknik Forflytninger tager udgangspunkt i det funktionsniveau som den, der skal have hjælp har. Funktionsniveauet beskrives ud fra, hvordan man klarer at holde sig oprejst

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 1 Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 2016 2020 Indledning Arbejdsmiljøstrategien for FOA Social- og Sundhedsafdelingen er udarbejdet med afsæt i FOA s politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder At-VEJLEDNING F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Diakonissestiftelsens Hospice KIG Kliniske interessegrupper Revideret af HM/RN: marts 2010 Side 1 af 5

Diakonissestiftelsens Hospice KIG Kliniske interessegrupper Revideret af HM/RN: marts 2010 Side 1 af 5 KIG Kliniske interessegrupper Revideret af HM/RN: marts 2010 Side 1 af 5 Indledning: Med udgangspunkt i kursuspolitikken og tilstrækkelige ressourcer ønsker vi at stimulere det værdifulde udviklingsarbejde,

Læs mere

Forflytningskultur. Værktøj til arbejdet med udvikling af forflytningspraksis

Forflytningskultur. Værktøj til arbejdet med udvikling af forflytningspraksis Forflytningskultur Værktøj til arbejdet med udvikling af forflytningspraksis INDHOLD Den gode forflytningspraksis 3 Forflytningsblomsten 4 Ny forflytningskultur - hvordan? 6 Den gode forflytning i praksis

Læs mere

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ Det er vigtigt at have en løbende og konstruktiv dialog omkring det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3 Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer Juli 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Vedledning til brug af APV for forflytning

Vedledning til brug af APV for forflytning Vedledning til brug af APV for forflytning Skemaet dækker kun områder der relaterer sig til forflytning. Hvis man i forvejen bruger et andet skema som også dækker andre områder, kan det overvejes om spørgsmålene

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

Fotometoden = (ny) viden + involvering

Fotometoden = (ny) viden + involvering Fotometoden = (ny) viden + involvering Snaplog fra fokus på trivsel til kerneopgaven Forflytningstræf 2015 - Mette Mogensen, Forflytningsteknik kursus - cityfys.dk Annoncewww.cityfys.dk/ Undervisning for

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Konkrete udfordringer/løsninger for at forbedre arbejdsmiljøet. Oplevelser, udfordringer og dilemmaer på Plejecentret Rosengården

Konkrete udfordringer/løsninger for at forbedre arbejdsmiljøet. Oplevelser, udfordringer og dilemmaer på Plejecentret Rosengården Konkrete udfordringer/løsninger for at forbedre arbejdsmiljøet Oplevelser, udfordringer og dilemmaer på Plejecentret Rosengården Præsentation Kirsten Suhr, Centerleder på Plejecentret Rosengården siden

Læs mere

Gladsaxe fælles spørgeramme til medarbejderundersøgelsen

Gladsaxe fælles spørgeramme til medarbejderundersøgelsen Tema Gladsaxe fælles spørgeramme til medarbejderundersøgelsen Psykisk arbejdsmiljø: Overordnet Krav Indflydelse Mening Forudsigelighed Social støtte Udvikling Personaleledelse Man kan svare på skalaen:

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere