Håndbog for forflytningsvejledere. En fælles forflytningskultur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for forflytningsvejledere. En fælles forflytningskultur"

Transkript

1 Håndbog for forflytningsvejledere En fælles forflytningskultur

2 Håndbog for Forflytningsvejledere - om forflytninger og arbejdsmiljø i Ældreafdelingen Indholdsfortegnelse Forord side 1 Ansvar og pligter i forhold til Arbejdsmiljøloven side 2 Forflytningsprincipper side 3 Formål og beskrivelse af forflytningsvejlederordningen side 4 Mål for kurserne i forflytningsteknikker side 5 Forflytningsteknik analysemodel / niveauinddeling / risikoanalyse side 6 Forflytningsvejlederens arbejdsopgaver side 7-8 Samarbejdspartner, arbejdsopgaver og ansvarsfordeling side 9-10 Forflytningsskemaer side 11 Undervisning møder og kurser side Hjælpemidler og instruktion af personale side 15 Nyttige links side 16 Liste over Forflytningsvejledere side Bilag 1 Bestilling af permanente hjælpemidler, side 19 Bilag 2 Spilerdug, side 20 Bilag 3 Forflytningsskema, side 21 Om disse sider De følgende sider er en samling af beslutninger om, hvordan du som medarbejder i Ældreafdelingen i Ikast-Brande Kommune skal forholde dig til dit arbejdsmiljø. Høring i Sektor MED Håndbogen er evalueret i marts 2012 og opdateret med enkelte tilføjelser og ændringer

3 Forord "Håndbog for forflytningsvejledere" er en del af projektet "Uddannelse af forflytningsvejledere og implementering af en ny forflytningskultur i Ikast-Brande kommune - forflytninger ud fra en sundhedsfremmende metode". Ældreafdelingen håber, at håndbogen kan bidrage til, at personforflytning og personhåndtering er en fælles arbejdspladsanliggende. Visionen er, at der skal ske en effektiv forebyggende indsats af forflytningsskader og nedslidning og det er derfor nødvendigt at både arbejdspladsen som helhed og den enkelte medarbejder tager et ansvar. En arbejdsplads' forflytningspraksis påvirkes af den kultur, som den udspiller sig i. Ældreområdet er kendetegnet ved borgere, som har behov for fysisk pleje, hvor såvel borgerens ressourcer som personalet helbred skal tænkes sammen i den bedst mulige situation for begge parter. Målet er at forebygge nedslidning af medarbejdere, reducere gener i bevægeapparatet, reducere sygefravær, nedsætte akutte skader i forbindelse med forflytninger samt at øge arbejdstilfredsheden. Endvidere er målet, at borgeren får mulighed for ved aktiv medvirken at vedligeholde sine færdigheder. Den gode forflytningspraksis skal vedligeholdes efter projektets afslutning. Det er derfor vigtigt løbende at sikre sig: En fortsat implementering af en ny forflytningskultur i hele kommunen ved jævnlig gentaget undervisning, erfaringsudveksling, udvikling og evaluering af forflytningsvejleder rollen samt klarhed over opgaver og ansvarsfordeling At der er fokus på det fysiske arbejdsmiljø udfra en sundhedsfremmende tilgang med udgangspunkt i borgerens behov og ressourcer og med redskaber til at den enkelte medarbejder kan mestre forflytningen Arbejdsmiljøorganisationen/arbejdsmiljøgruppen involveres gennem dialog og et tæt samarbejde med sikkerhedsrepræsentant og ledelse På sigt kan det medvirke til at forebygge nedslidning af medarbejdere, reducere sygefravær og gener i bevægeapparatet, nedsætte akutte skader i forbindelse med forflytninger samt at øge arbejdstilfredsheden. "Håndbog for forflytningsvejledere" er med til at give Ikast-Brande kommunes ansatte og borgere de bedste betingelser for at leve op til de krav der stilles til et godt arbejdsmiljø og målsætninger for ældreområdet. Den gode forflytningspraksis skal ligeledes være medvirkende til at opfylde følgende politiske målsætninger for Ældreområdet: Borgeren oplever at indsatsen forebygger eller begrænser de konsekvenser som sygdom, handicap og det at blive ældre kan medføre. At borgeren oplever, at mødet med de ansatte er kendetegnet ved omsorg og ved en sundhedsfremmende tilgang Side 1

4 Ansvar og pligter i forhold til arbejdsmiljøloven Uddrag fra Lov om arbejdsmiljø Lov nr. 784 fra 11/ Arbejdsgiveren (Ikast-Brande Kommune / Danske Diakonhjem) 15. Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige. Arbejdslederen (Distriktsledere) 26. Arbejdslederen skal medvirke til, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige inden for det arbejdsområde, som han leder. Han skal herunder påse, at de foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed, virker efter deres hensigt. Ansatte 27. De ansatte skal deltage i samarbejdet om sikkerhed og sundhed. 28. De ansatte skal medvirke til, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige inden for deres arbejdsområde, herunder at de foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed, virker efter deres hensigt Side 2

5 Forflytningsprincipper Som medarbejder i Ikast-Brande Kommune løfter vi ikke, men forflytter. Definition på løft: Når en genstand/person flyttes fra et sted til et andet i lodret retning (slipper underlaget). Bevægelsesretningen er modsat tyngdekraften. Definition på forflytning: Når en genstand/person skubbes, trækkes, glider uden at slippe underlaget. Bevægelsen foregår hovedsageligt vandret. Forflytningen skal tage udgangspunkt i analysemodellen: Forflytningen foregår med udgangspunkt i borgerens ressourcer og forflytningen og hjælpemidler tilpasses borgerens behov Forflytningen foregår med udgangspunkt i de naturlige bevægemønstre Brug de fysiske love hensigtsmæssigt under forflytningen bl.a. ved at nedsætte/øge friktion, brug skråplan/kiler, brug vægtstangsprincippet, arbejd i det vandrette plan Det er hensynet til hjælperens arbejdsmiljø som går forud for hensynet til borgerens vedligeholdelsestræning/genoptræning. Forflytningen skal tage udgangspunkt i en sundhedsfremmende tankegang: Arbejdet skal være så hensigtsmæssigt som muligt og med en sundhedsfremmende tilgang, hvor borgeren og personalet skal have handleredskaber, der skal være begribelige, meningsfulde og skal kunne håndteres Forflytningen skal aktivere borgeren og forebygge eller begrænse inaktivitet. Forflytningen skal tage udgangspunkt i en fælles holdning til en god forflytningskultur: En aftale skal udføres/respekteres af alle medarbejdere i gruppen/afdelingen Alle er forpligtet til at overholde nedskrevne aftaler Der kan forekomme akutte/sjældne tilfælde, hvor de plejemæssige krav går forud for de arbejdsmiljømæssige krav Side 3

6 Formål og beskrivelse af forflytningsvejlederordning Hvad er formålet med forflytningsvejledere? Hvad er en forflytningsvejleder? Hvem kan vælges / udpeges til forflytningsvejleder? Hvordan sikres at forflytningsvejlederen har den nødvendige viden? Hvad er fordelen ved at være forflytningsvejleder? Hvordan sikres at der er tid til at udføre opgaverne som forflytningsvejleder? Hvordan sikres at man bliver brugt som forflytningsvejleder? At fastholde fokus på det fysiske arbejdsmiljø, så den enkelte medarbejder bliver bedre til at mestre forflytningssituationen At forebygge og reducere belastninger, som øger risikoen for arbejdsskader her og nu og nedslidning på sigt At reducere sygefravær og gener i bevægeapparatet At have fokus på forflytningsarbejdet som en naturlig del af det daglige arbejde At øge arbejdstilfredsheden En forflytningsvejleder er en medarbejder, som skal have et særligt fokus på, at det fysiske arbejdsmiljø forbedres, fastholdes og udvikles En fastansat medarbejder En medarbejder som brænder for opgaven En medarbejder som kan få de andre i grppen/afdelingen med Forflytningsvejlederen har været på et forflytningsvejleder kursus Forflytningsvejlederne deltager i en årlig opfølgningsdag for alle forflytningsvejledere Forflytningsvejlederen deltager i en årlig opfølgningsdag sammen med de øvrige medarbejdere Forflytningsvejlederne mødes i mindre grupper 4 gange årligt Der er en trænings- og hjælpemiddelterapeut med i alle grupper Får et uddybende kendskab til arbejdsmiljø og forflytninger. Får et udviklende samarbejde på tværs af grupper/afdelinger med de øvrige forflytningsvejledere Lederen skal sikre den nødvendige tid til opgaven. Eksempelvis ved behov for at øve forflytningsteknikker i forbindelse med en bestemt borger, møder, undervisning og forberedelse (Se side 12 undervisning/møder) Ledelsesmæssig opbakning og tid til opgaver Forflytninger er et fast punkt til gruppemøder og ved nye borgere, forflytningsvejlederen kan komme med indlæg og være sparringspartner til kollegaer der oplever problemer omkring forflytninger Side 4

7 Mål for kurserne i forflytningsteknikker for alle medarbejdere At den enkelte medarbejder får en grundlæggende forståelse for hensigtsmæssige arbejdsbevægelsers betydning for påvirkninger på bevægeapparatet og tage ansvar for eget helbred. At den enkelte medarbejder håndterer forflytningssituationen i forhold til borgerens ressourcer (fysisk, psykisk og socialt) og med udgangspunkt i analysemodellen. At den enkelte medarbejder får en grundlæggende forståelse for at arbejde sundhedsfremmende og borgere/hjælpere får de nødvendige handleredskaber der gør, at borgere/hjælpere bedre kan håndtere forflytningen. At medarbejderne lærer at mestre grundlæggende forflytningsprincipper, således at han/hun kan udføre dem hensigtsmæssigt, eller han/hun ved, hvem der skal kontaktes i tvivlstilfælde og gør det. At den enkelte medarbejder bliver i stand til at vurdere egne ressourcer og kunne håndtere en given opgave i forhold til belastning på egen person (fysisk, psykisk og socialt). At den enkelte medarbejder overholder vedtagne beslutninger. Supplerende mål for kurserne i forflytningsteknikker for forflytningsvejledere: At den enkelte forflytningsvejleder får en grundlæggende viden om arbejdsmiljølovgivningen og lovgivningens konsekvenser. At den enkelte forflytningsvejleder er kvalificeret til at træffe valg omkring forflytninger (f.eks. forflytningsteknik, hjælpemidler, forflytningsskema) og gør det Side 5

8 Forflytningsteknik med udgangspunkt i Analysemodel / niveauinddeling / risikoanalyse Brug af "Analysemodel" Alle forflytninger inddeles i 3 niveauer: Der arbejdes i hver forflytning med udgangspunkt i analysemodellen : Borgerens ressourcer Naturlige bevægemønstre Fysiske love (friktion, skråplan/kiler, vægtstænger/bådprincippet) Egen arbejdsteknik Borgeren i centrum med fokus på hjælperens arbejdsmiljø Niveau 1: Forflytningen kan klares uden eller med minimal kraft anvendelse (guiding). Vi skal hjælpe medarbejder og borger til at tænke på de naturlige bevægemønstre. Vi skal lokke de naturlige bevægemønster frem. Niveau 1 forflytning er i forhold til den enkelte borger Niveau 2: Forflytninger på dette niveau foregår i det vandrette plan med udgangspunkt i de naturlige bevægemønstre og de fysiske lover. Niveau 2 forflytninger er i forhold til den enkelte borgere Niveau 3: Løft - her er der tale om forflytninger i det lodrette plan. Niveau 3 forflytninger er kun i forhold til tekniske hjælpemidler Risikoanalyse I forbindelse med forflytning af borger er det nødvendigt at analysere den risiko arbejdsopgaverne indebærer Hvordan ser det naturlige bevægemønster ud? Hvad gør raske folk i denne situation Hvad er afvigelsen fra det naturlige bevægemønster for denne borger, hvilke konsekvenser får det for forflytningen af borgeren? I hvilken fase af forflytningen kan det gå galt? Hvad kan gå galt? Hvad er årsagen til at det kan gå galt? Hvad kan jeg gøre for at minimere risikoen? Væsentlige grundregler inden for arbejdsteknik Arbejd med benene i gangbred stående Brug benene til vægtoverføring Undgå fremadbøjning, sidebøjning og vrid på mere end 15 grader af rygsøjlen Tæer og brystben i samme retning Sengens arbejdshøjde - undgå fremadbøjning Arbejd så vidt muligt med armene ind til kroppen Arbejd tæt ved byrden med kort rækkeafstand Sørg for god plads omkring dig Side 6

9 Forflytningsvejlederens arbejdsopgaver: Hvad er forflytningsvejlederens opgaver Overordnet funktion Forflytningsvejlederne skal bidrage til ens holdning til forflytninger i kommunen med en sundhedsfremmende tilgang og hensigtsmæssig tilrettelægges af arbejdet med mindst mulig kraft anvendelse Forflytningsvejlederen skal være med til at gøre hverdagen sikker for kollegaer og borgere og medvirke til forebyggelse af arbejdsskader Forflytningsvejlederen skal være engageret og synlig i dagligdagen og skal kunne inspirere og motivere kollegerne til at bruge og vedligeholde forflytningsteknikkerne Forflytningsvejlederen skal i det daglige være opmærksom på hvordan kollegerne har det med forflytninger både fysisk og psykisk Forflytningsvejlederen skal vedvarende følge op på forflytningsteknikkerne i forhold til nye borgere og kolleger. Forflytningsvejlederen er ansvarlig for at hjælpe med eller tage initiativ til at finde løsningsmodeller ved svære forflytninger. Forflytningsvejlederen skal kunne de grundlæggende forflytningsteknikker og lære dem fra sig. Hjælpemidler Forflytningsvejlederen skal medvirke til at sikre formidling af brugen af hjælpemidler og se behovet for hjælpemidler Udarbejdelse af materiale Forflytningsvejlederen kan være med til at beskrive og udforme materiale i forbindelse med forflytningsskemaer og håndbog for forflytningsvejledere Samarbejde Forflytningsvejlederen er i samarbejde med kollegaer med til at finde hensigtsmæssige løsningsmuligheder Forflytningsvejlederen er sparringspartner i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdet, pladsforhold og indretning af arbejdssteder Sparringspartner til borgerens kontaktperson, eksempelvis i forbindelse med udfyldelse og revision af forflytningsskemaerne Forflytningsvejlederen er sparringspartner til arbejdsmiljørepræsentanten og kan deltage på sikkerhedsmøder ved punkter vedrørende det fysiske arbejdsmiljø Undervisning Forflytningsvejlederen er ansvarlig for at nyansatte og elever introduceres i de teknikker de har brug for udfra undervisningsprogram til nyansatte og elever Forflytningsvejlederen skal i samarbejde med terapeuterne undervise nyansatte og elever samt årlig opfølgningskursus for alle Forflytningsvejlederen deltager aktivt i oplæring af nye forflytningsvejledere Side 7

10 Side 8 Kurser/møder Forflytningsvejlederen deltager i årlige opfølgningskurser for alle forflytningsvejledere og kvartalsmøder lokalt

11 Samarbejdspartner og ansvarsfordeling af arbejdsopgaver: Samarbejdspartner Opgaver Ansvarlig Daglig leder (lokalleder) Arbejdsmiljøkonsulent Samarbejde med arbejdsmiljørepræsentant Opbakning omkring forflytningsvejlederens rolle Aftale om tilrettelæggelse og tidsforbrug til vejleder opgaver Planlægning af undervisningsdage Sikre ajourført viden og udvikling af forflytningsvejleder funktionen Vedligeholdelse af "Håndbog for forflytningsvejledere" Sparringspartner i komplicerede forflytnings- og arbejdsmiljømæssige situationer Samarbejdspartner i forhold til APV'en. Vurderinger i forhold til eksempelvis: Boligens indretning Det praktiske arbejde Forhold vedr. borgeren Samarbejdspartner i forhold til arbejdsskader, eksempelvis: Forslag til ændringer i forhold til forflytninger og ADL funktioner Forslag til hjælpemidler Forslag til indretning/plads Lokalleder / forflytningsvejleder Arbejdsmiljøkonsulent Arbejdsmiljøgruppen (Arbejdsmiljørepræsentant/ lokalleder) Samarbejde med arbejdsmiljøgruppen Samarbejde med hjælpemiddel terapeut Møde med arbejdsmiljøgruppen: Generel orientering omkring forflytningssituationen og det fysiske arbejdsmiljø ude i praksis Ved behov for instruktion i forflytninger, hvor der er et forflytningshjælpemiddel Hvis der skønnes at være behov for et forflytningshjælpemiddel Hvis der er pleje i hjemmet og der er behov for en forflytningsbeskrivelse af hensyn til medarbejderens arbejdsmiljø, når der anvendes et forflytningshjælpemiddel (pladskrav, teknik m.v.). Hvis der er behov for råd og vejledning på baggrund af Forflytningsvejlederen orienterer arbejdsmiljøgruppen før/eller til et arbejdsmiljø møde Forflytningsvejleder i samarbejde med hjælpemiddelterapeut Side 9

12 pladsforhold i forbindelse med øvrige større hjælpemidler Planlægning af undervisning for alle medarbejdere Samarbejde med træningsterapeut Samarbejde med borgerens kontaktperson Arbejdstilsynet - tilsynsrapport Ved behov for instruktion i forflytninger, hvor der ikke er et forflytningshjælpemiddel. Hvis der er pleje i hjemmet og der er behov for en forflytningsbeskrivelse af hensyn til træningspotentialer eller medarbejderens arbejdsmiljø, når der arbejdes uden hjælpemidler Planlægning af undervisning for nyansatte/elever Sparringspartner ved udarbejdelse af forflytningsbeskrivelser Sparringspartner ved konstaterende problemer fra Arbejdstilsynet i forhold til arbejdsstillinger, pladsforhold / indretning og brug af hjælpemidler Hjælp til alternative hensigtsmæssige løsningsmuligheder Forflytningsvejleder i samarbejde med træningsterapeut og kontaktperson Kontaktperson Arbejdsmiljøgruppen Side 10

13 Forflytningsskemaer Hvad er et forflytningsskema? Et forflytningsskema er en beskrivelse af hvordan vi skal udføre forflytninger og ADL funktioner hos den enkelte borger Hvor finder jeg et forflytningsskema? Hvem skal udfylde forflytningsskemaerne? Hvordan skal skemaet udfyldes? Hvem skal der udarbejdes forflytningsskema på? Hvornår skal forflytningsskemaet udfyldes? Under din borger i Rambøll Care findes Forflytningsskemaet som en Word-skabelon under Moduler / hjemmehjælp / stamdata og planlægning. Stå på den gule linje, højreklik, vælg Word-skabeloner / Forflytning / Forflytningsskema Eksempler på forflytningsbeskrivelser findes i Care samme sted som forflytningsskemaet Se bilag 3 Den faste hjælper/kontaktperson hos borgeren udfylder skemaet og ajourfører ved ændringer Ved behov for hjælp/støtte ved borgere i niveau 1-2 kan forflytningsvejlederen kontaktes (se alle forflytninger inddeles i niveauer s.6) Ved borgere i niveau 3 kan hjælpemiddelterapeuten kontaktes (se alle forflytninger inddeles i niveauer s.6) Forflytningsvejlederen skal læse forflytningsskemaet igennem Forflytningsskemaet kan udfyldes direkte i Care eller manuelt. Se evt. eksempler under instruktioner. Beskrivelser af standard forflytninger og billedmateriale findes på 0-drevet under mappen "Forflytningsvejledere" Borgere der har et problem med behov for hjælp i forhold til forflytninger Forflytningsskemaet skal udfyldes hurtigst muligt efter behovet er opstået dog senest efter 14 dage Side 11

14 Undervisning / møder og kurser Undervisning / kurser Formål / indhold Ansvarlig Introduktion til forflytningsteknikker i forhold til relevante borger Formål Sikre at de lovmæssige krav er opfyldt ved nyansættelse Forflytningsvejlederen Afholdelse Vil ofte forekomme som individuel oplæring ude i praksis Indhold At sikre instruktion og oplæring i relevante forflytningsteknikker / principper i forhold til de borgere, de nyansatte kommer i berøring med Undervisning for nyansatte medarbejdere (hjælpere, assistenter, afløsere, sygeplejersker, elever, og studerende) Formål Kendskab til forflytningsteknikker / principper, kendskab til brug af analysemodellen, de naturlige bevægemønstre og brug af enkle hjælpemidler/glidestykker til at understøtte de naturlige bevægemønstre Ved behov for brug af lift, og andre større hjælpemidler tages det op hos relevante borgere Afholdelse Der planlægges distriktsvis undervisning min. 4 x årligt af 3 timer Indhold Analysemodellen / Forflytninger kontra løft Retningslinjer for vurdering af enkeltløft (At-vejledning) Sundhedsfremme og forebyggelse De naturlige bevægemønstre Afprøvning i praksis, vending i seng, længere op i seng, ind/ud af seng, herunder brug af og placering af glidestykker / spilerdug og glidebræt Hjælp af beboer op fra gulv Pjecen "Forflytningsundervisning for nyansatte og elever udleveres og læses inden undervisning. Trænings- og hjælpemiddelterapeuter kan deltage efter behov Distriktsleder/lokalleder er ansvarlig for tider til afholdelse, lokaler, forplejning og information til alle, og aftale medforflytningsvejledere til undervisning. Undervisere: Træningsterapeuter (underviser på skift 1 år af gangen) og forflytningsvejledere tilrettelægger og afholder undervisningen. Evalueret august 2011 Lokalleder evt. delegering til forflytningsvejledere "Jfr.: "Bekendtgørelse om arbejdets udførelse" nr. 599 af 17. juni Oplæring og Instruktion: Arbejdsgiveren skal sørge for, at hver enkelt ansat, uanset ansættelsesforholdets karakter og varighed får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig op Side 12

15 læring og instruktion i at udføre arbejdet på farefri måde" Undervisning/kurser Formål /indhold Ansvarlig Undervisning af alle medarbejdere Formål Undervisning gruppevis med opfriskning af de grundlæggende forflytningsprincipper og teknikker Aktuelle emner og problematikker i forflytninger fra praksis tages op / afprøves Afholdelse Alle medarbejdere får 3 timers undervisning 1 gang årligt Trænings- og hjælpemiddelterapeuter kan deltage efter behov Undervisningen planlægges lokalt. Lokalleder er ansvarlig for tider for afholdelse, forplejning, lokaler og information til alle. Undervisere: Hjælpemiddelterapeut + forflytningsvejledere tilrettelægger og afholder undervisningen. Evalueres ultimo 2011 Indhold Erfaringer siden sidst Sundhedsfremme og forebyggelse Hvor har vi arbejdsskaderne fra Opdateret viden / evidens Hverdagens dilemmaer / motivation / forandring / pædagogisk tilgang Overvægtige Gennemgang af relevante borgere/praktisk afprøvning Undervisning/kursus for forflytningsvejledere trænings- og hjælpemiddelterapeuter deltager Formål Udvikling og opdatering af ny viden i forhold til forflytningsprincipper, teknikker og hjælpemidler Afholdelse Alle forflytningsvejledere og terapeuter får 1 dag undervisning årligt Indhold Erfaringsudveksling Forflytningsvejleder rollen Relevante faglige indlæg Nyt fra trænings- og hjælpemiddelterapeuter Nyt fra arbejdsmiljøkonsulenten Arbejdsmiljøkonsulenten planlægger og koordinerer i samarbejde med trænings- og hjælpemiddelterapeuter og forflytningsvejledere. Arbejdsmiljøkonsulent er ansvarlig for mødeindkaldelse, lokaler, information til alle, forplejning Side 13

16 Undervisning af træningsog hjælpemiddelterapeuter Formål Erfaringsudveksling, nye udviklingstiltag, anvende faglig viden der er baseret på evidens og den bedste praksis Nyt fra arbejdsmiljøkonsulenten Arbejdsmiljøkonsulent i samarbejde med leder af træning og leder af hjælpemiddelområdet Afholdelse ½ dag årligt for træningsterapeuterne ½ dag årligt for hjælpemiddelterapeuterne Indhold Undervisningen tager udgangspunkt i ønsker og behov for opdateret viden med relevans i forhold til forflytninger Undervisning af nyansatte terapeuter Undervisning og instruktion foregår lokalt i det område, hvor terapeuten ansættes Leder af trænings- og hjælpemiddelområdet Møder Formål / Indhold Ansvarlig Årlige møder for forflytningsvejleder og trænings- og hjælpemiddelterapeuter Formål Sikre løbende erfaringsudveksling mellem terapeuter og forflytningsvejledere Forflytningsvejleder rollen Faglig input De trænings- og hjælpemiddelterapeuter der underviser i forflytninger deltager i møderne Arbejdsmiljøkonsulent er ansvarlig for indkaldelse, lokaler, information til alle, forplejning (Forplejning 4 x årligt betales af stedet hvor mødet afholdes) Afholdelse Møderne afholdes distriktsvis, 2 timer 4 x årligt sammen med trænings- og hjælpemiddelterapeuter i distriktet Indhold Erfaringsudveksling Nyt fra trænings- og hjælpemiddelterapeuten Nyt fra arbejdsmiljøterapeuten Lokallederne inviteres med ved emner der kræver involvering af lokallederen bl.a. undervisning Arbejdsmiljøkonsulent inviterer lokalledere Side 14

17 Hjælpemidler og instruktion af personale Ved behov for hjælpemidler Forflytningsvejleder kontaktes for brug af spilerdug. Spilerdug forefindes på plejecentrene (se bilag 2 vedr. spilerdug) Forflytningsvejlederen kontaktes vedr. bestilling af specifikke mindre hjælpemidler bl.a. badebænk, badetoiletstol, sengebord, sengeklodser, strømpepåtager mm. (se bilag 1, liste over permanente hjælpemidler) Ved behov for andre hjælpemidler + evt. hjælpemidler på bilag 1 sendes bestillingen til hjælpemiddelterapeuten Inden du tager et hjælpemiddel i brug Efter bevilling af ukomplicerede hjælpemidler (f.eks. rollator, almindelig kørestol) Efter bevilling af komplicerede hjælpemidler, f.eks. lifte, vendestykker Den enkelte medarbejder har et ansvar for at vide, hvordan et hjælpemiddel bruges, inden hun/han går i gang med at bruge det Hjælpemidlet afprøves hos borgeren og gruppen instrueres, hvis hjælpemidlet er nyt/ukendt Forflytningsskema udfyldes Ved behov for instruktion brug først hinandens viden i gruppen/afdelingen. Her gives ikke automatisk instruktion, men efter behov Kontakt herefter evt. hjælpemiddelterapeuten Brug først hinandens viden i gruppen, forflytningsvejleder og hjælpemiddelterapeut Ved nye ukendte produkter skal instruktion gives af terapeuten/forflytningsvejlederen til repræsentanter for både dag-, aften- og nattevagterne Ved behov for repræsentant ved komplicerede hjælpemidler, skal hjælpemiddelterapeuten altid kontaktes af hensyn til evt. udgifter Forflytningsskema udfyldes (se bilag 3) Den enkelte medarbejder har selv et ansvar for at være informeret om hjælpemidler hos borgeren og hvis borgeren får nye hjælpemidler Ventetid på hjælpemidler Hjælpemidler udbringes 2 x ugentlig fra hjælpemiddeldepotet Akutte ting udbringes først, og kan være medvirkende til forskydning af udbringning af andre hjælpemidler Hjælpemidler og boligændringer, som har betydning for, at du kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, behandles altid som akutte sager Side 15

18 Nyttige Link til hjemmesider / forflytninger / videoklip mm Arbejdstilsynets At-vejledninger, At-anvisninger og At-meddelelser: Per Halvor Lunde med billeder og videoklip: Gode billedillustrationer af forflytninger med glidehjælpemidler: Gode illustrationer/videoklip ved brug af lift og sejl: Brancearbejdsmiljørådet Social og Sundhed: Videooptagelser fra distrikt Nørre Snede: Link til information om spilerdug: Litteratur: "Hjælpeleksikon", 3. udgave, redigeret Jette Nielsen og Lene Wolff (billeder af forflytninger) Forflytningsskema: Beskrivelse af forflytninger hos den enkelte borgere. Forflytningsskemaer bliver sat ind som et Word-dokument i Care under Moduler/hjemmehjælp/stamdata/visitation Forflytningsteknikker ved de enkelte forflytninger, herunder billedmateriale, bliver indsat på O- drevet Side 16

19 Forflytningsvejledere distrikt Ikast Øst: Sted Navn Tlf. Træningsterapeut Rehabiliteringscenter Dybdalsparken Kærmindeparken 4980 Signe Ottesen Signe Ottesen Vikar Marie Rasmussen Inge Søe Hjemmeplejen Rita Sørensen 4931 Jane Furbo Rolighedsparken Laila Møller Pedersen Ulla Henriksen 5090 Lone Mikkelsen / Hjælpemiddel terapeuter Tlf: Janni Larsen Mona Aabenhuss Vita Mächer Jensen hjalpemid- brande.dk Laila W. Andersen Linda Rahbek Lillian Jensen Iris Vitis Mette Langdal Johannes Rasmussen Forflytningsvejledere distrikt Ikast Vest: Sted Navn Tlf Træningsterapeut Frisenborgparken plejebolig Frisenborgparken hjemmeplejegr. Kirstine Hede Larsen Alice Monefeldt Gülseren Taskiran 4440 Susanne Davis / Anita Monke / Helle Christoffersen Sussi Nielsen Hjælpemiddelterapeuter BHI, hjemmepleje / Midtjyden Højris Have Anni Hansen 4795 Jane Furbo Linda Kristiansen Ulla Riecke / Hanne Andersen Side 17

20 Forflytningsvejledere distrikt Brande Sted Navn Tlf Træningsterapeut Hjemmeplejen Brandlundparken Brandlundparken dag Brandlundparken aften Solveig Brydsøe Mette Uldum Mirsada Muninovic Lene Sejr 3602 Jannie Hovmark Jensen gr Villy Petersen gr.2-3, / Jannie Hovmark Jensen gr Villy Petersen gr.2-3, Engparken Charlotte Clausen 3650 Jannie Hovmark Jensen /Villy Petersen (se tlf ovenfor) Engparken aften Tove Jensen 3650 Jannie Hovmark Jensen Hjælpemiddelterapeuter Tlf: Laila W. Andersen Linda Rahbek Lillian Jensen Iris Vitis Johannes Rasmussen Forflytningsvejledere distrikt Nørre Snede Sted Navn Tlf Træningsterapeut Østervang Hjemmeplejen Bavnehøj Solbakken Pia Jensen Anette Gregersen Tina Bentzen Inger Mikkelsen Marianne V Jensen Anna Klarholt Kirsten Carvalho 5801 Marie Bisgaard (orlov) Katrine Friis (vikar) Marie Bisgaard (orlov) Katrine Friis (vikar) Niels Thorup Hjælpemiddelterapeut Tlf: Laila W. Andersen Linda Rahbek Lillian Jensen Iris Vitis Johannes Rasmussen (vikar) Side 18

21 Bilag 1: Bestilling af APV og permanente hjælpemidler (brug altid bestillingslisten i Care) Liste over permanente hjælpemidler der kan bestilles direkte på hjælpemiddeldepotet af forflytningsvejledere. Når forflytningsvejledere er fraværende bestilles hjælpemidler af sosu-assistenter og sygeplejersker. Det er vigtigt at udfylde sedlen korrekt - da en mangelfuld bestilling forsinker leveringen OBS Brug altid bestillingsliste i Care under moduler/hjemmehjælp/stamdata og planlægning / stå på den gule linjer, højreklik, vælg Word-skabeloner/hjælpemidler/bestilling af hjælpemidler Der er ikke mulighed for at bestille andre hjælpemidler end nedenstående. Produkt Beskrivelse af produktet Antal der ønskes leveret Badebænk Leveres i sædebredde 47 cm og en totalbredde på 58 cm. og uden ryglæn Badetoiletstol med hjul og fodstøtter Der skal gøres opmærksom på hvorvidt stolen ønskes leveret med hygiejne udskæring. Sengebord uden skab Et lille rullebord med 4 hjul og en kipbar plade Sengeklodser Angiv om det er til runde ben eller til meder samt højde og antal Sengehest overtræk Længde og højde på sengehesten skal opgives Længde Højde Med udsk. Uden udsk. Rund Meder Højde Strømpepåtager Størrelse angives: Angiv, om det er modellen med strikkepind der ønskes eller om det er modellen, der hedder Easy Slide small medium large Side 19

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Mål og visioner Vision... side 3 Målet er... side 3 Målene kan nås ved...

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET!

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! SIDE 2 Generelt Forflytning i hjemmeplejen kan først foregå når du enten har været på forflytningskursus eller du er blevet oplært

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Spørgeskema til projekt forflytning i VIS

Spørgeskema til projekt forflytning i VIS Spørskema til projekt forflytning i VIS Formål Formålet er at undersø hvilken effekt projektforløbet har på medarbejderens vidensniveau, herunder effekt af undervisning, nye standarder og organisering.

Læs mere

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø)

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Projekt Forflytning Resultat af spørgeskemaundersøgelse Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Antal besvarelser før-måling: 118 personer Antal besvarelser efter-måling: 106 personer APV

Læs mere

Projekt Forflytning. Analyse før-/efter-måling Køge Kommune. Antal Besvarelser før-måling: 34 Antal Besvarelser efter-måling: 57

Projekt Forflytning. Analyse før-/efter-måling Køge Kommune. Antal Besvarelser før-måling: 34 Antal Besvarelser efter-måling: 57 Projekt Forflytning Analyse før-/efter-måling Køge Kommune Antal Besvarelser før-måling: 34 Antal Besvarelser efter-måling: 57 APV Hvor enig er du i følgende udsagn? Jeg oplever, at APV en er let at forstå

Læs mere

Opgaver: Tildele nødvendige ressourcer for at organisationen kan løfte forflytningsopgaven.

Opgaver: Tildele nødvendige ressourcer for at organisationen kan løfte forflytningsopgaven. LEDER AF ÆLDREPLEJEN Leder for den samlede ældrepleje og/eller hjemmeplejen i hele kommunen. Ansvar: Sikre løbende udvikling og tilretning af forflytningspolitik- og retningslinjer. Sikre mulighed for

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

ARBEJDSMILJØ I BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN

ARBEJDSMILJØ I BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN ARBEJDSMILJØ I BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Arbejdsmiljø i BHF 4 Sidemandsoplæring POLITISK 5 Sidemandsoplæring FAKTA 5 Ergonomikursus POLITISK 6 Grundlæggende ergonomikursus for

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

Forflytningskompendium

Forflytningskompendium Forflytningskompendium Forflytningsteknik Forflytninger tager udgangspunkt i det funktionsniveau som den, der skal have hjælp har. Funktionsniveauet beskrives ud fra, hvordan man klarer at holde sig oprejst

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs Indledning Med udgangspunkt i at lade pædagogik og ergonomi gå hånd i hånd er følgende retningslinjer udarbejdet af Arbejdsmiljøgruppen i Daginstitution Dagnæs. Formålet med retningslinjerne er: at skabe

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen Planlægning, Instruktion og tilsyn v/ Jan Møller Mikkelsen Spørgsm rgsmål l fra jer? TC3 dækker region Syddanmark + Horsensområdet Tilsynscenter I - IV Arbejdstilsynet som virksomhed Budget : 457 mill.

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3 Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer Juli 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Algoritmer 9-12 er udviklet i samarbejde med Odense Kommune og er beskrevet i dette dokument.

Algoritmer 9-12 er udviklet i samarbejde med Odense Kommune og er beskrevet i dette dokument. Algoritme 9 12 Algoritmerne 9 12 er udarbejdet af nøglepersoner i Odense Kommune i samarbejde med Plambech & Bøgedal Sidst rettet den 19. november 2010 Indledning En algoritme er en beskrivelse af hvordan

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

Tunge løft på lager BAR transport og engros

Tunge løft på lager BAR transport og engros Tunge løft på lager BAR transport og engros INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING... 1 1.1 Projektidé... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Vision og mål... 2 1.4 Målgruppe... 2 2. PROJEKTFORLØB... 3 3. METODER...

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende Bilag 1: Arbejdstilsynets uddrag af vejledningen: Indretning af ældreboliger for fysik plejekrævende m.fl. Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende At-cirkulæreskrivelse nr. 3-1997

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen

Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen Albertslund Kommune Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen Præsenteret af Else Momme, seniorkonsulent, Grontmij Carl Bro Lene Flint Andersen, arbejdsmiljøkonsulent, Frederiksberg Kommune Albertslund

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen TEMA Unges arbejde 1 Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen 2 Vi har skrevet denne vejledning til dig for at gøre opmærksom på, hvor

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler.

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler. At-meddelelse Nr. 4.05.2 Oktober 1994 Erstatter: Nr. 4.04.15/Maj 1989 Vurdering af løft Indholdsfortegnelse Baggrund Belastninger ved løft Risiko for skader Vurdering af løft Vægt og rækkeafstand Vurdering

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen Håndbog for arbejdsmiljøgrupper Hoved-MEDudvalget for Administrationen Indhold fordelt på afsnit 1. Indledning 2. Overblik og informationer om MED-strukturen etc. 3. Arbejdsmiljøgruppens opgaver, herunder

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk Når du venter dig Når du er gravid, er et af de første spørgsmål, der melder sig, om du kan blive på jobbet i butikken. Svaret er, at du faktisk kan udføre de fleste af dine normale opgaver, mens du er

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr.

God jobstart. introduktion af nye medarbejdere. Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune. Doknr. Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 1 af 5 God jobstart introduktion af nye medarbejdere Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.09 Side 2 af 5 God jobstart - introduktion

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET

SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET Sundhed og Omsorg SUNDHED OG OMSORG ARBEJDSMILJØRAPPORT 2014 FRA OMRÅDEUDVALGET TILBAGEMELDING TIL HOVEDUDVALGET Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 0 ARBEJDSMILJØRAPPORT

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil

Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil Rigshospitalet Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil Jette Duckert, Rigshospitalet Michael Skriver, Bispebjerg- og Frederiksberg Hospitaler Direktionen Forbedringsafdeling Direktionssekretariat

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Hjælpemidler, apparatur og behandlingsredskaber

Hjælpemidler, apparatur og behandlingsredskaber Hjælpemidler, apparatur og behandlingsredskaber Pjece om Sundhedsaftalen vedr. hjælpemidler Arbejdsdeling mellem Region Sjælland og de 17 kommuner Version: 1.0 Dato: Juni 2012 Kontaktoplysninger for bestilling

Læs mere

Kursuskalender. Forår 2012. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. Forår 2012. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Forår 2012 Lev op til de nye regler om obligatorisk og supplerende arbejdsmiljøuddannelse ved hjælp af COWIs åbne eller virksomhedstilpassede kurser Lovpligtige

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE. Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 OVERSKUD TIL OMSORG

VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE. Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 OVERSKUD TIL OMSORG R VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 Winner of Most Interesting Product award at M&HP2014 OVERSKUD TIL OMSORG R HVAD ER VENDLET? VENDLET er det originale,

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12 Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Aktiv pleje Projektbeskrivelse Styregruppen December 2008 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...3 1.1 Fælles Sprog II...3 1.2 Styregruppens

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Du og din virksomhed skal som medlem af SBA opfylde kravene i Servicenormen. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du bedst og lettest kan dokumentere, at din

Læs mere

Motion i arbejdstiden virker!!!

Motion i arbejdstiden virker!!! Motion i arbejdstiden virker!!! Forfattere: Gitte Bøgedal, fysioterapeut og Master i Læreprocesser (MLP), samt uddannet systemisk coach. Lene Plambech, ergoterapeut og Master i Publich Management (MPM),

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Kommissorium Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Tina F. Nicolaisen Social & Arbejdsmarked

Læs mere