Hvad kan Jobcentret gøre for din virksomhed?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad kan Jobcentret gøre for din virksomhed?"

Transkript

1 Hvad kan Jobcentret gøre for din virksomhed? Få svaret i avisen her Jobcenteravis Foråret 2007 Med etableringen af Jobcenter Høje- Taastrup d. 1. januar 2007 lød startskuddet til realiseringen af en ambitiøs vision: Jobcenter Høje-Taastrup skal være et afgørende aktiv i beskæftigelsesindsatsen. Vi vil understøtte et langt og sundt arbejdsliv. Og hvad betyder det så mere konkret? Jo, vi vil fremme et velfungerende arbejdsmarked og bidrage til, at borgerne er en attraktiv arbejdskraft for virksomheder. Vi vil understøtte et godt, langt og sundt arbejdsliv. Derfor er det afgørende, at virksomheder både inden for og uden for Høje-Taastrups kommunegrænse kender til Jobcentret og vores ydelser. Denne avis er et led i en større indsats for, at lige netop jeres virksomhed får kendskab til, hvad jobcentret kan tilbyde. Og tilbudene er mange. I har f.eks. mulighed for at få økonomisk støtte til at etablere mentorordninger eller få hjælp til at fastholde sygemeldte medarbejdere. Vi vil bidrage til, at borgerne er en atttraktiv arbejdskraft for virksomhederne. I kan også bruge jobcentret som en del af jeres rekrutteringsstrategi, og dermed spare en del af den ofte dyre og ressourcekrævende rekruttering af nyt personale. Jobcentret vil have kontakt til omkring jobsøgende borgere i løbet af et år. Det er ledige af alle kalibre. Det er sygemeldte, det er fleksjobbere, det er voksenlærlinge og personer, der har brug for en praktikplads. Fælles for dem alle er, at de har behov for at være en del af det danske arbejdsmarked og for at bidrage til samfundet. Vi i Jobcenter Høje-Taastrup ser frem til et konstruktiv og udbytterigt samarbejde med jer. Af Jobcenterchef Dorthe Nielsen Dorthe Nielsen, jobcenterchef Én indgang... Det lønner sig i sidste ende Jobkonsulenter skaber to vindere Masser af jobsøgende til jobbørs Side 1 Side 5 Side 6 Side 7 Jobcenter Høje-Taastrup Erik Husfeldts Vej 2A 2630 Taastrup Telefon: Fax: Høje-Taastrup

2 2 Jobcenteravis Jobcenter Høje-Taastrup Én indgang... Jobcenter Høje-Taastrup har samlet hele den offentlige beskæftigelsesinsats ét sted. Det betyder, at der kun er én indgang til al jobservice og alle beskæftigelsestilbud. Nedenfor har vi samlet alle vores tilbud, som du kan læse mere om på de følgende sider. 1. Virksomhedsservice 2. Jobformidling 3. Sygefravær og fastholdelse 4. Revalidering 5. Fleksjob og skånejob 6. Voksenlærling 7. Afhjælpning af flaskehalse 8. Løntilskud 9. Mentorordning 10. Virksomhedspraktik 2. Jobformidling Jobcenter Høje-Taastrup kan matche virksomhed og ledig, så der tages højde for forventninger, behov og kvalifikationer hos begge parter. Din virksomhed kan også benytte der er Danmarks største online jobbank, hvor alle ledige i Danmark placerer deres CV, og hvor arbejdsgivere nemt kan komme i kontakt med potentielle kandidater. Din virksomhed kan gratis annoncere på når der er brug for en ny medarbejder. Det er nemt, hurtigt og du skal ikke tage højde for Jobcenter Høje-Taastrups åbningstider. Hvis du har svært ved at komme i gang med at bruge jobnet.dk, står Jobnetsupporten klar med hjælp og vejledning. Du kan kontakte Jobnetsupporten på telefon Tænk udenlandsk Potentiel arbejdskraft er ikke begrænset til landegrænser. Har du svært ved at finde den rigtige medarbejder inden for Danmarks grænser, er udenlandsk arbejdskraft måske svaret på din søgning. På kan din virksomhed annoncere efter udenlandsk arbejdskraft. Jobcentret kan hjælpe med de informationer, regler og vilkår, din virksomhed skal være opmærksom på ved annoncering i de enkelte lande. 3. Sygefravær og fastholdelse 1. Virksomhedsservice Målet med virksomhedsservice er, at din virksomheder får overblik over vores tilbud og dermed adgang til at anvende de forskellige muligheder, der eksisterer ved ansættelse og fastholdelse af medarbejdere - både på særlige vilkår men også ved almindelig rekruttering. Virksomhedsservice betyder også en forenkling af det administrative arbejde, så det ikke er det, der skal bruges tid på. Derudover er vores virksomhedsservice en garanti for professionel vejledning og støtte både før og under ansættelsen af personer på særlige vilkår. Vi følger op for at sikre, at både medarbejder og virksomhed er tilfredse med ansættelsen, og vi kan tilbyde diverse midlertidige eller permanente støtteordninger som f.eks. virksomhedspraktik, løntilskud, fleksjob og skånejob. Med andre ord er virksomhedsservice din effektive adgang til hjælp og vejledning inden for beskæftigelsesområdet, og for at gøre det så nemt og serviceorienteret som muligt, kan din virksomhed få én fast kontaktperson i jobcentret, som kender alle detaljerne omkring din virksomhed. Kontakt vores virksomhedskonsulenter på tlf.: Hvis en af dine medarbejdere bliver længerevarende eller kronisk syg, kan Jobcenter Høje-Taastrup hjælpe. Jobcentret kan deltage i afklarende samtaler med dig og/eller medarbejderen eller tilbyde at iværksætte en såkaldt rundbordssamtale. Rundbordssamtalen er et godt redskab til at afdække problemet og til at finde en løsning, som kan fastholde den sygemeldte i jobbet. Det er vigtigt, at der så tidligt som muligt gribes ind, hvis medarbejderen skal fastholdes i jobbet. Jobcenter Høje-Taastrup har forskellige redskaber til at fastholde medarbejdere med sygefravær, herunder 56 aftale, delvis sygemelding og delvis raskmelding. Jobcenter Høje-Taastrup Erik Husfeldts Vej 2A 2630 Taastrup Tlf.:

3 Jobcenteravis Jobcenter Høje-Taastrup 3 Flere tilbud på næste side 4. Revalidering Revalidering er en indsats, som skal bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet. Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, som f.eks. optræningsforløb i en virksomhed eller ansættelse med løntilskud. 5. Fleksjob og skånejob Fleksjob gør det muligt for personer at varetage et arbejde på trods af varige fysiske, psykiske eller sociale begrænsninger. Det kan være personer, der har behov for lidt længere tid til at klare arbejdsopgaverne eller have nedsat den samlede arbejdstid. Din virksomhed modtager løntilskud, der modsvarer begrænsningen i medarbejderens arbejdsevne. Jobcenter Høje-Taastrup kan hjælpe din virksomhed med at fastholde en medarbejder via fleksjobordningen. Vi yder støtte, vejledning og følger op på forløbet. Hvis din virksomhed ønsker at ansætte en fleksjobber, kan Jobcenter Høje-Taastrup også hjælpe med at finde en. At have en begrænset arbejdsevne er ikke ensbetydende med, at man ikke har lyst til at arbejde. På den baggrund er der også førtidspensionister, der ønsker at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er mennesker, der ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på almindelige vilkår. Med skånejobordningen har de mulighed for at blive ansat i din virksomhed med løntilskud. 6. Voksenlærling Det er muligt for din virksomhed at få en medarbejder over 25 år i voksenlære. Medarbejderen kan allerede være ansat i firmaet, men vedkommende skal have en ny funktion. Medarbejderen kan også komme udefra og ansættes direkte i voksenlære i virksomheden. At have medarbejdere i voksenlære betyder i sidste ende flere faglærte medarbejdere. Hvis ansættelsen sker inden for et fag med mangel på arbejdskraft, kan virksomheden få tilskud til voksenlærlingens løn i praktikperioderne af uddannelsen helt op til års tilskud. Jobcenter Høje-Taastrup kan hjælpe din virksomhed med at få klarlagt reglerne og give råd og vejledning. 7. Afhjælpning af flaskehalse Jobcenter Høje-Taastrup arbejder for at afhjælpe flaskehalse på arbejdsmarkedet. Det kommer bl.a. til udtryk igennem voksenlærlingeordningen. Der gives tilskud og støtte inden for arbejdsområder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Den samlede arbejdsstyrke skal gerne favne så bredt som muligt derfor gøres der en ekstra indsats for at afhjælpe flaskehalse. 8. Løntilskud Din virksomhed har mulighed for at ansætte en medarbejder med løntilskud. Det kan ske inden for næsten alle arbejdsområder, funktioner og stillingstyper i både private og offentlige virksomheder. Det betyder, at din virksomhed kan få tilført nye kompetencer og få oplært en ny medarbejder med tilskud. Løntilskudsordningen er en mulighed for den ledige til at genopfriske faglige kvalifikationer, anvende nyerhvervede kompetencer eller vænne sig til arbejdsmarkedet. Der er også mulighed for at blive oplært til et helt nyt arbejdsområde. Løntilskudsordningen er ofte et springbræt til, at den enkelte får arbejde og bliver fastholdt på arbejdsmarkedet. Eksempel på 56 aftale En kvinde, der arbejder som sekretær, har fået hold i nakken. I perioder sker der en opblussen af ledsmerter, der medfører enkelte hele fraværsdage. Der indgås en 56 aftale, som benyttes når medarbejderen har langvarig eller kronisk sygdom, mellem virksomheden og kommunen. Aftalen betyder, at kommunen betaler dagpenge til virksomheden for det fravær, der er forbundet med medarbejderens lidelse. Eksempel på delvis raskmelding En 45-årig afdelingsleder får en blodprop og sygemeldes i et år, hvor han blandt andet gennemgår en bypassoperation. Afdelingslederen er færdigbehandlet og ønsker at genoptage arbejdet. Han føler sig dog endnu noget afkræftet efter sygdomsforløbet. Efter aftale med virksomheden og kommunen arbejder han i fem måneder på nedsat tid, hvor han langsomt optrapper arbejdstiden per dag, inden han igen genoptager sit arbejde på fuld tid. Igennem perioden yder kommunen refusion for det antal timer han er sygemeldt. Eksempel på delvis sygemelding En 35-årig sekretær har smerter i ryggen, i højre skulder og arm. Hun kan ikke magte sit fuldtidsarbejde. Det aftales, i en 3 måneders periode, at hun arbejder 2 timer mindre i 4 arbejdsdage om ugen, og at hun er fraværende om onsdagen for at deltage i behandling. Den delvise sygemelding anmeldes til kommunen, og kommunen yder dagpengerefusion til arbejdsgiveren under hele forløbet. Jobcenter Høje-Taastrup Erik Husfeldts Vej 2A 2630 Taastrup Tlf.:

4 4 Jobcenteravis Jobcenter Høje-Taastrup 9. Mentorordning Det kan være svært at starte i en virksomhed, hvis man ikke har nogen erhvervserfaring, mange års ledighed, manglende danskkundskaber eller sociale problemer. Som en hjælp til indkøring af en ny medarbejder med særlige behov kan der bevilges støtte til en mentorordning, hvad enten den nye medarbejder er ansat på almindelige vilkår, med løntilskud eller i virksomhedspraktik. Det forudsætter blot, at mentoren har en afgørende betydning for, at medarbejderen kan komme på arbejdsmarkedet. Mentorordningen går i al sin enkelthed ud på, at en mindre erfaren medarbejder tilknyttes en erfaren kollega en mentor. Mentoren hjælper den nye medarbejder på plads ved at stille sin viden og erfaring til rådighed. Mentoren indgår ikke i udførelsen af den nye medarbejders arbejdsopgaver, men hjælper medarbejderen med at få en god start i virksomheden både socialt og fagligt. 10. Virksomhedspraktik Virksomhedspraktik er en mulighed for, at personer med flere års ledighed, utilstrækkelige danskkundskaber eller manglende erhvervserfaring kan blive opkvalificeret til at komme ind på arbejdsmarkedet. I en virksomhedspraktik betaler virksomheden ikke løn, hvilket afspejler det forhold, at praktikanten som regel er et stykke fra at være klar til et ordinært arbejde. Virksomhedspraktik kan iværksættes inden for alle arbejdsområder, funktioner og stillingstyper hos både private og offentlige virksomheder. Det er dog et krav, at arbejdsfunktionerne er så tæt på et almindeligt arbejde som muligt. Virksomhedspraktikken skal afdække og optræne praktikantens faglige, sociale eller sproglige kompetencer. Et tilbud om virksomhedspraktik varer normalt mellem 1 og 4 uger, men kan i særlige tilfælde forlænges i op til 13 uger. Praktikken må ikke være konkurrenceforvridende. Det betyder, at der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært ansatte og antallet af personer i virksomhedspraktik på arbejdsstedet. Eksempel på jobformidling Under et virksomhedsbesøg på en trævarefabrik fortæller ejeren jobcentrets virksomhedskonsulent, at han egentlig godt kunne bruge en ekstra medarbejder. Virksomhedskonsulenten afklarer med virksomheden om stillingen skal lægges på eller om virksomheden ønsker, at virksomhedskonsulenten søger efter en egnet kandidat til jobbet. Virksomheden får herefter kandidater til samtale og kan ansætte den rigtige person til stillingen. Eksempel på personlig assistance En skolepedel har fået en diskusprolaps og har svært ved at klare mange af de opgaver, hans arbejde indebærer. Skolen ønsker at beholde pedellen i arbejde og tager derfor kontakt til kommunen, som bevilger økonomisk støtte til personlig assistance. Den personlige assistent hjælper pedellen med at udføre de fysiske hårde dele af jobbet. Aftalen betyder, at skolen modtager løntilskud fra kommunen til aflønning af den personlige assistance max 20 timer ud af de 37 timer, som pedellen er ansat. Eksempel på Eures.dk Et lille privat firma med et marked i Norge havde brug for en salgsagent i Norge. Firmaet lagde en annonce ud på eures.dk og det lykkedes firmaet at finde en kvalificeret nordmand, der kunne stå for kontakten til de norske kunder. Eksempel på mentorordning En 54-årig mand har efter mange år på arbejdsmarkedet været arbejdsløs i syv år og har haft et alkoholproblem. Han ønsker at komme i behandling og at vende tilbage til arbejdsmarkedet. En jobkonsulent finder en virksomhedspraktik i et ufaglært arbejde med mentorstøtte. I løbet af praktikken hjælper mentoren praktikanten med at komme ind i de nye opgaver. Mentoren sørger også for, at praktikanten falder godt til socialt og får indblik i arbejdspladsens kultur. Forløbet ender med, at den ledige tilbydes ansættelse med løntilskud på virksomheden. Eksempel på løntilskud Et metalværksted har skrevet under på en større ordre og har brug for 11 metalarbejdere. Virksomheden finder selv fem medarbejdere og kontakter så det lokale jobcenter og beder om hjælp til at finde de resterende seks medarbejdere. Jobcentret finder i løbet af en uge yderligere fem kvalificerede metalarbejdere til virksomheden. Det lykkedes dog ikke at finde den sidste kvalificerede person. Derfor indgår virksomhed og jobcenter aftale om at ansætte en ledig, der ikke umiddelbart har de nødvendige kvalifikationer, men som på sigt ønsker at uddanne sig inden for området. Personen ansættes med løntilskud i virksomheden med henblik på at blive fastansat efter en oplæringsperiode. Jobcenter Høje-Taastrup Erik Husfeldts Vej 2A 2630 Taastrup Tlf.:

5 Jobcenteravis Jobcenter Høje-Taastrup 5 Det lønner sig i sidste ende Virksomhedspraktik til gavn for virksomhed og jobsøgende Af journalist Christian Langballe Der står Rugvænget på vejskiltet og Alba på bygningen. Vi befinder os i et industrikvarter i Taastrup på en overskyet dag. Vejret smitter nu ikke af på stemningen inde på Alba. Det danskejede industrivaskeri, som udlejer, vasker og reparerer arbejdstøj, har nemlig lige fejret sit 70 års jubilæum. En traditionsbevidst virksomhed der er gået i arv i familien Kristensen, således at det i dag er barnebarnet af grundlægger Theodor Oscar Kristensen, der sidder ved roret. Men i Alba går traditionerne hånd i hånd med nytænkning og social bevidsthed. Vi føler et ansvar for at hjælpe de medmennesker, der skal have lidt hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet. Ordene er Annis. Anni er mellemleder i Alba og har været ansat i virksomheden i 22 år. Arkivfoto - ingram Publishing Vi føler et ansvar for at hjælpe de medmennesker, der skal have lidt hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet. Men hun er ikke træt af det tværtimod. Det fortæller hendes øjne. De er fyldt med engagement og energi og understreger hendes pointer. En central pointe er, at medmennesker skal hjælpes også på arbejdsmarkedet. Derfor fungerer Anni lige nu som mentor for Rubina, der netop har afsluttet 12 ugers virksomhedspraktik, og som nu er ansat 30 timer ugentligt i virksomheden. Rubinas virksomhedspraktik blev arrangeret i samarbejde med jobkonsulenten Wali Amiri fra Jobcenter Høje-Taastrup. Målet med en virksomhedspraktik er i udgangspunktet en ansættelse af personen. Virksomheden er dog på ingen måde forpligtet til dette, men Alba valgte at gøre det i Rubinas tilfælde. Man finder hurtigt ud af om de personer, der kommer her i et samarbejde med kommunen, reelt set også gerne vil arbejde her. Og det vil Rubina og mange andre som hende da heldigvis gerne, fortæller Anni. Dels handler det om, at personen skal være motiveret til at få et arbejde og være indstillet på at yde en indsats. Dels handler det om, at vi i Alba skal være vores ansvar bevidst. Selvfølgelig får vi løntilskud og flere hænder i virksomheden, men vi skal sørge for, at alle får noget ud af det. Folk har haft nederlag nok, så vi skal sikre, at vi har den tid det tager at skabe de ideelle rammer. Dét lønner sig i sidste ende. Medarbejderen falder bedre til og kan, som i Rubinas tilfælde, ende med at blive fastansat. Rubina er glad for, at hun er kommet ind på arbejdsmarkedet. Det forsikrer hun mig flere gange, men det ville også være svært at skjule. Det lyser nemlig ud af hende. Rubina er faldet godt til, er glad for kollegaerne og arbejdsopgaverne. Hun arbejder i afdelingen for beklædning, hvor hun blandt andet reparerer og oplægger tøj. Man finder hurtigt ud af om de personer der kommer her, reelt set også gerne vil arbejde her. Og det vil Rubina og mange andre som hende da heldigvis gerne. At Rubina kom herud i virksomhedspraktik skete dels på baggrund af vores ønske om at hjælpe og dels på baggrund af gode erfaringer med jobcentret. Vi har haft en god kontakt med jobcentret og de følger op både under og efter virksomhedspraktikken. Derfor fortsætter vi også med, at hjælpe i det omfang vi kan, slutter Anni. Ude på Rugvænget hang de grå skyer stadig tungt. Men en solstrålehistorie havde jeg da hørt. Jobcenter Høje-Taastrup Erik Husfeldts Vej 2A 2630 Taastrup Tlf.:

6 6 Jobcenteravis Jobcenter Høje-Taastrup Konsulenterne i jobcentret Jobkonsulenter skaber to vindere Jobkonsulent Wali Amiri. I arbejdet med at formidle job, matche jobsøgende med virksomhed og servicere virksomheder spiller Jobcenter Høje-Taastrups virksomheds- og jobkonsulenter en vigtig rolle. Jobkonsulenten tager udgangspunkt i borgeren og finder et job på en virksomhed ud fra borgerens kompetencer og ønsker. Virksomhedskonsulentens arbejde består primært i at rådgive og vejlede områdets virksomheder i jobcentrets ydelser. At skabe en succes At få et arbejde er ikke altid ligetil. I mange tilfælde skal der en hjælpende hånd til. En af hænderne hedder Wali Amiri. Wali arbejder som jobkonsulent i Høje-Taastrup Kommune. Et arbejde han er glad for, da det kan medføre succes for en jobsøgende borger. Det bedste ved mit job er, når man får skabt en succes. Når virksomheden og borgeren finder hinanden. Dét er ikke ligetil. Hvis borgeren ikke har været tilknyttet arbejdsmarkedet i længere tid, kan det være svært at komme i arbejde igen. Også selv om der er mangel på arbejdskraft lige nu. Men hvis den ledige har motivationen, bliver det hele lidt nemmere, og så er jobbet ikke så langt væk. Wali Amiris arbejdsdag går med at matche kontanthjælpsmodtagere og virksomheder i hele Østdanmark. Derudover hjælper han personer, der hører ind under integrationsloven med at fastholde deres job og med at opbygge et fagligt netværk. Med etableringen af Jobcenter Høje-Taastrup henvises borgerne næsten med det samme til os jobkonsulenter. Det bedste ved mit job er, når man får skabt en succes. Det er så min opgave, at finde et arbejde der passer til borgerens ønsker, behov og kvalifikationer. Jeg tager kontakt til virksomhederne og tager med til samtalen mellem borgeren og virksomheden. Og jeg har papirerne med, så de kan udfyldes, hvis vi laver en aftale om løntilskud, virksomhedspraktik eller andet. Så bliver vejen fra ledighed til job så kort som mulig. Dét skaber tilfredse virksomheder, tyder alt på. Det ses bl.a. ved, at de virksomheder, som Wali arbejder fast med, anbefaler jobkonsulenterne til andre virksomheder. Det er fordi vores arbejde betyder kort behandlingstid. Og så følger vi op på ansættelserne og vi giver ikke op. Vi tror på, at vi kan finde en løsning, der betyder succes i sidste ende. Konsulenterne i jobcentret Virksomhedsservice har et ansigt Virksomhedskonsulenten Kurt Winn Kaldor tilbyder rådgivning og vejledning til virksomheder. En anden hjælpende hånd i beskæftigelsessystemet hedder Kurt Winn Kaldor. Kurt arbejder som virksomhedskonsulent i Jobcenter Høje-Taastrup. Det er mit job at rådgive og vejlede virksomheder. Hans arbejde består primært i at formidle jobcentrets ydelser til områdets virksomheder. Jeg arbejder meget ofte som en sparringspartner for virksomhederne. De ringer f.eks. og fortæller, at de har brug for arbejdskraft. Det er så mit arbejde at rådgive og vejlede dem, så vi kan finde den bedst mulige løsning på deres problem. Kurt kommer fra en ansættelse i Arbejdsformidlingen og sammenlægningen af hele beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup medfører nye udfordringer for ham. Lige nu foregår meget af kontakten til virksomhederne over telefonen, men tanken er, at virksomhedskonsulenterne hurtigst muligt skal tage dialogen med virksomhederne ude hos dem. Så bliver det også nemmere at skabe det samarbejde, vi håber på at kunne etablere. Vi skal hurtigst muligt tage dialogen med virksomhederne ude hos dem. De virksomheder, der kan selv, skal også blive i stand til at gøre tingene selv. Derfor skal de lære vores ydelser at kende, ligesom de skal kunne bruge dem. Dét er i høj udstrækning det jeg gør f.eks. ved at undervise i, hvordan anvendes. Hovedstadens arbejdskraftreserve Når en person har været ledig i mere end 3 måneder, tæller vedkommende med i arbejdskraftreserven. Jobcentrene arbejder målrettet for, at ledige kommer i arbejde hurtigst muligt og i hvert fald før tre måneders ledighed opnås. I uge var godt berørt af ledighed i region Hovedstaden og Sjælland, som Høje-Taastrup Kommune er en del af. Af de ledige var knap ledige i mindst 3 måneder og dermed en del af arbejdskraftreserven. Det vurderes, at godt 8000 personer ud af den aktuelle arbejdskraftreserve godt kan varetage et job inden for et af de 50 områder med størst mangel på arbejdskraft i regionen. Kilde: Virksomhedkonsulent Kurt Winn Kaldor Jobcenter Høje-Taastrup Erik Husfeldts Vej 2A 2630 Taastrup Tlf.:

7 Jobcenteravis Jobcenter Høje-Taastrup 7 Masser af jobsøgende til jobbørs En sportshal fyldt med arbejdsgivere og arbejdssøgere. Det var tanken, da Jobcenter Høje-Taastrup den 30. Januar 2007 afholdte områdets første jobbørs. Og tanken blev til virkelighed. 24 virksomheder stod klar med over 500 jobs, hvilket betød, at Jobcenter Høje-Taastrup desværre måtte takke nej til flere interesserede virksomheder. Men der kunne heller ikke have været flere mennesker. Jobansøgerne strømmede til og fyldte salen med deres spørgsmål og interesse. Tilstrømningen var endda så stor, at de jobsøgende måtte have tålmodighed, da det var nødvendigt at lukke dem ind i hold, så der var plads i hallen. En jobbørs er en god og nødvendig måde at møde de ledige på. En investering i fremtiden En jobbørs er en god og nødvendig måde at møde de ledige på. Sådan fortæller en personalefuldmægtig fra Coop, der deltog i Jobcenter Høje-Taastrups jobbørs den 30. Januar Vi er inde i en periode, hvor det er svært at få arbejdskraft. Derfor er det vigtigt at kunne mødes med de ledige og vigtigt at være opsøgende i sin kontakt. Selvom Coop endnu ikke har ansat nye medarbejdere i forbindelse med Jobcenter Høje-Taastrups afholdte jobbørs, betragter Coop deltagelsen som et vigtigt led i rekrutteringen af arbejdskraft. Coop har da også ansat folk i forbindelse med jobbørser andre steder. Vi vil helt sikkert sige ja tak til en eventuel jobbørs-invitation i fremtiden. Vi bruger tid og ressourcer på at deltage i en jobbørs, og vi betragter det som en investering i fremtiden. Folk har mulighed for at møde os ansigt til ansigt, de har mulighed for at se, hvem vi er. Derfor er jobbørsen en velkommen lejlighed for os, til at reklamere for os selv. Selve arrangementet får også roser med på vejen. Vi blev taget godt imod og jobbørsen var godt organiseret af Jobcenter Høje- Taastrup. Der var overblik over sagerne og vi vil helst sikkert sige ja tak til en eventuel jobbørs-invitation i fremtiden. Jobbørsen blev til i et samarbejde mellem Jobcenter Høje-Taastrup, Høje-Taastrup Erhvervsråd, det Lokale Beskæft i g e l s e s r å d, Dansk Erhverv samt Forening Nydansker. Reimer Bo Christensen var oplægsholder ved Jobbørs/Åbent Hus den 30. januar Det Lokale Beskæftigelsesråd i Høje-Taastrup Via det Lokale Beskæftigelsesråd får Jobcenter Høje-Taastrup rådgivning fra arbejdsmarkedet. Som alle andre kommuner har Jobcenter Høje- Taastrup et Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR). LBR er et vigtigt bindeled for kommunen til arbejdsmarkedet, idet arbejdsmarkedsparter m.fl. sidder i rådet. Rådet har bl.a. til opgave at rådgive jobcentret om den fremadrettede beskæftigelsesindsats. Rådet sætter også initiativer i gang i forhold til det virksomhedsrettede Fakta om ledige samarbejde. Et særligt fokus her er at udvikle lokale forebyggende indsatser for personer, som har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet. Dertil har LBR en overvågende funktion. Eksempelvis tilser LBR, at en ordning som virksomhedspraktikken benyttes i overensstemmelse med lovgivningen. Det er endvidere LBR, der står for uddeling af virksomhedsprisen, som hvert år tildeles en virksomhed, der har gjort en indsats for det rummelige arbejdsmarked. Sammenlignet med resten af Østdanmark har Høje-Taastrup Kommune en anelse højere ledighed end området generelt. Af den forsikrede arbejdsstyrke folk tilmeldt en a-kasse er 3,8 % ledige, mod 3,7 % i Østdanmark generelt. Af den ikke-forsikrede arbejdsstyrke er 4,1 % ledige. I dette ledighedsbillede er ufaglærte højt repræsenteret, mens der er relativt få ledige akademikere, funktionærer og tjenestemænd. Hvem sidder i LBR? Byrådet - Michael Ziegler Byrådet - Pia David (suppleant) DA - Jesper Olsen DA - Poul V. Larsø DA - Erik Bernskov DA - Poul Bonderup (suppleant) LO - Ole Schneider LO - Svend-Erik Hermansen LO - Ellen Pedersen LO - Conny Vibe (suppleant) LO - Mia Bendtsen (suppleant) FTF - Tine Tom-Petersen FTF - Joan Kelly DSI - Eva Stampe Molbech DSI - Jørgen Jørgensen PLO - Ole Eg Petersen Integrationsrådet - Sami Gökdemir Integrationsrådet - Gholam Saedi-Bafeghi (suppleant) Faglig Fælles A-kasse - Annette Børjesen Darré Faglig Fælles A-kasse - Anne Nymann (suppleant) Erhvervsrådet - Jon Nielsen Erhvervsrådet - Steen Juhl Olesen (suppleant) Mere info: Jobcenter Høje-Taastrup Erik Husfeldts Vej 2A 2630 Taastrup Tlf.:

8 Én indgang for virksomheder til arbejdskraft Med etableringen af Jobcenter Høje- Taastrup lød startskuddet til realiseringen af en ambitiøs vision: Jobcenter Høje-Taastrup skal være et afgørende aktiv i beskæftigelsesindsatsen. Med Jobcenter Høje-Taastrup er der lagt op til en ny æra i Høje-Taastrup Kommunes beskæftigelsesindsats. Jobcenteret er sammen med 13 andre jobcentre i landet blevet udvalgt til at være et pilotjobcenter. Det betyder, at jobcenteret også hjælper de forsikrede ledige, hvad der tidligere var statens opgave (AF). Høje-Taastrup Kommune har således ansvaret for den samlede beskæftigelsesindsats i kommunen. Dermed er der for virksomhederne skabt én vej til arbejdskraft, mens der for jobsøgende er skabt én vej til arbejdsmarkedet. I Jobcenter Høje-Taastrup er der samlet medarbejdere fra kommunale og tidligere statslige beskæftigelsesindsatser. Dette skaber mulighed for, at medarbejderne kan udveksle viden og erfaringer. Dermed kan jobcenteret blive ét system, udviklet på baggrund af det bedste fra to verdener. I Jobcenter Høje-Taastrup er der samlet medarbejdere fra kommunale og tidligere statslige beskæftigelsesindsatser. For der skal udvikling til, hvis kommunen skal løse de mange opgaver. Opgaver som f.eks. omhandler at hjælpe virksomheder med at skaffe den arbejdskraft de har brug for. Vanetænkningen skal pakkes ned. Etableringen af pilotjobcentret i Høje-Taastrup er det første skridt på denne vej, og jobcenteret vil gøre sit til at blive den nye centrale spiller på beskæftigelsesområdet, som strukturreformen lægger op til. Jobcenter Høje-Taastrup håber, at virksomhederne vil spille med og glæder sig til at samarbejde med dig og din virksomhed. Pilotjobcentrene I alt 14 jobcentre er udpeget af beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Jobcenter Høje-Taastrup er et af dem. De 14 pilotjobcentre er: 1. Høje-Taastrup 2. Esbjerg 3. Vejle 4. Næstved 5. Herning 6. Sønderborg 7. Holbæk 8. Helsingør 9. Skanderborg 10. Odense 11. Thisted 12. Brønderslev-Dronninglund 13. Rudersdal 14. Rebild I pilotjobcentrene er det kommunen alene, der har ansvaret for at varetage og tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen for alle ledige. Ligesom det er kommunalbestyrelserne, der har det politiske ansvar for hele indsatsen. De 14 pilotjobcentre er udpeget blandt et ansøgerfelt på hele 39 kommuner, der ønskede at etablere et pilotjobcenter. I udvælgelsen er der lagt vægt på, at pilotjobcentrene blev etableret i store som små kommuner, i landkommuner som bykommuner og blev spredt over hele landet. Beskæftigelsesministeren glæder sig over den store interessere for pilotjobcentrene og har tiltro til, at de kommuner der blev valgt, kan løfte opgaven og sikre en målrettet beskæftigelsesindsats. Jobcentrene online De nye jobcentre har fået én fælles landsdækkende hjemmeside. Den hedder På hjemmesiden kan du søge job, søge nye medarbejdere, bruge selvbetjeningsydelser, bruge blanketter eller søge information. indeholder: Alle 91 nye jobcentre har fået deres egen informationsside på jobnet.dk. Jobcentrenes sider findes via linket Dit lokale jobcenter i toppen af forsiden og Find dit lokale jobcenter nederst til venstre på forsiden. På de 91 jobcenter informationssider er der adresser, åbningstider, telefonnumre, mv. Jobannoncer og CV er Information om rettigheder, pligter og muligheder for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere Blanketter Mulighed for til- og afmelding til jobcentret Relevante link til arbejdsgivere og jobsøgere Information om jobcentrenes tilbud og muligheder for arbejdsgivere Landsdækkende nyheder wanek-myrner.dk Jobcenter Høje-Taastrup Erik Husfeldts Vej 2A 2630 Taastrup Telefon: Fax: Høje-Taastrup

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem og Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem Virksomhedsnavn: Adresse: Jobcenter Faxe Rådhusvej 2, 4640 Faxe Tlf.: Tlf.:56 20 35 00 E-mail: Hjemmeside: Cvr nr.: P nr.: E-mail:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA ARBEJDSREDSKABER ~ Der skal være begrænsninger i arbejdsevnen ~ Det skal være svært at opnå ansættelse eller fastholde sit nuværende job ~ Ovennævnte skal kunne afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller

Læs mere

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE 1 JOBSERVICE DANMARK ÉN VIRKSOMHED - ÉN INDGANG Har I brug for hjælp til at rekruttere? Jobservice Danmark tilbyder jeres virksomhed gratis hjælp til at rekruttere ledig arbejdskraft på tværs af kommuner.

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indhold Rekruttering via formidling af jobsøgere... 3 Rekruttering ved annoncering

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

arbejdsmarkedsbalancen

arbejdsmarkedsbalancen Sådan bruger du arbejdsmarkedsbalancen på www.brhovedstadensjaelland.dk et godt fundament når du har samtaler BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Et godt fundament... når du har Gå ind på»www.brhovedstadensjaelland.dk«vælg»arbejdsmarkedet

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 19. februar 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Klaus Rønholt. Ingrid Nielsen

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

T il bud. www.jobnet.dk. v ir ks omhe der

T il bud. www.jobnet.dk. v ir ks omhe der T il bud t il v ir ks omhe de r www.jobnet.dk T il bud t il v ir ks omhe der Tilbud til virksomheder - 2. udgave Indhold - Søg og annoncér efter medarbejdere Jobnet søgning Jobnet annoncering - Udvid dine

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 1 Status den 25. februar 2015 Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 (252 besvarelser ud af 339 Partnerskabsvirksomheder). At nogle virksomheder ikke har fået opfølgningsbesøg med tilhørende

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Beskæftigelsesregionerne Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Program Hvad er jobrotation? Regler og økonomi Muligheder og erfaringer med jobrotation Hvordan kan I bruge jobrotation?

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.04G01 Sagsidentifikation Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

Snyd ikke virksomheden

Snyd ikke virksomheden Snyd ikke virksomheden for en stærkere fremtid Sats på de unge - hjælp unge på vej med uddannelse og job Jobcenter Ringsted Jobcenter Sorø Jobcenter Faxe Vi g ø r det nem mer e at sat se på de u nge Hvad

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

NÅR EN BORGER BLIVER SYG Stærkere samarbejde mellem jobcenter og læge om sygemeldte borgere

NÅR EN BORGER BLIVER SYG Stærkere samarbejde mellem jobcenter og læge om sygemeldte borgere Træder delvist i kraft den 1. juli 2014 NY SYGEDAGPENGEMODEL NYE REGLER Resterende ændringer træder i kraft den 5. januar CK FAST-TR A T ER IS R F S ID NYE T ARINGSJOBAFKL LØB FOR NÅR EN BORGER BLIVER

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 På seminaret skal vi arbejde med reformen og både beskæftige os med de enkelte elementer samt det samlede overblik. Der er i alt

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i erhverv Personlig assistance til 3.5 handicappede under for.net Client

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Noget for noget -projekter. Stevns Kommune

Noget for noget -projekter. Stevns Kommune Noget for noget -projekter i Stevns Kommune Projektets navn: Takkekort til virksomheder ER GENNEMFØRT 1. Formål Udsender en hilsen med tak for samarbejdet til de private virksomheder som Center Arbejdsmarked

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Al sygefravær skal registreres. Sygemelding: Sygemelding skal ske ved arbejdstids begyndelse eller et aftalt tidspunkt til nærmeste leder med personaleansvar eller den medarbejder,

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til?

Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til? Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til? "Virksomhedernes indsats for at fastholde medarbejderne i beskæftigelse og samspillet med det offentlige"

Læs mere