Hvad kan Jobcentret gøre for din virksomhed?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad kan Jobcentret gøre for din virksomhed?"

Transkript

1 Hvad kan Jobcentret gøre for din virksomhed? Få svaret i avisen her Jobcenteravis Foråret 2007 Med etableringen af Jobcenter Høje- Taastrup d. 1. januar 2007 lød startskuddet til realiseringen af en ambitiøs vision: Jobcenter Høje-Taastrup skal være et afgørende aktiv i beskæftigelsesindsatsen. Vi vil understøtte et langt og sundt arbejdsliv. Og hvad betyder det så mere konkret? Jo, vi vil fremme et velfungerende arbejdsmarked og bidrage til, at borgerne er en attraktiv arbejdskraft for virksomheder. Vi vil understøtte et godt, langt og sundt arbejdsliv. Derfor er det afgørende, at virksomheder både inden for og uden for Høje-Taastrups kommunegrænse kender til Jobcentret og vores ydelser. Denne avis er et led i en større indsats for, at lige netop jeres virksomhed får kendskab til, hvad jobcentret kan tilbyde. Og tilbudene er mange. I har f.eks. mulighed for at få økonomisk støtte til at etablere mentorordninger eller få hjælp til at fastholde sygemeldte medarbejdere. Vi vil bidrage til, at borgerne er en atttraktiv arbejdskraft for virksomhederne. I kan også bruge jobcentret som en del af jeres rekrutteringsstrategi, og dermed spare en del af den ofte dyre og ressourcekrævende rekruttering af nyt personale. Jobcentret vil have kontakt til omkring jobsøgende borgere i løbet af et år. Det er ledige af alle kalibre. Det er sygemeldte, det er fleksjobbere, det er voksenlærlinge og personer, der har brug for en praktikplads. Fælles for dem alle er, at de har behov for at være en del af det danske arbejdsmarked og for at bidrage til samfundet. Vi i Jobcenter Høje-Taastrup ser frem til et konstruktiv og udbytterigt samarbejde med jer. Af Jobcenterchef Dorthe Nielsen Dorthe Nielsen, jobcenterchef Én indgang... Det lønner sig i sidste ende Jobkonsulenter skaber to vindere Masser af jobsøgende til jobbørs Side 1 Side 5 Side 6 Side 7 Jobcenter Høje-Taastrup Erik Husfeldts Vej 2A 2630 Taastrup Telefon: Fax: Høje-Taastrup

2 2 Jobcenteravis Jobcenter Høje-Taastrup Én indgang... Jobcenter Høje-Taastrup har samlet hele den offentlige beskæftigelsesinsats ét sted. Det betyder, at der kun er én indgang til al jobservice og alle beskæftigelsestilbud. Nedenfor har vi samlet alle vores tilbud, som du kan læse mere om på de følgende sider. 1. Virksomhedsservice 2. Jobformidling 3. Sygefravær og fastholdelse 4. Revalidering 5. Fleksjob og skånejob 6. Voksenlærling 7. Afhjælpning af flaskehalse 8. Løntilskud 9. Mentorordning 10. Virksomhedspraktik 2. Jobformidling Jobcenter Høje-Taastrup kan matche virksomhed og ledig, så der tages højde for forventninger, behov og kvalifikationer hos begge parter. Din virksomhed kan også benytte der er Danmarks største online jobbank, hvor alle ledige i Danmark placerer deres CV, og hvor arbejdsgivere nemt kan komme i kontakt med potentielle kandidater. Din virksomhed kan gratis annoncere på når der er brug for en ny medarbejder. Det er nemt, hurtigt og du skal ikke tage højde for Jobcenter Høje-Taastrups åbningstider. Hvis du har svært ved at komme i gang med at bruge jobnet.dk, står Jobnetsupporten klar med hjælp og vejledning. Du kan kontakte Jobnetsupporten på telefon Tænk udenlandsk Potentiel arbejdskraft er ikke begrænset til landegrænser. Har du svært ved at finde den rigtige medarbejder inden for Danmarks grænser, er udenlandsk arbejdskraft måske svaret på din søgning. På kan din virksomhed annoncere efter udenlandsk arbejdskraft. Jobcentret kan hjælpe med de informationer, regler og vilkår, din virksomhed skal være opmærksom på ved annoncering i de enkelte lande. 3. Sygefravær og fastholdelse 1. Virksomhedsservice Målet med virksomhedsservice er, at din virksomheder får overblik over vores tilbud og dermed adgang til at anvende de forskellige muligheder, der eksisterer ved ansættelse og fastholdelse af medarbejdere - både på særlige vilkår men også ved almindelig rekruttering. Virksomhedsservice betyder også en forenkling af det administrative arbejde, så det ikke er det, der skal bruges tid på. Derudover er vores virksomhedsservice en garanti for professionel vejledning og støtte både før og under ansættelsen af personer på særlige vilkår. Vi følger op for at sikre, at både medarbejder og virksomhed er tilfredse med ansættelsen, og vi kan tilbyde diverse midlertidige eller permanente støtteordninger som f.eks. virksomhedspraktik, løntilskud, fleksjob og skånejob. Med andre ord er virksomhedsservice din effektive adgang til hjælp og vejledning inden for beskæftigelsesområdet, og for at gøre det så nemt og serviceorienteret som muligt, kan din virksomhed få én fast kontaktperson i jobcentret, som kender alle detaljerne omkring din virksomhed. Kontakt vores virksomhedskonsulenter på tlf.: Hvis en af dine medarbejdere bliver længerevarende eller kronisk syg, kan Jobcenter Høje-Taastrup hjælpe. Jobcentret kan deltage i afklarende samtaler med dig og/eller medarbejderen eller tilbyde at iværksætte en såkaldt rundbordssamtale. Rundbordssamtalen er et godt redskab til at afdække problemet og til at finde en løsning, som kan fastholde den sygemeldte i jobbet. Det er vigtigt, at der så tidligt som muligt gribes ind, hvis medarbejderen skal fastholdes i jobbet. Jobcenter Høje-Taastrup har forskellige redskaber til at fastholde medarbejdere med sygefravær, herunder 56 aftale, delvis sygemelding og delvis raskmelding. Jobcenter Høje-Taastrup Erik Husfeldts Vej 2A 2630 Taastrup Tlf.:

3 Jobcenteravis Jobcenter Høje-Taastrup 3 Flere tilbud på næste side 4. Revalidering Revalidering er en indsats, som skal bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet. Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, som f.eks. optræningsforløb i en virksomhed eller ansættelse med løntilskud. 5. Fleksjob og skånejob Fleksjob gør det muligt for personer at varetage et arbejde på trods af varige fysiske, psykiske eller sociale begrænsninger. Det kan være personer, der har behov for lidt længere tid til at klare arbejdsopgaverne eller have nedsat den samlede arbejdstid. Din virksomhed modtager løntilskud, der modsvarer begrænsningen i medarbejderens arbejdsevne. Jobcenter Høje-Taastrup kan hjælpe din virksomhed med at fastholde en medarbejder via fleksjobordningen. Vi yder støtte, vejledning og følger op på forløbet. Hvis din virksomhed ønsker at ansætte en fleksjobber, kan Jobcenter Høje-Taastrup også hjælpe med at finde en. At have en begrænset arbejdsevne er ikke ensbetydende med, at man ikke har lyst til at arbejde. På den baggrund er der også førtidspensionister, der ønsker at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er mennesker, der ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på almindelige vilkår. Med skånejobordningen har de mulighed for at blive ansat i din virksomhed med løntilskud. 6. Voksenlærling Det er muligt for din virksomhed at få en medarbejder over 25 år i voksenlære. Medarbejderen kan allerede være ansat i firmaet, men vedkommende skal have en ny funktion. Medarbejderen kan også komme udefra og ansættes direkte i voksenlære i virksomheden. At have medarbejdere i voksenlære betyder i sidste ende flere faglærte medarbejdere. Hvis ansættelsen sker inden for et fag med mangel på arbejdskraft, kan virksomheden få tilskud til voksenlærlingens løn i praktikperioderne af uddannelsen helt op til års tilskud. Jobcenter Høje-Taastrup kan hjælpe din virksomhed med at få klarlagt reglerne og give råd og vejledning. 7. Afhjælpning af flaskehalse Jobcenter Høje-Taastrup arbejder for at afhjælpe flaskehalse på arbejdsmarkedet. Det kommer bl.a. til udtryk igennem voksenlærlingeordningen. Der gives tilskud og støtte inden for arbejdsområder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Den samlede arbejdsstyrke skal gerne favne så bredt som muligt derfor gøres der en ekstra indsats for at afhjælpe flaskehalse. 8. Løntilskud Din virksomhed har mulighed for at ansætte en medarbejder med løntilskud. Det kan ske inden for næsten alle arbejdsområder, funktioner og stillingstyper i både private og offentlige virksomheder. Det betyder, at din virksomhed kan få tilført nye kompetencer og få oplært en ny medarbejder med tilskud. Løntilskudsordningen er en mulighed for den ledige til at genopfriske faglige kvalifikationer, anvende nyerhvervede kompetencer eller vænne sig til arbejdsmarkedet. Der er også mulighed for at blive oplært til et helt nyt arbejdsområde. Løntilskudsordningen er ofte et springbræt til, at den enkelte får arbejde og bliver fastholdt på arbejdsmarkedet. Eksempel på 56 aftale En kvinde, der arbejder som sekretær, har fået hold i nakken. I perioder sker der en opblussen af ledsmerter, der medfører enkelte hele fraværsdage. Der indgås en 56 aftale, som benyttes når medarbejderen har langvarig eller kronisk sygdom, mellem virksomheden og kommunen. Aftalen betyder, at kommunen betaler dagpenge til virksomheden for det fravær, der er forbundet med medarbejderens lidelse. Eksempel på delvis raskmelding En 45-årig afdelingsleder får en blodprop og sygemeldes i et år, hvor han blandt andet gennemgår en bypassoperation. Afdelingslederen er færdigbehandlet og ønsker at genoptage arbejdet. Han føler sig dog endnu noget afkræftet efter sygdomsforløbet. Efter aftale med virksomheden og kommunen arbejder han i fem måneder på nedsat tid, hvor han langsomt optrapper arbejdstiden per dag, inden han igen genoptager sit arbejde på fuld tid. Igennem perioden yder kommunen refusion for det antal timer han er sygemeldt. Eksempel på delvis sygemelding En 35-årig sekretær har smerter i ryggen, i højre skulder og arm. Hun kan ikke magte sit fuldtidsarbejde. Det aftales, i en 3 måneders periode, at hun arbejder 2 timer mindre i 4 arbejdsdage om ugen, og at hun er fraværende om onsdagen for at deltage i behandling. Den delvise sygemelding anmeldes til kommunen, og kommunen yder dagpengerefusion til arbejdsgiveren under hele forløbet. Jobcenter Høje-Taastrup Erik Husfeldts Vej 2A 2630 Taastrup Tlf.:

4 4 Jobcenteravis Jobcenter Høje-Taastrup 9. Mentorordning Det kan være svært at starte i en virksomhed, hvis man ikke har nogen erhvervserfaring, mange års ledighed, manglende danskkundskaber eller sociale problemer. Som en hjælp til indkøring af en ny medarbejder med særlige behov kan der bevilges støtte til en mentorordning, hvad enten den nye medarbejder er ansat på almindelige vilkår, med løntilskud eller i virksomhedspraktik. Det forudsætter blot, at mentoren har en afgørende betydning for, at medarbejderen kan komme på arbejdsmarkedet. Mentorordningen går i al sin enkelthed ud på, at en mindre erfaren medarbejder tilknyttes en erfaren kollega en mentor. Mentoren hjælper den nye medarbejder på plads ved at stille sin viden og erfaring til rådighed. Mentoren indgår ikke i udførelsen af den nye medarbejders arbejdsopgaver, men hjælper medarbejderen med at få en god start i virksomheden både socialt og fagligt. 10. Virksomhedspraktik Virksomhedspraktik er en mulighed for, at personer med flere års ledighed, utilstrækkelige danskkundskaber eller manglende erhvervserfaring kan blive opkvalificeret til at komme ind på arbejdsmarkedet. I en virksomhedspraktik betaler virksomheden ikke løn, hvilket afspejler det forhold, at praktikanten som regel er et stykke fra at være klar til et ordinært arbejde. Virksomhedspraktik kan iværksættes inden for alle arbejdsområder, funktioner og stillingstyper hos både private og offentlige virksomheder. Det er dog et krav, at arbejdsfunktionerne er så tæt på et almindeligt arbejde som muligt. Virksomhedspraktikken skal afdække og optræne praktikantens faglige, sociale eller sproglige kompetencer. Et tilbud om virksomhedspraktik varer normalt mellem 1 og 4 uger, men kan i særlige tilfælde forlænges i op til 13 uger. Praktikken må ikke være konkurrenceforvridende. Det betyder, at der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært ansatte og antallet af personer i virksomhedspraktik på arbejdsstedet. Eksempel på jobformidling Under et virksomhedsbesøg på en trævarefabrik fortæller ejeren jobcentrets virksomhedskonsulent, at han egentlig godt kunne bruge en ekstra medarbejder. Virksomhedskonsulenten afklarer med virksomheden om stillingen skal lægges på eller om virksomheden ønsker, at virksomhedskonsulenten søger efter en egnet kandidat til jobbet. Virksomheden får herefter kandidater til samtale og kan ansætte den rigtige person til stillingen. Eksempel på personlig assistance En skolepedel har fået en diskusprolaps og har svært ved at klare mange af de opgaver, hans arbejde indebærer. Skolen ønsker at beholde pedellen i arbejde og tager derfor kontakt til kommunen, som bevilger økonomisk støtte til personlig assistance. Den personlige assistent hjælper pedellen med at udføre de fysiske hårde dele af jobbet. Aftalen betyder, at skolen modtager løntilskud fra kommunen til aflønning af den personlige assistance max 20 timer ud af de 37 timer, som pedellen er ansat. Eksempel på Eures.dk Et lille privat firma med et marked i Norge havde brug for en salgsagent i Norge. Firmaet lagde en annonce ud på eures.dk og det lykkedes firmaet at finde en kvalificeret nordmand, der kunne stå for kontakten til de norske kunder. Eksempel på mentorordning En 54-årig mand har efter mange år på arbejdsmarkedet været arbejdsløs i syv år og har haft et alkoholproblem. Han ønsker at komme i behandling og at vende tilbage til arbejdsmarkedet. En jobkonsulent finder en virksomhedspraktik i et ufaglært arbejde med mentorstøtte. I løbet af praktikken hjælper mentoren praktikanten med at komme ind i de nye opgaver. Mentoren sørger også for, at praktikanten falder godt til socialt og får indblik i arbejdspladsens kultur. Forløbet ender med, at den ledige tilbydes ansættelse med løntilskud på virksomheden. Eksempel på løntilskud Et metalværksted har skrevet under på en større ordre og har brug for 11 metalarbejdere. Virksomheden finder selv fem medarbejdere og kontakter så det lokale jobcenter og beder om hjælp til at finde de resterende seks medarbejdere. Jobcentret finder i løbet af en uge yderligere fem kvalificerede metalarbejdere til virksomheden. Det lykkedes dog ikke at finde den sidste kvalificerede person. Derfor indgår virksomhed og jobcenter aftale om at ansætte en ledig, der ikke umiddelbart har de nødvendige kvalifikationer, men som på sigt ønsker at uddanne sig inden for området. Personen ansættes med løntilskud i virksomheden med henblik på at blive fastansat efter en oplæringsperiode. Jobcenter Høje-Taastrup Erik Husfeldts Vej 2A 2630 Taastrup Tlf.:

5 Jobcenteravis Jobcenter Høje-Taastrup 5 Det lønner sig i sidste ende Virksomhedspraktik til gavn for virksomhed og jobsøgende Af journalist Christian Langballe Der står Rugvænget på vejskiltet og Alba på bygningen. Vi befinder os i et industrikvarter i Taastrup på en overskyet dag. Vejret smitter nu ikke af på stemningen inde på Alba. Det danskejede industrivaskeri, som udlejer, vasker og reparerer arbejdstøj, har nemlig lige fejret sit 70 års jubilæum. En traditionsbevidst virksomhed der er gået i arv i familien Kristensen, således at det i dag er barnebarnet af grundlægger Theodor Oscar Kristensen, der sidder ved roret. Men i Alba går traditionerne hånd i hånd med nytænkning og social bevidsthed. Vi føler et ansvar for at hjælpe de medmennesker, der skal have lidt hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet. Ordene er Annis. Anni er mellemleder i Alba og har været ansat i virksomheden i 22 år. Arkivfoto - ingram Publishing Vi føler et ansvar for at hjælpe de medmennesker, der skal have lidt hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet. Men hun er ikke træt af det tværtimod. Det fortæller hendes øjne. De er fyldt med engagement og energi og understreger hendes pointer. En central pointe er, at medmennesker skal hjælpes også på arbejdsmarkedet. Derfor fungerer Anni lige nu som mentor for Rubina, der netop har afsluttet 12 ugers virksomhedspraktik, og som nu er ansat 30 timer ugentligt i virksomheden. Rubinas virksomhedspraktik blev arrangeret i samarbejde med jobkonsulenten Wali Amiri fra Jobcenter Høje-Taastrup. Målet med en virksomhedspraktik er i udgangspunktet en ansættelse af personen. Virksomheden er dog på ingen måde forpligtet til dette, men Alba valgte at gøre det i Rubinas tilfælde. Man finder hurtigt ud af om de personer, der kommer her i et samarbejde med kommunen, reelt set også gerne vil arbejde her. Og det vil Rubina og mange andre som hende da heldigvis gerne, fortæller Anni. Dels handler det om, at personen skal være motiveret til at få et arbejde og være indstillet på at yde en indsats. Dels handler det om, at vi i Alba skal være vores ansvar bevidst. Selvfølgelig får vi løntilskud og flere hænder i virksomheden, men vi skal sørge for, at alle får noget ud af det. Folk har haft nederlag nok, så vi skal sikre, at vi har den tid det tager at skabe de ideelle rammer. Dét lønner sig i sidste ende. Medarbejderen falder bedre til og kan, som i Rubinas tilfælde, ende med at blive fastansat. Rubina er glad for, at hun er kommet ind på arbejdsmarkedet. Det forsikrer hun mig flere gange, men det ville også være svært at skjule. Det lyser nemlig ud af hende. Rubina er faldet godt til, er glad for kollegaerne og arbejdsopgaverne. Hun arbejder i afdelingen for beklædning, hvor hun blandt andet reparerer og oplægger tøj. Man finder hurtigt ud af om de personer der kommer her, reelt set også gerne vil arbejde her. Og det vil Rubina og mange andre som hende da heldigvis gerne. At Rubina kom herud i virksomhedspraktik skete dels på baggrund af vores ønske om at hjælpe og dels på baggrund af gode erfaringer med jobcentret. Vi har haft en god kontakt med jobcentret og de følger op både under og efter virksomhedspraktikken. Derfor fortsætter vi også med, at hjælpe i det omfang vi kan, slutter Anni. Ude på Rugvænget hang de grå skyer stadig tungt. Men en solstrålehistorie havde jeg da hørt. Jobcenter Høje-Taastrup Erik Husfeldts Vej 2A 2630 Taastrup Tlf.:

6 6 Jobcenteravis Jobcenter Høje-Taastrup Konsulenterne i jobcentret Jobkonsulenter skaber to vindere Jobkonsulent Wali Amiri. I arbejdet med at formidle job, matche jobsøgende med virksomhed og servicere virksomheder spiller Jobcenter Høje-Taastrups virksomheds- og jobkonsulenter en vigtig rolle. Jobkonsulenten tager udgangspunkt i borgeren og finder et job på en virksomhed ud fra borgerens kompetencer og ønsker. Virksomhedskonsulentens arbejde består primært i at rådgive og vejlede områdets virksomheder i jobcentrets ydelser. At skabe en succes At få et arbejde er ikke altid ligetil. I mange tilfælde skal der en hjælpende hånd til. En af hænderne hedder Wali Amiri. Wali arbejder som jobkonsulent i Høje-Taastrup Kommune. Et arbejde han er glad for, da det kan medføre succes for en jobsøgende borger. Det bedste ved mit job er, når man får skabt en succes. Når virksomheden og borgeren finder hinanden. Dét er ikke ligetil. Hvis borgeren ikke har været tilknyttet arbejdsmarkedet i længere tid, kan det være svært at komme i arbejde igen. Også selv om der er mangel på arbejdskraft lige nu. Men hvis den ledige har motivationen, bliver det hele lidt nemmere, og så er jobbet ikke så langt væk. Wali Amiris arbejdsdag går med at matche kontanthjælpsmodtagere og virksomheder i hele Østdanmark. Derudover hjælper han personer, der hører ind under integrationsloven med at fastholde deres job og med at opbygge et fagligt netværk. Med etableringen af Jobcenter Høje-Taastrup henvises borgerne næsten med det samme til os jobkonsulenter. Det bedste ved mit job er, når man får skabt en succes. Det er så min opgave, at finde et arbejde der passer til borgerens ønsker, behov og kvalifikationer. Jeg tager kontakt til virksomhederne og tager med til samtalen mellem borgeren og virksomheden. Og jeg har papirerne med, så de kan udfyldes, hvis vi laver en aftale om løntilskud, virksomhedspraktik eller andet. Så bliver vejen fra ledighed til job så kort som mulig. Dét skaber tilfredse virksomheder, tyder alt på. Det ses bl.a. ved, at de virksomheder, som Wali arbejder fast med, anbefaler jobkonsulenterne til andre virksomheder. Det er fordi vores arbejde betyder kort behandlingstid. Og så følger vi op på ansættelserne og vi giver ikke op. Vi tror på, at vi kan finde en løsning, der betyder succes i sidste ende. Konsulenterne i jobcentret Virksomhedsservice har et ansigt Virksomhedskonsulenten Kurt Winn Kaldor tilbyder rådgivning og vejledning til virksomheder. En anden hjælpende hånd i beskæftigelsessystemet hedder Kurt Winn Kaldor. Kurt arbejder som virksomhedskonsulent i Jobcenter Høje-Taastrup. Det er mit job at rådgive og vejlede virksomheder. Hans arbejde består primært i at formidle jobcentrets ydelser til områdets virksomheder. Jeg arbejder meget ofte som en sparringspartner for virksomhederne. De ringer f.eks. og fortæller, at de har brug for arbejdskraft. Det er så mit arbejde at rådgive og vejlede dem, så vi kan finde den bedst mulige løsning på deres problem. Kurt kommer fra en ansættelse i Arbejdsformidlingen og sammenlægningen af hele beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup medfører nye udfordringer for ham. Lige nu foregår meget af kontakten til virksomhederne over telefonen, men tanken er, at virksomhedskonsulenterne hurtigst muligt skal tage dialogen med virksomhederne ude hos dem. Så bliver det også nemmere at skabe det samarbejde, vi håber på at kunne etablere. Vi skal hurtigst muligt tage dialogen med virksomhederne ude hos dem. De virksomheder, der kan selv, skal også blive i stand til at gøre tingene selv. Derfor skal de lære vores ydelser at kende, ligesom de skal kunne bruge dem. Dét er i høj udstrækning det jeg gør f.eks. ved at undervise i, hvordan anvendes. Hovedstadens arbejdskraftreserve Når en person har været ledig i mere end 3 måneder, tæller vedkommende med i arbejdskraftreserven. Jobcentrene arbejder målrettet for, at ledige kommer i arbejde hurtigst muligt og i hvert fald før tre måneders ledighed opnås. I uge var godt berørt af ledighed i region Hovedstaden og Sjælland, som Høje-Taastrup Kommune er en del af. Af de ledige var knap ledige i mindst 3 måneder og dermed en del af arbejdskraftreserven. Det vurderes, at godt 8000 personer ud af den aktuelle arbejdskraftreserve godt kan varetage et job inden for et af de 50 områder med størst mangel på arbejdskraft i regionen. Kilde: Virksomhedkonsulent Kurt Winn Kaldor Jobcenter Høje-Taastrup Erik Husfeldts Vej 2A 2630 Taastrup Tlf.:

7 Jobcenteravis Jobcenter Høje-Taastrup 7 Masser af jobsøgende til jobbørs En sportshal fyldt med arbejdsgivere og arbejdssøgere. Det var tanken, da Jobcenter Høje-Taastrup den 30. Januar 2007 afholdte områdets første jobbørs. Og tanken blev til virkelighed. 24 virksomheder stod klar med over 500 jobs, hvilket betød, at Jobcenter Høje-Taastrup desværre måtte takke nej til flere interesserede virksomheder. Men der kunne heller ikke have været flere mennesker. Jobansøgerne strømmede til og fyldte salen med deres spørgsmål og interesse. Tilstrømningen var endda så stor, at de jobsøgende måtte have tålmodighed, da det var nødvendigt at lukke dem ind i hold, så der var plads i hallen. En jobbørs er en god og nødvendig måde at møde de ledige på. En investering i fremtiden En jobbørs er en god og nødvendig måde at møde de ledige på. Sådan fortæller en personalefuldmægtig fra Coop, der deltog i Jobcenter Høje-Taastrups jobbørs den 30. Januar Vi er inde i en periode, hvor det er svært at få arbejdskraft. Derfor er det vigtigt at kunne mødes med de ledige og vigtigt at være opsøgende i sin kontakt. Selvom Coop endnu ikke har ansat nye medarbejdere i forbindelse med Jobcenter Høje-Taastrups afholdte jobbørs, betragter Coop deltagelsen som et vigtigt led i rekrutteringen af arbejdskraft. Coop har da også ansat folk i forbindelse med jobbørser andre steder. Vi vil helt sikkert sige ja tak til en eventuel jobbørs-invitation i fremtiden. Vi bruger tid og ressourcer på at deltage i en jobbørs, og vi betragter det som en investering i fremtiden. Folk har mulighed for at møde os ansigt til ansigt, de har mulighed for at se, hvem vi er. Derfor er jobbørsen en velkommen lejlighed for os, til at reklamere for os selv. Selve arrangementet får også roser med på vejen. Vi blev taget godt imod og jobbørsen var godt organiseret af Jobcenter Høje- Taastrup. Der var overblik over sagerne og vi vil helst sikkert sige ja tak til en eventuel jobbørs-invitation i fremtiden. Jobbørsen blev til i et samarbejde mellem Jobcenter Høje-Taastrup, Høje-Taastrup Erhvervsråd, det Lokale Beskæft i g e l s e s r å d, Dansk Erhverv samt Forening Nydansker. Reimer Bo Christensen var oplægsholder ved Jobbørs/Åbent Hus den 30. januar Det Lokale Beskæftigelsesråd i Høje-Taastrup Via det Lokale Beskæftigelsesråd får Jobcenter Høje-Taastrup rådgivning fra arbejdsmarkedet. Som alle andre kommuner har Jobcenter Høje- Taastrup et Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR). LBR er et vigtigt bindeled for kommunen til arbejdsmarkedet, idet arbejdsmarkedsparter m.fl. sidder i rådet. Rådet har bl.a. til opgave at rådgive jobcentret om den fremadrettede beskæftigelsesindsats. Rådet sætter også initiativer i gang i forhold til det virksomhedsrettede Fakta om ledige samarbejde. Et særligt fokus her er at udvikle lokale forebyggende indsatser for personer, som har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet. Dertil har LBR en overvågende funktion. Eksempelvis tilser LBR, at en ordning som virksomhedspraktikken benyttes i overensstemmelse med lovgivningen. Det er endvidere LBR, der står for uddeling af virksomhedsprisen, som hvert år tildeles en virksomhed, der har gjort en indsats for det rummelige arbejdsmarked. Sammenlignet med resten af Østdanmark har Høje-Taastrup Kommune en anelse højere ledighed end området generelt. Af den forsikrede arbejdsstyrke folk tilmeldt en a-kasse er 3,8 % ledige, mod 3,7 % i Østdanmark generelt. Af den ikke-forsikrede arbejdsstyrke er 4,1 % ledige. I dette ledighedsbillede er ufaglærte højt repræsenteret, mens der er relativt få ledige akademikere, funktionærer og tjenestemænd. Hvem sidder i LBR? Byrådet - Michael Ziegler Byrådet - Pia David (suppleant) DA - Jesper Olsen DA - Poul V. Larsø DA - Erik Bernskov DA - Poul Bonderup (suppleant) LO - Ole Schneider LO - Svend-Erik Hermansen LO - Ellen Pedersen LO - Conny Vibe (suppleant) LO - Mia Bendtsen (suppleant) FTF - Tine Tom-Petersen FTF - Joan Kelly DSI - Eva Stampe Molbech DSI - Jørgen Jørgensen PLO - Ole Eg Petersen Integrationsrådet - Sami Gökdemir Integrationsrådet - Gholam Saedi-Bafeghi (suppleant) Faglig Fælles A-kasse - Annette Børjesen Darré Faglig Fælles A-kasse - Anne Nymann (suppleant) Erhvervsrådet - Jon Nielsen Erhvervsrådet - Steen Juhl Olesen (suppleant) Mere info: Jobcenter Høje-Taastrup Erik Husfeldts Vej 2A 2630 Taastrup Tlf.:

8 Én indgang for virksomheder til arbejdskraft Med etableringen af Jobcenter Høje- Taastrup lød startskuddet til realiseringen af en ambitiøs vision: Jobcenter Høje-Taastrup skal være et afgørende aktiv i beskæftigelsesindsatsen. Med Jobcenter Høje-Taastrup er der lagt op til en ny æra i Høje-Taastrup Kommunes beskæftigelsesindsats. Jobcenteret er sammen med 13 andre jobcentre i landet blevet udvalgt til at være et pilotjobcenter. Det betyder, at jobcenteret også hjælper de forsikrede ledige, hvad der tidligere var statens opgave (AF). Høje-Taastrup Kommune har således ansvaret for den samlede beskæftigelsesindsats i kommunen. Dermed er der for virksomhederne skabt én vej til arbejdskraft, mens der for jobsøgende er skabt én vej til arbejdsmarkedet. I Jobcenter Høje-Taastrup er der samlet medarbejdere fra kommunale og tidligere statslige beskæftigelsesindsatser. Dette skaber mulighed for, at medarbejderne kan udveksle viden og erfaringer. Dermed kan jobcenteret blive ét system, udviklet på baggrund af det bedste fra to verdener. I Jobcenter Høje-Taastrup er der samlet medarbejdere fra kommunale og tidligere statslige beskæftigelsesindsatser. For der skal udvikling til, hvis kommunen skal løse de mange opgaver. Opgaver som f.eks. omhandler at hjælpe virksomheder med at skaffe den arbejdskraft de har brug for. Vanetænkningen skal pakkes ned. Etableringen af pilotjobcentret i Høje-Taastrup er det første skridt på denne vej, og jobcenteret vil gøre sit til at blive den nye centrale spiller på beskæftigelsesområdet, som strukturreformen lægger op til. Jobcenter Høje-Taastrup håber, at virksomhederne vil spille med og glæder sig til at samarbejde med dig og din virksomhed. Pilotjobcentrene I alt 14 jobcentre er udpeget af beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Jobcenter Høje-Taastrup er et af dem. De 14 pilotjobcentre er: 1. Høje-Taastrup 2. Esbjerg 3. Vejle 4. Næstved 5. Herning 6. Sønderborg 7. Holbæk 8. Helsingør 9. Skanderborg 10. Odense 11. Thisted 12. Brønderslev-Dronninglund 13. Rudersdal 14. Rebild I pilotjobcentrene er det kommunen alene, der har ansvaret for at varetage og tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen for alle ledige. Ligesom det er kommunalbestyrelserne, der har det politiske ansvar for hele indsatsen. De 14 pilotjobcentre er udpeget blandt et ansøgerfelt på hele 39 kommuner, der ønskede at etablere et pilotjobcenter. I udvælgelsen er der lagt vægt på, at pilotjobcentrene blev etableret i store som små kommuner, i landkommuner som bykommuner og blev spredt over hele landet. Beskæftigelsesministeren glæder sig over den store interessere for pilotjobcentrene og har tiltro til, at de kommuner der blev valgt, kan løfte opgaven og sikre en målrettet beskæftigelsesindsats. Jobcentrene online De nye jobcentre har fået én fælles landsdækkende hjemmeside. Den hedder På hjemmesiden kan du søge job, søge nye medarbejdere, bruge selvbetjeningsydelser, bruge blanketter eller søge information. indeholder: Alle 91 nye jobcentre har fået deres egen informationsside på jobnet.dk. Jobcentrenes sider findes via linket Dit lokale jobcenter i toppen af forsiden og Find dit lokale jobcenter nederst til venstre på forsiden. På de 91 jobcenter informationssider er der adresser, åbningstider, telefonnumre, mv. Jobannoncer og CV er Information om rettigheder, pligter og muligheder for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere Blanketter Mulighed for til- og afmelding til jobcentret Relevante link til arbejdsgivere og jobsøgere Information om jobcentrenes tilbud og muligheder for arbejdsgivere Landsdækkende nyheder wanek-myrner.dk Jobcenter Høje-Taastrup Erik Husfeldts Vej 2A 2630 Taastrup Telefon: Fax: Høje-Taastrup

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet Dialog med jobcentret Rummelighed på arbejdsmarkedet Introduktion Rummelighed på arbejdsmarkedet er en vision om, at der er brug for alle på arbejdsmarkedet, og at personer med nedsat arbejdsevne får mulighed

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Rekruttering. Sådan gør du. Fordelene er

Rekruttering. Sådan gør du. Fordelene er Rekruttering Rudersdal Rekruttering Jobcenter Rudersdal kan hjælpe med at finde nye medarbejdere til din virksomhed. På www.jobnet.dk - dit jobcenter online kan du selv annoncere ledige stillinger. Jobcenter

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE.

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE. JOBSERVICEAFTALE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser.

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune Find den rigtige medarbejder et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune 16 tilbud til din virksomhed Jobcenter Gladsaxe er din virksomheds indgang til ny arbejdskraft. Vi er en professionel samarbejdspartner,

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Dialog med jobcentret. Fastholdelse af medarbejdere

Dialog med jobcentret. Fastholdelse af medarbejdere Dialog med jobcentret Fastholdelse af medarbejdere Introduktion Delvis uarbejdsdygtig Denne guide er udarbejdet til dig, som har ansvaret for medarbejdere som af fysiske og/eller psykiske grunde har svært

Læs mere

Indhold. Hurtig og nem rekruttering. Socialt ansvarlig rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere. Uddannelse og opkvalificering

Indhold. Hurtig og nem rekruttering. Socialt ansvarlig rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere. Uddannelse og opkvalificering Indhold Hurtig og nem rekruttering Jobnet annoncering Jobnet CV-søgning Kvikservice International rekruttering Socialt ansvarlig rekruttering Løntilskud Virksomhedspraktik Fleksjob Mentor Samarbejdsaftale

Læs mere

Indhold. Hurtig og nem rekruttering. Socialt ansvarlig rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere. Uddannelse og opkvalificering

Indhold. Hurtig og nem rekruttering. Socialt ansvarlig rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere. Uddannelse og opkvalificering Indhold Hurtig og nem rekruttering Jobnet annoncering Jobnet CV-søgning Kvikservice International rekruttering Socialt ansvarlig rekruttering Løntilskud Virksomhedspraktik Fleksjob Mentor Samarbejdsaftale

Læs mere

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse:

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse: Partnerskabsaftale Mellem en virksomhed og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn Adresse Tlf.nr. Hjemmeside CVR nr. P. nr. 1. kontaktperson i virksomhed 2. kontaktperson i virksomhed Aftalenr. - Jobcenter

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

DET KAN SKE. for alle

DET KAN SKE. for alle DET KAN SKE for alle Indhold 4 Arbejdsfastholdelse 6 Ret og Pligt (arbejdsevne) 9 Kan jeg sige nej til et arbejde? 10 Hvad er et rimeligt arbejde? 12 Redskaber 17 Nyttige hjemmesider 18 Kontakt 2 Farum

Læs mere

Systematisk samarbejde mellem din virksomhed og Jobcenter Slagelse

Systematisk samarbejde mellem din virksomhed og Jobcenter Slagelse Systematisk samarbejde mellem din virksomhed og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn: Adresse: Tlf.: E-mail: Hjemmeside: CVR nr: P nr: Jobcenter Slagelse Kalundborgvej 59, 4200 Slagelse Tlf.: 58 57 33 33

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Indhold Virksomhedsstrategi 2017... 0 For Rødovre Jobcenter... 0 En styrket indsats for samarbejdet med Virksomheder... 2 Strategier på centrale samarbejdsområder...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN. PIXI-udgave. Forside. Hedensted

BESKÆFTIGELSESPLAN. PIXI-udgave. Forside. Hedensted BESKÆFTIGELSESPLAN 2009 PIXI-udgave Forside Hedensted INDHOLD EN INDSATS FOR borgere og virksomheder 3 FAKTA OM ARBEJDSMARKEDET 4 UDFORDRINGER i 2009 5 MÅL i 2009 Beskæftigelsesministerens mål 6 MÅL i

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

Systematisk samarbejde mellem. og Jobcenter Slagelse

Systematisk samarbejde mellem. og Jobcenter Slagelse Systematisk samarbejde mellem og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn: Adresse: Tlf.: E-Mail: Hjemmeside: CVR nr: P nr: Jobcenter Slagelse Kalundborgvej 59, 4200 Slagelse Tlf.: 58 57 33 33 partnerskab@slagelse.dk

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen s Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Indhold Hurtig og nem rekruttering Jobnet annoncering Jobnet cv-søgning Kvikservice International rekruttering Socialt ansvarlig rekruttering Løntilskud

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune 22. oktober 203 Jeg har valgt at fokusere på krydsreferencerne ifht. antallet af ansatte i virksomheden og branche, da jeg mener disse giver

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel FASTHOLDELSE Fastholdelsesplan Et papir der gør en forskel Indhold Hvad er en fastholdelsesplan? 3 Hvornår laves den? 4 Hvordan laves en fastholdelsesplan? 5 Hvad kan fastholdelsesplanen indeholde? 6 Hvis

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem og Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem Virksomhedsnavn: Adresse: Jobcenter Faxe Rådhusvej 2, 4640 Faxe Tlf.: Tlf.:56 20 35 00 E-mail: Hjemmeside: Cvr nr.: P nr.: E-mail:

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

arbejdsmarkedsbalancen

arbejdsmarkedsbalancen Sådan bruger du arbejdsmarkedsbalancen på www.brhovedstadensjaelland.dk et godt fundament når du har samtaler BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Et godt fundament... når du har Gå ind på»www.brhovedstadensjaelland.dk«vælg»arbejdsmarkedet

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Helbredsproblemer. behøver ikke altid at føre til sygemelding. Brug Jobcentret i tide!

Helbredsproblemer. behøver ikke altid at føre til sygemelding. Brug Jobcentret i tide! Helbredsproblemer behøver ikke altid at føre til sygemelding Brug Jobcentret i tide! Indledning Denne pjece er udarbejdet som et led i samarbejdet mellem Jobcenter Middelfart og 4 virksomheder. Den skal

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 27. november 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 27. november 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom behold dit job trods sygdom Bliver du sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du og din arbejdsgiver i fællesskab gøre en del for at sikre, at det

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Kompetencecenter i Allerød Kommune

Kompetencecenter i Allerød Kommune Notat: Kompetencecenter i Allerød Kommune Allerød Service bliver en central faktor i kommunens beskæftigelsespolitik i et tæt samspil med et nyt kompetencecenter, der skal visitere ledige borgere med henblik

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

At matche virksomhedernes behov for arbejdskraft med borgernes behov for arbejde.

At matche virksomhedernes behov for arbejdskraft med borgernes behov for arbejde. Virksomhedsservice i Jobcenter Varde Jobcenter Vardes mission er: At matche virksomhedernes behov for arbejdskraft med borgernes behov for arbejde. Vi ønsker at være i front og samarbejde på en ny og mere

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA ARBEJDSREDSKABER ~ Der skal være begrænsninger i arbejdsevnen ~ Det skal være svært at opnå ansættelse eller fastholde sit nuværende job ~ Ovennævnte skal kunne afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g når en medarbejder bliver syg e r Jobcenter ruder sda l en vigtig sa m a r bejdspa r t ner Rudersdal N e d b r i n g o g f o r k o r t s y g e f r avæ

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Beskæftigelsesplan 2010 Det Lokale Beskæftigelsesråd Argumentpapirer til brug for forberedelsen af beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indsats for det ordinære

Læs mere

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Fleksjob Reglerne for fleksjob Antallet af fleksjob og ventelisten til fleksjob i

Læs mere

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen NOTAT Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Carsten Kjærgaard Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Beskæftigelsesregionerne Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Program Hvad er jobrotation? Regler og økonomi Muligheder og erfaringer med jobrotation Hvordan kan I bruge jobrotation?

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Dobbelt så mange svage ledige er kommet ud på private virksomheder

Dobbelt så mange svage ledige er kommet ud på private virksomheder 26. marts 2015 ARTIKEL Af David Elmer Dobbelt så mange svage ledige er kommet ud på private virksomheder På fem år er antallet af ressourcesvage kontanthjælpsmodtagere, f.eks. stofmisbrugere og psykisk

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010. Sønderborg. - vi hjælper mennesker videre

Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010. Sønderborg. - vi hjælper mennesker videre Jobcenter Sønderborg: Vi har en plan! Beskæftigelsesplan 2010 Sønderborg - vi hjælper mennesker videre Jobcenter Sønderborg Blegen 9 6400 Sønderborg T: 8872 4027 E: jobcenter@sonderborg.dk W: JobcenterSonderborg.dk

Læs mere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere INDHOLD Indledning 3 Praktikpladspræmie ny ordning i 2013 3 Tilskud til voksenlærlinge 3 VEU-godtgørelse og befordringstilskud 4 Betingelser for

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal Hvis din kollega er syg M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g Rudersdal H v i s d i n k o l l e g a e r s y g Indhold 2 Hvis din kollega er syg 4 Skab en god spiral 6 Tilbage til jobbet 8

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom Fastholdelse af medarbejder i job Bliver en af dine medarbejdere sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du som arbejdsgiver

Læs mere

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE 1 JOBSERVICE DANMARK ÉN VIRKSOMHED - ÉN INDGANG Har I brug for hjælp til at rekruttere? Jobservice Danmark tilbyder jeres virksomhed gratis hjælp til at rekruttere ledig arbejdskraft på tværs af kommuner.

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 MINI

Beskæftigelsesplan 2010 MINI Beskæftigelsesplan 2010 MINI Januar 2010 Forord Denne beskæftigelsesplan beskriver de overordnede mål, som Jobcenter Esbjerg skal nå i 2010. Udfordringerne for indsatsen i 2010 er i præget af, at konjunkturerne

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet januar 2012 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (dec.'11) 2.197 5,3% Ledige under 25 år 14 (dec. '11) 721 Aktiverede forsikrede ledige 2 656

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet december 2011 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (nov.'11) 2.114 5,1% Ledige under 25 år 14 (nov. '11) 703 Aktiverede forsikrede ledige 2 638

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet Notat Sagsnr.: 2013/0006166 Dato: 20. april 2014 Titel: Virksomhedskonsulenternes arbejde Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet I Jobcenter

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis

Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis Hvad er på STARs program i 2015 for de udsatte Implementering!: Reform af førtidspension og fleksjob (Januar 2013) Kontanthjælpsreformen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN. Miniudgave. Forside

BESKÆFTIGELSESPLAN. Miniudgave. Forside BESKÆFTIGELSESPLAN 2012 Miniudgave Forside Indhold Tilbud og bemanding i jobcentret... 3 Situationen lige nu... 4 Jobcenter Hedensteds vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012... 5 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus og Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense Kommune

Partnerskabsaftale mellem OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus og Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense Kommune Odense, den 1. juni. 2015 Partnerskabsaftale mellem OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus og Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense Kommune Formål Formålet med partnerskabsaftalen

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Tilbagevenden til arbejde efter sygemelding lovgivning og arbejdspladsens håndtering Sygefravær og tilbagevenden - Eksempler på lovgivningens muligheder Anette Larsen

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indhold Rekruttering via formidling af jobsøgere... 3 Rekruttering ved annoncering

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere