Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)"

Transkript

1 Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: Mødedato: Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Johnny Winther (JW), Asger Pedersen (AP), Lene Skovsgaard (LS), Hans Jørn Beck (HJB), Palle Lind (PL), Anita Silkjær (AS), Jesper Holm (JH) Referent: Kenneth Majkjær Mikkelsen Dato: Afbud: Brian Berthelsen (BB), Stefan Kristjansson (STK) 1. Siden sidst a. Formanden I forhold til licenser er DMU udfordret i forhold til specielt Road Racing, Off-track og Speedway i år, mens Motocross er positivt stabiliseret og BMX fortsætter en svag stigning. I forlængelse af dette blev der gennemgået status for de enkelte områder. Speedway: I forhold til førnævnte så er det værd at bemærke, at Speedway arbejder med et rekrutteringsudvalg, og ligeledes arbejder på at ændre turneringsformen, så der bliver fokuseret mere på bredden. Som led i dette bliver der nu mere målrettet set på at arbejde med 250cc, hvor Danmark efterhånden er et af de få lande som ikke ser denne vej. I Speedway arbejdes der ligeledes på ATK, som skal være med til at professionalisere den aldersrelaterede træning i sporten. RR/DR: For RR vedkommende, så er det tydeligt at Classic er et område hvor der er muligheder mens andre områder har det svært. Sportskommissionen bruger en del tid på Supermoto, som ser ud til at være i svag fremgang. Men den store udfordring er indenfor mini delen og få skabt et nemmere spring fra mini til de store klasser. RR er ved at iværksætte tiltag indenfor dette område til DR er stabil. Offtrack: Sportskommissionen har gennem de foregående år tegnet sig for markante stigninger, både i Trial og Enduro, men specielt sidstnævnte. Dette er dog afløst af fald i år, og specielt bemærkes det fra sportens side, at beslutningen om at indføre et træningslicens for Enduro-maskiner til MX-baner, har haft en negativ betydning. Dette skal drøftes videre i den kommende periode så vi finder en fornuftig løsning på problemet for alle. Motocross: Har fået stoppet tilbagegangen og der er en fornuftig fremgang i Specielt har der været fremgang i Maxi-licenser en del af licensfremgangen hænger sammen med DMCU træningsbevis og LUKS tillægsforsikring, som blev indført i BMX: Er i fremgang pga. af nogle af de gratislicenser som der var sidste år. Side 1 af 13

2 Desuden har man en formodning om at der er en fremgang pga. nem licensstruktur. I SK forventer man en del ekstra licenser efter 1. september. b. Generalsekretæren, herunder ændringer i Administrationen DMU`s administration afholder i forlængelse af de netop afsluttede spørgeskemaer, DMU medlemsundersøgelsen/informations og værdi undersøgelse (ca besvarelser) og DMU klubundersøgelse/bestyrelsesmedlemmer (ca. 170 besvarelser) Kick-off seminar 2015 den 25. september Administrationsseminaret. Dette skal munde ud i præsentation af 3-5 tiltag som administrationen vil arbejde videre med i Tiltagene vil ligeledes blive præsenteret på det kommende klublederseminar den 31. oktober-1. november i Horsens. DMU`s flotte Jubilæumsprogram er efter SGP Vojens, hvor hovedfokus lå på VIP arrangement for sponsorer, ved at være overstået. Dog resterer i Jubilæumsprogrammet Danish Bike Award (BMX), som afvikles den 25. november i Cirkusbygningen. I år muligvis med Dansk Cycle Union (DCU) som deltager i forhold til de øvrige cykelsportsgrene. Dansk Motorsports Award, som arrangeres i fællesskab med DASU, afholdes den 14. januar 2015, ligeledes i Cirkusbygningen. Copenhagen Event Company er fortsat arrangør på de store arrangementer. Hos DIF er der pt. stor fokus på henholdsvis Matchfixing og Folkeskolereform (Den åbne skole). Førstnævnte er repræsenteret længere nede i agendaen. Hvad angår sidstnævnte, så har der været afholdt møder med DASU, ved de to forbunds generalsekretærer i forhold til en fælles indsats i forhold til den åbne skole. Der er i HB enighed om at emnet er vigtigt, men også at det er komplekst at gå ind i. DIF har dog emnet meget højt på agendaen og har offentligt være ude at støtte reformens tilblivelse, og er derfor meget opsat på at kunne levere. Der er ansat to personer til at skubbe det ud i kommunerne. DIF identificerer og udnævner bl.a. rollekommuner i forhold til Den åbne skole. Kriterier herfor er bl.a. hvorvidt kommunen har en strategi for området i forhold til de frivillige organisationer, herunder ansatte/ramme budgetter og overordnede målsætninger. Første rollekommune er Slagelse og Ålborg står for tur. og arbejder videre med emnet, herunder tages et møde med DASU GS og Næstformand om emnet. I forbindelse med nogle udtalelser fra Undervisningsminister Antorini i medierne, har Dansk Håndbold Forbund udsendt en pressemeddelelse som kommentar. DMU vil som opfølgning skrive et brev til undervisningsministeriet hvor DMU beskriver nogle af de hindringer for reformen, som vi ser. Der vil frem mod årets sidste HB-møde den 29. november, ske en løbende opdatering af Extranettet med referater, således at de kan tilgås fast her. / JB c. Afgørelser af DMU`s Disciplinærnævn a. Hvad har vi lært, info fra afholdt møde Juraudvalg og Disciplinærnævnet har afholdt et møde for at erfaringsudveksle på den nye struktur. Generelt betragtes den nye struktur som en succes. Det nye Disciplinærnævn har haft en række sager, flere end forventet. Men dette skal også ses i lyset af at nævnet har overtaget rollen som førsteinstans fra Sportskommissionerne, som nu i stedet har fået rolle som evt. anklager. På mødet blev fremlagt en række forhold som skal afklares: Side 2 af 13

3 - Forholdet mellem vores reglementer og internationale reglementer hvor der er en række ting som skal tilrettes i DMU reglementer. - Behandlingstider: Der er enighed om, at en væsentlig succesparameter for Disciplinærnævnet er, at sagerne afgøres indenfor 14 dage. Det er blevet aftalt at der skal være stor opmærksomhed på sager, hvor det vil have store konsekvenser hvis tiden skrider. Det understreges i den forbindelse, at disciplinærnævnet netop er førsteinstans og derfor er der specielt her en forventning om at tidsrammen holdes. - Protestgebyrer og ankegebyrer. Her er det aftalt at der skal være fælles priser. - Generelt er man positiv overfor ændringer. Der hvor der er en mangel er i forhold til tredelingen: lovgivende, dømmende og udøvende. Fx blev et eksempel fra speedway, hvor man stiller til match med en mand for lidt. I den forbindelse skal der automatisk ske en udøvelse af konsekvensen, dvs. afsendelse af bøde. Hvis sportsudvalget fx sender en bøde, så står der ikke nogen steder at de må det. Det er blevet diskuteret, hvem det er. Det kan ikke være den lovgivende. Det bør derfor fx være sportsudvalg, som står for afsigelse eller behandling af dette. Det kan ikke være SK, da en sammenblanding mellem lovgivende og dømmende altid er uheldig. b. Kursus med DIF Jurist Der afholdes et møde med Mads Boesen, DIF - hvor Ordensnævnet og disciplinærnævnet deltager i samlet kursus. Mødet tager udgangspunkt i principper for retssystemet. Der skal ikke tales om sager som har kørt, for de to instanser er netop to forskellige instanser. Mads Boesen kommentarer har tidligere været særdeles gavnlige for udviklingen af DMU retssystem. / d. DMU Spørgeskemaundersøgelser resultat og videre forløb Resultaterne som er kommet ind fra de to årlige undersøgelser blev løbet igennem. Den overordnede tendens omkring evalueringen af DMU`s information og værdier (medlemsundersøgelsen), samt DMU`s service (Klubundersøgelsen) i begge undersøgelser udvikler sig positivt. I forhold til de værdier som DMU`s medlemmer tillægger DMU så er værdien Gammeldags rykket fra en klar 1. plads i 2012 til en 5. plads i Værdierne Troværdig og Ansvarlig er de højst scorende i 2014, hvilket er positivt. Omkring Gammeldags bør det bemærkes at værdien fortsat er højere scorende end værdien Moderne. Men afstanden mellem de to værdier er blevet mindre. Og generelt er det positive forskydninger der er sket. I klubundersøgelsen er der en generel fremgang i evalueringen af den service som ydes fra sekretariatet, hvilket også er positivt. I forhold til emner som klubbestyrelserne har størst serviceforventninger til, så ligger top-3 uændret, dvs. Licens, Uddannelse og Forsikring som topscorer, hvilket er status-que i forhold til Rapporten og konklusioner udsendes til SK for videre bearbejdning frem mod klublederseminar. 2. Økonomi og Regnskab Side 3 af 13

4 a. Status august 2014 Resultatet er pt. næsten lige på det budgetterede for året. Dog med forskydninger blandt posterne. Et af de punkter hvor der er en overskridelse er på Jubilæumsåret. En del af dette skyldes et dyrere Repræsentantskabsmøde end budgetteret samt færre sponsorindtægter end budgetteret. I forhold til Sportskommissionerne så er der generelt styr på regnskaberne. Alt i alt er vi foran men fra september og frem er der som regel kun udgifter. Det er derfor vigtigt at SK`erne får alle udgifter med i løbet af september da oktober resultatet bliver brugt til budgetlægning for det følgende år. På debitorsiden lader der til i år at være godt styr på det, hvilket er positivt. b. Licensstatistik august 2014 Se bemærkninger under Pkt. 1 c. Forventninger resultat 2014 SK`erne forventer generelt et resultat som holder budget. Samlet forventes der et lille underskud på året for hele DMU på ca , hvilket må siges at være tilfredsstillende i vores Jubilæumsår. d. Tidsplan Regnskab 2014 og Budget 2015 Tidsplan blev godkendt. Regnskab Budget 2015 Fordelingsnøgle, Licens, Afgift, TD og andre primære omkostninger/principper 2014 fremlægges Primo oktober HB Materiale (excel osv) udsendes til alle budget ansvarlige 20. oktober FU Udarbejdelse af budgetter 27. oktober Budget ansvarlige Budget 2014 oplæg modtaget hos FU fra alle budgetansvarlige 27. oktober Budget ansvarlige Afklarende spørgsmål med den enkelte budget ansvarlige 27. oktober november FU / Budget ansvarlige Regnskab ÅTD (Oktober) kontrolleret og evt. ændringer sendt til Jean, foretaget per konto Regnskab ÅTD (Oktober) tilrettet og udsendt til SK / Budgetansvarlige / FU Møder med alle SK (2 timer) med specifik dagsorden: Budget 2015 / Regnskab november FU / Budget ansvarlige 11. november JS/ 16. november FU / JS Udarbejdelse af endeligt budget november november FU / SK Side 4 af 13

5 Budgetforslag 2014 udsendes til HB. Årsrapport indhold og struktur fastlagt, 1. opsætning (grafiker) 19. november /FU HB Møde - Godkendelse af Budget november (dagsmøde) HB Møde med Revisionen KPMG (formalia, lønninger og gager, afstemninger, afskrivninger osv.) 3. december (KPMG - formøde, sekretariat) JS/ Opdatering af regnskab ÅTD (november) 11. december -18. december FU / Budget ansvarlige Udsendelse af regnskab 2014 (december) til alle budgetansvarlige for kontrol / godkendelse 15. januar JS/ Gennemgang og opdatering af regnskab 2014, rettelser afsluttet 15. januar januar FU / Budget ansvarlige Modtaget Årsberetninger fra alle regnskabsansvarlige Årsrapport Version 1 udsendes til alle 30. januar FU / Budget ansvarlige 4. februar MGT/ Ekstern revision 6. februar februar Intern revision 9. februar februar JS/ JK/ Revisionsafslutning, Justeringer 11. februar /JB Opdatering af Årsrapport februar /JB HB Møde 01-14, Gennemgang og underskrivning af regnskab februar /JB Årsrapport Trykning 16. februar MGT/ Udsendelse af Årsrapport februar MGT/ Repræsentantskabsmøde marts Alle 3. SK Prioriterede opgaver Gennemgang af status for SK Prioriterede opgaver 2014: BMX: - Regionssamarbejdet kører og specielt de jyske klubber er meget interesseret i samarbejdet. - Strider-projektet er klar med et reglement som bliver præsenteret på Klublederseminaret. Der bliver diskuteret en del om der skal opkræves en licens på dette område. Side 5 af 13

6 - Sikkerhedsudvalget er blevet etableret og det er et område som der skal arbejdes på at få fulgt op på. - Banesyn: Alle A-baner er blevet synet. ROAD RACING OG DRAG RACING: - Der er afholdt 3 RR DM stævner i år, hvilket opfattes som for lidt. Der arbejdes med flere danske interessenter blandt klubber, baneejere og promotere for at sammen sætte en kalender for 2015 med stævner i Danmark. Det er vanskeligt, da der er få weekender til rådighed, og banelejen er meget dyr. - En attraktiv kalender er en forudsætning for salg af licenser. - CV har dog klaret sig fornuftigt, og her er antal licenser fortsat stigende. - I DR har der ikke været afholdt DM i år, da en samarbejdspartner bakkede ud i sidste øjeblik. Det er utilfredsstillende, at man ikke fra SU DR har været i stand til at fastholde et DM. - Også Mini RR har haft en svær sæson, med RRKV som eneste arrangerende klub. - SM er kommet i gang igen i SK RR/DR regi. Deres DM bliver kørt via en promotor, og det køres med kørere uden licens. Det er ikke optimalt, men der er megen fokus på sikkerhed og SU SM vil arbejde på at udnytte frilicenser til at få flere deltagere til at indløse licens. - T&E arbejdet i RR har forsøgt med en mentor ordning, men desværre kun med begrænset succes. Der arbejdes nu med en ny model baseret på Moto3 serien. - T&E for Mini RR er ikke kommet i gang som planlagt. Der arbejdes videre med dette. Overordnet: Generelt et alt overskyggende problem for RR med kalenderetablering. Priserne for at leje banerne og en sekundær prioritet i forhold til private arrangører og bilsport, gør det svært for klubberne at få muligheder for at skabe attraktive serier. SPEEDWAY: - Skal have det nye udvalg til at fungere, Rekruttering. - Generelt går det godt med at få udvalgene engageret. - Der er brugt en del tid til at få styr på aftalerne, da det er et nyt SK som har overtaget. - Der arbejdes på nyt projekt om 250cc OFF-TRACK: - Trial: Sportsligt går det godt. Og SK kan se at der er muligheder for at få nye kørere fremadrettet. - Det er svært at få frivillige til at drive sporten ude i baglandet. Det er ligeledes svært at finde frivillige til at sidde i Sportsudvalget - Enduro: Der er svært at få frivillige til SU Enduro. Der er fine medlemstal men dog er der mistet medlemmer på Jyllandssiden. Problemet er primært forbundet med ændringen, hvor der skal tegnes træningslicens i Motocross (se tidligere kommentar). - Der har været en del snak om at der skal købes noget jord i Holbæk, men status kendes ikke pt. MOTOCROSS: - Der har været afholdt 3 klubmøder hvor emnet har været Side 6 af 13

7 medlemstilgang. Klubberne er positive overfor emnet og klubberne arbejder på at sikre tilgang. - DMCU problematikken blev afklaret i foråret. Der har dog været et modforslag om at en evt. tillægspris skal lægges ude i klubberne. Det blev foreslået at der skal tages et møde med DMCU i løbet af efteråret. - MX er generelt glade for at den nedgang som blev set sidste år er bremset. - Der er kørt mange løb, og ingen er blevet aflyst pga. antal deltagere. Der vil højst sandsynligt blive lidt færre løb næste år, specielt i efterårssæsonen, for at sikre at løbsarrangørerne får nok at tilmeldte. - Der er etableret et sikkerhedsudvalg i SK. - Der er blevet taget fat på banesyn. A, B, C baner er en problematik og disse skal afspejles i løbstildelingen. - Der skal ses på antallet af dommere. Der er en målsætning om at dommere skal have flere løb pr. år (fx 5-6), således at de får mere erfaring. Der er ingen dårlige dommere i motocross, men de er blevet tilbudt for få løb og faget kræver løbende erfaring. Det negative kan på økonomisiden være, at nogle så skal køre længere end tidligere. - SK MX savner opfølgning på Klubtræneruddannelsen. Vi er ikke gode nok til at servicere dem undervejs. Tanken er at de skal have en brush-up en gang om året. De står lidt alene derude. - Sportsudvalgen kører generelt godt, men der mangler et Micro-udvalg da det i dag bestrides af én person. 4. Sager til beslutning a. Reglementsændringer 2015: Nedenstående er for hovedpartens vedkommende principbeslutninger om at arbejde videre med den endelige tekst - til endelig beslutning på HB Møde Hvem skal underskrive licensen skal være tydeligere i reglementet Det blev besluttet at der udarbejdes forslag hvor forældre underskriver. Forslag godkendes på kommende HB-møde. 2. Anvendelse af video i sager Der kom en del holdninger til punktet, men generelt skal der specificeres en ordlyd, således at muligheden ikke helt udelukkes men at der også er restriktioner i forhold til dette og at der kan tages højde for grenspecifikke punkter. 3. Tydeliggøre sammenhæng mellem bestemmelserne i Alment Reglement og gældende Afgiftscirkulære. Særskilt skal bestemmelserne om typer og størrelse af protestgebyr præciseres. Dømmende myndigheder skal opdateres med hensyn til underudvalg (f.eks. Turneringsadministrationen i Speedway) da der er konflikt med Alment Reglement Der udarbejdes tekstforslag hertil som godkendes ved kommende HB. / 4. Tydeliggøre roller og ansvar for moderklubber og selskaber i Speedway (DSL) i forbindelse med f.eks. protester og anker. Side 7 af 13

8 Der udarbejdes tekstforslag hertil som godkendes ved kommende HB. 5. Krav til Førstehjælpskurser i DMU til træning Træningslederen skal jf. reglement have været på førstehjælpskurser. Det forslås, at der skal ses på hvordan disse krav skal specificeres i alment reglement. Evt. specificeres at det er et af DMU anerkendt kursus således at der kan skræddersys kurser til førstehjælpsuddannede til træninger (kortere uddannelse). Der laves tekstforslag hertil som godkendes ved kommende HB. 6. Hvordan undgås interessekonflikter Der udarbejdes forslag til kommende HB møde om at medlemmer af Disciplinærnævnet ikke samtidig kan være fungerende Dommere eller Stævneledere så længe de er medlemmer af nævnet. 7. Definition af Åbne Mesterskaber, licens, bopæl og pas Problemet i forhold til tidligere diskussion har været, at der ikke er fælles SK opfattelse af hvad Åbne Mesterskaber dækker. SK`erne sender deres kommentar til, som udarbejder konkret forslag til næste møde. SK/ 8. Tekst om usportslig optræden (trusler og vold) DMU har ikke en direkte beskrivelse af dette i reglementet. Og der udarbejdet forslag til en præcis beskrivelse her, evt. med inspiration fra andre specialforbund. / KDA 9. DMU Etiske retningslinjer for matchfixing HB godkendte det fremsendte forslag fra Forretningsudvalget. Materialet fremsendes til DIF. 10. Krav om børneattester En samarit blev i Aalborg dømt for pædofili. Spørgsmålet til HB er, om det skal kræves i det nye reglement, at disse firmaer skal dokumentere, at de har en børneattest på deres ansatte. Hvis det ikke er et lovkrav at beredskabstjenester skal have dette, så er HB enige om at ordlyd for dette skal udformes, som et DMU krav, til firmaer der benyttes. / 11. Talent og Elitestrategi oplæg til ændring i DMU s strategi Beslutning: Gammel ordlyd: Det er DMU s holdning, at resultater i VM, OL og EM (elite) skaber bredde og herved opmærksomhed fra medierne og forbedret marketing af den enkelte sportsgren og DMU i Danmark såvel som udlandet. Ny ordlyd: Det er DMU s holdning, at resultater i VM, OL og EM (Elite) skaber Side 8 af 13

9 opmærksomhed, markedsføringsmuligheder og sammenhold mens talentudvikling og breddeaktiviteter skaber tilgang til sporten. 12. Motorbladets fremtid Af DMU`s undersøgelser hos medlemmerne fremgår at der generelt er en vurdering af MotorBladet, som et af de medier medlemmerne forventer som en del af mediepakken. Der bør dog ses på hvorledes bladet kan følge nogle af de anbefalinger der følger af samme undersøgelse. Bladet har værdi for en stor del af medlemmerne, men der skal arbejdes videre på at målrette det mod udvalgte målgrupper. Ligeledes skal der udarbejdes en langsigtet medie- og informationsstrategi som sikrer den nødvendige fokus og prioritering. MGT 13. D/S seminarer 2015 Ved det kommende fælles Dommer- og Stævnelederseminar, anbefales det - at der fokuseres på Konflikthåndtering. Der vil, ligesom det var målsætningen til i år, arbejdes på at alle grene afholder D/S seminar sammen. Asger Pedersen koordinerer dette videre. ASG 5. Sager til behandling: a. Sportslig optræden og Fair Play Der har været for mange sager i 2014 omkring usportslig optræden - og dette punkt kræver derfor fortsat fokus. Punktet tages op på kommende klublederseminar. Ligeledes arbejdes der videre med følgende tiltag i 2014: i. Konflikthåndtering (klublederseminar, D/S seminarer) Emnet bliver en del af både det kommende klublederseminar den 31. oktober/ 1. november samt kommende D/S seminar. ii. Vurdering af dommer / stævneleder / arrangement Det bliver et af de emner der skal arbejdes videre med. Et emne som også er fast ingrediens i mange andre sportsgrene f.eks. fodbold og håndbold. Denne vurdering skal blandt andet bruges til at sikre fokus på de nødvendige områder for yderligere tiltag og uddannelse af vores ledende officials. iii. Kampagne overfor kørerne (sociale medier) Der arbejdes med videoer målrettet kørerne. Det skal dog evalueres hvor godt kampagnerne rammer kørerne. Et supplement kan være uddeling af Fair Play priser et andet kan være konkurrencer baseret på spørgeskemaer omkring reglement. b. Touring strategi og samarbejde Der er talt med MTCT i forhold til at få Touring-organisationen tættere på DMU sammen med DMC. Der arbejdes videre på dette. c. Speedway Superliga Prioriteringer og Handlingsplan (Stefan) Der er nedsat et økonomiudvalg med relation til Superligaen. I den forbindelse er der indgået aftaler med kompetente økonomifolk, som skal evaluerer på selskabernes økonomi. Der er JB SK/ MGT JB Side 9 af 13

10 flere tiltag som generelt drøftes på kommende klublederseminar og i Superligaforeningen. Generelt bliver der fokuseret på alle de anbefalinger som fremgår af den handlingsplan for ligaen som blev udarbejdet for nogle år siden. I Europa går udviklingen imod 250cc. Men Danmark er et af de få lande som ikke er med. Derfor skal der arbejdes videre med 250cc, og projektet forankres hos Erik Gundersen og Anders Secher. d. DMU Økonomiudvalg anbefalinger til formål og videre forløb Formål og principper for en ny struktur for henholdsvis Licens og Kontingent blev præsenteret og godkendt. Af oplægget følger et forslag til tidsplan for de ændringer som skal implementeres. Kontingent: kategori ændringsforslag udarbejdes til beslutning på HB Møde Der stilles forslag til repræsentantskabsmøde marts 2015 med implementering Licens: Der udarbejdes der forslag som godkendes af HB pr Herefter afholdes klubmøder i regioner efterfulgt af HB Beslutning ultimo 2015 og med planlagt implementering af ny licensstruktur i Det skal sikres at dette arbejde understøttes af et gennembearbejdet informationsmateriale og kommunikationsplan. e. DMU Sponsor- og Marketing oplæg og videre forløb Sponsorudvalget har fortsat en opfattelse af, at DMU har mulighed for at hente et stort et sponsorbeløb hjem. Hvis der skal ske en central sponsorindhentning hjem, så er det udvalgets forslag at der investeres i fastansættelse af en mand, i en forholdsvis lang periode for at få sponsorbeløb hjem. En sådan ansættelse skal ses som en investering. Der arbejdes videre med et konkret forslag frem til næste HB møde og i forbindelse med udarbejdelse af budget f. DMU s Sikkerhedsudvalg og aktiviteter: i. Beredskab- og samarit tjenester har været i fokus i et par tilfælde i år. Konkret har der været klager fra BMX mod firmaet Akuttjenesten. En arbejdsgruppe har set på klagerne og også konstateret kritisable forhold som er blevet påtalt firmaet. Konklusionen er, at der skal udarbejdes et dokument, som klubberne kan benytte ved løb og aftale med de enkelte firmaer hvor de skal underskrive de forskellige krav som skal være opfyldt. ii. Ambulancetjeneste og krav fra Region Sjælland Den præhospitale ledelse i Region Sjælland har afvist at godkende Beredskabstjenester til Ambulancekørsel. Regionen accepterer kun Licitationsvinderen af den Almene Beredskab. DMU og DASU er gået sammen om en henvendelse til Regionen via en af DIF`s Jurister. DMU og DASU mener principielt at denne holdning fra den præhospitale ledelses side ikke er i overensstemmelse med den lov fra Justitsministeriet som Motorsportens organisationer er underlagt. iii. Oplæg til folder/information om ansvar for frivillige ledere (og konsekvenser) DIF`s jurist er blevet forespurgt om den ansvarspådragelse man som bestyrelse eller official kan løbe, hvis der sker alvorlige uheld, forårsaget af forsømmelighed. Det er et SA/ STK JB MGT HJB/ HS Side 10 af 13

11 emne som er vigtigt i forhold til klubberne. Der udarbejdes en teaser til et nyhedsbrev, med link til DMU`s hjemmesiden hvor problematikken er beskrevet. ( / MGT /) iv. Vurdering af stævner i efteråret Sikkerhedsudvalget har et ønske om at stævner som bliver afviklet i DMU, bliver vurderet i løbet af efteråret ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt. Leif Pedersen fra Sikkerhedsudvalget arbejder videre med opgaven og de enkelte klubber kontaktes inden eventuelt besøg. v. Hjertestartere (banegodkendelser checkpunkt) Det er en anbefaling fra Sikkerhedsudvalget at klubberne fokuserer på punktet. Der skal indarbejdes et checkpunkt på banesynsskemaerne om, hvorvidt der er en hjertestarter eller ej på baneanlægget. Det er muligt via Trygfonden at ansøge om Hjertestartere. Se: vi. Indretning af ryttergårde Der skal på banetegninger for 2015 fremgå hvor der er flugtveje osv. g. DMU s Miljøudvalg og aktiviteter: i. Struktur for DMU s Miljøudvalg: DMU`s miljøchef Kern Lærkholm har sidste arbejdsdag den 21. oktober. Der er dog en klar målsætning om at ansætte en person, men rolle og form skal afklares. En nyansættelse vil derfor først kunne finde sted på den anden side af nytåret. Henvendelser fra klubberne vedrørende Miljø tilgår Kenneth Majkjær Mikkelsen. ii. Møde med Miljøstyrelsen DMU har haft møde med miljøstyrelsen, og der er en mulighed for at DMU kan ændre bilag 1 under Vejledningen. Der skal dog foretages akkrediterede målinger (forbikørselsmålinger). Målsætningen vil være at få dokumenteret at der er sket et fald i specielt maxiklasserne siden Af vejledningen fremgår desuden, at det er muligt at arbejde med anden belastning ved beregninger af lydniveauet på den pågældende bane. 2-Meter Max: Denne målemetode ønsker DMU at få godkendt, og dette emne blev også berørt. El-sport: Mulighederne for elsport blev drøftet med MST og ligeledes eventuelle krav. Der skal arbejdes videre med at identificere et projekt / klub og dermed en kommune for at vi kan få flere erfaringer for hvordan dette kan/skal håndteres i DMU. Alt i alt et meget positivt møde som lover godt for det kommende samarbejde og udvikling. iii. Klub-lydmåleruddannelse Der er nyligt udsendt information til klubberne om dette nye tiltag for at vi kan uddanne klublydmålere. som primært skal gennemføre lydmålinger til træninger. Første kursus bliver afholdt den 8. november i Slagelse og eventuelle justeringer gennemføres af kurset. Herefter bliver kurset spredt ud på det øvrige land. iv. Vejledningen for brændstoffer og videre forløb Der er afsendt en ansøgning om dispensation til Miljøstyrelsens kemikalie-afdeling, således at der ikke skal MGT/ SU SU FU JB MU MU Side 11 af 13

12 indhentes godkendelser hos samtlige politimestre, hver gang der skal opbevares og distribueres. h. IT Aktiviteter status Projektet med implementering af klubmedlemskabsbetaling via en central DMU-løsning er iværksat. Kravspecifikation er bestilt hos leverandør, herefter skal udbudsproces i gang. Medio oktober forventes arbejdet med implementering at blive påbegyndt. Løsningen forventes klar til brug pr. 5. januar. i. Klublederseminar 2014 Der udsendes information til klubberne i uge 39. I første omgang bliver der udsendt det generelle program. SK`ernes specifikke programmer - med detailpunkter for fredag den 31. oktober kl. 20:30 og hele lørdag eftersendes til klubberne. SK`erne er ansvarlige for sammensætning af dette program. Oplægsholder omkring Konflikthåndtering er på plads. j. DMU Talent- og Eliteaktiviteter opdatering på kommende periode og aktiviteter Der har været afholdt 3 rigtig gode møder, Motocross, BMX og Speedway mellem Sportskommissionens formand, landstrænerne, sportschefen og formanden for Talent og Eliteudvalget i forbindelse med forberedelser til den kommende sæson. k. DMU Valg 2015, 2016, 2017 drøftelse. Valg er en løbende proces som der fremadrettet skal italesættes. Det er vigtigt at dette er et punkt der løbende arbejdes med når vi skal hverve nye medlemmer til HB og den enkelte Sportskommission. Punktet skal drøftes på kommende SK møder og ligeledes på kommende HB møde. Vi er alle ansvarlige for at der er en god plan for fremtiden og dermed DMU s udvikling. SK JB 6. Internationale sager a. FIM Europe Congres 2014 er afviklet og ny Præsiden er Wolfgang Srb (Østrig). Der afholdes FIM Europe Management Council møde i september hvor de nye kommissioner udpeges. b. Indstillinger til FIM Kommissioner 2015 følgende anbefales: a. Speedway, CCP: Jan Stæchmann (bureau) b. Speedway, CCP ISLB: Svend Jacobsen (expert member) c. Miljø, CIE: Dennis Bechmann (expert member) d. Teknik, CTI: Martin Skov Jensen (expert member) e. Public Affairs, CAP: Finn Kronborg Mazanti (expert member) f. Touring, CTL: Niels Arne Hansen (director) De indstillede personer er godkendt. Finn Mazanti og Niels A. Hansen er indstillet på foranledning af DMC, touring-organisationen som er associeret til DMU og dermed tilknyttet FIM. 7. Referater til godkendelse samt information a. HB 04/14 b. FU 04/14 c. SK MX 06/14 Side 12 af 13

13 d. SK MX 07/14 e. SK BMX 07/14 f. SK BMX 08/14 g. SK SPW 04/14 h. SK SPW 05/14 i. Sikkerhedsudvalg 01/14 j. IT-udvalg 03/14 k. Miljøudvalg 07/14 l. Internationalt-udvalg 01/14 Referater godkendt. 8. Næste møde HB 06-14: Lørdag den 29. november - Dagsmøde (08:30-17:00), Fjelsted Side 13 af 13

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 05 15 Mødedato: 24 09 2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (), Brian Berthelsen (BB), Johnny Winther

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 04-14 Mødedato: 12.06.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (KMM), Hans Storm (HS), Johnny Winther

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 01-15 Mødedato: 11.02.2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (JH), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (), Kenneth Majkjær

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde HB Møde: 03-12 Mødedato: 03-04-2012 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Jesper Holm (JH), Hans Jørn Beck (H), Palle Lind (PL), Asger

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 04-15 Mødedato: 22-06-2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (), Brian Berthelsen

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 03-16 Mødedato: 12-04-2016 Hotel Nyborg Strand, Nyborg Til stede: Ikke tilstede: Poul Hjorth (PH), Jørgen Bitsch (), Asger Pedersen (AP), Ole Hansen (OH), Hans

Læs mere

VELKOMMEN. til. DMU s Klublederseminar 2012. 2. og 3. november 2012, Horsens

VELKOMMEN. til. DMU s Klublederseminar 2012. 2. og 3. november 2012, Horsens VELKOMMEN til DMU s Klublederseminar 2012 2. og 3. november 2012, Horsens 1 DMU Klublederseminar, November 2012 Formål Status for den forgangne sæson og sikre at DMU fokuserer på de rigtige områder og

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat framøde i DMU Uddannelsespanel Tid: 26. marts 2012 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger.

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger. DMU Vision 2020 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer

Læs mere

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011 DMU Mission, Vision og Strategi 2011 2015 Opdateret 1. januar 2011 1 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 04-17 Mødedato: 13-06-2017 Fjelsted Skovkro Til stede: Ole Hansen (OH), Dennis Skytte Bechmann (DSB), Jesper Holm (JH), Jørgen Bitsch (JB), Hans Jørn Beck (HJB),

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Noter fra RR/DR grenmøde ved Klublederseminar 31. oktober 1. november 2014 Sted: Scandic Bygholm Park Deltagere: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid,

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 03-15 Mødedato: 09.04.2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Afbud: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (JH), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (JB), Kenneth

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 02-14 Mødedato: 28.02.2014, Hotel Bygholm Park, Horsens Til stede: Inviterede: Afbud: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth

Læs mere

Danmarks Motor Union Vision Indledning

Danmarks Motor Union Vision Indledning Danmarks Motor Union Vision 2021 Indledning Godkendt 4. marts 2017 DMU SUMO Analyse August 2016 02 DMU Mission og Vision Struktur DMU s Mission Repræsentantskabet DMU s Værdier DMU s Vision Repræsentantskabet

Læs mere

Danmarks Motor Union Vision 2020. Godkendt 1. Marts 2014

Danmarks Motor Union Vision 2020. Godkendt 1. Marts 2014 Danmarks Motor Union Vision 2020 Godkendt 1. Marts 2014 1. Marts 2014 1 DMU s MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel og BMX

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde HB Møde: 01-12 Mødedato: 02.02.2012 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Søren Møller Ebbesen (SME), Jesper Holm (JH), Kenneth

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 2. oktober 2013 kl. 17.30 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 12. marts 2016 kl. 16.00 Møde 01-16 Sted: Skype møde Deltagere: SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, John Klint. Afbud fra Kasper Darfelt

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 01-14 Mødedato: 05.02.2014, 0, Idrættens Hus, Brøndby Til stede: Afbud: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter

Læs mere

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 HB 04-10 Til Stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Henrik Berendt (HBE), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Poul

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde 05/11

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde 05/11 Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde 05/11 HB Møde: 05-11 Mødedato: 08. september 2011, Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jørgen Bitsch(JB), Niels Munk Nielsen(NMN), Ole Hansen(OH), Kenneth Majkjær Mikkelsen(KMM)

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 14. april 2013, kl. 12.00 14.30. Møde 02-13 Sted: Skype møde Deltagere: SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid. Kasper Darfelt

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 06-14 Mødedato: 29.11.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Asger Pedersen (AP), Lene Skovsgaard (LS), Hans Jørn

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 03-13 Mødedato: 02.04.2013, kl. 17:00, Fjelsted Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

DMU ØKONOMI - OG REGNSKABSPRINCIPPER. 20. februar 2010

DMU ØKONOMI - OG REGNSKABSPRINCIPPER. 20. februar 2010 DMU ØKONOMI - OG REGNSKABSPRINCIPPER 20. februar 2010 1 DMU s ØKONOMI OG REGNSKABSPRINCIPPER DMU skal føre en ansvarlig økonomisk politik Driften må ikke finansieres via låntagning Budgetlægningen skal

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 02-16 Mødedato: 04-03-2016 Scandic Bygholm Park, Horsens Til stede: Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (JH), Jørgen Bitsch () Hans Jørn Beck (H), Asger Pedersen (),

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 13. september 2010 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Peter Hansen, Hanne

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Referat fra Hovedbestyrelsesmøde HB Møde: 01-11 Mødedato: 5. februar 2011 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (), Henrik Berendt (HBE), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Poul Hjorth (PH),

Læs mere

Referat fra SK BMX samt skypemøde

Referat fra SK BMX samt skypemøde Referat fra SK BMX samt skypemøde SK BMX & Skypemøde: 5/12 Mødedato: 24/10-2012, Fjelsted Skov Kro samt skypemøde den 8/11-2012 Til stede: Lars Ostenfeldt (LO), Hans Storm (HS), Johnny Winther (JOW), Amanda

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 5. marts 2011 kl. 9.00 11.00 Sted: Hotel Opus, Horsens Deltagere: Jesper Holm (formand), Birger Kyhl, Joy Nordkvist, Peter Hansen,

Læs mere

Danmarks Motor Union Vision 2020

Danmarks Motor Union Vision 2020 Danmarks Motor Union Vision 2020 Godkendt Godkendt 6. 6. marts marts 2016 2016 1 DIF s Politiske Mål 2020 2 DMU s Mission DMU er den førende organisation for motorcykel og BMX sport i Danmark. DMU skal

Læs mere

Efter det samlede DMU møde om fredagen samles de enkelte grene halvanden time om aftenen.

Efter det samlede DMU møde om fredagen samles de enkelte grene halvanden time om aftenen. BMX Bilag til klublederseminar Fredag den 31. oktober, kl. 20.30 22.00 Efter det samlede DMU møde om fredagen samles de enkelte grene halvanden time om aftenen. BMX dagsordenen for fredagens møde er: 1.

Læs mere

HB 03-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010

HB 03-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010 HB 03-10 Til Stede: Jørgen Bitsch, Ole Hansen, Henrik Berendt, Pia Buth Rasmussen, Anders Johansen, Poul Hjorth, Jesper Holm, Bent Andersen, Svend

Læs mere

Referat fra møde i Sportskommissionen

Referat fra møde i Sportskommissionen Referat fra møde i Sportskommissionen SK Møde: 06-2014 Mødedato: Sammenskrivning af møder fra 24. september og 6.oktober 2014 Til stede: Stefan Kristjansson(SKR), Ole Nørskov-Nielsen(ONN), Hanne og Jonas

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 04-16 Mødedato: 09-06-2016 Fjelsted Skovkro Til stede: Poul Hjorth (PH), Jørgen Bitsch (), Asger Pedersen (AP), Hans Storm (HS), Palle Lind (PL), Jonas Nygaard

Læs mere

1. Velkomst SK-formand Hans Storm bød velkommen til fredagens møde, som omhandlede overgangen til Danmarks Cykle Union.

1. Velkomst SK-formand Hans Storm bød velkommen til fredagens møde, som omhandlede overgangen til Danmarks Cykle Union. Referat fra Klublederseminar 2015 Møde: både fredag og lørdag Mødedato: den 6. og 7. november 2015 Til stede: BMX-klubber, SU-formand, SK og sportssekretær Ikke til stede: Referent: Martin Gunnar Thenning

Læs mere

Ny BMX-organisation: Efter at det nye SK er etableret, vil SK på det første møde sammensætte en ny organisation. Der er følgende poster at besætte:

Ny BMX-organisation: Efter at det nye SK er etableret, vil SK på det første møde sammensætte en ny organisation. Der er følgende poster at besætte: Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: Nr. 02 2013 på Rustik Café og Restaurant i Fredericia Mødedato: 12.02-2013 Til stede: Lars Ostenfeldt (LO), Hans Storm (HS), Johnny Winther (JOW), Amanda Sørensen (AS)

Læs mere

1. Velkomst Formand, Hans Storm bød velkommen. Nærværende SK-møde tog primært afsæt i de punkter, som var oppe at vende på Klublederseminaret.

1. Velkomst Formand, Hans Storm bød velkommen. Nærværende SK-møde tog primært afsæt i de punkter, som var oppe at vende på Klublederseminaret. Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: nr. 10-2014 Mødedato: den 19. november Til stede: Johnny Winther (), Per Varming (PV), Lotte Filsø (LF), Hans Storm (HS) og Martin Gunnar Thenning (MGT) Ikke til stede:

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SU RR og Admin møde 20. oktober 2011, kl. 17.00 Sted: DMU Kontor, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Deltagere: Jesper Holm (SK formand),

Læs mere

Klublederseminar 2010 Lørdag den 6. november

Klublederseminar 2010 Lørdag den 6. november Klublederseminar 2010 Lørdag den 6. november 1 Dagsorden Lørdag den 6. november 2010 08.30 09.00 Opsamling og kort præsentation af workshop 1 09.00 10.15 Workshop 2 Med udgangspunkt i resultatet fra Workshop

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway 24-03-2017 Mødedato: 4. marts 2017 Fremmødte klubber: Brovst, Esbjerg, Fjelsted, Fredericia, Glumsø, Grindsted, Herning, Holstebro, Holsted, Kronjylland, Munkebo,

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 03-17 Mødedato: 04-04-2017 Fjelsted Skovkro Til stede: Ole Hansen (OH), Dennis Skytte Bechmann (DSB), Jesper Holm (JH), Jørgen Bitsch (), Hans Jørn Beck (H),

Læs mere

Hans Storm(HS) Johnny Winther(JW) Kitty Laursen(KL) - Afbud Amanda Sørensen (AS) Søren Normann Andersen(SA) - referent

Hans Storm(HS) Johnny Winther(JW) Kitty Laursen(KL) - Afbud Amanda Sørensen (AS) Søren Normann Andersen(SA) - referent BMX Sportskommissions møde d. 19.04 2012 kl. 18.00 SK BMX 2/12 Sted: Deltagere: Quality Hotel Park, Middelfart A/S Viaduktvej 28 5500 Middelfart Lars Ostenfeldt(LO) Hans Storm(HS) Johnny Winther(JW) Kitty

Læs mere

BMX SK var meget tilfreds med den gode konstruktive debat, der var på klublederseminaret.

BMX SK var meget tilfreds med den gode konstruktive debat, der var på klublederseminaret. Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: nr. 9-2015 Mødedato: den 12. november 2015 Til stede: Hans Storm (HS), Lars Ostenfeldt (LO) og Johnny Winther (JOW) Ikke til stede: Lotte Filsø (LF) Referent: LO Dato:

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde Tid: 4. april 2011, kl. 16.00 Sted: DMU kontor, Idrættens Hus Deltagere: Jesper Holm (formand), Henrik Berendt og Palle Lind samt Søren Andersen

Læs mere

DMU Vedtægter 06-03-2011

DMU Vedtægter 06-03-2011 1 Formål 1. Unionens navn er DANMARKS MOTOR UNION, forkortet DMU. Dens formål er: 1. At fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer for kørere, ledere,

Læs mere

Side 1. Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 1. marts 2014 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens

Side 1. Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 1. marts 2014 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 1. marts 2014 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens 1) Konstatering af møderet og stemmetal Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt uanset

Læs mere

Referat fra Klublederseminar

Referat fra Klublederseminar Referat fra Klublederseminar Mødedato: Til stede: 3. november 2012, Scandic Bygholm Hotel, Horsens Aars, Bjerringbro, Ellum, Falcon, Feldborg, Haderslev, Kalundborg, Klarup, Ikast, København, Roskilde,

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk Brøndby den 26. juni 2008 REFERAT Bestyrelsesmøde,

Læs mere

Valg af dirigent og stemmetal SK foreslog Bjarne Fjord Thomsen. Der var ingen andre forslag, så Bjarne blev valgt enstemmigt.

Valg af dirigent og stemmetal SK foreslog Bjarne Fjord Thomsen. Der var ingen andre forslag, så Bjarne blev valgt enstemmigt. Referat fra Repræsentantskabsmøde i speedway 2015 Mødedato: 7. marts 2015 Til stede: Brovst, Esbjerg, Fredericia, Fjelsted, Glumsø, Grindsted, Haderslev, Holsted, Munkebo, Outrup, Skærbæk, SMO, Silkeborg,

Læs mere

Licenser i MX. Licenser 2014 ( 3232 ) 2013 ( 3073 ) PitBike( 7 ) DMCU træningsbevis (53) Vendt udviklingen Status lige nu

Licenser i MX. Licenser 2014 ( 3232 ) 2013 ( 3073 ) PitBike( 7 ) DMCU træningsbevis (53) Vendt udviklingen Status lige nu Licenser i MX Licenser 2014 ( 3232 ) 2013 ( 3073 ) PitBike( 7 ) DMCU træningsbevis (53) Vendt udviklingen Status lige nu - 1632 Synlighed Sportens synlighed, attraktivitet, - sponsor PR arrangementer,

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 03-14 Mødedato: 01.04.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Johnny Winther (JW),

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Dagsorden og referat fra møde mellem SK og Sportsudvalg Road Racing/Admin og Sportsudvalg Mini 28. august 2012, kl. 17.00 22.00. Møde 05-12 Sted: Fjelsted Skov

Læs mere

DMU HOVEDBESTYRELSESMØDE 02/13 Møde afholdt fredag den 1. marts 2013 Referat

DMU HOVEDBESTYRELSESMØDE 02/13 Møde afholdt fredag den 1. marts 2013 Referat DMU HOVEDBESTYRELSESMØDE 02/13 Møde afholdt fredag den 1. marts 2013 Referat 1. Velkomst Jørgen Bitsch bød sekretariatet velkommen. Det er en tradition at administrationen bliver inviteret til HB-mødet,

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 05-10, afholdt den 4. december 2010

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 05-10, afholdt den 4. december 2010 HB 05-10 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 05-10, afholdt den 4. december 2010 Til Stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Jesper Holm (JH), Bent

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde på Scandic Bygholm Park i Horsens lørdag d. 4. marts 2012

Referat af Repræsentantskabsmøde på Scandic Bygholm Park i Horsens lørdag d. 4. marts 2012 Referat af Repræsentantskabsmøde på Scandic Bygholm Park i Horsens lørdag d. 4. marts 2012 Formanden Jørgen Bitsch bød forsamlingen velkommen til dette års repræsentantskabsmøde. 1) Konstatering af møderet

Læs mere

Der har dog været nogle andre ændringer, som SK har gennemgået og som kan læses i nærværende referat.

Der har dog været nogle andre ændringer, som SK har gennemgået og som kan læses i nærværende referat. Referat fra SK-møde BMX Møde: Nr. 11-2013 Mødedato: 11.11-2013 Til stede: Lars Ostenfeldt (LO), Per Varming (PV), Johnny Winther (JOW) og Martin Gunnar Thenning (MGT) Ikke til stede: Hans Storm Referent:

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 05-17 Mødedato: 05-09-2017 Fjelsted Skovkro Til stede: Ole Hansen (OH), Jesper Holm (JH), Jørgen Bitsch (), Hans Jørn Beck (H), Asger Pedersen (AP), Rudi Steen

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park

Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park Møde: Repræsentantskabsmøde 2016 Mødedato: 05.03.16 Referent: Kasper Darfelt Dato: 07.03.16 1. Konstatering af møderet og stemmetal

Læs mere

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens.

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Referent: Lis Johannsen. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. 1.) Konstatering af møderet /stemmeret. Der var

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i arbejdsgruppe under DMU Tid: 7 marts 2010 Sted: Bygholm Parkhotel, Horsens Deltagere: Jesper Holm (ansvarlig overfor HB), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist,

Læs mere

Referat fra dommerudvalgsmøde nr

Referat fra dommerudvalgsmøde nr Referat fra dommerudvalgsmøde nr. 3 2017-2018 Mandag den 6. november 2017, kl. 16.30 i Langeskov Deltagere: Jørgen Svane (JS), Jesper Kirkholm, (JK), Kim Linde, (KL) Ulrik Jørgensen (UJ) Lars Hagenau (LH)

Læs mere

Godkendelse af dagorden Da bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig, udskydes beslutningspunkter til oktober.

Godkendelse af dagorden Da bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig, udskydes beslutningspunkter til oktober. REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag d. 16. september 2014, kl. 9.00-16.00 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Bo Belhage (BB), David Gullberg (DG), Brian Samuelsson

Læs mere

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet.

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet. Referat fra BMX Repræsentantskabsmøde Møde: Repræsentantskabsmøde Mødedato: 1. marts 2014 Til stede: Billum, Bjerringbro, Dragon, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, København, Køge, Roskilde,

Læs mere

Velkommen til HB mødet, herefter informerede JB omkring status siden sidst.

Velkommen til HB mødet, herefter informerede JB omkring status siden sidst. Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-16 Mødedato: 19-11-2016 Fjelsted Skovkro Til stede: Poul Hjorth (PH), Jørgen Bitsch (), Asger Pedersen (AP), Palle Lind (PL), Jonas Nygaard Nielsen (JN), Palle

Læs mere

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog Dansk Skøjte Unions ansvars- og kompetence katalog er til enhver tid gældende for unionens arbejde. Udvalgene er i alle henseender ansvarlige over for unionens bestyrelse med hensyn til de af bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Klublederseminar 2014 MX.

Referat fra Klublederseminar 2014 MX. Referat fra Klublederseminar 2014 MX. MX Møde: Klublederseminar 2014 Mødedato: 01.11.14 Til stede: MX-klubberne Referent: Niels Frode Sølvsten Dato: 13.11.14 1. DMU 2014 Status for året DMU formand Jørgen

Læs mere

Johannes Fraas (JF), Steen Christensen (SC), Søren Duun (SD) Niels Erik Jørgensen (NEJ), Erik Larsen (EL), Jens Færgemann (JeF)

Johannes Fraas (JF), Steen Christensen (SC), Søren Duun (SD) Niels Erik Jørgensen (NEJ), Erik Larsen (EL), Jens Færgemann (JeF) Referat: Deltagere: 01-2013 RU møde d. 12. januar på Fangel Kro Johannes Fraas (), Steen Christensen (SC), Søren Duun (SD) Niels Erik Jørgensen (NEJ), Erik Larsen (EL), Jens Færgemann (JeF) Referent Lars

Læs mere

Speedwaykommissionen Nyhedsbrev 3-2012

Speedwaykommissionen Nyhedsbrev 3-2012 SK speedway har besluttet her fra 2012 at udsende et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og tiltag inden for sporten. HUSK AT PRINTE DET UD OG HÆNGE DET OP I KLUBHUSET Nyhedsbrevet vil komme ca. 1 gang om

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun, Viby og startede kl. 12.45. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway Mødedato: Lørdag den 1. marts 2014 Til stede: Brovst, Gandrup, Kronjylland, Holstebro, Herning, Silkeborg, Grindsted, Outrup, Esbjerg, Skærbæk, Holsted, Haderslev,

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde 04-2012 (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde 04-2012 (HB) Referat fra Hovedbestyrelsesmøde 04-2012 (HB) PA Møde: 04-12 Mødedato: 08.06.2012 Til stede: Jesper Holm (JH), Jørgen Bitsch (JB), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Svend Jakobsen (SJ), Ole Hansen (OH), Poul

Læs mere

DMU Klublederseminar 2012. Workshop fredag Frivillige ledere i DMU

DMU Klublederseminar 2012. Workshop fredag Frivillige ledere i DMU DMU Klublederseminar 2012 Workshop fredag Frivillige ledere i DMU DMU / SK / Udvalgsaktiviteter Ansv Hvornår 1 Drejebog fra DMU idekatalog melllem klub og DMU (skabeloner / værktøj) BU 2 Kontakt til Ungdomsklubber

Læs mere

BMX Sportskommission marts 2012

BMX Sportskommission marts 2012 BMX Sportskommission 2012 31. marts 2012 1 BMX SK 2012, Organisation International koordinator BMX Sportskommission Kørerrepræsentant BMX Sportsudvalg BMX Reglementsudvalg BMX Baneudvalg Sammensætning

Læs mere

1. Velkomst Road Racing-formand, Jesper Holm bød klubrepræsentanterne velkommen til årets Klublederseminar. Og præsenterede herefter dagsordenen:

1. Velkomst Road Racing-formand, Jesper Holm bød klubrepræsentanterne velkommen til årets Klublederseminar. Og præsenterede herefter dagsordenen: Referat fra Road Racings Klublederseminar 2016 Møde: Klublederseminar Mødedato: den 5. november 2016 Til stede: Jesper Holm, Palle Lind og John Klint (SK). Arne Christiansen (FMS). Poul Nyrup, Kaj Lehmann

Læs mere

Referat. Budgetmøde. Tid: Lørdag d. 21/11 2015 kl. 10.00 16.00. Sted: Dansk Bilglas, Nyborgvej 341, 5220 Odense.

Referat. Budgetmøde. Tid: Lørdag d. 21/11 2015 kl. 10.00 16.00. Sted: Dansk Bilglas, Nyborgvej 341, 5220 Odense. Referat Budgetmøde Tid: Lørdag d. 21/11 2015 kl. 10.00 16.00. Sted: Dansk Bilglas, Nyborgvej 341, 5220 Odense. Tilstede: Palle Nielsen formand, Erik Nyblom næstformand, Lene Søberg kasserer, Peter Rafn,

Læs mere

Indledning. Årsrapport2012

Indledning. Årsrapport2012 Årsrapport 2012 Indledning Danmarks Motor Union er i en fortsat god og positiv udvikling, men har dog i 2012 mærket finanskrisen og konsekvenserne heraf i modsat til de tidligere år, som har medført et

Læs mere

1) Referater a) HB 6/07: Referatet godkendt. b) FU 3/07: Referatets indhold blev debatteret under de respektive efterfølgende dagsordenspunkter.

1) Referater a) HB 6/07: Referatet godkendt. b) FU 3/07: Referatets indhold blev debatteret under de respektive efterfølgende dagsordenspunkter. Referat fra HB-møde 7 / 07 d. 3. oktober i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway Mødedato: 5. marts 2016 Fremmødte Klubber: Brovst, Esbjerg, Fjelsted, Glumsø, Grindsted, Holstebro, Holsted, Kronjylland, Munkebo, Outrup, Silkeborg, Slangerup,

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

Referat fra Klublederseminar MX på Hotel Scandic, Bygholm Park, Horsens

Referat fra Klublederseminar MX på Hotel Scandic, Bygholm Park, Horsens Referat fra Klublederseminar MX på Hotel Scandic, Bygholm Park, Horsens Møde: Klublederseminar Mødedato: 6.-7. november 2015 Til stede: MX-klubberne Referent: Kasper Darfelt Dato: 12. november 2015 1.

Læs mere

SK modtager gerne forslag til justeringer af løbsstruktur, som kan drøftes på klublederseminar 2015. Findes der en løsning vi ikke har fået øje på?

SK modtager gerne forslag til justeringer af løbsstruktur, som kan drøftes på klublederseminar 2015. Findes der en løsning vi ikke har fået øje på? Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: nr. 8-2015 Mødedato: den 14. oktober 2015 Til stede: Hans Storm (HS), Lars Ostenfeldt (LO), Johnny Winther (JOW) og Lotte Filsø (LF) Ikke til stede: Referent: LO Dato:

Læs mere

1. Velkomst Hans Storm byder velkommen og især til Amanda Sørensen, som fortsætter som kørerepræsentant i BMX.

1. Velkomst Hans Storm byder velkommen og især til Amanda Sørensen, som fortsætter som kørerepræsentant i BMX. Referat fra SK-møde BMX Møde: Nr. 04-13 Mødedato: 16.04-2013 Til stede: Hans Storm (HS), Johnny Winther (JOW), Amanda Sørensen (AS), Per Varming (PV), Lars Ostenfeldt (LO) og Martin Gunnar Thenning (MGT)

Læs mere

Referat HB februar Scandic Odense Hvidkærvej Odense

Referat HB februar Scandic Odense Hvidkærvej Odense Referat HB 03 2. februar 2013 Scandic Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense Deltagere Peter Jensen, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Arne Jensen, Københavns Badminton Kreds Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

2. Regler 2014 for afvikling af DM Elite, DM TimeTrial Elite og DM TimeTrial Challenger og ændringer til DM Challenger

2. Regler 2014 for afvikling af DM Elite, DM TimeTrial Elite og DM TimeTrial Challenger og ændringer til DM Challenger Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: Nr. 2 2014 Mødedato: 28.01-2014 Til stede: Per Varming (PV), Johnny Winther (JOW), Lars Ostenfeldt (LO), Christian Munk Poulsen (CMP) og Martin Gunnar Thenning (MGT) Ikke

Læs mere

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 3 / 04 d. 21. april i Odense

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 3 / 04 d. 21. april i Odense Hovedbestyrelsen Referat fra HB-møde 3 / 04 d. 21. april i Odense Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen,

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 10.15. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Referat fra HB-møde 2/06 d. 3. marts i Horsens

Referat fra HB-møde 2/06 d. 3. marts i Horsens Referat fra HB-møde 2/06 d. 3. marts i Horsens Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen,

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde Sportskommission Motocross 1. marts 2014

Repræsentantskabsmøde Sportskommission Motocross 1. marts 2014 Repræsentantskabsmøde Sportskommission Motocross 1. marts 2014 Det er mig en stor glæde på kommissionens vegne at byde velkommen til så mange fremmødte klubber til repræsentantskabsmøde her i Horsens.

Læs mere

DMU. Spørgeskemaundersøgelse 2007. Klublederseminar 2/3 November 2007

DMU. Spørgeskemaundersøgelse 2007. Klublederseminar 2/3 November 2007 DMU Spørgeskemaundersøgelse 2007 Klublederseminar 2/3 November 2007 1 Formål: Resultatet af undersøgelsen skal være med til at danne grundlaget for DMU s fortsatte udvikling, og igangsætte nye prioriterede

Læs mere

Ole Hansen (OH), Lars Ostenfeldt (LO) og Hans Jørn Beck (HJB) Velkommen til HB mødet, herefter informerede JB omkring status siden sidst.

Ole Hansen (OH), Lars Ostenfeldt (LO) og Hans Jørn Beck (HJB) Velkommen til HB mødet, herefter informerede JB omkring status siden sidst. Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 05-16 Mødedato: 08-09-2016 Fjelsted Skovkro Til stede: Poul Hjorth (PH), Jørgen Bitsch (), Asger Pedersen (AP), Hans Storm (HS), Palle Lind (PL), Jonas Nygaard

Læs mere

Danmarks Brydeforbund

Danmarks Brydeforbund Referat Bestyrelsesmøde Tid: Lørdag den 28.2.2015, kl. 10.00. Sted: Scandic Hotel Odense. Tilstede: Palle Nielsen formand (PN), Erik Nyblom næstformand(en), Lene Søberg kasserer (LS), Sonja Ekstrøm (SE),

Læs mere

Der blev derefter lavet en optælling af klubberne, og der kunne konstateres 16 BMXklubber

Der blev derefter lavet en optælling af klubberne, og der kunne konstateres 16 BMXklubber Referat fra Repræsentantskabsmøde Møde: Repræsentantskabsmøde Mødedato: den 5. marts 2016 Til stede: Bjerringbro, Dragon, Ellum, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, Københavns, Køge, Roskilde,

Læs mere