Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)"

Transkript

1 Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: Mødedato: Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Johnny Winther (JW), Asger Pedersen (AP), Lene Skovsgaard (LS), Hans Jørn Beck (HJB), Palle Lind (PL), Anita Silkjær (AS), Jesper Holm (JH) Referent: Kenneth Majkjær Mikkelsen Dato: Afbud: Brian Berthelsen (BB), Stefan Kristjansson (STK) 1. Siden sidst a. Formanden I forhold til licenser er DMU udfordret i forhold til specielt Road Racing, Off-track og Speedway i år, mens Motocross er positivt stabiliseret og BMX fortsætter en svag stigning. I forlængelse af dette blev der gennemgået status for de enkelte områder. Speedway: I forhold til førnævnte så er det værd at bemærke, at Speedway arbejder med et rekrutteringsudvalg, og ligeledes arbejder på at ændre turneringsformen, så der bliver fokuseret mere på bredden. Som led i dette bliver der nu mere målrettet set på at arbejde med 250cc, hvor Danmark efterhånden er et af de få lande som ikke ser denne vej. I Speedway arbejdes der ligeledes på ATK, som skal være med til at professionalisere den aldersrelaterede træning i sporten. RR/DR: For RR vedkommende, så er det tydeligt at Classic er et område hvor der er muligheder mens andre områder har det svært. Sportskommissionen bruger en del tid på Supermoto, som ser ud til at være i svag fremgang. Men den store udfordring er indenfor mini delen og få skabt et nemmere spring fra mini til de store klasser. RR er ved at iværksætte tiltag indenfor dette område til DR er stabil. Offtrack: Sportskommissionen har gennem de foregående år tegnet sig for markante stigninger, både i Trial og Enduro, men specielt sidstnævnte. Dette er dog afløst af fald i år, og specielt bemærkes det fra sportens side, at beslutningen om at indføre et træningslicens for Enduro-maskiner til MX-baner, har haft en negativ betydning. Dette skal drøftes videre i den kommende periode så vi finder en fornuftig løsning på problemet for alle. Motocross: Har fået stoppet tilbagegangen og der er en fornuftig fremgang i Specielt har der været fremgang i Maxi-licenser en del af licensfremgangen hænger sammen med DMCU træningsbevis og LUKS tillægsforsikring, som blev indført i BMX: Er i fremgang pga. af nogle af de gratislicenser som der var sidste år. Side 1 af 13

2 Desuden har man en formodning om at der er en fremgang pga. nem licensstruktur. I SK forventer man en del ekstra licenser efter 1. september. b. Generalsekretæren, herunder ændringer i Administrationen DMU`s administration afholder i forlængelse af de netop afsluttede spørgeskemaer, DMU medlemsundersøgelsen/informations og værdi undersøgelse (ca besvarelser) og DMU klubundersøgelse/bestyrelsesmedlemmer (ca. 170 besvarelser) Kick-off seminar 2015 den 25. september Administrationsseminaret. Dette skal munde ud i præsentation af 3-5 tiltag som administrationen vil arbejde videre med i Tiltagene vil ligeledes blive præsenteret på det kommende klublederseminar den 31. oktober-1. november i Horsens. DMU`s flotte Jubilæumsprogram er efter SGP Vojens, hvor hovedfokus lå på VIP arrangement for sponsorer, ved at være overstået. Dog resterer i Jubilæumsprogrammet Danish Bike Award (BMX), som afvikles den 25. november i Cirkusbygningen. I år muligvis med Dansk Cycle Union (DCU) som deltager i forhold til de øvrige cykelsportsgrene. Dansk Motorsports Award, som arrangeres i fællesskab med DASU, afholdes den 14. januar 2015, ligeledes i Cirkusbygningen. Copenhagen Event Company er fortsat arrangør på de store arrangementer. Hos DIF er der pt. stor fokus på henholdsvis Matchfixing og Folkeskolereform (Den åbne skole). Førstnævnte er repræsenteret længere nede i agendaen. Hvad angår sidstnævnte, så har der været afholdt møder med DASU, ved de to forbunds generalsekretærer i forhold til en fælles indsats i forhold til den åbne skole. Der er i HB enighed om at emnet er vigtigt, men også at det er komplekst at gå ind i. DIF har dog emnet meget højt på agendaen og har offentligt være ude at støtte reformens tilblivelse, og er derfor meget opsat på at kunne levere. Der er ansat to personer til at skubbe det ud i kommunerne. DIF identificerer og udnævner bl.a. rollekommuner i forhold til Den åbne skole. Kriterier herfor er bl.a. hvorvidt kommunen har en strategi for området i forhold til de frivillige organisationer, herunder ansatte/ramme budgetter og overordnede målsætninger. Første rollekommune er Slagelse og Ålborg står for tur. og arbejder videre med emnet, herunder tages et møde med DASU GS og Næstformand om emnet. I forbindelse med nogle udtalelser fra Undervisningsminister Antorini i medierne, har Dansk Håndbold Forbund udsendt en pressemeddelelse som kommentar. DMU vil som opfølgning skrive et brev til undervisningsministeriet hvor DMU beskriver nogle af de hindringer for reformen, som vi ser. Der vil frem mod årets sidste HB-møde den 29. november, ske en løbende opdatering af Extranettet med referater, således at de kan tilgås fast her. / JB c. Afgørelser af DMU`s Disciplinærnævn a. Hvad har vi lært, info fra afholdt møde Juraudvalg og Disciplinærnævnet har afholdt et møde for at erfaringsudveksle på den nye struktur. Generelt betragtes den nye struktur som en succes. Det nye Disciplinærnævn har haft en række sager, flere end forventet. Men dette skal også ses i lyset af at nævnet har overtaget rollen som førsteinstans fra Sportskommissionerne, som nu i stedet har fået rolle som evt. anklager. På mødet blev fremlagt en række forhold som skal afklares: Side 2 af 13

3 - Forholdet mellem vores reglementer og internationale reglementer hvor der er en række ting som skal tilrettes i DMU reglementer. - Behandlingstider: Der er enighed om, at en væsentlig succesparameter for Disciplinærnævnet er, at sagerne afgøres indenfor 14 dage. Det er blevet aftalt at der skal være stor opmærksomhed på sager, hvor det vil have store konsekvenser hvis tiden skrider. Det understreges i den forbindelse, at disciplinærnævnet netop er førsteinstans og derfor er der specielt her en forventning om at tidsrammen holdes. - Protestgebyrer og ankegebyrer. Her er det aftalt at der skal være fælles priser. - Generelt er man positiv overfor ændringer. Der hvor der er en mangel er i forhold til tredelingen: lovgivende, dømmende og udøvende. Fx blev et eksempel fra speedway, hvor man stiller til match med en mand for lidt. I den forbindelse skal der automatisk ske en udøvelse af konsekvensen, dvs. afsendelse af bøde. Hvis sportsudvalget fx sender en bøde, så står der ikke nogen steder at de må det. Det er blevet diskuteret, hvem det er. Det kan ikke være den lovgivende. Det bør derfor fx være sportsudvalg, som står for afsigelse eller behandling af dette. Det kan ikke være SK, da en sammenblanding mellem lovgivende og dømmende altid er uheldig. b. Kursus med DIF Jurist Der afholdes et møde med Mads Boesen, DIF - hvor Ordensnævnet og disciplinærnævnet deltager i samlet kursus. Mødet tager udgangspunkt i principper for retssystemet. Der skal ikke tales om sager som har kørt, for de to instanser er netop to forskellige instanser. Mads Boesen kommentarer har tidligere været særdeles gavnlige for udviklingen af DMU retssystem. / d. DMU Spørgeskemaundersøgelser resultat og videre forløb Resultaterne som er kommet ind fra de to årlige undersøgelser blev løbet igennem. Den overordnede tendens omkring evalueringen af DMU`s information og værdier (medlemsundersøgelsen), samt DMU`s service (Klubundersøgelsen) i begge undersøgelser udvikler sig positivt. I forhold til de værdier som DMU`s medlemmer tillægger DMU så er værdien Gammeldags rykket fra en klar 1. plads i 2012 til en 5. plads i Værdierne Troværdig og Ansvarlig er de højst scorende i 2014, hvilket er positivt. Omkring Gammeldags bør det bemærkes at værdien fortsat er højere scorende end værdien Moderne. Men afstanden mellem de to værdier er blevet mindre. Og generelt er det positive forskydninger der er sket. I klubundersøgelsen er der en generel fremgang i evalueringen af den service som ydes fra sekretariatet, hvilket også er positivt. I forhold til emner som klubbestyrelserne har størst serviceforventninger til, så ligger top-3 uændret, dvs. Licens, Uddannelse og Forsikring som topscorer, hvilket er status-que i forhold til Rapporten og konklusioner udsendes til SK for videre bearbejdning frem mod klublederseminar. 2. Økonomi og Regnskab Side 3 af 13

4 a. Status august 2014 Resultatet er pt. næsten lige på det budgetterede for året. Dog med forskydninger blandt posterne. Et af de punkter hvor der er en overskridelse er på Jubilæumsåret. En del af dette skyldes et dyrere Repræsentantskabsmøde end budgetteret samt færre sponsorindtægter end budgetteret. I forhold til Sportskommissionerne så er der generelt styr på regnskaberne. Alt i alt er vi foran men fra september og frem er der som regel kun udgifter. Det er derfor vigtigt at SK`erne får alle udgifter med i løbet af september da oktober resultatet bliver brugt til budgetlægning for det følgende år. På debitorsiden lader der til i år at være godt styr på det, hvilket er positivt. b. Licensstatistik august 2014 Se bemærkninger under Pkt. 1 c. Forventninger resultat 2014 SK`erne forventer generelt et resultat som holder budget. Samlet forventes der et lille underskud på året for hele DMU på ca , hvilket må siges at være tilfredsstillende i vores Jubilæumsår. d. Tidsplan Regnskab 2014 og Budget 2015 Tidsplan blev godkendt. Regnskab Budget 2015 Fordelingsnøgle, Licens, Afgift, TD og andre primære omkostninger/principper 2014 fremlægges Primo oktober HB Materiale (excel osv) udsendes til alle budget ansvarlige 20. oktober FU Udarbejdelse af budgetter 27. oktober Budget ansvarlige Budget 2014 oplæg modtaget hos FU fra alle budgetansvarlige 27. oktober Budget ansvarlige Afklarende spørgsmål med den enkelte budget ansvarlige 27. oktober november FU / Budget ansvarlige Regnskab ÅTD (Oktober) kontrolleret og evt. ændringer sendt til Jean, foretaget per konto Regnskab ÅTD (Oktober) tilrettet og udsendt til SK / Budgetansvarlige / FU Møder med alle SK (2 timer) med specifik dagsorden: Budget 2015 / Regnskab november FU / Budget ansvarlige 11. november JS/ 16. november FU / JS Udarbejdelse af endeligt budget november november FU / SK Side 4 af 13

5 Budgetforslag 2014 udsendes til HB. Årsrapport indhold og struktur fastlagt, 1. opsætning (grafiker) 19. november /FU HB Møde - Godkendelse af Budget november (dagsmøde) HB Møde med Revisionen KPMG (formalia, lønninger og gager, afstemninger, afskrivninger osv.) 3. december (KPMG - formøde, sekretariat) JS/ Opdatering af regnskab ÅTD (november) 11. december -18. december FU / Budget ansvarlige Udsendelse af regnskab 2014 (december) til alle budgetansvarlige for kontrol / godkendelse 15. januar JS/ Gennemgang og opdatering af regnskab 2014, rettelser afsluttet 15. januar januar FU / Budget ansvarlige Modtaget Årsberetninger fra alle regnskabsansvarlige Årsrapport Version 1 udsendes til alle 30. januar FU / Budget ansvarlige 4. februar MGT/ Ekstern revision 6. februar februar Intern revision 9. februar februar JS/ JK/ Revisionsafslutning, Justeringer 11. februar /JB Opdatering af Årsrapport februar /JB HB Møde 01-14, Gennemgang og underskrivning af regnskab februar /JB Årsrapport Trykning 16. februar MGT/ Udsendelse af Årsrapport februar MGT/ Repræsentantskabsmøde marts Alle 3. SK Prioriterede opgaver Gennemgang af status for SK Prioriterede opgaver 2014: BMX: - Regionssamarbejdet kører og specielt de jyske klubber er meget interesseret i samarbejdet. - Strider-projektet er klar med et reglement som bliver præsenteret på Klublederseminaret. Der bliver diskuteret en del om der skal opkræves en licens på dette område. Side 5 af 13

6 - Sikkerhedsudvalget er blevet etableret og det er et område som der skal arbejdes på at få fulgt op på. - Banesyn: Alle A-baner er blevet synet. ROAD RACING OG DRAG RACING: - Der er afholdt 3 RR DM stævner i år, hvilket opfattes som for lidt. Der arbejdes med flere danske interessenter blandt klubber, baneejere og promotere for at sammen sætte en kalender for 2015 med stævner i Danmark. Det er vanskeligt, da der er få weekender til rådighed, og banelejen er meget dyr. - En attraktiv kalender er en forudsætning for salg af licenser. - CV har dog klaret sig fornuftigt, og her er antal licenser fortsat stigende. - I DR har der ikke været afholdt DM i år, da en samarbejdspartner bakkede ud i sidste øjeblik. Det er utilfredsstillende, at man ikke fra SU DR har været i stand til at fastholde et DM. - Også Mini RR har haft en svær sæson, med RRKV som eneste arrangerende klub. - SM er kommet i gang igen i SK RR/DR regi. Deres DM bliver kørt via en promotor, og det køres med kørere uden licens. Det er ikke optimalt, men der er megen fokus på sikkerhed og SU SM vil arbejde på at udnytte frilicenser til at få flere deltagere til at indløse licens. - T&E arbejdet i RR har forsøgt med en mentor ordning, men desværre kun med begrænset succes. Der arbejdes nu med en ny model baseret på Moto3 serien. - T&E for Mini RR er ikke kommet i gang som planlagt. Der arbejdes videre med dette. Overordnet: Generelt et alt overskyggende problem for RR med kalenderetablering. Priserne for at leje banerne og en sekundær prioritet i forhold til private arrangører og bilsport, gør det svært for klubberne at få muligheder for at skabe attraktive serier. SPEEDWAY: - Skal have det nye udvalg til at fungere, Rekruttering. - Generelt går det godt med at få udvalgene engageret. - Der er brugt en del tid til at få styr på aftalerne, da det er et nyt SK som har overtaget. - Der arbejdes på nyt projekt om 250cc OFF-TRACK: - Trial: Sportsligt går det godt. Og SK kan se at der er muligheder for at få nye kørere fremadrettet. - Det er svært at få frivillige til at drive sporten ude i baglandet. Det er ligeledes svært at finde frivillige til at sidde i Sportsudvalget - Enduro: Der er svært at få frivillige til SU Enduro. Der er fine medlemstal men dog er der mistet medlemmer på Jyllandssiden. Problemet er primært forbundet med ændringen, hvor der skal tegnes træningslicens i Motocross (se tidligere kommentar). - Der har været en del snak om at der skal købes noget jord i Holbæk, men status kendes ikke pt. MOTOCROSS: - Der har været afholdt 3 klubmøder hvor emnet har været Side 6 af 13

7 medlemstilgang. Klubberne er positive overfor emnet og klubberne arbejder på at sikre tilgang. - DMCU problematikken blev afklaret i foråret. Der har dog været et modforslag om at en evt. tillægspris skal lægges ude i klubberne. Det blev foreslået at der skal tages et møde med DMCU i løbet af efteråret. - MX er generelt glade for at den nedgang som blev set sidste år er bremset. - Der er kørt mange løb, og ingen er blevet aflyst pga. antal deltagere. Der vil højst sandsynligt blive lidt færre løb næste år, specielt i efterårssæsonen, for at sikre at løbsarrangørerne får nok at tilmeldte. - Der er etableret et sikkerhedsudvalg i SK. - Der er blevet taget fat på banesyn. A, B, C baner er en problematik og disse skal afspejles i løbstildelingen. - Der skal ses på antallet af dommere. Der er en målsætning om at dommere skal have flere løb pr. år (fx 5-6), således at de får mere erfaring. Der er ingen dårlige dommere i motocross, men de er blevet tilbudt for få løb og faget kræver løbende erfaring. Det negative kan på økonomisiden være, at nogle så skal køre længere end tidligere. - SK MX savner opfølgning på Klubtræneruddannelsen. Vi er ikke gode nok til at servicere dem undervejs. Tanken er at de skal have en brush-up en gang om året. De står lidt alene derude. - Sportsudvalgen kører generelt godt, men der mangler et Micro-udvalg da det i dag bestrides af én person. 4. Sager til beslutning a. Reglementsændringer 2015: Nedenstående er for hovedpartens vedkommende principbeslutninger om at arbejde videre med den endelige tekst - til endelig beslutning på HB Møde Hvem skal underskrive licensen skal være tydeligere i reglementet Det blev besluttet at der udarbejdes forslag hvor forældre underskriver. Forslag godkendes på kommende HB-møde. 2. Anvendelse af video i sager Der kom en del holdninger til punktet, men generelt skal der specificeres en ordlyd, således at muligheden ikke helt udelukkes men at der også er restriktioner i forhold til dette og at der kan tages højde for grenspecifikke punkter. 3. Tydeliggøre sammenhæng mellem bestemmelserne i Alment Reglement og gældende Afgiftscirkulære. Særskilt skal bestemmelserne om typer og størrelse af protestgebyr præciseres. Dømmende myndigheder skal opdateres med hensyn til underudvalg (f.eks. Turneringsadministrationen i Speedway) da der er konflikt med Alment Reglement Der udarbejdes tekstforslag hertil som godkendes ved kommende HB. / 4. Tydeliggøre roller og ansvar for moderklubber og selskaber i Speedway (DSL) i forbindelse med f.eks. protester og anker. Side 7 af 13

8 Der udarbejdes tekstforslag hertil som godkendes ved kommende HB. 5. Krav til Førstehjælpskurser i DMU til træning Træningslederen skal jf. reglement have været på førstehjælpskurser. Det forslås, at der skal ses på hvordan disse krav skal specificeres i alment reglement. Evt. specificeres at det er et af DMU anerkendt kursus således at der kan skræddersys kurser til førstehjælpsuddannede til træninger (kortere uddannelse). Der laves tekstforslag hertil som godkendes ved kommende HB. 6. Hvordan undgås interessekonflikter Der udarbejdes forslag til kommende HB møde om at medlemmer af Disciplinærnævnet ikke samtidig kan være fungerende Dommere eller Stævneledere så længe de er medlemmer af nævnet. 7. Definition af Åbne Mesterskaber, licens, bopæl og pas Problemet i forhold til tidligere diskussion har været, at der ikke er fælles SK opfattelse af hvad Åbne Mesterskaber dækker. SK`erne sender deres kommentar til, som udarbejder konkret forslag til næste møde. SK/ 8. Tekst om usportslig optræden (trusler og vold) DMU har ikke en direkte beskrivelse af dette i reglementet. Og der udarbejdet forslag til en præcis beskrivelse her, evt. med inspiration fra andre specialforbund. / KDA 9. DMU Etiske retningslinjer for matchfixing HB godkendte det fremsendte forslag fra Forretningsudvalget. Materialet fremsendes til DIF. 10. Krav om børneattester En samarit blev i Aalborg dømt for pædofili. Spørgsmålet til HB er, om det skal kræves i det nye reglement, at disse firmaer skal dokumentere, at de har en børneattest på deres ansatte. Hvis det ikke er et lovkrav at beredskabstjenester skal have dette, så er HB enige om at ordlyd for dette skal udformes, som et DMU krav, til firmaer der benyttes. / 11. Talent og Elitestrategi oplæg til ændring i DMU s strategi Beslutning: Gammel ordlyd: Det er DMU s holdning, at resultater i VM, OL og EM (elite) skaber bredde og herved opmærksomhed fra medierne og forbedret marketing af den enkelte sportsgren og DMU i Danmark såvel som udlandet. Ny ordlyd: Det er DMU s holdning, at resultater i VM, OL og EM (Elite) skaber Side 8 af 13

9 opmærksomhed, markedsføringsmuligheder og sammenhold mens talentudvikling og breddeaktiviteter skaber tilgang til sporten. 12. Motorbladets fremtid Af DMU`s undersøgelser hos medlemmerne fremgår at der generelt er en vurdering af MotorBladet, som et af de medier medlemmerne forventer som en del af mediepakken. Der bør dog ses på hvorledes bladet kan følge nogle af de anbefalinger der følger af samme undersøgelse. Bladet har værdi for en stor del af medlemmerne, men der skal arbejdes videre på at målrette det mod udvalgte målgrupper. Ligeledes skal der udarbejdes en langsigtet medie- og informationsstrategi som sikrer den nødvendige fokus og prioritering. MGT 13. D/S seminarer 2015 Ved det kommende fælles Dommer- og Stævnelederseminar, anbefales det - at der fokuseres på Konflikthåndtering. Der vil, ligesom det var målsætningen til i år, arbejdes på at alle grene afholder D/S seminar sammen. Asger Pedersen koordinerer dette videre. ASG 5. Sager til behandling: a. Sportslig optræden og Fair Play Der har været for mange sager i 2014 omkring usportslig optræden - og dette punkt kræver derfor fortsat fokus. Punktet tages op på kommende klublederseminar. Ligeledes arbejdes der videre med følgende tiltag i 2014: i. Konflikthåndtering (klublederseminar, D/S seminarer) Emnet bliver en del af både det kommende klublederseminar den 31. oktober/ 1. november samt kommende D/S seminar. ii. Vurdering af dommer / stævneleder / arrangement Det bliver et af de emner der skal arbejdes videre med. Et emne som også er fast ingrediens i mange andre sportsgrene f.eks. fodbold og håndbold. Denne vurdering skal blandt andet bruges til at sikre fokus på de nødvendige områder for yderligere tiltag og uddannelse af vores ledende officials. iii. Kampagne overfor kørerne (sociale medier) Der arbejdes med videoer målrettet kørerne. Det skal dog evalueres hvor godt kampagnerne rammer kørerne. Et supplement kan være uddeling af Fair Play priser et andet kan være konkurrencer baseret på spørgeskemaer omkring reglement. b. Touring strategi og samarbejde Der er talt med MTCT i forhold til at få Touring-organisationen tættere på DMU sammen med DMC. Der arbejdes videre på dette. c. Speedway Superliga Prioriteringer og Handlingsplan (Stefan) Der er nedsat et økonomiudvalg med relation til Superligaen. I den forbindelse er der indgået aftaler med kompetente økonomifolk, som skal evaluerer på selskabernes økonomi. Der er JB SK/ MGT JB Side 9 af 13

10 flere tiltag som generelt drøftes på kommende klublederseminar og i Superligaforeningen. Generelt bliver der fokuseret på alle de anbefalinger som fremgår af den handlingsplan for ligaen som blev udarbejdet for nogle år siden. I Europa går udviklingen imod 250cc. Men Danmark er et af de få lande som ikke er med. Derfor skal der arbejdes videre med 250cc, og projektet forankres hos Erik Gundersen og Anders Secher. d. DMU Økonomiudvalg anbefalinger til formål og videre forløb Formål og principper for en ny struktur for henholdsvis Licens og Kontingent blev præsenteret og godkendt. Af oplægget følger et forslag til tidsplan for de ændringer som skal implementeres. Kontingent: kategori ændringsforslag udarbejdes til beslutning på HB Møde Der stilles forslag til repræsentantskabsmøde marts 2015 med implementering Licens: Der udarbejdes der forslag som godkendes af HB pr Herefter afholdes klubmøder i regioner efterfulgt af HB Beslutning ultimo 2015 og med planlagt implementering af ny licensstruktur i Det skal sikres at dette arbejde understøttes af et gennembearbejdet informationsmateriale og kommunikationsplan. e. DMU Sponsor- og Marketing oplæg og videre forløb Sponsorudvalget har fortsat en opfattelse af, at DMU har mulighed for at hente et stort et sponsorbeløb hjem. Hvis der skal ske en central sponsorindhentning hjem, så er det udvalgets forslag at der investeres i fastansættelse af en mand, i en forholdsvis lang periode for at få sponsorbeløb hjem. En sådan ansættelse skal ses som en investering. Der arbejdes videre med et konkret forslag frem til næste HB møde og i forbindelse med udarbejdelse af budget f. DMU s Sikkerhedsudvalg og aktiviteter: i. Beredskab- og samarit tjenester har været i fokus i et par tilfælde i år. Konkret har der været klager fra BMX mod firmaet Akuttjenesten. En arbejdsgruppe har set på klagerne og også konstateret kritisable forhold som er blevet påtalt firmaet. Konklusionen er, at der skal udarbejdes et dokument, som klubberne kan benytte ved løb og aftale med de enkelte firmaer hvor de skal underskrive de forskellige krav som skal være opfyldt. ii. Ambulancetjeneste og krav fra Region Sjælland Den præhospitale ledelse i Region Sjælland har afvist at godkende Beredskabstjenester til Ambulancekørsel. Regionen accepterer kun Licitationsvinderen af den Almene Beredskab. DMU og DASU er gået sammen om en henvendelse til Regionen via en af DIF`s Jurister. DMU og DASU mener principielt at denne holdning fra den præhospitale ledelses side ikke er i overensstemmelse med den lov fra Justitsministeriet som Motorsportens organisationer er underlagt. iii. Oplæg til folder/information om ansvar for frivillige ledere (og konsekvenser) DIF`s jurist er blevet forespurgt om den ansvarspådragelse man som bestyrelse eller official kan løbe, hvis der sker alvorlige uheld, forårsaget af forsømmelighed. Det er et SA/ STK JB MGT HJB/ HS Side 10 af 13

11 emne som er vigtigt i forhold til klubberne. Der udarbejdes en teaser til et nyhedsbrev, med link til DMU`s hjemmesiden hvor problematikken er beskrevet. ( / MGT /) iv. Vurdering af stævner i efteråret Sikkerhedsudvalget har et ønske om at stævner som bliver afviklet i DMU, bliver vurderet i løbet af efteråret ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt. Leif Pedersen fra Sikkerhedsudvalget arbejder videre med opgaven og de enkelte klubber kontaktes inden eventuelt besøg. v. Hjertestartere (banegodkendelser checkpunkt) Det er en anbefaling fra Sikkerhedsudvalget at klubberne fokuserer på punktet. Der skal indarbejdes et checkpunkt på banesynsskemaerne om, hvorvidt der er en hjertestarter eller ej på baneanlægget. Det er muligt via Trygfonden at ansøge om Hjertestartere. Se: vi. Indretning af ryttergårde Der skal på banetegninger for 2015 fremgå hvor der er flugtveje osv. g. DMU s Miljøudvalg og aktiviteter: i. Struktur for DMU s Miljøudvalg: DMU`s miljøchef Kern Lærkholm har sidste arbejdsdag den 21. oktober. Der er dog en klar målsætning om at ansætte en person, men rolle og form skal afklares. En nyansættelse vil derfor først kunne finde sted på den anden side af nytåret. Henvendelser fra klubberne vedrørende Miljø tilgår Kenneth Majkjær Mikkelsen. ii. Møde med Miljøstyrelsen DMU har haft møde med miljøstyrelsen, og der er en mulighed for at DMU kan ændre bilag 1 under Vejledningen. Der skal dog foretages akkrediterede målinger (forbikørselsmålinger). Målsætningen vil være at få dokumenteret at der er sket et fald i specielt maxiklasserne siden Af vejledningen fremgår desuden, at det er muligt at arbejde med anden belastning ved beregninger af lydniveauet på den pågældende bane. 2-Meter Max: Denne målemetode ønsker DMU at få godkendt, og dette emne blev også berørt. El-sport: Mulighederne for elsport blev drøftet med MST og ligeledes eventuelle krav. Der skal arbejdes videre med at identificere et projekt / klub og dermed en kommune for at vi kan få flere erfaringer for hvordan dette kan/skal håndteres i DMU. Alt i alt et meget positivt møde som lover godt for det kommende samarbejde og udvikling. iii. Klub-lydmåleruddannelse Der er nyligt udsendt information til klubberne om dette nye tiltag for at vi kan uddanne klublydmålere. som primært skal gennemføre lydmålinger til træninger. Første kursus bliver afholdt den 8. november i Slagelse og eventuelle justeringer gennemføres af kurset. Herefter bliver kurset spredt ud på det øvrige land. iv. Vejledningen for brændstoffer og videre forløb Der er afsendt en ansøgning om dispensation til Miljøstyrelsens kemikalie-afdeling, således at der ikke skal MGT/ SU SU FU JB MU MU Side 11 af 13

12 indhentes godkendelser hos samtlige politimestre, hver gang der skal opbevares og distribueres. h. IT Aktiviteter status Projektet med implementering af klubmedlemskabsbetaling via en central DMU-løsning er iværksat. Kravspecifikation er bestilt hos leverandør, herefter skal udbudsproces i gang. Medio oktober forventes arbejdet med implementering at blive påbegyndt. Løsningen forventes klar til brug pr. 5. januar. i. Klublederseminar 2014 Der udsendes information til klubberne i uge 39. I første omgang bliver der udsendt det generelle program. SK`ernes specifikke programmer - med detailpunkter for fredag den 31. oktober kl. 20:30 og hele lørdag eftersendes til klubberne. SK`erne er ansvarlige for sammensætning af dette program. Oplægsholder omkring Konflikthåndtering er på plads. j. DMU Talent- og Eliteaktiviteter opdatering på kommende periode og aktiviteter Der har været afholdt 3 rigtig gode møder, Motocross, BMX og Speedway mellem Sportskommissionens formand, landstrænerne, sportschefen og formanden for Talent og Eliteudvalget i forbindelse med forberedelser til den kommende sæson. k. DMU Valg 2015, 2016, 2017 drøftelse. Valg er en løbende proces som der fremadrettet skal italesættes. Det er vigtigt at dette er et punkt der løbende arbejdes med når vi skal hverve nye medlemmer til HB og den enkelte Sportskommission. Punktet skal drøftes på kommende SK møder og ligeledes på kommende HB møde. Vi er alle ansvarlige for at der er en god plan for fremtiden og dermed DMU s udvikling. SK JB 6. Internationale sager a. FIM Europe Congres 2014 er afviklet og ny Præsiden er Wolfgang Srb (Østrig). Der afholdes FIM Europe Management Council møde i september hvor de nye kommissioner udpeges. b. Indstillinger til FIM Kommissioner 2015 følgende anbefales: a. Speedway, CCP: Jan Stæchmann (bureau) b. Speedway, CCP ISLB: Svend Jacobsen (expert member) c. Miljø, CIE: Dennis Bechmann (expert member) d. Teknik, CTI: Martin Skov Jensen (expert member) e. Public Affairs, CAP: Finn Kronborg Mazanti (expert member) f. Touring, CTL: Niels Arne Hansen (director) De indstillede personer er godkendt. Finn Mazanti og Niels A. Hansen er indstillet på foranledning af DMC, touring-organisationen som er associeret til DMU og dermed tilknyttet FIM. 7. Referater til godkendelse samt information a. HB 04/14 b. FU 04/14 c. SK MX 06/14 Side 12 af 13

13 d. SK MX 07/14 e. SK BMX 07/14 f. SK BMX 08/14 g. SK SPW 04/14 h. SK SPW 05/14 i. Sikkerhedsudvalg 01/14 j. IT-udvalg 03/14 k. Miljøudvalg 07/14 l. Internationalt-udvalg 01/14 Referater godkendt. 8. Næste møde HB 06-14: Lørdag den 29. november - Dagsmøde (08:30-17:00), Fjelsted Side 13 af 13

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 01-15 Mødedato: 11.02.2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (JH), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (), Kenneth Majkjær

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 04-14 Mødedato: 12.06.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (KMM), Hans Storm (HS), Johnny Winther

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 04-15 Mødedato: 22-06-2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (), Brian Berthelsen

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Noter fra RR/DR grenmøde ved Klublederseminar 31. oktober 1. november 2014 Sted: Scandic Bygholm Park Deltagere: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid,

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 02-14 Mødedato: 28.02.2014, Hotel Bygholm Park, Horsens Til stede: Inviterede: Afbud: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 03-15 Mødedato: 09.04.2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Afbud: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (JH), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (JB), Kenneth

Læs mere

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011 DMU Mission, Vision og Strategi 2011 2015 Opdateret 1. januar 2011 1 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 06-14 Mødedato: 29.11.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Asger Pedersen (AP), Lene Skovsgaard (LS), Hans Jørn

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 14. april 2013, kl. 12.00 14.30. Møde 02-13 Sted: Skype møde Deltagere: SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid. Kasper Darfelt

Læs mere

HB 03-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010

HB 03-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010 HB 03-10 Til Stede: Jørgen Bitsch, Ole Hansen, Henrik Berendt, Pia Buth Rasmussen, Anders Johansen, Poul Hjorth, Jesper Holm, Bent Andersen, Svend

Læs mere

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 HB 04-10 Til Stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Henrik Berendt (HBE), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Poul

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 03-13 Mødedato: 02.04.2013, kl. 17:00, Fjelsted Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen

Læs mere

Referat fra møde i Sportskommissionen

Referat fra møde i Sportskommissionen Referat fra møde i Sportskommissionen SK Møde: 06-2014 Mødedato: Sammenskrivning af møder fra 24. september og 6.oktober 2014 Til stede: Stefan Kristjansson(SKR), Ole Nørskov-Nielsen(ONN), Hanne og Jonas

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter

Læs mere

Side 1. Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 1. marts 2014 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens

Side 1. Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 1. marts 2014 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 1. marts 2014 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens 1) Konstatering af møderet og stemmetal Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt uanset

Læs mere

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens.

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Referent: Lis Johannsen. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. 1.) Konstatering af møderet /stemmeret. Der var

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 05-10, afholdt den 4. december 2010

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 05-10, afholdt den 4. december 2010 HB 05-10 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 05-10, afholdt den 4. december 2010 Til Stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Jesper Holm (JH), Bent

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i arbejdsgruppe under DMU Tid: 7 marts 2010 Sted: Bygholm Parkhotel, Horsens Deltagere: Jesper Holm (ansvarlig overfor HB), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist,

Læs mere

Indledning. Årsrapport2012

Indledning. Årsrapport2012 Årsrapport 2012 Indledning Danmarks Motor Union er i en fortsat god og positiv udvikling, men har dog i 2012 mærket finanskrisen og konsekvenserne heraf i modsat til de tidligere år, som har medført et

Læs mere

Danmarks Brydeforbund

Danmarks Brydeforbund Referat Bestyrelsesmøde Tid: Lørdag den 28.2.2015, kl. 10.00. Sted: Scandic Hotel Odense. Tilstede: Palle Nielsen formand (PN), Erik Nyblom næstformand(en), Lene Søberg kasserer (LS), Sonja Ekstrøm (SE),

Læs mere

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet.

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet. Referat fra BMX Repræsentantskabsmøde Møde: Repræsentantskabsmøde Mødedato: 1. marts 2014 Til stede: Billum, Bjerringbro, Dragon, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, København, Køge, Roskilde,

Læs mere

1. Velkomst Hans Storm byder velkommen og især til Amanda Sørensen, som fortsætter som kørerepræsentant i BMX.

1. Velkomst Hans Storm byder velkommen og især til Amanda Sørensen, som fortsætter som kørerepræsentant i BMX. Referat fra SK-møde BMX Møde: Nr. 04-13 Mødedato: 16.04-2013 Til stede: Hans Storm (HS), Johnny Winther (JOW), Amanda Sørensen (AS), Per Varming (PV), Lars Ostenfeldt (LO) og Martin Gunnar Thenning (MGT)

Læs mere

1) Referater a) HB 6/07: Referatet godkendt. b) FU 3/07: Referatets indhold blev debatteret under de respektive efterfølgende dagsordenspunkter.

1) Referater a) HB 6/07: Referatet godkendt. b) FU 3/07: Referatets indhold blev debatteret under de respektive efterfølgende dagsordenspunkter. Referat fra HB-møde 7 / 07 d. 3. oktober i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret.

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret. Referat fra SK BMX-Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde - BMX Mødedato: den 7. marts 2015 Til stede: 18 klubber (Bjerringbro, Dragon, Ellum, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, Københavns,

Læs mere

DMU FORSIKRINGER 2013

DMU FORSIKRINGER 2013 DMU FORSIKRINGER 2013 Dette dokument skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en klub. Oversigten

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens

Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens 1) Konstatering af møderet og stemmetal Repræsentantskabsmødet er beslutningdygtigt uanset fremmødte.

Læs mere

Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013

Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013 De sportslige resultater 2013 har været en succes i alle grene, hvor specielt det er lykkedes i Speedway at holde det høje niveau fra

Læs mere

Referat fra HB-møde 3/06 d. 27. april i Middelfart

Referat fra HB-møde 3/06 d. 27. april i Middelfart Referat fra HB-møde 3/06 d. 27. april i Middelfart Deltagere: Fraværende: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Niels Munk Nielsen

Læs mere

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 09-2014 Dato: Mandag den 15. december 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Christina

Læs mere

Speedwaykommissionen Nyhedsbrev 3-2012

Speedwaykommissionen Nyhedsbrev 3-2012 SK speedway har besluttet her fra 2012 at udsende et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og tiltag inden for sporten. HUSK AT PRINTE DET UD OG HÆNGE DET OP I KLUBHUSET Nyhedsbrevet vil komme ca. 1 gang om

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt.

Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt. DMU FORSIKRINGER Dette dokument er en vejledning som skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en

Læs mere

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter 1. Velkomst ved Anders. Vi vil gerne høre hvad I mener inden vi beslutter noget 2. Forslag om nye aldersinddelinger

Læs mere

Referat Riffelsektions Møde

Referat Riffelsektions Møde Referat Riffelsektions Møde TID: Tirsdag den 5. februar 2015 kl. 17.30 22.45 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Anders Sode(AS)

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

Repræsentantskabsmøde Den 5. marts 2006 Scandic Hotel Bygholm Park, Horsens SPORTSDIVISION MOTOCROSS

Repræsentantskabsmøde Den 5. marts 2006 Scandic Hotel Bygholm Park, Horsens SPORTSDIVISION MOTOCROSS Repræsentantskabsmøde Den 5. marts 2006 Scandic Hotel Bygholm Park, Horsens SPORTSDIVISION MOTOCROSS R E F E R A T Dagsorden pkt. 1 Konstatering af møderet og stemmetal Anne Marie Ebbesen gennemgik listen

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

REFERAT. Godkendelse af dagorden

REFERAT. Godkendelse af dagorden REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Lørdag d. 10. januar 2015, kl. 10.00-15.00 Sted: Hotel Medi, Ikast (Rådhusstræde 8, 7430 Ikast) Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen

Læs mere

O = Opgave. Økonomisk kontrol i ligaen og regelsæt/ organisering af ligaen. Sagen om Randers blev drøftet.der var bred utilfredshed med 19:00

O = Opgave. Økonomisk kontrol i ligaen og regelsæt/ organisering af ligaen. Sagen om Randers blev drøftet.der var bred utilfredshed med 19:00 Dagsorden & Referat Møde om: BL Deltagere: Lennart Jensen HIC, Troels Mortensen Svendborg, John Bennetsen, ABK Andreas Larsen, Næstved, David Breuer SISU, Rasmus Winkel BL, Jesper Johansen DL, Bent Nedergaard

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 16-11/14 Dato 13.-14. september 2013 Sted Vilcon Hotel og Konferencegaard, Lorupvej 44, 4200 Slagelse Deltagere Jan Ludvigsen (JL), Jens

Læs mere

Referat fra HB-møde 5 / 05 d. 7. december i Middelfart

Referat fra HB-møde 5 / 05 d. 7. december i Middelfart Referat fra HB-møde 5 / 05 d. 7. december i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere

a. Referater fra EXEC marts 2013, CC, MC, BC, februar 2013 samt WHB, PHB, NB marts 2013.

a. Referater fra EXEC marts 2013, CC, MC, BC, februar 2013 samt WHB, PHB, NB marts 2013. Brøndby, den 17. maj 2013 Journalnummer 1424-13-kkc REFERAT Internationalt Udvalg Møde mandag d. 13. maj 2013 Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Deltagere: Per Bertelsen, Henrik La

Læs mere

Referat Generalforsamling. Dansk Ride Instruktør Forening. fredag, den 6. februar 2015. Dagsorden. Ad 1) Valg af dirigent. Ad 2) Formandens beretning.

Referat Generalforsamling. Dansk Ride Instruktør Forening. fredag, den 6. februar 2015. Dagsorden. Ad 1) Valg af dirigent. Ad 2) Formandens beretning. Referat Generalforsamling i Dansk Ride Instruktør Forening fredag, den 6. februar 2015 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Elmosevej 24A, Fløjstrup 8330 Beder E mail: drif@drif.dk Tlf.: 20

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Referat B&UU-møde 4/2006.

Referat B&UU-møde 4/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Bestyrelsesmøde 6-2014

Bestyrelsesmøde 6-2014 Bestyrelsesmøde 6-2014 REFERAT 30-09-2014 KL 18.30 22.00 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Mikkel Søholm

Læs mere

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 1. Valg af dirigent og referent Søren Thomsen blev valgt som dirigent Thomas Skov Hansen blev valgt som Referent Det blev konstateret

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år. Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015

BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år. Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015 BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015 1 Baggrund: Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år BMX SK nedsatte efter klublederseminar

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk Brøndby 1. maj 2006 Referat fra bestyrelsesmøde,

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Bestyrelsesmøde 2-2014

Bestyrelsesmøde 2-2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 REFERAT 25-03-2014 KL 18.35 22.45 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Jens Lind,

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. februar 2007 kl. 16.30 på forbundskontoret i Odense.

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. februar 2007 kl. 16.30 på forbundskontoret i Odense. Bestyrelsesmøde tirsdag d. 6. februar 2007 kl. 16.30 på forbundskontoret i Odense. Dagsorden: 1. Bemærkninger eller tilføjelser til denne dagsorden 2. Generelle sager Status på virksomhedsplanen Hvordan

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 5 7. Akutte

Læs mere

Godkendelse, opfølgning og underskrift på referat af møde 3 d. 6. februar 2015

Godkendelse, opfølgning og underskrift på referat af møde 3 d. 6. februar 2015 Brøndby den 11. april 2015 Journal nr.1231-15-fs Referat af møde i Udvalget for Professionel Håndbold møde nr. 4 2014-2015 Tirsdag d. 31. marts 2015, kl. 09.30-12.30 hos Divisionsforeningen Håndbold, Vesterballevej

Læs mere

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Dennis Lybech, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen, Poul Tirsgaard

Læs mere

Referat HB-møde den 9. august 2015 Idrættens Hus, Brøndby

Referat HB-møde den 9. august 2015 Idrættens Hus, Brøndby Mødestart: 10.00 Mødeslut: 19.00 (Jesper til kl. 16.45) Deltagere: Jan-Erik, Erik, Søren Herlev Jørgensen(SHJ), David, Mikael, Jan, Tarik, Jesper og Søren(SHK)(referent). Gennemgang af forretningsorden.

Læs mere

VEJLEDNING om arbejdet i DFU s disciplinudvalg

VEJLEDNING om arbejdet i DFU s disciplinudvalg VEJLEDNING om arbejdet i DFU s disciplinudvalg I Reglerne Reglerne omkring DFU s udvalg findes i AB-afsnittet af FB eren. I AB nr. 4 findes retningslinierne for budget, økonomi og administration. I AB

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007

Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007 Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007 Afbud fra Anni Jensen 1) Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 11.12.2006 Referatet blev enstemmigt godkendt. 2) Ordinær generalforsamling 05.02.2007 Bestyrelsen

Læs mere

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Referat af FU-møde i Hjallese. Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Afbud: Hans Milter Pedersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

REFERAT BESTYRELSEN Bestyrelsesmøde KFK 25. februar 2015

REFERAT BESTYRELSEN Bestyrelsesmøde KFK 25. februar 2015 Københavns Flugtskytte Klub Side 1 af 5 REFERAT BESTYRELSEN Bestyrelsesmøde KFK 25. februar 2015 Tid og sted onsdag d. 25. februar 2015 kl. 18:00 KFK Referent Deltagere Afbud Kopi til Næste Møde Jens Behrens

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2009 18. april 2009 kl. 10.00 Comwell Roskilde Vestre

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

STÆVNE OG REGLEMENT. Strategisk mål 1:

STÆVNE OG REGLEMENT. Strategisk mål 1: STÆVNE OG REGLEMENT Strategisk mål 1: Udvikle og implementere et nyt koncept for administration og koordination af publikationsvirksomhed i DOF med henblik på blandt andet at sikre større sammenhæng samt

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION

FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION 2014 FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION DANMARKS CYKLE UNION November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND 2 VISION & STRATEGI 3 VISION 3 STRATEGI 3 HVAD HAR VÆRET I FOKUS 3 PROCES 4 TIDSPLANEN

Læs mere

TeamGym-landshold 2015-2016

TeamGym-landshold 2015-2016 TeamGym-landshold 2015-2016 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 3 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 4 Prioritering af hold 4 Økonomi

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Referat af HB-møde den 29. marts 2007 kl. 18.00 Hotel Comwell, Karensmindevej 3, Middelfart

Referat af HB-møde den 29. marts 2007 kl. 18.00 Hotel Comwell, Karensmindevej 3, Middelfart Referat af HB-møde den 29. marts 2007 kl. 18.00 Hotel Comwell, Karensmindevej 3, Middelfart Tilstede: Referent: Karin Christiansen (KC), Allan Chr. Andersen (ACA), Bent Andersen (BA), Jørgen U. Sørensen

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forpligtelse Vision Målsætning Begrebsafklaring Organisering Prioritering af hold Økonomi Vidensdeling Kommunikation

Indholdsfortegnelse Forpligtelse Vision Målsætning Begrebsafklaring Organisering Prioritering af hold Økonomi Vidensdeling Kommunikation TeamGym-landshold 2015-2016 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 4 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 5 Prioritering af hold 5 Økonomi

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere