Læseplan handleplan for IT 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læseplan handleplan for IT 1"

Transkript

1 Læseplan handleplan for IT 1

2 Læseplan & handleplan STRUER IT - EDB 2007/08 Indhold: Baggrund Hensigt, overordnede mål Oversigt begreber Læseplan (Trinmål, aktivitetsforslag, praksis) klassetrin Læseplan (Trinmål, aktivitetsforslag, praksis) klassetrin Læseplan (Trinmål, aktivitetsforslag, praksis) klassetrin Litteratur, Idébank Undervisningsforløb/ -materialer på nettet Ordforklaring Bilag til læseplanens indhold: Fælles Mål, synoptisk. Uddrag fra fagene dansk, matematik. billedkunst og musik Fælles Mål, EDB, valgfag Læseplan handleplan for IT 2

3 Baggrund Læseplan for IT udarbejdes med baggrund i Fælles Mål for fagene dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk, billedkunst, musik, historie, geografi. For disse fag er Fælles Mål, Beskrivelser / trinmål synoptisk afluset for IT-relateret indhold. Der findes ikke en særskilt Fælles Mål for IT. Anvendelse af IT i undervisningen indgår i de enkelte fags målbeskrivelser og vejledninger. Der findes dog særskilt beskrivelse for EDB som valgfag i klasse. Spørgeskemaundersøgelse januar 2004: Lærernes mening om skolens IT-udvikling 2 Fælles Mål. Bilag: Udtræk af flere fags målbeskrivelser ( Fælles Mål for fagene dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk, billedkunst, musik, historie, geografi). Bilag: Fælles Mål for valgfaget EDB Beslægtede læseplaner/handleplaner: Læseplan for Medier Handleplan for Pædagogisk Servicecenter. Faget i undervisningen: IT er ikke et selvstændigt fagområde eller fagdisciplin. Det indgår som arbejdsmetode/ -værktøj i de enkelte fag. Der vil op igennem klassetrinene være behov for specifikke IT/edb kurser i betjening af hardware og software, kommunikation, IT-faglige emner og opgradering. Men ellers er det hensigten, at IT læres gennem anvendelse i konkrete undervisningsforløb i stort set alle fag. Begreber: IT, EDB, multimedie, hardware, software, internet, intranet, netværk,.? Læseplan handleplan for IT 3

4 Hensigt, overordnede mål 1. IT-Læseplan /handleplan IT-læseplanen er et planlægnings- og styringsredskab for undervisning i og med IT i Struer Kommune samt for efteruddannelse af lærer og for udbygningen af praktisk udstyr og indretning. I Fælles Mål / Trinmål fra Undervisningsministeriet. Planen indgår IT som integrerede dele i de forskellige fags beskrivelser og vejledninger. Der findes dog selvstændig målbeskrivelse ig vejledning for faget EDB som valgfag ( kl)-- Fælles Mål, Denne plan skal sammenholdes med planen for Det Pædagogiske Servicecenter (Skolebiblioteket) og læseplanen for Medier. Med disse planer skulle det fremgå, at der tilgodeses de krav der er om IT i undervisningen, der gælder for alle fag. 2. Undervisning Det overordnede mål for IT i Struer Kommune er: - at anvendelsen af IT bliver en integreret del af undervisningen - at eleverne skal være i stand til at anvende IT - at eleverne gennem undervisning om og brug af IT i undervisningen kan anvende informationsteknologiens begreber og metoder samt have kendskab til problemløsning ved hjælp af IT - at eleverne skal have viden om, hvordan anvendelsen af IT påvirker samfundsmæssige forhold, såsom sociale, arbejdsmiljømæssige og organisatoriske forhold. Undervisningen skal medvirke til at give eleverne baggrund for at tage ansvar for egen anvendelse af IT og kunne tage stilling til andres anvendelse af IT. Undervisning og arbejde med IT sker i en progression fra betjeningskompetence over begrebskompetence til forståelseskompetence. "Fælles Mål, Trinmål" lægges til grund for undervisningen i IT og for pædagogisk IT-vejledning samt teamplanlægning. 3. Lærerne Målet er, at alle lærere opnår IT-kompetencer, så de uden problemer kan integrere IT i den daglige undervisning de fleste har nu taget det pædagogiske IT-kørekort og alle lærere har fået stillet en bærbar pc til rådighed, og det forventes at man holder sig ajour med den pædagogiske/teknologiske udvikling. Yderligere IT-færdigheder opnås gennem daglig brug og efteruddannelse i form af både eksterne og interne kurser interne kurser kan efter behov tilbydes gennem vores pædagogiske IT-konsulent. 4. Udstyr, indretning Skolernes IT-udstyr og IT-arbejdspladser skal være funktionelt og tidssvarende. Struer Kommune og skolerne sørger for de økonomiske midler til nødvendigt udstyr samt opgradering af software og licenser. 5. Tilsyn, vejledning Tilsyn, udbygning og vedligeholdelse af udstyr samt nødvendig information varetages af en ITansvarlig. Pædagogisk IT-vejledning varetages af teamet omkring det pædagogiske servicecenter. Den IT-ansvarlige indgår i dette team. Den pædagogiske IT-vejledning tager udgangspunkt i IT-læringsplanen, elevkompetencer og IT i undervisningen. 6. Gennemførelse Skolens ledelse har det overordnede ansvar for gennemførelse af IT-handleplanen. Iværksættelse og drift varetages af et IT-udvalg samt IT-ressourcepersonerne. Læseplan handleplan for IT 4

5 7. Ikrafttræden, evaluering Planen træder i kraft med skoleåret 2008/09. Planen evalueres/revideres hvert år i februar. Læseplan handleplan for IT 5

6 IT-læseplan Aktivitetsforslag Teknik/kursus OVERSIGT - BEGREBER: IT-elementerne: Tekstbehandling, layout og grafisk tilrettelæggelse Billedbehandling (tegne -og maleprogrammer) Talbehandling (regneark) Lydbehandling Videobehandling IT-baserede informationskilder (databaser lokalt og distribuerede fx via Internet) Netkommunikation Netpublicering Viden/forståelse: Computerens forskellige enheder (tastatur, mus, skærm osv.) Lagringsmedier (harddisk, disketter, cd-rom, kort) Udskrivningsenheder (printer) Datatransmission (hvor befinder de bearbejdede data sig nu?) Skolens netværk (logge på/af, de forskellige afdelinger ) Simpel betjening: Tænde, slukke Logge sig på et netværk Betjene printer (udskrive, fylde papir i, afhjælpe standardfejlene ) Gemme og hente Håndtere disketter, cd-rommer, kort Tastaturfærdighed (automatiseret færdighed) 10-finger, blindskrivning Musefærdighed, klikke, dobbeltklikke, højreklik, klik/hold/før, træk&slip Grundlæggende færdigheder (1) Simpel betjening Betjening/funktioner der er fælles for de fleste programmer (markere, kopiere/sætte ind ) Skrive, sideopsætning, enkel formatering, enkel layout Indsætte billeder og andre elementer Regneark: Indtaste, strukturere, enkle formler, streger rammer, enkel formatering Billedbehandling: Åbne, beskære, lys/kontrast, ændre billedstørrelse, filformater (jpeg) Fil- og mappestruktur: Navngivning og placering af filer, oprette mapper, stifinder (flytte/kopiere) Rydde op Digitalkamera: Kamerabetjening, overføre, enkel billedbehandling, indsætte (brug) Internet: Browser: link, adressefeltet, søgning, simpel kritik Mail: Modtage, sende, besvar, vedhæfte filer Scanning Læseplan handleplan for IT 6

7 CD-rom, indsætte, evt. installation Arbejdsstedets spilleregler Udvidede færdigheder (2) Præsentable opgaveløsninger, mindre værker, layout Plakat, enkelside-opslag (tekstbehandleren) Præsentationsprogrammer (MultimediaLab, StarOffice præsentation) Enkel hjemmeside (HTML) Regneark: Opstilling, lave formler. Pæne skemaer, layout Billedbehandling: Klippe-sætte ind, malerværktøjerne, klone-retouch, formater, jpgkomprimering Fremstille enkel grafik: Tegneprogram, billedbehandler. Digitalkamera: Fototeknik, kameraets funktioner/muligheder (bedre billeder) Databaser Internet: Søgemulighederne/ kritisk søgning. Vurdering af hjemmesider. Gemme og bruge fra websider. Avancerede færdigheder (3) Opgaveløsninger med brug af tekstbehandlerens mere avancerede funktioner Tilrettelæggelse og layout Præsentationsprogrammer (Impres) Plakat, enkelside-opslag, forside m.m. (tekstbehandleren, Corel Draw) (DTP) Hjemmeside, tilrettelæggelse, navigering, kritik Regneark, tilrettelæggelse, lave formler, referencer m.m. Billedbehandling Databaser Internet: Avanceret søgning, databasesøgning, kritisk vurdering Tilrettelægge brug af IT til opgaveløsning, fx projektopgaven Brug af flere programmer til en opgaveløsning Etik - adfærd - regler Husorden Etik på nettet, Netikette Love og regler, Ophavsret, beskyttelse (Datastyrelsen) Kompetence Erhvervelse af kompetencer i ovenstående dækker over: Grundlæggende forståelse Kendskab til begrebsverdenen og terminologi Anvendelse i praksis opøvet erfaring Læseplan handleplan for IT 7

8 1. 3. KLASSETRIN Betjeningskompetence Mål: kl. Eleverne skal have et grundlæggende kendskab til skolens computere og til elementær brug af programmer. Der skal opnås fortrolighed og arbejdes. Eleverne skal: tænde computeren og logge sig på skolens netværk kende computerens enkelte dele åbne programmer bruge mus kende tastaturet bruge flere fingre hente og gemme på diskette/harddisk skrive en tekst, vælge skrifttype og størrelse ændre en tekst udskrive lave simple tegninger på computeren, ændre stregtykkelser og farver arbejde med simple optællinger og kunne lægge de indsamlede oplysninger ind i færdige skemaer (regneark) have kendskab til indlæsning af digitale billeder via kamera eller scanner. have kendskab til Windows lydoptager behandle udstyret pænt have kendskab til korrekte arbejdsstillinger i forbindelse med arbejde ved computer. have kendskab til resourceforbrug, strøm, papir Aktivitetsforslag Tastaturlege (10 finger, Stavevejen-Start). Musetræning (tegne/ male). Arbejde I fagspecifikke programmer til aldersgruppen Lave historier Mikro Storyline Optælling af kæledyr i klassen Digitalkameraet med på ekskursion, billedtekster, historier til billederne Vandrehistorie, diskette/fællesdrev Plakat Læseplan handleplan for IT 8

9 Praksis klassetrin Teknik Tænde/slukke åbne programmer Mus Tastatur Hente og gemme - filhåndtering Store og små bogstaver Markere Kopiere sætte ind Flytte, slette, fortryde Ikke bruge enter ved linieskift Indtastning i regneark celler har navne diagram Lydoptagelse Kurser Tænd/sluk-kursus Programmer: Paint Wordpad 10Finger CD-ORD3 Den talende bog Office excel Læseplan handleplan for IT 9

10 4. 6. KLASSETRIN Begrebskompetence Mål: kl. Eleverne skal have udbygget kendskabet til computerens virkemåde og tilhørende udstyr. udvikle sikkerhed i brugen af tekstbehandling opnå sikkerhed i basale funktioner: filhåndtering (stifinder) oprettelse af mapper og filer Navngivning af filer og mapper kopier/sæt ind forskellen på klip og kopier. Menulinien/ tastegenveje. tekstformatering kunne indsamle oplysninger fra databaser, nyhedsformidlere skoletjenester og interesseorganisationer. kunne søge informationer fra internettet ved hjælp af kendte søgeværktøjer. kunne vurdere informationer ud fra deres afsender og indhold opøve kendskab til ElevIntra kunne arbejde med sammensætning af tekst, billede g lyd til simple præsentationer kunne sende og modtage med vedhæftede filer (SkoleKom) kunne arbejde med simpel animation ved hjælp af tegne-/billedbehandlingsprogram kunne opstille simple modeller i et regneark være bevidste om hensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsvaner ved computeren Aktivitetsforslag Klasseavis Procesorienteret skrivning Skiltning Lær 10-fingersystemet og blindskrivning Sende i SkoleKom Elevintra, samlemapper Søge oplysninger via udvalgte links Deltage i lukket konference, SkoleKom/Parkskolen Ønskesedler med priser Procesorienteret skrivning med computer Søge materialer i biblioteksdatabase Hente billeder på internet SkoleKom Skoda-søgning Vandrehistorie som Hvad koster julen, budget Browseren, bookmark Konferencer (SkoleKom) Skrive og sende (SkoleKom) Den uendelige historie EMU, Kloge Åge og Kvikke Lone Introduktion til søgeprogrammer Fotoreportage, tekster Læseplan handleplan for IT 10

11 Hjemmeside Scan billede, tilret i billedbehandleren Enkel database Annonce Klasseavis Undervisningsforløb på nettet, fx Den digitale slæderejse Finde materiale om et emne på nettet Praksis klassetrin Teknik Kurser Programmer: Office Word Office Excel First Class, SkoleKom Corel Photo Paint 7/Picasa Scanner MedieLab Visual Page Explorer 5/6/7 Google Læseplan handleplan for IT 11

12 7.-9. KLASSE Forståelseskompetence Mål: kl. Eleverne skal Erfaringer, viden og færdigheder udbygges. Fortrolighed med redskaber, begreber og metoder. Særlig fortrolighed med de færdigheder, der er nødvendige ved brug af computer til FA (tekstbehandling, regneark) Kunne vælge og anvende hensigtsmæssige programmer til løsning af opgaver. Have forståelse for størrelse af filer Virus, Antivirus Sikkerhed, maskine, internettet Kunne udarbejde en præsentation med tekst, lyde og billeder. Kunne udarbejde egen hjemmeside med links, animationer, video og lyde. Have sikkerhed i at arbejde med og forståelse for betydningen af type og størrelse af vedhæftede filer. Kunne foretage kildekritiske overvejelser i informationssøgning. Kunne foretage vurderinger om det fysiske arbejdsmiljø omkring computerarbejdspladsen. Aktivitetsforslag Søge viden via Skoda (Faktalink, Poltext, Polfoto, Forfatterweb m.m.) Anvende computeren til skriftlig fremstilling og formidling af emne- og projektarbejde. Deltage i elektroniske debatter Datafangst, naturfag Lav budget En multimedieproduktion Avis Ugens emne via de elektroniske aviser, Politiken, Jyllandsposten, (DR, TV2) Sprotsresultater bearbejdet i regneark Søg informationer om emne Google En billedkollage, billedmanipulation Afleveringsopgaver i dansk og matematik med henblik på skriftlig eksamen Læseplan handleplan for IT 12

13 Praksis klassetrin Teknik Indlægning af tekst og billeder (hjemmeside) Links Billedbehandling, lag Videoredigering Kurser Programmer: Office Word Office Excel Corel Photo Paint 7/ Picasa Visual Page Office PP Uddannelsesbogen Studie og Erhvervsdatabase Læseplan handleplan for IT 13

14 Litteratur Skolebiblioteket Vejledninger, edb-lokalet SkoleIT (materiale samlet fra skole-it, tastevejledninger, opgaver, m.m.) Links (www) Idébank Samlemappe i LærerIntra med: Aktivitetsforslag i læseplanen Undervisningsforløb Modulopgaver fra Skole-IT (der er produceret mange undervisningsforløb) Alle lærere kan lægge materiale ind i LærerIntra. Undervisningsforløb/ materialer på nettet Undervisningsmaterialer og forløb på nettet, fortegnelse og evt. beskrivelse Lægges i LærerIntra Ordforklaring Læseplan handleplan for IT 14

IT- og medieplan Gudumholm skole

IT- og medieplan Gudumholm skole Forord Eleverne skal ifølge skoleloven udvikle deres it- og mediekompetencer som en integreret del af undervisningen i alle fag og emner. Udviklingen på it- og medieområdet bevirker, at det er uhensigtsmæssigt

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

IT- og mediekompetencer i. folkeskolen. Læseplan for Sorgenfriskolen

IT- og mediekompetencer i. folkeskolen. Læseplan for Sorgenfriskolen IT- og mediekompetencer i folkeskolen Læseplan for Sorgenfriskolen Indhold Forord 3 Digital dannelse 3 Sorgenfriskolens princip for elevernes brug af de nye massemedier 4 1. del: Digitale færdigheder 6

Læs mere

Mediehandleplaner 2011

Mediehandleplaner 2011 Mediehandleplaner 2011 for Øster Åby Friskole revideret 23. oktober 2011 Marianne Sams Jørn Rolskov Anette M Rosengren Helge Stockmar Note: Handleplanen skal tages op til fornyet revision juni 2012 for

Læs mere

Læseplan. Medie-, IT- og biblioteksundervisning

Læseplan. Medie-, IT- og biblioteksundervisning Læseplan Medie-, IT- og biblioteksundervisning Esbjerg Skolevæsen 2009 Læseplan for medie-, IT- og biblioteksundervisning Esbjerg Skolevæsen 2009 Læseplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse Computere og netværk Trinmål 1 kompetencer, der sætter dem i stand til at 1. kende de forskellige dele af et skærmbillede It-bogen for 0. 1. 1. kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder

Læs mere

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen Ledelsen forventer, at der sammen med årsplanerne fra hver klasse medfølger en IKT handleplan, som beskriver, hvorledes IKT indgår i undervisningen. IKT-kompetenceplan

Læs mere

Beskrivelse af it-kurser

Beskrivelse af it-kurser Beskrivelse af it-kurser NIVEAUDELT OVERSIGT GENERELT VIDEREGÅENDE SPECIALIST Individuel kompetencevurdering (IKV)* Kom igang med brug af pc - Brug af pc på arbejdspladsen Tastaturbetjening ved brug af

Læs mere

Elevvejledning til ElevIntra version 4.2.1. Elevvejledning til ElevIntra. Version 4.2.1

Elevvejledning til ElevIntra version 4.2.1. Elevvejledning til ElevIntra. Version 4.2.1 Elevvejledning til ElevIntra Version 4.2.1 Marts 2006 1 1 Fra elevrådet...3 2 Galleriet...4 3 Nyhedsarkivet...5 4 Webaviser...6 5 Klassens opslagstavle...7 6 Udstillinger...8 7 Klassearkivet...10 8 Min

Læs mere

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN. RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER IKV - INDIVIDUEL KOMPENTENCEVURDERING ØKONOMI- OG REGNSKABSKURSER KURSUSPLAN 10. AUGUST

Læs mere

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Åbent it-værksted UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Ringkjøbing Handelsskole KompetenceGruppen, Skjern It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Kursusplan 21. oktober -

Læs mere

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 2013, 2. halvår Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen 3 Åbent IT værksted 4 Jobrelateret brug af styresystemer på pc 5 Brug af pc på

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

It- og mediekompetencer i folkeskolen

It- og mediekompetencer i folkeskolen Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 5 2010 Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Forsøg: IT-klasse 1v 2007/2008 Grundkursus side 1/19 Helsingør Gymnasium for elever Forfatter: Steen Toft Jørgensen

Forsøg: IT-klasse 1v 2007/2008 Grundkursus side 1/19 Helsingør Gymnasium for elever Forfatter: Steen Toft Jørgensen Forsøg: IT-klasse 1v 2007/2008 Grundkursus side 1/19 Elevkursus i IT Nedenstående materiale gennemgår en masse grundlæggende ting om den bærbare PC og har fokus på grundlæggende IT-færdigheder, som er

Læs mere

indhold Kontorkurser 14 Medicinsk journalteknik 15 Blindskrift 16 Regnskab og bogføring på edb

indhold Kontorkurser 14 Medicinsk journalteknik 15 Blindskrift 16 Regnskab og bogføring på edb indhold 2 Forord 3 Hvilke kurser kan bevilges 3 Sådan gør du 4 Hvis du er ansat i en kommune 4 Ansættelse med løntilskud et springbræt 6 JobKomp hvad er det? Personlige kompetencer 7 Girafsprog 8 Bliv

Læs mere

Vejledning / Råd og vink. Hhx-bekendtgørelsen IT B. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014

Vejledning / Råd og vink. Hhx-bekendtgørelsen IT B. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Vejledning / Råd og vink Hhx-bekendtgørelsen IT B Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 IT B hhx Vejledning / Råd og vink Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Alle bestemmelser,

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

Indhold. Fremtidsfortællinger fra daginstitutions-, fritidshjem og klubog skoleområdet 4. Børn er digitalt indfødte 6

Indhold. Fremtidsfortællinger fra daginstitutions-, fritidshjem og klubog skoleområdet 4. Børn er digitalt indfødte 6 På vej mod 0-18 1 Indhold Fremtidsfortællinger fra daginstitutions-, fritidshjem og klubog skoleområdet 4 Børn er digitalt indfødte 6 Omstillingsprocessen - en beskrivelse 8 Konkrete mål for Digital Dannelse

Læs mere

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel 2. reviderede udgave Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 3-2005 Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel Af Bent B. Andresen

Læs mere

Aftale om udbud af Pædagogisk IT-vejleder kurser

Aftale om udbud af Pædagogisk IT-vejleder kurser Aftale om udbud af Pædagogisk IT-vejleder kurser Mellem UNI C Olof Palmes Allé 38 8200 Århus N (herefter kaldet Sekretariatet) og XXX (herefter kaldet Kursusudbyderen) er der dags dato indgået følgende

Læs mere

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013 First lego league En vejledning til skole- og fritidshold 2013 Innholdsfortegnelse Velkommen som vejleder i FLL! I dette dokumentet finder du al den information du har brug for når du skal deltage i projektet.

Læs mere

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere

UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort. Digitale læremidler. kan man lære det med it?

UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort. Digitale læremidler. kan man lære det med it? Digitale læremidler kan man lære det med it? Indledning... 3 Kendskab til digitale læremidler... 4 Vurdering af digitale læremidler... 5 Køb af og adgang til digitale læremidler... 12 Skolens læremiddelpolitik...

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere