REFERAT AF UNSTY-møde 21. februar 2014 Idrættens Hus, Brøndby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF UNSTY-møde 21. februar 2014 Idrættens Hus, Brøndby"

Transkript

1 REFERAT AF UNSTY-møde 21. februar 2014 Idrættens Hus, Brøndby Tilstede: John Hansen (JHa), Erik Mouritsen (EMo), Kuno Danielsen (KDa), Paul Erik Sørensen (PES), Hugo Andresen (HAn), Jan Lykke Jensen (JLJ), Jens Ole Mathiesen (JOM) og Tommy Sørensen (TS). Gæster: - Afbud: Marie Louise Achton-Lyng (MLAL) Fraværende: Jimmy George Roed (JGR) Ordstyrer: John Hansen Referent: Tommy Sørensen. 1. Godkendelse af sidste referat. Referat af 8.november. Ingen bemærkninger. 2. Fastsættelse af næste møde Næste UNSTY-møde afholdes lørdag 22. marts kl på Hotel Scandic, Odense. 3. Økonomi Regnskab pr Det regnskab som ligger til grund for ekstern revisor blev gennemgået. Det udviser et overskud på kr Det er bedre end budgetteret. Det er forbundenes kontante bidrag, EM-overskud, et mindre forbrug i udviklingsudvalget og salg af ydelserne fra event- og kommunikationsmedarbejder, der har påvirket den gunstige økonomi. Til gengæld trækker møder, 100år jubilæum og nye paradedragter fra i overskuddet. Samlet forbedres egenkapitalen væsentligt. Den løbende likviditet er forbedret ved at DSkyU har modtaget projektstøtte fra eksempelvis Team Danmark. Det blev vedtaget at indfri lånet hos DIF på kr med udløb 30. juni 2014 Der var ikke kommentarer til regnskabet. Budget Budget 2014 er udfærdiget på baggrund af det budgetforslag , der blev fremlagt på FORD-mødet i december. Det var et flertal for at FORD bidrager samlet set med kr I budgetforslag forudsættes det at FORD løbende bidrager med et beløb, stigende fra kr i 2014 til kr i 2015 og kr i Herefter

2 indeksreguleres beløbet. Der er afsat kr til sektionerne i 2014, stigende til kr i årene fremover. Der er behov for etablering af ny hjemmeside, idet DIF opsiger vores aftale med support og hosting af Sitecore platformen. Fælles- og administrations omkostninger er fremskrevet med 3%. Revision Den interne revisionsprotokol blev oplæst. Afregning i forhold til aktiviteter kan fortsat forbedres. Enkelte personer kan tilsyneladende ikke acceptere de anbefalinger, som UNSTY modtager og forsøger at efterleve. Det må indskærpes ved at revidere de eksisterende forretningsgange. Den eksterne revision er startet op ved KPMG. 4. Forslag Forsikring Forslaget om en subsidiær forsikring af skytternes egne våben ved rejse i udlandet blev forkastet. Det blev vedtaget at tegne en subsidiær forsikring for deltagere ved internationale konkurrencer. Det er et krav fra FITASC, at der er tegnet en Civil Liability Insurance, for at kunne deltage i deres aktiviteter. Det kan vi kun sikre ved at tegne forsikring. Prisen er kr Beløbet finansieres ved evt. forhøjelse af forsikringsregning til kr. 560,00. pr. forening pr. år. Infobrev skrives og lægges på hjemmesiden. ESC Det var ikke tilslutning til at fremme kandidater til ESC s Athletes Committee, idet finansiering af rejseomkostninger sker for den pågældende nations regning. ESC tilskrives med forslag om at ESC afholder udgifter for de valgte medlemmer i AC. Det kan afholde nationer fra at indstille, når de selv skal betale for rejse og ophold. Kurser Det fremsendte forslag med beskrivelse af forretningsgang blev gennemgået. Det er vigtigt i relation til indberetning til DIF s fordelingsnøgle, at det fremgår tydeligt at det er et DSkyU arrangement / godkendt DSkyU arrangement. Det gøres lettest at DSkyU står for den administrative del af opgave, herunder opkrævning af penge. Derved undgås, at der kan disponeres uhensigtsmæssigt over indtægterne og at undervisere/udvalgsmedlemmer kan bruge al energien på selve aktiviteten. Der kan oprettes en separat konto med forespørgselsadgang til, ligesom udvalget kan råde over nettoresultatet efter aftale med sektionen. Det er hensigtsmæssigt med ensartede og faste regler. Forslaget blev vedtaget. Sektionerne har dog fortsat mulighed for at udlicitere et arrangement, f.eks DM dog under forudsætning af, at der foreligger en skriftlig aftale herom. Kopi sendes til sekretariatet. Bankgaranti DIF tilbyder foreninger rentefri lån, dog under forudsætning af der stilles en garanti. Det er kutyme, at det er specialforbundene, som udsteder denne garanti. DSkyU har 2

3 overfor DIF og foreningerne meddelt at DSkyU IKKE kan tilbyde dette. Én forening har klaget over, at den bliver pålagt en unødig udgift i forbindelse med selv at skulle stille en garanti. Der var ikke tilslutning til at ændre dette med henvisning til DSkyU s svage økonomi. EC Riffel 300m 2014 Det fremgår af ESC s hjemmeside, at der afvikles Europa Cup Riffel 300m i Danmark i Hverken R-SEK eller sekretariatet har kendskab til, at der fremsendt en ansøgning herom. Sekretariatet tilskriver Lars Jepsen, R-SEK med anmodning om en forklaring herpå. Det skal endvidere indskærpes, at alle indbetalinger sker til en DSkyU bank konto, der er oprettet af sekretariatet. Unionsbeklædning De tidligere vedtagne regler blev gennemgået. Det er tilføjet at paradedragten alene skal anvendes ved landsholdsaktivitet og/eller træningslejre, også national. Det er altså ikke tilladt at anvende den i privat øjemed f.eks. nationale stævner, fysiske træningspas m.m. Det er ikke tilladt at anbringe private sponsorer på tøjet. 5. Status Jubilæum 100 år 2013 PES tager henvendelse til CLF og status kommer til næste møde. Repræsentantskabsmøde 2014 Mødet afholdes på Hotel Scandic, Odense 23. marts. Det praktiske arrangement blev gennemgået og godkendt. Det er EMo, der tager imod tilmeldinger via hjemmesiden og udsender stemmetal til FORD. Ønske om overnatning og møder lørdag skal tilmeldes direkte EMo. Dagsorden blev gennemgået. Posten som udviklingsformand er vakant og er pt. det eneste uafklarede punkt. De fremsendte forslag blev gennemgået. UNSTY kan ikke fremme nogen af forslagene. HD Strategiprojekt. Rikke Vestergaard ønskede fremadrettet at deltage ved UNSTY og repræsentantskabsmødet ind til primo maj. Endvidere ønskede hun at interviewe udvalgte personer, både folkevalgte og ansatte. Dette blev accepteret. RVi fik en præsentation fra hvert af UNSTY-medlemmerne omkring hvordan de arbejder. RVi fik mulighed for at præsentere nogle få spørgsmål omkring fremtidsvision, spilleregler og præmisser, som affødte mange tilbagemeldinger til inspiration. NM 2014 NM afvikles i København, august. Der har været uklarheder omkring opgaven og hvem der var ansvarlig for det organisatoriske. Det er ved at blive afklaret nu, så alle nødvendige parter bliver involveret og der kan nedsættes en organisationskomite på tværs af disciplinerne. Bulletin 1 skal udsendes 21. marts. Der er tilmeldingsfrist i maj måned. 3

4 6. Orientering ATK Aldersrelateret Trænings Koncept. Nu er bogen omsider færdig. Den ligger klar på kontoret og nogle personer har allerede modtaget eller købt den. Forløbet er ikke gået helt som planlagt, hvilket nu giver os lidt udfordringer i forhold til præsentation af bogen. Der er vedhæftet en tidsplan, af hvilken det fremgår at bogen er på gaden, men at vi ikke pt. har en person der kan præsentere den. Det er først sent i forløbet, at vi har fået overbevist Team Danmark om, at den opgave må de bidrage til. TD har bevilget kr pr. år de næste 3 år til ansættelse af en medarbejder, der alene har til opgave at arbejde med ATP. Ansættelse sker forhåbentlig allerede 1. april. Justitsministeriet JM har svaret, at de har udsat behandlingen om godkendelse af halvautomatiske rifler. Der er svarfrist 1. marts til indberetning af skydediscipliner. Der er ikke ændringer i forhold til Miljøstyrelsen DSkyU har fornyet dispensationen til brug af blyhagl til januar Sponsorater Der er kontakt til en partner i København, der ønsker at bidrage til ATK-projektet. LAn og TS har holdt et indledende møde. Vi afventer deres interesse. HD-Projekt Strategisk ledelse og virksomhedsudvikling Rikke Vestergaard ønsker at interviewe en række personer og herunder være deltager ved vores møder indtil 1. maj. Det gælder allerede fra 21. februar, og herefter før og under repræsentantskabsmødet, det konstituerende møde og det første ordinære UNSTYmøde. Det første ordinære møde finder normalvis sted ultimo maj. RVe har et ønske om at det kan rykkes til ultimo april eller om der i lighed med sidste år afvikles et ekstra møde i april måned? DHIF Der ikke kommet noget feed back fra DIF omkring vores ansøgning om ekstraordinært at få et tilskud på kr allerede i 2013 til iværksættelse af samarbejdet med DHIF. Før afklaring af dette sker der ikke aktivitet. JKH har indtil videre kontakten. Field Target Der er fortsat kontakt til vores person i det jyske. Der blev foreslået besøg og en demonstration allerede i januar/februar måned, men det er lidt tidligt på sæsonen. Jubilæumspenge JKH har startet opgaven om at samle til lejr på tværs af disciplinerne og med potentielle NM deltagere. Medier 4

5 Der er løbende en diskussion på det sociale medie, Facebook og nu også i Skyttebladet. Det er jo dejligt med feedback, men det er nødvendig at få nedfældet regler for hvor, hvornår og hvem der svarer på de spørgsmål der fremkommer. Det kan være svært at kunne overskue forhold der går længere tilbage end ens eget virke, men så man søge hjælp hertil. Kontrakter/aftaler Det er et i flere tilfælde et krav om at der skal udfærdiges en kontrakt med trænere, der skal agere for vores skytter. Derfor bliver der pt. fulgt op på dette både for lønnede og ulønnede trænere. Det skal ses som en hjælp for begge parter og dernæst så er der ikke tvivl om lovligheden at de udbetalinger, der finder sted. Det specielt for de frivillige/ulønnede trænere. Mødet slut kl For referatet Tommy Sørensen Såfremt der ikke er fremkommet bemærkninger til ovenstående referat, den 22. marts betragtes det som godkendt til udsendelse. Fordeling: UNSTY, FORD, intern og ekstern revision. Lagt op 22. marts

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby Tilstede: John Hansen (JHa), Kuno Danielsen (KDa), Paul Erik Sørensen (PES), Hugo Andresen (HAn), Poul Lamhauge (PLa), Erik Mouritsen (EMo),

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAM for sektionsårsmøder og repræsentantskabsmøde Side 4. DAGSORDENER for Dansk Skytte Unions sektionsårsmøder Side 5

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAM for sektionsårsmøder og repræsentantskabsmøde Side 4. DAGSORDENER for Dansk Skytte Unions sektionsårsmøder Side 5 INDHOLDSFORTEGNELSE PROGRAM for sektionsårsmøder og repræsentantskabsmøde Side 4 DAGSORDENER for Dansk Skytte Unions sektionsårsmøder Side 5 DAGSORDEN for Dansk Skytte Unions repræsentantskabsmøde Side

Læs mere

Referat Riffelsektions Møde

Referat Riffelsektions Møde Referat Riffelsektions Møde TID: Tirsdag den 5. februar 2015 kl. 17.30 22.45 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Anders Sode(AS)

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder.

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder. Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. september 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Tom Hedegaard

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 05-14 Mødedato: 18.09.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Johnny Winther (JW),

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Schæferhundeklubben for Danmark, Repræsentantskabsmøde 23. marts 2014

Schæferhundeklubben for Danmark, Repræsentantskabsmøde 23. marts 2014 Indkomne forslag Schæferhundeklubben for Danmark, Repræsentantskabsmøde 23. marts 2014 Indkomne forslag... 1 Forslag 1 1 Navn og hjemsted... 2 Forslag 2 2 Organisation... 3 Forslag 3 3 Klubbens formål...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i A/B Bomhoffs Have (BH) Onsdag den 21.november 2012 kl. 16-18.30

Referat af bestyrelsesmøde i A/B Bomhoffs Have (BH) Onsdag den 21.november 2012 kl. 16-18.30 Referat af bestyrelsesmøde i A/B Bomhoffs Have (BH) Onsdag den 21.november 2012 kl. 16-18.30 hos Karen Hjerl (KH). Tilstede var derudover Pia Sindbjerg (PS), Freddy Vainer (FV), Mette Linnert (ML), og

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

DCU Distrikt Sjælland Referat af årsmøde 22. november 2014

DCU Distrikt Sjælland Referat af årsmøde 22. november 2014 Tilstede: Amager CR, CK Kronborg, CC Hillerød, CK Fix, DBC, DMK, Greve CC, HFCK, Kalundborg CC, KCK, LFCK, Næstved BC, Politiets IF Kbh., Roskilde CR, Roskilde MTB, Slagelse CR, Sorø BC, Tissø CR, VFC,

Læs mere

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 16-11/14 Dato 13.-14. september 2013 Sted Vilcon Hotel og Konferencegaard, Lorupvej 44, 4200 Slagelse Deltagere Jan Ludvigsen (JL), Jens

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab.

Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab. Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab. Ifm. revisionen af regnskabet for 2011 manglede der regnskaber fra

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere