Anbefalinger om aktieinvesteringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anbefalinger om aktieinvesteringer"

Transkript

1 Tom Engsted ( ) Anbefalinger 8 september, / 31 Anbefalinger om aktieinvesteringer Tom Engsted Møde i Dansk Aktionærforening: "Skal man investere selv eller via investeringsforeninger?" 8 september, 2011

2 Tom Engsted ( ) Anbefalinger 8 september, / 31 Udgangspunkt: Ekspertudvalg nedsat af Penge- og Pensionspanelet (Tom Engsted, Bjarne Graven Larsen, Michael Møller) Kommissorium: Udarbejde rapport med anbefalinger om aktieinvesteringer Målgruppen: danske ikke-professionelle investorer med behov for placering af formue i aktier Operationelle, letforståelige og veldokumenterede anbefalinger Skal kunne anvendes af almindelige forbrugere, som har ringe erfaring med - men brug for - aktieinvesteringer

3 Tom Engsted ( ) Anbefalinger 8 september, / 31 Hovedkonklusioner: Du kan ikke slå markedet. Fokusér på omkostninger, ikke på afkast. Følg en passiv køb-og-behold investeringspolitik. Spred risiko en, men husk at vurdere risiko i forhold til din samlede formue. Gør det selv - undgå investeringsforeninger. Hvis investeringsforening: Vælg en global passiv forening med lave omkostninger.

4 Tom Engsted ( ) Anbefalinger 8 september, / 31 De 7 anbefalinger: 1. Få overblik over din samlede økonomi. Du skal kun købe aktier, hvis din aktieinvestering på sigt forventes at overstige kr., hvis du har tilbagebetalt gæld, og hvis du ikke skal bruge pengene indenfor en kortere årrække.

5 Tom Engsted ( ) Anbefalinger 8 september, / Vær ydmyg. Tro ikke at du (og din rådgiver) er smartere end de andre i markedet. 3. Pas på dit spillergén. Lad være med at spille med din langsigtede opsparing på aktiemarkedet.

6 Tom Engsted ( ) Anbefalinger 8 september, / Hold omkostningerne nede, både handelsomkostninger og andre omkostninger. Køb aktier direkte over netbank, dvs. ikke gennem en investeringsforening, og køb for minimum kr. ad gangen. 5. Køb og behold. En passiv strategi giver i længden et bedre afkast end en aktiv strategi. 6. Spred risikoen, men hold dig til danske aktier. En portefølje bestående af op til aktier fra de større børsnoterede selskaber vil passe de este.

7 7. Hvis du investerer gennem en investeringsforening, så vælg en global passiv afdeling i stedet for en specialafdeling. Og kig ikke på foreningens historiske afkast, men på omkostningerne. Tom Engsted ( ) Anbefalinger 8 september, / 31

8 Tom Engsted ( ) Anbefalinger 8 september, / 31 Grundprincipper i (næsten) al nansieringsteori: Den gennemsnitlige investor skal altid blot holde markedsporteføljen Er du som folk er est - gennemsnitsdanskeren - skal du ALTID blot passivt holde markedsporteføljen. Kun hvis du afviger fra gennemsnittet, skal du føre en anden investeringspolitik. Og husk: markedsporteføljen indeholder i princippet ALLE aktiver - nansielle og ikke- nansielle (ejerbolig, humankapital, etc.).

9 Tom Engsted ( ) Anbefalinger 8 september, / 31 Afkast og risiko følges ad Visse aktier kan godt systematisk give højere afkast end andre aktier, men i så fald er det fordi de systematisk er mere risikable. Eksempel: IT-aktier i 1990 erne. Derfor: Husk altid at vurdere både afkast og risiko. Og husk: den reelle (store) risiko viser sig ofte kun sjældent - nanskriser, recessioner, naturkatastrofer, etc. kommer med års mellemrum. Vi undervurderer ofte den reelle underliggende risiko!

10 Figure: Cisco s aktiekurs, Tom Engsted ( ) Anbefalinger 8 september, / 31

11 Tom Engsted ( ) Anbefalinger 8 september, / 31 De nansielle markeder er nogenlunde e ektive - ikke 100%, men næsten ) Du kan ikke slå markedet : du kan ikke systematisk opnå et risikojusteret nettoafkast større end markedsafkastet. Hvorfor ikke? Fordi priser i de nansielle markeder er fremadskuende - afhænger af forventninger til fremtiden. Priserne afspejler vores nuværende information om fremtiden, og ændrer sig kun når der kommer nyheder om fremtiden. Hvis du skal kunne slå markedet, skal du systematisk være bedre til at forudsige og fortolke nyheder end resten af markedet!

12 Tom Engsted ( ) Anbefalinger 8 september, / 31 Der ndes ikke gode køb i de nansielle markeder Husk: ved en handel er der altid både en køber og en sælger. Hvis du nder et godt køb og køber til en given pris, så må der jo nødvendigvis være en sælger der ønsker at sælge til denne pris (et godt salg ). Hvad der er et godt køb for den ene, må nødvendig være et dårligt køb for en anden.

13 Tom Engsted ( ) Anbefalinger 8 september, / 31 Afkast og risiko på langt sigt: Afkast USA England Danmark nominel real nominel real nominel real Aktier 12.0 % 8.7 % 11.9 % 7.6 % 10.7 % 6.2 % Lange obl. 5.1 % 2.1 % 6.1 % 2.3 % 7.3 % 3.3 % Korte obl. 4.1 % 1.0 % 5.1 % 1.2 % 7.1 % 3.0 % Risiko USA England Danmark (st.afv.) nominel real nominel real nominel real Aktier 19.9 % 20.2 % 21.8 % 20.0 % 21.7 % 20.0 % Lange obl. 8.3 % 10.0 % 12.5 % 14.5 % 11.0 % 12.5 % Korte obl. 2.8 % 4.7 % 3.9 % 6.6 % 4.5 % 6.4 % Kilde: Dimson, Marsh & Staunton (2002).

14 Tom Engsted ( ) Anbefalinger 8 september, / 31 Historiske afkast dårlig indikator for fremtidige afkast. Risiko er svært at måle - og de nere! Høj risiko på aktier - også på langt sigt! De este bør have både aktier og obligationer. Men HUSK: der er altid en risiko - uanset hvor diversi ceret du er, og uanset hvor lang horisont du har.

15 Figure: Reale S&P kurser, USA (kilde: Robert J. Shiller) Tom Engsted ( ) Anbefalinger 8 september, / 31

16 Figure: Price-earnings, S&P, USA (kilde: Robert J. Shiller) Tom Engsted ( ) Anbefalinger 8 september, / 31

17 Risikospredning: Tom Engsted ( ) Anbefalinger 8 september, / 31

18 Tom Engsted ( ) Anbefalinger 8 september, / aktier er tilstrækkeligt. Husk: vurdér risiko i.f.t. din samlede formue! Ex.: en person med 10 mio. kr. i aktier og ingen anden formue, skal have optimal risikospredning på aktieformuen. Ex.: en person med kr. i aktier, 1 mio. i ejerbolig, 1 mio. i obligatorisk arbejdsmarkedspension, og 3 mio. kr. i fremtidig lønindkomst (humankapital), behøver ikke optimal risikospredning på de kr. i aktier.

19 Tom Engsted ( ) Anbefalinger 8 september, / 31 "Man skal aldrig lægge alle sine æg i én kurv". Jo, hvis æggene kun udgør en lille del af dagens indkøb, er der ingen grund til at bære dem hjem i ere omgange, eller lægge dem i forskellige poser!

20 Tom Engsted ( ) Anbefalinger 8 september, / 31 Ex.: den unge familie med faste jobs og mange år tilbage på arbejdsmarkedet. Kr i årlig opsparing de næste mange år. Lang investeringshorisont! stor humankapital! høj aktieandel. Bankrådgiveren i "Korsbæk Bank" foreslår aktiebaserede, aktivt forvaltede investeringsbeviser i "Korsbæk Invest". Det bliver dyrt i omkostninger!

21 Tom Engsted ( ) Anbefalinger 8 september, / 31 Vores alternative forslag: Start med at købe for i ét større børsnoteret selskab. Ligegyldigt hvilket! Næste år købes for i ét tilfældigt selskab i en anden branche. Så fremdeles de følgende år. Bemærk: risikospredningen sker naturligt ved at købe i forskellige brancher. Og som årerne går og aktieformuen bliver større, spredes risikoen mere og mere.

22 Tom Engsted ( ) Anbefalinger 8 september, / 31 "Jamen, hvad nu hvis det første selskab går fallit efter det første år? Så er hele vores frie aktieformue tabt." Ja, og hvad så! De betyder jo ingenting i et livstidsperspektiv, og set i relation til jeres samlede formue. Og er langt mindre end hvad I over tid kommer til at betale i omkostninger i "Korsbæk Invest" investeringsbeviser!

23 Tom Engsted ( ) Anbefalinger 8 september, / 31 Fokus på omkostninger: Omkostninger er vigtigere end afkast. Historiske omkostninger god indikator for fremtidige omkostninger. Typiske aktieinvesteringsforening: 2% ÅOP. 2% ÅOP løber op i rigtig mange penge over tid!

24 Figure: Kilde: Politiken, 18 januar 2011 (Kim Valentin, Finanshuset). Tom Engsted ( ) Anbefalinger 8 september, / 31

25 Tom Engsted ( ) Anbefalinger 8 september, / 31 Minimering af på omkostninger: Køb for minimum ad gangen (minimerer kurtagen). Køb og behold, dvs. passiv strategi (minimerer handelsomkostningerne). Start med danske aktier (lavere depotomkostninger, ingen vekselgebyrer, etc.). Køb over netbank, ikke i bank lialen. Hvis investeringsforening: global passiv lavomkostningsforening.

26 Tom Engsted ( ) Anbefalinger 8 september, / 31 Aktiv vs. passiv investering: 95% af alle danske investeringsforeninger er aktivt forvaltede! høje omkostninger! Nogen af dem er reelt passive, men de tager alligevel de høje omkostninger! Investeringsforeningsrådets webside: "Aktiv styring: Forsøge at gøre bedre end markedet. De este foreninger investerer aktivt. Her søger forvalteren at præstere et bedre afkast end markedet under et ved at have relativt store investeringer i de sektorer, selskaber og lande, som forventes at klare sig bedst. Foreningens ambition er altså at klare sig bedre end den gennemsnitlige investor." "Den aktivt styrede investeringsforening giver en mulighed for, at du som investor får et bedre afkast end markedsafkastet."

27 Tom Engsted ( ) Anbefalinger 8 september, / 31 Men husk: Aktiv forvaltning er et nulsumsspil : Hvis der er nogen aktive forvaltere der klarer sig bedre end markedet (gennemsnittet), må der nødvendigvis være andre aktive forvaltere, der klarer sig dårligere end markedet! Analogi: en kage der skal skæres. Hvis der er nogen der skal ha et stykke større end gennemsnittet, må der nødvendigvis være andre der får et stykke mindre end gennemsnittet. Kagen bliver ikke større af at blive skåret anderledes!

28 Tom Engsted ( ) Anbefalinger 8 september, / 31 Findes der aktive forvaltere, der systematisk klarer sig bedre end markedet, og i så fald: hvor mange er de, og hvem er de? Ny amerikansk undersøgelse af alle amerikanske aktieinvesteringsforeninger (Fama & French: "Luck vs. skill in the cross-section of mutual fund returns", Journal of Finance, 2010): De passive foreninger performer samlet ligesom markedet (alfa = 0). De aktive foreninger performer samlet ligesom markedet FØR omkostninger (alfa = 0), men dårligere end markedet EFTER omkostninger (alfa < 0). 97% af de aktive foreninger underperformer (alfa < 0). 3% af de aktive foreninger performer neutralt (alfa = 0) eller overperformer (alfa > 0). Umuligt at identi cere hvem af de 3% der er dygtige, og hvem der blot har været heldige.

29 Tom Engsted ( ) Anbefalinger 8 september, / 31 Analogi: terningekast. Hvis én person kaster en terning 10 gange, er sandsynligheden for mange 6 ere i træk ret lille. Hvis 1000 personer kaster en terning 10 gange, vil nogen få personer få mange 6 ere i træk. Der er tusindvis af aktive investeringsforeninger. Enkelte af dem vil i sagens natur være heldige og score høje afkast mange år i træk. Enkelte investorer ER systematisk dygtigere end de este andre. Men de er få, og de er meget svære at identi cere! De este "stjerner" forbliver ikke "stjerner" over ere år (mange eksempler!).

30 Tom Engsted ( ) Anbefalinger 8 september, / 31 Hovedkonklusioner: Du kan ikke slå markedet. Fokusér på omkostninger, ikke på afkast. Følg en passiv køb-og-behold investeringspolitik. Spred risiko en, men husk at vurdere risiko i forhold til din samlede formue. Gør det selv - undgå investeringsforeninger. Hvis investeringsforening: Vælg en global passiv forening med lave omkostninger.

31 Tom Engsted ( ) Anbefalinger 8 september, / 31 Litteratur: Engsted, T., Larsen, B.G. & Møller, M.: "Anbefalinger om aktieinvesteringer". Penge- og Pensionspanelet, januar Engsted, T. & Møller, M.: "Anbefalinger til den almindelige forbruger om aktieinvesteringer". Finans/Invest nr. 2, Engsted, T.: "En pengemaskine for bankerne". Kronik i Weekendavisen (Idéer), 17 juni Møller, M. & Nielsen, N.C.: "Din Økonomi - en bog om tid og penge". LR Business, Fama, E.F. & French, K.R.: "Luck vs. skill in mutual fund performance", Fama/French Forum, november (Journal of Finance, 2010).

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet 1 Ny på aktiemarkedet DAF Aktieskole Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet Dette kursus vil forklare om aktier og aktiemarkedet og om hvordan man som privat investor kan blive

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012 Investeringsforeningen Nordea Invest Februar 2012 Nordea Invest en god investering Flere end 800.000 danskere ejer investeringsbeviser. Næsten alle former for opsparing kan placeres i investeringsbeviser.

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Sådan investerer du din pension

Sådan investerer du din pension Sådan investerer du din pension Alderdom. Alle kommer til at opleve den, men mange glemmer at tage sine forbehold inden den indtræffer. Er du også i tvivl om, hvordan du selv tilrettelægger din pension

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger

Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger Gruppe nr: 4 Hold: 7fbaa Udarbejdet af Tobias Kristensen og Christian Davids University College Nordjylland Finansbacheloruddannelsen 7FBA

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet 1 Ny på aktiemarkedet DAF Aktieskole Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet Dette kursus vil forklare om aktier og aktiemarkedet og om hvordan man som privat investor kan blive

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

Nyt fra Nykredit. Formuepleje Helga og Keld Lauritzen har valgt at lade Nykredit Privat Portefølje pleje deres nye ratepension.

Nyt fra Nykredit. Formuepleje Helga og Keld Lauritzen har valgt at lade Nykredit Privat Portefølje pleje deres nye ratepension. Magasin for jordbrugere Formuepleje Helga og Keld Lauritzen har valgt at lade Nykredit Privat Portefølje pleje deres nye ratepension. Læs om hvordan du med Nykredit Privat Portefølje kan få forvaltet din

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Undgå tab i krisetider. Invester med konjunkturerne

Undgå tab i krisetider. Invester med konjunkturerne Undgå tab i krisetider Invester med konjunkturerne En test af vores investeringsstrategi viser et gennemsnitligt årligt afkast på 8,98 %. Kontakt os hvis du ønsker dokumentation på testen. Klog investering

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Fokus - indeksobligationer

Fokus - indeksobligationer Fokus - indeksobligationer Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Verdens ledende centralbanker, anført af Den Amerikanske Centralbank (FED), har indledt et pengepolitisk eksperiment af

Læs mere

K/S-projekter kan spænde ben for sommerhuset

K/S-projekter kan spænde ben for sommerhuset september 2012 Side 4: 7 ud af 10 kroner retur til medlemmerne Side 6: Laveste rente i 100 år Side 3 det betyder skatte reformen for din pension Et flertal i Folketinget indgik i sommer aftale om en ny

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

ALTERNATIV INVESTERING

ALTERNATIV INVESTERING ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ALTERNATIV INVESTERING OKTOBER 2007 Danskernes investeringer er gået online Internetmæglernes kundetal har tocifrede vækstrater, og sommerens

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere