Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?"

Transkript

1 Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

2 OM AKTIER Hvad er en aktie? En aktie er et værdipapir og betegnelsen for en ejerandel i et aktieselskab. Når du investerer i danske aktier, bliver du i princippet medejer af samfundet omkring dig. I takt med, at samfundet bliver rigere, bliver du det således også. I gamle dage modtog man som aktionær i en virksomhed aktiebreve som bevis på sit ejerskab. I dag er aktier og ejerskaber elektronisk registreret i Værdipapircentralen. I Danmark foregår handlen med værdipapirer på Københavns Fondsbørs. Hvilke aktier skal jeg købe? Selv de største børseksperter og de bedste virksomhedsledere tager fejl af det enkelte selskabs udviklingsmuligheder og af den fremtidige udvikling på aktiemarkedet. Men du gør klogt i at sætte dig grundigt ind i de virksomheder, du påtænker at investere i, og koncentrere dig om selskaber, som i flere år har vist en stabil og positiv udvikling i omsætning og indtjening. Gevinsten ved at investere er nært forbundet med, hvor stor en risiko du er villig til at løbe. Og der findes ingen risikofri investeringer. Hvorfor skal jeg købe aktier? Alle økonomiske analyser viser, at investering i aktier på længere sigt giver et væsentligt større udbytte end den forrentning, man kan opnå ved at sætte sine penge i banken eller i obligationer. Dette kræver dog, at man investerer fornuftigt, dvs. løbende, langsigtet og i flere selskaber og brancher. Er det farligt at købe aktier? Der er altid en risiko for, at kursen på den enkelte aktie vil falde, men der er nogle aktier, der er mere risikable end andre. Det er derfor vigtigt, at du har sat dig ind i forholdene omkring det selskab, du overvejer at investere i. Desuden er det vigtigt, at du hen ad vejen spreder dine investeringer på f.eks. 10 forskellige selskaber og brancher. Derved opnår du "i gennemsnit" et højt og mere sikkert afkast af dine aktieinvesteringer. Det kan anbefales at følge Dansk Aktionærforenings 10 gyldne aktieråd, som du finder på bagsiden af dette materiale. Hvor kan jeg lære om aktier? Der er udgivet mange bøger om aktieinvestering - både på begynderniveau og på et mere avanceret niveau. Derudover kan man på internettet finde meget både aktuelt og historisk stof om de enkelte selskaber og brancher. For at kunne analysere og vurdere et selskab, bør du først og fremmest skaffe selskabets årsregnskab. De fleste selskaber har det liggende på deres hjemmeside, og mange sender det gratis, hvis du ringer og beder om det. På Dansk Aktionærforenings hjemmeside kan du søge efter specifikke ord og begreber i "Aktionærens Ordbog", der også findes i trykt udgave. Hvonår skal jeg købe? Aktiekurserne svinger op og ned. Det er umuligt altid at købe eller sælge på de helt rigtige tidspunkter. Men på lang sigt stiger aktiekurserne. Derfor er det vigtigere at starte tidligt og investere regelmæssigt end at bekymre sig om mindre udsving i aktiekurserne. Du bør kun købe aktier for penge, som du har (dvs. ikke for lånte midler), og som du ikke skal bruge i en længere periode. Hvordan køber jeg aktier? Du kan handle danske aktier gennem alle medlemmer af Københavns Fondsbørs - dvs. banker og børsmæglerselskaber. I banken eller hos børsmæglerselskabet fortæller du hvilket selskab, du ønsker at købe aktier i, samt hvor mange aktier du ønsker at købe. Kursen (prisen pr. aktie) svinger i løbet af dagen, og det er derfor vigtigt, at du har besluttet dig for, hvor meget du vil betale for dine nye aktier. Dette limiterer du kursen til, dvs. at du sætter en grænse for, hvad du højst vil betale pr. aktie. Handlen bliver således kun gennemført, hvis det kan gøres til denne kurs eller en kurs, der er mindre. Hvis du ikke har adgang til internettet, så spørg banken eller børsmægleren, hvilken pris der senest er handlet til og tag udgangspunkt i denne for at fastsætte en limiteringskurs. Som bevis på dit aktiekøb modtager du en fondsafregning med posten eller per . Heraf fremgår det bl.a., hvilket selskab du har købt aktier i, hvor mange aktier og til hvilken kurs du har købt, og på hvilket tidspunkt. Når du vil sælge dine aktier igen foregår det på samme måde. Her kan du vælge at limitere kursen til det, du som minimum vil have per aktie. På den måde undgår du, at du får solgt dine aktier til mindre, end du havde tænkt dig. 2 o NY PÅ AKTIEMARKEDET?

3 OM AKTIER Kan jeg handle via internettet? De første gange, man handler aktier, kan det være rarest at gøre det gennem sin bank eller en børsmægler. Men efterhånden som man har prøvet det nogle gange, kan det være spændende selv at handle via internettet. Flere og flere banker giver deres kunder mulighed for at handle aktier via internettet. Desuden er der flere internetbørsmæglere, der lever af, at deres kunder handler hos dem via internettet. Hvad koster det? Når du handler aktier, betaler du et gebyr til banken. Dette kaldes for kurtage. Kurtagen bliver typisk opkrævet både, når du køber, og når du sælger. Kurtagen beregnes som en procentdel af det beløb, du handler for. Oftest er der et vist minimumsbeløb. Kurtagens størrelse fastsættes af din bank eller børsmægler. Det er som regel billigere at handle via internettet end ved at gøre det gennem banken. Prisen (kursen) på en aktie handler i høj grad om forventninger. Har investorerne tiltro til, at virksomheden har et stort potentiale til at tjene penge, stiger kursen. Hvor gammel skal jeg være? Hvis du er over 18 år, råder du selv over dine penge, hvorfor du selv kan bestemme, hvornår og i hvad, du vil investere. Hvis du er under 18 år, skal én af dine forældre eller en anden værge skrive under på, at du har lov til at investere dine penge. Fokuser på langsigtet opsparing! Husk at aktieinvestering er bedst til langsigtet opsparing og særligt ideelt til pensionsopsparing. At bruge aktiemarkedet som casinospil i håbet om at kunne score hurtige gevinster og blive rig lykkes kun for ganske få og kun i kortere perioder. På lang sigt er det kun de færreste, der kan klare sig bedre end aktiemarkedet som helhed. Men kan man bare klare sig lige så godt som markedet, vil man kunne opnå en forrentning af sine penge, der er bedre, end hvis de er investeret i obligationer eller står på en konto i banken. Du skal således væbne dig med tålmodighed, da det kan vare flere år, før du får et pænt afkast af din investering. Du skal ikke blive febrilsk og sælge, hvis kursen falder, men på den anden side skal du også være parat til at sælge, hvis forudsætningen for at du købte ikke er til stede mere. Det er en svær balancegang. NY PÅ AKTIEMARKEDET? o 3

4 OM INVESTERINGSFORENINGER Hvad er en investeringsforening? En investeringsforening er formelt set en forening, der har til formål at besidde og administrere beholdninger af værdipapirer - f.eks. aktier i forskellige selskaber. Reelt er investeringsforeningerne i mange tilfælde - specielt hvor investeringsforeningen er knyttet til en bestemt bank - dog mere at sammenligne med et almindeligt finansielt produkt. Hvad er en afdeling? Investeringsforeningerne har opdelt deres produkter i forskellige afdelinger, som hver især investerer i en bestemt type af værdipapirer. Det kan være obligationsafdelinger eller aktieafdelinger af forskellig slags - typisk inddelt efter sektorer eller efter geografiske tilhørsforhold. Hvad er et investeringsbevis? Som privat investor køber man et investeringsbevis, der udgør en ejerandel af en investeringsforeningsafdeling. Formelt hedder det en investeringsforeningsandel eller bare en andel. I daglig tale bruges dog udtrykket "investeringsbevis". Hvem bør købe investeringsbeviser? Fordelen ved en investeringsforening er, at investorer med begrænsede beløb til investering og med begrænset investeringserfaring kan få reduceret deres risiko - dels ved at få fagfolk til at udvælge værdipapirerne, dels ved at blive medejere af mange forskellige værdipapirer (gynger og karruseller). Det betyder også, at folk, som enten allerede har mange penge til investering eller forventer at opspare mange penge over årerne, bør overveje at investere direkte i aktier og obligationer. Herved spares betydelige omkostninger. Hvad koster det? Lige som ved aktiehandel skal du ved handel med investeringsbeviser betale et gebyr til din bank i form af kurtage. Hvis du køber et nyt investeringsbevis, skal du betale et emissionstillæg. Tillægget bruges til at dække foreningens omkostninger i forbindelse med udstedelsen. Princippet bag emissionstillægget er, at eksisterende investorer ikke skal lide et "tab", fordi nye interesserede investorer kommer til. Ud over omkostninger ved køb og salg af investeringsbeviser betaler man årlige administrationsomkostninger til foreningen. Disse omkostninger indgår i beregningen af afdelingens samlede omkostningsprocent. Endelig er der omkostninger i forbindelse med omlægninger (køb og salg) af afdelingens værdipapirer. Da handlerne ofte foregår til nettopriser (som inkluderer kurtagen), er disse omkostninger ikke umiddelbart synlige for investor, men kan kun konstateres indirekte gennem et lavere afkast. Prisen på investeringsbeviset afspejles af den pågældende afdelings aktuelle "indre værdi" eller kurs. Den kan du finde i dagspressen eller på internettet. Hvilke afdelinger skal jeg købe? Undgå afdelinger, som altid klarer sig dårligere end deres sammenlignelige marked (indeks eller benchmark), og pas på med afdelinger, hvor afkastet svinger meget. Spred din risiko ved at investere i afdelinger, der ikke er alt for specialiserede. Hvordan sælger jeg? Medlemmerne i en investeringsforening er altid sikret en ret til at sælge et bevis til indløsningskursen. Indløsningskursen tager udgangspunkt i den aktuelt beregnede indre værdi. Ved indløsning beregnes et indløsningsfradrag. Ofte kan man sælge sine beviser til en kurs, som er mere favorabel end indløsningskursen, ved at handle på Fondsbørsen via sin bank eller børsmægler. Hvordan købes investeringsbeviser? Investeringsbeviser købes og sælges ligesom aktier og obligationer ved at rette henvendelse til en bank, børsmægler eller via internettet. Nogle investeringsbeviser er børsnoterede, andre er det ikke og kan derfor kun handles gennem den bank, som står for salget. Vil du vide mere? På hjemmesiderne og kan man se, hvordan forskellige afdelinger har klaret sig over en årrække. Du kan også finde værktøjer og nøgletal, der hjælper dig med at få et belyst og analyseret beslutningsgrundlag, før du tager endelig stilling til dine investeringer. 4 o NY PÅ AKTIEMARKEDET?

5 7 GODE RÅD OM INVESTERINGSBEVISER Dansk Aktionærforenings 7 gode råd om opsparing i investeringsbeviser Det er ofte dyrt at spare op via en investeringsforening, og jo mere aggressivt et finansielt produkt markedsføres, jo mere kritisk bør du være. Her er 7 råd, som danskere med middel risikovillighed og en længere investeringshorisont med fordel kan overveje: 1) Overvej de brede investeringsafdelinger - pas på med specialafdelinger 2) Vær kritisk over for nye specialafdelinger - de er meget lønsomme - for sælgerne! 3) Kig på indeksbaserede afdelinger - det er svært at slå markedsafkastet 4) Tjek foreningens historiske afkast - de er ingen garanti, men ofte en rettesnor for fremtiden 5) Se på omkostningsprocenten og omsætningshastigheden - der kan være store forskelle 6) Vær kritisk over for obligationsbaserede investeringsbeviser - det er som regel for dyrt 7) Glem ikke skatten - hvad er mest fordelagtigt for dig - kursgevinster eller renter/udbytter? Du kan finde en mere detaljeret forklaring til hvert af de 7 gode råd på Opsparing til pension? Opsparing til din pension er nødvendig for at sikre sig en økonomisk tryg alderdom. Jo før du starter, jo bedre. Det er svært at opnå en rimelig pension, hvis man først begynder i 40-års alderen, og det er næsten umuligt, hvis man først starter som 50-årig. På hjemmesiden kan du få et overblik over summen af din aktuelle pensionsopsparing i både private og offentlige ordninger. På hjemmesiden kan du selv kan bestemme, hvordan du vil investere de penge, du har indbetalt til den Særlige Pensionsopsparing (SP). NY PÅ AKTIEMARKEDET? o 5

6 OM KØBENHAVNS FONDSBØRS Hvad sker der på Fondsbørsen? Københavns Fondsbørs er det sted, hvor du handler børsnoterede aktier, investeringsbeviser, obligationer, futures og optioner. Københavns Fondsbørs er den største børs, hvor man handler værdipapirer i Danmark. Al handel foregår på computere via Fondsbørsens medlemmer. Medlemmerne er både danske og udenlandske banker. 25 pct. af al aktiehandlen foregår gennem de udenlandske medlemmer, som bl.a. handler fra Europas finanscentrum - London - og fra de øvrige nordiske lande. Åbne børsnoterede selskaber For at en virksomhed kan blive børsnoteret, skal den opfylde en række krav. Kravene skal sikre, at investorerne kan danne sig et objektivt billede af selskabets virksomhed og forretningsområder. De børsnoterede selskaber oplyser løbende om, hvordan det går deres indtjening, forretning og konkurrencesituation mv. Hver gang, der sker et eller andet i selskabet, som vil kunne få betydning for kursen på selskabets aktier, skal selskabet straks informere Københavns Fondsbørs - dvs. markedet om hændelsen. De meddelelser, som selskaberne sender ind til Københavns Fondsbørs, kaldes "fondsbørsmeddelelser". Du kan læse de 10 seneste fondsbørsmeddelelser fra hvert børsnoteret selskab på Fondsbørsens hjemmeside, Det er vigtigt, at alle investorer har mulighed for at få adgang til oplysninger fra de børsnoterede selskaber, så alle handler på samme information. Den information du får på er 15 minutter forsinket og gratis. Ønsker du informationen i realtid, koster det et mindre beløb. SmallCap+ & MidCap+ selskaberne Mange af de små og mellemstore børsselskaber gør en ekstra indsats, der rækker ud over de generelle krav til at være en børsnoteret virksomhed. For dem har Fondsbørsen etableret SmallCap+ og MidCap+ segmenterne. Plusselskaberne offentliggør eksempelvis kvartalsregnskaber, hvilket ikke er et krav for at være noteret på Københavns Fondsbørs. Desuden er investorerne sikre på, at der både er købs- og salgspriser i et plusselskabs aktier i minimum 90 pct. af handelssystemets åbningstid. Forskellen mellem købs- og salgspris, det såkaldte kursspænd, må højest være 4 pct. for SmallCap+ selskaberne og for MidCap+ selskabernes vedkommende højst 2 pct. Et gennemsigtigt og fair marked Jo mere fyldestgørende et selskab fortæller om sig selv, jo lettere bliver det for dig som investor at vurdere, hvilken pris du vil købe eller sælge aktien til. Og når investorerne har et godt grundlag for at vurdere, hvad aktiekursen skal være, bliver der mindre usikkerhed om aktiekursen. Københavns Fondsbørs arbejder for, at markedspladsen for aktier og andre værdipapirer er redelig og gennemsigtig, så alle investorer kan få de samme oplysninger. Man taler om et gennemsigtigt marked. Det betyder, at alle investorer kan få mulighed for at følge med i, hvordan kursudviklingen - prisdannelsen - sker på den enkelte aktie. Når du køber aktier, der er noteret på Københavns Fondsbørs, kan du handle direkte på Fondsbørsens handelssystem via et børsmedlem. Når du lægger din ordre ind i handelssystemet, kommer den ud på markedet og handles, når og hvis der er en tilsvarende ordre i den modsatte retning. Det kaldes en børshandel. Du kan følge børsmarkedet med 15-minuters forsinkede kurser på Her kan du om hver handel se: hvor meget der er handlet, til hvilken kurs og hvilket medlem (bank), der er køber/sælger, samt handelstidspunktet. Når du overvejer at købe og sælge aktier, er en væsentlig kilde til information - med kurshistorik helt tilbage til De oplysninger om selskaberne og markedet, du henter her, kan være med til at give dig et godt grundlag for at vurdere, om tidspunktet for at handle er kommet eller ej. Hvad er KFX-indekset? KFX-indekset er Københavns Fondsbørs' ledende aktieindeks, som består af de 20 aktier, der er mest handlede i Fondsbørsens elektroniske handelssystem. Du kan altid se, hvilke aktier der indgår i KFXindekset på Her kan du også finde information om Københavs Fondsbørs' andre indeks, samt hvordan de beregnes. Endvidere kan du finde svar på mange andre ofte stillede spørgsmål om børsmarkedet. 6 o NY PÅ AKTIEMARKEDET?

7 OM DANSK AKTIONÆRFORENING Hvem er Dansk Aktionærforening? Dansk Aktionærforening - eller i daglig tale DAF - er en moderne non-profit forbrugerorganisation for private danske aktieinvestorer og pensionsopsparere. Alle kan blive medlem af foreningen - uanset om man ejer aktier eller ej. Bedre vilkår for private investorer DAF bearbejder de offentlige myndigheder og bankerne, for at aktieinvestorerne kan få bedre forhold. DAFs mål er at skaffe dig mindst lige så gode vilkår, som de private investorer har i udlandet - det vil sige bl.a. sige lavere aktiebeskatning, bedre oplysninger om børsnoterede selskaber, større gennemskuelighed og færre omkostninger ved handel med værdipapirer. Arrangementer og medlemstilbud DAF laver mange arrangementer af interesse for enhver, der interesserer sig for aktier og investering. DAF arrangerer bl.a. besøg hos børsnoterede selskaber med mulighed for at få orientering og stille spørgsmål direkte til ledelsen af virksomheden. Desuden arrangerer vi aktieskoler for både nybegyndere og øvede aktieinvestorer. Du kan også deltage aktivt i DAF's lokalforeninger over hele landet. Her kan du udveksle erfaringer med andre aktieejere. Som medlem af Dansk Aktionærforening modtager du det månedlige medlemsblad, og du får mulighed for at benytte dig af en lang række medlemsfordele i form af billigere aktiehandel, rabat på bøger og PCprogrammer til brug ved aktieinvestering mv. Læs nærmere om Dansk Aktionærforening på hvor du også kan indmelde dig i foreningen og se indholdet af velkomstpakken eller få tilsendt uforpligtende materiale samt et gratis prøvenummer af medlemsbladet "Aktionæren". Du er også velkommen til at ringe på Hvem er Unge Aktionærer? Unge Aktionærer, som er en del af Dansk Aktionærforening, laver spændende arrangementer specielt rettet mod unge aktie- og karriereinteresserede. Klik ind på og læs mere om foreningen, de kommende arrangementer og de mange medlemsfordele. NY PÅ AKTIEMARKEDET? o 7

8 10 GYLDNE RÅD OM AKTIEINVESTERING Dansk Aktionærforenings 10 gyldne aktieråd 1) Sæt dig et mål! Sæt et mål for dine aktieinvesteringer. Hav realistiske forventninger. Aktier er et langsigtet opsparingsalternativ, som historisk set har givet et attraktivt afkast. 2) Tænk langsigtet! Aktiekurser svinger op og ned, men er altid steget til nye højder. Aktier egner sig derfor ikke til kortsigtede investeringer. 3) Invester regelmæssigt! Invester aldrig en stor del af din opsparing i aktier på en gang. Du risikerer at købe, mens aktierne er dyrest. Udbytter skal geninvesteres og lad være med at hoppe ind og ud af aktiemarkedet - det påfører dig blot en masse omkostninger. 4) Spred indkøbene! Sats ikke alt på én eller få aktier, men spred dine investeringer i flere selskaber og helst også i forskellige brancher. Så er du mindre sårbar over for svingninger i det enkelte selskab og branche. 5) Gør dit hjemmearbejde! Køb kun aktier i selskaber, som du har sat dig ordentlig ind i. Køb aktier i selskaber, som i flere år har vist fremgang i omsætning og indtjening - og hold dig velinformeret om dine aktier. 6) Invester i åbne og aktionærvenlige selskaber! Invester i selskaber, der har en åben og ærlig informationspolitik, og som tilstræber en ordentlig selskabsledelse (Corporate Governance). 7) Vær forsigtig med lån til aktieinvesteringer! Det kræver stor forsigtighed og erfaring med aktiemarkedet for at købe aktier for lånte penge. Går det ikke som forventet kan situationen blive meget svær at håndtere. 8) Bestem hvornår du vil sælge! Hold orden på dine investeringer og beslut inden køb, hvornår du vil sælge - f.eks. hvis en aktie er faldet med 15%, eller hvis én aktie er kommet til at udgøre en for stor andel af din samlede portefølje. 9) Tænk skat! Overvej de skattemæssige konsekvenser, hver gang du overvejer at hjemtage en gevinst eller minimere et tab gennem et aktiesalg. 10) Følg ikke råd ukritisk! Lyt til andres råd, men følg dem ikke ukritisk. Vær opmærksom på dine eventuelle rådgiveres motiver til at anbefale det ene eller det andet. Banken tjener mest på at sælge investeringsforeningsbeviser, og når du køber og sælger aktier. Gode aktiehjemmesider: Dansk Aktionærforening Københavns Fondsbørs Internet aktiehandel Investeringsforeninger Pensionsopsparing Finansnyheder / Investorværktøjer På Dansk Aktionærforenings hjemmeside kan du endvidere finde en omfattende database med links til såvel danske som udenlandske aktiehjemmesider. Udgivet af: Dansk Aktionærforening Tlf

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Investering. for. begyndere

Investering. for. begyndere Dette hæfte kan frit distribueres elektronisk såvel som fysisk, blot det sker i samlet og uredigeret form. Investering for begyndere...en simpel indføring i aktiehandel (1. udgave, november 2007) af Peter

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Bliv bedre til at investere

Bliv bedre til at investere liv bedre til at investere Hvad der er godt og skidt at sætte sparepenge i lige nu, giver børseksperten Lars Tvede et par bud på her. På flere områder ser han både store trusler og muligheder. Juni 2012

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Vil du være. rigtig klog. - eller blot. klog af skade? Dette hæfte er. alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1

Vil du være. rigtig klog. - eller blot. klog af skade? Dette hæfte er. alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1 Vil du være rigtig klog - eller blot klog af skade? Dette hæfte er ikke for ITnørder, men for alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1 Udgiver LO Faglige Seniorer Islands Brygge 32D Postboks 340

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

SAGT OP. Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre?

SAGT OP. Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre? SAGT OP Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre? l Den Danske Dyrlægeforening (DDD) kan du få råd og vejledning - både under og efter en opsigelse. Konsulenterne i DDDs sekretariat behandler hvert år

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds, bedre kendt som ETF er, har igennem det seneste halve år tiltrukket stadig større opmærksomhed fra private og professionelle investorer.

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Gør tankeboblerne målbare

Gør tankeboblerne målbare Gør tankeboblerne målbare Tal er taknemmelige, og bliver de ikke brugt kritisk, kan de dræne virksomheder for energi og værdi. Kapitel 5 samler op på de begrænsninger, der ligger i de kvantitative måle-

Læs mere

Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for

Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension tema Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for nr. 1 forår 2012 indhold Opskriften på en god alderdom 3 Lav rente og højere skatter

Læs mere

Følg eller Forklar i Danmark

Følg eller Forklar i Danmark Forfattere: Jakob Toft Andersen, CM/Jur. Studie nr. 240883. Jeppe Juncker Madsen, CM/Jur. Studie nr. 247911. Vejleder: Paul Krüger Andersen Kandidatafhandling Følg eller Forklar i Danmark - Hvorfor & Hvordan

Læs mere

SAGT OP. Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre?

SAGT OP. Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre? SAGT OP Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre? l JA kan du få råd og vejledning - både under og efter en opsigelse. Konsulenterne i JAs sekretariat behandler hvert år mange sager om opsigelse, og de

Læs mere

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark OVERBLIK Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst Analyse af børsintroduktioner i Danmark SIDE 2 Velkommen En gylden mulighed Efter fem år med økonomisk krise har de seneste måneder langt om længe budt på

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi?

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? af professor, Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet og ph.d.-studerende Karina Skovvang Christensen, Handelshøjskolen

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere