Resultater fra ICC Grønland & KNAPK spørgeskemaundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater fra ICC Grønland & KNAPK spørgeskemaundersøgelse"

Transkript

1 Nuuk, forår 2012 Resultater fra ICC Grønland & KNAPK spørgeskemaundersøgelse Baggrund for undersøgelsen Arktisk Råd arbejder med emner, som er relevante for både ICC Grønland og KNAPK. Især arbejdsgruppen AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme) er vigtig, da de blandt andet undersøger forskellige forureningsstoffer i mennesker og dyr i Arktis. AMAP's ekspertgruppe HHAG (Human Health Assessment Group) har igangsat et risiko-kommunikationsprojekt, hvor de ønsker at afdække den manglende viden om hvordan risikoen ved forureningsstoffer i traditionel kost kommunikeres videre til befolkningen i Arktis. Ekspertgruppen er for tiden ved at lave en rapport, som samler op på den nuværende viden om Kviksølv og Persistente Organiske Forbindelser (POP, svært nedbrydelige stoffer såsom DDT, PCB og dioxin). ICC Grønland modtog en henvendelse fra ICC Canada, som bad om hjælp til at indsamle information om Grønland til rapporten. ICC Grønland og KNAPK ønskede at bidrage med input til denne rapport, fordi organisationerne var specielt interesserede i at få et øjebliksbillede af befolkningens viden og opfattelse af forureningsstoffer i den traditionelle kost. Med en kort tidshorisont blev der i fællesskab lavet en spørgeskemaundersøgelse, som er baseret på ICC Canadas spørgsmål. Spørgeskemaet blev oversat til dansk og grønlandsk, og sendt ud på gennem begge organisationers netværk den 20. februar med svarfrist den 29. februar Den blev også lagt ud på ICC Grønlands hjemmeside og facebook side, og desuden sendt til medierne sammen med en pressemeddelelse. Sermitsiaq hjalp med at lave en online version af spørgeskemaet. Desuden tog medierne emnet op i national og lokal TV, radio og netaviser, hvilket har bidraget til de mange indkomne svar. Trods den korte tidsfrist på 8 dage har ICC Grønland og KNAPK modtaget 67 svar på spørgeskemaundersøgelsen, heraf 9 på mail, 1 på fax og 57 udfyldt over nettet. Flere af spørgsmålene er formuleret sådan at folk kan give deres frie besvarelse. Dette giver et mere kvalitativt indblik i folks meninger, men gør det samtidigt sværere at kvantificere resultaterne. Derfor er svarene blevet opsummeret i mere generelle betragtninger. Herunder følger en kort gennemgang af resultaterne. 1

2 Spørgsmål 1: Hvilken by/bygd bor du i? Nanortalik Kangerlussuaq Ittoqqortoormiit Nuussuaq Nuuk Narsaq Saqqaq Qaqortoq Kangersuatsiaq 2 1 Uummannaq Sisimiut Ikke oplyst Aasiaat Figur 1: Fordeling af antal deltagere efter by/bygd. Otte byer og fire bygder er repræsenteret i undersøgelsen, hvilket også dækker alle fire kommuner: Qaasuitsup Kommunia, Qeqqata Kommunia, Kommune Kujalleq og Kommuneqarfik Sermersooq. Figur 1 viser at den største andel af deltagerne befinder sig i hovedstaden Nuuk. Til sammenligning viser tabel 1 det aktuelle antal af indbyggere i de repræsenterede byer og bygder. Figur 2 viser et kort over byerne, men ikke bygderne. Tabel 1: Navn på by/bygd repræsenteret i undersøgelsen og deres indbyggerantal per 1. januar 2012 (alfabetisk rækkefølge). Der var totalt indbyggere i Grønland per 1. januar 2012 (Kilde: Grønlands Statistik By/bygd Antal indbyggere (2012) Aasiaat Ittoqqortoormiit 464 Kangerlussuaq 513 Kangersuatsiaq 185 Nanortalik Narsaq Nuuk Nuussuaq 198 Qaqortoq Saqqaq 177 Sisimiut Uummannaq

3 Figur 2: Et kort over Grønland, som viser placeringen af byer, men ikke bygder (Kilde: Greenland Today Spørgsmål 2: Hvad er dit køn? (mand/kvinde) 55% 45% Kvinde Mand Figur 3: Fordeling af deltagere i procent efter køn. Resultaterne i figur 3 viser at kvinder og mænd er nogenlunde ligeligt repræsenteret i undersøgelsen, dog med en mindre overvægt (5%) af kvinder. Denne overvægt er omvendt i forhold til landsgennemsnittet. Ud af de totale antal indbyggere i Grønland er (53%) af dem mænd og (47%) af dem kvinder (per 1. januar 2012 i følge Grønlands Statistik, Det vil sige at flere kvinder end mænd svarer på spørgeskemaundersøgelsen, selv ved sammenligning med landsgennemsnittet. 3

4 Spørgsmål 3: Hvad er din alder? (i aldersgrupper 0-19, 20-29, 30-39, 40,49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89, >90) > Figur 4: Fordeling af antal deltagere ud fra aldersgruppe. Resultaterne i figur 4 viser at størstedelen af deltagerne i undersøgelsen er mellem 30 og 59 år, med den største gruppe på år og den næststørste på år. Den nationale aldersfordeling kan ses i tabel 2, og viser at den største aldersgruppe er på 0-19 år, efterfulgt af år. Det vil sige at sammenlignet med landsgennemsnittet er der færre unge og ældre, som svarer på spørgeskemaundersøgelsen. Tabel 2: Demografisk fordeling af aldersgrupper i Grønland ud af det totale antal på indbyggere per 1. januar 2012 (Kilde: Grønlands Statistik Aldersgruppe >90 Antal indbyggere (2012) Spørgsmål 4: Er du bekendt med arbejdsgruppen AMAP, og hvilken information AMAP udsender (inden du modtog baggrundsinformationen i denne undersøgelse)? 16% Ja Nej 84% Figur 4: Fordeling af deltagere i procent om hvorvidt de er bekendt med arbejdsgruppen AMAP og den information de udsender. Som det kan ses i figur 4 er det kun 16% af deltagerne i undersøgelsen, som i forvejen er bekendt med AMAP og arbejdsgruppens relaterede arbejde. De fleste af disser er fra Nuuk, selvom 4

5 der også er enkelte fra andre byer, dog ingen bygder. Nogle af deltagerne har indikeret at de er bekendte med AMAP på grund af deres arbejdsplads, mens andre har indikeret at de interesserer sig for emnet og selv har søgt efter information og nyheder. Spørgsmål 5: Mener du at information om forureningsstoffer i den traditionelle kost bliver kommunikeret ordentligt ud? Føler du dig informeret om emnet? Besvarelserne kan samles i disse overordnede punkter: En mindre gruppe føler sig informeret om emnet nogle fordi de har fået informationen kommunikeret direkte til dem, andre fordi de selv har søgt information om emnet aktivt. Næsten alle som er informeret, følger dog at kommunikationen om emnet ikke er helt tilstrækkeligt, og kan forbedres. En større gruppe har ikke modtaget nogen form for kommunikation fra nogen steder, og føler sig derfor ikke informeret. Mange har hørt en smule løst om emnet fra forskellige sider, men har svært ved at gengive detaljer eller kilder. Nogle angiver at de er ligeglade med emnet. Andre er aldrig er blevet konfronteret med emnet før. Spørgsmål 6: Hvis der bliver informeret om forureningsstoffer, hvordan bliver det så gjort? Er der et eksisterende system for at sprede denne slags information? Følgende informationskanaler bliver nævnt af en eller flere: Grønlands Ernæringsråd; herunder deres folder om traditionel kost, samt vejledning til gravide og nybagte mødre når de er i kontakt med det offentlige sundhedsvæsen. Det er dog ikke alle befolkningsgrupper der nås med de nuværende initiativer, og der er grupper der sjældent eller aldrig kommer i kontakt med sundhedsvæsenet. Grønlandske medier; herunder Tv, aviser, radio, online nyhedssider. Uddannelsesinstitutioner; herunder folkeskoler og gymnasier. Hjemmesider; herunder AMAP og DCE (Tidligere DMU). Spørgsmål 7: Hvad mener du er den bedste måde at sprede information ud til befolkningen? Der er adskillige forslag til måder at sprede information til befolkningen på: At bruge kontakten med det offentlige sundhedsvæsen til at sprede information ud til flere grupper af befolkningen, ikke kun gravide og nybagte mødre. Det svære er at nå de grupper som sjældent kommer i kontakt med sundhedsvæsenet. At øge den grundlæggende viden og bevidsthed om forureningsstoffer gennem undervisning og gode undervisningsmaterialer tilpasset forskellige niveauer. Man kan begynde med overordnet undervisning allerede i folkeskolen for at nå bredere ud. Undervisningen kan uddybes i et tema i eksempelvis gymnasier og aftenskoler. Flere forslag handler om at gøre bedre brug af de grønlandske medier. Nyheder i lokale og nationale medier som Tv, aviser, radio og online nyhedssider er fint. Men man kan også skabe relevante Tv- og radioprogrammer med emnet som tema. Disse kan også være 5

6 tilgængelige på internettet bagefter. Nyhederne bør have en mere lokal/personlig vinkel for at gøre det relevant for folks hverdag og på den måde fange deres opmærksomhed. Men informationen skal samtidig være klar og tydelig for at undgå misforståelser og skræmmekampagne-effekt. Tulugaq kampagnen fra bliver nævnt et par gange som en succesfuld model. Den handlede om bæredygtig brug af de levende ressourcer, med 10 Tv-programmer, 10 radioprogrammer, 18 Tv spots, 10 foldere, 4 plakater, en hjemmeside, og møder med alle kommuner. Kampagner bør dog genopfriskes med nogen tids mellemrum, for at holde folks hukommelse ved lige. Der efterlyses et enkelt samlet overblik over hvor befolkningen kan finde allerede eksisterende information med links til relevante hjemmesider. Gerne en portal som holdes opdateret. Information på eksisterende hjemmesider kan også gøres lettere tilgængeligt. Der nævnes bl.a. hjemmesiden for sundhedsportalen, DCE (tidligere DMU), AMAP, Miljøministeriet, Selvstyret og ICC Grønland. Sociale medier bliver også nævnt som en måde til at sprede information og skabe opmærksomhed. Mange unge benytter sig af internettet, og her kan man dele lettilgængelig information og bruge videoklips og andre muligheder som internettet byder på. Andre elektroniske medier som mailinglister med letforståelige nyhedsbreve og PDF-filer med information nævnes. Af trykt materiale foreslås temaer i magasiner, blade og lokale/nationale aviser, samt foldere og plakater. Disse materialer kan omdeles til enkelte husstande, arbejdspladser, skoler og offentlige institutioner, samt ved det lokale brædt i hver by. Der er et par ønsker om at få nogle lette tommelfingerregler, der fortæller om hvem der kan spise hvad, hvor meget og hvor tit man cirka kan spise af hver slags fødevare osv. Eventuelt i form af en slags kostpyramide. Det foreslås at forskere gør mere ud af at formidle deres viden til den lokale befolkning. Når de har lavet undersøgelser i bestemte områder, på dele af befolkningen eller på dyr, så må de dele deres viden på en relevant måde. F.eks. gennem foredrag ligesom Mød din forsker, hvor de fortæller om resultater og fakta og svarer på spørgsmål. Der er også et forslag om at sætte fokus på emnet i det årlige initiativ Gør Maj Sund. Der er i forvejen flere arrangementer og initiativer til at sætte fokus på sundhed, kost og motion. Information om risikoen for forureningsstoffer i den traditionelle kost kan sagtens blive videregivet her, samtidigt med at der informeres om de sundere alternativer blandt de traditionelle fødevarer. Spørgsmål 8: Når resultater fra undersøgelser bliver modtaget af befolkningen, er rapporterne så forståelige? Er de brugbare? Meningerne er varierede, og kan sammenfattes i følgende punkter: Få deltagere har prøvet at læse en rapport med resultater fra videnskabelige undersøgelser 6

7 De færreste ved hvor de skal finde rapporterne, hvornår de bliver tilgængelige, og hvordan rapporterne skal læses og forstås Mange mener at rapporter generelt bruger for teknisk og akademisk sprog, og derfor er svære at forstå for den brede befolkning Nogle mener at det er kedeligt og uinteressant at læse rapporter De få som har læst og kan forstå rapporter om emnet, mener at resultaterne er brugbare til en vis grad, men mener også at der er plads til forbedringer i forhold til den brede forståelse De allerfleste vil foretrække at få en opsummering af konklusionerne med de vigtigste punkter i et letforståeligt sprog, så folk ikke overvældes af for meget information på én gang Samtidigt bør den udvalgte information kunne relateres til folks daglige liv for at fange interessen Flere efterlyser en god journalistisk tilgang, dog uden at gøre informationen for populistisk Spørgsmål 9: Ændrer du din fangststrategi eller din kost på baggrund af rapporter om forureningsstoffer? Svarene viser et bredt spektrum af deltagernes adfærd omkring fangststrategi og kost. Af dem som ændrer adfærd er der følgende grupper: Nogle angiver at de helt sikkert har ændret adfærd med fangststrategi og kostvaner for at undgå risikoen fra forureningsstoffer Andre indikerer at det kommer an på informationen, fødevaren og hvordan det stemmer overens med deres egne overbevisninger Nogle vil kun ændre deres adfærd delvist, afhængigt af hvor meget de kan lide fødevaren Af dem som ikke ændrer adfærd er der følgende grupper: Der er dem som holder fast i at den traditionelle kost er den sundeste der findes Andre mener at der også er en mulig risiko fra tilsætningsstoffer i importerede fødevarer, hvilket for dem vejer tungere end den mulige risiko fra forureningsstoffer Nogle nævner at risikoen sætter tanker i gang, men at det ikke er nok til at få dem til at ændre adfærd Et par stykker nævner at det ikke er relevant for dem, enten fordi de ikke spiser traditionel kost, ikke spiser det så tit, eller i forvejen foretrækker fødevarer med mindre risiko Spørgsmål 10: Er det blevet observeret om niveauet af forureningsstoffer i mennesker er faldet på grund af kommunikation om risiko for forureningsstoffer? Dette er et af ICC Canadas spørgsmål, og er mere målrettet beslutningstagere, forskere, sundhedspersonale og lignende med større indsigt i emnet. Spørgsmålet har ikke været relevant for deltagerne i denne undersøgelse. Spørgsmål 11: Har du andre kommentarer eller tanker du gerne vil dele om dette emne? Spørgsmålet inviterer til uddybende kommentarer, hvilket flere deltagere har gjort brug af. Flere kommenterer på opbygningen af spørgeskemaet. Nogle mener at spørgsmålene er lidt mærkelige eller ikke er så relevante for dem. Andre foreslår at der i stedet for fri besvarelse bør være forskellige svarmuligheder som 7

8 deltagerne kan vælge i mellem. Det vil også gøre det hurtigere og lettere at deltage, og samtidigt gøre det muligt at kvantificere spørgsmålene. En anden foreslår telefoninterviews udført af et firma, som en måde at nå flere folk på kysten på. Der er også blevet foreslået at inddrage professionelle formidlere når undersøgelser skal uddybes. Derudover er der kommet flere kommentarer til meget forskellige problemstillinger: Generelt har deltagerne udtrykt stor interesse for emnet, og et ønske om at få mere information som er let at forstå, så de har et bedre grundlag til at tage beslutninger selv. Mange nævner de positive helbredseffekter af traditionel kost. Og flere ønsker at vide mere om forholdet mellem de positive og mulige negative effekter af traditionel kost, og hvordan de skal afbalancere dem mod hinanden. Nogle forslår en let oversigt, der viser hvor meget man nogenlunde kan spise af hver fødevare for at holde sig under grænseværdierne for de forskellige forureningsstoffer. Andre ønsker at fremhæve de sundere alternativer blandt de traditionelle fødevarer, således at hver gang én risikofyldt fødevare nævnes, så nævnes mindst ti sunde alternativer. Der er også efterspørgsel efter at vide mere om vitamin- og mineralindholdet i traditionelle fødevarer, og hvordan disse påvirker forureningsstoffer. En person nævner at den psykologiske påvirkning af amning på børns mentale udvikling er så vigtig, at man er nødt til at tage det i betragtning trods risikoen for overførsel af forureningsstoffer gennem brystmælken. Flere deltagere er bekymrede for at samle blåmuslinger i visse områder, for eksempel nær miner, og ønsker at vide mere om hvilke områder som er forurenede. Der er også nogle få, som har udtrykt skepsis og frygt for om denne undersøgelse er en form for skræmmekampagne, dog uden at sige hvorfor det skulle være i KNAPK's og ICC Grønlands interesse. Nogle ønsker at Selvstyret skal komme med mere konkrete initiativer for at nedbringe udledningen af forureningsstoffer, både lokalt og globalt. Blandt andet ved at øge presset på at få andre lande til at tage ansvar og mindske deres udledning af forureningsstoffer. Nogle kommentarer har ikke direkte noget med emnet for undersøgelsen at gøre, men er stadig interessante: Et par stykker gør opmærksom på den mulige risiko ved importerede madvarer, på baggrund af de mulige negative effekter af tilsætningsstoffer såsom hormoner, medicinrester og konserveringsmidler. En person ønsker mere fokus på effekterne af laktoseintolerance i befolkningen. Der er også nogle som ønsker bedre mærkning af grønlandske fødevarer, så man kan se mere præcist hvor de enkelte fødevarer kommer fra. Diskussion Spørgeskemaundersøgelsen er baseret på spørgsmål fra ICC Canada, som tilsvarende har været anvendt til interviews blandt Inuit i Canada. Hensigten var at få en umiddelbar og kvalitativ fornemmelse af hvordan befolkningens nuværende viden og holdning er til forureningsstoffer i traditionel kost. Trods den korte tid til planlægning og svarfrist til denne undersøgelse i Grønland, så har udbyttet været brugbart. Det var forventet at de fleste besvarelser ville komme fra deltagere bosiddende i Nuuk. Men det var 8

9 tankevækkende at der var en mindre overvægt af kvinder, og at der var så få unge og ældre blandt deltagerne. Det kunne være interessant at se på hvor stor en rolle adgangen, prisen og brugen af internettet spiller i forhold til den geografiske og kønsmæssige fordeling af deltagerne. Det er vigtigt at få et repræsentativt antal deltagere med en så god geografisk og aldersmæssig spredning som muligt. Muligvis kunne vi have annonceret bedre lokalt, målrettet oplysningerne mere, sat mere tid af til besvarelser og udvælge fokusgrupper for at opnå bedre resultater. Trods dette giver undersøgelsen dog et brugbart fingerpeg om øjebliksbilledet. Overordnet peger undersøgelsen på at information om risikoen for forureningsstoffer i den traditionelle kost åbenbart ikke bliver kommunikeret ud i tilstrækkelig grad til befolkningen, og at den kommunikation som trods alt når ud til befolkningen klart kan forbedres og gøres lettere forståelig. Kun en mindre del af befolkningen føler sig informeret om emnet, mens størstedelen slet ikke føler sig informeret. En del har kun hørt en smule om det, og der kan derfor let opstå misforståelser og myter. Deltagerne i undersøgelsen har generelt udtrykt en stor interesse og bekymring for emnet, og ønsker at vide mere om det i et sprog, som de kan forstå og relatere til i deres dagligdag. Nuværende retningslinjer Grønlands Ernæringsråd udgav i 2007 en informationsfolder om traditionel kost og forureningsstoffer. Den opsummerer de positive og negative helbredseffekter af fødevarerne og giver deres anbefalinger i denne sammenhæng. Folderen ligger også på hjemmesiden for Grønlands sundhedsportal. ICC Grønland og KNAPK henviser til deres anbefalinger, som er følgende: Spis fortsat grønlandsk mad Spis ofte fisk Udnyt bær og grøntsager Spis varieret, skift mellem kød fra forskellige dyr, specielt landpattedyr Bliv ved med at amme spædbørn i mindst 6 måneder Gravide og ammende kan fortsat spise varieret grønlandsk mad, men skal være tilbageholdende med specielt isbjørn, tandhvaler, søfugle og ældre sæler, disse fødeemner kan for eksempel erstattes med fisk og landpattedyr Børn og unge anbefales at følge de samme råd som til gravide Følg de 10 kostråd Konklusion Dette øjebliksbillede vil indgå i HHAG s rapport og udgøre en basis for overvejelser om hvordan kommunikationen kan forbedres. ICC Grønland og KNAPK vil gerne understrege at denne spørgeskemaundersøgelse på ingen måde har været ment som en skræmmekampagne. Vi har blot ønsket at få et øjebliksbillede af den nuværende viden og holdning blandt befolkningen, hvilket vi også har opnået. ICC Grønland og KNAPK takker for de mange besvarelser, og denne rapport vil være at finde på hjemmesiden Med venlig hilsen Parnuna Egede Miljørådgiver Inuit Circumpolar Council Grønland Aksel Blytmann Konsulent KNAPK 9

10 Mere information DCE (det tidligere DMU) - Nationalt Center for Miljø og Energi har udgivet bogen Miljøgifte i Grønland på dansk i Den er også udgivet i et mere læsevenligt hæfte både på grønlandsk og dansk, og kan hentes elektronisk på Miljøministeriets hjemmeside: sskadelige_virkninger/ Arktisk Råds arbejdsgruppe AMAP: Udregn dit eget indtag af miljøgifte gennem din kost på hjemmesiden for DCE (tidligere DMU): Filmen Silent Snow om forurening i Arktis: Grønlands sundhedsportal: I Nunavik og Nunavut i Canada er der blevet udstedt følgende anbefalinger om traditionel kost: Den 5. oktober 2011 anbefalede sundhedsstyrelsen i Nunavik at Nunavimmiut, især gravide kvinder og dem i fødedygtig alder, skulle spise flere omega-3 fedtsyrer fra fisk og fedt i traditionelle fangstdyr. De anbefalede også at gravide kvinder og dem i fødedygtig alder skulle nedsætte deres indtag af kød fra hvidhval på grund af forhøjede kviksølv-værdier. Desuden anbefalede de at forbuddet mod blyhagl skulle fastholdes: mid=139&lang=en Den 28. juni 2012 sendte sundhedsstyrelsen i Nunavut anbefalinger ud til Nunavummiut om at sundhedsfordelene ved at spise traditionel kost var større end de negative konsekvenser af forureningsstoffer. Dog anbefalede de at gravide kvinder og dem i fødedygtig alder skulle undgå at spise lever fra ringsæl på grund af forhøjede kviksølv-værdier, og at de i stedet kunne spise kød fra ringsæl som et sundt alternativ: 10

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Køge Kommunes Biblioteker Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Rapport 3. december 2009 Udarbejdet af Anne Sophie Olsen

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR KØBENHAVN 2015 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET

Læs mere

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB 15:12 Else Christensen Siddhartha Baviskar 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse Inspirationskatalog til borgerinddragelse 1. Forord Syddjurs Kommune har valgt at lave pågældende inspirationskatalog med henblik på i fremtiden at kunne inddrage borgerne i Kommunen på den mest optimale

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

EVALUERING AF VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE 2011-2013

EVALUERING AF VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE 2011-2013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2013 VIDENSRÅDET FOR FOREBYGGELSE EVALUERING AF VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE 2011-2013 INDHOLD

Læs mere

2 Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet... 9

2 Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet... 9 17. februar 2004 L:\TEKST\FORLAG\LO\Modinet\Rapport.doc/jp Borgernes brug af Søllerød Kommunes hjemmeside dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse af Leif Olsen Stine Christensen Olaf Rieper AKF Forlaget

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Mobilitet i Grønland. Sammenfatning af hovedpunkter fra analysen af mobiliteten i Grønland

Mobilitet i Grønland. Sammenfatning af hovedpunkter fra analysen af mobiliteten i Grønland Mobilitet i Grønland Sammenfatning af hovedpunkter fra analysen af mobiliteten i Grønland Mobilitetsstyregruppen Nuuk 2010 Mobilitet i Grønland Sammenfatning af hovedpunkter fra analysen af mobiliteten

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING

FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING Pilottest

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen 2008 Forord Sundhedsstyrelsen har gennem en årrække haft særlig fokus på sundhed og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Første samt anden projektperiode

Første samt anden projektperiode Opsamlende afrapportering for det samlede projekt: Social kapital i boligområder, blandt børn, unge og beboere med anden kulturel eller sproglig baggrund end dansk Første samt anden projektperiode Rådgivende

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

Unges madkultur. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Metode... 5 Spørgeskemaundersøgelse... 5 Karakteristik

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG?

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? Bilag til rapporten En undersøgelse af forskerservices ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,KADK Udarbejdet af: Maiken Bjerrum

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere

- barrierer, motivation og muligheder. Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED

- barrierer, motivation og muligheder. Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED - barrierer, motivation og muligheder Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED 2007 SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED Socialt udsatte borgeres sundhed - barrierer, motivation og muligheder Undersøgelse

Læs mere