Resultater fra ICC Grønland & KNAPK spørgeskemaundersøgelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater fra ICC Grønland & KNAPK spørgeskemaundersøgelse"

Transkript

1 Nuuk, forår 2012 Resultater fra ICC Grønland & KNAPK spørgeskemaundersøgelse Baggrund for undersøgelsen Arktisk Råd arbejder med emner, som er relevante for både ICC Grønland og KNAPK. Især arbejdsgruppen AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme) er vigtig, da de blandt andet undersøger forskellige forureningsstoffer i mennesker og dyr i Arktis. AMAP's ekspertgruppe HHAG (Human Health Assessment Group) har igangsat et risiko-kommunikationsprojekt, hvor de ønsker at afdække den manglende viden om hvordan risikoen ved forureningsstoffer i traditionel kost kommunikeres videre til befolkningen i Arktis. Ekspertgruppen er for tiden ved at lave en rapport, som samler op på den nuværende viden om Kviksølv og Persistente Organiske Forbindelser (POP, svært nedbrydelige stoffer såsom DDT, PCB og dioxin). ICC Grønland modtog en henvendelse fra ICC Canada, som bad om hjælp til at indsamle information om Grønland til rapporten. ICC Grønland og KNAPK ønskede at bidrage med input til denne rapport, fordi organisationerne var specielt interesserede i at få et øjebliksbillede af befolkningens viden og opfattelse af forureningsstoffer i den traditionelle kost. Med en kort tidshorisont blev der i fællesskab lavet en spørgeskemaundersøgelse, som er baseret på ICC Canadas spørgsmål. Spørgeskemaet blev oversat til dansk og grønlandsk, og sendt ud på gennem begge organisationers netværk den 20. februar med svarfrist den 29. februar Den blev også lagt ud på ICC Grønlands hjemmeside og facebook side, og desuden sendt til medierne sammen med en pressemeddelelse. Sermitsiaq hjalp med at lave en online version af spørgeskemaet. Desuden tog medierne emnet op i national og lokal TV, radio og netaviser, hvilket har bidraget til de mange indkomne svar. Trods den korte tidsfrist på 8 dage har ICC Grønland og KNAPK modtaget 67 svar på spørgeskemaundersøgelsen, heraf 9 på mail, 1 på fax og 57 udfyldt over nettet. Flere af spørgsmålene er formuleret sådan at folk kan give deres frie besvarelse. Dette giver et mere kvalitativt indblik i folks meninger, men gør det samtidigt sværere at kvantificere resultaterne. Derfor er svarene blevet opsummeret i mere generelle betragtninger. Herunder følger en kort gennemgang af resultaterne. 1

2 Spørgsmål 1: Hvilken by/bygd bor du i? Nanortalik Kangerlussuaq Ittoqqortoormiit Nuussuaq Nuuk Narsaq Saqqaq Qaqortoq Kangersuatsiaq 2 1 Uummannaq Sisimiut Ikke oplyst Aasiaat Figur 1: Fordeling af antal deltagere efter by/bygd. Otte byer og fire bygder er repræsenteret i undersøgelsen, hvilket også dækker alle fire kommuner: Qaasuitsup Kommunia, Qeqqata Kommunia, Kommune Kujalleq og Kommuneqarfik Sermersooq. Figur 1 viser at den største andel af deltagerne befinder sig i hovedstaden Nuuk. Til sammenligning viser tabel 1 det aktuelle antal af indbyggere i de repræsenterede byer og bygder. Figur 2 viser et kort over byerne, men ikke bygderne. Tabel 1: Navn på by/bygd repræsenteret i undersøgelsen og deres indbyggerantal per 1. januar 2012 (alfabetisk rækkefølge). Der var totalt indbyggere i Grønland per 1. januar 2012 (Kilde: Grønlands Statistik By/bygd Antal indbyggere (2012) Aasiaat Ittoqqortoormiit 464 Kangerlussuaq 513 Kangersuatsiaq 185 Nanortalik Narsaq Nuuk Nuussuaq 198 Qaqortoq Saqqaq 177 Sisimiut Uummannaq

3 Figur 2: Et kort over Grønland, som viser placeringen af byer, men ikke bygder (Kilde: Greenland Today Spørgsmål 2: Hvad er dit køn? (mand/kvinde) 55% 45% Kvinde Mand Figur 3: Fordeling af deltagere i procent efter køn. Resultaterne i figur 3 viser at kvinder og mænd er nogenlunde ligeligt repræsenteret i undersøgelsen, dog med en mindre overvægt (5%) af kvinder. Denne overvægt er omvendt i forhold til landsgennemsnittet. Ud af de totale antal indbyggere i Grønland er (53%) af dem mænd og (47%) af dem kvinder (per 1. januar 2012 i følge Grønlands Statistik, Det vil sige at flere kvinder end mænd svarer på spørgeskemaundersøgelsen, selv ved sammenligning med landsgennemsnittet. 3

4 Spørgsmål 3: Hvad er din alder? (i aldersgrupper 0-19, 20-29, 30-39, 40,49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89, >90) > Figur 4: Fordeling af antal deltagere ud fra aldersgruppe. Resultaterne i figur 4 viser at størstedelen af deltagerne i undersøgelsen er mellem 30 og 59 år, med den største gruppe på år og den næststørste på år. Den nationale aldersfordeling kan ses i tabel 2, og viser at den største aldersgruppe er på 0-19 år, efterfulgt af år. Det vil sige at sammenlignet med landsgennemsnittet er der færre unge og ældre, som svarer på spørgeskemaundersøgelsen. Tabel 2: Demografisk fordeling af aldersgrupper i Grønland ud af det totale antal på indbyggere per 1. januar 2012 (Kilde: Grønlands Statistik Aldersgruppe >90 Antal indbyggere (2012) Spørgsmål 4: Er du bekendt med arbejdsgruppen AMAP, og hvilken information AMAP udsender (inden du modtog baggrundsinformationen i denne undersøgelse)? 16% Ja Nej 84% Figur 4: Fordeling af deltagere i procent om hvorvidt de er bekendt med arbejdsgruppen AMAP og den information de udsender. Som det kan ses i figur 4 er det kun 16% af deltagerne i undersøgelsen, som i forvejen er bekendt med AMAP og arbejdsgruppens relaterede arbejde. De fleste af disser er fra Nuuk, selvom 4

5 der også er enkelte fra andre byer, dog ingen bygder. Nogle af deltagerne har indikeret at de er bekendte med AMAP på grund af deres arbejdsplads, mens andre har indikeret at de interesserer sig for emnet og selv har søgt efter information og nyheder. Spørgsmål 5: Mener du at information om forureningsstoffer i den traditionelle kost bliver kommunikeret ordentligt ud? Føler du dig informeret om emnet? Besvarelserne kan samles i disse overordnede punkter: En mindre gruppe føler sig informeret om emnet nogle fordi de har fået informationen kommunikeret direkte til dem, andre fordi de selv har søgt information om emnet aktivt. Næsten alle som er informeret, følger dog at kommunikationen om emnet ikke er helt tilstrækkeligt, og kan forbedres. En større gruppe har ikke modtaget nogen form for kommunikation fra nogen steder, og føler sig derfor ikke informeret. Mange har hørt en smule løst om emnet fra forskellige sider, men har svært ved at gengive detaljer eller kilder. Nogle angiver at de er ligeglade med emnet. Andre er aldrig er blevet konfronteret med emnet før. Spørgsmål 6: Hvis der bliver informeret om forureningsstoffer, hvordan bliver det så gjort? Er der et eksisterende system for at sprede denne slags information? Følgende informationskanaler bliver nævnt af en eller flere: Grønlands Ernæringsråd; herunder deres folder om traditionel kost, samt vejledning til gravide og nybagte mødre når de er i kontakt med det offentlige sundhedsvæsen. Det er dog ikke alle befolkningsgrupper der nås med de nuværende initiativer, og der er grupper der sjældent eller aldrig kommer i kontakt med sundhedsvæsenet. Grønlandske medier; herunder Tv, aviser, radio, online nyhedssider. Uddannelsesinstitutioner; herunder folkeskoler og gymnasier. Hjemmesider; herunder AMAP og DCE (Tidligere DMU). Spørgsmål 7: Hvad mener du er den bedste måde at sprede information ud til befolkningen? Der er adskillige forslag til måder at sprede information til befolkningen på: At bruge kontakten med det offentlige sundhedsvæsen til at sprede information ud til flere grupper af befolkningen, ikke kun gravide og nybagte mødre. Det svære er at nå de grupper som sjældent kommer i kontakt med sundhedsvæsenet. At øge den grundlæggende viden og bevidsthed om forureningsstoffer gennem undervisning og gode undervisningsmaterialer tilpasset forskellige niveauer. Man kan begynde med overordnet undervisning allerede i folkeskolen for at nå bredere ud. Undervisningen kan uddybes i et tema i eksempelvis gymnasier og aftenskoler. Flere forslag handler om at gøre bedre brug af de grønlandske medier. Nyheder i lokale og nationale medier som Tv, aviser, radio og online nyhedssider er fint. Men man kan også skabe relevante Tv- og radioprogrammer med emnet som tema. Disse kan også være 5

6 tilgængelige på internettet bagefter. Nyhederne bør have en mere lokal/personlig vinkel for at gøre det relevant for folks hverdag og på den måde fange deres opmærksomhed. Men informationen skal samtidig være klar og tydelig for at undgå misforståelser og skræmmekampagne-effekt. Tulugaq kampagnen fra bliver nævnt et par gange som en succesfuld model. Den handlede om bæredygtig brug af de levende ressourcer, med 10 Tv-programmer, 10 radioprogrammer, 18 Tv spots, 10 foldere, 4 plakater, en hjemmeside, og møder med alle kommuner. Kampagner bør dog genopfriskes med nogen tids mellemrum, for at holde folks hukommelse ved lige. Der efterlyses et enkelt samlet overblik over hvor befolkningen kan finde allerede eksisterende information med links til relevante hjemmesider. Gerne en portal som holdes opdateret. Information på eksisterende hjemmesider kan også gøres lettere tilgængeligt. Der nævnes bl.a. hjemmesiden for sundhedsportalen, DCE (tidligere DMU), AMAP, Miljøministeriet, Selvstyret og ICC Grønland. Sociale medier bliver også nævnt som en måde til at sprede information og skabe opmærksomhed. Mange unge benytter sig af internettet, og her kan man dele lettilgængelig information og bruge videoklips og andre muligheder som internettet byder på. Andre elektroniske medier som mailinglister med letforståelige nyhedsbreve og PDF-filer med information nævnes. Af trykt materiale foreslås temaer i magasiner, blade og lokale/nationale aviser, samt foldere og plakater. Disse materialer kan omdeles til enkelte husstande, arbejdspladser, skoler og offentlige institutioner, samt ved det lokale brædt i hver by. Der er et par ønsker om at få nogle lette tommelfingerregler, der fortæller om hvem der kan spise hvad, hvor meget og hvor tit man cirka kan spise af hver slags fødevare osv. Eventuelt i form af en slags kostpyramide. Det foreslås at forskere gør mere ud af at formidle deres viden til den lokale befolkning. Når de har lavet undersøgelser i bestemte områder, på dele af befolkningen eller på dyr, så må de dele deres viden på en relevant måde. F.eks. gennem foredrag ligesom Mød din forsker, hvor de fortæller om resultater og fakta og svarer på spørgsmål. Der er også et forslag om at sætte fokus på emnet i det årlige initiativ Gør Maj Sund. Der er i forvejen flere arrangementer og initiativer til at sætte fokus på sundhed, kost og motion. Information om risikoen for forureningsstoffer i den traditionelle kost kan sagtens blive videregivet her, samtidigt med at der informeres om de sundere alternativer blandt de traditionelle fødevarer. Spørgsmål 8: Når resultater fra undersøgelser bliver modtaget af befolkningen, er rapporterne så forståelige? Er de brugbare? Meningerne er varierede, og kan sammenfattes i følgende punkter: Få deltagere har prøvet at læse en rapport med resultater fra videnskabelige undersøgelser 6

7 De færreste ved hvor de skal finde rapporterne, hvornår de bliver tilgængelige, og hvordan rapporterne skal læses og forstås Mange mener at rapporter generelt bruger for teknisk og akademisk sprog, og derfor er svære at forstå for den brede befolkning Nogle mener at det er kedeligt og uinteressant at læse rapporter De få som har læst og kan forstå rapporter om emnet, mener at resultaterne er brugbare til en vis grad, men mener også at der er plads til forbedringer i forhold til den brede forståelse De allerfleste vil foretrække at få en opsummering af konklusionerne med de vigtigste punkter i et letforståeligt sprog, så folk ikke overvældes af for meget information på én gang Samtidigt bør den udvalgte information kunne relateres til folks daglige liv for at fange interessen Flere efterlyser en god journalistisk tilgang, dog uden at gøre informationen for populistisk Spørgsmål 9: Ændrer du din fangststrategi eller din kost på baggrund af rapporter om forureningsstoffer? Svarene viser et bredt spektrum af deltagernes adfærd omkring fangststrategi og kost. Af dem som ændrer adfærd er der følgende grupper: Nogle angiver at de helt sikkert har ændret adfærd med fangststrategi og kostvaner for at undgå risikoen fra forureningsstoffer Andre indikerer at det kommer an på informationen, fødevaren og hvordan det stemmer overens med deres egne overbevisninger Nogle vil kun ændre deres adfærd delvist, afhængigt af hvor meget de kan lide fødevaren Af dem som ikke ændrer adfærd er der følgende grupper: Der er dem som holder fast i at den traditionelle kost er den sundeste der findes Andre mener at der også er en mulig risiko fra tilsætningsstoffer i importerede fødevarer, hvilket for dem vejer tungere end den mulige risiko fra forureningsstoffer Nogle nævner at risikoen sætter tanker i gang, men at det ikke er nok til at få dem til at ændre adfærd Et par stykker nævner at det ikke er relevant for dem, enten fordi de ikke spiser traditionel kost, ikke spiser det så tit, eller i forvejen foretrækker fødevarer med mindre risiko Spørgsmål 10: Er det blevet observeret om niveauet af forureningsstoffer i mennesker er faldet på grund af kommunikation om risiko for forureningsstoffer? Dette er et af ICC Canadas spørgsmål, og er mere målrettet beslutningstagere, forskere, sundhedspersonale og lignende med større indsigt i emnet. Spørgsmålet har ikke været relevant for deltagerne i denne undersøgelse. Spørgsmål 11: Har du andre kommentarer eller tanker du gerne vil dele om dette emne? Spørgsmålet inviterer til uddybende kommentarer, hvilket flere deltagere har gjort brug af. Flere kommenterer på opbygningen af spørgeskemaet. Nogle mener at spørgsmålene er lidt mærkelige eller ikke er så relevante for dem. Andre foreslår at der i stedet for fri besvarelse bør være forskellige svarmuligheder som 7

8 deltagerne kan vælge i mellem. Det vil også gøre det hurtigere og lettere at deltage, og samtidigt gøre det muligt at kvantificere spørgsmålene. En anden foreslår telefoninterviews udført af et firma, som en måde at nå flere folk på kysten på. Der er også blevet foreslået at inddrage professionelle formidlere når undersøgelser skal uddybes. Derudover er der kommet flere kommentarer til meget forskellige problemstillinger: Generelt har deltagerne udtrykt stor interesse for emnet, og et ønske om at få mere information som er let at forstå, så de har et bedre grundlag til at tage beslutninger selv. Mange nævner de positive helbredseffekter af traditionel kost. Og flere ønsker at vide mere om forholdet mellem de positive og mulige negative effekter af traditionel kost, og hvordan de skal afbalancere dem mod hinanden. Nogle forslår en let oversigt, der viser hvor meget man nogenlunde kan spise af hver fødevare for at holde sig under grænseværdierne for de forskellige forureningsstoffer. Andre ønsker at fremhæve de sundere alternativer blandt de traditionelle fødevarer, således at hver gang én risikofyldt fødevare nævnes, så nævnes mindst ti sunde alternativer. Der er også efterspørgsel efter at vide mere om vitamin- og mineralindholdet i traditionelle fødevarer, og hvordan disse påvirker forureningsstoffer. En person nævner at den psykologiske påvirkning af amning på børns mentale udvikling er så vigtig, at man er nødt til at tage det i betragtning trods risikoen for overførsel af forureningsstoffer gennem brystmælken. Flere deltagere er bekymrede for at samle blåmuslinger i visse områder, for eksempel nær miner, og ønsker at vide mere om hvilke områder som er forurenede. Der er også nogle få, som har udtrykt skepsis og frygt for om denne undersøgelse er en form for skræmmekampagne, dog uden at sige hvorfor det skulle være i KNAPK's og ICC Grønlands interesse. Nogle ønsker at Selvstyret skal komme med mere konkrete initiativer for at nedbringe udledningen af forureningsstoffer, både lokalt og globalt. Blandt andet ved at øge presset på at få andre lande til at tage ansvar og mindske deres udledning af forureningsstoffer. Nogle kommentarer har ikke direkte noget med emnet for undersøgelsen at gøre, men er stadig interessante: Et par stykker gør opmærksom på den mulige risiko ved importerede madvarer, på baggrund af de mulige negative effekter af tilsætningsstoffer såsom hormoner, medicinrester og konserveringsmidler. En person ønsker mere fokus på effekterne af laktoseintolerance i befolkningen. Der er også nogle som ønsker bedre mærkning af grønlandske fødevarer, så man kan se mere præcist hvor de enkelte fødevarer kommer fra. Diskussion Spørgeskemaundersøgelsen er baseret på spørgsmål fra ICC Canada, som tilsvarende har været anvendt til interviews blandt Inuit i Canada. Hensigten var at få en umiddelbar og kvalitativ fornemmelse af hvordan befolkningens nuværende viden og holdning er til forureningsstoffer i traditionel kost. Trods den korte tid til planlægning og svarfrist til denne undersøgelse i Grønland, så har udbyttet været brugbart. Det var forventet at de fleste besvarelser ville komme fra deltagere bosiddende i Nuuk. Men det var 8

9 tankevækkende at der var en mindre overvægt af kvinder, og at der var så få unge og ældre blandt deltagerne. Det kunne være interessant at se på hvor stor en rolle adgangen, prisen og brugen af internettet spiller i forhold til den geografiske og kønsmæssige fordeling af deltagerne. Det er vigtigt at få et repræsentativt antal deltagere med en så god geografisk og aldersmæssig spredning som muligt. Muligvis kunne vi have annonceret bedre lokalt, målrettet oplysningerne mere, sat mere tid af til besvarelser og udvælge fokusgrupper for at opnå bedre resultater. Trods dette giver undersøgelsen dog et brugbart fingerpeg om øjebliksbilledet. Overordnet peger undersøgelsen på at information om risikoen for forureningsstoffer i den traditionelle kost åbenbart ikke bliver kommunikeret ud i tilstrækkelig grad til befolkningen, og at den kommunikation som trods alt når ud til befolkningen klart kan forbedres og gøres lettere forståelig. Kun en mindre del af befolkningen føler sig informeret om emnet, mens størstedelen slet ikke føler sig informeret. En del har kun hørt en smule om det, og der kan derfor let opstå misforståelser og myter. Deltagerne i undersøgelsen har generelt udtrykt en stor interesse og bekymring for emnet, og ønsker at vide mere om det i et sprog, som de kan forstå og relatere til i deres dagligdag. Nuværende retningslinjer Grønlands Ernæringsråd udgav i 2007 en informationsfolder om traditionel kost og forureningsstoffer. Den opsummerer de positive og negative helbredseffekter af fødevarerne og giver deres anbefalinger i denne sammenhæng. Folderen ligger også på hjemmesiden for Grønlands sundhedsportal. ICC Grønland og KNAPK henviser til deres anbefalinger, som er følgende: Spis fortsat grønlandsk mad Spis ofte fisk Udnyt bær og grøntsager Spis varieret, skift mellem kød fra forskellige dyr, specielt landpattedyr Bliv ved med at amme spædbørn i mindst 6 måneder Gravide og ammende kan fortsat spise varieret grønlandsk mad, men skal være tilbageholdende med specielt isbjørn, tandhvaler, søfugle og ældre sæler, disse fødeemner kan for eksempel erstattes med fisk og landpattedyr Børn og unge anbefales at følge de samme råd som til gravide Følg de 10 kostråd Konklusion Dette øjebliksbillede vil indgå i HHAG s rapport og udgøre en basis for overvejelser om hvordan kommunikationen kan forbedres. ICC Grønland og KNAPK vil gerne understrege at denne spørgeskemaundersøgelse på ingen måde har været ment som en skræmmekampagne. Vi har blot ønsket at få et øjebliksbillede af den nuværende viden og holdning blandt befolkningen, hvilket vi også har opnået. ICC Grønland og KNAPK takker for de mange besvarelser, og denne rapport vil være at finde på hjemmesiden Med venlig hilsen Parnuna Egede Miljørådgiver Inuit Circumpolar Council Grønland Aksel Blytmann Konsulent KNAPK 9

10 Mere information DCE (det tidligere DMU) - Nationalt Center for Miljø og Energi har udgivet bogen Miljøgifte i Grønland på dansk i Den er også udgivet i et mere læsevenligt hæfte både på grønlandsk og dansk, og kan hentes elektronisk på Miljøministeriets hjemmeside: sskadelige_virkninger/ Arktisk Råds arbejdsgruppe AMAP: Udregn dit eget indtag af miljøgifte gennem din kost på hjemmesiden for DCE (tidligere DMU): Filmen Silent Snow om forurening i Arktis: Grønlands sundhedsportal: I Nunavik og Nunavut i Canada er der blevet udstedt følgende anbefalinger om traditionel kost: Den 5. oktober 2011 anbefalede sundhedsstyrelsen i Nunavik at Nunavimmiut, især gravide kvinder og dem i fødedygtig alder, skulle spise flere omega-3 fedtsyrer fra fisk og fedt i traditionelle fangstdyr. De anbefalede også at gravide kvinder og dem i fødedygtig alder skulle nedsætte deres indtag af kød fra hvidhval på grund af forhøjede kviksølv-værdier. Desuden anbefalede de at forbuddet mod blyhagl skulle fastholdes: mid=139&lang=en Den 28. juni 2012 sendte sundhedsstyrelsen i Nunavut anbefalinger ud til Nunavummiut om at sundhedsfordelene ved at spise traditionel kost var større end de negative konsekvenser af forureningsstoffer. Dog anbefalede de at gravide kvinder og dem i fødedygtig alder skulle undgå at spise lever fra ringsæl på grund af forhøjede kviksølv-værdier, og at de i stedet kunne spise kød fra ringsæl som et sundt alternativ: 10

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2011

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2011 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår Undersøgelsen er gennemført på vegne af Greenland Development A/S November

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2010

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2010 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår Undersøgelsen er gennemført på vegne af Greenland Development A/S December

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 Denne statistiske undersøgelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2008. Det er kun de samtaler,

Læs mere

Kapitel 7. Tuberkulose

Kapitel 7. Tuberkulose Kapitel 7. Tuberkulose Tuberkulose er en smitsom sygdom, som har været i stigning i Grønland siden midten af 1980 erne. Dette kan ses i figur 1 og tabel 1. Stigningen kulminerede i 2010 med 115 tilfælde

Læs mere

Minedrift ved Kvanefjeld

Minedrift ved Kvanefjeld HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Minedrift ved Kvanefjeld - en undersøgelse af befolkningens holdning til etablering af minen Undersøgelsen er gennemført på foranledning af

Læs mere

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Allakkiaq Notat Uunga Til Offentliggørelse Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau I Landsplanredegørelse 2015 er der blandt andet en

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Minedrift ved Kvanefjeld

Minedrift ved Kvanefjeld HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Minedrift ved Kvanefjeld - en undersøgelse af befolkningens holdning til etablering af minen Undersøgelsen er gennemført på foranledning af

Læs mere

Forkortet udgave af: Bruger- og seerundersøgelse 2016 Kvantitativ undersøgelse vedrørende Tidens Tegn Døvefilm

Forkortet udgave af: Bruger- og seerundersøgelse 2016 Kvantitativ undersøgelse vedrørende Tidens Tegn Døvefilm 2016 Forkortet udgave af: Bruger- og seerundersøgelse 2016 Kvantitativ undersøgelse vedrørende Tidens Tegn Døvefilm Døvefilm ønsker med bruger- og seerundersøgelsen at holde sig opdateret omkring sine

Læs mere

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006.

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006. PPP-kopier vedrørende Den Arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA er omdelt i forbindelse med forelæsning på Midtgrønlands GU, Nuuk - 5. december 2006. Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige

Læs mere

Resultater Dette afsnit består af spørgsmålene og svarene fra de fire interviews i stikordsform

Resultater Dette afsnit består af spørgsmålene og svarene fra de fire interviews i stikordsform Indledning Det digitale biblioteksfremstød på Arla Foods i Kruså, henvender sig hovedsagligt til de ca. 136 ufaglærte, med henblik på at informere borgere der normalt ikke bruger biblioteket om de digitale

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Borgere og IT. Metodenotat/rapport. Grønlands Selvstyre. Digitaliseringsstyrelsen. 29. juli 2016

Borgere og IT. Metodenotat/rapport. Grønlands Selvstyre. Digitaliseringsstyrelsen. 29. juli 2016 Borgere og IT Grønlands Selvstyre Digitaliseringsstyrelsen Metodenotat/rapport 29. juli 2016 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 2.

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen Bygdernes betydning for Grønland Kåre Hendriksen Forskning om bygderne Fortalte på Bygdeseminaret i Nuuk: Om bygderne i Nanortalik, Kangaatsiaq, Upernavik, Ammassalik (samt Qaqortoq og Narsaq) distrikter

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Til medlem af Inatsisartut, Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit. Svar på 37 spørgsmål nr. 239 fra Aqqaluaq B. Egede. Spørgsmål 1.

NAALAKKERSUISUT. Til medlem af Inatsisartut, Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit. Svar på 37 spørgsmål nr. 239 fra Aqqaluaq B. Egede. Spørgsmål 1. Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut, Niuernermut Nunanuliu Allanut Naalakkersuisoq Naalakkersulsoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEN l

Læs mere

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår Bilag 1 1 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Ældres livsvilkår - En undersøgelse af befolkningen over 55 år Undersøgelsen er gennemført på foranledning af Departementet for

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD Indhold Indhold... 2 Opmærksom... 3 Indledning... 4 Problemfelt... 5 Problemstillinger... 5 Problemformulering...

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2011:2 Overnatningsstatistikken 2010 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 3,9 pct. i 2010 Færre overnattende gæster i 2010 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Præsentation for Danske Regioner Regionsrådsvalg 2013 kampagne Strategisk og kreativt oplæg Anbefaling på medievalg

Præsentation for Danske Regioner Regionsrådsvalg 2013 kampagne Strategisk og kreativt oplæg Anbefaling på medievalg Præsentation for Danske Regioner Regionsrådsvalg 2013 kampagne Strategisk og kreativt oplæg Anbefaling på medievalg PrimeTime Kommunikation A/S Onsdag 20. december 2012 Baggrund for kampagnen > Regionsrådsvalg

Læs mere

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport Læserundersøgelse af En venlig hilsen Odense Kommunes blad til borgere over 65 år December 2010 Rapport Rapporten er udarbejdet af Christian Krogsgaard Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. De ti kostråd

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. De ti kostråd HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL De ti kostråd - rapport fra undersøgelsen af befolkningens kendskab til de ti kostråd og i hvilket omfang de efterleves Gennemført på foranledning

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:3 BEFOLKNING Fertilitetsudviklingen i Grønland 1971-1998 Indledning Grønland har i de sidste 50 år gennemlevet store

Læs mere

Prioritet Prioritet Prioritet. Etablering af miljøgodkendt deponi

Prioritet Prioritet Prioritet. Etablering af miljøgodkendt deponi Angiv: År 1 Komm. andel År 10 Komm. andel hvis denne ikke foreligger Igangsætning Ibrugtagning stedkode Modtagefaciliteter for farligt affald i bygder/byer 1 Containerløsing, oliefyr 17, N 0 0 N 0 Selvstyret

Læs mere

Nye tal i statistikbanken

Nye tal i statistikbanken Nye tal i statistikbanken Arbejdsmarked 2011:1 Flere ledige i byerne Flere personer der er berørt af ledighed og medio ledighed Figur 1. Antallet af berørte af ledighed i byerne var i gennemsnit pr. måned

Læs mere

Sådan bruger du. internettet. elevrapport. MIO s undersøgelse af børns brug af internettet og sociale medier

Sådan bruger du. internettet. elevrapport. MIO s undersøgelse af børns brug af internettet og sociale medier Sådan bruger du internettet elevrapport MIO s undersøgelse af børns brug af internettet og sociale medier Indhold 3 Forord 4 Hvem, hvad og hvorfor? 4 Mange tak for hjælpen! 5 Hvem deltog i undersøgelsen?

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2016

Brugerundersøgelsen 2016 Marts 2017 Formidlingscenter Brugerundersøgelsen 2016 Danmarks Statistik arbejder målrettet på at udvikle sig i takt med brugernes krav. Vores strategi udstikker målsætningerne for, hvordan denne udvikling

Læs mere

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 ANALYSE Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 SENDER VI PRESSEMEDDELELSER UD PÅ DET RIGTIGE TIDSPUNKT 3 METODEN FOR ANALYSEN 4 REDAKTIONELLE POSTKASSER PÅ

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

Kommunikation/IT A-niveau. VUC Roskilde, Rmedie14 Ditte & Lasse

Kommunikation/IT A-niveau. VUC Roskilde, Rmedie14 Ditte & Lasse Indledning Mediehuset overvejer at lave et ungdomsmagasin til uddannelsesinstitutionerne men ønsker et større kendskab til målgruppen, før de går videre med projektet. Ungdomsmagasinet er tiltænkt unge

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2010:1 Overnatningsstatistikken 2009 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 5,1 pct. i 2009 Færre overnattende gæster i 2009 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer.

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer. Ilaqutariinnermut, Naligiissitaanermut Isumaginninnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen (Partii Naleraq) Svar

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere

Referater fra seminar om grønlandsk kost og miljøforurening den den 16. maj 2006 på Peqqissaanermik Ilinniarfik

Referater fra seminar om grønlandsk kost og miljøforurening den den 16. maj 2006 på Peqqissaanermik Ilinniarfik Referater fra seminar om grønlandsk kost og miljøforurening den den 16. maj 2006 på Peqqissaanermik Ilinniarfik Baggrund og formål Baggrunden for afholdelsen af seminaret om grønlandsk kost og miljøforurening

Læs mere

Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening

Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening Qaanaaq Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening Upernavik Uummannaq Ittoqqortoormiit Qeqertarsuaq Aasiaat Kangaatsiaq Ilulissat Qasigiannguit Sisimiut Kangerlussuaq Maniitsoq Kangaamiut Tasiilaq

Læs mere

Befolkningen og borgermøder om råstoffer

Befolkningen og borgermøder om råstoffer HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL 1 Befolkningen og borgermøder om råstoffer Telefonbaseret interviewundersøgelse på foranledning af WWF, Verdensnaturfonden HS Analyse,

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er gået i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik

Læs mere

Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007

Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007 Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007 Arbejdspapir Juli 2010 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY...2 INDLEDNING...7 1. INDKOMSTNIVEAUET I GRØNLAND...8 2. INDKOMSTFORDELINGEN I GRØNLAND...20

Læs mere

Kommunernes eksterne kommunikation

Kommunernes eksterne kommunikation A N A LYSEKONCEPT Kommunernes eksterne kommunikation KL har i samarbejde med en gruppe af kommunale kommunikationschefer udviklet en række koncepter, som kan bruges ved måling og analyse af den interne

Læs mere

[AFSLUTTENDE OPGAVE I KOM/IT]

[AFSLUTTENDE OPGAVE I KOM/IT] 2010 Pernille Ketscher & Kasper Lassen [AFSLUTTENDE OPGAVE I KOM/IT] Indhold Skema over fordeling af opgaver.... 3 Kommunikationsplan.... 4 Overvejelser for kommunikationsplanen.... 5 Overvejelserne for

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER

Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER Antallet af foretagne legale aborter steg fra 821 i 22 til 869 i 23. Abortraten pr 1. 15-49-årige kvinder var således 6,7. Antallet af aborter har gennem de sidste 15 år

Læs mere

GENERATION XXXL EN ON-LINE ANALYSE AF LÆSERNES KENDSKAB OG HOLDNING TIL ARTIKELSERIEN GENERATION XXXL

GENERATION XXXL EN ON-LINE ANALYSE AF LÆSERNES KENDSKAB OG HOLDNING TIL ARTIKELSERIEN GENERATION XXXL GENERATION XXXL EN ON-LINE ANALYSE AF LÆSERNES KENDSKAB OG HOLDNING TIL ARTIKELSERIEN GENERATION XXXL Analyse & Udvikling Bente Støttrup-Andersen December 2004 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Diskussion...6

Læs mere

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER NATIONALPARK VADEHAVET LOKALOMRÅDET SEPTEMBER 2017 FORMÅL OG METODE Formål Danmarks Nationalparker overvejer at udvikle lokale nationalparkfødevarer

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

MIPI Nyt. I dette nummer: Indholdsfortegnelse: juli 2011. nr. 2. MIPI skal nedlægges? Danmarks og Grønlands. Børnekomité

MIPI Nyt. I dette nummer: Indholdsfortegnelse: juli 2011. nr. 2. MIPI skal nedlægges? Danmarks og Grønlands. Børnekomité MIPI Nyt juli 2011 nr. 2 Indholdsfortegnelse: MIPI skal nedlægges?....2 By-besøg og Børnepanel...3 Danmarks og Grønlands eksamination ved FN s Børnekomité...5 Børnenes dag Præsentation af NAKUUSA... 7

Læs mere

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008 Beboerundersøgelse i Toften Udarbejdet af sbs v/benjamin Ekerot rapport, juni 2008 Indhold INDLEDNING... 2 SAMMENFATNING AF RESULTATER... 3 RESULTATER OG RESULTATBEHANDLING... 4 Stamdata og undersøgelsens

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 36 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja

Læs mere

Guide: Få flad mave på 0,5

Guide: Få flad mave på 0,5 Guide: Få flad mave på 0,5 Er maven lidt for bulet for din smag, så er der masser at gøre ved det og det kan sagtens gøres hurtigt, lover eksperterne. Af Julie Bach, 9. oktober 2012 03 Få den flade mave

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Ilisimatitsissut Notat. Profiler for restgruppen Lands- og kommunetotaler. 1. Indledning. Uunga Til. Assinga uunga Kopi til

Ilisimatitsissut Notat. Profiler for restgruppen Lands- og kommunetotaler. 1. Indledning. Uunga Til. Assinga uunga Kopi til Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Ilisimatitsissut Notat Uunga Til Assinga uunga

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

PRIVATKLIENTUNDERSØGELSE

PRIVATKLIENTUNDERSØGELSE Rapport - borgernes behov for og anvendelse af juridisk rådgivning ved køb og salg af bolig 11. april 2003 Notater INDHOLD Baggrund for undersøgelsen... 4 Undersøgelsens formål... 5 Målgruppe... 5 Metode...

Læs mere

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 Indhold: 1. Pressemeddelelse: Vold og overfald får villaejere til at ændre vaner 2. Factsheet

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring. v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO

Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring. v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO Agenda Kort om MIO Børnekonventionen Ingen børn skal vokse op i fattigdom Levevilkårs sammenhæng

Læs mere

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 10. -24. oktober 2016 afholdt Københavns Stadsarkiv en brugerundersøgelse. Det er første gang i en længere årrække at stadsarkivet afholder en brugerundersøgelse,

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Notat. Assens Kommune på Facebook

Notat. Assens Kommune på Facebook Notat Assens Kommune på Facebook Facebook sigter i langt højere grad end traditionelle hjemmesider på at skabe personlig dialog og netværk og er derfor en velegnet platform for digital dialog mellem borgere

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 11. marts 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Ilisimatitsissut Notat. Profiler for afgangseleverne 2010 i Kommune Kujalleq. 1. Indledning. Uunga Til. Assinga uunga Kopi til

Ilisimatitsissut Notat. Profiler for afgangseleverne 2010 i Kommune Kujalleq. 1. Indledning. Uunga Til. Assinga uunga Kopi til Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Ilisimatitsissut Notat Uunga Til Assinga uunga

Læs mere

SUNDHEDSSTYRELSEN, KAMPAGNETRACKING 201 1 SPØRGESKEMA: UGE 40 (ALKOHOL)

SUNDHEDSSTYRELSEN, KAMPAGNETRACKING 201 1 SPØRGESKEMA: UGE 40 (ALKOHOL) JARMERS PLADS VESTER VOLDGADE NR. 2, 2. SAL 1552 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK WWW.ADVICEAS.DK T: 3342 2100 F: 3342 2199 CVR-NR: 20 21 22 09 ADVICE A/S LEDELSES- OG KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING SUNDHEDSSTYRELSEN,

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Erhvervsudvikling i mindre bosteder. Qaanaaq og Qeqertat et eksempel

Erhvervsudvikling i mindre bosteder. Qaanaaq og Qeqertat et eksempel Erhvervsudvikling i mindre bosteder Qaanaaq og Qeqertat et eksempel Hvis et bosteds erhvervsgrundlag bliver mindre flytter folk 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 Bygder Mindre byer Mannitsoq

Læs mere

Borgerinddragelse i planlægningen - erfaringer med internettet kontra følgegrupper

Borgerinddragelse i planlægningen - erfaringer med internettet kontra følgegrupper Borgerinddragelse i planlægningen - erfaringer med internettet kontra følgegrupper Civilingeniør Jimmy Valentin Lukassen, VIA TRAFIK Rådgivning ApS Email: jvl@viatrafik.dk I artiklen beskrives erfaringer

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsats ifm. Fukushima-hændelsen

Undersøgelse af kommunikationsindsats ifm. Fukushima-hændelsen Undersøgelse af kommunikationsindsats ifm. Fukushima-hændelsen Tabelrapport EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK SØNDERGADE

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har oplevet, at deres ægtefælle/samlever er gået bort ved døden Grafikrapport København,

Læs mere

EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS UGE 40 ALKOHOLKAMPAGNE

EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS UGE 40 ALKOHOLKAMPAGNE EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS UGE 40 ALKOHOLKAMPAGNE - 2014 1 Indhold! Om alkoholkampagnen 2014! Om undersøgelsen! Hovedkonklusioner! Detailresultater! Alkoholvaner! Kendskab til Sundhedsstyrelsens

Læs mere

En ligeværdig fremtid

En ligeværdig fremtid En ligeværdig fremtid Udflytning Inklusion Udvikling Oplæg på Tværoffentligt seminar Nuuk, den 2. marts 2016 Oplæggets indhold Principperne for borgmestrenes udspil Behov for forandringer Kriterier for

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Bilag 1: Spørgeskema 1

Bilag 1: Spørgeskema 1 Bilag 1: Spørgeskema 1 1. Generelt om dig: Mand Kvinde 18 Mand Kvinde 19 Mand Kvinde 20 Mand Kvinde 21 Mand Kvinde 22 Mand Kvinde 23 Mand Kvinde 24 Mand Kvinde 25 Mand Kvinde 26 Mand Kvinde 27 Mand Kvinde

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere