Resultater fra ICC Grønland & KNAPK spørgeskemaundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater fra ICC Grønland & KNAPK spørgeskemaundersøgelse"

Transkript

1 Nuuk, forår 2012 Resultater fra ICC Grønland & KNAPK spørgeskemaundersøgelse Baggrund for undersøgelsen Arktisk Råd arbejder med emner, som er relevante for både ICC Grønland og KNAPK. Især arbejdsgruppen AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme) er vigtig, da de blandt andet undersøger forskellige forureningsstoffer i mennesker og dyr i Arktis. AMAP's ekspertgruppe HHAG (Human Health Assessment Group) har igangsat et risiko-kommunikationsprojekt, hvor de ønsker at afdække den manglende viden om hvordan risikoen ved forureningsstoffer i traditionel kost kommunikeres videre til befolkningen i Arktis. Ekspertgruppen er for tiden ved at lave en rapport, som samler op på den nuværende viden om Kviksølv og Persistente Organiske Forbindelser (POP, svært nedbrydelige stoffer såsom DDT, PCB og dioxin). ICC Grønland modtog en henvendelse fra ICC Canada, som bad om hjælp til at indsamle information om Grønland til rapporten. ICC Grønland og KNAPK ønskede at bidrage med input til denne rapport, fordi organisationerne var specielt interesserede i at få et øjebliksbillede af befolkningens viden og opfattelse af forureningsstoffer i den traditionelle kost. Med en kort tidshorisont blev der i fællesskab lavet en spørgeskemaundersøgelse, som er baseret på ICC Canadas spørgsmål. Spørgeskemaet blev oversat til dansk og grønlandsk, og sendt ud på gennem begge organisationers netværk den 20. februar med svarfrist den 29. februar Den blev også lagt ud på ICC Grønlands hjemmeside og facebook side, og desuden sendt til medierne sammen med en pressemeddelelse. Sermitsiaq hjalp med at lave en online version af spørgeskemaet. Desuden tog medierne emnet op i national og lokal TV, radio og netaviser, hvilket har bidraget til de mange indkomne svar. Trods den korte tidsfrist på 8 dage har ICC Grønland og KNAPK modtaget 67 svar på spørgeskemaundersøgelsen, heraf 9 på mail, 1 på fax og 57 udfyldt over nettet. Flere af spørgsmålene er formuleret sådan at folk kan give deres frie besvarelse. Dette giver et mere kvalitativt indblik i folks meninger, men gør det samtidigt sværere at kvantificere resultaterne. Derfor er svarene blevet opsummeret i mere generelle betragtninger. Herunder følger en kort gennemgang af resultaterne. 1

2 Spørgsmål 1: Hvilken by/bygd bor du i? Nanortalik Kangerlussuaq Ittoqqortoormiit Nuussuaq Nuuk Narsaq Saqqaq Qaqortoq Kangersuatsiaq 2 1 Uummannaq Sisimiut Ikke oplyst Aasiaat Figur 1: Fordeling af antal deltagere efter by/bygd. Otte byer og fire bygder er repræsenteret i undersøgelsen, hvilket også dækker alle fire kommuner: Qaasuitsup Kommunia, Qeqqata Kommunia, Kommune Kujalleq og Kommuneqarfik Sermersooq. Figur 1 viser at den største andel af deltagerne befinder sig i hovedstaden Nuuk. Til sammenligning viser tabel 1 det aktuelle antal af indbyggere i de repræsenterede byer og bygder. Figur 2 viser et kort over byerne, men ikke bygderne. Tabel 1: Navn på by/bygd repræsenteret i undersøgelsen og deres indbyggerantal per 1. januar 2012 (alfabetisk rækkefølge). Der var totalt indbyggere i Grønland per 1. januar 2012 (Kilde: Grønlands Statistik By/bygd Antal indbyggere (2012) Aasiaat Ittoqqortoormiit 464 Kangerlussuaq 513 Kangersuatsiaq 185 Nanortalik Narsaq Nuuk Nuussuaq 198 Qaqortoq Saqqaq 177 Sisimiut Uummannaq

3 Figur 2: Et kort over Grønland, som viser placeringen af byer, men ikke bygder (Kilde: Greenland Today Spørgsmål 2: Hvad er dit køn? (mand/kvinde) 55% 45% Kvinde Mand Figur 3: Fordeling af deltagere i procent efter køn. Resultaterne i figur 3 viser at kvinder og mænd er nogenlunde ligeligt repræsenteret i undersøgelsen, dog med en mindre overvægt (5%) af kvinder. Denne overvægt er omvendt i forhold til landsgennemsnittet. Ud af de totale antal indbyggere i Grønland er (53%) af dem mænd og (47%) af dem kvinder (per 1. januar 2012 i følge Grønlands Statistik, Det vil sige at flere kvinder end mænd svarer på spørgeskemaundersøgelsen, selv ved sammenligning med landsgennemsnittet. 3

4 Spørgsmål 3: Hvad er din alder? (i aldersgrupper 0-19, 20-29, 30-39, 40,49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89, >90) > Figur 4: Fordeling af antal deltagere ud fra aldersgruppe. Resultaterne i figur 4 viser at størstedelen af deltagerne i undersøgelsen er mellem 30 og 59 år, med den største gruppe på år og den næststørste på år. Den nationale aldersfordeling kan ses i tabel 2, og viser at den største aldersgruppe er på 0-19 år, efterfulgt af år. Det vil sige at sammenlignet med landsgennemsnittet er der færre unge og ældre, som svarer på spørgeskemaundersøgelsen. Tabel 2: Demografisk fordeling af aldersgrupper i Grønland ud af det totale antal på indbyggere per 1. januar 2012 (Kilde: Grønlands Statistik Aldersgruppe >90 Antal indbyggere (2012) Spørgsmål 4: Er du bekendt med arbejdsgruppen AMAP, og hvilken information AMAP udsender (inden du modtog baggrundsinformationen i denne undersøgelse)? 16% Ja Nej 84% Figur 4: Fordeling af deltagere i procent om hvorvidt de er bekendt med arbejdsgruppen AMAP og den information de udsender. Som det kan ses i figur 4 er det kun 16% af deltagerne i undersøgelsen, som i forvejen er bekendt med AMAP og arbejdsgruppens relaterede arbejde. De fleste af disser er fra Nuuk, selvom 4

5 der også er enkelte fra andre byer, dog ingen bygder. Nogle af deltagerne har indikeret at de er bekendte med AMAP på grund af deres arbejdsplads, mens andre har indikeret at de interesserer sig for emnet og selv har søgt efter information og nyheder. Spørgsmål 5: Mener du at information om forureningsstoffer i den traditionelle kost bliver kommunikeret ordentligt ud? Føler du dig informeret om emnet? Besvarelserne kan samles i disse overordnede punkter: En mindre gruppe føler sig informeret om emnet nogle fordi de har fået informationen kommunikeret direkte til dem, andre fordi de selv har søgt information om emnet aktivt. Næsten alle som er informeret, følger dog at kommunikationen om emnet ikke er helt tilstrækkeligt, og kan forbedres. En større gruppe har ikke modtaget nogen form for kommunikation fra nogen steder, og føler sig derfor ikke informeret. Mange har hørt en smule løst om emnet fra forskellige sider, men har svært ved at gengive detaljer eller kilder. Nogle angiver at de er ligeglade med emnet. Andre er aldrig er blevet konfronteret med emnet før. Spørgsmål 6: Hvis der bliver informeret om forureningsstoffer, hvordan bliver det så gjort? Er der et eksisterende system for at sprede denne slags information? Følgende informationskanaler bliver nævnt af en eller flere: Grønlands Ernæringsråd; herunder deres folder om traditionel kost, samt vejledning til gravide og nybagte mødre når de er i kontakt med det offentlige sundhedsvæsen. Det er dog ikke alle befolkningsgrupper der nås med de nuværende initiativer, og der er grupper der sjældent eller aldrig kommer i kontakt med sundhedsvæsenet. Grønlandske medier; herunder Tv, aviser, radio, online nyhedssider. Uddannelsesinstitutioner; herunder folkeskoler og gymnasier. Hjemmesider; herunder AMAP og DCE (Tidligere DMU). Spørgsmål 7: Hvad mener du er den bedste måde at sprede information ud til befolkningen? Der er adskillige forslag til måder at sprede information til befolkningen på: At bruge kontakten med det offentlige sundhedsvæsen til at sprede information ud til flere grupper af befolkningen, ikke kun gravide og nybagte mødre. Det svære er at nå de grupper som sjældent kommer i kontakt med sundhedsvæsenet. At øge den grundlæggende viden og bevidsthed om forureningsstoffer gennem undervisning og gode undervisningsmaterialer tilpasset forskellige niveauer. Man kan begynde med overordnet undervisning allerede i folkeskolen for at nå bredere ud. Undervisningen kan uddybes i et tema i eksempelvis gymnasier og aftenskoler. Flere forslag handler om at gøre bedre brug af de grønlandske medier. Nyheder i lokale og nationale medier som Tv, aviser, radio og online nyhedssider er fint. Men man kan også skabe relevante Tv- og radioprogrammer med emnet som tema. Disse kan også være 5

6 tilgængelige på internettet bagefter. Nyhederne bør have en mere lokal/personlig vinkel for at gøre det relevant for folks hverdag og på den måde fange deres opmærksomhed. Men informationen skal samtidig være klar og tydelig for at undgå misforståelser og skræmmekampagne-effekt. Tulugaq kampagnen fra bliver nævnt et par gange som en succesfuld model. Den handlede om bæredygtig brug af de levende ressourcer, med 10 Tv-programmer, 10 radioprogrammer, 18 Tv spots, 10 foldere, 4 plakater, en hjemmeside, og møder med alle kommuner. Kampagner bør dog genopfriskes med nogen tids mellemrum, for at holde folks hukommelse ved lige. Der efterlyses et enkelt samlet overblik over hvor befolkningen kan finde allerede eksisterende information med links til relevante hjemmesider. Gerne en portal som holdes opdateret. Information på eksisterende hjemmesider kan også gøres lettere tilgængeligt. Der nævnes bl.a. hjemmesiden for sundhedsportalen, DCE (tidligere DMU), AMAP, Miljøministeriet, Selvstyret og ICC Grønland. Sociale medier bliver også nævnt som en måde til at sprede information og skabe opmærksomhed. Mange unge benytter sig af internettet, og her kan man dele lettilgængelig information og bruge videoklips og andre muligheder som internettet byder på. Andre elektroniske medier som mailinglister med letforståelige nyhedsbreve og PDF-filer med information nævnes. Af trykt materiale foreslås temaer i magasiner, blade og lokale/nationale aviser, samt foldere og plakater. Disse materialer kan omdeles til enkelte husstande, arbejdspladser, skoler og offentlige institutioner, samt ved det lokale brædt i hver by. Der er et par ønsker om at få nogle lette tommelfingerregler, der fortæller om hvem der kan spise hvad, hvor meget og hvor tit man cirka kan spise af hver slags fødevare osv. Eventuelt i form af en slags kostpyramide. Det foreslås at forskere gør mere ud af at formidle deres viden til den lokale befolkning. Når de har lavet undersøgelser i bestemte områder, på dele af befolkningen eller på dyr, så må de dele deres viden på en relevant måde. F.eks. gennem foredrag ligesom Mød din forsker, hvor de fortæller om resultater og fakta og svarer på spørgsmål. Der er også et forslag om at sætte fokus på emnet i det årlige initiativ Gør Maj Sund. Der er i forvejen flere arrangementer og initiativer til at sætte fokus på sundhed, kost og motion. Information om risikoen for forureningsstoffer i den traditionelle kost kan sagtens blive videregivet her, samtidigt med at der informeres om de sundere alternativer blandt de traditionelle fødevarer. Spørgsmål 8: Når resultater fra undersøgelser bliver modtaget af befolkningen, er rapporterne så forståelige? Er de brugbare? Meningerne er varierede, og kan sammenfattes i følgende punkter: Få deltagere har prøvet at læse en rapport med resultater fra videnskabelige undersøgelser 6

7 De færreste ved hvor de skal finde rapporterne, hvornår de bliver tilgængelige, og hvordan rapporterne skal læses og forstås Mange mener at rapporter generelt bruger for teknisk og akademisk sprog, og derfor er svære at forstå for den brede befolkning Nogle mener at det er kedeligt og uinteressant at læse rapporter De få som har læst og kan forstå rapporter om emnet, mener at resultaterne er brugbare til en vis grad, men mener også at der er plads til forbedringer i forhold til den brede forståelse De allerfleste vil foretrække at få en opsummering af konklusionerne med de vigtigste punkter i et letforståeligt sprog, så folk ikke overvældes af for meget information på én gang Samtidigt bør den udvalgte information kunne relateres til folks daglige liv for at fange interessen Flere efterlyser en god journalistisk tilgang, dog uden at gøre informationen for populistisk Spørgsmål 9: Ændrer du din fangststrategi eller din kost på baggrund af rapporter om forureningsstoffer? Svarene viser et bredt spektrum af deltagernes adfærd omkring fangststrategi og kost. Af dem som ændrer adfærd er der følgende grupper: Nogle angiver at de helt sikkert har ændret adfærd med fangststrategi og kostvaner for at undgå risikoen fra forureningsstoffer Andre indikerer at det kommer an på informationen, fødevaren og hvordan det stemmer overens med deres egne overbevisninger Nogle vil kun ændre deres adfærd delvist, afhængigt af hvor meget de kan lide fødevaren Af dem som ikke ændrer adfærd er der følgende grupper: Der er dem som holder fast i at den traditionelle kost er den sundeste der findes Andre mener at der også er en mulig risiko fra tilsætningsstoffer i importerede fødevarer, hvilket for dem vejer tungere end den mulige risiko fra forureningsstoffer Nogle nævner at risikoen sætter tanker i gang, men at det ikke er nok til at få dem til at ændre adfærd Et par stykker nævner at det ikke er relevant for dem, enten fordi de ikke spiser traditionel kost, ikke spiser det så tit, eller i forvejen foretrækker fødevarer med mindre risiko Spørgsmål 10: Er det blevet observeret om niveauet af forureningsstoffer i mennesker er faldet på grund af kommunikation om risiko for forureningsstoffer? Dette er et af ICC Canadas spørgsmål, og er mere målrettet beslutningstagere, forskere, sundhedspersonale og lignende med større indsigt i emnet. Spørgsmålet har ikke været relevant for deltagerne i denne undersøgelse. Spørgsmål 11: Har du andre kommentarer eller tanker du gerne vil dele om dette emne? Spørgsmålet inviterer til uddybende kommentarer, hvilket flere deltagere har gjort brug af. Flere kommenterer på opbygningen af spørgeskemaet. Nogle mener at spørgsmålene er lidt mærkelige eller ikke er så relevante for dem. Andre foreslår at der i stedet for fri besvarelse bør være forskellige svarmuligheder som 7

8 deltagerne kan vælge i mellem. Det vil også gøre det hurtigere og lettere at deltage, og samtidigt gøre det muligt at kvantificere spørgsmålene. En anden foreslår telefoninterviews udført af et firma, som en måde at nå flere folk på kysten på. Der er også blevet foreslået at inddrage professionelle formidlere når undersøgelser skal uddybes. Derudover er der kommet flere kommentarer til meget forskellige problemstillinger: Generelt har deltagerne udtrykt stor interesse for emnet, og et ønske om at få mere information som er let at forstå, så de har et bedre grundlag til at tage beslutninger selv. Mange nævner de positive helbredseffekter af traditionel kost. Og flere ønsker at vide mere om forholdet mellem de positive og mulige negative effekter af traditionel kost, og hvordan de skal afbalancere dem mod hinanden. Nogle forslår en let oversigt, der viser hvor meget man nogenlunde kan spise af hver fødevare for at holde sig under grænseværdierne for de forskellige forureningsstoffer. Andre ønsker at fremhæve de sundere alternativer blandt de traditionelle fødevarer, således at hver gang én risikofyldt fødevare nævnes, så nævnes mindst ti sunde alternativer. Der er også efterspørgsel efter at vide mere om vitamin- og mineralindholdet i traditionelle fødevarer, og hvordan disse påvirker forureningsstoffer. En person nævner at den psykologiske påvirkning af amning på børns mentale udvikling er så vigtig, at man er nødt til at tage det i betragtning trods risikoen for overførsel af forureningsstoffer gennem brystmælken. Flere deltagere er bekymrede for at samle blåmuslinger i visse områder, for eksempel nær miner, og ønsker at vide mere om hvilke områder som er forurenede. Der er også nogle få, som har udtrykt skepsis og frygt for om denne undersøgelse er en form for skræmmekampagne, dog uden at sige hvorfor det skulle være i KNAPK's og ICC Grønlands interesse. Nogle ønsker at Selvstyret skal komme med mere konkrete initiativer for at nedbringe udledningen af forureningsstoffer, både lokalt og globalt. Blandt andet ved at øge presset på at få andre lande til at tage ansvar og mindske deres udledning af forureningsstoffer. Nogle kommentarer har ikke direkte noget med emnet for undersøgelsen at gøre, men er stadig interessante: Et par stykker gør opmærksom på den mulige risiko ved importerede madvarer, på baggrund af de mulige negative effekter af tilsætningsstoffer såsom hormoner, medicinrester og konserveringsmidler. En person ønsker mere fokus på effekterne af laktoseintolerance i befolkningen. Der er også nogle som ønsker bedre mærkning af grønlandske fødevarer, så man kan se mere præcist hvor de enkelte fødevarer kommer fra. Diskussion Spørgeskemaundersøgelsen er baseret på spørgsmål fra ICC Canada, som tilsvarende har været anvendt til interviews blandt Inuit i Canada. Hensigten var at få en umiddelbar og kvalitativ fornemmelse af hvordan befolkningens nuværende viden og holdning er til forureningsstoffer i traditionel kost. Trods den korte tid til planlægning og svarfrist til denne undersøgelse i Grønland, så har udbyttet været brugbart. Det var forventet at de fleste besvarelser ville komme fra deltagere bosiddende i Nuuk. Men det var 8

9 tankevækkende at der var en mindre overvægt af kvinder, og at der var så få unge og ældre blandt deltagerne. Det kunne være interessant at se på hvor stor en rolle adgangen, prisen og brugen af internettet spiller i forhold til den geografiske og kønsmæssige fordeling af deltagerne. Det er vigtigt at få et repræsentativt antal deltagere med en så god geografisk og aldersmæssig spredning som muligt. Muligvis kunne vi have annonceret bedre lokalt, målrettet oplysningerne mere, sat mere tid af til besvarelser og udvælge fokusgrupper for at opnå bedre resultater. Trods dette giver undersøgelsen dog et brugbart fingerpeg om øjebliksbilledet. Overordnet peger undersøgelsen på at information om risikoen for forureningsstoffer i den traditionelle kost åbenbart ikke bliver kommunikeret ud i tilstrækkelig grad til befolkningen, og at den kommunikation som trods alt når ud til befolkningen klart kan forbedres og gøres lettere forståelig. Kun en mindre del af befolkningen føler sig informeret om emnet, mens størstedelen slet ikke føler sig informeret. En del har kun hørt en smule om det, og der kan derfor let opstå misforståelser og myter. Deltagerne i undersøgelsen har generelt udtrykt en stor interesse og bekymring for emnet, og ønsker at vide mere om det i et sprog, som de kan forstå og relatere til i deres dagligdag. Nuværende retningslinjer Grønlands Ernæringsråd udgav i 2007 en informationsfolder om traditionel kost og forureningsstoffer. Den opsummerer de positive og negative helbredseffekter af fødevarerne og giver deres anbefalinger i denne sammenhæng. Folderen ligger også på hjemmesiden for Grønlands sundhedsportal. ICC Grønland og KNAPK henviser til deres anbefalinger, som er følgende: Spis fortsat grønlandsk mad Spis ofte fisk Udnyt bær og grøntsager Spis varieret, skift mellem kød fra forskellige dyr, specielt landpattedyr Bliv ved med at amme spædbørn i mindst 6 måneder Gravide og ammende kan fortsat spise varieret grønlandsk mad, men skal være tilbageholdende med specielt isbjørn, tandhvaler, søfugle og ældre sæler, disse fødeemner kan for eksempel erstattes med fisk og landpattedyr Børn og unge anbefales at følge de samme råd som til gravide Følg de 10 kostråd Konklusion Dette øjebliksbillede vil indgå i HHAG s rapport og udgøre en basis for overvejelser om hvordan kommunikationen kan forbedres. ICC Grønland og KNAPK vil gerne understrege at denne spørgeskemaundersøgelse på ingen måde har været ment som en skræmmekampagne. Vi har blot ønsket at få et øjebliksbillede af den nuværende viden og holdning blandt befolkningen, hvilket vi også har opnået. ICC Grønland og KNAPK takker for de mange besvarelser, og denne rapport vil være at finde på hjemmesiden Med venlig hilsen Parnuna Egede Miljørådgiver Inuit Circumpolar Council Grønland Aksel Blytmann Konsulent KNAPK 9

10 Mere information DCE (det tidligere DMU) - Nationalt Center for Miljø og Energi har udgivet bogen Miljøgifte i Grønland på dansk i Den er også udgivet i et mere læsevenligt hæfte både på grønlandsk og dansk, og kan hentes elektronisk på Miljøministeriets hjemmeside: sskadelige_virkninger/ Arktisk Råds arbejdsgruppe AMAP: Udregn dit eget indtag af miljøgifte gennem din kost på hjemmesiden for DCE (tidligere DMU): Filmen Silent Snow om forurening i Arktis: Grønlands sundhedsportal: I Nunavik og Nunavut i Canada er der blevet udstedt følgende anbefalinger om traditionel kost: Den 5. oktober 2011 anbefalede sundhedsstyrelsen i Nunavik at Nunavimmiut, især gravide kvinder og dem i fødedygtig alder, skulle spise flere omega-3 fedtsyrer fra fisk og fedt i traditionelle fangstdyr. De anbefalede også at gravide kvinder og dem i fødedygtig alder skulle nedsætte deres indtag af kød fra hvidhval på grund af forhøjede kviksølv-værdier. Desuden anbefalede de at forbuddet mod blyhagl skulle fastholdes: mid=139&lang=en Den 28. juni 2012 sendte sundhedsstyrelsen i Nunavut anbefalinger ud til Nunavummiut om at sundhedsfordelene ved at spise traditionel kost var større end de negative konsekvenser af forureningsstoffer. Dog anbefalede de at gravide kvinder og dem i fødedygtig alder skulle undgå at spise lever fra ringsæl på grund af forhøjede kviksølv-værdier, og at de i stedet kunne spise kød fra ringsæl som et sundt alternativ: 10

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006.

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006. PPP-kopier vedrørende Den Arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA er omdelt i forbindelse med forelæsning på Midtgrønlands GU, Nuuk - 5. december 2006. Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen Bygdernes betydning for Grønland Kåre Hendriksen Forskning om bygderne Fortalte på Bygdeseminaret i Nuuk: Om bygderne i Nanortalik, Kangaatsiaq, Upernavik, Ammassalik (samt Qaqortoq og Narsaq) distrikter

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 2011:3. Sammenfatning

Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 2011:3. Sammenfatning Turisme 2011:3 Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 Sammenfatning Flere flypassagerer Færre overnattende gæster Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2010 30.

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Ilisimatitsissut Notat. Profiler for afgangseleverne 2010 i Kommune Kujalleq. 1. Indledning. Uunga Til. Assinga uunga Kopi til

Ilisimatitsissut Notat. Profiler for afgangseleverne 2010 i Kommune Kujalleq. 1. Indledning. Uunga Til. Assinga uunga Kopi til Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Ilisimatitsissut Notat Uunga Til Assinga uunga

Læs mere

Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER

Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER Antallet af foretagne legale aborter steg fra 821 i 22 til 869 i 23. Abortraten pr 1. 15-49-årige kvinder var således 6,7. Antallet af aborter har gennem de sidste 15 år

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013

Uddannelse. Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap. Start i efteråret 2013 Start i efteråret 2013 Uddannelse af Støttepersoner som arbejder med børn, unge eller voksne med vidtgående handicap En uddannelse udarbejdet i samarbejde mellem IPIS og PI/SPS. Hele Grønland 1 INDLEDNING

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013 HS ANALYSE BOX 30 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL 1 Borgerne og it - en status over brugen af it i det grønlandske samfund år 2013 Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre

Læs mere

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 Indhold: 1. Pressemeddelelse: Vold og overfald får villaejere til at ændre vaner 2. Factsheet

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Befolkningens brug af radio, TV og Internet

Befolkningens brug af radio, TV og Internet Radio- og tv-nævnets Lytter- og seerundersøgelse nr. 1 Befolkningens brug af radio, TV og Internet - kommenteret tabelsamling på baggrund af spørgeskemaundersøgelse gennemført for Radio- og TV-nævnet,

Læs mere

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA 4. Juni 2015 BAGGRUND FOR ANALYSEN Den politiske koordinationsgruppe har på mødet 11. februar 2015 besluttet

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen Netværksmøde Socialforsorg Forældre Skole Daginstitution Sundhedsvæsen Politi 1 Forord Under KANUKOKA, Kommunernes Landsforening i Grønland har der været nedsat en Koordinationsgruppe, der fik til opgave

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Del 2. KRAM-profil 31

Del 2. KRAM-profil 31 Del 2. KRAM-profil 31 31 32 Kapitel 3 Kost Kapitel 3. Kost 33 Mænd spiser tilsyneladende mere usundt end kvinder De ældre spiser oftere mere fedt og mere mættet fedt end anbefalet sammenlignet med de unge

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 ANALYSE Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 SENDER VI PRESSEMEDDELELSER UD PÅ DET RIGTIGE TIDSPUNKT 3 METODEN FOR ANALYSEN 4 REDAKTIONELLE POSTKASSER PÅ

Læs mere

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE Årsopgørelse 2009 OM ATTAVIK 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Landstinget i

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik)

Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik) Grønlands økonomi i et bosætningsperspektiv (kronik) Der foregår en gradvis og positiv udvikling i den ellers så fastlåste debat om bygderne. Dels en begyndende forståelse for, at der er en række byer,

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Oddense Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Oddense Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 I forbindelse med at Kulturvaneundersøgelsen 2012 er lagt i Statistikbanken, er der for en række af tabellerne sket en ændring i tabelleringsformen.

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Guide: Få flad mave på 0,5

Guide: Få flad mave på 0,5 Guide: Få flad mave på 0,5 Er maven lidt for bulet for din smag, så er der masser at gøre ved det og det kan sagtens gøres hurtigt, lover eksperterne. Af Julie Bach, 9. oktober 2012 03 Få den flade mave

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 1 Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 I september 2012 udsendte CFU Danmark en online tilfredshedsundersøgelse blandt centrenes brugere. Dette dokument samler

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

Miljøgifte. ophobes i dyr og mennesker. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet

Miljøgifte. ophobes i dyr og mennesker. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet Miljøgifte ophobes i dyr og mennesker Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet Efteråret 2006 var der igen fokus på forureningen med miljøgifte i Arktis. Resultaterne fra en ny undersøgelse viste

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland Peqqissutsimut Pitsaaliuinermullu Aqutsisoqarfik PAARISA Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse PAARISA Box 1001 3900 Nuuk E-mail: Paarisa@nanoq.gl Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland Årsberetning 2010

Læs mere

Der kommer først en række afkrydsningsspørgsmål. Derefter får du mulighed for med egne ord at uddybe evt. ris eller ros.

Der kommer først en række afkrydsningsspørgsmål. Derefter får du mulighed for med egne ord at uddybe evt. ris eller ros. I dette spørgeskema har du mulighed for at fortælle om din oplevelse som kunde hos virksomhed X. På denne måde kan virksomheden se, hvad der er gået godt galt hos dig. Ledelsen får således mulighed for

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvers- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.182-0007 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Rødding Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Rødding Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Sodavand, kager og fastfood

Sodavand, kager og fastfood Anne Illemann Christensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Sodavand, kager og fastfood Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013 Sodavand, kager og

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

5.4 Kost. I Danmark har Ernæringsrådet og Danmarks Fødevareforskning

5.4 Kost. I Danmark har Ernæringsrådet og Danmarks Fødevareforskning Kapitel 5.4 Kost 5.4 Kost Kosten har stor betydning for befolkningens sundhedstilstand. Således kan et usundt være en medvirkende årsag til udviklingen af de store folkesygdomme, såsom hjerte-kar-sygdomme,

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Bilag 1: Spørgeskema 1

Bilag 1: Spørgeskema 1 Bilag 1: Spørgeskema 1 1. Generelt om dig: Mand Kvinde 18 Mand Kvinde 19 Mand Kvinde 20 Mand Kvinde 21 Mand Kvinde 22 Mand Kvinde 23 Mand Kvinde 24 Mand Kvinde 25 Mand Kvinde 26 Mand Kvinde 27 Mand Kvinde

Læs mere

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at arbejde for igangsættelse af projektering af kollegiebyggeri

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Fakta om undersøgelsen Fremtidens forebyggelse ifølge danskerne

Fakta om undersøgelsen Fremtidens forebyggelse ifølge danskerne Fakta om undersøgelsen Fremtidens forebyggelse ifølge danskerne Fremtidens forebyggelse ifølge danskerne er den første, dybdegående nationale undersøgelse af danskernes holdninger til sundhedsfremme og

Læs mere

Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Opmærksomhed Reklame & irritation Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen Problembaggrund Togpersonalets arbejdsmiljø påvirkes i stigende grad af passagernes opførsel Konsekvens: Sygemeldinger Længerevarende fravær Utryg arbejdsplads Målsætningen

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 391 borgere i Slagelse Kommune har svaret på spørgsmålene 97 % mener, at henkastet

Læs mere

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Ved indgangen til det nye år vil jeg gerne takke jer alle for det forgangne år og udtrykke de varmeste ønsker for 2014. I efteråret

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

60% 50% 40% 30% 20% 10%

60% 50% 40% 30% 20% 10% Køn 6 5 4 51% 4 Mand 524 4 Kvinde 550 51% Total 1074 10 3 2 1 Mand Kvinde Alder: 3 2 25% 2 25% 2 15-25 105 1 26-34 120 11% 35-49 280 2 50-64 269 25% 65+ 300 2 Total 1074 10 1 1 11% 5% 15-25 26-34 35-49

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

DANSKERNES ALKOHOLVANER

DANSKERNES ALKOHOLVANER DANSKERNES ALKOHOLVANER 2008 Danskernes alkoholvaner 2008 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Center for Alkoholforskning,

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012 Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps Jan 2012 Af Henrik Andersen og Kenneth Yrke Jørgensen Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalg Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Evaluering af kampagnen Think before you ink. Notat

Evaluering af kampagnen Think before you ink. Notat Evaluering af kampagnen Think before you ink Notat December 2013 1. Indledning og metode I efteråret 2013 gennemførte Miljøstyrelsen kampagnen Think before you ink. Kampagnen er en informationskampagne

Læs mere

Aktivitetskalender 2015 Dato Arrangement Tid Sted Lokale Tilmelding Arrangør Januar

Aktivitetskalender 2015 Dato Arrangement Tid Sted Lokale Tilmelding Arrangør Januar Aktivitetskalender 2015 Dato Arrangement Tid Sted Lokale Tilmelding Arrangør Januar 13. januar 2015 Mediebilledet i Grønland - set indefra og udefra 15-17 Nuuk Arctic Base Supply's mødelokale, ABN v/ Naimah

Læs mere