Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar Kl Mødested: Den Gl. Skole i Benløse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse"

Transkript

1 Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar Kl Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift Referat godkendt og underskrevet. 3 Farendløse - tilbagemelding på provstesynsrapport af Sag: Synsudskrift - Farendløse (307) - Farendløse Sogn Farendløse - tilbagemelding på provstesynsrapport af Nordrupøster-Farendløse Menighedsråd fremsender vedlagte tilbagemelding på provstesynsrapport for Farendløse Kirke. Provstesynsrapport: Pkt godkendt med forbehold for økonomien i ligningsområdet. Det skal bemærkes, at dræning skal have stiftets godkendelse. Pkt. 4 og 5. Godkendt som drift. Arbejderne kan afholdes, når der er plads i budgettet. Der vedlægges udskrift af rapporten. 4 Nordrupøster - tilbagemelding på provstesynsrapport af Sag: Nordrup - syn (498) - Nordrupøster Sogn Nordrupøster - tilbagemelding på provstesynsrapport af Nordrupøster-Farendløse Menighedsråd fremsender vedlagte tilbagemelding på provstesynsrapport for Nordrupøster Kirke. Provstesynsrapporten: Pkt. 1-5 godkendt som drift. Arbejderne kan afholdes, når der er plads i budgettet. Katafalk bør snarest indkøbes. Der vedlægges udskrift af rapporten. Referat, Side: 1

2 Mødepunkt 5 Nordrupøster- Farendløse Menighedsråd - forpagtningskontrakt forlænget 1 år Sag: Nordrupøster- Farendløse Menighedsråd - forpagtningskontrakt (598) - Nordrupøster Sogn Beslutning Godkendt. Nordrupøster- Farendløse Menighedsråd - forpagtningskontrakt forlænget 1 år Nordrupøster-Farendløse Menighedsråd fremsender forpagtningskontrakt begyndt den 1. marts 2004 og senere forlænget til udløb 28. februar 2010 og igen besluttet forlænget af menighedsrådet uændret til 28. februar Lynge Menighedsråd - parkeringsareal - betinget skøde Sag: Lynge Kirke - P-plads (464) - Lynge Sogn Godkendt. Lynge Menighedsråd - parkeringsareal - betinget skøde Advokatgården I/S, Slagelse fremsender på vegne af Lynge Menighedsråd vedlagte betinget skøde til Provstiudvalgets godkendelse og underskrift. Skødet omhandler et areal på m2 til brug for parkeringsplads til Lynge Kirke. 7 Ringsted Kirkekasse - 0-stilling af driftsramme Sag: Ringsted Kirkekasse - 0-stilling af driftsramme (597) - Ringsted Sogn Ringsted Kirkekasse - 0-stilling af driftsramme Regnskabsfører Inge-Lise Jensen fremsender vedlagte skrivelse af 5. februar 2010, idet der henvises til budgetsamrådet i august 2009, hvor overførte underskud fra driftsrammen eventuelt kunne 0-stilles. Driftsrammeunderskuddet fra tidligere år kr ,98 kan 0-stilles for årsregnskab Driftsrammeunderskuddet i 2009 kr ,85 kan 0-stilles for årsregnskab Provstiudvalget afventer Ringsted Menighedsråds eventuelle anmodning. Driftsrammeunderskuddet pr. 31. december 2008 er på kr ,98 og akkumuleret til kr , jf. vedlagte side 14, bilag 3 regnskab Tillæg nr. 10 Sag: Vedtægt kirkegård (589) - Ringsted Sogn Godkendt. Tillæg nr. 10 fremsendes til Roskilde Stift. Tillæg nr. 10 Ringsted Menighedsråd fremsender 28. januar 2010 vedlagte tillæg nr. 10 til kirkegårdsvedtægt til godkendelse. Referat, Side: 2

3 Mødepunkt 9 Terslev Præstegård - jordvarmeanlæg - 5 % puljen Sag: Terslev Præstegård - renovering (239) - Ørslev Sogn Terslev Præstegård - jordvarmeanlæg - 5 % puljen Terslev og Ørslev Menighedsråd ansøger om kr fra Provstiduvalgets 5 % pulje til etablering af jordvarmeanlæg i Terslev Præstegård. Beslutning Provstiudvalget anmoder om et projekt og overslagspris samt pris for udmelding af E.ON Varme. Afventer tilsagn fra Tryggevælde Provsti. Sagen forventes medtaget på april-mødet. Beløbet er Ørslev Menighedsråds halvdel af udgifterne til selve jordvarmeanlægget samt til frikøb af Terslev-Ørslev Varmeværk. 10 Honorar - kasserer m.m. Sag: Honorar menighedsråd - retningslinier (392) Drøftet - medtages til næste møde. Honorar - kasserer m.m. Til drøftelse - om fortolkning - om eventuel nyformulering. 11 Ringsted lign.projekt2010 efter mødet Sag: Langtidsplaner - Ringsted ligningsområde (592) Medtages til næste møde. Ringsted lign.projekt2010 efter mødet Til drøftelse fremsendes langtidsplan for Ringsted ligningsområdet efter mødet den 27. januar Sorø lign projekt2010 efter mødet den Sag: Langtidsplaner - Sorø ligningsområde (593) Medtages til næste møde. Sorø lign projekt2010 efter mødet den Til drøftelse fremsendes langtidsplan for Sorø ligningsområde efter mødet den 3. februar Driftsrammer budget 2011 Sag: Driftsrammer - udmelding (447) Oplæg til driftsrammer søges forelagt på næste PUmøde. Driftsrammer budget 2011 Til drøftelse. Referat, Side: 3

4 Mødepunkt 14 Bilag til RegnskabsinstruksPU10 Sag: Provstiudvalgskassen (103) Beslutning Godkendt. Bilag til RegnskabsinstruksPU10 Bilaget udleveret på sidste Provstiudvalgsmøde. 15 Kirkegårdstakster Sag: Kirkegårdsvedtægter/takster - udvalg (442) Drøftet. Kirkegårdstakster Til drøftelse. Referat, Side: 4

5 Mødepunkt 16 Benløse Kirkekasse - underskud på disponibel kassebeholdning pr. 31. december 2009 Sag: Benløse Kirkekasse - underskud på disponibel kassebeholdning pr. 31. december 2009 (602) - Benløse Sogn Benløse Kirkekasse - underskud på disponibel kassebeholdning pr. 31. december 2009 Regnskabsfører for Benløse Menighedsråd Jette Mørkedal fremsender på menighedsrådets vegne Årsregnskab 2009, med anmodning om Provstiudvalgets hjælp, jf. vedlagte skrivelse af 23. februar Beslutning Provstiudvalget besluttede, at lånet på kr tilbagebetales inden fristens udløb den 17. april 2010, at lånet på kr gives fra 5 % puljen, at anlægarbejderne kr afsynes, og beløbet tilføres kassebeholdningen og at driftsrammeunderskuddet pr. 31. december 2009 kr stilles i regnskab Til færdiggørelsen af Den gl. Skole besluttede Provstiudvalget i sit møde den 18. februar 2009, at færdiggørelsen af Den gl. Skole blev finansieret som et midlertidigt lån i 5 % puljen, jf. vedlagte udskrift fra mødet, med formanden for menighedsrådets anmodning om lån eller midler fra 5 % puljen samt Provstiudvalgets beslutning. Benløse Menighedsråd har ikke mulighed for at tilbagebetale lånet, som kun kan gives som et 1- årigt lån, og som forfalder til betaling med kr den 17. april 2010 og kr den 14. maj Som det fremgår af regnskabet side 1 er der: En minus kassebeholdning pr. 31. december 2009 på ,44 kr. og et driftsrammeunderskud på ,00 kr. Endvidere henstår der kr på ikke udførte anlægsarbejder, jf. oversigt over overførsler fra årsregnskabet En del af arbejderne henstår, fra regskabsføreren overtog kassen i 2005, og nogle arbejder er sikkert udført i forbindelse med andre arbejder, eller er ikke aktuelle mere. På den baggrund anmoder regnskabsføreren om Provstiudvalgets stillingtagen til, om beløbet på de kr i stedet for lån gives som tilskud fra 5 % puljen, eller som lån i Roskilde Stiftsmidler. Samtidig anmoder regnskabsføreren om, at anlægsarbejderne afsynes, og beløbet kr tilføres kassebeholdningen. Referat, Side: 5

6 Mødepunkt Beslutning 17 Diverse sager til afgørelse 2 indkomne sager. Indsat under pkt. 6 og 16. Referat, Side: 6

7 18 Ansøgning om nyt fyr sendt til udtalelse Sag: Benløse Kirke - nyt fyr (557) - Benløse Sogn Ansøgning om nyt fyr sendt til udtalelse Roskilde Stiftskontor meddeler Benløse Menighedsråd i skrivelse af 11. januar 2010, at deres ansøgning om tilladelse til at udskifte eksisterende fyr i Benløse Kirke til nyt fyr er sendt til udtalelse hos varmekonsulenten, kgl. bygningsinspektør og Nationalmuseet. 19 Fjenneslev Sognehus - energimærkningsrapport Sag: Fjenneslev Sognehus - energimærkning (591) - Fjenneslev Sogn Fjenneslev Sognehus - energimærkningsrapport Fjenneslev Menighedsråd fremsender vedlagte energimærkningsrapport for Fjenneslev Sognehus. 20 Slaglille-Bjernede-Fjenneslev-Alsted Præstegårdskasse Sag: Slaglille-Bjernede-Fjenneslev-Alsted Præstegårdskasse (599) - Fjenneslev Sogn Slaglille-Bjernede-Fjenneslev-Alsted Præstegårdskasse Slaglille-Bjernede-Fjenneslev-Alsted Menighedsråd meddeler i skrivelse af 16. februar 2010, at de på et fællesmøde den 11. februar 2010 har besluttet, at præstegårdskassen fra budget 2011 og fremover lægges ind under Fjenneslev Kirkekasse. 21 Landzonetilladelse og dispensation Sag: Landzonetilladelse og dispensation (587) - Jystrup Sogn Landzonetilladelse og dispensation Roskilde Stiftskontor fremsender 25. januar 2010 til orientering skrivelse fra Ringsted Kommune vedrørende afslag på lovliggørende landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens 17 til at opføre hus på ca. 475 m2 på matr.nr. 23a, Jystrup By, Jystrup. Bilag kan ses på mødet. Referat, Side: 7

8 22 Lynge - Lyngevej 8 - præstegården - energimærksningsrapport Sag: Lynge - Lyngevej 8 - præstegården - energimærksningsrapport (595) - Lynge Sogn Lynge - Lyngevej 8 - præstegården - energimærksningsrapport Lynge Menighedsråd fremsender vedlagte energimærkningsrapport for Lyngevej 8, præstegården. 23 Lynge - Lyngevej 8 - Sogneladen - Energimærkningsrapport Sag: Lynge - Lyngevej 8 - Sogneladen - Energimærkningsrapport (594) - Lynge Sogn Lynge - Lyngevej 8 - Sogneladen - Energimærkningsrapport Lynge Menighedsråd fremsender vedlagte energimærkningsrapport for Lyngevej 8, Sogneladen. 24 Lynge - Svinget 1 - energimærkningsrapport Sag: Lynge - Svinget 1 - energimærkningsrapport (596) - Lynge Sogn Lynge - Svinget 1 - energimærkningsrapport Lynge Menighedsråd fremsender vedlagte energimærkningsrapport for Svinget Munke Bjergby - Kirkebakkevej 24 - energimærkningsrapport Sag: Energimærkning Munke Bjergby (397) - Munke Bjergby Sogn Munke Bjergby - Kirkebakkevej 24 - energimærkningsrapport Munke Bjergby Menighedsråd fremsender 27. januar 2010 vedlagte energimærkningsrapport for Kirkebakkevej 24. Referat, Side: 8

9 26 Bringstrup-Sigersted Menighedsråd - konsulentbesøg i Sigersted Kirke Sag: Bringstrup-Sigersted Menighedsråd - konsulentbesøg i Sigersted Kirke (585) - Sigersted Sogn Bringstrup-Sigersted Menighedsråd - konsulentbesøg i Sigersted Kirke Bringstrup-Sigersted Menighedsråd anmoder i vedlagte skrivelse af 5. januar 2010 om besøg af konsulent fra Nationalmuseets Bevaringsafdeling vedrørende varme og fugt problemer i Sigersted Kirke. Vi har sendt anmodningen videre til stiftet. 27 Udsmykning af Skellebjerg Kirkes prædikestol Sag: Alterbordets forside restaurering - prædikestol (174) - Skellebjerg Sogn Udsmykning af Skellebjerg Kirkes prædikestol Vedlagt fremsendes kgl. bygningsinspektørs udtalelse af 7. januar 2010 til udsmykning af prædikestol. 28 Skellebjerg Kirke - restaurering af kalkmalerier Sag: Skellebjerg Kirke - Kalkmalerier (258) - Skellebjerg Sogn Skellebjerg Kirke - restaurering af kalkmalerier Roskilde Stiftskontor meddeler i vedlagte skrivelse af 15. januar 2010, at stiftsøvrigheden kan godkende, at kalkmalerier i Skellebjerg Kirke istandsættes i henhold til Nationalmuseets besigtigelsesrapport af 21. april Referat, Side: 9

10 29 Sneslev Kirke - istandsættelse af glasmosaikrude Sag: Istandsættelse glasmaleri i Sneslev Kirke (228) - Sneslev Sogn Sneslev Kirke - istandsættelse af glasmosaikrude Roskilde Stiftskontor fremsender 26. januar 2010 vedlagte skrivelse med meddelelse om at stiftsøvrigheden kan godkende, at Sneslev Kirkes glasmosaikrude i tårnfagets vestmur istandsættes i henhold til farvekonservator Bent Jacobsens beskrivelse af 27. oktober Provstikontoret kan oplyse, at menighedsrådet har kr stående til glasmosaikruden, godkendt til formålet i budget 2008 som anlægsarbejde. 30 Renovering af orglet i Sneslev kirke Sag: Sneslev Kirke - renovering af orgel (467) - Sneslev Sogn Renovering af orglet i Sneslev kirke Vi har til Roskilde Stift til de kirkelige myndigheders godkendelse fremsendt Sneslev Menighedsråds vedlagte skrivelse af 29. januar 2010 vedrørende orgelrenovering i Sneslev Kirke. Sneslev Menighedsråd har nu indhentet 2 tilbud på renoveringen og ønsker at bruge tilbuddet fra P. G. Andersen og Bruhn`s Orgelbyggeri lydende på kr ,75 inkl. moms. Sneslev Menighedsråd har i budget 2009 fået bevilget en anlægsudgift på kr til formålet. 31 Sorø Menighedsråd: 5 % puljen nyt tag på Sognegården Sag: Sorø Sognegård - syn (493) - Sorø Sogn Sorø Menighedsråd: 5 % puljen nyt tag på Sognegården Vi har 14. januar 2010 ovf fra Provstiudvalgets 5 % pulje til nyt tag på Sorø Sognegård. Til rest kr af det godkendte beløb på kr Referat, Side: 10

11 32 Vetterslev Kirke - opsætning af forsatsvinduer Sag: Forsatsvinduer til Vetterslev og Høm Kirke (509) - Vetterslev Sogn Vetterslev Kirke - opsætning af forsatsvinduer Roskilde Stiftskontor fremsender 15. januar 2010 Nationalmuseets og kgl. bygningsinspektørs udtalelse til opsætning af forsatsvinduer, jf. vedlagte. Vetterslev Kirke - opsætning af forsatsvinduer - svar til stiftet Vedlagt Vetterslev-Høm Menighedsråds svar til stiftet af 25. januar Vetterslev Kirke - opsætning af forsatsvinduer Roskilde Stiftskontor godkender i vedlagte skrivelse af 12. februar 2010, at der opsættes forsatsvinduer i Vetterslev Kirke. Høm Kirke - opsætning af forsatsvinduer Roskilde Stiftskontor fremsender 15. januar 2010 Nationalmuseets og kgl. bygningsinspektørs udtalelse til opsætning af forsatsvinduer, jf. vedlagte. Høm Kirke - opsætning af forsatsvinduer - svar til stiftet Vedlagt Vetterslev-Høm Menighedsråds svar til stiftet af 25. januar Høm Kirke - forsatsvinduer Roskilde Stiftskontor godkender i vedlagte skrivelse af 12. februar 2010, at der opsættes forsatsvinduer i Høm Kirke. 33 Vigersted Præstegård, Vigerstedvej 2 - energimærkningsrapport Sag: Vigersted Præstegård, Vigerstedvej 2 (583) - Vigersted Sogn Vigersted Præstegård, Vigerstedvej 2 - energimærkningsrapport Vigersted og Kværkeby Menighedsråd fremsender vedlagte energimærkningsrapport for Vigersted Præstegård. Referat, Side: 11

12 34 Vigersted Kirke - konsulentudtalelser Sag: Vigersted Kirke - Nyt altertæppe og knæfald (551) - Vigersted Sogn Vigersted Kirke - konsulentudtalelser Roskilde Stiftskontor fremsender 12. februar 2010 konsulentudtalelser vedrørende nyt altertæppe og knæfald og ommaling af korskranke, jf. vedlagte. 35 Referat fra ekstraordinært Stiftsrådsmøde Sag: Stiftsudvalg (125) - Roskilde Stift Referat fra ekstraordinært Stiftsrådsmøde Roskilde Stift fremsender 21. januar 2010 referat fra ekstraordinært møde i Stiftsrådet den 19. januar Præcisering af momsregler - gravstedsaftaler Sag: Nye momsregler pr. 1. januar 2010 (566) - Roskilde Stift Præcisering af momsregler - gravstedsaftaler Roskilde Stiftskontor fremsender 22. januar 2010 meddelelse vedrørende uddybning af de nye momsregler pr. 1. januar Nye konsulenter Sag: Nye konsulenter (580) - Roskilde Stift Nye konsulenter Roskilde Stiftskontor fremsender vedlagte meddelelse af 8. januar 2010 vedrørende kirkegårdskonsulent, bygningskonsulenter for tjenesteboliger m.v. og præstegårdskonsulent for landbrug, alle i Roskilde Stift pr. 1. januar Regulering af timesats for 2010 Sag: Kirkegårdskonsulent, bygningskonsulenter for tjenesteboliger m.v. og præstegårdskonsulent (600) - Roskilde Stift Regulering af timesats for 2010 Roskilde Stiftskontor fremsender 17. februar 2010 vedlagte regulering af timesats for Referat, Side: 12

13 39 Ændring af aftale om gravstedsvedligeholdelse Sag: Aftale om gravstedsvedligeholdelse (582) - Roskilde Stift Ændring af aftale om gravstedsvedligeholdelse Roskilde Stiftskontor fremsender 15. januar 2010 ændring af aftale om gravstedsvedligeholdelse. 40 Eventuelt Møde med Ringsted og Sorø Kommune vedr. udskrivningsgrundlag m.m. forventes afholdt i juni. 41 Underskrifter Således vedtaget oplæst Underskrifter: Lars Poulsen Jørgen Henriksen Hanne Jørgensen Ege Lau Frandsen Dorete Poulsen Holger Rasmussen Gerda Holm Mødet afsluttet kl Referat, Side: 13

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Provstiudvalgsmedlem Holger Rasmussen anmodede om, at

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Afbud med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Afbud med anmeldt forfald: Ege Lau Frandsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen og Ege Lau Frandsen Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. marts 2009. Kl. 15.00 Mødested: Benløse gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. marts 2009. Kl. 15.00 Mødested: Benløse gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. marts 2009. Kl. 15.00 Mødested: Benløse gl. Skole Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. januar 2008. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. januar 2008. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. januar 2008. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret Mødepunkter Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Even Christensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1

Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1 Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1 Fra Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Mødet startede med besigtigelse på Lomborg kirkegård Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt 1 Endelig

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 2. august 2011. Kl. 16,00 Mødested: Næstmark 19 Version: 1

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 2. august 2011. Kl. 16,00 Mødested: Næstmark 19 Version: 1 Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 2. august 2011. Kl. 16,00 Mødested: Næstmark 19 Version: 1 Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater m.m

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Ingen afbud til mødet. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, samt evt. tilføjelse

Læs mere

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Grindsted d. 27. februar 2015 Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Dagsorden: Beslutning: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Til stede: Keld B. Hansen, Stig Saxbjørn, Kjeld Bruun, Else Wismar, Grethe Monrad og

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Jens Kvist, Anne Marie Laier og Even Christensen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.03.25 (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet.

Læs mere