Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 7. april Kl. 15 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15 Mødested: Den gl. Skole i Benløse"

Transkript

1 Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 7. april Kl. 15 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift Godkendt og underskrevet. 3 Bringstrup Præstegård - energimærkningsrapport - tidligere ansøgning af 22. oktober 2009 Sag: Bringstrup Præstegård (548) - Bringstrup Sogn Godkendt kr til hulmursisolering af Bringstrup Præstegård. Bringstrup Præstegård - energimærkningsrapport - tidligere ansøgning af 22. oktober 2009 Bringstrup-Sigersted Menighedsråd har tidligere ansøgt om beløb kr inkl. moms fra Provstidudvalgets 5 % pulje til hulmursisolering af Bringstrup Præstegård. Provstiudvalget besluttede i sit møde den 11. november 2009, at afvente energimærkningsrapporterne, idet rapporterne vil blive taget op til en samlet vurdering i ligningsområdet 1. april Den tidligere fremsendte ansøgning er således indgået i vurderingen. 4 Fjenneslev - energimærkningsrapport - ansøgning 5 % puljen Sag: Fjenneslev Sognehus - energimærkning (591) - Fjenneslev Sogn Godkendt kr til VVS- arbejderne. Fjenneslev - energimærkningsrapport - ansøgning 5 % puljen Fjenneslev Menighedsråd ansøger i vedlagte skrivelse af 18. marts 2010 om midler fra Provstiudvalgets 5 % pulje til energiforbedringer. I alt kr inkl. moms. Referat, Side: 1

2 Mødepunkt 5 Haraldsted-Allindemagle - restaurering af præsteboligen - lån i 5 % puljen Sag: Haraldsted-Allindemagle - restaurering af præsteboligen - lån i 5 % puljen (640) - Haraldsted Sogn Beslutning Godkendt som lån. Haraldsted-Allindemagle - restaurering af præsteboligen - lån i 5 % puljen Haraldsted-Allindemagle anmoder i vedlagte skrivelse af 29. marts 2010 om et lån i Provstiudvalgets 5 % pulje på kr til dækning af udgifter i forbindelse med restaureringen af præsteboligen. 6 Lynge - energimærkningsrapport - ansøgning - 5 % puljen Sag: Lynge - energimærkningsrapport - ansøgning (637) - Lynge Sogn Lynge - energimærkningsrapport - ansøgning - 5 % puljen Lynge Menighedsråd ansøger i vedlagte skrivelse af 25. marts 2010 om midler fra Provstiudvalgets 5 % pulje til at foretage energibesparelser i henhold til de udarbejdede energimærkningsrapporter. 7 Lynge - kirken - jordvarme/luft til vand anlæg - 5 % puljen Sag: Lynge - kirken - jordvarme/luft til vand anlæg (639) - Lynge Sogn Godkendt kr til efterisolering præstegårdens loft. Godkendt kr til lyssensorer. Provstiudvalget finder ikke, at der skal gives beløb fra 5 % puljen til udgifter ved den udførte energimærkning. Menighedsrådet anmodes om at fremsende et projekt. Lynge - kirken - jordvarme/luft til vand anlæg - 5 % puljen Lynge Menighedsråd meddeler i skrivelse af 25. marts 2010, at da de står for at skulle udskifte gasfyret i kirken og har fået bevilget kr til formålet, vil menighedsrådet, inden det sættes i værk, søge om midler kr fra Provstiudvalgets 5 % pulje til jordvarme/luft til vand anlæg. Referat, Side: 2

3 Mødepunkt 8 Ansøgning til 5 % puljen Sag: Præstegården opsætning af stakit med låger - 5 % puljen (628) - Munke Bjergby Sogn Beslutning Det besluttedes, at Munke-Bjergby Kirkekasse afholder udgiften. Ansøgning til 5 % puljen Munke Bjergby og Kirke-Flinterup Præstegårdsudvalg ansøger i vedlagte skrivelse af 25. marts 2010 om kr fra Provstiudvalgets 5 % pulje til opsætning af stakit med låger mellem præstegårdens østgavl og præstegaragen. 9 Pedersborg og Bromme - forpagtningskontrakt - godkendt Gefion Sag: Pedersborg og Bromme - forpagtningskontrakt (622) - Pedersborg Sogn Godkendt og underskrevet. Pedersborg og Bromme - forpagtningskontrakt - godkendt Gefion Gefion fremsender 18. marts 2010 vedlagte godkendt forpagtningskontrakt for Pedersborg og Bromme præsteembede til Provstiudvalgets godkendelse. 10 Ansøgning til 5% puljen fra energimærkningsrapporterne i Pedersborg Sag: Ansøgning til 5% puljen fra energimærkningsrapporterne i Pedersborg (603) - Pedersborg Sogn Godkendt kr til omlægning af varme. Godkendt kr til toiletter. Godkendt kr til isolering af varmerør. Menighedsrådet anmodes om en bedre belysning for projekt: Isolering af etageadskillelse mod krybekælder. Ansøgning til 5% puljen fra energimærkningsrapporterne i Pedersborg Pedersborg Menighedsråd fremsender 20. februar 2010 vedlagte ansøgning om tilskud til at udføre nogen af de mest påtrængende og ernergireducerende opgaver, der er nævnt i energirapporterne for Pedersborg og Bromme Sognegård og Præstegård. 11 Museet i Sct. Bendts Kirke - finansiering af udgifter ved konservering af genstande Sag: Museet i Sct. Bendts Kirke (612) - Ringsted Sogn Provstiudvalget fremsender en nærmere begrundelse til stiftet for, at der anvendes salgskapital til formålet. Museet i Sct. Bendts Kirke - finansiering af udgifter ved konservering af genstande Roskilde Stiftskontor anmoder i vedlagte skrivelse af 17. marts 2010 om Provstiudvalgets nærmere begrundelse for anbefalingen af at anvende salgskapital til formål (museet i Sct. Bendts Kirke), der ikke er "erhvervelse eller istandsættelse af anden ejendom". Referat, Side: 3

4 Mødepunkt 12 Ringsted: Ansøgning om støtte til energibesparende foranstaltninger - 5 % puljen Sag: Ringsted: Ansøgning om støtte til energibesparende foranstaltninger (638) - Ringsted Sogn Beslutning Godkendt kr Ringsted: Ansøgning om støtte til energibesparende foranstaltninger - 5 % puljen Ringsted Menighedsråd ansøger i vedlagte skrivelse marts 2010 om kr fra Provstiudvalgets 5 % pulje til energiforbedrende energiforanstaltninger. 13 Ringsted: Ansøgning om finansiering af barselsvikar Sag: Vikar under Janne Meiboms orlov (619) - Ringsted Sogn Godkendt, at der af 5 % puljen stilles de nødvendige midler til rådighed for finansiering af ekstraudgifterne ved ansættelse af en barselsvikar på fuld tid under Janne Meibom barselsorlov. Ringsted: Ansøgning om finansiering af barselsvikar Ringsted Menighedsråd ansøger i vedlagte skrivelse af 25. marts 2010 om, at der af Provstiets 5 % puljen stilles ca til rådighed for ansættelse af en vikar i perioden 1. august 2010 til 31. juli Slaglille Kirke - etablering af ny indgang i kirkegårdsmuren Sag: Slaglille Kirke - etablering af ny indgang i kirkegårdsmuren (636) - Slaglille Sogn Fremsendes til Roskilde Stift til de kirkelige myndigheders godkendelse. Slaglille Kirke - etablering af ny indgang i kirkegårdsmuren Slaglille Menighedsråd anmoder i vedlagte skrivelse af 25. marts 2010 om at etablere ny indgang til kirkegården i den del af kirkegårdmuren, der vender mod vest - se vedlagte bilag. 15 Automatisk klokkeringning i Stenmagle kirke Sag: Automatisk klokkeringning i Stenmagle kirke (481) - Stenmagle Sogn Godkendt, idet der henvises til Provstiudvalgets beslutning af 21. oktober Automatisk klokkeringning i Stenmagle kirke Stenmagle Menighedsråd meddeler i mail af 6. april 2010, at de har valgt firmaet Thulbalka til installation af automatisk klokkering i Stenmagle Kirke. Stenmagle Menighedsråd anmoder om Provstiudvalgets accept. Referat, Side: 4

5 Mødepunkt 16 Stenmagle-Stenlille Præstegårdsudvalg - energimærkning - ansøgning Sag: Energimærkning Stenmagle (399) - Stenmagle Sogn Beslutning Provstiudvalget finder ikke, at der skal gives beløb fra 5 % puljen til udgifter ved den udførte energimærkning. Stenmagle-Stenlille Præstegårdsudvalg - energimærkning - ansøgning Stenmagle-Stenlille Præstegårdsudvalg ansøger i vedlagte skrivelse af 22. marts 2010 om dækning af udgifter til udført energimærkning af præstegård og "svinestald", Mejerivej 8b. Beløb som ønskes dækket af Provstiudvalget 5 % pulje er på 8.947, Tersløse-Skellebjerg-Niløse - Filadelfia Kirkegård - 5 % puljen Sag: Kirkegården ved Kolonien Filadelfia (83) - Tersløse Sogn Godkendt. Tersløse-Skellebjerg-Niløse - Filadelfia Kirkegård - 5 % puljen Tersløse-Skellebjerg-Niløse Menighedsråd anmoder om kr inkl. moms fra Provstiudvalgets 5 % pulje i forbindelse med at menighedsrådet overtager den folkekirkelige del af kirkegården på Filadelfia. Beløbet er ikke indarbejdet i budget 2010 og skal fremover indarbejdes budgetterne. 18 Ringsted ligningsområde - projekt udsat fra mødet 24. februar og 10. marts 2010 Sag: Langtidsplaner - Ringsted ligningsområde (592) De tilrettede skemaer fra langtidsplanlægningsmøderne lægges ud på Provstiets hjemmeside. Det til mødet af provsten udarbejdede skema over prioritering af opgaverne, medtages til næste møde. Ringsted ligningsområde - projekt udsat fra mødet 24. februar og 10. marts Sorø lign.projekt udsat fra mødet 24. februar og 10. marts 2010 Sag: Langtidsplaner - Sorø ligningsområde (593) Sorø lign.projekt udsat fra mødet 24. februar og 10. marts 2010 De tilrettede skemaer fra langtidsplanlægningsmøderne lægges ud på Provstiets hjemmeside. Det til mødet af provsten udarbejdede skema over prioritering af opgaverne, medtages til næste møde. Referat, Side: 5

6 Mødepunkt Beslutning 20 Diverse sager til afgørelse Indkomne 2 sager En beslutningningssag opført under pkt. 15 og en efterretningssag opført under pkt. 36 Referat, Side: 6

7 21 Omklass. af stillingen som PO-organist ved Benløse Kirke Sag: Organist Lone Svoldgaard Jensen (621) - Benløse Sogn Omklass. af stillingen som PO-organist ved Benløse Kirke Roskilde Stiftskontor meddeler i vedlagte skrivelse af 17. marts 2010 omklassificering af stillingen som PO-organist ved Benløse Kirke. 22 Bjernede - Ringerhuset - energimærkningsrapport Sag: Energimærkning Bjernede (395) - Bjernede Sogn Bjernede - Ringerhuset - energimærkningsrapport Bjernede Menighedsråd fremsender vedlagte energimærkningsrapport vedrørende Ringerhuset, Bjernede Kirkevej 1. Bjernede - Ringerhuset - følgebrev til energimærkningsrapport Vedlagt følgebrev af 5. marts 2010 til rapporten. 23 Bringstrup Kirkegård - Susanne Guldagers notat af Sag: Bringstrup Kirkegård (625) - Bringstrup Sogn Bringstrup Kirkegård - Susanne Guldagers notat af Susanne Guldager fremsender vedlagte nota fra møde på Bringstrup Kirkegård den 17. november Funktionen som valgt kasserer mv. Sag: Kasserer (545) - Kirke Flinterup Sogn Funktionen som valgt kasserer mv. Kirkeministeriet fremsender 29. marts 2010 dispensation fra lovens 10, stk. 3, således at menighedsrådet lovligt i menighedsrådets valgperiode kan vælge samme person til at varetage hvervet som formand såvel som funktionen som valg kasserer, jf. 10, stk. 10. Referat, Side: 7

8 25 Omklass. af stillingen som PO-organist ved Pedersborg og Bromme kirker Sag: Organist Solveig Bjergkvist (135) - Pedersborg Sogn Omklass. af stillingen som PO-organist ved Pedersborg og Bromme kirker Roskilde Stiftskontor meddeler i vedlagte skrivelse af 17. marts 2010 omklassificering af stillingen som PO-organist ved Pedersborg og Bromme Kirke. 26 Opførelse af en maskinhal på Ringsted Kirkegård Sag: Ringsted Kirkegård - maskinhal (608) - Ringsted Sogn Opførelse af en maskinhal på Ringsted Kirkegård Roskilde Stiftskontor meddeler i skrivelse af 18. marts 2010, at de med Provstiudvalgets skrivelse af 12. marts 2010 har modtaget menighedsrådets ansøgning af 26. februar 2010 om opførelse af en maskinhal på Ringsted Kirkegård. Stiftet har som led i sagsbehandlingen sendt sagen til udtalelse hos kirkegårdskonsulenten, kgl. bygningsinspektør og Nationalmuseet. 27 Museet i Ringsted Skt. Bendts Kirke - konservering af genstande Sag: Museet i Sct. Bendts Kirke (612) - Ringsted Sogn Museet i Ringsted Skt. Bendts Kirke - konservering af genstande Roskilde Stiftskontor meddeler i skrivelse af 17. marts 2010, at de med Provstiudvalgets skrivelse af 15. marts 2010 har modtaget menighedsrådet skrivelse af 5. marts 2010 vedrørende museet i Sct. Bendts Kirke. Som led i sagsbehandlingen har stiftet sendt sagen til udtalelse hos Nationalmuseet. Referat, Side: 8

9 28 Vikar under Janne Meiboms orlov Sag: Vikar under Janne Meiboms orlov (619) - Ringsted Sogn jf. i øvrigt pkt. 13. Vikar under Janne Meiboms orlov Biskoppen over Roskilde Stift forespørger i vedlagte skrivelse af 16. marts 2010, om Ringsted Menighedsråd har økonomiske midler til at dække ansættelse af vikar i sognepræst Janne Meibom orlov. Menighedsrådets svar skal fremsendes gennem Provstiudvalget. 29 Ringsted Menighedsråd - ansættelse af organist Sag: Organist Jens Henrik Petersen (627) - Ringsted Sogn Ringsted Menighedsråd - ansættelse af organist Ringsted Menighedsråd meddeler, at de har ansat Jens Henrik Petersen som organist i Sct. Bendts Kirke. Vi har fremsendt ansættelsen tjenstligt til stiftet. (Tjenestemand). 30 Omklassificering af stillingen som kordegn ved Ringsted Menighedsråd Sag: Kordegn Stefan A. Bodholdt (74) - Ringsted Sogn Omklassificering af stillingen som kordegn ved Ringsted Menighedsråd Roskilde Stiftskontor meddeler i vedlagte skrivelse af 29. marts 2010 omklassificering af stillingen som kordegn ved Ringsted Menighedsråd. 31 Ringsted - energimærkningsrapport - Klostervænget 2 A Sag: Ringsted - energimærkningsrapport - Klostervænget 2 A (641) - Ringsted Sogn Ringsted - energimærkningsrapport - Klostervænget 2 A Ringsted Menighedsråd fremsender energimærkningsrapport for Klostervænget 2 A. Referat, Side: 9

10 32 Ringsted - energimærkningsrapport - Køgevej 8 Sag: Ringsted - energimærkningsrapport - Køgevej 8 (642) - Ringsted Sogn Ringsted - energimærkningsrapport - Køgevej 8 Ringsted Menighedsråd fremsender energimærkningsrapport for Køgevej Ringsted - energimærkningsrapport - mandskabsbygning - Næstvedvej 1 Sag: Ringsted - energimærkningsrapport - mandskabsbygning - Næstvedvej 1 (643) - Ringsted Sogn Ringsted - energimærkningsrapport - mandskabsbygning - Næstvedvej 1 Ringsted Menighedsråd fremsender energimærkningsrapport for mandskabsbygningen. 34 Sorø Sognegård - tag - restudbetalt fra 5 % puljen Sag: Sorø Sognegård - syn (493) - Sorø Sogn Sorø Sognegård - tag - restudbetalt fra 5 % puljen Vi har udbetalt kr ,13 af Provstiudvalgets 5 % pulje til udskiftning af tag på Sorø Sognegård. Det er den sidste udbetaling, og udskiftning af taget er blevet ca billigere end forventet. Der vedlægges byggeregnskab. Referat, Side: 10

11 35 Præstegårdskasse - Stenmagle-Stenlille - overgår til Stenlille Kirkekasse Sag: Præstegårdskasse - Stenmagle-Stenlille - overgår til Stenlille Kirkekasse (634) - Stenlille Sogn Præstegårdskasse - Stenmagle-Stenlille - overgår til Stenlille Kirkekasse Egon Andreasen formand for præstegårdskassen i Stenmagle-Stenlille meddeler i mail af 25. marts 2010, at de på et fælles menighedsrådsmøde den 23. marts 2010 har besluttet, at præstegårdskassen fra budgetfasen 2011 tillægges Stenlille Kirkekasse. Endvidere meddeles det, at præstegårdskassen samt kasserjobbet overgår den 1. januar Højttaleranlæg i Stenmagle kirke Sag: Etablering af højttalersystem i Stenmagle Kirke (513) - Stenmagle Sogn Højttaleranlæg i Stenmagle kirke Stenmagle Menighedsråd meddeler i mail af 6. april 2010, at de har indhentet 2 tilbud på lydanlæg til kirken og har valgt at pege på firmaet North Star. Endvidere meddeler menighedsrådet, at udgiften søges afholdt af kassebeholdingen. 37 Omklassificering af stillingen som kordegn ved Tersløse-Skellebjerg-Niløse Menighedsråd Sag: Kordegn Egon Hinrichsen (73) - Tersløse Sogn Omklassificering af stillingen som kordegn ved Tersløse-Skellebjerg-Niløse Menighedsråd Roskilde Stiftskontor meddeler i vedlagte skrivelse af 29. marts 2010 omklassificering af stillingen som kordegn ved Tersløse- Skellebjerg-Niløse Menighedsråd. Referat, Side: 11

12 38 Vester Broby - Strandvejen 17(graver) - energimærkningsrapport Sag: Vester Broby - Strandvejen 17(graver) - energimærkningsrapport (614) - Vester Broby Sogn Vester Broby - Strandvejen 17(graver) - energimærkningsrapport Vester Broby Menighedsråd fremsender vedlagte energimærkningsrapport for Strandvejen Vester Broby Kirkes historiske inventar Sag: Vester Broby Kirkes historiske inventar (616) - Vester Broby Sogn Vester Broby Kirkes historiske inventar Roskilde Stiftskontor fremsender 12. marts 2010 med vedlagte skrivelse Nationalmuseets besigtigelse og besigtigelsesrapport vedrørende Vester Broby Kirkes historiske inventar. 40 Honorar - kontaktperson Sag: Sognepræst Anne-Marie Nybo Mehlsen (209) - Vigersted Sogn Honorar - kontaktperson Roskilde Stiftskontor fremsender 10. marts 2010: Honorar til sognepræst i Vigersted-Kværkeby Pastorat Anne-Marie Nybo Mehlsen som følge af dennes varetagelse af hvervet som kontaktperson/daglig leder, jf. vedlagte. Efter udsendelse af dagsorden, er Vigersted Menighedsråds udtalelse fremsendt. Denne udtalelse er taget til efterretning og fremsendes tjenstligt. Sagen afventer Vigersted Menighedsråds udtalelse. Referat, Side: 12

13 41 Laden - energimærkning - brug af eget driftsrammeoverskud Sag: Energimærkning - Vetterslev-Høm (401) - Vetterslev Sogn Laden - energimærkning - brug af eget driftsrammeoverskud Vetterslev-Høm Menighedsråd meddeler i vedlagte mail af 1. marts 2010, at de ikke ønsker at gøre brug af muligheden for at søge om midler fra energipuljen til energiforbedringer i henhold til energimærkningen, da de i regnskab 2008 og 2009 har disponeret over driftsrammeoverskud til isolering af loftet i Laden. 42 Kirkeministeren - Folkekirkens budgetter for 2011 Sag: Folkekirkens budgetter for 2011 (632) - Kirkeministeriet Kirkeministeren - Folkekirkens budgetter for 2011 Kirkeministeren fremsender 25. marts 2010: Folkekirkens budgetter for 2011, jf. vedlagte. 43 Forsikringsbidrag og generelt tilskud til de lokale kasser i 2011 Sag: Forsikringsbidrag og generelt tilskud til de lokale kasser i 2011 (633) - Kirkeministeriet Forsikringsbidrag og generelt tilskud til de lokale kasser i 2011 Kirkeministeriet fremsender 20. marts 2010: Forsikringsbidrag og generelt tilskud til de lokale kasser i 2011, jf. vedlagte. 44 Provstiudvalgsmøder rest 2010 Da det sidste planlagte Provstiudvalgsmøde er den 19. maj 2010, skal der planlægges møder for resten af Husk kalender!! Provstiudvalgsmøder: Onsdag den kl Onsdag den kl Onsdag den kl Udmelding af drifts/anlægsrammer kl Onsdag den kl Onsdag den kl Budgetsamrådsmøder: Onsdag den kl Ringsted Onsdag den kl Sorø 45 Eventuelt Provsten har indgået en aftale med Nordjysk Lift. Referat, Side: 13

14 46 Underskrifter Således vedtaget oplæst Underskrifter: Lars Poulsen Jørgen Henriksen Hanne Jørgensen Ege Lau Frandsen Dorete Poulsen Holger Rasmussen Gerda Holm Mødet afsluttet kl. Referat, Side: 14

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Provstiudvalgsmedlem Holger Rasmussen anmodede om, at

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Afbud med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Afbud med anmeldt forfald: Ege Lau Frandsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen og Ege Lau Frandsen Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat for:ringsted-sorøprovstiudvalg PU møde 11.juni2008.Kl.9.00 M ødested:provstikontoret

Referat for:ringsted-sorøprovstiudvalg PU møde 11.juni2008.Kl.9.00 M ødested:provstikontoret Referat for:ringsted-sorøprovstiudvalg PU møde 11.juni2008.Kl.9.00 M ødested:provstikontoret Mødepunkter Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde tilgodkendelse ogunderskrift

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. marts 2009. Kl. 15.00 Mødested: Benløse gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. marts 2009. Kl. 15.00 Mødested: Benløse gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. marts 2009. Kl. 15.00 Mødested: Benløse gl. Skole Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift.

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. januar 2008. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. januar 2008. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. januar 2008. Kl. 15.30 Mødested: Provstikontoret Mødepunkter Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1

Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1 Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1 Fra Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Mødet startede med besigtigelse på Lomborg kirkegård Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 1500 Mødested: Provstikontoret Punkt 7: formanden fra Lyderslev-Frøslev deltog. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Even Christensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.03.25 (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. august 2013. Kl. 18.00 Mødested: i lokaler hos HMN

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. august 2013. Kl. 18.00 Mødested: i lokaler hos HMN Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 14. august 2013. Kl. 18.00 Mødested: i lokaler hos HMN Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen (SAP) Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen (AJ) Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat PU møde

Læs mere

Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015.

Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Hillerød den 17.

Læs mere

Referat for: Skads Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2014. Kl. 15,30 mandag Mødested: Skovvej 2, 6700 Esbjerg. Afbud: Hans Jeppe Andersen.

Referat for: Skads Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2014. Kl. 15,30 mandag Mødested: Skovvej 2, 6700 Esbjerg. Afbud: Hans Jeppe Andersen. Referat for: Skads Provstiudvalg PU møde 16. juni 2014. Kl. 15,30 mandag Mødested: Skovvej 2, 6700 Esbjerg Afbud: Hans Jeppe Andersen. Mødepunkt 1 Stamkort til Per Hedevang Jensen På lukket dagsorden 2

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. maj 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. maj 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. maj 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Ib Krogh-Nielsen og Birgit Hougaard. Per Søgaard deltog under punkt 3 Mødepunkt Beslutning

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt.

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 14. august kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt 1 Endelig

Læs mere