NANO-SCIENCE CENTER KØBENHAVNS UNIVERSITET. Se det usynlige. - øvelsesvejledninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NANO-SCIENCE CENTER KØBENHAVNS UNIVERSITET. Se det usynlige. - øvelsesvejledninger"

Transkript

1 Se det usynlige - øvelsesvejledninger

2 INDHOLDSFORTEGNELSE OG KOLOFON "Se det usynlige" øvelsesvejledninger Indholdsfortegnelse Undersøg laserlysets interferensønster... 3 Beste tykkelsen af et hår... 7 Undersøg princippet i en lysleder - totalrefleksion... 8 Frestilling af li og illustrer såvinkelspredning... 9 Teori til deonstrationsforsøg - En regnbue i nanoskoven Kolofon Undervisningsaterialet er udgivet af Nano-Science Center, Københavns Universitet i 2014, ed støtte fra Vækstotorprojektet. Redaktør: Rikke Bøyesen. Tekster og øvelser er udviklet og skrevet af: Rikke Bøyesen, Aske Gejl og Freja Eilsø Stor i saarbejde ed skolelærer Ingelise Dige Seark og forsker ved DFM A/S Morten Hannibal Madsen. Billeder og Illustrationer: Freja Eilsø Stor og Aske Gejl, edindre andet er nævnt. Undervisningsaterialet er blevet til ed støtte fra: Vækstforu Hovedstaden og EU.

3 ØVELSESVEJLEDNING Undersøg laserlysets interferensønster I denne øvelse skal I arbejde ed laserpointere og undersøge interferensønstre. HUSK: Laserlys kan være farligt for øjnene. Undlad at lyse på andre. Apperatur Rød laserpointer λ=650 n Grøn laserpointer λ=532 n Optisk gitter Evt. niveaubord/underlag Klo til at fastholde laserpointeren (tændt) Lineal/ålestok Skær (enhver reflekterende overflade) Evt. gitterbænk (til at spænde gitteret fast) Figur 1: Illustration af diffraktionsønsteret af laserlys genne et gitter. Gitteret opstilles præcis een eter fra væggen, og laseren fastgøres i kloen, så den kan "skyde" vinkelret ind på gitteret og væggen. - Hvordan kan an tjekke, at laseren er vinkelret på gitteret? Figur 2: Opsætning af forsøg.

4 Udfra de relevante længder og vinkler i opstillingen, skal I beregne sinus til θ. sin (θ) = b c b c a θ Figur 3: a er afstanden fra gitter til væggen, b er afstanden ielle prikkerne på væggen. θ er vinklen, der kan beregnes elle 0'te ordens prik og n'te orden. Databehandling Nedenstående er skeaer hvor I kan skrive jeres data ind. De første to skeaer er til data ved brug af rød laserpointer (husk at bruge SI enheder) d beregnes udfra gitterligningen λ = d sin(θ) n Målte data Gitter ed 500 linier pr. n (orden) 1 a gitter til væg) b 0 te orden til n te prik på væg Beregnede data c gitter til n te ordens prik) Sin (θ) (bøjningsvinkel) d gitterkonstanten n 2 Målte data Gitter ed ukendt antal linier pr. n (orden) 1 a gitter til væg) b 0 te orden til n te prik på væg Beregnede data c gitter til n te ordens prik) Sin (θ) (bøjningsvinkel) d gitterkonstanten n 2

5 Data ved brug af grøn laserpointer Målte data Gitter ed 500 linier pr. n (orden) 1 a gitter til væg) b 0 te orden til n te prik på væg Beregnede data c gitter til n te ordens prik) Sin (θ) (bøjningsvinkel) d gitterkonstanten n 2 Målte data Gitter ed ukendt antal linier pr. n (orden) 1 a gitter til væg) b 0 te orden til n te prik på væg Beregnede data c gitter til n te ordens prik) Sin (θ) (bøjningsvinkel) d gitterkonstanten n 2 1) Angiv herunder ét eksepel på beregningerne til skeaet. 2) Passer den beregnede gitterkonstant d ed det tal, der er opgivet på gitteret, so er 1 d? 3) Er der fejlkilder ved forsøget? 4) Kan I, ved at bruge den gitterkonstant der er angivet på gitteret eftervise, at den røde laser har en bølgelængde på 650 n? 5) Hvad vil der ske, hvis an placerer to gitre uiddelbart efter hinanden, og sender laserstrålen i genne? 6) Hvilken forskel vil der være i diffraktionsønsteret hvis gitrene er drejet 90 grader i forhold til hinanden?

6 Fourier transforering Når to gitre bliver sat op efter hinanden, opstår der et ere koplekst ønster. Mønsteret i et rigtigt forsøg vil svare til flere tusind gitre sat op efter hinanden, og ønsteret bliver eget koplekst. Derfor skal der bruges avanceret ateatik til at udlede strukturen af prøven ud fra diffraktionsønsteret. Det ateatik der bruges kaldes Fourier transforering, og forlen ser sådan her ud: X(ω)= - x(t) e -iωt dt Billederne viser opstilling og et lille udsnit af det ønster, so frekoer, når to gitre er sat op efter hinanden.

7 ØVELSESVEJLEDNING Beste tykkelsen af et hår I denne øvelse skal I bruge teorien fra forsøget ed gitterene, til at bestee tykkelsen af ét enkelt hår. Det kan lade sig gøre fordi, at brydningen af lys på en sal barriere er den sae, so brydningen genne en sal spalte. Tykkelsen af et hår kan bestees ved at sende laserlys ind på håret. Derved skabes et diffraktionsønster bestående af en lysende streg ed ørke og lyse striber. Figur 1: Illustration af opsætning af differaktion genne hår. Afstanden b på figur 2 svarer til afstanden fra den centrale prik til centru af den n te prik i diffraktionsønstret: Figur 2: Et hår er sat fast ed tape henover åbningen på en laserpointer. Tykkelsen af håret bestees på sae åde so gitterkonstanten i det første forsøg. Her er d det sae so tykkelsen af håret. Gitterligningen λ = d sin(θ), hvor sin(θ) = b n c (Så λ= d n b c eller d = λ n c b ) Er der forskel i tykkelsen af håret fra en lyshåret i forhold til en ørkhåret? Hvad ed krøller og glat hår? Hår ed og uden hårprodukter?

8 ØVELSESVEJLEDNING Undersøg princippet i en lysleder - totalreflektion I dette afsnit skal vi illustrere princippet i en lysleder, dvs. at lys kan bevæge sig igenne et stykke plexiglas uden at slippe ud på grund af totalrefleksionen. Derved kan an transittere lys-partikler /fotoner igenne plexiglasset. For at signalet når fre i den anden ende af glasset, er det vigtigt, at lyset ikke ister intensitet i væsentlig grad. Det betyder, at vi skal forsøge at undgå, at lyset bryder ud genne plexiglasset. Hvis der kun er plexiglasset og luften uden o glasset, og hvis strålens indfaldsvinkel er større end en vis grænsevinkel, vil der forekoe totalrefleksion (se afsnit o totalrefleksion). Det betyder, at størstedelen af lyset forbliver inden for plexiglasset. Figur 1: Illustration af opsætning af forsøget, hvor plexiglasstykkerne tapes fast på bordpladen. I forsøget skal I prøve at guide en laserstråle igenne flere stykker plexiglas for at afbøje strålen så eget so uligt i forhold til den oprindelige udbredelsesretning. Materialer: 7 stk. plexiglas 1 laserpointer 1 saks 1 rulle tape 1 vinkelåler (evt. en tube vaseline) Start ed at finde et bord, hvor I kan tape plexiglas stykkerne fast. Tape det første stykke glas fast og lys ed laseren igenne det. Hvor eget kan I dreje lyset genne et enkelt glas? Sæt det andet glas op til enden på det første og drej det, så lyset bliver afbøjet est uligt og tape det fast. Prøv nu at dreje de forskellige stykker plexiglas i forhold til hinanden således, at laserlyset bliver afbøjet så eget so uligt. Hvilket hold kan afbøje lyset est? Når I ener, at plexiglassene er placeret så godt so uligt, åler I ed vinkelålerne, hvor eget lyset er afbøjet i alt og noterer det ned, så I kan saenligne ed resultatet fra de andre grupper.

9 ØVELSESVEJLEDNING Frestilling af lin - og illustrer såvinkelspredning I denne øvelse skal I lave jeres egen li. Det gør I ved at udvinde kaseinolekyler fra skuetælk ved hjælp af natron og eddike. Kaseinolekyler er proteiner, so binder sig i lange kæder, og de fungerer derfor so en li. Når kasein-lien tørrer, vil der være salinger af flere proteiner i lien. Hver saling vil indeholde et forskelligt antal af kasein-proteiner og derfor have forskellige størrelser. Disse salinger af proteiner fungerer so diffrektionsgitre i forskellige størrelser. Det betyder, at I får et kopliceret diffraktionsønster, so inder o diffraktionsønsteret i et rigtigt neutronspredningseksperient. Materialer: 250 l bægerglas 250 l konisk kolbe 100 l åleglas Et elblus eller en bunsenbrænder, trådnet og trefod Tragt Spatel Filterpapir Skuetælk Eddike Natron (Natriuhydrogencarbonat, NaHCO3) Fregangsetode: Hæld ca. 125 l skuetælk op i bægerglasset. Afål 25 l eddike i et åleglas. Hæld derefter eddiken op i bægerglasset. Sæt bægerglasset på bunsenbrænder eller elblus. Var langsot op og rør rundt ed spatel. Blandingen å kun blive lunken ikke koge. Når væsken bliver klar, og der dannes hvidgule kluper i væsken stoppes opvarningen. Rør rundt til der ikke længere dannes kluper. Lad kluperne bundfældes og hæld den klare del af væsken ud, så der kun er ca. ¼ del tilbage i glasset. Filtrér resten af væsken genne et filterpapir i en tragt på kolben. Det tager noget tid - ca. 15 inutter. I den tid kan an fx lave øvelsen ed totalrefleksion. Hæld de kluper der er tilbage i filtret ned i bægerglasset og tilsæt 15 l vand. Rør rundt og tilsæt lidt efter lidt op til en halv teskefuld natron indtil der ikke koer flere bobler. Stoffet i bægeret er li. Når jeres li er færdig, skal I lægge en lille klat på et objektglas og lade det tørre. Tag glasset ed til den næste øvelse og prøv at lyse ed en laser genne liklatten.

10 TEORI TIL DEMONSTRATIONSFORSØG En regnbue i nanoskoven - plastbrikker ed nanogitre Ved hjælp af nanoteknologi kan vi bygge og designe forskellige aterialer ed enkelte atoer og olekyler. Den kunnen bliver benyttet inden for ange oråder fx udviklingen af ny edicin og bedre elektronik. Specielt inden for udviklingen af nye aterialer bruger vi nanoteknologi. De nye aterialer har egenskaber so fx selvrensende overflader eller overflader, der lyser i forskellige farver. Et eksepel på et nyt ateriale er de NanoPlast-brikker, so er inkluderet i dette kit. Her er overfladen lavet uden brug af keikalier. Det er en ere iljøvenlig åde at lave plastik på, so satidig gør den neere at genbruge. I stedet for at sortere plastik efter farve før det kan genbruges, vil an, hvis farven skyldes foren af overfladen, kunne genbruge eget ere plastik. NanoPlast-brikkerne er støbt i sort plastik. Forskellen fra alindeligt plastik er, at når denne brik belyses fra forskellige vinkler, skifter klodsen farve. Farven frekoer, fordi der er nanostrukturer på overfladen. Dette skyldes, at brikken er sprøjtestøbt ed en asse så gitre på overfladen. Gitrene består af så linjer, so står vinkelret ud fra plastbrikken. En lignende effekt kendes fra soerfuglevinger. Når soerfuglen bevæger sine vinger, ser vi et flot farvespil. Strukturerne er dog så så, at de ikke kan ses ed det blotte øje (ca. 100 n høje), og overfladen ser derfor helt plan ud. Kun ved lysets spredning på strukturerne, kan an se den forandrede overflade. Lys ed forskellig bølgelængde spredes i forskellige vinkler, når det sendes igenne et optisk gitter. Blåt lys har en bølgelængde okring 450 n, grønt lys okring 550 n og rødt lys okring 650 n. Det ses af gitterligningen, at lys ed forskellige bølgelængder bliver spredt forskelligt, når de raer et gitter. Lyset bliver altid sendt vinkelret ud fra strukturerne. Dvs. går linjerne op/ned, bliver lyset sendt ud højre/venstre. Når der lyses ed en laser på plastbrikken, ser vi et diffraktionsønster, so nærest ligner en lille sol ed forskellige afstande elle prikkerne i de forskellige ønstre. Dette er en effekt af de ange forskellige gitre, so er støbt på overfladen. Fra gitterligningen kan an se, at når afstanden elle spalterne, d, er stor, bliver afstanden elle prikkerne i diffraktionsønsteret lille. Bliver d indre, bliver afstanden elle prikkerne i diffraktionsønsteret lille. Det er grundlæggende sae princip, an benytter i neutronspredning. Ved at studere den vinkel, so neutroner bliver spredt ud i, kan an få værdifuld inforation o en prøve. De prøver an undersøger har ofte så variationer og uregelæssigheder der gør, at neutron-diffraktionsønsteret bliver ere koplekst, og derfor arbejder forskere ed eget kraftige coputere. Plastikbrikkerne er frestillet i NanoPlast-projektet (læs ere o projektet på Billeder af Morten Hannibal Madsen, DFM. Plastik ed struktureret overflade. Billede taget ed et alindeligt kaera ed lys, der koer ind fra siden. Det er den sae plastikbrik, der er fotograferet på alle billederne. Overfladen af plastikenet so er forstørret gange. Billedet er ed atoar kraft ikroskopi (AFM). Det kan bruges til at se strukturer helt ned på nanoeterskala.

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

naturens farver NATUREN PÅ KROGERUP

naturens farver NATUREN PÅ KROGERUP naturens farver NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte

Læs mere

Svingninger. Erik Vestergaard

Svingninger. Erik Vestergaard Svingninger Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: Bearbejdet billede af istock.com/-m-i-s-h-a- Desuden egne illustrationer. Erik Vestergaard

Læs mere

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi...

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... Indholdsfortegnelse 1. Bevægelse... 3. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 1 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... 19 Opgaver... 5 1. Bevægelse En vigtig del

Læs mere

Materialet retter sig mod 4. til 8. klasse. Dansk bearbejdelse: Anne Værnholt Olesen, Skoleservice, Tycho Brahe Planetarium

Materialet retter sig mod 4. til 8. klasse. Dansk bearbejdelse: Anne Værnholt Olesen, Skoleservice, Tycho Brahe Planetarium Dette skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner er en bearbejdelse af et amerikansk skolemateriale til filmen. Det oprindelige materiale kan findes som pfd-fil på adressen: http://www.dolphinsfilm.com/fslearn.htm

Læs mere

Et tidsmikroskop. - oplev verden på et nanosekund. Når man kigger på verden, opdager man noget

Et tidsmikroskop. - oplev verden på et nanosekund. Når man kigger på verden, opdager man noget 14 TEMA: TRE TIGERSPRING FOR MATERIALEFORSKNINGEN Hvis man skal forstå forskellen på en glas og en væske er det ikke nok at vide, hvordan atomerne sidder placeret, man skal også vide hvordan de bevæger

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

At være pige. Tekst og redaktion: Informationschef, sygeplejerske Ulla Rode. Faglig konsulent: Sundhedsplejerske Inge Lundgaard

At være pige. Tekst og redaktion: Informationschef, sygeplejerske Ulla Rode. Faglig konsulent: Sundhedsplejerske Inge Lundgaard At være pige At være pige Tekst og redaktion: Informationschef, sygeplejerske Ulla Rode Faglig konsulent: Sundhedsplejerske Inge Lundgaard Libresse Gydevang 33 3450 Allerød Telf: 48 16 81 16 Udgivet 1994

Læs mere

Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 1 VIL DU VIDE MERE OM. Maculadegeneration. [forandringer i den gule plet]

Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 1 VIL DU VIDE MERE OM. Maculadegeneration. [forandringer i den gule plet] Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 1 VIL DU VIDE MERE OM Maculadegeneration [forandringer i den gule plet] Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 2 Hvad betyder macula og degeneration? Macula

Læs mere

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Forsøg med Energi af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Kære læser Dette materiale er tænkt som en hjælp og et

Læs mere

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF?

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF? FORLØB NR. 3 Vidste du, at tekstilbranchen er en af verdens mest forurenende brancher? Mange tænker ikke over, hvor mange ressourcer der er forbundet med fremstilling af tekstil, og mange køber rigtig

Læs mere

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser BETINGET FORMATERING Betinget formatering er en af de funktionaliteter i Excel 2007 som indeholder væsentlige ændringer, den er blevet mere grafisk og der kan skabes bedre visuelle effekter der kan anvendes

Læs mere

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter 1 M1 Isaac Newton 1. Kræfter Vi vil starte med at se på kræfter. Vi ved fra vores hverdag, at der i mange daglige situationer optræder kræfter. Skal man fx. cykle op ad en bakke, bliver man nødt til at

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

sanselighed interaktion delagtighed

sanselighed interaktion delagtighed sanselighed interaktion delagtighed tænk hvis...! Tænk hvis en knap var mere end en knap? Hvad hvis tingene havde deres eget væsen eller temperament? Kan man interagere med hele kroppen? Disse forestillinger

Læs mere

SDU og DR. Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? + + Atom-model: - -

SDU og DR. Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? + + Atom-model: - - SDU og DR Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? Atom-model: - - - + + - + + + + + - - - Hvad er et atom? Alt omkring dig er bygget op af atomer. Alligevel kan du ikke se et enkelt

Læs mere

Sug det op. Sug det op. Ingeniørens udfordring Elevhæfte. Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet;

Sug det op. Sug det op. Ingeniørens udfordring Elevhæfte. Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet; hu6 1 Sug det op Sug det op Ingeniørens udfordring Elevhæfte Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet; Engineer. Tekst og redaktion: Læringskonsulent, Experimentarium: Mette Rehfeld Meltinis

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen:

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen: Forsøgsopstilling: En kugle ligger mellem to skinner, og ruller ned af den. Vi måler ved hjælp af sensorer kuglens hastighed og tid ved forskellige afstand på rampen. Vi måler kuglens radius (R), radius

Læs mere