Enkelt og dobbeltspalte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Enkelt og dobbeltspalte"

Transkript

1 Enkelt og dobbeltsalte Jan Scholtyßek Indhold 1 Indledning 1 Formål 3 Teori 3.1 Enkeltsalte Dobbeltsalte Fremgangsmåde 3 5 Resultater 4 6 Databehandling Enkeltsalte Dobbeltsalte Elektronstråle Konklusion Fejlkilder Indledning Enkelt- og dobbelsalte-forsøg har ført til en række odagelser af bølge-egenskaber og kvante-effekter, navnlig Heisenbergs uskarhedsrelation. I 9. klasse odagede vi allerde ved forsøg med bølgekarret at bølger kan bøje om hjørner. Dobbeltsalte-forsøg har ført til iagttagelsen, at også lys kan bøje om hjørner, og dermed har bølgeegenskaber. 1

2 Formål Formålet med forsøget var at iagttage forskellige effekter ved afbøjningen af laserlys i hhv. en og to salter. 3 Teori 3.1 Enkeltsalte Ved forsøget med en salte bliver laserlyset sendt gennem en enkeltsalte. Størrelsen af salten formindskes. Derved skulle man gå ud fra, at lyset bliver mere og mere koncentreret og lysletten blive mørkere indtil den helt forsvindern nå salten er lukket helt. Sådan forholder det sig nu ikke, som det ofte er i fysikken i grænseregioner (f.eks. er der secielle effekter nær lysets hastighed, nær det absolute nulunkt og observationer nær afstande tæt å størrelsen af et atom). For det første odager man at der også er afbøjning med enkeltsalten. Det skyldes interferens mellem randbølgerne. For det andet odager man ved forsøget, at lysletten ved en tilstrækkeligt lille saltebredde ikke bliver skarere men tværtimod bliver bredere og uskar. Det skyldes den omtalte relation mellem målingen af sted og imuls. Heisenberg ostillede følgende ligning: x h (1) Den forudsiger ved vores forsøg at, når vi laver salteåbningen mindre ved enkeltsalteforsøget og dermed ræciserer fotonernes lokalisation, afbøjningen bliver større fordi ikke begge ting kan bestemmes ubegrænset ræcist å en gang. Følgende billede viser forsøgsobygningen: Figur 1: Forsøgsobygning af enkeltsalteforsøget Ved at lave x mindre kan man bestemme fotonens osition nærmere. Men derved ændres også å sredningen, som her kaldes for d, og dermed muligheden for at bestemme imulsen ræcist. betegner sredningen og dermed usikkerheden i imulsen. sin(θ) = udtrykker afbøjningsvinklen. Ved vores forsøg har vi målt afstanden mellem enkeltsalten og skærmen og afbøjningen, der er ostået ved at ændre å x. Da de to trekanter begge er retvinklede og forholdet

3 mellem og d er lige stort kan det skrives som: = d () Derudover ved vi at fotoners imuls kan udtrykkes som: foton = h λ (3) Ved at sætte ligning 1 (det må vi, fordi uligheden ved laserlys bliver til en ligning) ind i ligning 3 får man: x foton = (4) λ Ved at omforme ligningen og erstatte λ x = med d får man: foton (5) d λ x = λ x = d (6) (7) Dermed har vi udledt formel 5 fra vejledningen, y har jeg kaldt for d. Til udtrykket skal endnu adderes laserens letstørrelse, ved uendelig stor salteåbning, å venstre side. Jeg har valgt ikke at tilføje det, fordi det ikke siller nogen rolle i vores udregninger. 3. Dobbeltsalte Ved at sende lys gennem en dobbeltsalte ostår der (forenklet) to ringbølger ved de to salter, som interfererer. Interferensstriberne som vi kender fra vandbølger ses som lysunkter å skærmen. Ved at måle afstanden af disse unkter kan man regne å salteafstanden, idet gitterligningen gælder: n λ = d sin(θ n ) (8) 4 Fremgangsmåde Ved enkeltsalte-forsøgene sendes laserlyset gennem en enkeltsalte som kan åbnes og lukkes med en skrue, hvorå man kan aflæse åbningens størrelse. aserlyset rammer å en skærm i nogle meters afstand (muligst stort, for lettere at kunne se forskellen og dermed også få bedre resultater). Enkeltsalten laves så lille, at lysletten bliver til en 3

4 Figur : Ostilling enkeltsalte-forsøg vandret streg å skærmen. Stregens længde måles og salteåbningens størrelse aflæses. Dette kan gentages med en anden laser. Ved dobbeltsalteforsøgene sendes laserlyset gennem en dobbeltsalte, hvor lyset, å grund af interferens danner flere afbøjningsordener. Afstanden mellem de enkelte ordener måles og noteres. aserens afstand fra skærmen skal igen være tilstrækkeligt stor, for at kunne måle afbøjningernes afstand. Figur 3: Ostilling dobbeltsalte-forsøg 5 Resultater He-Ne-laser grøn laser sredning 14 cm - salteåbning 0,1 mm afstand - laser-tavle 8,37 m 8,37 m bølgelængde 63,8 nm 53 nm Tabel 1: Enkeltsalte og almene olysninger 4

5 6 Databehandling 6.1 Enkeltsalte orden He-Ne-laser grøn laser 1 1,5 cm 1,5 cm,4 cm 4 cm 3 3,3 cm 6,5 cm 4 5,5 cm 5 7,6 cm 6 10 cm Tabel : Afstand mellem afbøjninger af laserlys Resultaterne fra enkeltsalteforsøget sættes ind i ligning 7 for at finde bølgelængden. He-Ne-laser: λ 8, 37m 10 4 m λ x = d = 0, 14m (9) (10) 83700λ = 0, 07m (11) λ = 8, m = 836nm (1) Vi ser at resultatet afviger meget graverende fra tabelværdien for bølgelængden af He- Ne-laseren, det er endda udenfor området af det synlige lys. Grunden til det er at stregen som fremkommer å skærmen ikke er skart og dermed kun kan måles unøjagtigt. En anden grund er, at en meget lille fejl i målingen af salteåbningens størrelse har store udvirkninger å resultatet. 6. Dobbeltsalte Resultaterne fra afbøjningen i dobbeltsalte bruges til at beregne salteafstanden. Dertil bruges gitterligningen: n λ = d sin(θ n ) (13) Vi bruger tabelværdien for laserlyset. θ n beregnes med: θ n = tan( x i ) (14) x i betegner afstanden mellem 0. og i. ordens afbøjning. Følgende tabel gengiver salteafstanden, når man bruger værdierne fra tabel : 5

6 orden He-Ne-laser grøn laser 1 0,353 mm 0,97 mm 0,441 mm 0,3 mm 3 0,48 mm 0,06 mm 4 0,385 mm - 5 0,348 mm - 6 0,318 mm - Tabel 3: Afstand mellem afbøjninger af laserlys Det aritmetiske middel er: (N er antallet af resultater i tabel 3) 6.3 Elektronstråle < x > = 1 N Det vi skal finde er x. Først beregner vi elektronernes imuls: N x i (15) i=1 < x > = 1 3, 05mm 9 (16) < x > = 0, 339mm (17) E kin = 1, C 1000eV (18) E kin = 1, J (19) Det regner vi nu om til hastigheden med formlen E kin = 1 m v. E kin = 1 m v (0) 1, J = 1 9, kg v (1) 3, m /s = v () 1, m/s = v (3) Elektronens imuls er så: = m v (4) = 9, kg 1, m/s (5) = 1, kg m/s (6) 6

7 Det indsættes i ligning : 1, kg m/s = d = 0, 07m 8, 37m Det indsættes så i ligning 1 og dermed findes x: (7) (8) = 0, 07m 1, kg m/s 8, 37m (9) = 1, kg m/s (30) x h (31) x h (3) x 6, J s 1, kg m/s (33) x 4, 63nm (34) Vores salteåbning skulle cirka være større end eller lig med 4, 63nm. 7 Konklusion Ud fra forsøget har vi fundet ud af relationen mellem imulsbestemmelse og lokalisation, som efter Heisenbergs uskarhedsrelation er større end eller lig med Planck s konstant. Ved at sætte ligningerne 1, og 3 sammen får man et udtryk for sredningen af fotonerne og dermed variansen af fotonernes imuls (ligning 7). Ved at sætte resultaterne ind i det udtryk har jeg røvet at beregne bølgelængden af laserens lys, for at kontrollere ålideligheden af vores resultater. Derved viste det sig at den beregnede værdi afveg meget fra tabelværdien, hvilket skyldes dårlige målinger og flydende grænser. Ved dobbeltsalteforsøget fandt vi en salteafstand å 0,339 mm. Ved de teoretiske beregninger af en elektronstråle, som skulle afbøjes å samme måde som fotonerne, viste det sig, at salteåbningen skulle være meget lille, kun nogle få Ångstrøm. Det skyldes elektronernes større imuls,.g.a. deres masse. 7.1 Fejlkilder Unøjagtig måling Fejlagtige måleinstrumenter og skalaer Flydende grænser, altså ingen fixunkter til måling 7

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen:

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen: Forsøgsopstilling: En kugle ligger mellem to skinner, og ruller ned af den. Vi måler ved hjælp af sensorer kuglens hastighed og tid ved forskellige afstand på rampen. Vi måler kuglens radius (R), radius

Læs mere

Bevægelse i to dimensioner

Bevægelse i to dimensioner Side af 7 Bevægelse i to dimensioner Når man beskriver bevægelse i to dimensioner, som funktion af tiden, ser man bevægelsen som var den i et almindeligt koordinatsystem (med x- og y-akse). Ud fra dette

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer Notecentralen Mekanik - Indledende niveau - Uden differentialregning Ole Trinhammer. udgave af første 3 kapitler af Amtrup og Trinhammer Obligatorisk Fysik, Gyldendal Indhold Forord 1 Gode råd til eleven

Læs mere

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter 1 M1 Isaac Newton 1. Kræfter Vi vil starte med at se på kræfter. Vi ved fra vores hverdag, at der i mange daglige situationer optræder kræfter. Skal man fx. cykle op ad en bakke, bliver man nødt til at

Læs mere

Svingninger. Erik Vestergaard

Svingninger. Erik Vestergaard Svingninger Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: Bearbejdet billede af istock.com/-m-i-s-h-a- Desuden egne illustrationer. Erik Vestergaard

Læs mere

opløsning - det om DPI, PPI og LPI » DPI - PPI - LPI? » Hvad er opløsning for noget? » Opløsning - i praksis S I D E 1

opløsning - det om DPI, PPI og LPI » DPI - PPI - LPI? » Hvad er opløsning for noget? » Opløsning - i praksis S I D E 1 KNL DtP s ARTIKLER Opløsning - det om DPI, PPI og LPI opløsning - det om DPI, PPI og LPI I takt med at flere og flere køber digitalkameraer, og begynder at bruge computeren til at redigere deres billeder

Læs mere

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekter: Kapitel. rojekt.6 Eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekt.6 idaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

Tillæg til partikelfysik

Tillæg til partikelfysik Tillæg til partikelfysik Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 015 Forsidebillede er fra CERN s Photo Service og viser CMS detektoren hos CERN. CMS står for Compact

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri Tip til. runde af - Geometri, Kirsten Rosenkilde. Tip til. runde af Geometri Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man løser geometriopgaver. et er ikke en særlig teoretisk indføring,

Læs mere

Et tidsmikroskop. - oplev verden på et nanosekund. Når man kigger på verden, opdager man noget

Et tidsmikroskop. - oplev verden på et nanosekund. Når man kigger på verden, opdager man noget 14 TEMA: TRE TIGERSPRING FOR MATERIALEFORSKNINGEN Hvis man skal forstå forskellen på en glas og en væske er det ikke nok at vide, hvordan atomerne sidder placeret, man skal også vide hvordan de bevæger

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

I. Deskriptiv analyse af kroppens proportioner

I. Deskriptiv analyse af kroppens proportioner Projektet er delt i to, og man kan vælge kun at gennemføre den ene del. Man kan vælge selv at frembringe data, fx gennem et samarbejde med idræt eller biologi, eller man kan anvende de foreliggende data,

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Fra Støv til Liv Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Observationer af universet peger på, at det er i konstant forandring. Alle galakserne fjerner

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig

Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig som også findes i en trigonometrisk variant, den såkaldte 'appelsin'-formel: Men da en trekants form

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

SDU og DR. Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? + + Atom-model: - -

SDU og DR. Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? + + Atom-model: - - SDU og DR Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? Atom-model: - - - + + - + + + + + - - - Hvad er et atom? Alt omkring dig er bygget op af atomer. Alligevel kan du ikke se et enkelt

Læs mere

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi...

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... Indholdsfortegnelse 1. Bevægelse... 3. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 1 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... 19 Opgaver... 5 1. Bevægelse En vigtig del

Læs mere

Kapital- og rentesregning

Kapital- og rentesregning Rentesregning Rettet den 28-12-11 Kapital- og rentesregning Kapital- og rentesregning Navngivning ved rentesregning I eksempler som Niels Oles, hvor man indskyder en kapital i en bank (én gang), og banken

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere