Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 26. maj 2010, kl Fremmødte:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 26. maj 2010, kl. 19.00 Fremmødte:"

Transkript

1 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 26. maj 2010, kl Fremmødte: A/B Avetho 0 / 0 A/B Axel Heides Gård 2 / 1 Maria Nørtoft A/B Bergthora 5 / 5 Søren Kvist Jan Petersen Rasmus Strange Petersen Morten Rosenmeier Hansen Søren Ottesen A/B Egilshus 6 / 5 Rudi Sommerlund Christian Vemb Aa Hannah Leanderdal ved fuldmagt til Jørgen Riis Jørgen Riis A/B Gullfoss 6 /5 Benny Wagner Adam Bertelsen Birthe Bugge Jens Hansen Per Marker Mortensen A/B Gunløg 5 / 2 Simon Emil Reumert Refn Frederik L. Homann Tre repræsentanter ikke mødt A/B HAB 4 / 1 Flemming Jørgensen Tre repræsentanter ikke mødt A/B Halfdan 4 / 2 Torben Linde Martin Rouchmann To repræsentanter ikke mødt B/S Isafjord 4 / 4 Rasmus Jessop Steffen Lund ved fuldmagt til Rasmus Jessop Lars Laursen ved fuldmagt til Rasmus Jessop Jakob Kristensen ved fuldmagt til Rasmus Jessop E/F Islands Brygge 2 / 1 Joan Due A/B Islands Brygge / 0 E/F Islands Brygge 7 1 / 1 Jens Skovgaard Andersen E/F Islandsborg 1 / 1 Jens Kramer Molbech Odgaard E/F Islandshus 3 / 0 Tre repræsentanter ikke mødt E/F Kommandantens Gård 4 / 2 Lene Ugilt ved fuldmagt til Peter Klitz Anne Johansen ved fuldmagt til Peter Klitz Peter Klitz Tenna Schoer ved fuldmagt til Peter Klitz A/B Langebro 1 / 0 A/B Leif 2 / 1 (Thomas Christensen?) A/B Njal 7 / 6 Conni Madsen ved fuldmagt til Niels Løchte Lars Kyhn Rasmussen ved fuldmagt til Niels Løchte Niels Løchte Jesper Bahn Larsen Mette Dalgaard ved fuldmagt til Niels Løchte Mette Belling Schou ved fuldmagt til Niels Løchte Lene Anderson Njal L / Saga A 6 / 6 Witold Hubitz Leif Beyer ved fuldmagt til Wiebke Engels Wiebke Engels Henrik Fischer Rune Wingård ved fuldmagt til Wiebke Engels Casper Fries ved fuldmagt til Wiebke Engels A/B Ny Tøjhus 1 3 / 3 René Seindal Marie Ravnholm ved fuldmagt til Bo Dalsgaard Bo Dalsgaard A/B Ny Tøjhus 2 2 / 2 Niels Tinglev Klan Karas E/F Ny Tøjhus 2 1 / 0 E/F Snorreshus 3 / 3 Keld Ulbæk Arne Bjørn Nielsen Dorte Brandt Jensen A/B Store Thorlakshus 2 / 1 Peter Smith A/B Thorlakshus 2 / 2 Annette Tønnesen Jesper D. Jensen ved fuldmagt til Annette Tønnesen A/B Vesthavn 1 / 1 Ib Baastrup I alt var 54 ud af samtlige 78 repræsentanter mødt personligt eller ved fuldmagt.

2 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Bestyrelsens fremlæggelse af revideret regnskab for det foregående regnskabsår samt godkendelse heraf. 5. Vedtagelse af det af bestyrelsen foreslåede budget og forslag til størrelse af kontingent for indeværende regnskabsår. 6. Forslag fra bestyrelsen, repræsentanterne og/eller medlemmerne. a. Forslag om Canal Digital, YouSee, ComX - som fremtidig Tv-leverandør. b. Forslag om nye kanaler: Canal 9, 6 eren c. Forslag til tilføjelse af kanalen Tv3 PULS d. Forslag til etablering af sekundær redundant fiberforbindelse e. Forslag om administrator/forretningsfører 7. Valg til bestyrelsen. 8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen. 9. Valg af revisor. 10. Eventuelt. Ad. 1 Jørgen Riis bød repræsentanterne velkommen og foreslog Niels Løchte som dirigent. Der var ingen indvendinger mod dette. Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt i henhold til foreningens vedtægter, og at der desuden var mødt repræsentanter for så mange medlemsforeninger, at repræsentantskabet var beslutningsdygtigt. Ad. 2 Dirigenten foreslog Torben Linde som referent. Der var ingen indvendinger mod dette. Ad. 3 Jørgen Riis aflagde bestyrelsens beretning. Det forløbne år var efter formandens vurdering gået udmærket, dog igen præget af at der er for få personer i bestyrelsen, hvilket afspejles i det aktivitetsniveau, det har været muligt at opretholde. I årets løb er Bryggenets leverandør, Group Networks, blevet opkøbt af ComX. Bestyrelsen har indgået en ny kontrakt med ComX Bolignet, som har medført udvidelse af det tidsrum, hvori der

3 udføres service, mulighed for overvåget net når net-omlægningen (endelig) er fuldført samt teknisk support til Bryggenets brugere. Ind til videre fortsætter Bryggenets egen support-gruppe, man må afvente og se, om der fremover vil være behov for denne frivillige indsats. Båndbredden er blevet fordoblet til samme pris. Der blev spurgt fra salen, hvad man havde tænkt sig at gøre ved begrænsningen på 100 Mb/s på portene i det nuværende system. Der blev svaret at man i forbindelse med den planlagte net-omlægning fysisk ville gennemgå switche i netværket, nogle af dem var for gamle og gav problemer med ydelsen, på sigt ville man skifte til gigabit switche. Der var udført planer for net-omlægning i samarbejde med ComX, som skal iværksættes i løbet af sommeren. Det vil betyde at alle brugere af Bryggenet vil få fast IP-adresse i et VLAN med registrering af brugernes MAC-adresser. Det vil gøre nettet mere robust mod problemer forårsaget af virus-angreb o.l. hos enkeltbrugere. Der er ikke kommet nye medlemmer i årets løb, men bestyrelsen har heller ikke gjort en udadvendt indsats for at promovere foreningen. I årets løb er et af bestyrelsesmedlemmerne trådt ud, hvorefter suppleant Simon Veedfald trådte ind som bestyrelsesmedlem. Der blev fra salen spurgt, om man ville overveje at give en skriftlig beretning i forbindelse med udsendelse af indkaldelse til repræsentantskabsmøde, da det ville give repræsentanterne bedre mulighed for at forberede sig. Ib Baastrup fra bestyrelsen påpegede, at langt det meste arbejdet i bestyrelsen reelt var udført af kun to personer, Jørgen Riis og Dorte Brandt Jensen, og takkede dem for indsatsen. Jørgen og Dorte havde i årets løb modtaget et mindre honorar på 3.000,- kr/md, og der var desuden udbetalt penge til flere konsulenter. Der blev fra salen spurgt, om bestyrelsen havde udarbejdet en vedligeholdelsesplan for foreningens anlæg, som det blev pålagt den at gøre på sidste års repræsentantskabsmøde. Der blev svaret, at der ikke var udarbejdet nogen vedligeholdelsesplan, men den planlagte net-omlægning ville betyde en gennemgang og fornyelse af anlægget. Efter afslutningen af net-omlægningen vil man gå videre med en vedligeholdelsesplan. Net-omlægningen planlægges sammen med ComX til iværksættelse i løbet af sommeren, og vil blandt andet betyde en fysisk gennemgang af kabler og switche foruden ændring af netværkets struktur, så alle brugere får faste IP-adresser. Omlægning af internettet vil foregå i juni, medens telefoni omlægges i august. Brugerne vil opleve, at de første gang efter omlægningen skal logge på med nyt brugernummer, så MAC-adressen registres. Der vil samlet være ca. 700 Mb/s båndbredde til rådighed i nettet, hvad der skulle sikre, at brugerne oplever hastigheder på ca. 100 Mb/s på den store pakke og ca. 25 Mb/s på den lille. Der vil være en udgift på ,- kr til ComX, men ydelsespriserne vil ikke ændres pga. dette arbejde. Udgiften skal godkendes i budgettet for Dette var bestyrelsens beretning, dirigenten spurgte om repræsentantskabet kunne godkende den. Der var ingen indvendinger mod dette.

4 Ad. 4 Formanden forklarede, at man igen i år havde valgt ikke at få en revisor til at fremlægge regnskab og budget. Han ville ikke foretage en egentlig gennemgang af regnskabet men opfordrede repræsentanterne til at stille spørgsmål. Der blev spurgt, om en nærmere specificering af posten til opgavekoordination under administrationsomkostninger (side 16 i regnskabet) kunne gives. Der blev svaret at udgiften havde været til et mindre honorar til bestyrelsesmedlemmerne Jørgen Riis og Dorte Brandt Jensen samt arbejde med specifikke opgaver udført af personer i Bryggenets tekniske udvalg. Alle bilag var kontrolleret og godkendt af bogholder og revisor. Der blev efterlyst en bedre specificering af denne post i regnskabet. Der blev spurgt, om salget af Forstædernes Bank havde betydet noget for foreningen. Der blev svaret, at det havde medført problemer med brug af net-bank i en periode, og tilsyneladende øgede gebyrer. Fra salen blev det påpeget, at det udsendte årsregnskab var uden underskrifter. Der blev svaret at årsregnskabet først ville blive underskrevet, efter at det var godkendt af repræsentantskabet. Der blev spurgt, om bestyrelsen havde overvejet, om man kunne opnå rabat på levering af de tekniske ydelser ved at samle dem hos én leverandør. Der blev svaret, at der fremadrettet kun vil være to leverandører, nemlig Canal Digital og ComX. Det vurderedes at disse aftaler allerede var fordelagtige, rabatten var så at sige allerede opnået. Der var ikke flere spørgsmål fra salen, og dirigenten spurgte, om der var nogen indvendinger mod at godkende årets regnskab. Det var der ikke, og regnskabet var dermed godkendt. Ad. 5 Formanden forklarede, at man ville følge samme procedure som ved ikke-fremlæggelsen af regnskabet, men gjorde dog opmærksom på, at der var nogle få og ubetydelige rettelser af tallene i forhold til det bilag, der var sendt ud med indkaldelsen. Der blev desuden knyttet en kommentar til visse punkter. Serviceafgiften var fjernet fra budgettet, og beløbet i stedet lagt ind under tjenester, som følge af den nye aftale med ComX. I budgettet er der regnet med el-forbrug som det nuværende, dvs. med fortsat drift af TV-hovedstationen. Hvis der senere vælges en TV-løsning, hvor hovedstationen ikke er nødvendig, vil der opnås en betydelig besparelse på el-regningen, dog kun for en kort periode af indeværende budgetår. Der blev rejst spørgsmål fra salen, om foreningen fortsat kan opkræve grundabonnement, når foreningens lån er tilbagebetalt pr. 31/11, da grundabonnementet opkræves for at dække afdragene på dette lån. Det blev foreslået at posten i budgettet for grundabonnement skulle nedsættes med 1/12, da der ikke var grundlag for at opkræve det i december Jørgen Riis forklarede, at bestyrelsen havde arbejdet på et forslag om bortfald af grundabonnement, og i stedet en stigning af kontingentet. Forslaget var dog ikke blevet klart i tide til indkaldelsen til repræsentantskabsmødet, men vil i stedet blive fremlagt til vedtagelse på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde inden 1/ De forudsete vedligeholdelsesarbejder på nettet i den kom-

5 mende tid skønnes at kræve en udgift på ca ,- kr. Financieringen af dette beløb vil skønsmæssigt kræve en stigning i kontingentet på ca. 20,- kr/md pr. aktivt stik i foreningerne. Der blev spurgt fra salen, om man ikke kunne tage de ,- kr. fra foreningens egenkapital. Bestyrelsen svarede, at det ville være en for stor belastning af foreningens likviditet. Der var ikke flere spørgsmål fra salen til årets budget. Dirigenten satte herefter forslaget fra salen, om nedsættelse af grundabonnementet i budgettet med 1/12, til afstemning. Der blev stemt ved håndsoprækning. Resultatet blev 5 stemmer for forslaget, og et stort flertal imod. Forslaget var hermed faldet. Dirigenten satte herefter godkendelse af bestyrelsens forslag til budget for 2010 til afstemning. Der blev stemt ved håndsoprækning. Der var ingen stemmer imod, der var 4 blanke stemmer og der var et stort flertal for. Budgettet var hermed godkendt. Ad. 6a Jørgen Riis bad Adam Arndt fra Bryggenets tekniske udvalg om at fremlægge forslaget om valg af TV-udbyder. Bryggenets TV-udvalg havde taget initiativ til at undersøge mulighederne for at opnå en løsning med bedre muligheder for digital TV. Resultatet blev, som nævnt i bilaget til dagsordenen, at der var tre reelle muligheder, Canal Digital, YouSee og ComX. Efter udsendelse af indkaldelsen til repræsentantskabsmødet, og derfor ikke med i bilagene, var der indkommet et tilbud fra Glentevejens Antennelaug, som blev fremlagt på mødet. Bestyrelsen og TV-udvalget fastholdt dog deres anbefaling af tilbuddet fra YouSee. Det blev påpeget, at man kontraktligt er bundet til Canal Digital som leverandør frem til 2011, så levering af signaler fra en anden TV-udbyder skal formidles af Canal Digital frem til kontraktens udløb. Der blev spurgt fra salen, hvad det vil koste i udgift til Canal Digital i denne periode. Samtidig blev det afklaret, at der er tale om en 3-årig aftale, som kun dækker leverance af tv-signal og rettigheder til dette. Slutkundens abonnementsforhold vil fortsætte som hidtil, med mindre kunden vælger en boksløsning, hvor der skal indgås aftale direkte med leverandør. Der blev svaret, at man ikke kendte dette beløb, men YouSee havde givet tilsagn om at kompensere foreningen for denne udgift i overgangsperioden. Det måtte dog indrømmes, at det kun var et tilsagn, ikke et juridisk bindende løfte. Der blev spurgt fra salen, hvorfor man holdt denne afstemning nu, i stedet for at vente til kontrakten med Canal Digital udløber. Der blev svaret, at man fandt det nødvendigt for at følge med den hastige udvikling på digitalt TV, så Bryggenets tilbud kan forblive konkurrencedygtigt. Der blev fra salen opfordret til, at man ved kontraktindgåelse ikke giver leverandøren eneret til at sende TV-signaler på Bryggenets anlæg. Da der stadig var uklarhed om mange detaljer i tilbuddene, skal bestyrelsen forhandle kontrakten med den leverandør, som repræsentantskabet peger på. Det var ikke klart om bestyrelsen herefter havde mandat til at indgå denne kontrakt, eller om det ville kræve endnu en godkendelse fra repræsentantskabet.

6 Det blev fra salen foreslået, at bestyrelsen skulle gives mandat til at forhandle og indgå kontrakt med den leverandør, som repræsentantskabet pegede på. Dirigenten satte herefter dette forslag til afstemning ved håndsoprækning. Det blev vedtaget med stort flertal. Derefter satte dirigenten bestyrelsens forslag om at vælge YouSee som TV-leverandør til afstemning ved håndsoprækning. Der var ingen stemmer imod, 4 blanke, resten for. Forslaget var hermed vedtaget. Ad. 6b Jørgen Riis forklarede at Canal 9 og 6 eren har været vist som prøvekanaler tilgængenlige for alle TV-abonnenter i Bryggenet siden 1. januar. Hvis repræsentantskabet stemte for, at kanalerne skal indgå i de faste TV-pakker, ville det betyde en efterbetaling for prøveperioden på ca ,- kr. Især Canal 9 skønnedes at have interesse, da VM i fodbold vil blive vist på denne kanal. Der udspandt sig en længere debat om, hvorledes betalingen af de ,- kr skulle fordeles på brugerne af de forskellige TV-pakker, hvis det blev vedtaget at beholde kanalerne efter prøveperioden. Der var argumenter for, at alle TV-brugere skulle pålægges en forhøjet pris, da alle havde haft mulighed for at se kanalerne i prøveperioden. Andre argumenterede for, at det kun skulle være brugerne af de kanal-pakker, som kanalerne fremtidigt ville blive placeret i, der skulle betale, da brugene af den lille TV-pakke formodentlig aldrig havde været interesseret i disse kanaler, hvorfor det ville være uretfærdigt at pålægge dem en stigning. Der var også forslag fra salen om, at de ,- kr skulle tages fra foreningens egenkapital. Imod dette blev det indvendt, at så ville selv Bryggenet-brugere uden TV-abonnement overhovedet komme til at betale for at nogen ville se VM i bold. Det forventedes at den midlertidige stigning ville være omkring kr/md. Dirigenten foreslog, at man først skulle stemme om, hvorvidt de to kanaler skulle placeres i stor pakke eller både i mellem og stor pakke, hvis der senere blev stemt for, at de skulle fortætte. Der blev i første omgang stemt ved håndsoprækning, men resultatet var tæt, og tre optællere kom til tre forskellige tal. Dirigenten foreslog herefter skriftlig afstemning, hvorefter resultatet efter enighed mellem tre optællere blev, at 22 repræsentanter stemte for at kanalerne placeres i både mellem og stor pakke, 21 stemte for at de kun skulle placeres i stor pakke og 8 stemte blankt. Derefter foreslog dirigenten, at der skulle stemmes om, hvorvidt udgiften til prøvekanalerne skulle financieres af brugere af stor og mellem TV pakke. Der blev stemt ved skriftlig afstemning og resultatet blev 24 stemmer for, 17 stemmer imod og 11 stemmer blank. Herefter satte dirigenten til afstemning om Canal 9 og 6 eren skulle fortsætte i mellem og stor pakke efter prøveperioden. Der blev stemt ved håndsoprækning og forslaget blev vedtaget med stort flertal. Ad. 6c Der var indkommet forslag om, at Tv3 PULS skulle tilføjes til Bryggenets kanaludbud. Jørgen Riis gjorde opmærksom på, at denne kanal indgik i den store pakke fra YouSee. Da repræsentantskabet

7 allerede havde vedtaget, at bestyrelsen kunne indgå kontrakt med YouSee, blev det foreslået at vente med at sende denne kanal, til aftalen med YouSee var indgået. Der blev stemt om dette ved håndsoprækning, og forslaget blev vedtaget med stort flertal. Ad. 6d. Forslagstilleren motiverede sit forslag med, at der havde været flere tilfælde af driftsafbrydelser, som kunne være undgået, hvis foreningen havde haft en uafhængig fiberforbindelse hos en anden udbyder, som kunne tage over ved problemer hos den primære udbyder. Det blev fra salen påpeget, at der i det netop vedtagne budget ikke var afsat midler til dette formål. Det blev også bemærket, at en redundant forbindelse hos en anden udbyder kunne give administrative problemer. Forslagstilleren indvilligede i at ændre sit forslag til, at bestyrelsen skulle pålægges at indhente tilbud på at skabe redundans i foreningens netforbindelse, som skulle fremlægges for repræsentantskabet til vedtagelse på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde inden 1/ Der blev stemt om forslaget ved håndsoprækning. Det blev vedtaget med stort flertal. Ad. 6e Jørgen Riis forklarede, at det ikke havde været mulig at ansætte en administrator på deltid, under de vilkår bestyrelsen havde været underlagt. Bestyrelsen ønskede derfor at få mulighed for en fuldtidsansættelse af en konsulent. Det blev desuden påpeget at bestyrelsen fandt det vigtigt at bestyrelsen kunne frigøres fra rent administrative opgaver, der lagde beslag på en alt for stor del af den tilgængelige frivillige indsats. Det blev fra salen påpeget at flere forslag i dagsordenen med tilhørende bilag ikke var så gennemarbejdede som ønskeligt, sikkert pga. manglende ressourcer i bestyrelsen. En administrator ville formodentlig kunne sikre en mere gennemarbejdet dagsorden. Der blev fra salen spurgt, om man havde taget højde for de forpligtelser man påtog sig ved fuldtidsansættelse af en person. Der blev svaret, at det netop var derfor bestyrelsen ønskede at indgå aftale med en konsulent, dvs. ikke en person ansat af Bryggenet. Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning ved håndsoprækkelse. Det blev vedtaget med stort flertal. Ad. 7 Jørgen Riis påpegede, at bestyrelsen, efter at et bestyrelsesmedlem var trådt ud i årets løb, og suppleanten der var trådt ind, ikke stillede op til genvalg, ville blive for lille til at opfylde kravene i foreningens vedtægter, og det derfor var afgørende at finde nye medlemmer til bestyrelsen. Fra salen meldte to personer sig som kandidater til bestyrelsen, Rasmus Strange Petersen fra A/B Bergthora og Rudi Sommerlund A/B Egilshus. Desuden genopstillede to bestyrelsesmedlemmer, Ib Baastrup fra A/B Vesthavn og Flemming Jørgensen fra A/B HAB. Alle blev valgt med akklamation.

8 Ad. 8 Fra salen meldte to personer sig som kandidater til suppleantposter i bestyrelsen, Wiebke Engels fra A/B Njal L/Saga A og Benny Wagner fra A/B Gullfoss. De blev valgt med akklamation. Ad. 9 Formanden foreslog at genvælge den nuværende revisor. Dette blev vedtaget med stort flertal. Ad. 10 Der var intet til dette punkt. Kl. 23 kunne dirigenten erklære repræsentantskabsmødet for afsluttet. Referat godkendt d. / 2010

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 24. maj 2012, kl. 19.00

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 24. maj 2012, kl. 19.00 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 24. maj 2012, kl. 19.00 Fremmødte: A/B Avetho 1 / 0 A/B Axel Heides Gård 2 / 2 Bente Ravn Helmer Carlsen A/B Bergthora 5 / 1 Rasmus Strange

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 21. maj 2015, kl. 19.00

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 21. maj 2015, kl. 19.00 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 21. maj 2015, kl. 19.00 Fremmødte: A/B Avetho 1 / 0 A/B Axel Heides Gård 2 / 2 Helmer Carlsen Jimmy Larsen A/B Bergthora 5 / 1 Rasmus Strange

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 19. maj 2011, kl. 19.00

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 19. maj 2011, kl. 19.00 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 19. maj 2011, kl. 19.00 Fremmødte: A/B Avetho 1 / 0 A/B Axel Heides Gård 2 / 0 A/B Bergthora 5 / 3 Jan Petersen ved fuldmagt til Rasmus

Læs mere

bryggenet Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet d. 23. maj 2013 To repræsentanter ikke mødt

bryggenet Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet d. 23. maj 2013 To repræsentanter ikke mødt Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet d. 23. maj 2013 Fremmødte: A/ B Avetho 0 / 1 (1) A/ B Axel Heides Gård 2 / 2 (2) Bente Ravn Helmer Carlsen A/ B Bergthora 3 / 5 (5) Jan

Læs mere

bryggenet Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet d. 23. maj 2017 A/B Langebro 0 / 1 (1) Ingen En repræsentant ikke mødt

bryggenet Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet d. 23. maj 2017 A/B Langebro 0 / 1 (1) Ingen En repræsentant ikke mødt Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet d. 23. maj 2017 Fremmødte: A/B Avetho 0 / 0 (1) repræsentanter registreret A/B Axel Heides Gård 2 / 2 (2) Thomas Funder Bente Gøtzsche A/B

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 15. maj 2014, kl

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 15. maj 2014, kl Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 15. maj 2014, kl. 19.00 Fremmødte: A/B Avetho 1 / 0 A/B Axel Heides Gård 2 / 2 Bent Mejlvang Helmer Carlsen A/B Bergthora 5 / 3 Rasmus Strange

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 11. maj 2016, kl. 19.00

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 11. maj 2016, kl. 19.00 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 11. maj 2016, kl. 19.00 Fremmødte: A/B Avetho 1 / 0 A/B Axel Heides Gård 2 / 2 Bente Ravn Helmer Carlsen ved fuldmagt til Bente Ravn A/B

Læs mere

bryggenet Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00 på Skolen på Islands Brygge

bryggenet Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00 på Skolen på Islands Brygge Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet Islands Brygge, den 23. april 2015 Hermed indkaldes til det årlige ordinære repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet i henhold

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 27. maj 2008, kl

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 27. maj 2008, kl Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 27. maj 2008, kl. 19.00 København den 16. juni 2008 Fremmødte: A/B Avetho A/B Axel Heides Gård Maria Nørtoft Ole Holm A/B Bergthora Jan

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet den 24. maj 2006

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet den 24. maj 2006 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet den 24. maj 2006 København den 29. juni 2006 Fremmødte iht. afkrydsningslisten: A/B Avetho (0/1) Ingen En repræsentant ikke mødt A/B Axel

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 25/3 2015 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 65 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var 1 fuldmagt.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 34 stemmeberettigede medlemmer. Ad 1. Valg af dirigent. Formanden Kjeld

Læs mere

bryggenet Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 19. maj 2005, kl. 19.00 København den 13.

bryggenet Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 19. maj 2005, kl. 19.00 København den 13. Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Bryggenet 19. maj 2005, kl. 19.00 København den 13. juni 2005 Fremmødte: A/B Avetho Ingen A/B Axel Heides Gård Jens Bjerregaard Jimmy Olrich

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 Dagsorden iflg. Vedtægter: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning. Referat af ordinær generalforsamling A/B Westend 28-30 Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 3) Forelæggelse af årsregnskab

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling d. 19. november 2009

Generalforsamling d. 19. november 2009 Dagsorden Generalforsamling d. 19. november 2009 1. Valg af dirigent godkendelse af forretningsorden Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Forelæggelse af årsregnskab og status Behandling

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

Sæby Antenneforening

Sæby Antenneforening Sæby Antenneforening Referat af generalforsamlingen den 5/3 2009 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 75 fremmødte medlemmer inklusive bestyrelsen. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 29/2 2012 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 61 fremmødte medlemmer inklusive 4 bestyrelsesmedlemmer. Torben Sørensen var fraværende grundet sygdom Frank Hermansen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

REFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009. Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet.

REFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009. Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet. REFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009 Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet. Forretningsorden for mødet blev omdelt og godkendt. 1.

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2012, onsdag den 25. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. Dagsordenen er som følgende jf. vedtægternes 22: 1. Valg

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen 1. Valg af dirigent. Efter forslag fra bestyrelsen blev John Gylling valgt som dirigent Dirigenten konstaterede at generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013 Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013 15. maj 2013 Afholdt den: 24. april 2013 Til stede: Referent: 14 ejere, repræsentanter for andelsboligerne, Nordicom Bolig A/S, Lejerbo

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling i E/F Victor Bendix Gade 16-24 Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Hos Advokaterne Arup & Hvidt, Nørre Voldgade 88, 1358 København K Til stede var ejerne

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Referat af afdelingsmødet Afholdt den 21. august 2014 2 Referat af afdelingsmødet den 21. august 2014 56 husstande svarende til 112 uddelte

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker På baggrund af repræsentantskabets beslutning i 2009 har tv-udvalget og bestyrelsen undersøgt de tekniske muligheder for omlægning af vores tv-tilbud. Et forhold

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012 ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Søndag d. 9. september 2012, kl. 13.00-17.30 i Det Grønlandske Hus, Løvstræde 6, 1. sal, 1007 København K. REFERAT Dagsorden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 3/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 3/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 3/3 2010 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 97 fremmødte medlemmer inklusive bestyrelsen. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var medbragt 2 fuldmagter.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 20. februar 2008 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 20. februar 2008 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 20. februar 2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Bilag til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet

Bilag til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet Bilag til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet Islands Brygge, 12. april 2004 Hermed fremsendes bilag til det ordinære repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet. Mødet afholdes Tirsdag

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl Referat af ordinær generalforsamling i A/B Blidahlund & Esperancegården afholdt den 22 april 2015 kl. 18.00 Lokalisation: Gentofte Bibliotekerne, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup Med følgende dagsorden:

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere