Recordbeskrivelse Betalingsfiler version 1.03

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Recordbeskrivelse Betalingsfiler version 1.03"

Transkript

1 Side 1 af 28 Recordbeskrivelse Betalingsfiler version 1.03

2 Side 2 af 28 Formål Det er muligt at sende betalingsdata der er født i virksomhedens eget Edbsystem, typisk virksomhedens økonomisystem til Jyske Bank via SKLsystemet. Vejledningen indeholder reglerne for formatet til betalingsdata. Hvem henvender vejledningen sig til Vejledningen er tiltænkt Edb-leverandører, software-udbydere, systemansvarlige m.fl., som udvikler integration til Jyske Banks systemer via transmission. Yderligere hjælp Har du spørgsmål til vejledningen, eller har du behov for yderligere rådgivning, kan du kontakte: Jyske Bank, EDI Betalinger tlf Spørgsmål om virksomhedens eget økonomisystem/edb-system rettes til egen Edb-leverandør. Datafil Virksomhedens system skal danne en datafil til Jyske Bank. Filen skal have fast recordlængde på 125 bytes, og være opbygget efter følgende struktur: Datafilen startes med en Leverance startrecord og afsluttes med en Leverance slutrecord. Ind imellem start- og slutrecord kan der placeres en eller flere sektioner. En sektion svarer til et bundt af betalinger, som skal hæves på samme debiteringskonto. Hvis man ønsker flere debiteringer på samme konto, fx med forskellige referencer, dannes en sektion pr. debitering. Leverancestart Sektion Sektion Sektion Leveranceslut En sektion består at en sektionsstart og en sektionsslut record. Ind imellem disse findes et antal betalinger. Det kan være kontooverførsler, indbetalingskort/girokort, checks eller udlandsbetalinger. Til hver af disse kan evt. være ekstra oplysninger i form af adresselinier eller adviseringer. I forbindelse med enkelte WAN-udbydere kan det være nødvendigt at ombryde datafilen i 80 bytes i forbindelse med afsendelsen

3 Side 3 af 28 Recordtyper Der kan forekomme følgende records: Recordtype Anvendelse 00 - Leverancestart Startrecord for hele leverancen. Indeholder bl.a. kundens LeveranceID som anvendes til dubletkontrol Sektionsstart Startrecord pr. sektion, som angiver debiteringskonto samt evt. reference til debiteringen Kontooverførsel Detailrecord med oplysninger om en konto-konto overførsel Ekstra referencer Giver mulighed for angivelse af ekstra referencer til beløbsmodtager. Anvendes ved kontooverførsler med lang/særskilt advisering Indbetalingskort / Detailrecord med oplysninger til betaling af et indbetalingskort eller et girokort. girokort 35 - Advisering Adviseringsrecord som indeholder supplerende advisering. Anvendes ved kontooverførsel med lang/særskilt advisering samt Indbetalingskort med kortart 73/75 og Checkbestilling Detailoplysninger til forsendelse af en check 41 - Checkadvisering Indeholder adviseringslinier til checks. Linierne udskrives på A4-brev sammen med checken. 45 Checkregistrering Detailoplysninger til registrering af check, som er udskrevet af kunde Swift-Betaling Indeholder grundoplysninger om en betaling til udlandet Swift modtager 1 Indeholder navne- og adresseoplysninger på modtager af en Swift-Betaling. Skal anvendes, hvis der ikke anvendes skabeloner 52 - Swift modtager 2 Indeholder de navne- og adresseoplysninger, som der ikke er plads til i Swift modtager 1 recorden 53 - Swift banker Indeholder struktureret information om en bank, som er part i en swift betaling. Det kan være en modtagerbank eller en mellembank Swift beløbsopdeling Indeholder oplysninger om en evt. opdeling af en swift betaling i flere debiteringer, som skal afregnes til forskellige kurser Swift tekstlinie Indeholder diverse ustruktureret information, som medsendes en swift. Det kan være: Advisering til beløbsmodtager Betalingsformålstekst til anmeldelse Navn og adresse på modtagerbank Navn og adresse på mellembank Navn og adresse på part som skal adviseres via telex/telefax 60 Anmeldelse 1 Indeholder anmeldelsesoplysninger til Danmarks Nationalbank. Bruges kun i forbindelse med kontooverførsler og swift-betalinger. 61 Anmeldelse 2 Indeholder de anmeldelsesoplysninger som der ikke er plads til i Anmeldelse 1 recorden.

4 Side 4 af Adresse 1 Indeholder adresseoplysninger. Anvendes ved angivelse af checkmodtager ved checks samt ved evt. angivelse af alternativ afsender ved kontooverførsler Adresse 2 Indeholder de adresseoplysninger som der ikke er plads til i Adresse 1 recorden Sektionsslut Indeholder antal og summer for sektionen Leveranceslut Indeholder antal og summer for leverancen

5 Side 5 af 28 Kontooverførsler Der kan dannes følgende typer bankoverførsler: 1. Bankoverførsel med kort advisering. Der kan angives 20 karakters advisering til beløbsmodtager samt ekstra referencer. Adviseringen vil blive adviseret på modtagers kontoudtog. 2. Bankoverførsel med lang advisering. Der kan medgives op til 41 liniers advisering á 35 karakterer samt ekstra referencer. Modtager vil modtage advisering senest samtidig med næste kontoudtog. 3. Bankoverførsel med særskilt advisering. Der kan medgives op til 41 liniers advisering á 35 karakterer samt ekstra referencer. Modtager vil modtage advisering straks på et brev. Bemærk prisen for denne type overførsel. En kontooverførsel vil bestå af følgende recordtyper: Der skal altid dannes en record type 20, uanset om det er bankoverførsel med kort, lang eller særskilt advisering. Hvis der er behov for at medsende specielle referencer til beløbsmodtager, kan der dannes en type 21 record. Den kan kun anvendes ved overførsler med lang/særskilt advisering. Kontooverførsel Ekstra referencer Adresse 1 Adresse 2 Advisering Hvis man ønsker at angive en alternativ afsender på betalingen kan der dannes type 80 & 81 records. Der skal anvendes koden for betalingsafsender. Hvis der ikke medsendes type 80 & 81 records, vil kontohaver på debiteringskontoen blive anvendt. Hvis man ønsker at medsende adviseringsoplysninger til kreditor udover de 20 karakter som kan angives i type 20 recorden, kan der dannes et antal type 35 records, som hver indeholder 3 liniers advisering á 35 karakterer. Der må højst medsendes 41 liniers advisering á 35 karakterer. Indbetalingskort En betaling af et indbetalingskort vil bestå af følgende recordtyper: Type 30 record med generelle oplysninger om indbetalingskortet. Det er bl.a. kortart, kreditornummer m.v. Indbetalingskort Adresse 1 Adresse 2 Hvis det er kortart 01, 41, 73 kan der dannes Advisering en type 80 & 81 record med adresseoplysninger om betalingsafsender. Der skal anvendes koden for betalingsafsender. Hvis der ikke medsendes disse records, anvendes navn & adresse fra debiteringskontoen. Hvis det er Kortart 01, 41, 73, 75 kan der dannes et antal Type 35 records med advisering til kreditoren. Ved kortart 01 & 41 kan der medleveres 27 linier á 35 karakterer. For kortart 73 & 75 kan der medleveres 41 linier á 35 karakterer.

6 Side 6 af 28 Check En betaling med check vil bestå af følgende recordtyper: Type 40 record med generelle checkoplysninger. Type 80 & 81 record med adresseoplysninger om checkmodtager. Der skal anvendes koden for checkmodtager. Checkrecord Adresse 1 Adresse 2 Checkadvisering Et antal type 41 records med advisering til checkmodtager. Der kan medsendes 22 linier á 72 karakterer. Checkregistrering En registrering af udskrevet check vil bestå af følgende recordtyper: Type 45 record med generelle checkregistreringsoplysninger. Swift betaling En betaling til udlandet kan bestå af følgende recordtyper: En type 50 record, som indeholder generelle oplysninger om swift-betalingen Evt. en type 51 samt en type 52 record, som indeholder navn og adresse samt bank kontonummer på beløbsmodtager. Skal anvendes, hvis der ikke er angivet skabelon. Evt. en eller to type 53 records, som identificerer de banker, som er parter i betalingen. Hvis der ikke anvendes skabelon, skal der medsendes en type 53 record med modtagerbanken. Swiftrecord Modtagerlinier Banker Beløbsopdeling Tekstlinier Evt. en eller flere type 54 records, som indeholder evt. opdeling af overførslen i flere debiteringer. Det kan anvendes, hvis beløbet skal opdeles i delbeløb, som skal veksles til forskellige kurser, evt. pga. terminsforretninger eller aftalt kurs. Evt. en række type 55 records, som indeholder ustruktureret information vedr. en betaling. Det kan være ustruktureret information, som angiver følgende ting: - Advisering til beløbsmodtager - Betalingsformålstekst til anmeldelse - Navn og adresse på modtagerbank - Navn og adresse på mellembank - Navn og adresse på part som skal adviseres via telex/telefax

7 Side 7 af 28 Recordtype Leverancestart Bemærkninger. Altid 1. 2 Recordtype 10 2 AN Ja '00' 3 Version 12 3 N Ja '100' 4 LeveranceID AN Ja Kundens entydige ID for leverancen 5 Dato 50 8 N Ja Dato for leverancen (AHAAMMDD) 6 Tid 58 6 N Ja Tid for leverancen (TTMMSS) 7 Filler AN Nej Blank

8 Side 8 af 28 Recordtype Sektionsstart Bemærkninger Der dannes en sektion pr. debetkonto/debettering 2 Recordtype 10 2 AN Ja '10' 3 Debet regnr 12 4 N Ja Debetkontoens registreringsnummer 4 Debet kontonr N Ja Debetkontoens kontonummer 5 Reference AN Nej Reference til tering på debetkontoen (vil ikke blive anvendt på swift-betalinger) 6 Filler AN Nej Blank

9 Side 9 af 28 Recordtype Kontooverførsel Bemærkninger 2 Recordtype 10 2 AN Ja '20' 3 BetalingsRef AN Nej Kundens Identifikation af betalingen 4 Ekspeditionsdato 32 8 N Ja Ekspeditionsdato (AHAAMMDD) 5 Advisering 40 1 AN Ja Adviseringsform for betalingen 'K' - Overførsel med kort advisering 'L' - Overførsel med lang advisering *1) 'S' - Overførsel med straks advisering *2) 6 Regnr 41 4 N Ja Beløbsmodtagers registreringsnummer 7 Kontonr N Ja Beløbsmodtagers kontonummer 8 Posteringstekst AN Nej Kort tekst til teringen. Adviseres på modtagers kontoudtog *3) 9 Beløb N Ja Krediteringsbeløb angivet i ører. Beløbet angives med 2 decimaler fx (betyder 125,00) 10 Møntsort 93 3 AN Nej Møntsort for betalingen 'DKK' - Betaling i Kr. 11 Filler AN Nej Blank *1) Der er mulighed for at angive 41 liniers advisering á 35 karakterer. Adviseringen stilles umiddelbart til rådighed for modtager via deres officebanking og sendes desuden på papir af modtagers P.I. ved lejlighed. Adviseringen skal angives i record 35 *2) Som ved lang advisering, blot sendes adviseringen på papir umiddelbart til modtager af dennes P.I.Bemærk at der opkræves et gebyr for straks advisering *3) Benyttes ikke ved straks advisering

10 Side 10 af 28 Recordtype Ekstra referencer Bemærkninger Kan anvendes ved kontooverførsel med lang/straks advis 2 Recordtype 10 2 AN Ja '21' 3 Primær ref AN Nej Reference til primært dokument, ex. fakturanr. 4 Kreditor ident AN Nej Kreditors identifikation af debitor, ex. kundenr. 5 Filler AN Nej Blank

11 Side 11 af 28 Recordtype Indbetalingskort/girokort Bemærkninger 2 Recordtype 10 2 AN Ja '30' 3 BetalingsRef AN Nej Kundens Identifikation af betalingen 4 Ekspeditionsdato 32 8 N Ja Ekspeditionsdato (AHAAMMDD) 5 Kortart 40 2 N Ja Kortart på girokort/indbetalingskort 6 Kreditornr 42 8 N Ja FI-kreditornummer / Girokontonummer 7 BetalingsID AN Nej BetalingsID på kortet (skal udfyldes ved visse kortarter) 8 Beløb N Ja Krediteringsbeløb angivet i ører. Beløbet angives med 2 decimaler fx (betyder 125,00) 9 Møntsort 87 3 AN Nej Møntsort for betalingen 'DKK' - Betaling i Kr. 10 Filler AN Nej Blank Ved Kortart 01, 41, 73, 75 kan der dannes et antal Type 35 records med advisering til kreditoren. Ved kortart 01 & 41 kan der dannes 27 linier á 35 karakterer. Ved kortart 73 & 75 kan der dannes 41 linier á 35 karakterer.

12 Side 12 af 28 Recordtype Advisering Bemærkninger Anvendes ved kontooverførsel og indbetalingskort/girokort 2 Recordtype 10 2 AN Ja '35' 3 Ident 12 1 AN Ja Identifikation af adviseringen 'A' - Advisering til beløbsmodtager 4 Løbenummer 13 2 N Ja Løbenummer for adviseringsrecords til denne kontooverførsel eller indbetalingskort/girokort 5 Tekstlinie AN Nej Adviseringslinie 6 Tekstlinie AN Nej Adviseringslinie 7 Tekstlinie AN Nej Adviseringslinie 8 Filler AN Nej Blank

13 Side 13 af 28 Recordtype Checkrecord Bemærkninger 2 Recordtype 10 2 AN Ja '40' 3 BetalingsRef AN Nej Kundens Identifikation af betalingen 4 Ekspeditionsdato 32 8 N Ja Ekspeditionsdato (AHAAMMDD) 5 Checktype 40 1 AN Ja 'B' - Bankcheck 'K' - Kundecheck *1) 6 Checkaftale 41 3 N Nej Checkaftalenummer anvendes ved kundechecks 7 Modtager 44 1 AN Ja 'M' - Checken sendes til modtager 'A' - Checken sendes til afsenderen 8 Beløb N Ja Checkbeløb angivet i ører. Beløbet angives med 2 decimaler fx (betyder 125,00) 9 Møntsort 63 3 AN Nej Møntsort for checken 'DKK' Check i Kr. 10 Filler AN Nej Blank *1) Kundechecks er checks udskrevet af Jyske Bank med afsenders logo og underskrifter. Kundechecks kræver, at der er lavet en aftale med Jyske Bank om dette.

14 Side 14 af 28 Recordtype Checkadvisering Bemærkninger Anvendes kun ved checks 2 Recordtype 10 2 AN Ja '41' 3 Ident 12 1 AN Ja Identifikation af adviseringen 'A' - Advisering til checkmodtager 4 Løbenummer 13 2 N Ja Løbenummer for adviseringsrecords til denne check 5 Tekstlinie AN Ja Adviseringslinie 6 Filler AN Nej Blank Der kan angives i alt 22 liniers advisering af 72 karakterer

15 Side 15 af 28 Recordtype Checkregistrering Bemærkninger Anvendes til registrering af checks, som kunde selv udskriver. 2 Recordtype 10 2 AN Ja '45' 3 BetalingsRef AN Nej Kundens identifikation af checken 4 Udstedelsesdato 32 8 N Ja Udstedelsesdato (AHAAMMDD) 5 Checknummer N Ja Checknummer 6 TK 50 2 N Ja Checkens transaktionskode 7 Beløb N Ja Checkbeløb angivet i ører. Beløbet angives med 2 decimaler fx (betyder 125,00) 8 Møntsort 70 3 AN Nej Møntsort for checken 'DKK' Check i Kr. 9 Filler AN Nej Blank

16 Side 16 af 28 Recordtype Swift-Betaling Bemærkninger Feltnr Feltnavn Start Antal 2 Recordtype 10 2 AN Ja '50' 3 BetalingsRef AN Nej Kundens Identifikation af betalingen 4 Ekspeditionsdato 32 8 N Ja Ekspeditionsdato (AHAAMMDD) 5 Skabelonnavn AN Nej Nøgle på skabelon for betalingen 6 Møntsort kredit 56 3 AN Ja ISO Møntsort som angiver hvilken valuta beløbet skal sendes i. 7 Beløb N Ja Beløb der ønskes overført. Beløb angives med 4 decimaler Fx (betyder 150,0000) 8 Beløbstype 77 1 AN Ja Kode som fortæller, om beløbet er angivet som debet- eller som kreditbeløb. 'D' - Beløbet er debetbeløbet, og er angivet i debiteringskontoens møntsort. 'K' - Beløbet er kreditbeløbet, og er angivet i den møntsort, som betalingen sendes i. 9 Overførselstype 78 1 AN Nej Overførselstype - styrer bl.a. valør og gebyr 'N' - Normal 'H' - Haster 'E' - Økonomibetaling Default: 'N' 10 Omkostningskode 79 1 AN Nej Omkostningskode ved betalingen '1' - Afsender betaler alle omkostninger i Danmark og i udlandet *1) '2' - Afsender betaler omkostninger i Danmark. Modtager betaler omkostninger i udlandet. '3' - Modtager betaler alle omkostninger i Danmark og i udlandet Default: 2. Jyske Bank ændrer omkostningskoden til ' 2' (Share), såfremt betalingen er omfattet af Betalingstjenesteloven. 11 Advismedie 80 1 AN Nej Advisering af modtager via T - Telex eller F - telefax om at pengene bliver overført 12 Advisnummer AN Nej Udfyldes med telex eller telefax nummeret, hvis Advismedie er udfyldt med 'T' eller 'F' 13 Advisangivelse 97 3 AN Nej Modtagerangivelse for telex/telefax 'BEN' - Beløbsmodtager 'AND' - Anden end beløbsmodtager - tekstrecord 55 med Advisnavn angiver hvem

17 Side 17 af Filler AN Nej Blank *1) Bemærk, at der kan gå flere uger inden de udenlandske omkostninger hæves

18 Side 18 af 28 Recordtype Swift modtager 1 Recordlængde Bemærkninger 125 bytes Angiver modtager af Swift betalingen 2 Recordtype 10 2 AN Ja '51' 3 Modtagerlinie AN Ja Modtagers navn og adresse 4 Modtagerlinie AN Nej Modtagers navn og adresse Default: Blank 5 Modtagerlinie AN Nej Modtagers navn og adresse Default: Blank 6 Filler AN Nej Blank

19 Side 19 af 28 Recordtype Swift modtager 2 Recordlængde Bemærkninger 125 bytes Angiver modtager af Swift betalingen 2 Recordtype 10 2 AN Ja '52' 3 Modtagerlinie AN Nej Modtagers navn og adresse Default: Blank 4 Modtagerland 47 2 AN Nej Alfanumerisk landekode Default: 'DK' 5 IBAN nummer AN Nej Beløbsmodtagers IBAN nummer. Identificerer modtagers bank & kontonummer. Må ikke udfyldes samtidig med Modtagerkontonr. Default: Blank 6 Modtagerkontonr AN Nej Beløbsmodtagers kontonr. Må ikke udfyldes samtidig med IBAN nummer 7 Filler AN Nej Blank

20 Side 20 af 28 Recordtype Swift banker Bemærkninger Struktureret Identifikation af banker i en swift 2 Recordtype 10 2 AN Ja '53' 3 Ident 12 1 AN Ja Identifikation af banken 'M' - Identifikation af modtagerbanken 'V' - Mellembank, som er beløbsmodtagers bankforbindelse 4 Swift BIC-adresse AN Nej Bankens swift adresse Hvis feltet udfyldes korrekt vil navn og adresse på modtagerbank ikke blive anvendt. Default: Blank 5 Bank clearingcode AN Nej Beløbsmodtagers Banks clearingcode i landets nationale clearing. Kan enten bestå af en Sortcode eller en BLZ-code. *1) Default: Blank 6 Filler AN Nej Blank CP 9999 New York1 CH New York2 FW Fed Wire BL Bankleitzahl SC Sort code CC Canadian Code AT Austrian Bankleitzahl AU Australian Bank State Branch SW Swiss Clearing Code (SIC) *1)Hvis der indtastes en bank clearingcode, skal der udfyldes en recordtype 55 med oplysninger om modtagerbanken.

21 Side 21 af 28 Recordtype Swift beløbsopdeling Bemærkninger Anvendes hvis swift beløbet skal opdeles i flere debiteringer eller der er en aftalekurs/terminsforreting 2 Recordtype 10 2 AN Ja '54' 3 Ident 12 1 AN Ja Identifikation af delbeløbet '1' - Delbeløb 1 '2' - Delbeløb 2 'R' - Restbeløb 4 Beløb N Nej Delbeløbet - Skal angives ved delbeløb 1 eller 2. Skal ikke angives ved restbeløb Beløb angives med 4 decimaler Fx (betyder 150,0000) 5 Beløbskode 31 1 AN Ja Kode som angiver hvordan delbeløbet skal afregnes. 'M' - Markedskurs 'T' - Terminskurs 'A' - Aftalt kurs 6 Kurs N Nej Den kurs som delbeløbet afregnes til. Skal angives ved Aftalt kurs Beløb angives med 6 decimaler Fx (betyder 785,000000) 7 Terminsnr 50 7 AN Nej Nummeret på terminsforretning angives, hvis der er valgt beløbskode 'T' 5 Filler AN Nej Blank Hvis der ikke medsendes records med beløbsopdeling vil hele beløbet blive vekslet til markedskurs i Jyske Bank. Denne type records skal derfor kun anvendes hvis man har specielle aftaler vedr. aftalt kurs eller terminskontrakt.

22 Side 22 af 28 Recordtype Swift tekst Bemærkninger Individuel tekst advisering til en swift 2 Recordtype 10 2 AN Ja '55' 3 Ident 12 1 AN Ja Identifikation af teksten 'A' - Advisering til beløbsmodtager 'M' - Navn og adresse på modtagerbank 'V' - Navn og adresse på mellembank 'T' - Navn og adresse på part som skal adviseres via telex/telefax 4 Løbenummer 13 2 N Ja Løbenummer på teksten. Der må højst medsende 2 * 70 = 140 karakters advisering til modtager 5 Tekstlinie AN Ja Adviseringstekst 6 Filler AN Nej Blank

23 Side 23 af 28 Recordtype Anmeldelse 1 Recordlængde Bemærkninger 125 bytes Angiver anmeldelsesoplysninger i forbindelse med kontooverførsel/swift-betaling 2 Recordtype 10 2 AN Ja '60' 3 Betalingsformål 12 4 AN Ja Anmeldelseskode 4 Bet.formål dato 16 8 N Ja Dato for import/eksport af vare (AHAAMMDD) 5 Modtagerland 24 2 AN Ja Alfanumerisk landekode 6 Bet.formål tekst AN Ja Betalingsformål 8 Filler AN Nej Blank

24 Side 24 af 28 Recordtype Anmeldelse 2 Recordlængde 125 bytes Bemærkninger Indeholder resterende anmeldelsesoplysninger, som ikke kunne være i Anmeldelse 1 2 Recordtype 10 2 AN Ja '61' 3 Bet.formål tekst AN Ja Betalingsformål 4 Filler AN Nej Blank

25 Side 25 af 28 Recordtype Adresse 1 Bemærkninger 2 Recordtype 10 2 AN Ja '80' 3 Ident 12 1 AN Ja Identifikation af adresserecorden 'M' - Checkmodtager 'A' - Betalingsafsender 4 Adresselinie AN Nej Titel 5 Adresselinie AN Ja Navn 6 Adresselinie AN Ja Adresse 7 Filler AN Nej Blank Hvis der indsættes en recordtype 80, skal der også være en recordtype 81.

26 Side 26 af 28 Recordtype Adresse 2 Bemærkninger 2 Recordtype 10 2 AN Ja '81' 3 Adresselinie AN Nej Adresse 4 Postnr 47 4 N Ja Postnummer 5 Bynavn AN Ja Bynavn 6 Filler AN Nej Blank

27 Side 27 af 28 Recordtype Sektionslut Bemærkninger 2 Recordtype 10 2 AN Ja '90' 3 Antal krediteringer 12 9 N Ja Antal krediteringer i sektionen 4 Sum krediteringer N Ja Sum for krediteringer i sektionen Summen er angivet med 2 decimaler. 5 Antal records 39 9 N Ja Samlet antal datarecords i sektionen incl. Sektionsstart og sektionsslut 6 Filler AN Nej Blank

28 Side 28 af 28 Recordtype Leveranceslut Bemærkninger 2 Recordtype 10 2 AN Ja '99' 3 LeveranceID AN Ja Kundens entydige ID for leverancen 4 Antal sektioner 47 9 N Ja Samles antal sektioner i leverancen 5 Sum krediteringer N Ja Sum for beløb i alle sektioner Summen er angivet med 2 decimaler 6 Antal records 74 9 N Ja Samlet antal records i leverancen incl. leverancestart og leveranceslut 7 Checksum N Ja Checksum for leverancen. Beregnes ved at addere kontonr (uden regnr) samt FI kreditornummer for alle type 20 & 30 records i leverancen. 8 Filler AN Nej Blank

Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02

Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02 Side 1 af 11 Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02 Side 2 af 11 Formål Ved fremsendelse af betalinger til Jyske Bank via transmission, vil der blive dannet en elektronisk kvittering,

Læs mere

Recordbeskrivelse Checkstatusændringer version 1.00

Recordbeskrivelse Checkstatusændringer version 1.00 Side 1 af 8 Recordbeskrivelse Checkstatusændringer version 1.00 Side 2 af 8 Formål Det er muligt at indgå aftale med Jyske Bank om automatisk fremsendelse af checkstatusændringer, fx når en check går fra

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoter version 4.01 13. januar 2012 Side 1 a14 Elektroniske kontoter Ver 4.01 Formål Det er muligt at indgå aftale med Jyske Bank om automatisk fremsendelse af elektroniske

Læs mere

Elektronisk kontoudtog Ver 1.00

Elektronisk kontoudtog Ver 1.00 Elektronisk kontoudtog Ver 1.00 Formål I Webbank er der mulighed for at foretage en eksport af sine kontoterne til en fil. Følgende er en beskrivelse formatet for elektroniske kontoter. Datafil BEC danner

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4

Læs mere

Import betalinger. i Netbanken

Import betalinger. i Netbanken Import betalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2-3 Importforskelle Officebanking Netbanken 4 Beskrivelse af layoutformat 5-14 Hvilke formater understøttes også 15 Konceptafdelingen side

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 23. marts 2016 Version Udarbejdet af Dato 2.0 BEC Bankernes EDB Central 23. marts 2016

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance Datamodtager startrecord Dato: 10.05.93 2 RECORDTYPE 3 N 003 005 Ja 010 3 DATAAFSENDER 8 N 006 013 Ja SE-nummer på dataleverandøren 4 DATAMODTAGER 10 N 014 023 Ja Se-nummer på datamodtager 5 LEVERANCENUMMER

Læs mere

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv 04-03-2008 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde...

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoposter version 4.05 19. april 2010 Side 1 af 6 Formål Leverer posteringsoplysninger i semikolon separeret fil. Filen er velegnet til indlæsning i et Excel-regneark,

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Corporate Netbank og Unitel til pc Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Formattype...4 3. Feltbeskrivelse...5 4. Maksimum- og minimumfelter...14

Læs mere

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 PBS... 4 Eksempler... 12 Danske Bank... 13 GiroBank... 14 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse... 5 4.1 Eksempel

Læs mere

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords.

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. af standardformat for Indbetalingskort Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. Leverancestart/slut skal kun forekomme

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler Recordbeskrivelser overførsler INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HISTORIK... 3 OVERFØRSLER... 4 Overførselsarter... 4 Recordstruktur... 5 Eksempel på opbygningen af en leverance

Læs mere

Formatbeskrivelser. Netbank Erhverv

Formatbeskrivelser. Netbank Erhverv r Netbank Erhverv 30 juni 2016 27. juni 2017 Ændringslog... 4 Indledning... 6 Bankdatas format... 6 af records med fast længde... 8 af records med variabel længde... 9 Betaling start... 10 Betaling start

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011

Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011 Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 Eksempler... 11 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af formatet for Indbetalingskort

Læs mere

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 1. Feltbeskrivelse... 4 2. Record-beskrivelse version

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET

GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET 01.07.2017 Generelle regler for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt 1.1 Regler Disse regler gælder ved overførsel af beløb til udlandet og ved

Læs mere

Betingelser for udenlandske overførsler og checks

Betingelser for udenlandske overførsler og checks Betingelser for udenlandske overførsler og checks 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse af betalinger fra

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 61 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format Januar 2017

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format Januar 2017 Corporate Netbank Betalinger i EDI/4 format Januar 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Salling Bank i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb fra

Læs mere

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet Betalinger til udlandet Langt de fleste udenlandske betalinger fra Danmark foregår via den Europæiske Clearing og via SWIFT, der er et internationalt

Læs mere

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem Dem og sparekassen i følgende situationer: Ved overførsel af

Læs mere

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Pensionsbank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Salling Bank i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb fra

Læs mere

Vilkår for betalinger handel med udlandet

Vilkår for betalinger handel med udlandet Vilkår for betalinger handel med udlandet Her får du og din virksomhed overblik over de forskellige betalingsformer, du kan vælge imellem, når du handler med udlandet. Handel med udlandet dækker også over

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0602 sektion 216 December 2016 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. NetBank Erhverv Djurslands Bank

Recordbeskrivelser kort. NetBank Erhverv Djurslands Bank Recordbeskrivelser kort NetBank Erhverv Djurslands Bank 23. februar 2017 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Ændringslog... 4 Indledning... 5 XXXXs format... 5 Formatbeskrivelse... 7 af

Læs mere

Herudover gælder Faster Andelskasses almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Herudover gælder Faster Andelskasses almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Faster Andelskasse i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet ved modtagelse af beløb

Læs mere

Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder

Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder Om prislisten Prislisten gælder for indenlandske betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer...

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Betingelser for overførsler til og fra udlandet. Herudover gælder vestjyskbanks almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. 4.8.5 Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og vestjyskbank i følgende situationer: Ved overførsel

Læs mere

Eksport af data fra Netbank

Eksport af data fra Netbank Eksport af data fra Netbank Indhold side Generel information 2 Recordopbygning i cvs-fil 3 Recordopbygning Netbankformat 4-8 Konceptafdelingen side nr. 1 Generel information I Netbank kan der eksporteres

Læs mere

Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juli 2017

Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juli 2017 Unitel Betalinger i EDI/4 format Juli 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske felter...

Læs mere

Betaler I ikke til tiden, kan I blive opkrævet rykkergebyrer, og I risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler I ikke til tiden, kan I blive opkrævet rykkergebyrer, og I risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE Faktura Betalingsdato 0.2.205 HiG Denmark ApS 2 Hjælp til jeres faktura speriode 6.0.205-5..205 Total ekskl. moms Moms Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice d. 0.2.205 Momsspecifikation

Læs mere

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) Januar 2017

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) Januar 2017 Corporate Netbank Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) Januar 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formattype... 5 3. Feltbeskrivelse... 6 4. Maksimum- og minimumfelter... 15 5. Indenlandske

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Sydbank Tyskland Overførsler

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 19. maj 2017 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0602 Betalingsoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Betalingsservice

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Tyskland Overførsler fra konto,

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Fil-formater. vedrørende. download af. modtagne FI-indbetalinger. til brug i kundernes. debitorsystem

Fil-formater. vedrørende. download af. modtagne FI-indbetalinger. til brug i kundernes. debitorsystem 1.1.1.1.1 Modtagne FI-indbetalinger, fil-formater Fil-formater vedrørende download af modtagne FI-indbetalinger til brug i kundernes debitorsystem PTG PTG SEK afsluttende CR/LF SEK Postgiro-format UDE

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format August 2015

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format August 2015 Corporate Netbank Betalinger i EDI/4 format August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer:

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Betingelser for overførsler til og fra udlandet pr. 01.05.2015 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet,

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser kort. Netbank Erhverv Recordbeskrivelser kort Netbank Erhverv 30. juni 2016 30. juni 2016 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Ændringslog... 4 Indledning... 5 XXXXs format... 5 Formatbeskrivelse... 7 af records

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet Skal du overføre et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at betalingen gennemføres til rette tid,

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL November 2014

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL November 2014 Unitel EDI EDIFAT 96A PAYMUL, AUTAK, BANSTA, ONTRL, DEBMUL November 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFAT ver. 4 Indhold Indledning... 3 Anvendelse...

Læs mere

Forretningsbetingelser for overførsler til og fra udlandet

Forretningsbetingelser for overførsler til og fra udlandet Forretningsbetingelser for overførsler til og fra udlandet pr. 1. september 2015 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 OverførselsService Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Fejl! Ingen tekst

Læs mere

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til danmark 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark DK701 Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark Overførsel af erstatningsanmodning fra hospitaler til "danmark"

Læs mere

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Recordbeskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Side 1 / 10 Forskelle mellem, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Dette dokument sammenligner funktioner i samt Continia Cash Management Extended med Cash Management

Læs mere

Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS)

Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS) Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS) 2101003 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER, DER OVERFØRES TIL DERES 2102003 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER, DER OVERFØRES FRA DERES 2103003

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) August 2015

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) August 2015 Corporate Netbank Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formattype... 5 3. Feltbeskrivelse... 6 4. Maksimum- og minimumfelter... 15 5. Indenlandske

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0603 Aftaleoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse

Læs mere

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92 000 Returadresse: TDC, Sletvej 30, 0-84, Forfaldsdato: 2.0.202 Kundenummer: 57482 CVR-nr.: DK263670 Betalingsbet. : Inv. month + 2 Ved for sen betaling opkræves et gebyr på 00 Side af 5 MT Transaction

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger Privat

Vilkår for udenlandske betalinger Privat Vilkår for udenlandske betalinger Privat Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? I vilkår for udenlandske betalinger Privat kan du læse om, hvad du skal

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem Dem og pengeinstituttet i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb

Læs mere

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004)

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Unitel EDI MT940 Juni 2010 Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Indhold 1. Indledning...3 2. Generelt...3 3. Beskrivelse af MT940 meddelelsen...3 3.1.

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE 1 Regning 1 Betalingsdato 02.06.2015 Hi3G Denmark ApS 2 Hjælp til din regning Forbrugsperiode 11.04.2015-10.05.2015 Total inkl. moms 873,01 Moms 103,85 Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice

Læs mere