3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Fælles struktur for betalingstransaktioner"

Transkript

1 Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering... 7 Overførsel med lang advisering... 8 Overførsel med RF Creditor Reference... 9 Indbetalingskort Indenlandsk check Overførsel fra girokonto Udenlandsk overførsel Udenlandsk check Overførsel fra udenlandsk pengeinstitut... 15

2 Side: 2 Indledning Dette afsnit indeholder en beskrivelse af danske pengeinstitutters/bogføringscentralers fællesstruktur for i EDIFACT-løsninger. Det betyder, at en fælles kerne af oplysninger i forbindelse med en betalingstransaktion til et dansk pengeinstitut indgår i en EDIFACT-formateret betalingsordre (PAYEXT/PAYMUL), når er implementeret i det enkelte pengeinstitut. Denne fælles struktur giver mulighed for en mere standardiseret gennemførelse af elektroniske betalingsordrer rettet mod de danske pengeinstitutter/bogføringscentraler. Det er således muligt at udvikle én løsning, der kan benyttes til i EDIFACT-format rettet mod alle danske pengeinstitutter/bogføringscentraler. Som angivet i den efterfølgende oversigt over de enkelte, kan der tilbydes yderligere funktionalitet for ét eller flere pengeinstitutter/bogføringscentraler. Hvis denne yderligere funktionalitet skal benyttes, kan det medføre tilpasning i betalingsafsenderens system. Den fælles kerne indeholder de basale data for hver enkelt betalingstransaktion. Disse data er i de fleste tilfælde obligatoriske og altså nødvendige for transaktionens gennemførelse. Følgende 8 for de danske pengeinstitutter/bogføringscentraler indgår i beskrivelsen: - Overførsel med kort advisering - Overførsel med udvidet advisering uden krav om straksclearing - Overførsel med RF Creditor Reference - Indbetalingskort - Indenlandsk check - Udenlandsk overførsel - Udenlandsk check - Overførsel fra udenlandsk pengeinstitut Nogle pengeinstitutter/bogføringscentraler understøtter ikke EDIFACT-løsninger på nuværende tidspunkt. Når dette er tilfældet, vil de implementerede understøtte den fælles struktur. Det kan ikke forventes, at alle EDIFACT-meddelelser eller alle fælles strukturer indføres på én gang i det enkelte pengeinstitut.

3 Side: 3 Dataelementer Funktionaliteten af de dataelementer, der er angivet i ne beskrives herunder i alfabetisk rækkefølge. Navn Beskrivelse Afsendelsesdato Den dato, hvor ordreafgivers pengeinstitut skal sende anmodningen til det udenlandske pengeinstitut Afsenderkonto Indenlandske kontonumre består af registreringsnummer (4 cifre) og kontonummer (10 cifre). Udenlandske kontonumre består af op til 34 tegn Afsenderreference Reference på ordreafgivers kontoudtog Afsenders advisering Kvitteringsmeddelelse til ordreafgiver i fri-tekst Aftalenummer Aftalenummer på indgået kursaftale eller terminskontrakt Alternativt afsendernavn Ordreafgiver kan angive alternativ navn og adresse, der skal videresendes til Andre transaktioner Beskrivelse af "andre transaktioner" ved anmeldelse til Nationalbanken Banknummer Modtagende pengeinstituts nationale "registreringsnummer" for den enkelte afdeling Beløb Beløbet for den aktuelle betaling Beløb / Modværdi Beløbet for den aktuelle betaling / Betaling af et valutabeløb, der svarer til værdien beregnet i en anden valuta Betalingstype Typen af den ønskede betaling Checklevering Angiver, hvor checken skal sendes hen Dato for udenlandsk Dato, hvor beløbet skal debiteres på kontoen i det udenlandske pengeinstitut banks ekspedition Debetadvis Ønske om kvittering på betalingen Debitoridentifikation Identifikation, der fremgår af et indbetalingskorts kodelinie Dokumentreference Reference til et bestemt dokument, eksempelvis en faktura Ekspeditionsdato Den dato, hvor betalingen skal udføres Gebyrkonto Angiver registreringsnummer (4 cifre) og kontonummer (10 cifre) på en gebyrkonto Indførelsestidspunkt Tidspunkt for betaling eller indførsel ved anmeldelse til Nationalbanken Kategori Kategori for anmeldelsens art ved anmeldelse til Nationalbanken Kortartkode Indbetalingskorttype Kreditornummer Nummer på Kreditors hjemland Land, hvor kreditor har hjemsted Kundenummer Tekst, der identificerer ordreafgiver over for hos Kurstype Angiver hvilken kurstype, der skal anvendes ved afregningen af betalingen Meddelelse til banken Instruktion til ordreafgivers pengeinstitut i fri-tekst Meddelelse til Meddelelse til i fri-tekst Modtagerbank Navn og adresse på s bank

4 Side: 4 Landekode Modtagerkonto Modtagernavn Modtagerreference Omkostning Skabelonkode Skabelonnavn SWIFT-adresse Valuta Vareart Angiver landet for s bank Indenlandske kontonumre består af registreringsnummer (4 cifre) og kontonummer (10 cifre). Udenlandske kontonumre består af op til 34 tegn. Navn og adresse på Reference på s kontoudtog Fordeling af omkostninger ved betalingens gennemførelse Kode for oprettelse, ændring og anvendelse af skabelon Identifikation af overførsel SWIFT-adressen på modtagende pengeinstitut ISO-kode for valuta Beskrivelse af varearten ved anmeldelse til Nationalbanken

5 Side: 5 Betalingstransaktioner Dette afsnit indeholder en detaljeret gennemgang af hver enkelt betalingstransaktion. De første rækker indeholder de dataelementer, som er fælles for de danske pengeinstitutter/bogførings-centraler. Efter disse beskrives den yderligere funktionalitet, som kun understøttes af enkelte bogføringscentraler. Første kolonne indeholder navn på dataelementet, i anden kolonne markeres med udråbstegn(!) de elementer, som er nødvendige for gennemførelse af den pågældende betalingstransaktion, og i tredje kolonne angives formatet. I kolonne 4 og 5 angives den specifikke mapning til betalings-meddelelserne PAYEXT og PAYMUL. Bemærk at der for visse dataelementer i PAYMUL er anført to mulige segmentgrupper. En beskrivelse af forskellen fremgår af beskrivelsen af PAYMUL i afsnit 7 under de respektive segmentgrupper. Der anvendes følgende forkortelser: BEC = Bankernes Edb Central BD = Bankdata (herunder Jyske Bank og Sydbank) DDB = Danske Bank = Nordea SDC = Sparekassernes Data Center Hvis der er tale om en bogføringscentral, kan denne repræsentere mange pengeinstitutter. Disse vil normalt følge den for bogføringscentralen beskrevne funktionalitet.

6 Side: 6 Overførsel med kort advisering Indenlandsk overførsel med begrænset advisering på maksimalt 20 tegn til kreditor (håndteres som lang advisering). Betalingstype! an..3 PAI 4461:IBB 4435:UKA SG11 PAI 4461:IBB 4435:DK1, UUA Debetadvis an..3 BGM 4343:AA1, AF1, X1 BGM 4343:AA1, AA2, AF1, AF2, X1 SG4 DTM 2005:203, EKF, EKN, FED 2380 Beløb! n..15 SG2 MOA 5025: SG5 MOA 5025:9 5004, SG11 MOA 5025: Afsenderkonto! n14 SG3 FII 3035:OR C SG6 FII 3035:OR C Modtagerkonto! n14 SG3 FII 3035:BF C SG12 FII 3035:BF C Modtagerreference an..20 SG1 RFF 1153:CR 1154 SG10 PRC 7187:ATK, FTX 4440:PMD eller SG11 RFF 1153:CR 1154

7 Side: 7 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering Indenlandsk overførsel med advisering på op til 41 x 35 tegn til kreditor. Betalingstype! an..3 PAI 4461:IBB 4435:UUA SG11 PAI 4461:IBB 4435: DK1, UUA Debetadvis an..3 BGM 4343:AA1, AF1, X1 BGM 4343:AA1, AA2, AF1, AF2, X1 SG4 DTM 2005:203, EKF, EKN, FED 2380 Beløb! n..15 SG2 MOA 5025: SG5 MOA 5025:9 5004, SG11 MOA 5025: Afsenderkonto! n14 SG3 FII 3035:OR C SG6 FII 3035:OR C Modtagerkonto! n14 SG3 FII 3035:BF C SG12 FII 3035:BF C Debitors identifikation af betalingen n..35 SG1 RFF 1153:DEB 1154 SG11 RFF 1153:DEB 1154 Modtagerreference an..20 SG1 RFF 1153:CR 1154 SG 10 FTX4440: PMD eller SG11 RFF 1153:CR 1154 Meddelelse til! 41 x 1) an..35 SG7 FTX C SG16 FTX C Yderligere funktionalitet: Pengeinstitut Kundenummer hos an..35 SG4 NAD 3035:BE C :KUN SG13 NAD 3035:BE C :KUN DDB,, BD Dokumentreference an..35 SG1 RFF 1153: SG11 RFF 1153: DDB, BD, Alternativ adresse 5 x an..35 SG4 NAD 3035:5 C SG13 NAD 3035:5 C BD,

8 Side: 8 Overførsel med lang advisering Indenlandsk overførsel med advisering på op til 41 x 35 tegn til kreditor. Betalingstype! an..3 PAI 4461:IBB 4435:ULA SG11 PAI 4461:IBB 4435: DK1, UUA Debetadvis an..3 BGM 4343:AA1, AF1, X1 BGM 4343:AA1, AA2, AF1, AF2, X1 SG4 DTM 2005:203, EKF, EKN, FED 2380 Beløb! n..15 SG2 MOA 5025: SG5 MOA 5025:9 5004, SG11 MOA 5025: Afsenderkonto! n14 SG3 FII 3035:OR C SG6 FII 3035:OR C Modtagerkonto! n14 SG3 FII 3035:BF C SG12 FII 3035:BF C Meddelelse til! 1) 41 x an..35 SG7 FTX C SG16 FTX C Yderligere funktionalitet: Pengeinstitut Kundenummer hos an..35 SG4 NAD 3035:BE C :KUN SG13 NAD 3035:BE C :KUN DDB,, BD, Dokumentreference an..35 SG1 RFF 1153: SG11 RFF 1153: DDB, BD, Alternativ adresse 5 x an..35 SG4 NAD 3035:5 C SG13 NAD 3035:5 C BD,

9 Side: 9 Overførsel med RF Creditor Reference Indenlandsk overførsel med RF Creditor Reference (ISO 11649) uden advisering på op til 41 x 35 tegn til kreditor og anden yderligere funktionalitet. Betalingstype! an..3 SG11 PAI 4461:IBB 4435: DK1, UUA Afsenderreference an..20 SG4 RFF 1153:AXX 1154 Debetadvis an..3 BGM 4343:AA1, AA2, AF1, AF2, X1 Ekspeditionsdato! SG4 DTM 2005:203, EKF, EKN, FED 2380 Beløb! n..15 SG5 MOA 5025:9 5004, SG11 MOA 5025: Afsenderkonto! n14 SG6 FII 3035:OR C Modtagerkonto! n14 SG12 FII 3035:BF C Modtagerreference an..25 SG11 RFF 1153:CR 1154

10 Side: 10 Indbetalingskort Fælles indbetalingskort og giroindbetalingskort med debitoridentifikation. Betalingstype! an..3 PAI 4461:IBK SG11 PAI 4461:IBK Debetadvis an..3 BGM 4343:AA1, AF1, X1 BGM 4343:AA1, AF1, AA2, AF2, X1 SG4 DTM 2005:203, EKF, EKN, FED 2380 Beløb! n..15 SG2 MOA 5025: SG5 MOA 5025:9 5004, SG11 MOA 5025: Afsenderkonto! n14 SG3 FII 3035:OR C SG6 FII 3035:OR C Kreditornummer! n..8 SG4 NAD 3035:BE C :KRE SG13 NAD 3035:BE C :KRE Kortartkode! n2 PAI 4435:04, 15, 71, 73, 75 SG11PAI 4435:04, 15, 71, 73, 75 Debitoridentifikation! n15,n16 SG1 RFF 1153:CR 1154 SG11 RFF 1153:CR 1154 Alternativ adresse 5 x an..35 SG4 NAD 3035:5 C SG13 NAD 3035:5 C Meddelelse til! 1) 41 x an..35 SG7 FTX C SG16 FTX C

11 Side: 11 Indenlandsk check Bestilling af check til Danmark. Checken sendes til en. Betalingstype! an..3 PAI 4461:26 SG11 PAI 4461:26 Debetadvis an..3 BGM 4343:AA1, AF1, X1 BGM 4343:AA1, AA2, AF1, AF2, X1 SG4 DTM 2005:203, EKF, EKN, FED 2380 Beløb! n..15 SG2 MOA 5025: SG5 MOA 5025:9 5004, SG11 MOA 5025: Afsenderkonto! n14 SG3 FII 3035:OR C SG6 FII 3035:OR C Modtagernavn Meddelelse til! 4 x an..35 SG4 NAD 3035:RV C SG13 NAD 3035:RV C x an..35 SG7 FTX C SG16 FTX C Yderligere funktionalitet: Pengeinstitut Alternativt afsendernavn 3 x an..35 SG4 NAD 3035:5 C SG7 el. SG13 NAD 3035:5 C080...

12 Side: 12 Overførsel fra girokonto Anmodning om overførsel fra egen girokonto til egen bankkonto. Transaktionstypen kræver særlig aftale. Betalingstype! an..3 PAI 4461:GIR 4435:ALM, SG11 PAI 4461:GIR, 4435:ALM, STR STR Debetadvis an..3 BGM 4343:AA1, AF1, X1 BGM 4343:AA1, AA2, AF1, AF2, X1 og SG4 LIN 1229:AA1,AA2,X1 SG4 DTM 2005:203, EKF, EKN, FED 2380 Beløb! n..15 SG2 MOA 5025: SG5 MOA 5025:9 5004, SG11 MOA 5025: Afsenderkonto! n..8 SG3 FII 3035:OR C SG6 FII 3035:OR C Modtagerkonto! n14 SG3 FII 3035:BF C SG12 FII 3035:BF C Yderligere funktionalitet: Pengeinstitut Meddelelse til 21 x an..35 SG7 FTX C SG16 FTX C DDB

13 Side: 13 Udenlandsk overførsel Overførsel til udlandet. Betalingstype! an..3 PAI 4461:UBB 4435:ALO, EXP, TE SG11 PAI 4461:UBB, 4435:ALO, EXP, TE Debetadvis an..3 BGM 4343:AA1, AF1, X1 BGM 4343:AA1, AA2, AF1, AF2, X1 SG4 DTM 2005:203, EKF, EKN, Beløb / Modværdi! n..15 SG2 MOA 5025:9, SG5 MOA 5025:9, SG11 MOA 5025:9, SG5 MOA 6345 eller CUX Valuta! an3 SG2 MOA 6345 eller CUX C Kurstype! an..2 SG2 RFF 1153:FX, 1, 2, 3 SG5 RFF 1153:FX, 1, 2, 3 Aftalenummer an..35 SG2 RFF 1154 SG5 RFF 1154 Omkostning! an..2 FCA 4471:13, 14, 15 SG4 el. SG11 FCA 4471:13, 14, 15 Meddelelse til 3 x an..35 SG5 INP 4401:3 FTX C108 SG8 INP 4401:3 FTX C banken 4440 Afsenderkonto! an..35 SG3 FII 3035:OR C SG6 FII 3035:OR C Modtagerkonto! an..34 SG3 FII 3035:BF C SG12 FII 3035:BF C Modtagerbank 1) 4 x an..35 SG3 FII 3035:BF SG12 FII 3035:BF Landekode 1) an2 SG3 FII 3035:BF 3207 SG12 FII 3035:BF 3207 SWIFT-adresse 1) an..35 SG3 FII 3035:BF C SG12 FII 3035:BF C Banknummer 1) an..35 SG3 FII 3035:BF C SG12 FII 3035:BF C Modtagernavn! 4 x an..35 SG4 NAD 3035:BE C SG13 NAD 3035:BE C Meddelelse 4 x an..35 SG7 FTX C SG16 FTX C til Anmeldelse til Nationalbanken: Betalingsformålskode an4 SG6 FTX 4441:KAT 4440 SG15 FTX 4441:KAT 4440 Indførselstidspunkt n6 SG6 FTX 4441:IND 4440 SG15 FTX 4441:IND 4440 Kreditors hjemland an2 SG6 FTX 4441:CON 4440 SG15 FTX 4441:CON 4440 Supplerende betalingsformålstekst 4 x an..35 SG6 FTX 4441:SBF 4440 SG15 FTX 4441:SBF 4440 Yderligere funktionalitet: Pengeinstitut Alternativt afsendernavn 3 x an..35 SG4 NAD 3035:5 C SG7 el. SG13 NAD 3035:5 C Gebyrkonto an..35 FCA C SG4 el. SG11 FCA C BD, SDC 1) Mindst ét af dataelementerne skal benyttes

14 Side: 14 Udenlandsk check Bestilling af check til udlandet. Checken sendes til kontohaver eller. Denne transaktionstype understøttes af: BEC, BD, DDB, Betalingstype! an..3 PAI 4461:23, MTC SG11 PAI 4461:23, MTC Debetadvis an..3 BGM 4343:AA1, AF1, X1 BGM 4343:AA1, AA2, AF1, AF2, X1 SG4 DTM 2005:203, EKF, EKN, Beløb / Modværdi! n..15 SG2 MOA 5025:9, SG5 MOA 5025:9, SG11 MOA 5025:9, SG5 MOA 6345 eller CUX Valuta! an3 SG2 MOA 6345 eller CUX C Kurstype! an..2 SG2 RFF 1153:FX, 1, 2, 3 SG5 RFF 1153:FX, 1, 2, 3 Aftalenummer an..35 SG2 RFF 1154 SG5 RFF 1154 Omkostning! an..2 FCA 4471:13, 14, 15 SG4 el. SG11 FCA 4471:13, 14, 15 Afsenderkonto! an..35 SG3 FII 3035:OR C SG6 FII 3035:OR C Modtagernavn! 4 x an..35 SG4 NAD 3035:RV C SG13 NAD 3035:RV C Checklevering! an..3 PAI 4435:DFA, DFF, DFM SG11 PAI 4435:DFA, DFF, DFM Meddelelse til Anmeldelse til Nationalbanken: Anmeldelse til Nationalbanken: Betalingsformålskode 4 x an..35 SG7 FTX C SG16 FTX C an4 SG6 FTX 4441:KAT 4440 SG15 FTX 4441:KAT 4440 Indførselstidspunkt n6 SG6 FTX 4441:IND 4440 SG15 FTX 4441:IND 4440 Kreditors hjemland an2 SG6 FTX 4441:CON 4440 SG15 FTX 4441:CON 4440 Supplerende betalingsformålstekst 4 x an..35 SG6 FTX 4441:SBF 4440 SG15 FTX 4441:SBF 4440 Yderligere funktionalitet: Pengeinstitut Alternativt afsendernavn 3 x an..35 SG4 NAD 3035:5 C SG7 el. SG13 NAD 3035:5 C Gebyrkonto n14 FCA C SG4 el. SG11 FCA C Meddelelse til 3 x an..35 SG5 INP 4401:3 FTX C108 SG8 INP 4401:3 FTX C108 banken BD BEC,, BD

15 Side: 15 Overførsel fra udenlandsk pengeinstitut Anmodning om overførsel fra egen konto i udenlandsk pengeinstitut. Denne transaktionstype understøttes af: DDB og Betalingstype! an..3 PAI 4461:MTA SG11 PAI 4461:MTA Afsendelsesdato! DTM 2005:AFS 2380 SG4 DTM 2005:AFS 2380 Dato for udenlandsk! DTM 2005:EKS 2380 SG11 DTM 2005:EKS 2380 banks ekspedition Beløb! n..15 SG2 MOA 5025: SG5 MOA 5025: SG11 MOA 5025: Valuta! an3 SG2 MOA 6345 el. CUX C SG5 MOA 6345 eller CUX Omkostning! an2 FCA 4471:13, 14, 15 SG4 el. SG11 FCA 4471:13, 14, 15 Meddelelse til 3 x an..35 SG5 INP 4401:3 FTX C108 SG8 INP 4401:3 FTX C banken 4440 Afsenderkonto! an..34 SG3 FII 3035:OR C SG6 FII 3035:OR C Modtagerkonto! an..35 SG3 FII 3035:BF C SG12 FII 3035:BF C Modtagerbank! 4 x an..35 SG3 FII 3035:BF SG12 FII 3035:BF Modtagernavn! 4 x an..35 SG4 NAD 3035:BE C SG13 NAD 3035:BE C Meddelelse til 4 x an..35 SG7 FTX C SG16 FTX C

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

ectrl Banking. ectrl vejledning 1 ectrl Banking

ectrl Banking. ectrl vejledning 1 ectrl Banking ectrl Banking. ectrl vejledning 1 ectrl Banking Indhold Indledning 3 Kreditor 4 Posteringstekster 4 Bankkonti 5 Betalingsmåder 5 Opsætning på kreditor 8 Opsætning på udenlandsk kreditor 9 Banking i Finanskladden

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor...

Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor... Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor...10 Banking i Finanskladden...12 Banking på indkøb...14 Bank-filformater...16

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet Betalinger til udlandet Langt de fleste udenlandske betalinger fra Danmark foregår via den Europæiske Clearing og via SWIFT, der er et internationalt

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet Skal du overføre et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at betalingen gennemføres til rette tid,

Læs mere

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

FAQ OIOXML elektronisk regning

FAQ OIOXML elektronisk regning Side 1 af 24 FAQ OIOXML elektronisk regning 10. september 2012 1 Indledning Denne FAQ samler svarene på de spørgsmål der oftest er blevet stillet i forbindelse med OIOXML elektronisk regning. Alle spørgsmål

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Lønkontoprodukter - vilkår og muligheder for udbetaling, regningsbetaling, anvendelse af dankort og check

Lønkontoprodukter - vilkår og muligheder for udbetaling, regningsbetaling, anvendelse af dankort og check Lønkontoprodukter - vilkår og muligheder for udbetaling, regningsbetaling, anvendelse af dankort og check Udgivet af Konkurrencerådet 25. marts 1996 Udgivet af Konkurrencerådet Nørregade 49 1165 København

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser privatkunder Almindelige forretningsbetingelser privatkunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen. Side 1 af 104 Navision Stat 7.0 ØKO/KKP 29.04.2015 v.1. Elektronisk fakturering Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer INDHOLDSFORTEGNELSE Bliv en del af det digitale Danmark.......................... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør Beregn din aktuelle skat...95 Beregn

Læs mere

Regler for betalinger til og fra udlandet

Regler for betalinger til og fra udlandet Betalinger til udlandet Skal du betale et beløb til en person eller et firma i udlandet, er det naturligvis vigtigt, at betalingen gennemføres rettidigt, i den aftalte valuta og billigst muligt. Betaling

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoposter version 4.05 19. april 2010 Side 1 af 6 Formål Leverer posteringsoplysninger i semikolon separeret fil. Filen er velegnet til indlæsning i et Excel-regneark,

Læs mere

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

SEPA DET FÆLLES EURO- BETALINGS- OMRÅDE: ET INTEGRERET DETAIL- BETALINGSMARKED

SEPA DET FÆLLES EURO- BETALINGS- OMRÅDE: ET INTEGRERET DETAIL- BETALINGSMARKED SEPA DET FÆLLES EURO- BETALINGS- OMRÅDE: ET INTEGRERET DETAIL- BETALINGSMARKED INDHOLD Forord 5 Indledning 6 1. Oprettelse af et fælles eurobetalingsområde (SEPA) 7 > En oversigt over SEPA 7 > Hvorfor

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere