Import i Portalbank 4.1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Import i Portalbank 4.1"

Transkript

1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0

2 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i Portalbank. Forudsætningen er, at økonomisystemet kan danne de nødvendige data og placere dem i filer, som Portalbank kan læse. Portalbank understøtter de samme formater som KaSel, det vil sige: - KaSel-formatet - PTG/EGU-formatet - e-faktura Portalbank-kunden skal selv foretage de nødvendige ændringer i sit økonomisystem, der muliggør import. SDC påtager sig ikke denne opgave. I forbindele med Portalbank er der ikke etableret nye recordtyper og der er foretaget få ændringer på de eksisterende i forhold til det, der er kendt fra KaSel. Enkelte recordtyper er udgået, fordi de typisk er blevet overflødige, da funktionaliteten er indeholdt i andre funktioner. Følgende betalings- og overførselstyper kan importeres afhængig af om funktionerne er tilmeldt aftalen: - Kontooverførsler, både med kort og lang advis via brev eller kontoudskrift (også med valutakonti) - Indbetalingskort både FIK og GIK - Checkbetaling - Lønoverførsler - Overførsel til udlandet - Konto til konto (udland) - Hjemtag beløb fra udlandet - Betaling fra konto i udlandet Data skal struktureres i overensstemmelse med de beskrivelser, der findes i recordbeskrivelserne. Opbygning af records til import i KaSel-formatet - der er ikke skilletegn mellem felter - felterne har faste længder - records adskilles med en carriage return og en linefeed - der er særlige record-formater til giroindbetalingskort med henholdsvis 7- og 8-10-cifrede gironumre - gamle recordformater (recordtype 3, 4, 5, 6 og 9) og nye formater (recordtype K006, K014, K017, K020, K061, K106, K107 og K108) kan blandes mellem hinanden - beløbsfelter, hvor beløbet ikke udfylder hele feltet, højrestilles og foranstilles med blanktegn - punktum eller komma kan anvendes som decimaltegn i beløbsfelter - hvis den anførte valuta i en udenlandsk overførsel ikke har decimaler (fx. japanske yen kan der max. angives 13 cifre i beløbet - hvis valutaen benytter decimaler, kan der angives 13 cifre + et decimaltegn. Fejl i importdata Hvis der er fejl i en record, stopper importen, fejlårsagen vises og den fejlramte betaling vises på skærmen. Der er mulighed for at rette i det/de fejlbehæftede felt/felter og fortsætte.

3 Sådan fungerer importfunktionen i Portalbank Udgangspunktet i den nye funktionalitet er, at hvis en fil kan indlæses i KaSel s importfunktion, så skal den også kunne importeres i Portalbank. Importen startes ved at vælge "Import" i menuen og dernæst vælge den ønskede importfil på pc'en. Placering og navngivning af filer er valgfri. Kasel's opdeling i henholdsvis indenlandske betalinger, løn og udenlandske betalinger er ikke længere nødvendig. Alle betalinger kan for så vidt ligge i samme importfil. I "Data"-kolonnen i importens detalje-billede vises data som de ser ud i importfilen. Dog vises beløb uden komma fra KaSel-filer altid i ører (dvs. der er påsat 00). Under importen placeres de importerede data i udbakken. Dette gælder også lønoverførsler. Fejl i kontonumre, betalingsdatoer og lignende kan rettes undervejs. Importen afsluttes med besked på skærmen. Der er både link til oversigt med rettede og afviste betalinger og til udbakken. Der "lægges til" i udbakken i modsætning til i KaSel, hvor standard er, at de eksisterende betalinger og overførsler bliver overskrevet, når der importeres. Flere filer kan altså importeres efter hinanden og underskrives samlet. Konstateres fejl i data ved gennemgang i udbakken, kan de eksisterende betalinger og overførsler i udbakken fx. slettes enkeltvist eller samlet. De fejlbehæftede data kan herefter rettes og importen gennemføres igen. Andet - Beløb, der rettes under importen, og som er indtastet som fx. 911,00 vises som 911,0 i detalje-billedet. - Ved forkert betalingsdato fremkommer en fast fejltekst: "Bankdag, tidligst idag". Der vises et ret-billede, hvor datoen kan ændres eller vælges fra en kalender. - Importen afbrydes, hvis der opdages forkerte ( syge ) recordtyper, recordlængder, transaktionsløbenumre eller sumoplysninger. Der overføres i disse situationer ikke indhold til udbakken. Fejlen(e) må findes og rettes før importen af den pågældende fil kan genoptages. Udbakken i Portalbank kan i øjeblikket indeholde op til ca. 500 betalinger og overførsler. Hvis brugeren forsøger at indsende ordrer, der overstiger dette antal, vil der opstå fejl. Hvis importfilen er for stor, kan problemet løses ved enten at underskrive færre betalinger og overførsler ad gangen og herved aflevere indholdet i udbakken af flere gange. Eller det kan ske ved at opdele den/de anvendte importfiler i flere mindre filer.

4 Importforskelle KaSel Portalbank Forskelle mellem KaSel- og Portalbank-import - KaSel-formatet indeholder postnummer, men ingen bynavn fordi dette slås op i en postnummer-tabel på klienten. Det gælder for check og de steder, hvor der kan anføres anden afsender på en betaling (FIK/GIK) eller overførsel. Portalbank indeholder ikke en tilsvarende postnummer-tabel, derfor vil bynavnet mangle og skal indtastes. - Hvis betalingsfilen indeholder en alternativ betaler, bliver denne importeret, men når man fra udbakken vælger at se detaljer/rette betalingen, vises den alternative indbetaler først, når feltet "Anden betaler" markeres. - Importerede lønoverførsler placeres i udbakken og ikke i lønoversigten, som de gør i KaSel. - Portalbank accepterer lønimportfiler med beløb uden komma i modsætning til KaSel. - I Portalbank bliver alle lønoverførsler med overførselsart oversat til løntype = dags løn. Tilsvarende oversættes overførselsart til løntype = 20 månedsløn Pension er indført som ny løntype. - I Ret-billedet ved import af udenlandske betalinger valideres ikke på eventuelle afhængigheder mellem felter, som det er tilfældet ved etablering af betalingerne via skærmbilledet. Dette kan betyde afviste betalinger på kvitteringen efter indsendelse fra udbakken. - I "Hjemtag beløb fra udlandet" og "Betaling fra konto i udlandet" er feltet Meddelelse til afsender bank i Portalbank på 4 x 30 tegn. For at bevare kontinuiteten skal feltet fortsat være på 4 x 35 tegn, men importen vil fejle, hvis der er data i de sidste 5 positioner. - Ved import af overførsler til udlandet, hvor modtagers bank ikke er udfyldt, forventer Portalbank, at denne oplysning indtastes. Som alternativ kan swift-koden indtastes i første linie af modtagers bank, idet en af de to oplysninger skal være kendt. Swiftkoden er ikke indeholdt i KaSel-formatet. Derfor skal denne oplysning indtastes manuelt, når der importeres filer med udenlandske data.

5 Beskrivelse af KaSel layoutformat Felter, der er ændret i forhold til KaSel, er markeret med kursiv skrift på gul baggrund. Konto til konto med kort advis Længde Startpos. Type 1 Recordtype = Fra konto (afsenderkonto). Skal indgå i aftalen 14 2 Numerisk 3 Overførselsdato - angives som ddmmåå Beløb i kr. og øre med decimalpunkt i position Numerisk 5 Kvittering ønskes tilsendt J = ja, N = nej 1 37 Alfanumerisk 6 Tekst på egen kontoudskrift Alfanumerisk 7 Regnr. på modtagers pengeinstituttet 4 58 Numerisk 8 Modtager kontonr. - hvis kontonr. < 10 foranstilles Numerisk med nuller 9 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Numerisk Tekstkode 10 Besked til modtager Alfanumerisk Konto til konto med lang advis via brev (straksadvisering) 1 Recordtype = Fra konto (afsenderkonto). Skal indgå i aftalen 14 2 Numerisk 3 Overførselsdato - angives som ddmmåå Beløb i kr. og øre med decimalpunkt i position Numerisk 5 Kvittering ønskes tilsendt J = ja, N = nej 1 37 Alfanumerisk 6 Tekst på egen kontoudskrift Alfanumerisk 7 Anden afsender - J = anden afsender påføres, N = 1 58 Alfanumerisk anden afsender påføres ikke 8 Stillingsbetegnelse for anden afsender hvis N i felt Alfanumerisk 7 udfyldes feltet med blanke 9 Navneoplysninger for anden afsender hvis N i felt Alfanumerisk udfyldes feltet med blanke 10 Adresseoplysninger for anden afsender hvis N i felt Alfanumerisk 7 udfyldes feltet med blanke 11 Postnr. for anden afsender hvis N i felt 7 udfyldes Numerisk feltet med blanke. Bynavn kan ikke angives i recorden 12 Stillingsbetegnelse for modtager Alfanumerisk 13 Navneoplysninger for modtager Alfanumerisk 14 Adresseoplysninger for modtager Alfanumerisk 15 Modtagers postnr Numerisk 16 Regnr. på modtagers pengeinstituttet Numerisk 17 Modtager kontonr. - hvis kontonr. < 10 foranstilles Numerisk med nuller 18 Besked til modtager - antal tekstlinier á 35 tegn. Fra Numerisk 000 til 041 linier hvis ingen besked angives 000' 19 Besked til modtager - tekstlinier á 35 tegn. Alle tekstlinier á 35 tegn på samme række (udfyldes kun hvis værdien i felt 18>0) 248 Alfanumerisk

6 Konto til konto med langt advis via kontoudskrift (venteadvisering) 1 Recordtype = K Afsenderkonto (debetkonto). Skal indgå i aftalen 14 5 Numerisk 3 Overførselsdato - angives som ddmmåå Beløb i kr. og øre med decimalpunkt i position Numerisk 5 Kvittering ønskes tilsendt J = ja, N = nej 1 42 Alfanumerisk 6 Tekst på egen kontoudskrift Alfanumerisk 7 Anden afsender - J = Anden afsender påføres, N = 1 63 Alfanumerisk Anden afsender påføres ikke 8 Stillingsbetegnelse for anden afsender hvis N i felt Alfanumerisk 7 udfyldes feltet med blanke 9 Navneoplysninger for anden afsender - hvis N i felt Alfanumerisk udfyldes feltet med blanke 10 Adresseoplysninger for anden afsender - hvis N i felt Alfanumerisk 7 udfyldes feltet med blanke 11 Postnr. for anden afsender - hvis N i felt 7 udfyldes Numerisk feltet med blanke. Bynavn kan ikke angives i recorden 12 Regnr. på modtagers pengeinstituttet Numerisk 13 Modtager kontonr. - hvis kontonr. < 10 foranstilles Numerisk med nuller 14 Besked til modtager - antal tekstlinier á 35 tegn. Fra Numerisk 000 til 041 linier hvis ingen besked angives 000' 15 Besked til modtager - tekstlinier á 35 tegn. Alle tekstlinier á 35 tegn på samme række (udfyldes kun hvis værdien i felt 14>0) 167 Alfanumerisk

7 Lønoverførsler Længde Startpos. Type 1 Afsenderkonto. Skal indgå i aftalen 14 1 Numerisk 2 Dispositionsdato - angives som ddmmåå Regnr. på modtagers pengeinstitut 4 21 Numerisk 4 Modtager kontonr. - hvis kontonr. < 10 foranstilles Numerisk med nuller 5 Løntype. Der kan anvendes følgende koder: 2 35 Numerisk 10: 14-dages løn, 20: månedsløn, 70: overført, 90: pension 6 Beløb i kr. og øre med decimalpunkt i position Numerisk 7 Navn / tekst - egen reference, benyttes som egen tekst i udbakken Alfanumerisk Checkbetaling 1 Recordtype = Fra konto (afsenderkonto). Skal indgå i aftalen 14 2 Numerisk 3 Betalingsdato - angives som ddmmåå Beløb i kr. og øre med decimalpunkt i position Numerisk 5 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blank Alfanumerisk Kvittering ønskes tilsendt J = ja, N = nej 6 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Alfanumerisk Tekst på egen kontoudskrift 7 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Alfanumerisk Anden afsender - J = Anden afsender påføres, N = Anden afsender påføres ikke 8 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Alfanumerisk Stillingsbetegnelse for anden afsender 9 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Alfanumerisk Navneoplysninger for anden afsender 10 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Alfanumerisk Adresseoplysninger for anden afsender 11 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Numerisk Postnr. for alternativ afsender 12 Stillingsbetegnelse for modtager Alfanumerisk 13 Navneoplysninger for modtager Alfanumerisk 14 Adresseoplysninger for modtager Alfanumerisk 15 Modtagers postnr Antal tekstlinier á 35 tegn til modtager ( ) Numerisk minimum 1 tekstlinie 17 Tekstlinier á 35 tegn - alle tekstlinier á 35 tegn på samme række 234 Alfanumerisk

8 Giroindbetalingskort - gammel layout kortart 01, 04 og 15 1 Recordtype = Fra konto (afsenderkonto). Skal indgå i aftalen 14 2 Numerisk 3 Betalingsdato - angives som ddmmåå Beløb i kr. og øre med decimalpunkt i position Numerisk 5 Kvittering ønskes J = ja, N = nej 1 37 Alfanumerisk 6 Egen husketekst Alfanumerisk 7 Anden afsender. J = anden afsender påføres, N = 1 58 Alfanumerisk anden afsender påføres ikke 8 Anden afsenders stillingsbetegnelse Alfanumerisk 9 Anden afsenders navneoplysninger Alfanumerisk 10 Anden afsenders adresse Alfanumerisk 11 Anden afsenders postnr Numerisk 12 Modtagers gironr Numerisk 13 Kortart fra girokortets kodelinie kun kortart 01, Numerisk og 15 accepteres 14 Betaleridentifikation fra girokortets kodelinie Numerisk - hvis betalerid < 19 udfyldes med foranstillede nuller 15 Besked til modtager - antal tekstlinier á 35 tegn til Numerisk modtager ( ). Minimum 1 tekstlinie ved kortart Besked til modtager, tekstlinier á 35 tegn. Udfyldes kun hvis værdien i felt 15>0 176 Alfanumerisk - nyt layout kortart 01, 04 og 15 Længde Startpos. Type 1 Recordtype = K Fra konto (afsenderkonto). Skal indgå i aftalen 14 5 Numerisk 3 Betalingsdato - angives som ddmmåååå Beløb i kr. og øre med decimalpunkt i position Numerisk 5 Kvittering ønskes J = ja, N = nej 1 42 Alfanumerisk 6 Egen husketekst Alfanumerisk 7 Anden afsender. J = Anden afsender påføres. N = 1 63 Alfanumerisk Anden afsender påføres ikke 8 Anden afsenders stillingsbetegnelse Alfanumerisk 9 Anden afsenders navneoplysninger Alfanumerisk 10 Anden afsenders adresse Alfanumerisk 11 Anden afsenders postnr Numerisk 12 Modtagers gironummer - hvis gironr. < 10 cifre Numerisk udfyldes med foranstillede nuller 13 Kortart fra girokortets kodelinie kun kortart 01, Numerisk og 15 accepteres 14 Betaleridentifikation fra girokortets kodelinie - hvis Numerisk betalerid < 19 udfyldes med foranstillede nuller 15 Besked til modtager - antal tekstlinier á 35 tegn til Numerisk modtager ( ). Minimum 1 tekstlinie ved kortart Besked til modtager, tekstlinier á 35 tegn (udfyldes kun hvis værdien i felt 15>0) 184 Alfanumerisk

9 Fælles indbetalingskort (FI-kort) - kortart 71 1 Recordtype = K Fra konto (afsenderkonto). Skal indgå i aftalen 14 5 Numerisk 3 Betalingsdato - angives som ddmmåååå Beløb i kr. og øre med decimalpunkt i position Numerisk 5 Kvittering ønskes, J = ja, N = nej 1 42 Alfanumerisk 6 Egen husketekst Alfanumerisk 7 Modtagers FI-nr Numerisk 8 Kortart fra FI-kortets kodelinie - kun kortart Numerisk 9 Betaleridentifikation fra FI-kortets kodelinie max. 15 cifre. Foranstilles med nuller Numerisk - kortart 73 1 Recordtype = K Fra konto (afsenderkonto). Skal indgå i aftalen 14 5 Numerisk 3 Betalingsdato - angives som ddmmåååå Beløb i kr. og øre med decimalpunkt i position Numerisk 5 Kvittering ønskes, J = ja, N = nej 1 42 Alfanumerisk 6 Egen husketekst Alfanumerisk 7 Modtagers FI-nr Numerisk 8 Kortart fra FI-kortets kodelinie - kun kortart Numerisk 8 Alternativ afsender - J = Alternativ afsender påføres Alfanumerisk N = Alternativ afsender påføres ikke 9 Anden afsenders stillingsbetegnelse Alfanumerisk 10 Anden afsenders navneoplysninger Alfanumerisk 11 Anden afsenders adresse Alfanumerisk 12 Anden afsenders postnr Numerisk 13 Besked til modtager - antal tekstlinier á 35 tegn til Numerisk modtager ( ). Minimum 1 tekstlinie 14 Besked til modtager - tekstlinier á 35 tegn. Alle tekstlinier á 35 tegn på samme række 163 Alfanumerisk - kortart 75 1 Recordtype = K Fra konto (afsenderkonto). Skal indgå i aftalen 14 5 Numerisk 3 Betalingsdato - angives som ddmmåååå Beløb i kr. og øre med decimalpunkt i position Numerisk 5 Kvittering ønskes, J = ja, N = nej 1 42 Alfanumerisk 6 Egen husketekst Alfanumerisk 7 Modtagers FI-nr Numerisk 8 Kortart fra FI-kortets kodelinie - kun kortart = Numerisk 9 Betaleridentifikation fra FI-kortets kodelinie max Numerisk 16 cifre. Foranstilles med nuller 10 Besked til modtager - antal tekstlinier á 35 tegn til 3 89 Numerisk modtager ( ). Minimum 1 tekstlinie 11 Besked til modtager - tekstlinier á 35 tegn. Alle tekstlinier á 35 tegn på samme række 92 Alfanumerisk

10 Overførsel til udlandet 1 Recordtype = K Alfanumerisk 2 Betalingsdato. Tidligst dags dato og senest 90 dage 8 5 Numerisk frem. Angives som ddmmåååå 3 Overførselstype, som kan være: 001 almindelig, 3 13 Numerisk 002 økonomi overførsel, 003 ekspres i andre valutaer, 004 ekspres i DKK eller USD. Portalbank kan evt. håndtere andre aftalte typer ved manuel oprettelse, men ikke ved import 4 Fra konto. Skal indgå i aftalen Numerisk 5 Modtager IBAN/kontonr. Data venstrestilles Alfanumerisk 6 Modtagervaluta / (ISO-møntkode) 3 65 Alfanumerisk 7 Modtagerbeløb - højrestilles og foranstilles med Numerisk blanke. Max. 13 cifre, hvis valuta ikke har decimaler. Max. 14 cifre, hvis 1-3 decimaler i valuta 8 Afsendervaluta / (ISO-møntkode) - koden skal være 3 82 Alfanumerisk identisk med møntkoden på afsenderkontoen 9 Afsenderbeløb - skal ikke udfyldes, hvis Numerisk modtagerbeløb er udfyldt. Højrestilles og foranstilles med blanke. Max. 13 cifre, hvis valuta ikke har decimaler. Max. 14 cifre, hvis 1-3 decimaler i valuta 10 Modtagers navn og adresse - 4 navnelinier á 35 tegn Alfanumerisk - 1. navnelinie skal udfyldes 11 Modtagers Bank - 4 linier á 35 tegn. I 1. linie kan Alfanumerisk modtagerbanks swiftkode indsættes i stedet for banknavn 12 Meddelelse til modtager - 4 tekstlinier á 35 tegn Alfanumerisk 13 Meddelelse til afsenderbank - 6 tekstlinier á 35 tegn Alfanumerisk 14 Kurstype. Feltet skal være enten: A = Aftalt kurs, Alfanumerisk N = Noteringskurs eller T = Terminskurs 15 Terminskontraktnr. med foranstillede nuller Alfanumerisk 16 Terminskurs / Aftalt kurs - kursen er altid med Numerisk decimaler, med foranstillede nuller. Feltlængden er incl. decimaltegn 17 Separat omkostningskonto - J = ja, N = nej Alfanumerisk 18 Omkostningskonto. Skal indgå i aftalen Numerisk 19 Omkostninger. Feltet kan antage én af følgende Numerisk værdier: 1 = betales i DK af afsender, i udlandet af modtager (SHA). 2 = betales af afsender (OUR), 3 = betales af modtager (BEN) 20 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Alfanumerisk Anmeldelse. Feltet kan antage én af følgende værdier: J = ja, N = nej. Hvis J fortsættes samme record med felter til Anmeldelse 21 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Alfanumerisk Modtagers hjemland (ISO Landekode) 22 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Alfanumerisk Formålskode 23 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Numerisk Indførsel, måned og år - der angives tidspunkt i formatet mmåååå 24 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke. Betalingsformål - 1. tekstlinie 90 tegn, 2. tekstlinie 50 tegn Alfanumerisk

11 Konto til Konto (udland) Behandles via den almindelige konto til konto funktion 1 Recordtype = K Alfanumerisk 2 Ekspeditionsdato. 8 5 Numerisk Tidligst dags dato og senest 90 dage frem. Datoangivelse på format DDMMÅÅÅÅ 3 Fra konto. Skal indgå i aftalen Numerisk 4 Modtagerkonto Numerisk 5 Modtagervaluta / (ISO-møntkode) Alfanumerisk 6 Modtagerbeløb Numerisk - højrestilles og foranstilles med blanke. - max. 13 cifre, hvis møntsort ikke har decimaler - max. 14 cifre, hvis 1-3 decimaler (møntsortafhængig) 7 Afsendervaluta / (ISO-møntkode) Alfanumerisk - koden skal være identisk med møntkoden på afsenderkontoen. 8 Afsenderbeløb - skal ikke udfyldes, hvis Numerisk modtagerbeløb er udfyldt. Højrestilles og foranstilles med blanke. Max. 13 cifre, hvis valuta ikke har decimaler. Max. 14 cifre, hvis 1-3 decimaler i valuta 9 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Alfanumerisk Modtagers navn og adresse - 4 navnelinier á 35 tegn. 1. Navnelinie skal udfyldes 10 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Alfanumerisk Meddelelse til modtager - 4 tekstlinier á 35 tegn 11 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Alfanumerisk Kurstype. Feltet kan være enten: A = Aftalt kurs. N = Noteringskurs eller T = Terminskurs 12 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Numerisk Terminskontraktnummer - med foranstillede nuller 13 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Numerisk Terminstkurs / Aftale kurs - kursen er altid med 6 decimaler, med foranstillede nuller. Feltlængden er incl. decimaltegn 14 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Alfanumerisk Anmeldelse. Feltet kan være: J = ja, N = nej - hvis J fortsætter recorden med felter til anmeldelse 15 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Alfanumerisk Modtagers hjemland (ISO Landekode) 16 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Alfanumerisk Formålskode 17 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Numerisk Indførsel, måned og år - angives som ddmmåååå 18 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke. Betalingsformål - 1. tekstlinie á 90 tegn, 2. tekstlinie á 50 tegn Alfanumerisk

12 Hjemtag beløb fra udlandet 1 Recordtype = K Alfanumerisk 2 Betalingsdato. Tidligst dags dato og senest 90 dage 8 5 Numerisk frem. Angives som ddmmåååå 3 Fra konto (afsenderkonto). Skal indgå i aftalen Alfanumerisk - data venstrestilles. 4 Modtagerkonto Numerisk 5 Modtagervaluta / (ISO-møntkode) 3 62 Alfanumerisk 6 Modtagerbeløb Numerisk - højrestilles og foranstilles med blanke. - max. 13 cifre, hvis valuta ikke har decimaler - max. 14 cifre, hvis 1-3 decimaler i valuta 7 Meddelelse til afsenderbank - 4 tekstlinier á 35 tegn Alfanumerisk Tekst i position 30 til 35 bør være blanke, da det bagvedliggende banksystem kun kan håndtere tekstlinier á 30 tegn 8 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Numerisk Omkostninger. Feltet skal være enten: 1 = betales i udlandet af afsender i DK af modtager. 2 = alle omkostninger betales af afsender eller 3 = alle omkostninger betales af modtager 9 Type (meddelelse til afsenderbank). Feltet kan være: OTHR Fri tekst INTC Intra Company Payment NETS Net Settlement System RTGS Real Time Gross Settlement URGP Urgent Time Sensitive Payment Alfanumerisk Er feltet ikke udfyldt anvendes OTHR som default. For værdien OTHR anvendes de 4 tekstlinier i felt 7. For øvrige værdier blankstilles tekstlinierne

13 Betaling fra konto i udlandet 1 Recordtype = K Alfanumerisk 2 Betalingsdato. Tidligst dags dato og senest 90 dage 8 5 Numerisk frem. Dato angives som ddmmåååå 3 Fra konto (afsenderkonto). Skal indgå i aftalen Alfanumerisk Data venstrestilles. 4 Modtager IBAN/kontonr. - data venstrestilles Alfanumerisk 5 Modtagervaluta / (ISO-møntkode) Alfanumerisk 6 Modtagerbeløb Numerisk - højrestilles og foranstilles med blanke. - max. 13 cifre, hvis valuta ikke har decimaler. Max. 14 cifre, hvis 1-3 decimaler i valuta 7 Modtagers navn og adresse - 4 navnelinier á Alfanumerisk tegn. 1. Navnelinie skal udfyldes 8 Modtagers Bank - 4 navnelinier á 35 tegn Alfanumerisk 9 Meddelelse til afsenderbank - 4 tekstlinier á 35 tegn Alfanumerisk Tekst i position 30 til 35 bør være blanke, da det bagvedliggende banksystem kun kan håndtere tekstlinier á 30 tegn 10 Meddelelse til modtager - 4 tekstlinier á 35 tegn Alfanumerisk 11 Omkostninger. Feltet skal vær enten: 1 = betales i Numerisk udlandet af afsender i DK af modtager. 2 = alle omkostninger betales af afsender eller 3 = alle omkostninger betales af modtager 12 Type (meddelelse til afsenderbank). Feltet kan være: OTHR Fri tekst INTC Intra Company Payment NETS Net Settlement System RTGS Real Time Gross Settlement URGP Urgent Time Sensitive Payment Alfanumerisk Er feltet ikke udfyldt anvendes OTHR som default. For værdien OTHR anvendes de 4 tekstlinier i felt 9. For øvrige værdier blankstilles tekstlinierne

14 Euro betaling i Danmark med kort advis - Erstattes af den almindelige Konto til konto med kort advis Euro betaling i Danmark med lang advis via brev - Erstattes af den almindelige Konto til konto med lang advis via brev Euro betaling i Danmark med lang advis via kontoudskrift - Erstattes af den almindelige Konto til konto med lang advis via kontoudskrift Girodataservice - giro til konto - udgået Girodataservice - konto til giro - udgået PBS-Erhvervsservice - udgået Bestilling af udenlandsk check - udgået (funktion findes ikke i Portalbank)

15 Hvilke formater understøttes også? Foruden KaSel-formatet understøtter Portalbank også: e-faktura - via xml-fil. For yderligere information henvises til ErhvervsGiro Udbetaling (PTG/EGU-formatet) Følgende transaktionstyper understøttes: konto til konto via brev konto til konto via kontoudskrift checkbetaling Indbetalingskort, FIK med kortart 71, 73 og 75. GIK med kortart 01, 04 og 15

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Payment Manage- ment

Payment Manage- ment Payment Management Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion Om Payment Management kurset Kursets indhold Kursets indhold Målgruppe Forudsætninger Udbytte Varighed Demonstrationsdata Kapitel 2 Payment

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11.

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11. Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Ændringer i Payment Management 2.15

Ændringer i Payment Management 2.15 Ændringer i Payment Management 2.15 De ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Dynamics NAV og Navision Attain, med mindre andet er angivet. Ændringer i Payment Management Generelt Issue

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.14 til RTC Copyright 2013 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Om Payment Management kurset... 5 1.2 Kursets indhold... 5 1.2.1 Målgruppe...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC DIRECT DEBIT FOR DYNAMICS AX 4.0 dansk udgave AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 INDHOLD 1 Indledning... 3 1 Opbygning... 4 2 Opsætning generelt... 5 2.1 Opsætning af

Læs mere

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører P. 1-53

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken.

Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken. Side 1 af 131 Navision Stat 7.0 ØS/ØSY/TIE 4. maj 2015 Betalingsformidling Overblik Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken. Formål I vejledningen

Læs mere

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken Indholdsfortegnelse Log ind side 2 Betal et indbetalingskort side 2 Lav en overførsel side 3 Lav en fast overførsel side 4 Tilmelding og afmelding af funktioner side 5 Skift mellem

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

Besvaret dato Spørgsmål Svar. den i fremtidig kontrol mod dobbeltforsendelse på bundtniveau.

Besvaret dato Spørgsmål Svar. den i fremtidig kontrol mod dobbeltforsendelse på bundtniveau. Spørgsmål- og svar, Betalinger Side 1 af (11) 1. Elementer i betalings-xml 1.1 referencer Referencer 1.1.1 11.03.05 "Bundtreference (GrpId), skal være unik identifikation for et bundt indenfor myndighed..

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere