Import i Portalbank 4.1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Import i Portalbank 4.1"

Transkript

1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0

2 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i Portalbank. Forudsætningen er, at økonomisystemet kan danne de nødvendige data og placere dem i filer, som Portalbank kan læse. Portalbank understøtter de samme formater som KaSel, det vil sige: - KaSel-formatet - PTG/EGU-formatet - e-faktura Portalbank-kunden skal selv foretage de nødvendige ændringer i sit økonomisystem, der muliggør import. SDC påtager sig ikke denne opgave. I forbindele med Portalbank er der ikke etableret nye recordtyper og der er foretaget få ændringer på de eksisterende i forhold til det, der er kendt fra KaSel. Enkelte recordtyper er udgået, fordi de typisk er blevet overflødige, da funktionaliteten er indeholdt i andre funktioner. Følgende betalings- og overførselstyper kan importeres afhængig af om funktionerne er tilmeldt aftalen: - Kontooverførsler, både med kort og lang advis via brev eller kontoudskrift (også med valutakonti) - Indbetalingskort både FIK og GIK - Checkbetaling - Lønoverførsler - Overførsel til udlandet - Konto til konto (udland) - Hjemtag beløb fra udlandet - Betaling fra konto i udlandet Data skal struktureres i overensstemmelse med de beskrivelser, der findes i recordbeskrivelserne. Opbygning af records til import i KaSel-formatet - der er ikke skilletegn mellem felter - felterne har faste længder - records adskilles med en carriage return og en linefeed - der er særlige record-formater til giroindbetalingskort med henholdsvis 7- og 8-10-cifrede gironumre - gamle recordformater (recordtype 3, 4, 5, 6 og 9) og nye formater (recordtype K006, K014, K017, K020, K061, K106, K107 og K108) kan blandes mellem hinanden - beløbsfelter, hvor beløbet ikke udfylder hele feltet, højrestilles og foranstilles med blanktegn - punktum eller komma kan anvendes som decimaltegn i beløbsfelter - hvis den anførte valuta i en udenlandsk overførsel ikke har decimaler (fx. japanske yen kan der max. angives 13 cifre i beløbet - hvis valutaen benytter decimaler, kan der angives 13 cifre + et decimaltegn. Fejl i importdata Hvis der er fejl i en record, stopper importen, fejlårsagen vises og den fejlramte betaling vises på skærmen. Der er mulighed for at rette i det/de fejlbehæftede felt/felter og fortsætte.

3 Sådan fungerer importfunktionen i Portalbank Udgangspunktet i den nye funktionalitet er, at hvis en fil kan indlæses i KaSel s importfunktion, så skal den også kunne importeres i Portalbank. Importen startes ved at vælge "Import" i menuen og dernæst vælge den ønskede importfil på pc'en. Placering og navngivning af filer er valgfri. Kasel's opdeling i henholdsvis indenlandske betalinger, løn og udenlandske betalinger er ikke længere nødvendig. Alle betalinger kan for så vidt ligge i samme importfil. I "Data"-kolonnen i importens detalje-billede vises data som de ser ud i importfilen. Dog vises beløb uden komma fra KaSel-filer altid i ører (dvs. der er påsat 00). Under importen placeres de importerede data i udbakken. Dette gælder også lønoverførsler. Fejl i kontonumre, betalingsdatoer og lignende kan rettes undervejs. Importen afsluttes med besked på skærmen. Der er både link til oversigt med rettede og afviste betalinger og til udbakken. Der "lægges til" i udbakken i modsætning til i KaSel, hvor standard er, at de eksisterende betalinger og overførsler bliver overskrevet, når der importeres. Flere filer kan altså importeres efter hinanden og underskrives samlet. Konstateres fejl i data ved gennemgang i udbakken, kan de eksisterende betalinger og overførsler i udbakken fx. slettes enkeltvist eller samlet. De fejlbehæftede data kan herefter rettes og importen gennemføres igen. Andet - Beløb, der rettes under importen, og som er indtastet som fx. 911,00 vises som 911,0 i detalje-billedet. - Ved forkert betalingsdato fremkommer en fast fejltekst: "Bankdag, tidligst idag". Der vises et ret-billede, hvor datoen kan ændres eller vælges fra en kalender. - Importen afbrydes, hvis der opdages forkerte ( syge ) recordtyper, recordlængder, transaktionsløbenumre eller sumoplysninger. Der overføres i disse situationer ikke indhold til udbakken. Fejlen(e) må findes og rettes før importen af den pågældende fil kan genoptages. Udbakken i Portalbank kan i øjeblikket indeholde op til ca. 500 betalinger og overførsler. Hvis brugeren forsøger at indsende ordrer, der overstiger dette antal, vil der opstå fejl. Hvis importfilen er for stor, kan problemet løses ved enten at underskrive færre betalinger og overførsler ad gangen og herved aflevere indholdet i udbakken af flere gange. Eller det kan ske ved at opdele den/de anvendte importfiler i flere mindre filer.

4 Importforskelle KaSel Portalbank Forskelle mellem KaSel- og Portalbank-import - KaSel-formatet indeholder postnummer, men ingen bynavn fordi dette slås op i en postnummer-tabel på klienten. Det gælder for check og de steder, hvor der kan anføres anden afsender på en betaling (FIK/GIK) eller overførsel. Portalbank indeholder ikke en tilsvarende postnummer-tabel, derfor vil bynavnet mangle og skal indtastes. - Hvis betalingsfilen indeholder en alternativ betaler, bliver denne importeret, men når man fra udbakken vælger at se detaljer/rette betalingen, vises den alternative indbetaler først, når feltet "Anden betaler" markeres. - Importerede lønoverførsler placeres i udbakken og ikke i lønoversigten, som de gør i KaSel. - Portalbank accepterer lønimportfiler med beløb uden komma i modsætning til KaSel. - I Portalbank bliver alle lønoverførsler med overførselsart oversat til løntype = dags løn. Tilsvarende oversættes overførselsart til løntype = 20 månedsløn Pension er indført som ny løntype. - I Ret-billedet ved import af udenlandske betalinger valideres ikke på eventuelle afhængigheder mellem felter, som det er tilfældet ved etablering af betalingerne via skærmbilledet. Dette kan betyde afviste betalinger på kvitteringen efter indsendelse fra udbakken. - I "Hjemtag beløb fra udlandet" og "Betaling fra konto i udlandet" er feltet Meddelelse til afsender bank i Portalbank på 4 x 30 tegn. For at bevare kontinuiteten skal feltet fortsat være på 4 x 35 tegn, men importen vil fejle, hvis der er data i de sidste 5 positioner. - Ved import af overførsler til udlandet, hvor modtagers bank ikke er udfyldt, forventer Portalbank, at denne oplysning indtastes. Som alternativ kan swift-koden indtastes i første linie af modtagers bank, idet en af de to oplysninger skal være kendt. Swiftkoden er ikke indeholdt i KaSel-formatet. Derfor skal denne oplysning indtastes manuelt, når der importeres filer med udenlandske data.

5 Beskrivelse af KaSel layoutformat Felter, der er ændret i forhold til KaSel, er markeret med kursiv skrift på gul baggrund. Konto til konto med kort advis Længde Startpos. Type 1 Recordtype = Fra konto (afsenderkonto). Skal indgå i aftalen 14 2 Numerisk 3 Overførselsdato - angives som ddmmåå Beløb i kr. og øre med decimalpunkt i position Numerisk 5 Kvittering ønskes tilsendt J = ja, N = nej 1 37 Alfanumerisk 6 Tekst på egen kontoudskrift Alfanumerisk 7 Regnr. på modtagers pengeinstituttet 4 58 Numerisk 8 Modtager kontonr. - hvis kontonr. < 10 foranstilles Numerisk med nuller 9 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Numerisk Tekstkode 10 Besked til modtager Alfanumerisk Konto til konto med lang advis via brev (straksadvisering) 1 Recordtype = Fra konto (afsenderkonto). Skal indgå i aftalen 14 2 Numerisk 3 Overførselsdato - angives som ddmmåå Beløb i kr. og øre med decimalpunkt i position Numerisk 5 Kvittering ønskes tilsendt J = ja, N = nej 1 37 Alfanumerisk 6 Tekst på egen kontoudskrift Alfanumerisk 7 Anden afsender - J = anden afsender påføres, N = 1 58 Alfanumerisk anden afsender påføres ikke 8 Stillingsbetegnelse for anden afsender hvis N i felt Alfanumerisk 7 udfyldes feltet med blanke 9 Navneoplysninger for anden afsender hvis N i felt Alfanumerisk udfyldes feltet med blanke 10 Adresseoplysninger for anden afsender hvis N i felt Alfanumerisk 7 udfyldes feltet med blanke 11 Postnr. for anden afsender hvis N i felt 7 udfyldes Numerisk feltet med blanke. Bynavn kan ikke angives i recorden 12 Stillingsbetegnelse for modtager Alfanumerisk 13 Navneoplysninger for modtager Alfanumerisk 14 Adresseoplysninger for modtager Alfanumerisk 15 Modtagers postnr Numerisk 16 Regnr. på modtagers pengeinstituttet Numerisk 17 Modtager kontonr. - hvis kontonr. < 10 foranstilles Numerisk med nuller 18 Besked til modtager - antal tekstlinier á 35 tegn. Fra Numerisk 000 til 041 linier hvis ingen besked angives 000' 19 Besked til modtager - tekstlinier á 35 tegn. Alle tekstlinier á 35 tegn på samme række (udfyldes kun hvis værdien i felt 18>0) 248 Alfanumerisk

6 Konto til konto med langt advis via kontoudskrift (venteadvisering) 1 Recordtype = K Afsenderkonto (debetkonto). Skal indgå i aftalen 14 5 Numerisk 3 Overførselsdato - angives som ddmmåå Beløb i kr. og øre med decimalpunkt i position Numerisk 5 Kvittering ønskes tilsendt J = ja, N = nej 1 42 Alfanumerisk 6 Tekst på egen kontoudskrift Alfanumerisk 7 Anden afsender - J = Anden afsender påføres, N = 1 63 Alfanumerisk Anden afsender påføres ikke 8 Stillingsbetegnelse for anden afsender hvis N i felt Alfanumerisk 7 udfyldes feltet med blanke 9 Navneoplysninger for anden afsender - hvis N i felt Alfanumerisk udfyldes feltet med blanke 10 Adresseoplysninger for anden afsender - hvis N i felt Alfanumerisk 7 udfyldes feltet med blanke 11 Postnr. for anden afsender - hvis N i felt 7 udfyldes Numerisk feltet med blanke. Bynavn kan ikke angives i recorden 12 Regnr. på modtagers pengeinstituttet Numerisk 13 Modtager kontonr. - hvis kontonr. < 10 foranstilles Numerisk med nuller 14 Besked til modtager - antal tekstlinier á 35 tegn. Fra Numerisk 000 til 041 linier hvis ingen besked angives 000' 15 Besked til modtager - tekstlinier á 35 tegn. Alle tekstlinier á 35 tegn på samme række (udfyldes kun hvis værdien i felt 14>0) 167 Alfanumerisk

7 Lønoverførsler Længde Startpos. Type 1 Afsenderkonto. Skal indgå i aftalen 14 1 Numerisk 2 Dispositionsdato - angives som ddmmåå Regnr. på modtagers pengeinstitut 4 21 Numerisk 4 Modtager kontonr. - hvis kontonr. < 10 foranstilles Numerisk med nuller 5 Løntype. Der kan anvendes følgende koder: 2 35 Numerisk 10: 14-dages løn, 20: månedsløn, 70: overført, 90: pension 6 Beløb i kr. og øre med decimalpunkt i position Numerisk 7 Navn / tekst - egen reference, benyttes som egen tekst i udbakken Alfanumerisk Checkbetaling 1 Recordtype = Fra konto (afsenderkonto). Skal indgå i aftalen 14 2 Numerisk 3 Betalingsdato - angives som ddmmåå Beløb i kr. og øre med decimalpunkt i position Numerisk 5 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blank Alfanumerisk Kvittering ønskes tilsendt J = ja, N = nej 6 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Alfanumerisk Tekst på egen kontoudskrift 7 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Alfanumerisk Anden afsender - J = Anden afsender påføres, N = Anden afsender påføres ikke 8 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Alfanumerisk Stillingsbetegnelse for anden afsender 9 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Alfanumerisk Navneoplysninger for anden afsender 10 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Alfanumerisk Adresseoplysninger for anden afsender 11 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Numerisk Postnr. for alternativ afsender 12 Stillingsbetegnelse for modtager Alfanumerisk 13 Navneoplysninger for modtager Alfanumerisk 14 Adresseoplysninger for modtager Alfanumerisk 15 Modtagers postnr Antal tekstlinier á 35 tegn til modtager ( ) Numerisk minimum 1 tekstlinie 17 Tekstlinier á 35 tegn - alle tekstlinier á 35 tegn på samme række 234 Alfanumerisk

8 Giroindbetalingskort - gammel layout kortart 01, 04 og 15 1 Recordtype = Fra konto (afsenderkonto). Skal indgå i aftalen 14 2 Numerisk 3 Betalingsdato - angives som ddmmåå Beløb i kr. og øre med decimalpunkt i position Numerisk 5 Kvittering ønskes J = ja, N = nej 1 37 Alfanumerisk 6 Egen husketekst Alfanumerisk 7 Anden afsender. J = anden afsender påføres, N = 1 58 Alfanumerisk anden afsender påføres ikke 8 Anden afsenders stillingsbetegnelse Alfanumerisk 9 Anden afsenders navneoplysninger Alfanumerisk 10 Anden afsenders adresse Alfanumerisk 11 Anden afsenders postnr Numerisk 12 Modtagers gironr Numerisk 13 Kortart fra girokortets kodelinie kun kortart 01, Numerisk og 15 accepteres 14 Betaleridentifikation fra girokortets kodelinie Numerisk - hvis betalerid < 19 udfyldes med foranstillede nuller 15 Besked til modtager - antal tekstlinier á 35 tegn til Numerisk modtager ( ). Minimum 1 tekstlinie ved kortart Besked til modtager, tekstlinier á 35 tegn. Udfyldes kun hvis værdien i felt 15>0 176 Alfanumerisk - nyt layout kortart 01, 04 og 15 Længde Startpos. Type 1 Recordtype = K Fra konto (afsenderkonto). Skal indgå i aftalen 14 5 Numerisk 3 Betalingsdato - angives som ddmmåååå Beløb i kr. og øre med decimalpunkt i position Numerisk 5 Kvittering ønskes J = ja, N = nej 1 42 Alfanumerisk 6 Egen husketekst Alfanumerisk 7 Anden afsender. J = Anden afsender påføres. N = 1 63 Alfanumerisk Anden afsender påføres ikke 8 Anden afsenders stillingsbetegnelse Alfanumerisk 9 Anden afsenders navneoplysninger Alfanumerisk 10 Anden afsenders adresse Alfanumerisk 11 Anden afsenders postnr Numerisk 12 Modtagers gironummer - hvis gironr. < 10 cifre Numerisk udfyldes med foranstillede nuller 13 Kortart fra girokortets kodelinie kun kortart 01, Numerisk og 15 accepteres 14 Betaleridentifikation fra girokortets kodelinie - hvis Numerisk betalerid < 19 udfyldes med foranstillede nuller 15 Besked til modtager - antal tekstlinier á 35 tegn til Numerisk modtager ( ). Minimum 1 tekstlinie ved kortart Besked til modtager, tekstlinier á 35 tegn (udfyldes kun hvis værdien i felt 15>0) 184 Alfanumerisk

9 Fælles indbetalingskort (FI-kort) - kortart 71 1 Recordtype = K Fra konto (afsenderkonto). Skal indgå i aftalen 14 5 Numerisk 3 Betalingsdato - angives som ddmmåååå Beløb i kr. og øre med decimalpunkt i position Numerisk 5 Kvittering ønskes, J = ja, N = nej 1 42 Alfanumerisk 6 Egen husketekst Alfanumerisk 7 Modtagers FI-nr Numerisk 8 Kortart fra FI-kortets kodelinie - kun kortart Numerisk 9 Betaleridentifikation fra FI-kortets kodelinie max. 15 cifre. Foranstilles med nuller Numerisk - kortart 73 1 Recordtype = K Fra konto (afsenderkonto). Skal indgå i aftalen 14 5 Numerisk 3 Betalingsdato - angives som ddmmåååå Beløb i kr. og øre med decimalpunkt i position Numerisk 5 Kvittering ønskes, J = ja, N = nej 1 42 Alfanumerisk 6 Egen husketekst Alfanumerisk 7 Modtagers FI-nr Numerisk 8 Kortart fra FI-kortets kodelinie - kun kortart Numerisk 8 Alternativ afsender - J = Alternativ afsender påføres Alfanumerisk N = Alternativ afsender påføres ikke 9 Anden afsenders stillingsbetegnelse Alfanumerisk 10 Anden afsenders navneoplysninger Alfanumerisk 11 Anden afsenders adresse Alfanumerisk 12 Anden afsenders postnr Numerisk 13 Besked til modtager - antal tekstlinier á 35 tegn til Numerisk modtager ( ). Minimum 1 tekstlinie 14 Besked til modtager - tekstlinier á 35 tegn. Alle tekstlinier á 35 tegn på samme række 163 Alfanumerisk - kortart 75 1 Recordtype = K Fra konto (afsenderkonto). Skal indgå i aftalen 14 5 Numerisk 3 Betalingsdato - angives som ddmmåååå Beløb i kr. og øre med decimalpunkt i position Numerisk 5 Kvittering ønskes, J = ja, N = nej 1 42 Alfanumerisk 6 Egen husketekst Alfanumerisk 7 Modtagers FI-nr Numerisk 8 Kortart fra FI-kortets kodelinie - kun kortart = Numerisk 9 Betaleridentifikation fra FI-kortets kodelinie max Numerisk 16 cifre. Foranstilles med nuller 10 Besked til modtager - antal tekstlinier á 35 tegn til 3 89 Numerisk modtager ( ). Minimum 1 tekstlinie 11 Besked til modtager - tekstlinier á 35 tegn. Alle tekstlinier á 35 tegn på samme række 92 Alfanumerisk

10 Overførsel til udlandet 1 Recordtype = K Alfanumerisk 2 Betalingsdato. Tidligst dags dato og senest 90 dage 8 5 Numerisk frem. Angives som ddmmåååå 3 Overførselstype, som kan være: 001 almindelig, 3 13 Numerisk 002 økonomi overførsel, 003 ekspres i andre valutaer, 004 ekspres i DKK eller USD. Portalbank kan evt. håndtere andre aftalte typer ved manuel oprettelse, men ikke ved import 4 Fra konto. Skal indgå i aftalen Numerisk 5 Modtager IBAN/kontonr. Data venstrestilles Alfanumerisk 6 Modtagervaluta / (ISO-møntkode) 3 65 Alfanumerisk 7 Modtagerbeløb - højrestilles og foranstilles med Numerisk blanke. Max. 13 cifre, hvis valuta ikke har decimaler. Max. 14 cifre, hvis 1-3 decimaler i valuta 8 Afsendervaluta / (ISO-møntkode) - koden skal være 3 82 Alfanumerisk identisk med møntkoden på afsenderkontoen 9 Afsenderbeløb - skal ikke udfyldes, hvis Numerisk modtagerbeløb er udfyldt. Højrestilles og foranstilles med blanke. Max. 13 cifre, hvis valuta ikke har decimaler. Max. 14 cifre, hvis 1-3 decimaler i valuta 10 Modtagers navn og adresse - 4 navnelinier á 35 tegn Alfanumerisk - 1. navnelinie skal udfyldes 11 Modtagers Bank - 4 linier á 35 tegn. I 1. linie kan Alfanumerisk modtagerbanks swiftkode indsættes i stedet for banknavn 12 Meddelelse til modtager - 4 tekstlinier á 35 tegn Alfanumerisk 13 Meddelelse til afsenderbank - 6 tekstlinier á 35 tegn Alfanumerisk 14 Kurstype. Feltet skal være enten: A = Aftalt kurs, Alfanumerisk N = Noteringskurs eller T = Terminskurs 15 Terminskontraktnr. med foranstillede nuller Alfanumerisk 16 Terminskurs / Aftalt kurs - kursen er altid med Numerisk decimaler, med foranstillede nuller. Feltlængden er incl. decimaltegn 17 Separat omkostningskonto - J = ja, N = nej Alfanumerisk 18 Omkostningskonto. Skal indgå i aftalen Numerisk 19 Omkostninger. Feltet kan antage én af følgende Numerisk værdier: 1 = betales i DK af afsender, i udlandet af modtager (SHA). 2 = betales af afsender (OUR), 3 = betales af modtager (BEN) 20 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Alfanumerisk Anmeldelse. Feltet kan antage én af følgende værdier: J = ja, N = nej. Hvis J fortsættes samme record med felter til Anmeldelse 21 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Alfanumerisk Modtagers hjemland (ISO Landekode) 22 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Alfanumerisk Formålskode 23 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Numerisk Indførsel, måned og år - der angives tidspunkt i formatet mmåååå 24 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke. Betalingsformål - 1. tekstlinie 90 tegn, 2. tekstlinie 50 tegn Alfanumerisk

11 Konto til Konto (udland) Behandles via den almindelige konto til konto funktion 1 Recordtype = K Alfanumerisk 2 Ekspeditionsdato. 8 5 Numerisk Tidligst dags dato og senest 90 dage frem. Datoangivelse på format DDMMÅÅÅÅ 3 Fra konto. Skal indgå i aftalen Numerisk 4 Modtagerkonto Numerisk 5 Modtagervaluta / (ISO-møntkode) Alfanumerisk 6 Modtagerbeløb Numerisk - højrestilles og foranstilles med blanke. - max. 13 cifre, hvis møntsort ikke har decimaler - max. 14 cifre, hvis 1-3 decimaler (møntsortafhængig) 7 Afsendervaluta / (ISO-møntkode) Alfanumerisk - koden skal være identisk med møntkoden på afsenderkontoen. 8 Afsenderbeløb - skal ikke udfyldes, hvis Numerisk modtagerbeløb er udfyldt. Højrestilles og foranstilles med blanke. Max. 13 cifre, hvis valuta ikke har decimaler. Max. 14 cifre, hvis 1-3 decimaler i valuta 9 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Alfanumerisk Modtagers navn og adresse - 4 navnelinier á 35 tegn. 1. Navnelinie skal udfyldes 10 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Alfanumerisk Meddelelse til modtager - 4 tekstlinier á 35 tegn 11 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Alfanumerisk Kurstype. Feltet kan være enten: A = Aftalt kurs. N = Noteringskurs eller T = Terminskurs 12 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Numerisk Terminskontraktnummer - med foranstillede nuller 13 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Numerisk Terminstkurs / Aftale kurs - kursen er altid med 6 decimaler, med foranstillede nuller. Feltlængden er incl. decimaltegn 14 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Alfanumerisk Anmeldelse. Feltet kan være: J = ja, N = nej - hvis J fortsætter recorden med felter til anmeldelse 15 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Alfanumerisk Modtagers hjemland (ISO Landekode) 16 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Alfanumerisk Formålskode 17 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Numerisk Indførsel, måned og år - angives som ddmmåååå 18 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke. Betalingsformål - 1. tekstlinie á 90 tegn, 2. tekstlinie á 50 tegn Alfanumerisk

12 Hjemtag beløb fra udlandet 1 Recordtype = K Alfanumerisk 2 Betalingsdato. Tidligst dags dato og senest 90 dage 8 5 Numerisk frem. Angives som ddmmåååå 3 Fra konto (afsenderkonto). Skal indgå i aftalen Alfanumerisk - data venstrestilles. 4 Modtagerkonto Numerisk 5 Modtagervaluta / (ISO-møntkode) 3 62 Alfanumerisk 6 Modtagerbeløb Numerisk - højrestilles og foranstilles med blanke. - max. 13 cifre, hvis valuta ikke har decimaler - max. 14 cifre, hvis 1-3 decimaler i valuta 7 Meddelelse til afsenderbank - 4 tekstlinier á 35 tegn Alfanumerisk Tekst i position 30 til 35 bør være blanke, da det bagvedliggende banksystem kun kan håndtere tekstlinier á 30 tegn 8 Benyttes ikke mere. Skal medtages som blanke Numerisk Omkostninger. Feltet skal være enten: 1 = betales i udlandet af afsender i DK af modtager. 2 = alle omkostninger betales af afsender eller 3 = alle omkostninger betales af modtager 9 Type (meddelelse til afsenderbank). Feltet kan være: OTHR Fri tekst INTC Intra Company Payment NETS Net Settlement System RTGS Real Time Gross Settlement URGP Urgent Time Sensitive Payment Alfanumerisk Er feltet ikke udfyldt anvendes OTHR som default. For værdien OTHR anvendes de 4 tekstlinier i felt 7. For øvrige værdier blankstilles tekstlinierne

13 Betaling fra konto i udlandet 1 Recordtype = K Alfanumerisk 2 Betalingsdato. Tidligst dags dato og senest 90 dage 8 5 Numerisk frem. Dato angives som ddmmåååå 3 Fra konto (afsenderkonto). Skal indgå i aftalen Alfanumerisk Data venstrestilles. 4 Modtager IBAN/kontonr. - data venstrestilles Alfanumerisk 5 Modtagervaluta / (ISO-møntkode) Alfanumerisk 6 Modtagerbeløb Numerisk - højrestilles og foranstilles med blanke. - max. 13 cifre, hvis valuta ikke har decimaler. Max. 14 cifre, hvis 1-3 decimaler i valuta 7 Modtagers navn og adresse - 4 navnelinier á Alfanumerisk tegn. 1. Navnelinie skal udfyldes 8 Modtagers Bank - 4 navnelinier á 35 tegn Alfanumerisk 9 Meddelelse til afsenderbank - 4 tekstlinier á 35 tegn Alfanumerisk Tekst i position 30 til 35 bør være blanke, da det bagvedliggende banksystem kun kan håndtere tekstlinier á 30 tegn 10 Meddelelse til modtager - 4 tekstlinier á 35 tegn Alfanumerisk 11 Omkostninger. Feltet skal vær enten: 1 = betales i Numerisk udlandet af afsender i DK af modtager. 2 = alle omkostninger betales af afsender eller 3 = alle omkostninger betales af modtager 12 Type (meddelelse til afsenderbank). Feltet kan være: OTHR Fri tekst INTC Intra Company Payment NETS Net Settlement System RTGS Real Time Gross Settlement URGP Urgent Time Sensitive Payment Alfanumerisk Er feltet ikke udfyldt anvendes OTHR som default. For værdien OTHR anvendes de 4 tekstlinier i felt 9. For øvrige værdier blankstilles tekstlinierne

14 Euro betaling i Danmark med kort advis - Erstattes af den almindelige Konto til konto med kort advis Euro betaling i Danmark med lang advis via brev - Erstattes af den almindelige Konto til konto med lang advis via brev Euro betaling i Danmark med lang advis via kontoudskrift - Erstattes af den almindelige Konto til konto med lang advis via kontoudskrift Girodataservice - giro til konto - udgået Girodataservice - konto til giro - udgået PBS-Erhvervsservice - udgået Bestilling af udenlandsk check - udgået (funktion findes ikke i Portalbank)

15 Hvilke formater understøttes også? Foruden KaSel-formatet understøtter Portalbank også: e-faktura - via xml-fil. For yderligere information henvises til ErhvervsGiro Udbetaling (PTG/EGU-formatet) Følgende transaktionstyper understøttes: konto til konto via brev konto til konto via kontoudskrift checkbetaling Indbetalingskort, FIK med kortart 71, 73 og 75. GIK med kortart 01, 04 og 15

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Eksport af data fra Netbank

Eksport af data fra Netbank Eksport af data fra Netbank Indhold side Generel information 2 Recordopbygning i cvs-fil 3 Recordopbygning Netbankformat 4-8 Konceptafdelingen side nr. 1 Generel information I Netbank kan der eksporteres

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Pensionsbank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken Indholdsfortegnelse Log ind side 2 Betal et indbetalingskort side 2 Lav en overførsel side 3 Lav en fast overførsel side 4 Tilmelding og afmelding af funktioner side 5 Skift mellem

Læs mere

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Sydbank Tyskland Overførsler

Læs mere

1. Løntræk for arbejdsgiver

1. Løntræk for arbejdsgiver 1. Løntræk for arbejdsgiver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på https://sulinal.gh.gl. Når man går

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Erhverv. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti. NETBANK

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

Teknisk vejledning til indsendelse af udlånsdata

Teknisk vejledning til indsendelse af udlånsdata 1 Teknisk vejledning til indsendelse af udlånsdata BAGGRUND Med udgangspunkt i behovet for afsendelse, transport, modtagelse og behandling af låneoplysninger fra sektorens institutter, beskriver nærværende

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører P. 1-53

Læs mere

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Betingelser for udenlandske overførsler og checks

Betingelser for udenlandske overførsler og checks Betingelser for udenlandske overførsler og checks 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse af betalinger fra

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Posten Norden AB ekommunikation Tietgensgade 37 1566 København V ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Version 1.2 20. august 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Forkortelser

Læs mere

Vilkår for betalinger handel med udlandet

Vilkår for betalinger handel med udlandet Vilkår for betalinger handel med udlandet Her får du og din virksomhed overblik over de forskellige betalingsformer, du kan vælge imellem, når du handler med udlandet. Handel med udlandet dækker også over

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Privat. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. pensions- og aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti.

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoposter version 4.05 19. april 2010 Side 1 af 6 Formål Leverer posteringsoplysninger i semikolon separeret fil. Filen er velegnet til indlæsning i et Excel-regneark,

Læs mere

MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006

MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006 Copyright 2006 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006 Vedbæk, maj 2006 Microsoft C5 LØN PBS opsætning 2006 Indhold Forord...3 1. Overførselsservice...4 2. Informationsoverførsel...7

Læs mere

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel Priser pr. 1. januar 15 Om prislisten Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Unitel. Alle priser er i danske kroner. For betalingskonti, der føres i andre

Læs mere

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11

Læs mere

Kom godt i gang med Netbank

Kom godt i gang med Netbank Velkommen til din nye netbank. Kom godt i gang med Netbank Vi har her samlet lidt nyttig information til dig, som du kan have glæde af indtil du har lært din Netbank bedre at kende. Ud over denne Kom godt

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F 2 0 0 0 0 1 Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L U D B E T A L I N G V I A

S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F 2 0 0 0 0 1 Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L U D B E T A L I N G V I A S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F 2 0 0 0 0 1 Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Dataleverandør-id : Udleveret af Udleveringsdato

Læs mere

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004)

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Unitel EDI MT940 Juni 2010 Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Indhold 1. Indledning...3 2. Generelt...3 3. Beskrivelse af MT940 meddelelsen...3 3.1.

Læs mere

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet Betalinger til udlandet Langt de fleste udenlandske betalinger fra Danmark foregår via den Europæiske Clearing og via SWIFT, der er et internationalt

Læs mere

Snitflade til finansposter i Prisme (G69)

Snitflade til finansposter i Prisme (G69) Snitflade til finansposter i Prisme (G69) Formålet med dette dokument er at give dataleverandører en angivelse af hvorledes Prisme forventer datastrukturen i de filer som ønskes indlæst i Prisme. Snitfladen

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Recordbeskrivelser Udlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Udlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Udlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indhold Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Kontoposteringer Bankdata Jyske Bank Udgave 3... 4 Kontoposteringer Bankdata Jyske Bank Udgave

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK KONTAK T: KLC@FANET.DK ESI-STANDARD - FRAVÆR Om FA s vejledninger...2

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Payment Manage- ment

Payment Manage- ment Payment Management Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion Om Payment Management kurset Kursets indhold Kursets indhold Målgruppe Forudsætninger Udbytte Varighed Demonstrationsdata Kapitel 2 Payment

Læs mere

Elektroniske fakturaer til Nordania Leasing - Vejledning til TrueLink

Elektroniske fakturaer til Nordania Leasing - Vejledning til TrueLink Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe leverandører i gang med at sende elektroniske fakturaer til Nordania Leasing. De væsentligste årsager til at Nordania Leasing har valgt TrueLink er: at TrueLink

Læs mere

Filer til banken Classic

Filer til banken Classic Gå til Mappeoversigt for at sende betalinger til Danske Bank via Business Online. Du får adgang til Mappeoversigt ved at klikke på Oversigt over filer til banken via Filer i topmenuen: Lokale filer Vælg

Læs mere

Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer ved bestilling af PSAM til chipterminaler i produktion. Bestillingen foregår via internettet.

Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer ved bestilling af PSAM til chipterminaler i produktion. Bestillingen foregår via internettet. Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger 1. Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at betalingen gennemføres

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger pr. 01.01.2013

Vilkår for udenlandske betalinger pr. 01.01.2013 Vilkår for udenlandske betalinger pr. 01.01.2013 1. Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger pr. 01.01.2015 1. Overførsler til udlandet

Vilkår for udenlandske betalinger pr. 01.01.2015 1. Overførsler til udlandet Vilkår for udenlandske betalinger pr. 01.01.2015 1. Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s Indhold 1 Indholdsbeskrivelse... 3 2 e faktura 2.20 Build 001... 4 2.1 Understøttede versioner...

Læs mere

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument.

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument. 1. november 2011 Installationsvejledning for Pudserprogram DEMO a) Gå ind på hjemmesiden www.pudserprogram.dk og klik på linket 1) Virtual machine: (Til at køre pudserprogrammet) og vælg Åbn. Der går lidt

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

HR-Løn masseindberetning. Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark

HR-Løn masseindberetning. Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark HR-Løn masseindberetning Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark Oktober 2014 1 Introduktion I denne vejledning kan du læse, hvordan du gør, når du skal indberette ensartede

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på mere end 3.000 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser med Continia Payment Management ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere alt

Læs mere

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du

Læs mere

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92 000 Returadresse: TDC, Sletvej 30, 0-84, Forfaldsdato: 2.0.202 Kundenummer: 57482 CVR-nr.: DK263670 Betalingsbet. : Inv. month + 2 Ved for sen betaling opkræves et gebyr på 00 Side af 5 MT Transaction

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende:

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende: Butik Du finder alle programmer, der vedrører butikssalg, under punktet Butik på hovedmenuen: Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Skærmstørrelse 1024 x 768 eller fuld skærm

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger 1. Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at betalingen gennemføres

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr.: 20 01 61 75 Indhold... 1 1 Sådan fungerer Betalingsservice web... 3

Læs mere

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder Om prislisten Prislisten gælder for internationale betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende kaldet Nordea

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA

Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Serviceminded lønsystem med ProLøn-GA Introduktion til ProLøn-GA. Lønsystem baseret på Grafisk Arbejdsgiverforenings overenskomster. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer...

Læs mere

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 5

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 5 PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til brug af e faktura print skabelon

Læs mere

Importere kunderegister

Importere kunderegister Importere kunderegister Pacsoft Online 25-09-2014 2 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Eksport fra et andet system... 3 1.2 Importfilens opbygning... 3 1.3 Importere filen... 6 1.4 Vedligehold af modtagere...

Læs mere