Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) Januar 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) Januar 2017"

Transkript

1 Corporate Netbank Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) Januar 2017

2 Indhold 1. Indledning Formattype Feltbeskrivelse Maksimum- og minimumfelter Indenlandske betalinger Indenlandsk bankoverførsel Indenlandske overførsler Indbetalingskort / Girobetaling Valutakontooverførsel mellem konti i Nordea Danmark Udenlandske betalinger Standardoverførsel Ekspresoverførsel Koncernoverførsel til udenlandsk pengeinstitut Nordea Intracompany Payment Særlige Betalinger Koncernoverførsel (indenlandsk) Request for Transfer Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige, org.nr , Bolagsverket, CVR-nr , København 2

3 1. Indledning Denne vejledning er en beskrivelse af det kommaseparerede UTF-format for betalingsfiler til indlæsning i Corporate Netbank for betalinger fra Danske konti og Request for Transfer Med Corporate Netbank kan virksomheden både oprette betalinger manuelt og importere betalinger via en betalingsfil fra fx sit økonomisystem (integration). Bemærk: Ved import i Corporate Netbank kan en fil max. indeholde 1200 betalinger. Denne vejledning henvender sig både til software-udbydere, som ønsker at udvikle en integrationsløsning til Corporate Netbank, samt til kunder, som selv ønsker at integrere deres økonomisystem med Corporate Netbank. Du kan downloade de fleste vejledninger i Adobe Acrobat Reader PDF-format fra Nordeas hjemmeside Brug link til vejledninger og formatbeskrivelser. Har du spørgsmål til vejledningen eller ønsker du rådgivning om andre forhold i relation til integreret betalingsformidling kan du kontakte: Cash Management Implementation & Customer Support Version April 2007 Maj 2008 Juli 2008 November 2008 November 2009 Juni 2011 Juni 2014 Beskrivelse af ændringer Tekstredigering, ikke formattype-ændringer Tilføjelse af forskellene mellem Unitel til pc og Corporate Netbank, nyt navn på vejledningen, samt tekstredigering Tekstredigering. Præcisering af brug af felterne 44, 47, 102 og 103 Opdatering af de funktionaliteter, der nu understøttes i CN ver. 5.1 Mulighed for at vælge omkostningskode M (afsender) udgår pr Tekst tilføjet om max. antal betalinger en fil til CN kan indeholde. Tekstredigering. Ændring i brug af feltet kontoinformation, betalingsmodtager for indenlandske bankoverførsler, hvis aftale om NemKonto betalinger haves. Straksadvisering af indenlandske bankoverførsler udgået. Det betyder at felt 91 altid skal udfyldes med 0 (nul) Ny betalingstype tilføjet type 57 Unitel til PC slettet da den har fået sin egen vejledning Januar 2015 Tekstredigering af felt 51 og felt 113 Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige, org.nr , Bolagsverket, CVR-nr , København. 3

4 August 2015 August 2016 Januar 2017 Det er nu muligt at importere NemKonto betalinger via CN tekstredigering af felt 17 og felt 112. Fra er det ikke længere muligt at importere Danske indenlandske checks. Betalingstypen udgår. Fra er det ikke længere muligt at importere Danske udenlandske checks. Betalingstypen udgår. Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige, org.nr , Bolagsverket, CVR-nr , København. 4

5 2. Formattype Indlæsningsfilen er en almindelig kommasepareret tekstfil (ASCII). Hvert felt i en record adskilles af et komma ','. Felterne i hver record har variabel længde. Endvidere gælder det, at alle alfanumeriske felter i en record skal omkranses af anførselstegn ' " '. Anførselstegn kan også bruges omkring numeriske felter, men det er ikke et krav. Hver record afsluttes af Carriage-Return (ASCII (13)) + Linefeed (ASCII (10)). Filnavne Numeriske og alfanumeriske felter Den fil, der skal indlæses, kan have et vilkårligt navn. Vi anbefaler dog, at efternavnet (suffiks) "UTF" bruges. Fx "filnavn.utf". Alle felter i betalingsformatet kan udfyldes som alfanumeriske felter. Det kan være en fordel ved integrationsløsninger med systemer, som ikke kan benytte 0 (nul) som foranstående værdi i et numerisk felt. Fx felt 17 "Kontoinformation, betalingsmodtager". Dette felt er alfanumerisk, men skal i visse tilfælde indeholde registreringsnummer, hvor 0 (nul) er et betydende ciffer (fx 0115). Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige, org.nr , Bolagsverket, CVR-nr , København. 5

6 3. Feltbeskrivelse Hvert felt er beskrevet med en linje med angivelse af feltets nummer i importfilen, feltets navn (med fed tekst) og feltets format (anført i parentes). Feltets format består af en felttype (se nedenfor) og et tal, der viser feltlængden. Enkelte felter har yderligere specielle krav til formatet. Derefter kommer en udførlig beskrivelse af feltets indhold. Felttyper A= Alfabetisk Kun tekst AN= Alfanumerisk Tekst og tal: Omkranses af "anførselstegn". Kan indeholde tegnet "," (komma), men ikke anførselstegn: Korrekt eksempel: "Dette er, en tekststreng". Ikke korrekt eksempel: "Dette er, ikke "en" tekststreng". (AN 4 x 35) læses som: 4 tekstfelter, hver med en længde på højst 35 tegn. D = Dato DN= Decimaltal N = Tal Datoangivelse med cifre for årstal, måned og evt. dato. (D 8, format: ÅÅÅÅMMDD) læses som: Dato med 4 cifre for årstal (ÅÅÅÅ), 2 cifre for måned (MM) og 2 cifre for dato (DD). Se nærmere ud for de enkelte felter. Kan omkranses af "anførselstegn". Decimaltal. Skilletegn = "." (punktum). Kan omkranses af "anførselstegn". Foranstillede nuller er tilladt. (DN 15, format: 9.6) læses som: Decimaltal med 6 decimaler og højst 9 cifre før skilletegnet. Heltal. Der bruges ikke "." (punktum) for at adskille tusinder. Fx 1000, ikke Kan omkranses af "anførselstegn". Foranstillede nuller er tilladt. Felt nr.: Feltbeskrivelse: 1 Recordtype: (N 1) Reserveret til internt brug. Feltet er normalt blankt. Kan også være 0 (nul). 2 Betalingstype: (N 2) Angiver betalingstypen for den pågældende betaling: Indenlandske betalinger: 45: Indenlandsk bankoverførsel 46: Indbetalingskort/Giro betaling 56: Valutakontooverførsel mellem konti i Nordea Danmark 57: Indenlandske overførsler Udenlandske betalinger: 49: Standardoverførsel 50: Ekspresoverførsel 51: Koncernoverførsel til udenlandsk pengeinstitut 52: Nordea Intracompany Payment Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige, org.nr , Bolagsverket, CVR-nr , København. 6

7 Særlige betalingstyper: 55: Koncernoverførsel (indenlandsk) 43: Request for Transfer 3-10 Felterne bruges p.t. ikke. De 8 felter skal dog være repræsenteret som tomme felter i den fil, der skal indlæses (8 kommaer efter hinanden). 11 Landekode (A 2) Bruges kun på udenlandske betalinger. Feltet indeholder en landekode (ISO) for modtagerbanken, jf. ISO Modtager, linje 1 til 4: (AN 4 x 35) Felterne indeholder betalingsmodtagers navn og adresse. 16 Bankkode (AN 17) Bruges kun på udenlandske betalinger, og kun hvis IBAN/BIC ikke bruges. Feltet indeholder registreringsnummeret på modtagerbanken, fx "BLZ nr." eller "Sort Code" - fx BL eller SC Se i øvrigt vejledningen "Overførsel til udlandet, Opbygning af kontonumre". 17 Kontoinformation, betalingsmodtager: (AN 35) Feltet indeholder information om betalingsmodtagers konto. Der skal være IBAN/BIC på internationale betalinger til en række lande. Se venligst for specifikation. Betalinger uden IBAN/BIC kan afvises af modtagerbanken. For betalingstype 45 indenlandske bankoverførsler og betalingstype 57 Indenlandske overførsler gælder: Udfyldes med IBAN (fx DK ) eller 4 cifre registreringsnummer og 10 cifre kontonummer (modulus 11 kontrol) (fx ). Kontonumre med mindre end 10 cifre skal påføres foranstillede nuller (fx reg.nr. 2320, kontonr ). NemKonto betalinger Er den indenlandske bankoverførsel en NemKonto betaling udfyldes med: registreringsnummer 2323 efterfulgt af modtagers CPR nr. eller registreringsnummer 2589 efterfulgt af modtagers CVR nummer med 2 foranstillede nuller (fx regnr. 2589, CVR nr ). Bemærk: Der kræves særskilt aftale med Nordea for at kunne udføre NemKonto betalinger. For indbetalingskort gælder: Udfyldes med kreditornummer på 8 cifre (modulus 11 kontrol). For girobetalinger gælder: Udfyldes med girokontonummer på 7 til 10 cifre (modulus 11 kontrol). Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige, org.nr , Bolagsverket, CVR-nr , København. 7

8 For udenlandske betalinger gælder: Udfyldes med IBAN eller kontonummeret på den udenlandske konto. For Request for Transfer gælder: (AN 34) Udfyldes med IBAN eller kontonummer på den udenlandske konto Modtagerbank, linje 1 til 4: (AN 35) Felterne indeholder modtagerbankens navn og adresse. Ved Request for Transfer (betalingstype 43) henvises til landespecifikke indtastningsvejledninger, der findes på 22 BIC-code (SWIFT-adresse): (AN 11) Bruges kun på udenlandske betalinger og Request for Transfer (betalingstype 43). Feltet indeholder modtagerbankens BIC-code, og skal udfyldes med enten 8 eller 11 karakterer Meddelelse, linje 1 til 4: (AN 4 x 35) Felterne kan indeholde en meddelelse til betalingsmodtager. Fx. fakturanummer, ordrenummer eller lignende. Indenlandske betalinger (betalingstype 45 "Indenlandsk bankoverførsel", 46 "Indbetalingskort/Giro betaling" og 57 Forskellige indenlandske overførsler ): Hvis du ønsker et længere advis, kan du supplere med felterne 54 til 90. Udenlandske betalinger: Vi anbefaler, at feltet altid udfyldes med nøjagtige oplysninger om betalingens formål. Manglende oplysninger om betalingens formål kan medføre forsinkelser eller afvisninger, da modtagerbanken skal kontrollere modtagne betalinger i henhold til regler for hvidvaskning og anti-terrorlovgivning. 27 Alternativ afsender: (N 1) Feltet angiver, om alternativ afsenders navn og adresse er udfyldt. 0 Ingen alternativ afsender. Denne kode medfører, at navn og adresse, som er registreret på afsenderkontoen påføres som afsender på betalingsmodtagers advis. 1 Alternativ afsender udfyldt. Denne kode medfører, at den afsender, som skrives i felterne 28, 29 og 30, påføres som afsender på betalingsmodtagers advis Alternativ afsender, linje 1 til 3: (AN 3 x 35) Felterne indeholder den alternative afsenders navn og adresse. Hvis felterne udfyldes, skal felt 27 "Alternativ afsender" være = 1. Betalinger med alternativ afsender skal indeholde information i alle tre linjer. NB Når alternativ afsender bruges vil denne fremgå af meddelelsen til modtager med overskriften "På foranledning af:". Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige, org.nr , Bolagsverket, CVR-nr , København. 8

9 31 Valutakode, ISO-kode: (AN 3) Feltet indeholder valutakoden for den valuta, du ønsker betalingen foretaget i, jf. ISO Indenlandske betalingstyper kan kun udføres i DKK. 32 Modværdi: (N 1) Feltet skal udfyldes med: 0 Ingen modværdi. Beløbet (felt 33) betales i den valgte valuta (felt 31) Modværdi kan p.t. ikke bruges i CN. 33 Beløb: (DN 15, format: 13.2) Feltet indeholder det beløb, du ønsker overført til betalingsmodtager. Der skal bruges "." (punktum) som decimaladskillelse. Det er valgfrit om beløbet foranstilles med nuller. 34 Overførselsdato: (D 8, format: ÅÅÅÅMMDD) Feltet indeholder den dato, på hvilken Nordea skal udføre betalingen. Du kan overføre betalinger op til 360 dage før overførselsdatoen. Dispositionsdato for betalingsmodtager afhænger af den valgte betalingstype (se evt. prisliste for betalinger). Ved betalingstype 43 "Request for Transfer" indeholder feltet den dato, hvor den udenlandske bank skal udføre betalingen Felterne bruges p.t. ikke De 2 felter skal dog være repræsenteret som tomme felter i den fil, der skal indlæses (2 kommaer efter hinanden). 37 Kontoinformation, betalingsafsender: (AN 35) Feltet indeholder information om afsenders konto. For betalinger trukket på en dansk konto gælder: Udfyldes med IBAN (fx DK ) eller 4 cifre registreringsnummer og 10 cifre kontonummer (modulus 11 kontrol) (fx ). For Request for Transfer (betalingstype 43) gælder: Udfyldes med IBAN eller kontonummer på den udenlandske konto. 38 Egen reference: (AN 20) el. (AN16) Feltet skal være venstrestillet og indeholder en reference til eget brug - fx kreditornavn, faktura- eller kreditornummer. Feltet kan ses på betalingsoversigten og på afsenders kontoudskrift, men ikke på betalingsmodtagers konto/advis. For Request for Transfer (betalingstype 43) kan feltet højst indeholde 16 karakterer Felterne bruges p.t. ikke. De 4 felter skal dog være repræsenteret som tomme felter i den fil, der skal indlæses (4 kommaer efter hinanden). Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige, org.nr , Bolagsverket, CVR-nr , København. 9

10 43 Feltet bruges p.t. ikke, men skal dog være repræsenteret som tomt felt i den fil, der skal indlæses. 44 Kursreference: (AN 11) Feltet indeholder et referencenummer for en evt. kursaftale. Kursen skal angives i felt 47 "Kurs". Både felt 44 og 47 skal udfyldes, hvis der er indgået kursaftale med Nordea Markets. Feltet skal være blankt, hvis der ikke er indgået en aftale med Nordea Feltet må ikke udfyldes ved betalingstype 51 "Koncernoverførsel til udenlandsk pengeinstitut". Betalingstype 43 "Request for Transfer": Feltet udfyldes med referencenummeret på den kursaftale, der er indgået med den kontoførende bank. Det er ikke alle banker, som kan modtage information fra dette felt. Hvis feltet benyttes, skal felterne 47 "Kurs", 102 "Oprindelig valutakode" og 103 "Oprindeligt beløb" også udfyldes. 45 Kortartkode: (N 2) Feltet indeholder kortartkoden på det aktuelle indbetalings-/girokort. Koden står i feltet "Til maskinel aflæsning", og er placeret umiddelbart før betalingsreferencen (felt 46). Kortartkoden er afgørende for, hvad der kan/skal indtastes i felterne 46 "Betalingsreference", samt "Meddelelse", 27 samt "Alternativ afsender". Reglerne for udfyldelse af disse felter fremgår af vejledningen "Integration med Unitel og Corporate Netbank, Generel vejledning". 46 Betalingsreference: (N 19) Format: 15 eller 16 cifre - modulus 10. Se i øvrigt beskrivelsen under felt Kurs: (DN 12, format: 6.6) Feltet indeholder den valutakurs (med 6 decimaler), som er aftalt i forbindelse med en kursaftale. Referencenummeret på kursaftalen skal angives i felt 44 "Kursreference". Både felt 44 og 47 skal udfyldes, hvis der er indgået kursaftale med Nordea Markets. Feltet skal være blankt, hvis der ikke er indgået en aftale med Nordea Betalingstype 43 "Request for Transfer": Feltet indeholder den aftalte kurs, når der er indgået en kursaftale med den kontoførende bank. Eller med den kurs, som det overførte beløb er omregnet efter. Det er ikke alle banker, som kan modtage information fra dette felt. Hvis feltet benyttes, skal felterne 102 "Oprindelig valutakode" og 103 Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige, org.nr , Bolagsverket, CVR-nr , København. 10

11 "Oprindeligt beløb" også udfyldes, samt felt 44 "Kursreference", hvis der er indgået en kursaftale med den kontoførende bank. 48 Feltet bruges p.t. ikke, men skal dog være repræsenteret som tomt felt i den fil, der skal indlæses Meddelelse til Nordea, linje 1 til 2: (AN 2 x 20) Felterne kan kun bruges til Ordregivers reference på SEPA-betalinger (kun muligt på den internationale betalingstype 49 "Standardoverførsel" i EUR) Hvis virksomheden ønsker at medsende Ordregivers reference på SEPAbetalinger, skal disse felter bruges. Referencen skal begynde med /ROC/efterfulgt af op til 35 karakterer (AN) fx. /ROC/ AB Referencen videregives til modtager, hvis den er angivet, og hvis modtagerbanken kan modtage den. 51 Tekstkode: (N 3) Feltet indeholder en talkode, der omformes til en tekst, der fremkommer på betalingsmodtagers kontoudtog. Teksten fortæller modtager, hvad betalingen dækker. Feltet kan kun udfyldes ved betalingstype 45 "Indenlandsk bankoverførsel" og 57 Indenlandske overførsler. For at sikre at betalingsmodtagere af løn- og pensionsoverførsler (uanset om de har konto i Nordea eller i andre pengeinstitutter) modtager betalingerne rettidigt og samtidigt, skal betalingerne indeholde en bestemt tekstkode. Tekstkoderne og deres anvendelse er beskrevet i "Integration med Unitel og Corporate Netbank, Generel vejledning". Corporate Netbank understøtter ikke andre tekstkoder end tekstkode 100 og koder til løn og pension. Tekstkode 100 og alle andre tekstkoder vil blive omdøbt til "Overførsel". Hvis tekstkode 100 benyttes, skal Kort frit advis (felt 53) udfyldes. Feltet skal være tomt hvis RF Kreditor reference (felt 113) udfyldes. 52 Samlerpostnummer: (N 3) Feltet indeholder identifikation af samledebitering på betalingsafsenders kontoudtog, og giver jer mulighed for at samle en række betalinger til én samlet debitering. Alle betalinger med samme afsenderkonto, overførselsdato og samlerpostnummer, bliver hævet på i ét samlet beløb. Feltet kan udfyldes, hvis betalingstypen er 45 "Indenlandsk bankoverførsel", 46 "Indbetalingskort/Giro betaling" eller 57 Indenlandske overførsler og betalingen er i DKK. Samlerpostnummeret vil fremgå af afsenders kontoudtog. Bemærk: Betalingstype 57 Indenlandske overførsler med hastighedskode 2 (Sammedags-overførsel) kan ikke være i den samme samlepost som betalingstype 57 med hastighedskode 1 (Standardoverførsel), type 45 Indenlandske bankoverførsel eller type 46 Indbetalingskort/Girokort. Dette skyldes forskellige cut-off tider. Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige, org.nr , Bolagsverket, CVR-nr , København. 11

12 53 Kort fri advis: (AN 20) Feltet må kun udfyldes ved betalingstype 45 "Indenlandsk bankoverførsel" og 57 Indenlandske overførsler Lang advis tekst, meddelelseslinje 5 til 41: (AN 37 x 35) Felterne må kun bruges ved betalingstype 45 "Indenlandsk bankoverførsel", 46 "Indbetalingskort/Giro betaling" og 57 Indenlandske overførsler. De 37 felter (felt 54 til 90) udgør sammen med 4 meddelelseslinjer (felt 23-26) de i alt 41 advislinjer, du kan sende til modtager. Første linje skal starte i felt 23. NB: Felterne skal være udfyldt, inden felterne bruges. 91 Straks advis: (N 1) Feltet kan kun bruges ved betalingstype 45 "Indenlandsk bankoverførsel". Feltet skal udfyldes med 0 (nul) 92 Modtagers identifikation af afsender: (AN 35) Kan kun bruges ved betalingstype 45 "Indenlandsk bankoverførsel" og 57 Indenlandske overførsler. Kan bruges ved overførsel til 3. mand, så betalingsmodtager kan identificere afsender fx et kundenummer. 93 Reference til primært dokument: (AN 35) Kan kun bruges ved betalingstype 45 "Indenlandsk bankoverførsel" og 57 Indenlandske overførsler", og kan fx indeholde fakturanummer, ordrenummer m.m. 94 Omkostningskode: (AN 1) Feltet indeholder en bogstavkode der angiver, hvem der skal afholde betalingens omkostninger. Bruges kun på udenlandske betalinger. A Afsender: Begge bankers omkostninger hæves på afsenderkontoen. N Begge: Afsender og modtager betaler hver især egen banks omkostninger. NB: Når du bestiller indenlandske overførsler (i udlandet) via Request for Transfer, skal du i de fleste tilfælde vælge "Begge", da den udenlandske bank ofte ikke kan håndtere andet. Har du ønske om, at du selv skal betale alle omkostninger, anbefaler vi, at du først undersøger, om det er muligt i den pågældende bank. NB Felterne 95 til 111 må kun bruges ved betalingstype 43 "Request for Transfer" 95 Overførselstype: (N 3) Feltet indeholder den type overførsel, du ønsker at få udført fra den udenlandske konto. (3-cifret kode, som du har fået oplyst i Nordea). Du kan få yderligere information om overførselstyper m.m. i indtastningsvejledningerne til Request for Transfer på Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige, org.nr , Bolagsverket, CVR-nr , København. 12

13 96 Felt m.fl. udfyldt (A 1) Dette felt bruges til at angive, om et eller flere af felterne 44, 47, eller 97 til 111 er anvendt: J Ét eller flere af felterne 44, 47 eller 97 til 111 er anvendt. N Ingen af felterne 44, 47 eller 97 til 111 er anvendt. 97 Autorisation: (AN 35) Hvis du har aftalt en digital signatur med den udenlandske bankforbindelse i forbindelse med Request for Transfer, skal du anvende den her. Det er ikke alle banker, som kan modtage information fra dette felt Sendes via, linje 1 til 4: (AN 4 x 35) Her kan du skrive en bank, som du ønsker den udenlandske bankforbindelse skal bruge som korrespondent for at sende overførslen til modtageren. Det er ikke alle banker, som kan modtage information fra disse felter. NB: Du kan kun bruge feltet, hvis du har udfyldt felt "Modtagerbank" eller felt 22 "BIC-code (S.W.I.F.T-adresse)". 102 Oprindelig valutakode: (AN 3) Hvis du betaler i en anden valuta end den oprindelige, kan du her meddele betalingsmodtager den oprindelige valutakode. Det er ikke alle banker, som kan modtage information fra dette felt. NB: Udfyldes feltet skal felterne 103 "Oprindeligt beløb" og 47 "Kurs" også udfyldes, samt evt. felt 44 "Kursreference" (se dette). 103 Oprindeligt beløb: (N 15, format: 13.2) Hvis du betaler i en anden valuta end den oprindelige, kan du her meddele betalingsmodtager det oprindelige beløb. Det er ikke alle banker, som kan modtage information fra dette felt. NB: Udfyldes feltet skal felterne 102 "Oprindelig valutakode" og 47 "Kurs" også udfyldes, samt evt. felt 44 "Kursreference" (se dette) 104 Omkostningskontonummer: (AN 34) Ønsker du, at omkostningerne ved overførslen skal trækkes fra en anden konto end afsenderkontoen, kan du angive kontoen her. Du kan kun benytte konti i afsenderbanken som omkostningskonti. Det er ikke alle banker, som kan modtage information fra dette felt Ejer af afsenderkonto, linje 1 til 4: (AN 4 x 35) Her kan du taste navnet på den udenlandske kontohaver. Det er ikke alle banker, som kan modtage information fra disse felter. NB: Hvis feltet ikke udfyldes tilføjes betalingen navn og adresse fra virksomhedens Corporate Netbank aftale Anmeldelse til Centralbank i afsenderland, linje 1 til 3 (AN 3 x 35) Her har du mulighed for at udfylde en elektronisk anmeldelse til Centralbanken i det land, betalingen skal udføres fra. Det er ikke alle banker, som kan modtage information fra disse felter. Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige, org.nr , Bolagsverket, CVR-nr , København. 13

14 NB 112 Felterne 112 til 114 må kun bruges ved betalingstype 57 Indenlandske overførsler Hastighedskode 1. Standardoverførsel Betalingen gennemføres på samme måde som betalingstype 45. NB: Ved NemKonto betalinger skal hastighedskoden være 1 (Standardoverførsel) 2. Sammedags-overførsel Betalingen gennemføres samme dag hvis betalingsinstruktionen modtages inden cut-off. 3. Benyttes pt. ikke 113 RF-Kreditor reference: (AN 25) Feltet kan kun benyttes til betalingstype 57 Indenlandske overførsler Feltet kan indeholde op til 25 karakterer og starter altid med bogstaverne RF. Feltet skal være moduluskorrekt modulus 97 Feltet kan benyttes sammen med hastighedskode 1 og 2 Felt 23-26, 51,felt og felt må ikke være udfyldt sammen med RF-Kreditor referencen. 114 End-to-end reference (AN 35) Feltet kan kun benyttes til betalingstype 57 Indenlandske overførsler Feltet kan indeholde op til 35 karakterer. Der er ingen validering i feltet. End-to-end referencen er en unik identifikation, som initieres af afsender. Referencen følger betalingen uændret fra afsender til modtager. Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige, org.nr , Bolagsverket, CVR-nr , København. 14

15 4. Maksimum- og minimumfelter I beskrivelsen af de enkelte betalingstyper er anført, hvilke felter der som minimum skal udfyldes, samt hvilke felter der maksimalt kan udfyldes. Felter, der ikke udfyldes med en værdi, skal repræsenteres i recorden som tomme felter, dvs. at et ikke udfyldt numerisk felt repræsenteres ved et "," (komma). Felter markeret med "#" er minimumfelter, som skal udfyldes for at betalingen accepteres. Felter markeret med "&" er felter, som ikke behøver at blive udfyldt for at betalingen accepteres i CN. Se yderligere information i feltbeskrivelsen. Felter markeret med " " anbefales udfyldt. For alle indlæsningsfiler, uanset formattype, gælder det, at hver record afsluttes af Carriage Return + Linefeed. Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige, org.nr , Bolagsverket, CVR-nr , København. 15

16 5. Indenlandske betalinger 5.1. Indenlandsk bankoverførsel For nærmere information om anvendelse af meddelelsesfelterne henvises til vejledningen "Integration med Unitel og Corporate Netbank, Generel vejledning". Feltnr: Feltnavn: 1 Recordtype # 2 Betalingstype (45) 12 Modtager linje 1 13 Modtager linje 2 14 Modtager linje 3 15 Modtager linje 4 # 17 Kontoinformation, betalingsmodtager 23 Meddelelse, linje 1 24 Meddelelse, linje 2 25 Meddelelse, linje 3 26 Meddelelse, linje 4 27 Alternativ afsender 28 Alternativ afsender, linje 1 29 Alternativ afsender, linje 2 30 Alternativ afsender, linje 3 # 31 Valutakode (ISO-kode) # 33 Beløb # 34 Overførselsdato # 37 Kontoinformation, afsender 38 Egen reference # & 51 Tekstkode 52 Samlerpostnummer 53 Kort fri advis Lang advis tekst (37 linjer a 35 karakterer) 91 Straks advis/meddelelse (0) 92 Betalingsmodtagers identifikation af afsender 93 Reference til primært dokument Eksempel 1: "0","45","","","","","","","","","","Modtagers navn","","","",""," ","","","","", "","Meddelelse 1","Meddelelse 2","Meddelelse 3","Meddelelse 4","","","","","DKK","", " "," ","",""," ","Egen reference","","","","","","","","","","", "","","100","","Kort fri advis","dette er lang advis","du har i alt 37 linjer","af 35 karakterer", "til rådighed","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","", "","","","0","Identifikation af afsender","reference til primært dokument" Se eksempel på lønoverførsel på næste side. 16

17 Eksempel 2: Lønoverførsel "0","45","","","","","","","","","","Modtagers navn","","","",""," ","","","","","", "","","","","","","","","DKK",""," "," ","",""," ","Egen reference","","","","","","","","","","","","","099","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","","","0","","" For at sikre at betalingsmodtagere af løn- og pensionsoverførsler (uanset om de har konto i Nordea eller i andre pengeinstitutter) modtager betalingerne rettidigt og samtidigt, skal betalingerne indeholde en bestemt tekstkode. Tekstkoderne er beskrevet i "Integration med Unitel og Corporate Netbank, Generel vejledning" Indenlandske overførsler Nedenstående indenlandske overførsler har samme format: - Standardoverførsel (brug hastighedskode 1) - Sammedags-overførsel (brug hastighedskode 2) For nærmere information om anvendelse af meddelelsesfelterne henvises til vejledningen "Integration med Unitel og Corporate Netbank, Generel vejledning". Feltnr: Feltnavn: 1 Recordtype # 2 Betalingstype (57) 12 Modtager linje 1 13 Modtager linje 2 14 Modtager linje 3 15 Modtager linje 4 # 17 Kontoinformation, betalingsmodtager 23 Meddelelse, linje 1 24 Meddelelse, linje 2 25 Meddelelse, linje 3 26 Meddelelse, linje 4 27 Alternativ afsender 28 Alternativ afsender, linje 1 29 Alternativ afsender, linje 2 30 Alternativ afsender, linje 3 # 31 Valutakode (ISO-kode) # 33 Beløb # 34 Overførselsdato # 37 Kontoinformation, afsender 38 Egen reference # & 51 Tekstkode 52 Samlerpostnummer 53 Kort fri advis Lang advis tekst (37 linjer a 35 karakterer) # 92 Betalingsmodtagers identifikation af afsender 93 Reference til primært dokument 112 Hastighedskode 113 RF-Kreditor reference 114 End-to-end reference 17

18 Eksempel 1 "","57","","","","","","","","","","Modtagers navn","modtager line 2","Modtager line 3","Modtager line 4",""," ","","","","","","Meddelelse linje 1","Meddelelse linje 2","Meddelelse linje 3","Meddelelse linje 4","0","","","","DKK","","111.00", " ","",""," ","Egen reference","","","","","","","","","","","","","100","","kort fri advi","dette er lang advis","du har i alt 37 linjer","af 35 karakterer","til rådighed","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""," ","","Identifikation af afs.","ref til primær dok","","","","","","","","","","","","","","","","","","","1","","", Eksempel 2 med kreditor reference. "0","57","","","","","","","","","","Modtagers navn","","","",""," ", "","","","","","","","","","0","","","","DKK",""," ", ,"","", " ","Egen reference","", "","","","","","","","","","","","","001","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""," ","","","","","","","","","","","","","","","","","","","1","RF ","End-to-end ref" 5.3. Indbetalingskort / Girobetaling Kortartkoden på indbetalingskortet (felt 45) er afgørende for, hvad du kan/skal indtaste i felterne "Meddelelse", 27 "Alternativ afsender", "Alternativ afsender, linje 1-3", 46 "Betalingsreference", samt "Lang advis tekst". Reglerne for udfyldelse af disse felter fremgår af vejledningen "Integration med Unitel og Corporate Netbank, Generel vejledning". Feltnr: Feltnavn: 1 Recordtype # 2 Betalingstype (46) 12 Modtager linje 1 13 Modtager linje 2 14 Modtager linje 3 15 Modtager linje 4 # 17 Kontoinformation, betalingsmodtager (FI-kreditor nummer eller girokontonummer) 23 Meddelelse, linje 1 24 Meddelelse, linje 2 25 Meddelelse, linje 3 26 Meddelelse, linje 4 27 Alternativ afsender 28 Alternativ afsender, linje 1 29 Alternativ afsender, linje 2 30 Alternativ afsender, linje 3 # 31 Valutakode (ISO-kode) # 33 Beløb # 34 Overførselsdato # 37 Kontoinformation, afsender 38 Egen reference # 45 Kortartkode 1 46 Betalingsreference 52 Samlerpostnummer Lang advis tekst (37 linjer a 35 karakterer) 1 Oversigt over kortartkoder, der kan anvendes, se "Integration med Unitel og Corporate Netbank, Generel vejledning" 18

19 Eksempel 1: Indbetalingskort, kortart 71 "0","46","","","","","","","","","","Modtagers navn","","","",""," ","","","","","","","","", "","","","","","DKK","","14.00"," ","","","DK ","Egenreference","", "","","","","","71"," ","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","" Eksempel 2: Indbetalingskort, kortart 73 "0","46","","","","","","","","","","Modtagers navn","","","",""," ","","","","","", "Meddelelse 1","Meddelelse 2","Meddelelse 3","Meddelelse4","","","","","DKK",""," ", " ","",""," ","Egenreference","","","","","","","73","","","","","","","", "","Dette er langt advis","du har i alt 37 linjer","af 35 karakterer","til rådighed","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","" 19

20 5.4. Valutakontooverførsel mellem konti i Nordea Danmark Feltnr: Feltnavn: 1 Recordtype # 2 Betalingstype (56) # & 12 Modtager linje 1 # & 13 Modtager linje 2 # & 14 Modtager linje 3 15 Modtager linje 4 # 17 Kontoinformation, betalingsmodtager 23 Meddelelse, linje 1 24 Meddelelse, linje 2 25 Meddelelse, linje 3 26 Meddelelse, linje 4 27 Alternativ afsender 28 Alternativ afsender, linje 1 29 Alternativ afsender, linje 2 30 Alternativ afsender, linje 3 # 31 Valutakode (ISO-kode) 32 Modværdi # 33 Beløb # 34 Overførselsdato # 37 Kontoinformation, afsender 38 Egen reference 44 Kursreference 47 Kurs Eksempel: "0","56","","","","","","","","","","Modtagers navn","testvej 10","88888 Testby", "",""," ","","","","","","Meddelelse 1","Meddelelse 2","Meddelelse 3", "Meddelelse 4","","","","","GBP","","15688"," ","","","DK ", "Egen reference","","","" 20

21 6. Udenlandske betalinger 6.1. Standardoverførsel Feltnr: Feltnavn: 1 Recordtype # 2 Betalingstype (49) # 11 Landekode # 12 Modtager linje 1 # 13 Modtager linje 2 # 14 Modtager linje 3 15 Modtager linje 4 16 Bankkode # 17 Kontoinformation, betalingsmodtager # & 18 Modtagerbank, linje 1 # & 19 Modtagerbank, linje 2 # & 20 Modtagerbank, linje 3 21 Modtagerbank, linje 4 22 BIC-code (SWIFT-adresse) 23 Meddelelse, linje 1 24 Meddelelse, linje 2 25 Meddelelse, linje 3 26 Meddelelse, linje 4 27 Alternativ afsender 28 Alternativ afsender, linje 1 29 Alternativ afsender, linje 2 30 Alternativ afsender, linje 3 # 31 Valutakode (ISO-kode) 32 Modværdi # 33 Beløb # 34 Overførselsdato # 37 Kontoinformation, afsender 38 Egen reference 44 Kursreference 47 Kurs 49 Meddelelse til Nordea, linje 1 50 Meddelelse til Nordea, linje 2 # 94 Omkostningskode Eksempel: "0","49","","","","","","","","","DE","Modtagers navn","testvej 10","88888 Testby udland", "Udland","","DE ","DEUTSCHE BANK","Modtagerbank 2", "Modtagerbank 3","Modtagerbank 4","DEUTDEFFXXX","meddelelse 1","meddelelse 2", "meddelelse 3","meddelelse 4","0","","","","EUR","0"," "," ","","", "DK ","Egenreference","","","","","","","0","","","","","","0","0","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","0","","","N" 21

22 6.2. Ekspresoverførsel Feltnr: Feltnavn: 1 Recordtype # 2 Betalingstype (50) # 11 Landekode # 12 Modtager linje 1 # 13 Modtager linje 2 # 14 Modtager linje 3 15 Modtager linje 4 16 Bankkode # 17 Kontoinformation, betalingsmodtager # & 18 Modtagerbank, linje 1 # & 19 Modtagerbank, linje 2 # & 20 Modtagerbank, linje 3 21 Modtagerbank, linje 4 22 BIC-code (SWIFT-adresse) 23 Meddelelse, linje 1 24 Meddelelse, linje 2 25 Meddelelse, linje 3 26 Meddelelse, linje 4 27 Alternativ afsender 28 Alternativ afsender, linje 1 29 Alternativ afsender, linje 2 30 Alternativ afsender, linje 3 # 31 Valutakode (ISO-kode) 32 Modværdi # 33 Beløb # 34 Overførselsdato # 37 Kontoinformation, afsender 38 Egen reference 44 Kursreference 47 Kurs # 94 Omkostningskode Eksempel: "0","50","","","","","","","","","DE","Modtagers navn","testvej 10","88888 Testby udland", "Udland","","DE ","DEUTSCHE BANK","Modtagerbank 2", "Modtagerbank 3","Modtagerbank 4","DEUTDEFFXXX","meddelelse 1","meddelelse 2", "meddelelse 3","meddelelse 4","0","","","","EUR","0"," "," ","","", "DK ","Egenreference","","","","","","","0","","","","","","0","0","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","0","","","N" 22

23 6.3. Koncernoverførsel til udenlandsk pengeinstitut Feltnr: Feltnavn: 1 Recordtype # 2 Betalingstype (51) # 11 Landekode # 12 Modtager linje 1 # 13 Modtager linje 2 # 14 Modtager linje 3 15 Modtager linje 4 16 Bankkode # 17 Kontoinformation, betalingsmodtager # & 18 Modtagerbank, linje 1 # & 19 Modtagerbank, linje 2 # & 20 Modtagerbank, linje 3 21 Modtagerbank, linje 4 22 BIC-code (SWIFT-adresse) 23 Meddelelse, linje 1 24 Meddelelse, linje 2 25 Meddelelse, linje 3 26 Meddelelse, linje 4 27 Alternativ afsender 28 Alternativ afsender, linje 1 29 Alternativ afsender, linje 2 30 Alternativ afsender, linje 3 # 31 Valutakode (ISO-kode) 32 Modværdi # 33 Beløb # 34 Overførselsdato # 37 Kontoinformation, afsender 38 Egen reference 44 Kursreference 47 Kurs # 94 Omkostningskode Eksempel: "0","51","","","","","","","","","SE","Modtagers navn","testvej 10","88888 Testby udland", "Udland","","SE ","DnB Nor Sweden","Modtagerbank 2", "Modtagerbank 3","Modtagerbank 4","DNBASESXXXX","meddelelse 1","meddelelse 2", "meddelelse 3","meddelelse 4","0","","","","EUR","0"," "," ","","", "DK ","Egenreference","","","","","","","0","","","","","","0","0","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","0","","","N" 23

24 6.4. Nordea Intracompany Payment Feltnr: Feltnavn: 1 Recordtype # 2 Betalingstype (52) # 11 Landekode # 12 Modtager linje 1 # 13 Modtager linje 2 # 14 Modtager linje 3 15 Modtager linje 4 16 Bankkode # 17 Kontoinformation, betalingsmodtager # & 18 Modtagerbank, linje 1 # & 19 Modtagerbank, linje 2 # & 20 Modtagerbank, linje 3 21 Modtagerbank, linje 4 22 BIC-code (SWIFT-adresse) 23 Meddelelse, linje 1 24 Meddelelse, linje 2 25 Meddelelse, linje 3 26 Meddelelse, linje 4 27 Alternativ afsender 28 Alternativ afsender, linje 1 29 Alternativ afsender, linje 2 30 Alternativ afsender, linje 3 # 31 Valutakode (ISO-kode) 32 Modværdi # 33 Beløb # 34 Overførselsdato # 37 Kontoinformation, afsender 38 Egen reference 44 Kursreference 47 Kurs # 94 Omkostningskode Eksempel: "0","52","","","","","","","","","FI","Modtagers navn","testvej 10","88888 Testby udland", "Udland","","FI ","NORDEA BANK A/S","Finland","Modtagerbank 3", "Modtagerbank 4","NDEAFIHHXXX","meddelelse 1","meddelelse 2","meddelelse 3", "meddelelse 4","0","","","","EUR","0"," "," ","","","DK ", "Egenref","","","","","","","0","","","","","","0","0","","","","","","","","","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","0","","","N" 24

25 7. Særlige Betalinger Ud over de i afsnit 5 og 6 beskrevne betalingstyper findes der enkelte andre indenlandske og udenlandske betalingstyper. Fælles for disse er, at der skal være indgået en særlig aftale med Nordea, for at betalingstypen kan bruges Koncernoverførsel (indenlandsk) Feltnr: Feltnavn: 1 Recordtype # 2 Betalingstype (55) # 17 Kontoinformation, betalingsmodtager # 31 Valutakode (ISO-kode) # 33 Beløb # 34 Overførselsdato # 37 Kontoinformation, afsender 38 Egen reference Eksempel: "0","55","","","","","","","","","","","","","","","DK ","","","","","","","", "","","","","","","DKK",""," "," ","",""," ","Egen reference" 25

26 7.2. Request for Transfer Du kan få yderligere information om overførselstyper m.m. i indtastningsvejledningerne til Request for Transfer på Feltnr: Feltnavn: 1 Recordtype # 2 Betalingstype (43) 12 Modtager linje 1 13 Modtager linje 2 14 Modtager linje 3 15 Modtager linje 4 # 17 Kontoinformation, betalingsmodtager 18 Modtagerbank, linje 1 19 Modtagerbank, linje 2 20 Modtagerbank, linje 3 21 Modtagerbank, linje 4 22 BIC-code (SWIFT-adresse) 23 Meddelelse, linje 1 24 Meddelelse, linje 2 25 Meddelelse, linje 3 26 Meddelelse, linje 4 27 Alternativ afsender # 31 Valutakode (ISO-kode) # 33 Beløb # 34 Overførselsdato # 37 Kontoinformation, afsender 38 Egen reference (højst 16 karakterer) 44 Kursreference 47 Kurs # 94 Omkostningskode # 95 Overførselstype # 96 Felt m.fl. udfyldt 2 97 Autorisation Sendes via, linje Oprindelig valutakode 103 Oprindeligt beløb 104 Omkostningskontonummer Ejer af afsenderkonto, linje Anmeldelse til Centralbank i afsenderland, linje 1-3 Eksempel: "0","43","","","","","","","","","","Modtagers navn","testby 10","88888 Testby udland", "Udland",""," DE "," Deutsche Bank ","Modtagerbank 2", "Modtagerbank 3","Modtagerbank 4"," DEUTDEFFXXX ","Meddelelse 1","Meddelelse 2", "Meddelelse 3","Meddelelse 4","","","","","EUR","","1000"," ","","", "ES ","Egenreference","","","","","","","","","","","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""," ","","N","301","N" 2 Feltet skal udfyldes med "J", hvis blot ét af felterne 44, 47, eller 97 til 111 er anvendt 26

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) August 2015

Corporate Netbank. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) August 2015 Corporate Netbank Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formattype... 5 3. Feltbeskrivelse... 6 4. Maksimum- og minimumfelter... 15 5. Indenlandske

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Corporate Netbank og Unitel til pc Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Formattype...4 3. Feltbeskrivelse...5 4. Maksimum- og minimumfelter...14

Læs mere

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format Januar 2017

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format Januar 2017 Corporate Netbank Betalinger i EDI/4 format Januar 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format August 2015

Corporate Netbank. Betalinger i EDI/4 format August 2015 Corporate Netbank Betalinger i EDI/4 format August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4

Læs mere

Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juli 2017

Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juli 2017 Unitel Betalinger i EDI/4 format Juli 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske felter...

Læs mere

Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juli 2015

Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juli 2015 Unitel Betalinger i EDI/4 format Juli 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generel beskrivelse... 4 2.1. Filnavne... 4 2.2. Filopbygning... 4 2.3. Formattype... 4 2.4. Numeriske og alfanumeriske felter...

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse... 5 4.1 Eksempel

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 1. Feltbeskrivelse... 4 2. Record-beskrivelse version

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 23. marts 2016 Version Udarbejdet af Dato 2.0 BEC Bankernes EDB Central 23. marts 2016

Læs mere

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv 04-03-2008 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde...

Læs mere

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...

Læs mere

Import betalinger. i Netbanken

Import betalinger. i Netbanken Import betalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2-3 Importforskelle Officebanking Netbanken 4 Beskrivelse af layoutformat 5-14 Hvilke formater understøttes også 15 Konceptafdelingen side

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017 Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017 Om prislisten Definitioner Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Corporate Netbank.

Læs mere

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004)

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Unitel EDI MT940 Juni 2010 Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Indhold 1. Indledning...3 2. Generelt...3 3. Beskrivelse af MT940 meddelelsen...3 3.1.

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 PBS... 4 Eksempler... 12 Danske Bank... 13 GiroBank... 14 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel Priser pr. 1. januar 15 Om prislisten Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Unitel. Alle priser er i danske kroner. For betalingskonti, der føres i andre

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Formatbeskrivelser. Netbank Erhverv

Formatbeskrivelser. Netbank Erhverv r Netbank Erhverv 30 juni 2016 27. juni 2017 Ændringslog... 4 Indledning... 6 Bankdatas format... 6 af records med fast længde... 8 af records med variabel længde... 9 Betaling start... 10 Betaling start

Læs mere

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2016

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2016 Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2016 Om prislisten Definitioner Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Corporate Netbank.

Læs mere

Unitel Online-vejledning

Unitel Online-vejledning Unitel Online-vejledning Indhold Om vejledningen... Indtastning af betalingsanmodning i BETA - Betalinger... Forklaring på skærmbillede... Indbetalingskort/Girobetaling... Kontooverførsel i Nordea, Danmark...

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET

GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET 01.07.2017 Generelle regler for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt 1.1 Regler Disse regler gælder ved overførsel af beløb til udlandet og ved

Læs mere

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Side 1 / 10 Forskelle mellem, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Dette dokument sammenligner funktioner i samt Continia Cash Management Extended med Cash Management

Læs mere

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

Eksport af data fra Netbank

Eksport af data fra Netbank Eksport af data fra Netbank Indhold side Generel information 2 Recordopbygning i cvs-fil 3 Recordopbygning Netbankformat 4-8 Konceptafdelingen side nr. 1 Generel information I Netbank kan der eksporteres

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 61 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Indhold Om vejledningen... Forbehold... og lokal... Koncernbetalinger... Tilbagekaldelse... Videregivelse af ordresgivers

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. NetBank Erhverv Djurslands Bank

Recordbeskrivelser kort. NetBank Erhverv Djurslands Bank Recordbeskrivelser kort NetBank Erhverv Djurslands Bank 23. februar 2017 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Ændringslog... 4 Indledning... 5 XXXXs format... 5 Formatbeskrivelse... 7 af

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Sydbank Tyskland Overførsler

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Tyskland Overførsler fra konto,

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoter version 4.01 13. januar 2012 Side 1 a14 Elektroniske kontoter Ver 4.01 Formål Det er muligt at indgå aftale med Jyske Bank om automatisk fremsendelse af elektroniske

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 19. maj 2017 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler Recordbeskrivelser overførsler INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HISTORIK... 3 OVERFØRSLER... 4 Overførselsarter... 4 Recordstruktur... 5 Eksempel på opbygningen af en leverance

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL November 2014

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL November 2014 Unitel EDI EDIFAT 96A PAYMUL, AUTAK, BANSTA, ONTRL, DEBMUL November 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFAT ver. 4 Indhold Indledning... 3 Anvendelse...

Læs mere

Recordbeskrivelse Betalingsfiler version 1.03

Recordbeskrivelse Betalingsfiler version 1.03 Side 1 af 28 Recordbeskrivelse Betalingsfiler version 1.03 Side 2 af 28 Formål Det er muligt at sende betalingsdata der er født i virksomhedens eget Edbsystem, typisk virksomhedens økonomisystem til Jyske

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 OverførselsService Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Fejl! Ingen tekst

Læs mere

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Recordbeskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer...

Læs mere

Integration med Unitel og Corporate Netbank Generel vejledning August 2010

Integration med Unitel og Corporate Netbank Generel vejledning August 2010 Integration med Unitel og Corporate Netbank Generel vejledning August 2010 Indhold Indledning... 3 1. Fordele ved integration med Unitel eller Corporate Netbank... 4 1.1 Integreret løsning til udbetalinger...4

Læs mere

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet Betalinger til udlandet Langt de fleste udenlandske betalinger fra Danmark foregår via den Europæiske Clearing og via SWIFT, der er et internationalt

Læs mere

Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011

Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011 Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 Eksempler... 11 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af formatet for Indbetalingskort

Læs mere

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder Om prislisten Prislisten gælder for internationale betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger Privat

Vilkår for udenlandske betalinger Privat Vilkår for udenlandske betalinger Privat Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? I vilkår for udenlandske betalinger Privat kan du læse om, hvad du skal

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser kort. Netbank Erhverv Recordbeskrivelser kort Netbank Erhverv 30. juni 2016 30. juni 2016 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Ændringslog... 4 Indledning... 5 XXXXs format... 5 Formatbeskrivelse... 7 af records

Læs mere

Indlæs betalingsfil i Jyske Netbank formatet

Indlæs betalingsfil i Jyske Netbank formatet Indlæs betalingsfil i Jyske Netbank formatet Emne Dit økonomisystem danner en betalingsfil i Jyske Netbank Formatet. Vigtigt! Der udvikles ikke længere på dette format. Nye betalingstyper som straks- og

Læs mere

Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. januar 2018 til privatkunder

Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. januar 2018 til privatkunder c Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. januar 2018 til privatkunder Bilag 1A Om prislisten Prislisten gælder for indenlandske betalingstjenester via betalingskonti i Nordea Danmark, filial

Læs mere

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2018 til privatkunder

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2018 til privatkunder Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2018 til privatkunder Bilag 1B Om prislisten Prislisten gælder for internationale betalingstjenester via betalingskonti i Nordea Danmark, filial af Nordea

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Vilkår for betalinger handel med udlandet

Vilkår for betalinger handel med udlandet Vilkår for betalinger handel med udlandet Her får du og din virksomhed overblik over de forskellige betalingsformer, du kan vælge imellem, når du handler med udlandet. Handel med udlandet dækker også over

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoposter version 4.05 19. april 2010 Side 1 af 6 Formål Leverer posteringsoplysninger i semikolon separeret fil. Filen er velegnet til indlæsning i et Excel-regneark,

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords.

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. af standardformat for Indbetalingskort Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. Leverancestart/slut skal kun forekomme

Læs mere

1. Løntræk for arbejdsgiver

1. Løntræk for arbejdsgiver 1. Løntræk for arbejdsgiver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på https://sulinal.gh.gl. Når man går

Læs mere

Kontopakker Pris i DKK Bemærkning

Kontopakker Pris i DKK Bemærkning Kontopakker Prisliste - Forbrugere Bolig Danmark Løn skal indgå på kontoen samt have finansiering af dansk ejereller andelsbolig igennem Swedbank Danmark Sundspendlere 35,00/måned* Løn skal indgå på kontoen

Læs mere

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på mere end 3.000 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser med Continia Payment Management ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere alt

Læs mere

Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder

Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder Om prislisten Prislisten gælder for indenlandske betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende

Læs mere

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem Dem og sparekassen i følgende situationer: Ved overførsel af

Læs mere

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance Datamodtager startrecord Dato: 10.05.93 2 RECORDTYPE 3 N 003 005 Ja 010 3 DATAAFSENDER 8 N 006 013 Ja SE-nummer på dataleverandøren 4 DATAMODTAGER 10 N 014 023 Ja Se-nummer på datamodtager 5 LEVERANCENUMMER

Læs mere

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Pensionsbank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Salling Bank i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb fra

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere

Herudover gælder Faster Andelskasses almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Herudover gælder Faster Andelskasses almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Faster Andelskasse i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet ved modtagelse af beløb

Læs mere

Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02

Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02 Side 1 af 11 Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02 Side 2 af 11 Formål Ved fremsendelse af betalinger til Jyske Bank via transmission, vil der blive dannet en elektronisk kvittering,

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Salling Bank i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb fra

Læs mere

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder Om prislisten Prislisten gælder for internationale betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende kaldet Nordea

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv med brugere

Regler for Netbank Erhverv med brugere Regler for Netbank Erhverv med brugere Regler for Netbank Erhverv med brugere gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) Det er muligt at få onlineadgang

Læs mere

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer:

Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Betingelser for overførsler til og fra udlandet pr. 01.05.2015 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Andelskassen Fælleskassen i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet,

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 NemKonto-betaling Side 1 af 13 Implementeringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

Betingelser for udenlandske overførsler og checks

Betingelser for udenlandske overførsler og checks Betingelser for udenlandske overførsler og checks 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse af betalinger fra

Læs mere