Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar december 2012)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012)"

Transkript

1 Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar december 2012) Revideret udkast 20. april 2013

2 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik (KCEB-) Nord. Rapporten vil blive klinisk auditeret i samarbejde med styregruppen for Dansk Fedmekirurgiregister. Formandsskabet for Dansk Fedmekirurgiregister udgøres af Lars Naver, overlæge Bariatrisk Klinik, Kirurgisk Afdeling, Køge Sygehus og Steen Bønløkke Pedersen, professor, overlæge, dr.med., Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Kontaktperson for Dansk Fedmekirurgiregister i KCEB-Nord er forskningsoverlæge, ph.d. Søren Paaske Johnsen, Olof Palmes Allé 43-45, 8200 Århus N, Tlf.: Kontaktperson for Dansk Fedmekirurgiregister i Regionernes Kliniske KvalitetsudviklingsProgram (RKKP), Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet & Sundhedsinformatik (KCKS-) Vest er kvalitetskonsulent, cand.scient.san. Anne Nakano, Olof Palmes Allé 15, 8200 Århus N, Tlf.: og

3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER OVERSIGTSTABEL OVER DE SAMLEDE INDIKATORRESULTATER INDIKATORRESULTATER PÅ LANDS-, REGIONS- OG AFDELINGSNIVEAU... 4 Indikator 1: Andel af patienter med interventionskrævende komplikationer under indlæggelse. Standard: 5 %... 4 Indikator 2: Andel af patienter med akut genindlæggelse inden for 30 dage... 7 Indikator 3: Andel af patienter som dør inden for 30 dage Indikator 4: Andel af patienter som reopereres inden for 30 dage Indikator 5: Andelen af gastrisk bypass patienter med vægttab på 50 % af overskydende vægt efter 1 år Indikator 6a: Andel af gastrisk bypass patienter som reopereres (>30 dage - 1 år) Indikator 7: Andel af patienter med medicinsk behandlingskrævende diabetes, som fortsat får antidiabetika efter 1 år Indikator 8: Andel af patienter med standardscore på Moorehead-skema efter 1 år BESKRIVELSE AF SYGDOMSOMRÅDET OG MÅLING AF BEHANDLINGSKVALITET OVERSIGT OVER ALLE INDIKATORER DATAGRUNDLAG STYREGRUPPENS MEDLEMMER APPENDIX Komplethed af patientregistrering Deskriptive tabeller: Fordeling af data vedr. prognostiske faktorer I særskilt bilag: Indikatorberegning for indikator 2, 3 og 4 hos patienter registreret i LPR, men ikke DFR Indikator 4 og 6 opgjort efter eksklusion af reoperation p.g.a. galdesten Indikator 4 og 6 opgjort efter eksklusion af reoperation p.g.a. gastroskopi Indikator 4 og 6 opgjort efter eksklusion af reoperation p.g.a. galdestensoperation eller gastroskopi Indikator 1-8 opgjort hos patienter, som opfylder visitationskriterier for offentlig finansieret fedmekirurgi

4 1. Konklusioner og anbefalinger Dansk Fedmekirurgi Register (DFR) præsenterer hermed sin tredje årsrapport. Rapporten henvender sig primært til de sundhedsfaglige miljøer. Rapporten omfatter alle indberettede fedmekirurgisk opererede patienter i perioden 1. januar 31. december I alt er der indberettet 1281 patienter med fedmekirurgiske indgreb. På baggrund af 8 resultatindikatorer skal denne rapport søge at belyse om: Kvaliteten af den danske fedmekirurgiske behandling opfylder de fastlagte standarder Der er klinisk betydningsfuld variation i kvaliteten af den fedmekirurgiske behandling mellem regioner og sygehuse i Danmark. Rapportens væsentligste resultater og anbefalinger omfatter følgende punkter: Kompletheden af patientregistreringen har været tilfredsstillende. I 2011 blev 96 % af de opererede patienter i Danmark indberettet. Supplerende dataanalyser af en række af kvalitetsindikatorerne baseret på de få patienter, som ifølge Landspatientregisteret er blevet opereret men ikke indberettet, viser ingen væsentlige forskelle i forhold til de indberettede patienter. Kompletheden af variabelregistreringen på den enkelte patient er tilfredsstillende for så vidt andgår peroperative data, mens en højere komplethed i forhold til præ- og postoperative data er nødvendig Styregruppen vurderer på denne baggrund, at DFR giver et retvisende billede af kvaliteten af sundhedsvæsenets indsats på en række men ikke alle væsentlige områder hos fedmekirurgiske patienter. Antallet af operationer er faldet markant efter indførslen af nye visitationskriterier for adgang til offentlig finansieret fedmekirurgi trådte i kraft per 1. januar Andelen af patienter med interventionskrævende komplikationer i forbindelse med det primære indgreb, andelen af patienter med behov for akut genindlæggelse inden for 30 dage og ikke mindst andelen af patienter som dør inden for 30 dage opfyldte alle med pæn margin de opsatte standarder. Andelen af gastrisk bypass patienter med vægttab på >=50% af overskydende vægt efter 1 år og andelen af patienter med medicinsk behandlingskrævende diabetes, som fortsat får antidiabetika efter 1 år opfyldte også de opsatte standarder, men resultaterne bør tolkes med stor varsomhed pga. en betydelig andel af patienter med manglende data. Andelen af patienter med behov for reoperation opfyldte for mange afdelinger ikke de opsatte standarder. En væsentlig del af disse reoperationer var dog operation for galdesten eller gastrokopi, d.v.s. mindre indgreb. Det anbefales, at der gennemføres journalaudit med henblik på at afdække baggrunden. Kvaliteten af fedmekirurgi i Danmark synes generelt at være på et højt niveau også set fra et internationalt perspektiv. 1

5 Med henblik på yderligere at sikre validiteten af datagrundlaget i DFR har styregruppen tage initiativ til at udarbejde mere detaljerede datadefinitioner samt retningslinjer for kodning af diagnoser, procedurer og operationer i de patientadministrative systemer. Disse vil træde i kraft i April 2013 Styregruppen for DFR 2

6 2. Oversigtstabel over de samlede indikatorresultater Tabellen viser en oversigt over de samlede indikatorresultater på landsplan for aktuelle årsrapport, samt 2 tidligere års indikatorresultater (hvis relevant). Kolonnen Uoplyst angiver andelen af patienter med manglende data for en eller flere af de variable, der er nødvendige til at beregne den enkelte indikator. Uoplyst Indikatoropfyldelse % (95% CI) Indikator Standard % Indikator 1: Andelen af patienter med interventionskrævende komplikationer under indlæggelse. Indikator 2: Andel af patienter med akut genindlæggelse inden for 30 dage. Indikator 3: Andel af patienter som dør inden for 30 dage. Indikator 4: Andel af patienter som reopereres inden for 30 dage efter det primære indgreb. Indikator 5: Andel af patienter med vægttab på >=50% af overskydende vægt efter 1 år for gastric bypass. Indikator 6: Andel af patienter som opereres efter 30 dage og indenfor 1 år efter primær indgreb. Indikator 7: Andel af patienter med medicinsk behandlingskrævende diabetes, som fortsat får antidiabetika efter 1 år. Indikator 8: Andel af patienter med forbedring i Moorehead-score efter 1 år. Højst 5% 0 2 ( 2-3 ) 2 ( 1-3 ) 2 ( 1-2 ) Højst 15% 0 8 ( 7-10 ) 6 ( 5-7 ) 4 ( 4-5 ) Højst 0.5% ( ) 0.2 ( ) 0.0 ( ) Højst 5% 0 4 ( 3-6 ) 3 ( 3-4 ) 2 ( 1-2 ) Mindst 80% ( ) 92 ( ) Højst 5% 0 10 ( 9-11 ) 7 ( 7-8 ) Højst 30% ( ) 16 ( ) Mindst 70% (88-92) 91 (89 93) 3

7 3. Indikatorresultater på lands-, regions- og afdelingsniveau Indikator 1: Andel af patienter med interventionskrævende komplikationer under indlæggelse. Standard: 5 % Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark ja 30/1281 0(0) 2 ( 2-3 ) 2 ( 1-3 ) 2 ( 1-2 ) Hovedstaden ja 2/229 0(0) 1 ( 0-3 ) 2 ( 1-5 ) 2 ( 0-4 ) Sjælland ja 7/241 0(0) 3 ( 1-6 ) 3 ( 1-6 ) 0 ( 0-46 ) Syddanmark ja 5/192 0(0) 3 ( 1-6 ) 2 ( 1-4 ) 0 ( 0-46 ) Midtjylland ja 9/223 0(0) 4 ( 2-7 ) 5 ( 2-9 ) 2 ( 0-7 ) Nordjylland ja 3/88 0(0) 3 ( 1-9 ) 0 ( 0-3 ) 3 ( 0-13 ) Hovedstaden ja 2/229 0(0) 1 ( 0-3 ) 2 ( 1-5 ) 2 ( 0-4 ) Hvidovre/Glostrup Hospital ja 2/229 0(0) 1 ( 0-3 ) 2 ( 1-5 ) 2 ( 0-4 ) Sjælland ja 7/241 0(0) 3 ( 1-6 ) 3 ( 1-6 ) 0 ( 0-46 ) Sygehus Nord, Køge ja 7/241 0(0) 3 ( 1-6 ) 3 ( 1-6 ) 0 ( 0-46 ) Syddanmark ja 5/192 0(0) 3 ( 1-6 ) 2 ( 1-4 ) 0 ( 0-46 ) OUH Svendborg, Sygehus ja 2/55 0(0) 4 ( 1-11 ) 0 ( 0-6 ) Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg ja 3/137 0(0) 2 ( 1-6 ) 3 ( 1-5 ) 0 ( 0-46 ) Midtjylland ja 9/223 0(0) 4 ( 2-7 ) 5 ( 2-9 ) 2 ( 0-7 ) Aarhus Universitetshospital ja* 7/131 0(0) 5 ( 2-10 ) 5 ( 2-11 ) 0 ( 0-5 ) Regionshospitalet Viborg ja 2/92 0(0) 2 ( 0-7 ) 4 ( 1-11 ) 9 ( 2-25 ) Nordjylland ja 3/88 0(0) 3 ( 1-9 ) 0 ( 0-3 ) 3 ( 0-13 ) Aalborg Sygehus ja 3/88 0(0) 3 ( 1-9 ) 0 ( 0-3 ) 3 ( 0-13 ) Bariatrisk Center Copenhagen Aps. ja 0/5 0(0) 0 ( 0-52 ) 0 ( 0-6 ) 0 ( 0-10 ) Privathospitalet Hamlet ja 1/145 0(0) 1 ( 0-3 ) 1 ( 1-2 ) 1 ( 1-2 ) Privathospitalet Mølholm, Vejle ja 3/158 0(0) 2 ( 1-5 ) 2 ( 1-3 ) 2 ( 1-2 ) Indikatorer I indikatortabellerne angives om standarden er opfyldt på niveau 2,5%. 'Ja*' indikerer at standarden er opfyldt når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidensintervallet indeholder standarden. Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar: På landsplan udviklede i alt 2% af de opererede patienter interventionskrævende komplikationer under indlæggelsen, hvilket var på niveau med resultaterne i 2010 og 2011 og betydeligt lavere end den fastsatte kvalitetsstandard på 5 %. Standarden var tilsyneladende også opfyldt på de enkelte enheder når den statistiske præcision blev taget i betragtning. For enkelte enheder er dog kun gennemført et mindre antal operationer i opgørelsesperioden, hvilket afspejler sig i en betydelig statistisk usikkerhed vedrørende størrelsen af de reelle indikatorværdier. 4

8 Sikkerhedsintervallerne er således brede for visse enheder, men ingen enheder har en andel af patienter med komplikationer, som er statistisk signifikant højere end standarden. Faglig klinisk kommentar: Det er tilfredsstillende, at andelen af patienter med tidlige komplikationer fortsat er lav. Interventionskrævende komplikationer omfatter alle komplikationer som udløser relaparoskopi/relaparotomi, radiologisk intervention, medicinsk intervention eller transfusion. Data vedr. transfusion indhentes via kobling til Dansk Transfusions Database, som indeholder data fra blodbankernes produktionssystemer og derfor principielt er komplette. Dansk Transfusions Database er dog endnu ikke komplet for 2012 og ikke alle transfusioner vil derfor være medtaget i den aktuelle opgørelse. Aarhus Universitetshospital har i forbindelse med journalaudit identificeret 2 fejlregistrerede tilfælde af komplikationer, d.v.s. de pågældende patienter har ikke oplevet interventionskrævende komplikationer under indlæggelsen. Afdelingens indikatorværdi er således reelt mindre en beregnes ud fra de indberette data. Det besluttes at fastholde indikatoren og standarden. Anbefaling til indikator: Det anbefales at enhederne fortsat er løbende opmærksom på at holde antallet af komplikationer på et meget lavt niveau samt at registreringen af interventionskrævende komplikationer under indlæggelse er komplet og retvisende, f.eks. ved hjælp af journalaudits på stikprøver af journaler. 5

9 6

10 Indikator 2: Andel af patienter med akut genindlæggelse inden for 30 dage Standard: 15 % Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark ja 103/1281 0(0) 8 ( 7-10 ) 6 ( 5-7 ) 4 ( 4-5 ) Hovedstaden ja 28/229 0(0) 12 ( 8-17 ) 14 ( ) 11 ( 7-16 ) Sjælland ja 20/241 0(0) 8 ( 5-12 ) 7 ( 4-11 ) 17 ( 2-56 ) Syddanmark ja 18/192 0(0) 9 ( 6-14 ) 6 ( 3-9 ) 0 ( 0-46 ) Midtjylland ja 24/223 0(0) 11 ( 7-15 ) 12 ( 8-17 ) 8 ( 4-15 ) Nordjylland ja 5/88 0(0) 6 ( 2-12 ) 5 ( 2-11 ) 6 ( 1-18 ) Hovedstaden ja 28/229 0(0) 12 ( 8-17 ) 14 ( ) 11 ( 7-16 ) Hvidovre/Glostrup Hospital ja 28/229 0(0) 12 ( 8-17 ) 14 ( ) 11 ( 7-16 ) Sjælland ja 20/241 0(0) 8 ( 5-12 ) 7 ( 4-11 ) 17 ( 2-56 ) Sygehus Nord, Køge ja 20/241 0(0) 8 ( 5-12 ) 7 ( 4-11 ) 17 ( 2-56 ) Syddanmark ja 18/192 0(0) 9 ( 6-14 ) 6 ( 3-9 ) 0 ( 0-46 ) OUH Svendborg, Sygehus ja 5/55 0(0) 9 ( 4-19 ) 7 ( 3-16 ) Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg ja 13/137 0(0) 10 ( 5-15 ) 5 ( 3-9 ) 0 ( 0-46 ) Midtjylland ja 24/223 0(0) 11 ( 7-15 ) 12 ( 8-17 ) 8 ( 4-15 ) Aarhus Universitetshospital ja 11/131 0(0) 8 ( 5-14 ) 11 ( 7-18 ) 7 ( 3-15 ) Regionshospitalet Viborg ja 13/92 0(0) 14 ( 8-22 ) 13 ( 7-23 ) 13 ( 4-31 ) Nordjylland ja 5/88 0(0) 6 ( 2-12 ) 5 ( 2-11 ) 6 ( 1-18 ) Aalborg Sygehus ja 5/88 0(0) 6 ( 2-12 ) 5 ( 2-11 ) 6 ( 1-18 ) Bariatrisk Center Copenhagen Aps. ja 0/5 0(0) 0 ( 0-52 ) 0 ( 0-6 ) 3 ( 0-13 ) Privathospitalet Hamlet ja 3/145 0(0) 2 ( 1-5 ) 3 ( 2-4 ) 3 ( 2-4 ) Privathospitalet Mølholm, Vejle ja 5/158 0(0) 3 ( 1-7 ) 5 ( 3-7 ) 5 ( 4-6 ) Indikatorer I indikatortabellerne angives om standarden er opfyldt på niveau 2,5%. 'Ja*' indikerer at standarden er opfyldt når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidensintervallet indeholder standarden. Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar: I alt blev 8 % af patienterne akut genindlagt inden for 30 dage efter at have undergået en fedmekirurgisk operation. På de enkelte enheder var der nogen variation, men ingen enheder havde indikatorværdier som lå over den fastsatte standard. Standarden var således opfyldt både på landsplan og afdelingsplan. Alle årsager til akut genindlæggelse indgik i denne opgørelse, som omfatter samtlige institutioner som indberetter til LPR, dvs. også akutte indlæggelser på andre enheder end den opererende enhed indgår. 7

11 Faglig klinisk kommentar: Opfyldelsen af standarden er positiv, men der bemærkes dog en stigning i andelen af patienter med akutte genindlæggelse siden monitoreringen af denne indikator blev påbegyndt i Forklaringen på stigningen kan være multifaktoriel, dvs. en række faktorer kan have bidraget til stigningen herunder bl.a. en ændret patientsammensætning pga. indførsel af de nye visitationskriterier i 2011 samt etableringen af en række ny fedmekirurgiske enheder. Med henblik på at belyse effekten af førstnævnte, er der i udarbejdet en supplerende analyse, hvor patientpopulationen i er afgrænset til patienter som opfyldte de nye visitationskriterier, d.v.s. en mere homogen og sammenlignelig population (se Bilag). Andelen af patienter med akut genindlæggelse har også har været stigende siden 2010 i denne supplerende analyse, hvilket indikerer at stigningen har været reel og ikke kan tilskrives en ændret patientsammensætning. Det besluttes at fastholde indikatoren. Anbefaling til indikator: Fortsat opmærksomhed vedrørende denne indikator er nødvendig selv om standarden var opfyldt i 2012, f.eks. ved at sikre en grundig undersøgelse af patienterne forud for udskrivelse efter operation. 8

12 9

13 Indikator 3: Andel af patienter som dør inden for 30 dage Standard: 0,5 % Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark ja 0/1281 0(0) 0 ( ) 0.2 ( ) 0.0 ( ) Hovedstaden ja 0/229 0(0) 0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Sjælland ja 0/241 0(0) 0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Syddanmark ja 0/192 0(0) 0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Midtjylland ja 0/223 0(0) 0 ( ) 0.5 ( ) 0.0 ( ) Nordjylland ja 0/88 0(0) 0 ( ) 0.9 ( ) 0.0 ( ) Hovedstaden ja 0/229 0(0) 0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Hvidovre/Glostrup Hospital ja 0/229 0(0) ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Sjælland ja 0/241 0(0) 0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Sygehus Nord, Køge ja 0/241 0(0) ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Syddanmark ja 0/192 0(0) 0 ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) OUH Svendborg, Sygehus ja 0/55 0(0) ( ) 0.0 ( ) Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg ja 0/137 0(0) ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Midtjylland ja 0/223 0(0) 0 ( ) 0.5 ( ) 0.0 ( ) Aarhus Sygehus ja 0/131 0(0) ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Regionshospitalet Viborg ja 0/92 0(0) ( ) 1.5 ( ) 0.0 ( ) Nordjylland ja 0/88 0(0) 0 ( ) 0.9 ( ) 0.0 ( ) Aalborg Sygehus ja 0/88 0(0) ( ) 0.9 ( ) 0.0 ( ) Bariatrisk Center Copenhagen Aps. ja 0/5 0(0) ( ) 0.0 ( ) 0.0 ( ) Privathospitalet Hamlet ja 0/145 0(0) ( ) 0.1 ( ) 0.0 ( ) Privathospitalet Mølholm, Vejle ja 0/158 0(0) ( ) 0.2 ( ) 0.0 ( ) Indikatorer I indikatortabellerne angives om standarden er opfyldt på niveau 2,5%. 'Ja*' indikerer at standarden er opfyldt når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidensintervallet indeholder standarden. Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar: Der blev ikke identificeret nogle dødsfald blandt de indberettede opererede patienter inden for 30 dage efter operation. Standarden er således selvsagt opfyldt på både lands- og afdelingsplan. Oplysningerne vedrørende vitalstatus (død/levende) er indhentet via kobling med CPR-registeret og har derfor stor validitet. I modsætning til 2011 omfatter udtrækket fra CPR-registeret der er blevet anvendt i forbindelse med den aktuelle rapport samtlige patienter som er registeret i DFR uanset om de også er registreret i LPR. 10

14 Faglig klinisk kommentar: Det er særdeles tilfredsstillende at dødeligheden fortsat holder sig på et meget lavt niveau. Dette indikerer dels en hensigtsmæssig udvælgelse af patienterne og dels at selve indgrebet og den efterfølgende postoperative behandling og pleje er på niveau med de bedst internationale resultater. Det besluttes at fastholde indikatoren og standarden. Anbefaling til indikator: Fortsat grundig patientselektion samt god præ-, per- og postoperativ behandling og observation er påkrævet med henblik på at undgå evt. dødsfald i forbindelse gennemførsel af fedmekirurgiske operationer. 11

15 12

16 Indikator 4: Andel af patienter som reopereres inden for 30 dage Standard: 5 % Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark ja 49/1281 0(0) 4 ( 3-5 ) 3 ( 2-4 ) 2 ( 1-2 ) Hovedstaden ja* 13/229 0(0) 6 ( 3-9 ) 3 ( 1-6 ) 2 ( 1-5 ) Sjælland ja 7/241 0(0) 3 ( 1-6 ) 3 ( 1-6 ) 0 ( 0-46 ) Syddanmark ja 9/192 0(0) 5 ( 2-8 ) 4 ( 2-6 ) 17 ( 2-56 ) Midtjylland ja* 16/223 0(0) 7 ( 4-11 ) 8 ( 4-12 ) 6 ( 3-13 ) Nordjylland ja 3/88 0(0) 3 ( 1-9 ) 6 ( 3-12 ) 3 ( 0-13 ) Hovedstaden ja* 13/229 0(0) 6 ( 3-9 ) 3 ( 1-6 ) 2 ( 1-5 ) Hvidovre/Glostrup Hospital ja* 13/229 0(0) 6 ( 3-9 ) 3 ( 1-6 ) 2 ( 1-5 ) Sjælland ja 7/241 0(0) 3 ( 1-6 ) 3 ( 1-6 ) 0 ( 0-46 ) Sygehus Nord, Køge ja 7/241 0(0) 3 ( 1-6 ) 3 ( 1-6 ) 0 ( 0-46 ) Syddanmark ja 9/192 0(0) 5 ( 2-8 ) 4 ( 2-6 ) 17 ( 2-56 ) OUH Svendborg, Sygehus ja* 5/55 0(0) 9 ( 4-19 ) 2 ( 0-8 ) Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg ja 4/137 0(0) 3 ( 1-7 ) 4 ( 2-7 ) 17 ( 2-56 ) Midtjylland ja* 16/223 0(0) 7 ( 4-11 ) 8 ( 4-12 ) 6 ( 3-13 ) Aarhus Sygehus ja* 7/131 0(0) 5 ( 2-10 ) 10 ( 5-16 ) 6 ( 2-13 ) Regionshospitalet Viborg ja* 9/92 0(0) 10 ( 5-17 ) 4 ( 1-11 ) 9 ( 2-25 ) Nordjylland ja 3/88 0(0) 3 ( 1-9 ) 6 ( 3-12 ) 3 ( 0-13 ) Aalborg Sygehus ja 3/88 0(0) 3 ( 1-9 ) 6 ( 3-12 ) 3 ( 0-13 ) Bariatrisk Center Copenhagen Aps. ja 0/5 0(0) 0 ( 0-52 ) 0 ( 0-6 ) 0 ( 0-10 ) Privathospitalet Hamlet ja 1/145 0(0) 1 ( 0-3 ) 1 ( 0-2 ) 1 ( 1-2 ) Privathospitalet Mølholm, Vejle ja 0/158 0(0) 0 ( 0-2 ) 4 ( 3-6 ) 2 ( 1-3 ) Indikatorer I indikatortabellerne angives om standarden er opfyldt på niveau 2,5%. 'Ja*' indikerer at standarden er opfyldt når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidensintervallet indeholder standarden. Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar: I alt blev 4% af patienterne reopereret inden for 30 dage. Dette er en stigning fra henholdsvis 3% i 2011 og 2% i Også for denne indikator kunne der observeres nogen variation mellem de enkelte afdelinger, men alle afdelinger opfyldte standarden når der blev taget højde for den statistiske usikkerhed. Det skal understreges at en række afdelinger har et sparsomt datagrundlag, hvilket medfører, at det for disse afdelinger er vanskeligt at drage håndfaste konklusioner. Faglig klinisk kommentar: Reoperationerne er identificeret ved søgning i LPR. De operationskoder som der er søgt på er anført i Bilag. Der er søgt på alle relevante operationer på samtlige danske hospitaler, dvs. ikke kun på de enheder som indberetter til DFR. Gastroskopi er medtaget selv om denne procedure reelt 13

17 ikke er klassificeret som en egentlig operation. For den enkelte patient er behov for gennemførsel af gastroskopi efter operation dog en væsentlig klinisk begivenhed. Tilsvarende er det velkendt at fedmekirurgiske patienter oftere end baggrundsbefolkningen har behov for operativ fjernelse af galdesten. Disse operationer har typisk ikke nogen relation til det fedmekirurgiske indgreb. Der er på denne baggrund gennemført supplerende analyser, hvor galdestensoperationer og gastroskopi er ekskluderet fra listen af reoperationer (se Bilag). Antallet af reoperationer reduceres noget i disse analyser og alle afdelinger opfylder den opsatte standard. Stigningen i andelen af patienter med reoperation kan skyldes forskellige faktorer: Den kan være udtryk for en reel stigning, den kan skyldes ændrede visitationskriterier, som har medført at patientgruppen i 2012 som udgangspunkt må forventes at have en højere risiko for reoperationer og endelig kan stigningen hænge sammen med usikkerhed omkring registreringspraksis. Førstnævnte er søgt belyst ved en supplerende analyse, hvor patientpopulationen i er afgrænset til patienter som opfyldte de nye visitationskriterier (se Bilag). Standarden er opfyldt i denne analyse både på lands- og afdelingsniveau, men der er også her indikation af andelen patienter med reoperation har været stigende siden Dette tyder i lighed med indikator 2 på at stigningen har været reel og ikke kan tilskrives en ændret patientsammensætning. Med henblik på at afhjælpe potentiel usikkerhed vedr. registreringspraksis er der udarbejdet nye detaljerede datadefinitioner, inklusiv afgræsning af de relevante procedure og operationskoder. Det besluttes at fastholde indikatoren og standarden. Anbefaling til indikator: Tæt observation af denne indikator er nødvendig. Der bør lokalt være opmærksomhed på korrekt kodning i LPR af alle reoperationer, således at LPR til stadighed forbliver en valid informationskilde vedrørende forekomsten af reoperationer. Afdelinger med en høj andel af patienter med reoperation bør afdække årsagerne til reoperationerne. 14

18 15

19 Indikator 5: Andelen af gastrisk bypass patienter med vægttab på 50 % af overskydende vægt efter 1 år Standard: 50 % Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) Danmark ja 1296/ (39) 89 ( ) 92 ( ) Hovedstaden ja 149/168 34(17) 89 ( ) 77 ( ) Sjælland ja 171/183 35(16) 93 ( ) 83 ( ) Syddanmark ja 194/219 55(20) 89 ( ) 100 ( ) Midtjylland ja 127/143 29(17) 89 ( ) 73 ( ) Nordjylland ja 51/62 46(43) 82 ( ) Hovedstaden ja 149/168 34(17) 89 ( ) 77 ( ) Hvidovre/Glostrup Hospital ja 149/168 34(17) 89 ( ) 77 ( ) Sjælland ja 171/183 35(16) 93 ( ) 83 ( ) Sygehus Nord, Køge ja 171/183 35(16) 93 ( ) 83 ( ) Syddanmark ja 194/219 55(20) 89 ( ) 100 ( ) OUH Svendborg, Sygehus ja 10/11 41(79) 91 ( ) Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg ja 184/208 14(6) 89 ( ) 100 ( ) Midtjylland ja 127/143 29(17) 89 ( ) 73 ( ) Aarhus Universitetshospital ja 77/88 16(15) 88 ( ) 65 ( ) Regionshospitalet Viborg ja 50/55 13(19) 91 ( ) 94 ( ) Nordjylland ja 51/62 46(43) 82 ( ) Aalborg Sygehus ja 51/62 46(43) 82 ( ) Bariatrisk Center Copenhagen Aps. ja 36/39 18(32) 92 ( ) 93 ( ) Privathospitalet Hamlet ja 359/ (46) 92 ( ) 95 ( ) Privathospitalet Mølholm, Vejle ja 209/ (60) 81 ( ) 92 ( ) Indikatorer I indikatortabellerne angives om standarden er opfyldt på niveau 2,5%. 'Ja*' indikerer at standarden er opfyldt når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidensintervallet indeholder standarden. Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar: I alt havde 89 % af alle gastrisk bypass patienter tabt 50 % af den overskydende vægt ved 1 års kontrolbesøget. Dette mål udtrykker, hvor stor en andel af overvægten der forsvinder og beregnes som antallet af BMI enheder der tabes. En patient som således har haft et 100% vægttab af overskydende vægt har således mindsket sit BMI til 25, mens en person med et BMI på 50, som via et vægttab reducerer sit BMI til 30 har haft et 80 % vægttab af overskydende vægt på 80%. 16

20 Faglig klinisk kommentar: Indikatoren forudsætter at der er registreret data vedr. vægt både på operationstidspunktet og ved den ambulante kontrol 1 år efter operationen, dvs. at det i nedenstående opgørelse kun er patienter, som er opereret i 2011 som indgår. Det bemærkes, at det kun er 61% af de opererede patienter i 2011, som har fået indberettet de nødvendige data til at indgå i beregningen af indikatoren. Dette er en fremgang i forhold til sidste årsrapport, men dog fortsat langt fra tilfredsstillende. Selv om standarden således tilsyneladende er opfyldt på både lands- og afdelingsplan, må resultaterne således tages med et betydeligt forbehold, idet vægttabet i et betydeligt antal patienter er ukendt. Styregruppen beslutter, at der udarbejdes og udsendes mangellister til alle indberettende afdelinger med henblik på at sikre indberetning af de manglende data, således at de vil være til rådighed for kommende analyser. Det besluttes at fastholde indikatoren og standarden. Anbefaling til indikator: Det er af afgørende betydning for vurderingen af effekt og sikkerhed af fedmekirurgi, at data fra den opfølgende kontrol bliver indberettet så komplet som muligt. Afdelinger med lav komplethed af indberetningen bør tage konkrete skridt til at få løst problemet. Dette kan bl.a. ske via en erfaringsudveksling med afdelinger, som har en høj komplethed af indberetningen. Manglende historiske data bør så vidt muligt indberettes. 17

21 18

22 Indikator 6a: Andel af gastrisk bypass patienter som reopereres (>30 dage - 1 år) Standard: 5 % Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) Danmark nej 236/2404 0(0) 10 ( 9-11 ) 7 ( 7-8 ) Hovedstaden nej 19/202 0(0) 9 ( 6-14 ) 4 ( 2-8 ) Sjælland nej 30/218 0(0) 14 ( ) 50 ( ) Syddanmark nej 55/274 0(0) 20 ( ) 17 ( 2-56 ) Midtjylland nej 26/172 0(0) 15 ( ) 8 ( 3-15 ) Nordjylland ja* 7/108 0(0) 7 ( 3-12 ) 3 ( 0-13 ) Hovedstaden nej 19/202 0(0) 9 ( 6-14 ) 4 ( 2-8 ) Hvidovre/Glostrup Hospital nej 19/202 0(0) 9 ( 6-14 ) 4 ( 2-8 ) Sjælland nej 30/218 0(0) 14 ( ) 50 ( ) Sygehus Nord, Køge nej 30/218 0(0) 14 ( ) 50 ( ) Syddanmark nej 55/274 0(0) 20 ( ) 17 ( 2-56 ) OUH Svendborg, Sygehus ja* 3/52 0(0) 6 ( 2-15 ) Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg nej 52/222 0(0) 23 ( ) 17 ( 2-56 ) Midtjylland nej 26/172 0(0) 15 ( ) 8 ( 3-15 ) Aarhus Universitetshospital nej 19/104 0(0) 18 ( ) 11 ( 5-21 ) Regionshospitalet Viborg ja* 7/68 0(0) 10 ( 5-19 ) 0 ( 0-15 ) Nordjylland ja* 7/108 0(0) 7 ( 3-12 ) 3 ( 0-13 ) Aalborg Sygehus ja* 7/108 0(0) 7 ( 3-12 ) 3 ( 0-13 ) Bariatrisk Center Copenhagen Aps. ja* 4/57 0(0) 7 ( 2-16 ) 21 ( ) Privathospitalet Hamlet nej 60/727 0(0) 8 ( 6-10 ) 8 ( 7-9 ) Privathospitalet Mølholm, Vejle ja* 35/646 0(0) 5 ( 4-7 ) 7 ( 5-8 ) Indikatorer I indikatortabellerne angives om standarden er opfyldt på niveau 2,5%. 'Ja*' indikerer at standarden er opfyldt når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidensintervallet indeholder standarden. Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar: I alt blev 10% af gastrisk bypass patienterne reopereret i perioden >30 dage - 1 år efter det primære indgreb. Indikatoren er opgjort på patienter som blev opereret i 2011 og hvor der derfor er mindst 1 års followup tid på alle. Standarden var ikke opfyldt på landsplan og på de fleste afdelinger. På et mindre antal afdelinger var standarden opfyldt når der tages højde for den statistiske usikkerhed. Faglig klinisk kommentar: Den manglende opfyldelse af standarden og den tilsyneladende øgede andel af patienter med reoperationer er bekymrende. I lighed med indikator IV er det dog vigtigt at være opmærksom 19

23 på at andre faktorer kan have bidraget til udviklingen, herunder ændrede visitationskriterier, som har medført at patientpopulationen i 2012 som udgangspunkt har en højere forventet risiko for reoperationer ligesom der har været usikkerhed vedr. registreringspraksis. I Bilag indgår supplerende analyser vedr. denne indikator. Analyserne omfatter dele en opgørelse af indikatoren efter eksklusion af galdestensoperation og gastroskopi. En række afdelinger har i denne analyse fortsat indikatorværdier 5% om end ikke alle ligger over når den statistiske usikkerhed tages i betragtning. Samme mønster tegner sig i analysen, hvor patientpopulationen er afgrænset til patienter som opfyldte de nye visitationskriterier. Forskelle mellem afdelingerne i andelen af patienter med reoperation kan dog skyldes reelle forskelle i klinisk strategi, herunder tærskel for brug af diagnostisk laparoskopi, som i nærværende analyser opfattes som en reoperation. Det besluttes at nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på en nærmere analyse af området. Det besluttes at fastholde indikatoren og standarden. Anbefaling til indikator: Det anbefales, at der på afdelinger med en høj andel af patienter med reoperation gennemføres journalaudit med henblik på at afdække evt. systematiske årsager til behovet for reoperationer. 20

24 21

25 Indikator 7: Andel af patienter med medicinsk behandlingskrævende diabetes, som fortsat får antidiabetika efter 1 år. Standard: 30 % Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) Danmark ja 80/ (34) 22 ( ) 16 ( ) Hovedstaden ja* 16/46 6(12) 35 ( ) 24 ( ) Sjælland ja 1/41 8(16) 2 ( 0-11 ) 0 ( 0-84 ) Syddanmark ja 9/59 13(18) 15 ( 8-26 ) Midtjylland ja 18/62 10(14) 29 ( ) 32 ( ) Nordjylland ja* 7/19 8(30) 37 ( ) Hovedstaden ja* 16/46 6(12) 35 ( ) 24 ( ) Hvidovre/Glostrup Hospital ja* 16/46 6(12) 35 ( ) 24 ( ) Sjælland ja 1/41 8(16) 2 ( 0-11 ) 0 ( 0-84 ) Sygehus Nord, Køge ja 1/41 8(16) 2 ( 0-11 ) 0 ( 0-84 ) Syddanmark ja 9/59 13(18) 15 ( 8-26 ) OUH Svendborg, Sygehus ja 0/0 11(100) 0 ( 0 -. ) Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg ja 9/59 2(3) 15 ( 8-26 ) Midtjylland ja 18/62 10(14) 29 ( ) 32 ( ) Aarhus Universitetshospital ja* 15/36 6(14) 42 ( ) 36 ( ) Regionshospitalet Viborg ja 3/26 4(13) 12 ( 3-28 ) 25 ( 6-59 ) Nordjylland ja* 7/19 8(30) 37 ( ) Aalborg Sygehus ja* 7/19 8(30) 37 ( ) Bariatrisk Center Copenhagen Aps. ja 2/7 5(42) 29 ( 6-65 ) 0 ( 0-98 ) Privathospitalet Hamlet ja 10/71 72(50) 14 ( 7-24 ) 9 ( 5-13 ) Privathospitalet Mølholm, Vejle ja 17/61 69(53) 28 ( ) 22 ( ) Indikatorer I indikatortabellerne angives om standarden er opfyldt på niveau 2,5%. 'Ja*' indikerer at standarden er opfyldt når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidensintervallet indeholder standarden. Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar: I alt var 22% af patienterne, som havde medicinsk behandlingskrævende type 2 diabetes mellitus på operationstidspunktet, fortsat i medicinsk antidiabetisk behandling (dvs. insulin og/eller orale antidiabetika) 1 år efter operationen. Standarden var således opfyldt på landsplan. På enhedsniveau varierede indikatorværdien noget, hvilket til dels skyldtes at nogle enheder kun var repræsenteret af ganske få patienter og at resultaterne derfor blev præget af tilfældig variation for disse enheder. Ingen enheder var dog statistisk signifikant over den opsatte standard. 22

26 Faglig klinisk kommentar: Den generelt lave andel af patienter med diabetes som fortsat har et medicinsk behandlingsbehov er opløftende og indikerer, at der også i praksis kan opnås vigtige fysiologiske forbedringer af patienternes helbredsstilstand. Det bemærkes at der manglede oplysninger på 34% af de relevante patienter, hvilket ikke er tilfredsstillende. Problematikken med manglende follow-up data vil i 2013 blive søgt løst ved inddragelse af registeroplysninger om indløste recepter frem for manuelt indsamlede data i forbindelse med fremmøde til ambulant kontrolbesøg. Det besluttes at fastholde indikatoren og standarden, men der iværksættes en udredning af, hvorledes der kan præsenteres et mere nuanceret billede af intensiteten af den antidiabetiske behandling. Behandling med metformin kan således være en fornuftig behandlingsstrategi hos patienter, som tidligere har opfyldt de diagnostiske kriterier for type 2 diabetes, hvilket afspejles af den nuværende indikator. Anbefaling til indikator: Fortsat opmærksomhed på fastholdelsen af forbedringen af diabetesreguleringen er nødvendig, herunder også at det lokalt sikres, at der løbende følges op på at patienterne med diabetes er tilstrækkeligt hjulpet med diætregulering alene. 23

27 24

28 Indikator 8: Andel af patienter med standardscore på Moorehead-skema efter 1 år. Standard: 70 % Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) Danmark ja 766/ (65) 90 ( ) 91 ( ) Hovedstaden ja* 3/5 203(98) 60 ( ) Sjælland ja 153/159 61(28) 96 ( ) 60 ( ) Syddanmark ja 136/ (45) 88 ( ) Midtjylland ja 56/61 121(66) 92 ( ) 89 ( ) Nordjylland ja* 0/0 113(100) 0 ( 0 -. ) Hovedstaden ja* 3/5 203(98) 60 ( ) Hvidovre/Glostrup Hospital ja* 3/5 203(98) 60 ( ) Sjælland ja 153/159 61(28) 96 ( ) 60 ( ) Sygehus Nord, Køge ja 153/159 61(28) 96 ( ) 60 ( ) Syddanmark ja 136/ (45) 88 ( ) OUH Svendborg, Sygehus ja* 0/0 55(100) 0 ( 0 -. ) Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg ja 136/155 70(31) 88 ( ) Midtjylland ja 56/61 121(66) 92 ( ) 89 ( ) Aarhus Universitetshospital ja 37/40 74(65) 93 ( ) 100 ( ) Regionshospitalet Viborg ja 19/21 47(69) 91 ( ) 88 ( ) Nordjylland ja* 0/0 113(100) 0 ( 0 -. ) Aalborg Sygehus ja* 0/0 113(100) 0 ( 0 -. ) Bariatrisk Center Copenhagen Aps. ja 31/34 23(40) 91 ( ) 100 ( ) Privathospitalet Hamlet ja 170/ (71) 79 ( ) 80 ( ) Privathospitalet Mølholm, Vejle ja 217/ (66) 97 ( ) 99 ( ) Indikatorer I indikatortabellerne angives om standarden er opfyldt på niveau 2,5%. 'Ja*' indikerer at standarden er opfyldt når der tages højde for den statistiske usikkerhed, dvs. når konfidensintervallet indeholder standarden. Klinisk epidemiologisk/biostatistisk kommentar: I alt havde 90% af patienterne en uændret eller forbedret livskvalitet 1 år efter operationen bedømt ud fra Moorehead skemaet, som er et livskvalitetsværktøj specifikt udviklet til at afspejle livskvalitet hos patienter som har undergået et fedmekirurgisk indgreb. Standarden var således opfyldt på landsplan og når den statistiske usikkerhed blev taget i betragtning også på de enkelte enheder. Den meget høje andel af patienter med manglende data gør det dog vanskeligt at drage nogle konklusioner vedr. denne indikator. 25

29 Faglig klinisk kommentar: Den tilsyneladende høje andel af patienter, som oplever forbedringer i livskvaliteten er glædelig, men der vil selvsagt til stadighed være brug for yderligere at reducere andelen af patienter som oplever deciderede forringelse i livskvaliteten efter at have gennemgået et fedmekirurgisk indgreb. I lighed med indikator VII forudsætter denne indikator at der er indberettet data både præoperativt og postoperativt i forbindelse med 1 års kontrol. Det er afgørende for anvendeligheden af denne indikator at kompletheden af indberetningen forbedres. Der vil også for denne indikator blive udarbejdet og udsendt mangellister til afdelingerne med henblik på at tilvejebringe historiske data. Listerne vil endvidere blive udsendt løbende med henblik på at understøtte en bedre registreringspraksis. Det besluttes at fastholde indikatoren og standarden. Anbefaling til indikator: Det anbefales, at der lokalt tages konkrete initiativer til at forbedre dataregistreringen således at indikatoren bliver et validt mål i udviklingen i livskvalitet i den samlede patientpopulation. 26

30 27

31 4. Beskrivelse af sygdomsområdet og måling af behandlingskvalitet Dansk Fedmekirurgiregister (DFR) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som skal monitorere og udvikle kvaliteten af fedmekirurgiske indgreb i Danmark. Kirurgisk behandling er den eneste behandling af overvægt, hvor der kan dokumenteres både et langvarigt vægttab og en formindsket risiko for følgesygdomme samt et længere liv. En operation giver et vægttab på pct. af overvægten og helbredelse eller bedring af fedmerelaterede følgesygdomme som type 2 diabetes og hjertekarsygdomme. Kirurgisk behandling af fedme omfatter følgende diagnosekoder: JDF20 / JDF21 Gastrisk Banding JDF10 / JDF11 Gastrisk Bypass JDF 96 / JDF 97 Gastrisk Sleeve JDF 04 Biliopankreatisk Bypass (BPD) Alle patienter som opfylder ovennævnte kriterier, og som er i et forløb i forbindelse med en fedmekirurgisk operation uanset indlæggelsesafdeling bør indberettes til Dansk Fedmekirurgiregister. Registreringen starter ved første forundersøgelse på den første afdeling som patienten har kontakt til, uanset hvilken afdeling patienten senere opereres på. Databasen opsamler data svarende til 8 resultatindikatorer. 5. Oversigt over alle indikatorer I DFR anvendes følgende indikatorer, standarder og tidsrammer: 1. Andelen af patienter med interventionskrævende komplikationer under indlæggelse, dvs. komplikationer som udløser relaparoskopi/relaparotomi, radiologisk intervention, medicinsk intervention eller transfusion. Standard: 5 % 2. Andelen af patienter med akut genindlæggelse inden for 30 dage. Standard: 15 % 3. Andelen af patienter som dør inden for 30 dage. Standard: 0,5 % 4. Andelen af patienter som reopereres inden for 30 dage efter det primære indgreb: Reoperation under samme indlæggelse Reoperation inden for 30 dage efter det primære indgreb Standard: <5 % 5. Andelen af gastrisk bypass patienter med vægttab på 50 % af overskydende vægt efter 1 år. Standard: 50 % 6. Andelen af patienter som reopereres efter 30 dage: Efter 30 dage og inden for 1 år Efter 30 dage og inden for 5 år Standard for gastrisk bypass: 5 % inden for 1 år og 10 % inden for 5 år 28

32 7. Andelen af patienter med medicinsk behandlingskrævende diabetes, som fortsat får antidiabetika efter 1 år. Standard: <30 % 8. Andelen af patienter med standardscore på Moorehead-skema efter 1 år. Standard: 70 % 6. Datagrundlag I forbindelse med gennemlæsning af rapporten og tolkningen af resultaterne er det af afgørende betydning at være opmærksom på en række begrænsninger vedr. de foreliggende data. Dækningsgrad af behandlende enheder og komplethed af patientregistrering Målet for DFR er, at alle patienter med behov for fedmekirurgi (i henhold til de opstillede in- og eksklusionskriterier) inkluderes med henblik på at sikre, at databasen giver et retvisende billede af kvaliteten af den fedmekirurgiske behandling i Danmark. De enkelte regioner har identificeret de dataindberettende enheder, som de afdelinger, der er ansvarlige for den fedmekirurgiske behandling, inkl. den medicinske forundersøgelse. Det vurderes, at alle relevante afdelinger i 2012 foretog indberetning til DFR. Komplethedsgraden af patientregistreringen i DFR defineres som: antal patienter med fedmekirurgisk operation i databasen total antal patienter med fedmekirurgisk operation og besvarer således spørgsmålet: Hvor stor en andel af alle patienter med fedmekirurgisk operation i opgørelsesperioden findes reelt i databasen? I Appendix er angivet komplethedsgrad for Dansk Fedmekirurgiregister fordelt på de enkelte dataindberettende afdelinger. Bemærk venligst, at der i den aktuelle rapport er taget udgangspunkt i de patienter, som har gennemgået en fedmekirurgisk operation/procedure. Der indberettes både præ-, per- og postoperative data fra de enkelte patientforløb og i mange tilfælde vil mere end én afdeling/klinik være involveret i forløbet, f.eks. ved at forundersøgelsen foretages på en anden afdeling end der hvor selve indgrebet gennemføres. Der sker en løbende dataregistrering, hvilket betyder at der til enhver tid er registreret et større antal patienter i registeret end de, som har modtaget en fedmekirurgisk operation. Dette forhold skyldes at en del patienter efter gennemført forundersøgelse afventer en operation. Som reference i opgørelsen af kompletheden af registreringen af de opererede patienter er anvendt Landspatientregisteret. Sammenligningen er foretaget på individniveau, dvs. at hver patient kun optræder én gang, skønt der kan være registreret flere kontakter med operationer i løbet af opgørelsesperioden. Følgende kan bemærkes vedr. kompletheden af patientregistreringen: Kompletheden af indberetning af opererede patienter er fortsat meget høj, både på landsplan (96%) og på de enkelte afdelinger. Kompletheden er dermed på niveau med kompletheden i 2010 og Afdelingerne opfordres til at gøre brug af de lister over potentielt relevante patienter, som udarbejdes kvartalsvis via kobling til Landspatientregisteret. Listerne kan medvirke til at sikre en effektiv og tidstro indberetningsprocedure. 29

33 Patientforløb, validitet Er ikke opgjort, men skønnes meget høj p.g.a. databasens klare in- og eksklusionskriterier, den høje komplethed af patientregistreringen sammenlignet med landspatientregisteret samt de ganske omfattende og detaljerede data, som opsamles på den enkelte patient. Indberettede data per patient, komplethed Appendix indeholder tabeller vedr. fordelingen af præ-, per- og postoperative data blandt patienter som er opereret i Endvidere er medtaget en oversigt over andelen af patienter som opfyldte de visitationskriterier for fedmekirurgi som trådte i kraft per 1. januar Kriterierne, som udelukkende omfatter adgang til offentlig finansieret behandling, definerer at behandlingen kan tilbydes patienter, som er fyldt 25 år, er sygeligt overvægtige med en BMI over 35, lider af følgesygdomme til overvægten fx type 2 sukkersyge eller hjerteproblemer som stærkt forhøjet blodtryk eller dokumenteret søvnapnø. Ved ekstrem overvægt med en BMI over 50 uden følgesygdomme kan der i særlige tilfælde og ved konkret vurdering indstilles til operation. BMI >50 som eneste indikation er i sig selv IKKE tilstrækkeligt grundlag for operation. Følgende kan bemærkes: For de fleste variable er andelen af patienter, hvor der er svaret Uoplyst eller slet ikke svaret, moderat til lav, dvs. 10 %. Andelen af patienter med registreret forundersøgelse er ikke tilfredsstillende for alle afdelinger. Det skal understreges, at data fra forundersøgelserne er en del af det samlede datasæt, som det er obligatorisk at indberette for de relevante afdelinger jævnfør Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse vedr. landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser. Andelen af patienter, hvor der ikke er indberettet data vedrørende livskvalitet før operation (Moorehead Score), er fortsat høj. Disse data har væsentlig betydning i forhold til at vurdere ændringer i livskvaliteten efter operationen og det anbefales derfor at de enkelte enheder lokalt sikrer sig at registreringen af livskvalitetsdata yderligere forbedres. Det skal dog bemærkes, at data vedr. Moorehead Score i lighed med andre form patient-rapporterede outcomes aldrig vil kunne forventes at nå en komplethed på 100%, idet indberetningen er afhængig af patienternes villighed til at bidrage aktivt. Indberetningen vedr. data fra efterkontrol er mangelfuld Styregruppen har på baggrund af ovennævnte besluttet at der fremadrettet kvartalsvis udsendes mangellister til afdelingerne med oversigt over patienter med manglende data vedr. forundersøgelse og/eller efterkontrol. Der vil endvidere blive foretaget justeringer i brugerfladen med henblik på at sikre en bedre indberetningspraksis. Indberettede data per patient, validitet Ikke opgjort, men skønnes høj generelt høj. Fordelingen af de prognostiske faktorer er i overensstemmelse med tilsvarende udenlandske populationer. 7. Styregruppens medlemmer Formandskab Overlæge Lars Naver, Køge Sygehus Professor, overlæge, dr.med., Steen Bønløkke Pedersen, Aarhus Universitetshospital Øvrige indikatormedlemmer Specialeansvarlig overlæge Peter Brøndum Mortensen, Aalborg Universitetshospital 30

34 Professor, dr.med. Peter Funch Jensen, Aleris-Hamlet Privathospitaler Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Andrea Karen Floyd, Køge Sygehus Overlæge Peter Rask, Aarhus Universitetshospital Overlæge Viggo Kristiansen, Hvidovre Hospital Overlæge, ph.d. Jens Fromholt Larsen, Privathospitalet Mølholm Overlæge Krzysztof Torzynski, Sydvestjysk Sygehus Overlæge Jens Peter Kroustrup, Aalborg Universitetshospital Overlæge, ph.d., Dorthe Lindqvist Hansen, Hvidovre Hospital Overlæge Vivi Bakholdt, Odense Universitetshospital Dataansvarlig myndighed: Kvalitetschef Hans Peder Graversen, Region Midtjylland Klinisk epidemiolog: Forskningsoverlæge, ph.d. Søren Paaske Johnsen, Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik (Nord) Biostatistiker: Cand.scient. Stine Skovbo, Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik (Nord) Sekretariatsfunktion: Kvalitetskonsulent, cand.scient.san. Anne Nakano, Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik (Vest) 31

35 8. Appendix Komplethed af patientregistrering Deskriptive tabeller: Fordeling af data vedr. prognostiske faktorer Indikatorberegning for DFR I særskilt bilag: Indikatorberegning for indikator 2, 3 og 4 hos patienter registreret i LPR, men ikke DFR 32

36 Komplethed af patientregistrering Komplethed af patientregistrering i DFR for perioden 1. januar 31. december 2012 Uoplyst Aktuelle år Tidligere år Standard Tæller/ antal opfyldt nævner (%) % 95% CI % (95% CI) % (95% CI) Danmark ja 1281/ (4) 96 ( ) 99 ( ) 81 ( ) Hovedstaden ja 229/237 8(3) 97 ( ) 95 ( ) 69 ( ) Sjælland ja 241/246 5(2) 98 ( ) 100 ( ) 100 ( ) Syddanmark ja 192/196 4(2) 98 ( ) 100 ( ) 86 ( ) Midtjylland ja 223/225 2(1) 99 ( ) 99 ( ) 87 ( ) Nordjylland ja* 88/99 11(11) 89 ( ) 94 ( ) 31 ( ) Hovedstaden ja 229/237 8(3) 97 ( ) 95 ( ) 69 ( ) Hvidovre/Glostrup Hospital ja 229/237 8(3) 97 ( ) 95 ( ) 69 ( ) Sjælland ja 241/246 5(2) 98 ( ) 100 ( ) 100 ( ) Sygehus Nord, Køge ja 241/246 5(2) 98 ( ) 100 ( ) 100 ( ) Syddanmark ja 192/196 4(2) 98 ( ) 100 ( ) 86 ( ) OUH Svendborg, Sygehus ja 55/58 3(5) 95 ( ) 100 ( ) 0 ( 0-98 ) Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg ja 137/138 1(1) 99 ( ) 100 ( ) 100 ( ) Midtjylland ja 223/225 2(1) 99 ( ) 99 ( ) 87 ( ) Aarhus Universitetshospital ja 131/132 1(1) 99 ( ) 100 ( ) 100 ( ) Regionshospitalet Viborg ja 92/93 1(1) 99 ( ) 100 ( ) 100 ( ) Nordjylland ja* 88/99 11(11) 89 ( ) 94 ( ) 31 ( ) Aalborg Sygehus ja* 88/99 11(11) 89 ( ) 94 ( ) 31 ( ) Bariatrisk Center Copenhagen Aps. nej 5/10 5(50) 50 ( ) 100 ( ) 100 ( ) Privathospitalet Hamlet ja 145/161 16(10) 90 ( ) 99 ( ) 73 ( ) Privathospitalet Mølholm, Vejle ja 158/159 1(1) 99 ( ) 100 ( ) 95 ( ) 33

37 Deskriptive tabeller: Fordeling af data vedr. prognostiske faktorer Vægt ved 'første' kontakt - kg Gennemsnit Spredning Median Nedre kvartil Øvre kvartil Minimum Maximum Antal oplyst Antal uoplyst Landsresultat BMI ved 'første' kontakt - kg/m2 Gennemsnit Spredning Median Nedre kvartil Øvre kvartil Minimum Maximum Antal oplyst Antal uoplyst Landsresultat Taljemål ved 'første' kontakt cm Gennemsnit Spredning Median Nedre kvartil Øvre kvartil Minimum Maximum Antal oplyst Antal uoplyst Landsresultat Hoftemål ved 'første' kontakt cm Gennemsnit Spredning Median Nedre kvartil Øvre kvartil Minimum Maximum Antal oplyst Antal uoplyst Landsresultat Har patienten tidligere gennemgået en fedmekirurgisk operation Ja Nej Uoplyst I alt Antal % Antal % Antal % Antal Landsresultat Ja Nej Uoplyst I alt Diabetes Antal % Antal % Antal % Antal Landsresultat Diabetes - behandling Anden medicinsk behandling Diæt behandling Insulin behandling Uoplyst I alt Antal % Antal % Antal % Antal % Antal Landsresultat Prognostisk faktor Nej Uoplyst Ja I alt Antal % Antal % Antal % Antal 34

38 Prognostisk faktor Nej Uoplyst Ja I alt Antal % Antal % Antal % Antal Dyslipidæmi Landsresultat Gastroøsofageal refluks (medici Landsresultat Hypertension (medicinkrævende) Obstruktiv søvnapnø (CPAP beh) Landsresultat Landsresultat Ja Nej Uoplyst I alt Ledsmerter Antal % Antal % Antal % Antal Landsresultat Ledsmerter - styrke Let (ingen smertestillende beh.) Moderat (intermitterende smertestillende beh.) Svær (fast smertestillende beh.) Uoplyst I alt Antal % Antal % Antal % Antal % Antal Landsresultat Ja Nej Uoplyst I alt Ledsagende sygdomme Antal % Antal % Antal % Antal Astma/KOL (behandlingskrævende) Landsresultat Depression (behandlingskrævende) Landsresultat Andre ledsagende sygdomme Landsresultat Aldrig røget Ryger Tidligere ryger Uoplyst I alt Rygestatus Antal % Antal % Antal % Antal % Antal Landsresultat

39 Min generelle selvfølelse er Landsresultat Uoplyst 1 = Meget dårlig = Meget god Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal I alt Mit fysiske aktivitetsniveau er Landsresultat Uoplyst 1 = Meget lavt = Meget højt Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal I alt Min kontakt med andre mennesker er Landsresultat Uoplyst 1 = Meget dårlig = Meget god Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal I alt Min arbejdsevne er Landsresultat Uoplyst 1 = Meget lavt = Meget højt Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal I alt Mit sexliv er Landsresultat Uoplyst 1 = Meget lavt = Meget højt Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal I alt Min indstilling til mad Uoplyst 1 = Tænker altid på mad = Tænker sjældent på mad I alt Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal Landsresultat

40 Moorehead Score Landsresultat Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Moorehead Score Landsresultat Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Moorehead Score Landsresultat Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Moorehead Score Landsresultat E-16 Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % E E E E E E-17 I alt Moorehead Score Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal Landsresultat Arbejde Landsresultat Andet Arbejdsløs Deltid Fuldtid Hjemmegående Pensioneret Sygemeldt Uddannelsessøgend e Uoplyst I alt Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal Vægt - kg Gennemsnit Spredning Median Nedre kvartil Øvre kvartil Minimum Maximum Antal oplyst Antal uoplyst Landsresultat

41 BMI - kg/m2 Gennemsnit Spredning Median Nedre kvartil Øvre kvartil Minimum Maximum Antal oplyst Antal uoplyst Landsresultat ASA I ASA II ASA III I alt ASA Antal % Antal % Antal % Antal Landsresultat Knivtid (første incision-sidste sutur) - min Gennemsnit Spredning Median Nedre kvartil Øvre kvartil Minimum Maximum Antal oplyst Antal uoplyst Landsresultat Ja Nej Uoplyst I alt Konverteret Antal % Antal % Antal % Antal Landsresultat Ja Nej I alt Årsag Antal % Antal % Antal Adhærence Landsresultat Blødning Landsresultat Storlever Landsresultat Andet Landsresultat Ja Nej Uoplyst I alt Banding Antal % Antal % Antal % Antal Landsresultat LabBand Svensk bånd I alt - båndtype Antal % Antal % Antal Landsresultat

42 Ja Nej Uoplyst I alt Gastrisk Bypass Antal % Antal % Antal % Antal Landsresultat Afstand alimentært - cm Gennemsnit Spredning Median Nedre kvartil Øvre kvartil Minimum Maximum Antal oplyst Antal uoplyst Landsresultat Afstand billiært fra Treitz - cm Gennemsnit Spredning Median Nedre kvartil Øvre kvartil Minimum Maximum Antal oplyst Antal uoplyst Landsresultat Lineær stapling I alt Anastomose teknik Antal % Antal Landsresultat Ja Nej Uoplyst I alt Gastrisk Sleeve Antal % Antal % Antal % Antal Landsresultat Beg. afstand fra pylerus - cm Gennemsnit Spredning Median Nedre kvartil Øvre kvartil Minimum Maximum Antal oplyst Antal uoplyst Landsresultat Ja Nej Uoplyst I alt Staplerline forstærket Antal % Antal % Antal % Antal Landsresultat Biomateriale I alt Hvordan forstærket Antal % Antal Landsresultat

43 Ja Nej Uoplyst I alt Relaparoskopi/relaparotomi Antal % Antal % Antal % Antal Landsresultat Andet Blødning Lækage Læsion af hulorgan I alt Relaparoskopi/relaparotomi Antal % Antal % Antal % Antal % Antal Landsresultat Terapeutisk radiologisk intervention Ja Nej Uoplyst I alt Antal % Antal % Antal % Antal Landsresultat Ja Nej Uoplyst I alt Medicinsk intervention Antal % Antal % Antal % Antal Landsresultat BMI ved followupundersøgelse - kg/m2 Region Nordjylland Sygehus Aalborg Sygehus Gennemsnit Spredning Median Nedre kvartil Øvre kvartil Minimum Maximum Antal oplyst Antal uoplyst Midtjylland Århus Sygehus Regionhospitalet Viborg Syddanmark Privathospitalet Mølholm, Vejle OUH Svendborg Sygehus Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Hovedstaden Privathospitalet Hamlet Hvidovre Hospital/Glostrup Hospital Bariatric Center Copenhagen ApS Sjælland Sygehus Nord, Køge Landsresultat

44 Opfylder 2010-krav Opfylder ikke 2010-krav I alt Præoperativ BMI Antal % Antal % Antal Region Sygehus Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Landsresultat

45 42

46 43

47 44

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2013 30. juni 2014 18. december 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014 BUP-ADHD National årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 Dato 18.12.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 3 3 Konklusion og anbefalinger... 5 3.1 Generelt... 5 3.2 Specifikt i forhold til indikatorer... 6 4 Indledning... 7 4.1 Formål... 7 4.2 Baggrund...

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2013

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2013 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2013 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode er fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register ARTROS - Aalborg Privathospital Aleris Privathospitaler Esbjerg Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Herning Aleris Privathospitaler, Odense Amager Hospital Bekkevold Klinikken Bispebjerg

Læs mere

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database National Årsrapport 2013 1. juni 2013 31. maj 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012. 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012. 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering

Læs mere

1.0 Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008.

1.0 Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008. 1.0 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2008. Rapporten er behandlet af DLCG s styregruppe og DLCR s forretningsudvalg. DLCG

Læs mere

Dansk Knæalloplastik Register

Dansk Knæalloplastik Register Amager Hospital Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Erichsens Klinik Frederiksberg Hospital Gentofte Hospital Gildhøj Privathospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Hvidovre Hospital Dansk Knæalloplastik

Læs mere

Vejledning for implementering og anvendelse af patient rapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser

Vejledning for implementering og anvendelse af patient rapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser Vejledning for implementering og anvendelse af patient rapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser 1 Indhold 1. Baggrund for projekt... 4 2. Formål med projekt... 5 3. Projektgruppen... 6 4.

Læs mere

DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP)

DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP) DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP) FREQENTLY ASKED QUISTIONS SPØRGSMÅL SVAR Inklusion af patienter med akut apopleksi Hvilke afdelinger skal indberette til Dansk Apopleksiregister? Skal de almen medicinske

Læs mere

sundhedsvæsenets resultater

sundhedsvæsenets resultater 2014 Indblik i sundhedsvæsenets resultater Indblik i sundhedsvæsenets resultater Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Copyright: Uddrag, herunder

Læs mere

Håndbog I Kvalitetsforbedring

Håndbog I Kvalitetsforbedring Afdeling for kvalitet Kræftens Bekæmpelse Håndbog I Kvalitetsforbedring Et redskab til klinikere og ledelser, der arbejder med forbedring af kræftafdelinger Håndbog i Kvalitetsforbedring - et redskab til

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2013 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2013 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Dokumentalistrapport

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. DrKOL. Dokumentalistrapport Det Nationale Indikatorprojekt Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom DrKOL Dokumentalistrapport Version 2.4 August 2012 2 Dansk Register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL) Postadresse:

Læs mere

Indikationsændringer ved meraktivitet

Indikationsændringer ved meraktivitet Indikationsændringer ved meraktivitet Undersøgelse af 1,5 milliard kr. puljen Jakob Kjellberg Louise Herbild Anders Rud Svenning Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2008.04 Dansk Sundhedsinstitut Dansk

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

Håndbog i Klinisk Kvalitetsforbedring

Håndbog i Klinisk Kvalitetsforbedring Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram Håndbog i Klinisk Kvalitetsforbedring Et redskab til klinikere og ledelser, der arbejder med databaseret forbedring af kliniske ydelser Håndbog i Kvalitetsforbedring

Læs mere

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser N O T A T Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund s. 2 2. Klinisk kvalitetsdatabase s. 3 3. Organisatoriske basiskrav s. 4 4. Sundhedsfaglige basiskrav

Læs mere

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=...

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... Page 1 of 1 01-02-2010 Fra: Kis Thuesen Sendt: 18. december 2008 23:06 Til: 'hel@rigsrevisionen.dk' Cc: Gregers Drôge

Læs mere

Dansk Knæalloplastikregister

Dansk Knæalloplastikregister Dansk Knæalloplastikregister Årsrapport wwwdkardk Dansk Knæalloplastikregister Årsrapport wwwdkardk Dansk Knæalloplastikregister Årsrapport, Den Ortopædiske Fællesdatabase, Århus Udarbejdet med LibreOffice

Læs mere

ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR TYK- & ENDETARMSKRÆFT

ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR TYK- & ENDETARMSKRÆFT ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR TYK- & ENDETARMSKRÆFT 2010 Anbefalinger vedrørende screening for tyk- og endetarmskræft Sundhedsstyrelsen, 2010, Enhed for Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300

Læs mere

LANDSPATIENTREGISTERET TIL KVALITETSSIKRING I DET GYNÆKOLOGISKE SPECIALE

LANDSPATIENTREGISTERET TIL KVALITETSSIKRING I DET GYNÆKOLOGISKE SPECIALE LANDSPATIENTREGISTERET TIL KVALITETSSIKRING I DET GYNÆKOLOGISKE SPECIALE 2002 Landspatientregisteret til kvalitetssikring i det gynækologiske speciale Øjvind Lidegaard og Mette Schou Hammerum Sundhedsstyrelsen

Læs mere

KRÆFT I DANMARK. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse

KRÆFT I DANMARK. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse KRÆFT I DANMARK Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse 25 Kræft i. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

INTENSIV TERAPI definitioner, dokumentation og visitationsprincipper

INTENSIV TERAPI definitioner, dokumentation og visitationsprincipper INTENSIV TERAPI definitioner, dokumentation og visitationsprincipper 2006 Anbefaling fra arbejdsgruppen om intensiv medicinsk terapi Intensiv terapi definitioner, dokumentation og visitationsprincipper

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 Udarbejdet af: Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Publikationen er tilgængelig på http://www.sum.dk

Læs mere