Dansk Apopleksiregister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Apopleksiregister"

Transkript

1 Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2011 Endelig version 26. marts 2012

2 Dansk Apopleksiregister (Tidligere NIP-apopleksi) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, godkendt af Sundhedsstyrelsen og finansieret af regionerne. Postadresse: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik (Vest) c/o shuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15, DK-8200 Aarhus N Telefon: (+45) Web-adresse: ii

3 Revisionspåtegning Årsopgørelsen er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik (Nord) og klinisk auditeret i samarbejde med styregruppen. Rapporten lever samlet set op til basiskravene vedrørende rapportering fra kliniske kvalitetsdatabaser. Der henvises til de epidemiologiske og sundhedsfaglige kommentarer, konklusioner og anbefalinger i selve rapporten. Klinisk epidemiolog, forskningsoverlæge, ph.d. Søren Paaske Johnsen Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik (Nord), Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. iii

4 Styregruppen for Dansk Apopleksiregister Formandskab Klinikchef, overlæge, dr.med. Palle Petersen, Rigshospitalet Klinisk oversygeplejerske MHSc (N) Susanne Zielke, Bispebjerg Hospital Øvrige indikatormedlemmer Specialeansvarlig fysioterapeut Anne Junker Alsted, Aarhus Universitetshospital Klinisk sygeplejespecialist, ph.d.- studerende Birgitte Blicher Pedersen, Aarhus Universitetshospital Overlæge Karsten Vestergaard, Aalborg Sygehus Ledende ergoterapeut Therese Vitthøfft Dahl, Glostrup Hospital Specialeansvarlig overlæge, Karsten Ellemann, Roskilde Sygehus Udviklingsterapeut, MI Tony Jæger Pedersen, Odense Universitetshospital, Svendborg Overlæge Niels Henrik Hansen, Sygehus Syd, Næstved og Nykøbing Overlæge, ph.d. Søren Bak, Odense Universitetshospital Overlæge, ph.d. Axel Brandes, Odense Universitetshospital Afdelingslæge, ph.d. Dorte Damgaard, Aarhus Universitetshospital Kontorchef Elin Kallestrup, Midtjylland Dokumentalist & klinisk epidemiolog Forskningsoverlæge, ph.d. Søren Paaske Johnsen, Aarhus Universitetshospital Sekretariatsfunktion Kvalitetskonsulent, cand.scient.san., ph.d. Annette Ingeman, Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik (Vest) Kompetencecenterleder, MPH Birgitte Randrup Krog, Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik (Vest) iv

5 Indholdsfortegnelse Revisionspåtegning... III Styregruppen for dansk apopleksiregister... IV Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Indledning Datagrundlag KOMPLETHED AF PATIENTREGISTRERING KOMPLETHED AF VARIABLE Indikatorværdier INDIKATOR 1: ANDEL AF PATIENTER DER INDLÆGGES I EN APOPLEKSIENHED INDIKATOR 2: ANDEL AF PATIENTER MED AKUT ISKÆMISK APOPLEKSI UDEN ATRIEFLIMREN DER SÆTTES I TROMBOCYTHÆMMENDE BEHANDLING INDIKATOR 3: ANDEL AF PATIENTER MED AKUT ISKÆMISK APOPLEKSI OG ATRIEFLIMREN DER SÆTTES I ANTIKOAGULANSBEHANDLING...38 INDIKATOR 4: ANDEL AF PATIENTER DER FÅR UDFØRT CT/MR SCANNING INDIKATOR 5: ANDEL AF PATIENTER DER VURDERES AF FYSIOTERAPEUT INDIKATOR 6: ANDEL AF PATIENTER DER VURDERES AF ERGOTERAPEUT INDIKATOR 7: ANDEL AF PATIENTER MED TIDLIG MOBILISERING INDIKATOR 8: ANDEL AF PATIENTER DER FÅR FORETAGET VURDERING AF ERNÆRINGSRISIKO INDIKATOR 9: ANDEL AF PATIENTER DER FÅR FORETAGET INDIREKTE SYNKETEST INDIKATOR 10: ANDEL AF PATIENTER DER FÅR FORETAGET DIREKTE SYNKETEST INDIKATOR 11: ANDEL AF PATIENTER DER FÅR FORETAGET ULTRALYDSSCANNING/CT-ANGIOGRAFI AF HALSKAR INDIKATOR 12: ANDEL AF PATIENTER DER VENTER 14 DAGE PÅ KAROTISENDARTEREKTOMI INDIKATOR 13A+B: ANDEL AF PATIENTER DER INDLÆGGES INDEN FOR HENHOLDSVIS 3 OG 4,5 TIMER EFTER SYMPTOMDEBUT INDIKATOR 14: ANDEL AF PATIENTER DER TROMBOLYSERES INDEN FOR 1 TIME INDIKATOR 15: ANDEL AF PATIENTER MED AKUT ISKÆMISK APOPLEKSI DER TROMBOLYSERES INDIKATOR 16: ANDEL AF PATIENTER DER DØR INDEN FOR 30 DAGE EFTER INDLÆGGELSE INDIKATOR 17: ANDEL AF PATIENTER DER DØR INDEN FOR 30 DAGE EFTER INDLÆGGELSE - ISKÆMISK + USPECIFIK INDIKATOR 18: ANDEL AF PATIENTER DER DØR INDEN FOR 30 DAGE EFTER INDLÆGGELSE - HÆMORRHAGISK Supplerende analyse Bilag Bilag

6 Forord Efter afviklingen af det Nationale Indikatorprojekt (NIP) per 1. januar 2012 videreføres NIP-apopleksi nu som en selvstændig landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase under navnet Dansk Apopleksiregister. Den aktuelle rapport udgør den første årsrapport som udkommer fra Dansk Apopleksiregister. På baggrund af 15 procesindikatorer og 3 resultatindikator skal denne rapport søge at belyse om: Kvaliteten af den danske behandling af patienter med apopleksi opfylder de fastlagte standarder Der er klinisk betydningsfuld regional variation i behandlingen mellem regioner og sygehuse i Danmark Dansk Apopleksiregister blev sat i landsdækkende drift i Der er siden registreret ca patientforløb i databasen, hvilket udgør en værdifuld datakilde til at belyse og udvikle kvaliteten af den tidlige diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering af patienter med akut apopleksi i Danmark. I 2011 er der indført en række nye kvalitetsindikatorer og registreret over patientforløb. Kompletheden af patientregistreringen har været tilfredsstillende. Kompletheden af variabelregistreringen på den enkelte patient har derimod været udfordret p.g.a. en række ændringer og udvidelser af dataregistreringen, særligt vedrørende patienter som modtager trombolyse og/eller trombektomi. Dataregistreringen er et område, som vedvarende kræver stor opmærksomhed med henblik på at sikre valide data. Styregruppen vurderer på denne baggrund, at Dansk Apopleksiregister giver et retvisende billede af kvaliteten af sundhedsvæsenets indsats på en række væsentlige områder hos patienter med apopleksi. Rapportens væsentligste resultater og anbefalinger omfatter følgende punkter: Der er for alle procesindikatorer sket en væsentlig fremgang siden indikatormonitoreringen blev påbegyndt. Denne udvikling er fastholdt og i det fleste tilfælde forsat i For en række procesindikatorer, herunder tidlig indlæggelse på et apopleksiafsnit, trombocythæmmende behandling til patienter med iskæmisk apopleksi uden atrieflimren, tidlig CT/MR scanning samt indirekte synketest er standarden opfyldt eller tæt ved at være opfyldt på både nationalt plan og i én eller flere regioner. Ligeledes er standarderne for de nyindførte trombolyserelaterede procesindikatorer opfyldt på landsplan og i næsten alle tilfælde også på regionalt niveau. For andre procesindikatorer er lands- såvel som det store flertal af regionsresultaterne endnu under de opsatte standarder. Dette gælder oral AK-behandling, tidlig vurdering ved fysio- og ergoterapeut, tidlig mobilisering, ernæringsrisikovurdering, direkte synketest, ultralydsscanning af halskar samt ventetid til karotisendarterektomi. For de fleste af disse indikatorer er der sket mærkbare fremskridt i alle eller i det mindste nogle regioner, men der er også en række tilfælde med stagnation. Sidstnævnte er selvsagt utilfredsstillende, dels i lyset af at en række af indikatorerne nu har været monitoreret uafbrudt siden 2003, og dels fordi der er tale om basale diagnostiske og rehabiliteringsmæssige tiltag, som bør være en naturlig del af den indsats som et moderne sundhedsvæsen tilbyder patienter med akut apopleksi. Der bør i forbindelse med den lokale audit være stærk fokus på disse områder og hurtigst muligt iværksættes lokale tiltag til at forbedre indsatsen og få opfyldt de fastsatte standarder. Det kan stærkt anbefales, at der i den forbindelse trækkes på erfaringer fra dataindberettende enheder, hvor det har været muligt at leve op til standarderne. Korttids-mortaliteten blandt patienter registreret i Dansk Apopleksiregister befinder sig i lighed med tidligere opgørelsesperioder fortsat på et tilfredsstillende niveau på nationalt plan. Der er dog tegn på regional/lokal variation, og årsagerne hertil bør afdækkes. 22. februar 2012 Palle Petersen Susanne Zielke Klinikchef, overlæge, dr.med. Klinisk oversygeplejerske Formandskab for styregruppen for Dansk Apopleksiregister 2

7 Indledning Hermed foreligger årsrapport fra Dansk Apopleksiregister. Rapporten dækker perioden: 1. januar december Der er i perioden i alt indberettet patientforløb. Bemærk venligst at rapporten dækker patienter udskrevet i perioden, samt at patienterne skal være indberettet til databasen inden den 20. januar Rapporten søger på basis af de opstillede indikatorer at belyse følgende: - Lever dansk behandling og pleje op til de fastlagte standarder? - Er der klinisk betydningsfuld variation i behandling og pleje mellem forskellige regioner i Danmark? I Dansk Apopleksiregister anvendes følgende indikatorer, standarder og tidsrammer: 1. Patienter med apopleksi bør hurtigst muligt (senest 2. indlæggelsesdøgn) indlægges på en apopleksienhed. Standard er 90% af patienterne. 2. Patienter med akut iskæmisk apopleksi og uden atrieflimren bør hurtigst muligt (senest 2. indlæggelsesdøgn) sættes i trombocythæmmende behandling. Standard er 95% af patienterne. 3. Patienter med akut iskæmisk apopleksi og atrieflimren bør sættes i oral antikoagulansbehandling senest 14 dage efter indlæggelse såfremt der ikke foreligger kontraindikationer. Standard er 95% af patienterne. 4. Patienter med symptomer på apopleksi bør hurtigst muligt (på indlæggelsesdagen) udredes med CT eller MR-scanning. Standard er 80% af patienterne. 5. Patienter med apopleksi bør hurtigst muligt (senest 2. indlæggelsesdøgn) vurderes af fysioterapeut med henblik på omfang og type af rehabilitering samt tidspunkt for påbegyndelse af fysioterapi. Standard er 90% af patienterne. 6. Patienter med apopleksi bør hurtigst muligt (senest 2. indlæggelsesdøgn) vurderes af ergoterapeut med henblik på omfang og type af rehabilitering samt tidspunkt for påbegyndelse af ergoterapi. Standard er 90% af patienterne. 7. Patienter med apopleksi bør hurtigst muligt (på indlæggelsesdagen) mobiliseres. Standard er 80% af patienterne. 8. Patienter med apopleksi bør hurtigst muligt (senest 2. indlæggelsesdøgn) vurderes med henblik på ernæringsrisiko. Standard er 90% af patienterne. 9. Patienter med apopleksi bør hurtigst muligt (på indlæggelsesdagen) og inden indtagelse af oral føde eller væske vurderes med indirekte synketest (vågenhed, evne til at hoste og synke) med henblik på synkefunktion og aspirationsrisiko. Standard er 80% af patienterne. 10. Patienter med apopleksi bør hurtigst muligt (på indlæggelsesdagen) vurderes med direkte synketest (vandtest med og uden fortykkelsesmiddel samt fast føde) med henblik på synkefunktion og aspirationsrisiko. Standard er 80% af patienterne. 11. Patienter med apopleksi bør hurtigst muligt (senest 4. indlæggelsesdøgn) udredes med ultralydsscanning/ct-angiografi af halskar. Standard er 90% af patienterne. 12. Patienter med apopleksi og behov for karotisendarterektomi bør højest vente 14 dage fra indlæggelse til operation. Standard er 90% af patienterne. 13. Patienter med apopleksi bør indlægges akut (d.v.s. indenfor 3 eller max. 4.5 time efter symptomdebut). Standard er 30% af patienterne 14. Patienter med apopleksi, som behandles med trombolyse, bør påbegynde behandlingen umiddelbart efter indlæggelse (senest 1 time efter indlæggelse). Standard er 50% af patienterne. 15. Patienter med akut iskæmisk apopleksi bør så vidt muligt trombolyseres. Standard er 10% af patienterne. 3

8 16. Andelen af patienter med apopleksi som dør indenfor en måned efter indlæggelse må ikke være over 15%. 17. Andelen af patienter med iskæmisk eller uspecifik apopleksi som dør indenfor en måned efter indlæggelse må ikke være over 12%. 18. Andelen af patienter med hæmorrhagisk apopleksi som dør indenfor en måned efter indlæggelse må ikke være over 40%. Rapporten indeholder indikatorværdier for de enkelte afdelinger, regioner og for hele landet for perioden. Endvidere er angivet indikatorværdier for 2009 og 2010 samt en oversigt over datakompletheden. Endelig er andelen af patienter som får opfyldt alle relevante procesindikatorer præsenteret. Se venligst bilag 1 for en nærmere vejledning i fortolkning af resultaterne samt bilag 2 for en detaljeret beskrivelse af reglerne vedrørende beregningen af de enkelte indikatorer i Dansk Apopleksiregister. Bilag 3 og 4 indeholder supplerende grafisk præsentation af indikatorværdierne. Der sker løbende sammenlægninger og omstruktureringer af afdelinger også på apopleksiområdet. I den aktuelle rapport er følgende afdelinger slået sammen i analyserne: Gentofte er lagt sammen med Herlev; Nykøbing Falster Medicinsk Afdeling er lagt sammen med Nykøbing Falster Geriatrisk Afdeling; Næstved Medicinsk Afdeling er lagt sammen med Næstved Neurologisk Afdeling; Haderslev er lagt sammen med Sønderborg. 4

9 1. Datagrundlag I forbindelse med gennemlæsning af rapporten og tolkningen af resultaterne er det af afgørende betydning at være opmærksom på en række begrænsninger vedr. de foreliggende data. Disse begrænsninger betyder, at der for nogle indikatorer bør udvises varsomhed ved tolkningen af resultaterne. 1.1 Komplethed af patientregistrering Komplethedsgraden af patientregistreringen i Dansk Apopleksiregister defineres som: antal patienter med apopleksi i databasen total antal patienter med apopleksi med sygehuskontakt og besvarer således spørgsmålet: Hvor stor en andel af alle patienter med apopleksi med sygehuskontakt findes reelt i databasen? Målet for Dansk Apopleksiregister er, at alle patienter med apopleksi (i henhold til de opstillede in- og eksklusionskriterier) inkluderes med henblik på at sikre, at databasen giver et retvisende billede af kvaliteten af behandling og pleje til apopleksipatienter i Danmark. Såfremt det er tilfældigt hvilke patienter, der ikke registreres, vil selv en relativ lav komplethedsgrad ikke nødvendigvis være en hindring for at databasen kan afspejle kvaliteten. Hvis der derimod er tale om, at særlige grupper af patienter, f.eks. patienter med en særlig god eller dårlig prognose, er mindre tilbøjelige til at blive registreret i databasen, vil der være introduceret en systematisk fejlkilde i registreringen (selektions bias), og tolkning af resultater fra databasen vanskeliggøres. Ofte er det i praksis svært at afgøre, i hvilket omfang manglende komplethed kan henføres til tilfældigheder eller selektions bias. Denne usikkerhed har i tolkningen af resultater fra Dansk Apopleksiregister primært betydning for indikatorerne vedr. henholdsvis andel af patienter, som indlægges i en apopleksienhed, og andel der dør. Disse indikatorer er særdeles følsomme for mulige selektionsbias og særlig varsomhed må påregnes ved tolkningen af disse indikatorer. De resterende indikatorer er mindre følsomme for selektionsbias, idet indikatorerne og de dertil hørende standarder bør være opfyldt uanset om særlige grupper af patienter ikke skulle være repræsenteret. I tabel 1 er angivet komplethedsgrad for Dansk Apopleksiregister databasen fordelt på de enkelte dataindberettende afdelinger og regioner. Som reference er anvendt Landspatientregisteret (LPR). Opgørelsen er lavet centralt af Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik (Vest) i modsætning til tidligere årsrapporter fra NIP-apopleksi, hvor opgørelserne af kompletheden af patientregistreringen var baseret på selvrapporterede tal fra de involverede enheder. Opgørelsen er foretaget på individniveau, hvor afdelingerne løbende i løbet af hele året og ifm. afslutning af auditperioden - har haft mulighed for at melde tilbage vedrørende patienter som optræder i LPR, men som ikke skal inkluderes i databasen efter en faglig vurdering. Disse patienter er efterfølgende fjernet fra opgørelsen. Dermed er der således ikke tale om en ren LPR baseret opgørelse men en klinisk valideret central opgørelse med forbehold for, at der er dataindberettende enheder, der har valgt ikke at melde tilbage. Som supplement til den selvrapporterede komplethed, er incidensraten af apopleksi baseret på de indberettede apopleksitilfælde opgjort i tabel 2. Befolkningstallet er hentet fra Danmarks Statistik ( Følgende kan bemærkes vedr. kompletheden af patientregistreringen: Kompletheden af patientregistreringen synes at være høj, både på nationalt, regionalt og afdelingsniveau. Alle regioner har således en komplethed på 90% på de dataindberettende enheder (som helt overvejende er specialiserede apopleksiafsnit) og 85% på alle afdelinger. 5

10 Der er fortsat nogen variation i kompletheden, særligt på afdelingsniveau. En komplethed af patientregistreringen <90% må generelt anses som utilfredsstillende og bør medføre, at der tages konkrete initiativer til at forbedre registreringspraksis. Det er vigtigt der lokalt laves aftaler om praksis vedrørende indberetning af data for patienter med forløb som indebærer indlæggelse på flere afdelinger (sygehuse). Dette ses f.eks. ofte i forbindelse med trombolysebehandling og/eller trombektomi. Aftalerne skal klarlægge, hvem der har ansvaret for at foretage selve indberetningen til NIP uanset at dataregistreringen har fundet på flere afdelinger. Sådanne aftaler er afgørende for at sikre, at patienter med én apopleksi kun indberettes én gang til databasen uanset om flere afdelinger er involveret i behandlingen UDEN at informationer fra nogle af afdelingerne går tabt. Opgørelserne af komplethed er lavet på både afdelings- og sygehusniveau. Opgørelse på afdelingsniveau medtager ikke patienter, som i perioden var indlagt på samme sygehus med apopleksi, men ikke nødvendigvis indlagt på den dataindberettende enhed. Denne begrænsning medfører en risiko for at overvurdere den samlede komplethed af patientregistreringen idet en høj komplethed af patientregistrering på de specialiserede afdelinger, som primært udgør de dataindberettende enheder i Dansk Apopleksiregister, ikke nødvendigvis er ensbetydende med, at den samlede komplethedsgrad i Dansk Apopleksiregister er høj. Det er således positivt, at der for de fleste afdelinger og regioner kun er beskeden forskel mellem kompletheden af patientregistreringen på afdelings- og sygehusniveau, idet dette er udtryk for at de dataindberettende afdelinger vitterligt håndterer det store flertal af patienterne, og at det således er de korrekte afdelinger, som er blevet identificeret som dataindberettende enheder. Landpatientregisteret er ikke en perfekt reference for kompletheden af patientregistreringen, bl.a. på grund af fejlkodninger og varierende kodepraksis. Der er derfor nogen usikkerhed om det reelle antal af patienter, som indlægges med apopleksi i Danmark per år, og derfor også en vis usikkerhed omkring den præcise komplethed af patientregistreringen i Dansk Apopleksiregister. Den overordnede vurdering af, at kompletheden af patientregistreringen i Dansk Apopleksiregister er høj, understøttes dog af et nyligt valideringsstudie baseret på journalaudit, som er færdiggjort i I dette studie blev der også konsistent fundet en komplethed i patientregistreringen på 90%. Valideringsstudiet var et led i GAPS projektet, som var et projekt finansieret af Fonden for Anvendt Borgernær Teknologi (ABT Fonden) vedrørende genanvendelse af administrative patientdata til måling af sundhedsfaglig kvalitet. Baseret på de indberettede tilfælde varierer incidensraten af apopleksi tilsyneladende kun beskedent regionerne imellem. Dette underbygger indtrykket af, at kompletheden af indberetningen synes at være på et højt og homogent niveau. Anbefaling Det anbefales, at der afholdes regionale audits i lighed med tidligere år og at der i den forbindelse tages konkrete tiltag til at få rettet op på kompletheden for de dataindberettende enheder, som har en utilfredsstillende lav komplethed af patientregistreringen. Det er vigtigt lokalt at få etableret en registreringspraksis som er tilpasset de samlede patientforløb og ikke blot enkelt kontakter på forskellige afdelinger. Det kan stærkt anbefales, at der trækkes på praktiske erfaringer vedr. hensigtsmæssig registreringspraksis fra enheder, som vedvarende har formået at have en høj registreringskomplethed. Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik (Vest) udarbejder løbende opgørelser af databasekomplethed baseret på Landspatientregisteret. Disse opgørelser udsendes hver måned og muliggør således at der løbende kan følges op på indberetningerne til Dansk Apopleksiregister. 6

11 Tabel 1. Komplethed af patientregistrering i Dansk Apopleksiregister for perioden 1. januar 31. december 2011 Afdeling Patienter registreret i Dansk Apopleksiregister Patienter registreret i LPR Komplethed (%) Amager Bispebjerg Bornholm Frederiksberg Glostrup Herlev Hospital Nordsjælland Rigshospitalet Hovedstaden samlet opgjort på afdelingsniveau (Ekskl. de ikke dataindberettende enheder) Ikke dataindberettende enheder, for Dansk Apopleksiregister Hovedstaden samlet opgjort på afdelingsniveau (Inkl. de ikke dataindberettende enheder) Afdeling Patienter registreret i Dansk Apopleksiregister Patienter registreret i LPR Komplethed (%) Aarhus, Med. M Aarhus, Neurol. F Aarhus Sygehus, neurok. NKKN Holstebro Horsens Randers Silkeborg Viborg Midtjylland samlet opgjort på afdelingsniveau (Ekskl. De ikke dataindberettende enheder) Ikke dataindberettende enheder, for Dansk Apopleksiregister Midtjylland samlet opgjort på afdelingsniveau (Inkl. de ikke dataindberettende enheder)

12 Afdeling Patienter registreret i Dansk Apopleksiregister Patienter registeret i LPR Komplethed (%) Aalborg Sygehus, DR med. center Aalborg Sygehus, neurokir Aalborg, neurol Farsø Frederikshavn Hobro Hjørring Thy-Mors Nordjylland samlet opgjort på afdelingsniveau (Ekskl. de ikke dataindberettende enheder) Ikke dataindberettende enheder, for Dansk Apopleksiregister Nordjylland samlet opgjort på afdelingsniveau (Inkl. de ikke data-indberettende enheder) Afdeling Patienter registreret i Dansk Apopleksiregister Patienter registeret i LPR Komplethed (%) Holbæk Nyk. F., akut afd Nyk. F., geriatrisk Næstved, Neurol Roskilde Sjælland opgjort på afdelingsniveau (Ekskl. de ikke data-indberettende enheder) Ikke dataindberettende enheder, for Dansk Apopleksiregister Sjælland opgjort på afdelingsniveau (Inkl. de ikke data-indberettende enheder) Afdeling Patienter registreret i Dansk Apopleksiregister Patienter registeret i LPR Komplethed (%) Kolding OUH Svendborg Sydvestjysk Sønderborg Vejle Syddanmark opgjort på afdelingsniveau (Ekskl. De ikke data-indberettende enheder) Ikke dataindberettende enheder, for Dansk Apopleksiregister

13 Afdeling Syddanmark opgjort på afdelingsniveau (Inkl. de ikke data-indberettende enheder) Patienter registreret i Dansk Apopleksiregister Patienter registeret i LPR Komplethed (%) Tabel 2. Incidens af apopleksi baseret på indberettede patienter til Dansk Apopleksiregister. Antal indberettede patienter til Dansk Apopleksiregister Befolkning ( 18 år) Incidens (antal tilfælde/1000 risikoår) Hovedstaden ,4 Midtjylland ,4 Nordjylland ,5 Sjælland ,0 Syddanmark ,7 Landsresultat ,6 1.2 Komplethed af variable Udover kompletheden af patientregistreringen er kompletheden af de registrerede data på den enkelte patient også af stor betydning for validiteten af resultater fra databasen. Tabel 3 og 4 angiver fordelingen af data blandt patientforløbene i Dansk Apopleksiregister for henholdsvis indikatorer samt prognostiske faktorer. Fordelingen af data for indikatorerne (Tabel 3) er kun angivet for de patientforløb, hvor den pågældende intervention kan komme på tale. Således omfatter fordelingen af data vedr. f.eks. indikator III kun patienter med atrieflimren og iskæmisk apopleksi eller apopleksi uden specifikation. Følgende kan bemærkes: For de fleste indikatorer og prognostiske faktorer er andelen af patienter, hvor der er svaret Uoplyst eller slet ikke svaret, moderat til lav, d.v.s. 10%. Andelen af patienter med manglende oplysninger vedrørende en række af de nye/ændrede indikatorer er endnu ikke tilfredsstillende. Det gælder bl.a. for indikatoren vedr. tidlig mobilisering. Erfaringsvist kan det tage noget tid at få indarbejdet en ny dataregistrering, men det må forventes at dette er bragt på plads i Andelen af patienter, hvor det ikke er muligt at bestemme tidsrummet fra debut til indlæggelse p.g.a. manglende angivelse af klokkeslæt for symptomdebut er fortsat utilfredsstillende høj. Problemet har været af næsten uændret størrelse igennem adskillige år til trods for at der er udarbejdet detaljerede retningslinjer for registreringen af symptomdebut. Kompletheden af registreringen af de prognostiske faktorer har siden etableringen af Dansk Apopleksiregister udviklet sig i positiv retning i gennem en række år. Der noteres fortsat et mønster med betydelig variation i andelen af patienter med manglende data for visse prognostiske faktorer. Det gælder f.eks. fortsat for Scandinavian Stroke Scale, hvor der mangler registreringer på op til hver anden patient på nogle store indberettende enheder, mens flertallet af enheder kun har en beskeden andel ( 10%) af patienter med manglende oplysninger. Det er skuffende, at andelen af patienter med manglende oplysninger om denne meget centrale prognostiske faktor fortsat er så høj og har været det igennem flere år på enkelte enheder. Der bør via de regionale audits aftales arbejdsgange lokalt, som sikrer en løbende prospektiv registrering af denne vigtige prognostiske faktor. Der blev henholdsvis primo januar og primo maj taget nye registreringsskemaer i brug, hvilket medførte en række omlægninger i registreringspraksis. I forhold til de prognostiske faktorer betød 9

14 det eksempelvis, at registreringen af claudicatio intermittens ophørte og i stedet erstattet af en variabel vedrørende perifer arteriel sygdom. Disse omlægninger betyder, at det ikke har været muligt at registre alle variable igennem hele året og andelen af patienter med manglende oplysninger vedr. caludicatio intermittens er af samme grund også meget høj i Det anbefales, at der regionalt og lokalt tages konkrete initiativer til at få forbedret registreringspraksis vedrørende tidspunkt for symptomdebut, idet informationen er helt afgørende i forhold til at kunne monitorere implementeringen af den tidlige indsats hos patienter med apopleksi, inklusiv implementeringen af trombolysebehandling. Vigtigheden af denne information understreges af, at der nu eksisterer et landsdækkende tilbud om trombolyse, og at monitoreringen af kvaliteten af dette tilbud fremover bliver foretaget med udgangspunkt i Dansk Apopleksiregister. Det skal understreges, at såfremt det præcise tidspunkt for symptomdebut ikke kendes, kan der anvendes et skøn. I tilfælde, hvor apopleksien er opstået om natten, men først erkendt om morgenen, anvendes sidste tidspunkt, hvor patienten med sikkerhed ikke havde udviklet apopleksi. Tabel 3. Fordeling af data vedr. indikatorer i Dansk Apopleksiregister for perioden 1. januar december Indikator Oplyst Ikke fagligt relevant/ kontraindiceret Uoplyst I alt Antal % Antal % Antal % Antal 1. Apopleksienhed Trombocythæmmende behandling Antikoagulans behandling CT/MR scanning Fysioterapeut Ergoterapeut Tidlig mobilisering Ernæringsrisiko Indirekte synketest Direkte synketest Ultralyd af halskar Operation af karotisstenose a. Indlæggelse indenfor 3 timer b. Indlæggelse indenfor 4.5 timer Trombolyse indenfor 1 time Trombolyse af patienter med iskæmisk apopleksi Indikator Ikke valide cpr-nr. / udenlandske / emigrerede patienter Alle oplysninger I alt Antal % Antal % Antal 16. Mortalitet

15 Tabel 4. Fordeling af data vedr. prognostiske faktorer i Dansk Apopleksiregister for perioden 1. januar december Oplysning om symptomtidspunkt Ja Nej I alt Antal % Antal % Antal Landsresultat Hovedstaden sresultat Amager Bispebjerg Bornholm Frederiksberg Glostrup Herlev Nordsjælland Rigshospitalet Midtjylland sresultat Aarhus, med. M Aarhus, Neurol. F Aarhus, Neurok. NK Holstebro Horsens Randers Silkeborg Viborg Nordjylland sresultat Aalborg, DR med. center Aalborg, neurokir Aalborg, neurol Farsø Frederikshavn Hobro Hjørring Thy-Mors Sjælland sresultat Holbæk Nyk. F., akut afd Nyk. F. geriatrisk Næstved, neurol Roskilde Syddanmark sresultat Kolding OUH Svendborg

16 Oplysning om symptomtidspunkt Ja Nej I alt Antal % Antal % Antal Sydvestjysk Sønderborg Vejle Prognostisk faktor - Alder (år) Gennemsnit Spredning Median Minimum Maximum Uoplyst Antal Landsresultat Hovedstaden sresultat Amager Bispebjerg Bornholm Frederiksberg Glostrup Herlev Nordsjælland Rigshospitalet Midtjylland sresultat Aarhus, med. M Aarhus, Neurol. F Aarhus, Neurok. NK Holstebro Horsens Randers Silkeborg Viborg Nordjylland sresultat Aalborg, DR med. center Aalborg, neurokir Aalborg, neurol Farsø Frederikshavn Hobro Hjørring Thy-Mors Sjælland sresultat Holbæk Nyk. F., akut afd Nyk. F. geriatrisk Næstved, neurol Roskilde

17 Prognostisk faktor - Alder (år) Gennemsnit Spredning Median Minimum Maximum Uoplyst Antal Syddanmark sresultat Kolding OUH Svendborg Sydvestjysk Sønderborg Vejle

18 Prognostisk faktor Køn Mand Kvinde I alt Antal % Antal % Antal Landsresultat Hovedstaden sresultat Amager Bispebjerg Bornholm Frederiksberg Glostrup Herlev Nordsjælland Rigshospitalet Midtjylland sresultat Aarhus, med. M Aarhus, Neurol. F Aarhus, Neurok. NK Holstebro Horsens Randers Silkeborg Viborg Nordjylland sresultat Aalborg, DR med. Center Aalborg, neurokir Aalborg, neurol Farsø Frederikshavn Hobro Hjørring Thy-Mors

19 Prognostisk faktor Køn Mand Kvinde I alt Antal % Antal % Antal Sjælland sresultat Holbæk Nyk. F., akut afd Nyk. F. geriatrisk Næstved, neurol Roskilde Syddanmark sresultat Kolding OUH Svendborg Sydvestjysk Sønderborg Vejle

20 Prognostisk faktor Alkohol Færre end 14/21 genstande pr. uge 16 Over 14/21 genstande pr. uge Uoplyst I alt Antal % Antal % Antal % Antal Landsresultat Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark sresultat Amager Bispebjerg Bornholm Frederiksberg Glostrup Herlev Nordsjælland Rigshospitalet sresultat Aarhus, med. M Aarhus, Neurol. F Aarhus, Neurok. NK Holstebro Horsens Randers Silkeborg Viborg sresultat Aalborg, DR med. Center Aalborg, neurokir Aalborg, neurol Farsø Frederikshavn Hobro Hjørring Thy-Mors sresultat Holbæk Nyk. F., akut afd Nyk. F. geriatrisk Næstved, neurol Roskilde sresultat Kolding OUH Svendborg Sydvestjysk

21 Prognostisk faktor Alkohol Færre end 14/21 genstande pr. uge Over 14/21 genstande pr. uge Uoplyst I alt Antal % Antal % Antal % Antal Sønderborg Vejle Prognostisk faktor - Rygerstatus Ryger Eks-ryger Aldrig ryger Uoplyst I alt Antal % Antal % Antal % Antal % Antal Landsresultat Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland sresultat Amager Bispebjerg Bornholm Frederiksberg Glostrup Herlev Nordsjælland Rigshospitalet sresultat Aarhus, med. M Aarhus, Neurol. F Aarhus, Neurok. NK Holstebro Horsens Randers Silkeborg Viborg sresultat Aalborg, DR med. center Aalborg, neurokir Aalborg, neurol Farsø Frederikshavn Hobro Hjørring Thy-Mors sresultat Holbæk Nyk. F., akut afd

22 Prognostisk faktor - Rygerstatus Syddanmark Ryger Eks-ryger Aldrig ryger Uoplyst I alt Antal % Antal % Antal % Antal % Antal Nyk. F. geriatrisk Næstved, neurol Roskilde sresultat Kolding OUH Svendborg Sydvestjysk Sønderborg Vejle Prognostisk faktor - Boligform Egen bolig Plejebolig Andet Uoplyst I alt Antal % Antal % Antal % Antal % Antal Landsresultat Hovedstaden Midtjylland Nordjylland sresultat Amager Bispebjerg Bornholm Frederiksberg Glostrup Herlev Nordsjælland Rigshospitalet sresultat Aarhus, med. M Aarhus, Neurol. F Aarhus, Neurok. NK Holstebro Horsens Randers Silkeborg Viborg sresultat Aalborg, DR med. center Aalborg, neurokir Aalborg, neurol

23 Prognostisk faktor - Boligform Sjælland Syddanmark Egen bolig Plejebolig Andet Uoplyst I alt Antal % Antal % Antal % Antal % Antal Farsø Frederikshavn Hobro Hjørring Thy-Mors sresultat Holbæk Nyk. F., akut afd Nyk. F. geriatrisk Næstved, neurol Roskilde sresultat Kolding OUH Svendborg Sydvestjysk Sønderborg Vejle

24 Prognostisk faktor Hypertension Ja Nej Uoplyst I alt Antal % Antal % Antal % Antal Landsresultat Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Amager Bispebjerg Bornholm Frederiksberg Glostrup Herlev Nordsjælland Rigshospitalet Aarhus, med. M Aarhus, Neurol. F Aarhus, Neurok. NK Holstebro Horsens Randers Silkeborg Viborg Aalborg, DR med. center Aalborg, neurokir Aalborg, neurol Farsø Frederikshavn Hobro Hjørring Thy-Mors Holbæk Nyk. F., akut afd Nyk. F. geriatrisk Næstved, neurol Roskilde Kolding OUH Svendborg Sydvestjysk Sønderborg

25 Prognostisk faktor Diabetes Ja Nej Uoplyst I alt Antal % Antal % Antal % Antal Vejle Landsresultat Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Amager Bispebjerg Bornholm Frederiksberg Glostrup Herlev Nordsjælland Rigshospitalet Aarhus, med. M Aarhus, Neurol. F Aarhus, Neurok. NK Holstebro Horsens Randers Silkeborg Viborg Aalborg, DR med. center Aalborg, neurokir Aalborg, neurol Farsø Frederikshavn Hobro Hjørring Thy-Mors Holbæk Nyk. F., akut afd Nyk. F. geriatrisk Næstved, neurol Roskilde Kolding OUH Svendborg Sydvestjysk Sønderborg

26 Prognostisk faktor Ja Nej Uoplyst I alt Antal % Antal % Antal % Antal Vejle

27 Prognostisk faktor Atrieflimren Ja Nej Uoplyst I alt Antal % Antal % Antal % Antal Landsresultat Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Amager Bispebjerg Bornholm Frederiksberg Glostrup Herlev Nordsjælland Rigshospitalet Aarhus, med. M Aarhus, Neurol. F Aarhus, Neurok. NK Holstebro Horsens Randers Silkeborg Viborg Aalborg, DR med. center Aalborg, neurokir Aalborg, neurol Farsø Frederikshavn Hobro Hjørring Thy-Mors Holbæk Nyk. F., akut afd Nyk. F. geriatrisk Næstved, neurol Roskilde Kolding OUH Svendborg Sydvestjysk Sønderborg Vejle

28 Prognostisk faktor Tidligere Apopleksi Ja Nej Uoplyst I alt Antal % Antal % Antal % Antal Landsresultat Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Amager Bispebjerg Bornholm Frederiksberg Glostrup Herlev Nordsjælland Rigshospitalet Aarhus, med. M Aarhus, Neurol. F Aarhus, Neurok. NK Holstebro Horsens Randers Silkeborg Viborg Aalborg, DR med. center Aalborg, neurokir Aalborg, neurol Farsø Frederikshavn Hobro Hjørring Thy-Mors Holbæk Nyk. F., akut afd Nyk. F. geriatrisk Næstved, neurol Roskilde Kolding OUH Svendborg Sydvestjysk Sønderborg Vejle

29 Prognostisk faktor Tidligere AMI Ja Nej Uoplyst I alt Antal % Antal % Antal % Antal Landsresultat Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Amager Bispebjerg Bornholm Frederiksberg Glostrup Herlev Nordsjælland Rigshospitalet Aarhus, med. M Aarhus, Neurol. F Aarhus, Neurok. NK Holstebro Horsens Randers Silkeborg Viborg Aalborg, DR med. center Aalborg, neurokir Aalborg, neurol Farsø Frederikshavn Hobro Hjørring Thy-Mors Holbæk Nyk. F., akut afd Nyk. F. geriatrisk Næstved, neurol Roskilde Kolding OUH Svendborg Sydvestjysk Sønderborg Vejle

30 Prognostisk faktor Perifer arteriel sygdom Ja Nej Uoplyst I alt Antal % Antal % Antal % Antal Landsresultat Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Amager Bispebjerg Bornholm Frederiksberg Glostrup Herlev Nordsjælland Rigshospitalet Aarhus, med. M Aarhus, Neurol. F Aarhus, Neurok. NK Holstebro Horsens Randers Silkeborg Viborg Aalborg, DR med. center Aalborg, neurokir Aalborg, neurol Frederikshavn Hobro Hjørring Thy-Mors Holbæk Nyk. F., akut afd Nyk. F. geriatrisk Næstved, neurol Roskilde Kolding OUH Svendborg Sydvestjysk Sønderborg Vejle

31 Prognostisk faktor Claudicatio Intermittens Ja Nej Uoplyst I alt Antal % Antal % Antal % Antal Landsresultat Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Amager Bispebjerg Bornholm Frederiksberg Glostrup Herlev Nordsjælland Rigshospitalet Aarhus, med. M Aarhus, Neurol. F Aarhus, Neurok. NK Holstebro Horsens Randers Silkeborg Viborg Aalborg, DR med. center Aalborg, neurokir Aalborg, neurol Farsø Frederikshavn Hobro Hjørring Thy-Mors Holbæk Nyk. F., akut afd Nyk. F. geriatrisk Næstved, neurol Roskilde Kolding OUH Svendborg Sydvestjysk

32 Sønderborg Vejle Prognostisk faktor - Trombolyse Ja Ikke indiceret Nej/anden årsag Uoplyst I alt Antal % Antal % Antal % Antal % Antal Landsresultat Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland sresultat Amager Bispebjerg Bornholm Frederiksberg Glostrup Herlev Nordsjælland Rigshospitalet sresultat Aarhus, med. M Aarhus, Neurol. F Aarhus, Neurok. NK Holstebro Horsens Randers Silkeborg Viborg sresultat Aalborg, DR med. center Aalborg, neurokir Aalborg, neurol Farsø Frederikshavn Hobro Hjørring Thy-Mors sresultat Holbæk Nyk. F., akut afd Nyk. F. geriatrisk Næstved, neurol

33 Prognostisk faktor - Trombolyse Syddanmark Ja Ikke indiceret Nej/anden årsag Uoplyst I alt Antal % Antal % Antal % Antal % Antal Roskilde sresultat Kolding OUH Svendborg Sydvestjysk Sønderborg Vejle Prognostisk faktor - Scandinavian Stroke Scale score Oplyst Uoplyst Median Minimum Maximum Antal % Antal % Landsresultat Hovedstaden sresultat Amager Bispebjerg Bornholm Frederiksberg Glostrup Herlev Nordsjælland Rigshospitalet Midtjylland sresultat Aarhus, med. M Aarhus, Neurol. F Aarhus, Neurok. NK Holstebro Horsens Randers Silkeborg Viborg Nordjylland sresultat Aalborg, DR med. center Aalborg, neurokir Aalborg, neurol Farsø Frederikshavn Hobro Hjørring Thy-Mors Sjælland sresultat Holbæk

Bilag til Årsrapport 2012. Dansk Apopleksiregister

Bilag til Årsrapport 2012. Dansk Apopleksiregister Bilag til Årsrapport 2012 Dansk Apopleksiregister Indholdsfortegnelse INDIKATOR (HELE INDLÆGGELSEN) OG ALL-OR-NONE OPFYLDELSE - OVERSIGTSTABEL 2 INDIKATORER HELE INDLÆGGELSEN 3 Indikator 1: Andel af patienter

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2013 1. januar 31. december 2013 Endelig udgave 28. april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2012 Revideret udkast 13. marts 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2014 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave 15. maj 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Patientforløb der indgår i. nævner, hvor dato for indlæggelse/ambulant kontakt i sekundær sektor = dato for kontakt med primærsektor.

Patientforløb der indgår i. nævner, hvor dato for indlæggelse/ambulant kontakt i sekundær sektor = dato for kontakt med primærsektor. INDIKATOR 1a og 1b: Andel af patienter med akut som indlægges indenfor henholdsvis 3 timer og 4,5 timer efter symptomdebut. (Standard 3 timer: 30%) (Standard 4,5 time: 40%) 2a. Andel af patienter med symptomer

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

GAPS. ABT Projekt: Genanvendelse af administrative patientdata til måling af den sundhedsfaglige kvalitet. E-sundhedsobservatoriets årsmøde 2010

GAPS. ABT Projekt: Genanvendelse af administrative patientdata til måling af den sundhedsfaglige kvalitet. E-sundhedsobservatoriets årsmøde 2010 ABT Projekt: Genanvendelse af administrative patientdata til måling af den sundhedsfaglige kvalitet GAPS E-sundhedsobservatoriets årsmøde 2010 Enhed for klinisk kvalitet (EKK) En del at kompetancecenter

Læs mere

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Søren Paaske Johnsen Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Christian Fynbo Christiansen Kompetencecenterleder Afdelingslæge, klinisk lektor,

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 910 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 910 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 910 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets

Læs mere

Indikatorer og standarder for Dansk Apopleksiregister 1

Indikatorer og standarder for Dansk Apopleksiregister 1 Indikatorer og standarder for Dansk Apopleksiregister 1 Indikatorområde Indikator Type Standard Hurtig udredning i sekundær sektor 1a Andel af patienter med akut apopleksi som indlægges indenfor 3 timer

Læs mere

Indikatorer og standarder for Dansk Apopleksiregister 1

Indikatorer og standarder for Dansk Apopleksiregister 1 Indikatorer og standarder for Dansk Apopleksiregister 1 Indikatorområde Indikator Type Standard 1a. Andel af patienter med akut apopleksi som indlægges indenfor 3 timer efter symptomdebut. Proces Mindst

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Hjerteinsufficiens. Nip-hjerteinsufficiens. National auditrapport 2009

Hjerteinsufficiens. Nip-hjerteinsufficiens. National auditrapport 2009 Hjerteinsufficiens Nip-hjerteinsufficiens National auditrapport 2009 21. juni 2008 20. juni 2009 Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser er et samarbejdsprojekt

Læs mere

Hjerteinsufficiens. NIP-hjerteinsufficiens. National auditrapport 2011

Hjerteinsufficiens. NIP-hjerteinsufficiens. National auditrapport 2011 Hjerteinsufficiens NIP-hjerteinsufficiens National auditrapport 2011 21. juni 2010 20. juni 2011 1. Version: 25112011 Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser

Læs mere

Hvor blev den ITunderstøttende. kvalitetsudvikling af? Søren Vingtoft. Enhed for Klinisk Kvalitet. 14. Januar 2011

Hvor blev den ITunderstøttende. kvalitetsudvikling af? Søren Vingtoft. Enhed for Klinisk Kvalitet. 14. Januar 2011 Hvor blev den ITunderstøttende kvalitetsudvikling af? Søren Vingtoft Enhed for Klinisk Kvalitet 14. Januar 2011 Klinisk forskning Patient inddragelse Opdateret evidensbaseret viden Grundlag for igangsættelse

Læs mere

National auditrapport 2010. Apopleksi. Endelig version

National auditrapport 2010. Apopleksi. Endelig version National auditrapport 2010 Apopleksi Endelig version Version 3 24. marts 2011, rev. 27. april 2011 2 Det Nationale Indikatorprojekt til måling og forbedring af de sundhedsfaglige kerneydelser er et samarbejdsprojekt

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad 2011 91% Antal

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2013 1. september 2012-31. august 2013 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA Apopleksi; Side 1 af 7 På hvilke patienter skal dette skema udfyldes? Alle patienter (alder 18+) med akut apopleksi med følgende diagnosekoder:

Læs mere

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer Dansk Knæalloplastikregister Kvalitetsindikatorer Årsrapport 2014 Aktuelle opgørelsesperioder: 1.1.2013 31.12.2013 1.1.2014 31.7.2014 www.dkar.dk Årsrapporten 2014 Rapporten er udarbejdet af styregruppen

Læs mere

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA (BASIS)

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA (BASIS) Apopleksi; Side 1 af 8 Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA (BASIS) På hvilke patienter skal dette skema udfyldes? Alle patienter (alder 18+) med akut apopleksi med følgende diagnosekoder:

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2012 21. juni 2011 20. juni 2012 Version 1.0 19. november 2012 Henvendelse vedr. rapporten til: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Endelig udgave

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2016 1. juli 2015 30. juni 2016 Kommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe. Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Gruppe. Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2012 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 30. april 2012 Rapport udarbejdet for DLCR af: Kompetencecenter

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013 Årsrapport nr. 8 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 213 1. januar 213-31. december 213 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Indikatorer og standarder for kvalitet i behandlingen af patienter med apopleksi/tia:

Indikatorer og standarder for kvalitet i behandlingen af patienter med apopleksi/tia: Dansk Apopleksiregister Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af apopleksi? Fakta om indikatorer og standarder Et behandlingsforløb på et sygehus består typisk af flere forskellige delbehandlinger

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 2. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 23. august 2011 Erstatter version af 13. juli 2011,

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2013 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2013 til 31. december 2013 Komplethedsgrad 2013 93% Antal

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi Kvaliteten i behandlingen af patienter med apopleksi Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA

Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA Apopleksi; Side 1 af 7 Dansk Apopleksiregister Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA På hvilke patienter skal dette skema udfyldes? Alle patienter (alder 18+) med akut apopleksi med følgende diagnosekoder:

Læs mere

Møde den i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den

Møde den i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den Møde den 27.09.10 i det tværsektorielle forum for KOL: Resumé af NIP-KOL audit i Region Nordjylland den 26.08.10 ved specialkonsulent Hanne Jensen, Kvalitetskontoret Det Nationale Indikatorprojekt NIP

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2014

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2014 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Bilagstabel. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Bilagstabel. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Bilagstabel Spørgeskemaet er udsendt til i alt 9.558 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 19. august til 8. september 2015. 48% svarede

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

National rapport for borgere om kvaliteten i behandlingen af patienter med hoftebrud

National rapport for borgere om kvaliteten i behandlingen af patienter med hoftebrud National rapport for borgere om kvaliteten i behandlingen af patienter med hoftebrud 1. december 2010-30. november 2011 Kvaliteten i behandlingen af hoftebrud er i denne rapport opgjort i forhold til følgende

Læs mere

National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013

National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013 National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udarbejdelse af rapporten Søvnrelaterede respirationsforstyrrelser omfatter: 1. Obstruktiv søvnapnø (OSA). 2. Central

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2012 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 26. april. Rapport færdiggjort maj. Rapport udarbejdet

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2013 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. april. Rapport færdiggjort 30. april. Rapport

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2011. Sidste opgørelsesperiode er fra 1.januar 2011 til 31. december 2011. Komplethedsgrad

Læs mere

Fra strategi til virkelighed

Fra strategi til virkelighed Fra strategi til virkelighed Det Nationale Indikatorprojekt FORMÅL at udvikle den sundhedsfaglige kvalitet på et dokumenteret grundlag at skabe et kvalificeret dialoggrundlag for faglig, politisk og ledelsesmæssig

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 2. 2011 Data opdateret 12. Juli 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 CPOP Opfølgningsprogram for cerebral parese. Denne version

Læs mere

Anvendelse af kvalitetsdata Forskningsvinklen

Anvendelse af kvalitetsdata Forskningsvinklen Anvendelse af kvalitetsdata Forskningsvinklen Søren Paaske Johnsen Status Der anvendes meget betydelige ressourcer (inklusiv penge samt tid af personale, ledelse og patienter) på at indsamle data til kvalitetsudvikling

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi Kvaliteten i behandlingen af patienter med apopleksi Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Resultater...

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013 Endelig udgave 20. november 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

REGISTRERINGSSKEMA NIP-Apopleksi Landsdækkende

REGISTRERINGSSKEMA NIP-Apopleksi Landsdækkende REGISTRERINGSSKEMA NIP-Apopleksi Landsdækkende Apopleksi; Side 1 af 6 På hvilke patienter skal dette skema udfyldes? Alle patienter (alder 18+) med akut apopleksi med følgende diagnosekoder: Hjerneblødning

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Revideret udkast 20. april 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. 1 Indholdsfortegnelse Resultater... 4 Ekkokardiografi

Læs mere

! "##$% ! " %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 #$%& * + - 4,,+)&+ 5 &!.* + / # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!!

! ##$% !  %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 #$%& * + - 4,,+)&+ 5 &!.* + / # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!! ! " %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 2 #$%& * + - 3 4,,+)&+ 3 4,,+)&+ 5 &!.* + / 2 6& & 3 # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!! %.!! #$%!!0!! 0! #$% 0 5*!!!!! 9!!! 0!

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

DrKOL, standardrapport, 28. august 2013

DrKOL, standardrapport, 28. august 2013 1 DrKOL, standardrapport, 28. august 2013 Patienter med amb. besøgsdato/udskrevet primo august 2012 til ultimo juni 2013, som fremgår af LPR-udtræk fra medio august2013 af patientforløb i DrKOL: Ambulante

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Ukommenteret årsrapport 2016 1. september 2015-31. august 2016 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Center for Klinisk

Læs mere

Statistik og beregningsudredning

Statistik og beregningsudredning Bilag 7 Statistik og beregningsudredning ved Overlæge Søren Paaske Johnsen, medlem af Ekspertgruppen Marts 2008 Bilag til Ekspertgruppens anbefalinger til videreudvikling af Sundhedskvalitet www.sundhedskvalitet.dk

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Indhold Dødelighed og SMR alle patientkategorier samlet... 3 Indikator 4a: Standardiseret

Læs mere

Hospitals Standardiserede Mortalitets Ratioer (HSMR) Baggrund

Hospitals Standardiserede Mortalitets Ratioer (HSMR) Baggrund Hospitals Standardiserede Mortalitets Ratioer (HSMR) Baggrund Som led i den løbende monitorering af kvaliteten af sundhedsvæsenets indsats, er der siden 2007 hvert kvartal blevet beregnet Hospitals-Standardiseret

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister

Dansk Fedmekirurgiregister Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2016 (Perioden 1. januar - 31. december 2016) Endelig udgave 30. juni 2017 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Årsrapport. Dansk Esophagus-, Cardiaog Ventrikelkarcinom database. (DECV-databasen)

Årsrapport. Dansk Esophagus-, Cardiaog Ventrikelkarcinom database. (DECV-databasen) Dansk Esophagus-, Cardiaog Ventrikelkarcinom database (DECV-databasen) Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport (for perioden 1. januar 2010 31. december

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Endelig udgave 12. maj 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Organisering. kompetencecentrene og den regionale organisering. Anne Nakano kvalitetskonsulent og kontaktperson for

Organisering. kompetencecentrene og den regionale organisering. Anne Nakano kvalitetskonsulent og kontaktperson for Organisering kompetencecentrene og den regionale organisering Anne Nakano kvalitetskonsulent og kontaktperson for Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase Indikatorer Overvåger centrale aspekter af sundhedsfaglige

Læs mere

Malignt lymfom National Årsrapport 2012

Malignt lymfom National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211, 212 og 213. Værdierne er her vist som antal pr. patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2014 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2014 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Nordjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. juni 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Register Udvikling og status Erik Jakobsen, leder Visionsmøde for de nationale kliniske kvalitetsdatabaser Tirsdag d. 16. juni 2009 Skejby Sygehus Hvad er Landsdækkende godkendt og støttet

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 64.190 akut indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4. oktober

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2015 - Kvinder Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2015 Perioden 1. januar december 2015

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2015 Perioden 1. januar december 2015 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2015 Perioden 1. januar - 31. december 2015 Endelig udgave 30. juni 2016 2 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 1998-2002 2003:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Nyt fra DID Dansk Intensiv Database Intensivsymposium 27. januar 2017 Christian Fynbo Christiansen Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Klinisk epidemiolog for Dansk Intensiv Database Klinisk Epidemiologisk

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2014 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf14/vejledning

Læs mere

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet Anvendelse af tvang i psykiatrien i 1999 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Ny registrering af tvang i psykiatrien Register for anvendelse af tvang i psykiatrien Definition

Læs mere

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region.

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region. Lægemiddelstyrelsen FOS. februar 1 HGJ Oversigt over hospitalsindberetninger 9 Lægemiddelstyrelsen har i 9 modtaget 699 bivirkningsindberetninger fra hospitalerne. Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase

Læs mere