FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC NR. 1. I S S N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4"

Transkript

1 FOKUS DEC NR. 1. I S S N Beskæftigelsesundersøgelse 2014

2 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode Blarke Udgiver: Finanssektorens Arbejdsgiverforening Udgivelsesdato: 1. udgave, december 2014 Opgave ID:

3 Beskæftigelsesundersøgelse 2014

4 Indledning Sædvanen tro udgiver FA igen i år sin beskæftigelsesundersøgelse. Beskæftigelsesundersøgelsen 2014 er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt danske finansvirksomheder (FA s medlemmer samt finansvirksomheder udenfor FA s medlemskreds) om deres rekruttering og beskæftigelse i det forgangne år samt deres forventninger til det kommende år. Dette års undersøgelse viser, at faldet i finansbeskæftigelsen fortsætter i det kommende år. De største fald forventes i penge- og realkreditinstitutter, men også pensionskasser og -selskaber forudser reduktioner det kommende år. Forsikringsselskaber og finansielle it-virksomheder tror på nogenlunde uændret beskæftigelse. Personaleomsætningen i sektoren har de seneste år været relativ stabil, men afspejler selvfølgelig den fortsatte nedgang i beskæftigelsen og har dermed overvægt af medarbejdere, der fratræder. Rekrutteringen i pengeinstitutter og it-virksomheder er præget af de senere års mange fusioner og virksomhedsoverdragelser, der bl.a. fylder i personaleomsætningen. De fleste virksomheder oplever ikke, at sværhedsgraden i forbindelse med rekruttering har ændret sig det seneste år. Blandt de, der har oplevet en forandring, er det overvejende gået mod lettere i pengeinstitutterne og overvejende mod sværere i pensions- og forsikringsselskaberne. Det afspejles også i, at en lidt større andel af pensions- og forsikringsselskaber end pengeinstitutter mangler arbejdskraft omend i begrænset omfang. Selvom virksomhederne ikke nødvendigvis mangler arbejdskraft, oplever flere virksomheder, at især it-medarbejdere og andre specialister kan være vanskelige at skaffe, og kvalificerede rådgivere hænger heller ikke på træerne. Forandrede forretningsmodeller har bl.a. medvirket til, at virksomhedernes rekrutteringsmønster blandt nyuddannede også har forandret sig de sidste 6-8 år. Det har betydet nedgang i elevantallet og færre nyuddannede med en erhvervsuddannelse til fordel for fx finansøkonomer og finansbachelorer. Afskedigelser har også det forgangne år præget især pengeinstitutterne, og der er fortsat virksomheder, der melder om overskud af arbejdskraft. Den gode nyhed er, at det er færre virksomheder end sidste år, og at flere af dem forventer at håndtere det via naturlig afgang beskæftigelsen mellem og 2006-niveauet Overordnet set har den danske finansbeskæftigelse været faldende siden Faldet har primært været drevet af pengeinstitutternes reduktioner i medarbejderantallet, hvorimod øvrige dele af sektoren har været mere stabile. Samlet set ligger beskæftigelsen i 2014 således mellem niveauet i 2005 og 2006 inden den toppede i

5 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 omhandler beskæftigelsesudviklingen i den danske finanssektor forstået som pengeinstitutter, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, pensionsselskaber og -kasser samt it-virksomheder, der er ejet af eller i særlig grad servicerer finanssektoren. Disse virksomheder beskæftiger i alt ca medarbejdere i Danmark fordelt på i pengeinstitutter i realkreditinstitutter i forsikringsselskaber i pensionskasser og -selskaber i it-virksomheder omfattet af FA s overenskomster. Ca af dem er ansat i virksomheder, der er medlem af FA. Hertil kommer, at FA har andre medlemsvirksomheder tilknyttet finanssektoren med i alt ca medarbejdere. Penge- og realkreditinstitutter reducerer det kommende år Beskæftigelsen i de danske pengeinstitutter har været faldende siden Fra 2013 til 2014 faldt den med godt 700 medarbejdere eller 1,7 pct. til knap Frem til medio 2015 forventes yderligere et fald på ca medarbejdere svarende til 3,4 pct. Beskæftigelsen i penge- og realkreditinstitutter ANTAL * 15* ÅR Pengeinstitutter Realkreditinstitutter Kilde: Danmarks Statistik, FA og egne beregninger. Anm.: Databrud fra 2008 til Tallene er ekskl. IT og andre serviceselskaber tilknyttet finanssektoren. Beskæftigelsen i 2014 er baseret på udviklingen i beskæftigelsen fra 2013 til 2014 i FA s medlemsvirksomheder på penge- og realkreditområdet, og skøn for 2015 er baseret på undersøgelsens resultater. Følgende spørgsmål er besvaret: Hvor mange medarbejdere havde virksomheden pr ? Hvor mange medarbejdere skønner virksomheden at have ansat pr ? Svarene er opjusteret til brancheniveau. 5

6 I realkreditinstitutterne har beskæftigelsen i hele perioden fra 2002 til 2014 svinget mellem knap medarbejdere og knap medarbejdere. Fra medio 2013 til 2014 er der sket et lille fald på godt 50 medarbejdere og frem til medio 2015 forventes yderligere fald på knap 250 medarbejdere svarende til 4,8 pct. Pensionsselskaber forventer nedgang, forsikringsselskaber status quo Beskæftigelsen i forsikringsselskaberne er også faldet siden 2008, men ikke så kraftigt som i pengeinstitutterne. Beskæftigelsestallene på pensions- og forsikringsområdet er dog usikre. Dels er der databrud fra 2008 til 2009 for så vidt angår kilden til Danmarks Statistiks beskæftigelsestal, dels gav en omlægning af brancheklassifikationen i 2008 anledning til væsentlige forskydninger i beskæftigelsen inden for området. Beskæftigelsesniveauet i 2008 og 2009 er derfor beregnet på baggrund af beskæftigelsesudviklingen blandt FA s medlemsvirksomheder inden for pension og forsikring. I pensions- og forsikringsselskaberne har beskæftigelsen fra medio 2013 til medio 2014 været stort set uændret omkring hhv og medarbejdere. Beskæftigelsen i pensions- og forsikringsselskaber * 15* ÅR ANTAL Forsikringsselskaber Pensionskasser og -selskaber Kilde: Danmarks Statistik, FA og egne beregninger. Anm.: Databrud fra 2008 til Beskæftigelsen i 2014 er baseret på udviklingen i beskæftigelsen fra 2013 til 2014 i FA s medlemsvirksomheder på pensions- og forsikringsområdet, og skøn for 2015 er baseret på undersøgelsens resultater. Følgende spørgsmål er besvaret: Hvor mange medarbejdere havde virksomheden pr ? Hvor mange medarbejdere skønner virksomheden at have ansat pr ? Svarene er opjusteret til brancheniveau. Frem mod medio 2015 forventes stort set uændret forsikringsbeskæftigelse og et fald i beskæftigelsen i pensionsselskaber og kasser på godt 150 medarbejdere eller 2,9 pct. 6

7 Finansielle it-virksomheder imødeser marginal nedgang efter et par år med vækst I de finansielle it-virksomheder ligger 2014-beskæftigelsen ca. 13 pct. eller ca. 500 medarbejdere over 2008-beskæftigelsen. Fra 2013 til 2014 er den steget med ca. 100 medarbejdere eller 2,4 pct. Beskæftigelsen i it-virksomheder * 15* ÅR ANTAL Kilde: FA. Anm.: Skøn for 2015 er baseret på undersøgelsens resultater. Følgende spørgsmål er besvaret: Hvor mange medarbejdere havde virksomheden pr ? Hvor mange medarbejdere skønner virksomheden at have ansat pr ? Svarene er opjusteret til brancheniveau. Frem mod medio 2015 forventer it-virksomhederne et marginalt fald i beskæftigelsen på 0,3 pct. Personaleomsætning afspejler faldet i den samlede beskæftigelse Personaleomsætningen i den finansielle sektor afspejler den fortsatte nedgang i beskæftigelsen med afgangsrater, der er højere end tilgangsraterne. Sådan har situationen været siden slutningen af 2008 og mest udpræget i virksomheder, der følger overenskomsten for penge- og realkreditområdet. Personaleomsætning i finanssektoren Kernemedarbejdere 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Nov nov. 06 Nov nov. 07 Nov nov. 08 Nov nov. 09 Nov nov. 10 Nov nov. 11 Nov nov. 12 Nov nov. 13 Maj 13 - maj 14 Kilde: FA Afgang Tilgang 7

8 Mønstret i personaleomsætningen ændrede sig markant med finanskrisens indtræden, idet tilgangen af nye medarbejdere faldt fra et niveau omkring pct. årligt til under 10 pct. Fratrædelser og opsigelser (på medarbejders eller virksomheders initiativ) forblev derimod på ca. samme niveau som tidligere, og har, i hele den periode FA har opgjort personaleomsætningen, ligget mellem 9,4 og 11,7 pct. Set i forhold til det øvrige private arbejdsmarked er personaleomsætningen i FA s medlemsvirksomheder fortsat betydelig lavere end blandt både arbejdere og funktionærer på DA-området, hvor såvel afgangs- som tilgangsrater i 2013 lå over 20 pct. Personaleomsætning på DA-området 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Arbejdere Funktionærer ÅR Afgang Tilgang Kilde: DA Bemærkelsesværdigt er det, at det blandt arbejdere er tredje år i træk, at andelen af nyansættelser er højere end andelen af fratrædelser, og at den tendens nu også er slået igennem blandt funktionærerne. Blandt funktionærerne har afgangen ellers været højere end tilgangen i årene Det skal bemærkes, at DA-tallene på grund af forskellige opgørelsestidspunkter, metode og datagrundlag, ikke er fuldstændig sammenlignelige med personaleomsætningen på FA-området. Rekrutteringen præget af beskæftigelsesudviklingen Trods generelt faldende medarbejdertal er rekrutteringen af nye medarbejdere som man også kan se af personaleomsætningen ikke gået i stå. En væsentlig andel af de enkelte virksomheders nyansættelser i pengeinstitutter og it-virksomheder de seneste år er dog foranlediget af fusioner og virksomhedsoverdragelser, der ad den vej har givet medarbejderne i de overtagne virksomheder nye arbejdsgivere. 8

9 Rekruttering fordelt på rekrutteringskilde 100% 80% 60% 40% 20% 0% Pengeinsitutter Realkreditinstitutter Forsikringsselskaber Pensionskasser og -selskaber Fusion Direkte rekruttering It-virksomheder Kilde: FA Anm.: Følgende spørgsmål er besvaret: Hvor mange medarbejdere har I i alt rekrutteret (inkl. fusioner og virksomhedsoverdragelser) de seneste 12 mdr.? Heraf hvor mange medarbejdere som konsekvens af fusioner og virksomhedsoverdragelser? Svarene er opjusteret til brancheniveau. Således er mellem 12 og 34 pct. af rekrutteringen i pengeinstitutterne de forgangne 6 år sket via fusioner og virksomhedsoverdragelser. I it-virksomhederne har fusioner og virksomhedsoverdragelser især i årene været årsag til en stor andel af rekrutteringen med mellem 32 og 79 pct. I realkreditinstitutter, forsikringsselskaber samt pensionsselskaber og -kasser har fusioner kun udgjort en lille andel af rekrutteringen. De fleste finder, at sværhedsgrad af rekruttering er uændret Hovedparten af de finansielle virksomheder finder, at sværhedsgraden forbundet med at besætte ledige stillinger i 2014 er nogenlunde som i Sværhedsgrad ved rekruttering 2014 i forhold til % 80% 60% 40% 20% 0% Pengeinstitutter Realkreditinstitutter Forsikringsselskaber Pensionskasser og -selskaber It-virksomheder Meget lettere Lettere Det samme Sværere Meget sværere Kilde: FA Anm.: Følgende spørgsmål er besvaret: Er det blevet lettere eller sværere at besætte ledige stillinger i dag i forhold til for et år siden? Svarene er opjusteret til brancheniveau. Svaret Ved ikke er udeladt af figuren. 9

10 I alle virksomhedstyper, på nær realkredit, er der dog også arbejdsgivere, der mener, at situationen er anderledes. I pengeinstitutter og it-virksomheder er der flere, som mener, at det er blevet lettere end sværere, men det omvendte gør sig gældende i pensions- og forsikringsselskaberne. I forsikringsselskaberne er der ingen, som mener, det er blevet lettere, mens 19 pct. mener, det er blevet sværere eller meget sværere at rekruttere. Mange mangler arbejdskraft, men dog i begrænset omfang Knap 1/3 af virksomhederne angiver, at de mangler arbejdskraft (forstået som at de har ubesatte jobs). Det drejer sig om virksomheder i alle kategorier, undtagen realkreditinstitutter. Det er 27 pct. af pengeinstitutterne, 33 pct. af forsikringsselskaberne, 60 pct. af pensionsselskaberne og 33 pct. af it-virksomhederne, der oplever mangel i et eller andet omfang. De jobfunktioner, hvor flest virksomheder mangler arbejdskraft i pengeinstitutterne, er privatrådgivere efterfulgt af it-medarbejdere. I pensions- og forsikringsselskaber er det police- og skadesmedarbejdere samt taksatorer efterfulgt af forsikringssælgere, aktuarer og analytikere, stabsmedarbejdere og ledere. I it-virksomhederne er det systemudviklere. Af de virksomheder, der mangler arbejdskraft, er der dog kun 15 pct. der anfører, at det har ført til en ændring i deres aktivitet, og manglen er da også begrænset, når det kommer til, hvor mange stillinger der er ubesatte. Målt i antal medarbejdere er den største mangelvare it-medarbejdere, som sektoren samlet set mangler knap 50 af, og hvor manglen er særlig udtalt i pengeinstitutter. Pengeinstitutterne oplever også en vis mangel på privatrådgivere og i lidt mindre antal erhvervsrådgivere. Nogle pensionsselskaber mangler forsikringssælgere i et vist omfang og i lidt mindre grad stabsmedarbejdere. I øvrige jobfunktioner er manglen ret begrænset blandt alle virksomhedstyper. Selvom der ikke nødvendigvis er tale om decideret mangel, angiver lidt under 30 pct. af virksomhederne, at der er visse jobfunktioner, hvor rekrutteringen er blevet sværere. Især it-medarbejdere og andre specialister af forskellig art kan være vanskelige at skaffe, ligesom kvalificerede rådgivere ikke hænger på træerne. Elevoptaget på stabilt men lavere niveau Rekrutteringen i form af indtag af elever er faldet markant siden 2006, men har ligget relativt stabilt i årene og forventes også at gøre det i Det er især indtaget i pengeinstitutterne, der er blevet mærkbart lavere, og siden 2012 har pensions- og forsikringsselskaberne taget flere elever end penge- og realkreditinstitutterne. 10

11 Udviklingen i finanselevoptaget ANTAL FINANSELEVER * ÅR Pengeinstitutter Realkreditinstitutter Penge- og realkreditinstitutter Pensions- og forsikringsselskaber Kilde: FA. Anm.: Følgende spørgsmål er besvaret: Hvor mange nye finanselever forventer I at ansætte de kommende 12 måneder? Svarene er opjusteret til brancheniveau. Finansvirksomhederne ansætter andre typer af nyuddannede Eleverne er i et vist omfang blevet erstattet af medarbejdere med korte eller mellemlange uddannelser som finansøkonomer og finansbachelorer. Det skyldes bl.a., at finansvirksomhederne og deres forretningsmodeller er under forandring. Når man kigger på udviklingen i fordelingen af de nyuddannede, som sektoren ansatte i 2013, i forhold til dem de ansatte i 2008, er det tydeligt, at der er sket et skifte, i hvilken type af nyuddannede finansvirksomhederne ansætter. Fordeling af senest uddannede finansmedarbejdere Fordelt på uddannelsesniveau, ekskl. elever under uddannelse ,3% 6,8% 10,9% 20,5% 19,5% 20,1% 10,4% Grundskole Gymnasialt niveau Erhvervsuddannelser 7,6% 5,5% Kort videregående Mellemlang videregående Bachelor 9,8% 19,8% 38,0% Lang videregående 30,8% Kilde: FA s Strukturstatistik koblet med uddannelsesoplysninger fra Danmarks Statistik. Anm: Datagrundlag består af fastlønnede finansansatte. Igangværende uddannelse og privat uddannelse er ikke inkluderet. Medarbejdere med uoplyst uddannelse indgår ikke i figuren. Senest dækker over samme år eller året før. 11

12 Nedgangen i elevindtaget har næsten halveret andelen af nyuddannede med en erhvervsuddannelse som højest fuldførte uddannelsesniveau fra godt 20 pct. til godt 10 pct. Til gengæld er andelen af de nyuddannede med en kort videregående uddannelse steget fra godt 30 til 38 pct. og andelen med en mellemlang videregående fra knap 10 til knap 20 pct. Andelen af de nyuddannede, der har en lang videregående uddannelse, er faldet i perioden. Det skyldes, at de akademikere, der kommer ind i sektoren, ikke nødvendigvis er nyuddannede. Generelt set er andelen af medarbejdere med lange videregående uddannelser steget fra 11 pct. til 14 pct. i perioden, men de nyuddannede udgør en mindre andel heraf. Blandede forventninger til ansættelse af nyuddannede det kommende år En del virksomheder registrerer ikke, hvor mange nyuddannede finansøkonomer, finansbachelorer, akademikere og andre nyuddannede de har ansat det forgangne år. Det er derfor ikke muligt at give et fuldstændigt overblik over, om efterspørgslen stiger eller falder det kommende år. Baseret på svarene fra de virksomheder, der både har svaret på, hvor mange de har ansat det forgangne år (medio 2013 til medio 2014), og hvor mange de forventer at ansætte det kommende år (medio 2014 til medio 2015), tegner der sig dog nogle linjer. I de helt store pengeinstitutter (gruppe 1) ser ansættelserne af nyuddannede finansøkonomer ud til at falde 5-6 pct. fra knap 140 til godt 130. Til gengæld forventer de at ansætte næsten 50 pct. flere nyuddannede finansbachelorer svarende til godt 50 mod ca. 35 det forgangne år. Også nyuddannede akademikere forventer de at ansætte flere af: ca. 160 det kommende år mod ca. 100 det forgangne år, altså en stigning på ca. 60 pct. De mellemstore pengeinstitutter (gruppe 2) forventer et uændret indtag af nyuddannede finansøkonomer på knap 40. De ansætter kun få nyuddannede finansbachelorer, men forventer dog en ganske lille stigning. Da det ikke er muligt at få overblik over, hvor mange nyuddannede akademikere, de har ansat det forgangne år, er det svært at sige, om det vil ansætte flere eller færre, men i alt forventer de kun at ansætte ganske få det kommende år. De mindre og udenlandske institutter (gruppe 3, 4 og 5), der har deltaget i undersøgelsen, forventer en stigning i ansættelsen af nyuddannede finansøkonomer med over 40 pct. Opregnet til alle institutter i denne kategori svarer det til en stigning fra lidt under 40 til over 50. Nyuddannede finansbachelorer ansætter de kun få af, og de forventer at ansætte endnu færre det kommende år end det forgangne. Nyuddannede akademikere forventer de at ansætte ca. 14 pct. flere af opregnet til alle institutter i kategorien svarer det til lidt mere end 30 det kommende år mod lidt under 30 det forgangne år. For realkreditinstitutterne er det ikke muligt at opgøre, hvor mange nyuddannede de har ansat det forgangne år og dermed heller ikke muligt at forudsige udviklingen næste år. Heller ikke i pensions- og forsikringsselskaberne er det muligt at få overblik over, hvor mange nyuddannede de har ansat det forgangne år. Opregnet til hele branchen forventer forsikringsselskaberne at ansætte ganske få nyuddannede finansøkonomer, lidt flere 12

13 (men stadig få) nyuddannede finansbachelorer og godt 90 akademikere. Tilsvarende forventer pensionsbranchen at ansætte ganske få finansøkonomer og finansbachelorer, men slet ingen akademikere. It-virksomhederne i finanssektoren har helt naturligt ikke samme behov for nyuddannede inden for de finansfaglige uddannelser som resten af sektoren. De forventer ikke at ansætte hverken nyuddannede finansøkonomer eller finansbachelorer. I ansættelsen af nyuddannede akademikere forventer de en nedgang på næsten 50 pct. fra over 50 det forgangne år til omkring 30 det kommende år. Afskedigelser fyldte også det forgangne år Samlet set har sektoren afskediget knap 6 pct. af medarbejderne det forgangne år. Pengeog realkreditinstitutterne har relativt set afskediget flere end årene før, mens andelen af afskedigede medarbejdere i pensionsselskaberne stort set er uændret. I forsikringsselskaber og it-virksomheder har andelen det forgangne år været lidt lavere end året før. Antal afskedigelser som andel af medarbejderantal 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Pengeinstitutter Realkreditinstitutter Pensionskasser Forsikringsselskaber It-virksomheder og -selskaber Kilde: FA Anm.: Følgende spørgsmål er besvaret: Hvor mange medarbejdere har I afskediget de seneste 12 måneder? Svarene er opjusteret til brancheniveau. Set i forhold til den samlede personaleomsætning, hvor afgangen de sidste 3 år har ligget omkring 11 pct., udgør afskedigelserne altså en betydelig andel af fratrædelserne. Det skal dog bemærkes, at kilden til personaleomsætningen og kilden til opgørelsen af afskedigelserne ikke er den samme, hvorfor sammenligningen sker med forbehold. Stadig overskud af arbejdskraft, men blandt færre virksomheder Opregnet til hele sektoren er det ca. 15 pct. af virksomhederne, der har overskud af arbejdskraft. Der er virksomheder med overskud i alle kategorier af finansvirksomheder, dog relativt set flest blandt penge- og realkreditinstitutter, hvor det er pct., der har overskud, og færrest blandt forsikringsselskaberne, hvor det er godt 5 pct. 13

14 I pengeinstitutterne er det kassemedarbejdere/serviceassistenter, som flest virksomheder har overskud af, og det er også i den kategori af medarbejdere, det største overskud målt på antal medarbejdere er. Det er således over 10 pct. af de pengeinstitutter, der har deltaget i undersøgelsen, som har for mange kassemedarbejdere/serviceassistenter, og opregnet til hele sektoren svarer det til over 50 medarbejdere. En mindre andel af pengeinstitutterne har også overskud af et vist omfang af privatrådgivere og stabsmedarbejdere. Blandt de øvrige virksomhedstyper i finanssektoren, der har overskud af arbejdskraft, er overskuddet mere begrænset og spredt på forskellige medarbejderkategorier. Blandt de virksomheder, der har overskud af arbejdskraft, forventer ca. 70 pct. at håndtere det med naturlig afgang, mens knap 30 pct. forventer at gennemføre fyringer. Dermed er der sket en forskydning siden sidste år, hvor flere virksomheder (lidt over 20 pct.) havde overskud af arbejdskraft og en større andel af dem (over 40 pct.) forventede at gennemføre fyringer. Om undersøgelsen Beskæftigelsesundersøgelsen er baseret på et repræsentativt udsnit af virksomheder i den danske finanssektor. Den omfatter både pengeinstitutter, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, pensionskasser og selskaber (både i og uden for Finanssektorens Arbejdsgiverforening) samt it-virksomheder organiseret i Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Undersøgelsen er baseret på besvarelser fra i alt 107 virksomheder. Alle svar er opjusteret til den samlede beskæftigelse på de enkelte områder, jf. nedenstående: Respondenter fordelt på områder Område/gruppe Pengeinstitutter gruppe 1 1 Pengeinstitutter gruppe 2 2 Pengeinstitutter gruppe Realkreditinstitutter Forsikringsselskaber Pensionskasser og selskaber It-virksomheder Antal medarbejdere i deltagende virksomheder i forhold til samlet antal 100 pct. 93 pct. 50 pct. 99 pct. 73 pct. 63 pct. 95 pct. Indsamlingen af besvarelserne skete i perioden 26. august til 14. oktober Arbejdende kapital over 65 mia. kr. 2 Arbejdende kapital mellem 12 og 65 mia. kr. 3 Gruppe 3: Arbejdende kapital mellem 250 mio. kr. og 12 mia. kr., Gruppe 4: Arbejdende kapital under 250 mio. kr., Gruppe 5: Filialer af udenlandske institutter i Danmark. 14

15 15

16 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON FAX

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2011

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2011 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 211 1 Beskæftigelsesundersøgelse 211 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge og realkreditsektoren bliver fortsat mindre 4 Status quo hos forsikrings-

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesudvikling Beskæftigelsen i finanssektoren har været faldende siden 2008, og den forventes fortsat at falde frem mod udgangen af 2016. Med et forventet fald

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Æ K S BE E G I FT U S E LS S R E ND 21 S L E ØG E Indholdsfortegnelse 1. Resumé...2 2. Beskæftigelsen i den samlede finansielle sektor...3 Færre medarbejdere i sektoren...3 Lav personaleomsætning i finanssektoren...4

Læs mere

OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER

OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER NU OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER D E T F I N A N S I E L L E A R B E J D S M A R K E D I TA L Mariane Dissing, adm. dir. FA Det finansielle arbejdsmarked i tal Det finansielle

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Uddannelsesniveauet er steget markant i finanssektoren de seneste 15 år. Andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse er steget fra 21 pct.

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4

FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4 FOKUS FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4 FA Fraværsstatistik 2014 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 1 2013 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser juli 2013 Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser Omsætningen i b2b handelssektoren har i årets første måneder vist en faldende tendens. Alligevel har mange handelsvirksomheder

Læs mere

Specialundervisning og inklusion, 2014/15

Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 3 Offentligt Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Efter aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er målet, at andelen af elever inkluderet

Læs mere

Virksomheder har større fokus på alternativer til afskedigelser

Virksomheder har større fokus på alternativer til afskedigelser Organisation for erhvervslivet December 29 Virksomheder har større fokus på alternativer til afskedigelser AF ØKONOMISK KONSULENT ULLA SILBYE, USI@DI.DK De danske virksomheders forventninger til beskæftigelsen

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 2 2013 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

kraghinvest.dk Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat set nærmere på udviklingen i beskæftigelsen i den private- og offentlige sektor, og fandt i den forbindelse

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008.

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008. A nalys e Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen for personer i pensionsalderen Af Nadja Christine Andersen En række politiske tiltag har de sidste ti år haft til hensigt at få flere ældre i pensionsalderen

Læs mere

MARTS 2015 - NR. 6 I S S N 2246-7378 TEMANUMMER. Kompetencer på tværs af generationerne

MARTS 2015 - NR. 6 I S S N 2246-7378 TEMANUMMER. Kompetencer på tværs af generationerne NU MARTS 2015 - NR. 6 I S S N 2246-7378 TEMANUMMER Kompetencer på tværs af generationerne Mariane Dissing, adm. dir. FA Vi bliver rigere på uddannelse I de kommende år begynder de store årgange i den finansielle

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Metode og datagrundlag for statistikken Personaleomsætning

Metode og datagrundlag for statistikken Personaleomsætning Metode og datagrundlag for statistikken Personaleomsætning 4. august 2009 Formål og baggrund Dette notat dokumenterer indholdet af DA s PersonaleomsætningsStatistik. Formålet med statistikken er at belyse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

5.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet

5.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet 5.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet Det danske arbejdsmarked er præget af en høj organisationsgrad. På arbejdsgiversiden er den enkelte virksomhed som hovedregel organiseret i en brancheorganisation,

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013 19. NOVEMBER 2014 En gang årligt er FA forpligtet til via et protokollat i overenskomsten, at udlevere lønstatistik fordelt på jobfunktioner og køn. Statistikken blev for første

Læs mere

UDLÅNSREDEGØRELSE. Overblik over udviklingen i kreditmulighederne i Danmark

UDLÅNSREDEGØRELSE. Overblik over udviklingen i kreditmulighederne i Danmark UDLÅNSREDEGØRELSE Overblik over udviklingen i kreditmulighederne i Danmark FEBRUAR 217 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 2. Udvikling i samlede udlån... 5 3. Bidragssatser og renter på realkreditlån....

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 Højeste fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet af

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet

Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet Organisation for erhvervslivet April 2010 Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet AF ØKONOMISK KONSULENT ULLA SILBYE, USI@DI.DK virksomhedernes forventninger til 2. kvartal 2010 peger i retning af en

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Finansøkonomerne i den finansielle sektor

Finansøkonomerne i den finansielle sektor Finansøkonomerne i den finansielle sektor INDHOLD INDLEDNING 3 Rapportens væsentligste konklusioner 4 BESKÆFTIGELSESSITUATIONEN INDENFOR DEN FINANSIELLE SEKTOR 5 Den demografiske udfordring: Flere ældre

Læs mere

3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst

3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst 4. februar 2014 ARTIKEL Af Morten Bjørn Hansen 3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst Udenlandske medarbejdere på DA-området er omfattet af en kollektiv overenskomst i omtrent samme omfang som deres

Læs mere

Figur 6.1 Har modtaget undervisning i brug af computer det seneste år Studerende Arbejder Funktionær Selvstændig Uden for erhverv I alt

Figur 6.1 Har modtaget undervisning i brug af computer det seneste år Studerende Arbejder Funktionær Selvstændig Uden for erhverv I alt It-kompetencer 61 6. It-kompetencer Figur 6.1 Har modtaget undervisning i brug af computer det seneste år. 4-6 4 Procent 3 35 4 1 17 16 15 1 1 7 7 7 7 8 5 6 7 4 Studerende Arbejder Funktionær Selvstændig

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 4 2016 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010 VÆKST BAROMETER 30. september 2010 Vækstforventninger bider sig fast Over sommeren har der været spekulationer om, hvorvidt virksomhedernes vækstoptimisme fra foråret 2010 ville holde. Den skepsis bliver

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft Pressemeddelelse: Odense, d. 8. januar 29 Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft De netop offentliggjorte ledighedstal

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord Økonomisk analyse 3. august 217 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord Fødevarevirksomhedernes

Læs mere

Faglærte skaber de mest levedygtige virksomheder i Danmark

Faglærte skaber de mest levedygtige virksomheder i Danmark Faglærte skaber de mest levedygtige i Danmark Virksomheder skabt af faglærte har højere overlevelse end skabt af akademikere i 7 ud af 8 brancher. Det er altså ikke kun i nogen brancher som for eksempel

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Lønpresset stiger igen

Lønpresset stiger igen Marts 2010 Lønpresset stiger igen Danskerne har sluppet kriseberedskabet Arbejdsgiverne forventer stigende lønpres Størst lønpres i den offentlige sektor Det fremgår af Ofir.dk s Jobbarometer De danske

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Flere ufaglærte arbejder på højt niveau

Flere ufaglærte arbejder på højt niveau 21. januar 2014 ARTIKEL Af David Elmer Flere ufaglærte arbejder på højt niveau Der er blevet markant færre ufaglærte i Danmark, men de er til gengæld blevet opkvalificeret i sådan en grad, at langt flere

Læs mere

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen 29. januar 2018 Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Alle EU-lande, som det har været muligt at måle på, melder om mangel på arbejdskraft. Helt overordnet ligger indikatorerne

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere 29. november 216 ANALYSE Af Jørgen Bang-Petersen Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere Advarselslamperne på det danske arbejdsmarked blinker rødt med udsigten til stigende mangel på arbejdskraft.

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2010/2011

Elevtal for grundskolen 2010/2011 Elevtal for grundskolen 2010/2011 Af Mathilde Ledet Molsgaard I 2010/11 er der ca. 713.000 elever i grundskolen. Andelen af elever i frie grundskoler og efterskoler har været stigende i perioden siden

Læs mere

Europa opruster. Plads til de unge. Markante skift i uddannelsesmønstret. De starter ikke alle som elever. Der skal både uddannes medarbejdere

Europa opruster. Plads til de unge. Markante skift i uddannelsesmønstret. De starter ikke alle som elever. Der skal både uddannes medarbejdere Plads til de unge Der skal både uddannes medarbejdere og ansattes unge s. 2 De starter ikke alle som elever Der arbejder både automekanikere og Europa opruster En rapport siger, at kravene til uddannelse

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene It-erhvervene 69 7. It-erhvervene Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene. 2-24 1. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Anta 588 596 576 597 169 177 1641 1639 198 23 232 244 6565 663 6623 6445 584 1515 279 771 2

Læs mere

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Økonomisk analyse. Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien

Økonomisk analyse. Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien Økonomisk analyse 7. december 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien Agroindustriens forventninger til

Læs mere

Antallet af optimistiske virksomheder halveret

Antallet af optimistiske virksomheder halveret 2. februar 2009 Antallet af optimistiske virksomheder halveret Erhvervskonjunkturer. Antallet af virksomheder, der forventer at skulle ansætte nye medarbejdere og antallet af virksomheder, der forventer

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Regionalt barometer for Region Midtjylland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Midtjylland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA har ligesom resten af landet mærket til den økonomiske krise, der satte ind i 2008. Overordnet set har den økonomiske

Læs mere

Midtjyske virksomheder har fået lettere ved at skaffe arbejdskraft

Midtjyske virksomheder har fået lettere ved at skaffe arbejdskraft Jysk Analyse 15. september 2009 Midtjyske virksomheder har fået lettere ved at skaffe arbejdskraft Arbejdskraft. Både store og små midtjyske virksomheder har lettere ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 3. februar 2009 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 6 Alder og Køn 8 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.2 2012

Kvartalsstatistik nr.2 2012 nr.2 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Eksportoptimisme giver forårsstemning

Eksportoptimisme giver forårsstemning DI ANALYSE april 2015 Eksportoptimisme giver forårsstemning DI s Virksomhedspanel spår fremgang i 2. kvartal af 2015, og virksomhederne er mere optimistiske, end de har været seneste kvartaler. Det er

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland September 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Om statistikken Kilder Statistikken er udarbejdet på baggrund af data fra henholdsvis Danmarks Statistik og Experian. Kilden fremgår ved hver figur. Definitioner

Læs mere

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet

Læs mere

Stigende arbejdsløshed for offentlige a-kasser

Stigende arbejdsløshed for offentlige a-kasser Stigende arbejdsløshed for offentlige a-kasser A-kasserne, der især er rettet mod den offentlige sektor, er begyndt at sætte sit præg på ledighedsstatistikken. Det sidste halve år er bruttoarbejdsløsheden

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere