December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE"

Transkript

1 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1

2 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst 5 personaleomsætning 5 Rekruttering af finansmedarbejdere 6 Elever og nyuddannede 7 Sværhedsgrad af rekruttering 9 Afskedigelser 11 En sektor i forandring 11 Medarbejdernes profil 12 Brug af seniordeltid 13 Om undersøgelsen 15 2 Telefon Finanssektorens Hus, Amaliegade 7, 1256 København K

3 RESUMÉ Beskæftigelsen i finanssektoren fortsætter med at falde. Det forgangne år er beskæftigelsen faldet med ca. 1.4 medarbejdere i penge- og realkreditinstitutter, mens den er steget med ca. 175 medarbejdere i pensions og forsikringsselskaberne. Det kommende år forventer pengeinstitutterne yderligere nedgang i beskæftigelsen på 2.4 medarbejdere, pensions- og forsikringsselskaberne forventer at blive 3 medarbejdere færre, og realkreditinstitutterne forventer uændret beskæftigelse. Kun IT-delen af FA s medlemskreds forventer samlet set en beskæftigelsesfremgang det kommende år. Beskæftigelsesnedgangen er et resultat af, at der fratræder flere medarbejdere end der tiltræder i virksomhederne. Ansættelserne er imidlertid ikke gået helt i stå, om end der har været færre det forgangne år end året før. Det seneste år er der således rekrutteret 2.15 medarbejdere i pengeinstitutterne, 5 i realkreditinstitutterne, 5 i pensionsselskaberne, 1.5 i forsikringsselskaberne og 2 i IT-virksomhederne. En del af de ny-rekrutterede medarbejdere er elever og nyuddannede. Elevindtaget har været faldende siden 26, til gengæld ansættes der nu flere finansøkonomer end elever, og også finansbachelorer og akademikere fylder blandt de nyuddannede. Finansvirksomhederne opfatter stadig i overvejende grad jobmarkedet som gunstigt og forventer ikke umiddelbart, at det bliver sværere at rekruttere eller fastholde medarbejderne i nærmeste fremtid. Aldersfordelingen i sektoren betyder, at en del medarbejdere trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet i disse år. Nogle forlader også frivilligt jobbet til fordel for andre jobs, men virksomhederne har igen det forgangne år måttet skille sig af med en del medarbejdere. Ca medarbejdere er blevet afskediget fra pengeinstitutterne, knap 1 fra realkreditinstitutterne, ca. 2 fra pensionsselskaberne, godt 4 fra forsikringsselskaberne og godt 1 fra IT-virksomhederne. Beskæftigelsesnedgangen skyldes den generelle økonomiske situation, men også at finanssektorens forretningsmodeller er under forandring, og at kravene til medarbejderne og deres kompetencer øges. Det betyder overskud af arbejdskraft indenfor nogle personalekategorier, mangel indenfor andre, og at uddannelsesniveauet i sektoren stiger. 3

4 BESKÆFTIGELSEN I FINANSSEKTOREN Finanssektoren i Danmark, som beskrevet i denne undersøgelse, omfatter penge- og realkreditinstitutter, pensionskasser og selskaber, forsikringsselskaber samt IT-virksomheder, der servicerer finanssektoren. Alt i alt beskæftiger disse virksomheder 69.6 medarbejdere fordelt på 42.8 i pengeinstitutter 5.1 i realkreditinstitutter 5.2 i pensionskasser og selskaber 12.5 i forsikringsselskaber 4. i IT-virksomheder omfattet af FA s overenskomster Heraf er virksomheder med i alt 66.4 medarbejdere medlem af FA. Pengeinstitutter på skrump Beskæftigelsen i penge- og realkreditinstitutterne har været faldende siden finanskrisens start i 28. I perioden er beskæftigelsen således faldet med 5.2 personer i pengeinstitutterne, mens den er steget med 3 i realkreditinstitutterne. Heraf er beskæftigelsen det seneste år faldet med godt 1.3 medarbejdere i pengeinstitutterne og med ca. 1 medarbejdere i realkreditinstitutterne. Beskæftigelsesnedgangen i pengeinstitutterne forventes at fortsætte i 213, med yderligere reduktioner på 2.4 medarbejdere svarende til 5,5 pct.. Relativt set forventes den største nedgang i de mindre pengeinstitutter. Institutterne i regnskabsgrupperne 3-5 forventer således en nedgang i beskæftigelsen på 8 pct.. Indenfor realkredit forventes uændret beskæftigelse fra 212 til 213. Beskæftigelsen i 212 er baseret på udviklingen i beskæftigelsen i FA s medlemsvirksomheder, og skøn for 213 er baseret på undersøgelsens resultater. Figur 1. Beskæftigelsen i penge- og realkreditinstitutter Antal beskæftigede 6. Pengeinstitutter Realkreditinstitutter * 4 Kilde: Danmarks Statistik, FA og egne beregninger. Tallene er ekskl. IT og andre serviceselskaber tilknyttet finanssektoren. Anm. Svar på spørgsmålene: Hvor mange medarbejdere havde virksomheden pr ? Hvor mange medarbejdere skønner virksomheden at have ansat pr ? Svarene er opjusteret til brancheniveau. Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber Beskæftigelsen på pensions- og forsikringsområdet har ikke været påvirket af finanskrisen i samme omfang som i pengeinstitutterne. Beskæftigelsestallene på pensions- og forsikringsområdet er dog usikre, da en omlægning af brancheklassifikationen i 29/21 gav anledning til væsentlige forskydninger i beskæftigelsen indenfor området. Beskæftigelsesniveauet i 29 er derfor beregnet som et gennemsnit af beskæftigelsen i 28 (tidligere

5 brancheklassifikation) og beskæftigelsen i 21 (ny brancheklassifikation). Det seneste år er beskæftigelsen på pensions- og forsikringsområdet i alt steget med ca. 175 medarbejdere. Det kommende år forventes fald på ialt godt 3 medarbejdere svarende til knap 2 pct.. Beskæftigelsen i 212 er baseret på udviklingen i beskæftigelsen i FA s medlemsvirksomheder, og skøn for 213 er baseret på undersøgelsens resultater. Figur 2. Beskæftigelsen i pensions- og forsikringsselskaber Antal beskæftigede Pension Forsikring * Kilde: Danmarks Statistik, FA og egne beregninger. Nye branchekoder brugt fra 21. Skøn for 212 er baseret på undersøgelse. Anm. Svar på spørgsmålene: Hvor mange medarbejdere havde virksomheden pr ? Hvor mange medarbejdere skønner virksomheden at have ansat pr ? Svarene er opjusteret til brancheniveau. IT eneste område i vækst IT-virksomhederne er eneste del af sektoren, der forventer en positiv beskæftigelsesudvikling det kommende år. De 8 IT-virksomheder med i alt 3.6 medarbejdere, der har deltaget i FA s beskæftigelsesundersøgelse, forventer en samlet beskæftigelsesfremgang på knap 2 medarbejdere svarende til godt 5 pct. fra 212 til 213. Det kan i høj grad tilskrives de strukturelle forandringer, der sker i sektoren, med større fokus på digitalisering og outsourcing. PERSONALEOMSÆTNING I perioden før finanskrisens indtræffen mens beskæftigelsen i sektoren steg var personaleomsætning målt på tilgang til sektorens koncerner og virksomheder høj. Fra efteråret 28 faldt den til et markant lavere niveau. Afgangen har derimod holdt sig på et nogenlunde uændret niveau. Det skyldes sandsynligvis, at de afskedigelser, der er sket, i vidt omfang er opvejet af, at medarbejderne i højere grad har holdt fast i deres eksisterende jobs, og ikke i samme omfang som tidligere har søgt væk til nye udfordringer. 5

6 Figur 3. Personaleomsætning i finanssektoren Afgang % 15 Tilgang Nov. 5 - nov. 6 Nov. 6 - nov. 7 Nov. 7 - nov. 8 Nov. 8 - nov. 9 Nov. 9 - nov. 1 Nov. 1 - nov. 11 Kilde: FA. Anm. Personaleomsætningen er opgjort for kernemedarbejdere (defineret som fastansatte, fastlønnede medarbejdere ekskl. elever) i FA s medlemsvirksomheder. Faldet i tilgang og det uændrede niveau for afgang har tilsammen betydet at sektoren er gået fra en situation med netto-tilgang til en situation med netto-afgang helt i overensstemmelse med udviklingen i beskæftigelsen. På grund af forskellige opgørelsestidspunkter, metode og datagrundlag er tallene dog ikke fuldstændig sammenlignelige. I forhold til DA-området er personaleomsætningen i finanssektoren lav. Udviklingen i personaleomsætningen i FA s medlemsvirksomheder ligner dog udviklingen i personaleomsætningen blandt funktionærer på DA-området, hvor man fra netto-tilgang er gået til nettoafgang. Dog er forskellen på tilgang og afgang ganske lille i de seneste DA-tal. Figur 4. Personaleomsætning på DA-området % 35 Afgang Tilgang Kilde: DA. Nov. 7 - nov. 8 Nov. 8 - Nov. 9 - nov. 9 nov. 1 Arbejdere Nov. 1 - nov. 11 Nov. 7 - nov. 8 Nov. 8 - Nov. 9 - Nov. 1 - nov. 9 nov. 1 nov. 11 Funktionærer REKRUTTERING AF FINANSMEDARBEJDERE Nedgangen i beskæftigelsen i finanssektoren har som personaleomsætningen også viser ikke betydet, at der ikke er blevet rekrutteret medarbejdere. Det seneste år er der rekrutteret i alt 4.85 nye medarbejdere i sektoren fordelt på 2.15 i pengeinstitutter, 5

7 i realkreditinstitutter, 5 i pensionsselskaber, 15 i forsikringsselskaber og 2 i ITvirksomheder. Samlet set er det 9 færre end året før forårsaget af en nedgang i rekrutteringen i penge- og realkreditinstitutter. Pension, forsikring og IT har derimod rekrutteret næsten uændret antal eller lidt flere end året før. Figur 5. Rekruttering efter rekrutteringskilde (ekskl. fusion) Antal rekrutterede 3. Sektor-intern rekruttering Sektor-ekstern rekruttering Pengeinsitutter Realkredit Pension Forsikring It Kilde: FA Anm. Svar på spørgsmålet: Hvor mange medarbejdere har virksomheden i alt rekrutteret de seneste 12 måneder? Rekrutteringer som følge af fusioner og virksomhedsoverdragelser er ikke inkluderet i figuren. Svarene er opjusteret til brancheniveau. De finansielle virksomheder rekrutterer generelt kun en mindre del af deres nye medarbejdere internt i sektoren fra andre finansielle virksomheder. Den mindste andel af intern rekruttering sker indenfor realkredit og forsikring, hvor det i 212 kun var hhv. 9 og 5 pct. af de nye medarbejdere, der kom fra ansættelser i andre finansielle virksomheder. I pengeinstitutter, pensionsselskaber og IT-virksomheder er andelen derimod mellem 2 og 4 pct. Elever og nyuddannede En del af virksomhedernes eksterne rekrutteringer består af ansættelser af elever og nyuddannede. Ansættelser af finanselever har været for nedadgående i en årrække især indenfor penge- og realkreditområdet. Elevoptaget faldt markant i perioden (fra et niveau på 825 til 264 i hele sektoren), og har siden fortsat den faldende om end væsentlige svagere tendens. I 212 blev der ansat 157 finanselever fordelt med 51 indenfor pengeog realkredit og 16 indenfor pension og forsikring. Det er første gang det absolutte elevoptag har været størst på pensions- og forsikringsområdet. I 213 forventer penge- og realkreditinstitutterne at ansætte lidt flere elever, mens pensions- og forsikringsselskaberne forventer at ansætte lidt færre. 7

8 Figur 6. Udviklingen i finanselev-optaget Antal elever 9 Pension og forsikring Pengeinstitutter Realkredit Penge og realkredit * Kilde: FA Anm. For 213 svar på spørgsmålet: Hvor mange nye finanselever forventer I at ansætte de kommende 12 måneder? Svarene er opjusteret til brancheniveau. Mens elevindtaget således er faldet, er virksomhederne begyndt at rekruttere andre typer af nyuddannede, der i et vist omfang substituerer for den traditionelle finanselevuddannelse. Det drejer sig især om finansøkonomer og akademikere og senest om de helt nye finansbachelorer. Figur 7. Antal ansætteler af elever og nyuddannede 212 og forventet IT Pension og forsikring Penge- og realkreditinstitutter * * * * * Finanselever Finansøkonomer Finansbachelorer Akademikere Andre nyuddannede Kilde: FA. Anm. Svar på spørgsmålene: Hvor mange af følgende har I ansat de foregående 12 måneder? Hvor mange af følgende forventer I at ansætte de kommende 12 måneder? Svarene er opjusteret til brancheniveau. 8

9 Trods finansøkonomuddannelsens relativt få år på bagen, er finansøkonomer den gruppe af nyuddannede, der ansættes flest af i pengeinstitutterne i disse år - også selvom der forventes et fald i ansættelserne næste år. På pensions- og forsikringsområdet har uddannelsen derimod ikke rigtig slået igennem som rekrutteringskanal. Den første årgang af finansbachelorer dimitterede i januar 212, og det er dermed en ny kilde til rekruttering af nyuddannede. Penge- og realkreditinstitutterne forventer at ansætte flere det kommende år, og i pensions- og forsikringsselskaberne ansætter de allerede flere finansbachelorer end finansøkonomer. Akademikere udgør en relativ stor del af de nyuddannede, der ansættes både i penge- og realkreditinstiutter, pensions- og forsikringsselskaber samt i IT-virksomheder. Samlet set forventer finanssektoren at ansætte flere i 213 end de har gjort i 212, dog forventer pension og forsikring at ansætte lidt færre. Sværhedsgrad af rekruttering Med finanskrisens start ændrede jobmarkedet sig også. Forud var gået en periode med mangel på og hård konkurrence om arbejdskraften. Siden slutningen af 28 har det været betydeligt lettere for virksomhederne at rekruttere de nødvendige medarbejdere. I FA s årlige beskæftigelsesundersøgelser har langt hovedparten af finansvirksomhederne siden 29 angivet, at rekrutteringssituationen er blevet lettere eller er uændret i forhold til året før. Det gælder også i år. For de få virksomheder, der har svaret, at det er blevet sværere, skal deres svar ses i lyset af, at jobmarkedet har været gunstigt for arbejdsgiverne de seneste år. Figur 8. Sværhedsgrad ved rekruttering 212 i forhold til 211 1% Meget lettere Lettere Det samme Sværere Meget sværere 8% 6% 4% 2% % Pengeinstitutter Realkredit Pension Forsikring It Kilde: FA. Anm. Svar på spørgsmålet: Er det blevet lettere eller sværere at besætte ledige stillinger i dag i forhold til for et år siden? Svarene er opjusteret til brancheniveau. Virksomhedernes forventninger til rekrutteringssituationen den nærmeste fremtid er også helt overvejende positive. Kun få pengeinstitutter og forsikringsselskaber vurderer, at det bliver sværere at rekruttere om et år. 9

10 Figur 9. Forventning til rekruttering om et år Sværere Det samme 1% Lettere 8% 6% 4% 2% % Realkredit Pension Forsikring It Kilde: FA. Anm. Svar på spørgsmålet: Forventer I, at det bliver lettere eller sværere at rekruttere for virksomheden om 1 år? Svarene er opjusteret til brancheniveau. Lidt flere mener at det kan blive sværere at fastholde eksisterende medarbejder om et år i forhold til situationen i dag, men forventningen er stadig i langt de fleste virksomheder, at også fastholdelses-situationen vil være lettere eller uændret. Figur 1. Forventning til fastholdelse om et år Sværere Det samme 1% Lettere 8% 6% 4% 2% % Pengeinstitutter Pengeinstitutter Realkredit Pension Forsikring It Kilde: FA. Anm. Svar på spørgsmålet: Forventer I, at det bliver lettere eller sværere at fastholde medarbejdere i virksomheden om 1 år? Svarene er opjusteret til brancheniveau. 1

11 AFSKEDIGELSER Til trods for sektorens rekrutteringer af nye medarbejdere har beskæftigelsen været faldende. Det skyldes selvfølgelig som personaleomsætningen også viser at medarbejderafgangen har oversteget medarbejdertilgangen. Medarbejderafgangen består både af medarbejdere, der har forladt jobbet frivilligt til fordel for et andet job eller for at gå på pension, men selvfølgelig også af de medarbejdere, som virksomhederne har måttet afskedige. I løbet af det seneste år er knap 2.5 medarbejdere blevet afskediget i den finansielle sektor svarende til ca. 3,5 pct. af medarbejderne. Det er lidt flere end året før, hvor ca. 2.2 medarbejdere blev afskediget. I realkreditinstitutterne har andelen af afskedigelser været noget lavere end i resten af sektoren, men ellers har områderne ikke adskilt sig væsentligt fra hinanden. I 211 var spredningen områderne imellem noget større. Figur 11. Antal afskedigelser som andel af medarbejderantal % Pengeinstitutter Realkredit Pension Forsikring IT Kilde: FA. Anm. Svar på spørgsmålet: Hvor mange medarbejdere har virksomheden afskediget de seneste 12 måneder, opgjort på antal? Svarene er opjusteret til brancheniveau. I absolutte tal er hovedparten af de knap 2.5 afskedigelser sket i pengeinstitutterne, hvor ca har mistet jobbet. Knap 1 har mistet deres job i et realkreditinstitut, ca. 2 et pensionsselskab, godt 4 i et forsikringsselskab og godt 1 i en IT-virksomhed. EN SEKTOR I FORANDRING Afskedigelserne i finanssektoren er bl.a. sket som led i en nødvendig omkostningstilpasning som følge af konjunktursituationen og pres fra øget regulering mv. Men sektoren er også under forandring som følge af især ændret kundeadfærd og ny teknologi. Det ændrer kravene til sammensætningen af medarbejderne og deres kompetencer og betyder, at visse medarbejdergrupper, som tidligere har fyldt meget i sektoren, ikke længere er af samme vigtighed. Omvendt har sektoren også behov for medarbejdere med nye kompetencer, som ikke tidligere har spillet en væsentlig rolle. Af svarene på spørgsmål om hvorvidt virksomhederne har overskud af arbejdskraft fremgår det, at det har ca. 3 pct. af pengeinstitutterne i en eller flere personalekategorier, mens det samme gør sig gældende for 15 pct. af pensions- og forsikringsselskaberne. Samlet set identificerer virksomhederne i sektoren lidt mere end 1.3 overskydende medarbejdere. I pengeinstitutterne er overskuddet især i kategorierne kassemedarbejdere/ 11

12 serviceassistenter og produktionsfolk, hvor der er hhv. knap 4 og godt 2 medarbejdere i overskud. På pensions- og forsikringsområdet meldes om lidt over 5 overskydende police- og skadesmedarbejdere samt taksatorer i kategorien med størst overskud. Omfanget af mangel på arbejdskraft fordeler sig modsat. Her oplever 15 pct. af pengeinstitutterne mangel på arbejdskraft i én eller flere personalekategorier, mens det gælder for 3 pct. af pensions- og forsikringsselskaberne. I antal medarbejdere er manglen på arbejdskraft dog betydeligt mindre end overskuddet med i alt godt 15. De største mangelkategorier er privat- og erhvervsrådgivere i mindre pengeinstitutter og realkreditinstitutter, og assurandører, key account managers og andre sælgere i forsikringsselskaber. Medvirkende forklaringer på den relative lille mangel på arbejdskraft er det gunstige jobmarked, men også at virksomhederne i videst muligt omfang videreuddanner og omplacerer deres medarbejdere efter de ændrede behov. Således er over 2 pct. af medarbejderne i øjeblikket i gang med en offentlig uddannelse som led i deres arbejde. Dertil kommer en lang række privat udbudte brancheuddannelser samt interne kurser og uddannelser i virksomhederne. Medarbejdernes profil Kravene til finanssektoren og dens medarbejdere har været under stærk forandring gennem en årrække. Det kommer til udtryk i et ændret rekrutteringsmønster af nye medarbejdere som tidligere beskrevet, og det afspejler sig i sammensætningen af medarbejderne for så vidt angår deres uddannelsesbaggrund og -niveau. Figur 12. Udvikling i uddannelsesniveau for finansmedarbejdere 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% Lang videregående/forsker Mellemlang videregående Kort videregående Erhvervsuddannelse Gymnasielt niveau Grundskole 2% 1% % Kilde: : Danmarks Statistik (RASU2), 211: FA strukturstatistik suppleret med uddannelseskoder fra Danmarks Statistik. Anm. Tabellen oplyser færdiggjorte offentlige uddannelser. Igangværende uddannelse og privat uddannelse er ikke inkluderet. Udviklingen i medarbejdernes uddannelsesniveau er både et resultat af det ændrede rekrutteringsmønster og af det betydeligt omfang af efter- og videreuddannelse, der sker i sektoren. Endvidere betyder den demografiske udvikling, at uddannelsesniveauet højnes idet de ældre medarbejdere, der går på pension typisk har et lavere uddannelsesniveau end de yngre medarbejdere.

13 Aldersfordelingen i sektoren - især i pengeinstitutterne - betyder, at denne udvikling vil fortsætte. I pengeinstitutterne er 16 pct. at medarbejderne 57 eller derover og kan dermed forventes at gå på pension indenfor de næste 1 år. I realkreditinstitutterne gælder det 11pct. af medarbejderne og i pensions- og forsikringsselskaberne 14 pct.. Figur 13. Alderssammensætning finanssektoren % 4, Pengeinstitutter Realkreditinstitutter Pension og forsikring 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Kilde: FA. Anm. Alderssammensætningen er opgjort for medarbejdere i FA-medlemsvirksomheder pr. maj 212. Brug af seniordeltid I 23 blev der indført seniordeltidsordning i FA s overenskomster. Ordningen gav medarbejdere, der var fyldt 58 år ret til at gå på deltid og samtidig modtage uændrede pensionsindbetalinger fra arbejdsgiveren. Ved overenskomstforhandlingerne i 212 blev ordningen på penge- og realkreditområdet ændret til at gælde medarbejdere, der er fyldt 6 år. På pensions- og forsikringsområdet gælder ordningen stadig fra 58. For at belyse brugen af ordningen sættes antallet af medarbejdere, der benytter ordningen, i forhold til antallet af medarbejder på 58 og derover. 13

14 Figur 14. Andel 58+-årige, der er på seniordeltid % 12 Penge- og realkreditinsitutter Pension og forsikring Kilde: FA. Anm. Svar på spørgsmålet: Hvor mange medarbejdere har i løbet af de seneste 12 måneder benyttet sig af seniordeltid. Tallene vedrører alene medarbejdere i FA-medlemsvirksomheder, da aldersfordelingen ikke kendes for medarbejdere i ikke-medlemsvirksomheder. Ordningen har siden 28 været mere udbredt i penge- og realkreditinstitutter end i pensions- og forsikringsselskaber. Fra 28 til 21 faldt brugen af ordningen, mens den i 211 igen steg på penge- og realkreditområdet og var uændret indenfor pension og forsikring. I 212 er brugen igen faldet på begge områder. På penge- og realkreditområdet kan det til dels skyldes den indskrænkning af ordningen, der er under indfasning. En vis variation i tallene kan tilskrives den statistiske usikkerhed, der er forbundet med at analysere på en mindre medarbejdergruppe og sammenkøre forskellige statistiske kilder. 14

15 OM UNDERSØGELSEN Beskæftigelsesundersøgelsen er baseret på et repræsentativt udsnit af virksomheder i den finansielle sektor. Den omfatter således både pengeinstitutter, realkreditinstitutter, pensionsselskaber og kasser, skadesforsikringsselskaber samt IT-virksomheder organiseret i Finanssektorens Arbejdsgiverforening. De fleste pensionskasser er ikke medlem af FA, men både kasser, der indgår i et administrationsfællesskab, og kasser, der ikke gør, indgår i undersøgelsen. Undersøgelsen er baseret på besvarelser fra i alt 114 virksomheder. Alle svar er opjusteret til den samlede beskæftigelse på de enkelte områder jf. nedenstående: Respondenter fordelt på områder Område/gruppe Antal medarbejdere i undersøgelsen i forhold til samlet antal Pengeinstitutter gruppe pct. Pengeinstitutter gruppe pct. Pengeinstitutter gruppe pct. Realkreditinstitutter 1 pct Pensionskasser og selskaber 71 pct. Forsikringsselskaber 91 pct. IT-virksomheder (ej opjusteret) 1 pct. Indsamlingen af besvarelserne skete i perioden 6. september til 24. oktober Arbejdende kapital over 65 mia. kr. 2 Arbejdende kapital mellem 12 og 65 mia. kr. 3 Gruppe 3: Arbejdende kapital mellem 25 mio. kr. og 12 mia. kr., Gruppe 4: Arbejdende kapital under 25 mio. kr., Gruppe 5: Filialer af udenlandske institutter i Danmark 15

16 16

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2011

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2011 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 211 1 Beskæftigelsesundersøgelse 211 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge og realkreditsektoren bliver fortsat mindre 4 Status quo hos forsikrings-

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesudvikling Beskæftigelsen i finanssektoren har været faldende siden 2008, og den forventes fortsat at falde frem mod udgangen af 2016. Med et forventet fald

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Æ K S BE E G I FT U S E LS S R E ND 21 S L E ØG E Indholdsfortegnelse 1. Resumé...2 2. Beskæftigelsen i den samlede finansielle sektor...3 Færre medarbejdere i sektoren...3 Lav personaleomsætning i finanssektoren...4

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Uddannelsesniveauet er steget markant i finanssektoren de seneste 15 år. Andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse er steget fra 21 pct.

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER

OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER NU OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER D E T F I N A N S I E L L E A R B E J D S M A R K E D I TA L Mariane Dissing, adm. dir. FA Det finansielle arbejdsmarked i tal Det finansielle

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Øget jobusikkerhed kræver investering i kompetencer 5 Interview med Rikke Larsen, Tryg. Stadig færre ansatte i finanssektoren

Øget jobusikkerhed kræver investering i kompetencer 5 Interview med Rikke Larsen, Tryg. Stadig færre ansatte i finanssektoren Stadig færre ansatte i finanssektoren 3 Strukturelle ændringer og omkostningstilpasninger Øget jobusikkerhed kræver investering i kompetencer 5 Interview med Rikke Larsen, Tryg Højere og højere uddannelsesniveau

Læs mere

KERNEARBEJDSKRAFTEN FORLADER DET OFFENTLIGE

KERNEARBEJDSKRAFTEN FORLADER DET OFFENTLIGE 17. marts 2008 af Kristine J. Pedersen direkte tlf. 33557727 og Jes Vilhelmsen direkte tlf. 33557721 Resumé: KERNEARBEJDSKRAFTEN FORLADER DET OFFENTLIGE Fra 2005 til 2006 var der flere beskæftigede, der

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Finansøkonomerne i den finansielle sektor

Finansøkonomerne i den finansielle sektor Finansøkonomerne i den finansielle sektor INDHOLD INDLEDNING 3 Rapportens væsentligste konklusioner 4 BESKÆFTIGELSESSITUATIONEN INDENFOR DEN FINANSIELLE SEKTOR 5 Den demografiske udfordring: Flere ældre

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET NOVEMBER 213 REGION HOVEDSTADEN BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN 3 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Overordnede konklusioner 2 3 De

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 3. februar 2009 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 6 Alder og Køn 8 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

kraghinvest.dk Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat set nærmere på udviklingen i beskæftigelsen i den private- og offentlige sektor, og fandt i den forbindelse

Læs mere

Europa opruster. Plads til de unge. Markante skift i uddannelsesmønstret. De starter ikke alle som elever. Der skal både uddannes medarbejdere

Europa opruster. Plads til de unge. Markante skift i uddannelsesmønstret. De starter ikke alle som elever. Der skal både uddannes medarbejdere Plads til de unge Der skal både uddannes medarbejdere og ansattes unge s. 2 De starter ikke alle som elever Der arbejder både automekanikere og Europa opruster En rapport siger, at kravene til uddannelse

Læs mere

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe.

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe. JOBBAROMETERET Ingen nye job i sigte Virksomhederne har slået bremsen i ansættelserne. Der kommer kun få nye private job det næste halve år. Til gengæld skærer den offentlige sektor hårdt i beskæftigelsen.

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Thomas Q. Christensen, seniorchefkonsulent TQCH@DI.DK, 3377 3316 OKTOBER 217 Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Vismændene har peget på, at flere ældre på arbejdsmarkedet

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008.

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008. A nalys e Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen for personer i pensionsalderen Af Nadja Christine Andersen En række politiske tiltag har de sidste ti år haft til hensigt at få flere ældre i pensionsalderen

Læs mere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Mangel på uddannet arbejdskraft Analyse udarbejdet i samarbejde med Dansk Metal Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Frem mod 22 forventes en stigende mangel på uddannet arbejdskraft.

Læs mere

IT-BRANCHEN UNDER FORVANDLING: REKORDMANGE IT-KONSULENTER, MENS IT-INDUSTRI OG HANDEL ER I KRAFTIG TILBAGEGANG

IT-BRANCHEN UNDER FORVANDLING: REKORDMANGE IT-KONSULENTER, MENS IT-INDUSTRI OG HANDEL ER I KRAFTIG TILBAGEGANG Oktober 2006 af Martin Windelin tlf. 3355 7720 og Bjarne T. Hansen IT-BRANCHEN UNDER FORVANDLING: REKORDMANGE IT-KONSULENTER, MENS IT-INDUSTRI OG HANDEL ER I KRAFTIG TILBAGEGANG Selvom antallet af beskæftigede

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere

IT-BESKÆFTIGELSEN REDUCERET MED 7 PCT. DET SENESTE ÅR

IT-BESKÆFTIGELSEN REDUCERET MED 7 PCT. DET SENESTE ÅR \\1651-FS-0\VOL2\BRUGERE\GS\jan-feb-2003\ae-hk-mw.doc 1 Af Martin Windelin, direkte tlf.: 33557720 16.01.2003 Resumé: IT-BESKÆFTIGELSEN REDUCERET MED 7 PCT. DET SENESTE ÅR Ifølge de mest aktuelle beskæftigelsestal

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Beskæftigelsesudviklingen på virksomheder beliggende i Aalborg Kommune

Beskæftigelsesudviklingen på virksomheder beliggende i Aalborg Kommune mar-08 jul-08 nov-08 mar-09 jul-09 nov-09 mar-10 jul-10 nov-10 mar-11 jul-11 nov-11 mar-12 jul-12 nov-12 mar-13 jul-13 nov-13 mar-14 jul-14 nov-14 mar-15 21. oktober 2015 Init.: joa Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne Kun 87 pct. af arbejdsomkostningerne er løn 6 Resten er andre omkostninger Lønudviklingen falder 3+4 Men

Læs mere

MARTS 2015 - NR. 6 I S S N 2246-7378 TEMANUMMER. Kompetencer på tværs af generationerne

MARTS 2015 - NR. 6 I S S N 2246-7378 TEMANUMMER. Kompetencer på tværs af generationerne NU MARTS 2015 - NR. 6 I S S N 2246-7378 TEMANUMMER Kompetencer på tværs af generationerne Mariane Dissing, adm. dir. FA Vi bliver rigere på uddannelse I de kommende år begynder de store årgange i den finansielle

Læs mere

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft 09-0581 20.05.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft Der er bred opfattelse af, at der fremadrettet vil være mangel på kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

5.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet

5.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet 5.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet Det danske arbejdsmarked er præget af en høj organisationsgrad. På arbejdsgiversiden er den enkelte virksomhed som hovedregel organiseret i en brancheorganisation,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Reformer skal skabe. job frem mod Ugens analyse AE: Lav produktivitet er hovedudfordringen for dansk økonomi Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Danias ansøgning om godkendelse

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Om statistikken Kilder Statistikken er udarbejdet på baggrund af data fra henholdsvis Danmarks Statistik og Experian. Kilden fremgår ved hver figur. Definitioner

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2007-2009 marts 2010 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2007 2009 godt et halvt år efter dimissionen

Læs mere

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 november 2010 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere 29. november 216 ANALYSE Af Jørgen Bang-Petersen Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere Advarselslamperne på det danske arbejdsmarked blinker rødt med udsigten til stigende mangel på arbejdskraft.

Læs mere

Job for personer over 60 år

Job for personer over 60 år Job for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB @kl.dk Seniorerne over 60 år fortsætter i stigende grad på arbejdsmarkedet, men hvilke job er de beskæftiget i, og i hvor høj grad er seniorerne

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Udflytning af statslige arbejdspladser

Udflytning af statslige arbejdspladser Udflytning af statslige arbejdspladser Status, 1. kvartal 2017 Forfatter: Anders Hedetoft 16-06-2017 Center for Regional- og Turismeforskning Titel: Udflytning af statslige arbejdspladser Status, 1. kvartal

Læs mere

Ældres indkomst og pensionsformue

Ældres indkomst og pensionsformue Ældres indkomst og pensionsformue Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 16 Formålet med dette analysenotat er at se på, hvordan den samlede indkomst samt den samlede pensionsformue

Læs mere

FA STATISTI K. Revideret udgave 30.07.2012. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2010. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2010 3

FA STATISTI K. Revideret udgave 30.07.2012. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2010. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2010 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 j u l i 2 011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst

3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst 4. februar 2014 ARTIKEL Af Morten Bjørn Hansen 3 ud af 4 udlændinge arbejder på overenskomst Udenlandske medarbejdere på DA-området er omfattet af en kollektiv overenskomst i omtrent samme omfang som deres

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Revisor certificeringsordningen

Revisor certificeringsordningen Revisor certificeringsordningen Hvor mange revisorer skal vi sætte vores lid til fremover? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/14 1 Hovedkonklusioner Formålet med den nye revisor-certificeringsordning

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

Virksomheder har større fokus på alternativer til afskedigelser

Virksomheder har større fokus på alternativer til afskedigelser Organisation for erhvervslivet December 29 Virksomheder har større fokus på alternativer til afskedigelser AF ØKONOMISK KONSULENT ULLA SILBYE, USI@DI.DK De danske virksomheders forventninger til beskæftigelsen

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.2 2012

Kvartalsstatistik nr.2 2012 nr.2 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland September 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

Beskæftigelse og handicap

Beskæftigelse og handicap Notat v. Max Miiller SFI - Det Nationale Forskningscenter for velfærd Beskæftigelse og handicap Beskæftigelse blandt personer med og uden et handicap SFI udgav i efteråret 2006 rapporten Handicap og beskæftigelse

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Arbejdsmarkedet fortsætter de flotte takter vi har været vidner til siden foråret 213. I august måned voksede beskæftigelsen med 3.9 personer og siden

Læs mere

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET Den 23. september 2010 Ref NKS nks@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2007-2009 oktober 2010 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2007 2009 godt et år efter dimissionen

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2006-2008

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2006-2008 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2006-2008 oktober 2009 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2006 2008 godt et år efter dimissionen

Læs mere

Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden. Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter)

Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden. Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter) Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl @MiePihl(på Twitter) md@ae.dk Temperaturen på arbejdsmarkedet i Norden Unges uddannelsesniveau

Læs mere

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47

To ud af tre nye job er gået til danskere - UgebrevetA4.dk 01-10-2015 08:45:47 JOBFEST To ud af tre nye job er gået til danskere Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Torsdag den 1. oktober 2015, 05:00 Del: Det seneste år er to ud af tre nye job gået til danskere, viser ny analyse fra

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Analyse 12. april 2013

Analyse 12. april 2013 12. april 2013. 2015-planen fra 2007 ramte plet på beskæftigelsen i 2011, trods finanskrisen I fremskrivningen bag 2015-planen fra 2007 ventede man et kraftigt fald i beskæftigelsen på 70.000 personer

Læs mere