BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE"

Transkript

1 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE KØBENHAVN K KØBENHAVN K.

2 Beskæftigelsesundersøgelse 29 Forsikrings- og pensionsbranchen oplevede en stagnerende beskæftigelse i 29 efter flere års ekspansion og stigende medarbejderantal. Af den samlede beskæftigelse på medarbejdere er tre ud af fire ansat i skadesforsikringsselskaber. I løbet af de sidste 12 måneder er der afskediget 779 medarbejdere, hvormed den finansielle krise også har berørt forsikrings- og pensionsbranchen i 29. Branchen forventer også næste år færre medarbejdere. Hovedparten af reduktionen vil ske ved færre rekrutteringer og naturlig afgang. Op mod hver syvende medarbejder vil gå på pension inden for de næste 5 år, hvilket er på niveau med den øvrige finansielle sektor. Beskæftigelsesundersøgelse 29 December 29 Finanssektorens Arbejdsgiverforening Forsikring & Pension De nye tider i branchen bliver ligeledes afspejlet i et mærkbart fald i personaleomsætningen i forhold til tidligere. Perioden med høj aktivitet skabte en personaleomsætning på omkring 4,5 pct. hvert kvartal. Fra februar til maj 29 var personaleomsætningen faldet til 3 pct. Skiftet kommer både til udtryk ved, at medarbejderne i mindre grad søger væk, og selskaberne ansætter færre. Men jobmarkedet er ikke gået i stå. Der bliver stadig rekrutteret både erfarne medarbejdere og nyuddannede til branchen. Forsikrings- og pensionsbranchen optog færre forsikringselever i 29. Faldet på 28 pct. er dog beskedent i forhold til den kraftige reduktion, der skete på pengeinstitut-området i år. I 21 forventes lidt færre elever, men samtidig er der stor interesse for den nye finansbacheloruddannelse, hvor de første studerende skal i praktik i foråret 21. Forsikringsakademiet ser ligeledes ud til at få færre kursister i 21 end i 29. Undersøgelsen er udarbejdet i fællesskab mellem Forsikring & Pension og Finanssektorens Arbejdsgiverforening(FA). I undersøgelsen indgår et repræsentativt udsnit af både skadeforsikringsselskaber, livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. 1 Skadesforsikringsselskaber benævnes "forsikringsselskaber", mens der med "pensionsselskaber" refereres til både livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. 1. Beskæftigelse i forsikrings- og pensionsbranchen Næsten 19. medarbejdere Forsikrings- og pensionsbranchen beskæftiger i medarbejdere. Beskæftigelsen er steget uafbrudt i perioden fra 23 til 28, hvor den stagnerede. Beskæftigelsesniveauet i 28/9 er det højeste for den 1-årige periode. Det er især pensionsområdet, som har ansat flere medarbejdere i perioden fra 23 til Se afsnit 5 for en uddybning af de tekniske forudsætninger for undersøgelsen, herunder hvilke selskaber der har deltaget i undersøgelsen. Side 1

3 Figur 1. Beskæftigelse i forsikrings- og pensionsbranchen * Pension Forsikring Anm.: Frem til 28 relaterer tallene sig til november måned i året, mens 29- og 21-tallene relaterer sig til 1. juni. 21-tallet er forventet beskæftigelse Kilde: Danmarks Statistik RAS ( ), samt egne beregninger baseret på undersøgelsen og beskæftigelsesudvikling i FA's medlemsvirksomheder (27-21). Forsikringsområdet beskæftiger tre ud af fire medarbejderne, svarende til medarbejdere, mens 4.64 medarbejdere er ansat på pensionsområdet. Fortsættelse af det høje beskæftigelsesniveau Både forsikrings- og pensionsselskaberne forventer samlet set et mindre fald i beskæftigelsen i løbet af 21. Enkelte virksomheder forventer uændret eller lidt flere medarbejdere, men de fleste forventer at have færre medarbejdere om et halvt år. Samlet vurderes 18.3 medarbejdere at arbejde inden for forsikrings- og pensionsbranchen pr. juli 21. I forsikringsbranchen forventer virksomhederne at have medarbejdere næste år. Dermed falder medarbejderantallet med 445, svarende til 3 pct. I pensionsbranchen forventes 22 færre medarbejdere, svarende til en reduktion på 4 pct. På trods af et forventet fald i antallet af medarbejdere vil beskæftigelsen i 21 fortsat være på samme høje niveau som i 27. Personaleomsætning i et lavere gear FA måler løbende personaleomsætningen i medlemsvirksomhederne. På det seneste er personaleomsætningen faldet, både målt på antallet af medarbejdere der bliver ansat og antallet af medarbejdere, der forlader et job i forsikrings- og pensionsselskaber. Side 2

4 Figur 2. Personaleomsætning på kvartaler Pct. 5,5 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, Nov. 26- Feb. 27 Feb. 27- Maj 27 Afgang Maj 27- Aug. 27 Aug. 27- Nov. 27 Nov. 27- Feb. 28 Tilgang Feb. 28- Maj 28 Maj 28- Aug. 28 Aug. 28- Nov. 28 Nov. 28- Feb. 29 Feb. 29- Maj 29 Anm.: Personaleomsætning for kernemedarbejdere i FA's medlemsvirksomheder inden for forsikrings- og pensionsbranchen. Kilde: FA I perioden fra november 26 til august 28 var personaleomsætningen gennemsnitlig 4,5 pct. målt på både tilgang og afgang af medarbejdere. Siden da er personaleomsætningen faldet til et niveau på omkring 3 pct. Antallet af medarbejdere, der skifter job, er blevet færre, men arbejdsmarkedet inden for forsikring og pension er ikke gået i stå. Større stabilitet i pensionsselskaber Undersøgelsen underbygger, at der fortsat ansættes medarbejdere i forsikrings- og pensionsbranchen. I løbet af det seneste år er der rekrutteret i alt medarbejdere, heraf hovedparten til forsikringsområdet. Figur 3. Nye medarbejdere de seneste 12 måneder Total Forsikring Pension Rekruttering inden for finanssektoren Rekruttering uden for finanssektoren Anm.: Svar på spørgsmålet: "Hvor mange medarbejdere har I i alt rekrutteret? Heraf fra andre finansielle virksomheder og i forbindelse med fusioner. Side 3

5 Forsikringsbranchen har samtidig rekrutteret flere medarbejdere, der ikke kommer fra et tidligere job i den finansielle sektor. Mens omkring halvdelen af de nye medarbejdere i pensionsselskaberne kommer fra et job i finanssektoren, så er det kun tilfældet for hver fjerde nyansatte i forsikringsselskaberne. Forskellen skyldes i høj grad forskellige medarbejdertyper på de to områder. Forsikringsselskaberne har flere salgsmedarbejdere end pensionsselskaberne. Flere forsikringsselskaberne har mange studerende og andre midlertidig ansatte, hvilket skaber den højere personaleomsætning og flere rekrutteringer uden for sektoren sammenlignet med pensionsbranchen. Flest frivillige opsigelser Selvom beskæftigelsen er stort set uændret fra 28 til 29, har ca. 2.7 medarbejdere forladt et job i forsikrings- og pensionsbranchen. Heraf er 779 blevet afskediget. De øvrige ca. 1.9 medarbejdere har forladt selskabet til fordel for et andet job, eller har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Sat i forhold til medarbejderantallet er der blevet afskediget lidt flere medarbejdere i pension i forhold til forsikring. 229 er blevet afskediget indenfor pensionsbranchen, svarende til 4,7 pct. af medarbejderne, mod 3,7 pct. af medarbejderne i forsikringsbranchen. Figur 4. Antal afskedigelser i procent af medarbejdere Pct. 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Total Forsikring Pension Anm.: Svar på spørgsmålet: "Hvor mange medarbejdere har I afskediget i de seneste 12 måneder?" 2. Selskabernes forventninger om rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Lettere at besætte job Afskedigelserne i den finansielle sektor har sat sit præg på rekrutteringerne, hvor 77 pct. af de deltagende selskaber mener, at det er blevet lettere eller meget lettere at besætte ledige stillinger i dag i forhold til for et år siden. Side 4

6 Figur 5: Rekruttering i de seneste 12 måneder Pct Total Forsikring Pension Meget sværere Sværere Det samme Lettere Meget lettere Anm.: Svar på spørgsmålet: "Er det blevet lettere eller sværere at besætte ledige stillinger i dag i forhold til for et år siden?" Udviklingen over de seneste 12 måneder står i skarp kontrast til perioden 25-28, hvor selskaberne fandt det svært at besætte ledige stillinger. Figur 5 viser, at der generelt er lidt flere pensionsselskaber end forsikringsselskaber, der finder det lettere at rekruttere i dag. Der er to grunde til dette. Pensionsselskaberne har søgt efter færre nye medarbejdere. Desuden afskedigede pensionsselskaberne flere medarbejdere, som derefter stod til rådighed til de stillinger, der blev slået op. Den lavere beskæftigelse i forsikrings- og pensionsbranchen afspejler sig ligeledes i selskabernes forventning til, hvor nemt bliver at rekruttere og fastholde nye medarbejdere fremover. Fokus på fastholdelse 36 pct. af selskaberne forventer, at det bliver lettere at rekruttere på tre måneders sigt. Mens lidt færre forventer, at det bliver lettere på et års sigt. Ingen selskaber forventer, at det inden for det næste år bliver sværere at rekruttere medarbejdere. Side 5

7 Figur 6: Forventning til fremtidig fastholdelse og rekruttering Pct måneder 1 år 3 måneder 1 år Rekruttering Fastholdelse Sværere Samme Lettere Anm.: Svar på spørgsmålet: "Forventer I, at det bliver lettere eller sværere at rekruttere/fastholde medarbejdere for virksomheden om hhv. tre måneder og et år?" At selskaberne forventer, at det både bliver lettere at rekruttere på tre måneders og et års sigt hænger sammen med, flere ledige, og dermed flere kvalificerede ansøgere til opslåede stillinger. Selskabernes forventning til fastholdelse af medarbejder på tre måneders sigt udviser samme tendens. 36 pct. af de deltagende selskaber forventer, at det bliver lettere at fastholde medarbejdere om tre måneder, mens ingen af de deltagende selskaber forventer, at det bliver sværere. På et års sigt forventer 23 pct. af selskaberne, at det bliver nemmere at fastholde medarbejdere, mens 27 pct. forventer, at det bliver sværere. Flere af selskaberne forventer, at det om et år bliver sværere at holde på medarbejderne, hvilket indikerer, at disse selskaber forventer en højere personaleomsætning om et år. Virksomhedernes svar tilkendegiver, at de er opmærksomme på, at det kun er for en afgrænset periode, at personaleomsætningen er gået ned. Samtidig vil mange medarbejdere gå på pension. Brug for nye medarbejdertyper I de seneste år har beskæftigelsen i branchen været stigende, og beskæftigelsesundersøgelser udført af FA har vist flaskehalse inden for nogle medarbejdergrupper. 2 Denne tendens har ændret sig i 29. Beskæftigelsesundersøgelsen viser et identificeret overskud af medarbejdere på 224 medarbejdere og en mangel på 85 medarbejdere. Det vil sige et overskud, der overstiger manglen. 2 FA-analyse nr. 43: "Finanssektoren forventer en mere moderat stigning i medarbejderantallet", offentliggjort januar 28, baseret på data for efteråret 27. Side 6

8 Overskuddet af medarbejdere relaterer sig primært til skades- og policemedarbejdere samt pensionsrådgivere, mens det er mere virksomhedsspecifikt, hvilke medarbejdere der mangler. Nogle virksomheder svarer, at de er i en effektiviseringsproces, der på sigt vil reducere medarbejderantallet. Andre typer af medarbejdere er nødvendige i denne proces. Derfor har selskaberne brug for nye typer af medarbejdere samtidig med, at det samlede medarbejderantal falder. Virksomhederne rapporterer en mangel inden for nogle arbejdsfunktioner samtidig med, at de forventer en nettoafgang på knap 65 medarbejdere. 3. Uddannelse i forsikrings- og pensionsbranchen Færre forsikringselever Den faldende beskæftigelse sætter ligeledes sit præg på indtaget af nye forsikringselever. Elevindtaget i forsikrings- og pensionsbranchen var i 29 på 13 elever mod 143 i 28, hvilket var et fald på 28 pct. Figur 7: Elevindtag i finanssektoren * Elevindtag forsikring- og pensionsselskaber Elevindtag penge- og realkreditinstittuter Anm.: For 21 er svaret på spørgsmålet: "Har virksomheden allerede nu planer om at ansatte nye finanselever i 21?" Kilde: Finansrådet (23-29) Såfremt forventningen til elevindtaget for forsikrings- og pensionsselskaberne i 21 bliver indfriet, vil 21 få det laveste elevindtag i 1 år. Faldet i elevindtaget er imidlertid relativt begrænset, når man sammenligner med pengeog realkreditinstitutterne, som reducerede elevindtaget med 292 i 29, hvilket var et fald på 66 pct. Det store fald på penge- og realkreditområdet skyldes blandt andet et paradigmeskift blandt disse selskaber, hvor man i fremtiden i større grad vil benytte sig af finansøkonomer, som er mere specialiserede end finanselever. Side 7

9 Finansøkonomerne har aldrig rigtig vundet frem på forsikrings- og pensionsområdet, da deres kompetencer i større grad retter sig mod penge- og realkreditområdet. Derfor er det ikke lige så naturligt for forsikrings- og pensionsselskaberne at foretage et skift fra forsikringselever til finansøkonomer. Dette kan forklare, hvorfor elevindtaget i forsikrings- og pensionsbranchen stadig ligger på et højt niveau sammenlignet med penge- og realkreditinstitutterne. De danske forsikrings- og pensionsselskaber viser interesse for den nye finansbacheloruddannelse, som startede i 28 og hvor den første årgang skal i praktik i foråret Boks 1 Finansbacheloruddannelsen Finansbacheloruddannelsen er en mellemlang videregående uddannelse, som kan læses på et erhvervsakademi eller en professionshøjskole. Uddannelsen tager 3½ år inklusiv et praktikforløb i en finansiel virksomhed, fx i et forsikringsselskab. Uddannelsen består af nogle fælles fag inden for jura, økonomi mv. som har relevans for alle brancher i den finansielle sektor, samt specialisering inden for én af brancherne. Kilde: Finansrådet Lavere brug af Forsikringsakademiet næste år Forsikringsakademiet er forsikrings- og pensionsbranchens fælles uddannelsesinstitution. Forsikringsakademiet udbyder videreuddannelse inden for rådgivning, salg mv. til medarbejdere i forsikringsbranchen. Beskæftigelsesundersøgelsen har spurgt til selskabernes brug af Forsikringsakademiet i de seneste 12 måneder, samt det forventede forbrug i 21. Både forsikrings- og pensionsselskaber forventer et lavere brug af Forsikringsakademiet i 21. Således forventes 12 pct. af medarbejderne at komme på forløb på forsikringsakademiet i 21 mod 16 pct. i 29. Det er et kendt fænomen, at virksomheder ofte begrænser deres investeringer, herunder investeringer i videreuddannelse, i lavkonjunkturer. Derfor er det ikke overraskende at se et fald i brugen af Forsikringsakademiet blandt forsikrings- og pensionsselskaber. 3 Svar på spørgsmålet: "Hvad er jeres nuværende overvejelser om rekrutteringssituationen om 3 år" og Side 8

10 Figur 8: Brug af Forsikringsakademiet Pct. af medarbejderne Forsikring Pension Total 9 1* Anm.: Svar på spørgsmålene: "Hvor mange medarbejdere blev i de seneste 12 måneder sendt på uddannelsesforløb på Forsikringsakademiet?" og "Hvor mange medarbejdere forventer virksomheden at sende på uddannelsesforløb på Forsikringsakademiet i 21?" Svarene er sat i forhold til hhv. medarbejderantallet i 29 og det forventede medarbejderantal i 21. Videreuddannelse til en ud af fem pensionsmedarbejdere Brug af Forsikringsakademiet er mest udbredt blandt pensionsselskaberne, hvor 19 pct. af medarbejderne var på uddannelsesforløb på Forsikringsakademiet i 29. Det er navnlig de kommercielle pensionsselskaber, der benytter akademiet. Blandt disse deltog 21 pct. af medarbejderne i forløb på Forsikringsakademiet, mens det var tilfældet for 11 pct. af medarbejderne i de obligatoriske arbejdsmarkedspensionsselskaber. Forskellen i brugen af Forsikringsakademiet kan forklares med forskelle i de produkter, som de to typer af pensionsselskaber sælger. De obligatoriske arbejdsmarkedspensionsselskaber sælger som udgangspunkt obligatoriske og standardiserede produkter med en meget lille andel af individuel rådgivning. Salg af pensionsprodukter betyder mindre for disse pensionsselskaber, da ordningerne som udgangspunkt bliver forhandlet i overenskomsterne. For de kommercielle selskaber er en stor del af produktet den individuelle rådgivning, som bl.a. bygger på kompetencer erhvervet på Forsikringsakademiet. Der er mere fokus på salg af individuelle ordninger i de kommercielle selskaber, hvorfor de har flere assurandører og sælgeruddannede, som ligeledes opnår deres kompetencer på Forsikringsakademiet. Hver sjette forsikringsmedarbejder på forsikringsakademiet Blandt forsikringsselskaberne er brugen af forsikringsakademiet mindre udbredt end hos de kommercielle pensionsselskaber, men mere udbredt end hos Side 9

11 pensionskasserne. 15 pct. af forsikringsmedarbejderne tog forløb på Forsikringsakademiet i det seneste år. 4. Tilbagetrækning og seniordeltid Meget af overskuddet klares ved naturlig afgang Virksomhederne tilkendegiver i undersøgelsen, at en stor del af reduktionen i medarbejderstaben forventes at blive klaret med naturlig afgang, da en stor del af medarbejderne står overfor snarlig pensionering. Figur 9. Aldersfordeling i forsikrings- og pensionsbranchen Pct. 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Anm.: Baseret på aldersfordelingen i FA's medlemsvirksomheder inden for forsikrings- og pensionsbranchen. Kilde: FA Hver 7. medarbejder på pension Inden for de næste fem år vil op mod hver 7. medarbejder gå på pension. Den typiske tilbagetrækningsalder er 62 år, hvorfor de medarbejdergrupper, som i løbet af de næste fem år vil forlade arbejdsmarkedet, i dag er 57 år eller derover. Nogle 55-årige vil gå på pension, før de fem år er gået, men der er også en del medarbejdere, der er fyldt 62 år, som fortsætter på arbejdsmarkedet i flere år. Det forholdsvis høje antal af medarbejdere, som forlader branchen pga. alder, svarer til situationen i den øvrige del af finanssektoren. Når hver 7. medarbejder går på pension indenfor 5 år, skaber det i sig selv en personaleomsætning på knap 3 pct. om året. Branchen har derfor de seneste år iværksat forskellige tiltag for at holde på seniorerne. Dalende interesse for seniordeltid Siden overenskomstforhandlingerne i 23 har det været muligt for medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten mellem FA og DFL, og som er fyldt 58 år, at gå på deltid uden at pensionsindbetalingerne bliver reduce- Side 1

12 ret. Interessen for seniordeltid har været stigende indtil 28, men nu ses en afmatning i interessen for seniordeltid. I 26 valgte ca. 6 pct. af seniorerne seniordeltid, mens tallet var steget til 9 pct. i I 29 valgte 7 pct. af seniorerne seniordeltid, hvormed der er sket et mindre fald i brugen af seniordeltid. Flere 62-årige på seniordeltid Det er, ligesom i tidligere undersøgelser, medarbejdere som er fyldt 62 år, der er mest interesserede i seniordeltid. Figur 1. Mest seniordeltid blandt de ældste Pct årige 6-61-årige 62+ årige Anm.: Svar på spørgsmålet: "Følger virksomheden en overenskomst, hvor medarbejdere over 58 år har mulighed for at arbejde på nedsat tid samtidig med at de bibeholder deres pensionsbidrag? Hvis ja, hvor mange medarbejdere har i løbet af 29 benyttet sig af seniordeltid?. Figuren dækker kun selskaber, der er dækket overenskomsten mellem FA og DFL. Mens knap 5 pct. af seniorerne i aldersgruppen fra 58 til 59 benytter sig af seniordeltid, er udnyttelsesgraden 8,5 pct. hos medarbejdere, der er fyldt 62 år. 5. Om undersøgelsen Beskæftigelsesanalysen er baseret på et repræsentativt udsnit af forsikringsog pensionsbranchen, som beskæftiger 77 pct. af branchens medarbejdere. Samtlige adspurgte virksomheder har besvaret undersøgelsen. De 22 adspurgte forsikrings- og pensionsselskaber er repræsentative målt på størrelse, ejerforhold 5, samt hvorvidt selskabet indgår i et administrationsfællesskab. 4 FA-analyse nr. 48: "Fastholdelse af seniorer i den finansielle sektor" 5 Kundeejet eller ikke-kundeejet. Side 11

13 Alle de indberettede svar er opjusteret med den andel, som stikprøven udgør af den samlede beskæftigelse på henholdsvis forsikrings- og pensionsområdet. Indsamlingen er foretaget mellem d. 26. oktober og d. 1. november 29. Følgende selskaber har deltaget i undersøgelsen: Forsikringsselskaber Alm. Brand Codan GF Forsikring If Købstædernes Forsikring Lærerstandens Brandforsikring Nykredit Forsikring Sygeforsikringen "Danmark" Topdanmark Forsikring TrygVesta Pensionsselskaber Danica Pension Industriens Pension JØP Lærernes Pension Nordea Liv & Pension Pensiondanmark PFA Pension PenSam Sampension(Kommunepension) SEB Pension Topdanmark Liv Unipension Side 12

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Æ K S BE E G I FT U S E LS S R E ND 21 S L E ØG E Indholdsfortegnelse 1. Resumé...2 2. Beskæftigelsen i den samlede finansielle sektor...3 Færre medarbejdere i sektoren...3 Lav personaleomsætning i finanssektoren...4

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2011

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2011 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 211 1 Beskæftigelsesundersøgelse 211 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge og realkreditsektoren bliver fortsat mindre 4 Status quo hos forsikrings-

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesudvikling Beskæftigelsen i finanssektoren har været faldende siden 2008, og den forventes fortsat at falde frem mod udgangen af 2016. Med et forventet fald

Læs mere

Den realiserede risikoforretning for egenkapitalen, som er opnået fra årets realiserede resultat

Den realiserede risikoforretning for egenkapitalen, som er opnået fra årets realiserede resultat Anmeldt 2007 beregnet i forhold Realiseret 2006 målt i forhold til årets faktiske gennemsnitlige livsforsikringshensættelser og kollektive r, som,, Lægernes Pensionskasse 1,00% 0,770% FunktionærPension,

Læs mere

OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER

OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER NU OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER D E T F I N A N S I E L L E A R B E J D S M A R K E D I TA L Mariane Dissing, adm. dir. FA Det finansielle arbejdsmarked i tal Det finansielle

Læs mere

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Uddannelsesniveauet er steget markant i finanssektoren de seneste 15 år. Andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse er steget fra 21 pct.

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere 29. november 216 ANALYSE Af Jørgen Bang-Petersen Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere Advarselslamperne på det danske arbejdsmarked blinker rødt med udsigten til stigende mangel på arbejdskraft.

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

Job for personer over 60 år

Job for personer over 60 år Job for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB @kl.dk Seniorerne over 60 år fortsætter i stigende grad på arbejdsmarkedet, men hvilke job er de beskæftiget i, og i hvor høj grad er seniorerne

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2007-2009 marts 2010 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2007 2009 godt et halvt år efter dimissionen

Læs mere

Bruttopræmieindtægter (1.000 kr.)

Bruttopræmieindtægter (1.000 kr.) Forsikring & Pension Skadeforsikring (i alt) - Kvartalsvise markedsandele 2014 Tryg 2.332.987 4.662.783 18,2 18,2 Topdanmark 2.260.582 4.527.472 17,6 17,7 Codan 1.508.464 3.024.635 11,8 11,8 Alm. Brand

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 3. februar 2009 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 6 Alder og Køn 8 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK Fald i økonomisk tomgang Den økonomiske tomgang for investeringsejendomme er i oktober 2015

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET NOVEMBER 213 REGION HOVEDSTADEN BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN 3 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Overordnede konklusioner 2 3 De

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

Finansøkonomerne i den finansielle sektor

Finansøkonomerne i den finansielle sektor Finansøkonomerne i den finansielle sektor INDHOLD INDLEDNING 3 Rapportens væsentligste konklusioner 4 BESKÆFTIGELSESSITUATIONEN INDENFOR DEN FINANSIELLE SEKTOR 5 Den demografiske udfordring: Flere ældre

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

30 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende

30 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende 3 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende Nye tal viser, at antallet af jobskifte på det danske arbejdsmarked er faldet fra 2. til 3. kvartal 212. I 3. kvartal var der korrigeret for sæsonudsving

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft Pressemeddelelse: Odense, d. 8. januar 29 Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft De netop offentliggjorte ledighedstal

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

Figur 6.1 Har modtaget undervisning i brug af computer det seneste år Studerende Arbejder Funktionær Selvstændig Uden for erhverv I alt

Figur 6.1 Har modtaget undervisning i brug af computer det seneste år Studerende Arbejder Funktionær Selvstændig Uden for erhverv I alt It-kompetencer 61 6. It-kompetencer Figur 6.1 Har modtaget undervisning i brug af computer det seneste år. 4-6 4 Procent 3 35 4 1 17 16 15 1 1 7 7 7 7 8 5 6 7 4 Studerende Arbejder Funktionær Selvstændig

Læs mere

Selskaber 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

Selskaber 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Forsikring & Pension Motorkøretøjsforsikring (kasko) - Kvartalsvise markedsandele 2016 Tryg 448.636 893.640 20,8 20,7 Topdanmark 364.236 728.932 16,9 16,9 Codan 214.799 422.046 9,9 9,8 Alm. Brand 209.917

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Danias ansøgning om godkendelse

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2007-2009 oktober 2010 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2007 2009 godt et år efter dimissionen

Læs mere

Indsatsen i forbindelse med større afskedigelser dækkes i dag af to love: 1. /RY RP

Indsatsen i forbindelse med større afskedigelser dækkes i dag af to love: 1. /RY RP Sagsnr. Ref. HSE Den 29. oktober 24 $UEHMGVQRWDW6W UUHDIVNHGLJHOVHURJYDUVOLQJ Indsatsen i forbindelse med større afskedigelser dækkes i dag af to love: 1. /RY RP YDUVOLQJ PY L IRUELQGHOVH PHG DIVNHGLJHOVHU

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013. Bruttopræmier og

Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013. Bruttopræmier og Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013 medlemsbidrag Beløb i mio. kr. Markedsandel i pct. Koncern PFA Pension 24.773 19 Danica Pension 16.837 12,6 Nordea Liv A/S 12.193 9,1 PensionDanmark

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Få er midlertidigt ansat i Danmark

Få er midlertidigt ansat i Danmark Få er midlertidigt ansat i I er relativt få ansat på en midlertidig ansættelsesordning. I EU er det omkring pct., der er ansat midlertidigt. I er det knap pct. Ser man på aldersgruppen -34-årige, er tendensen

Læs mere

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008.

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008. A nalys e Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen for personer i pensionsalderen Af Nadja Christine Andersen En række politiske tiltag har de sidste ti år haft til hensigt at få flere ældre i pensionsalderen

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

KERNEARBEJDSKRAFTEN FORLADER DET OFFENTLIGE

KERNEARBEJDSKRAFTEN FORLADER DET OFFENTLIGE 17. marts 2008 af Kristine J. Pedersen direkte tlf. 33557727 og Jes Vilhelmsen direkte tlf. 33557721 Resumé: KERNEARBEJDSKRAFTEN FORLADER DET OFFENTLIGE Fra 2005 til 2006 var der flere beskæftigede, der

Læs mere

Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 2012 end i de to foregående år

Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 2012 end i de to foregående år Økonomisk kommentar: Varslede fyringer og ledige stillinger, december 212 Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 212 end i de to foregående år Året 212 har været præget af flere fyringer på det

Læs mere

Den nordjyske IKT-branche. rekruttering og udvikling,

Den nordjyske IKT-branche. rekruttering og udvikling, Den nordjyske IKT-branche rekruttering og udvikling, juni 2007 Indledning. Denne analyse er gennemført i et samarbejde imellem IKT Forum (www.iktforum.dk), en forening for private og offentlige IKT-virksomheder,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 35 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Flere på lange videregående uddannelser, men færre på erhvervsuddannelser

Læs mere

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af private lønmodtagere med over eller års anciennitet på deres arbejdsplads er faldende. Tendensen til, at en mindre procentdel har samme arbejde

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK WEBRAPPORT på knap 10 procent I denne første udgivelse af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Økonomisk analyse. Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien

Økonomisk analyse. Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien Økonomisk analyse 7. december 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien Agroindustriens forventninger til

Læs mere

Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet

Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet Organisation for erhvervslivet April 2010 Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet AF ØKONOMISK KONSULENT ULLA SILBYE, USI@DI.DK virksomhedernes forventninger til 2. kvartal 2010 peger i retning af en

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord Økonomisk analyse 3. august 217 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord Fødevarevirksomhedernes

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage September Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage På kort sigt er det hårdt arbejde at få øget beskæftigelsen bare en smule. Men på lidt længere sigt så tror virksomhederne på, at det kan lade sig

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny undersøgelse fra OECD om voksnes færdigheder Stort set uændret, men positiv forbrugertillid

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

unge er hverken i job eller i uddannelse

unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge under 3 år er hverken i job eller under uddannelse. Det svarer til hver sjette i unge dansker, når man ser på de seneste tal fra efteråret 15. Mere

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Region Syddanmarks Vækstbarometer Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Vækstoptimismen i kraftig stigning Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

IT-BESKÆFTIGELSEN REDUCERET MED 7 PCT. DET SENESTE ÅR

IT-BESKÆFTIGELSEN REDUCERET MED 7 PCT. DET SENESTE ÅR \\1651-FS-0\VOL2\BRUGERE\GS\jan-feb-2003\ae-hk-mw.doc 1 Af Martin Windelin, direkte tlf.: 33557720 16.01.2003 Resumé: IT-BESKÆFTIGELSEN REDUCERET MED 7 PCT. DET SENESTE ÅR Ifølge de mest aktuelle beskæftigelsestal

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Af Ingerlise Buck Økonom i LO

Af Ingerlise Buck Økonom i LO ANALYSE Smerter og trælse hverdage for seniorer som må blive i job Torsdag den 25. januar 2018 Smerter og skrantende helbred. Det er ifølge ny undersøgelse hverdag for mange af de seniorer, der ikke kan

Læs mere

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne AE har undersøgt udviklingen i ledigheden blandt nyuddannede akademikere. Tallene viser, at hver femte nyuddannet akademiker, der færdiggjorde

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE

ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE ANALYSE: VIRKSOMHEDERNES SAMARBEJDE MED JOBCENTRENE og tilfredshed med jobcentrenes indsats Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering maj 17 HOVEDKONKLUSION: De virksomheder, der samarbejder med et jobcenter,

Læs mere

Gross premiums - direct Danish business (1,000 kr.)

Gross premiums - direct Danish business (1,000 kr.) Forsikring & Pension Non-life companies by group affiliation - Market share 2016 Tryg 2.334.454 17,8 Topdanmark 2.201.689 16,8 Codan 1.452.869 11,1 Alm. Brand 1.244.513 9,5 Gjensidige Forsikring 906.188

Læs mere

Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland

Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland Globalisering, vækst og velfærd s udfordring Arbejdsmarked og erhverv i frem til Udgiver: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Grafisk design: Kenneth

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere