BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013"

Transkript

1 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1

2 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning 6 Rekruttering 7 Elever 8 Sværhedsgrad af rekruttering 8 Afskedigelser 9 En sektor i forandring 1 Både overskud af og mangel på arbejdskraft 1 Uddannelse 11 Aldersfordeling 12 Seniordeltid 13 Om undersøgelsen 15 2 Telefon Finanssektorens Hus, Amaliegade 7, 1256 København K

3 RESUMÉ Beskæftigelsen i den finansielle sektor falder fortsat, viser FA s seneste beskæftigelsesundersøgelse. FA s beskæftigelsesundersøgelse gennemføres hvert år, og den analyserer beskæftigelsesudviklingen i finanssektoren. Undersøgelsen dækker hele finanssektoren forstået som pengeinstitutter, realkreditinstitutter, pensionskasser og pensionsselskaber, forsikringsselskaber samt it-virksomheder i finanssektoren. Den er baseret på besvarelser fra 111 virksomheder og er dermed repræsentativ for virksomhederne i sektoren. Siden 28 er den samlede beskæftigelse i pengeinstitutterne faldet med omkring 6.3 personer. Inden for det seneste år er antallet af medarbejdere reduceret med 1.45, og frem til midten af 214 forventer pengeinstitutterne, at antallet falder med yderligere 8 medarbejdere. I realkreditinstitutterne er beskæftigelsen det seneste år faldet med knap 1 medarbejdere og i 214 forventes næsten uændret beskæftigelse. På pensions- og forsikringsområdet er beskæftigelsen stort set uændret, og det kommende år forventes den også uændret. Finanssektorens tilpasning af medarbejderantallet er i et vist omfang begrundet i finanskrisens følger, men tilpasningerne er også et resultat af, at sektoren gennemgår strukturelle forandringer, som bl.a. skyldes ændret kundeadfærd og ny teknologi. Det gør nogle af medarbejdernes tidligere funktioner overflødige og stiller krav til de kompetencer, der er brug for i fremtiden. I 213 beskæftigede den samlede finansielle sektor ca medarbejdere. Selvom den totale beskæftigelse falder, bliver der fortsat rekrutteret nye medarbejdere, især medarbejdere med andre profiler end dem, der forlader virksomhederne. Generelt har virksomhederne i den finansielle sektor ikke problemer med at tiltrække medarbejdere, men i den seneste undersøgelse angiver 1 til 2 procent, at det er blevet sværere at rekruttere. Det er især blandt realkreditinstitutterne og it-virksomhederne, det er blevet sværere at ansætte privatrådgivere, erhvervsrådgivere og it-medarbejdere. Rekrutteringen af nye medarbejdere skal ikke ses som et tegn på, at sektoren er ude af vanskelighederne efter finanskrisen. Situationens alvor træder tydeligt frem, når man ser på det totale antal afskedigede det sidste år, hvor pengeinstitutterne sagde farvel til 2.9 medarbejdere og forsikringsselskaberne til ca

4 BESKÆFTIGELSEN I FINANSSEKTOREN Beskæftigelsen i finanssektoren Denne undersøgelse af beskæftigelsen i den danske finanssektor omfatter penge- og realkreditinstitutter, pensionskasser og pensionsselskaber, forsikringsselskaber samt itvirksomheder, der er ejet af eller i særlig grad servicerer finanssektoren. Disse virksomheder beskæftiger i alt ca medarbejdere i Danmark fordelt på 41.7 i pengeinstitutter 5. i realkreditinstitutter 5.2 i pensionskasser og selskaber 12.5 i forsikringsselskaber 4.4 i it-virksomheder omfattet af FA s overenskomster. Ca. 6. af dem er ansat i virksomheder, der er medlem af FA. Hertil kommer, at FA har andre medlemsvirksomheder tilknyttet finanssektoren med i alt ca. 4.8 medarbejdere. Penge- og realkreditinstitutter Pengeinstitutterne er den del af den finansielle sektor i Danmark, der har været hårdest ramt af finanskrisen også når det gælder beskæftigelsen. Beskæftigelsesudviklingen er dog også præget af, at sektoren gennemgår strukturelle forandringer som følge af andre samfundsmæssige tendenser, og det er ikke muligt at adskille effekterne af de forskellige påvirkninger fra hinanden. Siden 28 er beskæftigelsen i pengeinstitutterne faldet med næsten 6.3 medarbejdere eller 13 pct. Det seneste år har reduktionen været på ca medarbejdere. Pengeinstitutterne forventer yderligere fald på knap 8 medarbejdere i det kommende år frem mod medio 214 svarende til en nedgang på 1,9 pct. Figur 1. Beskæftigelsen i penge- og realkreditinstitutter Antal beskæftigede 6. Pengeinstitutter Realkreditinstitutter * 4 Kilde: Danmarks Statistik, FA og egne beregninger. Databrud fra 28 til 29. Tallene er ekskl. IT og andre serviceselskaber tilknyttet finanssektoren. Beskæftigelsen i 213 er baseret på udviklingen i beskæftigelsen fra 212 til 213 i FA s medlemsvirksomheder på penge- og realkreditområdet, og skøn for 214 er baseret på undersøgelsens resultater. Anm. Svar på spørgsmålene: Hvor mange medarbejdere havde virksomheden pr ? Hvor mange medarbejdere skønner virksomheden at have ansat pr ? Svarene er opjusteret til brancheniveau. Beskæftigelsen indenfor realkreditområdet har været mere stabil end i pengeinstitutterne. Fra 28 til 211 steg den med knap 4, og siden er den faldet lidt igen. Samlet set er beskæftigelsen fra 28 til 213 dermed steget med godt 2 medarbejdere svarende til 4 pct. Det seneste år er beskæftigelsen faldet med knap 1 medarbejdere og i 214 forventes næsten uændret beskæftigelse.

5 Pension og forsikring Beskæftigelsen indenfor forsikring har også været faldende siden 28, men ikke så kraftigt som i pengeinstitutterne. Beskæftigelsestallene på pensions- og forsikringsområdet er dog usikre. Dels er der databrud fra 28 til 29 for så vidt angår kilden til Danmarks Statistiks beskæftigelsestal, dels gav en omlægning af brancheklassifikationen i 28 anledning til væsentlige forskydninger i beskæftigelsen indenfor området. Beskæftigelsesniveauet i 28 og 29 er derfor beregnet på baggrund af beskæftigelsesudviklingen blandt FA s medlemsvirksomheder indenfor pension og forsikring. Det seneste år har beskæftigelsen i forsikringsselskaberne været næsten uændret, og det kommende år forventes en marginal stigning i beskæftigelsen på knap 1 personer eller ¾ pct. Også på pensionsområdet har beskæftigelsen været stort set uændret fra 212 til 213, men her ventes et fald i beskæftigelsen på godt 1 personer eller 2,5 pct. frem mod medio 214. Figur 2. Beskæftigelsen i pensions- og forsikringsselskaber Antal beskæftigede Pension Forsikring * Kilde: Danmarks Statistik, FA og egne beregninger. Databrud fra 28 til 29. Beskæftigelsen i 213 er baseret på udviklingen i beskæftigelsen fra 212 til 213 i FA s medlemsvirksomheder på pensions- og forsikringsområdet, og skøn for 214 er baseret på undersøgelsens resultater. Anm. Svar på spørgsmålene: Hvor mange medarbejdere havde virksomheden pr ? Hvor mange medarbejdere skønner virksomheden at have ansat pr ? Svarene er opjusteret til brancheniveau. It-virksomheder tilknyttet finanssektoren It-virksomhederne i FA s medlemskreds har som den eneste del af finanssektoren oplevet beskæftigelsesfremgang fra 212 til 213 og det på 45 medarbejder eller over 1 pct. Virksomhederne forventer til gengæld en nedgang i beskæftigelsen på godt 1 svarende til ca. 2,5 pct. frem mod midten af 214. Beskæftigelsesudviklingen i it-virksomhederne afspejler flere forskellige tendenser herunder fokus på digitalisering, men også andre finansvirksomheders in- og outsourcing af it-funktioner. 5

6 Figur 3. Beskæftigelsen i it-virksomheder Antal beskæftigede * Kilde: FA. Skøn for 214 er baseret på undersøgelsens resultater. Anm. Svar på spørgsmålene: Hvor mange medarbejdere havde virksomheden pr ? Hvor mange medarbejdere skønner virksomheden at have ansat pr ? Svarene er opjusteret til brancheniveau. Personaleomsætning Før finanskrisen var personaleomsætningen målt som medarbejdertilgang i FA s medlemsvirksomheder pct. om året, og dermed højere end medarbejderafgangen, der var på 1-11 pct. Med finanskrisen faldt tilgangen af medarbejdere til mellem 7 og 9 pct., mens afgangen forblev på ca. samme niveau som før krisen. Det uændrede niveau for afgangen dækkede over modsatrettede tendenser, hvor afskedigelser godt nok var med til at trække afgangen op, men hvor jobusikkerheden samtidig gjorde, at medarbejderne i højere grad end tidligere holdt fast i deres job. Figur 4. Personaleomsætning i finanssektoren Afgang % 15 Tilgang Kilde: FA Nov. 5 - nov. 6 Nov. 6 - nov. 7 Nov. 7 - nov. 8 Nov. 8 - nov. 9 Nov. 9 - nov. 1 Nov. 1 -Nov Maj 12 - nov. 11 nov. 12 maj 13 I den seneste opgørelse af den årlige personaleomsætning, der er for perioden maj 212 til maj 213, er afgangen imidlertid steget til godt 13 pct., som er det højeste niveau i den tid, FA har opgjort personaleomsætningen. Stigningen afspejler bl.a. en del fusioner i sekto-

7 ren, men selvfølgelig også afskedigelser, idet fx Finansiel Stabilitet i løbet af perioden har nedbragt antallet af medarbejdere, efterhånden som overtagne kundeforhold og øvrige aktiviteter er blevet afviklet. Selvom personaleomsætningen især afgangen har været stigende, er den fortsat betydelig lavere end blandt fx arbejdere på DA-området, og også funktionæromsætningen på DA-området. Og det til trods for, at personaleomsætningen på DA-området er faldet de sidste par år. Det skal dog bemærkes, at tallene på grund af forskellige opgørelsestidspunkter, metode og datagrundlag, ikke er fuldstændig sammenlignelige. Figur 5. Personaleomsætning på DA-området % 35 Afgang Tilgang Arbejdere Funktionærer Kilde: DA Rekruttering Til trods for at beskæftigelsen på penge- og realkreditområdet har været faldende det seneste år, og at den på pensions- og forsikringsområdet har været stort set uændret, er der også sket rekrutteringer af nye medarbejdere. På både penge- og realkreditområdet har antallet af rekrutteringer (ex. fusioner) endda været højere det seneste år end året før. Figur 6. Rekruttering ex. fusioner Antal rekrutterede Pengeinsitutter Realkredit Pension Forsikring It Kilde: FA Anm. Svar på spørgsmålet: Hvor mange medarbejdere har virksomheden i alt rekrutteret de seneste 12 måneder? Rekrutteringer som følge af fusioner og virksomhedsoverdragelser er ikke inkluderet i figuren. Svarene er opjusteret til brancheniveau. 7

8 På pensionsområdet har antallet af rekrutteringer været uændret i forhold til året før, mens det på forsikringsområdet faldt til det laveste niveau i løbet af de sidste 4 år. I it-virksomhederne, hvor beskæftigelsen steg fra 212 til 213, steg antallet af rekrutteringer naturligt nok også. Elever En del af finansvirksomhedernes rekruttering består af elevansættelser. Ansættelser af finanselever har dog været faldende i en årrække, siden de toppede med 825 i 26. Faldet er især sket i pengeinstitutterne, der historisk set har været den største aftager. I 213 blev der i alt ansat 165 finanselever, hvilket er en lille stigning i forhold til 212, hvor der blev ansat 157. I kraft af det store fald af finanselever i pengeinstitutterne ændrede fordelingen af elever sig fra 211 til 212, så pensions- og forsikringsområdet for første gang ansatte flest elever. Figur 7. Udviklingen i elevoptaget Antal elever 9 Pension og forsikring Pengeinstitutter Realkredit Penge og realkredit * Kilde: FA Anm. For 214 svar på spørgsmålet: Hvor mange nye finanselever forventer I at ansætte de kommende 12 måneder? Svarene er opjusteret til brancheniveau. I 214 forventer finansvirksomhederne et samlet set uændret elevoptag, men med en lille forskydning mod flere i penge- og realkreditinstitutterne og færre på pensions- og forsikringsområdet. Sværhedsgrad af rekruttering Op til finanskrisen var det finansielle arbejdsmarked præget af mangel på arbejdskraft og hård konkurrence om medarbejderne. Fra slutningen af 28 blev det betydeligt nemmere for virksomhederne at rekruttere de rigtige medarbejdere. Det afspejles i mange af tallene om beskæftigelsen i finanssektoren fx personaleomsætningstallene. I FA s årlige beskæftigelsesundersøgelse har langt hovedparten af finansvirksomhederne siden 29 angivet, at rekrutteringssituationen er blevet lettere eller er uændret i forhold til året før. Også i år har hovedparten af virksomhederne svaret, at rekrutteringssituationen er uændret i forhold til sidste år. Men færre siger, at det er blevet lettere, mens flere siger, det er blevet 8

9 sværere. Figur 8. Sværhedsgrad ved rekruttering 213 i forhold til 212 1% Meget lettere Lettere Det samme Sværere Meget sværere 8% 6% 4% 2% % Pengeinstitutter Realkredit Pension Forsikring It Kilde: FA Anm. Svar på spørgsmålet: Er det blevet lettere eller sværere at besætte ledige stillinger i dag i forhold til for et år siden? Svarene er opjusteret til brancheniveau. Hvor det sidste år var godt 5 pct. af pengeinstitutterne, ingen realkreditinsti-tutter, ingen pensionsselskaber eller kasser og ca. 5 pct. af forsikringsselskaberne, som angav, at det var blevet sværere at rekruttere, er det i år mellem 1 og 2 pct. på alle områder. Kun blandt it-virksomhederne er andelen, der har angivet, at det er blevet sværere, faldet en smule. Afskedigelser Finanssektorens rekruttering af nye medarbejdere skal imidlertid ikke ses som tegn på at sektoren er ude af vanskelighederne. Som både beskæftigelsesudviklingen og personaleomsætningen viser, sker der stadig tilpasninger af medarbejderantallet. Og en del af denne tilpasning sker gennem afskedigelser. Og situationens alvor træder klart frem, når man kigger på afskedigelserne i det forgangne år. Især i pengeinstitutterne, men også i forsikringsselskaberne, er andelen af afskedigede medarbejdere steget markant til hhv. 6½ pct. og 5½ pct. Det svarer til godt 2.9 afskedigede medarbejdere i pengeinstitutter og ca. 72 afskedigede medarbejdere i forsikringsselskaber. 9

10 Figur 9. Antal afskedigelser som andel af medarbejderantal % Pengeinstitutter Realkredit Pension Forsikring IT Kilde: FA Anm. Svar på spørgsmålet: Hvor mange medarbejdere har virksomheden afskediget de seneste 12 måneder, opgjort på antal? Svarene er opjusteret til brancheniveau. På pensions- og it-området har andelen af afskedigede medarbejdere ikke ændret sig markant fra 212 til 213, hvor den har ligget på 3½-4 pct. svarende til medarbejder på hvert område. På realkreditområdet har afskedigelserne været i bund med under ½ pct. eller under 2 medarbejdere. Alt i alt er der afskediget ca. 4. medarbejdere det forgangne år svarende til godt 5½ pct. En sektor i forandring Både overskud af og mangel på arbejdskraft Finanssektorens tilpasning for så vidt angår medarbejderantallet er selvfølgelig i et vist omfang foranlediget af finanskrisen med deraf følgende konjunkturnedgang og øget regulering. Men tilpasningerne er også et resultat af, at sektoren gennemgår nogle mere strukturelle forandringer, der bl.a. skyldes ændret kundeadfærd og ny teknologi. Det gør nogle af medarbejdernes tidligere funktioner overflødige og stiller andre krav til de kompetencer, der er brug for i fremtiden. Denne strukturelle forandring medvirker til, at virksomhederne trods den generelle beskæftigelsesnedgang oplever, at de mangler arbejdskraft på nogle områder, mens de har overskud af arbejdskraft på andre områder. I alt angiver 1/3 af virksomhederne, at de har mangel på arbejdskraft og godt 1/5, at de har overskud af arbejdskraft. 1 Manglen på arbejdskraft er mest udtalt blandt realkreditinstitutterne og i it-virksomhederne, hvor hhv. 6 og 44 pct. af virksomhederne mangler arbejdskraft i et omfang svarende til ca. 1½ pct. af de eksisterende medarbejdere. I realkreditinstitutterne er det især privatrådgivere, erhvervsrådgivere og it-medarbejdere, de mangler, mens it-virksomhederne især mangler systemudviklere. Blandt de øvrige finansvirksomheder er det mellem 25 og 3 pct., der mangler arbejdskraft, og manglen udgør under ½ pct. af medarbejderstaben. Ialt mangler finansvirksomhederne ca. 35 medarbejdere. Det er især de store pengeinstitutter og pensionsområdet, der har overskud af nogle medarbejdertyper. Blandt disse er det 1/3 af virksomhederne, der har for mange medarbejdere i én eller flere kategorier. Overskuddet er dog større i pengeinstitutterne, hvor det udgør godt 1½ pct. af medarbejderne, og især drejer sig om kassemedarbejdere og produktionsfolk, end det er på pensions-området, hvor det udgør,7 pct. af medarbejderne. Blandt de

11 øvrige finansvirksomheder oplever realkreditinstitutterne slet ikke overskud af arbejdskraft, mens ca. 1 pct. af forsikringsselskaberne og ca. 2 pct. af it-virksomhederne og de mindre pengeinstitutter har overskud i nogle kategorier. Alt i alt har finanssektoren ca. 7 medarbejdere i overskud. I forhold til sidste års beskæftigelsesundersøgelse er manglen på arbejdskraft blevet større og overskuddet af arbejdskraft blevet mindre, omend overskuddet stadig er større end manglen. Uddannelse De ændrede krav til medarbejdernes kompetencer afspejler sig også i deres sammensætning for så vidt angår deres uddannelsesbaggrund. Andelen af medarbejdere med videregående uddannelser stiger hele tiden. I 1997 udgjorde de 15 pct., i pct. Figur 1. Udviklingen i uddannelsesniveau blandt finansmedarbejdere 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Lang videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Kort videregående uddannelse Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse Grundskole % Kilde: : Danmarks Statistik (RASU2), 212: FA strukturstatistik suppleret med uddannelseskoder fra Danmarks Statistik. Bemærk: Tabellen oplyser færdiggjorte offentlige uddannelser. Igangværende uddannelse og privat uddannelse er ikke inkluderet. Medarbejdere med uoplyst uddannelse indgår ikke i figuren. Bachelorer og mellemlang videregående er slået sammen. Udviklingen mod højere og højere uddannelsesniveau skyldes bl.a., at virksomhedernes rekrutteringsmønster ændrer sig. Det ses tydeligt, når man betragter uddannelsesniveauet fordelt på medarbejdernes alder, idet de unge, jo er de senest rekrutterede. Blandt medarbejderne under 35 år har 6 pct. en videregående uddannelse, mens det kun gælder for 16 pct. at de 55+-årige. 11

12 Figur 11. Uddannelsesniveau for finansmedarbejdere 212 (fordelt på alder) Under 35 år Grundskole 19% 3% 11% Gymnasialt niveau Erhvervs-uddannelser Kort videregående Mellemlang videregående 16% 26% Lang videregående 25% 55 år og derover 7% 5% 13% 4% 5% 66% Kilde: FA strukturstatistik suppleret med uddannelseskoder fra Danmarks Statistik. Bemærk: Tabellen oplyser færdiggjorte offentlige uddannelser. Igangværende uddannelse og privat uddannelse er ikke inkluderet. Medarbejdere med uoplyst uddannelse indgår ikke i figuren. Bachelorer og mellemlang videregående er slået sammen. Aldersfordeling Den ændrede sammensætning af medarbejdernes uddannelsesbaggrund skyldes ikke kun det ændrede rekrutteringsmønster, men også den efter- og videreuddannelse, der sker i sektoren. Da uddannelsesniveauet generelt er højere blandt yngre end blandt ældre i Danmark, bidrager den demografiske udvikling også i sig selv. Dermed bliver befolkningen samlet set bedre og bedre uddannet. Og at den udvikling vil fortsætte, viser sektorens aldersfordeling. Især i pengeinstitutterne kan man forvente, at en del medarbejdere vil gå på pension indenfor de næste 1 år, idet 15 pct. er 57 eller derover. I realkreditinstitutterne gælder det 11½ pct. og på pensions- og forsikringsområdet 13½ pct. 12

13 Figur 12. Alderssammensætning i finanssektoren Pengeinstitutter Realkreditinstitutter 4,% 3,5% 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,% Pension og forsikring Kilde: FA Anm. Alderssammensætningen er opgjort for medarbejdere i FA s medlemsvirksomheder pr. maj 213. It-virksomheders medarbejdere indgår på de overenskomstområder, de er omfattet af. Seniordeltid I 23 blev der indført seniordeltidsordning i FA s overenskomster. Ordningen gav medarbejdere, der var fyldt 58 år, ret til at gå på deltid og samtidig modtage uændrede pensionsindbetalinger fra arbejdsgiveren. Ved overenskomstforhandlingerne i 212 blev ordningen på penge- og realkreditområdet ændret til at gælde medarbejdere, der er fyldt 6 år. På pensions- og forsikringsområdet gælder ordningen stadig fra 58. Figur 13. Andel 58+-årige, der er på seniordeltid % 12 Penge- og realkreditinsitutter Pension og forsikring It-virksomheder Kilde: FA. Anm. Svar på spørgsmålet: Hvor mange medarbejdere har i løbet af de seneste 12 måneder benyttet sig af seniordeltid. Tallene vedrører alene medarbejdere i FA-medlemsvirksomheder, da aldersfordelingen ikke kendes for medarbejdere i ikke-medlemsvirksomheder. 13

14 For at belyse brugen af ordningen sættes antallet af medarbejdere, der benytter ordningen, i forhold til antallet af medarbejder på 58 og derover. Idet medarbejdere på penge- og realkreditområdet ikke længere har ret til at benytte ordningen fra 58, men først fra 6 år, er det naturligt, at andelen på dette område falder og forskellen til pensions- og forsikringsområdet dermed indsnævres. Idet de fleste it-virksomheder er omfattet af overenskomsten for penge- og realkreditområdet, gør det samme sig gældende her. Udnyttelsen af ordningen toppede i 28, hvor det på penge- og realkredit-området var 1,4 pct. og på pensions- og forsikringsområdet 9 pct. af seniorerne, der var på seniordeltid. I 211 steg udnyttelsen igen på penge- og realkreditområdet, mens der har været en faldende tendens dog med en lille stigning i 213 på pensions- og forsikringsområdet. Tidsserien for it-virksomheder starter først i 212. Andelen af 58+-årige, der er på seniordeltid er således nu hhv. 7,6, 5,2 og 7,2 pct. 14

15 OM UNDERSØGELSEN Om undersøgelsen Beskæftigelsesundersøgelsen er baseret på et repræsentativt udsnit af virksomheder i den finansielle sektor. Den omfatter både pengeinstitutter, realkreditinstitutter, pensionsselskaber og kasser, skadesforsikringsselskaber (både i og udenfor Finanssektorens Arbejdsgiverforening) samt it-virksomheder organiseret i Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Undersøgelsen er baseret på besvarelser fra i alt 111 virksomheder. Alle svar er opjusteret til den samlede beskæftigelse på de enkelte områder, jf. nedenstående: Respondenter fordelt på områder Område/gruppe Antal medarbejdere i undersøgelsen i forhold til samlet antal Pengeinstitutter gruppe pct. Pengeinstitutter gruppe pct. Pengeinstitutter gruppe pct. Realkreditinstitutter 96 pct Pensionskasser og selskaber 75 pct. Forsikringsselskaber 86 pct. IT-virksomheder (medlem af FA) 95 pct. Indsamlingen af besvarelserne skete i perioden 21. august til 1. oktober Arbejdende kapital over 65 mia. kr. 2. Arbejdende kapital mellem 12 og 65 mia. kr. 3. Gruppe 3: Arbejdende kapital mellem 25 mio. kr. og 12 mia. kr., Gruppe 4: Arbejdende kapital under 25 mio. kr., Gruppe 5: Filialer af udenlandske institutter i Danmark 15

16 16

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2011

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2011 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 211 1 Beskæftigelsesundersøgelse 211 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge og realkreditsektoren bliver fortsat mindre 4 Status quo hos forsikrings-

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesudvikling Beskæftigelsen i finanssektoren har været faldende siden 2008, og den forventes fortsat at falde frem mod udgangen af 2016. Med et forventet fald

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Æ K S BE E G I FT U S E LS S R E ND 21 S L E ØG E Indholdsfortegnelse 1. Resumé...2 2. Beskæftigelsen i den samlede finansielle sektor...3 Færre medarbejdere i sektoren...3 Lav personaleomsætning i finanssektoren...4

Læs mere

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Uddannelsesniveauet er steget markant i finanssektoren de seneste 15 år. Andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse er steget fra 21 pct.

Læs mere

OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER

OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER NU OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER D E T F I N A N S I E L L E A R B E J D S M A R K E D I TA L Mariane Dissing, adm. dir. FA Det finansielle arbejdsmarked i tal Det finansielle

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

KERNEARBEJDSKRAFTEN FORLADER DET OFFENTLIGE

KERNEARBEJDSKRAFTEN FORLADER DET OFFENTLIGE 17. marts 2008 af Kristine J. Pedersen direkte tlf. 33557727 og Jes Vilhelmsen direkte tlf. 33557721 Resumé: KERNEARBEJDSKRAFTEN FORLADER DET OFFENTLIGE Fra 2005 til 2006 var der flere beskæftigede, der

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 3. februar 2009 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 6 Alder og Køn 8 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 35 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Flere på lange videregående uddannelser, men færre på erhvervsuddannelser

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008.

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008. A nalys e Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen for personer i pensionsalderen Af Nadja Christine Andersen En række politiske tiltag har de sidste ti år haft til hensigt at få flere ældre i pensionsalderen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af private lønmodtagere med over eller års anciennitet på deres arbejdsplads er faldende. Tendensen til, at en mindre procentdel har samme arbejde

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET Den 23. september 2010 Ref NKS nks@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Specialundervisning og inklusion, 2014/15

Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 3 Offentligt Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Efter aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er målet, at andelen af elever inkluderet

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

5.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet

5.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet 5.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet Det danske arbejdsmarked er præget af en høj organisationsgrad. På arbejdsgiversiden er den enkelte virksomhed som hovedregel organiseret i en brancheorganisation,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tendens I Fortsat stort overskud på handelsbalancen Ugens tendens II Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal. 2014 Internationalt Faldende ledighed og stigende

Læs mere

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Thomas Q. Christensen, seniorchefkonsulent TQCH@DI.DK, 3377 3316 OKTOBER 217 Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Vismændene har peget på, at flere ældre på arbejdsmarkedet

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 2 2013 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Om statistikken Kilder Statistikken er udarbejdet på baggrund af data fra henholdsvis Danmarks Statistik og Experian. Kilden fremgår ved hver figur. Definitioner

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet

Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet Organisation for erhvervslivet April 2010 Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet AF ØKONOMISK KONSULENT ULLA SILBYE, USI@DI.DK virksomhedernes forventninger til 2. kvartal 2010 peger i retning af en

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010 BRUG FOR FLERE FAG- LÆRTE Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader

Læs mere

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Sekretariat Jobcentret Sagsbehandler: Mathilde Kragh Jensen Sagsnr. 15.00.00-A00-3-17 Dato:31.3.2017 Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Beskæftigelsesudvalget har jf.

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Mangel på uddannet arbejdskraft Analyse udarbejdet i samarbejde med Dansk Metal Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Frem mod 22 forventes en stigende mangel på uddannet arbejdskraft.

Læs mere

Øget jobusikkerhed kræver investering i kompetencer 5 Interview med Rikke Larsen, Tryg. Stadig færre ansatte i finanssektoren

Øget jobusikkerhed kræver investering i kompetencer 5 Interview med Rikke Larsen, Tryg. Stadig færre ansatte i finanssektoren Stadig færre ansatte i finanssektoren 3 Strukturelle ændringer og omkostningstilpasninger Øget jobusikkerhed kræver investering i kompetencer 5 Interview med Rikke Larsen, Tryg Højere og højere uddannelsesniveau

Læs mere

kraghinvest.dk Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat set nærmere på udviklingen i beskæftigelsen i den private- og offentlige sektor, og fandt i den forbindelse

Læs mere

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet

5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet 5.5 Fravær fra arbejdsmarkedet Fraværet på DA-området som følge af sygdom, barsel, arbejdsulykker m.v. udgjorde 5,5 pct. af det samlede antal mulige arbejdsdage i 2005. Heraf udgjorde sygefraværet,0 pct.point.

Læs mere

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar København, januar 2012 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere 29. november 216 ANALYSE Af Jørgen Bang-Petersen Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere Advarselslamperne på det danske arbejdsmarked blinker rødt med udsigten til stigende mangel på arbejdskraft.

Læs mere

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa ØKONOMISK ANALYSE 16. november 017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa Op til finanskrisen opstod der flaskehalse på det danske arbejdsmarked, og det førte til, at arbejdskraft fra andre særligt østeuropæiske

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2007-2009 marts 2010 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2007 2009 godt et halvt år efter dimissionen

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Dette notat giver overblik over andelen af elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad.

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne Kun 87 pct. af arbejdsomkostningerne er løn 6 Resten er andre omkostninger Lønudviklingen falder 3+4 Men

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft Pressemeddelelse: Odense, d. 8. januar 29 Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft De netop offentliggjorte ledighedstal

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

unge er hverken i job eller i uddannelse

unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge under 3 år er hverken i job eller under uddannelse. Det svarer til hver sjette i unge dansker, når man ser på de seneste tal fra efteråret 15. Mere

Læs mere

Analyse 15. juli 2014

Analyse 15. juli 2014 15. juli 14 Kvinder er mere veluddannede end deres partner, men tjener mindre Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Gennem de senere årtier er der sket et markant løft i kvinders sniveau i

Læs mere

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Marts 2015 Beskæftigelsen i RAR Østjylland Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 på 13.953 lønmodtagere målt i 3.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.2 2012

Kvartalsstatistik nr.2 2012 nr.2 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

IT-BESKÆFTIGELSEN REDUCERET MED 7 PCT. DET SENESTE ÅR

IT-BESKÆFTIGELSEN REDUCERET MED 7 PCT. DET SENESTE ÅR \\1651-FS-0\VOL2\BRUGERE\GS\jan-feb-2003\ae-hk-mw.doc 1 Af Martin Windelin, direkte tlf.: 33557720 16.01.2003 Resumé: IT-BESKÆFTIGELSEN REDUCERET MED 7 PCT. DET SENESTE ÅR Ifølge de mest aktuelle beskæftigelsestal

Læs mere

PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA

PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA Pres på arbejdsmarkedet i Europa ØKONOMISK ANALYSE Op til finanskrisen opstod der flaskehalse på det danske arbejdsmarked, og det førte til, at arbejdskraft fra andre særligt

Læs mere

Beskæftigelse, forbrug og jobadfærd en befolkningsundersøgelse

Beskæftigelse, forbrug og jobadfærd en befolkningsundersøgelse December 2013 Beskæftigelse, forbrug og jobadfærd en befolkningsundersøgelse I dette faktaark præsenteres resultaterne af en undersøgelse gennemført af Epinion for DeFacto i oktober 2013. Der er 1.070,

Læs mere

Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse

Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse Sagsnr. 10-3513 Vores ref. AKB Den 27. marts 2017 Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse LO har i samarbejde med Danmarks Statistik fulgt årgang 1988 s vej gennem uddannelsessystemet. Den første rapport

Læs mere

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Data for 1. kvartal 2015 RESUMÉ Vikarbranchen har gennem de senere år oplevet en betydelig vækst i vikarbeskæftigelsen. Der er tale om en kraftig vækst, der

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse Hver. ung er hverken i job eller under uddannelse Mere end 17. unge under 3 år var hverken i arbejde eller under uddannelse i slutningen af 1, og de 7. havde været inaktive i mindst måneder. Set i forhold

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Færre danskere er på offentlig forsørgelse

Færre danskere er på offentlig forsørgelse Færre danskere er på offentlig forsørgelse Antallet af danskere på overførselsindkomst er siden 21 faldet med 113. fuldtidspersoner. Dermed udgør antallet af danskere på overførselsindkomst ca. 622. fuldtidspersoner,

Læs mere

Finansøkonomerne i den finansielle sektor

Finansøkonomerne i den finansielle sektor Finansøkonomerne i den finansielle sektor INDHOLD INDLEDNING 3 Rapportens væsentligste konklusioner 4 BESKÆFTIGELSESSITUATIONEN INDENFOR DEN FINANSIELLE SEKTOR 5 Den demografiske udfordring: Flere ældre

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland

Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland Globalisering, vækst og velfærd s udfordring Arbejdsmarked og erhverv i frem til Udgiver: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Grafisk design: Kenneth

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland September 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere