Rusmiddelundersøgelse 2014, foretaget i 7., 8. og 9. klasse i Folkeskolerne i Hjørring Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rusmiddelundersøgelse 2014, foretaget i 7., 8. og 9. klasse i Folkeskolerne i Hjørring Kommune."

Transkript

1 Rusmiddelundersøgelse 2014, foretaget i 7., 8. og 9. klasse i Folkeskolerne i Hjørring Kommune. I 2011 gennemførte vi i SSP samarbejdet i Hjørring Kommune en tilsvarende rusmiddelundersøgelse. Vi har derfor et sammenligningsgrundlag mellem de to undersøgelser, hvor vi kan vurderer en udvikling over tid i de unges forbrug af diverse rusmidler. Denne rapport er inddelt i tre afsnit. Første afsnit er en kort præsentation at gennemførelsen af undersøgelsen og lidt om formålet med undersøgelsen. I dette afsnit vil vi komme lidt ind på nogle forbehold vi mener er væsentlige at tage, dette for at tydeliggøre at vi er opmærksomme på hvilke konklusioner vi mener der med rimelighed kan uddrages af rapporten. I det andet afsnit vil vi fokuserer på sammenligning af vores to lokale undersøgelser (2011 og 2014), samt sammenligne med relevante nationale undersøgelser som Sundhedsstyrelsen har stået bag. Andet afsnit starter på side 3. I det tredje afsnit gennemgår vi i rapporten resultaterne. Nogle af resultaterne er kommenteret der hvor vi vurderer at der er en særlig interessant pointe, enten et større eller mindre forbrug end ventet. Der kan også være kommenteret der hvor der er nogle forebyggelsesmæssige pointer at fremhæve. Der vil i dette afsnit også indgå de krydsreferencer vi har foretaget i undersøgelsen, disse er kommenteret, da de umiddelbart kan være vanskelige at vurderer. Tredje afsnit starter på side og 8. Klasse resultater i undersøgelsen: side 4 - Krydsreferencer for 7. og 8. klasse: side klasse resultater i undersøgelsen: side 33 - Krydsreference for 9. klasse: side 49 1

2 Afsnit 1: Undersøgelsens gennemførelse samt diverse forbehold set i relation til vurdering og tolkning af resultaterne. Formålet med at lave rusmiddelundersøgelse i folkeskolernes ældste klasser er at skabe et billede af hvilken af forebyggelse vi skal sætte ind i SSP samarbejdet, med henblik på at arbejde på udskydelse af unges alkoholdebutalder, samt få lokal viden om unges generelle forbrug af rusmidler. Herudover skal undersøgelsen anvendes til at give SSP samarbejdet i Hjørring kommune (og andre faggrupper i Kommunen) et værktøj til at drøfte flertalsmisforståelser vedrørende rusmidler med unge og forældre. Vi ønsker selvfølgelig også at følge unges rusmiddelforbrug og vaner over tid i Hjørring Kommune, så vi har så sikker viden som muligt at lave lokale handleplaner efter. Undersøgelsen er en kvantiativ spørgeskemaundersøgelse gennemført over internettet. Undersøgelsen er gennemført i foråret og forsommeren i Undersøgelsen er anonym. De unges forældre fik gennem skoleinta på deres skole besked om at de skulle gøre SSP samarbejdet opmærksom på at deres barn skulle fritages, hvis de ikke ønskede deres barns deltagelse. Undersøgelsen er gennemført på alle Hjørring Kommunes folkeskoler i 7, 8 og 9 klasse. De unge har klassevis siddet ved hver sin computer/tablet og tastet deres svar ind. De unge fik en kort introduktion af en SSP Ungdomskonsulent inden de tastede ind. Undersøgelsen er anonym, det er ikke muligt at se resultaterne for den enkelte skole eller klasse og elev på nogen måde. Mulige fejlkilder i forbindelse med udfyldelsen af spørgeskemaet kan være: - manglende forståelse af et spørgsmål og derfor en besvarelse der ikke er i overensstemmelse med sandheden. - manglende forståelse af et spørgsmål og efterfølgende efterspurgt hjælp hos SSP medarbejderen på stedet, hjælpen fører til at eleven, for at svare i overensstemmelse med sandheden skal svare noget som vedkommende finder pinligt/ikke vil være ved og vælger derfor at svare i uoverensstemmelse med sandheden. - bevidst besvarelse af spørgsmål i uoverensstemmelse med sandheden. I forhold til det samlede empiriske billede er det vigtigt at være opmærksom på at ikke alle elever nødvendigvis har været til stede den dag undersøgelsen blev gennemført i deres klasse. Betydningen af dette kan ikke umiddelbart afgøres det kan både betyde, at den dårligt fungerende elev som har megen forsømmelse og som evt. kommer i stofrelaterede miljøer, drikker meget og eksperimenterer med stoffer, 2

3 ikke var til stede den dag undersøgelsen blev gennemført. Det kan også betyde, at eleven der altid passer skolen og som dårligt ved hvad hash er, var: til lægen, til tandlægen, syg, med sine forældre på ferie den dag undersøgelsen blev gennemført. Vi er ligeledes opmærksomme på at undersøgelsen spænder over ca. 4-5 måneders varighed og vi ved af erfaring at unges rusmiddelforbrug påvirkes af om der er vinter med sne og kulde eller om det er sommer med varme og solskin. Desuden er undersøgelsen i 2014 gennemført senere på skoleåret end den i 2011, hvilket gør at de unge er lidt ældre i 2014 undersøgelsen, sammenlignet med Afsnit 2: Sammenligning af de to lokale undersøgelser (2011 og 2014) samt sammenligning med nationale undersøgelser. Overordnede tendenser der kan sammenlignes i de to undersøgelser fra SSP Hjørring kommune: - Rygning: Her er tendensen cirka på samme niveau som 2011, med ca. 16% unge der har prøvet at ryge. Andelen der ryger cigaretter hver dag er til gengæld faldet lidt, men ikke et markant fald. Unge der ryger har markant større risiko for at have prøvet stoffer. - Alkohol: De to undersøgelser er meget identiske i relation til unges alkoholindtag, det er ca. på samme niveau, dette tolker vi som et tegn på at vores undersøgelse er temmelig valid, de vi ikke har nogle store udsving. - Illegale rusmidler, f.eks. hash: Også her er de to undersøgelser næsten identiske. I 2011 havde 4% af de unge i 7 og 8 klasse prøvet stoffer, det samme var tilfældet i I 2011 havde 14% de unge i 9 og 10 klasse prøvet at tage stoffer i 2014 var det i 9. klasse 15%. Altså stort set identiske (10. klasse indgår ikke i undersøgelsen i 2014). - Tendenser vi ser ved krydsreference i 2014 undersøgelsen: Der fremstår en tydelig tendens blandt de unge der har et højt forbrug af cigaretter og alkohol er der et markant sammenfald. Det tyder i det hele taget på at unge der har et stort forbrug af en type rusmiddel også ofte tenderer til et stort forbrug af andre typer af rusmidler. - Vedrørende forældres holdning til unges rygning, indtag af alkohol og stoffer, kan vi se nogle klare tendenser som er væsentlige. Forældre der lader deres 3

4 børn drikke hjemme og giver dem alkohol med til fester, har en øget tendens til at ryge mere, drikker mere alkohol, har øget frekvens i forhold til hashrygning. Vi kan se at der er en tendens til at de unge der bryder grænserne i forhold til at bruge rusmidler ofte er de samme unge der har et højt forbrug af flere typer af rusmidler. Sammenligning mellem de overordnede tendenser for de to undersøgelser som beskrevet herover med nationale undersøgelser vedr. unges rusmiddeladfærd: - På nationalt plan sker der et fald i antallet af unge der prøver stoffer. Vi vores undersøgelser viser det sig at være 14-15% af de årige der har prøvet stoffer. I den ESPAD undersøgelserne er der 18% i sammen aldersgruppe der har prøvet stoffer. Generelt set bruger unge i Hjørring kommune færre rusmidler end landsgennemsnittet. Unge i Hjørring Kommune drikker lidt mindre alkohol end landsgennemsnittet. Der sker et fald i mængden af alkohol unge drikker i Danmark, det fald kan vi ikke rigtig se i vores undersøgelse, men niveauet for unges alkoholforbrug ligger ikke højt, sammenlignet med nationale undersøgelser. Afsnit 3: Resultater fra rusmiddelundersøgelsen I dette afsnit vil vi præsentere resultaterne grafisk, som de er i undersøgelsen. Vi starter med resultaterne fra 7 og 8 klasse, dernæst de krydsreferencer vi har lave i 7.- og 8. klasse-besvarelserne. Ligeledes har vi et separat afsnit for 9 klasse besvarelserne og krydsreferencerne. 7.- og 8. klasse.: Undersøgelsens resultater. 4

5 Hvilket køn er du? 51% 49% 51 % er drenge og 49 % er piger. 50% Hvor gammel er du? 45% 40% 35% 30% 25% 20% 46% 15% 10% 27% 26% 5% 0% 1% 16 år 15 år 14 år 13 år 0% 12 år 5

6 Hvilken klasse går du i? 7. klasse 8. klasse 52% 48% Hvor ofte drikker du energidrikke (f.eks. Cult, Redbull, Monster ol.)? Aldrig Mindre end 1 gang om måneden Ca. 1 gang om måneden Ca. 2-4 gange om måneden Ca. 2-3 gange om ugen Mere end 4 gange om ugen 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 6

7 Flere undersøgelser viser, at energidrikke er skadelige for børn, og derfor anbefaler vi på det kraftigste, at børn ikke drikker disse. Et eksempel er nedenstående undersøgelse, hvor energidrikke og sportsdrikke til unge undersøges. De anerkender effekten af sportsdrikke, som primært er udbredt i USA, men de forbyder energidrikke selv til unge sportsudøvere. Det kan antydes, at de personer, der indtager energidrikke, føler, de har brug for ekstra energi i hverdagen. Kroppen modtager energi fra energidrikke gennem kulhydrater og koffein. Det vides dog, at koffein har mange skadesvirkninger for især børn. Negative konsekvenser for indtagelse af energidrikke til børn kan være: Øget puls og blodtryk samt eventuelle søvnforstyrrelser. Især søvnforstyrrelser kunne antages at forårsage øget indtagelse af energidrikke. Derfor bør børn i stedet få kulhydrater gennem en balanceret kost. ALKOHOL Har du prøvet at drikke "en hel genstand"? (en hel genstand er: 1 øl, 1 glas vin, 1 glas spiritus eller en alkoholsodavand!) 39% 61% 7

8 ALKOHOL Har du drukket "en hel genstand" inden for de sidste 30 dage? 46% 54% ALKOHOL Har du drukket 5 eller flere "genstande" på én dag inden for de sidste 30 dage? Serie1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 8

9 Ovenstående graf indebærer udelukkende de elever, der har drukket en hel genstand alkohol. Det er altså ca. 20 % af de unge i 7. og 8. klasse der har drukket 5 genstande eller flere på én dag i løbet af de sidste 30 dage. ALKOHOL Har du købt drikkevarer, der indeholdt alkohol, i en butik inden for de sidste 30 dage? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 9

10 ALKOHOL Synes dine forældre, at det er okay, at du drikker alkohol derhjemme (mindst en hel genstand)? Serie1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% ALKOHOL Har dine forældre givet dig alkohol med hjemmefra, når du skulle til en fest? Serie1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 10

11 ALKOHOL Har du set en eller begge af dine forældre fulde inden for de sidste 30 dage? Serie1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% % 0% 3% ALDERSGRÆNSER Hvor gammel skal man være for at det er lovligt at købe øl og alkoholsodavand (Mokai, Breezer mmv.) i en butik? 16 83% 17 1% 18 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 11

12 Ud fra ovenstående graf ses det, at 83 % af de unge er bekendte med lovgivningen % 4% ALDERSGRÆNSER Hvor gammel skal man være for at det er lovligt at købe stærk spiritus (vodka mv.) i en butik? 17 0% 18 84% 19 1% 20 5% 21 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Her ses det, at 84 % af eleverne er bekendt med lovgivningen. 12

13 % 17% ALDERSGRÆNSER Hvor gammel skal man være, for at det er lovligt at købe cigaretter i en butik? 17 1% 18 77% 19 1% 20 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 77 % af de unge er her bekendt med lovgivningen. Den lave korrekte svarprocent kan skyldes, at de ikke-rygende unge ikke er bekendt med en del af lovgivningen, der ikke vedrører dem. 13

14 RYGNING 17% Har du prøvet at ryge en cigaret? 83% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Hver dag 16% RYGNING Mindst en gang om ugen 7% Hvor tit ryger du? Mindre end en gang om ugen 18% Ved festlige lejligheder 60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 14

15 Disse tal er et udsnit af de 17 %, der har prøvet at ryge en cigaret. Det vil sige at det er lige under 3 % af de unge i 7 og 8 klasse der ryger dagligt. EUFORISERENDE STOFFER 4% Har du nogensinde taget stoffer? (f.eks hash, lightergas, speed, kokain osv.) 96% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 15

16 Har aldring prøvet? 9% EUFORISERENDE STOFFER Har du prøvet hash? Indenfor de sidste 30 dage 33% Indenfor det sidste år 40% For mere end et år siden 19% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Vær opmærksom på at disse tal er en delmængde af de 4% der har prøvet at tage stoffer. Det vil sige at 1,3% af de unge i 7 og 8 klasse har røget hash inden for de seneste 30 dage. Og godt 2,5 % har røget hash indenfor det seneste år. 16

17 EUFORISERENDE STOFFER Hvor gammel var du, da du prøvede hash første gang? Under 13 år år Serie år 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Dette er så blandt de 91 % af de unge der har prøvet euforiserende stoffer, som også har prøvet hash. (gruppen her omfatter ca 3,5 % af de unge). 17

18 EUFORISERENDE STOFFER Har du prøvet andre stoffer end hash? Serie1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 1,5% af de unge i 7. og 8. klasse har prøvet andre stoffer end hash. EUFORISERENDE STOFFER Hvilke af følgende stoffer har du prøvet? Amfetamin/speed Ecstasy Kokain LSD Heroin Rygeheroin Euforiserende svampe Snifning af opløsningsmidler, eks. lightergas Andre stoffer Har aldring prøvet Indenfor de sidste 30 dage Indenfor det sidste år For mere end et år siden 0% 20% 40% 60% 80% 100% 18

19 EUFORISERENDE STOFFER Hvor gammel var du, da du prøvede stoffer (andre end hash) for første gang? Under 13 år år Serie år 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% SMERTESTILLENDE MEDICIN Tager du smertestillende/hovedpinepiller? (f.eks. Panodil, Pines, Ibuprofen, Ibumetin, Ipren, Treo, Kodimagnyl mm.) Serie1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 19

20 Hver dag 2% SMERTESTILLENDE MEDICIN Flere gange om ugen 7% Hvor ofte tager du smertestillende/hovedpinepiller? Én gang om ugen 7% Én gang om måneden 14% Sjældent/kun ved sygdom 70% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% De ovenstående tal er delmængder af de 60 %, der har taget smertestillende medicin. Det vil sige at ca. 4 % tager en eller flere piller hver uge. 20

21 Krydsreferencer for 7. og 8. klasse. Aldrig Mindre end 1 gang om måneden Hvilket køn er du? Krydset med: ENERGIDRIKKE Hvor ofte drikker du energidrikke (f.eks. Cult, Redbull, Monster ol.)? Ca. 1 gang om måneden Ca. 2-4 gange om måneden Pige Dreng Ca. 2-3 gange om ugen Mere end 4 gange om ugen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Drenge drikker væsentligt mere energidrik end piger. 21

22 Hvilket køn er du? Krydset med: ALKOHOL Har du drukket 5 eller flere "genstande" på én dag inden for de sidste 30 dage? Pige Dreng 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 22

23 Hvilket køn er du? Krydset med: RYGNING Hvor tit ryger du? Hver dag Mindst en gang om ugen Mindre end en gang om ugen Pige Dreng Ved festlige lejligheder 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Der ses her en lille tendens til, at drengene ryger lidt mere end pigerne i 7 og 8 klasse, men forskellene er meget små. 23

24 Synes dine forældre, at det er okay, at du drikker alkohol derhjemme (mindst en hel genstand)? Krydset med: RYGNING Har du prøvet at ryge en cigaret? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Der er umiddelbart ikke den store sammenhæng mellem disse to forhold. De to nederste søjler omfatter den gruppe af unge, der ikke har røget en cigaret, mens de to øverste søjler omfatter de unge, der har røget en cigaret. De personer der har prøvet at ryge en cigaret - deres forældre er ikke mere tilbøjelige til at acceptere, at deres børn drikker mindst en hel genstand derhjemme. 24

25 Har dine forældre givet dig alkohol med hjemmefra, når du skulle til en fest? Krydset med: EUFORISERENDE STOFFER Har du nogensinde taget stoffer? (f.eks hash, lightergas, speed, kokain osv.) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% I de øverste søjler ses det, at halvdelen af de unge, der har taget stoffer også har fået alkohol med til fest af deres forældre. Blandt den gruppe af unge, der ikke har taget stoffer, er der kun 35 %, som har fået alkohol med til fest af deres forældre. Vi har altså en gruppe af unge, som ikke har taget stoffer, og blandt den gruppe, er forældrene mindre tilbøjelige til at give de unge alkohol med til fest. 25

26 Har du drukket 5 eller flere "genstande" på én dag inden for de sidste 30 dage? Krydset med: ALKOHOL Har dine forældre givet dig alkohol med hjemmefra, når du skulle til en fest? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Hvis ikke forældrene har givet deres barn alkohol med til fest, så har kun 21 % indenfor de sidste 30 dage drukket mere end 5 genstande på én gang. Blandt den gruppe af unge der har fået alkohol med til fest af deres forældre har 62 % drukket mere end fem genstande på én dag inden for de sidste 30 dage. 26

27 Har du set en eller begge dine forældre fulde inden for de sidste 30 dage? Krydset med: ALKOHOL Har du drukket 5 eller flere "genstande" på én dag inden for de sidste 30 dage? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Her er der ikke umiddelbart den store sammenhæng mellem unge der har set deres forældre fulde, og hvor meget de selv drikker. 27

28 Synes dine forældre, at det er okay, at du drikker alkohol derhjemme (mindst en hel genstand)? Krydset med: Har du drukket 5 eller flere "genstande" på én dag inden for de sidste 30 dage? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Der er en lille tendens til at forældre der ikke lader deres børn drikke derhjemme, har børn der ikke så ofte drikker sig fulde. 28

29 Har du drukket 5 eller flere "genstande" på én dag inden for de sidste 30 dage? Krydset med: EUFORISERENDE STOFFER Har du nogensinde taget stoffer? (f.eks hash, lightergas, speed, kokain osv.) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Her er der en klar sammenhæng, de unge der har prøvet at tage stoffer, drikker sig mere fulde end de unge der ikke har prøvet stoffer. 29

30 Hvilket køn er du? Krydset med: EUFORISERENDE STOFFER Har du nogensinde taget stoffer? (f.eks hash, lightergas, speed, kokain osv.) Pige Dreng 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Af de få uge i 7. og 8. klasse, der har prøvet stoffer, er de fleste drenge. 30

31 Har du drukket 5 eller flere "genstande" på én dag inden for de sidste 30 dage? Krydset med: SMERTESTILLENDE MEDICIN Hvor ofte tager du smertestillende/hovedpinepiller? Hver dag Flere gange om ugen Én gang om ugen Én gang om måneden Sjældent/kun ved sygdom 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Der er en sammenhæng mellem at de unge der tager meget smertestillende medicin også drikker en del mere end andre unge. 31

32 Har du nogensinde taget stoffer? (f.eks hash, lightergas, speed, kokain osv.) Krydset med: RYGNING Har du prøvet at ryge en cigaret? 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Næsten ingen unge der ikke ryger cigaretter har prøvet at tage stoffer. 32

33 Har du nogensinde taget stoffer? (f.eks hash, lightergas, speed, kokain osv.) Krydset med: RYGNING Hvor tit ryger du? Hver dag Mindst en gang om ugen Mindre end en gang om ugen Ved festlige lejligheder 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Storrygende unge har meget større risiko for at komme til at prøve stoffer, mens sandsynligheden er lille blandt gruppen, der kun ryger ved festlige lejligheder eller sjældnere end en gang om ugen. 33

34 9. klasse: Resultatet af undersøgelsen. Hvilket køn er du? 51% 49% 51 % er drenge mens 49 % er piger. 34

35 GENERELLE OPLYSNINGER Hvor gammel er du? 15 år 16 år 17 år 2% 48% 50% GENERELLE OPLYSNINGER Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 35

36 1 % af de adspurgte går i 10. klasse. ENERGIDRIKKE Hvor ofte drikker du energidrikke (f.eks. Cult, Red Bull, Monster ol.) Aldrig Mindre end 1 gang om måneden Ca. 1 gang om måneden Ca. 2-4 gange om måneden Serie1 Ca. 2-3 gange om ugen Mere end 4 gange om ugen 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Unge i 9. klasse drikker kun sjældent energidrik. 4 % drikker 2-3 gange om ugen eller mere. 36

37 ALKOHOL Hvor ofte drikker du noget der indeholder alkohol? Aldrig Højest en gang om måneden 2-4 gange om måneden Serie1 2-3 gange om ugen 4 gange om ugen eller oftere 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 37

38 ALKOHOL Hvor mange genstande drak du, fordelt over de enkelte dage, i sidste uge? Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag eller flere Søndag 0% 20% 40% 60% 80% 100% Langt størstedelen af 9. klasseeleverne drikker kun om fredagen eller om lørdagen. 31 % drak 5 eller flere genstande fredagen før undersøgelsen. Tallet for det samme om lørdagen er 18 %. Over halvdelen drak ikke alkohol fredagen før undersøgelsen og knap 2/3 drak ikke om lørdagen. Deriblandt er der er relativt stor andel, der blot drak en enkelt genstand. 38

39 0 genstande ALKOHOL Hvor mange genstande drak du i sidste uge? Læg antal genstande for de enkelte dage i sidste spørgsmål sammen. 1-7 genstande 8-14 genstande Serie genstande over 21 genstande 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 12 % i 9 klasse har det man kan kalde et problematisk alkoholforbrug for deres alder. Omvendt er der næsten 40%, der ikke havde drukket alkohol inden for den seneste uge. 39

40 ALKOHOL Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder har du drukket mere end 5 genstande alkohol? 0 gange 1-2 gange Serie1 3-5 gange 6 gange eller flere 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 1-2 gange pr. måned er det normalt at drikke sig fuld når man går i 9 klasse i Hjørring Kommune. 22 % har ikke drukket 5+ genstande de sidste 30 dage. Ca 25 % har gjort det minimum én gang om ugen i gennemsnit. 40

41 ALKOHOL Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder har du været fuld? 0 gange 1-2 gange Serie1 3-5 gange 6 gange eller flere 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 36 % fortæller, at de ikke har været fulde den sidste måned, men kun 22 % har drukket under 5 genstande. Tallene for, hvor ofte 9. klasserne har drukket sig fulde er generelt lavere, end hvor ofte de har drukket 5+ genstande. En stor del af de unge mener altså ikke, at man bliver fuld af at drikke 5 genstande. 41

42 ALKOHOL Hvor gammel var du, da du første gang drak dig fuld? Under 13 år år Serie1 16+ år Drikker alkohol, men har aldrig været fuld 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Dette omfatter gruppen af unge, der er begyndt at drikke alkohol. Omkring konfirmationsalderen er det normale tidspunkt at drikke sig fuld første gang. 15 % af 9. klasseelever har, efter egen vurdering, aldrig været fulde. 42

43 ALKOHOL Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder har du drukket? Almindelig øl Stærk øl Vin Sodavand med alkohol eller flere Spiritus (Rom, Vodka mm.) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Alkoholsodavand og vodka blandet med sodavand ser ud til at være du unges foretrukne alkohol, mens halvdelen drikker øl. 43

44 RYGNING, hver dag 10%, mindst en gang om ugen 2% Ryger du?, men sjældnere end hver uge 6% 81% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% RYGNING Hvor mange cigaretter ryger du dagligt? Under 15 cigaretter 15 eller flere cigaretter om dagen 16% 84% 44

45 Ca. 15 % (84 % af de 19 %, der har prøvet at ryge) af alle unge i 9. klasse ryger under 15 cigaretter om dagen, under 3% er storrygere og ryger dermed over 15 om dagen. RYGNING Har du nogensinde prøvet vandpibe? Aldrig En enkelt gang Højest 5 gange Jævnligt - mindst en gang om måneden Jævnligt - mindst en gang om ugen Dagligt 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% En ret lille gruppe af elever i 9. klasse ryger vandpibe jævnligt, mens størstedelen aldrig har prøvet at ryge vandpibe. 45

46 EUFORISERENDE STOFFER Har du nogensinde taget stoffer? (f.eks hash, lightergas, speed, kokain osv.) Serie1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 15% i 9. klasse har prøvet at tage stoffer, det er under landsgennemsnittet, som er ca. 20% af unge på år i Danmark. 46

47 EUFORISERENDE STOFFER Har aldring prøvet? 5% Har du prøvet hash? Indenfor de sidste 30 dage 27% Indenfor det sidste år 50% For mere end et år siden 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Denne graf omfatter udelukkende de 15 %, der har indtaget euforiserende stoffer. 4 % af de unge i 9, klasse i Hjørring Kommune har røget hash indenfor de sidste 30 dage. 47

48 EUFORISERENDE STOFFER Under 13 år 4% Hvor gammel var du, da du prøvede hash første gang? år 42% år 55% 17+ år 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Næsten halvdelen af de unge, der har prøvet at ryge hash var år første gang, de prøvede hash. 48

49 EUFORISERENDE STOFFER Har du prøvet andre stoffer end hash? 16% 84% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 16 % af de unge, der har taget stoffer, har prøvet at tage andre stoffer end hash. 2,5 % af de unge i 9. klasse har prøvet andre stoffer end hash. 84 % af de unge i 9. der har prøvet stoffer har altså udelukkende prøvet hash. 49

50 EUFORISERENDE STOFFER Hvilke af følgende stoffer har du prøvet? Amfetamin/speed Ecstasy Kokain LSD Heroin Rygeheroin Euforiserende svampe Snifning af opløsningsmidler, eks. lightergas Andre stoffer Har aldring prøvet Indenfor de sidste 30 dage Indenfor det sidste år For mere end et år siden 0% 20% 40% 60% 80% 100% Det skal understreges at dette er blandt gruppen af unge, der har prøvet stoffer udover hash? (2,5 % af alle 9. klasseelever??). Så tallene er relativt små. 50

51 EUFORISERENDE STOFFER Hvor gammel var du, da du prøvede stoffer (andre end hash) for første gang? Under 13 år år Serie år 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Som med hash så begynder størstedelen af de unge der har prøvet euforiserende stoffer, når de er år. 51

52 SMERTESTILLENDE MEDICIN Tager du smertestillende/hovedpinepiller? (f.eks. Panodil, Pines, Ibuprofen, Ibumetin, Ipren, Treo, Kodimagnyl mm.) Serie1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Hver dag 2% SMERTESTILLENDE MEDICIN Flere gange om ugen 7% Hvor ofte tager du smertestillende/hovedpinepiller? Én gang om ugen 7% Én gang om måneden 11% Sjældent/kun ved sygdom 73% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 52

53 Vi vurderer at det er meget problematisk at der er så mange unge, der hver uge eller oftere bruger smertestillende medicin. 10 % indtager piller hver uge. (16 % af de 62%, der tager smertestillende/hovedpinepiller.) Krydsreferencer for 9. klasse. Hvor ofte tager du smertestillende/hovedpinepiller? Krydset med: EUFORISERENDE STOFFER Har du nogensinde taget stoffer? (f.eks hash, lightergas, speed, kokn osv.) Hver dag Flere gange om ugen Én gang om ugen Én gang om måneden Sjældent/kun ved sygdom 0% 20% 40% 60% 80% Det ses i diagrammet, at der er en tendens til, at de personer, der har prøvet euforiserende stoffer, er mere tilbøjelige til at tage smertestillende/hovedpinepiller. 53

54 Hvilket køn er du? Krydset med: ENERGIDRIKKE Hvor ofte drikker du energidrikke (f.eks. Cult, Red Bull, Monster ol.) Aldrig Mindre end 1 gang om måneden Ca. 1 gang om måneden Ca. 2-4 gange om måneden Ca. 2-3 gange om ugen Pige Dreng Mere end 4 gange om ugen 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Det er primært drenge i 9. klasse, der drikker energidrik! 54

55 Hvilket køn er du? Krydset med: ALKOHOL Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder har du drukket mere end 5 genstande alkohol? 0 gange 1-2 gange 3-5 gange Pige Dreng 6 gange eller flere 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Her ser vi et lidt blandet billede. Det er mest piger, der ikke drikker sig fulde. Det er klart flest drenge der drikker sig fulde 6 gange eller mere om måneden. Til gengæld er der flest piger, der drikker sig fulde 3-5 gange om måneden. Forskellene er dog relativt små indenfor alle kategorierne. 55

56 Hvilket køn er du? Krydset med: RYGNING Ryger du?, hver dag, mindst en gang om ugen, men sjældnere end hver uge Pige Dreng 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Der er lidt flere drenge der ryger end piger. 56

57 Hvilket køn er du? Krydset med: RYGNING Hvor mange cigaretter ryger du dagligt? Under 15 cigaretter Pige Dreng 15 eller flere cigaretter om dagen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Der er flere drenge, der er storrygere end piger! 57

58 Hvilket køn er du? Krydset med: EUFORISERENDE STOFFER Har du nogensinde taget stoffer? (f.eks hash, lightergas, speed, kokain osv.) Pige Dreng 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Lidt flere drenge end piger har prøvet at tage stoffer, men der er næsten en ligelig fordeling mellem kønnene på det område. 58

59 Hvilket køn er du? Krydset med: EUFORISERENDE STOFFER Har du prøvet hash? Har aldring prøvet? Indenfor de sidste 30 dage Indenfor det sidste år Pige Dreng For mere end et år siden 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Her ser vi et lidt uforklarligt billede: Flest drenge har prøvet hash, men det ser ud til at flest piger har et aktuelt forbrug af hash. Dette må vi undersøge nærmere i vores SSP samarbejde/netværk. 59

60 Hvilket køn er du? Krydset med: EUFORISERENDE STOFFER Har du prøvet andre stoffer end hash? 44% 56% 45% 55% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Pige Dreng Lidt flere drenge end piger har prøvet andre stoffer end hash, men også her er tallene rimelig ligeligt fordelte. 60

61 Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder har du drukket mere end 5 genstande alkohol? Krydset med: EUFORISERENDE STOFFER Har du nogensinde taget stoffer? (f.eks hash, 0 gange 1-2 gange 3-5 gange 6 gange eller flere 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Det ses, at de unge der har taget stoffer også oftere drikker alkohol. 61

62 ENERGIDRIKKE Hvor ofte drikker du energidrikke (f.eks. Cult, Red Bull, Monster ol.) Krydset med: ALKOHOL Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder har du været fuld? 0 gange 1-2 gange 3-5 gange 6 gange eller flere Aldrig Mindre end 1 gang om måneden Ca. 1 gang om måneden Ca. 2-4 gange om måneden Ca. 2-3 gange om ugen Mere end 4 gange om ugen 0% 10% 20% 30% 40% 50% Mange af de unge der drikker meget energidrik, drikker også meget alkohol. 62

63 Hvor ofte drikker du energidrikke (f.eks. Cult, Red Bull, Monster ol.) Krydset med: EUFORISERENDE STOFFER Har du nogensinde taget stoffer? (f.eks hash, lightergas, speed, kokain osv.) Aldrig Mindre end 1 gang om måneden Ca. 1 gang om måneden Ca. 2-4 gange om måneden Ca. 2-3 gange om ugen Mere end 4 gange om ugen 0% 10% 20% 30% 40% Her ser vi samme tendens, blandt de unge der drikker energidrikke er der også forholdsvis mange der har prøvet at tage stoffer. 63

64 Ryger du? Krydset med: EUFORISERENDE STOFFER Har du nogensinde taget stoffer? (f.eks hash, lightergas, speed, kokain osv.), hver dag, mindst en gang om ugen, men sjældnere end hver uge 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ikke overraskende er der stor sammenhæng mellem forbruget af cigaretter og det at have prøvet stoffer. Langt størstedelen af de unge der ikke har prøvet stoffer har heller ikke prøvet at ryge. Ca halvdelen af de 9. klasseelever, der har prøvet at tage stoffer, ryger dagligt. 64

65 Ryger du? Krydset med: EUFORISERENDE STOFFER Har du prøvet hash? Har aldring prøvet? Indenfor de sidste 30 dage Indenfor det sidste år, hver dag, mindst en gang om ugen, men sjældnere end hver uge For mere end et år siden 0% 20% 40% 60% 80% 100% Som det sidste resultat ser vi, at de unge, der ryger mange cigaretter, er i større risiko for at prøve stoffer end andre unge. Dem der aldrig har røget hash har heller aldrig røget cigaretter. 80 % af dem der har røget hash indenfor 30 dage ryger hver dag. Generelt er det meget få i gruppen af unge der har ryget hash, der ikke ryger. 65

SSP Rapport om rusmiddel undersøgelsen blandt 7. til 10. klasseelever på Hjørring kommunes skoler i 2011

SSP Rapport om rusmiddel undersøgelsen blandt 7. til 10. klasseelever på Hjørring kommunes skoler i 2011 SSP Rapport om rusmiddel undersøgelsen blandt 7. til 10. klasseelever på Hjørring kommunes skoler i 2011 0 Rapport om rusmiddel undersøgelsen blandt 7. til 10. klasseelever på Hjørring kommunes skoler

Læs mere

Rapport over Rusmiddelundersøgelsen 2017, udarbejdet af SSP samarbejdet i Hjørring Kommune

Rapport over Rusmiddelundersøgelsen 2017, udarbejdet af SSP samarbejdet i Hjørring Kommune Rapport over Rusmiddelundersøgelsen 2017, udarbejdet af SSP samarbejdet i Hjørring Kommune Baggrund for rapporten og undersøgelsen Rapporten er udarbejdet i efteråret 2017. Undersøgelsen er foretaget på

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse

Rusmiddelundersøgelse Rusmiddelundersøgelse 7. til 10. klasse i Jammerbugt Kommune 2013 Indhold Indledning... 3 Metode og Validitet... 4 Databearbejdningsmetode... 4 Fejlkilder... 4 Rygning:... 5 Alkohol:... 8 Energidrikke...

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Langeland Kommune foråret 2011 - 1 - Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...- 2-2. Sammenligning

Læs mere

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 16 9. klasse elevers ryge- og alkoholvaner Indholdsfortegnelse Sammenfatning og perspektiver

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2011 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen 1. udgave, august 2009 Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen Rapporten

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2010

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2010 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2010 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

788 elever ud af 844 har deltaget i undersøgelsen på 9. klassetrin. Dette giver en svarprocent på 94 %.

788 elever ud af 844 har deltaget i undersøgelsen på 9. klassetrin. Dette giver en svarprocent på 94 %. Indledning Næstved Kommunes SSP-samarbejde har i ugerne 44 og 45 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle 9. og 10. klasseelever i kommunen. Undersøgelsen er tidligere gennemført i 1999 og

Læs mere

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN...

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, efterår 2008 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 3 1.1 DATAGRUNDLAGET... 3 1.2 RAPPORTENS STRUKTUR... 4 2. OPSAMLING

Læs mere

Kapitel 1. Kort og godt

Kapitel 1. Kort og godt Kapitel 1. Kort og godt 1.1 Ideen bag rusmiddelundersøgelserne En væsentlig grund til, at det er interessant at beskæftige sig med børn og unges brug af rusmidler, er, at det er her, det starter. Det betyder,

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse GRUNDLAG Henriette Hørlucks Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014. - Varde Kommune

Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014. - Varde Kommune Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014 - Kommune Ungeprofil 2014 Dataindsamling forår 2014 Aabenraa, Esbjerg, Fanø, Haderslev,, Vejen, Sønderborg, Tønder kommuner Alle grundskoler folkeskoler, friskoler,

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym ungeprofilundersøgelse for GRUNDLAG Horsens

Læs mere

Ryge- og rusmiddelvaner

Ryge- og rusmiddelvaner Ryge- og rusmiddelvaner blandt unge 9. klassetrin, skoleåret 2011/2012 FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse RESUME 3 ANBEFALINGER 4 BAGGRUND 5 DELTAGELSE OG SVARPROCENT 6 TOBAK OG RUSMIDLER

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner.

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner. Ungeprofil En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner Oktober 2010 SYDØSTJYLLANDS KREDS Undersøgelsen er gennemført i samarbejde

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Ryge- og rusmiddelvaner

Ryge- og rusmiddelvaner Ryge- og rusmiddelvaner blandt unge Samlet rapport for 9. og 10. klassetrin Skoleåret 2011/2012 FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 RESUME 3 ANBEFALINGER 4 BAGGRUND

Læs mere

Sundhedsprofil for 9 årgang Rudersdal Kommune. Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste

Sundhedsprofil for 9 årgang Rudersdal Kommune. Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste Sundhedsprofil for årgang - Kommune Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste Formål Formålet med sundhedsprofilen for. årgang er at følge sundhedsadfærden blandt. klasseeleverne

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2009

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2009 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016

UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER. Center for Rusmidler 2016 UNGES BRUG AF RUSMIDLER PÅ VORDINGBORG KOMMUNES UNGDOMSUDDANNELSER Center for Rusmidler 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE UNGES BRUG AF RUSMIDLER I VORDINGBORG... 3 RUSMIDDELSITUATIONEN I DANMARK... 4 UNDERSØGELSEN

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

My Story. Undersøgelsen

My Story. Undersøgelsen My Story Undersøgelsen Denne undersøgelse er absolut anonym! Vær venlig at svare helt ærligt, så kan vi nemlig fortælle jer lidt om hvordan I tænker hver især. 2 Klikkerne skal startes I skal tænde klikkerne

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin (8): Klassetrin (8) 2: Horsens - Klassetrin (9): Klassetrin (9)

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin (8): Klassetrin (8) 2: Horsens - Klassetrin (9): Klassetrin (9) RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym GRUNDLAG Horsens - Klassetrin (7) RESPONDENT

Læs mere

2: Landsplan - Klassetrin (9) - Antal besvarelser: 8611

2: Landsplan - Klassetrin (9) - Antal besvarelser: 8611 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2016/2017 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen Skanderborg GRUNDLAG

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Udarbejdet af kommunallæge Anne Munch Bøegh Baggrund: Skolesundhedstjenesten har i skoleåret 2015/16 i forbindelse med budget reduktionen fravalgt at udlevere

Læs mere

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner.

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner. Ungeprofil En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner Oktober 2010 SYDØSTJYLLANDS KREDS Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7 klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Udskolingsprofil 9. årgang

Udskolingsprofil 9. årgang Udskolingsprofil 9. årgang Skoleåret 16-17 Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Baggrund og materiale Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune tilbyder udskolingsundersøgelse til alle kommunens 9. klasseelever.

Læs mere

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014 Spørgeskema til udfyldelse ved start Randomiseringsnummer: Initialer for forsøgsdeltager: CPR: - Dato for udfyldelse af skema: / - 20 Navn: Tager du lægeordineret medicin Hvis Ja, anfør venligst navn,

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse - Børn og unges forbrug af, holdning til og viden om alkohol, stoffer og cigaretter

Rusmiddelundersøgelse - Børn og unges forbrug af, holdning til og viden om alkohol, stoffer og cigaretter Rusmiddelundersøgelse - Børn og unges forbrug af, holdning til og viden om alkohol, stoffer og cigaretter 2005 S S P Skole- og Kulturforvaltningen Social- og Sundhedsforvaltningen Politiet 1 Forord SSP-chefgruppen

Læs mere

Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015

Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015 Punkt 11. Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015 2016-004962 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Rusmiddelundersøgelsen 2015. Familie- og Socialudvalget orienteres ligeledes

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred Side 1 1. CPR-nummer - 1.a Angiv din alder år 2. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt De følgende spørgsmål

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Mellemtrinnet: 4. 6. klasse...4 4. klasse...6 5. klasse...15 6. klasse...24 Spørgsmål

Læs mere

Køn. Hvilken klasse går du i? Hvor gammel er du? Hvad synes du om at gå i skole? Hvordan synes du, at du klarer dig i skolen? (1) Pige.

Køn. Hvilken klasse går du i? Hvor gammel er du? Hvad synes du om at gå i skole? Hvordan synes du, at du klarer dig i skolen? (1) Pige. Køn (1) Pige (2) Dreng Hvilken klasse går du i? (1) 8. klasse (2) 9. klasse Hvor gammel er du? (3) 13 år (4) 14 år (5) 15 år (6) 16 år Hvad synes du om at gå i skole? (1) Vældig godt (2) Temmelig godt

Læs mere

Ungeundersøgelse: Alkohol, Rygning, Rusmidler samt Fritidsvaner i Langeland Kommune

Ungeundersøgelse: Alkohol, Rygning, Rusmidler samt Fritidsvaner i Langeland Kommune Ungeundersøgelse: Alkohol, Rygning, Rusmidler samt Fritidsvaner i Langeland Kommune Del 1: Alkohol, rygning og andre rusmidler Spørgeskemaundersøgelse 7.-10. klasse Langeland Kommune, efteråret 2013 Del

Læs mere

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Ullerupbækskolen Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor ofte er du blevet væk fra skole uden lovlig grund (har pjækket) indenfor de sidste

Læs mere

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol Kapitel 3. Alkohol Der er flere gode grunde til at beskæftige sig med alkoholvaner. Alkohol er f.eks. ubetinget danskernes foretrukne rusmiddel. Hver dansker over 14 år drikker således gennemsnitlig godt

Læs mere

1. Hvornår er du født? (dato og år) mand... 1 kvinde... 2

1. Hvornår er du født? (dato og år) mand... 1 kvinde... 2 ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 Der er taget udgangspunkt I denne undersøgelse: Rasmussen, M. & Pagh Pedersen, T.. & Due, P.. (2014) Skolebørnsundersøgelsen. Odense : Statens Institut for Folkesundhed. Baggrund

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Krydset med: Årgang. Hvor gammel er du? - sæt ét kryds Krydset med: Årgang

Kirstinebjergskolen. Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Krydset med: Årgang. Hvor gammel er du? - sæt ét kryds Krydset med: Årgang Kirstinebjergskolen Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor gammel er du? - sæt ét kryds Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds Hvor populær synes du selv, du er i din klasse? - sæt ét kryds

Læs mere

Udskolingsprofil 9. årgang

Udskolingsprofil 9. årgang Udskolingsprofil 9. årgang Skoleåret 2012-2013 og 2013-2014 Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Baggrund og materiale Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune tilbyder udskolingsundersøgelse til alle kommunens

Læs mere

Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Frances Emily O Donovan-Sadat (V) Susanne Eilersen (O)

Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Frances Emily O Donovan-Sadat (V) Susanne Eilersen (O) Sundhedsudvalget, 09-05-2016 Referat fra mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. maj 2016 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 18:00-18:45

Læs mere

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt.

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. Rapporten er udarbejdet af : Forebyggelseskonsulent Anja Nesgaard Dal Rusmiddelcenter Randers

Læs mere

Notat vedr. resultater for alkohol på skoleniveau

Notat vedr. resultater for alkohol på skoleniveau Notat vedr. resultater for alkohol på skoleniveau I nedenstående notat gennemgås en række af resultaterne vedr. alkohol for 8. klasse. Resultaterne er inddelt på skoleniveau. Der gøres opmærksom på, at

Læs mere

UNGES ERFARINGER MED RUSMIDLER

UNGES ERFARINGER MED RUSMIDLER Svend Sabroe Kirsten Fonager UNGES ERFARINGER MED RUSMIDLER I OG UDVIKLINGEN SIDEN 995 Institut for Epidemiologi og Socialmedicin Aarhus Universitet Rapport nr. 5 FADL s Forlag Unges erfaringer med rusmidler

Læs mere

Specialpublikation 2003:2. ESPAD 2003 Rusmiddelundersøgelse blandt unge, årgang 1986, 1987 og 1988, i Grønland

Specialpublikation 2003:2. ESPAD 2003 Rusmiddelundersøgelse blandt unge, årgang 1986, 1987 og 1988, i Grønland Specialpublikation 2003:2 ESPAD 2003 Rusmiddelundersøgelse blandt unge, årgang 1986, 1987 og 1988, i Grønland Side 2 Brug af rusmidler blandt unge i Grønland (ESPAD 2003) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bilag A. Oversigt over samtlige figurer i rapporten. Figur. Kap. 2. Om undersøgelsen

Bilag A. Oversigt over samtlige figurer i rapporten. Figur. Kap. 2. Om undersøgelsen Bilag A Oversigt over samtlige figurer i rapporten Figur Titel Sidetal Kap. 2. Om undersøgelsen 2.2.1 Andel elever, der har svaret på spørgeskemaet - opgjort på klassetrin 16 2.2.2 Andel elever, der har

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen 2015 - Fredericia GRUNDLAG

Læs mere

Unges. LIVSSTIL OG DAGLIGDAG 2000 - forbrug af tobak, alkohol og stoffer. Forfattere Gert Allan Nielsen Lene Ringgaard

Unges. LIVSSTIL OG DAGLIGDAG 2000 - forbrug af tobak, alkohol og stoffer. Forfattere Gert Allan Nielsen Lene Ringgaard Unges LIVSSTIL OG DAGLIGDAG 2000 - forbrug af tobak, alkohol og stoffer Forfattere Gert Allan Nielsen Lene Ringgaard Forfattere Kit Broholm Anne-Marie Sindballe Stine Flod Olsen Unges livsstil og dagligdag

Læs mere

I både Junior- og ungdomsklubben har vi taget stilling til, hvilken rusmiddelpolitik, vi ønsker at føre i vores hus.

I både Junior- og ungdomsklubben har vi taget stilling til, hvilken rusmiddelpolitik, vi ønsker at føre i vores hus. Politik For Rusmidler Og Rygning 2016-2017 I både Junior- og ungdomsklubben har vi taget stilling til, hvilken rusmiddelpolitik, vi ønsker at føre i vores hus. Det er ikke tilladt at indtage/medbringe

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober 28 Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator I oktober måned blev der gennemført en undersøgelse af skoleeleverne i Albertslunds livsstil. Undersøgelsen

Læs mere

7.3 Alkohol. Trods forskelle i spørgemetoder mellem Sundhedsstyrelsens. Figur 7.7 Procent, som har prøvet at ryge e- cigaretter

7.3 Alkohol. Trods forskelle i spørgemetoder mellem Sundhedsstyrelsens. Figur 7.7 Procent, som har prøvet at ryge e- cigaretter Figur. Procent, som har prøvet at ryge e- cigaretter 5 Hvis man kigger på, hvor mange der har røget e-cigaretter inden for den sidste måned, gælder dette i gennemsnit for af de -5-årige. Igen stiger tallene

Læs mere

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Januar 2016 Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015 Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Indhold Side Baggrund 2 Sammenfatning 3 Trivsel

Læs mere

Rusmidler i Danmark. Forbrug, holdninger og livsstil

Rusmidler i Danmark. Forbrug, holdninger og livsstil Rusmidler i Danmark Forbrug, holdninger og livsstil Rusmidler i Danmark Forbrug, holdninger og livsstil Kim Bloomfield Karen Elmeland Susanne Villumsen Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet

Læs mere

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager

Læs mere

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL EN STOR OPLEVELSE VENTER FORUDE Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med de bedste

Læs mere

Copyright: Sundhedsstyrelsen, publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse

Copyright: Sundhedsstyrelsen, publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse UNDERSØGELSE AF 11-15-ÅRIGES LIVSSTIL OG SUNDHEDSVANER 1997-8 1 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen

Læs mere

Kapitel 2. Om undersøgelsen

Kapitel 2. Om undersøgelsen Kapitel 2. Om undersøgelsen Når man ønsker at få kendskab til børn og unges erfaringer med, viden om og holdninger til rusmidler, er man i høj grad nødt til at spørge børnene og de unge selv. Denne form

Læs mere

Sundhedsprofil for. 9. klasse. Gladsaxe Kommune

Sundhedsprofil for. 9. klasse. Gladsaxe Kommune Sundhedsprofil for 9. klasse Gladsaxe Kommune Skoleåret -2015 2011/05332 001 Indholdsfortegnelse 1.0 Sammenfatning af undersøgelsens resultater 3 2.0 Indledning 5 3.0 Resultater 6 3.1 Skoletrivsel 6 3.2

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne i Nyborg kommune

Spørgeskemaundersøgelse om sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne i Nyborg kommune Spørgeskemaundersøgelse om sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne i Nyborg kommune De fleste spørgsmål besvares ved at klikke med musen i den boks, der passer bedst. Nogle gange er der en linje med

Læs mere

Velkommen til temaaften om rusmidler. SSP-samarbejdet i Struer Kommune

Velkommen til temaaften om rusmidler. SSP-samarbejdet i Struer Kommune Velkommen til temaaften om rusmidler. SSP-samarbejdet i Struer Kommune Alkohol og stoffer! En pejling af forbrug af rusmidler blandt 16 19 årige på Struer Statsgymnasium og. klasserne i Struer. Temaaften

Læs mere

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred Side 1 1. CPR-nummer - 2. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 4. Er du på grund af dit helbred begrænset

Læs mere

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due Skolebørnsundersøgelsen 4 Statens Institut for Folkesundhed Skolebørnsundersøgelsen 4 Redigeret af Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille

Læs mere

MINDRE DRUK. MERE FEST

MINDRE DRUK. MERE FEST MINDRE DRUK. MERE FEST FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

8. Kl. SSP ldremøde. de. SSP kontaktlærer,

8. Kl. SSP ldremøde. de. SSP kontaktlærer, 8. Kl. SSP forældrem ldremøde. de. SSP kontaktlærer, De fleste 14-15 15-årige: Er hjemme de fleste aftener om ugen (77 %) Spiser tit aftensmad sammen med forældrene (86 %) Skal altid sige derhjemme, hvor

Læs mere

Ungeprofilundersøgelsen Fredericia Kommune Samlet resultat

Ungeprofilundersøgelsen Fredericia Kommune Samlet resultat Ungeprofilundersøgelsen 2012 Fredericia Kommune Samlet resultat Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor gammel er du? - sæt ét kryds Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds 1 Hvor populær synes

Læs mere

Ung og Sund til unge og deres forældre

Ung og Sund til unge og deres forældre Ung og Sund til unge og deres forældre Idræt Mad Trivsel Velvære Rusmidler Skole Vægt Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. - 10. klasse Kære unge, forældre og lærere SUNDHEDSPROFIL Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 19.00 19.45 Oplæg g ved Charlie Lywood. 19.45 20.25 Gruppearbejde klassevis. 20.25 21.00 Opsamling i plenum. ldremøde.

Læs mere

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12 Det handler om dig en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune Afrapportering for skoleåret 2011/12 Udarbejdet af Inger Kruse Andersen September 2012 1 Indholdsfortegnelse En

Læs mere

Kære borger. På forhånd tusind tak for din deltagelse. Venlig hilsen. Direktør Kjeld Berthelsen

Kære borger. På forhånd tusind tak for din deltagelse. Venlig hilsen. Direktør Kjeld Berthelsen Kære borger Struer Kommune har valgt at sætte fokus på kvaliteten af de sociale være- og cafetilbud Parasollen og Værestedet TROIA, som i dag tilbydes borgere med social, fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik 2008 Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Syddansk Universitet Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Rolf Krake Skolen 2006

Undervisningsmiljøvurdering Rolf Krake Skolen 2006 Undervisningsmiljøvurdering Rolf Krake Skolen 2006 Er du? Dreng 51,3 % Pige 48,7 % Klassen og kammeraterne. Hvor mange venner har du i din klasse? Ingen 0,6 % En enkelt 0,6 % 2-5 17,4 % Mere end 5 81,5

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen

Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen Resume og konklusioner Et flertal af respondenterne (71 %) synes i nogen eller høj grad, at det er en god idé, hvis der kommer tydelig kaloriemærkning på menutavlen

Læs mere