Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport August 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014"

Transkript

1 Projekt Over Muren 2. kvartalsrapport 2014 August 2014

2 Opsummering 2. kvartalsrapporten minder i store træk om foregående opgørelser af projektets behandlingsindsats. En lang række tidligere udviklingstendenser i det sidste halve år har fortonet sig og ligger nu på tidligere tiders niveau; eksempelvis er antallet afsluttede deltagere med kokain som fortrukne hovedstof faldet. Følgende tendenser er dog bemærkelsesværdige: o Meget stort antal af nye indskrevne. Det bør i fremtiden være et større fokus på sammenspillet mellem antallet af nye indskrevne og afvikling af behandlingsforløbene. Derfor vil der i den kommende tid blive arbejdet på at afklare effekten af antallet af nye indskrevne på afviklingen af behandlingsforløbene. Der vil især være fokus på effekten af antallet af nyindskrevne på længde af basisforløbene, motivation for videre behandling og relationen med behandleren, mm o De unge og POM. Der synes at være et konsistent mønster igennem de seneste par kvartalsrapporter og den seneste årsopgørelse; de unge har ikke tidligere kendskab til behandlingssystemet, men har ikke desto mindre lade sig indskrive hos POM. Men det er også denne gruppe, der oftest udtrykker størst skepsis overfor videre behandling efter et afsluttet behandlingsforløb hos POM. Derfor vil der blive udarbejdet en kvalitativ rapport vedrørende specielt de unges situation og deres oplevelse af behandlingsindsatsen. Denne rapport håber på at kunne klargøre hvor POM kan styrke sin behandlingsindsats overfor især unge indskrevne. o POM s målsætninger det tredje succeskriterium I første halvår af 2014 har 99 gennemført et behandlingsforløb af 6 ugers varighed. POM er blevet pålagt en ny målsætning i 2014 om at minimum 300 deltagere pr. år skal have gennemført et behandlingsforløb af mindst seks ugers varighed. Denne målsætning bliver en udfordring at opfylde i år. Det skyldes blandt andet; forhøjelse af målsætning (fra 250 til 300) og en skærpelse af målsætningen (Nu medregnes kun behandlingsforløb af 6 ugers varighed, som værende et afsluttet forløb i henhold til succeskriterium 3). 2

3 Indholdsfortegnelse Opsummering... 2 Indholdsfortegnelse... 3 Basistal... 4 Alder... 5 Fortrukne hovedstof... 6 Udviklingsgraf... 7 Etnicitet... 8 Systemkendskab... 9 Systemkendskab og alder Rekrutteringsoversigt Motivationsafsnittet Motivation og behandling Motivation og alder Motivation og hovedstof Succeskriterier Succeskriterium 1 og Succeskriterium Succeskriterium 4 og

4 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 2. KVARTAL 2014 Basistal Dette afsnit beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder, fortrukne hovedstof og kendskab til behandlingssystemet så ud for de deltagere, der blev udskrevet fra Projekt Over Muren i 2. kvartal 2014 (April 2014 Juni 2014). Der findes også grafer i kvartalsrapporten, der beskriver udviklingen i sammensætningen af deltagerne siden januar Formålet med vores basistal er at skabe et overblik over tendenser og ændringer i projektets deltagergruppe. Herigennem kan vi kontinuerligt sikre os, at behandlingsressourcerne fordeles på den mest hensigtsmæssige måde, og at de forskellige behandlingstilbud matcher de forskellige deltagere. Det er vigtigt at gøre læseren opmærksom på at det lille datagrundlag gør at de beregnede procentsatser er forbundet med stor usikkerhed. POM har i andet kvartal oplevet en eksplosion i antallet af nye indskrevne. Derfor vil POM fremover mere systematisk forsøge at følge med i antallet af nye indskrevne for at se om den voksende mængde af indskrevne har indflydelse på andre dele af POM s arbejde. Vi har i 2. kvartal udskrevet 81 deltagere fra projektet. Dog nåede en del aldrig længere end visitationsprocessen, da de blev løsladt/overflyttet eller fandt ud af, at de alligevel ikke ønskede behandling inden behandlingsforløbet blev sat i gang. I denne måned er dette tilfældet for 13 deltagere. Basistal Antal Antallet af nyindskrevne (inklusiv visitationssamtaler) 136 Antal udskrevne 81 - Heraf visitationer 13 - Manglende oplysninger 0 Antal afsluttede deltagere 68 - Heraf behandlingsforløb af seks ugers varighed 42 4

5 Der er dog nogle deltagere, der af forskellige årsager typisk ikke medregnes, da de ikke meningsfuldt kan blive inkluderet i rapportens tabeller. Der er dog ikke nogle tilfælde i dette kvartal, og derfor er det ikke blevet fjernet yderligere end dem der blev udskrevet efter visitationssamtalen. Der er i 2. kvartal tale om 68 afsluttede deltagere. Af de 68 afsluttede deltagere har 42 været indskrevet i 6 uger eller mere. N= 68 Alder Projektet har siden dets oprettelse været interesseret i at følge alderssammensætningen i blandt de behandlede. Sammensætningen af afsluttede deltagere fordeler sig nogenlunde ligeligt i de tre aldersgrupperinger, dog med en lille overvægt af unge. Alder Antal Procent <24 år 28 41% år 19 28% 35> år 21 31% Total % Alder 31% 41% <24 år år 35> år 28% 5

6 Fortrukne hovedstof Den følgende tabel viser fordelingen af de forskellige afsluttede deltageres primære hovedstof. POM har igennem sit virke ofte haft en overvægt af hashforbrugere, hvilket også er tilfældet i andet kvartal Andelen af afsluttede deltagere med kokain som primære hovedstof er faldet i andet kvartal sammenholdt med de to tidligere, der lå usædvanligt højt. Sammensætningen af stofforbrug hos de indskrevne har stor indflydelse på graden af motivation til behandling, som det vil fremgå senere. Fortrukne hovedstof Antal Pct. Alkohol 5 7% Hash 40 59% Heroin 3 4% Kokain 9 13% Ordineret 3 4% Andet 7 10% Ubesvaret 1 1% Total 68 99%* Fortrukne hovedstof 2% 4% 10% 7% 13% 5% 59% Alkohol Hash Heroin Kokain Ordineret Andet Ubesvaret 6

7 Udviklingsgraf Sammensætningen af de afsluttede deltagere primære hovedstof følger i andet kvartal tidligere tiders mønstre. Andelen af afsluttede deltagere med kokain som primære hovedstof er faldet ned på et niveau, der minder om tidligere tider i projektets historie. Udvikling i fordeling på hovedstof 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Alkohol Hash Kokain Ordineret sub.med. Heroin Andet 7

8 Etnicitet Den følgende tabel viser fordelingen af de indskrevnes etnicitet. Fordelingen ligner tidligere tiders sammensætning af afsluttede deltagere. Det er værd at bemærke at andelen af indskrevne med flygtninge/indvandrer/mv. baggrund har været faldende siden andet kvartal Etnicitet Antal Pct. Dansk 40 59% Anden etnisk herkomst end dansk 23 34% Flygtning/Indvandrer/mv. 4 6% Ubesvaret 1 1% Total % 34% 6% 1% Etnicitet 59% Dansk Anden etnisk herkomst end dansk Flygtning/Indvandrer/mv. Ubesvaret 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Udvikling i fordeling på etnicitet Etnisk dansk Anden etnisk baggrund end dansk Udlænding / flygtning / Andet 8

9 Systemkendskab Den følgende tabel angiver fordelingen af systemkendskab hos de afsluttede deltagere. POM har igennem sit virke rekrutteret mange indsatte der ikke tidligere har kendskab til behandlingssystemet. Den største gruppe af afsluttede deltagere hos POM er typisk systemukendte, hvilket også er tilfældet i andet kvartal Systemkendskab Antal Procent Systemukendt 29 43% Misbrugsbehandling under afsoning/varetægt 13 19% Misbrugsbehandling i frihed 13 19% Misbrugsbehandling under afsoning og i frihed 13 19% Total % 19% 19% 19% Systemkendskab 43% Systemukendt Misbrugsbehandling under afsoning/varetægt Misbrugsbehandling i frihed 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Udvikling i fordeling på systemkendskab Systemukendt Tidligere behandling i frihed Tidligere behandling inden for kriminalforsorgen Tidligere behandling i både frihed og kriminalforsorgen 9

10 Systemkendskab og alder Den følgende tabel viser fordelingen af systemkendskab på tværs af de forskellige aldersgrupper. POM har i dette kvartal rekrutteret mange unge, der ikke tidligere har modtaget behandling. 57% (16) ud af de 28 afsluttede deltagere under 25 år havde ikke tidligere modtaget behandling før de blev indskrevet til et behandlingsforløb hos POM. POM har igennem længere tid formået at rekruttere unge, der ikke tidligere har modtaget behandling. Gruppen af systemukendte unge udgør op imod en fjerdedel af projektets afsluttede deltagere i andet kvartal og har derfor udgjort en væsentlig del af projektets behandlingsindsats. POM har i den forbindelse oprettet et særligt gruppeforløb for unge, der giver de unge en mulighed for at møde andre på samme alder med nogle af de samme problemer. Systemkendskab <24 år år 35 år > Total Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Systemukendt 16 57% 8 42% 5 24% 29 43% Misbrugsbehandling under afsoning/varetægt 6 21% 6 32% 1 5% 13 19% Misbrugsbehandling i frihed 3 11% 4 21% 6 29% 13 19% Misbrugsbehandling under afsoning og i frihed 3 11% 1 5% 9 43% 13 19% Total % % % % Systemkendskab og aldersgrupper 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 11% 5% 11% 21% 43% 19% 21% 32% 19% 19% 29% 57% 42% 5% 24% 43% <24 år år 35 år> Total Misbrugsbehandling under afsoning og i frihed Misbrugsbehandling i frihed Misbrugsbehandling under afsoning/varetægt Systemukendt 10

11 Rekrutteringsoversigt I forlængelse af opgørelsen af systemkendskab er det relevant at se på hvordan de afsluttede deltagere er blevet rekrutteret til et behandlingsforløb. Den følgende tabel viser hvordan de afsluttede deltagere er blevet rekrutteret til projektet. Den overordnede rekruttering synes især at være sket igennem socialrådgivere, andre medindsatte og afsluttede deltagere der tidligere har været indskrevet i projektet (genindskrevne). Rekrutteringsoversigt Antal Procent Genindskrevet 20 29% Medindsat 13 19% Socialrådgiver 25 37% Andet fængselspersonale 5 7% Via opslag/brochure 2 3% Andet projekt i frihed eller kriminalforsorgen 1 1% Introduktionsforløb til fængslet 1 1% Andet 1 1% Total 68 98%* *Skyldes afrunding 1% 3% 1% 7% 37% Rekrutteringsoversigt 1% Genindskrevet Medindsat 29% Socialrådgiver Andet fængselspersonale Via opslag/brochure 19% Andet projekt i frihed eller kriminalforsorgen Andet 11

12 Motivationsafsnittet POM tilbyder i samarbejde med Vestre Fængsel at indsatte kan blive indskrevet på en særlig motivationsafdeling. Hensigten er at tilbyde, især unge indsatte, et behandlingsforløb under nogle lidt andre vilkår såsom mulighed for idræt, deltagelse i ungegruppe, særligt samarbejde med betjentgruppen, mm. POM har i andet kvartal afsluttede 13 deltagere, der har været indskrevet på det særlige motivationsafsnit (19 procent af de udskrevne). Motivationsafsnittet Antal Pct. Motivationsafsnittet 13 19% Andet afsnit 55 81% Total % Motivationsafsnittet 19% Motivationsafsnittet Andet afsnit 81% 12

13 Motivation og behandling Efter indskrevne har afsluttet et behandlingsforløb hos POM er det værd at se nærmere på de afsluttede deltageres motivation til videre behandling. Hovedparten af de afsluttede deltagere føler sig motiveret 65% (44) efter at have afsluttet et behandlingsforløb hos POM. Der er dog også omkring en fjerdel der ikke ønsker videre behandling. En af de væsentligste årsager til denne skepsis skyldes især den høje andel af unge, der ofte angiver manglende motivation til videre behandling (se evt. årsrapport 2013). Behandlingsmotivation Antal Pct. Ønsker videre behandling 44 65% Ønsker ikke videre behandling 17 25% Deltager ved ikke 5 7% Ikke Oplyst 2 3% Total % 25% Behandlingsmotivation 7% 3% 65% Ønsker videre behandling Ønsker ikke videre behandling Deltager ved ikke Ikke Oplyst 13

14 Motivation og alder Den følgende tabel angiver motivationen til videre behandling blandt de forskellige aldersgrupper. Det er især de unge, der udtrykker skepsis overfor videre behandling. En tredjedel af de unge ønsker ikke videre behandling. De unge udgør faktisk over halvdelen af den gruppe der ikke ønsker videre behandling (10 ud af 17). Der ligger her et udviklingspotentiale hos POM: Hvordan får man motiveret denne gruppe af unge, hvoraf en væsentlig del ikke tidligere har været i behandling, til at ville forsætte i relevant behandling. Det er en problemstilling POM beskæftiger sig løbende med igennem faglig sparring og en løbende evaluering af de anvendte metoder. Alder og motivation <24 år år 35 år > Total Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Ønsker viderebehandling 15 54% 14 74% 15 71% 44 65% Ønsker ikke videre 10 36% 3 16% 4 19% 17 25% behandling Deltager ved ikke 1 4% 2 11% 2 10% 5 7% Ikke oplyst 2 7% 0 0% 0 0% 2 3% Total % % % % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Behandlingmotivation og aldersgrupper 4% 11% 10% 7% 16% 19% 36% 25% 74% 71% 54% 65% <24 år år 35 år> Total Ikke oplyst Deltager ved ikke Ønsker ikke videre behandling Ønsker videre behandling 14

15 Motivation og hovedstof Den følgende tabel viser fordelingen over motivation til videre behandling og foretrukne hovedstof. Det er især blandt hashforbrugere (13), man finder skepsis overfor videre behandling. Denne gruppe har siden POMs øget fokus på motivation i årsrapporten vist sig at være særlig udfordrende at motivere til videre behandling (se Evt. årsrapport 2013). Tidligere opgørelser har vist, at det primært er unge og hashforbrugere, der udtrykker skepsis overfor videre behandling. Motivation og fortrukne Alkohol Hash Heroin Kokain Ord.sub. medicin Andet Ubesvaret Total hovedstof Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Ønsker videre beh. 3 60% 22 55% 3 100% 6 67% 3 100% 6 86% 1 100% 44 65% Ønsker ikke videre beh. 1 20% 13 33% 0 0% 2 22% 0 0% 1 14% 0 0% 17 25% Deltager ved ikke 1 20% 3 8% 0 0% 1 11% 0 0% 0 0% 0 0% 5 7% Ikke oplyst 0 0% 2 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 3% Total 5 100% % 3 100% 9 100% 3 100% 7 100% 1 100% % 100% 90% 20% 8% Motivation og Fortrukne hovedstof 11% 14% 7% 80% 70% 20% 33% 22% 25% 60% Ikke oplyst 50% 40% 30% 20% 60% 55% 100% 67% 100% 86% 100% 65% Deltager ved ikke Ønsker ikke videre behandling Ønsker viderebehandling 10% 0% Alkohol Hash Heroin Kokain Ordineret Andet Ubesvaret Total 15

16 Succeskriterier POM har udviklet en række succeskriterier, der muliggør en løbende evaluering af projektets indsats. De følgende tre afsnit behandler de fem succeskriterier, og dokumenterer hvilke succeskriterier POM lever op til, og hvor der er plads til forbedring. Dette skaber grobund for en fortsat kritisk selvreflektion over projektets vante arbejdsgang, og hvor behandlingsforløbene kan finjusteres. Succeskriterium 1 og 2 1. Minimum 90 % af deltagerne, som overføres til en anden institution i Kriminalforsorgen skal fortsætte i relevant behandling (jf. behandlingsplanen) 2. Minimum 50 % af deltagere, som løslades, skal fortsætte i relevant behandling (jf. behandlingsplanen) Af nedenstående tabel fremgår det, hvor stor en andel, der er udskrevet til hhv. frihed og Kriminalforsorg, der er fremmødt til behandling efter POM. Der er dog blevet en lang række afsluttede deltagere, der af forskellige årsager ikke inkluderes i opgørelsen over fremmødet til videre behandling. Det kan skyldes at oplysninger om deres fremmøde enten ikke er tilgængelige (Eksempelvis udskrevet til anonymt behandlingstilbud ) eller at de er blevet udskrevet til andet end behandling (Eksempelvis Udskrevet til uddannelses/arbejdstilbud ). Tabel 10. Succeskriterium 1 og 2 UDSKREVET TIL BEHANDLING Antal i alt Antal fremmødte Fremmødte i pct. Succesmål Succeskriterium 1 Succeskriterium 2 Kriminalforsorgen Frihed, løsladt % 90% % 50% - Alle % - 16

17 Succeskriterium 3 3. Minimum 300 deltagere pr. år skal have gennemført et behandlingsforløb hos POM af mindst seks ugers varighed. Dette svarer til, at vi kvartalsvis skal have minimum 75 deltagere igennem et behandlingsforløb af seks ugers varighed. Dette kvartal har POM afsluttet 68 deltagere. Ud af de 68 afsluttede deltagere har 42 gennemført et behandlingsforløb af 6 mindst seks ugers varighed. POM ligger derfor i andet kvartal under målsætningen på 75 afsluttet deltagere, som har været indskrevet i projektet i mindst seks uger. I løbet af første halvår 2014 har POM afsluttede i alt 99 behandlingsforløb af seks ugers varighed. Da målsætningen ift. til sidste år er blevet forhøjet med 50, fra 250 til 300, og er blevet skærpet yderligere med et seks-ugers kriterium, bliver det en udfordring for POM at opfylde det tredje succeskriterium. Succeskriterium 4 og 5 4. Minimum 75 % af deltagerne, der gennemfører et basisforløb, skal have en selvoplevet positiv effekt af behandlingen 5. Minimum 75% af deltagerne, der deltager i gruppebehandling, skal tilkendegive at de vil anbefale gruppebehandling til andre Succeskriterium 4 og 5 forsøger at give et indblik i de afsluttede deltageres oplevelses af behandlingsforløbet. Evalueringsskemaerne giver de afsluttede deltagere mulighed for at udtrykke deres holdning og komme med feedback til projektet. Siden indførslen af succeskriterium 4 og 5 i sommeren 2013 har det været en udfordring at indsamle alle evalueringsskemaerne, da der er en relativ hurtigt gennemstrømning af indsatte i fængslet, og det derfor ikke altid er muligt at få indsamlet evalueringsskemaet før den indsatte er blevet overført til en anden institution. De indsamlede skemaer har dog næsten kun rosende ord til overs for POM. Langt hovedparten af de afsluttede deltagere er meget tilfredse med det individuelle basisforløb. Ifølge hele 96% (25 ud af 26) af de indsamlede skemaer har behandlingen en selvoplevet positiv effekt på deres forandringsønsker. Behandlingen har således motiveret dem til at forandrer deres stofforbrug. 17

18 Individuel evaluering af basisforløbet DELTAGEROPLEVET POSITIV EFFEKT Antal besvarelser Gennemsnit Antal >5 Andel >5 Succesmål Alle evalueringer 26 8, % 75% Ligeledes har de afsluttede deltagere, der har været i gruppebehandling, næsten udelukkede positive tilbagemeldinger at komme med. Hele 90% ville anbefale gruppebehandlingen til andre indsatte. Evaluering af gruppeforløbet GRUPPEBEHANDLING Antal Procent Anbefaling 43 90% Ingen anbefaling 3 6% Ubesvaret 2 4% I alt % Succeskriterium 4 og 5 er derfor opfyldt. 18

Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling

Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling 1. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 2 2. Indledning 8 2.1. Hvad viste midtvejsevalueringen? 8 2.2.

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN. A n s ø g n i n g o m a k k r e d i t e r i n g a f. Februar 2009. Projekt Over Muren KØBENHAVNS KOMMUNE. Center For Misbrug

PROJEKT OVER MUREN. A n s ø g n i n g o m a k k r e d i t e r i n g a f. Februar 2009. Projekt Over Muren KØBENHAVNS KOMMUNE. Center For Misbrug A n s ø g n i n g o m a k k r e d i t e r i n g a f PROJEKT OVER MUREN Februar 2009 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center For Misbrug Projekt Over Muren FORORD... 1 LÆSEVEJLEDNING... 2 INDLEDNING...

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Dagplejens placering i viften af dagtilbud

Dagplejens placering i viften af dagtilbud Dagplejens placering i viften af dagtilbud Dagplejens placering i viften af dagtilbud KL og FOA Fag og Arbejde har undersøgt dagplejens placering i viften af dagtilbud April 2007 Redaktion: Sandra Høj

Læs mere

Årlig afrapportering for Dommervagtsprojektet 2011

Årlig afrapportering for Dommervagtsprojektet 2011 Årlig afrapportering for Dommervagtsprojektet 2011 Dommervagtsprojektet oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Dommervagtsprojektet... 2 Fremstillinger i Dommervagten og den skærpede indsats... 3 Fremstillinger

Læs mere

RusmiddelRådgivning. Årsrapport 2014

RusmiddelRådgivning. Årsrapport 2014 RusmiddelRådgivning Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Fakta... 3 Organisationsdiagram... 4 Arbejdsopgaver... 5 2. Kompetence og kvalitet... 7 Pårørende med i behandlingen... 7 Projekt

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Evaluering af Junior-TAMU

Evaluering af Junior-TAMU Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus

Læs mere

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Indhold 1. Forord 4 2. Hovedkonklusioner 5 2.1 EFFEKTEN AF UNGEINDSATSEN PÅ OPSTILLEDE POLITISKE MÅL 5

Læs mere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere Ankestyrelsens undersøgelse af Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Baggrund, resume og anbefalinger 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Ankestyrelsens undersøgelse

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Hvordan og hvor meget?

Hvordan og hvor meget? Hvordan og hvor meget? - En kvantitativ undersøgelse af handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen Af Anita Rönneling, Nadja Lund-Sørensen og Pernille Christel Bak Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret,

Læs mere

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Værdifuld viden Vi skal styrke børn og unges læring, sundhed og deltagelse, så vi udvikler kompetente

Læs mere

Handlingsplan 2013 for en sammenhængende indsats i forhold til ungdomskriminaliteten i Aarhus Kommune

Handlingsplan 2013 for en sammenhængende indsats i forhold til ungdomskriminaliteten i Aarhus Kommune 1 Handlingsplan 213 for en sammenhængende indsats i forhold til ungdomskriminaliteten i Aarhus Kommune Ydre vilkår, grundlag og strategi Aarhus Kommune har i samarbejde med Østjyllands Politi årligt udarbejdet

Læs mere

FORORD... 5 INDLEDNING - ARBEJDET MED AT UDFØRE AKKREDITERINGEN... 6 KAPITEL 1 - KRITERIUM 1 - BEHANDLINGSMODEL... 7

FORORD... 5 INDLEDNING - ARBEJDET MED AT UDFØRE AKKREDITERINGEN... 6 KAPITEL 1 - KRITERIUM 1 - BEHANDLINGSMODEL... 7 Indholdsfortegnelse FORORD... 5 INDLEDNING - ARBEJDET MED AT UDFØRE AKKREDITERINGEN... 6 KAPITEL 1 - KRITERIUM 1 - BEHANDLINGSMODEL... 7 Behandlingsmodel Søbysøgård... 7 RAMMERNE FOR MISBRUGSBEHANDLINGEN

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2014 EXIT PROSTITUTION Afdelingsleder: Kræn Blume Jensen Afdelingen for socialpolitik og velfærdsydelser

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Status for Helsingung

Status for Helsingung 1 Status for Helsingung 2013 2 Statistisk og kvalitativt overblik over indsatsen Baseret på de 101 indskrevne vi havde i 2013, samt alle vores andre aktiviteter. Statistikken afspejler kun lille del af

Læs mere

God, bedre, bedst Behandling September 2011

God, bedre, bedst Behandling September 2011 God, bedre, bedst Behandling September 2011 En spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt klienterne på Behandlingscenter Svendborg Baggrund og formål Spørgeskema undersøgelse er nr. 2 i rækken af undersøgelser,

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere