Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport August 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014"

Transkript

1 Projekt Over Muren 2. kvartalsrapport 2014 August 2014

2 Opsummering 2. kvartalsrapporten minder i store træk om foregående opgørelser af projektets behandlingsindsats. En lang række tidligere udviklingstendenser i det sidste halve år har fortonet sig og ligger nu på tidligere tiders niveau; eksempelvis er antallet afsluttede deltagere med kokain som fortrukne hovedstof faldet. Følgende tendenser er dog bemærkelsesværdige: o Meget stort antal af nye indskrevne. Det bør i fremtiden være et større fokus på sammenspillet mellem antallet af nye indskrevne og afvikling af behandlingsforløbene. Derfor vil der i den kommende tid blive arbejdet på at afklare effekten af antallet af nye indskrevne på afviklingen af behandlingsforløbene. Der vil især være fokus på effekten af antallet af nyindskrevne på længde af basisforløbene, motivation for videre behandling og relationen med behandleren, mm o De unge og POM. Der synes at være et konsistent mønster igennem de seneste par kvartalsrapporter og den seneste årsopgørelse; de unge har ikke tidligere kendskab til behandlingssystemet, men har ikke desto mindre lade sig indskrive hos POM. Men det er også denne gruppe, der oftest udtrykker størst skepsis overfor videre behandling efter et afsluttet behandlingsforløb hos POM. Derfor vil der blive udarbejdet en kvalitativ rapport vedrørende specielt de unges situation og deres oplevelse af behandlingsindsatsen. Denne rapport håber på at kunne klargøre hvor POM kan styrke sin behandlingsindsats overfor især unge indskrevne. o POM s målsætninger det tredje succeskriterium I første halvår af 2014 har 99 gennemført et behandlingsforløb af 6 ugers varighed. POM er blevet pålagt en ny målsætning i 2014 om at minimum 300 deltagere pr. år skal have gennemført et behandlingsforløb af mindst seks ugers varighed. Denne målsætning bliver en udfordring at opfylde i år. Det skyldes blandt andet; forhøjelse af målsætning (fra 250 til 300) og en skærpelse af målsætningen (Nu medregnes kun behandlingsforløb af 6 ugers varighed, som værende et afsluttet forløb i henhold til succeskriterium 3). 2

3 Indholdsfortegnelse Opsummering... 2 Indholdsfortegnelse... 3 Basistal... 4 Alder... 5 Fortrukne hovedstof... 6 Udviklingsgraf... 7 Etnicitet... 8 Systemkendskab... 9 Systemkendskab og alder Rekrutteringsoversigt Motivationsafsnittet Motivation og behandling Motivation og alder Motivation og hovedstof Succeskriterier Succeskriterium 1 og Succeskriterium Succeskriterium 4 og

4 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 2. KVARTAL 2014 Basistal Dette afsnit beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder, fortrukne hovedstof og kendskab til behandlingssystemet så ud for de deltagere, der blev udskrevet fra Projekt Over Muren i 2. kvartal 2014 (April 2014 Juni 2014). Der findes også grafer i kvartalsrapporten, der beskriver udviklingen i sammensætningen af deltagerne siden januar Formålet med vores basistal er at skabe et overblik over tendenser og ændringer i projektets deltagergruppe. Herigennem kan vi kontinuerligt sikre os, at behandlingsressourcerne fordeles på den mest hensigtsmæssige måde, og at de forskellige behandlingstilbud matcher de forskellige deltagere. Det er vigtigt at gøre læseren opmærksom på at det lille datagrundlag gør at de beregnede procentsatser er forbundet med stor usikkerhed. POM har i andet kvartal oplevet en eksplosion i antallet af nye indskrevne. Derfor vil POM fremover mere systematisk forsøge at følge med i antallet af nye indskrevne for at se om den voksende mængde af indskrevne har indflydelse på andre dele af POM s arbejde. Vi har i 2. kvartal udskrevet 81 deltagere fra projektet. Dog nåede en del aldrig længere end visitationsprocessen, da de blev løsladt/overflyttet eller fandt ud af, at de alligevel ikke ønskede behandling inden behandlingsforløbet blev sat i gang. I denne måned er dette tilfældet for 13 deltagere. Basistal Antal Antallet af nyindskrevne (inklusiv visitationssamtaler) 136 Antal udskrevne 81 - Heraf visitationer 13 - Manglende oplysninger 0 Antal afsluttede deltagere 68 - Heraf behandlingsforløb af seks ugers varighed 42 4

5 Der er dog nogle deltagere, der af forskellige årsager typisk ikke medregnes, da de ikke meningsfuldt kan blive inkluderet i rapportens tabeller. Der er dog ikke nogle tilfælde i dette kvartal, og derfor er det ikke blevet fjernet yderligere end dem der blev udskrevet efter visitationssamtalen. Der er i 2. kvartal tale om 68 afsluttede deltagere. Af de 68 afsluttede deltagere har 42 været indskrevet i 6 uger eller mere. N= 68 Alder Projektet har siden dets oprettelse været interesseret i at følge alderssammensætningen i blandt de behandlede. Sammensætningen af afsluttede deltagere fordeler sig nogenlunde ligeligt i de tre aldersgrupperinger, dog med en lille overvægt af unge. Alder Antal Procent <24 år 28 41% år 19 28% 35> år 21 31% Total % Alder 31% 41% <24 år år 35> år 28% 5

6 Fortrukne hovedstof Den følgende tabel viser fordelingen af de forskellige afsluttede deltageres primære hovedstof. POM har igennem sit virke ofte haft en overvægt af hashforbrugere, hvilket også er tilfældet i andet kvartal Andelen af afsluttede deltagere med kokain som primære hovedstof er faldet i andet kvartal sammenholdt med de to tidligere, der lå usædvanligt højt. Sammensætningen af stofforbrug hos de indskrevne har stor indflydelse på graden af motivation til behandling, som det vil fremgå senere. Fortrukne hovedstof Antal Pct. Alkohol 5 7% Hash 40 59% Heroin 3 4% Kokain 9 13% Ordineret 3 4% Andet 7 10% Ubesvaret 1 1% Total 68 99%* Fortrukne hovedstof 2% 4% 10% 7% 13% 5% 59% Alkohol Hash Heroin Kokain Ordineret Andet Ubesvaret 6

7 Udviklingsgraf Sammensætningen af de afsluttede deltagere primære hovedstof følger i andet kvartal tidligere tiders mønstre. Andelen af afsluttede deltagere med kokain som primære hovedstof er faldet ned på et niveau, der minder om tidligere tider i projektets historie. Udvikling i fordeling på hovedstof 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Alkohol Hash Kokain Ordineret sub.med. Heroin Andet 7

8 Etnicitet Den følgende tabel viser fordelingen af de indskrevnes etnicitet. Fordelingen ligner tidligere tiders sammensætning af afsluttede deltagere. Det er værd at bemærke at andelen af indskrevne med flygtninge/indvandrer/mv. baggrund har været faldende siden andet kvartal Etnicitet Antal Pct. Dansk 40 59% Anden etnisk herkomst end dansk 23 34% Flygtning/Indvandrer/mv. 4 6% Ubesvaret 1 1% Total % 34% 6% 1% Etnicitet 59% Dansk Anden etnisk herkomst end dansk Flygtning/Indvandrer/mv. Ubesvaret 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Udvikling i fordeling på etnicitet Etnisk dansk Anden etnisk baggrund end dansk Udlænding / flygtning / Andet 8

9 Systemkendskab Den følgende tabel angiver fordelingen af systemkendskab hos de afsluttede deltagere. POM har igennem sit virke rekrutteret mange indsatte der ikke tidligere har kendskab til behandlingssystemet. Den største gruppe af afsluttede deltagere hos POM er typisk systemukendte, hvilket også er tilfældet i andet kvartal Systemkendskab Antal Procent Systemukendt 29 43% Misbrugsbehandling under afsoning/varetægt 13 19% Misbrugsbehandling i frihed 13 19% Misbrugsbehandling under afsoning og i frihed 13 19% Total % 19% 19% 19% Systemkendskab 43% Systemukendt Misbrugsbehandling under afsoning/varetægt Misbrugsbehandling i frihed 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Udvikling i fordeling på systemkendskab Systemukendt Tidligere behandling i frihed Tidligere behandling inden for kriminalforsorgen Tidligere behandling i både frihed og kriminalforsorgen 9

10 Systemkendskab og alder Den følgende tabel viser fordelingen af systemkendskab på tværs af de forskellige aldersgrupper. POM har i dette kvartal rekrutteret mange unge, der ikke tidligere har modtaget behandling. 57% (16) ud af de 28 afsluttede deltagere under 25 år havde ikke tidligere modtaget behandling før de blev indskrevet til et behandlingsforløb hos POM. POM har igennem længere tid formået at rekruttere unge, der ikke tidligere har modtaget behandling. Gruppen af systemukendte unge udgør op imod en fjerdedel af projektets afsluttede deltagere i andet kvartal og har derfor udgjort en væsentlig del af projektets behandlingsindsats. POM har i den forbindelse oprettet et særligt gruppeforløb for unge, der giver de unge en mulighed for at møde andre på samme alder med nogle af de samme problemer. Systemkendskab <24 år år 35 år > Total Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Systemukendt 16 57% 8 42% 5 24% 29 43% Misbrugsbehandling under afsoning/varetægt 6 21% 6 32% 1 5% 13 19% Misbrugsbehandling i frihed 3 11% 4 21% 6 29% 13 19% Misbrugsbehandling under afsoning og i frihed 3 11% 1 5% 9 43% 13 19% Total % % % % Systemkendskab og aldersgrupper 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 11% 5% 11% 21% 43% 19% 21% 32% 19% 19% 29% 57% 42% 5% 24% 43% <24 år år 35 år> Total Misbrugsbehandling under afsoning og i frihed Misbrugsbehandling i frihed Misbrugsbehandling under afsoning/varetægt Systemukendt 10

11 Rekrutteringsoversigt I forlængelse af opgørelsen af systemkendskab er det relevant at se på hvordan de afsluttede deltagere er blevet rekrutteret til et behandlingsforløb. Den følgende tabel viser hvordan de afsluttede deltagere er blevet rekrutteret til projektet. Den overordnede rekruttering synes især at være sket igennem socialrådgivere, andre medindsatte og afsluttede deltagere der tidligere har været indskrevet i projektet (genindskrevne). Rekrutteringsoversigt Antal Procent Genindskrevet 20 29% Medindsat 13 19% Socialrådgiver 25 37% Andet fængselspersonale 5 7% Via opslag/brochure 2 3% Andet projekt i frihed eller kriminalforsorgen 1 1% Introduktionsforløb til fængslet 1 1% Andet 1 1% Total 68 98%* *Skyldes afrunding 1% 3% 1% 7% 37% Rekrutteringsoversigt 1% Genindskrevet Medindsat 29% Socialrådgiver Andet fængselspersonale Via opslag/brochure 19% Andet projekt i frihed eller kriminalforsorgen Andet 11

12 Motivationsafsnittet POM tilbyder i samarbejde med Vestre Fængsel at indsatte kan blive indskrevet på en særlig motivationsafdeling. Hensigten er at tilbyde, især unge indsatte, et behandlingsforløb under nogle lidt andre vilkår såsom mulighed for idræt, deltagelse i ungegruppe, særligt samarbejde med betjentgruppen, mm. POM har i andet kvartal afsluttede 13 deltagere, der har været indskrevet på det særlige motivationsafsnit (19 procent af de udskrevne). Motivationsafsnittet Antal Pct. Motivationsafsnittet 13 19% Andet afsnit 55 81% Total % Motivationsafsnittet 19% Motivationsafsnittet Andet afsnit 81% 12

13 Motivation og behandling Efter indskrevne har afsluttet et behandlingsforløb hos POM er det værd at se nærmere på de afsluttede deltageres motivation til videre behandling. Hovedparten af de afsluttede deltagere føler sig motiveret 65% (44) efter at have afsluttet et behandlingsforløb hos POM. Der er dog også omkring en fjerdel der ikke ønsker videre behandling. En af de væsentligste årsager til denne skepsis skyldes især den høje andel af unge, der ofte angiver manglende motivation til videre behandling (se evt. årsrapport 2013). Behandlingsmotivation Antal Pct. Ønsker videre behandling 44 65% Ønsker ikke videre behandling 17 25% Deltager ved ikke 5 7% Ikke Oplyst 2 3% Total % 25% Behandlingsmotivation 7% 3% 65% Ønsker videre behandling Ønsker ikke videre behandling Deltager ved ikke Ikke Oplyst 13

14 Motivation og alder Den følgende tabel angiver motivationen til videre behandling blandt de forskellige aldersgrupper. Det er især de unge, der udtrykker skepsis overfor videre behandling. En tredjedel af de unge ønsker ikke videre behandling. De unge udgør faktisk over halvdelen af den gruppe der ikke ønsker videre behandling (10 ud af 17). Der ligger her et udviklingspotentiale hos POM: Hvordan får man motiveret denne gruppe af unge, hvoraf en væsentlig del ikke tidligere har været i behandling, til at ville forsætte i relevant behandling. Det er en problemstilling POM beskæftiger sig løbende med igennem faglig sparring og en løbende evaluering af de anvendte metoder. Alder og motivation <24 år år 35 år > Total Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Ønsker viderebehandling 15 54% 14 74% 15 71% 44 65% Ønsker ikke videre 10 36% 3 16% 4 19% 17 25% behandling Deltager ved ikke 1 4% 2 11% 2 10% 5 7% Ikke oplyst 2 7% 0 0% 0 0% 2 3% Total % % % % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Behandlingmotivation og aldersgrupper 4% 11% 10% 7% 16% 19% 36% 25% 74% 71% 54% 65% <24 år år 35 år> Total Ikke oplyst Deltager ved ikke Ønsker ikke videre behandling Ønsker videre behandling 14

15 Motivation og hovedstof Den følgende tabel viser fordelingen over motivation til videre behandling og foretrukne hovedstof. Det er især blandt hashforbrugere (13), man finder skepsis overfor videre behandling. Denne gruppe har siden POMs øget fokus på motivation i årsrapporten vist sig at være særlig udfordrende at motivere til videre behandling (se Evt. årsrapport 2013). Tidligere opgørelser har vist, at det primært er unge og hashforbrugere, der udtrykker skepsis overfor videre behandling. Motivation og fortrukne Alkohol Hash Heroin Kokain Ord.sub. medicin Andet Ubesvaret Total hovedstof Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Ønsker videre beh. 3 60% 22 55% 3 100% 6 67% 3 100% 6 86% 1 100% 44 65% Ønsker ikke videre beh. 1 20% 13 33% 0 0% 2 22% 0 0% 1 14% 0 0% 17 25% Deltager ved ikke 1 20% 3 8% 0 0% 1 11% 0 0% 0 0% 0 0% 5 7% Ikke oplyst 0 0% 2 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 3% Total 5 100% % 3 100% 9 100% 3 100% 7 100% 1 100% % 100% 90% 20% 8% Motivation og Fortrukne hovedstof 11% 14% 7% 80% 70% 20% 33% 22% 25% 60% Ikke oplyst 50% 40% 30% 20% 60% 55% 100% 67% 100% 86% 100% 65% Deltager ved ikke Ønsker ikke videre behandling Ønsker viderebehandling 10% 0% Alkohol Hash Heroin Kokain Ordineret Andet Ubesvaret Total 15

16 Succeskriterier POM har udviklet en række succeskriterier, der muliggør en løbende evaluering af projektets indsats. De følgende tre afsnit behandler de fem succeskriterier, og dokumenterer hvilke succeskriterier POM lever op til, og hvor der er plads til forbedring. Dette skaber grobund for en fortsat kritisk selvreflektion over projektets vante arbejdsgang, og hvor behandlingsforløbene kan finjusteres. Succeskriterium 1 og 2 1. Minimum 90 % af deltagerne, som overføres til en anden institution i Kriminalforsorgen skal fortsætte i relevant behandling (jf. behandlingsplanen) 2. Minimum 50 % af deltagere, som løslades, skal fortsætte i relevant behandling (jf. behandlingsplanen) Af nedenstående tabel fremgår det, hvor stor en andel, der er udskrevet til hhv. frihed og Kriminalforsorg, der er fremmødt til behandling efter POM. Der er dog blevet en lang række afsluttede deltagere, der af forskellige årsager ikke inkluderes i opgørelsen over fremmødet til videre behandling. Det kan skyldes at oplysninger om deres fremmøde enten ikke er tilgængelige (Eksempelvis udskrevet til anonymt behandlingstilbud ) eller at de er blevet udskrevet til andet end behandling (Eksempelvis Udskrevet til uddannelses/arbejdstilbud ). Tabel 10. Succeskriterium 1 og 2 UDSKREVET TIL BEHANDLING Antal i alt Antal fremmødte Fremmødte i pct. Succesmål Succeskriterium 1 Succeskriterium 2 Kriminalforsorgen Frihed, løsladt % 90% % 50% - Alle % - 16

17 Succeskriterium 3 3. Minimum 300 deltagere pr. år skal have gennemført et behandlingsforløb hos POM af mindst seks ugers varighed. Dette svarer til, at vi kvartalsvis skal have minimum 75 deltagere igennem et behandlingsforløb af seks ugers varighed. Dette kvartal har POM afsluttet 68 deltagere. Ud af de 68 afsluttede deltagere har 42 gennemført et behandlingsforløb af 6 mindst seks ugers varighed. POM ligger derfor i andet kvartal under målsætningen på 75 afsluttet deltagere, som har været indskrevet i projektet i mindst seks uger. I løbet af første halvår 2014 har POM afsluttede i alt 99 behandlingsforløb af seks ugers varighed. Da målsætningen ift. til sidste år er blevet forhøjet med 50, fra 250 til 300, og er blevet skærpet yderligere med et seks-ugers kriterium, bliver det en udfordring for POM at opfylde det tredje succeskriterium. Succeskriterium 4 og 5 4. Minimum 75 % af deltagerne, der gennemfører et basisforløb, skal have en selvoplevet positiv effekt af behandlingen 5. Minimum 75% af deltagerne, der deltager i gruppebehandling, skal tilkendegive at de vil anbefale gruppebehandling til andre Succeskriterium 4 og 5 forsøger at give et indblik i de afsluttede deltageres oplevelses af behandlingsforløbet. Evalueringsskemaerne giver de afsluttede deltagere mulighed for at udtrykke deres holdning og komme med feedback til projektet. Siden indførslen af succeskriterium 4 og 5 i sommeren 2013 har det været en udfordring at indsamle alle evalueringsskemaerne, da der er en relativ hurtigt gennemstrømning af indsatte i fængslet, og det derfor ikke altid er muligt at få indsamlet evalueringsskemaet før den indsatte er blevet overført til en anden institution. De indsamlede skemaer har dog næsten kun rosende ord til overs for POM. Langt hovedparten af de afsluttede deltagere er meget tilfredse med det individuelle basisforløb. Ifølge hele 96% (25 ud af 26) af de indsamlede skemaer har behandlingen en selvoplevet positiv effekt på deres forandringsønsker. Behandlingen har således motiveret dem til at forandrer deres stofforbrug. 17

18 Individuel evaluering af basisforløbet DELTAGEROPLEVET POSITIV EFFEKT Antal besvarelser Gennemsnit Antal >5 Andel >5 Succesmål Alle evalueringer 26 8, % 75% Ligeledes har de afsluttede deltagere, der har været i gruppebehandling, næsten udelukkede positive tilbagemeldinger at komme med. Hele 90% ville anbefale gruppebehandlingen til andre indsatte. Evaluering af gruppeforløbet GRUPPEBEHANDLING Antal Procent Anbefaling 43 90% Ingen anbefaling 3 6% Ubesvaret 2 4% I alt % Succeskriterium 4 og 5 er derfor opfyldt. 18

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 ARBEJDSPAPIR APRIL 2014 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater 2007-2013 Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Kravspecifikation. 1. Formål og baggrund. Kriminalforsorgen

Kravspecifikation. 1. Formål og baggrund. Kriminalforsorgen Kriminalforsorgen Kravspecifikation København, den 7-7-2011 Journalnr.: VRI 09-64-0004 AVH 09-64-0013 RIN 09-64-0007 REN 09-64-0003 KRA 09-64-0010 MID 09-64-0024 SDO 09-64-0006 HOR 09-63-0012 JYD 10-64-0005

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

De indsatte: Samfundets fjender eller marginaliserede?

De indsatte: Samfundets fjender eller marginaliserede? De indsatte: Samfundets fjender eller marginaliserede? Analysen er baseret på en registersamkørsel med data fra Danmarks Statistik og viser, at de indsatte i de danske fængsler har en markant anderledes

Læs mere

integration vs. inklusion

integration vs. inklusion integration vs. inklusion Produktionsskolernes mange formål Produktionsskolen skal forberede til uddannelse. Produktionsskolen som en arbejdspraktisk oplæringsvirksomhed. Produktionsskolen som socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro 1 Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro April 2011 Mændenes Hjem, Sundhedsrummet, Cafe D. Vesterbrokoordinator 2 Undersøgelse om stofindtagelsesrum

Læs mere

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR STOFRÅDGIVNINGEN TILBYDER BEHANDLINGSFORLØB TIL UNGE OP TIL 25 ÅR, DER HAR ET SKADELIGT FORBRUG AF ILLEGALE RUSMIDLER SOM HASH, KOKAIN

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Baggrundsmateriale: Temadrøftelse i Socialudvalget om misbrug hos unge

Baggrundsmateriale: Temadrøftelse i Socialudvalget om misbrug hos unge Baggrundsmateriale: Temadrøftelse i Socialudvalget om misbrug hos unge Socialforvaltningen Aarhus Kommune Dato den 26. Maj 2014 Sagsnummer: 14/015239 1 1. Indledning At drikke, ryge hash eller tage stoffer

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM

KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM Forord Københavns Fængsler arbejder efter Kriminalforsorgens overordnede principprogram og har på baggrund heraf udmøntet principperne

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21

ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21 ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 SIB XML Schema... 4 SIB Beskrivelse... 6 SIB_Grundoplysninger... 6 SIB_Behandlingsforlob... 14 SIB_MedfolgendeBorn...

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Skadesreduktion Er det blevet stuerent?

Skadesreduktion Er det blevet stuerent? Skadesreduktion Er det blevet stuerent? KABS konference 2015 Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning Forholdet mellem behandling og skadesreduktion Skader på individ og samfund Model

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt

Læs mere

Auto College Aalborg

Auto College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 22 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Administration og information 67,4 55,7 Rekruttering af elever 55,9 7,3 Skoleperiodernes indhold Motivation 7, 7,9 Elevens

Læs mere

Notat vedr. narkorelaterede dødsfald i Svendborg Kommune i perioden 2007 og 2009-2012. 3. juli 2014

Notat vedr. narkorelaterede dødsfald i Svendborg Kommune i perioden 2007 og 2009-2012. 3. juli 2014 Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Notat vedr. narkorelaterede dødsfald i Svendborg Kommune i perioden 2007 og 2009-2012 Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Årsberetning KagsHuset 2009

Årsberetning KagsHuset 2009 Årsberetning KagsHuset 2009 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. KagsHuset og Stion BAF...4 3. Visition...4 4. Behandling...4 5. Forbyggelse...5 6. Anemonen.5 7. Stistik...5 8. Handleplaner og evaluering

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN. A n s ø g n i n g o m a k k r e d i t e r i n g a f. Februar 2009. Projekt Over Muren KØBENHAVNS KOMMUNE. Center For Misbrug

PROJEKT OVER MUREN. A n s ø g n i n g o m a k k r e d i t e r i n g a f. Februar 2009. Projekt Over Muren KØBENHAVNS KOMMUNE. Center For Misbrug A n s ø g n i n g o m a k k r e d i t e r i n g a f PROJEKT OVER MUREN Februar 2009 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center For Misbrug Projekt Over Muren FORORD... 1 LÆSEVEJLEDNING... 2 INDLEDNING...

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

Lov om Social Service

Lov om Social Service Lov om Social Service 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk. 3. Socialministeren

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse en samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Formål: De overordnede formål med

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET JUNI 2009 AMBULANT STOFBRUGSBEHANDLING I DE DANSKE FÆNGSLER - HVOR MEGET OG HVORDAN? ingsdag. Formidl

AARHUS UNIVERSITET JUNI 2009 AMBULANT STOFBRUGSBEHANDLING I DE DANSKE FÆNGSLER - HVOR MEGET OG HVORDAN? ingsdag. Formidl AMBULANT STOFBRUGSBEHANDLING I DE DANSKE FÆNGSLER - HVOR MEGET OG HVORDAN? ingsdag Formidl 1 CRF FORSKNING CRF stort forskningsprojekt: behandlere, indsatte, fængselsbetjente Se hjemmeside Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnosebehandling i hovedstadens psykiatri. Dobbeltdiagnoser

Den samme dør Ambulant dobbeltdiagnosebehandling i hovedstadens psykiatri. Dobbeltdiagnoser Dobbeltdiagnoser AF BIRGITTE VEJSTRUP I hjertet af Østerbro ligger Specialambulatoriet. Her går ca. 100 psykisk syge stofmisbrugere til behandling, fordelt på flere etager i hovedbygningen af det, nogle

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper.

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper. Psykiatrisk Center Frederiksberg Nordre Fasanvej 57 2000 Frederiksberg Direkte +45 3864 3700 Web www.psykiatri-frederiksberg.dk Dato: 18. oktober 2013 Projekt bedre udredning: Et samarbejde på tværs mellem

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje

Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje Velkommen til Aktivgruppe 4 og til et 12 ugers behandlingsprogram. Dette hæfte vil være din manual, og på de følgende sider vil du blive introduceret

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

God, bedre, bedst Behandling September 2011

God, bedre, bedst Behandling September 2011 God, bedre, bedst Behandling September 2011 En spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt klienterne på Behandlingscenter Svendborg Baggrund og formål Spørgeskema undersøgelse er nr. 2 i rækken af undersøgelser,

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013. Rebild Efterskole Rebild Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013. Rebild Efterskole Rebild Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013 Rebild Efterskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Indledning... 2. Tendenser... 4. Livsmod generelt... 4. At gøre tilbudet kendt for målgruppen... 5. Pjecen... 7. Kønsaspekt... 9

Indledning... 2. Tendenser... 4. Livsmod generelt... 4. At gøre tilbudet kendt for målgruppen... 5. Pjecen... 7. Kønsaspekt... 9 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tendenser... 4 Livsmod generelt... 4 At gøre tilbudet kendt for målgruppen... 5 Pjecen... 7 Kønsaspekt... 9 Fremtidigt samarbejde... 10 Forslag... 10 Bilag 1... 12 Bilag

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 338 Offentligt Til Socialstyrelsen Dokumenttype Notat Dato Juni 2013 OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT

Læs mere

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 1 Indhold Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 Interview af testpersonerne med afsæt i spørgeskema... 5 Spørgeskema til testpersoners forældre... 5 Spørgeskema besvaret af koordinator... 6

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder.

Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder. Ansøgningsskemaet SKAL udfyldes i samarbejde med en kontaktperson. 1. Navn: Cpr.nr: 2. Statsborgerskab 3. Etnisk oprindelse: 4. Sprog / / 5. Alder. 6. Samlivssituation Enlig Samlevende Gift 7. Samlet doms

Læs mere

Construction College

Construction College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaunsøgelse Uddannelser: Vindmølleoperatør 72,9 57,9 Administration og information Rekruttering af elever 63,6 Skoleperiones indhold Motivation 67,6

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Journalsystemer og statslige registre

Journalsystemer og statslige registre Journalsystemer og statslige registre Rasmus Axelsson, Specialkonsulent i KABS Sociolog, HD i økonomistyring og procesledelse, Certificeret projektleder PRINCE 2 Evaluering af behandlingssetups og -processer

Læs mere

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Ungeanalyse En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Indledning Målet med målgruppeanalysen har været at få et overblik over ungegruppen i Roskilde

Læs mere

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet Indberetningen til Tilbudsportalen Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet INDHOLD 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår overføres data fra Tilbudsportalen til Stofmisbrugsdatabasen?... 3 1.2 Særlige

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Skanderup Efterskole Kolding Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Skanderup Efterskole Kolding Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Skanderup Efterskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere