Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport August 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014"

Transkript

1 Projekt Over Muren 2. kvartalsrapport 2014 August 2014

2 Opsummering 2. kvartalsrapporten minder i store træk om foregående opgørelser af projektets behandlingsindsats. En lang række tidligere udviklingstendenser i det sidste halve år har fortonet sig og ligger nu på tidligere tiders niveau; eksempelvis er antallet afsluttede deltagere med kokain som fortrukne hovedstof faldet. Følgende tendenser er dog bemærkelsesværdige: o Meget stort antal af nye indskrevne. Det bør i fremtiden være et større fokus på sammenspillet mellem antallet af nye indskrevne og afvikling af behandlingsforløbene. Derfor vil der i den kommende tid blive arbejdet på at afklare effekten af antallet af nye indskrevne på afviklingen af behandlingsforløbene. Der vil især være fokus på effekten af antallet af nyindskrevne på længde af basisforløbene, motivation for videre behandling og relationen med behandleren, mm o De unge og POM. Der synes at være et konsistent mønster igennem de seneste par kvartalsrapporter og den seneste årsopgørelse; de unge har ikke tidligere kendskab til behandlingssystemet, men har ikke desto mindre lade sig indskrive hos POM. Men det er også denne gruppe, der oftest udtrykker størst skepsis overfor videre behandling efter et afsluttet behandlingsforløb hos POM. Derfor vil der blive udarbejdet en kvalitativ rapport vedrørende specielt de unges situation og deres oplevelse af behandlingsindsatsen. Denne rapport håber på at kunne klargøre hvor POM kan styrke sin behandlingsindsats overfor især unge indskrevne. o POM s målsætninger det tredje succeskriterium I første halvår af 2014 har 99 gennemført et behandlingsforløb af 6 ugers varighed. POM er blevet pålagt en ny målsætning i 2014 om at minimum 300 deltagere pr. år skal have gennemført et behandlingsforløb af mindst seks ugers varighed. Denne målsætning bliver en udfordring at opfylde i år. Det skyldes blandt andet; forhøjelse af målsætning (fra 250 til 300) og en skærpelse af målsætningen (Nu medregnes kun behandlingsforløb af 6 ugers varighed, som værende et afsluttet forløb i henhold til succeskriterium 3). 2

3 Indholdsfortegnelse Opsummering... 2 Indholdsfortegnelse... 3 Basistal... 4 Alder... 5 Fortrukne hovedstof... 6 Udviklingsgraf... 7 Etnicitet... 8 Systemkendskab... 9 Systemkendskab og alder Rekrutteringsoversigt Motivationsafsnittet Motivation og behandling Motivation og alder Motivation og hovedstof Succeskriterier Succeskriterium 1 og Succeskriterium Succeskriterium 4 og

4 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 2. KVARTAL 2014 Basistal Dette afsnit beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder, fortrukne hovedstof og kendskab til behandlingssystemet så ud for de deltagere, der blev udskrevet fra Projekt Over Muren i 2. kvartal 2014 (April 2014 Juni 2014). Der findes også grafer i kvartalsrapporten, der beskriver udviklingen i sammensætningen af deltagerne siden januar Formålet med vores basistal er at skabe et overblik over tendenser og ændringer i projektets deltagergruppe. Herigennem kan vi kontinuerligt sikre os, at behandlingsressourcerne fordeles på den mest hensigtsmæssige måde, og at de forskellige behandlingstilbud matcher de forskellige deltagere. Det er vigtigt at gøre læseren opmærksom på at det lille datagrundlag gør at de beregnede procentsatser er forbundet med stor usikkerhed. POM har i andet kvartal oplevet en eksplosion i antallet af nye indskrevne. Derfor vil POM fremover mere systematisk forsøge at følge med i antallet af nye indskrevne for at se om den voksende mængde af indskrevne har indflydelse på andre dele af POM s arbejde. Vi har i 2. kvartal udskrevet 81 deltagere fra projektet. Dog nåede en del aldrig længere end visitationsprocessen, da de blev løsladt/overflyttet eller fandt ud af, at de alligevel ikke ønskede behandling inden behandlingsforløbet blev sat i gang. I denne måned er dette tilfældet for 13 deltagere. Basistal Antal Antallet af nyindskrevne (inklusiv visitationssamtaler) 136 Antal udskrevne 81 - Heraf visitationer 13 - Manglende oplysninger 0 Antal afsluttede deltagere 68 - Heraf behandlingsforløb af seks ugers varighed 42 4

5 Der er dog nogle deltagere, der af forskellige årsager typisk ikke medregnes, da de ikke meningsfuldt kan blive inkluderet i rapportens tabeller. Der er dog ikke nogle tilfælde i dette kvartal, og derfor er det ikke blevet fjernet yderligere end dem der blev udskrevet efter visitationssamtalen. Der er i 2. kvartal tale om 68 afsluttede deltagere. Af de 68 afsluttede deltagere har 42 været indskrevet i 6 uger eller mere. N= 68 Alder Projektet har siden dets oprettelse været interesseret i at følge alderssammensætningen i blandt de behandlede. Sammensætningen af afsluttede deltagere fordeler sig nogenlunde ligeligt i de tre aldersgrupperinger, dog med en lille overvægt af unge. Alder Antal Procent <24 år 28 41% år 19 28% 35> år 21 31% Total % Alder 31% 41% <24 år år 35> år 28% 5

6 Fortrukne hovedstof Den følgende tabel viser fordelingen af de forskellige afsluttede deltageres primære hovedstof. POM har igennem sit virke ofte haft en overvægt af hashforbrugere, hvilket også er tilfældet i andet kvartal Andelen af afsluttede deltagere med kokain som primære hovedstof er faldet i andet kvartal sammenholdt med de to tidligere, der lå usædvanligt højt. Sammensætningen af stofforbrug hos de indskrevne har stor indflydelse på graden af motivation til behandling, som det vil fremgå senere. Fortrukne hovedstof Antal Pct. Alkohol 5 7% Hash 40 59% Heroin 3 4% Kokain 9 13% Ordineret 3 4% Andet 7 10% Ubesvaret 1 1% Total 68 99%* Fortrukne hovedstof 2% 4% 10% 7% 13% 5% 59% Alkohol Hash Heroin Kokain Ordineret Andet Ubesvaret 6

7 Udviklingsgraf Sammensætningen af de afsluttede deltagere primære hovedstof følger i andet kvartal tidligere tiders mønstre. Andelen af afsluttede deltagere med kokain som primære hovedstof er faldet ned på et niveau, der minder om tidligere tider i projektets historie. Udvikling i fordeling på hovedstof 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Alkohol Hash Kokain Ordineret sub.med. Heroin Andet 7

8 Etnicitet Den følgende tabel viser fordelingen af de indskrevnes etnicitet. Fordelingen ligner tidligere tiders sammensætning af afsluttede deltagere. Det er værd at bemærke at andelen af indskrevne med flygtninge/indvandrer/mv. baggrund har været faldende siden andet kvartal Etnicitet Antal Pct. Dansk 40 59% Anden etnisk herkomst end dansk 23 34% Flygtning/Indvandrer/mv. 4 6% Ubesvaret 1 1% Total % 34% 6% 1% Etnicitet 59% Dansk Anden etnisk herkomst end dansk Flygtning/Indvandrer/mv. Ubesvaret 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Udvikling i fordeling på etnicitet Etnisk dansk Anden etnisk baggrund end dansk Udlænding / flygtning / Andet 8

9 Systemkendskab Den følgende tabel angiver fordelingen af systemkendskab hos de afsluttede deltagere. POM har igennem sit virke rekrutteret mange indsatte der ikke tidligere har kendskab til behandlingssystemet. Den største gruppe af afsluttede deltagere hos POM er typisk systemukendte, hvilket også er tilfældet i andet kvartal Systemkendskab Antal Procent Systemukendt 29 43% Misbrugsbehandling under afsoning/varetægt 13 19% Misbrugsbehandling i frihed 13 19% Misbrugsbehandling under afsoning og i frihed 13 19% Total % 19% 19% 19% Systemkendskab 43% Systemukendt Misbrugsbehandling under afsoning/varetægt Misbrugsbehandling i frihed 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Udvikling i fordeling på systemkendskab Systemukendt Tidligere behandling i frihed Tidligere behandling inden for kriminalforsorgen Tidligere behandling i både frihed og kriminalforsorgen 9

10 Systemkendskab og alder Den følgende tabel viser fordelingen af systemkendskab på tværs af de forskellige aldersgrupper. POM har i dette kvartal rekrutteret mange unge, der ikke tidligere har modtaget behandling. 57% (16) ud af de 28 afsluttede deltagere under 25 år havde ikke tidligere modtaget behandling før de blev indskrevet til et behandlingsforløb hos POM. POM har igennem længere tid formået at rekruttere unge, der ikke tidligere har modtaget behandling. Gruppen af systemukendte unge udgør op imod en fjerdedel af projektets afsluttede deltagere i andet kvartal og har derfor udgjort en væsentlig del af projektets behandlingsindsats. POM har i den forbindelse oprettet et særligt gruppeforløb for unge, der giver de unge en mulighed for at møde andre på samme alder med nogle af de samme problemer. Systemkendskab <24 år år 35 år > Total Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Systemukendt 16 57% 8 42% 5 24% 29 43% Misbrugsbehandling under afsoning/varetægt 6 21% 6 32% 1 5% 13 19% Misbrugsbehandling i frihed 3 11% 4 21% 6 29% 13 19% Misbrugsbehandling under afsoning og i frihed 3 11% 1 5% 9 43% 13 19% Total % % % % Systemkendskab og aldersgrupper 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 11% 5% 11% 21% 43% 19% 21% 32% 19% 19% 29% 57% 42% 5% 24% 43% <24 år år 35 år> Total Misbrugsbehandling under afsoning og i frihed Misbrugsbehandling i frihed Misbrugsbehandling under afsoning/varetægt Systemukendt 10

11 Rekrutteringsoversigt I forlængelse af opgørelsen af systemkendskab er det relevant at se på hvordan de afsluttede deltagere er blevet rekrutteret til et behandlingsforløb. Den følgende tabel viser hvordan de afsluttede deltagere er blevet rekrutteret til projektet. Den overordnede rekruttering synes især at være sket igennem socialrådgivere, andre medindsatte og afsluttede deltagere der tidligere har været indskrevet i projektet (genindskrevne). Rekrutteringsoversigt Antal Procent Genindskrevet 20 29% Medindsat 13 19% Socialrådgiver 25 37% Andet fængselspersonale 5 7% Via opslag/brochure 2 3% Andet projekt i frihed eller kriminalforsorgen 1 1% Introduktionsforløb til fængslet 1 1% Andet 1 1% Total 68 98%* *Skyldes afrunding 1% 3% 1% 7% 37% Rekrutteringsoversigt 1% Genindskrevet Medindsat 29% Socialrådgiver Andet fængselspersonale Via opslag/brochure 19% Andet projekt i frihed eller kriminalforsorgen Andet 11

12 Motivationsafsnittet POM tilbyder i samarbejde med Vestre Fængsel at indsatte kan blive indskrevet på en særlig motivationsafdeling. Hensigten er at tilbyde, især unge indsatte, et behandlingsforløb under nogle lidt andre vilkår såsom mulighed for idræt, deltagelse i ungegruppe, særligt samarbejde med betjentgruppen, mm. POM har i andet kvartal afsluttede 13 deltagere, der har været indskrevet på det særlige motivationsafsnit (19 procent af de udskrevne). Motivationsafsnittet Antal Pct. Motivationsafsnittet 13 19% Andet afsnit 55 81% Total % Motivationsafsnittet 19% Motivationsafsnittet Andet afsnit 81% 12

13 Motivation og behandling Efter indskrevne har afsluttet et behandlingsforløb hos POM er det værd at se nærmere på de afsluttede deltageres motivation til videre behandling. Hovedparten af de afsluttede deltagere føler sig motiveret 65% (44) efter at have afsluttet et behandlingsforløb hos POM. Der er dog også omkring en fjerdel der ikke ønsker videre behandling. En af de væsentligste årsager til denne skepsis skyldes især den høje andel af unge, der ofte angiver manglende motivation til videre behandling (se evt. årsrapport 2013). Behandlingsmotivation Antal Pct. Ønsker videre behandling 44 65% Ønsker ikke videre behandling 17 25% Deltager ved ikke 5 7% Ikke Oplyst 2 3% Total % 25% Behandlingsmotivation 7% 3% 65% Ønsker videre behandling Ønsker ikke videre behandling Deltager ved ikke Ikke Oplyst 13

14 Motivation og alder Den følgende tabel angiver motivationen til videre behandling blandt de forskellige aldersgrupper. Det er især de unge, der udtrykker skepsis overfor videre behandling. En tredjedel af de unge ønsker ikke videre behandling. De unge udgør faktisk over halvdelen af den gruppe der ikke ønsker videre behandling (10 ud af 17). Der ligger her et udviklingspotentiale hos POM: Hvordan får man motiveret denne gruppe af unge, hvoraf en væsentlig del ikke tidligere har været i behandling, til at ville forsætte i relevant behandling. Det er en problemstilling POM beskæftiger sig løbende med igennem faglig sparring og en løbende evaluering af de anvendte metoder. Alder og motivation <24 år år 35 år > Total Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Ønsker viderebehandling 15 54% 14 74% 15 71% 44 65% Ønsker ikke videre 10 36% 3 16% 4 19% 17 25% behandling Deltager ved ikke 1 4% 2 11% 2 10% 5 7% Ikke oplyst 2 7% 0 0% 0 0% 2 3% Total % % % % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Behandlingmotivation og aldersgrupper 4% 11% 10% 7% 16% 19% 36% 25% 74% 71% 54% 65% <24 år år 35 år> Total Ikke oplyst Deltager ved ikke Ønsker ikke videre behandling Ønsker videre behandling 14

15 Motivation og hovedstof Den følgende tabel viser fordelingen over motivation til videre behandling og foretrukne hovedstof. Det er især blandt hashforbrugere (13), man finder skepsis overfor videre behandling. Denne gruppe har siden POMs øget fokus på motivation i årsrapporten vist sig at være særlig udfordrende at motivere til videre behandling (se Evt. årsrapport 2013). Tidligere opgørelser har vist, at det primært er unge og hashforbrugere, der udtrykker skepsis overfor videre behandling. Motivation og fortrukne Alkohol Hash Heroin Kokain Ord.sub. medicin Andet Ubesvaret Total hovedstof Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Ønsker videre beh. 3 60% 22 55% 3 100% 6 67% 3 100% 6 86% 1 100% 44 65% Ønsker ikke videre beh. 1 20% 13 33% 0 0% 2 22% 0 0% 1 14% 0 0% 17 25% Deltager ved ikke 1 20% 3 8% 0 0% 1 11% 0 0% 0 0% 0 0% 5 7% Ikke oplyst 0 0% 2 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 3% Total 5 100% % 3 100% 9 100% 3 100% 7 100% 1 100% % 100% 90% 20% 8% Motivation og Fortrukne hovedstof 11% 14% 7% 80% 70% 20% 33% 22% 25% 60% Ikke oplyst 50% 40% 30% 20% 60% 55% 100% 67% 100% 86% 100% 65% Deltager ved ikke Ønsker ikke videre behandling Ønsker viderebehandling 10% 0% Alkohol Hash Heroin Kokain Ordineret Andet Ubesvaret Total 15

16 Succeskriterier POM har udviklet en række succeskriterier, der muliggør en løbende evaluering af projektets indsats. De følgende tre afsnit behandler de fem succeskriterier, og dokumenterer hvilke succeskriterier POM lever op til, og hvor der er plads til forbedring. Dette skaber grobund for en fortsat kritisk selvreflektion over projektets vante arbejdsgang, og hvor behandlingsforløbene kan finjusteres. Succeskriterium 1 og 2 1. Minimum 90 % af deltagerne, som overføres til en anden institution i Kriminalforsorgen skal fortsætte i relevant behandling (jf. behandlingsplanen) 2. Minimum 50 % af deltagere, som løslades, skal fortsætte i relevant behandling (jf. behandlingsplanen) Af nedenstående tabel fremgår det, hvor stor en andel, der er udskrevet til hhv. frihed og Kriminalforsorg, der er fremmødt til behandling efter POM. Der er dog blevet en lang række afsluttede deltagere, der af forskellige årsager ikke inkluderes i opgørelsen over fremmødet til videre behandling. Det kan skyldes at oplysninger om deres fremmøde enten ikke er tilgængelige (Eksempelvis udskrevet til anonymt behandlingstilbud ) eller at de er blevet udskrevet til andet end behandling (Eksempelvis Udskrevet til uddannelses/arbejdstilbud ). Tabel 10. Succeskriterium 1 og 2 UDSKREVET TIL BEHANDLING Antal i alt Antal fremmødte Fremmødte i pct. Succesmål Succeskriterium 1 Succeskriterium 2 Kriminalforsorgen Frihed, løsladt % 90% % 50% - Alle % - 16

17 Succeskriterium 3 3. Minimum 300 deltagere pr. år skal have gennemført et behandlingsforløb hos POM af mindst seks ugers varighed. Dette svarer til, at vi kvartalsvis skal have minimum 75 deltagere igennem et behandlingsforløb af seks ugers varighed. Dette kvartal har POM afsluttet 68 deltagere. Ud af de 68 afsluttede deltagere har 42 gennemført et behandlingsforløb af 6 mindst seks ugers varighed. POM ligger derfor i andet kvartal under målsætningen på 75 afsluttet deltagere, som har været indskrevet i projektet i mindst seks uger. I løbet af første halvår 2014 har POM afsluttede i alt 99 behandlingsforløb af seks ugers varighed. Da målsætningen ift. til sidste år er blevet forhøjet med 50, fra 250 til 300, og er blevet skærpet yderligere med et seks-ugers kriterium, bliver det en udfordring for POM at opfylde det tredje succeskriterium. Succeskriterium 4 og 5 4. Minimum 75 % af deltagerne, der gennemfører et basisforløb, skal have en selvoplevet positiv effekt af behandlingen 5. Minimum 75% af deltagerne, der deltager i gruppebehandling, skal tilkendegive at de vil anbefale gruppebehandling til andre Succeskriterium 4 og 5 forsøger at give et indblik i de afsluttede deltageres oplevelses af behandlingsforløbet. Evalueringsskemaerne giver de afsluttede deltagere mulighed for at udtrykke deres holdning og komme med feedback til projektet. Siden indførslen af succeskriterium 4 og 5 i sommeren 2013 har det været en udfordring at indsamle alle evalueringsskemaerne, da der er en relativ hurtigt gennemstrømning af indsatte i fængslet, og det derfor ikke altid er muligt at få indsamlet evalueringsskemaet før den indsatte er blevet overført til en anden institution. De indsamlede skemaer har dog næsten kun rosende ord til overs for POM. Langt hovedparten af de afsluttede deltagere er meget tilfredse med det individuelle basisforløb. Ifølge hele 96% (25 ud af 26) af de indsamlede skemaer har behandlingen en selvoplevet positiv effekt på deres forandringsønsker. Behandlingen har således motiveret dem til at forandrer deres stofforbrug. 17

18 Individuel evaluering af basisforløbet DELTAGEROPLEVET POSITIV EFFEKT Antal besvarelser Gennemsnit Antal >5 Andel >5 Succesmål Alle evalueringer 26 8, % 75% Ligeledes har de afsluttede deltagere, der har været i gruppebehandling, næsten udelukkede positive tilbagemeldinger at komme med. Hele 90% ville anbefale gruppebehandlingen til andre indsatte. Evaluering af gruppeforløbet GRUPPEBEHANDLING Antal Procent Anbefaling 43 90% Ingen anbefaling 3 6% Ubesvaret 2 4% I alt % Succeskriterium 4 og 5 er derfor opfyldt. 18

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014 1. BASISTAL Dette punkt beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder, fortrukne hovedstof og kendskab til behandlingssystemet

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 3. KVARTAL 2013

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 3. KVARTAL 2013 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 3. KVARTAL 2013 1. BASISTAL Dette punkt beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder, hovedstof og tidligere kendskab til behandlingssystemet

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 2. KVARTAL 2013

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 2. KVARTAL 2013 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 2. KVARTAL 2013 1. BASISTAL Dette punkt beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder, hovedstof og tidligere kendskab til behandlingssystemet

Læs mere

Projektåret 2013. Følgende årsrapport behandler to temaer. 1. Basistal for 2013 2. Opfyldelsen af succeskriterier for 2013

Projektåret 2013. Følgende årsrapport behandler to temaer. 1. Basistal for 2013 2. Opfyldelsen af succeskriterier for 2013 Projektåret 2013 Følgende årsrapport behandler to temaer 1. Basistal for 2013 2. Opfyldelsen af succeskriterier for 2013 Basistal 2013 leverer et indblik i dels deltagersammensætningen, når det kommer

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 3. KVARTAL 2012

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 3. KVARTAL 2012 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, KVARTAL BASISTAL Dette punkt beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder, hovedstof og tidligere kendskab til behandlingssystemet

Læs mere

PROJEKTÅRET 2012 I TAL

PROJEKTÅRET 2012 I TAL PROJEKTÅRET I TAL Materialet består af to dele: Basistal rummer tal til overblik over deltagersammensætningen, og fordelinger over nøglevariable såsom etnicitet, hovedstof og hvilke erfaringer med behandlingssystemet

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & SUCCESKRITERIER 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2012

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & SUCCESKRITERIER 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2012 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & SUCCESKRITERIER AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 1. BASISTAL Dette punkt beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder og hovedstof så ud for de deltagere, der blev udskrevet

Læs mere

PROJEKTÅRET 2011 I TAL

PROJEKTÅRET 2011 I TAL PROJEKTÅRET I TAL DATAGRUNDLAG Dokumentationen er udarbejdet på baggrund af data, som er genereret på baggrund af Projekt Over Murens journalsystem. I var i alt 335 indskrevet i projektet, mens datagrundlaget

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & SUCCESKRITERIER 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 2. KVARTAL 2012

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & SUCCESKRITERIER 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 2. KVARTAL 2012 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & SUCCESKRITERIER AFSLUTTEDE DELTAGERE, KVARTAL BASISTAL Dette punkt beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder og hovedstof så ud for de deltagere, der blev udskrevet

Læs mere

Register over stofmisbrugere i behandling 1998

Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Af: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Dette er den første landsdækkende opgørelse over, hvor mange stofmisbrugere, der har været i behandling i løbet

Læs mere

Register over stofmisbrugere i behandling 1997

Register over stofmisbrugere i behandling 1997 Register over stofmisbrugere i behandling 1997 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Stofmisbrugsbehandling i amterne Amterne overtog den 1.1.1996 ansvaret for, at der tilbydes stofmisbrugsbehandling

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE -

ÅRSRAPPORT 2008 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE - ÅRSRAPPORT 28 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE - Årsrapporten er baseret på løbende registrering og dokumentation i KABS Klientregistreringssystem. Rapporten er udarbejdet af KABS Administration

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet ved Sønder Omme Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet

Læs mere

Analyse af borgere i misbrugsbehandling

Analyse af borgere i misbrugsbehandling Analyse af borgere i misbrugsbehandling Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at give en karakteristik af misbrugere i behandlingssystemet. Det gøres ved at afdække forekomsten

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Indsatte i fængsler og arresthuse Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Marts 2014 1 Indhold Brugerundersøgelsen 2013... Læsevejledning...

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet Østjylland Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Nyborg Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet Midtjylland Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse klienter og pårørende

Tilfredshedsundersøgelse klienter og pårørende Tilfredshedsundersøgelse klienter og pårørende April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrund og formål side 3 2. Metode og undersøgelsesdesign side 3 2.1. Undersøgelsestidspunkt side

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet Møgelkær Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet Møgelkær

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet Renbæk Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet Renbæk

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Arrestembedet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen

Læs mere

AFDELINGSRAPPORT. SUF Stranden

AFDELINGSRAPPORT. SUF Stranden AFDELINGSRAPPORT SUF Stranden Introduktion Denne rapport er udarbejdet på baggrund af datamateriale fra Det Sociale Udviklingsindeks (sui.dk), hvor socialkonsulenterne i Den Sociale Udviklingsfond hvert

Læs mere

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020 23. marts 9 Arbejdsnotat Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til Udarbejdet af Knud Juel og Michael Davidsen Baseret på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne er der ud fra køns- og

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler

Læs mere

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 ARBEJDSPAPIR APRIL 2014 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater 2007-2013 Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter 213 Indhold Indhold... 1 Rusmiddelcentret... 2 Lægekonsulenten og medicinsk rusmiddelbehandling... 3 Familieorienteret alkoholbehandling... 3 Alkoholbehandling

Læs mere

Evaluering af projektet Uddannelsesklar-parat

Evaluering af projektet Uddannelsesklar-parat Evaluering af projektet Uddannelsesklar-parat Projektets målgruppe, metode og formål Formålet med projektet har været at afklare og motivere ikke uddannelsesparate ledige i alderen 18 til 40 år, herunder

Læs mere

Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet

Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet Efter udfyldelsen bedes skemaet (via e-mail eller som brev) returneret til: Statens Institut for Folkesundhed Øster Farimagsgade 5

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Studenterambassadørens kvartalsrapport

Studenterambassadørens kvartalsrapport K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studenterambassadørens kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Henvendelser i 3. kvartal 2015... 3 Tabel 1: Fordelingen af studenterhenvendelser

Læs mere

Akkrediteringskriterier

Akkrediteringskriterier Akkrediteringskriterier 2 Akkrediteringskriterier Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Strandgade 100, Bygning K 1401 København K Akkrediteringskriterier 1. udgave, oktober 2010

Læs mere

Brugerundersøgelsen Indsattes holdninger og vurderinger af mulighederne for beskæftigelse i fængsler og arresthuse

Brugerundersøgelsen Indsattes holdninger og vurderinger af mulighederne for beskæftigelse i fængsler og arresthuse Brugerundersøgelsen 2014 Indsattes holdninger og vurderinger af mulighederne for beskæftigelse i fængsler og arresthuse Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern Resocialisering

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 1. Aktviteter... 3 1.1 Overordnet aktivitet... 3 1.2 Familierådgivningsforløb... 3 1.3 Konsultationer/faglig sparring... 6 2. Tilfredshed... 7 2.1 Tilfredshed

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro 1 Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro April 2011 Mændenes Hjem, Sundhedsrummet, Cafe D. Vesterbrokoordinator 2 Undersøgelse om stofindtagelsesrum

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse,

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Erfaringsopsamling pa tværs af Københavns 12 lokaludvalg

Erfaringsopsamling pa tværs af Københavns 12 lokaludvalg Erfaringsopsamling pa tværs af Københavns 12 lokaludvalg 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Metode... 4 Analyse... 5 De indledende spørgsmål... 5 TEMA: Om at starte i et lokaludvalg...

Læs mere

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde Antal indlæggelser KOL og Lungebetændelse blandt borgere Sygehus optageområde - En monitoreringsrapport Baggrund På d. 9. juni 2016 blev det besluttet at KSS-gruppen fortsat ønsker en KOL/Lungebetændelse

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER

UNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER UNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER Frivilligrådet Juni 2010 Copyright Frivilligrådet 2010 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Ledelsesinformation. 2. kvartal 217 Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Velfærdsforvaltningen, juni 217. Indhold Baggrund og læsevejledning... 2 Baseline... 3 Bruttodriftsudgifter...

Læs mere

NOTAT SAMMENFATNING AF EXIT-PROSTITUTION FORELØBIGE RESULTATER

NOTAT SAMMENFATNING AF EXIT-PROSTITUTION FORELØBIGE RESULTATER NOTAT 9. MARTS 2016 SAMMENFATNING AF EXIT-PROSTITUTION FORELØBIGE RESULTATER Denne sammenfatning belyser foreløbige resultater og tendenser for projekt Exit Prostitution. 1 Projektet bliver afprøvet i

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2016 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Ledelsesinformation. 1. kvartal 217 Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Velfærdsforvaltningen, marts 217. Indhold Baggrund og læsevejledning... 2 Baseline... 3 Nettodriftsudgifter...

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

integration vs. inklusion

integration vs. inklusion integration vs. inklusion Produktionsskolernes mange formål Produktionsskolen skal forberede til uddannelse. Produktionsskolen som en arbejdspraktisk oplæringsvirksomhed. Produktionsskolen som socialpædagogisk

Læs mere

Sundhedsydelser blandt borgere i misbrugsbehandling

Sundhedsydelser blandt borgere i misbrugsbehandling Sundhedsydelser blandt borgere i misbrugsbehandling Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at undersøge mønsteret i misbrugeres behandling i det somatiske sundhedsvæsen.

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2015 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2014 København og Nordsjælland Formålet med

Læs mere

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Evaluering udarbejdet af sundhedskonsulenterne Julie Dalgaard Guldager samt Lene Schramm Petersen marts 2015. 1 I projekt Styrket indsats

Læs mere

Udviklingen i den sociale stofmisbrugsbehandling

Udviklingen i den sociale stofmisbrugsbehandling Udviklingen i den sociale stofmisbrugsbehandling Formålet med den sociale stofmisbrugsbehandling er, at borgeren enten opnår stoffrihed, en reduktion eller en stabilisering af stofmisbruget med henblik

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 4 Tilbud... 4

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2004

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2004 STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Opfølgning på akkreditering - en vejledning til behandlingstilbuddet

Opfølgning på akkreditering - en vejledning til behandlingstilbuddet . Opfølgning på - en vejledning til behandlingstilbuddet 2 Opfølgning på en vejledning til behandlingstilbuddet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern Resocialisering Strandgade 100, Bygning K 1401

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Langeland Kommune foråret 2011 - 1 - Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...- 2-2. Sammenligning

Læs mere

Evaluering: Projekt anonym ambulant stofmisbrugsbehandling

Evaluering: Projekt anonym ambulant stofmisbrugsbehandling Evaluering: Projekt anonym ambulant stofmisbrugsbehandling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Media College Aalborg

Media College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 55,9 Administration og information 64,5 47,7 Rekruttering af elever 63,2 63,8 Skoleperiodernes indhold Motivation 69, 77,7

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Holdninger og vurderinger blandt indsatte forældre i fængsler og arresthuse Børneansvarligordningen Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern Resocialisering

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2012 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Forord Kvartalsstatistikken for oktober 2012 er en statistisk

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Style & Wellness College Aalborg. Style & Wellness College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Style & Wellness College Aalborg. Style & Wellness College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 64,5 Administration og information 68,4 58,4 Rekruttering af elever 60,5 70,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 69,8 76,9

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget 4. kvartal 2015

Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget 4. kvartal 2015 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 146 Offentligt Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget 4. kvartal 2015 Fjerde kvartal 2015 viser en relativt stor stigning i antallet af afgjorte sager. Skatteankestyrelsen

Læs mere

Omfanget af misbrug blandt herbergsbrugere med anden etnisk baggrund end dansk

Omfanget af misbrug blandt herbergsbrugere med anden etnisk baggrund end dansk Dato: 23-03-2007 Sagsnr.: 1101-308419 Dok.nr.: 2007-91352 Omfanget af misbrug blandt herbergsbrugere med anden etnisk baggrund end dansk Det tidligere Familie- og Arbejdsudvalg besluttede d. 16. marts

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Kravspecifikation. 1. Formål og baggrund. Kriminalforsorgen

Kravspecifikation. 1. Formål og baggrund. Kriminalforsorgen Kriminalforsorgen Kravspecifikation København, den 7-7-2011 Journalnr.: VRI 09-64-0004 AVH 09-64-0013 RIN 09-64-0007 REN 09-64-0003 KRA 09-64-0010 MID 09-64-0024 SDO 09-64-0006 HOR 09-63-0012 JYD 10-64-0005

Læs mere

Årsrapport. RusmiddelRådgivning 2011

Årsrapport. RusmiddelRådgivning 2011 Årsrapport RusmiddelRådgivning 2011 Indhold Indledning... 3 Organisering... 3 Beliggenhed... 4 Lovgrundlag... 4 Målgruppe og formål... 5 Budget... 6 RusmiddelRådgivnings opgaver... 6 Rusmiddelbehandlingen...

Læs mere

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Indhold 1. Lær at leve med kronisk

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere